Vergadering CTG van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering CTG van 04-12-2012"

Transcriptie

1 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering CTG van Deelnemers aan de vergadering worden verzocht de belangenconflicten met betrekking tot de dossiers, adviezen, rapporten en voorstellen die tijdens de zitting van de CTG zullen besproken worden te bevestigen. Naam :. Voornaam : verklaart geen belangenconflicten te hebben verklaart een direct belangenconflict (dat leidt tot persoonlijke, financiële of andere winst) te hebben met betrekking tot het (de) volgende dossier(s) en zich te onthouden van stemming over deze dossiers(*) : Datum : Handtekening : * indien het lid wenst te stemmen over het (de) dossier(s) waarvoor hij een belangconflict heeft, moet hij een gemotiveerde aanvraag per bij het bureau indienen ten laatste op de dag van de CTG vóór 9h00. CONFLITS D INTERETS Les participants à la réunion sont tenus de confirmer les conflits d intérêt en rapport avec des dossiers, avis, rapports et propositions qui vont être discutés pendant la réunion de la CRM. Nom :. Prénom : déclare ne pas avoir de conflit d intérêt déclare avoir un conflit d intérêt direct (qui mène à des bénéfices personnels, financiers ou autres) pour le(s) dossier(s) suivants et s abstiendra de voter sur ce(s) dossier(s) (*) : Date : Signature : * si le participant souhaite voter sur le(s) dossier(s) pour lequel il a un conflit d intérêt, il doit introduire une demande motivée par mail au bureau au plus tard le jour de la CRM avant 9h00. Page 1 of 8

2 DEFINITIEVE AGENDA ORDRE DU JOUR DEFINITIF CTG CRM BELANGENCONFLICTEN Deelnemers aan de vergadering worden verzocht te bevestigen dat zij geen belangenconflicten hebben met betrekking tot de dossiers, adviezen, rapporten en voorstellen die tijdens de zitting van de CTG zullen besproken worden. CONFLITS D INTERETS Les participants à la réunion sont tenus de confirmer qu ils n ont pas de conflit d intérêts en rapport avec des dossiers, avis, rapports et propositions qui vont être discutés pendant la réunion de la CRM. VERTROUWELIJKHEID De leden en andere personen die deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie, met inbegrip van de interne en externe deskundigen en de leden van het secretariaat, houden zich aan het bewaren van de geheimhouding van de beraadslagingen, evenals van alle inlichtingen waarvan zij kennis nemen binnen het kader van hun werkzaamheden. CONFIDENTIALITE Les membres et autres personnes qui participent aux travaux de la Commission, y compris les experts internes et externes et les membres du secrétariat, respectent le secret des délibérations et de toutes les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs travaux. GOEDKEURING NOTULEN APPROBATION PROCESVERBAL Goedkeuring van de notulen van 20 november PRIORITEIT 1 PRIORITE 1 Definitieve voorstellen Propositions définitives Klasse 1 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 1 MULTAQ (SANOFIAVENTIS BELGIUM) filmomhulde tabletten 60 x 400 mg dronedarone Voorlopige voorstellen Propositions provisoires Klasse 1 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 1 HALAVEN 0,44 mg/ml solution pour injection? (EISAI EUROPE) flacon 1 x 2 ml éribuline Klasse 2 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 28 x 25 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 98 x 25 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 sitagliptine sitagliptine Page 2 of 8

3 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 28 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 98 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 PLENAXIS (EUROCEPT) poeder en oplosmiddel voor suspensie 100 mg + 3 ml aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 PENTASA (FERRING) zetpillen 28 x 1 g aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 VIMPAT 10mg/ml (UCB PHARMA) stroop 1 x 200 ml sitagliptine sitagliptine abarelix carmellose complexe mesalazine lacosamide Klasse 3 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 20 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 63 x 0,02 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 20 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 126 x 0,02 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 20 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 273 x 0,02 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 30 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 63 x 0,03 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 30 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 126 x 0,03 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 30 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 273 x 0,03 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels (EUROGENERICS) flesje 1 x 5 ml dorzolamide + timolol Individuele herziening Révision individuelle individuele herziening VICTOZA 6mg/ml solution injectable en stylo prérempli (NOVO NORDISK PHARMA) stylo prérempli 2 x 6mg/ml liraglutide (peptide analogue au glucagon1 humain (GLP1) ) wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten modification de remboursement modalités de remboursement wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 30 x 25 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 90 x 50 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 90 x 100 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 30 x 200 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 90 x 200 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten VOTRIENT (GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS) comprimés pelliculés 90 x 200 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten VOTRIENT (GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS) comprimés pelliculés 60 x 400 mg pazopanib chlorhydrate pazopanib chlorhydrate Rapporten dag 60 Rapports jour 60 Klasse 2 Classe 2 Page 3 of 8

4 aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 60 x 2,5mg/850mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 180 x 2,5mg/850mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 60 x 2,5mg/1000mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 180 x 2,5mg/1000mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 2 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 185 bar x 2 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 2,7 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 5 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 185 bar x 5 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 10 liter aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 15 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 20 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 HYPERIPLANT (VSM BELGIUM) omhulde tabletten 90 x 300 mg linaglipine + chlorhydrate de metformine linaglipine + chlorhydrate de metformine linaglipine + chlorhydrate de metformine linaglipine + chlorhydrate de metformine Hypericum perforatum L. droog extract Weesgeneesmiddel Médicament orphelin aanvraag tot vergoedbaarheid weesgeneesmiddel PEYONA 20 mg/ml (CHIESI) 10 ampullen 1 ml cafeïnecitraat aanvraag tot vergoedbaarheid weesgeneesmiddel DACOGEN (JANSSENCILAG) injectieflacon 1 x 50 mg decitabine Rapporten dag 50 Rapports jour 50 Klasse 3 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PARACETAMOL B BRAUN (B BRAUN MEDICAL) fles 1 x 50 ml aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PARACETAMOL B BRAUN (B BRAUN MEDICAL) fles 1 x 100 ml aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DRETINELLE 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten (TEVA PHARMA BELGIUM) filmomhulde tabletten 3 x 21 x 0,02 mg/3 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORINELLE TEVA CONTINU (TEVA PHARMA BELGIUM) paracetamol paracetamol ethinyloestradiol en drospirenon filmomhulde tabletten 3 x 28 x 0,02 mg/3 mg ethinyloestradiol en drospirenon aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORINTEVA (TEVA PHARMA BELGIUM) 3 x 28 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenol+ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORINESSE (TEVA PHARMA BELGIUM) 3 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenol+ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 60 x 100 mg Page 4 of 8

5 aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 100 x 100 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 60 x 150 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 100 x 150 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 60 x 200 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 100 x 200 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 YADERE (TEVA PHARMA BELGIUM) filmomhulde tabletten 3 x aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DENISE 20 (TEVA PHARMA BELGIUM) tabletten 13 x 21 x 150 mcg/20 mcg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 28 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 98 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 28 x 40 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 98 x 40 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 28 x 10 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 100 x 10 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 14 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 28 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 56 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 100 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 28 x 40 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 100 x 40 mg drospirenon + ethinylestradiol ethinyloestradiol pantoprazolnatriumsesquihydraat pantoprazolnatriumsesquihydraat pantoprazolnatriumsesquihydraat pantoprazolnatriumsesquihydraat Page 5 of 8

6 ALGEMENE PUNTEN POINTS GENERAUX ART 97: ALGOSTASE MONO 60 sachets à 1 g(2450) Communications: Dossiers pour lesquels le demandeur a marqué son accord sur la proposition provisoire ou n a pas réagi dans les délais prévus Administratieve procedures (art. 37 bis): overzicht van de definitieve voorstellen Rabeprazole Teva 10 mg 28 maagsapresistente tablet blisterverpakking Glimepiride Accord Healthcare 2 mg 30 tablet blisterverpakking Glimepiride Accord Healthcare 3 mg blisterverpakking Glimepiride Accord Healthcare 4 mg 30 tablet blisterverpakking Décisions et notifications de la Ministre des Affaires Sociales (bases de données «Procad info.mdb» et «db info CTG.mdb») TER INFO : Ontwerp van K.B. Page 6 of 8

7 PRIORITEIT 2 PRIORITE 2 Voorlopige voorstellen Propositions provisoires Klasse 2 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 RENEPHO 435 mg/235 mg (FRESENIUS MEDICAL CARE BELGIUM) Filmomhulde tabletten 180 x 435 mg/235 mg calciumacetaat/magnesiumcarbonaat Klasse 3 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 LOSARTAN POTASSIUM ACCORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) filmomhulde tabletten 28 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 LOSARTAN POTASSIUM ACCORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) filmomhulde tabletten 98 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 LOSARTAN POTASSIUM ACCORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) filmomhulde tabletten 98 x 100 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 28 x 150 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 98 x 150 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 28 x 300 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 98 x 300 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 28 x 300 mg/25 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 98 x 300 mg/25 mg losartan potassium losartan potassium losartan potassium aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 3 x 21 filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 6 x 21 filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 13 x 21 filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 3 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 6 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 13 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 OFLOXACINE TEVA (TEVA PHARMA BELGIUM) filmomhulde tabletten 10 x 200 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ZOLEDRONIC ACID SANDOZ (SANDOZ) injectieflacon 1 x 100 ml Individuele herziening Révision individuelle ofloxacine zoledroninezuur monohydraat individuele herziening SOLIRIS 300 mg solution à diluer pour perfusion (ALEXION EUROPE) flacon 1 x 30 ml eculizumab Rapporten dag 50 Rapports jour 50 Klasse 3 Classe 3 Page 7 of 8

8 aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 CARBOPLATIN ACOORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) Injectieflacon 1 x 60 ml carboplatine Page 8 of 8

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012

Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012 AM/FM-GIS BELGIUM/LUXEMBOURG Noordstraat 76 rue du Nord 1000 BRUSSELS BELGIUM Email : amfmgisbelux@gmail.com Compte-rendu AG du 19 juin 2012 Verslag AV van 19 juni 2012 Préambule Voorwoord 1. Introduction

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie Versie van 06.11.2007 (B.S. van 18.10.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2007 BETREFFENDE DE INTERNE AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE MACHT ARRETE ROYAL DU 17

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (maatschappelijke zetel: Reebokstraat 28 1000 Brussel) (ondernemingsnummer 0409.395.428) STATUTEN (19/05/2011) FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15407 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 1012 [C 2006/00192] 16 FEBRUARI 2006. Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal Cel SP Cellule SP 14.09.2009 VERGADERING CEL SP 14 september 2009 REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009 Zijn aanwezig/sont présents: Notulen - Procès-verbal De heren/ Messieurs Thierry DUPONT (Président

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MINISTERE DE LA JUSTICE PARIS JURISCOPE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA.

MINISTERE DE LA JUSTICE PARIS JURISCOPE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA. MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION PARIS Aide juridictionnelle Pays-Bas Mars 2005 JURISCOPE

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie