Vergadering CTG van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering CTG van 04-12-2012"

Transcriptie

1 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering CTG van Deelnemers aan de vergadering worden verzocht de belangenconflicten met betrekking tot de dossiers, adviezen, rapporten en voorstellen die tijdens de zitting van de CTG zullen besproken worden te bevestigen. Naam :. Voornaam : verklaart geen belangenconflicten te hebben verklaart een direct belangenconflict (dat leidt tot persoonlijke, financiële of andere winst) te hebben met betrekking tot het (de) volgende dossier(s) en zich te onthouden van stemming over deze dossiers(*) : Datum : Handtekening : * indien het lid wenst te stemmen over het (de) dossier(s) waarvoor hij een belangconflict heeft, moet hij een gemotiveerde aanvraag per bij het bureau indienen ten laatste op de dag van de CTG vóór 9h00. CONFLITS D INTERETS Les participants à la réunion sont tenus de confirmer les conflits d intérêt en rapport avec des dossiers, avis, rapports et propositions qui vont être discutés pendant la réunion de la CRM. Nom :. Prénom : déclare ne pas avoir de conflit d intérêt déclare avoir un conflit d intérêt direct (qui mène à des bénéfices personnels, financiers ou autres) pour le(s) dossier(s) suivants et s abstiendra de voter sur ce(s) dossier(s) (*) : Date : Signature : * si le participant souhaite voter sur le(s) dossier(s) pour lequel il a un conflit d intérêt, il doit introduire une demande motivée par mail au bureau au plus tard le jour de la CRM avant 9h00. Page 1 of 8

2 DEFINITIEVE AGENDA ORDRE DU JOUR DEFINITIF CTG CRM BELANGENCONFLICTEN Deelnemers aan de vergadering worden verzocht te bevestigen dat zij geen belangenconflicten hebben met betrekking tot de dossiers, adviezen, rapporten en voorstellen die tijdens de zitting van de CTG zullen besproken worden. CONFLITS D INTERETS Les participants à la réunion sont tenus de confirmer qu ils n ont pas de conflit d intérêts en rapport avec des dossiers, avis, rapports et propositions qui vont être discutés pendant la réunion de la CRM. VERTROUWELIJKHEID De leden en andere personen die deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie, met inbegrip van de interne en externe deskundigen en de leden van het secretariaat, houden zich aan het bewaren van de geheimhouding van de beraadslagingen, evenals van alle inlichtingen waarvan zij kennis nemen binnen het kader van hun werkzaamheden. CONFIDENTIALITE Les membres et autres personnes qui participent aux travaux de la Commission, y compris les experts internes et externes et les membres du secrétariat, respectent le secret des délibérations et de toutes les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs travaux. GOEDKEURING NOTULEN APPROBATION PROCESVERBAL Goedkeuring van de notulen van 20 november PRIORITEIT 1 PRIORITE 1 Definitieve voorstellen Propositions définitives Klasse 1 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 1 MULTAQ (SANOFIAVENTIS BELGIUM) filmomhulde tabletten 60 x 400 mg dronedarone Voorlopige voorstellen Propositions provisoires Klasse 1 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 1 HALAVEN 0,44 mg/ml solution pour injection? (EISAI EUROPE) flacon 1 x 2 ml éribuline Klasse 2 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 28 x 25 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 98 x 25 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 sitagliptine sitagliptine Page 2 of 8

3 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 28 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JANUVIA (MERCK SHARP & DOHME) comprimés pelliculés 98 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 PLENAXIS (EUROCEPT) poeder en oplosmiddel voor suspensie 100 mg + 3 ml aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 PENTASA (FERRING) zetpillen 28 x 1 g aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 VIMPAT 10mg/ml (UCB PHARMA) stroop 1 x 200 ml sitagliptine sitagliptine abarelix carmellose complexe mesalazine lacosamide Klasse 3 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 20 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 63 x 0,02 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 20 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 126 x 0,02 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 20 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 273 x 0,02 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 30 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 63 x 0,03 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 30 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 126 x 0,03 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ARMUNIA 30 (SANDOZ) Filmomhulde tabletten 273 x 0,03 mg/3,0mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels (EUROGENERICS) flesje 1 x 5 ml dorzolamide + timolol Individuele herziening Révision individuelle individuele herziening VICTOZA 6mg/ml solution injectable en stylo prérempli (NOVO NORDISK PHARMA) stylo prérempli 2 x 6mg/ml liraglutide (peptide analogue au glucagon1 humain (GLP1) ) wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten modification de remboursement modalités de remboursement wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 30 x 25 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 90 x 50 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 90 x 100 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 30 x 200 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten dispergeerbare tabletten 90 x 200 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten VOTRIENT (GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS) comprimés pelliculés 90 x 200 mg wijziging van de vergoedbaarheid vergoedingsmodaliteiten VOTRIENT (GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS) comprimés pelliculés 60 x 400 mg pazopanib chlorhydrate pazopanib chlorhydrate Rapporten dag 60 Rapports jour 60 Klasse 2 Classe 2 Page 3 of 8

4 aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 60 x 2,5mg/850mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 180 x 2,5mg/850mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 60 x 2,5mg/1000mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 JENTADUETO (SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V) comprimés pelliculés 180 x 2,5mg/1000mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 2 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 185 bar x 2 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 2,7 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 5 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 185 bar x 5 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 10 liter aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 15 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 cylinder met vuldruk 135 bar x 20 liters aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 HYPERIPLANT (VSM BELGIUM) omhulde tabletten 90 x 300 mg linaglipine + chlorhydrate de metformine linaglipine + chlorhydrate de metformine linaglipine + chlorhydrate de metformine linaglipine + chlorhydrate de metformine Hypericum perforatum L. droog extract Weesgeneesmiddel Médicament orphelin aanvraag tot vergoedbaarheid weesgeneesmiddel PEYONA 20 mg/ml (CHIESI) 10 ampullen 1 ml cafeïnecitraat aanvraag tot vergoedbaarheid weesgeneesmiddel DACOGEN (JANSSENCILAG) injectieflacon 1 x 50 mg decitabine Rapporten dag 50 Rapports jour 50 Klasse 3 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PARACETAMOL B BRAUN (B BRAUN MEDICAL) fles 1 x 50 ml aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PARACETAMOL B BRAUN (B BRAUN MEDICAL) fles 1 x 100 ml aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DRETINELLE 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten (TEVA PHARMA BELGIUM) filmomhulde tabletten 3 x 21 x 0,02 mg/3 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORINELLE TEVA CONTINU (TEVA PHARMA BELGIUM) paracetamol paracetamol ethinyloestradiol en drospirenon filmomhulde tabletten 3 x 28 x 0,02 mg/3 mg ethinyloestradiol en drospirenon aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORINTEVA (TEVA PHARMA BELGIUM) 3 x 28 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenol+ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DORINESSE (TEVA PHARMA BELGIUM) 3 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenol+ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 60 x 100 mg Page 4 of 8

5 aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 100 x 100 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 60 x 150 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 100 x 150 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 60 x 200 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 capsules met gereguleerde afgifte 100 x 200 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 YADERE (TEVA PHARMA BELGIUM) filmomhulde tabletten 3 x aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 DENISE 20 (TEVA PHARMA BELGIUM) tabletten 13 x 21 x 150 mcg/20 mcg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 28 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 98 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 28 x 40 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 PANTOPRAPHAR (TEVA PHARMA BELGIUM) maagsapresistente tabletten 98 x 40 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 28 x 10 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 100 x 10 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 14 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 28 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 56 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 100 x 20 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 28 x 40 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 maagsapresistente capsules hard 100 x 40 mg drospirenon + ethinylestradiol ethinyloestradiol pantoprazolnatriumsesquihydraat pantoprazolnatriumsesquihydraat pantoprazolnatriumsesquihydraat pantoprazolnatriumsesquihydraat Page 5 of 8

6 ALGEMENE PUNTEN POINTS GENERAUX ART 97: ALGOSTASE MONO 60 sachets à 1 g(2450) Communications: Dossiers pour lesquels le demandeur a marqué son accord sur la proposition provisoire ou n a pas réagi dans les délais prévus Administratieve procedures (art. 37 bis): overzicht van de definitieve voorstellen Rabeprazole Teva 10 mg 28 maagsapresistente tablet blisterverpakking Glimepiride Accord Healthcare 2 mg 30 tablet blisterverpakking Glimepiride Accord Healthcare 3 mg blisterverpakking Glimepiride Accord Healthcare 4 mg 30 tablet blisterverpakking Décisions et notifications de la Ministre des Affaires Sociales (bases de données «Procad info.mdb» et «db info CTG.mdb») TER INFO : Ontwerp van K.B. Page 6 of 8

7 PRIORITEIT 2 PRIORITE 2 Voorlopige voorstellen Propositions provisoires Klasse 2 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 2 RENEPHO 435 mg/235 mg (FRESENIUS MEDICAL CARE BELGIUM) Filmomhulde tabletten 180 x 435 mg/235 mg calciumacetaat/magnesiumcarbonaat Klasse 3 Classe aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 LOSARTAN POTASSIUM ACCORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) filmomhulde tabletten 28 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 LOSARTAN POTASSIUM ACCORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) filmomhulde tabletten 98 x 50 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 LOSARTAN POTASSIUM ACCORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) filmomhulde tabletten 98 x 100 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 28 x 150 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 98 x 150 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 28 x 300 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 98 x 300 mg/12,5 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 28 x 300 mg/25 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 filmomhulde tabletten 98 x 300 mg/25 mg losartan potassium losartan potassium losartan potassium aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 3 x 21 filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 6 x 21 filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 13 x 21 filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 3 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 6 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 13 x 21 filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg drospirenon + ethinylestradiol aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 OFLOXACINE TEVA (TEVA PHARMA BELGIUM) filmomhulde tabletten 10 x 200 mg aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 ZOLEDRONIC ACID SANDOZ (SANDOZ) injectieflacon 1 x 100 ml Individuele herziening Révision individuelle ofloxacine zoledroninezuur monohydraat individuele herziening SOLIRIS 300 mg solution à diluer pour perfusion (ALEXION EUROPE) flacon 1 x 30 ml eculizumab Rapporten dag 50 Rapports jour 50 Klasse 3 Classe 3 Page 7 of 8

8 aanvraag tot vergoedbaarheid klasse 3 CARBOPLATIN ACOORD HEALTHCARE (ACCORD HEALTHCARE) Injectieflacon 1 x 60 ml carboplatine Page 8 of 8

Vergadering CTG van 23-07-2013

Vergadering CTG van 23-07-2013 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering

Nadere informatie

Vergadering CTG van 21-08-2012

Vergadering CTG van 21-08-2012 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Nota CTG 2014// Agenda 25-03-2014 Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige

Nadere informatie

Vergadering CTG van 11-06-2013

Vergadering CTG van 11-06-2013 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering

Nadere informatie

Vergadering CTG van 27-08-2013

Vergadering CTG van 27-08-2013 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering

Nadere informatie

Vergadering CTG van 14-05-2013

Vergadering CTG van 14-05-2013 Gelieve dit ingevuld document bij het begin van de vergadering aan het Secretariaat over te maken Au début de la réunion, veuillez transmettre au Secrétariat ce document complété BELANGENCONFLICTEN Vergadering

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

6644 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

6644 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 6644 MONITEUR BELGE 21.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD F. 2011 202 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2011/22021] N. 2011 202 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2011/22021] 19 JANVIER 2011.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22779 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22105] 18 MAART 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE 40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2012 2114 [C 2012/22283] F. 2012 2114 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2012/22283] 18 JULI

Nadere informatie

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet 2559201 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 20 X 100 MG 2,68 2,85-0,17-0,01 EUROGENERICS 2559219 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 60 X 100 MG 6,79 7,22-0,43-0,02 EUROGENERICS 3277605 ACECLOFENAC EUROGENERICS

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

66652 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

66652 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 66652 BELGSCH STAATSBLAD 30.11.2006 Ed. 2 MONTEUR BELGE FEDERALE OVERHEDSDENST SOCALE ZEKERHED N. 2006 4815 [C 2006/23237] 24 NOVEMBER 2006. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 91125 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22524] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2014/22524] 13 NOVEMBER 2014. Ministerieel

Nadere informatie

18208 MONITEUR BELGE Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

18208 MONITEUR BELGE Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD 18208 MONITEUR BELGE 20.03.2015 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22065] 18 MARS 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet 2559201 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 20 X 100 MG 2,92 3,17-0,25-0,02 EUROGENERICS 2559219 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 60 X 100 MG 7,41 8,03-0,62-0,03 EUROGENERICS 2593952 ACECLOFENAC SINTESA

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

- 1 als zodanig, zonder ander antidiabeticum. - 1 sans autre antidiabétique. - 2 in associatie met metformine. - 2 en association avec la metformine.

- 1 als zodanig, zonder ander antidiabeticum. - 1 sans autre antidiabétique. - 2 in associatie met metformine. - 2 en association avec la metformine. Paragraaf 7430000 Paragraphe 7430000 a) De specialiteit komt voor vergoeding in categorie A in aanmerking indien ze wordt gebruikt bij rechthebbenden die ten minste 18 jaar oud zijn en aan diabetes type

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT 35839 CHAPITRE II. Entrée en vigueur Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

40360 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

40360 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 40360 BELGISCH STAATSBLAD 21.05.2014 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22203] 19 MEI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22661 11 augustus 2014 Register Geneesmiddelen Inschrijvingen enkelvoudig en parallel mei 2014 Inschrijvingen enkelvoudige

Nadere informatie

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage 1412 I II III 2 3 A 4 A 5 1 6 7 8 9 1 10 2 3 11 A C B D a b c 2 3 1 4 S 12 13 1 2 3 14 A 1 2 B 15 3 2 1 16 2 3 1 4 2 3 1 4 17 1 2 3 4 18 1 2 c a b 5 3 4 19 20 a a e b c 1 b 2 d f e g 21 3 4 22 23 A C B

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

RECENTE INFORMATIE. WIJZIGINGEN AAN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM (december 2013)

RECENTE INFORMATIE. WIJZIGINGEN AAN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM (december 2013) RECENTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AAN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM (december 2013) : geneesmiddel onder aanvullende monitoring, waarvoor het melden van ongewenste effecten aan het Belgisch

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES 1 FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES Aperçu de la situation relative aux autorisations en Belgique et en Europe Luc Hens Président CAB 2 Introduction composition et mandat du CAB Réalisations

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 72948 MONITEUR BELGE 20.11.2009 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 3800 [C

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Fiche 1: de leden van pharma.be

Fiche 1: de leden van pharma.be ALGEMEEN Fiche 1: de leden van pharma.be Met 143 aangesloten ondernemingen staat pharma.be in voor 87,7 % van de werkgelegenheid in de sector en is ze de representatieve organisatie van farmaceutische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE DE SCHADELIJKE SEKTARISCHE ORGANISATIES

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE DE SCHADELIJKE SEKTARISCHE ORGANISATIES DOC 50 0231/001 DOC 50 0231/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 oktober 1999 12 octobre 1999 INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE DE SCHADELIJKE SEKTARISCHE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Soins Verts en Flandre

Soins Verts en Flandre Soins Verts en Flandre Grez Doiceau 25 novembre 2015 Willem Rombaut Steunpunt Groene Zorg Centre de Support pour les Soins Verts Diestsevest 40 3000 Leuven willem.rombaut@groenezorg.be www.groenezorg.be

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum Données enregistrées durant l'état définitif du 12ème mois de l'année concernée Gegevens opgenomen in de definitieve staat van de 12de maand van het betrokken jaar A. Les titulaires du minimex De gerechtigden

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België.

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. 100% Belgische wijn wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. waarvan de vinificatie, verwerking en afwerking volledig en uitsluitend in België plaats vindt. die

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie