Burak Eral, Dileep Mampallil, Michel Duits, Dirk van den Ende en Frieder Mugele

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burak Eral, Dileep Mampallil, Michel Duits, Dirk van den Ende en Frieder Mugele"

Transcriptie

1 Weg met die koffiekringen! 52 We weten allemaal hoe ze eruit zien, de vlekken die op het tafelblad achterblijven als een druppel gemorste koffie verdampt: een donkere kring langs de rand van de oorspronkelijke druppel met daarbinnen slechts een lichte verkleuring. Wat aan de koffietafel in zekere zin nog een leuk verschijnsel is, werkt echter storend voor moderne toepassingen in bijvoorbeeld biotechnologie of inkjetprinten waarbij geavanceerde inkten zoals elektrische geleidende pasta s of lichtgevende polymeren op een substraat afgezet worden. Om deze techniek efficiënt en betrouwbaar te maken moet je er voor zorgen dat het materiaal netjes homogeen over het oppervlak verdeeld wordt en niet in lelijke donkere kringen. Dit kan door het druppeloppervlak tijdens het indrogen met behulp van een elektrische veld op een geschikte manier heen en weer te schudden. Burak Eral, Dileep Mampallil, Michel Duits, Dirk van den Ende en Frieder Mugele Iedereen kent ze: koffiekringen op de keukentafel (figuur 1a). Dit fenomeen komt heel vaak voor en niet alleen bij het morsen van koffie. Bijna altijd als druppels van complexe vloeistoffen verdampen (dat wil zeggen vloeistoffen waarin polymeer-moleculen of deeltjes zoals koffie pig menten gedispergeerd zijn), ontstaan er donkere kringvormige patronen. Het grootste deel van de aanvankelijk homogeen over de druppel verdeelde deeltjes of moleculen komt uiteindelijk aan de rand van de druppel terecht. Dit effect belemmert bijvoorbeeld de analyse van DNA- en eiwitmonsters op zogenaamde microarrays (figuur 1b). In dit geval worden heel veel druppels van net iets verschillende ligandsamenstelling (een ligand is een molecuul of ion met een vrij elektronenpaar dat gebruikt kan worden om een binding te vormen) in een regelmatig patroon naast elkaar op een oppervlak geprint. Als de microarray vervolgens in contact wordt gebracht met een bloedmonster van een patiënt dan verschijnt er op de plek waar het monster het best bij de ligand past een sterk signaal. Kringen maken de signaalverdeling per spot erg inhomo geen en daardoor nemen de gevoeligheid en selectiviteit van Figuur 1 deze techniek behoorlijk af. Ondanks ontelbare praktische proeven op even ontelbare keukentafels is het ontstaan van koffievlekken pas in de jaren 1990 voor het eerst systematisch bestudeerd en begrepen door Robert Deegan en collegae van de universiteit van Chicago [1]. Zij vonden a) Koffievlekken op een tafel ; b) Kringvorming op een DNA-microarray (met permissie van R. Blossey et al., Langmuir, 2002, 18 (7), pp Copyright 2002 American Chemical Society).

2 twee cruciale voorwaarden voor het ontstaan van de koffiekringen. Ten eerste moet het oplosmiddel verdampen dat is triviaal en ten tweede mag tijdens het verdampen de contactlijn, dat wil zeggen de rand van de druppel, niet bewegen. Als deze lijn vastgepind blijft en dat is vanwege microscopische ruwheid op de meeste oppervlakken het geval ontstaat er onmiddellijk een koffiekring. Hoe dit werkt wordt in figuur 3 uitgelegd: Het oplosmiddel verdampt langs het oppervlak waardoor de druppel lokaal dunner wordt naar mate meer vloeistof naar de dampfase verdwijnt. Dit kan overal langs het oppervlak behalve bij de contactlijn. Ten gevolge van het pinnen kan hier het volume nauwelijks verder afnemen. Toch blijft ook aan de contactlijn vloeistof verdampen. In feite gaat de verdamping hier zelfs bijzonder snel zoals uitgelegd in een artikel van Hanneke Gelderblom en haar collega s in het vorige nummer van het NTvN [2]. Er is maar één plek waar de verdampende vloeistof vandaan kan komen: het midden van de druppel. Op die manier ontstaat door de combinatie van verdamping en pinnen van de contactlijn een stroming van het midden naar de rand van de druppel. Die stroming voert de opgeloste deeltjes of moleculen mee naar de contactlijn waar ze uiteindelijk de donkere kring vormen. Het pinnen van de contactlijn is hiervoor cruciaal. Zodra deze kan bewegen, kan het oppervlak terugwijken en vervalt de reden voor de buitenwaartse stroming (zie figuur 3b). Shake it, baby! Om koffiekringen te voorkomen moet je de stroming naar de contactlijn dus onderdrukken. In ons recente onderzoek hebben we laten zien dat dit heel efficiënt kan als je de druppel tijdens het verdampen schudt. Kies je de juiste frequentie dan heeft dit schudden een tweeledig effect. Ten eerste trekt het de vastgepinde contactlijn los en ten tweede zorgt het voor een extra stroming binnen de druppel, die de door verdamping geïnduceerde stroming tegenwerkt. Hierdoor komen de deeltjes ten slotte allemaal in één kleine spot in het midden terecht en niet aan de rand van de oorspronkelijk druppel (zie figuur 5). Hoe schudden we de druppels? Op zich zou dit het makkelijkst gaan door Electrowetting beschrijft de verandering van de contacthoek van een geleidende vloeistof zoals water op een oppervlak onder invloed van een elektrische spanning. De standaard opstelling bestaat uit een isolerend hydrofoob substraat, typisch een laagje polymeer van enkele micrometers dik, een elektrode onder het polymeerlaagje en een druppel erop. Zonder spanning wordt de contact hoek θ Y bepaald door de krachtenbalans van de grensvlak-spanningen σ lv, σ sl, en σ sv, van het liquid-vapor (lv), solid-liquid (sl), en solid-vapor (sv) grensvlak. Voor waterdruppels op teflon (wat meestal als isolerend laagje gebruikt wordt) is θ Y = 120, zoals bepaald door Young s vergelijking: cosθ Y = (σ sv - σ sl )/σ lv. Als je een elektrische spanning U aanlegt tussen de elektrode onder het substraat en de druppel komt er in de krachtenbalans een elektrische kracht f el = cu 2 /2 bij (per lengte-eenheid van de contactlijn), net als bij een plaatcondensator (c is de capaciteit per oppervlakte-eenheid van het substraat tussen de druppel en de elektrode). Omdat f el in dezelfde richting als σ sv aan de contact lijn trekt, gaat de contacthoek omlaag volgens de Young-Lippmann vergelijking cosθ(u) = cosθ Y + f el / σ lv. In het geval van wisselspanning zorgt de RMS-waarde voor een verlaging van de gemiddelde contacthoek. Wat kun je hier zoal mee? Omdat een druppel als een lens werkt, kun je met dit principe een elektrisch aanstuurbare lens bouwen. Of als je aan de onderzijde van het substraat een patroon van kleine elektroden aanbrengt en bijvoorbeeld alleen aan de rechter kant van de druppel een spanning oplegt, oefen je een netto kracht op de druppel uit waarmee je die, in dit geval naar rechts, kunt verplaatsen. Dit wordt wel in digitale Lab-on-a-Chip-systemen toegepast. Figuur 3 Figuur 2 Electrowetting Electrowettingeffect voor een druppel met en zonder externe spanning. Verdamping zonder electrowetting met een vastgepinde contactlijn leidt tot koffiekringen (boven); verdamping met electrowetting leidt tot een bewegende contactlijn en een enkele spot waar alle deeltjes terecht komen (beneden). het oppervlak waar ze op zitten hard heen weer te schudden. Dit is echter niet erg handig voor de meeste toepassingen en ook niet efficiënt als de druppels klein zijn. De traagheid van de druppel waar je bij het schudden gebruik van maakt, schaalt met de derde macht van de straal terwijl de pinnende krachten waarmee de druppel vastzit maar lineair met de omtrek en dus lineair met de straal schalen. Op kleine schaal wint de pinnende kracht het altijd. Kleine druppels kun je efficiënter schudden met behulp van elektrische krachten, waarbij je gebruik maakt van electrowetting (EW; 53 februari 2012 Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

3 Glijdende en oscillerende druppels Kleine druppels op een hellend oppervlak blijven meestal plakken, omdat op microscopische schaal deze oppervlakken een zekere ruwheid vertonen. Deze ruwheid leidt tot extra krachten, zogenaamde pin -krachten f p aan de contactlijn, die net als andere wrijvingskrachten mogelijke beweging tegenwerken. Wil je een contactlijn verplaatsen, dan moet je een kracht groter dan f p uitoefenen, bij voorbeeld een elektrische kracht f el. Links in de figuur zie je een druppel die bij spanning nul op een hellend oppervlak blijft plakken. Schakel je een wisselspanning aan in dit geval met een frequentie van 450 Hz dan wordt de contactlijn losgetrokken en begint de druppel te oscilleren. En omdat hij nu niet meer plakt, glijdt hij omlaag. Oscillaties van een druppeloppervlak kunnen beschreven worden als een som van eigentrillingen, met ieder een eigenfrequentie. Deze eigenfrequenties worden bepaald door de oppervlaktespanning en de massa van de druppel. Voor vrije druppels heeft Rayleigh al laten zien dat de eigentrillingen door Legendrepolynomen P n (cosφ) beschreven worden met de bijhorende eigenfrequenties ω n = σ lv /ρr 3 n(n 1)(n + 2) (n = 2, 3, 4,...). Voor een druppel op een substraat verschuiven de eigenfrequenties met 10 à 20% maar de schaling met σ, ρ en R blijft onveranderd. Figuur 4 a) Glijdende druppel op een hellend oppervlak. b) Het mengen van kleurstof binnen een oscillerende druppel maakt de interne stromingsvelden zichtbaar. De kleurstof is aan het begin inhomogeen verdeeld. 54 zie kader Electrowetting). Bij EW wordt een spannings verschil U aangelegd tussen de druppel en de onderkant van het substraat. Hierdoor ontstaat een elektrische kracht evenredig met Figuur 5 U 2, die rechtstreeks aan de contactlijn trekt. In verschillende toepassingen van EW zoals Lab-on-a-Chip-systemen, vloeibare lenzen en displays, wordt deze kracht gebruikt om de Patronen van achtergebleven polystyreen deeltjes en DNA-moleculen zonder (links) en met (rechts) druppeloscillatie tijdens het verdampen. Voor zowel de deeltjes als de DNA-moleculen wordt de kringvorming volledig onderdrukt. druppel te laten spreiden of te verplaatsen. Als we koffiekringen willen voorkomen, gebruiken we deze kracht om de contactlijn los te trekken van de kleine ruwheden op het oppervlak waar hij anders aan vastgepind zou zitten. Gebruiken we hiervoor een wisselspanning dan blijft de contactlijn tijdens het verdampen continu in beweging en komt nergens vast te zitten. Dus blijft de contactlijn tijdens het verdampen naar binnen bewegen zoals in figuur 3b geschetst en al het opgeloste materiaal komt netjes op één plek terecht zonder een kring te vormen [3]. Als we de frequentie van de wisselspanning goed kiezen ontstaat er bovendien een stroming binnen de druppel, die de vloeistof langs de buitenkant van de druppel naar boven brengt en in het midden weer naar beneden voert (zie kader Oscillerende druppels). Goed kiezen betekent een frequentie vanaf enkele tientallen Hz tot enkele khz, in de buurt van de eigenfrequenties van de druppel. Kwalitatief kun je deze stroming als volgt begrijpen: de oscillerende elektrische kracht langs de contactlijn wekt oppervlaktegolven op die zich van beneden naar boven voortplanten. In ondiep water, zoals binnen onze druppel [4], leidt een lopende golf tot een netto verplaatsing van vloeistof

4 MALDI-MS MALDI-MS (matrix-assisted laser desoption ionization mass spectroscopy)is een veelgebruikte analysetechniek waarbij de detectie-efficiëntie sterk verzwakt wordt door het koffiekringeffect. Met deze techniek kunnen in korte tijd vele monsters met verschillende samenstelling geanalyseerd worden. Daartoe worden deze in een vluchtige vloeistof opgelost, samen met specifieke zouten (de matrix), waarna ze druppels-gewijs in een geordend patroon op een ondergrond afgezet worden. Vervolgens brengt men het preparaat in een vacuümkamer en laat men het oplosmiddel verdampen, waarbij het zout en de te analyseren moleculen in een (meestal kringvormige) spot op het substraat achter-blijven (zie figuur 1b). Nu is het preparaat klaar voor analyse. Deze bestaat uit twee stappen: (1) residumoleculen worden met behulp van een korte laserpuls gesublimeerd, waarbij een gedeelte van de moleculen geïoniseerd wordt (laser desorption ionisation) en (2) het versnellen van de ionen, met lading q, in een elektrisch veld E tot een kinetische energie ½mv 2, waarna de looptijd van de ionen gemeten wordt (time of flight mass spectroscopy). Door gebruik te maken van de energiebalans: qe = ½mv 2, kan uit de looptijd de snelheid v en de massa-ladings verhouding m/q bepaald worden. De m/q-verhouding wordt gebruikt om de stof te identificeren. Doordat de laser in stap 1 voornamelijk het zout aanslaat, waarbij het zout op zijn beurt het residu activeert, is dit een voorzichtige manier van ioniseren zonder de gesub-limeerde moleculen al te veel te fragmenteren. Dit vergemakkelijkt de identificatie van de m/q-pieken in het vluchttijdsspectrum. Daarom is deze methode bij uitstek geschikt om biomoleculen zoals eiwitten of DNA en andere macromoleculen te ioniseren. Figuur 6 Illustratie van de MALDI-MS-techniek. 55 in de voortplantingsrichting van de golf. Aan zee is het deze Stokes drift, die op het water drijvend wrakhout naar het strand toedrijft. In de verdampende druppel kunnen we deze stroming zichtbaar maken door de in de druppel aanwezige deeltjes te volgen. Afgezien van de allerlaatste fase van het verdampings proces is deze recirculerende stroming vele malen sterker dan de verdamping gedreven stroming (figuur 7). Daarom worden opgeloste moleculen en deeltjes continu herverdeeld en komen ze nooit bij de contactlijn terecht. Met EW kun je koffiekringen volledig onderdrukken. e-maldi: zonder kringen betere bioanalyse Wat kunnen we ermee? Op zich zou je elke keukentafel met EW kunnen uitrusten. Mors je koffie dan heb je achteraf maar een kleine vlek te verwijderen in plaats van een grote. Nuttiger is het volgende voorbeeld dat gaat over Figuur 7 Gemiddelde vloeistofsnelheid binnen de druppel tijdens het verdampen. De eindtijd t = 1 is ongeveer 10 minuten Rood: snelheid van de recirculerende stroming met EWaangedreven oscillaties; Blauw: snelheid ten gevolge van verdamping zonder EW-aandrijving. Figuur 8 MALDI-spectrum van een polymeermateriaal met en zonder koffiekringonderdrukking. Het geïntegreerde e- MALDI-signaal (rood) is ongeveer vijftig maal sterker dan standaard MALDI (blauw). (in samenwerking met Han Gardeniers, MESA+ instituut, Universiteit Twente). februari 2012 Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

5 Michel Duits is Universitair Docent in de Physics of Complex Fluids (PCF) groep aan de Universiteit Twente. Na een studie scheikunde in Utrecht is hij daar in 1991 ook gepromoveerd op het thema small-angle scattering of adhesive colloids. In Twente heeft hij zijn interessegebied verder uitgebreid met colloïdale interacties, reologie, microscopie, diffusie in confinements en microfluidics. Dirk van den Ende is als UHD werkzaam in de PCF-groep aan de universiteit Twente. Na zijn studie experimentele natuurkunde in Nijmegen promoveerde hij daar in 1982 op een onderzoek naar reactieve botsingsdoorsneden met behulp van toestandsgeselecteerde moleculaire bundels. Na enige jaren bij Océ R&D in Venlo gewerkt te hebben, houdt hij zich sinds 1987 bezig met onderwerpen uit de reologie, soft matter physics en microfluidics. Burak Eral is gepromoveerd bij de PCF-groep aan de Universiteit Twente in Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Bogazici University Istanbul (Turkije). Van 2003 tot 2005 studeerde hij Chemical Engineering aan de University of California Santa Barbara (UCSB). Per 1 maart 2012 gaat hij naar het Massachusetts Institute of Technology (VS), waar hij onderzoek zal doen naar geavanceerde microflow-technieken voor toekomstige medicinale toepassingen. Dileep Mampallil verkreeg zijn MSc-graad in natuurkunde van het Indian Institute of Technology Madras. Na een kort verblijf aan de KU Leuven, voltooide hij in 2011 hij zijn promotieonderzoek in de PCF-groep van de Universiteit Twente. Het onderzoek ging over microfluidic flow driven by electric fields. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker in de Nanoionics-groep in Twente. Burak Eral, Dileep Mampallil, Michel Duits, Dirk van den Ende en Frieder Mugele (v.l.n.r.). Frieder Mugele heeft natuurkunde gestudeerd in Konstanz (Duitsland) en is daar in 1997 gepromoveerd. Hij was postdoc in Berkeley (VS) en heeft in 2004 aan de universiteit Ulm (D) zijn habilitation afgelegd. Sinds eind 2004 is hij hoogleraar Physics of Complex Fluids aan de Universiteit Twente. Zijn werk is gericht op het gedrag van vloeistoffen aan grensvlakken met toepassingen in microfluidics, nanofluidics, (electro)wetting, en enhanced oil recovery. 56 matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry (MALDI-MS). Dit is een veel gebruikte analysetechniek in de biotechnologie. Hierbij worden druppels van een bepaalde zoutoplossing (de matrix -oplossing) samen met het biomateriaal in kwestie op een substraat gebracht. De druppel verdampt en de zoutmatrix blijft samen met het biomateriaal op het substraat achter. Vervolgens wordt de matrix samen met het biomateriaal door middel van een korte laserpuls verdampt en geïoniseerd. De geladen biomoleculen komen dan in een massaspectrometer terecht waar ze geanalyseerd worden. Normaal ontstaat tijdens het verdampen van de druppel een kring met alle gevolgen van dien: het biomateriaal wordt over een relatief groot gebied verspreid met een heel inhomogene dichtheidsverdeling. Als gevolg hiervan verzwakt het MALDIsignaal en varieert het heel sterk en moet de laser het hele oppervlak scannen. Als je daarentegen de druppel tijdens het verdampen schudt, komt alle biomateriaal netjes op één plek terecht en kun je het met een enkele laserpuls verdampen. Je bespaart tijd en het resulterende e-maldi-signaal is tot wel 100 keer groter dan bij conventionele MALDI-MS (figuur 8). Dat e-maldi veel efficiënter is hebben we inmiddels gedemonstreerd. Momenteel wordt gewerkt aan de voor zo ver we weten eerste commer ciële toepassing van koffiekringen. Referenties 1 R.D. Deegan, O. Bakajin, T.F. Dupont, G. Huber, S.R. Nagel en T.A.Witten, Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops, Nature 389 (1997) H. Gelderblom et al., NTvN 78 (2012) H.B. Eral, D. Mampallil, M.H.G. Duits en F. Mugele, Suppressing the coffee stain effect: how to control colloidal self-assembly in evaporating drops using electrowetting, Soft Matter 7 (2011) F. Mugele, A. Staicu, R. Bakker en D. van den Ende, Capillary Stokes drift: a new mechanism for mixing in AC-electrowetting, Lab on a Chip 11 (2011) 2011.

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig komt het water

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Plasma medicine Natuurkunde voor Dummies Veni lezingenavond Thijs michels over Heisenberg Meet fijnstof met je smartphone. N 12 februari 2013

Plasma medicine Natuurkunde voor Dummies Veni lezingenavond Thijs michels over Heisenberg Meet fijnstof met je smartphone. N 12 februari 2013 Plasma medicine Natuurkunde voor Dummies Veni lezingenavond Thijs michels over Heisenberg Meet fijnstof met je smartphone N 12 februari 2013 5000 METER TRACK 150000 KOFFERS PER DAG 1 BAS BIJKERK Inderdaad,

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

Een geflipt elektron leeft langer. klassieke computers. Voorbeelden hiervan zijn het ontbinden van grote getallen in priemfactoren en het simuleren

Een geflipt elektron leeft langer. klassieke computers. Voorbeelden hiervan zijn het ontbinden van grote getallen in priemfactoren en het simuleren Een geflipt elektron leeft langer De ontwikkeling van de quantumcomputer is één van de grootste fundamentele en technologische uitdagingen voor fysici in de e eeuw. De elementaire bouwsteen van de quantumcomputer,

Nadere informatie

Bouw je eigen windmeter

Bouw je eigen windmeter Inleiding In Nederland waait het bijna altijd: ieder weerbericht bevat dan ook een verwachting van windrichting en windkracht. Meestal waait het niet zo hard: als mens sta je er dan niet zo bij stil dat

Nadere informatie

O. Recente ontdekkingen laten echter zien dat de reductie tot H 2

O. Recente ontdekkingen laten echter zien dat de reductie tot H 2 Wat is water Door Cees Kamp In het duizenden jaren oude Chinese orakel de I-Tjing, wordt water Het Onpeilbare genoemd. Water dat 70% van onze planeet bedekt en voor 70% ons lichaam vormt wordt in het Westen

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel The Hitchhiker s Guide to the Galaxy Jaargang 11 oktober 2013 Nummer 42 Eureka! is een uit gave van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & studievereniging De Leidsche Flesch en wordt gemaakt

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Inhoud Inleiding... 2 Proefbeschrijvingen voor de leerlingen: Experiment

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje natuurkunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje natuurkunde Voor een profielwerkstuk over de aarde www.aarde nu In opdracht van: Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit van Amsterdam Technische Universiteit Delft Universiteit Utrecht Wageningen Universiteit Teksten:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Kijken en Zien. een nlt-module voor 5 vwo. Utrecht. Junior College

Kijken en Zien. een nlt-module voor 5 vwo. Utrecht. Junior College Kijken en Zien een nlt-module voor 5 vwo Junior College Utrecht Kijken en Zien! Een biofysische verklaring voor de werking van de ogen en het zien versie 1.1 Colofon De module Kijken en Zien is bestemd

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Wie ben ik om iets te vinden van collega s?

Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Normatieve professionalisering (4): werkveld onderwijs Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Hoe kan in arbeidsorganisaties bezinning op professionele waarden worden vormgegeven in de hectische praktijk

Nadere informatie

Universum 5. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Universum 5. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Universum 5 2009 sie n e m? de di er et kubussen i v e D ami m te m i u r de ed t i u n onautenb e g n i d st r e en a n i Uit v in n ap h Slape c s n ete erd? w e d n u echt gele i w u ie stein ons n

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN Bachelor College Scheikundige Technologie // Ik droom van een fabriek zonder CO 2 -uitstoot // Eveline Hermans,

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

VAN Alles over de maan

VAN Alles over de maan VAN Alles over de maan 1 Inleiding Waar je ook bent, met wie je ook spreekt, en al heb je nog nooit iets van sterrenkunde gelezen of gehoord, over de maan weet iedereen wel wat te vertellen. De maan is

Nadere informatie

Hoogtepunten uit het onderzoek. h2hoofdstuk 2

Hoogtepunten uit het onderzoek. h2hoofdstuk 2 Hoogtepunten uit het onderzoek h2hoofdstuk 2 35 Hoofdstuk 2 Hoogtepunten uit het onderzoek 36 Hoogtepunten uit het onderzoek Inleiding FOM is een programma-organisatie. Eind 2008 waren er in totaal 69

Nadere informatie

Embedded Systemen: De Stille Kracht van de Maakindustrie

Embedded Systemen: De Stille Kracht van de Maakindustrie Embedded Systemen: De Stille Kracht van de Maakindustrie Ir. Eric Dortmans Ir. Wim Hendriksen Oratie 3 november 2006 Mensen worden echt enthousiast als ze samen mooie dingen kunnen maken (Mathieu Weggeman)

Nadere informatie

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl.

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl. DRAFT (d.d. Dec. 2008). This article has been published. Please refer to: Boon, M. 2009.Grote Vraagstukken Wetenschap in Praktijk. in: Wetenschap en Werkelijkheid Honoursprogramma Universiteit Twente,

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie