VRAGENLIJST 3MM (SODALES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST 3MM (SODALES)"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST 3MM (SODALES) 1. Leveranciersgegevens 1.1 Naam? 3MM Groep BV (voorheen 3MM Groep vof) 1.2 Rechtsvorm? BV 1.3 Oprichtingsdatum? 3MM Groep vof -> MM Groep BV -> De aandeelhouders van 3MM (de bovenliggende BV s) bestaan al vanaf begin 90 e jaren. 1.4 Aantal medewerkers? Website, adres en telefoonnummer? Contactpersoon, telefoonnummer en adres? M. Stoelwinder, 1.7 Kunt u iets vertellen over de historie van uw organisatie? De oorspong van het bedrijf ligt in een langdurige vriendschappelijke relatie van de diverse aandeelhouders en medewerkers welke is begonnen in/rond MM is eigendom van de BV s Martedi (dhr. Wilt), Mecoledi (dhr. Stoelwinder) en Markiva (dhr. Beun sr.) Sodales is in gebruik bij de klanten van de stichting VORC. 1.8 Wat zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie? 1.9 In hoeverre bent u volledig eigenaar van het pakket, en zo nee, hoe is dan de relatie tussen u en de eigenaar van het pakket? Onderhoud en ondersteuning van diverse applicaties bij onze opdrachtgevers waar onder bibliotheken, patiënten organisaties, artsen, koepelorganisaties, advocaten, etc etc Begeleiding van nieuwbouw projecten, Begeleiding bij koppelingen van back-offices en frontoffice, Volledig eigenaar 2. Ledenadministratie systeem 2.1 Algemeen Naam en versie patiëntenregistratie pakket? Aantal reeds ingevoerde systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket (indien Sodales 1.0 b 3 in beta Per : NVACP, NCV, VPPT Per : RSI, SVA, PKU en VMCE

2 u dit weet)? Aantal ingevoerde systemen wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het pakket? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? Zie Voorloper: SP2000 sinds 1993 Web-based, CTI-koppeling (zowel actief bellen als gegevens patient ophalen na nummerherkenning) Koppeling met CMS (webpower) en daardoor/daarna virtueel kantoor Deponering sourcecode bij een notaris i.o.m op te richten gebruikersgroep is wat ons betreft een oplossing. Daarnaast willen we dat ons bedrijf langdurig blijft bestaan en tot slot het betreft hier een applicatie met een non proprietor database waar met elke slimme applicatie de data kan worden bewerkt en of geëxporteerd. 2.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd? Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Windows 2000 en hoger MSDE, MS SQLserver Express of Microsoft SQL server VB.NET en C##.NET Windows XP met aangepaste rustiger kleurstelling. Nog niet; is geplanned voor Dan echter alleen Ariacom lijsten via een webinterface benaderen Nee, voorlopig alleen de database. Programma middels Terminalserver of Cytrix, in 2005 zal in versie 2 updates automatisch worden gedistribueerd. Geen

3 2.2.9 Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patient, raadplegen patiënt? Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? Gebruikers, rollen en rechten binnen Sodales zelf, incl. wachtwoorden tbv toegang tot beveiligde deel van de website van de pat. organisatie Adminstrator kan gebruikers aan rollen koppelen. Rechten worden op niveau van aanmaken, verwijderen, lezen en wijzigen toegekend per scherm/tabel. Nee, (nog) niet in versie 1.0 (zie ) Op verzoek evt. in versie 2.0. Dit wordt in basis zin aangebracht. Middels menu/wizard gestuurde tool op ieder veld in elke tabel. Middels de rapportagetool in Sodales In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geëxporteerd naar Excel of tekst bestanden? Kunnen aan lijsten, als ze eenmaal "ontworpen" zijn, een uitvoer-apparaat worden gekoppeld, zoals verzenden per , per fax, publicatie op een website? Kunnen lijsten automatisch s nachts worden aangemaakt? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 2.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Gemaakte rapporten worden als aparte bestanden opgeslagen en zijn te wijzigen en zijn evt. onder een andere naam weer op te slaan middels de rapportagetool in Sodales., beide, naar adres(sen), Printer(s), Fax(ex), ftpserver(s) en als bestand opslaan. Alle lijsten met hun uitvoerapparaten kunnen gescheduled worden, op iedere willekeurig moment Op alle in de database gebruikte velden Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO

4 2.3.2 Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu, lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? 1.4 Functionaliteit Is zoeken op naam, adres, geboortedatum mogelijk? Ca 15% van de licentiekosten, een definitieve afspraak moet nog worden gemaakt met gebruikersgroep en Fonds PGO Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO De wens van de gebruikers(groep) is bepalend voor welke uitbreidingen er gemaakt gaan worden. Sterker nog: De gebruikers(groep) bepaalt wat het pakket moet kunnen. In groepsverband of individueel net naar behoefte. De huidige prijs is ca 500 per dagdeel. De definitieve voorwaarden/prijzen hiervoor worden vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO Nieuwe versies zijn voor leden van de gebruikersgroep gratis te downloaden vanaf de website onder voorwaarde dat men een onderhoudscontract heeft afgesloten resp.lid is van de gebruikersgroep. Onderhoudscontract zal marktconform worden afgesloten dus waarschijnlijk zo n 15% van de aanschafkosten per jaar gaan bedragen. Op uurbasis op locatie. Ons standaard tarief is 125,00/uur excl btw. De definitieve prijs per uur voor de Sodales werkgroup wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO. Normaal hebben we voor dit soort projecten een speciaal vrienden tarief er zal worden voorzien in een helpdesk. De kosten hiervan zullen moeten worden opgebracht door het collectief van de gebruikersgroep. De voordwaarden hiervoor worden vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO

5 1.4.2 Kan op elk veld worden gezocht? Welke standaarden worden ondersteund: NEN1888 (namen, NEN5825 (postadressen), ISO3166 (landen)? Welke soorten adressen worden geregistreerd? Welke telefoonnummers worden geregistreerd? Kan het pakket een enkelvoudig adres afdrukken inclusief de KIX code? Kunnen lidmaatschapskaarten met pasfoto worden afgedrukt? Kunnen vrije velden worden toegevoegd aan de ledentabel? Zo ja hoeveel? Kunnen hier aan ook meerdere keuzemogelijkheden worden gekoppeld? Kunnen brieven worden verstuurd naar een flexibele selectie van leden? Inclusief de lay-out volgens TPG Post? Kan geautomatiseerd worden verstuurd naar een selectie van leden? Worden acties bijgehouden: mail verstuurd, brief ontvangen, gebeld, etc? Kan van elk patiëntenrecord alle mutaties worden bijgehouden, inclusief tijd en gebruiker? Ook als de persoon geen lid meer is? Hoe kunnend deze eenvoudig worden geraadpleegd en afgedrukt? Kunnen ook van alle facturen, betalingen e.d. de mutaties worden bijgehouden? Hoe kunnen documenten geïntegreerd worden benaderd vanuit een lid of een actie? Alle drie Er is geen beperking, maar in beginsel: Bezoek, Post, Faktuur en Werk Er is geen beperking, maar in beginsel: Bezoek, Werk, Mobiel en Fax, onbeperkt. Er kunnen bv. in velden voorkeuzen worden ingevuld Nee, nog niet. Kan in opdracht van de gebruikersgroep alsnog in versie 2 of 3 worden gemaakt., voor een deel zelfs automatisch maar niet volledig en daarmee is het geen CRM. Wij verwachten dat het later in 2005 te maken virtueel office veel meer van deze eigenschappen zal hebben/gebruiken resp. hier uitgebreid op te zoeken en te sorteren zal zijn. Staat geplanned voor Mutaties kunnen per soort(tabel) op datum worden geselecteerd en geprint/geraadpleegd. Door het drukken op een knop worden alle mutaties van het betreffende record getoond. Middels koppeling naar extern separaat aan te schaffen documentbeheersysteem op een webserver

6 Kan vanuit de ledenadministratie een Worddocument worden aangemaakt met daarin adresgegevens? En andersom: vanuit Word adresgegevens en andere gegevens ophalen? Is er een patiënt ziekte behandelaar ziekenhuis relatietabel? Is er een ziekte behandelaar ziekenhuis relatietabel met vrije attributen? Kunnen familierelaties tussen leden worden bijgehouden, zoals kind van, ouder van, opa van? Hoe kan er een ziekte verbijzondering per patiënt worden bijgehouden? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het financiële systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het ledensysteem.) Hoe kunnen contributie- facturen worden gedraaid? Hoeveel en welke contributiesoorten onderscheid het pakket? Kan naam en adres voor het betalen van de contributie of donatie anders zijn dan de naam en het adres van het lid of de contribuant zelf? Kunnen meerdere contributies naar één adres worden gestuurd? Kunnen meerdere abonnementen naar één adres worden gestuurd? Nee, nog niet. Wel is er bij het ziekenhuis een tekstveld waarin de behandelaar kan worden opgenomen als vrije tekst Staat geplanned voor versie 2, middel een zelf te onderhouden tabel: Ziektebeeld en/of Ziektebeeldoorzaak Middels Fakturen, Acceptgiro s voor iedere willekeurige selectie Onbeperkt. Soorten zijn zelf aan te maken Hoe wordt bijgehouden dat

7 contributie is betaald? Kan nu reeds worden aangegeven dat over 2 jaar het lidmaatschap eindigt? Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen leden en contributeurs? Kunnen CLIOP-3 bestanden worden aangemaakt voor automatische incasso? Kunnen acceptgiro s worden aangemaakt met een OCR-B regel onder aan de acceptgiro? Hoe en waar wordt de betalingshistorie bijgehouden? Betalingen betreffen vaak vele identieke bedragen. Op welke wijze kan op een intelligente wijze gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld postcode, banknummer en/of acceptgiroidentificatienummer om betalingen tegen openstaande posten af te letteren? Hoe wordt dit proces met automatisering ondersteund? Hoe komen gegevens over te versturen facturen uit de ledenadministratie in het financieel systeem? Hoe komen gegevens over betaalde facturen uit het financiele systeem in de ledenadministratie? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het content management systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het ledensysteem) Hoe kan een lid zich aanmelden via internet in het systeem? Middels Contributietabel, Lidsoorttabel of donateurschap Per betaalmoment in Sodales per betaler Nog niet, staat geplanned voor 2005 (versie 2) Middels directe koppeling (ODBC, Com koppeling, XML, indien mogelijk, anders per export van de benodigde gegevens. Zie Door een aanmeldingsformulier op de website in te vullen Hoe wordt hierbij informatie Import middels XML-bestanden

8 van de webpagina in het ledensysteem gebracht? Kan hij hierna een met bevestiging en wachtwoord krijgen? Hoe kan dit worden geautoriseerd of gecontroleerd door de administratie van de vereniging? Hoe kunnen leden hun eigen gegevens via internet bijhouden? Hoe kan het bestand met leden en donateurs worden gepubliceerd op de website van de vereniging? 3. Financieel systeem 3.1 Algemeen Naam en versie financieel pakket? Aantal reeds ingevoerde financiële systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket (indien u dit weet)? Aantal ingevoerde financiële systemen wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het financiële systeem? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? Ieder, via de website aangemeld, lid krijgt een status mee waardoor deze pas na accorderen van een gebruiker definitief in het systeem worden opgenomen. De organisatie is er nu nog niet klaar voor, tzt kan dat geschieden door bijv gebruikersnaam en wachtwoord, welke in Sodales worden bijgehouden. De mutaties worden dan als voorstel tot mutatie in een wachtbestand aangeleverd en de mensenhand op kantoor bepaalt of de mutatie wordt geaccepteerd. Middels automatische geschedule-de uploads van Sodales naar de website-database Geen financieel pakket. Sodales wordt naar wens gekoppeld aan ieder financieel pakket indien dat technisch mogelijk is bij het financieel pakket, hetzij via ODBC, hetzij COM koppeling, hetzij import/export, etc etc.

9 3.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund. (Bij deze vragen uit dit hoofdstuk onderscheid maken tussen de verschillende onderdelen van de pakketten indien relevant)? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd? Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patient, raadplegen patiënt? Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden

10 gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geëxporteerd naar Excel of tekst bestanden? Kunnen aan lijsten, als ze eenmaal "ontworpen" zijn, een uitvoer-apparaat worden gekoppeld, zoals verzenden per , per fax, publicatie op een website? Kunnen lijsten automatisch s nachts worden aangemaakt? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 3.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu, lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met

11 betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? Wat zijn de kosten en openingstijden van de helpdesk? 3.4 Functionaliteit Wordt er een basis financieel systeem geboden met grootboeknummers, kostenplaatsen, balans en V&W? Hoe kunnen projecten in het financiële systeem worden geadministreerd? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het financiële systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het financiële systeem) Hoe kunnen contributie- facturen worden gedraaid? Hoeveel en welke contributiesoorten onderscheid het pakket? Kan naam en adres voor het betalen van de contributie of donatie anders zijn dan de naam en het adres van het lid of de contribuant zelf? Kunnen meerdere contributies naar één adres worden gestuurd? Kunnen meerdere abonnementen naar één adres worden gestuurd? Hoe wordt bijgehouden dat

12 contributie is betaald? Kan nu reeds worden aangegeven dat over 2 jaar het lidmaatschap eindigt? Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen leden en contributeurs? Kunnen CLIOP-3 bestanden worden aangemaakt voor automatische incasso? Kunnen acceptgiro s worden aangemaakt met een OCR-B regel onder aan de acceptgiro? Hoe en waar wordt de betalingshistorie bijgehouden? Betalingen betreffen vaak vele identieke bedragen. Op welke wijze kan op een intelligente wijze gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld postcode, banknummer en/of acceptgiroidentificatienummer om betalingen tegen openstaande posten af te letteren? Hoe wordt dit proces met automatisering ondersteund? Hoe komen gegevens over te versturen facturen uit de ledenadministratie in het financieel systeem? Hoe komen gegevens over betaalde facturen uit het financiele systeem in de ledenadministratie?

13 4. Content Management Systeem 4.1 Algemeen Naam Website beheerssysteem (CMS)? Geen. Er wordt samengewerkt met het CMS van de firma Webpower uit Barneveld. Thans zijn er gedachten om in een samenwerking tussen de Sodales werkgroep, 3MM en Webpower het virtueel kantoor in 2005 vorm te gaan geven Naam en versie webbeheer systeem (CMS)? Aantal reeds ingevoerde systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket? Aantal ingevoerde CMS wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het systeem? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? 4.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd?

14 4.2.7 Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patient, raadplegen patiënt? Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geëxporteerd naar Excel of tekst bestanden? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 4.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu,

15 lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? 4.4 Functionaliteit Kan er met het pakket een website worden beheerd? Zijn er aanpasbare standaard layouts voor webpagina s? Kunnen pagina s in concept worden gemaakt en na goedkeuring worden gepubliceerd? Kunnen meerdere bulletin borden worden beheerd? Kunnen enquêtes worden ingericht en beheerd? Kan een interactief bestelformulier worden beheerd? Hoe kan bij een interactief bestelformulier op een veilige wijze betaald worden met een creditkaart?

16 4.4.8 Hoe kan met een interactief bestelformulier een andere prijs gelden voor niet-leden dan voor leden? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het content management systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het content managementsysteem) Hoe kan een lid zich aanmelden via internet in het systeem? Hoe wordt hierbij informatie van de webpagina in het ledensysteem gebracht? Kan hij hierna een met bevestiging en wachtwoord krijgen? Hoe kan dit worden geautoriseerd of gecontroleerd door de administratie van de vereniging? Hoe kunnen leden hun eigen gegevens via internet bijhouden? Hoe kan het bestand met leden en donateurs worden gepubliceerd op de website van de vereniging? Kan voor autorisatie en ledenadministratie gebruik worden gemaakt van een extern adresboek?

17 VRAGENLIJST ALLSOLUTIONS (WEBSOLUTIONS) 1. Leveranciersgegevens 1.1 Naam? AllSolutions Business Applications 1.2 Rechtsvorm? Besloten vennootschap 1.3 Oprichtingsdatum? Aantal medewerkers? Website, adres en telefoonnummer? 1.6 Contactpersoon, telefoonnummer en adres? 1.7 Kunt u iets vertellen over de historie van uw organisatie? 1.8 Wat zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie? 1.9 In hoeverre bent u volledig eigenaar van het pakket, en zo nee, hoe is dan de relatie tussen u en de eigenaar van het pakket? Marco-Paul Breijer Ook: Rob Kereweer, AllSolutions heeft zich sinds de oprichting in 1987 toegelegd op het ontwikkelen en implementeren van business software voor 3 doelgroepen t.w. zakelijke dienstverlening, belangenorganisaties en verhuur en logistiek. In eerste instantie werden de toepassingen ontwikkeld met een character based interface later gevolgd door een Windows Client/server omgeving en sinds 2002 leveren wij uitsluitend 100% WebBased software die zowel locaal geïnstalleerd kan worden als ook in een ASP omgeving. Het ontwikkelen en implementeren van business software Wij zijn volledig eigenaar van het pakket 2. Ledenadministratie systeem 2.1 Algemeen Naam en versie patiëntenregistratie pakket? Aantal reeds ingevoerde systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket (indien u dit weet)? Aantal ingevoerde systemen wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van WeBSolutions QX >100 Tot aan dit moment maken er geen patientenorganisaties gebruik van ons pakket. De huidige leden/donateur organisaties komen uit vakbonden, kerkelijke instellingen, ANWB en BOVAG en andere belangenorganisaties nvt WebSolutions QX is ontwikkeld in de jaren en was gebaseerd op de functionele ervaringen opgedaan met

18 het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het pakket? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? 2.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd? Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patiënt, raadplegen patiënt? vorige versies in de jaren Sinds de introductie in 2002 (versie 7.0) zijn er een 12-tal versies beschikbaar gekomen. De laatste versie is Verdere functionele uitbreidingen aan de hand van wensen vanuit de gebruikers alsmede verdere flexibilisering van de rapportage mogelijkheden Via een Escrow deponering bij Nauta Dutilh te Rotterdam Voor de server waar Websolutions QX op draait wordt Windows 2000, NT, XP en Unix ondersteund Voor de client wordt wordt Windows Internet Explorer vanaf versie 5.0 ondersteund. Progress (voorkeur), Oracle, SQL-Server Progress, XML, HTML HTML pagina, Volledig, Volledig Afhankelijk van licentie. Voor bijvoorbeeld Teamline is een beperking aangebracht van 5 concurrent users. Via gebruikersprofielen is uitgebreide autorisatie mogelijk. Aan gebruikers worden rollen toegekend. Daarnaast kan het systeem authoriseren op welke wijze eem functie kan worden uitgevoerd. Hierbij kent het systeem de volgende mogelijkheden voor elke functie:

19 Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geexporteerd naar Excel of tekst bestanden? Kunnen aan lijsten, als ze eenmaal "ontworpen" zijn, een uitvoer-apparaat worden gekoppeld, zoals verzenden per , per fax, publicatie op een website? Kunnen lijsten automatisch s nachts worden aangemaakt? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 1.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Via een gebruikersprofiel kan per functie elk veld worden afgeschermd Via de geïntegreerde reportbrowser of via op de databases beschikbare tools Via de geïntegreerde reportbrowser of via op de databases beschikbare tools Via de geïntegreerde reportbrowser of via op de databases beschikbare tools, ook via een batch verwerking Binnen de reportbrowser uitsluitend optellingen. Bij export naar Excel kunnen uiteraard alle binnen Excel opgenomen mogelijkheden worden benut Websolutions kan op twee manieren worden gebruikt: 1. Aanschaf van een licentie 2. Gebruiken via een ASP model De licentiekosten zijn per gelijktijdige gebruiker

20 1.1.2 Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu, lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? 1.4 Functionaliteit Is zoeken op naam, adres, geboortedatum mogelijk? Kan op elk veld worden gezocht? Welke standaarden worden ondersteund: NEN1888 (namen, NEN5825 (postadressen), ISO3166 (landen)? Welke soorten adressen worden geregistreerd? indien de licentie aangeschaft wordt. Hiervoor worden alle modules van Websolutions beschikbaar gesteld Binnen een ASP model kennen wij een staffelprijs variërend tussen per gelijktijdige gebruiker/per maand Bij een licentie aanschaf bedragen de onderhoudskosten (support en nieuwe versies) 20% van de licentieprijs per jaar Zie Zie Zie Deze kunnen met ons in overleg worden besproken en bij gebleken universele toepasbaarheid op onze kosten worden toegevoegd. De gebruikerstrainingen worden door een van de AllSolutions consultants in huis gegeven. De kosten hiervoor bedragen per dag plus reiskosten Zie Minimaal 2 maal per jaar wordt een nieuwe versie beschikbaar gesteld. Zie Opgenomen binnen onderhoudscontract, alle. Organisaties, Personen, Relaties, Debiteuren, Leden, Crediteuren worden allen in een centraal adressenbestand opgeslagen

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

X ja --- O nee. X ja --- O nee. Indien gewenst. administratie (banken etc.) 2.2.12 Advisering fiscaal recht X ja --- O nee Indien gewenst

X ja --- O nee. X ja --- O nee. Indien gewenst. administratie (banken etc.) 2.2.12 Advisering fiscaal recht X ja --- O nee Indien gewenst VRAGENLIJST STICHTING APN 1. Organisatie-gegevens 1.1 Naam? Stichting Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland 1.2 Rechtsvorm? Stichting 1.3 Oprichtingsdatum? 22-10-2003 1.4 Aantal

Nadere informatie

SELECTIE SOFTWARESYSTEMEN EN ONDERSTEUNINGSORGANISATIES

SELECTIE SOFTWARESYSTEMEN EN ONDERSTEUNINGSORGANISATIES SELECTIE SOFTWARESYSTEMEN EN ONDERSTEUNINGSORGANISATIES INFORMATISERING VAN CATEGORALE PATIËNTEN- EN GEHANDICAPTENORGANISATIES Utrecht, maart 2005 Ir. B.P.A. van Mil H. Kouwenhoven M. Noordink Drs J.W.L.

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 De ODBC-driver wordt gebruikt in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL (Extra large): Financieel, met Kostenplaatsen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Wij de werkzaamheden u het resultaat!

Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Bloemenlaan 21 2292 DA Wateringen Tel: 0174-220365 Emailadres: info@entersite.nl Internet: www.entersite.nl Inleiding Vele bedrijven

Nadere informatie

subset: ledenadministratie

subset: ledenadministratie Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software subset: ledenadministratie Versie 2.1 September 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V.

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V. Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN Met minimale handelingen het hoogste resultaat Prijslijst MicroStar B.V. Inhoudsopgave STARTPAKKET... 3 MicroStar Startpakket... 3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE...

Nadere informatie

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8 GreenApples Pro i4 Urenregistratie login... 4 Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7 Backoffice... 8 Projecten... 8 Klanten... 9 Personeel... 10 Projecten Contractanten... 13 Projecten

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

AllSolutions QX2 10.0.02. Algemeen. Basis. Autorisatie. Website

AllSolutions QX2 10.0.02. Algemeen. Basis. Autorisatie. Website AllSolutions QX2 10.0.02 Algemeen Online betalen verbeterd Het systeem biedt al langere tijd de mogelijkheid om elektronische facturen en webwinkel-bestellingen op een eenvoudige manier online te betalen.

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

Specificaties en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013)

Specificaties en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013) en prijzen voor ZBC s (aanbiedingen voor huidige DiSy gebruikers, geldig t/m september 2013) Dixis Postbus 59 7390AB Twello tel. 0571-261444 fax 0571-261445 email info@dixis.nl Bezoekadres: Deventerweg

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.11

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.11 W I N D E X C C ReleaseNotes 1.11 INHOUD Inhoud 2 327 48 Uur tool migreren naar Windex CC 4 323 Adreseditors uitbreiden met property's 4 300 Projecten: actuele voortgang en aanpassing BedrijfsvoeringGegevensMedewerker

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.3 26 September 2012 Document versie 1.1 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken AllSolutions 10.0.07 Algemeen Aantal regels in browser Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF), Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersinstellingen (MGBINS) kunt u instellen hoeveel regels standaard in een browser

Nadere informatie

Uitgebreide Factuur Analyse

Uitgebreide Factuur Analyse Consument ZZP abonnement ZZP abonnement Uitgebreide Factuur Analyse 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Kostenoverzicht... 4 2.1 Totalen per divisie... 4 Sim 2.2 onlygebruikskosten per kostenplaats...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Opmerking: U kunt een relatie ook openen door erop te dubbelklikken. Het scherm Relatie wordt geopend.

Opmerking: U kunt een relatie ook openen door erop te dubbelklikken. Het scherm Relatie wordt geopend. Een relatie wijzigen Om een relatie te bewerken: Selecteer de relatie die u wilt aanpassen en klik op Wijzigen. Opmerking: U kunt een relatie ook openen door erop te dubbelklikken. Het scherm Relatie wordt

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

De Werkgeversportal. Zo werkt het

De Werkgeversportal. Zo werkt het De Werkgeversportal Zo werkt het 2 Inhoud Pagina Woord vooraf 4 Starten met de portal 5 Eerste keer in de portal 6 1. De portal verkennen Deelnemerbeheer 8 2. Het tabblad Deelnemerbeheer 2.1 Een deelnemer

Nadere informatie

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Met dit formulier kunt u de dienst Ondersteuning Live@Edu aanvragen. Dit formulier heeft een aantal onderdelen en twee bijlagen die in bepaalde gevallen ook ingevuld

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Sodales Informatie Editie: december 2009

Sodales Informatie Editie: december 2009 Sodales Informatie Sodales 2.0 Informatie Inhoud 1 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Uitgangspunten en wensen 1 1.2 Waarom Sodales? 2 1.3 Wat kun je met Sodales doen? 3 1.4 Rapporten en lijsten 4 1.5 Financiën

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie