VRAGENLIJST 3MM (SODALES)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST 3MM (SODALES)"

Transcriptie

1 VRAGENLIJST 3MM (SODALES) 1. Leveranciersgegevens 1.1 Naam? 3MM Groep BV (voorheen 3MM Groep vof) 1.2 Rechtsvorm? BV 1.3 Oprichtingsdatum? 3MM Groep vof -> MM Groep BV -> De aandeelhouders van 3MM (de bovenliggende BV s) bestaan al vanaf begin 90 e jaren. 1.4 Aantal medewerkers? Website, adres en telefoonnummer? Contactpersoon, telefoonnummer en adres? M. Stoelwinder, 1.7 Kunt u iets vertellen over de historie van uw organisatie? De oorspong van het bedrijf ligt in een langdurige vriendschappelijke relatie van de diverse aandeelhouders en medewerkers welke is begonnen in/rond MM is eigendom van de BV s Martedi (dhr. Wilt), Mecoledi (dhr. Stoelwinder) en Markiva (dhr. Beun sr.) Sodales is in gebruik bij de klanten van de stichting VORC. 1.8 Wat zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie? 1.9 In hoeverre bent u volledig eigenaar van het pakket, en zo nee, hoe is dan de relatie tussen u en de eigenaar van het pakket? Onderhoud en ondersteuning van diverse applicaties bij onze opdrachtgevers waar onder bibliotheken, patiënten organisaties, artsen, koepelorganisaties, advocaten, etc etc Begeleiding van nieuwbouw projecten, Begeleiding bij koppelingen van back-offices en frontoffice, Volledig eigenaar 2. Ledenadministratie systeem 2.1 Algemeen Naam en versie patiëntenregistratie pakket? Aantal reeds ingevoerde systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket (indien Sodales 1.0 b 3 in beta Per : NVACP, NCV, VPPT Per : RSI, SVA, PKU en VMCE

2 u dit weet)? Aantal ingevoerde systemen wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het pakket? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? Zie Voorloper: SP2000 sinds 1993 Web-based, CTI-koppeling (zowel actief bellen als gegevens patient ophalen na nummerherkenning) Koppeling met CMS (webpower) en daardoor/daarna virtueel kantoor Deponering sourcecode bij een notaris i.o.m op te richten gebruikersgroep is wat ons betreft een oplossing. Daarnaast willen we dat ons bedrijf langdurig blijft bestaan en tot slot het betreft hier een applicatie met een non proprietor database waar met elke slimme applicatie de data kan worden bewerkt en of geëxporteerd. 2.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd? Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Windows 2000 en hoger MSDE, MS SQLserver Express of Microsoft SQL server VB.NET en C##.NET Windows XP met aangepaste rustiger kleurstelling. Nog niet; is geplanned voor Dan echter alleen Ariacom lijsten via een webinterface benaderen Nee, voorlopig alleen de database. Programma middels Terminalserver of Cytrix, in 2005 zal in versie 2 updates automatisch worden gedistribueerd. Geen

3 2.2.9 Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patient, raadplegen patiënt? Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? Gebruikers, rollen en rechten binnen Sodales zelf, incl. wachtwoorden tbv toegang tot beveiligde deel van de website van de pat. organisatie Adminstrator kan gebruikers aan rollen koppelen. Rechten worden op niveau van aanmaken, verwijderen, lezen en wijzigen toegekend per scherm/tabel. Nee, (nog) niet in versie 1.0 (zie ) Op verzoek evt. in versie 2.0. Dit wordt in basis zin aangebracht. Middels menu/wizard gestuurde tool op ieder veld in elke tabel. Middels de rapportagetool in Sodales In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geëxporteerd naar Excel of tekst bestanden? Kunnen aan lijsten, als ze eenmaal "ontworpen" zijn, een uitvoer-apparaat worden gekoppeld, zoals verzenden per , per fax, publicatie op een website? Kunnen lijsten automatisch s nachts worden aangemaakt? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 2.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Gemaakte rapporten worden als aparte bestanden opgeslagen en zijn te wijzigen en zijn evt. onder een andere naam weer op te slaan middels de rapportagetool in Sodales., beide, naar adres(sen), Printer(s), Fax(ex), ftpserver(s) en als bestand opslaan. Alle lijsten met hun uitvoerapparaten kunnen gescheduled worden, op iedere willekeurig moment Op alle in de database gebruikte velden Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO

4 2.3.2 Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu, lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? 1.4 Functionaliteit Is zoeken op naam, adres, geboortedatum mogelijk? Ca 15% van de licentiekosten, een definitieve afspraak moet nog worden gemaakt met gebruikersgroep en Fonds PGO Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO Wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO De wens van de gebruikers(groep) is bepalend voor welke uitbreidingen er gemaakt gaan worden. Sterker nog: De gebruikers(groep) bepaalt wat het pakket moet kunnen. In groepsverband of individueel net naar behoefte. De huidige prijs is ca 500 per dagdeel. De definitieve voorwaarden/prijzen hiervoor worden vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO Nieuwe versies zijn voor leden van de gebruikersgroep gratis te downloaden vanaf de website onder voorwaarde dat men een onderhoudscontract heeft afgesloten resp.lid is van de gebruikersgroep. Onderhoudscontract zal marktconform worden afgesloten dus waarschijnlijk zo n 15% van de aanschafkosten per jaar gaan bedragen. Op uurbasis op locatie. Ons standaard tarief is 125,00/uur excl btw. De definitieve prijs per uur voor de Sodales werkgroup wordt vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO. Normaal hebben we voor dit soort projecten een speciaal vrienden tarief er zal worden voorzien in een helpdesk. De kosten hiervan zullen moeten worden opgebracht door het collectief van de gebruikersgroep. De voordwaarden hiervoor worden vastgesteld in voorjaar 2005 i.o.m. Sodales gebruikersgroep en na overleg Fonds PGO

5 1.4.2 Kan op elk veld worden gezocht? Welke standaarden worden ondersteund: NEN1888 (namen, NEN5825 (postadressen), ISO3166 (landen)? Welke soorten adressen worden geregistreerd? Welke telefoonnummers worden geregistreerd? Kan het pakket een enkelvoudig adres afdrukken inclusief de KIX code? Kunnen lidmaatschapskaarten met pasfoto worden afgedrukt? Kunnen vrije velden worden toegevoegd aan de ledentabel? Zo ja hoeveel? Kunnen hier aan ook meerdere keuzemogelijkheden worden gekoppeld? Kunnen brieven worden verstuurd naar een flexibele selectie van leden? Inclusief de lay-out volgens TPG Post? Kan geautomatiseerd worden verstuurd naar een selectie van leden? Worden acties bijgehouden: mail verstuurd, brief ontvangen, gebeld, etc? Kan van elk patiëntenrecord alle mutaties worden bijgehouden, inclusief tijd en gebruiker? Ook als de persoon geen lid meer is? Hoe kunnend deze eenvoudig worden geraadpleegd en afgedrukt? Kunnen ook van alle facturen, betalingen e.d. de mutaties worden bijgehouden? Hoe kunnen documenten geïntegreerd worden benaderd vanuit een lid of een actie? Alle drie Er is geen beperking, maar in beginsel: Bezoek, Post, Faktuur en Werk Er is geen beperking, maar in beginsel: Bezoek, Werk, Mobiel en Fax, onbeperkt. Er kunnen bv. in velden voorkeuzen worden ingevuld Nee, nog niet. Kan in opdracht van de gebruikersgroep alsnog in versie 2 of 3 worden gemaakt., voor een deel zelfs automatisch maar niet volledig en daarmee is het geen CRM. Wij verwachten dat het later in 2005 te maken virtueel office veel meer van deze eigenschappen zal hebben/gebruiken resp. hier uitgebreid op te zoeken en te sorteren zal zijn. Staat geplanned voor Mutaties kunnen per soort(tabel) op datum worden geselecteerd en geprint/geraadpleegd. Door het drukken op een knop worden alle mutaties van het betreffende record getoond. Middels koppeling naar extern separaat aan te schaffen documentbeheersysteem op een webserver

6 Kan vanuit de ledenadministratie een Worddocument worden aangemaakt met daarin adresgegevens? En andersom: vanuit Word adresgegevens en andere gegevens ophalen? Is er een patiënt ziekte behandelaar ziekenhuis relatietabel? Is er een ziekte behandelaar ziekenhuis relatietabel met vrije attributen? Kunnen familierelaties tussen leden worden bijgehouden, zoals kind van, ouder van, opa van? Hoe kan er een ziekte verbijzondering per patiënt worden bijgehouden? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het financiële systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het ledensysteem.) Hoe kunnen contributie- facturen worden gedraaid? Hoeveel en welke contributiesoorten onderscheid het pakket? Kan naam en adres voor het betalen van de contributie of donatie anders zijn dan de naam en het adres van het lid of de contribuant zelf? Kunnen meerdere contributies naar één adres worden gestuurd? Kunnen meerdere abonnementen naar één adres worden gestuurd? Nee, nog niet. Wel is er bij het ziekenhuis een tekstveld waarin de behandelaar kan worden opgenomen als vrije tekst Staat geplanned voor versie 2, middel een zelf te onderhouden tabel: Ziektebeeld en/of Ziektebeeldoorzaak Middels Fakturen, Acceptgiro s voor iedere willekeurige selectie Onbeperkt. Soorten zijn zelf aan te maken Hoe wordt bijgehouden dat

7 contributie is betaald? Kan nu reeds worden aangegeven dat over 2 jaar het lidmaatschap eindigt? Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen leden en contributeurs? Kunnen CLIOP-3 bestanden worden aangemaakt voor automatische incasso? Kunnen acceptgiro s worden aangemaakt met een OCR-B regel onder aan de acceptgiro? Hoe en waar wordt de betalingshistorie bijgehouden? Betalingen betreffen vaak vele identieke bedragen. Op welke wijze kan op een intelligente wijze gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld postcode, banknummer en/of acceptgiroidentificatienummer om betalingen tegen openstaande posten af te letteren? Hoe wordt dit proces met automatisering ondersteund? Hoe komen gegevens over te versturen facturen uit de ledenadministratie in het financieel systeem? Hoe komen gegevens over betaalde facturen uit het financiele systeem in de ledenadministratie? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het content management systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het ledensysteem) Hoe kan een lid zich aanmelden via internet in het systeem? Middels Contributietabel, Lidsoorttabel of donateurschap Per betaalmoment in Sodales per betaler Nog niet, staat geplanned voor 2005 (versie 2) Middels directe koppeling (ODBC, Com koppeling, XML, indien mogelijk, anders per export van de benodigde gegevens. Zie Door een aanmeldingsformulier op de website in te vullen Hoe wordt hierbij informatie Import middels XML-bestanden

8 van de webpagina in het ledensysteem gebracht? Kan hij hierna een met bevestiging en wachtwoord krijgen? Hoe kan dit worden geautoriseerd of gecontroleerd door de administratie van de vereniging? Hoe kunnen leden hun eigen gegevens via internet bijhouden? Hoe kan het bestand met leden en donateurs worden gepubliceerd op de website van de vereniging? 3. Financieel systeem 3.1 Algemeen Naam en versie financieel pakket? Aantal reeds ingevoerde financiële systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket (indien u dit weet)? Aantal ingevoerde financiële systemen wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het financiële systeem? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? Ieder, via de website aangemeld, lid krijgt een status mee waardoor deze pas na accorderen van een gebruiker definitief in het systeem worden opgenomen. De organisatie is er nu nog niet klaar voor, tzt kan dat geschieden door bijv gebruikersnaam en wachtwoord, welke in Sodales worden bijgehouden. De mutaties worden dan als voorstel tot mutatie in een wachtbestand aangeleverd en de mensenhand op kantoor bepaalt of de mutatie wordt geaccepteerd. Middels automatische geschedule-de uploads van Sodales naar de website-database Geen financieel pakket. Sodales wordt naar wens gekoppeld aan ieder financieel pakket indien dat technisch mogelijk is bij het financieel pakket, hetzij via ODBC, hetzij COM koppeling, hetzij import/export, etc etc.

9 3.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund. (Bij deze vragen uit dit hoofdstuk onderscheid maken tussen de verschillende onderdelen van de pakketten indien relevant)? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd? Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patient, raadplegen patiënt? Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden

10 gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geëxporteerd naar Excel of tekst bestanden? Kunnen aan lijsten, als ze eenmaal "ontworpen" zijn, een uitvoer-apparaat worden gekoppeld, zoals verzenden per , per fax, publicatie op een website? Kunnen lijsten automatisch s nachts worden aangemaakt? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 3.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu, lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met

11 betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? Wat zijn de kosten en openingstijden van de helpdesk? 3.4 Functionaliteit Wordt er een basis financieel systeem geboden met grootboeknummers, kostenplaatsen, balans en V&W? Hoe kunnen projecten in het financiële systeem worden geadministreerd? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het financiële systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het financiële systeem) Hoe kunnen contributie- facturen worden gedraaid? Hoeveel en welke contributiesoorten onderscheid het pakket? Kan naam en adres voor het betalen van de contributie of donatie anders zijn dan de naam en het adres van het lid of de contribuant zelf? Kunnen meerdere contributies naar één adres worden gestuurd? Kunnen meerdere abonnementen naar één adres worden gestuurd? Hoe wordt bijgehouden dat

12 contributie is betaald? Kan nu reeds worden aangegeven dat over 2 jaar het lidmaatschap eindigt? Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen leden en contributeurs? Kunnen CLIOP-3 bestanden worden aangemaakt voor automatische incasso? Kunnen acceptgiro s worden aangemaakt met een OCR-B regel onder aan de acceptgiro? Hoe en waar wordt de betalingshistorie bijgehouden? Betalingen betreffen vaak vele identieke bedragen. Op welke wijze kan op een intelligente wijze gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld postcode, banknummer en/of acceptgiroidentificatienummer om betalingen tegen openstaande posten af te letteren? Hoe wordt dit proces met automatisering ondersteund? Hoe komen gegevens over te versturen facturen uit de ledenadministratie in het financieel systeem? Hoe komen gegevens over betaalde facturen uit het financiele systeem in de ledenadministratie?

13 4. Content Management Systeem 4.1 Algemeen Naam Website beheerssysteem (CMS)? Geen. Er wordt samengewerkt met het CMS van de firma Webpower uit Barneveld. Thans zijn er gedachten om in een samenwerking tussen de Sodales werkgroep, 3MM en Webpower het virtueel kantoor in 2005 vorm te gaan geven Naam en versie webbeheer systeem (CMS)? Aantal reeds ingevoerde systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket? Aantal ingevoerde CMS wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het systeem? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? 4.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd?

14 4.2.7 Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patient, raadplegen patiënt? Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geëxporteerd naar Excel of tekst bestanden? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 4.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu,

15 lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? 4.4 Functionaliteit Kan er met het pakket een website worden beheerd? Zijn er aanpasbare standaard layouts voor webpagina s? Kunnen pagina s in concept worden gemaakt en na goedkeuring worden gepubliceerd? Kunnen meerdere bulletin borden worden beheerd? Kunnen enquêtes worden ingericht en beheerd? Kan een interactief bestelformulier worden beheerd? Hoe kan bij een interactief bestelformulier op een veilige wijze betaald worden met een creditkaart?

16 4.4.8 Hoe kan met een interactief bestelformulier een andere prijs gelden voor niet-leden dan voor leden? (Toelichting: hieronder volgt functionaliteit welke zowel voor de ledenadministratie als voor het content management systeem van toepassing kan zijn, afhankelijk van de precieze inrichting. Wij verzoeken u om hieronder antwoord te geven voor zover dit van toepassing is voor het content managementsysteem) Hoe kan een lid zich aanmelden via internet in het systeem? Hoe wordt hierbij informatie van de webpagina in het ledensysteem gebracht? Kan hij hierna een met bevestiging en wachtwoord krijgen? Hoe kan dit worden geautoriseerd of gecontroleerd door de administratie van de vereniging? Hoe kunnen leden hun eigen gegevens via internet bijhouden? Hoe kan het bestand met leden en donateurs worden gepubliceerd op de website van de vereniging? Kan voor autorisatie en ledenadministratie gebruik worden gemaakt van een extern adresboek?

17 VRAGENLIJST ALLSOLUTIONS (WEBSOLUTIONS) 1. Leveranciersgegevens 1.1 Naam? AllSolutions Business Applications 1.2 Rechtsvorm? Besloten vennootschap 1.3 Oprichtingsdatum? Aantal medewerkers? Website, adres en telefoonnummer? 1.6 Contactpersoon, telefoonnummer en adres? 1.7 Kunt u iets vertellen over de historie van uw organisatie? 1.8 Wat zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie? 1.9 In hoeverre bent u volledig eigenaar van het pakket, en zo nee, hoe is dan de relatie tussen u en de eigenaar van het pakket? Marco-Paul Breijer Ook: Rob Kereweer, AllSolutions heeft zich sinds de oprichting in 1987 toegelegd op het ontwikkelen en implementeren van business software voor 3 doelgroepen t.w. zakelijke dienstverlening, belangenorganisaties en verhuur en logistiek. In eerste instantie werden de toepassingen ontwikkeld met een character based interface later gevolgd door een Windows Client/server omgeving en sinds 2002 leveren wij uitsluitend 100% WebBased software die zowel locaal geïnstalleerd kan worden als ook in een ASP omgeving. Het ontwikkelen en implementeren van business software Wij zijn volledig eigenaar van het pakket 2. Ledenadministratie systeem 2.1 Algemeen Naam en versie patiëntenregistratie pakket? Aantal reeds ingevoerde systemen in Nederland? Welke patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken nu gebruik van het pakket (indien u dit weet)? Aantal ingevoerde systemen wereldwijd? Kunt u kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van WeBSolutions QX >100 Tot aan dit moment maken er geen patientenorganisaties gebruik van ons pakket. De huidige leden/donateur organisaties komen uit vakbonden, kerkelijke instellingen, ANWB en BOVAG en andere belangenorganisaties nvt WebSolutions QX is ontwikkeld in de jaren en was gebaseerd op de functionele ervaringen opgedaan met

18 het pakket inclusief jaartallen? Welke voorgenomen ontwikkelingen zijn er in de ontwikkeling van het pakket? Hoe is de continuïteit van het pakket gegarandeerd? Kan het gehele systeem als dienst worden aangeboden? 2.2 Techniek Welke operating systemen worden ondersteund? Welke database(s) worden gebruikt? Welke ontwikkelta(a)l(en) zijn gebruikt? Hoe ziet de gebruikersinterface eruit (DOS, Windows 98, Windows XP, Windows-like)? Kan het gehele systeem via een webinterface via internet worden gebruikt? Kan het gehele systeem via een webinterface op afstand worden beheerd? Kunnen updates via internet worden gedistribueerd? Welke logische beperkingen zijn er aangebracht m.b.t. bijvoorbeeld aantal gebruikers, aantal patiënten, etc? Hoe is identificatie en authenticatie geregeld? Autorisatie: hoe kunnen gebruikers aan rollen worden gekoppeld? Hoe kunnen gebruikers of rollen geautoriseerd worden: kan verschil worden gemaakt tussen bijvoorbeeld invoer patiënt, wijzigen patiënt, raadplegen patiënt? vorige versies in de jaren Sinds de introductie in 2002 (versie 7.0) zijn er een 12-tal versies beschikbaar gekomen. De laatste versie is Verdere functionele uitbreidingen aan de hand van wensen vanuit de gebruikers alsmede verdere flexibilisering van de rapportage mogelijkheden Via een Escrow deponering bij Nauta Dutilh te Rotterdam Voor de server waar Websolutions QX op draait wordt Windows 2000, NT, XP en Unix ondersteund Voor de client wordt wordt Windows Internet Explorer vanaf versie 5.0 ondersteund. Progress (voorkeur), Oracle, SQL-Server Progress, XML, HTML HTML pagina, Volledig, Volledig Afhankelijk van licentie. Voor bijvoorbeeld Teamline is een beperking aangebracht van 5 concurrent users. Via gebruikersprofielen is uitgebreide autorisatie mogelijk. Aan gebruikers worden rollen toegekend. Daarnaast kan het systeem authoriseren op welke wijze eem functie kan worden uitgevoerd. Hierbij kent het systeem de volgende mogelijkheden voor elke functie:

19 Hoe kunnen velden binnen een functie voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd? Hoe kunnen met een rapportagetool eenvoudige lijsten van elke tabel worden gemaakt met selectie en sortering op elk veld? Hoe kunnen met een rapportagetool complexe lijsten worden gemaakt met relaties tussen tabellen, enz.? In hoeverre kunnen lijsten met een rapportagetool door gebruikers eenvoudig worden gemaakt en beheerd? Kunnen lijsten worden geexporteerd naar Excel of tekst bestanden? Kunnen aan lijsten, als ze eenmaal "ontworpen" zijn, een uitvoer-apparaat worden gekoppeld, zoals verzenden per , per fax, publicatie op een website? Kunnen lijsten automatisch s nachts worden aangemaakt? Hoe kan de rapportagetool tellingen verrichten? 1.3 Prijs en ondersteuning Wat kost een startlicentie, en hoe wordt een licentie berekend? Via een gebruikersprofiel kan per functie elk veld worden afgeschermd Via de geïntegreerde reportbrowser of via op de databases beschikbare tools Via de geïntegreerde reportbrowser of via op de databases beschikbare tools Via de geïntegreerde reportbrowser of via op de databases beschikbare tools, ook via een batch verwerking Binnen de reportbrowser uitsluitend optellingen. Bij export naar Excel kunnen uiteraard alle binnen Excel opgenomen mogelijkheden worden benut Websolutions kan op twee manieren worden gebruikt: 1. Aanschaf van een licentie 2. Gebruiken via een ASP model De licentiekosten zijn per gelijktijdige gebruiker

20 1.1.2 Hoeveel kost onderhoud per jaar? Hoeveel bedraagt de prijs, en wat is de prijsopbouw? Is dit bijvoorbeeld per server, cpu, lid, named user, concurrent user? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 50 leden? Hoe is de prijs opgebouwd voor een volledig werkend systeem voor een vereniging van 1000 leden? Is maatwerk mogelijk? Hoe wordt met wensen vanuit patiëntenverenigingen omgegaan? Hoe kunnen gebruikers training ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Wat is uw handelswijze met betrekking tot nieuwe versies van het pakket, en wat zijn de prijzen voor onderhoud en nieuwe versies? Hoe kan ondersteuning bij implementatie worden ontvangen? Wat is de prijs hiervoor? Is er een helpdesk? Wat zijn de kosten hiervan? 1.4 Functionaliteit Is zoeken op naam, adres, geboortedatum mogelijk? Kan op elk veld worden gezocht? Welke standaarden worden ondersteund: NEN1888 (namen, NEN5825 (postadressen), ISO3166 (landen)? Welke soorten adressen worden geregistreerd? indien de licentie aangeschaft wordt. Hiervoor worden alle modules van Websolutions beschikbaar gesteld Binnen een ASP model kennen wij een staffelprijs variërend tussen per gelijktijdige gebruiker/per maand Bij een licentie aanschaf bedragen de onderhoudskosten (support en nieuwe versies) 20% van de licentieprijs per jaar Zie Zie Zie Deze kunnen met ons in overleg worden besproken en bij gebleken universele toepasbaarheid op onze kosten worden toegevoegd. De gebruikerstrainingen worden door een van de AllSolutions consultants in huis gegeven. De kosten hiervoor bedragen per dag plus reiskosten Zie Minimaal 2 maal per jaar wordt een nieuwe versie beschikbaar gesteld. Zie Opgenomen binnen onderhoudscontract, alle. Organisaties, Personen, Relaties, Debiteuren, Leden, Crediteuren worden allen in een centraal adressenbestand opgeslagen

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Janneke Pieterson Juni 2009 Utrecht Voorwoord Voor u ligt het advies- en implementatierapport ter verbetering

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Informatieset. Informatieset. Act! CRM

Informatieset. Informatieset. Act! CRM Informatieset Act! CRM Een relatiedatabase toegespitst op uw bedrijfsomgeving, die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en altijd en overal benaderbaar, waar u ook bent. Dat is de wens van velen.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Web2Print Systeembeschrijving

Web2Print Systeembeschrijving HIFLEX Web2Print 2 Web2Print Systeembeschrijving 4 Inhoud Inleiding 01. Bedrijfsprofiel 06 02. Redenen voor Web2Print 08 03. Referenties: Web2Print van HIFLEX 10 Web2Print voor drukwerkinkopers 04. Productmatrix

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie