PK Broeders Alexianen Tienen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PK Broeders Alexianen Tienen"

Transcriptie

1 PROGRAMMA 09u30 Ontvangst Koffie 10u00 Verwelkoming en inleiding Ivo Vanschooland Dr. H. Peuskens Getuigenis Pauze Getuigenis Herman Hacour 12u00 Aperitief en lunch 14u00 Werkgroepen begeleid door: Hacour Herman Nobels Roger Perednia Claire Scheers Katrien Donders Wendy Vos Kristen 15u30 Koffie 15u45 Slotwoord Dr. H. Peuskens

2 Verslaving What s in a word? Dr. H. Peuskens Terugkomdag Tienen, Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Tienen

3 Terugkomdag 2013 Terugkomdag 2008: Iedereen verslaafd? Niemand wil verslaafd zijn What s in a word? Verslaafd afhankelijk gestoord en nu?

4 Terugkomdag 2013 Terugkomdag 2008: Iedereen verslaafd?

5 Terugkomdag 2013 Niemand wil zich verslaafd noemen?

6 Terugkomdag 2013 Niemand wil zich verslaafd noemen? Stigma: ingedeeld bij een stereotiepe groep die veroordeeld en gediscrimineerd wordt

7 Terugkomdag 2013 Niemand wil zich verslaafd noemen? Stigma: ingedeeld bij een stereotiepe groep die veroordeeld en gediscrimineerd wordt Verslaafd Onbetrouwbaar Agressief Manipulatief

8 Terugkomdag 2013 Niemand wil zich verslaafd noemen? Stigma: ingedeeld bij een stereotiepe groep die veroordeeld en gediscrimineerd wordt Verslaafd Onbetrouwbaar Agressief Manipulatief

9 Terugkomdag 2013 Niemand wil zich verslaafd noemen? Stigma: ingedeeld bij een stereotiepe groep die veroordeeld en gediscrimineerd wordt Verslaafd Onbetrouwbaar Agressief Manipulatief Negatieve inschatting bij hulpverleners groter naarmate ze minder vertrouwd zijn met de problematiek (Van Boekel, 2013)

10 Terugkomdag 2013 Niemand wil zich verslaafd noemen? Stigma: ingedeeld bij een stereotiepe groep die veroordeeld en gediscrimineerd wordt Verslaafd GEVOLGEN? Onbetrouwbaar Agressief Manipulatief

11 Treatment gap Verschil tussen het aantal mensen met een stoornis dat hulp nodig heeft en het aantal mensen dat hulp krijgt 11 Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82:

12 Treatment gap 70% 60% 62% Treatment gap* (%) 50% 40% 30% 20% 18% 40% 45% 47% 10% 0% Schizofrenie Bipolaire stoornis Majeure depressie Paniekstoornis Gegeneraliseerde angststoornis 12 Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82:

13 Treatment gap in alcohol afhankelijkheid 13 Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82:

14 Treatment gap in alcohol afhankelijkheid 100% 90% 92% 80% Treatment gap* (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 40% 45% 47% 62% 10% 0% Schizophrenia Bipolar disorder Major depression Panic disorder Generalised anxiety disorder Alcohol abuse/ dependence 14 Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82:

15 Vroegtijdig overlijden Overlijden tussen 18 64jaar (2004)

16 Vroegtijdig overlijden Overlijden tussen 18 64jaar (2004) Overlijdens door alcohol per % overlijden door alcohol Vrouw 14, % 1/13 Man % 1/9

17 Uitstel van behandeling Slechts 12.8% van de mensen zoekt hulp in het eerste jaar dat de stoornis is ontstaan (1 op 8) Mediane duur van het uitstel tot behandeling is 18 jaar (= 50% doet er langer over) Bruffaerts R, Uitstelgedrag tot het zoeken van professionele hulp voor psychische stoornissen, Hfdstk 15 in Kan geestelijke gezondheid gemeten worden?, 2011

18 Redenen waarom patiënten geen hulp zoeken (VS, ) Niet klaar om te stoppen met gebruik 42.0% Financiële barrière 34.5% Sociaal stigma 18.8% Toegankelijkheid Dacht geen therapie nodig te hebben Wist niet waar therapie kon 11.7% 11.6% 11.1% Geen tijd Idee dat therapie niet helpt Andere barrière 4.1% 3.1% 3.1% Percent SAMHSA 2007, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)

19 What s in a word?

20 DSM I (1952) Verslaving (addiction) = symptoom van persoonlijkheidsstoornis Bruffaerts R, Uitstelgedrag tot het zoeken van professionele hulp voor psychische stoornissen, Hfdstk 15 in Kan geestelijke gezondheid gemeten worden?, 2011

21 DSM I (1952)

22 DSM II (1968) Weinig diagnostische criteria Alcoholism: best direct evidence for alchoholism is the appearance of withdrawal symptoms Drug dependence: evidence of habitual use or a clear sense of a need for the drug

23 DSM III (1980) Algemeen a-theoretisch uitgangspunt zodat psychiaters van verschillende stromingen de classificatie zouden gaan gebruiken Hoofdstuk Substance Use Disorders Geen alcoholisme meer Twee assen Substance abuse (Misbruik) Patroon van ziekelijk gebruik Verstoring van sociaal en professioneel functioneren Substance dependence (Afhankelijkheid) Ontwenning en tolerantie als voornaamste criteria

24 DSM III (1980) Verslaving(addiction) vs. Afhankelijkheid(dependence) Verslaving Verschillend van niet verslaafde vormen van afhankelijkheid Dwangmatig middelengebruik Afhankelijkheid Minder stigmatiserend? Toepasbaar over breed spectrum van middelen: alcohol, nicotine, illegale drugs Sindsdien persisterende verwarring rond afhankelijkheid in DSM termen en fysieke afhankelijkheid

25 DSM-III-R (1987) Middelengerelateerde stoornissen als een spectrum Misbruik en afhankelijkheid geen twee onafhankelijke assen meer Hierarchisch geordend

26 DSM-IV (1994)

27 DSM-IV-TR (2000) Middelengerelateerde stoornissen Stoornissen in gebruik Misbruik Afhankelijkheid Stoornissen door gebruik Intoxicatie, onthouding, delirium Psychose, stemmingsstoornis, angststoornis, slaapstoornis, seksuele dysfunctie, door middelengebruik Persisterende amnestische stoornis, dementie

28 Misbruik van middel Patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals in een periode van twaalf maanden blijkt uit ten minste één van de volgende: Herhaaldelijk gebruik zodat belangrijke verplichtingen (werk, school, thuis) niet meer voldaan worden Herhaaldelijk gebruik in situaties waarin dit fysiek gevaarlijk is Herhaaldelijk, in samenhang met het middel in aanraking komen met justitie Voortdurend gebruik ondanks aanhoudend of terugkerende problemen op sociaal of intermenselijk terrein Nooit voldaan aan de criteria van afhankelijkheid van een middel uit de specifieke groep van middelen DSM-IV-TR

29 Afhankelijkheid van middel Patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals in een periode van twaalf maanden blijkt uit drie of meer van de volgende: Tolerantie Onthouding Controleverlies Weinig succesvolle stoppogingen Groot deel van de tijd gaat op aan inspanningen om middel te bekomen, te gebruiken of te recupereren van het gebruik Belangrijke bezigheden (sociaal, werkgerelateerd, vrije tijd) worden opgegeven of verminderd Gebruik wordt voortgezet ondanks wetenschap dat er een belangrijk lichamelijk of psychisch probleem is DSM-IV-TR

30 Afhankelijkheid van middel Patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals in een periode van twaalf maanden blijkt uit drie of meer van de volgende: Tolerantie Onthouding Controleverlies Weinig succesvolle stoppogingen Groot deel van de tijd gaat op aan inspanningen om middel te bekomen, te gebruiken of te recupereren van het gebruik Belangrijke bezigheden (sociaal, werkgerelateerd, vrije tijd) worden opgegeven of verminderd Gebruik wordt voortgezet ondanks wetenschap dat er een belangrijk lichamelijk of psychisch probleem is DSM-IV-TR

31 DSM V Substance Use and Addictive Disorders

32 DSM V Substance Use and Addictive Disorders Verruiming Omvat pathologisch gokken Voorbeeld van gedragsverslaving Voorheen impulscontrole stoornissen Overeenkomsten op vlak van klinisch beeld, etiologie, comorbiditeit, neurofysiologie en behandeling

33 DSM V Substance Use Disorder Middelen gebruiksstoornis Geen onderscheid meer tussen Misbruik en Afhankelijkheid

34 Substance Use Disorder Minstens 2 symptomen in de laatste 12 maanden Gebruik leidt tot niet nakomen van belangrijke verplichtingen op het werk, op school of in het huishouden Herhaald gebruik in situaties waarin dit gevaarlijk is (bvb. Rijden onder invloed) Tolerantie: je moet meer drinken om hetzelfde effect te krijgen. Ontwenningsverschijnselen Controleverlies: je gebruikt langer of meer dan de bedoeling was. Je blijft gebruiken ook al is het een duidelijke factor voor je gezondheidsproblemen. Pogingen om te minderen of te stoppen lukken niet consequent. Grote dagdelen gaan op aan het gebruik van alcohol. Normale activiteiten moeten plaats ruimen voor alcohol. Je hebt een sterke drang om te drinken (craving). Blijvend gebruik ondanks sociale of relatieproblemen door alcoholgebruik DSM-V

35 Substance Use Disorder Minstens 2 symptomen in de laatste 12 maanden Gebruik leidt tot niet nakomen van belangrijke verplichtingen op het werk, op school of in het huishouden Herhaald gebruik in situaties waarin dit gevaarlijk is (bvb. Rijden onder invloed) Tolerantie: je moet meer drinken om hetzelfde effect te krijgen. Ontwenningsverschijnselen Controleverlies: je gebruikt langer of meer dan de bedoeling was. Je blijft gebruiken ook al is het een duidelijke factor voor je gezondheidsproblemen. Pogingen om te minderen of te stoppen lukken niet consequent. Grote dagdelen gaan op aan het gebruik van alcohol. Normale activiteiten moeten plaats ruimen voor alcohol. Je hebt een sterke drang om te drinken (craving). Blijvend gebruik ondanks sociale of relatieproblemen door alcoholgebruik Aanduiding van de ernst op een schaal: Matig: 2-3 criteria Ernstig: 4 of meer criteria DSM-V

36 Gebruiksstoornis en nu? Minder stigma? Hoe meer mensen geloven dat problemen zich op een continue schaal afspelen, hoe minder negatief ze bekeken worden? Separatie, onderscheid maken, een probleem van anderen draagt essentieel bij tot stigmatiseren Schomerus et al, 2013

37 Gebruiksstoornis en nu? Minder stigma? Sneller hulp zoeken?

38 Gebruiksstoornis en nu? Minder stigma? Sneller hulp zoeken?

39 Redenen waarom patiënten geen hulp zoeken (VS, ) Niet klaar om te stoppen met gebruik 42.0% Financiële barrière 34.5% Sociaal stigma 18.8% Toegankelijkheid Dacht geen therapie nodig te hebben Wist niet waar therapie kon 11.7% 11.6% 11.1% Geen tijd Idee dat therapie niet helpt Andere barrière 4.1% 3.1% 3.1% Percent SAMHSA 2007, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)

40 Gebruiksstoornis en nu? Minder stigma? Sneller hulp zoeken?

41 Gebruiksstoornis en nu? Nog een stap verder? Rehm et al, 2013:

42 Gebruiksstoornis en nu? Nog een stap verder? Rehm et al, 2013: Laat het vaststellen van gevolgen weg uit de diagnose Kijk enkel naar hoeveelheden

43 Gebruiksstoornis en nu? Nog een stap verder? Rehm et al, 2013: Laat het vaststellen van gevolgen weg uit de diagnose Kijk enkel naar hoeveelheden Iedere gebruiker neemt een zeker risico Op deze manier over de problematiek spreken dwingt iedereen in te stappen

44 Gebruiksstoornis en nu? Minder stigma! Wie zonder zonde risico is, werpe de eerste steen

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Wat kan ik in deze folder vinden? In deze folder worden veelgestelde

Nadere informatie

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

De verschillen tussen DSM IV en 5. Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014

De verschillen tussen DSM IV en 5. Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014 De verschillen tussen DSM IV en 5 Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014 Enkele bedenkingen vooraf Onvermijdelijk een overgangsperiode, doch in meerdere betekenissen:

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

PTSS bij de politie een beter beeld

PTSS bij de politie een beter beeld PTSS bij de politie een beter beeld 16 jaar politiepoli, 1000 gebruikers Dr. A.S. Smit Prof.dr. B.P.R. Gersons Drs. S. van Buschbach M. den Dekker, MSc Drs. J. Mouthaan Prof.dr. M. Olff PTSS bij de politie

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Ouderen

Alcoholgebruik onder Ouderen Wetenschap voor Beleid LASA-rapport 2009 Alcoholgebruik onder Ouderen door: Dr. H.C. Comijs Maart 2010 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Woord vooraf... 4 3 Introductie LASA... 5 3.1 Steekproef...

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

EUROPEAN ADDICTION SEVERITY INDEX

EUROPEAN ADDICTION SEVERITY INDEX Handleiding De Sleutel EUROPEAN ADDICTION SEVERITY INDEX EUROPASI FOLLOW-UP ASI april 2004 De Sleutel is een instelling van de Broeders van Liefde voor zorg, preventie, tewerkstelling en onderzoek i.v.m.

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN De waarde van verslavingszorg door VNN in het zorglandschap van Noord Nederland Juli 2013 Perspectief op een ander leven Ik leefde 15

Nadere informatie

Somatoforme Klachten en Stoornissen

Somatoforme Klachten en Stoornissen Multidisciplinaire richtlijn Somatoforme Klachten en Stoornissen 2009 Conceptversie december 2008 tbv de commentaarfase De inhoud van deze conceptrichtlijn staat onder embargo. Aan de inhoud van deze concept-richtlijn

Nadere informatie

Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind. Een ethische handreiking

Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind. Een ethische handreiking Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind Een ethische handreiking J.Boonekamp W. Dondorp R. Berghmans G. de Wert Universiteit Maastricht/CAPHRI Juni

Nadere informatie