BVK-MM SERVICE Overzicht dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BVK-MM SERVICE 2012. Overzicht dienstverlening"

Transcriptie

1 BVK-MM SERVICE 2012 BESCHIKBAARHEID IN HET EERSTE OPERATIONELE JAAR VAN DE MOBILEMAPPING DIENST BINNEN DE BEELDVERWERKINGSKETEN GDI-VLAANDEREN BEDRAAGT 99.9%. HET AANTAL EFFECTIEVE GEBRUIKERS LOOPT OP TOT 2137 Overzicht dienstverlening Write captions for the selected photos. (b) SPECIAL POINTS OF INTEREST AND/OR CALL-OUTS (a) De mobilemapping dienstverlening vanuit de Beeldverwerkingsketen verloopt, net zoals voor de andere remote sensing data die aangeboden wordt, via de federated security van AGIV (a). Er wordt aan de gemachtigde gebruikers zowel een browser applicatie (b) (https://mobilemapping.agiv.be/pano/), als data hosting services via WMS & WFS interfaces (BVK-MMservice_ICD_v01.pdf) aangeboden. Deze laatste laat toe aan gespecialiseerde gebruikers om de MM_service in een eigen GIS pakket op te laden. Deze services laten verder ook toe aan gebruikers om zelf hun eigen browser applicatie te (laten) ontwikkelen (c). Daarvoor heeft het BVK team de nodige technische documentatie voor de ontwikkelaar ter beschikking gesteld op de AGIV webpagina. Op die manier kunnen door het bedrijfsleven value added applicaties ontwikkeld worden op basis van de via de Beeldverwerkingsketen aangeboden hosting van de basis data. Voor beide soorten dienstverlening werden de nodige technische handleidingen evenals een rubriek in de AGIV online help uitgewerkt, te bereiken vanuit de viewer applicatie (a). In dit eerste jaar van operationele openstelling waren weinig problemen te melden. Vertaald naar service beschikbaarheid geeft dit voor 2012 een beschikbaarheid van 99.90%. (c) Toegang tot de mobilemapping beelden steeds via AGIV federated security (a) en de browser applicatie (b) en/of via het inladen van de hosting services in een eigen applicatie (c); technische en gebruiksondersteuning via het AGIV helpcentrum (a)

2 OVERZICHT GEBRUIK VAN DE SERVICE Het totaal aantal effectieve gebruikers van de BVK-MM service steeg van 710 (04/2012) naar 2137 (01/2013). Het totaal aantal beelden opgevraagd via de BVK-MM service gedurende 2012 bedraagt Gemiddeld zijn dat beelden per maand. Het gebruik is sinds de opening op 26/01/2012 sterk toegenomen, naarmate de gebruikers vertrouwd raakten met de nieuwe beveiligde service. De periode op het einde van 2012 toont duidelijk een vermindering naar de kerstperiode toe. De steden en gemeenten, Infrax, dienstverleners in kader van GRB, politiezones en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de grootste gebruikers van de BVK-MM service, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. De huidige mobilemapping service wordt hoofdzakelijk tijdens de werkuren geconsulteerd a rato van gemiddeld een 740-tal beelden per dag (± 3.8 GB/dag). De piekverbruiken liggen zelden boven de 5 Mbit/s, alhoewel sporadisch verbruiken tot Mbit/s worden vastgesteld. Voornamelijk gebruik tijdens de werkuren. Al na 1 jaar duidelijk zichtbare stijging van het aantal gebruikers en gebruikers differentiatie. STERKE TOENAME GEBRUIK VAN DE SERVICE VERWACHT IN 2013 (EANDIS, POLITIE) De AGIV federated security staat nog niet op punt om ook de toegang tot de AGIV dienstverlening te regelen via het e-id. Ook is er nog geen beveiligde connectie gelegd tussen bedrijven/overheidsentiteiten en AGIV. De eerste testcase hiervoor zal een connectie met Eandis zijn alsook een connectie met het netwerk van de politie. De operationalisatie van deze connecties is voorzien in de eerste helft van De testen die momenteel lopen voor deze connecties, gebeuren op basis van de BVK mobilemapping dienst. Vanaf de operationalisatie van deze connecties met derden, zal het gebruik op de BVK-MM service sterk toenemen. gemeenten Infrax Citizens (GRB aannemers, derden in functie van de overheid) Steden Politiezones 7673 Agentschap Wegen en Verkeer 6554 AGIV 5002 Vlaamse overheid 2963 Agentschap voor Landbouw en Visserij 2948 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 2064 TMVW 2029 Provincies 1925 PIDPA 1859 Departement Mobiliteit en Openbare Werken 1622 Agentschap Wonen-Vlaanderen 1321 Aquafin NV 1287 Agentschap Ruimtelijk Ordening 1143 Vlaamse Milieumaatschappij 1122 Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 1005 nv De Scheepvaart 558 VMW - Oost-Vlaanderen 538 Eandis 521 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 364 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 303 Agentschap Inspectie RWO 73 Vlaamse onderwijsinstelling 38 Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek 34 Inter Leuven 14 Agentschap voor Natuur en Bos 11 Vlaamse Landmaatschappij 6 Totaal aantal beeld opvragingen per organisatie

3 Server: AOCSRV83 Date: T05:00: Top 10 grootste gebruikers van de afgelopen 24 uur. Gebaseerd op het aantal authorisatie requests die door AGIV effectief werden Dit houdt in dat in deze top 10 enkel personen kunnen voorkomen die ook effectief toelating hebben om de beelden die ze opvragen, te zien. Indien het aantal geauthoriseerde requests per contactid (=persoon) zeer hoog is (X100, X1000 ten opzichte van andere gebruikers), kan dit op basis van de huidige MM dienst, wijzen op het feit dat: a) er misbruik zal gedetecteerd worden bij de stored procedure voor de detectie van misbruik (> 30 requests per minuut) b) er software op de markt is, die in bepaalde modus enorm veel beelden tegelijk Write opvraagt captions (video for streaming, the selected inladen photos. van blokken van 10 beelden met +- 3seconden tussenpozen en langere tussenpozen tussen de opeenvolgende blokken,...) c) er misbruik is (een script loopt onder het account van deze gebruiker voor het downloaden van beelden), maar er geen misbruik gedetecteerd wordt via de stored procedure voor de detectie van misbruik omdat de gebruiker voldoende pauzes in het SPECIAL automatisch POINTS script heeft OF ingelast. INTEREST AND/OR CALL-OUTS Verdere mogelijke actie : pro-actief audit trails voor 'verdachte' gebruikers opvragen bij IT-operations (DBA), gebruiker aanschrijven met de vraag op welke manier hij gebruik maakt van de dienst (browser applicatie van AGIV of desktop software, videomode of niet, caching of niet, scripts?) ContactId gebruiker organisatie Aantal 4546 Infrax Gemeente Zulte Infrax Politiezone Neteland Gemeente Gingelom Gemeente Mol Gemeente Malle Infrax Gemeente Herselt Infrax 12 SERVICE MONITORING Piekverbruiken kunnen mogelijk wijzen op het foutief gebruiken van de toegekende persoonlijke accounts (AGIV registratie). Deze accounts zijn immers uniek en mogen niet doorgegeven worden aan een andere persoon. Applicaties die ontwikkeld worden door derden voor het opladen van de data hosting services via de WMS/WFS interface, dienen rekening te houden met het uniek zijn van de door AGIV toegekende accounts. Dit is een richtlijn van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) mbt de bescherming van de privacy, die door zowel AGIV als derden gevolgd dient te worden. Een automatische monitoring van de mobilemapping diensten spoort misbruik op, zodat aan de betrokken gebruikers de nodige informatie kan verschaft worden om hun gebruik aan te passen binnen de VTC richtlijnen. De monitoring bestaat uit enerzijds een dagelijks overzicht van de grootste gebruikers, alsook een dagelijkse check op effectief misbruik. Bij detectie van misbruik wordt een alert verstuurd aan de verantwoordelijken binnen AGIV. Op basis van een, in overleg met de veiligheidscoördinator van AGIV, vastgelegd stappenplan worden vervolgens de nodige acties doorlopen om aan het gedetecteerde misbruik een einde te maken. Automatisch verzonden vanuit een request op de databank, elke 24uur (de individuele gebruikers worden hier om privacy redenen niet meegegeven) NOTES Het BVK-project is een succesvolle samenwerking tussen AGIV en VITO (CVB- TAP), die door de Vlaamse Regering geconsolideerd werd in een referentietaak tot Het BVK-project behelst het online beschikbaar stellen (storage) en beheerd archiveren (veilig offline bewaren) van alle remotesensing data van AGIV en partners. AN OPPORTUNITY TO CALL OUT AN INTERESTING POINT YOU MAY LIKE TO SHARE WITH Het BVK-project behelst data hosting services voor YOUR alle remotesensing AUDIENCE data (multispectraal, LiDAR, mobile-mapping), die aan de GDI-Vlaanderen en/of andere gerechtigde gebruikers ter beschikking moet gesteld worden. Het BVK-project behelst het ter beschikking stellen van dedicated workflows voor specifieke en noodzakelijke processing van de remotesensing data. Het BVK-project is volledig geïntegreerd met de AGIV federated security om de beveiligde openstelling te kunnen bieden. BVK hardware systeem op VITO (Centrum Voor Beeldverwerking)

4 OVERZICHT GEBRUIK VAN DE SERVICE VOOR ÉÉN ORGANISATIE Binnen de organisatie wordt door de gerechtigde gebruikers dagdagelijks ingelogd op de BVK mobilemapping service. Gemiddeld zijn er 7 à 8 personen die dagelijks gebruik maken van de service. Het aantal opgevraagde beelden per gebruiker ligt ook vrij hoog (uit de dagelijkse monitoring), wat er op wijst dat deze gebruikers gebruik maken van de BVK mobile mapping hosting service voor het inladen van de WMS/WFS binnen hun eigen GIS pakketten. Totaal aantal beeldopvragingen binnen een organisatie

5 OVERZICHT GEBRUIK VAN DE SERVICE VOOR DE GROEP STEDEN EN GEMEENTEN Ook de steden en gemeenten maken doorgaans gebruik van een eigen GIS pakket in combinatie met de BVK mobilemapping hosting service en dit voor taken binnen de door VTC goedgekeurde machtiginge aangaande GRB en verkeersbordendatabank Vlaanderen. Het gebruik zou sterk toenemen indien de steden en de gemeenten zich in regel kunnen stellen met de richtsnoeren informatieveiligheid opgesteld door oa de VTC. De richtsnoeren moeten steden en gemeenten toelaten om de nodige stappen te zetten voor het uitwerken van de veiligheidsmaatregelen en aanvraag machtiging in kader van gebruik van privacy-gevoelige data. Totaal aantal beeldopvragingen binnen een organisatie (voorbeeld van Steden en Gemeenten)

6 OVERZICHT GEBRUIK VAN DE SERVICE VOOR DE NUTSBEDRIJVEN Ook de nutsbedrijven (Infrax, PIDPA, TMVW, VMW, Eandis, Aquafin) maken doorgaans gebruik van een eigen GIS pakket in combinatie met de BVK mobilemapping hosting service en dit voor taken binnen de door VTC goedgekeurde specifieke machtiging voor deze bedrijven. Write captions for the selected photos. Totaal aantal beeldopvragingen binnen een organisatie (voorbeeld nutsbedrijven) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) Gebroeders van Eyckstraat 16, BE-9000 Gent T: / F: Contactpersonen BVK dienstverlening : Joris Sanders Jo Van Valckenborgh Nancy Van Camp

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen

GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen GIS-TYPOLOGIE VAN LOKALE BESTUREN 5 TYPES GIS-GEMEENTEN 7 TYPE 1 GEMEENTE ZONDER GIS-GEBRUIK 7 TYPE 2 - GEMEENTE MET GIS ALS RAADPLEEGTOEPASSING

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Service Level Agreement en Service packs

Service Level Agreement en Service packs Service Level Agreement en Service packs Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

QLIKVIEW MOBIEL: MEER DAN RAPPORTAGE

QLIKVIEW MOBIEL: MEER DAN RAPPORTAGE QLIKVIEW MOBIEL: MEER DAN RAPPORTAGE Een QlikView white paper Publicatiedatum: Oktober 2011 qlikview.com Inhoud QlikView Mobiel: Business Discovery 3 Business Discovery on the Go 3 Rapportage alleen levert

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

ProCall Enterprise. Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software

ProCall Enterprise. Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software Nu met mobility en collaboration functionaliteiten vernieuwd design Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software // Unified Communications & classic

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

SOLUTIONS SPOTLIGHT TRENDWATCHER. Esri Nederland kiest Orbit GT s generieke Mobile Mapping tools

SOLUTIONS SPOTLIGHT TRENDWATCHER. Esri Nederland kiest Orbit GT s generieke Mobile Mapping tools SOLUTIONS Esri Nederland kiest Orbit GT s generieke Mobile Mapping tools NedGraphics kiest voor Orbit Softcopy als stereooplossing binnen de BGT workflow SPOTLIGHT De lokale politie van Antwerpen zet GIS

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie