Ontwerpmethodiek Dijken op Veen. Cor Zwanenburg Bianca Hardeman Goaitske de Vries Deltares Rijkswaterstaat Deltares

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpmethodiek Dijken op Veen. Cor Zwanenburg Bianca Hardeman Goaitske de Vries Deltares Rijkswaterstaat Deltares"

Transcriptie

1 Cor Zwanenburg Bianca Hardeman Goaitske de Vries Deltares Rijkswaterstaat Deltares

2 Inhoud Waarom onderzoek naar sterkte veen Onderzoeksdoelen Relatie met andere projecten Terugblik veldproeven Werkwijze op hoofdlijnen Stappenplan 2 april

3 Praktijkonderzoek

4 Aanleiding Versterking Markermeerdijken Experts: Kennislacune sterkte veen Voorgeschreven rekenmodellen voor veen Praktijkonderzoek is: Uniek Geen variantstudie voor Markermeerdijken Toegepast wetenschappelijk onderzoek

5 5

6 Eigenschappen veen

7 Laboratoriumonderzoek Celproef Triaxiaal proef DSS test 15 april 2015

8 Onderzoeksdoelen 1. HHNK/HWBP: Sterkte veen Check geschiktheid rekenmethoden voor veen 2. RWS: Verdiepen van inzicht in sterkte eigenschappen, gedrag en faalmechanismen van veen onder dijken Bepalen nut & noodzaak aanvullend onderzoek Bepalen nut & noodzaak aanpassen rekensystematiek 3. Toepasbaar maken resultaten Dijken op veen 1 voor MMD Eis: resultaten representatief & breed gedragen door experts! Afstemming met WTI 2017

9 Inpassing in de veiligheidsfilosofie Nieuwe werkwijze moet wel veilig zijn Daarom veiligheidsfilosofie nodig voor werkwijze Dit houdt in: Afleiden materiaalfactoren in relatie tot de andere partiële veiligheidsfactoren Belang bij kennis uit WTI 2017; In WTI reeds gestart met afleiden veiligheidsfactoren MMD niet in eerstvolgende toetsronde meteen afkeuren Aansluiting gezocht bij WTI2017 en OI2014

10 Relatie met WTI (WettelijkToetsInstrumentarium) Zelfde schuifsterktemodel met ongedraineerde schuifsterkte voor klei en veen (CSSM) Onderscheid tussen gedraineerd en ongedraineerd Rekenen met bezwijksterkte van grond In situ toestand van grond in rekening brengen (grensspanning of OCR) en onderscheid tussen normaal geconsolideerd gedrag en overgeconsolideerd gedrag Parameterbepaling vergelijkbaar: DSS voor veen en triaxiaal voor klei; gebruik van sonderingen Zeer binnenkort meer informatie op Helpdesk Water

11 Verschil toetsen en ontwerpen Toetsen voor periode van 12 jaar Ontwerpen voor langere termijn Binnen toetsen van grof naar fijn Bij ontwerpen meer informatie nodig Rekening houden met effect versterking, Na ophoging andere spanningen in de ondergrond

12 Overige relaties POV (ProjectOverstijgendeVerkenning) Macrostabiliteit Ontwerpinstrumentarium STOWA; regionale keringen

13 Werkwijze Producten: Protocollen parameterbepaling; hoe parameters bepalen Geoptimaliseerd rekenmodel; Hoe parameters in rekenmodel gebruiken Hoe met rekenmodel stabiliteit dijken op veen bepalen Stappenplan Inclusief software specifiek voor Markermeerdijken Bijbehorende veiligheidsfilosofie Dit omvat niet: Grondonderzoek over hele traject Andere faalmechanismen dan macrostabiliteit Landelijk toepasbaar model (bijv. situaties met opdrijven) Andere parameters dan veen Ontwerp Markermeerdijken zelf

14 Inhoud (herhaling) Waarom onderzoek naar sterkte veen Onderzoeksdoelen Relatie met andere projecten Terugblik veldproeven Werkwijze op hoofdlijnen Stappenplan 2 april

15 Basisgedachte veldproeven Opwekken glijvlak door veen (en alleen veen) Vaststellen gemobiliseerde schuifweerstand langs glijvlak Vergelijken gemobiliseerde weerstand met de huidige voorschriften en beschikbare alternatieven Het opwekken van een afschuiving dient veilig en gecontroleerd plaats te vinden 2 april

16 Opzet veldproeven Proeven zonder voorbelasting, proeven 1 en 2 Proeven met voorbelasting, proeven 4, 5 en 6 2 april

17 Vaststellen faalmechanisme Proef 1 en 2 container secundaire verticale scheur primaire verticale scheur horizontale scheur en verschillende kleine scheuren gemeten horizontale verplaatsingen 2 april

18 Samenvatting resultaten veldproeven proef s u [kpa] 1 7,4-1 s u [kn/m 2 ] ,3-2 4 (13,2) 5 8,5 6 8,9 6 12,6 / 5,5 (EEM, PLAXIS MC-model) Diepte [NAP m] s u [kpa] B33 (vooraf) B40e (13 nov 2012) B41 (16 jan 2013) Diepte [NAP m] su (bol sonde) DSS-proeven veldproef 1 veldproef 2 B46 (na afloop) -6 field vane (vooraf) field vane (na afloop) field vane (na afloop) -7 2 april

19 Conclusie veldproeven Berekeningen conform huidige werkwijze geven te lage stabiliteit, gevolg van lage waarde c en lage spanning waardoor ϕ geen bijdrage levert aan sterkte. Berekeningen met s u sluit goed aan bij waarnemingen proef Beste overeenkomst tussen DSS proeven bij terreinspanning met veldwaarnemingen EEM geeft in analyse achteraf goed resultaten, voorspelling lastig Problemen met: Lage spanningen Grote vervormingen 2 april

20 Werkwijze (hoofdlijn) Aansluiten bij WTI Critical state soil mechanics / Ongedraineerde sterkte eigenschappen SHANSEP benadering Correlaties met sondeerweerstanden IJkvelden Rekenprofielen Basis: m σ vy su CR RR su = S σ ', v S =, m= σ ' v σvy CR Ladd & Foot (1974) Ladd (1991) 2 april

21 Werkwijze (hoofdlijn) Resultaten veldproeven in SHANSEP raamwerk Bezwijken snel ten opzichte van consolidatiegedrag (onder)grond; s u bepaald door spanningscondities net voor bezwijken Sterkte ondergrond bepaald aan de hand van sondeerwaarden, echter sondering niet tijdens maatgevende omstandigheden uitgevoerd soms correctie nodig τ [kpa] fit test 6 Field test 1 Field test 2 Field test 4 Field test 5 Field test 6 Triax tests DSS tests τ = 0.60(OCR) 0.9 σ' v σ' v [kpa] 2 april

22 Werkwijze (hoofdlijn) Door indringing buitenwater (extreme neerslag) veranderen waterspanningen en daardoor effectieve spanningen, gevolg verandering s u De grootte van de verandering s u hangt af van spanningsverandering en waarde m Voor m = 1 geen verandering s u m σ vy su CR RR su = S σ ', v S =, m= σ ' v σvy CR 2 april

23 Werkwijze (hoofdlijn) Uitgangspunt critical state sterkte, vertaalt naar ultimate strength (sterkte bij einde proef) Pieksterkte eveneens mogelijk, echter dan onderscheid maken naar actief, passief en simple shear. Voor bestaande dijken is dit onderscheid niet evident als gevolg van spanningsrotatie WTI geeft mogelijkheid rekenen met pieksterkte als toets op maat 2 april

24 Werkwijze Dijken op Veen 9 stappen 1. Keuze dwarsprofielen 2. Uitvoeren terreinwerkzaamheden 3. Uitvoeren laboratoriumproeven 4. Opstellen correlaties 5. Bepaling rekenparameters 6. Bepaling overige uitgangspunten 7. Ontwerp 0-variant 8. Ontwerp dijkversterking 9. Niet Dijken op Veen ger. aspecten 2 april

25 Stap 1 Keuze dwarsprofielen Correlaties worden opgesteld ter plaatse van ijkvelden, deze dienen representatief te zijn voor het traject In rekenprofielen worden sonderingen uitgevoerd voor het bepalen van sterkte-profielen Keuze representatieve dwarsprofielen vergelijkbaar met gangbare praktijk, op basis van ondergrond, geometrie en eventueel variatie in belastingen 2 april

26 Stap 1 Keuze dwarsprofielen Voor goede keuze dwarsprofielen, goede schematisatie ondergrond noodzakelijk Vanuit Dijken op Veen onderzoek speciale aandacht voor karakterisatie veenlagen Onderscheid in veen -, en Gyttja / Detritus lagen Detailopname Zeggeveen 2 april

27 Stap 2 Uitvoeren terreinwerkzaamheden Uitvoeren boringen en sonderingen op de ijkvelden t.b.v. opstellen correlaties Uitvoeren sonderingen ter plaatse van de rekenprofielen Bolsonde metingen t.p.v. teen / achterland, sondering met waterspanningsmeting t.p.v. berm en kruin Belangrijk is een nauwkeurige meting van zowel puntweerstand als waterspanning (u2) Protocol voor sondeerwerk wordt opgesteld in WTI onderzoek 2 april

28 Stap 3 Uitvoeren laboratoriumproeven Uitgangspunt DSS proef voor veen, triaxiale compressieproef voor klei T.b.v. correlatie proeven uitvoeren bij terreinspanning Sterkte bepalen bij grote rek Eventueel extra proeven t.b.v. dijkversterking Ook informatie over volume gewicht, grensspanning en m- parameter nodig (samendrukkingsproeven) 2 april

29 Stap 4 Opstellen correlaties Nauwkeurigheden komen samen A n Wrijvingsmantel N kt ( 1 ) 2 0 q + a u +σ q = ; Nb = s s c v b u u A c u 2 Conus N Conus 14,6 Bol-sonde 18,2 2 april

30 Stap 5 Bepaling rekenparameters Bepaling in 4 stappen: Bepaal verwachtingswaarde met correlatie uit sonderingen Bepaal karakteristieke waarde Corrigeer voor verandering spanningscondities s σ ' vu, u, kar, u = su, kar, i σ ' vi, Rekenwaarde volgt uit karakteristieke waarde, s u, kar en partiële veiligheidsfactor, γ m : s ud, = s 1 m u, kar, u γ m 2 april

31 Stap 5 Bepaling rekenparameters Bepaling verwachtingswaarde met computerprogramma DOV Soilmodel: Keuze laagscheidingen Berekenen s u verloop m.b.v. correlaties Lineariseren - bepaal waarde boven en onderzijde laag sondering interpretatie linearisatie 2 april

32 Stap 5 Bepaling rekenparameters Bepaling karakteristieke waarde: Ruimtelijke spreiding Transformatieonzekerheid Uitgangspunt is de gevonden variatie in N kt en N b Voor daadwerkelijke bepaling zie formules in werkwijze 2 april

33 Stap 5 Bepaling rekenparameters Bepaling materiaalfactor γ m : Grootte materiaalfactor afhankelijke van andere onderdelen in veiligheidsfilosofie, met name schadefactor γ n Bij 0-variant levensduurbenadering, daadwerkelijk ontwerp jaarkansfilosofie Levensduurbenadering, basis-β = 4,32 0-variant Jaarkansfilosofie basis-β = 4,8 ontwerp dijkversterking 2 april

34 Stap 5 Bepaling rekenparameters Bepaling veiligheidsfactor γ m : Bepaling γ in overeenstemming met WTI en gecontroleerd met probabilistische berekening van situatie die net voldoet aan schadefactor Dwarsprofiel Jaarkansfilosofie Levensduurfilosofie (referentieperiode 10 jaar) Pf berekend Pf norm Pfnorm/ Pf berekend Pf norm Pfnorm/ 1) 2) Pf berek. 1) 2) Pf berek. [-] [-] [-] [-] [-] [-] Uitdam Profiel Dijk28 1 Dp 72 9,76E-11 6,03E ,94E-08 6,03E Durgerdam Profiel 2 Dijk28 Dp 146 2,28E-12 6,03E ,73E-08 6,03E ) Berekende faalkans inclusief waterstandstatistiek 2) Faalkansnorm 2 april

35 Stap 6 Bepaling overige uitgangspunten Ondergrondschematisatie Extra aandacht voor veenlagen Maatgevende belasting Bij levensduurbenadering wijzigt MHW Grondwaterstand en stijghoogtes Indringing grondwater van belang bij bepaling sterkte Vaststellen criterium, SF γ r : Schematiseringsfactor, γ b Modelfactor, γ d Schadefactor, γ n Criterium, γ r = γ b γ d γ n Overig Zie huidige werkwijze 2 april

36 Stap 7 Ontwerp 0 variant 3 modellen toepassen, laagste maatgevend, bij groot verschil toelichten Bishop en LiftVan als richtwaarde voor Spencer van der Meij Spencer van der Meij, SF = 1,24 Bishop, SF = 1,28 LiftVan, SF = 1,27 2 april

37 Stap 8 Ontwerp dijkversterking Overstap naar jaarkansbenadering, let op MHW Sterkte parameters nodig ter plaatse van dijkversterking Op locaties waar spanningscondities niet veranderen, toepassen correlaties met sonderingen Op overige locaties toekomstige sterkte bepalen 2 april

38 Stap 8 Ontwerp dijkversterking Toekomstige spanning, σ vu hoger dan huidige grensspanning: s = Sσ ', S = u vu s σ ' u vy S volgt uit laboratoriumproeven. Dit is de sterkte net na consolidatie, POP = 0 Toekomstige spanning, σ vu lager dan huidige grensspanning: m σ vy su CR RR su = S σ ', v S =, m= σ ' v σvy CR 2 april

39 Stap 9 Niet Dijken op Veen ger. aspecten In ontwerp spelen ook andere aspecten een rol: Dijken op Veen gaat alleen over macrostabiliteit, er zijn ook andere faalmechanismen Zonering Stabiliteit extreme neerslag Gebruik gezette geometrie 2 april

40 Samenvatting Uit de veldproeven blijkt dat veen sterker is dan volgt uit de vigerende werkwijze Het Dijken op Veen onderzoek heeft een werkwijze voor het berekenen van de stabiliteit van dijken op een veenondergrond opgeleverd De werkwijze gaat uit van ongedraineerde sterkte eigenschappen en SHANSEP benadering Sterkte parameters gecorreleerd aan veldsonde metingen, inzicht in lokale sterkte De werkwijze sluit aan op WTI, dus ontwerp is ook toetsbaar 2 april

41 Aanvraag rapporten: Meer informatie: Aanmelden tweede webinar:

42 Cor Zwanenburg Bianca Hardeman Goaitske de Vries Deltares Rijkswaterstaat Deltares Aanvraag rapporten: Meer informatie: Aanmelden tweede webinar:

Werkwijze Dijken op veen en Veiligheidsfilosofie. Marja van Hezewijk Bianca Hardeman Ben Castricum

Werkwijze Dijken op veen en Veiligheidsfilosofie. Marja van Hezewijk Bianca Hardeman Ben Castricum Werkwijze Dijken op veen en Veiligheidsfilosofie Marja van Hezewijk Bianca Hardeman Ben Castricum HHNK RWS HHNK Inhoud Aanleiding Dijken op veen Doel en organisatie Dijken op veen Conclusies Dov1 Doel

Nadere informatie

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Goaitske de Vries (Deltares) Cor Zwanenburg (Deltares) Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat) Huub de Bruijn (Deltares) Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken

Nadere informatie

Stand van zaken Dijken op veen. Bianca Hardeman TM Dijken op Veen Alex Roos TM Markermeerdijken

Stand van zaken Dijken op veen. Bianca Hardeman TM Dijken op Veen Alex Roos TM Markermeerdijken Stand van zaken Dijken op veen Bianca Hardeman TM Dijken op Veen Alex Roos TM Markermeerdijken Inhoud Aanleiding onderzoek Dijken op Veen Opzet proeven Dov1 Sfeerbeelden Toelichting op resultaten en conclusies

Nadere informatie

WTI Macrostabiliteit

WTI Macrostabiliteit WTI Macrostabiliteit Programma 10.00 10.10: Opening door Jan Tigchelaar (HH Delfland) 10.10 10.20: Introductie door Harry Stefess (RWS WVL, programma-manager WTI 2017) 10.20 10.50: Stand van zaken invoeringsstrategie

Nadere informatie

Dijken op Veen: Vraag & Antwoord

Dijken op Veen: Vraag & Antwoord Dijken op Veen: Vraag & Antwoord Mag deze ontwikkelde methode nu al officieel worden toegepast voor de Markermeerdijken? Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is gevraagd de methodiek te beoordelen.

Nadere informatie

Sterkte van veen. J.B.A. Weijers Rijkswaterstaat

Sterkte van veen. J.B.A. Weijers Rijkswaterstaat Sterkte van veen J.B.A. Weijers De dijk en omgeving. Jachthaven Uitdam uitdam March 19, 2013 2 Globale geometrie. Uitdam 3 Opbouw van de veenlaag 4 Karakterisering van veen. De variabiliteit in veen wordt

Nadere informatie

Parameterbepaling van grof naar fijn

Parameterbepaling van grof naar fijn Parameterbepaling van grof naar fijn Alexander van Duinen Deltares Pilot-cursus Macrostabiliteit 30 september 2016 Inhoud Benodigde parameters Wanneer s u toepassen? Van grof naar fijn werken Default parameter

Nadere informatie

Macrostabiliteit Paramaterbepaling

Macrostabiliteit Paramaterbepaling Macrostabiliteit Paramaterbepaling van grof naar fijn Alexander van Duinen Deltares Pilot-cursus Macrostabiliteit 23 september 2016 Inhoud Benodigde parameters Wanneer s u toepassen? Van grof naar fijn

Nadere informatie

Implementatie Dijken op Veen bij Markermeerdijk

Implementatie Dijken op Veen bij Markermeerdijk Implementatie Dijken op Veen bij Markermeerdijk Workshop WTI Macrostabiliteit Werner Halter, 18 mei 2015 2 Bron: Ons Streekblad 21 maart 2013 3 Sterktemodel Sterkte Sterkte m S g Korrelspanning c Korrelspanning

Nadere informatie

Ervaringen uit de praktijk

Ervaringen uit de praktijk Ervaringen uit de praktijk Bepalen grondeigenschappen voor project: dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Inwinnen en analyseren data proevenverzameling bepalen grondeigenschappen voor gebruik in rekenmodellen

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Versterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Dijkversterking Edam - Amsterdam 5-jaarlijkse toetsing 2006: 16 van de 29 km tussen Edam en Amsterdam voldoet

Nadere informatie

Praktijkcase Rivierenland Afleiding (on)gedraineerde grondparameters

Praktijkcase Rivierenland Afleiding (on)gedraineerde grondparameters Praktijkcase Rivierenland Afleiding (on)gedraineerde grondparameters Cor Bisschop Greenrivers Waterschap Rivierenland Pilot-cursus Macrostabiliteit 23 september 2016 Onderdelen praktijkcase Waarom afleiding

Nadere informatie

Handreiking voor het bepalen van schuifsterkte parameters. WTI 2017 Toetsregels Stabiliteit

Handreiking voor het bepalen van schuifsterkte parameters. WTI 2017 Toetsregels Stabiliteit Handreiking voor het bepalen van schuifsterkte parameters WTI 2017 Toetsregels Stabiliteit Handreiking voor het bepalen van schuifsterkte parameters WTI 2017 Toetsregels Stabiliteit Alexander van Duinen

Nadere informatie

Plan van aanpak veld- en parktijkproef dijken op veen

Plan van aanpak veld- en parktijkproef dijken op veen Plan van aanpak veld- en parktijkproef dijken op veen dr. ir. C. Zwanenburg 1203768-000 Deltares, 2011, A Inhoud 1 Achtergrond 1 2 Opbouw onderzoeksprogramma 3 3 Leeswijzer 5 4 Doelstelling gevraagde

Nadere informatie

Aan Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving) Kenmerk GEO-0007

Aan Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving) Kenmerk GEO-0007 Memo Aan Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving) Datum Van Ana Teixeira Wim Kanning Alexander van Duinen Kenmerk E-mail ana.teixeira@deltares.nl wim.kanning@deltares.nl alexander.vanduinen@deltares.nl

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse ongedraineerd rekenen Omringkade Marken. analyse gedraineerde en ongedraineerde sterkte

Gevoeligheidsanalyse ongedraineerd rekenen Omringkade Marken. analyse gedraineerde en ongedraineerde sterkte Gevoeligheidsanalyse ongedraineerd rekenen Omringkade Marken analyse gedraineerde en ongedraineerde sterkte Gevoeligheidsanalyse ongedraineerd rekenen Omringkade Marken analyse gedraineerde en ongedraineerde

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

EEM rekentechnieken. Ontwikkeling eenvoudig ongedraineerd schuifsterkte model op basis van de SHANSEP benadering

EEM rekentechnieken. Ontwikkeling eenvoudig ongedraineerd schuifsterkte model op basis van de SHANSEP benadering EEM rekentechnieken Ontwikkeling eenvoudig ongedraineerd schuifsterkte model op basis van de SHANSEP benadering POV ST ABILITEIT Auteur: Ronald Brinkgreve : 14 december 2015 Versie: 1.0 Inleiding Volgens

Nadere informatie

Aan Bianca Hardeman, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk HYE Doorkiesnummer +31(0)

Aan Bianca Hardeman, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk HYE Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan Bianca Hardeman, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Datum Van Alexander van Duinen Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 7201 Aantal pagina's 13 E-mail alexander.vanduinen@deltares.nl

Nadere informatie

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Casus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009 Workshop schematiseringsfactor Inhoud 1. Quiz 2. Behandeling casus 3. Conclusies en discussie Workshop schematiseringsfactor Inhoud

Nadere informatie

Analysetool SHANSEP STOWA-database-proevenverzameling 4.2

Analysetool SHANSEP STOWA-database-proevenverzameling 4.2 Analysetool SHANSEP STOWA-database-proevenverzameling 4.2 Hoogheemraadschap van Delfland W.B. Ponsteen en J. Tigchelaar 14 april 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Werkwijze... 3 Groepen

Nadere informatie

Ontwikkeling regionale keringen. J. Stoop en O. van Logchem

Ontwikkeling regionale keringen. J. Stoop en O. van Logchem Ontwikkeling regionale keringen Toepassing nieuwe materiaalmodellen J. Stoop en O. van Logchem Inhoud Geschiedenis doorbraken en innovatie Doorbraak 1 Doorbraak 2&3 Doorbraak 4 Huidige en Toekomstige Werkwijze

Nadere informatie

Sterkteparameters voor boezemkeringen

Sterkteparameters voor boezemkeringen L. Golovanova MSc Senior Adviseur Geotechniek - WATERNET Samenvatting In opdracht van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is Waternet bezig om de kades in het beheergebied voor 1 te toetsen

Nadere informatie

Veiligheidsfilosofie in praktijk gebracht Toetsing dijken Oosterhornkanaal en -haven. Introductie

Veiligheidsfilosofie in praktijk gebracht Toetsing dijken Oosterhornkanaal en -haven. Introductie Samenvatting In het kader van het Masterplan Kaden wil het Waterschap Hunze en Aa s de dijken van het traject Delfzijl-Farmsum, inclusief Oosterhornkanaal en -haven, verbeteren. Groningen Seaports wil

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Tweede kennisplatform Uitwisseling kennis en ervaringen in de verlengde 3e toetsing Inhoud Wat is een zettingsvloeiing Overzicht toetsing

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Weinig directe schade, wel grote indirecte gevolgen: hongersnood.

Weinig directe schade, wel grote indirecte gevolgen: hongersnood. 1 Opbouw presentatie. Blauwe lijn is de te versterken Markermeerdijk Hoorn Edam Amsterdam. Markermeerdijk is vaak doorgebroken. Dit is te zien op oude kaarten aan grillige vorm oeverlijn en aan vele meertjes

Nadere informatie

Ongedraineerd rekenen met de EEM

Ongedraineerd rekenen met de EEM Ongedraineerd rekenen met de EEM Ontwikkeling van een geavanceerd SHANSEP model op basis van NGI-ADP POV ST ABILITEIT Auteur: Dr.ir. R.B.J. Brinkgreve : 17 augustus 2016 Versie: 1.1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

Toetsspoor piping. Inhoud

Toetsspoor piping. Inhoud Toetsspoor piping Werken met Ringtoets Vera van Beek (Deltares) Pilot-cursus SOS en Piping 14 september 2016 Inhoud Kennis maken met Ringtoets Invoer Traject en normwaarde Hydraulische belastingen Vakindeling

Nadere informatie

Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode December 2011

Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode December 2011 Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode December 2011 Dit rapport is opgesteld in opdracht van RWS Waterdienst Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode

Nadere informatie

REKENEN MET VERTICALE DRAINS

REKENEN MET VERTICALE DRAINS geo 4-2004 opmaak 09-09-2004 18:38 Pagina 36 Samenvatting: Rekenen met verticale drains Verticale drains versnellen de consolidatie bij ophoging. Door tijdelijke voorbelasting treedt ook minder restzetting

Nadere informatie

[ 3 ] Tauw & Witteveen+Bos & Royal Haskoning; Tekeningen met kenmerk ZL ; Productgroep

[ 3 ] Tauw & Witteveen+Bos & Royal Haskoning; Tekeningen met kenmerk ZL ; Productgroep notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 Telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

REGIONALE PROEVENVERZAMELING BESCHRIJVING PARAMETERS Waterschap Rivierenland 4 FEBRUARI 2016

REGIONALE PROEVENVERZAMELING BESCHRIJVING PARAMETERS Waterschap Rivierenland 4 FEBRUARI 2016 REGIONALE PROEVENVERZAMELING BESCHRIJVING Waterschap Rivierenland 4 FEBRUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 173 1620 AD Hoorn Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer: C03011.000387.0100

Nadere informatie

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting Nadere toelichting op het Ontwerpinstrumentarium 2014 Ruben Jongejan 18-07-2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 De betekenis van rekenwaarden... 2 3 Ontwerpbelasting

Nadere informatie

Monsterverstoring. Invloed op geotechnische parameters. Harry van Essen, Deltares

Monsterverstoring. Invloed op geotechnische parameters. Harry van Essen, Deltares Monsterverstoring Invloed op geotechnische parameters Harry van Essen, Deltares Aanleiding In Nederland gelden strenge eisen aan geotechnische ontwerpen, maar: Aandacht vooral gericht op verbeteren rekenmodellen

Nadere informatie

Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit

Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit Programmamanager: Frans van den Berg Secretaris: Dirk van Schie Technisch manager: Meindert Van Projectbeheersing :Wijnand Jelier Communicatie: Ellen Roks

Nadere informatie

Schematiseringshandleiding macrostabiliteit

Schematiseringshandleiding macrostabiliteit Schematiseringshandleiding macrostabiliteit WBI 2017 Datum 1 december 2016 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Helpdesk Water, www.helpdeskwater.nl

Nadere informatie

Achtergrondrapport Geotechniek

Achtergrondrapport Geotechniek Achtergrondrapport Geotechniek Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak 29 augustus 2014- Versie 3.0 Autorisatieblad Achtergrondrapport Geotechniek Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak 25 8

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

AANLEG SINGEL BIJ WATERKERING KAREKIETFLAT SLIEDRECHT

AANLEG SINGEL BIJ WATERKERING KAREKIETFLAT SLIEDRECHT Fugro GeoServices B.V. Waterbouw RAPPORT betreffende AANLEG SINGEL BIJ WATERKERING KAREKIETFLAT SLIEDRECHT Opdrachtnummer: 1212-0029-000 Opdrachtgever : Gemeente Sliedrecht Afdeling Weg- en Waterbouw Postbus

Nadere informatie

In de onderstaande tabel zijn de scenario s voor de Bypassdijken noord opgesomd. scenario omschrijving kans van voorkomen

In de onderstaande tabel zijn de scenario s voor de Bypassdijken noord opgesomd. scenario omschrijving kans van voorkomen A. Bypassdijken noord Stap 1 bestaat volgens het stappenplan [lit. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.] uit het opstellen van de basisschematisatie en het ontwerp. Voor de noordelijke bypassdijk is gekeken

Nadere informatie

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Ingenieursbureau Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Geotechnische parameters Projectcode HT1694 Datum 4 oktober 2012 Rapportstatus Definitef Opdrachtgever Prorail Paraaf Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten DHV B.V. MEMO. RM - Waterbouw en Geotechniek

Inleiding. Uitgangspunten DHV B.V. MEMO. RM - Waterbouw en Geotechniek MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Wouter Porton DHV Zuid : Ilse Hergarden - Geotechniek : Frans Damstra (Soeters Van Eldonk Ponec Architecten) : X0395-01-001 : Koninginnedijk te Grave : Beoordelingsprofiel

Nadere informatie

Constructies in Waterkeringen

Constructies in Waterkeringen Constructies in Waterkeringen Arno Rozing 14 November 2013 Bijzondere waterkerende constructies in waterkeringen TREEM en ontwerprichtlijn corrosietoeslag Waarom? 2 Inhoud: Dijkversterking: Grondoplossingen

Nadere informatie

Rapport voor D-Sheet Piling 9.3

Rapport voor D-Sheet Piling 9.3 Rapport voor D-Sheet Piling 9.3 Ontwerp van Damwanden Ontwikkeld door Deltares Bedrijfsnaam: Cor Nab BV Dongle client ID: 01-30150-001 Datm van rapport: 1/26/2015 Tijd van rapport: 6:44:36 AM Datm van

Nadere informatie

De opbouw van de ondergrond en WTI-SOS

De opbouw van de ondergrond en WTI-SOS De opbouw van de ondergrond en WTI-SOS WTI Stochastische OndergrondSchematisatie WTI-SOS Marc Hijma Projectleider WTI-SOS 4 juni 2015 Stochastisch Stochastisch = willekeur met een patroon Verdronken Land

Nadere informatie

POVM Beter benutten actuele sterkte KIJK. Activiteit 6 Faalkans updating Appendix Case 2 - Dp36,9+51m Definitief

POVM Beter benutten actuele sterkte KIJK. Activiteit 6 Faalkans updating Appendix Case 2 - Dp36,9+51m Definitief M Beter benutten actuele sterkte KIJK Activiteit 6 Faalkans updating Appendix Case 2 - Dp36,9+51m Definitief POV Auteurs: W. Kanning en A. Teixeira Datum: april 2017 Versie: 2 Project 1230804-005 Kenmerk

Nadere informatie

OI2014v3 - Handreiking ontwerpen met overstromingskansen

OI2014v3 - Handreiking ontwerpen met overstromingskansen OI2014v3 - Handreiking ontwerpen met overstromingskansen Veiligheidsfactoren en belastingen bij nieuwe overstromingskansnormen Datum Juli 2015 Status Concept Proclaimer bij gebruik OI2014 Het OI2014 bestaat

Nadere informatie

Zwelbelasting op funderingen, SBRCURnet/COB commissie C202. Erik Kwast Kwast Consult Marco Peters Grontmij Nederland

Zwelbelasting op funderingen, SBRCURnet/COB commissie C202. Erik Kwast Kwast Consult Marco Peters Grontmij Nederland Zwelbelasting op funderingen, SBRCURnet/COB commissie C202 Erik Kwast Kwast Consult Marco Peters Grontmij Nederland Inhoud Plan van Aanpak commissie C202 Literatuuronderzoek Ontwerppraktijk Workshop Voorlopige

Nadere informatie

Kennis en de driehoek

Kennis en de driehoek Kennis en de driehoek Waterveiligheid en nhwbp Jan Aart van Twillert Content Kennis ontwikkeling : wat doen we eigenlijk allemaal op kennisgebied Vanuit de nhwbp opgave en de transities: - Voorbeeld voor

Nadere informatie

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM 16.2171a Opdrachtgever : Fam. Van Riesen de Jong Burg. Haspelslaan 364 1181 NG Amstelveen Architect : Marco van Veldhuizen

Nadere informatie

STABILITEITSANALYSE ONDERWATERTALUD ZUIDPLAS SELLINGERBEETSE

STABILITEITSANALYSE ONDERWATERTALUD ZUIDPLAS SELLINGERBEETSE FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Noord-Nederland RAPPORT betreffende STABILITEITSANALYSE ONDERWATERTALUD ZUIDPLAS SELLINGERBEETSE Opdrachtnummer: 5013-0249-002 Opdrachtgever Rapportnummer Projectleider

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 ONTWERPVOORBEREIDING

NOTITIE 1 INLEIDING 2 ONTWERPVOORBEREIDING NOTITIE B&W Grondinjectie Postbus 465 3720 AL Bilthoven T.A.V. Dhr. N. Heiligers FAX: C.C. CRUX Engineering BV Pedro de Medinalaan 3c NL-1086 XK Amsterdam Tel: +31 (0)20-494 30 70 Fax: +31 (0)20-494 30

Nadere informatie

Beter benutten actuele sterkte

Beter benutten actuele sterkte POV Macrostabiliteit: Inhoudelijk Plan van aanpak deelonderzoek Beter benutten actuele sterkte 2/34 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Probleembeschrijving beter benutten actuele sterkte 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Case

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Kennisplatform Risicobenadering

Kennisplatform Risicobenadering IN DEZE Update vanuit het Technisch Managementteam KPR Voortgang implementatie nieuw schuifsterktemodel macrostabiliteit Positieve tussentijdse evaluatie KPR Samenwerking KPR en HWBP bij reviews HWBP-projecten

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Tauw BV Postbus 133 7400 AC DEVENTER

Tauw BV Postbus 133 7400 AC DEVENTER FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Materiaalkundig Laboratorium Tauw BV Postbus 133 7400 AC DEVENTER T.a.v. de heer A. Velthorst ONDERZOEKSRAPPORT Project Opdrachtnummer 17090537000 Opdrachtgever Tauw BV Datum

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Innovatieve dijkversterking Waterontspanner 10 september 2015 Kivi Lezingenavond Den Haag

Innovatieve dijkversterking Waterontspanner 10 september 2015 Kivi Lezingenavond Den Haag Innovatieve dijkversterking Waterontspanner 10 september 2015 Kivi Lezingenavond Den Haag 21 augustus 2015 Onno Langhorst Movares B.V. Onderwerpen 1. 2. 3. 4. Aanleiding Variantenstudie Lekdijk Haalbaarheidstudie

Nadere informatie

Analyse Technische Uitgangspunten OI2014v3 HWBP-projecten

Analyse Technische Uitgangspunten OI2014v3 HWBP-projecten Analyse Technische Uitgangspunten OI2014v3 HWBP-projecten Vakdag nieuwe normering Defne Osmanoglou RWS Trainee 25 november 2015 RWS Trainee in waterveiligheidsland Afgestudeerd RWS Trainee start Nu 2 De

Nadere informatie

Waterschap Roer en Overmaas. Sluitstukkades Cluster E. ontwerpnota definitief ontwerp. dijkring 77 (Merum-Solvay) dijkvak 50.720.1

Waterschap Roer en Overmaas. Sluitstukkades Cluster E. ontwerpnota definitief ontwerp. dijkring 77 (Merum-Solvay) dijkvak 50.720.1 Waterschap Roer en Overmaas Sluitstukkades Cluster E ontwerpnota definitief ontwerp dijkring 77 (Merum-Solvay) dijkvak 50.720.1 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Opdrachtomschrijving

Nadere informatie

POV-DAG 2017 Delen, durven & doen!

POV-DAG 2017 Delen, durven & doen! POV-DAG 2017 Delen, durven & doen! Monitoring : bij dijkversterkingsprojecten en tijdens hoogwaterpassages Nelle van Veen en 12 oktober 2017 Hans van der Sande, Hoogwaterbeschermingsprogramma pov Piping

Nadere informatie

Beoordelen volgens de nieuwe normering. Paul Neijenhuis (TM Centraal Holland)

Beoordelen volgens de nieuwe normering. Paul Neijenhuis (TM Centraal Holland) Beoordelen volgens de nieuwe normering en dan Paul Neijenhuis (TM Centraal Holland) Inhoud Context toetsen volgens de nieuwe normering Toetsen: nadere veiligheidsanalyse Vervolg: bepalen van urgentie Belangrijkste

Nadere informatie

Ontwerp van dijken. Koen Haelterman Afdeling Geotechniek

Ontwerp van dijken. Koen Haelterman Afdeling Geotechniek Ontwerp van dijken Koen Haelterman Afdeling Geotechniek Inhoud Grondlagenopbouw en karakteristieken Bepaling watertafel Ophogingen op draagkrachtige grond Ophogingen op weinig draagkrachtige grond Problematiek

Nadere informatie

Planning april november 2014 April-mei 2014 Juni-juli 2014 Augustus oktober 2014 Oktober 2014 November 2014

Planning april november 2014 April-mei 2014 Juni-juli 2014 Augustus oktober 2014 Oktober 2014 November 2014 Factsheets Workshop Hydraulische randvoorwaarden Update: 4 juli 2014. Onderzoek HR-01 Hertoetsen afgekeurde dijkvakken met WTI 2011 De scope van de POV is gebaseerd op de toetsresultaten van de derde toetsronde.

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA /

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA / Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Opdrachtnr. : HA-010270/20105441 Datum rapport : 2 november 2012 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht.

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. Gemeente Wijdemeren T.a.v. mevrouw Koelemeij Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Almelo, 4 september 2012 Onderwerp: project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht Geachte mevrouw Koelemeij, Hierbij zenden wij u de

Nadere informatie

Vergunningen Ontwerp Botlek Ontgrondingsvergunning

Vergunningen Ontwerp Botlek Ontgrondingsvergunning Ontgrondingsvergunning Havenbedrijf Rotterdam NV 19 februari 2016 Definitief rapport BD8737 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. MARITIME & WATERWAYS George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 10 443

Nadere informatie

Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit

Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit Inventarisatie innovaties Macrostabiliteit De inventarisatie van innovaties op het gebied van Macrostabiliteit (o.a. Dijken op veen) heeft geresulteerd in een

Nadere informatie

Kennisdag damwanden. Ontwikkeling (concept) Technisch Rapport Stabiliteitverhogende Langsconstructies. Helle Larsen

Kennisdag damwanden. Ontwikkeling (concept) Technisch Rapport Stabiliteitverhogende Langsconstructies. Helle Larsen Kennisdag damwanden Ontwikkeling (concept) Technisch Rapport Stabiliteitverhogende Langsconstructies Helle Larsen Inhoud Ontwerprichtlijn: Even terugblikken Veralgemenisering ontwerprichtlijn Technisch

Nadere informatie

De ondergrond in de 4 e toetsronde

De ondergrond in de 4 e toetsronde De ondergrond in de 4 e toetsronde Producten voor de ondergrond in het Wettelijk Toets- Instrumentarium 2017 Robert Slomp Inhoud 1. Het belang van de ondergrond bij het toetsen van waterkeringen 2. Het

Nadere informatie

SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM

SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Briefrapport betreffende SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM Opdrachtnummer: 1014-0126-000 Projectleider : ing. W.A. Nohl Principal Consultant Fugro GeoServices

Nadere informatie

Meting en monitoring. Klaas Siderius en Ben van der Kwaak

Meting en monitoring. Klaas Siderius en Ben van der Kwaak Meting en monitoring Klaas Siderius en Ben van der Kwaak Inhoud Verschillende soorten seismische metingen en monitoring Aardbevingsmonitoring Ambient Vibrations Seismische sonderingen Dynamisch laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Dijkversterking Sleeuwijksedijk te Werkendam Uitgangspunten geotechnisch ontwerp buitendijkse varianten

Dijkversterking Sleeuwijksedijk te Werkendam Uitgangspunten geotechnisch ontwerp buitendijkse varianten Dijkversterking Sleeuwijksedijk te Werkendam Uitgangspunten geotechnisch ontwerp buitendijkse varianten Waterschap Rivierenland 1 maart 2011 Conceptrapport 9S6258.E0 George Hintzenweg 85 Postbus 8520

Nadere informatie

Aanvullende geotechnische rapportage

Aanvullende geotechnische rapportage Aanvullende geotechnische rapportage bij dijkversterking Westdijk - Eemdijk Noord Ontwerprapport Waterschap Vallei en Veluwe maart 2015 Definitief Aanvullende geotechnische rapportage bij dijkversterking

Nadere informatie

Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit

Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit Jurjen van Deen Alexander van Duinen 1220083-008 Deltares, 2015, B Deltores Titel Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject 45-1 Eerste beoordeling primaire waterkeringen 2017-2023 Waterschap Vallei en Veluwe Versie: 1.0 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap

Nadere informatie

LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN

LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN 2015-15a COMPENDIUM ACHTERGROND RAPPORTAGES Ten geleide De veiligheid van de regionale keringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De keringen

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Toetsing Regionale keringen en databeheer

Toetsing Regionale keringen en databeheer Toetsing Regionale keringen en databeheer Door: Derk-Jan Sluiter Waterschap Groot Salland Toetsing en databeheer inhoud presentatie Regionale keringen Waterschap Groot Salland Aanpak toetsing (DAM) Gegevensbeheer

Nadere informatie

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Zettingsvloeiing beleid en onderzoek Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Plaatje ice age Kijk uit! Kans op zettingsvloeiing! Omvang probleem In derde

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

STABILITEIT- EN ZETTINGSADVIES HERONTWIKKELING MIENTEKADE TE HALFWEG

STABILITEIT- EN ZETTINGSADVIES HERONTWIKKELING MIENTEKADE TE HALFWEG HERONTWIKKELING MIENTEKADE TE HALFWEG YMERE 3 december 2012 110403/***/***/002092/001 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doelstelling 3 1.2 Uitgevoerde werkzaamheden 3 1.3 Leeswijzer 4 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

FEITELIJKE BEOORDELING Toets op Maat

FEITELIJKE BEOORDELING Toets op Maat FEITELIJKE BEOORDELING Toets op Maat Joost Breedeveld (Deltares) Pilot-cursus Langsconstructies 27 oktober 2016 Feitelijke toets Toets op geotechnisch bezwijken: overall instabiliteit ( MSF g ) verticale

Nadere informatie

Toetslagen WTI2017. Robert Slomp & Marcel Bottema (RWS WVL) Landelijke Toetsdag 25 sept 2014

Toetslagen WTI2017. Robert Slomp & Marcel Bottema (RWS WVL) Landelijke Toetsdag 25 sept 2014 Toetslagen WTI2017 Robert Slomp & Marcel Bottema (RWS WVL) Landelijke Toetsdag 25 sept 2014 ONDERWERPEN Toetslagen VTV2006 Basisprincipes WTI2017 Toetslagen WTI2017 Oplevering toetslagen Stellingen & discussie

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Regionale proevenverzameling Boezemkaden Noord-Holland v6.0

Regionale proevenverzameling Boezemkaden Noord-Holland v6.0 Regionale proevenverzameling Boezemkaden Noord-Holland v6.0 Auteur L. Kwakman Registratienummer 14.02889 Datum 10 oktober 2014 Versie 6.0 Status Definitief Afdeling Afdeling Beleid en Onderzoek Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

POVM Beter benutten actuele sterkte KIJK. Activiteit 6 Faalkans updating 3 cases Definitief

POVM Beter benutten actuele sterkte KIJK. Activiteit 6 Faalkans updating 3 cases Definitief M Beter benutten actuele sterkte KIJK Activiteit 6 Faalkans updating 3 cases Definitief POV Auteurs: A. Rozing & T. Schweckendiek Datum: april 2017 Versie: 2 Project 1230804-002 Kenmerk 1230804-002-GEO-0002

Nadere informatie

de Leidraad Rivieren Samenvatting

de Leidraad Rivieren Samenvatting S. Kapinga voorheen Fugro Ingenieursbureau b.v., nu Waterschap Rivierenland E. Calle Deltares en TU Delft M. van der Meer Fugro Ingenieursbureau b.v. en TU Delft Nieuwe veiligheidsfactoren voor dijken

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - asis Cursus eoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 - Indirecte

Nadere informatie

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan RWS-WVL (Robert Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp OI2014 voor dijkring 44 (Lek) 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Terrein- en bodemgesteldheid

Terrein- en bodemgesteldheid Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zichzelf tot doel gesteld tot het uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van een definitieve peilverlaging in de watergang naast het spoor

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober

Nadere informatie

Pilot voorland Houtribdijk Zandige dijkversterking voor de binnenwateren. Toelichting op pilot en discussie Door: Henk Steetzel

Pilot voorland Houtribdijk Zandige dijkversterking voor de binnenwateren. Toelichting op pilot en discussie Door: Henk Steetzel Pilot voorland Houtribdijk Zandige dijkversterking voor de binnenwateren Toelichting op pilot en discussie Door: Henk Steetzel Opzet workshop Aankondiging in programma: Afgelopen zomer is aan de Markermeer-zijde

Nadere informatie

Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans

Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans Veiligheidsoordeel Dijktraject 16-3 Waterschap Rivierenland Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans Veiligheidsoordeel Dijktraject

Nadere informatie