Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.amersfoortvernieuwt.nl"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Randenbroek-Schuilenburg nr. 1 februari 09 In deze nieuwsbrief De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg 1 Bewonersavonden in Randenbroek Zuid 2 AV team op de koffie bij wijkbewoners 3 Spreekuren 3 Gele Lis, Kattenstaart en Bittervoom weer terug in het Valleikanaal 4 Leerwerkcentrum De Buitenkans geopend 4 Projectgroep herinrichting speelveld Verdistraat enthousiast aan de slag 5 Wijkbewoners wensen elkaar een goed 2009 tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 6 Marjanne van Loon, wijkmanager Randenbroek- Schuilenburg De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg Eind 2007 is het ontwikkelingsplan van Randenbroek en Schuilenburg vastgesteld. Ongeveer op dat moment ben ik gestart als wijkmanager in deze twee wijken. De eerste maanden van 2008 stonden in het teken van opstarten. Veel werk achter de schermen, niet direct zichtbaar in de wijk. Gelukkig zijn we niet blijven steken in de voorbereidingen, maar zijn we ook zichtbaar aan de slag gegaan in de wijk. Zo is het BuurtToezichtTeam gestart. Ze zijn haast niet te missen op hun rode fiets, met blauwe uniformen aan. Ze hebben nauw contact met de wijkagent, de beheerders van de Alliantie en het wijkbeheer van de gemeente. Ook niet meer te missen zijn de buurtmentoren. Dit zijn bewoners uit de wijk met verschillende nationaliteiten en met verschillende culturele achtergronden. Ze zetten zich in voor de veiligheid in de wijk. Buurtmentoren helpen om jongeren en ouderen in de wijk dichter bij elkaar te brengen. En na de zomer is het AV team gestart in Schuilenburg. AV staat voor Aanspreken en Vooruit helpen, maar ook voor Achter de Voordeur. Het team bezoekt bewoners huis aan huis om hulp te bieden aan problemen die achter de voordeur spelen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Zichtbare veranderingen in de wijk Zichtbaar is ook de metamorfose die de flats aan de Ariaweg hebben ondergaan, het Euterpeplein dat flink overhoop ligt en de verbetering van de woningen aan de Lisztstraat. Een van de meest ingrijpende verandering in de wijk is nog niet zichtbaar, maar is al wel in gang gezet en voelbaar in de wijk. Dat zijn de voorbereidingen voor de sloop van de flats aan de Berliozstraat, Haydnstraat en Weberstraat. De eerste tachtig adressen zijn al begonnen met verhuizen. De appartementen worden nu tijdelijk te huur aangeboden, in afwachting van de definitieve slopershamer. Ondertussen zijn we met de bewoners gestart na te denken over het stedenbouwkundige plan voor het gebied. Er komen 300 woningen, vlakbij het park Randenbroek en op een steenworp afstand van de binnenstad. Het wordt een prachtige nieuwe buurt in Randenbroek. De slogan van Amersfoort Vernieuwt is Iedereen doet mee. Wat mij betreft hebben we daarmee in 2008 een goede start gemaakt! Verder in 2009 In 2009 gaan we met hetzelfde tempo door. Aan het einde van 2009 verwacht ik dat het Euterpeplein er fonkelnieuw bij ligt, het stedenbouwkundige plan voor Randenbroek Zuid klaar is, de sport-, spel- en ontmoetingsplek aan de Verdistraat aangelegd wordt en dat het groen aan de Ariaweg er piekfijn bijstaat. Tot ziens in de wijk! Marjanne van Loon Op 29 mei 2008 gaf burgemeester Van Vliet-Kuiper het officiële startsein voor de buurtmentoren.

2 Bewonersavonden in Randenbroek zuid Maandag 8 december was de tweede bewonersavond in Randenbroek Zuid. De stedenbouwkundige presenteerde deze avond drie verschillende modellen. In deze modellen waren de opmerkingen die de bewoners tijdens de vorige bijeenkomst hadden gemaakt, meegenomen. Derde bewonersavond Op maandagavond 23 februari wordt de derde bewonersbijeenkomst gehouden. Dan zal één denkrichting (model) door de stedenbouwkundige worden gepresenteerd. Als bewoner kunt u dan aangeven of u zich in dit model kunt vinden. De avond start om uur en duurt tot uur en vindt plaats in wijkcentrum Het Klokhuis. Kom langs en laat u horen! Opnieuw meedenken De modellen zijn rondom vier thema s opgezet: samenleven, groen en spelen, verkeer en parkeren en woonkwaliteit. De aanwezige bewoners konden tijdens de avond in kleine groepen per thema opnieuw meedenken en hun ideeën aandragen voor de nieuwbouw in de gebieden rondom de Driehoek en de Weberstraat. Hier wil de Alliantie de komende jaren 250 tot 300 nieuwe woningen bouwen. Op kunt u de presentatie van de bewonersavond van 8 december nogmaals bekijken. Fout In de nieuwsbrief van oktober 2008 heeft een artikel gestaan over het kunstproject in Schuilenburg. Per ongeluk is hier bij het kunstwerk van Samia Brock gesproken over de voetgangers- en fietsbrug over het Eemkanaal. Het ging hier echter over het bruggetje over de Barneveldse Beek en daarnaast is dit ook geen fietsbrug, maar enkel een voetgangersbrug. Onze excuses voor deze onjuistheden. 2

3 Vanaf september 2008 zijn ze werkzaam in de buurt: de AV teams. Op afspraak bezoeken ze bewoners thuis om te praten over alledaagse onderwerpen als de woning en de woonomgeving. Ook persoonlijke zaken als werk, dagbesteding, inkomen, gezondheid en opvoeding komen aan bod. AV team op de koffie bij wijkbewoners Projectleider Marja Hamers van Stichting Welzijn Amersfoort: Met de bezoeken van de AV teams willen we bereiken dat wijkbewoners weer actief mee gaan doen aan de samenleving. Als dat nodig is, wijzen we mensen de weg. Dat doen we niet vanuit een rol als hulpverlener. We leiden mensen toe naar de instanties waar ze voor hulp moeten zijn. Bewoners doorverwijzen Hanan Laajab en Ersa Yaylali werken beiden in het AV team in Schuilenburg. Over het algemeen willen de mensen graag met ons praten. We bellen in de flats, huis aan huis aan. Maar we gaan niet zomaar bij bewoners langs. De mensen die we willen bezoeken krijgen eerst een brief en daarna maken we een afspraak. We komen niet langs om dingen voor iemand te regelen. Dat moeten de bewoners zelf doen, wij wijzen ze de weg. Als iemand bijvoorbeeld een ander huis wil, dan verwijzen we door naar de woningbouwcorporatie. Wij kunnen bewoners geen baan of een verblijfsvergunning geven, maar helpen mensen de meest aangewezen instantie te vinden voor hulp bij hun problemen of vragen. gemeld worden bij de politie, of bij de woningbouwcorporatie. Ook het Meldpunt Woonomgeving is er voor dit soort dingen. Esra: Mensen met schulden kom ik vaak tegen. Of bijvoorbeeld mensen die willen verhuizen, vanwege een te kleine woning. Ze klagen erover dat ze maar niet aan de beurt komen voor een nieuw huis. Ik kijk dan of ze wel goed ingeschreven staan, of dat ze wel op de juiste manier op het woningaanbod reageren." Marja Hamers: De AV teams zijn belangrijk, want ze werken preventief. Ze sporen verborgen vragen en problemen op. In onze ingewikkelde samenleving weten sommige mensen de weg niet meer te vinden. Ze hebben het vertrouwen verloren en nemen daardoor soms niet meer deel aan de maatschappij. Via de AV teams kunnen wijkbewoners op tijd aangeven wat er speelt. Dat hoeft niet altijd heel ingewikkeld of problematisch te zijn. In sommige gevallen treffen de AV teams mensen die eigenlijk regelmatig hulp nodig hebben. Het gevaar dat ze steeds verder weg zakken, voorkom je hier mee. Het is een behoorlijke investering, maar het levert ook veel op! Verborgen talenten Een vrouw die ik bezocht wilde heel graag vrijwilligerswerk doen en actiever zijn in de maatschappij, vertelt Esra. Ik heb haar toen doorverwezen naar wijkcentrum Het Klokhuis. Dat is zo leuk aan dit werk, mensen worden weer trots op zichzelf. Verborgen talenten komen naar voren. Hanan: In het begin was ik wel zenuwachtig. De gesprekken zijn best indrukwekkend. Laatst noemde iemand ons engeltjes, omdat we haar echt verder geholpen hadden. Investering In Schuilenburg klagen bewoners veel over de overlast van hangjongeren. Hanan: Ik stimuleer de mensen om er zelf iets aan te doen. Vaak weten ze niet wat mogelijk is. Overlast kan Voor meer informatie over de AV teams kunt u contact opnemen met opbouwwerker Marja Hamers van Stichting Welzijn Amersfoort, telefoon (033) of Spreekuren U kunt het informatiepunt Randenbroek en Schuilenburg aan het Operaplein 21 bereiken via telefoonnummer (033) In het Informatiecentrum worden spreekuren gehouden: dagelijks van uur: buurtbeheerders van de Alliantie; elke dinsdag van uur: medewerker wijkbeheer en medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie; elke donderdag van tot uur: medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie; elke donderdag van uur: beheerder van het Meldpunt en wijkopzichter van de gemeente. Op de Haydnstraat 1a is ook tijdelijk een informatiepunt ingericht voor de bewoners van Randenbroek Zuid. De spreekuren zijn hier: elke maandag van uur: medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie; elke woensdag van uur: medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie. Het wijkmeldpunt Het Klokhuis kunt u maandag, dinsdag en donderdag tussen uur bereiken via telefoonnummer (033)

4 Gele Lis, Kattenstaart en Bittervoorn weer terug in het Valleikanaal Tijdens een wandeling langs het Valleikanaal zou u ze in de komende jaren zomaar weer kunnen tegenkomen: planten als de Gele Lis, Kattenstaart of Grote Egelskop. En in het water kunt u diverse vissen zoals de Bittervoorn, Winde en het Bermpje tegenkomen. De terugkeer van al deze planten en dieren is te danken aan de natuurvriendelijke inrichting van het Valleikanaal. Meer plant- en diersoorten Projectleider Ecologische Verbindingszones bij de gemeente, Jan Stolk: In de eerste fase van het project hebben we het Valleikanaal natuurvriendelijker gemaakt. Er zijn vistrappen en plasdraszones aangelegd. Deze zorgen ervoor dat er meer verschillende soorten planten en dieren zijn gekomen. In de tweede fase graven we poelen op de oevers en brengen we door heel Amersfoort voorzieningen bij de bruggen langs het Valleikanaal, zoals looprichels. Dit zijn paden onder de bruggen voor kleine dieren. Zo kunnen ze zich makkelijk verplaatsen zonder de gevaarlijke autoweg over te hoeven steken. Biologieles We proberen de bewoners uit de omliggende wijken bij het project te betrekken. Dit doen we ondermeer door informatieavonden te organiseren. En er is ook een excursie geweest. Het Meridiaancollege gebruikt één van de poelen als studieobject voor het vak biologie. Op 19 november vorig jaar heeft de school een informatiekast gekregen. Deze staat bij de poel en wordt door de schoolkinderen zelf gevuld en bijgehouden. We willen graag dat mensen zich samen met ons verantwoordelijk gaan voelen voor het gebied. Daarom zijn we op zoek naar manieren om beheer en onderhoud samen op te pakken. Als iemand bijvoorbeeld vernielingen of iets anders ziet, vragen we de bewoners om dit via het Meldpunt Woonomgeving aan ons door te geven. En in het najaar staat er een Natuurwerkdag gepland. Die gaat misschien rondom het Valleikanaal plaatsvinden. Nationale Postcode Loterij Jan Stolk stemt als projectleider regelmatig af met diverse betrokken partijen. Dat zijn bewoners, scholen, aannemers en de partijen die geld geven aan het project: de Provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Het Utrechts Landschap en de gemeente Amersfoort. Stichting Het Utrechts Landschap heeft geld gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Dat geld vormt een mooie bijdrage waarmee we een natuurlijke omgeving kunnen maken rondom het Valleikanaal. Wilt u meer weten over het Valleikanaal? Kijkt u dan op Leerwerkcentrum De Buitenkans geopend In december is aan de Mozartweg in Randenbroek het leerwerkcentrum De Buitenkans feestelijk geopend. Het leerwerkcentrum is een bedrijf waar leerlingen van het VMBO die niet goed meer mee kunnen komen op school, terecht kunnen. Koffie- en theecorner en een werkplaats In De Buitenkans kunnen derde- en vierdejaarsstudenten hun VMBO- opleiding op een meer praktijkgerichte manier afmaken. Het centrum heeft een koffie- en theecorner en een werkplaats waar de jongeren werkervaring kunnen opdoen. In de koffie- en theecorner werken leerlingen die voor de richting Welzijn en Zorg of Economie hebben gekozen. Zij serveren er koffie en thee met zelfgemaakt gebak. In de werkplaats worden eenvoudige technische werkzaamheden uitgevoerd door leerlingen van de richting Landbouw en Techniek. Ze repareren bijvoorbeeld fietsen of meubels. De Buitenkans voorkomt dat leerlingen vroegtijdig van school gaan en zorgt ervoor dat de leerlingen daarna vol enthousiasme aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Leerlingen aan het werk in de koffie- en theecorner Voor meer informatie kunt u terecht bij De Buitenkans aan de Mozartweg 75A in Amersfoort, telefoon (033) of kijk op 4

5 De projectgroep, hier nog zonder de jongeren. Van links naar rechts: Malika Elhamoui, Aicha Tekfaoui, Jessica Keppel, David van de Kaaden, Jose Schmidt, Muloud Badouri, Petra Grijpma, Anita Wallenburg, Klarié van der Vliet, Niko Paap (procesbegeleider), Stephanie de Nooy, Arthur Wopereis (projectlid voor gemeente) Projectgroep herinrichting speelveld Verdistraat enthousiast aan de slag Wie wil er meedenken over de herinrichting van het speelveld aan de Verdistraat? Deze uitnodiging kregen de bewoners van Randenbroek in het najaar van De vraag was niet aan dovemansoren gericht. Want er is inmiddels een projectgroep samengesteld die zeer doelgericht te werk gaat. Ontwerpwedstrijd Zo organiseerde de projectgroep in november een ontwerpwedstrijd voor scholen. Kinderen konden hun ideeën voor het speelveld aangeven. Uit alle ingestuurde ontwerpen werden drie prijswinnaars gekozen. De eerste prijs ging naar groep 4 van de Prins Willem Alexanderschool. De tweede prijs was voor de kleuters van dezelfde school voor hun prachtige maquette en de derde prijs ging naar de Ceaciliaschool. De winnende ontwerpen worden nu gebruikt als inspiratie voor het nieuwe ontwerp voor het speelveld aan de Verdistraat. Participatieproject De herinrichting van het speelveld aan de Verdistraat is een van de participatieprojecten van de gemeente. Dit houdt in dat wijkbewoners, onder begeleiding, een plan maken waarbij de verschillende belangen van de bewoners centraal staan. De gemeente stelt de uitgangspunten en randvoorwaarden vast en ondersteunt het proces. Planning In februari maakt de projectgroep het ontwerp voor het speelveld af. Dan zal eind februari het plan aan alle wijkbewoners worden gepresenteerd. Er kunnen dan nog dingen aangepast worden. Vervolgens presenteert de projectgroep het ontwerp aan de wethouder Jeugd. En dan kan kan er gestart worden met de aanleg van speelplek. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte! Wilt u meer informatie over de speelplek aan de Verdistraat? Neem dan contact op met Niko Paap van de gemeente, of (033) De 1e prijs van de ontwerpwedstrijd ging naar groep 4 van de Prins Willem Alexanderschool 5

6 Wijkbewoners wensen elkaar een goed 2009 tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Op zaterdag 10 januari vond er op het Operaplein weer een nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners van Randenbroek en Schuilenburg plaats. Net als vorig jaar werd de bijeenkomst goed bezocht. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de bewoners elkaar, maar ook de professional die in de wijken werken, alle goeds voor het nieuwe jaar wensen. Ook kwamen wethouder Jelle Hekman en de directeur van de Alliantie, Koos Koolstra wat vertellen over de plannen voor Een Schots muziekduo en een grappige ballonnenclown maakten de middag compleet. Hier vindt u een impressie van de middag. Colofon Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal. Tekst: Amersfoort Vernieuwt i.s.m. Bureau Vice Versa Zwolle Vormgeving: Prins en Prins vormgevers Fotografie: Wil Groenhuijsen, Rodney Kersten e.a. Drukwerk: Grafifors Oplage:

Nieuwsbrief. Uitnodiging. Ecologische verbindingszone Valleikanaal. September 2006. Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier

Nieuwsbrief. Uitnodiging. Ecologische verbindingszone Valleikanaal. September 2006. Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier Nieuwsbrief September 2006 Ecologische verbindingszone Valleikanaal Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier In 2005 is een begin gemaakt met de aanleg van een ecologische verbindingszone

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Randenbroek-Schuilenburg december 09 In deze nieuwsbrief Wandelen door buurt vol verhalen Dit voorjaar vond in buurtcentrum Het Klokhuis een tentoonstelling van foto s plaats. Foto s uit het

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam: hulpverlening dichtbij Het Wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw vragen en zorgen

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Liendert-Rustenburg nr. 7 oktober 2008 In deze uitgave Dag van de Dialoog Wanneer heeft u voor het laatst een boeiend gesprek gehad met een wildvreemde? Bent u benieuwd naar zo n unieke ervaring?

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Bewoners waarderen de verbeteringen

Bewoners waarderen de verbeteringen Uw anton StrU ikbuurt VernieU wt Een kijkje in de modelwoning Wanneer moet ik mijn huis uit? Leefbaar tijdens de vernieuwing zie pagina 4 zie pagina 5 zie pagina 6 Bewoners waarderen de verbeteringen Nieuwe

Nadere informatie

Herontwikkeling Portiekflats Grote Waal Noord

Herontwikkeling Portiekflats Grote Waal Noord Herontwikkeling Portiekflats Grote Waal Noord Voorstellen Wie presenteren: Petra Hania (projectleider Intermaris), aanpak project en technisch onderzoek Mechtild Linssen (adviseur), bewonersonderzoek Sjoerd

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

Besluit portiekflats Grote Waal Noord

Besluit portiekflats Grote Waal Noord Besluit portiekflats Grote Waal Noord Voorstellen Wie presenteren: Petra Hania (projectleider Intermaris),besluit, technisch onderzoek en stand van zaken stedenbouwkundige verkenning Tanneke van Wieren

Nadere informatie

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Òs Gebrook Aldenhofpark Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Welkom! WIE IS WIE? Gemeente, Woonpunt, toezichthouder aannemer ACTUALITEITEN inleidende woorden Peter van Zutphen

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

Aanspreken en Vooruithelpen

Aanspreken en Vooruithelpen Aanspreken en Vooruithelpen Jaarrapportage AV-teams 2008 Voor u ligt een uitgave van Amersfoort Vernieuwt over de AV-teams. Deze eenmalige nieuwsbrief is samengesteld naar aanleiding van de eerste jaarrapportage

Nadere informatie

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT Concept Spelregels voor het Winning Team Bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen slaan de handen ineen. In projectteam Suikerbuurt werken ze samen aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Impressieverslag Werkgroep bewoners Spoorbuurt

Impressieverslag Werkgroep bewoners Spoorbuurt Impressieverslag Werkgroep bewoners Spoorbuurt Bewonersavond Op 15 oktober zijn werkgroepleden van de Spoorbuurt bij elkaar gekomen om in gesprek te gaan met de medewerkers van de Gemeenschap. Het idee

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Het fundament voor het nieuwe Orthen-Links Uitgangspunten liggen op tafel

Het fundament voor het nieuwe Orthen-Links Uitgangspunten liggen op tafel Wijkgericht Nieuwsbrief Wijkgericht Werken Noord, juni 2009 Speciale uitgave voor Orthen-Links Het fundament voor het nieuwe Orthen-Links Uitgangspunten liggen op tafel BrabantWonen en gemeente hebben

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt:

Aangepaste planning werkzaamheden De rioolwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. De planning is nu als volgt: Rioolinspecties in delen van Oosterhout In de maand mei vinden in Statendam Noord, Statendam Zuid en de Donkenbuurt rioolinspecties plaats. In de Molenbuurt, de Kruidenbuurt en Vrachelen Zuid Oost worden

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning.

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Werk in uitvoering Nummer 4 - december 2013 Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Wat er vooraf ging. Bewonersbijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. GO!! van woningcorporatie Talis

Nieuwsbrief. GO!! van woningcorporatie Talis mwn Nieuwsbrief GO!! van woningcorporatie Talis Op 13 juni heeft de Raad van Toezicht van Talis zijn goedkeuring gegeven aan de bouw van de projecten van iewan (Strowijk Nijmegen) en MWN (Meergeneratie

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Beste lezer, Er is alweer een jaar voorbij... In januari ben ik gestart als Buurtmanager en ik kan met een tevreden blik terugkijken op wat we samen hebben bereikt

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 4 17 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 4 17 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 4 17 oktober 2015 Studiedag Tijdens de afgelopen studiedag heeft het team met elkaar de visie van de school onder de loep genomen. We hebben gekeken naar ontwikkelingen in

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

Sophie Piper; In de hemel en op aarde, gebeden voor kinderen.

Sophie Piper; In de hemel en op aarde, gebeden voor kinderen. Nr. 7 schooljaar 2015-2016 Afname NSCCT in groep 4 en groep 6 Regels en afspraken Koffieochtend 24 november Voorleeskampioen Hulpouders 3D-printer gezocht De bomen De bomen groeien omlaag Omlaag de aarde

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Burgemeester geeft startsein project Zeister Buitens Burgemeester Koos Janssen gaf op 1 december het startsein voor Zeister Buitens, een gezamenlijk project van vier Zeister erfgoedpartners

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Nieuwbouw havo/vwo

Laatste ontwikkelingen Nieuwbouw havo/vwo 11 maart 2015 EXTERN BOUWBULLETIN *** EXTERN BOUWBULLETIN *** EXTERN BOU Laatste ontwikkelingen Nieuwbouw havo/vwo Beste relatie, Met plezier praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwbouw

Nadere informatie

Deze markt is op vrijdag 19 april tussen 12.15 en 13.15 uur! Nieuwsbrief

Deze markt is op vrijdag 19 april tussen 12.15 en 13.15 uur! Nieuwsbrief Nieuwsbrief Goede doel Afgelopen maandag is onze jaarlijkse goededoelenactie begonnen op school. Nadat er vrijdag 5 april in alle klassen voorlichting is gegeven over ons goede doel konden we maandag aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Wat is er aan de Hand op zuid?

Wat is er aan de Hand op zuid? 1 Wat is er aan de Hand op zuid? 2 VOORUIT Op Zuid wonen tweehonderdduizend mensen: 166 verschillende nationaliteiten. Al die mensen hebben stuk voor stuk de wil en de potentie om iets van hun leven te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

OPEN AVOND DONDERDAG 7 JANUARI 2016 DE FIETSCONTROLE VOOR VEILIG NAAR SCHOOL THEMADAG GEORGANISEERD DOOR DE OUDERRAAD

OPEN AVOND DONDERDAG 7 JANUARI 2016 DE FIETSCONTROLE VOOR VEILIG NAAR SCHOOL THEMADAG GEORGANISEERD DOOR DE OUDERRAAD EDITIE 2 18 DECEMBER 2015 OPEN AVOND DONDERDAG 7 JANUARI 2016 Op donderdag 7 januari a.s. vindt de Open Avond van de Walewyc plaats. Van 18.00 21.00 uur ontvangen wij de leerlingen van groep 7 en 8 en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Zijpendaalstraat groot onderhoud

Zijpendaalstraat groot onderhoud Inhoud Wat komen we doen? Wie gaat het werk uitvoeren? Met wie heeft u contact? Planning Nieuwe sleutels Isolatieglas Steigers Wat doet de aannemer voor u? Wat wordt er van u verwacht? Rustwoning Bouwplaatsinrichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2010

Nieuwsbrief maart 2010 Nieuwsbrief maart 2010 Hierbij de nieuwe nieuwsbrief van Oleander bloeit. Na in de winter allerlei plannen en ideeën te hebben bedacht en gemaakt, staan deze nu op de springplank klaar om binnenkort plaats

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

We hebben u voldoende te

We hebben u voldoende te Nieuwsbrief 5, januari 2014 Renovatieplan maisonnettes Oldenbarnevelderweg We hebben u voldoende te melden, dus leest u mee? Stand van zaken uithuizing Verslag overleg klankbordgroep van 24 juni 2013 IB60-verklaring

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling

Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling Uitleg Stappenplan In de wijk Randenbroek/Schuilenburg kan de aanvrager de volgende informatie bij de werkgroep Buurtbudget vinden en ontvangen. Hierna te noemen

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 4 juli 2014

Nieuwsbrief 10 4 juli 2014 Nieuwsbrief 10 4 juli 2014 Vanuit het management Beste ouders/ verzorgers, Dit is de allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is een mooi jaar geweest waarin wij u willen bedanken voor alle oudercontacten

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Projectgroep Randenbroek-Schuilenburg Amersfoort, 17 oktober 2006 DISCUSSIENOTITIE

Projectgroep Randenbroek-Schuilenburg Amersfoort, 17 oktober 2006 DISCUSSIENOTITIE Projectgroep Randenbroek-Schuilenburg Amersfoort, 17 oktober 2006 DISCUSSIENOTITIE Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De bewoners hebben inspraak 3. De discussies en resultaten 3.1 Over wonen 3.2 Over verkeer

Nadere informatie

Sjaan de haan draaiboek

Sjaan de haan draaiboek 1 Inhoud INLEIDING 3 AANGENAAM, DE NAAM IS SJAAN 4 DOELEN 5 HET PROJECT Introductie in de klas 6 De week van dag tot dag: een voorbeeld 7 Opbouw project 8 Onderzoek 9 Dialoog en ontmoeting 9 Creatie 10

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 In deze nieuwsbrief: Parkeren Circus in Holtenbroek Culturele avond Schoolsport Vereniging Holtenbroek en meer Marge (mid)dagen In de Schoolgids staan de aan het begin van het

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Prikbord 15, 17 juni 2014 Kind op maandag: Help, ik ben boos! Saul weet dat God hem als koning heeft verworpen. Hij is onzeker en heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Bewaarde Land. Ouder kindgesprekken. Agenda. 4 sept. 2015. groepen 3-4 gaan ook met de leerkrachten in gesprek, maar doen dit nog zonder de kinderen.

Bewaarde Land. Ouder kindgesprekken. Agenda. 4 sept. 2015. groepen 3-4 gaan ook met de leerkrachten in gesprek, maar doen dit nog zonder de kinderen. Agenda 31 aug. Startdatum ouder-kindgesprekken 7 sept. Groep 5 naar Bewaarde land ook op 14 en 21 sept. 8 sept. Openingsviering 15 sept. Groep 8 rondleiding kerk 18 sept. Bijeenkomst klassenouders 23 sept.

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden NIEUWSBRIEF Voorzitter: Op 22 januari 2013 was er lezing in het gebouw GGMD te Utrecht gehouden, helaas was de opkomst bedroevend te laag misschien wegens sneeuw. Toch heeft Anouska van GGMD presentatie

Nadere informatie

Samen zorgen in je buurt

Samen zorgen in je buurt Samen zorgen in je buurt Bijeenkomst Wijkzorg Indische Buurt/Oostelijk Havengebied Maandag 30 juni Mantelzorgers, actieve buurtbewoners, buurtinitiatieven en medewerkers van zorg- en welzijnorganisaties,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

Nieuw logo. Beter een hart zonder woorden dan woorden zonder hart! Agenda. Beste ouder/verzorger,

Nieuw logo. Beter een hart zonder woorden dan woorden zonder hart! Agenda. Beste ouder/verzorger, Beter een hart zonder woorden dan woorden zonder hart! Nieuwsbrief 05-12 november 2015 Agenda 15 november Juf Lenneke jarig 17 november Rapport Oud papier 19 november 10-minutengesprek 22 november Juf

Nadere informatie

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool 16 juni 2014 nr. 19 Belangrijke data school Juni - juli 2014 Di. 24 juni Rapportavond Ma. 30 juni Memo mee Di. 8 juli Afscheidsavond groep 8 Vr. 11 juli Laatste schooldag Zomervakantie! Ouders bedankt!

Nadere informatie

23 november 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 7. Agenda

23 november 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 7. Agenda Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 23 november 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 7 Van de directie In deze Lijstereens informatie over de studiedag die het team gehad

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE JANUARI 2016

MAANDINFORMATIE JANUARI 2016 MAANDINFORMATIE JANUARI 2016 Fijne feestdagen Een gelukkig en gezond 2016 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 AGENDA JANUARI Week 02 Ma 04 1 e schooldag nieuwe kalenderjaar

Nadere informatie