Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.amersfoortvernieuwt.nl"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Randenbroek-Schuilenburg nr. 1 februari 09 In deze nieuwsbrief De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg 1 Bewonersavonden in Randenbroek Zuid 2 AV team op de koffie bij wijkbewoners 3 Spreekuren 3 Gele Lis, Kattenstaart en Bittervoom weer terug in het Valleikanaal 4 Leerwerkcentrum De Buitenkans geopend 4 Projectgroep herinrichting speelveld Verdistraat enthousiast aan de slag 5 Wijkbewoners wensen elkaar een goed 2009 tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 6 Marjanne van Loon, wijkmanager Randenbroek- Schuilenburg De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg Eind 2007 is het ontwikkelingsplan van Randenbroek en Schuilenburg vastgesteld. Ongeveer op dat moment ben ik gestart als wijkmanager in deze twee wijken. De eerste maanden van 2008 stonden in het teken van opstarten. Veel werk achter de schermen, niet direct zichtbaar in de wijk. Gelukkig zijn we niet blijven steken in de voorbereidingen, maar zijn we ook zichtbaar aan de slag gegaan in de wijk. Zo is het BuurtToezichtTeam gestart. Ze zijn haast niet te missen op hun rode fiets, met blauwe uniformen aan. Ze hebben nauw contact met de wijkagent, de beheerders van de Alliantie en het wijkbeheer van de gemeente. Ook niet meer te missen zijn de buurtmentoren. Dit zijn bewoners uit de wijk met verschillende nationaliteiten en met verschillende culturele achtergronden. Ze zetten zich in voor de veiligheid in de wijk. Buurtmentoren helpen om jongeren en ouderen in de wijk dichter bij elkaar te brengen. En na de zomer is het AV team gestart in Schuilenburg. AV staat voor Aanspreken en Vooruit helpen, maar ook voor Achter de Voordeur. Het team bezoekt bewoners huis aan huis om hulp te bieden aan problemen die achter de voordeur spelen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Zichtbare veranderingen in de wijk Zichtbaar is ook de metamorfose die de flats aan de Ariaweg hebben ondergaan, het Euterpeplein dat flink overhoop ligt en de verbetering van de woningen aan de Lisztstraat. Een van de meest ingrijpende verandering in de wijk is nog niet zichtbaar, maar is al wel in gang gezet en voelbaar in de wijk. Dat zijn de voorbereidingen voor de sloop van de flats aan de Berliozstraat, Haydnstraat en Weberstraat. De eerste tachtig adressen zijn al begonnen met verhuizen. De appartementen worden nu tijdelijk te huur aangeboden, in afwachting van de definitieve slopershamer. Ondertussen zijn we met de bewoners gestart na te denken over het stedenbouwkundige plan voor het gebied. Er komen 300 woningen, vlakbij het park Randenbroek en op een steenworp afstand van de binnenstad. Het wordt een prachtige nieuwe buurt in Randenbroek. De slogan van Amersfoort Vernieuwt is Iedereen doet mee. Wat mij betreft hebben we daarmee in 2008 een goede start gemaakt! Verder in 2009 In 2009 gaan we met hetzelfde tempo door. Aan het einde van 2009 verwacht ik dat het Euterpeplein er fonkelnieuw bij ligt, het stedenbouwkundige plan voor Randenbroek Zuid klaar is, de sport-, spel- en ontmoetingsplek aan de Verdistraat aangelegd wordt en dat het groen aan de Ariaweg er piekfijn bijstaat. Tot ziens in de wijk! Marjanne van Loon Op 29 mei 2008 gaf burgemeester Van Vliet-Kuiper het officiële startsein voor de buurtmentoren.

2 Bewonersavonden in Randenbroek zuid Maandag 8 december was de tweede bewonersavond in Randenbroek Zuid. De stedenbouwkundige presenteerde deze avond drie verschillende modellen. In deze modellen waren de opmerkingen die de bewoners tijdens de vorige bijeenkomst hadden gemaakt, meegenomen. Derde bewonersavond Op maandagavond 23 februari wordt de derde bewonersbijeenkomst gehouden. Dan zal één denkrichting (model) door de stedenbouwkundige worden gepresenteerd. Als bewoner kunt u dan aangeven of u zich in dit model kunt vinden. De avond start om uur en duurt tot uur en vindt plaats in wijkcentrum Het Klokhuis. Kom langs en laat u horen! Opnieuw meedenken De modellen zijn rondom vier thema s opgezet: samenleven, groen en spelen, verkeer en parkeren en woonkwaliteit. De aanwezige bewoners konden tijdens de avond in kleine groepen per thema opnieuw meedenken en hun ideeën aandragen voor de nieuwbouw in de gebieden rondom de Driehoek en de Weberstraat. Hier wil de Alliantie de komende jaren 250 tot 300 nieuwe woningen bouwen. Op kunt u de presentatie van de bewonersavond van 8 december nogmaals bekijken. Fout In de nieuwsbrief van oktober 2008 heeft een artikel gestaan over het kunstproject in Schuilenburg. Per ongeluk is hier bij het kunstwerk van Samia Brock gesproken over de voetgangers- en fietsbrug over het Eemkanaal. Het ging hier echter over het bruggetje over de Barneveldse Beek en daarnaast is dit ook geen fietsbrug, maar enkel een voetgangersbrug. Onze excuses voor deze onjuistheden. 2

3 Vanaf september 2008 zijn ze werkzaam in de buurt: de AV teams. Op afspraak bezoeken ze bewoners thuis om te praten over alledaagse onderwerpen als de woning en de woonomgeving. Ook persoonlijke zaken als werk, dagbesteding, inkomen, gezondheid en opvoeding komen aan bod. AV team op de koffie bij wijkbewoners Projectleider Marja Hamers van Stichting Welzijn Amersfoort: Met de bezoeken van de AV teams willen we bereiken dat wijkbewoners weer actief mee gaan doen aan de samenleving. Als dat nodig is, wijzen we mensen de weg. Dat doen we niet vanuit een rol als hulpverlener. We leiden mensen toe naar de instanties waar ze voor hulp moeten zijn. Bewoners doorverwijzen Hanan Laajab en Ersa Yaylali werken beiden in het AV team in Schuilenburg. Over het algemeen willen de mensen graag met ons praten. We bellen in de flats, huis aan huis aan. Maar we gaan niet zomaar bij bewoners langs. De mensen die we willen bezoeken krijgen eerst een brief en daarna maken we een afspraak. We komen niet langs om dingen voor iemand te regelen. Dat moeten de bewoners zelf doen, wij wijzen ze de weg. Als iemand bijvoorbeeld een ander huis wil, dan verwijzen we door naar de woningbouwcorporatie. Wij kunnen bewoners geen baan of een verblijfsvergunning geven, maar helpen mensen de meest aangewezen instantie te vinden voor hulp bij hun problemen of vragen. gemeld worden bij de politie, of bij de woningbouwcorporatie. Ook het Meldpunt Woonomgeving is er voor dit soort dingen. Esra: Mensen met schulden kom ik vaak tegen. Of bijvoorbeeld mensen die willen verhuizen, vanwege een te kleine woning. Ze klagen erover dat ze maar niet aan de beurt komen voor een nieuw huis. Ik kijk dan of ze wel goed ingeschreven staan, of dat ze wel op de juiste manier op het woningaanbod reageren." Marja Hamers: De AV teams zijn belangrijk, want ze werken preventief. Ze sporen verborgen vragen en problemen op. In onze ingewikkelde samenleving weten sommige mensen de weg niet meer te vinden. Ze hebben het vertrouwen verloren en nemen daardoor soms niet meer deel aan de maatschappij. Via de AV teams kunnen wijkbewoners op tijd aangeven wat er speelt. Dat hoeft niet altijd heel ingewikkeld of problematisch te zijn. In sommige gevallen treffen de AV teams mensen die eigenlijk regelmatig hulp nodig hebben. Het gevaar dat ze steeds verder weg zakken, voorkom je hier mee. Het is een behoorlijke investering, maar het levert ook veel op! Verborgen talenten Een vrouw die ik bezocht wilde heel graag vrijwilligerswerk doen en actiever zijn in de maatschappij, vertelt Esra. Ik heb haar toen doorverwezen naar wijkcentrum Het Klokhuis. Dat is zo leuk aan dit werk, mensen worden weer trots op zichzelf. Verborgen talenten komen naar voren. Hanan: In het begin was ik wel zenuwachtig. De gesprekken zijn best indrukwekkend. Laatst noemde iemand ons engeltjes, omdat we haar echt verder geholpen hadden. Investering In Schuilenburg klagen bewoners veel over de overlast van hangjongeren. Hanan: Ik stimuleer de mensen om er zelf iets aan te doen. Vaak weten ze niet wat mogelijk is. Overlast kan Voor meer informatie over de AV teams kunt u contact opnemen met opbouwwerker Marja Hamers van Stichting Welzijn Amersfoort, telefoon (033) of Spreekuren U kunt het informatiepunt Randenbroek en Schuilenburg aan het Operaplein 21 bereiken via telefoonnummer (033) In het Informatiecentrum worden spreekuren gehouden: dagelijks van uur: buurtbeheerders van de Alliantie; elke dinsdag van uur: medewerker wijkbeheer en medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie; elke donderdag van tot uur: medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie; elke donderdag van uur: beheerder van het Meldpunt en wijkopzichter van de gemeente. Op de Haydnstraat 1a is ook tijdelijk een informatiepunt ingericht voor de bewoners van Randenbroek Zuid. De spreekuren zijn hier: elke maandag van uur: medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie; elke woensdag van uur: medewerker bewonersbegeleiding van de Alliantie. Het wijkmeldpunt Het Klokhuis kunt u maandag, dinsdag en donderdag tussen uur bereiken via telefoonnummer (033)

4 Gele Lis, Kattenstaart en Bittervoorn weer terug in het Valleikanaal Tijdens een wandeling langs het Valleikanaal zou u ze in de komende jaren zomaar weer kunnen tegenkomen: planten als de Gele Lis, Kattenstaart of Grote Egelskop. En in het water kunt u diverse vissen zoals de Bittervoorn, Winde en het Bermpje tegenkomen. De terugkeer van al deze planten en dieren is te danken aan de natuurvriendelijke inrichting van het Valleikanaal. Meer plant- en diersoorten Projectleider Ecologische Verbindingszones bij de gemeente, Jan Stolk: In de eerste fase van het project hebben we het Valleikanaal natuurvriendelijker gemaakt. Er zijn vistrappen en plasdraszones aangelegd. Deze zorgen ervoor dat er meer verschillende soorten planten en dieren zijn gekomen. In de tweede fase graven we poelen op de oevers en brengen we door heel Amersfoort voorzieningen bij de bruggen langs het Valleikanaal, zoals looprichels. Dit zijn paden onder de bruggen voor kleine dieren. Zo kunnen ze zich makkelijk verplaatsen zonder de gevaarlijke autoweg over te hoeven steken. Biologieles We proberen de bewoners uit de omliggende wijken bij het project te betrekken. Dit doen we ondermeer door informatieavonden te organiseren. En er is ook een excursie geweest. Het Meridiaancollege gebruikt één van de poelen als studieobject voor het vak biologie. Op 19 november vorig jaar heeft de school een informatiekast gekregen. Deze staat bij de poel en wordt door de schoolkinderen zelf gevuld en bijgehouden. We willen graag dat mensen zich samen met ons verantwoordelijk gaan voelen voor het gebied. Daarom zijn we op zoek naar manieren om beheer en onderhoud samen op te pakken. Als iemand bijvoorbeeld vernielingen of iets anders ziet, vragen we de bewoners om dit via het Meldpunt Woonomgeving aan ons door te geven. En in het najaar staat er een Natuurwerkdag gepland. Die gaat misschien rondom het Valleikanaal plaatsvinden. Nationale Postcode Loterij Jan Stolk stemt als projectleider regelmatig af met diverse betrokken partijen. Dat zijn bewoners, scholen, aannemers en de partijen die geld geven aan het project: de Provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Het Utrechts Landschap en de gemeente Amersfoort. Stichting Het Utrechts Landschap heeft geld gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Dat geld vormt een mooie bijdrage waarmee we een natuurlijke omgeving kunnen maken rondom het Valleikanaal. Wilt u meer weten over het Valleikanaal? Kijkt u dan op Leerwerkcentrum De Buitenkans geopend In december is aan de Mozartweg in Randenbroek het leerwerkcentrum De Buitenkans feestelijk geopend. Het leerwerkcentrum is een bedrijf waar leerlingen van het VMBO die niet goed meer mee kunnen komen op school, terecht kunnen. Koffie- en theecorner en een werkplaats In De Buitenkans kunnen derde- en vierdejaarsstudenten hun VMBO- opleiding op een meer praktijkgerichte manier afmaken. Het centrum heeft een koffie- en theecorner en een werkplaats waar de jongeren werkervaring kunnen opdoen. In de koffie- en theecorner werken leerlingen die voor de richting Welzijn en Zorg of Economie hebben gekozen. Zij serveren er koffie en thee met zelfgemaakt gebak. In de werkplaats worden eenvoudige technische werkzaamheden uitgevoerd door leerlingen van de richting Landbouw en Techniek. Ze repareren bijvoorbeeld fietsen of meubels. De Buitenkans voorkomt dat leerlingen vroegtijdig van school gaan en zorgt ervoor dat de leerlingen daarna vol enthousiasme aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Leerlingen aan het werk in de koffie- en theecorner Voor meer informatie kunt u terecht bij De Buitenkans aan de Mozartweg 75A in Amersfoort, telefoon (033) of kijk op 4

5 De projectgroep, hier nog zonder de jongeren. Van links naar rechts: Malika Elhamoui, Aicha Tekfaoui, Jessica Keppel, David van de Kaaden, Jose Schmidt, Muloud Badouri, Petra Grijpma, Anita Wallenburg, Klarié van der Vliet, Niko Paap (procesbegeleider), Stephanie de Nooy, Arthur Wopereis (projectlid voor gemeente) Projectgroep herinrichting speelveld Verdistraat enthousiast aan de slag Wie wil er meedenken over de herinrichting van het speelveld aan de Verdistraat? Deze uitnodiging kregen de bewoners van Randenbroek in het najaar van De vraag was niet aan dovemansoren gericht. Want er is inmiddels een projectgroep samengesteld die zeer doelgericht te werk gaat. Ontwerpwedstrijd Zo organiseerde de projectgroep in november een ontwerpwedstrijd voor scholen. Kinderen konden hun ideeën voor het speelveld aangeven. Uit alle ingestuurde ontwerpen werden drie prijswinnaars gekozen. De eerste prijs ging naar groep 4 van de Prins Willem Alexanderschool. De tweede prijs was voor de kleuters van dezelfde school voor hun prachtige maquette en de derde prijs ging naar de Ceaciliaschool. De winnende ontwerpen worden nu gebruikt als inspiratie voor het nieuwe ontwerp voor het speelveld aan de Verdistraat. Participatieproject De herinrichting van het speelveld aan de Verdistraat is een van de participatieprojecten van de gemeente. Dit houdt in dat wijkbewoners, onder begeleiding, een plan maken waarbij de verschillende belangen van de bewoners centraal staan. De gemeente stelt de uitgangspunten en randvoorwaarden vast en ondersteunt het proces. Planning In februari maakt de projectgroep het ontwerp voor het speelveld af. Dan zal eind februari het plan aan alle wijkbewoners worden gepresenteerd. Er kunnen dan nog dingen aangepast worden. Vervolgens presenteert de projectgroep het ontwerp aan de wethouder Jeugd. En dan kan kan er gestart worden met de aanleg van speelplek. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte! Wilt u meer informatie over de speelplek aan de Verdistraat? Neem dan contact op met Niko Paap van de gemeente, of (033) De 1e prijs van de ontwerpwedstrijd ging naar groep 4 van de Prins Willem Alexanderschool 5

6 Wijkbewoners wensen elkaar een goed 2009 tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Op zaterdag 10 januari vond er op het Operaplein weer een nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners van Randenbroek en Schuilenburg plaats. Net als vorig jaar werd de bijeenkomst goed bezocht. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de bewoners elkaar, maar ook de professional die in de wijken werken, alle goeds voor het nieuwe jaar wensen. Ook kwamen wethouder Jelle Hekman en de directeur van de Alliantie, Koos Koolstra wat vertellen over de plannen voor Een Schots muziekduo en een grappige ballonnenclown maakten de middag compleet. Hier vindt u een impressie van de middag. Colofon Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal. Tekst: Amersfoort Vernieuwt i.s.m. Bureau Vice Versa Zwolle Vormgeving: Prins en Prins vormgevers Fotografie: Wil Groenhuijsen, Rodney Kersten e.a. Drukwerk: Grafifors Oplage:

Waterkwartier Waterkwartier

Waterkwartier Waterkwartier nr 3 november 2009 Nieuwsbrief over de toekomst van het Waterkwartier Waterkwartier a a n h e t r o e r Voorwoord Groen en Goud Hoe is het met de Gouwe Tuinkabouter? Hij maakt het prima. De kabouter de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach één van de vijf koopvoordelen van Mercatus De Mercatus Starterslening Dit is een zeer aantrekkelijke regeling waarbij Mercatus een gedeelte van de lening voor haar rekening neemt. Zie het als een tweede

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Wijkberichten in De Brug

Wijkberichten in De Brug Wijkberichten in De Brug Wie haalt het afval uit het water? Het Wijkservicecentrum informeert haar bewoners optimaal door middel van verschillende communicatiemiddelen. Tot voor kort ontvingen de bewoners

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium Jaargang 06 Nummer 01 Mei 2015 Tijdschrift dat Stadjers verbindt. Thema Meedoen Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium In dit nummer: Pag. 04 Meedoen? Dat kan iedereen! Overal hoor en lees

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie