9.15 uur: Inloop, koffie en oriëntatie op de programma onderdelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9.15 uur: Inloop, koffie en oriëntatie op de programma onderdelen"

Transcriptie

1 Inhoud Conferentie Jij maakt het uit uur: Inloop, koffie en oriëntatie op de programma onderdelen Plenaire gedeelte uur: Welkom en samen zingen o.l.v. Matthijs Overmars uur: Inleiding door Clarine Campagne Keuze activiteiten tot uur: velerlei programma onderdelen met een doorlopende lunch tussen en uur uur: koffie en thee Plenaire gedeelte uur: Kleine groep gesprekjes o.l.v. Clarine Campagne uur: Uitleiding door Machteld Huber uur: Afsluiting Keuze activiteiten Werkgroepen: Meditatie werkplaaten: Lezingen: om uur, uur en uur duur: 75 minuten om uur, uur en uur duur: 75 minuten om uur, uur, uur, uur en uur duur: 45 minuten Kunstzinnige- of om uur, uur, uur, uur en uur Doe Werkgroepen: duur: 45 minuten Ervaringsverhalen: om uur, uur, uur, uur en uur duur: 45 minuten U kiest uw activiteiten zelf. Er zullen voor elke activiteit toegangskaartjes liggen die men pakken kan. Daarbij geldt: vol is vol. Andere activiteiten: film, boekentafel, inwrijvingen etc. : doorlopend Schema van het volledige programma is te downloaden: zie de website ag.nl, onderaan de pagina Praktisch

2 Pagina 1 We beginnen in de zaal met zingen onder leiding van: Matthijs Overmars Inleidingen: De inleidingen zijn aan het begin en aan het eind van de dag en worden plenair (in de zaal) gehouden. Clarine Campagne Clarine is organisatieontwikkelaar en coach. Daarnaast is zij bestuurlijk actief in oa de IONA stichting en de Antroposofische Vereniging in Nederland. Machteld Huber Machteld Huber is arts en senior onderzoeker voedingskwaliteit & gezondheid aan het Bolkinstituut. Zij promoveerde onlangs op een nieuw dynamisch concept van gezondheid. Lezingen: De lezingen worden gedurende de dag gehouden voor telkens maximaal 50 deelnemers. 1. Van vorm naar vormkracht Pim Blomaard Reisverslag van de Raphaëlstichting die onderzoekt hoe de verbinding tussen de eigen bron en de grote maatschappelijke beweging gestalte kan krijgen vanuit de open ruimte. Ervaringen en voorbeelden hoe je samen kunt leren vernieuwen. Pim Blomaard is bestuurder van de Raphaëlstichting. 2. Schenken is geven waar een ander werkelijk om vraagt Ron Dunselman Een lezing over innerlijke scholing. Ron Dunselman is voormalig voorzitter Antroposofische Vereniging in Nederland. 3. Over vitaliteit en gezondheid Petra Essink Vitale (of levenskrachtige) voeding zou wel eens minstens zo belangrijk voor onze gezondheid kunnen zijn als de op voedingswaardetabellen vermelde inhoudsstoffen. In deze lezing, inclusief proeverij, krijg je handvatten om daar over na te denken en mee aan de slag te gaan! Petra Essink is voedingskundige en journaliste.

3 Pagina 2 4. Wat heeft antroposofie als wetenschap te bieden voor mijn dagelijks werk? Erik Baars Antroposofie is niet zo maar een bron, een leefstijl of een hype. Antroposofie is een geesteswetenschap met een specifieke kentheorie, specifieke methoden en kennis waarmee we de wereld en het leven beter kunnen begrijpen en vruchtbaarder kunnen handelen. In mijn lezing ga ik in op de achtergronden, de fundamenten, de betekenis en het belang van antroposofie als wetenschap in het algemeen en voor mijn eigen leven in het bijzonder. Erik Baars is epidemioloog, lector antroposofische gezondheidszorg Hogeschool Leiden. 5. Voor jezelf zorgen met het zesvoudige pad Henk Schutte Een voordracht met gesprek over de volgende vraag: Wat kan het zesvoudige pad en de terugblik op de dag betekenen voor hulpverlener en cliënt in de GGZ? Als inleiding vertel ik over mijn eigen praktische ervaringen met deze oefeningen, in de omgang met mijn bipolaire stoornis. Henk Schutte is bioloog/ auteur. 6. Leiding geven: de kracht van het verbinden Ed Taylor Een interactieve lezing over de verbinding als sturend element in de leefwerkgemeenschap en in je zelf. Ed Taylor is bestuurder van Urtica de Vijfsprong. 7. Strijdbaarheid Tom Peetoom In deze lezing vertelt Tom Peetoom over bevindingen van zijn promotieonderzoek naar zorgwerkers met een dragende rol. Onderzocht is hoe zij hun eigenheid tot uitdrukking brengen, zowel privé als op het werk. Deze mensen werken bij drie grote Rotterdamse zorginstellingen met cliënten met een psychische of verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek. De verkennende gesprekken die hij met hen voerde hebben waren een eye opener, voor de wijze waarop zij een klimaat van persoonlijk groei voor cliënten realiseren. Voor hoe zij zelf strijdbaar, gepassioneerd en gezond blijven in een turbulente omgeving met protocollen, bezuinigingen, zorgethische eisen en fusies. Zij hebben de waarde en kracht van het gewoon mens zijn laten zien. Welke zijn sociaal-menskundige principes, waarmee zij hun strijdbaarheid verbinden met persoonlijke groei van cliënten en met geprotocolleerde zorgprocessen? Hoe creëren zij een balans tussen zorgethiek en bedrijfsmatig werken? Tom Peetoom (1951) studeerde elektrotechniek en bedrijfskunde. Vanaf 1978 werkt hij als managementtrainer en crisismanager. In 2011 is hij het promotieonderzoek bij de Universiteit voor Humanistiek begonnen (Utrecht). Thuis zorgt hij samen met Puck voor vier prachtige pleegdochters.

4 Pagina 3 Meditatie werkplaatsen De meditatie werkplaatsen duren 75 minuten en er kunnen maximaal 20 mensen aan deelnemen. 1. Matthijs Chavannes Mediteren kan een belangrijke plaats innemen in het leven van de vaak nerveuze en gehaaste moderne mens. Het is een krachtig en positief antwoord op de leegheid en de innerlijke armoede van het dagelijkse leven. Een regelmatig uitgevoerde meditatie biedt de mogelijkheid een rijk innerlijk leven op te bouwen. 2. Hilda Boersma Meditatie kan je leren. Welke stappen kan je onderscheiden en oefenen om de weg van de meditatie te gaan? Met bewegingsoefeningen ( euritmie) 3. Madeleen Winkler Een rustpunt in jezelf vinden in het drukke bestaan van alledag. Meditatie en andere oefeningen kunnen ons daarbij helpen. Wat is meditatie? We gaan oefeningen doen en leren een eenvoudige meditatie. 4. Ron Dunselman Innerlijke scholing en meditatie als bron van professioneel handelen. Met oefeningen. 5. Clarine Campagne Meditatie: Een moment van rust; of liever nog van verstilling en verdieping. Of eigenlijk zo n moment van samenvallen met jezelf en met je vragen, en kunnen kijken met een ruime blik. Je concentreren op een vraag, een beeld, een zin. Open voor wat zich aandient in een ongehoorde taal. In je werk (of in een conferentie) kunnen meditatieve momenten versterkend zijn. Voor jezelf en ook voor de mensen en de vragen waar je mee te maken hebt. Het helpt je om authentieker en adequater te handelen. Een workshop om oefenend ervaring op te doen. 6. Joukje Pothoven Meditatie vraagt rust en aandacht. Dat kunnen we oefenen. Als het lukt geeft het een vaste basis ook voor ons werk en de omgang met onszelf en andere mensen.

5 Pagina 4 Werkgroepen De werkgroepen duren 75 minuten en er kunnen maximaal 20 mensen aan deelnemen. 1. Hoe ontmoet je de ander vanuit jezelf? (2x) Albert de Vries In de ontmoeting met de ander kun je de authenticiteit van die ander zien en versterken en tegelijkertijd je eigen authenticiteit ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt moed en een positieve inzet. Met de middelen van je vak (kunstzinnige oefeningen en technieken, geneesmiddelen, handgrepen, e.d.) kun je jouw inzet inhoud geven en zo de intuïtieve handeling met de ander voorbereiden. Met de door jullie ingebrachte verhalen en beschrijvingen gaan we, ondersteund door een werkblad, aan het werk. 2. Door de bewuste ontmoeting maak ik uit wie ik wil worden. Christoph Rosenkransz In de ontmoeting met de wereld en de ander (mijn cliënt, collega, partner, buurman,.) kom ik mezelf en mijn diepste ontwikkelwens tegen! Hoe kan ik die wens beter waarnemen, verduidelijken en in toenemende mate verwerkelijken in mijn dagelijks leven? Zowel in het werk,- als in het privéleven zijn er voldoende kansen om te leren en mijzelf te ontwikkelen, tot wie ik wilde worden. Onderzoekend en ontdekkend oefenen wij hoe denken, voelen en handelen bron van inspiratie worden om levensthema en ontwikkelwens te verwerkelijken. In deze workshop maak jij het uit. Christoph is Supervisor en Heilpedagoog. Hij werkt als docent en trainer voor het Edith Maryon College. 3. In je element! Werken vanuit wie jij bent: Arianne Collée Een workshop autobiografisch schrijven Tijdens de workshop onderzoeken we aan de hand van korte schrijfopdrachten wanneer jij in je kracht staat in je element bent. Wat is er nodig om te kunnen werken vanuit wie jij bent? Op welke momenten draag jij jouw authentieke kleur bij? Schrijvend blijk je je (m.b.v. de methodiek die je aangereikt krijgt) vaak gemakkelijker te kunnen verbinden met een bron die wijzer is dan jijzelf, dan pratend. Iedereen kan meedoen aan deze workshop. Schrijftalent of -ervaring is absoluut niet nodig. Verras jezelf met je eigen teksten! Arianne Collee ia biografisch coach en schrijfdocent (er kunnen maximaal 15 mensen meedoen) 4. Ontwikkelen door intervisie Derk Klein Bramel Bij intervisie gaat het om het samen met collega s te reflecteren op wat je hebt gedaan en om het ontdekken van nieuwe mogelijkheden Vaak is een situatie die niet goed ging vertrekpunt bij intervisie. Maar je kunt ook veel leren van de momenten waarop het juist goed ging. Wat

6 Pagina 5 zette je daarvoor in en wat kun je doen om dat een volgende keer ook weer te realiseren?. We gaan oefenen en reflecteren. 5. Hoe verantwoord je jouw professioneel handelen? Erik Baars (lector) De huidige tijd vraagt om transparantie en verantwoording. De vraag is dan ook: hoe doen we dat binnen de antroposofische gezondheidszorg (AG)? Het lectoraat heeft de afgelopen jaren met het AG veld gewerkt aan het ontwikkelen van AG zorgprogramma s als een alternatief voor en aanvulling op protocollen en richtlijnen. AG zorgprogramma s laten de eigenheid van de AG intact en kunnen zowel voor afzonderlijke beroepsgroepen als voor multidisciplinaire teams ontwikkeld worden. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de communicatie over AG met gemeenten, zorgverzekeraars, cliënten, etcetera. In deze workshop zullen onderdelen van zorgprogramma s gedemonstreerd worden en gaan we in gesprek over de bijdrage van zorgprogramma s aan (1) de eigen ontwikkeling (IK), (2) het werken met cliënten en collega s (SAMEN) en (3) de vragen van en verantwoording naar de wereld (WERELD). Erik is lector Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden. 6. Onderzoek in de werkbiografie met behulp van een drieluik (2x) Hannie Bakker (biografisch coach en fysiotherapeut) Met behulp van enkele biografische werkvormen gaan we op zoek naar een persoonlijke dynamiek in het werk, naar belangrijke personen in de werkbiografie en naar een aantal kwaliteiten en karakteristieken die in het werkleven een rol spelen. Door een belangrijk keerpunt te onderzoeken met behulp van een drieluik-oefening, kunnen ontwikkelingsthema s die een rol spelen in de werkbiografie, aan het licht komen. Hoe blijken we al werkend aan onszelf te werken? Hannie Bakker is fysiotherapeut en biografisch consulent. 7. Speelruimte voor professionele authenticiteit (2x) Hans Schenkels ( ) de mens speelt immers alleen indien hij in de volle betekenis van het woord mens is, en hij is alleen dan geheel mens, indien hij speelt. Friedrich Schiller (uit: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, brief XV) In deze workshop onderzoek je spelenderwijs hoe je jouw authentieke speelruimte kunt vergroten. Hans Schenkels is workshopleider, coach, regisseur en docent met een ruime ervaring in het werken met spraak en drama. 8. Authentiek vanuit mijn eigen levensfase (2x) Jacques en Jill Meulman Wat heb ik te bieden in de zorg vanuit mijn levensfase? Welke vermogens nam ik mee of heb ik ontwikkeld? Wat kunnen oudere en jongere collega s in dit opzicht voor elkaar betekenen? Jaques is psycholoog biografieconsulent, Jill is euritmietherapeut en biografieconsulent.

7 Pagina 6 9. De beeldvormend bespreking Marko van Gerven In deze werkgroep is de bedoeling onderzoek te doen naar de relevantie van een oervorm van de beeldvormende bespreking. Naast een persoonlijke ervaring wordt gekeken naar de volgende punten: kan iedereen deelnemen; het mensbeeld achter de bespreking; welke voorwaarden zijn nodig om de patient er te kunnen laten zijn; relevantie van de BB buiten het AG veld? Marko is psychiater 10. Zullen we het opnieuw proberen? 2x Myrthe Amons Verbindende communicatie in de praktijk In de communicatie met cliënten, ouders en collega s kunnen we iedere dag opnieuw proberen om een wezenlijke ontmoeting tot stand te brengen. Verbindende communicatie kan hierbij een krachtig middel zijn. Verbindende communicatie is een methode om met elkaar in gesprek te komen en te blijven, met respect voor de ander en jezelf. Dat willen we natuurlijk allemaal maar de dagelijkse praktijk is vaak weerbarstig. In deze workshop zullen we aan de hand van situaties uit de praktijk oefenen met verbindende communicatie. Myrte Amons, docent drama, verzorgt verschillende lessen en trainingen voor het EMC op het gebied van communicatie. Praktisch, met humor en respect voor ieders eigenheid. 11. Hoe kun je over het antroposofische in de zorg spreken met mensen die onbekend zijn met de antroposofie? (2x) Rosalind Veltman Hoe bereik je jouw publiek met een verhaal over antroposofische zorg werkwijze? Hoe vermijd je jargon maar kan je toch het verschil met andere benaderingen duidelijk maken? Hoe sluit je aan bij je doelgroep/publiek van dat moment? Kan je persoonlijk enthousiasme overbrengen zonder de ander te willen bekeren of te betuttelen? Aan deze vragen gaan we zo effectief mogelijk en vooral heel praktisch werken. 12. IK in de ruimte, IK in verbinding Sara Uffen en Marlies t Hart Er wordt gewerkt met veel klei. Door ritmisch te bewegen met de klei komt er een proces op gang. Door uiterlijk en innerlijk in beweging te komen kan het gaan stromen en worden blokkades opgeheven. Het werken met een grote hoeveelheid klei helpt bij het aarden, in het hier en nu in balans zijn en maakt het hoofd leeg. Sara en Marlies hebben de afgelopen 7 jaar therapeutische boetseercursussen gevolgd in Nederland en Dornach onder leiding van Elke Dominik en Jurg Schwab. De oefeningen en oefeningreeksen zijn gebaseerd op de grondbeginselen van Raoul Ratnowsky die hij voor kunstzinnig therapiewerk heeft ontwikkeld.

8 Pagina De beeldvormende bespreking. Wilfried Minne De Beeldvormende Bespreking is een hulpmiddel zowel voor de cliënt als voor het team om contact te krijgen met de wilsimpuls van de cliënt. Door de Beeldvormende Bespreking op een gestructureerde wijze te doen, ontstaan er handvatten waar zowel de cliënt als het behandelend team houvast aan heeft. Tijdens de werkgroep beoefenen we concreet de Beeldvormende Bespreking. Wilfried is psychiater bij Lievegoed. 14. Gezondheid en vitaliteit Machteld Huber Hoe blijf ik als professional gezond en vitaal? Wat heeft antroposofie in dit verband te bieden? Machteld is arts, zij promoveerde op een nieuw dynamisch concept van gezondheid Korte Kunstzinnige (doe)workshops: De kunstzinnige werkgroepen duren 45 minuten en er kunnen maximaal 15 mensen aan deelnemen. 1. Euritmie therapie 2x Martine Meursing Hoe zou het zijn zo met opdracht en feedback te werken dat de bewegingen zich verdiepen en een innerlijke authentieke, betekenisvolle ervaring ontstaat. 2. Samen en alleen: Iedere stap maakt uit! 2x Alexandra Buijsman Fitness voor de ziel is een verfrissende vorm van met elkaar bewegen en tegelijkertijd het bewustzijn richten op wat er gebeurt in je eigen beweging en in de samenwerking. We onderzoeken vragen als: Hoe kan ik mijzelf fysiek managen? Hoe zien rondom mij de sociale en organisatieprocessen eruit? Hoe kan ik bewustzijn ontwikkelen voor het tussenmenselijke en de gemeenschapsvormende kracht? Wat zijn (mijn) opgaven in de samenwerking? Doel is de deelnemers te laten ervaren hoe iedere stap/beweging samen met die van anderen de (draag)kracht, het plezier en de potentie van de groep versterkt. Tenslotte reflecteren we op een methodische wijze op wat er geoefend en ervaren is, wat de essentie is en wat je ermee kunt in je werk. 3. Verbinding door muziek 2x Marcella van der Heijden Muziek maken zorgt voor een samenwerking en verbinding met anderen en daarnaast ook het kunnen gaan staan voor je eigen kracht. Maak in deze muzikale workshop kennis met je eigen kwaliteiten en het groepsproces en laat het samen tot klinken komen.

9 Pagina 8 Storytelling: Om het thema Authenticiteit beleefbaar en bespreekbaar te maken, hebben we gekozen om dit onder meer aan de hand van het vertellen van persoonlijke verhalen te doen, het zogenaamde storytelling. Op deze dag zijn er 7 mensen die een deel van hun werkbiografie vertellen waaruit duidelijk naar voren komt op welke wijze inzicht is verkregen in de eigen authenticiteit en hoe dit bij heeft gedragen aan de ontwikkeling van de professionaliteit, dus hoe verbind jij je eigenheid en identiteit met je eigen professionele inzet. Voor iedere storyteller is 45 minuten uitgetrokken en hierin wordt het verhaal verteld met ondersteuning van een vragensteller (we creëren een soort Adriaan van Dis situatie). Na een korte introductie van de storyteller zal een gesprek volgen met de conferentiegangers die hierbij aanwezig zijn. Het gehoorde verhaal roept reacties op, vragen, herkenning, inspireert. Natuurlijk zal steeds de vraag komen wat nu authenticiteit is en hoe dit enerzijds vanuit de eigen identiteit vorm krijgt en anderzijds bijdraagt aan de professionele inzet. 1. Wietse de Lege bestuurder/ directeur Stichting Orion Rotterdam 2. Jessica van Dijk manager Werken Stichting Olmenes Appelscha 3. Lilian Dijkema kunstzinnig therapeut werkzaam bij therapeutica in Haarlem en Gouda, 4. Nely van Dijk initiatiefneemster en directeur Parzival Wonen Oudenhoorn en ouder van Joran 5. Ad van der Hulst Eigenaar Adjustintime, adviseur/ trainer/ coach, muzikant en jongleur, 6. Nada Budmir en Ilse Vervoort groepsleiders Stichting Orion Rotterdam, 7. Erwin Janssen boer op Bronlaak

10 9.15 uur Rosalind Veltman: "Hoe bereik je 1 Rosalind Veltman: "Hoe bereik je 11 Inloop Welkom Inleiding je publiek met een verhaal over je werk? je publiek met een verhaal over je werk? Koffie Kleine Inleiding Hans Schenkels: "Speelruimte 2 Hans Schenkels: "Speelruimte 12 Clarine Machteld Campagne Jacques en Jill Meulman: "Authen- 3 Jacques en Jill Meulman: "Authen- 13 Huber en Zingen tiek vanuit mijn eigen levensfase". tiek vanuit mijn eigen levensfase". Thee gesprek- Hannie Bakker: "Onderzoek in de 4 Hannie Bakker: "Onderzoek in de 14 Thee werkbiografie mbv een drieluik". werkbiografie mbv een drieluik". jes Myrthe Amons: "Zullen we 5 Myrthe Amons: "Zullen we 15 Matthijs het opnieuw proberen?". het opnieuw proberen?". olv Machteld Huber: "Gezondheid en 6 Erik Baars: "Hoe verantwoord je 16 Clarine Overmars Vitaliteit". jou professionele handelen?" Campagne Christoph Rosenkranz: "Door de 7 Sara Uffen en Marieke 't Hart: 17 bewuste ontmoeting maak ik uit.". "IK in de ruimte, IK in verbinding". Arianne Collée: "In je element! 8 Wilfried Minne: " 18 Werken vanuit wie je bent." "De beeldvormende bespreking" Derk Klein Bramel: "Ontwikkelen 9 Marko van Gerven: " 19 door intervisie". "De beeldvormende bespreking" Albert de Vries: "Hoe ontmoet je 10 Albert de Vries: "Hoe ontmoet je 20 de ander vanuit jezelf?". de ander vanuit jezelf?". Ron Dunselman Madeleen Winkler Hilda Boersma Matthijs Chavannes Clarine Campagne Afsluiting Joukje Pothoven Ed Taylor: "Leding geven: de kracht van het verbinden Pim Blomaard: "Van Henk Schutte: "Voor Erik Baars: "Wat heeft Petra Essink: "Gezond- Ron Dunselman: "Schenken vorm naar vormkracht" jezelf zorgen met het zes- antroposofie te bieden voor heid en vitaliteit" is geven waar een ander voudige pad max 50 mijn dagelijks werk?" max 50 werklijk om vraagt"max 50 Tom Peetoom Alexandra Buijsman: "Strijdbaarheid" Alexandra Buijsman: Marcella van der Heijden: "Samen en alleen: elke Martine Meursing: "Samen en alleen: elke "Verbinding door muziek" "Euritmie therapie" Martine Meursing: Marcella van der Heijden: "Euritmie therapie" "Verbinding door muziek" Koffie en voor je professionele authenticiteit." voor je professionele authenticiteit." en groep Machteld Lilian Dijkema, Nada Budmir, Ilse Vervoort Wietse de Lege Jessica van Dijk Kunstzinnig therapeute Nely van Dijk, ouder en groepsleiders Orion directeur/bestuurder van manager werken van initiatiefnemer Parzival Orion in Rotterdam OlmenEs in Appelscha Ad van der Hulst, adviseur Wonen in Oudenhoorn Erwin Janssen trainer, coach, jongleur. Boer op Bronlaak Doorlopend: alternatieve activiteiten, zoals boekentafels, films, inwrijvingen. Geel: werkgroep (groot of klein) Bruin: Lezingen Lunch (Een soort doorlopende soep en broodjesmaaltijd) Paars: Meditatie werkplaatsen Blauw: Ervaringsverhalen 9.15 uur

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed

purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed For you, On Purpose purpose the [deeper] reason for doing something; the aim to which an action is directed on purpose wetens; met voorbedachte rade [De letterlijke betekenis van purpose.] Voor wie? Persoonlijk

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

CONGRES ZATERDAG 14 MAART 2015. Het thema van dit jaar is: Het raakt je!

CONGRES ZATERDAG 14 MAART 2015. Het thema van dit jaar is: Het raakt je! CONGRES ZATERDAG 14 MAART 2015 Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor het jaarlijkse VSD congres. Ook dit jaar hebben we weer erg ons best gedaan om een aantal inspirerende sprekers te vinden en

Nadere informatie

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Hooggevoeligheid & Energie Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Thema s: Herkennen van & omgaan met (Hoog)gevoeligheid en spiritualiteit. Energetisch reinigen en

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

Plegan Opleidingen In samenwerking met academie antroposofische gezondheidszorg. De kwaliteit van gehechtheid en vitaliteit 16 oktober 2015

Plegan Opleidingen In samenwerking met academie antroposofische gezondheidszorg. De kwaliteit van gehechtheid en vitaliteit 16 oktober 2015 1 Plegan Opleidingen In samenwerking met academie antroposofische gezondheidszorg De kwaliteit van gehechtheid en vitaliteit 16 oktober 2015 nascholingsdag accreditatie voor 6 punten is aangevraagd voor

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

Wendy Smit, juli 2014

Wendy Smit, juli 2014 Ontdek jezelf inspiratiespel light Maak je eigen inspiratiekaarten op basis van het boek Ontdek jezelf door tekenen en reflectief schrijven Welkom! Al weer 5 jaar werk ik in mijn praktijk op verschillende

Nadere informatie

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka Hoera het is vandaag! Een training voor ieder die wil leren hoe je in de waan van de dag de innerlijke rust en balans kunt bewaren. Warm welkom Hoera het is vandaag! Mijn naam is en in mijn dagelijks leven

Nadere informatie

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés 2015-2016 Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Korte maar intensieve workshops, aan het einde van de dag, geleid door de experts op het vakgebied Natuurlijk

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard

Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard 25 jaar denken in mogelijkheden Op zaterdag 18 maart, Open Dag van Zorg & Welzijn, staat bij Visio in Heerhugowaard de deur voor u open, en de koffie klaar. Met

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Transformeren kun je leren: Leerplicht en RMC in transformatie

Transformeren kun je leren: Leerplicht en RMC in transformatie Transformeren kun je leren: Leerplicht en RMC in transformatie Wat betekenen de veranderingen in het domein waar de leerplicht/rmc professional zich bevindt voor diens eigen transformatieproces? Van iedere

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De bezieling van een leraar

De bezieling van een leraar De bezieling van een leraar Tekst 6 Meer dan techniek alleen Elke keer ik een nieuwe klas binnenkom, lijkt het alsof ik opnieuw moet beginnen Als het erop aankomt, heb ik enkel mezelf ter beschikking om

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

voor het (be)dienen van jouw natuurlijke Talent

voor het (be)dienen van jouw natuurlijke Talent CHANNEL TUNING STANDBY PAUSE PLAY FORWARD RESET 1:1 Coaching voor het (be)dienen van jouw natuurlijke Talent Gebruiksaanwijzing RESET RESET Hiermee zet je jouw fabrieksinstellingen weer terug in zijn oorspronkelijke

Nadere informatie

Interview met Ilona Botterweg, Healing Tao Teaching School Amsterdam. met My Boulevard.eu

Interview met Ilona Botterweg, Healing Tao Teaching School Amsterdam. met My Boulevard.eu Interview met Ilona Botterweg, Healing Tao Teaching School Amsterdam met My Boulevard.eu Kun je wat vertellen over het tot stand komen van je bedrijf? In 1986 startte ik met mijn partner een advies bureau

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme. Superpromoter Academy

Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme. Superpromoter Academy Brochure Storytelling vanuit de dynamiek van enthousiasme Superpromoter Academy Inhoud 01 Inleiding 03 Planning en kosten 02 Opzet 04 Contactinformatie I Flame: Van persoonlijk naar collectief enthousiasme

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Agenda. januari. Agenda. februari. Agenda. 10.30 uur: 10.15 uur: maart. Open dag. zaterdag. klassen. echt niet Jullie zijn VAN 10.00 12.

Agenda. januari. Agenda. februari. Agenda. 10.30 uur: 10.15 uur: maart. Open dag. zaterdag. klassen. echt niet Jullie zijn VAN 10.00 12. Agenda januari 31 jan Open dag: klassen 1 t/m 5 op school Nieuwsbrief 30 januari 20155 (redactie Koos Blasé) Agenda februari (N.B. aanvangstijd ouderavondenn is 20.00 uur tenzij anders vermeld) 3 febr

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Passen kinderen in het format dat volwassenen bedacht hebben..of passen zij alleen in zichzelf?

Passen kinderen in het format dat volwassenen bedacht hebben..of passen zij alleen in zichzelf? Uitnodiging Het bestuur van de Janusz Korczak Stichting nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Korczak studie-en ontmoetingsdag voor donateurs en belangstellenden op zaterdag 19 april. (creatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn Vitaal hartsbewustzijn Joanne van Wijgerden In deze lezing wil ik graag een kader geven voor vitaal hartsbewustzijn vanuit het functioneren en de mogelijkheden van het menselijk lichaam. Voor mijzelf is

Nadere informatie

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn Training Focus Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn De Focus training legt een basis voor permanente educatie met hulp van kennis en vaardigheden met als resultaat om vanuit wijsheid

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Moeilijke kindervragen DOELSTELLINGEN De ouders hebben ervaren dat hun kind niet het enige is dat moeilijke vragen stelt en dat zij elkaar kunnen ondersteunen in de omgang hiermee. De ouders kunnen met hun kind in gesprek gaan

Nadere informatie

Interdisciplinaire Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Interdisciplinaire Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg Interdisciplinaire Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg 2017-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 De Basismodule: wat mag u verwachten?... 3 2. Inhouden... 5 3. Toetsing... 8 4. Algemene methodisch

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Coach je ziel naar wijsheid

Coach je ziel naar wijsheid Steven Smitt Coach je ziel naar wijsheid Inzicht krijgen in de realiteit van ieder moment Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 Ontstaan van het spel 9 Werking van het spel 13 De zeven stappen op weg naar

Nadere informatie

Autumn school LeS-Lokaal Breda

Autumn school LeS-Lokaal Breda Autumn school LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Het verhaal van mijn leven Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Cursus voor Fact-cliënten en andere buurtbewoners door Ria Velema, Ann Evers-Schillhorn van Veen, casemanagers Fact Lentis

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Psychologie in het vertrouwenswerk

Psychologie in het vertrouwenswerk Donderdag 18 januari 2018 9.30-16.00 uur Aristo Accommodaties, Utrecht Psychologie in het vertrouwenswerk Conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo Psychologie in het vertrouwenswerk Psychologische

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Cursus in Gestalt-psychologie.

Cursus in Gestalt-psychologie. Cursus in Gestalt-psychologie. De grondbeginselen uit de gestalt-psychologie en -therapie bevatten een schat aan kennis en wijsheid. Ze zijn zeer praktisch toepasbaar op persoonlijk vlak en in werksituaties

Nadere informatie

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen:

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: 1. Workshop: Ontdek jouw communicatietalent! Data: woensdag 10 september, woensdag 24 september, woensdag 29 oktober,

Nadere informatie

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend.

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend. Module 1 Coaching, kanker & vermoeidheid Vermoeidheid bij kanker is misschien wel de meest voorkomende klacht van mensen die kanker hebben (gehad). 80-90% van de patiënten herkent vermoeidheid gedurende

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017 Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017 Ida Tuinhof Mindfulness- en Compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Ida Tuinhof Bedrijfsfysiotherapeut Mindfulness- en Compassie trainer

Nadere informatie

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Uit jullie antwoorden op de twee vragen Wat neem ik mee? En welke vragen heb ik nog? Halen we het volgende: Wat neem ik mee?

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie