4. Beeldvorming over islam en het effect daarvan op het identiteitsgevoel van jongeren. Fouad Gandoul

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Beeldvorming over islam en het effect daarvan op het identiteitsgevoel van jongeren. Fouad Gandoul"

Transcriptie

1 09:00 Onthaal en koffie 09:30 Verwelkoming Schepen voor Preventie Walter Schroons (stad Mechelen) 09:45 Jongeren aan het woord Uit De Marge 10:00 Inleiding: radicalisering in Vlaanderen Bilal Benyaich 10:30 Het belang van een integrale aanpak Alexander Van Leuven 11:00 Workshops I 12:20 Lunch 13:20 Workshops II 14:40 Workshops III 16:00 Receptie WORKSHOPS 1. De integrale aanpak van radicalisering in Mechelen I 11:00-12:20 II Walter Schroons, Alexander Van Leuven Auditorium 8. De lokale aanpak van radicalisering in Antwerpen en Vilvoorde 2. Politiewerk in multiculturele buurten - Queeste naar een gezond evenwicht Johan Geentjens, Veerle Kerremans Scala 9. Beroepsgeheim of meldingsplicht? 3. Alternatieve vormen van onderwijs: voorbeelden uit Amsterdam en Mechelen Britta de Jong, Dominique Mazet Herten Aas 10. Netwerk- en familieondersteuning: waarom en hoe? 4. Beeldvorming over islam en het effect daarvan op het identiteitsgevoel van jongeren Fouad Gandoul Alcazar 11. Push & pull factoren: de aantrekkingskracht van IS 5. #Jihad Het belang van online media en internet Noël Klima, Matthias Biesemans Dijlezaal 12. Weerbare Stad: de veerkracht van jongeren versterken 6. (Rechts) radicalisme in de maatschappij: een blik op de wenselijkheid & de rol van nieuwe sociale media Maarten De Waele, Nele Schils Begijnenzolder 13. Islam in het Avondland: verrijking of bedreiging? 7. De kracht van jeugdwerk bij de preventie van radicalisering Katrien Janssen, Joke Willems Verloren Zoon 14. Identiteitsontplooiing bij jongeren 13:20-14:40 Anissa Akhandaf, Jessika Soors Agnes Verbruggen, Marc Bloeyaert, Rik Marynissen en Liesbet Van der Heyden Amy-Jane Gielen Montasser AlDe emeh Annick Davids, Bram De Groote, Ellen Neefs Khalid Benhaddou Khadija Aznag III Herten Aas 15. Score your goal twice: de impact van sport en tewerkstelling in Genk Scala 16. Community Policing in Aarhus, Denmark Alcazar 17. Religieuze opvoeding en burgerschapsvorming: een spannende dialoog Auditorium 18. Jongeren en online weerbaarheid: reageren op haatspraak Begijnenzolder 19. Bruggen bouwen in de stad: samenwerken met moslimgemeenschappen Dijlezaal Verloren Zoon 20. Fast Food Fatwa s! 21. Weerbare Stad: de veerkracht van jongeren versterken 14:40-16:00 Mustafa Harraq Signe Reichenbach, Steffen Saigusa Nielsen Dr. Hans Van Crombrugge Mieke Hulin Karima Harrouch, Khalid Benhaddou Jonas Slaats Annick Davids, Bram De Groote, Ellen Neefs Verloren Zoon Scala Alcazar Herten Aas Dijlezaal Auditorium Begijnenzolder

2 BESCHRIJVING WORKSHOPS 11:00 12:20 1. De integrale aanpak van radicalisering in Mechelen Walter Schroons (Schepen voor preventie, stad Mechelen) & Alexander Van Leuven (Antropoloog en stafmedewerker Positieve identiteit en Maatschappijvorming, stad Mechelen) Wanneer men radicalisering wil aanpakken, is het nodig om het als een proces te bekijken. Mechelen plaatst daarom dit radicaliseringsproces naast de veiligheidsketen om zo een integrale aanpak te vormen. Alexander Van Leuven, deradicaliseringsambtenaar in Mechelen, en Walter Schroons, schepen van preventie en veiligheid, loodsen je doorheen deze Mechelse integrale aanpak. 2. Politiewerk in multiculturele buurten - Queeste naar een gezond evenwicht Veerle Kerremans (Commissaris Lokale Politie Mechelen-Willebroek) & Johan Geentjens (Hoofdcommissaris Politiezone Mechelen-Willebroek) Het verhaal van gespannen verhoudingen tussen politie en etnische minderheden wordt door sociale wetenschappers uit verschillende West-Europese landen opgetekend. Wat is goed politiewerk in multiculturele buurten? Een visie op en implementatie van community oriented policing met enkele praktijkvoorbeelden uit Mechelen. 3. Alternatieve vormen van onderwijs: voorbeelden uit Amsterdam en Mechelen Britta de Jong (Wibautcollege Amsterdam) & Dominique Mazet (Stad Mechelen) Hoe kan je ervoor zorgen dat de draagkracht van een school en haar team behouden blijft als jongeren niet meer schoolbaar zijn? Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden verkent deze workshop hoe het anders kan. 4. Beeldvorming over islam en het effect daarvan op het identiteitsgevoel van jongeren Fouad Gandoul (Empowering Belgian Muslims vzw en ACV Limburg) Wat is het effect van het radicaliseringsdebat op de beeldvorming over moslims en welke frustraties creëert dit? Deze workshop bekijkt hoe we kunnen werken aan een gedeeld identiteitsgevoel en hoe we kunnen vermijden dat we uit elkaar drijven. 5. #Jihad Het belang van online media en internet Noël Klima (FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie) & Matthias Biesemans (Strategisch Analist, OCAD) Waarom gebeurt radicalisering vaak achter de computer en hoe slaagt IS er in om te rekruteren via het internet? Deze workshop bekijkt wat de aantrekkingskracht is van het online discours van IS, en hoe we weerwoord kunnen bieden.

3 6. (Rechts) radicalisme in de maatschappij: een blik op de wenselijkheid & de rol van nieuwe sociale media Maarten De Waele (Doctoraatstudent Criminologie, Universiteit Gent) & Nele Schils (Onderzoeker, Universiteit Gent) In welke mate is (verregaande) maatschappijkritiek mogelijk is in onze hedendaagse samenleving? In een tijdgeest waarin de burger aan mondigheid heeft gewonnen, duiken vragen op over grenzen met betrekking tot het toelaatbare. Welke grenzen worden daarbij getrokken, op basis van welke criteria en hoe worden die grenzen bewaakt? Hierbij richten we onze aandacht op diverse processen van radicalisering in onze samenleving waarbij gewelddadig extremisme en terrorisme die daar mogelijk uit kunnen voortvloeien slechts een deelaspect zijn. Tevens wordt dieper ingezoomd op de onderzoeksresultaten van het onderzoek van Nele Schils (RADIMED- radicalisering en nieuwe sociale media) en Maarten De Waele (lidmaatschap van extreem-rechts groeperingen in Vlaanderen). 7. De kracht van jeugdwerk bij de preventie van radicalisering Katrien Janssen (Beleidsverantwoordelijke, Kras Jeugdwerk) & Joke Willems (Stafmedewerker personeelsbeleid, Kras Jeugdwerk) Jongeren zoeken, proberen, tasten af en experimenteren. Jongeren een stem geven, omkaderen, ontplooiingskansen bieden, samenbrengen en met elkaar verbinden zijn noodzakelijk om hun zoektocht naar positieve identiteit en maatschappijvorming te ondersteunen. Dit is het expertiseveld bij uitstek van het lokale jeugdwerk, maar wat hebben ze te maken met radicalisme? We geven het woord aan de specialisten. 13:20 14:40 8. De lokale aanpak van radicalisering in Antwerpen en Vilvoorde Anissa Akhandaf (Stafmedewerker Samen Leven, Ontmoeten, stad Antwerpen) & Jessika Soors (Stafmedewerker radicalisering en polarisatie, stad Vilvoorde) Antwerpen en Vilvoorde werden beide geconfronteerd met jongeren die naar Syrië vertrokken. Hoe reageren de steden op dit fenomeen, en hoe gaan ze daarbij juist te werk? Welke stadsdiensten zijn hierbij betrokken en wie doet wat? Aan de hand van praktijkvoorbeelden stellen Vilvoorde en Antwerpen samen hun aanpak voor. 9. Beroepsgeheim of meldingsplicht? Agnes Verbruggen (Maatschappelijk assistente, sociologe, juriste, Lector beroepsethiek en supervisor aan de hogeschool Gent; opleiding sociaal werk, zelfstandig erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken), Rik Marynissen (Diensthoofd Juridische Dienst, OCMW Gent), Marc Bloeyaert (Voormalig directeur West-Vlaamse Politieschool) & Liesbet Van der Heyden (Pedagogisch medewerker dienst CLB - OVSG) 3 Wat doe je wanneer iemand jou in vertrouwen neemt en aangeeft dat hij naar Syrië wil vertrekken? Voor wie en tot waar geldt beroepsgeheim en begint meldingsplicht? Wanneer moet deze

4 informatie gedeeld worden, en met wie? En wat bepaalt de deontologische code op dat moment? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat deze workshop de discussie aan. 10. Netwerk- en familieondersteuning: waarom en hoe? Amy-Jane Gielen (A.G. Advies) Families en het professionele netwerk om gezinnen heen zijn in staat om (potentiële) radicalisering te herkennen, wat vroegtijdig ingrijpen mogelijk maakt. Een vertrokken familielid brengt veel zorgen en verdriet met zich mee. Families hebben vaak nog contact met hun familielid in Syrië/Irak, wat tot veel vragen, maar ook tot veel waardevolle informatie leidt. Families zijn bovendien cruciaal in een eventueel deradicaliseringsproces op het moment van terugkeer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het belang van familieondersteuning geïllustreerd en worden concrete tips en adviezen aangeboden. 11. Push & pull factoren: de aantrekkingskracht van IS Montasser AlDe emeh (Onderzoeker, Universiteit Antwerpen) Montasser Alde emeh reisde naar Syrië en ging het gesprek aan met Vlaamse Syriëgangers. In deze workshop deelt hij zijn ervaring en bespreekt hij de profielen van de Syriëgangers. Hij analyseert ook de Vlaamse voedingsbodem en de aantrekkingskracht van IS op jongens, maar ook op meisjes. 12. Weerbare Stad: de veerkracht van jongeren versterken Annick Davids (Stad Mechelen), Bram De Groote (Weerbare Stad) & Ellen Neefs (Vormingswerker vzw-evap) Hoe kan je via weerbaarheidstraining de veerkracht van kwetsbare jongeren ten aanzien van o.a. radicale invloeden versterken en welke stappen neemt Mechelen hierin? Deze interactieve workshop toont aan de hand van een praktijkoefening (gebaseerd op Rots en Water) hoe dit in Mechelen in zijn werk gaat. 13. Islam in het avondland: verrijking of bedreiging? Khalid Benhaddou (Moslimtheoloog (imam), voorzitter Platform Vlaamse Imams) Jongeren vertrekken vaak in naam van hun geloof naar Syrië. Maar valt hun overtuiging wel te rijmen met de beginselen van Islam? In deze workshop analyseren we het evenwicht tussen religieuze overtuigingen en democratisch burgerschap. 14. Identiteitsontplooiing bij jongeren Khadija Aznag (Agentschap Integratie en Inburgering, integratie Vlaams Brabant) Het omgaan met de vele, soms complexe processen die een rol spelen bij de identiteitsvorming van jongeren vormt een uitdaging voor alle diensten die met jongeren werken. In deze workshop worden een aantal van deze complexe identiteitsfacetten nader toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt ingezoomd op de religieuze leefwereld van jongeren, de etnische identiteit, genderrollen en andere culturele aspecten. 4

5 14:40 16: Score your goal twice: de impact van sport en tewerkstelling in Genk Mustafa Harraq (Bijblijfconsulent, ACV Limburg) Deze workshop focust op de kracht van sport, mentale coaching, zingeving en maatschappelijke oriëntatie als hefboom naar werk of opleiding. De stad Genk werkt hiervoor samen met sleutelfiguren en netwerken om jongvolwassenen het gevoel geven dat ze erbij horen, en hen de kans te geven om terug in de maatschappij te stappen. 16. Community Policing in Aarhus, Denmark Signe Reichenbach (Department of Social Services, city of Aarhus) & Steffen Saigusa Nielsen (Police officer, city of Aarhus) De stad Aarhus is wereldwijd gekend voor zijn integrale en alternatieve aanpak van radicalisering. In deze workshop wordt het Aarhus-model toegelicht en kijken we hoe de politie kan samenwerken met verschillende lokale actoren om samen tot een aanpak te komen. De voertaal van deze workshop is Engels. 17. Religieuze opvoeding en burgerschapsvorming: een spannende dialoog Dr. Hans Van Crombrugge (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee) Onderwijs heeft een algemene primaire proactieve preventieve rol te spelen in de strijd tegen radicalisering. De centrale vraag hierbij is: op welke wijze kunnen religieuze opvoeding - en in het bijzonder islamonderwijs en burgerschapsvorming met elkaar verbonden worden? 18. Jongeren en online weerbaarheid: reageren op haatspraak Mieke Hulin (Jong en van Zin vzw) Hoe kunnen we jongeren weerbaar maken tegen cyber hate en ze kritisch doen nadenken over de informatie die ze online kunnen vinden? Deze workshop zal het belang van weerbaarheid, groepsdruk, netiquette en communicatie bespreken en hoe we hier samen aan kunnen werken. 19. Bruggen bouwen in de stad: samenwerken met moslimgemeenschappen Karima Harrouch (Teamverantwoordelijke, Agentschap Integratie en Inburgering, ODiCe) & Khalid Benhaddou (Moslimtheoloog (imam), voorzitter Platform Vlaamse Imams) Deze workshop bekijkt wat het belang is van het betrekken van moslimgemeenschappen en culturele organisaties bij overleg over radicalisering. Hoe kan je als lokaal bestuur in de praktijk verschillende actoren betrekken bij een aanpak zonder dat dit fout gepercipieerd wordt, en hoe bouw je constructief bruggen tussen verschillende gemeenschappen? 5

6 20. Fast Food Fatwa s! Jonas Slaats (Theoloog) Een multimediale lezing over de plaag van de petro-islam en de monoculturen van het modernisme. Een uiteenzetting vol beeld, film en muziek over de culturele gaten in ons denken en de religieuze stoppen in onze oren. Een artistieke voordracht over de verbanden tussen de fatwa's van fundi's en de fast food van Wall Street. Jonas Slaats reisde doorheen de islamitische wereld en sprak met verschillende invloedrijke spirituele leiders en vernieuwende artiesten. Met die gesprekken als rode draad doorprikt hij verschillende vooroordelen die ons huidige wereldbeeld gevangen houden in strijd, conflict en onzin. 21. Weerbare Stad: de veerkracht van jongeren versterken Annick Davids (Stad Mechelen), Bram De Groote (Weerbare Stad) & Ellen Neefs (Vormingswerker vzw-evap) Hoe kan je via weerbaarheidstraining de veerkracht van kwetsbare jongeren ten aanzien van o.a. radicale invloeden versterken en welke stappen neemt Mechelen hierin? Deze interactieve workshop toont aan de hand van een praktijkoefening (gebaseerd op Rots en Water) hoe dit in Mechelen in zijn werk gaat. 6

Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt. Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten

Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt. Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt Onderzoek naar steunbronnen voor

Nadere informatie

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering Van ogen en oren naar het hart van de aanpak COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Drs. M. Zannoni, L.P.

Nadere informatie

Buren zoals we ze (niet) kennen Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder

Buren zoals we ze (niet) kennen Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder Buren zoals we ze (niet) kennen Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder door Anneleen Decoene verschenen in Tijdschrift voor Welzijnswerk,

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting 25.1 (2011) naar het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011

Beleidsdoorlichting 25.1 (2011) naar het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 Beleidsdoorlichting 25.1 (2011) naar het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 Bijlagen: 1. Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 2. Trendrapportages 2008 en 2009 3. Operationele

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Puberaal, lastig of radicaliserend?

Puberaal, lastig of radicaliserend? Puberaal, lastig of radicaliserend? Grensoverschrijdend gedrag van jongeren in het onderwijs Ine Spee Maartje Reitsma KPC Groep, s-hertogenbosch 2010 Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Folder voor leraren en jeugdwerkers

Folder voor leraren en jeugdwerkers Folder voor leraren en jeugdwerkers Radicalisering en waarom dit relevant is voor jou Deze folder is de korte versie van de TERRA handleiding Radicalisering en waarom dit relevant is voor jou. In deze

Nadere informatie

Leven (z)onder leefloon

Leven (z)onder leefloon KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN www.hiva.be UCL Université catholique de Louvain FOPES Faculté ouverte de politique économique et sociale Leven (z)onder leefloon Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming:

Nadere informatie

Maak het verschil op de speelplaats

Maak het verschil op de speelplaats Maak het verschil op de speelplaats Inspiratie voor positieve interactie tijdens de pauze Mei 2014 www.verschilopdespeelplaats.be is een publicatie van het Kruispunt Migratie-Integratie vzw. Tekst: Dirk

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

Vakmanschap als beweging

Vakmanschap als beweging Normatieve professionalisering (3) Vakmanschap als beweging Versterking van vakmanschap is nodig om meer mensen de gelegenheid te bieden om zinvol werk te verrichten en de prestaties van de organisatie

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig?

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Wat is eergerelateerd

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Wat is een Brede School

Wat is een Brede School Wat is een Brede School Een referentiekader? Annelies Joos Veerle Ernalsteen 2010 In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel In samenwerking met de voorzitter van

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie