MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT"

Transcriptie

1 25 september e jaargang no. 11 MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT Verder in deze editie: Jaarlijks organiseert Alcoa wereldwijd het Month of Service programma. Gedurende de maand oktober worden activiteiten uitgevoerd, waarbij de Alcoa employees gemeenschapszin tonen in de gebieden waarin hun bedrijf werkzaam is. Ook in Suriname zal Suralco dit programma ondersteunen door activiteiten uit te voeren voor de gemeenschappen waarbinnen zij opereert. De activiteiten betreffen het schoonmaken van onder andere schoolterreinen, speeltuinen en andere openbare lokaties waarbij eventuele reparaties en schilderwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Het thema voor dit jaar is: Alcoa in the community: people making a difference. Dit jaar zal de aanpak er anders uitzien. De divisies die in de tabel zijn aangegeven zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor zij gekozen hebben. Zowel aan de Suralco employees als de AMS employees wordt het verzoek gedaan zoveel als mogelijk deel te nemen. Overzicht MOS activiteiten Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 ARGOS info AMS ers maken kennis met het Bayer Proces Action! projecten: -SSCV Poerwodadie -CCS Bibliotheek Maretraite Timothy Lees: De mens staat centraal bij het behouden van de mangroveecosystemen Personele mededelingen Datum Action! projecten District Divisie 1 okt Repeat event: bushalte bij het kruispunt van La Vigilantia Para Reliability Engineering, Maintenance Services and Plant Protection 7 okt Action: Stichting voor het kind Paramaribo Reliability Engineering, Maintenance Services and Plant Protection 9 okt Action: O.S. Maria s hoop Marowijne Environmental 14 okt Action: Kindertehuis Odo Niti Para Technical 16 okt Repeat event: Speelterrein te Lelydorp Wanica 20 okt Action: LBGO/EBO Barronschool Marowijne Mining Reliability Engineering, Maintenance Services and Plant Protection 21 okt Action: RGD Poli Onverwacht Para Refining 23 okt Action: Mulo Paranam Para Reliability Engineering, Maintenance Services and Plant Protection 23 okt Action: Fajalobi school Para Refining Pag 7 Pag 8 Het district Brokopondo Medisch in het kort: Bierbuik Colofon Redactie: Public Relations & Communications Paranam Operations Tel: # 380/630 P.O. Box 1810 Suriname-Paramaribo Uitgave: Suralco L.L.C. Drukwerk: Westfort 29 okt Action: Paramaribo Zoo Paramaribo Health & Safety 1

2 ARGOS INFO In de afgelopen maanden hebben zich binnen Arbeiders Gedrags Observatie Suralco (ARGOS) enkele ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft er in de maand juni 2009 onder het thema ARGOS, the path forward een workshop plaatsgevonden waaraan Moessolino Kasijo (voorzitter ARGOS), Regillio Wirht (secretaris ARGOS), Michel Pengel (Production Manager), Firoz Habieb (Health & Safety Manager), Alvin Venetiaan (Technical Manager), Faizal Ilahibaks (ABS Manager) en Steve Mannes (EHS Representative) hebben deelgenomen. Er is breedvoerig gebrainstormd over het verloop van het ARGOS proces vanaf de implementatie in 1997 tot heden en de activiteiten die in de toekomst zullen plaatsvinden. Uit deze workshop is naar voren gekomen dat naleving van de regels zoals het ARGOS proces dat voorschrijft, positieve resultaten zullen opleveren. Dit is opgenomen in een actieplan en gepresenteerd aan het managementteam en de afdelingshoofden. Hiermede is de basis gelegd voor verbeteringen in de voortgang van het proces. Verder heeft het Plant Coordinating Team (PCT) van ARGOS gewerkt aan het herzien van enkele documenten zoals de lijst waarin kritische gedragingen zijn aangegeven (observatie bladen), de definitiebladen ten aanzien van het kritisch gedrag en de awareness en trainings manuals. Per 1 september 2009 wordt er met deze documenten gewerkt bij onder andere observeren en trainings of awareness sessies. In de eerste week van de maand oktober wordt er voor de PCT leden een workshop in Corner House georganiseerd. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de principes van ARGOS. Ook zal er gediscussieerd worden over de barrières die de leden ervaren in de uitvoering van hun taken en hoe er effectief gewerkt kan worden om employees te bewegen altijd veilig gedrag te vertonen. De verwachting over de ontwikkelingen rond ARGOS is positief. Er wordt alles in het werk gesteld om de PCT leden zodanig uit te rusten dat de observaties goed plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor het invoeren en analyseren van data dat gebruikt wordt voor het formuleren van actieplannen met als doel het bewustzijn van veilig gedrag bij iedere employee te vergroten. Ook wordt er gewerkt om de onveilige condities, die door de observaties aan het licht komen, zo gauw mogelijk weg te werken. 2

3 AMS ERS MAKEN KENNIS MET HET BAYER PROCES In verband met de overname van Billiton Maatschappij Suriname door Alcoa zijn er in de maand augustus 2009 kennismakingssessies georganiseerd voor de AMS ers (voorheen BMS sers). In het verlengde hiervan hebben zij inductiesessies gevolgd. Als onderdeel van de inductiesessies hebben zij op 8 september, 11 september en 25 september 2009 een presentatie gevolgd over het productieproces dat bekend staat als het Bayer Proces. Ook werd aan hen de meest gebruikte vaktermen binnen de refining uitgelegd. De presentaties over het Bayer Proces vonden bij de Trainingschool plaats en werden verzorgd door Hou-Ching Yang, Staff Process Engineer Refining. De employees werden ook in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De tweede groep AMS ers die de presentatie over het Bayer Proces hebben gevolgd. Daarna hebben ze een planttour gehad waarbij ze begeleid werden door de gidsen Kenneth Saat (Planner), Roel Kenswil (Sr Research & Development Technician) en Heston Danoe (Sr Laboratory Technician). De eerste groep AMS ers die de presentatie over het Bayer Proces hebben gevolgd. De AMS ers stapten de bussen in voor de planttour 3

4 Action! project voor SSCV Poerwodadie Het stimuleren en organiseren van Sociale, Sport en Culturele activiteiten voor de Dessa gemeenschap is het doel van Sport,- Sociaal,- Cultureel Vereniging Poerwodadie. Vier employees van Suralco hebben onder leiding van Kenneth Saat een Action! project uitgevoerd. Het betrof het verrichten van schoonmaak en rehabilitatie werkzaamheden aan het bestaande volleybalveld. De overige employees zijn Milton Wirjopawiro, Rachmad Dasi en Bryan Van Ommeren. Action! project voor CCS Bibliotheek Maretraite De CCS Bibliotheek Maretraite wil op een veilige en functionele wijze als openbare bibliotheek en cultureel centrum dienen voor de gemeenschap in het ressort Rainville. Zeven employees van Suralco hebben onder leiding van Frank Kroes een Action! project uitgevoerd. Het betrof het optrekken en schilderen van de schutting alsook het opruimen en verfraaien van de bibliotheek na de renovatie. De overige zes employees zijn: Diane Djotaroeno, Steve Mannes, Esgar Djakarsi, Roy Wirjoprajitno, Joenoes Pawiro en Robert Mahadewsing. 4

5 TIMOTHY LEES: DE MENS SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL BIJ HET BEHOUDEN VAN MANGROVE-ECOSYSTEMEN In de Bauxco Nieuws editie van de maand juli 2009 is er een artikel verschenen over een Suralco employee, Timothy Lees, die in de periode 25 juli tot en met 4 augustus heeft deelgenomen aan de Earth Watch expeditie in Gazi Bay, Kenia. Het project was gericht op het beschermen van de mangrovebossen in dit gebied. In deze editie deelt hij zijn ervaring met ons. Het veldwerk Timothy heeft veel meer kennis opgedaan over de voordelen van het goed functioneren van het mangroveecosysteem. De geschiedenis, de structuur en de voordelen van het ecosysteem is allemaal aan ons voorgehouden. Ook de verschillende soorten mangroves die in diverse landen voorkomen alsook de invloeden die de klimaatsveranderingen hebben op de groei en ontwikkeling van de mangroves. Steeds kwam naar voren dat er grote voordelen te halen zijn uit een goed functionerend ecosyteem van de mangrove en dat de mens een belangrijke rol speelt bij het behouden van deze ecosystemen. Een bezoek aan de lagere school van Gazi Al met al is het een interessant project voor hem geweest. Vanaf het afreizen van Suriname naar Kenya en het verblijf aldaar tot het terugreizen naar Suriname heb ik als positief ervaren. Na zo een ervaring besef je hoe kwetsbaar ons planeet is en hoe belangrijk onze rol als mens is bij het handhaven van alles wat God ons heeft gegeven. Ik ben teamgenoot geweest van een leuk team. Het was heel interessant te werken met mensen van verschillende culturen en opvattingen. Aan de andere kant is te merken dat de extreme droogte die in deze gebieden voorkomt, heel veel nadelige gevolgen met zich meebrengt. Er zijn situaties waarbij de mensen vanwege de extreme droogte hun woongebieden moeten verlaten of familieleden zien sterven door gebrek aan voedsel en adequaat drinkwater. Uit een bezoek aan de lagere school van Gazi is gebleken dat er kinderen zijn die graag naar school willen maar dat niet kunnen doordat de mogelijkheden niet aanwezig zijn of omdat de afstanden te groot zijn waardoor de transportkosten onbetaalbaar zijn voor de ouders. Door deze zaken realiseer je steeds meer dat indien je in een betere situatie verkeert je daarmee tevreden moet zijn. Het team dat het project heeft uitgevoerd. Timothy staat op de tweede rij uiterst rechts. Ik bedank Alcoa/Suralco dat ik deze byzondere ervaring heb opgedaan. Het is een ervaring die ik zeker aanbeveel aan een ieder die bereid is kennis en inzichten op gebieden anders dan de normale werksituatie op te doen. 5

6 PERSONELE MEDEDELINGEN Naam: Orlando Altenberg Dept: Security Functie: Sr.Security Officer Indiensttr: Dienstjaar: 30 Naam: Dept: Functie: Kenneth Bruce Powerhouse Master Power System Operator Indiensttr: Dienstjaar: 30 Naam: Dept: Functie: Indiensttr: Dienstjaar: 30 Floris Betrouw Powerhouse Maintenance Foreman - Mechanic Naam: Dept: Functie: Indiensttr: Dienstjaar:35 Freddy Elshot Central Engineering (design) AWA Atlantic eam Support Specialist GLOBAL VOICES, ONE COMPANY SURVEY 8 SEPTEMBER-27 SEPTEMBER 2009 Vanaf het jaar 2006 wordt er jaarlijks door Alcoa de Global Voices One Company Survey gehouden. Het is een onderzoek waarbij Alcoa employees hun mening geven over hun werksituatie in de ruimste zin des woords. De enquête resultaten worden gebruikt voor het ontwikkelen van actieplannen ter bevordering van continue verbeteringen. Het onderzoek dat op 8 september 2009 van start is gegaan, duurt tot en met 27 september Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kenexa, een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in het verrichten van onderzoeken voor grote ondernemingen zoals Alcoa. Het onderzoek wordt volledig vertrouwelijk en anoniem behandeld. De verzameling en analyse vindt ook door Kenexa plaats. De AMS ers die naar Suralco zijn overgekomen nemen dit jaar niet deel aan de survey. 6

7 HET DISTRICT BROKOPONDO Het district Brokopondo werd ingesteld in 1958, door afscheiding van een deel van het vroegere district Suriname. Het omvat het gebied van het stuwmeer met het daaromheen gelegen land en wordt omsloten door de districten Para in het noorden en Sipaliwini in het oosten, zuiden en westen. De hoofdplaats van het district is Brokopondo aan de Surinamerivier, waar het kantoor van de Districtscommissaris is gevestigd. In 1958 werd de Brokopondo overeenkomst gesloten tussen de Surinaamse regering en Alcoa inzake de bouw van een stuwdam in de Surinamerivier voor opwekking van energie en de bouw van een aluminiumfabriek te Paranam. De overheid achtte het nodig om in het gebied een speciale bestuurseenheid op te zetten, om zodoende beter in staat te zijn de specifieke problemen die samenhingen met de bouw van de dam en de vorming van het stuwmeer aan te pakken. Een der grootste problemen en de Surinaamse overheid had bij de Brokopondo overeenkomst die taak op zich genomen- was de transmigratie van de bewoners uit het gebied dat zou onderlopen. Dit aantal werd geschat op inwoners dat uit vrijwel uitsluitend Marrons bestond. In de loop der tijden hadden zich diverse woongemeenschappen gevormd, met een eigen bestuursstructuur. In deze samenlevingen in het binnenland kon de uit Afrika meegebrachte cultuur zich enigszins handhaven. Maar reeds vanaf de 18e eeuw was ook de kerstening van de binnenlandbewoners begonnen, aanvankelijk vooral door de arbeid van de Hernhutter zendelingen, en het werk van de Rooms katholieke Missie in de 20e eeuw. Daardoor waren er in het gebied ook Christendorpen ontstaan, waarvan de belangrijkste waren Ganzee en Koffiekamp. Ook deze dorpen zouden, met alle andere, onderlopen en de overheid stond voor de immense taak de bewoners naar elders over te brengen, waar zij een nieuw bestaan zouden kunnen opbouwen. In principe werden de mensen voor de keus gesteld: nieuwe woonplaatsen zoeken boven het te vormen stuwmeer, of verhuizen naar dorpen die door de overheid werden aangelegd beneden het meer. Zo vergingen in de vroege jaren 60 vele dorpen aan de Surinamerivier, waar onder ook Koffiekamp en Ganzee. Er ontstonden nieuwe woongemeenschappen boven het stuwmeer en beneden het meer, aan de Surinamerivier of langs de nieuwe weg die Paranam verbond met Afobaka. Deze weg was door Suralco aangelegd om het materiaal dat nodig was om de dam te kunnen bouwen gemakkelijk naar Afobaka te transporteren. Het transport over de Boven Suriname rivier zou namelijk moeilijk bevaarbaarheid gaan als gevolg van de vele rotsen en stroomversnellingen in de rivier. De bouw van de dam begon in 1960 en eindigde in Daarna begon het gebied onder te lopen en vormde zich het meer, dat een oppervlakte heeft van iets meer dan 1500 vierkante kilometers. Door de vorming van het stuwmeer zouden ook veel dieren verdrinken in het gebied dat onder water zou lopen. Om deze dieren te redden van de verdrinkings- of hongersnood werd een grootscheepse campagne op touw gezet voor redding van de bedreigde dieren: Operatie Gwamba. Dankzij deze actie konden veel dieren worden gered en overgebracht naar andere gebieden waar zij onbedreigd verder konden leven. Door de bouw van de stuwdam werd de economische betekenis van het gebied veel groter, niet alleen voor de bauxietindustrie maar ook voor andere sectoren van het economisch leven. Bron: Suralco Magazine: Jaargang 2002 Volume 23 no.1 7

8 Een bierbuik is een vooral bij mannen voorkomende dikke, naar voren uitpuilende buik, zonder dat de rest van het lichaam noodzakelijkerwijs dik is. Zoals de naam het al zegt wordt door de meeste mensen aangenomen dat deze buik het gevolg is van veel bier drinken. De bierbuik is eerder het gevolg van aanleg en eetgewoonten. Als mannen over gewicht zijn zal het vet zich vooral ophopen op de buik. Bij overgewicht bij vrouwen zal het vet zich veelal ophopen op de heupen (peertype of gynoïde obesitas), de bovenbenen en bovenarmen, maar ook op de buik (appeltype, of androïde obesitas). Hoe ontstaat een bierbuik? Sommige biersoorten bevatten, anders dan andere alcoholische dranken zoals wijn en jenever, vrij veel suikers. Stevige bierdrinkers krijgen veel van deze suikers binnen, die in het lichaam in vet worden omgezet. Bier is echter vooral een eetlustopwekker, waardoor bij één glas al vlug calorierijke versnaperingen (chips, nootjes, kaas, salami) verorberd worden. Als ze ook weinig bewegen en veel eten, zullen bierdrinkers overgewicht ontwikkelen. Slanke mannen met een bierbuik Je kunt slank zijn en een dikke buik hebben: dat is alleen te wijten aan een te sedentair bestaan. De buikspieren worden niet meer getraind, laat staan benut met als gevolg een amorfe spiermassa. Andere benamingen van bierbuik Soms wordt de bierbuik eufemistisch aangeduid als toogzweer of gastronomisch gezwel. In Nederland wordt de term Heineken Spoiler wel eens gebruikt. In Vlaanderen komt het verdwijnende woord balg of bolg nog voor om op een plastische maar denigrerende manier naar het tonnetje te verwijzen. Hoe kom je weer van dat vet af? Wat kan je nu doen aan dat vet? Moet je heel streng gaan hardlopen om alles snel kwijt te raken? Moet je iedere dag duizenden sit ups gaan doen om een sixpack te krijgen?. Het antwoord is: geen van deze opties is een goede optie! Slank worden en slank blijven is een gevolg van de combinatie van een verstandig eetpatroon en een goed trainingsprogramma. Als je dat goed onder de knie hebt zal je nooit meer te zwaar (in vet, tenminste) worden! De combinatie van eten en sporten is het geheim van een gezond gewicht. Waar moet je nu op gaan letten? jezelf uithongeren is niet het antwoord, het werkt averechts. probeer meer calorieën te verbranden dan je binnenkrijgt. doe aan cardiotraining - cardiotraining zorgt er voor dat je hartslag omhoog gaat, waardoor je lichaam meer calorieën verbrandt. Drink 1,5 tot 2 liter vocht. Het zorgt dat de afvalstoffen sneller je lichaam verlaten. Houd je aan je eetpatroon. Blijf van de snacks af en gebruik geen supplementen in plaats van eten. 8 Bronnen:

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG 27 november 2009-60 e jaargang no. 13 ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG Jaarlijks wordt op 1 december Wereldaidsdag herdacht. De dag waarop we herinnerd worden aan de omvang van een

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale 01 oktober 2010-60e jaargang no. 9 Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale Verder in deze editie: Op maandag 30 augustus 2010 is een aanvang gemaakt met de grote overhaul van Hydro unit # 5 van de

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau 29 januari 2010-60e jaargang no. 1 Financiering voor FEL2 Nassau studie goedgekeurd Suralco begon in november 2008 met de evaluatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bauxietmijn op de Nassau

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

Evaluatie ReXproject. Verder in deze editie: Suralco s Milieu Management: Kleine droge celbatterijen worden gescheiden van huisafval

Evaluatie ReXproject. Verder in deze editie: Suralco s Milieu Management: Kleine droge celbatterijen worden gescheiden van huisafval 29 mei 2009-59 e jaargang no. 7 Evaluatie ReXproject Het is al ongeveer 18 maanden geleden dat het ReXproject bij Suralco van start is gegaan. In de eerste week van de maand juni zal er door Life Cycle

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd 01 november 2010-60e jaargang no. 10 Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd Verder in deze editie: Pag 2 Suralco Iron Chefs in actie tijdens Men Cook Out Pag 3 Suralco Peer Educators getraind

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

Vettepret. Onderzoek. Door: Mees en Sigrid MR1A

Vettepret. Onderzoek. Door: Mees en Sigrid MR1A Vettepret Onderzoek Door: Mees en Sigrid MR1A 14-07-17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belang van sport voor kinderen met overgewicht 4 Hoe komt het dat deze kinderen op jonge leeftijd al zo zwaar zijn 4 Bewegingspatroon

Nadere informatie

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 1 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen

Nadere informatie

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling. Districtsresultaten Volume III

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling. Districtsresultaten Volume III ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling IWAN A. SNO, Directeur ABS / NCO MAROWIJNE BROKOPONDO SIPALIWINI POPULATIE: 15,909 OPPERVLAKTE: 7,364

Nadere informatie

Strakke Buik Geheimen Marijke Helswieg

Strakke Buik Geheimen Marijke Helswieg Download De Nieuwste Versie! Dit is versie 1.1, download nu direct de nieuwste versie op: http://www.afslankenmetmarijke.nl Stop Met Alleen Je Buik Trainen Als Je Van Je Buik Vet Af Wilt!! Tot nu toe zijn

Nadere informatie

7 januari 2005-56e jaargang no. 1

7 januari 2005-56e jaargang no. 1 7 januari 2005-56e jaargang no. 1 Een truck, beladen met een container van Aggreko rijdt voor het Powerhouse langs naar de omgeving van de Main Switch Yard om daar zijn vracht af te leveren. Vanaf de vorige

Nadere informatie

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben geschaard, wordt U hierbij aangeboden.

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben geschaard, wordt U hierbij aangeboden. DNA no: 1942/15 Paramaribo, 30 Ney. 2015 De President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse Heer President, De Nationale Assemblée heeft in de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 26 november

Nadere informatie

COMPANY PROFILE HEALTH TECH N.V. HET BEDRIJF : MISSIE:

COMPANY PROFILE HEALTH TECH N.V. HET BEDRIJF : MISSIE: COMPANY PROFILE HEALTH TECH N.V. HET BEDRIJF : MISSIE: Wij zetten ons in voor het bevorderen van de gezondheidszorg, middels het distribueren van kwalitatief hoogwaardige farmaceutische en gezondheidsproducten,

Nadere informatie

vrouwen 2500 calorieën voor mannen dagmenu met duizend calorieën afvallen Gezond dagmenu van 1000 calorieën: Gezond eten Het 1000

vrouwen 2500 calorieën voor mannen dagmenu met duizend calorieën afvallen Gezond dagmenu van 1000 calorieën: Gezond eten Het 1000 půjčky 1000 kcal dieet recepten. pub-3922070195920298 Laag calorieën recepten 1800 ca vrouwen 2500 calorieën voor mannen dagmenu met duizend calorieën duizend calorieën dieet Een streng laag calorieën

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 27 augustus 2010-60e jaargang no. 8 Life! kinderfilmmiddag een succes! Verder in deze editie: Pag 2 Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olym- piade Pag 3 Suralco HIV Peer Educa- tors Pag 4 Suralco

Nadere informatie

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. 28 mei 2010-60 e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop

Nadere informatie

24 december 2009-60 e jaargang no. 14

24 december 2009-60 e jaargang no. 14 24 december 2009-60 e jaargang no. 14 1 2 Year End boodschap van de Managing Director Beste medewerkers, Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht is het goed om het jaar 2009 te evalueren en vooruit te

Nadere informatie

De Top 10 Dieet Mythen

De Top 10 Dieet Mythen - 1 - De Top 10 Dieet Mythen Een dieet volhouden is nooit makkelijk, zeker niet met de overvloed aan dieet mythen. Het is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen effectieve afval technieken/strategieën

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Excellence and Innovation Awards

Excellence and Innovation Awards 3 juni 2011-61e jaargang no. 05 Verder in deze editie: Excellence and Innovation Awards Pag. 2 Suralco s eerste Develop ment Week Pag. 3 Argos 14 jaar Proficiat Pag. 4 Stichting Wi Oso Pag. 6 - Start stageperiode

Nadere informatie

Milieu Effecten en de Bauxietsector

Milieu Effecten en de Bauxietsector Milieu Effecten en de Bauxietsector A NIMOS Perspective Quan Tjon-Akon, MSc Field Officer Environmental and Social Assessment Inleiding Uitnodiging Bauxiet Instituut Suriname Uitgekozen door het NIMOS

Nadere informatie

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

OOK ZO N GEZONDE EETLUST?

OOK ZO N GEZONDE EETLUST? OOK ZO N GEZONDE EETLUST? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: weet jij wat je eet? 1. Waar zitten meer calorieën in, in pasta of in aardappels? a Pasta b Aardappels 2. Wat is vetter, een kippenpoot

Nadere informatie

FLASH REPORT SCALLIANTES OPERATIONS SARAKREEK 2016

FLASH REPORT SCALLIANTES OPERATIONS SARAKREEK 2016 FLASH REPORT SCALLIANTES OPERATIONS SARAKREEK 2016 Augustus 2017 2 Inleiding Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in de afgelopen periode enkele stappen gezet in de ordening van de mijnbouwsector.

Nadere informatie

Vertrouwen in Eigen Kunnen

Vertrouwen in Eigen Kunnen Vertrouwen in Eigen Kunnen Monument Dit is het Staatsolie monument dat staat bij het hoofdkantoor op Flora. Het is onthuld op 13 december 2005 bij de 25 ste verjaardag van Staatsolie. Dit monument laat

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase 31 maart 2011-61e jaargang no. 03 Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase Verder in deze editie: Pag 2 Community Relations Workshop voor Management Pag 3 - Certificaat

Nadere informatie

Gezonde Leefstijl: Alcohol

Gezonde Leefstijl: Alcohol Gezonde Leefstijl: Alcohol 1 Onderwerpen Cijfers en feiten Alcohol in je lichaam Ziektes door Alcohol Alcohol in de praktijk Alcohol en overgewicht Tips Alcoholgebruik Vragen 2 Cijfers en feiten 1) Ruim

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag 2015 Het tweede jaar Dank Allereerst past een woord van grote dank voor de financiële steun die MY S&D mocht ontvangen in 2015

Nadere informatie

[FEDERATIE PARA PLANTAGES]

[FEDERATIE PARA PLANTAGES] 2015 Het ontstaan van de Federatie van Para Plantages en haar verrichtingen FPP Bestuur [FEDERATIE PARA PLANTAGES] Opgericht op 6 mei 1990 door de besturen van plantages; Onoribo, Onverwacht, Republiek,

Nadere informatie

INFOBLAD. Meeste invloed. Gezond leven

INFOBLAD. Meeste invloed. Gezond leven GEWICHT, VOEDING, BEWEGEN EN ALCOHOL INFOBLAD Ongeveer 30% van kanker zou voorkomen kunnen worden. Een garantie om kanker te voorkomen is er niet. Je kan wel het risico op kanker verkleinen door een gezonde

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Goede resultaten behaald bij Focus Plant Initiative event voor TC Control en Volume Control

Goede resultaten behaald bij Focus Plant Initiative event voor TC Control en Volume Control 31 juli 2009-59 e jaargang no. 9 Goede resultaten behaald bij Focus Plant Initiative event voor TC Control en Volume Control Pag 2 Verder in deze editie: Vervolg Goede resultaten behaald bij Focus Plant

Nadere informatie

Suralco participeert in career day

Suralco participeert in career day 16 mei 2008-59 e jaargang no. 10 Suralco participeert in career day De oudervereniging van de International Academy of Suriname (IAS) heeft op 06 mei j.l. een informatiebeurs georganiseerd met het doel

Nadere informatie

3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28

3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28 3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28 Op woensdag 18 juli jl. heette de heer Allan Li Fo Sjoe, waarnemend voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit, ruim 160 studenten en een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Met deze sporten val je wél af

Met deze sporten val je wél af Met deze sporten van je wél af September 2012 Uitgegeven door Morpheus Instituut http://www.morpheus-emotionele-bevrijding.com 2 Het is niet toegestaan om deze manual te verkopen en / of door te verkopen.

Nadere informatie

Week 4: Voeding en jouw eetpatroon

Week 4: Voeding en jouw eetpatroon Week 4: Voeding en jouw eetpatroon INLEIDENDE UITLEG De eerste drie weken zitten er al weer op. Deze week mag even het gas eraf: de tempo s liggen iets lager en de trainingsduur is korter. Bedoeling is

Nadere informatie

MEGAFITNESS TOTAL FITNESS

MEGAFITNESS TOTAL FITNESS Er is zoveel informatie beschreven op het Internet en in boeken over fitness, waardoor je vaak de bomen door het bos niet meer ziet. Je raakt ervan overstelpt en enigszins verward. Daarom deze basisprincipes

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Minister President Balkenende op bezoek

Minister President Balkenende op bezoek 30 mei 2008-59 e jaargang no. 11 Minister President Balkenende op bezoek v.l.n.r: Managing Director BHP Billiton John Sew A Tjon, Premier Jan Peter Balkenende, Ambassadeur van Nederland in Suriname Tanya

Nadere informatie

Overgewicht Wat is een gezond gewicht en hoe bereik ik dat?

Overgewicht Wat is een gezond gewicht en hoe bereik ik dat? Overgewicht Wat is een gezond gewicht en hoe bereik ik dat? Overgewicht Een gezond gewicht en een gezond lijf gaan hand in hand. Als je te veel weegt, heb je overgewicht. Dat is niet goed voor je gezondheid.

Nadere informatie

Sportvoeding bij Atleten

Sportvoeding bij Atleten Sportvoeding bij Atleten Pallas 67 16 maart 2017 Marlijn van den berg marlijn.vandenberg@gmail.com Voedingsdeskundige Voeding en gezondheid in Wageningen Nu werkzaam bij: Jouw actieve vakantie om je fitter,

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.5

niveau 2, 3, 4 thema 5.5 niveau 2, 3, 4 thema 5.5 Gezonde voeding Inleiding Wanneer eet je gezond? Hoeveel moet ik dagelijks eten? Wat is een goed lichaamsgewicht? Onder- en overgewicht Inleiding Goede voeding levert de dagelijks

Nadere informatie

6 juli 2007-58 e jaargang no. 25

6 juli 2007-58 e jaargang no. 25 6 juli 2007-58 e jaargang no. 25 Op vrijdag 29 juni 2007 is officieel een aanvang gemaakt met de distributie van het nieuwe Safety Rules Book. Gestart werd op de afdeling Bauxite Preparation tijdens hun

Nadere informatie

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Jan 2012-62 e Jaargang 01 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Happy New Year Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Pagina 3 Viering Suralco 95 jaar (tekst) te Moengo Pagina 4 Indrukken viering

Nadere informatie

Verhoog je stofwisseling veilig met EFT September Uitgegeven door Morpheus Instituut

Verhoog je stofwisseling veilig met EFT September Uitgegeven door Morpheus Instituut Verhoog je stofwisseling veilig met EFT September 2012 Uitgegeven door Morpheus Instituut http://www.morpheus-emotionele-bevrijding.com 2 Het is niet toegestaan om deze manual te verkopen en / of door

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem 25 juni 2010-60e jaargang no. 6 Publieke bijeenkomsten Nassau Plateau Bauxietmijn Project afgerond Suralco en Environmental Resource Management (ERM) hebben in de periode van 7-10 juni een serie publieke

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Diabetes and. alcohol. alcohol

Diabetes and. alcohol. alcohol Diabetes and alcohol en alcohol De risico s kennen Een alcoholisch drankje nuttigen met vrienden kan een leuk sociaal gebeuren zijn. Maar alcohol dient met mate te worden gebruikt om de gezondheidsrisico

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Buik

3 Super Oefeningen Voor Je Buik 3 Super Oefeningen Voor Je Buik Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen. 3. Sluit

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 07 februari 2011-61e jaargang no. 01 Mijnrehabilitatie activiteiten opnieuw gestart Met de overname van de BHPBilliton (BMS) activiteiten in Suriname door Alcoa in augustus 2009 is het management van de

Nadere informatie

Sauna en gezond afvallen

Sauna en gezond afvallen Sauna en gezond afvallen Door regelmatig een sauna te nemen zal het lichaam in balans komen en het afvallen stimuleren. Sauna en gezond afvallen Veel mensen die naar de sauna gaan, gaan voordat ze zich

Nadere informatie

ALERT project; Cyber security en de menselijke factor

ALERT project; Cyber security en de menselijke factor SBIR cyber security Projecttitel: Bedrijf: In samenwerking met: ALERT project; Cyber security en de menselijke factor InfoSecure BeOne Development / TNO / BusinessGames Projectsamenvatting De doelstelling

Nadere informatie

Trimble Access Software: Stel u in verbinding met een wereld van nieuwe mogelijkheden

Trimble Access Software: Stel u in verbinding met een wereld van nieuwe mogelijkheden Trimble Access Software: Stel u in verbinding met een wereld van nieuwe mogelijkheden Access is efficiëntie Met Trimble Access software kunt u sneller, efficiënter en zonder onderbrekingen gegevens uitwisselen

Nadere informatie

Waarom Fitness en Het volgen van een dieet Je niet kunnen helpen Om blijvend af te slanken? Eric Eraly

Waarom Fitness en Het volgen van een dieet Je niet kunnen helpen Om blijvend af te slanken? Eric Eraly Waarom Fitness en Het volgen van een dieet Je niet kunnen helpen Om blijvend af te slanken? Eric Eraly Denk aub eventjes na voor je dit hele EBoek afprint. Je dient slechts enkele pagina s af te printen

Nadere informatie

GPP leadership team op bezoek bij Suralco

GPP leadership team op bezoek bij Suralco 24 februari 2011-61e jaargang no. 02 GPP leadership team op bezoek bij Suralco Verder in deze editie: Op 8 februari heeft het Alcoa GPP leadership team Suralco bezocht. GPP staat voor Global Primary Products.

Nadere informatie

Hoofdstuk. Gezonde voeding.

Hoofdstuk. Gezonde voeding. Hoofdstuk 6 Gezonde voeding 1 Vijf reden opsommen waarom we voedsel nodig hebben 2 Vijf fouten in onze voedingsgewoonten opsommen 3 Een voorbeeld geven om het gebruik van groenten en fruit te bevorderen

Nadere informatie

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen.

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. 24 september 2004, 55e jaargang no. 38 uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. Clovis Evangelista EHS Audit Manager South America Een Alcoa Self

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN MAATSCHAPPELIJK EFFECT Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

3 Op 50% van de kinderopvangen en basisscholen wordt tijdens de pauze alleen water gedronken.

3 Op 50% van de kinderopvangen en basisscholen wordt tijdens de pauze alleen water gedronken. Bijlage : 0-meting 2015 en doelstellingen Jongeren Op Gezond Gewicht Arnhem 1 De stijgende lijn van jongeren van 2-19 jaar met overgewicht wordt omgezet tot minimaal een stagnering in april 2018 Input

Nadere informatie

Maintenance & Antwerp Expo

Maintenance & Antwerp Expo Maintenance 2017 29 & 30 03 2017 Antwerp Expo Maintenance 2017 29 & 30 maart 2017 Antwerp Expo (hal 1 & 4) Vakbeurs Maintenance is een interactief forum voor alle professionals uit de onderhoudssector.

Nadere informatie

Vooraf. In dit boekje vind je allerlei tips die je helpen gezond te blijven en je prettig te voelen. Tips voor iedereen en voor elk moment van de dag.

Vooraf. In dit boekje vind je allerlei tips die je helpen gezond te blijven en je prettig te voelen. Tips voor iedereen en voor elk moment van de dag. Zo blijf je fit! Vooraf Gezond blijven. Je prettig voelen. Je leven lang. Wie wil dat niet? Maar gezond blijven gaat niet vanzelf. Daar moet je wel wat voor doen. Door aandacht te hebben voor je gezondheid.

Nadere informatie

Notities bij deel : Gezonde voeding. ter preventie van overgewicht en diabetes

Notities bij deel : Gezonde voeding. ter preventie van overgewicht en diabetes 1 Notities bij deel : Gezonde voeding ter preventie van overgewicht en diabetes DIA 1 Informatiesessie : GEZONDE VOEDING TER PREVENTIE VAN OVERGEWICHT EN DIABETES Naast deze PowerPoint presentatie,is er

Nadere informatie

Wateropnamecapaciteit

Wateropnamecapaciteit Wateropnamecapaciteit Bob Mats is sinds 1989 actief in de verkoop, ontwikkeling en productie van binnen en buitenmatten met en zonder logo. Door het ontwikkelen van producten hebben wij veel kennis opgedaan

Nadere informatie

Een sixpack trainen? Een sixpack, een blokjesbuik, een wasbordje Wat moet je er voor doen? In deze e-paper proberen we je hierbij te helpen.

Een sixpack trainen? Een sixpack, een blokjesbuik, een wasbordje Wat moet je er voor doen? In deze e-paper proberen we je hierbij te helpen. Een sixpack trainen? Een sixpack, een blokjesbuik, een wasbordje Wat moet je er voor doen? In deze e-paper proberen we je hierbij te helpen. Identigo.nl 2016 Getting ready for summer! Een sixpack, een

Nadere informatie

Hoe maak ik een Spreekbeurt?

Hoe maak ik een Spreekbeurt? Hoe maak ik een Spreekbeurt? Stap 1: Kies een onderwerp. Voordat je kunt beginnen met het maken van een spreekbeurt, moet je natuurlijk een onderwerp kiezen. Het hoeft niet perse een hobby van je te zijn,

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Prestaties: doelstellingen Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk

Nadere informatie

LES VOOR G-KRACHT. Drinkwater Dit water is gebotteld leidingwater waar koolzuurgas al dan niet wordt aan toegevoegd en chloor wordt uitgefilterd.

LES VOOR G-KRACHT. Drinkwater Dit water is gebotteld leidingwater waar koolzuurgas al dan niet wordt aan toegevoegd en chloor wordt uitgefilterd. LES VOOR G-KRACHT DRINKWATERS Ons lichaam bestaat voor 70% uit water. Dagelijks scheiden we 2,5 liter uit langs de gekende wegen. We zouden ongeveer 1,5 l water moeten drinken per dag en daarbij nemen

Nadere informatie

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN eenvoudig snel efficiënt DIËTEN IS TRAINEN OM DIK TE WORDEN 1Als een beer in een winterslaap is en dus niets meer eet gedurende een lange tijd, doet de natuur iets slims. Het

Nadere informatie

GMP+ PRODUCTEN DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS

GMP+ PRODUCTEN DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS GMP+ PRODUCTEN Of het nu gaat om sojaolie, zalmolie of methionine: wij transporten uw grondstoffen voor de diervoederindustrie volgens de normen van GMP+ International. Zo

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Workshop Land Management Programma

Workshop Land Management Programma 01 december 2010-60e jaargang no. 11 Workshop Land Management Programma Verder in deze editie: Pag 2 Caustic Cleaning van Flash tanks Precipitation Pag 3 -Bezoek Bauxiet Instituut Suriname aan Suralco

Nadere informatie

Body Mass Index. Copyright Sodexo Belgium

Body Mass Index. Copyright Sodexo Belgium Body Mass Index Op uw gezondheid! U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt heeft een invloed op het

Nadere informatie

Projectbeschrijving Migrantenvrouwen

Projectbeschrijving Migrantenvrouwen Projectbeschrijving Migrantenvrouwen Aanleiding In de afgelopen maanden is nagedacht door de Klankbordgroep Maatschappij over een meerjarenplan voor Maatschappij internationaal. Als paraplu om onder te

Nadere informatie

Gids voor het maken van een fotoreportage www.juniorreporter.nl

Gids voor het maken van een fotoreportage www.juniorreporter.nl Groene journalistiek door jongeren Gids voor het maken van een fotoreportage www.juniorreporter.nl Junior Reporter Groene journalistiek door jongeren JUNIOR REPORTER maakt onderdeel uit van Young Reporters

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 26 juni 2009-59 e jaargang no. 8 Verder in deze editie: De Global Primary Products (GPP) heeft een business case voor Plant Total Caustic Control en Plant Volume Control geformuleerd die moet resulteren

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Lifestylebegeleiding bij OSAS

Lifestylebegeleiding bij OSAS Lifestylebegeleiding bij OSAS 1 Secretariaat polikliniek longziekten/osas Tel: 0591-69 14 61 Longartsen Dhr. J.J.W. Liesker Dhr. D.G. Remmert Dhr. M.J. de Ruiter Dhr. S.R. Rutgers Verpleegkundig specialist

Nadere informatie

Maatschap Chirurgie / Afdeling Fysiotherapie. Nazorg en oefeningen na een borstamputatie

Maatschap Chirurgie / Afdeling Fysiotherapie. Nazorg en oefeningen na een borstamputatie Maatschap Chirurgie / Afdeling Fysiotherapie Nazorg en oefeningen na een borstamputatie Algemeen U bent kort geleden geopereerd aan uw borst in verband met borstkanker. In deze folder informeren we u over

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag. 2 Stakeholders Meeting Nassau Bauxiet Plateau Mijnproject. Pag. 3 ESS uitreiking te SM

Verder in deze editie: Pag. 2 Stakeholders Meeting Nassau Bauxiet Plateau Mijnproject. Pag. 3 ESS uitreiking te SM 15 juli 2011-61e jaargang no. 05 Public Meeting Lelydorp en Para Noord/ Kankantrie Noord projecten Op woensdag 22 juni werd de eerste public meeting gehouden voor de lokale gemeenschap en belanghebbenden

Nadere informatie

Alcohol. Hidde Obdeijn. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Alcohol. Hidde Obdeijn. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Hidde Obdeijn 11 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62792 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

STOP voor Leidinggevenden

STOP voor Leidinggevenden STOP voor Leidinggevenden Al 30 jaar ervaring in het voorkomen van ongevallen, door het werken aan vaardigheden op het gebied van observatie en communicatie Al meer dan 30 jaar helpt DuPont andere organisaties

Nadere informatie

Energiebalans. Opdracht 8B. Opdracht

Energiebalans. Opdracht 8B. Opdracht Opdracht 8B Energiebalans Opdracht Doel: Introductie vragen (Bijlage 1) 20 min. Opdracht 1 (Werkboekje Energiebalans) 30 min. Aan de hand van het deze opdracht leren de kinderen: Wat de energiebalans is;

Nadere informatie