Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene"

Transcriptie

1 Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling

2 Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed. Jaarlijks wordt de tekst geactualiseerd, in overleg met de centrale cliëntenraad. Als je de volledige tekst wilt hebben, kun je die opvragen bij Cello Cliëntenservice Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. December 2011

3 Inhoudsopgave bladzijde Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene ruimten 5 Inrichting persoonlijke woonruimte 6 Zonwering 6 Verhuizen 7 Vergoedingsregeling 7 Schoonmaakkosten 7 Inzet technische dienst 7 Verzekeringen 8 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 8 Inboedelverzekering 8 Collectieve ongevallen inzittendenverzekering 9 Uitvaartverzekering 9 Hulpmiddelen 9 Vakantie, begeleiding tijdens 10 Kostenverdeling in één oogopslag 11 Cello Cliëntenservice voor meer informatie 17 Tarieven per 1 januari

4 Inleiding Deze gids is voor mensen met een verstandelijke beperking die kiezen voor een woonvorm van Cello waar ze de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Wij lichten toe welke zorg wordt betaald door de AWBZ en welke kosten de cliënt zelf draagt. Wij geven informatie over de extra producten en diensten die Cello kan leveren en over de kosten daarvan. Deze gids is bestemd voor mensen die bij Cello wonen met een arrangement verblijf inclusief behandeling. Dat wil zeggen dat de kosten voor wonen, zorg en (medische) behandeling worden vergoed. 1) AWBZ -zorg en aanvullende dienstverlening De kosten van de zorg worden betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor deze zorg. Is dit het geval, dan krijg je een indicatie. In de indicatie staat aangegeven op welke zorg je recht hebt en hoeveel uren zorg je krijgt. Je betaalt via een inkomensafhankelijke eigen bijdrage- maandelijks mee aan die zorg. Die bijdrage wordt door het CAK-BZ 2) vastgesteld. De door de AWBZ betaalde zorg- en dienstverlening (ook wel: verstrekkingen) is omschreven door het College voor zorgverzekeringen. Ook de budgetten die de zorgorganisaties kregen, werden daar op afgestemd. In de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling kun je lezen welke kosten door de AWBZ betaald worden en welke kosten niet 3).. Cliënten van Cello met het arrangement verblijf exclusief behandeling betalen een tegemoetkoming in de kosten van die extra diensten van Cello. Achter in deze brochure vind je een tarievenlijst. 1) Voor mensen met het arrangement verblijf exclusief behandeling is een aparte gids verkrijgbaar bij Cello Cliëntenservice. bladzijde 1

5 2) Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten, 3)Deze brochure kunt u opvragen bij Cello Cliëntenservice, bij jouw zorgverzekeraar of via de website van het College voor zorgverzekeringen onder de button publieksfolders. Keuzes en kosten Per 1 januari van een nieuw kalenderjaar heeft iedere cliënt de mogelijkheid om te kiezen voor een extra door Cello geleverde dienst of om een gemaakte keuze aan te passen. Die afspraken worden vastgelegd in een aanhangsel aan de individuele zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZEDO) die je met Cello afsluit. De tarieven van die aanvullende dienstverlening worden maximaal één keer per jaar aangepast. De indexering (CPI 4) ) is daarbij uitgangspunt. De meeste cliënten van Cello hebben het financieel niet breed. Bij het opstellen van dit overzicht en de bijbehorende tarieven zijn wij dan ook zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De centrale cliëntenraad (spreekbuis van ouders en vertegenwoordigers) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de regeling en de gehanteerde tarieven. Niet (geheel) voor eigen rekening Het kan zijn dat je kosten voor bepaalde dienstverlening geheel of gedeeltelijk van jouw ziektekostenverzekering, de kinderbijslag (voor cliënten onder 18 jaar) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) terugkrijgt. Mensen met een beperking komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de extra kosten die zij maken. Dit regelt de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG). Als je de kosten van het aanvullende dienstenpakket niet kunt betalen terwijl hiervoor wel de noodzaak bestaat, kan er mogelijk bladzijde 2

6 een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand. Tot slot willen wij wijzen op de brochure van het Ministerie van VWS Ik heb wat, krijg ik ook wat. Als je hierover meer wilt weten, kun je contact opnemen met Cello Cliëntenservice. 4) Consumentenprijsindices Hulp bij financiële administratie? Als jouw situatie dat met zich meebrengt, is het mogelijk dat privéuitgaven (zoals kleding of ontspanning) voorgeschoten worden door Cello. Eens per maand krijg je daarvoor een rekening. Voor deze service betaal je geen extra kosten. Veel verder gaat de dienstverlening van Stichting Beheer Bewonersgelden Cello, kortweg SBBC. Als je besluit daarvan gebruik te maken, word je bij alle administratieve handelingen ondersteund. Zoals registratie van alle inkomsten en uitgaven, betalen van facturen, sparen, periodieke rapportage voor wettelijk vertegenwoordigers en kantonrechter of administratieve uitvoering aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor betaal je een aparte vergoeding aan SBBC. Meer informatie over de werkzaamheden van SBBC kun je opvragen bij Stichting Beheer Bewonersgelden Cello Postbus 231, 5260 AE Vught T E bladzijde 3

7 Kostenverdeling toelichting op de belangrijkste onderwerpen Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling

8

9 Kostenverdeling, toelichting op de belangrijkste onderwerpen Persoonlijke verzorging Je kiest en betaalt zelf de producten voor een normale, dagelijkse hygiënische verzorging. Denk hierbij aan shampoo, maandverband, tandpasta, deodorant of zeep. En als je naar de kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste wilt, betaal je die kosten ook zelf. Als dat medisch noodzakelijk is, wordt op kosten van Cello een pedicure ingeschakeld. Cello betaalt ook voor pedicurekosten als de tijd voor gewone nagelverzorging door begeleiders van Cello ontbreekt Waskosten Wassen en waskosten voor linnengoed (zoals lakens en handdoeken) zijn voor rekening van Cello. Waskosten voor kleding zijn voor eigen rekening. Er zijn vier varianten Zelf wassen, strijken en eventueel chemisch reinigen van alle kleding buiten de woning. Uiteraard brengt Cello hiervoor geen kosten in rekening. Cello wast de kleding of laat die chemisch reinigen. Cello brengt hiervoor maandelijks een vast bedrag in rekening. Jij wast en strijkt je kleding zelf, zonder begeleiding, en maakt daarbij gebruik van ruimtes, machines, energie en wasmiddelen die beschikbaar worden gesteld door Cello. In de gesprekken over het ondersteuningsplan wordt besproken of je deze activiteit op deze manier kunt uitvoeren. Ook je clustermanager heeft hier een bladzijde 4

10 stem in. Je wast en strijkt je kleding zelf, zonder begeleiding, en maakt daarbij gebruik van jouw eigen wasmachine en wasmiddelen. Uiteraard brengt Cello hiervoor geen kosten in rekening. Kies je ervoor zelf de was te verzorgen, dan zorg je er ook voor dat er altijd voldoende boven- en onderkleding aanwezig is in de woning. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor de kleding en voor vermissing van kleding als je deze kleding zelf wast in de woning. Wij geven graag advies over aankoop of kwaliteit van kleding om verwassing zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er tijdens het wassen/strijken/chemisch reinigen schade aan de kleding ontstaan, dan draag je zelf het risico. Doordat Cello dit risico niet aanvaardt, blijft de maandelijkse tegemoetkoming in de waskosten voor iedereen zo laag mogelijk. Het is mogelijk om je kleding door Cello te laten repareren of te vermaken. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Voeding De dagelijkse voeding komt voor rekening van Cello. Deze voeding bestaat uit twee broodmaaltijden en een warme maaltijd per dag. Tussendoortjes als fruit en frisdrank horen er ook bij. Inrichtings en huisvestingskosten Bij afname van zorg en huisvesting zal Cello in principe alle huisvestingskosten voor haar rekening nemen. Bij kosten van huisvesting kan aan het volgende worden gedacht: De huurkosten of hypotheekkosten van de woning, De kosten van energie bladzijde 5

11 De kosten van de opstalverzekering De Waarde Onroerende Zaakbelasting De afwerking van de wanden en de vloeren De (abonnements)kosten voor een standaard tv-aansluiting in de algemene ruimten De aanleg van domotica De aanleg van brandveiligheidsvoorzieningen De aanleg van standaard internet infrastructuur De aanleg van standaard cai-infrastructuur. Inrichting algemene ruimten Bij een algemene ruimte moet je denken aan een huiskamer of een keuken. Cello kiest en betaalt de inrichting daarvan. Indien je aanvullende wensen hebt, bijvoorbeeld een eigen leunstoel, komen de aanschafkosten en eventuele onderhoudskosten voor jouw rekening. Inrichting persoonlijke woonruimte De inrichting van de persoonlijke woonruimte door Cello beperkt zich tot de slaapkamer en bestaat uit een bed, standaard beddengoed, stoffering, kledingkast, stoel en nachtkastje of tafeltje. Uiteraard proberen wij dat zo aantrekkelijk mogelijk te doen, maar als jij je kamer liever naar eigen smaak inricht, is dat natuurlijk mogelijk. Alle kosten zijn dan voor jouw rekening. Uiteraard is en blijft de inrichting dan van jou. Zonwering Cello brengt eventueel zonwering aan als er vaak sprake is van direct zonlicht (aan de zuid- en de westgevels). Als je voor je eigen woonruimte, terwijl deze niet aan de zuid en zuidwestgevels zit, ook zonwering wenst, dan is dit voor jouw rekening. bladzijde 6

12 Verhuizen? Een verhuizing betekent niet dat er meteen nieuwe inventaris wordt aangeschaft. Per geval zal de afweging worden gemaakt of inventaris aan vernieuwing toe is. Vergoedingsregeling Bij Cello zijn altijd ontwikkelingen gaande op het gebied van huisvesting. Daardoor kan het gebeuren dat cliënten door Cello gevraagd worden intern te verhuizen. Als daar sprake van is, kan een cliënt aanspraak maken op de vergoedingsregeling inrichting persoonlijke ruimte. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van de inrichtingskosten die gemaakt worden als een cliënt bij een interne verhuizing een eigen (gerenoveerde of nieuw gebouwde) kamer betrekt. Als hij de kamer zelf wil inrichten, kan het door Cello te leveren standaardpakket worden omgezet in een eenmalige geldelijke vergoeding van 750. Als iemand binnen drie jaar na uitbetaling van de vergoeding vertrekt, zal deze vergoeding worden teruggevorderd. Bij vertrek in het eerste jaar 750, in het tweede jaar 500 en in het derde jaar 250. De zelf aangeschafte inrichting blijft uiteraard eigendom van de cliënt. Schoonmaakkosten Schoonhouden van jouw appartement of kamer en de gemeenschappelijke ruimten maakt onderdeel uit van de functie Zorg met verblijf en behandeling. De AWBZ stelt dat zorg en dienstverlening aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden van de cliënt. Dat geldt eveneens voor schoonmaak van bladzijde 7

13 de eigen woonruimte. Als iemand in staat is zijn appartement op orde en schoon te houden, moet hij daarin een aandeel in hebben. Cello is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle gezamenlijke ruimten. Zoals de gezamenlijke woonkamers, keukens, kantoren of slaapwachtruimte, de individuele ruimten. Maar hier geldt: datgene wat jij zelf kunt, doe je zelf. Cello heeft dan een aanvullende rol. De afspraken hierover worden in het ondersteuningsplan vastgelegd. Niet iedereen kan zijn eigen ruimten helemaal zelf opruimen en schoonhouden en heeft daarbij ondersteuning nodig. Daarom is een gemiddeld schoonmaakpakket vastgesteld waarin beschreven staat wat Cello doet. Er zijn drie verschillende woonvormen. Elk met een eigen schoonmaakpakket. 1. Groepswoning Zit/slaapkamer met algemene voorzieningen Gezamenlijke keuken/woonkamer, zorgbadkamer, wasruimte en berging Begeleiding is in hoofdzaak groepsgericht. Maximaal ½ uur per week per individuele ruimte (woon/ slaapkamer). Volledige schoonmaak van de ruimtes behalve in de (koel) kasten Schoonmaakpakket groepswoning: bladzijde 8

14 Cliëntkamer 2x per week Sanitair, stof afnemen, vlekverwijde ren van vloer Wekelijks Maandelijks 4x per jaar 2x per jaar Geheel Nat afnemen Binnenzijde Schrobbe moppen, wastafel, gevelglas. n en stofzuigen afnemen Verplaatsen opwrijven kleden, deuren. zwaar vloer afnemen Ragen meubilair wastafel, Plinten vlekverwijde afnemen ring deur, afnemen horizontale vlakken 2. Groepswoning studio Zit/slaapkamer met zoveel mogelijk eigen faciliteiten (zoals eigen sanitair en pantry) Gezamenlijke woonkamer, wasruimte en berging Begeleiding is in hoofdzaak groepsgericht. Maximaal ¾ uur per week per studio met eigen sanitair. 3. Appartementencomplex Gescheiden zit- en slaapkamer met pantry, eigen sanitair Gezamenlijke inloopruimte. Begeleiding is deels groepsgericht (bij gezamenlijke activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden) en deels op afspraak en op afroep beschikbaar. Maximaal ¾ uur per week per appartement met eigen sanitair. In de groepswoning studio en het appartementcomplex wordt gewerkt volgens een vastgesteld schema: bladzijde 9

15 Huiskamer, keuken, slaapkame r Sanitair 2x per week Wekelijks 4x per jaar 2x per jaar Stof afnemen, Nat afnemen Ramen geheel moppen, horizontale en zemen stof en vlek- verticale binnenzijde verwijderen vlakken incl. horizontale en verplaatsen verticale vlakken, meubilair, glas en ragen. Nat radiatoren afnemen stoelen Nat afnemen toiletpotten, wastafels en douches. Vlek verwijderen deuren en wanden rondom toiletpotten. Vloer schrobben, Afnemen deuren en wanden rondom toiletpotten. Ontkalken (indien nodig) vloer, tegels, kranen, douche, spinraggen. Nat afnemen alle wanden en inventaris. Inzet technische dienst De technische dienst van Cello voert op verzoek klussen uit in de woonruimte van cliënten of reparaties van persoonlijke eigendommen. Die klussen moeten in omvang en tijd beperkt zijn. Die inzet wordt per uur betaald. Ook alle materiaalkosten zijn voor rekening van de cliënt. VERZEKERINGEN Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Cello heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten speciaal voor instellingen in de gezondheidszorg. Zowel medewerkers als cliënten zijn dan verzekerd. Voor medewerkers (ook vrijwilligers en stagiairs) is zaak- en vermogensschade en/of letselschade verzekerd die tijdens werkuren aan derden wordt toegebracht. Dezelfde dekking biedt de polis aan alle bij Cello ingeschreven cliënten met een verblijfindicatie. Wanneer een cliënt schade veroorzaakt aan derden kan bladzijde 10

16 hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld en dient de schade vergoed te worden. De dekking voor cliënten is ook buiten onze instelling van kracht. Zoals bij bezoek aan of logeren bij ouders en familie, bij vakanties en uitstapjes. De dekking vervalt in het uitzonderlijke geval dat cliënten tegen het advies van Cello in de instelling verlaten. Uiteindelijk is Cello de verzekeringnemer en blijft als zodanig eindverantwoordelijk. Cello betaalt de premie voor deze verzekering. Inboedelverzekering In de uitgebreide opstal- en inventarisverzekering van Cello is per risicoadres ook een gemiddeld verzekerd bedrag van 9.000,-- per cliënt vastgesteld voor hun eigendommen. Cello neemt de verzekeringspremie van de inboedelverzekering voor zijn rekening. Bij inbraak of brand kan er schade geclaimd worden. Het hierbij geldende eigen risico is 50 per gebeurtenis. De verzekering geldt niet bij verlies van eigendommen. Indien bij een gedekte schade blijkt dat deze groter is dan de gemiddelde verzekerde som wordt er in beginsel geen onderverzekering toegepast. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is alleen dan noodzakelijk wanneer de waarde van de inboedel ernstig afwijkt van het gemiddelde vanwege het bezit van verzameling(en) kunst/antiek, hoge waarde lijfsieraden en/of audiovisuele/computerapparatuur. Collectieve ongevallen inzittendenverzekering Cello heeft een collectieve ongevallen inzittendenverzekering afgesloten. Verzekerd zijn de inzittenden (maximaal 5, inclusief de bestuurder) van de voertuigen die gebruikt worden tijdens zakelijke ritten ten behoeve van cliënten van Cello. De verzekering is van kracht in die gevallen dat medewerkers, vrijwilligers of stagiairs in opdracht en bladzijde 11

17 met toestemming van Cello met hun eigen auto cliënten vervoeren. Zij hoeven dan niet meer zelf een inzittendenverzekering af te sluiten. Uitvaartverzekering Cello sluit voor cliënten geen uitvaartverzekering af. Afhankelijk van jouw situatie kan het verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten. Hulpmiddelen De via de zorgverzekeringswet of AWBZ vergoede individuele hulpmiddelen dienen door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zelf verzekerd te worden. De premie komt voor eigen rekening. Voorbeelden hiervan zijn hoortoestellen en elektrische rolstoelen. Geadviseerd wordt om voor schade, verlies en diefstal een verzekering af te sluiten bij de leverancier. De eigenaar van een elektrische rolstoel is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Dat wil zeggen dat voor de elektrische rolstoel een verzekeringsbewijs en een verzekeringsplaatje moet zijn afgegeven. Vakantie, begeleiding Voor cliënten die groepsgewijs op vakantie gaan en daarbij extra begeleiding nodig hebben worden de extra kosten vooraf begroot en wordt berekend wat ten laste komt van de individuele cliënt. In overleg met ouders of cliëntenraad kan ook gekozen worden voor de optie om middelen vrij te maken uit het reguliere ZZP budget om met de groep op vakantie te gaan. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de personele inzet de rest van het jaar. Het tarief per uur hiervoor bedraagt 30,81 euro. bladzijde 12

18 PERSOONLIJKE VERZORGING VOOR JOUW REKENING VOOR ONZE REKENING Toiletartikelen voor Dagelijkse verzorging Kapper Pedicure 5) Incontinentiemateriaal KLEDING Eigen kleding Speciale kleding in verband met Beperking WASKOSTEN Linnengoed Je wast persoonsgebonden kleding buiten de woning van Cello Je wast persoonsgebonden kleding in de woning met gebruik machines e.d. van Cello Je wast persoonsgebonden kleding in de woning met gebruik van eigen machines en wasmiddelen Cello wast persoonsgebonden kleding bladzijde 13

19 VOOR JOUW REKENING VOOR ONZE REKENING VOEDING Dagelijkse voeding Extraatjes, (verjaardags)feestjes, uitstapjes, enz. Lunch dagbesteding Voeding tijdens vakantie, die door Cello is geregeld Voeding tijdens vakantie, die zelf door jou is geregeld bladzijde 14

20 HULPMIDDELEN Brillen (glazen, montuur) Hoorapparaat (incl. batterijen) Hulpmiddelen als aangepast meubilair Opladen elektrische hulpmiddelen Orthopedisch schoeisel, aanschaf Orthopedisch schoeisel, onderhoud & reparatie Persoonlijk alarmeringssysteem VOOR JOUW REKENING (verzekeraar) VOOR ONZE REKENING Rollator Rolstoel, individueel Verpleegmiddelen, algemeen Verpleegmiddelen, individueel MEDISCHE KOSTEN Bijzondere tandheelkundige hulp Consult huisarts Consult tandarts Huisapotheek Medicijnen Therapieën bladzijde 15

21 HUISVESTING CAI/internetaansluiting algemene ruimte CAI / internetaansluiting persoonlijke ruimte Inrichting algemene ruimten Inrichting persoonlijke ruimte, standaard Inrichting persoonlijke ruimte, eigen keuze Inzet technische dienst Cello in persoonlijke ruimten Inzet technische dienst Cello voor persoonlijke eigendommen Telefoon algemene ruimten Telefoon eigen toestel Reparaties persoonlijke eigendommen Verhuizing op eigen verzoek VOOR JOUW REKENING VOOR ONZE REKENING Verhuizing op verzoek Cello 6) 6) VERVOER Vervoer naar huisarts/tandarts Vervoer recreatieve activiteiten Vervoer naar specialist/ ziekenhuis Vervoer woning werk/ dagbesteding 7) bladzijde 16

22 6)zie vergoedingsregeling inrichting persoonlijke ruimte, bladzijde 6. 7) geldt uitsluitend indien cliënt een AWBZ-indicatie heeft voor dagbesteding, met daaraan gekoppeld een indicatie voor vervoer. VERZEKERINGEN Collectieve ongevalleninzittendenverzekering Collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekeri ng Inboedelverzekering, standaard Inboedelverzekering, bijverzekeren Reis- en bagageverzekering Uitvaartverzekering Hulpmiddelen BEGELEIDING Begeleiding bij groepsvakanties VOOR JOUW REKENING VOOR ONZE REKENING Cello Cliëntenservice voor meer informatie? Heb je naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kun je contact opnemen met Cello Cliëntenservice, postbus 231, 5260 AE Vught T E bladzijde 17

23 Tarieven aanvullende dienstverlening Cello per Kledingreparaties/-aanpassingen door Cello Uurloon 12,00 Materialen Inkoopprijs Inzet technische dienst Cello Uurloon 12,00 Materialen Inkoopprijs Waskosten Was verzorgd door Cello Vast maandbedrag 22,50 Was verzorgd door cliënt met apparatuur van Cello Vast maandbedrag 11,25 Vervoerskosten Vervoer cliënt door medewerker Bedrag per kilometer 0,29 Gebruik personenbus Cello Bedrag per kilometer 0,49 bladzijde 18

24 Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als anderen hun eigen leven te leiden. De flexibele en professionele ondersteuning van Cello maakt dat mogelijk. Ruim 2000 cliënten die in noordoost Noord-Brabant en in De Bommelerwaard (zuidwest Gelderland) wonen, maken gebruik van de diensten van Cello. Kinderen en volwassenen, in alle leeftijden. Cello heeft een scala van woonvormen, dagcentra en werkprojecten. Ondersteuning thuis kent een grote variatie. Van pedagogisch advies tot thuiszorg. Ook voor alle vormen van logeren en kortdurende opvang kunnen cliënten bij Cello terecht gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat mensen met een beperking als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen Postbus AE Vught T (088) E

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie