«Koffie op het werk»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«Koffie op het werk»"

Transcriptie

1 DESIGN WEDSTRIJD 2015 «Koffie op het werk» INSCHRIJFFORMULIER Mevr./Mej./Dhr. NAAM: VOORNAAM: GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: / / te ( ) (Verplicht een fotokopie van de voor- en achterkant van uw ID-kaart meezenden) ADRES: LAND: TELEFOON: SCHOOL OF OPLEIDING: PROFESSIONELE CARRIERE: graag uw curriculum vitae meesturen Ondergetekende.. verklaart dat de hierboven vermelde elementen juist zijn en accepteert het intern reglement. Handteke ning: Opgemaakt te, / / 201_ Heeft u? - De pagina s van het wedstrijdreglement geparafeerd - Het wedstrijdreglement ondertekend - Het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend - Een fotokopie van de voor- en achterzijde van uw ID-kaart meegestuurd - Uw curriculum vitae meegestuurd Hoe bent u op de hoogte gebracht van de Design wedstrijd van Malongo: - Pers: - Intramuros - Internet: - Malongo.com - Op school: - Anders: p. 1 / 5

2 KOFFIE OP HET WERK DOEL Koffie is een niet weg te denken element op het gebied van sociale relaties op de werkplek. Het maakt deel uit van de bedrijfscultuur en wordt om die reden op talrijke, uiteenlopende momenten gedronken, bij vergaderingen, tijdens de pauze, bij ontvangst van klanten en bezoekers enz. Door middel van innoverende voorzieningen, voorwerpen, accessoires of zelfs meubilair, worden er nieuwe verwachtingen gesteld wat betreft design en service, zonder de koffiemachine een overheersende plaats te geven het bedrijf. Uw design voorstel moet koffie op het werk opnieuw uitvinden voor verschillende ruimtes (kantoren, ontvangstruimten, vergaderzalen), voor verschillende gelegenheden (pauzes, vergaderingen, ontvangsten), en voor elk moment van de dag ( s ochtends, na de lunch ). Laat u leiden door de aroma s, smaken, de kunst en de presentatie van koffies en houd rekening met het effect op de werksfeer bij het uitwerken van uw project. Probeer de kwaliteit van de talrijke koffiemomenten in het bedrijf te verbeteren. De rol van de koffie wordt versterkt door de werknemer een goed gevoel te geven tijdens de dagelijkse werkzaamheden, zowel lichamelijk als geestelijk, voor iedereen afzonderlijk en als groep. Uw voorstel omvat: een algemene beschrijving van het project; een gedetailleerde presentatie van het concept en van de bijbehorende elementen (voorwerpen, accessoires, digitale toepassingen ); Het in scène zetten van het voorstel TIJDSCHEMA VAN DE WEDSTRIJD Januari 2015 Opening van de inschrijvingen 31 mei 2015 Einde van de inschrijvingen T.e.m. 15 juli 2015 middernacht Ontvangst van de dossiers Oktober 2015 Selectie van de winnaars November 2015 Prijsuitreiking ARTIKEL 1: ORGANISATOR REGLEMENT De Fondation d entreprise Malongo, ZI de Carros, 1 ère avenue, 9 e rue, Carros Cedex, hierna te noemen de organisator, organiseert de Design Wedstrijd Malongo 2015 genaamd: koffie op het werk. ARTIKEL 2: KANDIDATEN De wedstrijd staat open voor meerderjarige studenten aan hogere opleidingen voor design, toegepaste kunst, beeldende kunsten en voor jonge designers, free lance of in loondienst. De kandidaten moeten op de datum van inschrijving tussen 18 en 30 jaar oud zijn. De kandidaten mogen geen prijswinnaar zijn van een van de vorige Design wedstrijden van Malongo. De kandidaten moeten woonachtig zijn in Frankrijk (Europees Frankrijk en overzeese gebiedsdelen en departementen) of in België. De kandidaten mogen uitsluitend op individuele basis aan de wedstrijd deelnemen. De deelname is gratis. p. 2 / 5

3 ARTIKEL 3: ONDERWERP VAN DE WEDSTRIJD Koffie op het werk. ARTIKEL 4: PRIJZEN De Malongo prijs omvat: een cheque ter waarde van euro als hoofdprijs een cheque ter waarde van euro als tweede prijs een cheque ter waarde van euro als derde prijs een OH Espresso koffiemachine voor ieder van de drie prijswinnaars een jaar lang gratis Malongo koffie in koffiepods voor ieder van de drie prijswinnaars ARTIKEL 5: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD Januari 2015 Opening van de inschrijvingen 31 mei 2015 Einde van de inschrijvingen T.e.m. 15 juli 2015 middernacht Ontvangst van de dossiers Oktober 2015 Selectie van de winnaars November 2015 Prijsuitreiking ARTIKEL 6: INSCHRIJVING Het complete reglement en het inschrijfformulier zijn te downloaden op de website rombouts.com. Voor een geldige inschrijving dient men per post te verzenden: - het complete reglement, geparafeerd, gedateerd en ondertekend; - het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende inschrijfformulier; - de voor- en achterkant van de ID-kaart van de kandidaat; Naar het navolgende adres: Koffie F. Rombouts nv Afdeling Marketing Antwerpsesteenweg 136 B-2630 Aartselaar Uiterlijk op 31 mei 2015 middernacht, met het poststempel als bewijs. ARTIKEL 7: INDIENEN VAN DE DOSSIERS Na het inschrijven, moeten de kandidaten uiterlijk op 31 mei 2015 middernacht (artikel 6) hun project per post naar het volgende adres verzenden: Koffie F. Rombouts nv Afdeling Marketing Antwerpsesteenweg 136 B-2630 Aartselaar Uiterlijk op 15 juli 2015 middernacht, met het poststempel als bewijs. De kandidaten dienen parallel hieraan, vóór 15 juli middernacht, een PDF versie (max. 5 Mb) van hun dossier naar het volgende adres verzenden: De PDF versie zal uitsluitend in behandeling genomen worden wanneer de geprinte versie van het dossier per post ontvangen werd. p. 3 / 5

4 De kosten voor het vervoeren of verzenden van de projecten, de inlog- en abonnementskosten voor internet, de afdruk- en telefoonkosten, enz. zijn voor rekening van de kandidaat. Projecten die later verzonden worden, kunnen niet in behandeling genomen worden. Dossiers die zonder voorafgaande inschrijving (artikel 6) verzonden worden, kunnen niet geaccepteerd worden. De dossiers die niet in de prijzen vallen, blijven in het bezit van MALONGO en/of de Fondation MALONGO e n zullen derhalve niet aan de verzender teruggegeven worden. ARTIKEL 8: INHOUD VAN DE DOSSIERS De dossiers omvatten een getypte presentatie in kleur, A3 formaat, eveneens beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand (max. 5 Mb). Met behulp van teksten en afbeeldingen (schetsen, tekeningen, 3D animaties, enz.) dienen de presentatiedossiers te bestaan uit: een algemene beschrijving van het project; een gedetailleerde presentatie van het concept en van de elementen (voorwerpen, accessoires, digitale toepassingen ) het in scène zetten van het voorstel een gedetailleerd budget. ARTIKEL 9: SELECTIECRITERIA De selectiecriteria zijn de volgende: inachtneming van het onderwerp; begrijpelijkheid van de bewoordingen; originaliteit van het project; precisie van de toelichtingen; kwaliteit van de afbeeldingen, ontwerptekening en presentatie ARTIKEL 10: JURY Een uit vertegenwoordigers van Malongo en erkende professionele designers bestaande jury, zal in oktober 2015 bijeen komen om de beste drie inzendingen te selecteren en de prijzen toe te kennen. De jury is soeverein en hoeft zijn beslissingen niet te motiveren. Er kunnen geen klachten ingediend worden naar aanleiding van de keuze van de jury. ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN DE PRIJSWINNAARS De drie winnende kandidaten moeten beschikbaar zijn in november 2015 voor de in Nice of Parijs geplande prijsuitreiking. ARTIKEL 12: GARANTIES / INTELLECTUELE EIGENDOM De deelnemer die zijn project verzendt in het kader van deze wedstrijd verklaart en garandeert dat hij de enige exclusieve auteur hiervan is, dat hij juridisch beschikbaar is en op geen enkele wijze gedeeltelijk of geheel, direct of indirect belast is met de rechten van derden en niet direct of indirect inbreuk heeft gemaakt op de rechten van derden. De deelnemer dient zich er van te vergewissen dat alle voor de presentatie van zijn project gebruikte foto s of grafische voorstellingen vrij van rechten zijn. p. 4 / 5

5 De winnaars accepteren uitdrukkelijk dat hun project met name deel kan uitmaken van een expositie en/of gereproduceerd kan worden op bestaande of toekomstige communicatiedragers van MALONGO en/of van de Fondation MALONGO in het kader van de promotie van de wedstrijd. Dientengevolge verklaren de winnaars van de wedstrijd het recht van afbeelding en reproductie van hun project definitief uitsluitend af te staan aan MALONGO, in het kader van een niet-commercieel gebruik voor communicatie- of reclamedoeleinden die verband houden met de promotie van de wedstrijd. De winnaars erkennen en verklaren dat MALONGO en/of de Fondation MALONGO vrij zijn de in de prijzen gevallen projecten te vermelden en af te beelden in persartikelen, reclamedocumenten of brochures en deze ten toon te stellen tijdens de openbare evenementen naar keuze. Hiertoe kunnen zij kopieën, grafische voorstellingen of foto s maken van de in de prijzen gevallen projecten, onder voorbehoud van de vermelding van de naam van de auteur(s) van het project, ofwel in de tekst zelf, ofwel naast de illustratie van het project. Deze toestemming voor afbeelding of reproductie van hun project in het kader van een niet-commercieel gebruik voor communicatie- of reclamedoeleinden verband houdend met de wedstrijd, met inachtneming van de geldende wet betreffende auteursrechten wordt door de prijswinnaars gratis voor een periode van vijf jaar aan MALONGO en/of de Fondation MALONGO verleend. De deelnemer blijft eigenaar van het aan de wedstrijd deelnemende project en van de exploitatierechten. Hij dient zijn creatie te beschermen door het deponeren van een i-depot envelop, een octrooi of een model. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade voortvloeiend uit nalatigheid van de deelnemer en voor wat betreft de bescherming van de industriële eigendom, met name ten gevolge van de naambekendheid in verband met deelname aan de wedstrijd. Indien het op de markt brengen in overweging genomen wordt, zal een contract met de exploitatie- en aanpassingsmodaliteiten opgesteld worden tussen de deelnemer en MALONGO en/of de Fondation MALONGO. ARTIKEL 13: VERTROUWELIJKHEID De leden van de jury, de kandidaten en de personen die toegang hebben tot de in het kader van het verantwoord leven project gedeponeerde dossiers, verplichten zich alle informatie betreffende het project vertrouwelijk te behandelen. ARTIKEL 14: WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE WEDSTRIJD Malongo behoudt zich het recht om de voorwaarden van onderhavige wedstrijd te wijzigen, te verlengen, te annuleren of te wijzigen, indien de omstandigheden dat vereisen. Het bedrijf kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Bovendien kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor evenementen die de wedstrijd of de prijsuitreiking kunnen beïnvloeden en aan zijn controle kunnen ontsnappen. Zijn aansprakelijkheid kan niet in het geding zijn en geen enkele schadeloosstelling van welke aard dan ook kan aan de deelnemers uitgekeerd worden. ARTIKEL 15: INTERPRERATIE VAN HET REGLEMENT Deelname aan deze wedstrijd houdt volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement in. In geval van problemen met betrekking tot de interpretatie hiervan en onvoorziene gevallen zal de uiteindelijke beslissing door Malongo genomen worden., / / 201_ Handtekening p. 5 / 5

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision Algemene Voorwaarden 1 Algemene bepalingen 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ShiftVision, hierna te noemen de opdrachtnemer, op alle door de opdrachtnemer gesloten

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden.

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Parade BV, gevestigd te Amersfoort aan het adres Weverssingel 36 te Amersfoort (3811 GK) die onder meer handelt onder de handelsnaam:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden België 1. Voorwerp en werkingsgebied 1.1 Deze algemen aankoopvoorwaarden ( Standaardvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke kooporder ( Kooporder ) voor de aankoop

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie