Jaarverslag Ateliergebouw Kleine Geertekerkhof 6, Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Ateliergebouw Kleine Geertekerkhof 6, Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Ateliergebouw Kleine Geertekerkhof 6, Utrecht

2 Jaarverslag 2014 I. Werkverslag 1. Algemeen 3 2. Projecten 4 3. Verhuur en beheer werkruimten Financieel Bestuur en organisatie Kengetallen 19 2

3 1. Algemeen Stichting SWK Kunsthuisvesting / SWK030 creatieve huisvesting realiseert en beheert werkplekken en oefenruimten, ateliers, studio s, atelierwoningen, tentoonstellingszaken tegen betaalbare prijzen voor professionele kunstenaars, creatief ondernemers, kunstinstellingen en organisaties die werkzaam zijn in de culturele sector in de stad Utrecht. De stichting is een zelfstandige en eigentijdse non-profit organisatie werkzaam op het gebied van verhuur en beheer van cultureel vastgoed. SWK030 is op vele plaatsen en in diverse sectoren aanwezig in de Utrechtse kunstwereld en het culturele veld, vaak ook adviserend en gericht op nieuwe mogelijkheden en initiatieven. Wij beheren cultureel vastgoed als verhuurder en als eigenaar en doen dat op een stabiele en vertrouwenwekkende wijze. Daarvan is onze jarenlange en intensieve samenwerking met de afdelingen Cultuur en Vastgoed van de gemeente Utrecht een logisch uitvloeisel. Deze samenwerking is ook in het verslagjaar 2014 zichtbaar. In samenwerking met het vastgoedbedrijf van de gemeente werden leegstaande schoolgebouwen en andere locaties in tijdelijk beheer genomen en samen met Culturele Zaken konden ten behoeve van onze huurders een aantal noodzakelijke renovaties aan panden worden voorbereid en gestart. Over het geheel genomen was 2014 een positief jaar voor de stichting. Er is in 2014 een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de organisatie door het invoeren van een nieuw softwareprogramma voor het beheer van cultureel onroerend goed. De aantallen permanente en tijdelijke werk- en oefenruimten zijn gehandhaafd en we staan er zakelijk gezien gezond voor. We hebben de bezettingsgraad van onze pand hoog gehouden, de staat van onderhoud van de panden kunnen verbeteren, veel nieuwe kunstenaars en creatieven kunnen inschrijven en zowel de gemeente als kunstenaarsinitiatieven en broedplaatsen mogen adviseren en ondersteunen. Utrecht, 27 mei 2015 Bert Mertens, directeur 3

4 2. Projecten SWK 2.1 Short-stay appartementen Het Witte Pand In 2014 is de inrichting afgerond van de vier tijdelijke verblijfsappartementen / residencies aan de Anthoniedijk 80. Er is voor de direct omwonenden een introductieavond georganiseerd en verder is het project via social media, een eigen website en een brochure onder de aandacht gebracht van cultureel Utrecht en van in kunst en cultuur geïnteresseerde bezoekers van de stad. Diverse kunstinstellingen hebben al gebruik gemaakt van deze locatie: Fotodok Centraal Museum BAK Gaudeamus Utrechtse Spelen (Theater Utrecht) festival Cultural Delight Impakt Insomnio Theater Kikker. Het gebouw is eigendom van SWK030 en aangewezen als gemeentelijk monument. De tussentijdse verantwoording van het project is opgenomen in de Subsidieverantwoording (Zie ook: In 2015 volgt de eindverantwoording van het totale project Hoogstraat e.o. ( Muziekhuis Utrecht en Witte Pand). Buitenzijde appartement Catania, Het Witte Pand, Anthoniedijk 80 4

5 2.2 Kersenboomgaard: atelierfonds en toetsingen Het project Atelierwoningen Kersenboomgaard (dertig gecombineerde sociale huurwoningen met ateliers) is gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Portaal en de gemeente Utrecht / projectbureau Leidsche Rijn. Uit het Atelierfonds werd in 2014 een bedrag van aangewend voor de sluitende exploitatie van de atelierruimten in het complex. Ter afdekking van de exploitatierisico s van de atelierruimten werd bij de start van het project voor een periode van 20 jaar een Atelierfonds opgericht door SWK030 en de gemeente Utrecht. Uit deze voorziening wordt jaarlijks het verschil vereffend tussen de door SWK aan Portaal te betalen huursom voor de ateliers, en het door kunstenaars aan SWK te betalen (lagere) huurbedrag. De tussentijdse verantwoording Atelierwoningen Leidsche Rijn is als afzonderlijke bijlage opgenomen in het Accountantsverslag In 2014 is door SWK030 een atelierbezoek gebracht aan alle dertig huurders om te toetsen of de ateliers nog werden gebruikt volgens de daarvoor geldende voorwaarden. Dit bleek in alle gevallen zo te zijn. Hal gebouw atelierwoningen Kersenboomgaard, Emmy van Lokhorststraat 5

6 2.3 Cultuurhuis Stefanus In 2014 heeft het College van B en W besloten een subsidie toe te kennen aan Cultuurhuis Stefanus cq. aan Zimihc / Resto van Harte voor de verdere ontwikkeling van het gebouw als sociale en wijkgerichte ontmoetingsplaats. De voorbereidende gesprekken werden gevoerd door Zimihc en Resto van Harte samen met SWK030 en het wijkbureau Overvecht. Het bestuur van SWK030 heeft in 2014 besloten onder de voorwaarde van een nieuwe huurovereenkomst met stichting Zimihc zelf ook deel te nemen in de financiering van de voorgenomen verbouwing van keuken en foyer. Deze zal in 2015 worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting Zimihc. Naast de gemeente Utrecht en SWK030 zullen diverse fondsen de overige financiële dekking van het project moeten waarborgen. Foyer / atrium Cultuurhuis Stefanus met glazen dak In 2014 is de stichting Roots and Borders vertrokken uit het pand. Als nieuwe gebruiker onder de hoofdhuurder Zimihc konden we het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten) in het pand verwelkomen. 6

7 2.4 Lange Nieuwstraat 7 De kunstinstellingen Casco en Fotodok zijn in 2014 op hun nieuwe locatie Lange Nieuwstraat 7 gaan produceren en programmeren. De tentoonstellingen kenden een grote toeloop van bezoekers. In de eerste periode (januari / maart) werden de bouwkundige aanpassingen afgerond. Buitenaanzicht Lange Nieuwstraat 7 en gedeelte Abraham Dolehof 2.5 Verbouwingen panden Jaarlijks worden diverse kleinere en grotere verbouwingen uitgevoerd aan onze panden. In 2014 werd de Lange Nieuwstraat 7 verbouwd. We troffen bouwkundige maatregelen in het Cultuurhuis Stefanus om de komst van het UCK mogelijk te maken. In het kader van het programma groot onderhoud onroerend goed van de gemeente Utrecht (Nota Kapitaalgoederen) konden wij het dak vernieuwen van de locatie Mariëndaalstraat en zorgen voor betere daglichttoetreding en klimaatbeheersing. Ook kon in hetzelfde kader gestart worden met de laatste fase van de gevelrenovatie van het pand Kleine Geertekerkhof 2. 7

8 Voorbereid werd de renovatie van de voorgevel van het schoolgebouw Laan van Engelswier 13 waarin tien kunstenaarsateliers zijn gevestigd. Uitvoering vindt plaats in Ondertussen is alvast de dakbedekking vernieuw van dit pand. Ook werden besprekingen gevoerd met de gebruikers en gemeente in verband met de renovatie en verduurzaming van het dak en de lichtstraten van het grafisch atelier aan de Plompetorengracht. In het Muziekhuis Utrecht aan de Loevenhoutsedijk hebben we een nieuwe coating aangebracht op de vloeren van de begane grond en 1 e verdieping. Nieuw hekwerk werd aangebracht bij het pand Laan van Engelswier en bij de toegang en rondom het parkeerterrein bij het muziekgebouw aan de Makassarstraat. 2.6 Nieuwe panden en projecten Van de gemeente Utrecht hebben we in 2014 in permanente huur genomen een kleine werfkelder op de Oudegracht, en in tijdelijk beheer een voormalige basisschool in de wijk Lombok (Maetsuijkerstraat). Eveneens in tijdelijk beheer de bovenverdieping van het Jugendstilhuis van de voormalige Apotheek De Liefde. Jugendstil monument Voorstraat 6 8

9 Met UCK en Zimihc is overlegd over de instandhouding van het UCK gebouw aan de Verlengde Hooggravenseweg (voormalig Artibus). Met STW Nederland zijn afspraken gemaakt in verband met de transitie van het gebouw Ravellaan 96 tot kamerbewoning en inrichting creatieve werkruimten op de begane grond en in het souterrain. Werfkelder Oudegracht 2.7 Advisering In 2014 is SWK030 door Culturele Zaken gevraagd te adviseren over de plannen van de Broedplaats Metaalkathedraal en over plannen voor de tijdelijke ontwikkeling van de gevangenis op het Wolvenplein. 2.8 Kwaliteitszorg Ter verbetering van de organisatie werd in 2014 een nieuw software programma Onroerend Goed Beheer aangeschaft en geïmplementeerd. Het gekozen programma Informant is ook in gebruik bij atelierorganisaties in Arnhem en Maastricht. Met deze steden heeft praktische uitwisseling plaatsgevonden van kennis en ervaringen. 9

10 2.9 Samenvatting overige activiteiten - Bestuur Stichting Werkkwartier Fort Blauwkapel - Bestuur Vereniging van Eigenaren Draaiweg 51 - Overleg zomertentoonstelling 2015 Lange Nieuwstraat 7 met Fotodok en Casco - Overleg stichting Kapitaal renovatie dak grafische werkplaats - Bestuur Bedrijf Ontwikkeling Maatschappij Utrecht (BOM) / Plexat - Adviesgesprekken ondernemingsplan en subsidieaanvraag Metaalkathedraal - Bijeenkomsten Landelijk Overleg Atelierorganisaties (LOA) - Bijeenkomsten Organisatie Kunsten 92 - Bijeenkomsten Bureau Broedplaatsen Amsterdam - Voorbereiding / deelname transformatie Ravellaan 96 met Socius Wonen - UCK overleg huisvesting Stefanus en Verlengde Hoogravensweg - Uitbreiding voorziening Stefanus: Zimihc / Resto van Harte / wijkbureau Overvecht - Congres Cultuur in Beeld 2014, OC&W - Gesprekken huisvesting stichting AAN - Overleg gemeente UVO / Onderwijs over diverse panden o.a Gerrit Rietveldcollege - Gastcollege HKU, 4e jaars studenten fine art - Gesprekken met NS Vastgoed, hallen 2 e Daalsedijk - Overleg huisvesting Kytopia, Dutch Game Garden, Bonami Game Museum - Overleg tijdelijke ruimten Woonboulevard, Wijkbureau Zuidwest - Overleg huisvesting Ganzemarkt met gemeente (UVO), vrijwilligersorganisatie Kees - Overleg Huisvesting Open Doka - Overleg huisvesting Studioruimte Animatie Projecten / Buma Classical Convention Renovatie Kleine Geertekerkhof 10

11 3. Verhuur en beheer werkruimten Op 31 december 2014 beheert SWK Kunsthuisvesting 384 ateliers, studio s, oefenruimten, en woonwerkruimten voor zowel tijdelijk als permanent gebruik op 28 verschillende locaties in Utrecht. Zo n 750 kunstenaars en creatieve ondernemers maken hiervan gebruik. Tijdelijke werkruimten Het aantal tijdelijke werkruimten is eind 2014 (106 ruimten) nagenoeg gelijk aan de stand eind 2013 (103). De tijdelijk beheerde ruimten eind 2014 maken ongeveer 28% uit van het totale bestand. (384). Er werden in nieuwe tijdelijke ateliers verworven en we moesten 18 ruimten inleveren. De opgeleverde panden waren: Adriaan van Bergenstraat 18 (10 ateliers, opgeleverd vanwege verkoop door gemeente), Voorstraat 6 bis (opgeleverd vanwege verkoop door gemeente, 6 ateliers), Oude Daalstraat 10 (2 ateliers, opgeleverd herbestemming). Deze panden waren voor korte tijd (sinds 2013/2014) gehuurd of in bruikleen genomen van de gemeente Utrecht. Hier tekent zich duidelijk het gemeentelijk beleid af om panden die niet direct inzetbaar zijn voor gemeentelijke functies in de verkoop te brengen. De locaties Voorstraat 6 bis (6 ruimten) en de school Maetsuykerstraat 1A (16 ruimten) werden in 2014 in gebruik genomen. Het aantal tijdelijk beheerde vierkante meters is eind 2014 ruim 5100 vierkante meter. Dit is verdeeld over 5 locaties 22% van het totaal aantal door SWK030 beheerde aantal vierkante meters ( m2). schoolgebouw Maetsuykerstraat 1A 11

12 Permanente werkruimten Eind 2014 worden er 278 permanente werk- en oefenruimten door SWK030 beheerd. Er zijn in 2014 geen permanente ruimten aan het bestand toegevoegd. De permanente ateliers en studio s zijn verspreid over 23 locaties in de stad. Van deze locaties zijn er dertien gebouwen in eigendom zijn van de stichting. De overige permanente werkruimten zijn te vinden in panden van de gemeente en in gebouwen die SWK huurt van woningcorporaties en de NS. Van alle permanente units zijn er 38 in gebruik als bureau-/werkruimte voor Utrechtse kunstinstellingen en creatief ondernemers. Verder verhuren we 5 gastateliers / tijdelijke accommodaties voor (buitenlandse) kunstenaars en 30 atelierwoningen in Leidsche Rijn, 14 zalen annex repetitieruimten, 152 ateliers en studio s, en 23 overige ruimten voor opslag, vergaderruimten ed. (zie verder: Kengetallen en Panden in beheer). Kunstenaarsateliers Binnen het bestand aan ateliers en werkruimten worden in totaal 94 van de permanente ateliers verhuurd aan autonome kunstenaars (fine arts). Deze kunstenaarsateliers bevinden zich in SWK030 panden (31), in permanente panden van de gemeente en overige verhuurders (63). De ateliers in SWK panden zijn gemiddeld 40 m2 en kosten 60,- per m2 per jaar kale huur. De andere permanente ateliers zijn gemiddeld 38 m2 en kosten ca. 63,00 per m2 per jaar. Voor de atelierruimten van de 30 atelierwoningen gelden afwijkende formaten (ca. 50m2 per atelier) en prijzen. Permanent atelier Concordiastraat 12

13 Inschrijving en toewijzing Het totaal aantal ingeschrevenen kunstenaars, kunstinstellingen, creatieve ondernemers in 2014 (513) fors toegenomen in vergelijkbaar met 2013 (378). Inschrijving bij de stichting is mogelijk in de categorieën A (professionele kunstenaars), B (creatief ondernemers) of C (kunstinstellingen en overigen). De inschrijving wordt jaarlijks geactualiseerd. Er staan eind 2014 vooral meer creatief ondernemers en overigen (kunstinstellingen, starters, kunstenaars die nog op de academie zitten ed) ingeschreven dan het jaar daarvoor. Voor categorieën A en B geldt dat er sprake moet zijn van aantoonbaar professioneel kunstenaarschap, of professioneel ondernemerschap op het gebied van kunsten, cultuur en /of creatieve industrie. Toetsing daarvan vindt plaats aan de hand van opleiding (diploma), actueel CV, motivatie van kunstenaarschap / creatief ondernemerschap. Ingeschrevenen A of B kunnen via het aanbod op de website op dezelfde ruimten reageren maar er is daarbij dan wel sprake van prijsdifferentiatie. Personen, instellingen en ondernemers die niet aan de opleidings- en/of professionaliteits-criteria voldoen maar wel actief zijn op gebieden van kunst en/of cultuur, kunnen in de categorie C worden ingeschreven. Eventueel kunnen deze partijen huurder worden van tijdelijke werkruimten die met kenmerk C op onze website worden vermeld. Het aanbod van deze ruimten is afhankelijk van het soort gebouw en specifieke omstandigheden. Na afloop van deze (tijdelijke) huurovereenkomsten kan opnieuw worden beoordeeld of de betreffende huurder (C) op basis van zijn activiteiten en actueel CV inmiddels in aanmerking komt voor een andere categorie (A of B). Het aanbod van ruimten in de permanente panden is over het algemeen alleen toegankelijk voor ingeschreven personen of instellingen in de categorieën A of B. Al onze procedures, voorwaarden en criteria staan uiteraard zo volledig mogelijk vermeld op de website van de stichting. Huurdersmutaties Het aantal huurders en (mede)gebruikers eind 2014 bedraagt om en nabij de 750 personen. Dit is een tamelijk accurate raming van het aantal personen wat wekelijks op de een of andere manier actief is in onze panden. Op heeft SWK030 in totaal 267 lopende huurovereenkomsten waaronder een reeks grotere overeenkomsten (ruimten > 200 m2) met kunstinstellingen. In 2014 was er sprake van 130 huurdersmutaties: 52 contracten werden ontbonden en er werden 76 nieuwe contracten afgesloten. 13

14 Beheer en onderhoud Het totaal aantal beheerde vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak (tijdelijk en permanente ruimte gezamenlijk, exclusief gangen, toiletten ed.) is in 2014 ongeveer op hetzelfde niveau gebleven ( m2). In 2014 is meerjarig onderhoud uitgevoerd aan het Muziekhuis Loevenhoutsedijk (coating vloeren) en aan de panden Laan van Engelswier 13(hekwerk en vernieuwen dakbedekking), en het Muziekhuis Makassarstraat (aanpassingen en hekwerk parkeerterrein). De totale kosten voor meerjarig onderhoud in 2014 bedroegen Aan regulier onderhoud werd in uitgegeven. Er werd euro gedoteerd in het Voorzieningenfonds Groot Onderhoud. Per is de omvang van het Voorzieningenfonds Meerjarig Onderhoud Voor 2015 zijn diverse verbouwingen en schilderwerken voorzien ter hoogte van Facilitaire werkplaats Meubelmakers collectief Broedplaats Jutfaseweg 14

15 4. Financieel Algemeen Naast de realisatie van het Jaarplan en de daarbij horende begroting hebben we in 2014 de verbouwing afgerond van het pand Lange Nieuwstraat 7. Verder konden we verbouwingen realiseren van de Mariëndaalstraat en Kleine Geertekerkhof 6. De gemeente als subsidiënt vraagt jaarlijks verantwoording van deze en andere onderhanden projecten. In het Accountantsrapport 2014, jaarlijks ter beschikking gesteld aan de gemeente Utrecht als subsidiënt, worden door middel van afzonderlijke bijlagen tussentijdse financiële verantwoordingen geleverd van de projecten Anthoniedijk, Atelierwoningen Leidsche Rijn, Plompetorengracht, Laan van Engelswier, Mariëndaalstraat en Kleine Geertekerkhof. Het project Lange Nieuwstraat 7 is in 2014 afzonderlijk verantwoord en afgerond. Halverwege het jaar zijn we overgestapt naar een ander softwareprogramma voor het onroerend goed beheer en daarmee naar een ander financieel programma. Transitiegebouw Ravellaan 96 15

16 Jaarrekening 2014 en Begroting 2014 De omzet van de stichting bestaat uit huuropbrengsten, subsidiebijdragen, voorschotten bijkomende kosten, inschrijfgelden en de opbrengsten van project- en adviesuren. De omzet in 2014 exclusief subsidies bedraagt (begroot was ). Deze omzet verschilt ook aanzienlijk van de gerealiseerde omzet 2013 ( ) De totaal omzet 2014 inclusief subsidies bedraagt De lasten anderzijds laten aanzienlijk lagere huisvestingskosten zien dan begroot. Deze verschillen in omzet en kosten worden verklaard door de andere wijze waarop we in het nieuwe automatiseringsprogramma vanaf 2014 omgaan met de afrekeningen servicekosten. Zowel de voorschotnota s van de nutsbedrijven als de door huurders aan SWK030 betaalde voorschotten zijn sinds dit jaar als balansvoorziening opgenomen en worden niet langer meegenomen in de exploitatie. Aan structurele subsidie van de gemeente Utrecht werd in ontvangen. Wanneer het structurele exploitatietekort van de ateliers Mgr v.d. Weteringstraat hierop in mindering wordt gebracht (voor 2013 is dat ) is de vaste gemeentelijke subsidie ca. 10% van de omzet van SWK. Ontvangen projectsubsidies worden hierbij niet meegeteld. Over 2014 werd een positief resultaat behaald van 1.727,- tegenover een positief resultaat van 6.246,- in Er werd in het boekjaar ten laste van de exploitatie voor het eerst afgeschreven op de inventaris van de appartementen in Het Witte Pand. In de reservering voor Groot Onderhoud is conform Begroting 2014 een bedrag gedoteerd van Aan eenmalige subsidies werd een bedrag toegekend van voor de exploitatie van het pand Grave van Solmsstraat 2 voor de periode Daarnaast werden in het kader van de gemeentelijke nota Kapitaalgoederen eenmalige subsidies toegekend voor achterstallig onderhoud van de panden Mariëndaalstraat (dakisolatie en daglichttoetreding), Kleine Geertekerkhof (gevelrenovatie), Plompetorengracht (klimaatbeheersing en dakisolatie) en Laan van Engelswier (gevelrenovatie De totale personele kosten van de stichting in 2014 (incl. pensioenpremies, cao-index, kosten verzuimverzekering, opleiding ed.) zijn. 1,5 % gestegen in vergelijking met De lonen en salarissen zijn in 2014 niet toegenomen ten opzichte van Zoals vermeld zijn de tussentijdse financiële verantwoordingen van onderhanden projecten onderdeel van de Jaarrekening. 16

17 Subsidies en projectverantwoordingen In 2014 werd ontvangen aan gemeentelijke exploitatie- en organisatiesubsidie. Het jaarlijks exploitatietekort van de ateliers Mgr v.d. Weteringstraat ( in 2014) wordt uit deze structurele subsidie vereffend. Verder werd in 2014 een termijn van het vooruit ontvangen subsidiebedrag van per jaar (totaal ) voor het project Concordiastraat (periode ) geactiveerd. Voor het project Grave van Solmsstraat 2 werd ten gunste van de exploitatie een (vooruit ontvangen) bedrag van geactiveerd. Uit het Atelierfonds Leidsche Rijn werd een voorzien bedrag van aangewend ten behoeve van een kostendekkende exploitatie. De volgende projectsubsidies / beschikkingen werden door de gemeente in 2014 verleend: - Verleningsbeschikking Plompetorengracht Doss Verleningsbeschikking Grave van Solmsstraat Doss Verleningsbeschikking Laan van Engelswier Doss Verleningsbeschikking Aktiviteitenplan 2015 Doss Verleningsbeschikking Kleine Geertekerkhof-Mariëndaalstr De volgende aanvragen tot vaststelling (eindverantwoording) van projecten werden in 2014 nagezien, getoetst en goedgekeurd door de gemeente: - Programmeringsactiviteiten 2013 (structurele subsidie) Investeringsbijdrage Lange Nieuwstraat Broedplaats Jutfaseweg

18 5. Bestuur en Organisatie SWK Kunsthuisvesting Het bureau van de stichting is gevestigd op het adres Lauwerecht 12 en is vijf dagen per week tussen en geopend. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en indexeringen worden de afspraken uit de CAO voor het Corporatiewezen gevolgd. De personele bezetting van het bureau is in 2014 niet veranderd. De totale formatie in 2014 (3.9 fte) is gelijk gebleven ten opzichte van Het ziekteverzuim was nihil. Code Cultural Governance Als onderdeel van de subsidieverantwoording aan de gemeente Utrecht heeft de stichting voor de bestuurlijke gang van zaken en bedrijfsvoering van de organisatie de Eigen Verklaring Governance Code ondertekend. Samenstelling Bureau Drs. B. Mertens, directeur (1 fte) S. Bauwens, algemeen secretariaat (0.72 fte) E. Gielesen, financiële administratie (0.72 fte) A. Besseling, verhuurzaken (0.78 fte) P. Heijmeier, beheerzaken (0.66 fte) Bestuur Het toezichthoudend bestuur van de stichting kwam in 2014 vijf keer in vergadering bijeen. Samenstelling bestuur: Ir. H. Sprunken, voorzitter Drs. P. van Anraad, penningmeester Drs. H. Zijlstra, lid H. Ernest, lid 18

19 Kengetallen Per 31 december Aantal panden in beheer Aantal panden permanent Aantal panden tijdelijk Aantal panden eigendom SWK Aantal gehuurd van SO Aantal gehuurd corporaties/part Aantal ruimten Permanente ruimten: ateliers/studio s presentatie-/tentoonstellingsruimte repetitieruimten kantoorruimten opslagruimten woonwerk artist-in-residence pantry s/overige ruimten Aantal tijdelijke werkruimten Toename permanente ruimten Verworven tijdelijke ruimten Opgeleverde tijdelijke ruimten Totaal toe- / afname per jaar

20 Aantal beheerde m² VVO Aantal m² permanente verhuur Aantal m² tijdelijke verhuur Aantal m² gedoogregime Totaal m² in beheer Toename/afname per jaar Percentages beheerde m² Permanent 77,7% 78,1% 74,5% 73,2% 63,5% 88,5% Tijdelijk 18,7% 18,7% 19,2% 24,3% 8,3% 11,2% Gedoogregime 3,6% 3,2% 6,3% 2,5% 28,2% 0,3% Aantal huurders in panden Aantal contractanten Aantal (mede)gebruikers Totaal Mutaties huurders Beëindigde contracten Nieuwe contracten Totaal aantal mutaties Ingeschrevenen A (professionele kunstenaars B (creatief ondernemers) C (kunstinstellingen en overigen) Nieuwe aanmeldingen Nieuw A Nieuw B Nieuw C Afgewezen 22 20

Lange Nieuwstraat 7, Utrecht. Jaarverslag 2013

Lange Nieuwstraat 7, Utrecht. Jaarverslag 2013 Lange Nieuwstraat 7, Utrecht Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 I. Werkverslag 1. Algemeen 3 2. Projecten 4 3. Verhuur en beheer werkruimten 9 4. Financieel 12 5. Bestuur en organisatie 15 2 1. Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT

JAARVERSLAG 2015 STICHTING SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT JAARVERSLAG 2015 STICHTING SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT Voorwoord Begin februari 2016 is de huidige directeur Bert Mertens wegens ziekte plotseling uitgevallen. Het jaarverslag is hierdoor beknopter dan

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT

BELEIDSPLAN SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT BELEIDSPLAN 2017-2021 SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding TERUGBLIK 1. Kwaliteitsslag binnen de panden en aankoop nieuwe panden Verduurzaming en verbetering Investeringen Tijdelijke

Nadere informatie

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt Informatie Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort Ateliergebouw De Birkt In deze brochure Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

Adres: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad Huurprijs 4.650,00 per maand

Adres: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad Huurprijs 4.650,00 per maand Adres: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad Huurprijs 4.650,00 per maand Omschrijving Ligging: Het pand is op prachtige rustige groene locatie gelegen aan de Goudstraat 8 op het industrieterrein Oostervaart.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL vanaf ca. 140 m² b.v.o. A12 voldoende Prominent Vastgoed B.V. Electronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaal

Nadere informatie

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN Op een sfeervolle locatie, midden in de oude kern van Meerssen, is dit statige kantoorpand gelegen aan de Markt. Het

Nadere informatie

ZUIDEINDE 62 TE BARENDRECHT

ZUIDEINDE 62 TE BARENDRECHT ZUIDEINDE 62 TE BARENDRECHT 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft Ligging en bereikbaarheid : Kantoorruimte van 454 m² met 258 m² opslagruimte gelegen op de begane grond aan het Zuideinde 62

Nadere informatie

Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te

Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te nemen. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid op een unieke

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfspand op De Steiger 206 te Almere kosten koper45 per vierkante meter per jaar

Huur of koop bedrijfspand op De Steiger 206 te Almere kosten koper45 per vierkante meter per jaar Huur of koop bedrijfspand op De Steiger 206 te Almere 995000 kosten koper45 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900

Nadere informatie

TE HUUR. winkel-/praktijkruimte gezondheidscentrum 'Waterlinie' Koningin Máximalaan 30 te Uithoorn

TE HUUR. winkel-/praktijkruimte gezondheidscentrum 'Waterlinie' Koningin Máximalaan 30 te Uithoorn TE HUUR winkel-/praktijkruimte gezondheidscentrum 'Waterlinie' Koningin Máximalaan 30 te Uithoorn Een winkel-/praktijkruimte op de begane grond van het gezondheidscentrum 'Waterlinie', naast de hoofdentree,

Nadere informatie

ATELIERGEBOUW De Birkt. Siliciumweg 21,23 en 25 te Amersfoort

ATELIERGEBOUW De Birkt. Siliciumweg 21,23 en 25 te Amersfoort ATELIERGEBOUW De Birkt Siliciumweg 21,23 en 25 te Amersfoort Ruimte voor Creatief Talent! Het Ateliergebouw de Birkt maakt onderdeel uit van het zeer representatieve bedrijvenpark de Birkt en staat bekend

Nadere informatie

Kantoorruimte. Steijnweg 41 te Oosterbeek. Te huur

Kantoorruimte. Steijnweg 41 te Oosterbeek. Te huur Te huur Kantoorruimte Steijnweg 41 te Oosterbeek Steijnweg 41 te Oosterbeek Algemeen: Ca. 150 m² (VVO) kantoorruimte te huur op de begane grond in Oosterbeek. Vloeroppervlakte: Voor verhuur is beschikbaar

Nadere informatie

Adres: Luifelstraat 40-42, 6041 EK Roermond

Adres: Luifelstraat 40-42, 6041 EK Roermond Adres: Luifelstraat 40-42, 6041 EK Roermond Omschrijving TE HUUR: Winkelruimte in het stadscentrum Object: Het betreft een winkelruimte met diverse opslag- en werkruimten, kantoor en kelder. De winkelruimte

Nadere informatie

Soestdijkerstraatweg 27 A/B Hilversum 6.250,00 per maand

Soestdijkerstraatweg 27 A/B Hilversum 6.250,00 per maand Soestdijkerstraatweg 27 A/B Hilversum 6.250,00 per maand Forte Makelaars Omschrijving Algemeen: Representatieve monumentale kantoorvilla op prachtige zichtlocatie met een totaal metrage van circa 370 m²

Nadere informatie

Stationsweg 6 te Oosterbeek

Stationsweg 6 te Oosterbeek Te huur Kantoorruimte Stationsweg 6 te Oosterbeek Stationsweg 6 te Oosterbeek Algemeen: Representatieve kantoorvilla met achterbouw en parkeerplaatsen op eigen terrein. Vloeroppervlakte: Totaal ca. 495

Nadere informatie

Brochure. De Stuwdam 53 3815 KM Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. De Stuwdam 53 3815 KM Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure De Stuwdam 53 3815 KM Amersfoort pagina 1 van 9 TE HUUR Omschrijving Deze recent gebouwde bedrijfs- kantoorunit (bouwjaar 2006) wordt volledig turn-key aangeboden. De unit maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Bedrijfs-/kantoorunit in Utrecht

Bedrijfs-/kantoorunit in Utrecht Te huur Bedrijfs-/kantoorunit in Utrecht Adres Arkansasdreef 32 H te Utrecht Algemeen De bedrijfs-/kantoorunit gelegen aan de Arkansasdreef 32 H is voor de verhuur beschikbaar. De unit maakt deel uit van

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam

KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam Voor meer informatie of een bezichtiging: Van Kempen BOG www.vankempenbog.nl Tel. nr. 06 49 22 54 98 E-mail: info@vankempenbog.nl Omschrijving

Nadere informatie

Te Huur BEDRIJFSRUIMTE. Heliumweg 20. te Amersfoort

Te Huur BEDRIJFSRUIMTE. Heliumweg 20. te Amersfoort Te Huur BEDRIJFSRUIMTE Heliumweg 20 te Amersfoort Algemeen Op een zichtlocatie op het bedrijventerrein Isselt is een bedrijfsunit van circa 673 m² te huur aan de Heliumweg 20. Er zijn mogelijkheden om

Nadere informatie

Huur bedrijfsruimte op Verlengde Bremenweg 10 te Groningen 75000 per jaar

Huur bedrijfsruimte op Verlengde Bremenweg 10 te Groningen 75000 per jaar Huur bedrijfsruimte op Verlengde Bremenweg 10 te Groningen 75000 per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

Kant - en - Klaar Kantoor

Kant - en - Klaar Kantoor Kant - en - Klaar Kantoor Kantoorgebouw De Enk Verhuurboekje Kantoorgebouw De Enk Tivolilaan 205 6824 BV Arnhem www.kantoor-enk.nl G72 contact gegevens G72 - Kantoorgebouw De Enk Tivolilaan 205 6824 BV

Nadere informatie

Brochure. Terminalweg 21 C 3821 AJ Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Terminalweg 21 C 3821 AJ Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Terminalweg 21 C 3821 AJ Amersfoort pagina 1 van 8 TE HUUR Omschrijving Het betreft een zeer gunstig gelegen zelfstandige kantoorunit van ca. 140 m² voorzien van vloerbedekking en systeemplafonds

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM Object De stichting Het Begijnhof heeft een Rooms

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168 Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie Adresgegevens

Nadere informatie

VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN

VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN WONING IN WINKELRUIMTE MET OPSLAGRUIMTE Vlietlaan 26 te Rotterdam-Kralingen WONING IN TE HUUR Betreft: Keurig verzorgde winkelruimte op de hoek van de Heer Hugostraat en

Nadere informatie

Te koop Winkelruimte met bovenwoning. /te huur winkelruimte. Noordewierweg 127. Te Amersfoort

Te koop Winkelruimte met bovenwoning. /te huur winkelruimte. Noordewierweg 127. Te Amersfoort Te koop Winkelruimte met bovenwoning /te huur winkelruimte Noordewierweg 127 Te Amersfoort. Algemeen Op een mooie locatie en goed in het zicht, op de hoek van de Noordewierweg- Lekstraat te koop/te huur

Nadere informatie

LEERDAM KERKSTRAAT 29 WINKELRUIMTE TE HUUR. Ruime winkelruimte op de meest prominente winkellocatie in de Leerdamse binnenstad

LEERDAM KERKSTRAAT 29 WINKELRUIMTE TE HUUR. Ruime winkelruimte op de meest prominente winkellocatie in de Leerdamse binnenstad LEERDAM KERKSTRAAT 29 WINKELRUIMTE TE HUUR Ruime winkelruimte op de meest prominente winkellocatie in de Leerdamse binnenstad Object Het object is verdeeld in een commerciële ruimte op begane grond en

Nadere informatie

UTRECHT STADSBAAN LEIDSCHE RIJN UTRECHT

UTRECHT STADSBAAN LEIDSCHE RIJN UTRECHT UTRECHT STADSBAAN LEIDSCHE RIJN UTRECHT www.leidscherijn1-69.nl Omschrijving ALGEMEEN: representatieve kantoorruimte gelegen aan de westzijde van Utrecht op het bedrijventerrein Oudenrijn, nabij het verkeersknooppunt

Nadere informatie

Goudsmid 7 9 11 2461 TR, Ter Aar

Goudsmid 7 9 11 2461 TR, Ter Aar 9 11 2461 TR, Algemeen: Wij bieden 3 bedrijfshallen te koop aan met 67 m² opslagruimte op de begane grond en 67 m² opslag/ kantoor op de eerste verdieping. Gelegen op Bedrijvenpark Leidsche Vaart in, deel

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Vrijblijvende projectinformatie Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Type : kantoorruimten Kamers : van circa 27 m² tot 163 m² Prijs : vanaf circa 300,=, excl. servicekosten, exclusief btw per

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

TE HUUR Herenstraat 1 B. te Utrecht

TE HUUR Herenstraat 1 B. te Utrecht TE HUUR Herenstraat 1 B te Utrecht Algemeen In karakteristiek kantoorpand op de hoek van de Nieuwegracht en Herenstraat ca. 165 m² kantoorruimte op de 2e verdieping. De kantoorruimte heeft een eigen, representatieve

Nadere informatie

Brochure. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. pagina 1 van 10

Brochure. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. pagina 1 van 10 Brochure pagina 1 van 10 De BIKoffice TE HUUR Omschrijving Comfortabel, betaalbaar en goed bereikbaar zijn enkele speerpunten van deze luxe kantoorruimte in een markant gebouw. Er zijn units te huur vanaf

Nadere informatie

Representatieve kantoorruimte op loopafstand van het NS-Station Amersfoort +

Representatieve kantoorruimte op loopafstand van het NS-Station Amersfoort + Te huur Representatieve kantoorruimte op loopafstand van het NS-Station Amersfoort + Adres Bergstraat 33 te Amersfoort Omgevingsfactoren Het kantoor is gevestigd in een middelgroot en sfeervol pand op

Nadere informatie

Ruimte in het centrum van Houten

Ruimte in het centrum van Houten Te huur Ruimte in het centrum van Houten Adres Het Kant 47 te Houten Locatie De bedrijfsruimte is gelegen midden in het centrum van Houten direct nabij het NS station Houten. In de winkelstrip zijn diverse

Nadere informatie

TE HUUR. Bolwerk 13 - Kampen

TE HUUR. Bolwerk 13 - Kampen TE HUUR Bolwerk 13 - Kampen adres Dorpsweg 4 8271 BM IJsselmuiden telefoon (038) 33 159 22 e-mail info@juffervastgoed.nl website www.juffervastgoed.nl datum 7 maart 2016 Juffer Vastgoed B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht 1 Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht In 2010 worden in de wijk t Zand in Leidsche Rijn 30 atelierwoningen gebouwd. De locatie is in en om een hoogstam kersenboomgaard, eens onderdeel van het groene

Nadere informatie

MARINUS BOLKPLEIN 18 en 30 te ROTTERDAM WINKELCENTRUM LAGE LAND

MARINUS BOLKPLEIN 18 en 30 te ROTTERDAM WINKELCENTRUM LAGE LAND MARINUS BOLKPLEIN 18 en 30 te ROTTERDAM WINKELCENTRUM LAGE LAND 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : 2 winkelruimten van ca. 125 m²en ca. 482 m² aan het Marinus Bolkplein 18 en 30 in Winkelcentrum

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand

Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand Huur kantoorruimte op Zaagmolenlaan 4 te Woerden 250 per maand Aanbiedende partij: Kantoorruimtevinden.nl Email: - Telefoon:. Website: www.kantoorruimtevinden.nl Omschrijving 35-959 m² kantoor / showroom

Nadere informatie

Brochure. Kosmonaut 7 3824 MK Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Kosmonaut 7 3824 MK Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Kosmonaut 7 3824 MK Amersfoort pagina 1 van 11 TE HUUR Omschrijving Op bedrijventerrein Calveen ligt dit representatieve bedrijfspand met bedrijfsruimte en kantoorruimte. Door de indeling, voorzieningen

Nadere informatie

Hellingstraat 22 Huizen

Hellingstraat 22 Huizen Oppervlakte 209 m² 90,- per m² per jaar (excl. BTW) Kenmerken Kenmerken object Hoofdbestemming Ligging Oppervlakte In units vanaf Parkeerfaciliteiten Huurprijs Kantoorruimte in woonwijk, winkelgebied stadscentrum

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

TE HUUR. 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made

TE HUUR. 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made TE HUUR 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made Situering De multifunctionele bedrijfsunits zijn gelegen aan de Oude Kerkstraat te Made op bedrijventerrein Stuivezand ten noordwesten

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Heuveloord 25 te Utrecht 15120

Huur kantoorpand op Heuveloord 25 te Utrecht 15120 Huur kantoorpand op 15120 Aanbiedende partij: VGW Vastgoed Email: info@vgwvastgoed.nl Telefoon: 030-2626505 Omschrijving Te huur: Watertoren op Rotsoord te Utrecht. Unieke verdieping te huur in de creatieve

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Bijster 41 te Breda 119 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Bijster 41 te Breda 119 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Bijster 41 te Breda 119 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Olmenlaan 8 te Leusden 60 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Olmenlaan 8 te Leusden 60 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Olmenlaan 8 te Leusden 60 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Huur kantoorpand op P.C. Hooftlaan 3 te Amersfoort 160 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op P.C. Hooftlaan 3 te Amersfoort 160 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op P.C. Hooftlaan 3 te Amersfoort 160 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT (a.u.b. invullen in blokletters)

INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT (a.u.b. invullen in blokletters) INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT (a.u.b. invullen in blokletters) 1. PERSONALIA KUNSTENAAR: FAMILIENAAM:... VOORNAMEN: GEBOORTEDATUM:. ADRES: POSTCODE WOONPLAATS: TELEFOON:... E-MAILADRES...

Nadere informatie

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven TE HUUR Hurksestraat 19 Eindhoven Hurksestraat 19 te Eindhoven Beatrixcomplex Locatie : Op bedrijventerrein De Hurk langs de snelweg ligt het Beatrix complex. Dit BE gebouw zal herontwikkeld worden

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Televisieweg 1 B te Almere 1350 per maand

Huur kantoorpand op Televisieweg 1 B te Almere 1350 per maand Huur kantoorpand op Televisieweg 1 B te Almere 1350 per maand Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu Omschrijving

Nadere informatie

TE HUUR Bedrijfsruimte met kantoor en afsluitbaar buitenterrein

TE HUUR Bedrijfsruimte met kantoor en afsluitbaar buitenterrein TE HUUR Bedrijfsruimte met kantoor en afsluitbaar buitenterrein Terminalweg 17 3821 AJ AMERSFOORT Huurprijs 82.500,- p.j. Grote Sint Jansstraat 2a 3811 HX Amersfoort www.rebm.nl Solitair Bedrijfsgebouw

Nadere informatie

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur

Nadere informatie

TE HUUR WINKELRUIMTE. Hildo Kroplaan 99 Den Haag

TE HUUR WINKELRUIMTE. Hildo Kroplaan 99 Den Haag TE HUUR WINKELRUIMTE Hildo Kroplaan 99 Den Haag Adres Hildo Kroplaan 99, Den Haag Algemeen Locatie Bekniopte winkelruimte van circa 35 m² vvo gelegen in het overdekte passagegedeelte van buurtwinkelcentrum

Nadere informatie

Te huur Peppelkade 10 te Houten

Te huur Peppelkade 10 te Houten Te huur Peppelkade 10 te Houten Te huur Bedrijfsruimte met kantoorruimte Gemeente : Houten. Adres : Peppelkade 10. Algemeen : Het betreft gerenoveerde (2009) bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Anthony Fokkerweg 61-III te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Anthony Fokkerweg 61-III te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Anthony Fokkerweg 61-III te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Anthony Fokkerweg 61 III, (1059 CP) te Amsterdam Op het bedrijventerrein de Schinkel

Nadere informatie

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015 Jaarlijkse evenementen met internationale aantrekkingskracht maart maart maart mei mei juni augustus augustus september

Nadere informatie

Kantoorruimte op bedrijventerrein

Kantoorruimte op bedrijventerrein Te huur Kantoorruimte op bedrijventerrein Drie Eiken in Baarn Adres Tolweg 12 te Baarn Omgevingsfactoren Dit kantoorgebouw met een prachtige zichtlocatie is gelegen op het bedrijventerrein de Drie Eiken

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Van Deventerlaan 40 te Utrecht 160 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Van Deventerlaan 40 te Utrecht 160 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Van Deventerlaan 40 te Utrecht 160 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE UTRECHTSESTRAAT 35 TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE UTRECHTSESTRAAT 35 TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE UTRECHTSESTRAAT 35 TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Achter Sint Pieter 140 te UTRECHT

PROJECTINFORMATIE Achter Sint Pieter 140 te UTRECHT PROJECTINFORMATIE Achter Sint Pieter 140 te UTRECHT PROJECTINFORMATIE TE HUUR Kantoorruimte te UTRECHT Adres: Algemeen: Achter Sint Pieter 140 te Utrecht Kantoorgebouw Beijers is een luxueus en karaktervol

Nadere informatie

Haaften, Molenstraat 21

Haaften, Molenstraat 21 Haaften, Molenstraat 21 OMSCHRIJVING: Te huur: multifunctioneel pand vanaf 20,= per m² per jaar! In dit bijzondere bedrijfsobject, gelegen aan de voet van de Waalbandijk in Haaften, zijn diverse gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

HARINGVLIET 78 TE ROTTERDAM

HARINGVLIET 78 TE ROTTERDAM HARINGVLIET 78 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HARINGVLIET 78 TE HUUR Betreft Ligging en bereikbaarheid : Te huur 75,6 m² gerenoveerde kantoorruimte gelegen op de begane grond en 102 m²

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte/Showroom. Wiekenweg 58 te Amersfoort

Te huur Bedrijfsruimte/Showroom. Wiekenweg 58 te Amersfoort Te huur Bedrijfsruimte/Showroom Wiekenweg 58 te Amersfoort Algemeen Op bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef, aan de doorgaande weg tussen Amersfoort en Hoevelaken, ligt dit zeer representatieve kantoorgebouw.

Nadere informatie

Brochure. Euroweg 27 3825 HA Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Euroweg 27 3825 HA Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Euroweg 27 3825 HA Amersfoort pagina 1 van 11 TE HUUR Omschrijving Op het bedrijvenpark Vathorst, direct gelegen aan de Rijksweg A1 is een zeer representatief multifunctioneel bedrijfscomplex

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM

VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE

Nadere informatie

Bij de realisatie van het gebouw is gebruik gemaakt van duurzame materialen, wat de kwaliteit van het gebouw ten goede is gekomen.

Bij de realisatie van het gebouw is gebruik gemaakt van duurzame materialen, wat de kwaliteit van het gebouw ten goede is gekomen. Zeer modern goed onderhouden kantoorpand met bedrijfsruimte op bedrijventerrein de Rijnhoek, midden in het Groene Hart. Met name voor ondernemers in het midden-, kleinbedrijf bieden deze units qua omvang

Nadere informatie

Brandt Bedrijfshuisvesting Verkeersweg 5, 3842 LD Harderwijk Tel: 0341-414353 www.bbh.nu / info@bbh.nu Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Brandt Bedrijfshuisvesting Verkeersweg 5, 3842 LD Harderwijk Tel: 0341-414353 www.bbh.nu / info@bbh.nu Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Omschrijving TE HUUR Bouw & Infra Park (gebouw 100) te Harderwijk OBJECT Op het Bouw & Infra Park gelegen langs de Provinciale weg N302 is voor de verhuur het monumentale

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TE HUUR KANTOORRUIMTE BURGEMEESTER VERDERLAAN 15 TE UTRECHT

PROJECTINFORMATIE TE HUUR KANTOORRUIMTE BURGEMEESTER VERDERLAAN 15 TE UTRECHT PROJECTINFORMATIE TE HUUR KANTOORRUIMTE BURGEMEESTER VERDERLAAN 15 TE UTRECHT TE HUUR KANTOORRUIMTE TE UTRECHT ADRES Burgemeester Verderlaan 15 te Utrecht. ALGEMEEN Het kantoorgebouw is gelegen aan de

Nadere informatie

Adres: James Wattstraat 32 A, 1817 DC Alkmaar Huurprijs 850,00 per maand

Adres: James Wattstraat 32 A, 1817 DC Alkmaar Huurprijs 850,00 per maand Adres: James Wattstraat 32 A, 1817 DC Alkmaar Huurprijs 850,00 per maand Omschrijving TE HUUR: JAMES WATTSTRAAT 32 A ALKMAAR biedt op kantorenpark "De Viaanse Molen deze nette, afgewerkte kantoorruimte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht

Nadere informatie

Rooseveltstraat 12 Leiden

Rooseveltstraat 12 Leiden Objectinformatie Rooseveltstraat 12 Leiden Objectinformatie: Rooseveltstraat 12, Leiden Betreft: Het betreft hier een zeer representatieve en ruime multifunctionele ruimte gelegen op het geliefde bedrijventerrein

Nadere informatie

TE HUUR Nieuwegracht 94. te Utrecht

TE HUUR Nieuwegracht 94. te Utrecht TE HUUR Nieuwegracht 94 te Utrecht Algemeen Het betreft een monumentale kantoorvilla voorzien van werfkelder in het oude stadscentrum van Utrecht, voorzien van een eigen parkeerterrein. De eerste verdieping

Nadere informatie

Hellingstraat 22 Huizen

Hellingstraat 22 Huizen Oppervlakte 136 m² 90,- per m² per jaar (excl. BTW) Kenmerken Kenmerken object Hoofdbestemming Ligging Oppervlakte In units vanaf Parkeerfaciliteiten Huurprijs Kantoorruimte in woonwijk, winkelgebied stadscentrum

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Overijsselhaven 30 te Nieuwegein 50 per vierkante meter per jaar

Huur bedrijfspand op Overijsselhaven 30 te Nieuwegein 50 per vierkante meter per jaar Huur bedrijfspand op Overijsselhaven 30 te Nieuwegein 50 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Gelegen op industrieterrein Kieënweg op goede stand met gelijkwaardige bedrijven in de omgeving.

Gelegen op industrieterrein Kieënweg op goede stand met gelijkwaardige bedrijven in de omgeving. Gelegen op industrieterrein Kieënweg op goede stand met gelijkwaardige bedrijven in de omgeving. Representatieve bedrijfsruimte met kantoren. De kantoorruimten zijn in units te huur, verdeeld over begane

Nadere informatie

Solitair, in het groen gelegen kantoorgebouw in Oog in Al met ruime parkeermogelijkheden

Solitair, in het groen gelegen kantoorgebouw in Oog in Al met ruime parkeermogelijkheden Te huur Solitair, in het groen gelegen kantoorgebouw in Oog in Al met ruime parkeermogelijkheden Adres Ravellaan 205 209 te Utrecht Object Het kantoorgebouw is gelegen in de wijk Oog in Al, het zuidwestelijke

Nadere informatie

TE HUUR. Kanaaldijk Noord 17A + C Eindhoven

TE HUUR. Kanaaldijk Noord 17A + C Eindhoven TE HUUR Kanaaldijk Noord 17A + C Eindhoven 1 Object : Op de Kanaaldijk Noord 17 is een bedrijfsruimtecomplex van een 3-tal geschakelde bedrijfsruimten gelegen. Voor huur is beschikbaar een tweetal representatieve

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza OMSCHRIJVING: Te huur 178 tot 605 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Rhienderen Noord is recent het bedrijfsverzamelgebouw Mercuriusplaza

Nadere informatie

Te Huur Spijkenisse - Raadhuislaan 39-55 Kantoorgebouw

Te Huur Spijkenisse - Raadhuislaan 39-55 Kantoorgebouw Voor meer info Bezoek onze website Te Huur Spijkenisse - Raadhuislaan 39-55 Kantoorgebouw Betreft: Raadhuisstaete, compleet gerenoveerd kantoorgebouw met op de begane grond een commerciële plint, is centraal

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Distelweg 78-80 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Distelweg 78-80 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Distelweg 78-80 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Distelweg 78-80, (1031 HH) te Amsterdam Op het bedrijventerrein Amsterdam Buiksloterham

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg per jaar

Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg per jaar Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg 100000 per jaar Aanbiedende partij: Leck Makelaardij B.V. Email: info@leck.nl Telefoon: 0345470670 Website: http://www.leck.nl Omschrijving Showroom

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE. Showroomruimte. Gessel 3 te De Meern

PROJECTINFORMATIE. Showroomruimte. Gessel 3 te De Meern PROJECTINFORMATIE Showroomruimte Gessel 3 te De Meern Project: D.1352 JW/YR Pagina 1 van 8 Adres Gessel 3, 3454 MZ De Meern. Het voor verhuur beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal circa 370 m² b.v.o.

Nadere informatie

Brochure. Ariane 46 3824 MB Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Ariane 46 3824 MB Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Ariane 46 3824 MB Amersfoort pagina 1 van 10 TE HUUR Omschrijving Deze kantoorruimte met industriële uitstraling is gelegen op de eerste verdieping van het fraaie kantoorpand aan de Ariane in

Nadere informatie

TARWEKAMP 79-81 DEN HAAG

TARWEKAMP 79-81 DEN HAAG TARWEKAMP 79-81 DEN HAAG TE HUUR CIRCA 333 M² BEDRIJFS-/PRAKTIJKRUIMTE DEELVERHUUR BEHOORT TOT DE MOGELIJKHEDEN HUURPRIJS: 45.000,- PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070 262 91 44

Nadere informatie

TE HUUR. Zwaanshals 266-A te Rotterdam

TE HUUR. Zwaanshals 266-A te Rotterdam TE HUUR Zwaanshals 266-A te Rotterdam Betreft Winkel- kantoorruimte met een totale oppervlakte van 94m², gelegen aan het Zwaanshals in de wijk het oude noorden. Get Zwaanshals heeft de laatste jaren een

Nadere informatie

Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord

Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord Object Aan de Toetsenbordweg te Amsterdam Noord heeft Keystone Vastgoed B.V. een drietal gebouwen ontwikkeld van ieder drie verdiepingen. De gebouwen zijn zeer bijzonder

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Bijster 45 te Breda 119 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Bijster 45 te Breda 119 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Bijster 45 te Breda 119 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE WATTBAAN 51 TE NIEUWEGEIN

PROJECTINFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE WATTBAAN 51 TE NIEUWEGEIN PROJECTINFORMATIE TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE WATTBAAN 51 TE NIEUWEGEIN TE HUUR KANTOORRUIMTE TE NIEUWEGEIN ADRES Wattbaan 51 te Nieuwegein. ALGEMEEN In een korte periode is een groot deel verhuurd

Nadere informatie

Wiekenweg 33, Amersfoort

Wiekenweg 33, Amersfoort Te huur Wiekenweg 33, Amersfoort circa 450 m² turn key kantoorruimte energielabel A ruim parkeren op eigen terrein www.dtz.nl Te huur Op het zeer gunstig gelegen en jonge bedrijvenpark "De Wieken" komt

Nadere informatie

!"#$%&'()$*+),-'%."/*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8)."-*596:*

!#$%&'()$*+),-'%./*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8).-*596:* !"#$%&'()$+),-'%."/0#)1.23..4%.156 57.8)."-596: ;.."#.8+),-'%."/0#)1.? 9##:"&51&;&5(?..5("&//&@-4/&/##%$#;;&5A"-4#%5..;21)$=#51&",-4/#;&51&/#$(&5? '&5(".@&@-::-5:-50#)1.5.,-49&('&5(");&59&(B#@C&"/?

Nadere informatie

Brochure. Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort pagina 1 van 10 TE HUUR Omschrijving Het bedrijfsverzamelgebouw en ondernemerscentrum voor advocaten, accountants, adviseurs, psychologen en andere vrije beroepen

Nadere informatie