Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34"

Transcriptie

1 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid is de indicatie voor toegang tot deze intramurale plaatsen verscherpt. Ook binnen onze locatie is er regelmatig een aantal appartementen niet bewoond. Gelukkig weten ook veel mensen de weg naar het WZC te vinden. Als we een keuze maken voor een product of dienst dan willen we graag achterhalen welke ervaringen andere mensen hebben met dat product of die dienst. Als je een boek bestelt bij Bol.com kijk je bijvoorbeeld eerst naar de recensies. Voor restaurants kijken we graag op iens.nl en voor vakantieboekingen lezen we graag de ervaringen van anderen op zoover.nl. Mensen die op zoek gaan naar een zorgorganisatie willen ook graag ervaringen van anderen kennen. Ze hebben het vaak van horen zeggen, maar willen toch ook graag waarderingen van veel verschillende mensen lezen. Die waarderingen zijn te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Beweging 3.0, Woonzorgcentrum de Lichtenberg maakt al gebruik van Zorgkaart Nederland sinds 2011.Er zijn in die periode 31 waarderingen gegeven en de gemiddelde waardering was een 7,2. Wij willen graag meer ervaringen kunnen lezen op Zorgkaart. Wilt u ons helpen? Plaats uw waardering op Zorgkaart of vraag uw relatie een waardering te plaatsen. Henne de Kruijk locatiemanager Colofon Nummer: 34 Datum: 9 maart 2015 NIVO verschijnt 1x per drie maanden. Het is gericht op bewoners, hun familie en vrienden, het personeel en de vrijwilligers van Woonzorgcentrum de Lichtenberg, onderdeel van Beweging 3.0. Heeft u wensen, vragen en/of tips, neem dan contact op met Truus de Vries (coördinator Welzijn en Vrijwilligers). Tel: Ingezonden stukken zijn van harte welkom. Hierbij behoudt de redactie zich nadrukkelijk het recht voor deze stukken in te korten, aan te passen, dan wel te weigeren. Volgend nummer verschijnt op: 8 juni 2015 Druk: Klomp Bizzprint Uraniumweg RJ Amersfoort 1 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

2 WA-verzekering en inboedelverzekering Vanaf 1 januari 2015 zijn zowel de collectieve aansprakelijkheids- als de collectieve inboedelverzekering van Beweging 3.0 voor u gratis. Indien u nog een eigen verzekering heeft, kunt u deze opzeggen. De zorggroep draagt de premie van deze verzekeringen. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de woonconsulent, Alice Jager. Voor zowel de WA verzekering als de inboedelverzekering geldt een eigen risico per gebeurtenis. Bij diefstal geldt een maximum vergoeding. Bij schade wordt voor het bepalen van het uit te keren bedrag uitgegaan van de oorspronkelijke aanschafwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn. In beginsel is Beweging 3.0 niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vermissing van persoonlijke bezittingen. Met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid houden wij ons aan de voorwaarden zoals deze zijn weergegeven in de door ons afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien u meent dat deze verzekeringen onvoldoende dekking bieden, kunt u besluiten om bij uw eigen verzekeringsmaatschappij een aanvullende verzekering af te sluiten. Sta-in-de-weg rolstoelen Herhaaldelijk kunnen de bewoners van de Parkhof niet bij hun brievenbussen komen, omdat er rolstoelen voor staan. Aan iedereen het verzoek: plaats s.v.p. de rolstoelen geheel onder de trap na gebruik. Zo blijft iedereen tevreden. Alvast bedankt voor de medewerking! Opruiming bergingen begaande grond Iedere bewoner in het woonzorgcentrum heeft een berging van ongeveer 3m 3, gelegen op de begaande grond, waarin men kleding/koffers kan opbergen. De ruimte erom heen dient leeg te zijn. Al geruime tijd ligt er van alles in deze ruimte, zoals dozen, schilderijen, matrassen etc. Omdat er geen naam opstaat weten wij niet van wie dit is. Denkt u dat er iets van u buiten deze bergingen ligt, dan kunt u dit tot 1 april 2015 zelf opruimen. Vanaf 1 april zal alles buiten de bergingen, zonder vooraankondiging, worden verwijderd. 2 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

3 voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing Op woensdag 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, gecombineerd met de Waterschapsverkiezing. Om deel te kunnen nemen, dienen kiezers zich bij het stemlokaal te legitimeren met een origineel identiteitsdocument en een persoonlijke stempas. De stempas heeft u inmiddels ontvangen. Een ID-bewijs is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Zonder identiteitsbewijs kan er niet aan de stemming worden deelgenomen. Voor de komende verkiezing kan ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs worden gebruikt bij het stemmen. Praktisch houdt dit in dat op het ID-bewijs achter de tekst geldig tot de datum 19 maart 2010, of een latere datum moet staan. Mocht blijken dat de geldigheid van een identiteitsdocument (meer dan 5 jaar) is verlopen, of het document wordt vermist, dan kan een nieuw identiteitsdocument worden aangevraagd. Houdt er s.v.p. rekening mee dat de tijd die het duurt voordat het aangevraagde identiteitsdocument uitgereikt wordt, gemiddeld vijf werkdagen is. Ik wijs u in dit verband ook op het feit dat als kiezers bij onderhandse volmacht stemmen, zij een kopie van een identiteitsdocument moeten overleggen. Alleen bij een schriftelijke volmacht is er geen kopie van een legitimatiebewijs nodig. De schriftelijke volmacht moet voor 13 maart bij de gemeente Amersfoort, afdeling burgerzaken zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u vinden op de website Let op: ons stembureau is geopend van uur tot uur. Oplossing woordzoeker NIVO nummer 33 De juiste oplossing was: Wet Langdurige Zorg gaat in op nieuwjaarsdag. Bedankt voor de vele inzendingen. Uit deze inzendingen is mevrouw A.M. Van Loenhout door loting tot winnares uitgeroepen. Zij heeft inmiddels een lekkere doos chocolade ontvangen. Gefeliciteerd! Zomertijd Iedere laatste zondag van maart (dit jaar in de nacht van 28 op 29 maart) gaat de zomertijd in. Als het zomertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 2 uur 's nachts naar 3 uur 's nachts, vooruit dus. 3 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

4 Overgang naar kleinere zorggroepen Bewoners worden zo meer gekend, gezien en gehoord Kiezel, Kei en Rots, dat zijn nu de afdelingen of zorggroepen in woonzorgcentrum De Lichtenberg, waar de 87 bewoners wonen. Maar half april gaat dat veranderen. Dan komen er vijf, kleinere woonzorggroepen van niet meer dan bewoners, die ook door een kleinere en vaste groep verzorgers worden verzorgd. Aleid Wolting is een van de twee teamleiders van woonzorgcentrum De Lichtenberg, die de overgang naar kleinere zorggroepen begeleidt. Zij vertelt wat er gaat veranderen, en waarom. Teamleider Aleid Wolting: Door de kleinere zorggroepen komt er meer stabiliteit en meer rust voor de bewoners. Wat merken de bewoners van de verandering? De bewoners zullen er niet direct iets van merken. Nee hoor, niemand hoeft te verhuizen. Maar op den duur wordt het wel merkbaar voor de bewoners, hopen we. Nu komen er op een dag heel wat verschillende mensen bij hen langs. Als we gaan werken in kleinere en vaste groepen verzorgenden zien bewoners dagelijks minder gezichten bij hen binnen komen. Er komt daardoor meer stabiliteit en meer rust. Bewoners worden zo meer gekend, gezien en gehoord. Vanwaar deze verandering? De afgelopen jaren is de zorgzwaarte van bewoners sterk omhoog gegaan. Vroeger kregen we bewoners binnen die geïndiceerd waren op een zorgzwaarte 2 tot 4. Die mensen waren nog behoorlijk zelfstandig, hadden wat verzorging, maar eigenlijk geen behandeling nodig. Tegenwoordig komen hier mensen wonen met een veel hogere zorgzwaarte, 4 á 5, die veel intensievere zorg en soms ook zorg met behandeling nodig hebben. Dat zijn mensen die slecht ter been zijn of licht dementeren, die dus niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Dat doet dus een behoorlijk beroep op de verzorgenden. Om goed te kunnen zorgen moeten de groepen bewoners niet te groot zijn, want anders is het niet meer te behappen. Dan worden er fouten gemaakt en gaan er dingen verkeerd. 4 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

5 Hoe staan de verzorgers hier tegenover? Die zijn er vrijwel allemaal heel positief over, vertelt Aleid. Ze krijgen een betere signalerende functie en zien bijvoorbeeld beter als iemand niet goed eet of drinkt. Voor hen betekent het werken in kleinere zorggroepen dat ze bewoners beter leren kennen en beter op hun wensen kunnen inspringen. Ze gaan werken in teams die zelf verantwoordelijk gaan worden. Zo is er meer teamgevoel, maar ook meer verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent verantwoordelijk voor de groep waarvoor je werkt, ook als dingen niet goed gaan. Er is op die manier op den duur minder directe leiding van bovenaf nodig. Zijn zij hier klaar voor? De grotere zorgbehoefte van onze bewoners doet natuurlijk ook een beroep op de verzorgenden, die daar niet voor waren opgeleid. Zij krijgen te maken met bewoners die intensievere zorg of ook behandeling nodig hebben. De afgelopen twee jaar hebben we er daarom voor gezorgd dat iedere verzorgende die dat wilde een aanvullende opleiding kon volgen. Heel veel medewerkers hebben dat ook gedaan, dus verzorgenden zijn dus nu beter voorbereid op hun zwaardere taak. Wat merken familieleden of contactpersonen van de kleinere zorggroepen? Aleid: Sommige bewoners en familieleden zullen een andere zorgconsulente als contactpersoon krijgen, al proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden. Begin april zullen we iedereen per brief informeren wat er precies voor hem of haar gaat veranderen. Akke Holsteijn Tot slot, hoe gaan de nieuwe zorggroepen heten? De nieuwe, kleinere zorggroepen gaan heten: Specht, Lijster, Pimpelmees, Goudvink en Zwaluw. De verzorgsters hebben zelf de namen bedacht en zich laten inspireren door de vogels die we hier in De Lichtenberg om ons heen hebben. Denk mee over de zorg! Word lid van de Cliëntenraad! De cliëntenraad van woonzorgcentrum De Lichtenberg staat voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Maar veel bewoners zijn niet meer in staat om aan de cliëntenraad deel te nemen. Toch is het belangrijk dat zij ook een stem hebben; er gebeurt immers veel in de zorg. Daarnaast is het werk van de cliëntenraad niet alleen zinvol, maar ook leuk en interessant om te doen. Daarom doen wij een beroep op ú: dochters, zonen, neven, nichten of contactpersonen. Denk en doe met ons mee! Het gaat tenslotte ook om de belangen van úw dierbaren. Wilt u meer weten over het werk van de cliëntenraad? Kijk op of neem contact op met Charlotte Doornekamp (voorzitter): Cliëntenraad woonzorgcentrum De Lichtenberg 5 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

6 Verpleegkundige Irene Kasteleijn over kwaliteit in de zorg: "Het draait alleen maar als we allemaal een stukje doen Irene Kasteleijn komt gehaast binnen. Er is vanochtend iemand gevallen en die moest naar het ziekenhuis, daardoor liep alles anders. Verder wilde ik net nog een bewoner op de po helpen en daar op wachten. Zo n klusje zelf even afmaken en niet aan een collega overdragen is voor mij ook kwaliteit van zorg. Vroeger was ouderenzorg vrij eenvoudig. Af en toe kreeg een bewoner een injectie. Maar de afgelopen jaren is zorg veel complexer geworden, omdat we te maken hebben met bewoners die intensievere zorg nodig hebben. De vraag naar verpleegkundige kennis is dus ook toegenomen. Hoe zorgen we voor kwaliteit in die complexere zorg? Irene Kasteleijn werkt sinds juni 2014 als coachend verpleegkundige bij woonzorgcentrum De Lichtenberg, een nieuwe functie. Ze werkt niet alleen als verpleegkundige, maar begeleidt ook leerlingen én adviseert over hoe de kwaliteit van de zorg beter kan. Wat doe je precies? Werkdruk is de grootste vijand van kwaliteit. Ik werk ook in de dagelijkse zorg en dan zie je pas goed hoe het echt werkt, of juist niet. Het gaat in de praktijk om honderdduizend kleine dingen: medicijnen, tandenpoetsen of zorgen dat de verbandmiddelen worden aangevuld. Het draait alleen maar, als we allemaal een stukje doen. Als één iemand de verbandmiddelen niet aanvult, grijp je mis. We moeten allemaal rustig werken en goed nadenken. Gelukkig hoor ik veel goede ideeën bij de verzorgenden en is er enthousiasme en betrokkenheid. Er werken in ons woonzorgcentrum twee verpleegkundigen en er zijn er drie in opleiding. Ik begeleid de leerlingen, wat ik heel leuk vind, want het houdt je scherp. Ik leer ook weer dingen van hen: nieuwe technieken bijvoorbeeld. Daarnaast is het goede van mijn functie is dat ik me naast de zorg in de praktijk, ook kan verdiepen in bepaalde zaken: wordt het Elektronisch Cliëntendossier goed bijgehouden of hoe staat het met de wondzorg? Verpleegkundige Irene Kasteleijn: We staan open voor signalen om de kwaliteit te verbeteren. 6 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

7 Wat trof je aan toen je hier kwam werken? Irene: Een goed gemotiveerd team dat heel hard werkt. Mijn eerste opdracht was om me te focussen op het Electronisch Clientendossier (ECD), want dat is de basis van het werk. De informatie over de bewoners in die ipad moet kloppen. Dat ECD is nu aardig op orde, al blijft nog een aandachtspunt dat we moeten rapporteren op codes. Als een verzorgende contact heeft gehad met de huisarts, schrijf je voor je rapportage bijvoorbeeld hui9. Met het systeem kun je via die code alle andere contacten met de huisarts opzoeken en zien wat er eerder is gebeurd of afgesproken. Dat geeft veel informatie. Iets anders wat ik merkte, was dat ik vaak misgreep als ik materiaal voor bijvoorbeeld wondzorg nodig had. Dat dan weer zoeken kostte veel tijd. We hebben er nu voor gezorgd dat er twee ruimtes zijn ingericht met materiaal en iemand houdt dat ook bij. En verder? Verder heb ik me verdiept in de meldingen van incidenten met cliënten (de zogenaamde mic s) wat de medicatie betreft. Als daarmee iets fout gaat, moet een verzorgende dat melden. Het aantal meldingen was hoog. Dat betekent ook dat verzorgenden eerlijk zijn als er iets fout gaat en dat ook durven te zeggen. Dat is positief. We proberen er meer over te praten: hoe ernstig is deze mic? Wanneer moet ik de familie informeren? Hoe kunnen we herhaling voorkomen? Ook moeten we een meer verpleegkundige blik ontwikkelen en systematischer naar een bewoner kijken, voordat we een arts in schakelen. Dit doe je door iemands vitale functies in kaart te brengen, zoals ademhaling, temperatuur en bloeddruk. Of stel dat iemand incontinent is geworden vlak na de opname. Zorg je dan meteen voor incontinentiehulpmiddelen of kijk je even verder naar mogelijke oorzaken? Is iemand misschien tijdelijke verward door zijn verhuizing of plast hij gewoon niet rustig als er een iemand in de buurt staat? Die verpleegkundige blik moet ook meer terug te vinden zijn in het zorgleefplan van bewoners. Het geeft veel meer informatie als daar wat meer medische of psychosociale informatie staat, bijvoorbeeld Mevrouw is dementerend in plaats van zinnetjes als Wij moeten mevrouw helpen met de afwas en bij het aantrekken van haar kousen. Die stap moeten we nu gaan zetten. Ik denk dat het overgaan naar kleinere zorggroepen (red. zie artikel Overgang naar kleinere zorggroepen, p.4 en 5) helpt de kwaliteit te verbeteren. Zo kun je als verzorgende iemand immers beter volgen en leren kennen. Als je een wond verzorgt, hoe gaat het dan verder met die wond? Je komt ook dichter bij de bewoners en de familie te staan, want je wordt een vertrouwd gezicht. Wat verwacht je van bewoners en familie? Duidelijkheid over verwachtingen over en weer, antwoordt Irene. Wie zorgt waarvoor? Heeft iemand afwasmiddel of wasmiddel op zijn kamer? Is er een nagelgarnituurtje? Wij zijn vaak degenen die even snel de wc schoonmaken of de nagels knippen, maar daarvoor moeten er dan wel spullen zijn. Wij kunnen niet alle zorgtaken overnemen, zoals schoenen poetsen of een nieuwe tandenborstel kopen. Soms lijkt men dat wel van ons te verwachten. Het moet duidelijk zijn wie wat doet. Daar werken we nu aan en bewoners en familie krijgen daar binnenkort een brief over. Tot slot wil ik benadrukken dat bewoners of familie met vragen of suggesties altijd welkom zijn. Signalen voor het verbeteren van de kwaliteit kunnen komen van het management of van de werkvloer, maar ook van bewoners en hun relaties. Daar staan we open voor! Mail uw zorgconsulent of ga met haar in gesprek. Met zijn allen zorgen we er zo voor dat de kwaliteit optimaler wordt. Akke Holsteijn 7 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

8 Zorgenkind Hij had nooit bijster veel verstand bezeten hij was zo simpel als een kind van vier. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette en zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd ouder, maar niet zijn denken dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken, maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderlingen, dan zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen daar deed hij op zijn manier goed aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was zijn Vader, groot, sterk en stoer en Jezus was vanzelf zijn grote broer, die in de hemel op hem zat te wachten. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen en van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen want hij geloofde Vader op Zijn Woord. Toen hij zo ziek werd op die zondagmorgen wist hij meteen dat hij nu komen mocht. Hij had geen angsten en geen zorgen want Jezus zou wel meegaan op die tocht. Al had hij geen begrip van zonde, al was hij zo eenvoudig als een kind. God heeft bij hem zo n groot geloof gevonden als Hij bij theologen zelden vindt. De Ontmoeting in beweging Sinds een aantal maanden wordt er op Huiskamer de Ontmoeting 2 keer in de week aan beweging gedaan. De bal op bijgaande foto is hierbij een hulpmiddel. Niet alleen wordt er met de bal naar elkaar gerold, maar hier komt ook een stukje geheugentraining bij. Bijv. het benoemen van namen, of bijhouden hoeveel er wordt gerold. De bewoners beleven veel plezier aan deze activiteit. 8 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

9 Terugblik Donderdag 18 december hebben wij met een grote bus van Eemland reizen een korte lichtjestocht in de omgeving van Amersfoort gemaakt. Om zijn wij vertrokken. Het was goed donker, dus we konden alles goed zien. We merkten al snel dat de bezuinigingen ook invloed hebben gehad op het aantal lichtjes. De buschauffeur moest echt zoeken naar speciale lichtplekken. Ondanks dat, was de tocht wel geslaagd. Na afloop was er warme chocolademelk met een kerstkransje in De Tuinkamer. Zondag 21 december heeft het Harderwijks Mannenensemble voor u opgetreden. Het was weer fantastisch. Een ieder die aanwezig was heeft van de mooie liederen genoten. Op 2 april, stille donderdag komen zij opnieuw bij ons optreden. Zaterdag 17 januari heeft de Memory Swing Band (foto boven) voor u optreden. Liedjes uit de jaren 50 en 60. Iedereen kon meezingen en wegzwijmelen bij deze nostalgie. Donderdag 22 januari kwam de patatwagen weer voorrijden. Iedereen met een pakket 1, of 2, kreeg gratis een lekkere zak patat en een kroket. Donderdag 12 februari was het weer een erg gezellige middag met de cover band: Door Dik en Dun (foto rechts). Het was weer ouderwets genieten. Donderdag 19 februari kregen we een beeldverslag van een zelfgemaakte reis met de auto van Utrecht naar Beijing (China) te zien. Presentatie: drs. Jennefer G. Luitsz. 9 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

10 Donderdag 26 februari heeft Nootdweer, het Shantykoor uit Zeist, voor u opgetreden. De zeemansliederen werden vol overgave door dit koor gezongen. Een aantal bewoners werd zelfs persoonlijk toegezongen. Activiteiten om vast te noteren Donderdag 12 maart worden er pannenkoeken in de Wintertuin gebakken. Vier leerlingen van het Nieuw Eemland College komen deze bakken. Zij willen hiermee geld ophalen voor Save The Children. Iedere bewoner met een activiteitenpakket krijgt een pannenkoek en sapje gratis. Wij als woonzorgcentrum doen, per bewoner die komt, twee euro in een potje, wat na afloop aan de leerlingen wordt overhandigd. Bezoekers, bewoners Parkflat, Parkhof betalen hiervoor 2,50. Ook dit wordt in het potje gedaan van het goede doel. Donderdag 19 maart komt er een goochelaar voor u optreden. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Goochelen of toveren? Hij is nog maar 20, maar kan goochelen als de beste: de Soester goochelaar Roby Brouwer. Hij won de tweede prijs op het Nationaal Kampioenschap Goochelen, is lid van de Magische Kring Centraal Nederland en is dag en nacht bezig zijn kunst te perfectioneren. Hij geniet ervan om volwassenen en kinderen met zijn trucs te vermaken. Donderdag 26 maart is er een lentemarkt in de Wintertuin. Zo vlak voor de Pasen kunt u weer leuke cadeautjes kopen voor u zelf, vrienden, kinderen, enz. U kunt o.a. een heerlijke wafel kopen, zelfgemaakte jam, leuke bloemstukjes en kleine cadeautjes. De markt begint om uur en eindigt om uur. Neem vooral uw familieleden mee. 10 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

11 Donderdag 2 april treedt het Harderwijks Mannenensemble voor u op. Zij gaan mooie Paasliederen voor u zingen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Donderdag 9 april kunt u weer bingo komen spelen. Iedereen betaalt hiervoor 4,50. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer Donderdag 16 april wordt er een mooie dvd in de Tuinkamer gedraaid. Titel: Live of birds. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Iedereen is van harte welkom Zondag 19 april zijn wij in de Bergkerk uitgenodigd voor een prachtig concert. Een concert met het blaaskwintet Ludwig, georganiseerd door de Lions Club. Het concert en het vervoer zijn gratis. U wordt gehaald en teruggebracht. U kunt zich nog tot 12 maart opgeven bij de receptie. Woensdag 22 april komt het salonorkest Clinique Panique voor u optreden. Een gezellig salonorkest met mooie liederen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Maandag 27 april is het Koningsdag. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan, vandaar dat wij een mooie DVD van Andre Rieu gaan afspelen. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Donderdag 30 april gaan de twee Cobie s stroopwafels bakken. De eerste krijgt u bij een kopje koffie. Wilt u er meer hebben om bijv. uit te delen, dan kunt deze kopen. U betaalt per vier stroopwafels 1,50. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer. 11 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

12 Dinsdag 5 mei. Bevrijdingsdag. Omdat wij dit jaar 70 jaar geleden bevrijd zijn hebben wij een mooi optreden voor u georganiseerd. Het programma heet: Mooie Blauwe Donau. Pianomuziek van Weense componisten. Gespeeld door Klaas Bakker. Filmbeelden uit het Wenen van nu. Verhalen en anekdotes over de keizerstad. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief koffie, hapje, drankje. Donderdag 7 mei kunt u weer bingo komen spelen. U betaalt hiervoor 4,50. Er zijn weer leuke kleine prijsjes te winnen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer. Maandag 18 mei komt Van de Wilt schoenen van uur tot uur. Plaats: Wintertuin. Zaterdag 23 mei treedt het Amersfoorts Salonorkest voor u op. Het is opgericht in 1933, de tijd dat salonmuziek zeer populair was. Het orkest onder leiding van Ton Beckers, bestaat uit ongeveer 19 goed geschoolde en ervaren amateurs. Het repertoire, populair, klassiek, bestaat uit walsen, marsen en genre stukjes van bekende en minder bekende componisten, kortom, muziek die sfeervol, melodieus en gemakkelijk te beluisteren is. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief koffie, hapje, drankje. Donderdag 28 mei komt de ijswagen weer voorrijden. Een heerlijk Italiaans ijsje wordt u gratis aangeboden als een activiteitenpakket bij ons heeft afgesloten. Natuurlijk kunt u ook zelf nog een ijsje kopen. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Maandag 1 juni komt Van der Klooster Mode. Van uur tot uur. Plaats: De Wintertuin. Donderdag 4 juni kunt u weer bingo komen spelen. U betaalt hiervoor 4,50.Er zijn weer leuke kleine prijsjes te winnen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer. 12 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

13 De paden op het museum in Op dinsdag 10 februari jl. zijn we (vier heren, één dame en een aantal vrijwilligers) naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geweest. Dit is gevestigd in het Park Vliegbasis Soesterberg (de voormalige vliegbasis). Waar vroeger de straaljagers en helikopters startten en landden kun je nu fietsen als je dat wilt. Vanaf de parkeerplaats naar het museum is er al veel te zien. Maar eenmaal binnen is het heel mooi en indrukwekkend! De gastheren en -dames van het museum wisten ons veel te vertellen over wat wij allemaal zagen. De heren Wiegers en Van Bonzel hebben ook behoorlijk wat foto's gemaakt. Samen met zijn of haar vrijwilliger heeft iedereen alles goed kunnen bekijken. Wij hebben lekker met elkaar geluncht en zijn daarna gewoon weer verder gegaan met ons bezoek, omdat we nog niet uitgekeken waren. Je kunt daar echt een dag doorbrengen, zonder je ook maar een ogenblik te vervelen. Conclusie: een geslaagd uitstapje en een aanrader! Hans Wiegers en Cobie van Schalkwijk 13 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

14 Missen Elke vakantieperiode vertellen bewoners mij wel eens dat ze het een lastige periode vinden. De kinderen gaan dan op vakantie. In maart is dat vaak nog een skivakantie. Ze zijn ver weg en komen niet op bezoek. Ik mis ze, hoor ik dan. Missen is iets wat je voelt als iets er niet is, vertelt de mier in het onderstaande dierenverhaal van Toon Tellegen. Als iemand er niet is, voel je soms pas hoeveel je om die persoon geeft. Dat kan een naar gevoel zijn, maar het is ook een teken van verbondenheid. Blijkbaar ben je met die persoon zo verbonden, dat je elkaar mist als hij of zij er niet is. Als je elkaar dan weer ontmoet, is het goed om dat te uiten. Dat je blij bent dat je elkaar weer ziet, bijvoorbeeld na een vakantieperiode: Ik heb je gemist! Missen is dan tegelijk iets moois. Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. Gezellig, zei de eekhoorn. Maar daar kom ik niet voor, zei de mier. Maar je hebt toch wel zin in wat stroop? Nou ja een klein beetje dan. Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was. We moesten elkaar een tijdje niet zien, zei hij. Waarom niet? vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zomaar langs kwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan. Om erachter te komen of we elkaar zullen missen, zei de mier. Missen? Missen. Je weet toch wel wat dat is? Nee, zei de eekhoorn. Missen is iets wat je voelt als iets er niet is. Wat voel je dan? Ja, daar gaat het nou om. Dan zullen we elkaar dus missen, zei de eekhoorn verdrietig. Nee, zei de mier, want we kunnen elkaar ook vergeten. Vergeten! Jou?! riep de eekhoorn. Nou, zei de mier. Schreeuw maar niet zo hard. De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht. Nou ja, zei de mier. Dat moeten we nog maar afwachten. Dag! En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. Mier, riep hij. Ik mis je! Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. Dat kan nu nog niet! zei de mier. Ik ben nog niet eens weg! Maar toch is het zo! riep de eekhoorn. Wacht nou toch even, klonk de stem van de mier nog uit de verte. De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan beukenotenmoes, of aan de verjaardag van de tor, die avond, maar dan miste hij de mier weer. s Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan of hij kwam de mier tegen: moe, bezweet, maar tevreden. Het klopt, zei de mier. Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten. Zie je wel, zei de eekhoorn. Ja, zei de mier. En met hun armen om elkaars schouders liepen ze naar de rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken. Uit: Misschien wisten zij alles, Toon Tellegen. Rita Buijs-Ballast, Geestelijk verzorger 14 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

15 Bedankt! Wij wonen nu 1 jaar in Woonzorgcentrum De Lichtenberg en wat een heimwee was ons deel de eerste maanden. Maar dankzij de fijne en liefdevolle verzorging voelen wij ons inmiddels thuis. Hierbij willen wij een ieder bedanken die ons daarbij heeft geholpen. De heer en mevrouw Clausen 15 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Het valt niet mee de draad weer op te pakken Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Colofon Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122 2400 CC Alphen aan den

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie