Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34"

Transcriptie

1 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid is de indicatie voor toegang tot deze intramurale plaatsen verscherpt. Ook binnen onze locatie is er regelmatig een aantal appartementen niet bewoond. Gelukkig weten ook veel mensen de weg naar het WZC te vinden. Als we een keuze maken voor een product of dienst dan willen we graag achterhalen welke ervaringen andere mensen hebben met dat product of die dienst. Als je een boek bestelt bij Bol.com kijk je bijvoorbeeld eerst naar de recensies. Voor restaurants kijken we graag op iens.nl en voor vakantieboekingen lezen we graag de ervaringen van anderen op zoover.nl. Mensen die op zoek gaan naar een zorgorganisatie willen ook graag ervaringen van anderen kennen. Ze hebben het vaak van horen zeggen, maar willen toch ook graag waarderingen van veel verschillende mensen lezen. Die waarderingen zijn te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Beweging 3.0, Woonzorgcentrum de Lichtenberg maakt al gebruik van Zorgkaart Nederland sinds 2011.Er zijn in die periode 31 waarderingen gegeven en de gemiddelde waardering was een 7,2. Wij willen graag meer ervaringen kunnen lezen op Zorgkaart. Wilt u ons helpen? Plaats uw waardering op Zorgkaart of vraag uw relatie een waardering te plaatsen. Henne de Kruijk locatiemanager Colofon Nummer: 34 Datum: 9 maart 2015 NIVO verschijnt 1x per drie maanden. Het is gericht op bewoners, hun familie en vrienden, het personeel en de vrijwilligers van Woonzorgcentrum de Lichtenberg, onderdeel van Beweging 3.0. Heeft u wensen, vragen en/of tips, neem dan contact op met Truus de Vries (coördinator Welzijn en Vrijwilligers). Tel: Ingezonden stukken zijn van harte welkom. Hierbij behoudt de redactie zich nadrukkelijk het recht voor deze stukken in te korten, aan te passen, dan wel te weigeren. Volgend nummer verschijnt op: 8 juni 2015 Druk: Klomp Bizzprint Uraniumweg RJ Amersfoort 1 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

2 WA-verzekering en inboedelverzekering Vanaf 1 januari 2015 zijn zowel de collectieve aansprakelijkheids- als de collectieve inboedelverzekering van Beweging 3.0 voor u gratis. Indien u nog een eigen verzekering heeft, kunt u deze opzeggen. De zorggroep draagt de premie van deze verzekeringen. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de woonconsulent, Alice Jager. Voor zowel de WA verzekering als de inboedelverzekering geldt een eigen risico per gebeurtenis. Bij diefstal geldt een maximum vergoeding. Bij schade wordt voor het bepalen van het uit te keren bedrag uitgegaan van de oorspronkelijke aanschafwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn. In beginsel is Beweging 3.0 niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vermissing van persoonlijke bezittingen. Met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid houden wij ons aan de voorwaarden zoals deze zijn weergegeven in de door ons afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien u meent dat deze verzekeringen onvoldoende dekking bieden, kunt u besluiten om bij uw eigen verzekeringsmaatschappij een aanvullende verzekering af te sluiten. Sta-in-de-weg rolstoelen Herhaaldelijk kunnen de bewoners van de Parkhof niet bij hun brievenbussen komen, omdat er rolstoelen voor staan. Aan iedereen het verzoek: plaats s.v.p. de rolstoelen geheel onder de trap na gebruik. Zo blijft iedereen tevreden. Alvast bedankt voor de medewerking! Opruiming bergingen begaande grond Iedere bewoner in het woonzorgcentrum heeft een berging van ongeveer 3m 3, gelegen op de begaande grond, waarin men kleding/koffers kan opbergen. De ruimte erom heen dient leeg te zijn. Al geruime tijd ligt er van alles in deze ruimte, zoals dozen, schilderijen, matrassen etc. Omdat er geen naam opstaat weten wij niet van wie dit is. Denkt u dat er iets van u buiten deze bergingen ligt, dan kunt u dit tot 1 april 2015 zelf opruimen. Vanaf 1 april zal alles buiten de bergingen, zonder vooraankondiging, worden verwijderd. 2 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

3 voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing Op woensdag 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, gecombineerd met de Waterschapsverkiezing. Om deel te kunnen nemen, dienen kiezers zich bij het stemlokaal te legitimeren met een origineel identiteitsdocument en een persoonlijke stempas. De stempas heeft u inmiddels ontvangen. Een ID-bewijs is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Zonder identiteitsbewijs kan er niet aan de stemming worden deelgenomen. Voor de komende verkiezing kan ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs worden gebruikt bij het stemmen. Praktisch houdt dit in dat op het ID-bewijs achter de tekst geldig tot de datum 19 maart 2010, of een latere datum moet staan. Mocht blijken dat de geldigheid van een identiteitsdocument (meer dan 5 jaar) is verlopen, of het document wordt vermist, dan kan een nieuw identiteitsdocument worden aangevraagd. Houdt er s.v.p. rekening mee dat de tijd die het duurt voordat het aangevraagde identiteitsdocument uitgereikt wordt, gemiddeld vijf werkdagen is. Ik wijs u in dit verband ook op het feit dat als kiezers bij onderhandse volmacht stemmen, zij een kopie van een identiteitsdocument moeten overleggen. Alleen bij een schriftelijke volmacht is er geen kopie van een legitimatiebewijs nodig. De schriftelijke volmacht moet voor 13 maart bij de gemeente Amersfoort, afdeling burgerzaken zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u vinden op de website Let op: ons stembureau is geopend van uur tot uur. Oplossing woordzoeker NIVO nummer 33 De juiste oplossing was: Wet Langdurige Zorg gaat in op nieuwjaarsdag. Bedankt voor de vele inzendingen. Uit deze inzendingen is mevrouw A.M. Van Loenhout door loting tot winnares uitgeroepen. Zij heeft inmiddels een lekkere doos chocolade ontvangen. Gefeliciteerd! Zomertijd Iedere laatste zondag van maart (dit jaar in de nacht van 28 op 29 maart) gaat de zomertijd in. Als het zomertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 2 uur 's nachts naar 3 uur 's nachts, vooruit dus. 3 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

4 Overgang naar kleinere zorggroepen Bewoners worden zo meer gekend, gezien en gehoord Kiezel, Kei en Rots, dat zijn nu de afdelingen of zorggroepen in woonzorgcentrum De Lichtenberg, waar de 87 bewoners wonen. Maar half april gaat dat veranderen. Dan komen er vijf, kleinere woonzorggroepen van niet meer dan bewoners, die ook door een kleinere en vaste groep verzorgers worden verzorgd. Aleid Wolting is een van de twee teamleiders van woonzorgcentrum De Lichtenberg, die de overgang naar kleinere zorggroepen begeleidt. Zij vertelt wat er gaat veranderen, en waarom. Teamleider Aleid Wolting: Door de kleinere zorggroepen komt er meer stabiliteit en meer rust voor de bewoners. Wat merken de bewoners van de verandering? De bewoners zullen er niet direct iets van merken. Nee hoor, niemand hoeft te verhuizen. Maar op den duur wordt het wel merkbaar voor de bewoners, hopen we. Nu komen er op een dag heel wat verschillende mensen bij hen langs. Als we gaan werken in kleinere en vaste groepen verzorgenden zien bewoners dagelijks minder gezichten bij hen binnen komen. Er komt daardoor meer stabiliteit en meer rust. Bewoners worden zo meer gekend, gezien en gehoord. Vanwaar deze verandering? De afgelopen jaren is de zorgzwaarte van bewoners sterk omhoog gegaan. Vroeger kregen we bewoners binnen die geïndiceerd waren op een zorgzwaarte 2 tot 4. Die mensen waren nog behoorlijk zelfstandig, hadden wat verzorging, maar eigenlijk geen behandeling nodig. Tegenwoordig komen hier mensen wonen met een veel hogere zorgzwaarte, 4 á 5, die veel intensievere zorg en soms ook zorg met behandeling nodig hebben. Dat zijn mensen die slecht ter been zijn of licht dementeren, die dus niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Dat doet dus een behoorlijk beroep op de verzorgenden. Om goed te kunnen zorgen moeten de groepen bewoners niet te groot zijn, want anders is het niet meer te behappen. Dan worden er fouten gemaakt en gaan er dingen verkeerd. 4 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

5 Hoe staan de verzorgers hier tegenover? Die zijn er vrijwel allemaal heel positief over, vertelt Aleid. Ze krijgen een betere signalerende functie en zien bijvoorbeeld beter als iemand niet goed eet of drinkt. Voor hen betekent het werken in kleinere zorggroepen dat ze bewoners beter leren kennen en beter op hun wensen kunnen inspringen. Ze gaan werken in teams die zelf verantwoordelijk gaan worden. Zo is er meer teamgevoel, maar ook meer verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent verantwoordelijk voor de groep waarvoor je werkt, ook als dingen niet goed gaan. Er is op die manier op den duur minder directe leiding van bovenaf nodig. Zijn zij hier klaar voor? De grotere zorgbehoefte van onze bewoners doet natuurlijk ook een beroep op de verzorgenden, die daar niet voor waren opgeleid. Zij krijgen te maken met bewoners die intensievere zorg of ook behandeling nodig hebben. De afgelopen twee jaar hebben we er daarom voor gezorgd dat iedere verzorgende die dat wilde een aanvullende opleiding kon volgen. Heel veel medewerkers hebben dat ook gedaan, dus verzorgenden zijn dus nu beter voorbereid op hun zwaardere taak. Wat merken familieleden of contactpersonen van de kleinere zorggroepen? Aleid: Sommige bewoners en familieleden zullen een andere zorgconsulente als contactpersoon krijgen, al proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden. Begin april zullen we iedereen per brief informeren wat er precies voor hem of haar gaat veranderen. Akke Holsteijn Tot slot, hoe gaan de nieuwe zorggroepen heten? De nieuwe, kleinere zorggroepen gaan heten: Specht, Lijster, Pimpelmees, Goudvink en Zwaluw. De verzorgsters hebben zelf de namen bedacht en zich laten inspireren door de vogels die we hier in De Lichtenberg om ons heen hebben. Denk mee over de zorg! Word lid van de Cliëntenraad! De cliëntenraad van woonzorgcentrum De Lichtenberg staat voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Maar veel bewoners zijn niet meer in staat om aan de cliëntenraad deel te nemen. Toch is het belangrijk dat zij ook een stem hebben; er gebeurt immers veel in de zorg. Daarnaast is het werk van de cliëntenraad niet alleen zinvol, maar ook leuk en interessant om te doen. Daarom doen wij een beroep op ú: dochters, zonen, neven, nichten of contactpersonen. Denk en doe met ons mee! Het gaat tenslotte ook om de belangen van úw dierbaren. Wilt u meer weten over het werk van de cliëntenraad? Kijk op of neem contact op met Charlotte Doornekamp (voorzitter): Cliëntenraad woonzorgcentrum De Lichtenberg 5 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

6 Verpleegkundige Irene Kasteleijn over kwaliteit in de zorg: "Het draait alleen maar als we allemaal een stukje doen Irene Kasteleijn komt gehaast binnen. Er is vanochtend iemand gevallen en die moest naar het ziekenhuis, daardoor liep alles anders. Verder wilde ik net nog een bewoner op de po helpen en daar op wachten. Zo n klusje zelf even afmaken en niet aan een collega overdragen is voor mij ook kwaliteit van zorg. Vroeger was ouderenzorg vrij eenvoudig. Af en toe kreeg een bewoner een injectie. Maar de afgelopen jaren is zorg veel complexer geworden, omdat we te maken hebben met bewoners die intensievere zorg nodig hebben. De vraag naar verpleegkundige kennis is dus ook toegenomen. Hoe zorgen we voor kwaliteit in die complexere zorg? Irene Kasteleijn werkt sinds juni 2014 als coachend verpleegkundige bij woonzorgcentrum De Lichtenberg, een nieuwe functie. Ze werkt niet alleen als verpleegkundige, maar begeleidt ook leerlingen én adviseert over hoe de kwaliteit van de zorg beter kan. Wat doe je precies? Werkdruk is de grootste vijand van kwaliteit. Ik werk ook in de dagelijkse zorg en dan zie je pas goed hoe het echt werkt, of juist niet. Het gaat in de praktijk om honderdduizend kleine dingen: medicijnen, tandenpoetsen of zorgen dat de verbandmiddelen worden aangevuld. Het draait alleen maar, als we allemaal een stukje doen. Als één iemand de verbandmiddelen niet aanvult, grijp je mis. We moeten allemaal rustig werken en goed nadenken. Gelukkig hoor ik veel goede ideeën bij de verzorgenden en is er enthousiasme en betrokkenheid. Er werken in ons woonzorgcentrum twee verpleegkundigen en er zijn er drie in opleiding. Ik begeleid de leerlingen, wat ik heel leuk vind, want het houdt je scherp. Ik leer ook weer dingen van hen: nieuwe technieken bijvoorbeeld. Daarnaast is het goede van mijn functie is dat ik me naast de zorg in de praktijk, ook kan verdiepen in bepaalde zaken: wordt het Elektronisch Cliëntendossier goed bijgehouden of hoe staat het met de wondzorg? Verpleegkundige Irene Kasteleijn: We staan open voor signalen om de kwaliteit te verbeteren. 6 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

7 Wat trof je aan toen je hier kwam werken? Irene: Een goed gemotiveerd team dat heel hard werkt. Mijn eerste opdracht was om me te focussen op het Electronisch Clientendossier (ECD), want dat is de basis van het werk. De informatie over de bewoners in die ipad moet kloppen. Dat ECD is nu aardig op orde, al blijft nog een aandachtspunt dat we moeten rapporteren op codes. Als een verzorgende contact heeft gehad met de huisarts, schrijf je voor je rapportage bijvoorbeeld hui9. Met het systeem kun je via die code alle andere contacten met de huisarts opzoeken en zien wat er eerder is gebeurd of afgesproken. Dat geeft veel informatie. Iets anders wat ik merkte, was dat ik vaak misgreep als ik materiaal voor bijvoorbeeld wondzorg nodig had. Dat dan weer zoeken kostte veel tijd. We hebben er nu voor gezorgd dat er twee ruimtes zijn ingericht met materiaal en iemand houdt dat ook bij. En verder? Verder heb ik me verdiept in de meldingen van incidenten met cliënten (de zogenaamde mic s) wat de medicatie betreft. Als daarmee iets fout gaat, moet een verzorgende dat melden. Het aantal meldingen was hoog. Dat betekent ook dat verzorgenden eerlijk zijn als er iets fout gaat en dat ook durven te zeggen. Dat is positief. We proberen er meer over te praten: hoe ernstig is deze mic? Wanneer moet ik de familie informeren? Hoe kunnen we herhaling voorkomen? Ook moeten we een meer verpleegkundige blik ontwikkelen en systematischer naar een bewoner kijken, voordat we een arts in schakelen. Dit doe je door iemands vitale functies in kaart te brengen, zoals ademhaling, temperatuur en bloeddruk. Of stel dat iemand incontinent is geworden vlak na de opname. Zorg je dan meteen voor incontinentiehulpmiddelen of kijk je even verder naar mogelijke oorzaken? Is iemand misschien tijdelijke verward door zijn verhuizing of plast hij gewoon niet rustig als er een iemand in de buurt staat? Die verpleegkundige blik moet ook meer terug te vinden zijn in het zorgleefplan van bewoners. Het geeft veel meer informatie als daar wat meer medische of psychosociale informatie staat, bijvoorbeeld Mevrouw is dementerend in plaats van zinnetjes als Wij moeten mevrouw helpen met de afwas en bij het aantrekken van haar kousen. Die stap moeten we nu gaan zetten. Ik denk dat het overgaan naar kleinere zorggroepen (red. zie artikel Overgang naar kleinere zorggroepen, p.4 en 5) helpt de kwaliteit te verbeteren. Zo kun je als verzorgende iemand immers beter volgen en leren kennen. Als je een wond verzorgt, hoe gaat het dan verder met die wond? Je komt ook dichter bij de bewoners en de familie te staan, want je wordt een vertrouwd gezicht. Wat verwacht je van bewoners en familie? Duidelijkheid over verwachtingen over en weer, antwoordt Irene. Wie zorgt waarvoor? Heeft iemand afwasmiddel of wasmiddel op zijn kamer? Is er een nagelgarnituurtje? Wij zijn vaak degenen die even snel de wc schoonmaken of de nagels knippen, maar daarvoor moeten er dan wel spullen zijn. Wij kunnen niet alle zorgtaken overnemen, zoals schoenen poetsen of een nieuwe tandenborstel kopen. Soms lijkt men dat wel van ons te verwachten. Het moet duidelijk zijn wie wat doet. Daar werken we nu aan en bewoners en familie krijgen daar binnenkort een brief over. Tot slot wil ik benadrukken dat bewoners of familie met vragen of suggesties altijd welkom zijn. Signalen voor het verbeteren van de kwaliteit kunnen komen van het management of van de werkvloer, maar ook van bewoners en hun relaties. Daar staan we open voor! Mail uw zorgconsulent of ga met haar in gesprek. Met zijn allen zorgen we er zo voor dat de kwaliteit optimaler wordt. Akke Holsteijn 7 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

8 Zorgenkind Hij had nooit bijster veel verstand bezeten hij was zo simpel als een kind van vier. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette en zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd ouder, maar niet zijn denken dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken, maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderlingen, dan zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen daar deed hij op zijn manier goed aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was zijn Vader, groot, sterk en stoer en Jezus was vanzelf zijn grote broer, die in de hemel op hem zat te wachten. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen en van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen want hij geloofde Vader op Zijn Woord. Toen hij zo ziek werd op die zondagmorgen wist hij meteen dat hij nu komen mocht. Hij had geen angsten en geen zorgen want Jezus zou wel meegaan op die tocht. Al had hij geen begrip van zonde, al was hij zo eenvoudig als een kind. God heeft bij hem zo n groot geloof gevonden als Hij bij theologen zelden vindt. De Ontmoeting in beweging Sinds een aantal maanden wordt er op Huiskamer de Ontmoeting 2 keer in de week aan beweging gedaan. De bal op bijgaande foto is hierbij een hulpmiddel. Niet alleen wordt er met de bal naar elkaar gerold, maar hier komt ook een stukje geheugentraining bij. Bijv. het benoemen van namen, of bijhouden hoeveel er wordt gerold. De bewoners beleven veel plezier aan deze activiteit. 8 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

9 Terugblik Donderdag 18 december hebben wij met een grote bus van Eemland reizen een korte lichtjestocht in de omgeving van Amersfoort gemaakt. Om zijn wij vertrokken. Het was goed donker, dus we konden alles goed zien. We merkten al snel dat de bezuinigingen ook invloed hebben gehad op het aantal lichtjes. De buschauffeur moest echt zoeken naar speciale lichtplekken. Ondanks dat, was de tocht wel geslaagd. Na afloop was er warme chocolademelk met een kerstkransje in De Tuinkamer. Zondag 21 december heeft het Harderwijks Mannenensemble voor u opgetreden. Het was weer fantastisch. Een ieder die aanwezig was heeft van de mooie liederen genoten. Op 2 april, stille donderdag komen zij opnieuw bij ons optreden. Zaterdag 17 januari heeft de Memory Swing Band (foto boven) voor u optreden. Liedjes uit de jaren 50 en 60. Iedereen kon meezingen en wegzwijmelen bij deze nostalgie. Donderdag 22 januari kwam de patatwagen weer voorrijden. Iedereen met een pakket 1, of 2, kreeg gratis een lekkere zak patat en een kroket. Donderdag 12 februari was het weer een erg gezellige middag met de cover band: Door Dik en Dun (foto rechts). Het was weer ouderwets genieten. Donderdag 19 februari kregen we een beeldverslag van een zelfgemaakte reis met de auto van Utrecht naar Beijing (China) te zien. Presentatie: drs. Jennefer G. Luitsz. 9 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

10 Donderdag 26 februari heeft Nootdweer, het Shantykoor uit Zeist, voor u opgetreden. De zeemansliederen werden vol overgave door dit koor gezongen. Een aantal bewoners werd zelfs persoonlijk toegezongen. Activiteiten om vast te noteren Donderdag 12 maart worden er pannenkoeken in de Wintertuin gebakken. Vier leerlingen van het Nieuw Eemland College komen deze bakken. Zij willen hiermee geld ophalen voor Save The Children. Iedere bewoner met een activiteitenpakket krijgt een pannenkoek en sapje gratis. Wij als woonzorgcentrum doen, per bewoner die komt, twee euro in een potje, wat na afloop aan de leerlingen wordt overhandigd. Bezoekers, bewoners Parkflat, Parkhof betalen hiervoor 2,50. Ook dit wordt in het potje gedaan van het goede doel. Donderdag 19 maart komt er een goochelaar voor u optreden. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Goochelen of toveren? Hij is nog maar 20, maar kan goochelen als de beste: de Soester goochelaar Roby Brouwer. Hij won de tweede prijs op het Nationaal Kampioenschap Goochelen, is lid van de Magische Kring Centraal Nederland en is dag en nacht bezig zijn kunst te perfectioneren. Hij geniet ervan om volwassenen en kinderen met zijn trucs te vermaken. Donderdag 26 maart is er een lentemarkt in de Wintertuin. Zo vlak voor de Pasen kunt u weer leuke cadeautjes kopen voor u zelf, vrienden, kinderen, enz. U kunt o.a. een heerlijke wafel kopen, zelfgemaakte jam, leuke bloemstukjes en kleine cadeautjes. De markt begint om uur en eindigt om uur. Neem vooral uw familieleden mee. 10 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

11 Donderdag 2 april treedt het Harderwijks Mannenensemble voor u op. Zij gaan mooie Paasliederen voor u zingen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Donderdag 9 april kunt u weer bingo komen spelen. Iedereen betaalt hiervoor 4,50. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer Donderdag 16 april wordt er een mooie dvd in de Tuinkamer gedraaid. Titel: Live of birds. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Iedereen is van harte welkom Zondag 19 april zijn wij in de Bergkerk uitgenodigd voor een prachtig concert. Een concert met het blaaskwintet Ludwig, georganiseerd door de Lions Club. Het concert en het vervoer zijn gratis. U wordt gehaald en teruggebracht. U kunt zich nog tot 12 maart opgeven bij de receptie. Woensdag 22 april komt het salonorkest Clinique Panique voor u optreden. Een gezellig salonorkest met mooie liederen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Maandag 27 april is het Koningsdag. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan, vandaar dat wij een mooie DVD van Andre Rieu gaan afspelen. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Donderdag 30 april gaan de twee Cobie s stroopwafels bakken. De eerste krijgt u bij een kopje koffie. Wilt u er meer hebben om bijv. uit te delen, dan kunt deze kopen. U betaalt per vier stroopwafels 1,50. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer. 11 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

12 Dinsdag 5 mei. Bevrijdingsdag. Omdat wij dit jaar 70 jaar geleden bevrijd zijn hebben wij een mooi optreden voor u georganiseerd. Het programma heet: Mooie Blauwe Donau. Pianomuziek van Weense componisten. Gespeeld door Klaas Bakker. Filmbeelden uit het Wenen van nu. Verhalen en anekdotes over de keizerstad. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief koffie, hapje, drankje. Donderdag 7 mei kunt u weer bingo komen spelen. U betaalt hiervoor 4,50. Er zijn weer leuke kleine prijsjes te winnen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer. Maandag 18 mei komt Van de Wilt schoenen van uur tot uur. Plaats: Wintertuin. Zaterdag 23 mei treedt het Amersfoorts Salonorkest voor u op. Het is opgericht in 1933, de tijd dat salonmuziek zeer populair was. Het orkest onder leiding van Ton Beckers, bestaat uit ongeveer 19 goed geschoolde en ervaren amateurs. Het repertoire, populair, klassiek, bestaat uit walsen, marsen en genre stukjes van bekende en minder bekende componisten, kortom, muziek die sfeervol, melodieus en gemakkelijk te beluisteren is. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer Bezoekers, bewoners Parkhof, Parkflat betalen 4,50. Dit is inclusief koffie, hapje, drankje. Donderdag 28 mei komt de ijswagen weer voorrijden. Een heerlijk Italiaans ijsje wordt u gratis aangeboden als een activiteitenpakket bij ons heeft afgesloten. Natuurlijk kunt u ook zelf nog een ijsje kopen. Aanvang: uur Plaats: De Tuinkamer. Maandag 1 juni komt Van der Klooster Mode. Van uur tot uur. Plaats: De Wintertuin. Donderdag 4 juni kunt u weer bingo komen spelen. U betaalt hiervoor 4,50.Er zijn weer leuke kleine prijsjes te winnen. Aanvang: uur. Plaats: De Tuinkamer. 12 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

13 De paden op het museum in Op dinsdag 10 februari jl. zijn we (vier heren, één dame en een aantal vrijwilligers) naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geweest. Dit is gevestigd in het Park Vliegbasis Soesterberg (de voormalige vliegbasis). Waar vroeger de straaljagers en helikopters startten en landden kun je nu fietsen als je dat wilt. Vanaf de parkeerplaats naar het museum is er al veel te zien. Maar eenmaal binnen is het heel mooi en indrukwekkend! De gastheren en -dames van het museum wisten ons veel te vertellen over wat wij allemaal zagen. De heren Wiegers en Van Bonzel hebben ook behoorlijk wat foto's gemaakt. Samen met zijn of haar vrijwilliger heeft iedereen alles goed kunnen bekijken. Wij hebben lekker met elkaar geluncht en zijn daarna gewoon weer verder gegaan met ons bezoek, omdat we nog niet uitgekeken waren. Je kunt daar echt een dag doorbrengen, zonder je ook maar een ogenblik te vervelen. Conclusie: een geslaagd uitstapje en een aanrader! Hans Wiegers en Cobie van Schalkwijk 13 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

14 Missen Elke vakantieperiode vertellen bewoners mij wel eens dat ze het een lastige periode vinden. De kinderen gaan dan op vakantie. In maart is dat vaak nog een skivakantie. Ze zijn ver weg en komen niet op bezoek. Ik mis ze, hoor ik dan. Missen is iets wat je voelt als iets er niet is, vertelt de mier in het onderstaande dierenverhaal van Toon Tellegen. Als iemand er niet is, voel je soms pas hoeveel je om die persoon geeft. Dat kan een naar gevoel zijn, maar het is ook een teken van verbondenheid. Blijkbaar ben je met die persoon zo verbonden, dat je elkaar mist als hij of zij er niet is. Als je elkaar dan weer ontmoet, is het goed om dat te uiten. Dat je blij bent dat je elkaar weer ziet, bijvoorbeeld na een vakantieperiode: Ik heb je gemist! Missen is dan tegelijk iets moois. Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. Gezellig, zei de eekhoorn. Maar daar kom ik niet voor, zei de mier. Maar je hebt toch wel zin in wat stroop? Nou ja een klein beetje dan. Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was. We moesten elkaar een tijdje niet zien, zei hij. Waarom niet? vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zomaar langs kwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan. Om erachter te komen of we elkaar zullen missen, zei de mier. Missen? Missen. Je weet toch wel wat dat is? Nee, zei de eekhoorn. Missen is iets wat je voelt als iets er niet is. Wat voel je dan? Ja, daar gaat het nou om. Dan zullen we elkaar dus missen, zei de eekhoorn verdrietig. Nee, zei de mier, want we kunnen elkaar ook vergeten. Vergeten! Jou?! riep de eekhoorn. Nou, zei de mier. Schreeuw maar niet zo hard. De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht. Nou ja, zei de mier. Dat moeten we nog maar afwachten. Dag! En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. Mier, riep hij. Ik mis je! Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. Dat kan nu nog niet! zei de mier. Ik ben nog niet eens weg! Maar toch is het zo! riep de eekhoorn. Wacht nou toch even, klonk de stem van de mier nog uit de verte. De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan beukenotenmoes, of aan de verjaardag van de tor, die avond, maar dan miste hij de mier weer. s Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan of hij kwam de mier tegen: moe, bezweet, maar tevreden. Het klopt, zei de mier. Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten. Zie je wel, zei de eekhoorn. Ja, zei de mier. En met hun armen om elkaars schouders liepen ze naar de rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken. Uit: Misschien wisten zij alles, Toon Tellegen. Rita Buijs-Ballast, Geestelijk verzorger 14 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

15 Bedankt! Wij wonen nu 1 jaar in Woonzorgcentrum De Lichtenberg en wat een heimwee was ons deel de eerste maanden. Maar dankzij de fijne en liefdevolle verzorging voelen wij ons inmiddels thuis. Hierbij willen wij een ieder bedanken die ons daarbij heeft geholpen. De heer en mevrouw Clausen 15 NIVO maart 2015 jaargang 7 nummer 34

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

dagbesteding en activiteiten woonzorgcentrum de Lichtenberg

dagbesteding en activiteiten woonzorgcentrum de Lichtenberg dagbesteding en activiteiten woonzorgcentrum de Lichtenberg Dagbesteding en activiteiten in Woonzorgcentrum de Lichtenberg Met deze brochure willen wij u graag duidelijk maken op welke zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Afscheid Henne de Kruijk. Colofon

Afscheid Henne de Kruijk. Colofon is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Afscheid Henne de Kruijk Na een periode van 29 jaar werkzaam te zijn geweest bij Beweging 3.0 en haar rechtsvoorgangers, ga ik de organisatie verlaten.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paasberg

Nieuwsbrief Paasberg Nieuwsbrief Paasberg Van de woonzorgmanager Beste bewoner/relatie, U ontvangt hierbij onze digitale nieuwsbrief. NR. 6 (04-04-16) Gastvrijheidszorg met Sterren. Dinsdag 29 maart hebben we bezoek gekregen

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Inknippen van je tongriempje

Inknippen van je tongriempje Wilhelmina Kinderziekenhuis Inknippen van je tongriempje Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Inknippen van het tongriempje 6 Tips 9 Wil je meer

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede November 2015

Activiteiten programma De Meerstede November 2015 Dinsdag 3 november Mozaïek. Vanmiddag creatief bezig zijn samen met de vrijwilligers. Locatie 1 e etage creatief-centrum Kosten extern consumptie / 1,00 materiaal Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 Week 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 met medewerking van: B3.0 Mariënburg Idea King Arthur Groep KAG Lady s Circle Soest Museum Soest Rabobank Amersfoort en omstreken Stichting

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis t Bruggetje Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.nl Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2013-2014 nr. 19 12 juni 2014 Nieuws uit de groepen

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24 Groep 1 in de keuken "Deze week hebben we het thema 'restaurant' in stijl afgesloten. Samen met vaders en moeders hebben

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Reacties van cliënten en medewerkers op een bezoek van Erato muzikanten

Reacties van cliënten en medewerkers op een bezoek van Erato muzikanten Reacties van cliënten en medewerkers op een bezoek van Erato muzikanten Wat een prachtige dag! Dat is slechts één van de vele positieve reacties van cliënten en medewerkers van De Zorggroep over diverse

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand van heb. De vorige keer zei ik dat de nieuwe broek

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Hoe werk je met een zorgleefplan?

Hoe werk je met een zorgleefplan? Hoe werk je met een zorgleefplan? Slagen we erin de cliënt te ondersteunen te leven zoals hij dat wil? Artikel: 2008-003 Datum: 15-12-2008 Auteur: Merel van Uden In een zorgleefplan beschrijf je hoe de

Nadere informatie

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u Fietsvrijwilliger D.F. 2016-01-21 Creatieve vrijwilliger D.RB. 2015-59 O.K. 2015-56 Enkele bezoekers van dagbehandeling de Valk zouden graag af en toe een ritje op de duofiets maken. De vrijwilliger gaat

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders.

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Zo konden we voelen hoe is om gehandicapt te zijn. Ik zelf vond het heel leerzaam en heb

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 1)

Luisteren: muziek (A2 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per E-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE.

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. DE VASTE ACTIVITEITEN PROBEREN WE ZO GOED MOGELIJK

Nadere informatie

ACTIVITEITENPROGRAMMA

ACTIVITEITENPROGRAMMA ACTIVITEITENPROGRAMMA 1 E HELFT 2016 ACTIVITEITENAANBOD Creatief bezig zijn, zoals bloemschikken of knutselen. Lekker zingen bij de Zangvereniging of sportief bezig zijn tijdens de vereniging bewegen op

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed,

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed, Zo kan het ook Zouden er nog meer leuke oude mensen bestaan? vroeg ik me inmiddels af. Ja hoor, zei mijn yogaleraar, mijn oma. Die is achtentachtig en ze rijdt nog auto en als het moet, slingert ze ook

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie