Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn"

Transcriptie

1 Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn NnL

2 Inhoudsopgave 1 Buitenlandverzekeringen 3 Aansprakelijkheid 5 Inboedel 8 Kostbaarheden 10 Woonhuis 12 Ongevallen 13 Doorlopende reisverzekering 15 Autoverzekeringen

3 1 Buitenlandverzekeringen Als u in het buitenland woont, of daar eigendommen heeft, dan kunt u bij ons een aantal belangrijke verzekeringen sluiten. Bij een onverhoopte schade kan dit een ware uitkomst betekenen. Er is immers geen sprake van een taalprobleem en u kunt blijven rekenen op de gedegen service die u van ons gewend bent. Welke verzekeringen? In de landen buiten de Europese Unie kunnen wij uw Ongevallenverzekering verzorgen. Binnen de Europese Unie kunnen wij zorgen voor de volgende verzekeringen: - Aansprakelijkheid voor particulieren - Inboedel - Woonhuis - Ongevallen In de grensstreek met België en Duitsland, tot maximaal 15 kilometer van de Nederlandse grens, hebben wij daarnaast voor onze totaalrelaties de volgende aanvullende verzekeringen: - Kostbaarheden - Doorlopende Reis - Autoverzekeringen (niet mogelijk in Duitsland) U kunt zich via Nationale-Nederlanden Zorgverzekering te Houten ook verzekeren tegen ziektekosten in het buitenland. De Speciale Buitenlandpolis geeft recht op vergoeding van de kosten van bijvoorbeeld ziekenhuisopname, medisch-specialistische behandeling, huisarts, vervoer en medicijnen. Risicodrager van deze verzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar te Houten. Vraag uw verzekeringsadviseur om meer informatie.

4 2 Voor wie bestemd? U kunt Buitenlandverzekeringen afsluiten als u vanuit Nederland bijvoorbeeld wordt uitgezonden door de werkgever, gaat studeren of gaat werken als au pair. Uw verblijf dient echter wel van tijdelijke aard te zijn. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland. Als u binnen de Europese Unie een recreatiewoning heeft, kunt u bij ons ook een Buitenlandverzekering sluiten. (Para)fiscale heffingen voor risico s binnen de Europese Unie Voor een verzekerd risico in een land van de Europese Unie bent u verplicht de (para)- fiscale heffingen te betalen, die in het betreffende land van toepassing zijn. Deze heffingen worden door ons vervolgens afgedragen aan de fiscale instantie van het land waarin het risico gelegen is.

5 3 Aansprakelijkheid Particulieren Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (kortweg AVP) biedt financiële bescherming als u aansprakelijk bent voor beschadiging van andermans zaken of voor aan anderen toegebracht letsel. De verzekering geldt uitsluitend als de schade door u als particulier is veroorzaakt. Gezin Op een gezinspolis zijn onder andere verzekerd: - De verzekeringnemer. - Zijn/haar echtgeno(o)t(e). - De met hem/haar in gezinsverband samenwonende ongehuwde personen. Verder zijn ook verzekerd: - Hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen. - Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Alleenstaande Op een polis voor een alleenstaande zijn onder andere verzekerd: - De verzekeringnemer zelf. - Logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. Geldigheidsgebied De polis is over de hele wereld geldig. U moet echter wel woonachtig zijn in het land dat in de polis staat vermeld. De polis biedt dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan derden, gebaseerd op de wetgeving van het land waar u woont of verblijft. Wat is er niet gedekt? Niet gedekt is onder andere aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht met of door: - motorrijtuigen - vaartuigen (behalve zeilboten met een zeiloppervlak van ten hoogste 16 m 2 ) - vliegtuigen - vuurwapens

6 4 Meeverzekering van panden Op de polis is onder andere standaard verzekerd: - de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als bezitter van een door hem bewoond pand of als bezitter van een binnen Europa gelegen tweede woning, mits deze niet uitsluitend voor verhuur dient. - Het risico van schade veroorzaakt door (het) aan verzekeringnemer toebehorende, niet door hem zelf bewoonde pand(en) in Nederland, kan mogelijk worden verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren. Aansprakelijkheid woonhuis Als u in Duitsland woont, wordt op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren een speciale clausule in de polis opgenomen, die bepaalt dat de aansprakelijkheid voor schade aan een gehuurd woonhuis door brand en/of ontploffing eveneens is gedekt tot ,- per gebeurtenis. Voor deze dekking geldt een premieopslag. Aansprakelijkheid België Voor België gelden aangepaste verzekerde bedragen en tevens is een wettelijk verplicht eigen risico van kracht. Deze bedragen worden geïndexeerd naar de daarvoor in België vastgestelde en geldende indexcijfers. De premie voor deze verzekering in België wordt altijd gerelateerd aan een verzekerde som van ,-

7 5 Inboedel In een permanent bewoond huis U kunt uw inboedel in een permanent door u bewoond huis of appartement, gedurende uw verblijf in een land van de Europese Unie, verzekeren op Perfect-condities, waardoor uw inboedel is verzekerd tegen schade door: - brand, blikseminslag (inclusief inductie en overspanning) en ontploffing - water - storm - inbraak - aanrijding en aanvaring Zonweringen en antennes kunnen tegen een meerpremie worden meeverzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen. In de grensstreek met België en Duitsland (tot maximaal 15 kilometer van de Nederlandse grens), wordt in afwijking van het bovenstaande de Perfect- Extraverzekering aangeboden. Daarbij is de dekking tevens uitgebreid met: - schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten - water, stromend uit de openbare riolering - zonweringen en antennes - relletjes en opstootjes Tevens kan dan glas, dat dient tot lichtdoorlating, worden meeverzekerd tegen schade door breuk.

8 6 Niet gedekt is: - schade door grondwater - schade door neerslag, binnengedrongen via openstaande ramen. - schade door militaire explosieven, atoomkernreacties, molest, aardbeving en overstroming. Bij permanente bewoning binnen de grensstreek wordt voor diefstal van lijfsieraden een maximum vergoeding verleend van 2.269,-. Het is echter mogelijk om de volledige waarde ook tegen diefstal te verzekeren. Daartoe bieden wij twee mogelijkheden: - Meeverzekeren tegen diefstal van de waarde boven 2.269,- op de inboedelpolis - Verzekeren op een aparte kostbaarhedenpolis Buiten de grensstreek geldt bij permanente bewoning voor de inboedelverzekering dat: - kostbaarheden, waaronder te verstaan: gouden en zilveren voorwerpen, lijfsieraden, bont, antieke voorwerpen, schilderijen, foto- en filmapparatuur en optische instrumenten, audiovisuele en computerapparatuur en andere kunstvoorwerpen en kostbaarheden zonder premieverhoging na opgave kunnen worden meeverzekerd tot een maximum van 30 % van het verzekerde bedrag. - postzegel-, munten- en andere verzamelingen van de verzekering zijn uitgesloten, maar kunnen in bepaalde gevallen tegen een verhoogde premie worden meeverzekerd. In een niet-permanent bewoond huis of appartement, binnen de Europese Unie, kunt u uw inboedel verzekeren op Perfect-condities waardoor uw inboedel is verzekerd tegen schade door: - brand, blikseminslag (inclusief inductie en overspanning) en ontploffing - water - inbraak - storm - aanrijding en aanvaring Zonweringen en antennes kunnen tegen een meerpremie worden meeverzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen.

9 7 Bij niet-permanente bewoning gelden de volgende beperkingen: - De woning mag niet bestemd zijn voor verhuur. - Kostbaarheden, waaronder te verstaan: gouden en zilveren voorwerpen, lijfsieraden, bont, antieke voorwerpen, schilderijen, foto- en filmapparatuur en optische instrumenten, computerapparatuur en andere kunstvoorwerpen en kostbaarheden kunnen niet worden meeverzekerd. - Audiovisuele apparatuur kan na opgave worden meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som, het diefstal - inbraak - en vandalismerisico is daarvoor niet mee te verzekeren. Hiervoor geldt een aangepaste premie. - Diefstaldekking wordt beperkt tot schade na aantoonbare braak aan het huis. - De Perfect-Extra-dekking is niet mogelijk. In België, Frankrijk en Luxemburg is -op grond van in die landen geldende wetgeving- een speciale aansprakelijkheidsdekking voor het brandrisico gebruikelijk voor huurders. Wij kunnen deze huurdersaansprakelijkheidsdekking desgewenst op de inboedelverzekering meeverzekeren. In Frankrijk en Spanje is daarnaast -op grond van de lokale wetgeving- een zogenaamde catastrofedekking van toepassing. De premie wordt daartoe verhoogd met de daarvoor geldende wettelijke opslagen. Als u in Duitsland woont en een woning huurt, verwijzen wij u voor de aansprakelijkheidsdekking naar het hoofdstuk over aansprakelijkheid. Meer informatie (ook over de tarieven) is op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland. N.B. Verzekering op indexbasis is niet mogelijk.

10 8 Kostbaarheden Verzekerden die bij Nationale-Nederlanden een inboedelverzekering hebben gesloten en binnen een straal van 15 kilometer van de Nederlandse grens in België of Duitsland wonen, kunnen een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking tegen nagenoeg alle van buiten komende gebeurtenissen. Schade door normaal gebruik (slijtage), geleidelijk werkende invloeden (licht, vocht) en eigen gebrek, is echter niet gedekt. Dat geldt ook voor schade door onvoldoende zorg voor de verzekerde voorwerpen (zoals het onbeheerd achterlaten in een auto). De verzekerde zaken dienen in particulier bezit of gebruik te zijn. Afhankelijk van de soort, samenstelling en totale waarde van de kostbaarheden is het niet uitgesloten dat wij beveilingsmaatregelen noodzakelijk vinden. Sieraden, aanstekers, vulpennen, vulpotloden, balpennen, horloges Deze kostbaarheden kunnen alleen als onderdeel van een collectie worden verzekerd. Het verzekeren van één of twee dure sieraden of alléén een kostbaar horloge is niet mogelijk. Tevens dienen deze kostbaarheden vervaardigd te zijn van edele metalen, al dan niet bezet of ingelegd met edelstenen of parels. Muziekinstrumenten Schade die bestaat uit het springen van snaren en strijkstokharen en het beschadigen van trommelvellen en -stokken is niet gedekt, tenzij één en ander gepaard gaat met andere schade aan het instrument. Als het gaat om elektrische instrumenten en apparaten, valt schade die is veroorzaakt door overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of draadbreuk van lampen evenmin onder de dekking.

11 9 Schilderijen e.d., kunst en antiek, kostbare inboedelzaken Onder deze noemer kunnen heel veel zaken worden verzekerd. Als voorbeelden kunnen zaken zoals beelden, klokken, porselein, (antieke) boeken of kristal worden genoemd. Deze kostbaarheden dienen als regel aanwezig te zijn in een - ook s nachts - bewoond pand van steen met harde dakbedekking. Kostbaarheden van andere aard Bij kostbaarheden van andere aard kunt u denken aan golfuitrustingen, duikuitrustingen, vuurwapens en medische hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, infuuspompjes, zenuwstimulatoren, enz.. Verzekerd bedrag Het verzekerde bedrag wordt bepaald door de waarde van de te verzekeren kostbaarheden zoals vermeld in een taxatierapport of aankoopnota van recente datum. Indien u die niet heeft, dan raden wij u aan uw kostbaarheden alsnog te laten taxeren door een deskundige. Bij een aantal zaken is het mogelijk dat na het aanbrengen van een beveiliging een premiekorting wordt toegepast. Tarieven kunt u opvragen bij de Afdeling Schadeverzekeringen Buitenland.

12 10 Woonhuis U kunt uw huis, gelegen in de Europese Unie, verzekeren op Perfect-condities, waardoor uw woonhuis is verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag (inclusief inductie en overspanning), ontploffing, water, storm, inbraak, aanrijding en aanvaring. In de grensstreek met België en Duitsland (tot maximaal 15 kilometer van de Nederlandse grens), wordt in afwijking van het bovenstaande de Perfect- Extra-verzekering aangeboden. Daarbij is de dekking tevens uitgebreid met: - De kosten van opsporing van het defect en het breek- en herstelwerk bij waterschade. - Schade door omvallen van kranen en heistellingen. - Schade door rellen, relletjes en opstootjes. - Waterschade door water dat via het riool het pand is binnengedrongen. Tevens kan glas, dat dient tot lichtdoorlating, worden meeverzekerd tegen schade door breuk. Niet gedekt is: - schade door grondwater - schade door neerslag, binnengedrongen via openstaande ramen. - schade aan zonweringen en antennes, tenzij meeverzekerd. - schade veroorzaakt door militaire explosieven, atoomkernreacties, molest, aardbeving en overstroming.

13 11 N.B. - Er is sprake van storm als de windsnelheid meer dan 14 meter per seconde bedraagt (windkracht 7). Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2% van het verzekerde bedrag met een minimum van 227,-. In de grensstreek is het eigen risico gemaximeerd tot 454,-. - Een huis in aanbouw kan alleen worden verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag en ontploffing. Voor de verzekeringen in de grensstreek is dit niet van toepassing. - Verzekering op index-basis is niet mogelijk. - Een flat of appartement kan niet worden verzekerd. - De woning mag niet bestemd zijn voor verhuur. Aansprakelijkheid in verband met een woonhuis Het is mogelijk de aansprakelijkheid in verband met een door een verzekeringnemer bewoond woonhuis mee te verzekeren. Voor huiseigenaren bestaat daarvoor meestal dekking op een bij Nationale-Nederlanden gesloten AVP. Met betrekking tot de huurdersaansprakelijkheid in België, Frankrijk en Luxemburg, verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de inboedeldekking. Meer informatie (ook over de tarieven) is op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland.

14 12 Ongevallen De Ongevallenverzekering voor particulieren keert uit bij ongevallen die blijvende invaliditeit als gevolg hebben. Aanvullend meeverzekerd kunnen worden: - Overlijden als gevolg van een ongeval - Voor kinderen tot 21 jaar: tandartskosten als gevolg van een ongeval a b c Op deze polis zijn verzekerd: De verzekeringnemer. Zijn/haar echtgen(o)t(e) of partner en indien meeverzekerd: Hun kinderen tot 21 jaar, alsmede hun ongehuwde kinderen van 21 tot 27 jaar, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Er bestaat bij de ongevallenverzekering de keuze uit de navolgende verzekerde sommen: 1 Voor blijvende invaliditeit: ,-, ,-, ,- of ,- per persoon. 2 Voor overlijden: 4.538,- of 9.076,-. 3 Voor tandartskosten geldt een standaarddekking van 454,- per kind per gebeurtenis. Alleen voor enkele zeer risicovolle beroepsgroepen geldt uitsluiting van de dekking als het ongeval plaatsvindt tijdens uitoefening van het beroep. N.B. - Het risico van motor-/scooterrijden is vanaf de 23-jarige leeftijd meeverzekerd. - De verzekering kan worden gesloten voor personen tot de 60-jarige leeftijd. - De verzekering geeft werelddekking. - De mate van blijvende invaliditeit moet in Nederland door een door Nationale- Nederlanden aan te wijzen arts worden vastgesteld. - Voor een groot aantal gevallen van beschadiging of verlies van lichaamsdelen of -functies is een uitkeringspercentage in een tabel in de polis vastgelegd.

15 13 Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Doorlopende reisverzekering Verzekerden die binnen een straal van 15 kilometer van de Nederlandse grens in België of Duitsland wonen en totaalrelatie van Nationale-Nederlanden zijn, kunnen een doorlopende reisverzekering sluiten. Deze verzekering is bij uitstek bedoeld voor personen die meerdere malen per jaar op vakantie gaan. De polis kan worden gesloten per persoon of per gezin, al dan niet met inwonende kinderen. De verzekeringnemer dient tevens verzekerde te zijn. De verzekering biedt dekking voor gebeurtenissen tijdens reizen/verblijf met een niet-zakelijk karakter in de hele wereld. In het land van domicilie is de verzekering slechts van kracht indien: - kan worden aangetoond dat de verzekerde vanaf zijn woonadres rechtstreeks op weg was naar het buitenland, danwel vanuit het buitenland rechtstreeks op weg was naar zijn woonadres, of - er sprake is van een vakantiereis die aangetoond kan worden d.m.v. een verblijfnota. In dit laatste geval is er geen dekking voor kosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling. De verzekering geldt gedurende reizen met een aaneengesloten periode van maximaal 60 dagen. Er is een basisdekking voor buitengewone kosten zoals kosten voor repatriëring. Daarnaast kan de verzekering worden uitgebreid met dekking voor: - bagage (eventueel met geld en/of cheques). - kosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling. - ongevallen. - kosten van annulering.

16 14 N.B. - De dekking voor geneeskundige en tandheelkundige behandeling kan alleen worden meeverzekerd indien er in Nederland, België of Duitsland een primaire dekking voor geneeskundige kosten van kracht is. - Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. - Wintersport (t/m 69 jaar) en onderwatersport zijn standaard verzekerd. Tegen een premiekorting kunt u de wintersportdekking laten vervallen. - Voor bagage geldt een eigen risico van 68,- per gebeurtenis per polis. Dit eigen risico kan worden afgekocht tegen een premietoeslag van 25,- per polis.

17 15 Autoverzekeringen Totaalrelaties van Nationale-Nederlanden die in België wonen, kunnen de cascodekking van hun (Belgisch gekentekende) personenauto bij Nationale- Nederlanden verzekeren. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat de wettelijke aansprakelijkheid bij onze zustermaatschappij ING Insurance te Antwerpen, België wordt verzekerd. Naast de cascoverzekering, zijn de volgende uitbreidingen mogelijk: - Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI) - Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) - Verkeersschadeverzekering (VSV) Voor de tarieven en meer informatie, ook over het sluiten van de verzekering van de WA en een eventuele rechtsbijstanddekking bij ING Insurance te Antwerpen, België kunt u contact opnemen met de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland.

18 16 Nationale-Nederlanden Afdeling Schadeverzekeringen Buitenland Postbus AV Den Haag Telefoon Fax Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden voor het sluiten van schadeverzekeringen in het buitenland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de complete polisvoorwaarden. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor verzekeringen met een contracttermijn van ten minste één jaar geldt een bedenktijd van zeven kalenderdagen, vanaf het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen. Dit betekent dat u binnen die periode de verzekering ongedaan kunt maken. Op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet meer van toepassing. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt er gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan.

19 Meer dan alleen verzekeringen... Nationale-Nederlanden biedt meer dan alleen verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Bent u op zoek naar een flexibele hypotheek, een aantrekkelijke spaarvorm of een doorlopend krediet? Wilt u slim en verantwoord beleggen? Of eerder stoppen met werken, maar dan wél kunnen genieten van een goed pensioen? Dat kan allemaal haarfijn voor u worden uitgestippeld. Vraag het maar aan uw verzekeringsadviseur. Wat er ook gebeurt. NnL

20 Uitgave juli 2005 Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag / Verzekeringsadviseur

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn NnL Inhoudsopgave 1 Buitenlandverzekeringen 3 Ziektekosten 6 Aansprakelijkheid 8 Inboedel 11 Kostbaarheden 13 Woonhuis 15 Ongevallen 17

Nadere informatie

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland De Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland NnL 2 Schadeverzekeringen buitenland De premies voor de verzekeringen binnen de Europese Unie worden verhoogd met de (para)fiscale

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakketkorting tot 10% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende Reis en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschillen Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Belangrijkste verschillen tussen de - en dekking van het Woon- & VrijeTijdpakket Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking voldoet

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen 1. Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen

Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen 1. Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen 1 Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen Tarievenblad Florius Schadeverzekeringen 2 0 Algemeen De contractsduur van de schadeverzekeringen bedraagt 1 jaar, daarna

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op vakantie Vakantie moet zorgeloos genieten zijn. Daarom is het voor een vakantie of weekendje weg zondermeer

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Woonverzekeringen U wilt uw woongenot goed beschermen Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren.

Nadere informatie

Het Verzekeringspakket

Het Verzekeringspakket Het Verzekeringspakket Algemeen 2 Woonhuis, Inboedel- en combi verzekering 3 Aansprakelijkheid voor particulieren (A) 4 Gezinsongevallen 5 Rechtsbijstand 5 Caravan 6 Reis 6 Motorrijtuig/In- en opzittenden

Nadere informatie

GEWOON GOED GEZINSPAKKET. Woonhuis. Inboedel. Kostbaarheden. Aansprakelijkheid. Gezinsongevallen. Rechtsbijstand. Reis en annulering

GEWOON GOED GEZINSPAKKET. Woonhuis. Inboedel. Kostbaarheden. Aansprakelijkheid. Gezinsongevallen. Rechtsbijstand. Reis en annulering GEWOON GOED GEZINSPAKKET Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Aansprakelijkheid Gezinsongevallen Rechtsbijstand Reis en annulering WIJ BESPAREN BIJ ZLM FLINK OP ONZE VERZEKERINGSPREMIE! In het ZLM Gezinspakket

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

PMA woonverzekering Allianz Nederland

PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren. En om te verzekeren. Want schade door brand, extreem weer

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Aanvullende zorgmogelijkheden om uw huidige zorgverzekering te verrijken

Aanvullende zorgmogelijkheden om uw huidige zorgverzekering te verrijken Aanvullende zorgmogelijkheden om uw huidige zorgverzekering te verrijken NnL 1 Aanvullende zorgmogelijkheden U heeft een zorgverzekering en u wilt die misschien wel aanvullen. Bijvoorbeeld omdat u zuinig

Nadere informatie

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis Verzekeringspakket voor studenten Studentenpakket Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis VERZEKERINGEN Verzekerd van het beste.

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Privé pakket online. Aanvraag. Informatie voor de klant. DZ770709(okt2013)A. Privé Pakket Online aanvraag 1

Privé pakket online. Aanvraag. Informatie voor de klant. DZ770709(okt2013)A. Privé Pakket Online aanvraag 1 DZ770709(okt2013)A Privé pakket online Aanvraag Informatie voor de klant Privé Pakket Online aanvraag 1 Privé Pakket Online Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06)

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06) Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden NnL 1 Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties Bij het organiseren van festiviteiten,

Nadere informatie

Factsheet ZEKUR Wonen Gezin

Factsheet ZEKUR Wonen Gezin Factsheet ZEKUR Wonen Gezin ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het "Privé Select Pakket" Versie

Veelgestelde vragen over het Privé Select Pakket Versie Veelgestelde vragen over het "Privé Select Pakket" Versie 022017 Toelichting. Met het beantwoorden van de onderstaande vragen geven wij u snel inzicht in de antwoorden op de meest gestelde vragen. Aan

Nadere informatie

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen Is er sprake van een nieuw gebouwde woning? O nee O ja* * Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. Dak O pannen O riet O anders, nl. Eerste verdiepingsvloer

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin

Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Tarieven Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Juli 2009 Tarieven Dit boekje bevat tarieven voor het Woon-en Recreatiepakket en het Totaalplan. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de brochures

Nadere informatie

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online vernieuwde dekkingen De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Kortlopende Reisen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale - Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden Kortlopende Reis- en Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Nadere informatie

Inboedelverzekeringen

Inboedelverzekeringen Inboedelverzekeringen Omdat zekerheid telt Inboedelverzekeringen 1 Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen is een uiterst solide en financieel krachtige, gespecialiseerde

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking.

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking. Verschillenlijst Reaal Woonhuisverzekering Keuze uit all risk of extra uitgebreid. Aanvullende dekking extra Glas is los mee te verzekeren tegen premietoeslag. Alleen all risk Glas is standaard verzekeren,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

mp4all Uitgangspunten Pakket Vergelijken

mp4all Uitgangspunten Pakket Vergelijken mp4all Uitgangspunten Pakket Vergelijken Inhoudsopgave Onderdeel Auto... 3 Gekozen default waardes Auto... 5 Gekozen default waardes Auto (vervolg)... 6 Gekozen default Auto waardes (vervolg)... 7 Onderdeel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

Woonpakket. Omdat zekerheid telt

Woonpakket. Omdat zekerheid telt Woonpakket Omdat zekerheid telt Woonpakket 3 De Leeuwarder Onderlinge is als onderlinge betrokken bij haar verzekerden. De Leeuwarder Onderlinge biedt u niet alleen een zeer uitgebreide dekking tegen

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket - woonhuis - glas - inboedel - kostbaarheden - aansprakelijkheid - gezinsongevallen - rechtsbijstand - doorlopende reis Wonen Het verzekeringspakket voor

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Zorgeloos wonen met het Allianz Verzekerd Wonen

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis In dit document staan alleen de verschillen opgesomd. Dus niet de zaken die gelijk blijven met de huidige Alles in één Polis. Klik op het onderdeel waarvan u het overzicht wilt zien. Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Xclusief

Verzekeringen. Delta Lloyd Xclusief Verzekeringen Delta Lloyd Xclusief Delta Lloyd Xclusief Zorgeloos genieten Delta Lloyd Xclusief Verzekeringen Bij exclusief leven hoort een Xclusief verzekering van Delta Lloyd Of het nu gaat om het vervullen

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren AVP - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit Doorlopende reisverzekering Altijd goed verzekerd erop uit 2 Uw reisverzekering goed geregeld Wel eens vergeten een reisverzekering af te sluiten voordat u wegging? Met een Doorlopende reisverzekering

Nadere informatie

IFA-JRB Totaalpakket

IFA-JRB Totaalpakket IFA-JRB Totaalpakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing IFA-JRB Totaalpakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het IFA-JRB Totaalpakket

Nadere informatie

Van Loon Privé Compleet Plan

Van Loon Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van Loon Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor, caravan

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat.

U zorgt voor veiligheid op straat. U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl 21 70 15-11 Overtuig uzelf! 2 Reaal Politieverzekeringen Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

Checklist ASR MultiZeker polis

Checklist ASR MultiZeker polis Checklist ASR MultiZeker polis Pag 1/8 Wilt u zeker weten dat uw MultiZeker polis nog steeds voldoende zekerheid biedt? Doe de check! Klik op de polisonderdelen die u verzekerd hebt en beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed.

De kosten die u maakt om in contact te komen met alarmcentrale SOS International of andere hulpverleners worden vergoed. REISVERZEKERING De Ideale Reisverzekering van de Europeesche. Gedekt zijn financiële risico's, maar het allerbelangrijkste is dat u wereldwijd verzekerd bent van snelle en professionele hulp door alarmcentrale

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Model 202D4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie