Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength"

Transcriptie

1 Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a caterer, we care about people as well as the environment 5 trends in eten & drinken 5 trends in food & drink

2 Inhoudsopgave Contents 2 Duurzaam en biologisch sterk in opkomst 4 OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu 9 Issues & Insights 10 Cateraars gaan voedselverspilling te lijf 14 5 trends in eten & drinken 3 Sustainable and organic products going from strength to strength 5 OSP Zakelijke Horeca: As a caterer, we care about people as well as the environment 9 Issues & Insights 11 Caterers tackle food wastage 15 5 trends in food & drink 19 We zitten dicht bij de bron 20 Adverteerdersindex 19 We re close to the source 20 List of advertisers Inleiding door Ernst Delfos, uitgever De markt van is volop in beweging. Consumenten worden steeds kieskeuriger, maar hebben ook minder geld over voor eten en drinken. Die paradox noodzaakt de foodservicebranche tot efficiënter inkopen, bereiden en serveren. Cateraars vernieuwen zich en komen met innovatieve concepten die inspelen op trends als gezondheid en vooral flexibiliteit. Biologisch en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Deze en andere ontwikkelingen geven het redactieteam van Catering Insights aanleiding om de branche te belichten. Het resultaat leest u nu. Een uitgave, die inzicht geeft in een uiterst innovatieve markt. Foreword by Ernst Delfos, publisher The market is in the midst of a transition. Consumers are becoming more and more discerning, but also have less money to spend on food and drink. That paradox means the food service industry needs to be more efficient in their procurement, preparation and serving of food. Caterers are carrying out self-improvement and coming up with innovative concepts to respond to trends such as increased awareness of health and in particular the need for flexibility. Organic products and sustainable production play an important role in this. These and other developments inspired the editorial team at Catering Insights to examine this sector in further detail. The results that provide insight into a highly innovative market are presented in this issue. 1

3 Duurzaam en biologisch sterk in opkomst In de contracten tussen cateraar en opdrachtgever wordt steeds vaker vastgelegd dat een deel van het aanbod biologisch is. De Rijksoverheid loopt daarin voorop. Ook de belangstelling van de consument groeit. Naast biologische worden regionale producten steeds populairder. Contracts between clients and firms increasingly stipulate that a proportion of the products supplied be organic. The Dutch Government is leading the way in this trend. Consumer interest is also growing. Besides organic products, local products are also becoming increasingly popular. Sustainable and organic products going from strength to strength Een groot deel van de Nederlandse consumenten wil gezonde voeding en kiest daarmee steeds vaker biologisch. De biologische consumentenbestedingen in de buitenhuishoudelijke markt alle locaties buitenshuis waar je kunt eten en drinken stegen in 2010 al naar 92,5 miljoen. Die groei zette zich flink door. In het jaar daarna bedroegen de bestedingen 120,4 miljoen, een stijging van 30,1 procent. Supermarkten en speciaalzaken blijven nog steeds de belangrijkste afzetkanalen. Ondanks die groei is het marktaandeel van biologische voeding nog gering. Consumenten willen dan wel biologisch, maar het mag niet te veel kosten Peter Leendertse: Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, maar het hoeft niet per se biologisch te zijn. Sustainable production is becoming increasingly important, but this is not necessarily synonymous with organic. In 2010 bedroeg het aandeel 1,7 procent, het jaar daarna 2,0 procent. De cijfers voor 2012 zijn nog niet bekend, maar het Centrum voor Landbouw en Milieu verwacht dat het plafond voorlopig in zicht is. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, maar het hoeft niet per se biologisch te zijn, zegt Peter Leendertse, teamleider verduurzaming voedselketens bij het CLM. Spanningsveld De land- en tuinbouw is hard op weg zich te ontwikkelen tot een duurzame bedrijfstak. In dat proces speelt het Centrum voor Landbouw en Milieu een stimulerende en ondersteunende rol. Met mijn team zoek ik praktische oplossingen om agrarische bedrijven duurzaam te maken. Ook zijn we matchmaker. We leggen contacten tussen onder meer cateraars en producenten. Veel telers werken hard aan duurzaamheid en kiezen bewust voor milieukeurmerken. Omschakelen naar biologisch brengt voor hen wel hogere kosten met zich mee. Omdat ze geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, is het lastiger om dezelfde productie te halen. Aan de andere kant zijn die producten wat duurder en kunnen ze als telers toch min of meer dezelfde omzet realiseren. Ook de cateraars zitten volgens Leendertse in een spanningsveld. Consumenten willen dan wel biologisch, maar het mag niet te veel kosten. De vertrouwde kroket blijft bovendien populair. Uit de regio Ondanks dit spanningsveld zie je dat duurzaamheid een duidelijke trend in de is. Daarbij is steeds meer interesse voor wat van dichtbij komt en regionaal is. Je bespaart onder meer transportkosten en vermindert uitstoot van schadelijke stoffen. Het CLM werkt onder meer samen met Willem&Drees dat groenten en fruit van boeren uit de regio aan cateraars levert. Door de samenwerking met Sodexo leveren deze twee ondernemers aan zo n duizend bedrijfsrestaurants in Nederland. A large proportion of Dutch consumers want to buy healthy food which means they are increasing the amount of organic foods they buy. Total spending by consumers on organic products in the eating out market all locations outside the house where you can eat and drink rose to 92.5 million in And this figure has continued to grow rapidly. In the following year, spending totalled million, an increase of 30.1 per cent. Supermarkets and speciality stores are still the main sales channels. Despite this growth, however, the market share of organic food is still small. In 2010, its market share was 1.7 per cent and this rose to 2.0 per cent by the following year. Consumers want organic food, but it should not cost too much The figures for 2012 are not yet available, but the Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM- Centre for Agriculture and the Environment ) expects that this growth will soon hit a ceiling. Sustainable production is becoming increasingly important, but this is not necessarily synonymous with organic, says Peter Leendertse, team leader for sustainable food chains at CLM. Areas of tension Agriculture is fast becoming a sustainable industry. The CLM is playing a stimulating and supportive role in that process. Along with my team, I identify practical solutions for making agricultural enterprises sustainable. We also act as a kind of matchmaker by building relationships between firms and producers. A lot of farmers are working hard on sustainability and consciously opting for environmental labelling. Switching to organic production does entail higher costs for them. This is because they do not use fertilisers and pesticides which makes it more difficult to attain the same level of production. On the other hand, their products are more expensive meaning farmers can make more or less the same turnover. Even the are faced with conflicting demands, according to Leendertse. Consumers want organic food, but it should not cost too much. The traditional croquette is still popular. Local food Despite this tension, sustainability is becoming a clear trend in the sector. There is also a growing interest in local and regional production. This also produces savings on transport costs and reduces harmful emissions. The CLM works with Willem&Drees who deliver fruit and vegetables from farmers in the region to firms. Working with Sodexo allows these two companies to supply one thousand corporate restaurants in the Netherlands. 2 3

4 Foto: Jaleesa Derksen Foto: Jaleesa Derksen OSP Zakelijke Horeca ( OSP Corporate Catering ): As a caterer, we care about people as well as the environment Organic and sustainable production are part of our blood. We also want to take more social responsibility for vulnerable groups and employees who are made redundant. An interview with OSP Zakelijke Horeca. OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu Biologisch en duurzaam zitten in ons bloed. Daarnaast willen we ook meer onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbare groepen en boventallige medewerkers. Een gesprek met OSP Zakelijke Horeca. De markt wordt steeds meer een verdringingsmarkt. Grote cateraars nemen kleinere spelers over en vervullen daarmee een steeds dominantere rol. Niet alleen verdwijnen daarmee de kleinere cateraars, ze verliezen zodoende ook hun eigen identiteit. Met uniformiteit als gevolg. Een gunstige ontwikkeling voor de overgebleven cateraars. Met differentiatie kunnen zij zich immers onderscheiden. Wil een opdrachtgever iets anders dan de eenheidsworst, dan komen ze al snel uit bij deze kleinere, unieke cateraars. Volgens Marcel Gerritsen, directeur van OSP Zakelijke Horeca in Hoofddorp, vormen de grote cateraars geen echte bedreiging. Zij kijken vooral naar prijs. Streven naar schaalvergroting om een betere inkooppositie bij hun leveranciers te bemachtigen. Onze klanten kijken meer naar kwaliteit en naar bijvoorbeeld de secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Variatie bieden We merken dat onze relaties hun medewerkers graag in de watten leggen. Ze kiezen bewust voor een vers, gezond en vooral dynamisch product. Je kunt er natuurlijk voor zorgen dat je twintig soorten kaas en worst biedt. Maar als je die dag in dag uit in het bedrijfsrestaurant aantreft, is de verrassing er snel af. Wij bieden drie of vier soorten aan, maar telkens wisselend en met een ander verhaal. Hé, dat was er vorige week niet. Zo doen we dat met alle producten, zoals ook de maaltijdsalades. We kijken wat onze leveranciers op dat moment te bieden hebben en gaan daar iets mee doen. Foto: Jaleesa Derksen Meer groen behalen Al sinds de start in 2001 wil OSP niet de grootste, maar juist de beste en groenste cateraar van Nederland zijn. Duurzaam ondernemen en biologische producten staan dan ook onveranderd hoog op de agenda. Met het aanbieden van biologische producten, het inkopen bij leveranciers die duurzaam ondernemen en het reduceren van energie verhogen wij de kwaliteit van Evert kersten (l) and Marcel Gerritsen (r): We merken dat onze relaties hun medewerkers graag in de watten leggen. Ze kiezen bewust voor een vers, gezond en vooral dynamisch product. We have noticed that our clients like to pamper their employees. They deliberately opt for fresh, healthy and particularly interesting products. market is becoming ever more competitive. Large firms are taking over smaller The players and thus playing an increasingly dominant market role. This does not just mean that smaller firms disappear, but also that they lose their identity. The result of this is uniformity throughout the sector. This is a positive development for the companies who remain since they have an opportunity to distinguish themselves. If a client wants something different than one size fits all, then they soon approach these smaller, unique firms. According to Marcel Gerritsen, Director of OSP Zakelijke Horeca in Hoofddorp, larger firms do not pose a significant threat. They tend to focus on pricing and pursuing economies of scale in order to be in a better purchasing position as regards their suppliers. Our clients are more concerned with factors such as quality and the secondary employment benefits we provide to our staff. Offering variety We have noticed that our clients like to pamper their employees. They deliberately opt for fresh, healthy and particularly interesting products. This means that you could of course make sure that you offer twenty varieties of cheese and sausage. But if when people see those in the company cafeteria day after day, the novelty soon wears off. We offer three or four varieties but constantly change them and choose products with a different background. Hey, that wasn t there last week. That s what we do with all our products, including the main course salads. We see what our suppliers have to offer at that moment in time and create something based on that. Being more green Since its establishment in 2001, OSP has not just aimed to be the biggest, but also the very best and most environmentallyfriendly firm in the Netherlands. Corporate sustainability and organic products therefore remain high on their agenda. By offering organic products, buying from sustainable suppliers and reducing our energy consumption, we increase the quality of the environment as well as our working atmosphere, Gerritsen emphasises. According to him, OSP has developed a special environmental management system for which the company was awarded an ISO certificate in But corporate sustainability is an on-going process. That s why we constantly set ourselves new goals. Ten per cent of our vehicle fleet is now labelled as green. We want to 4 5

5 leefmilieu en werkomgeving, benadrukt Gerritsen. Volgens hem heeft OSP hiervoor een speciaal milieumanagementsysteem opgezet waarmee de cateraar in 2010 een ISO-certificering behaalde. Maar duurzaam ondernemen kent geen einde. Daarom stellen we onszelf regelmatig nieuwe doelen. Nu heeft tien procent van ons wagenpark het keurmerk groen. Dat percentage willen we dit jaar ophogen tot twintig á dertig procent. Daarnaast gaan we, als eerste cateraar in Nederland, nu ook met Social Return onze maatschappelijke bijdrage leveren en dit met een ISOcertificaat bekronen. Kansen bieden Er zijn mensen die minder gemakkelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Denk aan langdurig werklozen of mensen met een verstandelijke handicap. Met Social Return biedt OSP deze kwetsbare groepen een kans om werkervaring op te doen. Daarmee versterken deze mensen hun positie op de arbeidsmarkt. We streven ernaar om zes procent van ons personeels bestand in te zetten voor deze mensen. TNO begeleidt ons in dat proces. Samen met de onderzoeksorganisatie voeren we nu een pilot uit. De onderzoekers hebben voor Social Return een ISO-certificering in het leven geroepen en willen meer be drijven oproepen zich te committeren aan Social Return. Nu vindt bij ons een eerste scan plaats om te achterhalen waar we in de organisatie deze mensen goed kunnen inzetten. Als eerste gecertificeerde cateraar in Nederland gaan we nu ook met Social Return onze maatschappelijke bijdrage leveren Bredere dienstverlening De duurzame en biologische bedrijfsvoering, maar ook de maatschappelijke betrokkenheid zijn altijd het DNA van de onderneming geweest. Daarmee trok de cateraar klanten aan die ook hun maatschappelijke verantwoording willen nemen. Denk aan ABN-Amro, KPMG, Koninklijke Bibliotheek en de advocatenkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en Baker & Mckenzie. Maar in een tijd waarin kostenbesparing en prijs de boventoon voeren, merkt de cateraar een lichte krimp in de contracten. Dat zal bij de andere cateraars niet anders zijn. Het betekent niet dat we het roer omgooien. Voor die bedrijven die Foto: Jaleesa Derksen meer op prijs letten, voeren we een biomodulair concept in. Organisaties kunnen nu zelf kiezen wat ze biologisch willen: alleen het brood, alleen de kaas, alleen de vruchtensappen Zo bepalen zij zelf welke biologische voeding ze willen omzetten naar reguliere producten. Naast het keuzeconcept introduceert OSP ook aanvullende, facilitaire dienstverlening. Gerritsen: Wij blijven specialist in, maar gaan intensief samenwerken met de ICS Groep in Eindhoven. Die biedt schoonmaakwerkzaamheden en beveiliging. Op verzoek kunnen we zo bredere dienstverlening aanbieden. De klant krijgt dan één facilitair regisseur als centraal aanspreekpunt. Die samenwerking bieden we overigens aan onder de naam C4U Nederland. Medewerkers omscholen Een ander opmerkelijk initiatief is het Duurzame Omscholingshuys. Organisaties fuseren, bedrijven sluiten filialen; dat raakt ook de medewerkers van bedrijfskantines. Van hen die overtallig raken, stellen we vast welke competenties, opleiding, ervaring en interesses zij hebben. Daarna stellen we samen een persoonlijk omscholingsplan op, zodat de betrokkenen na het omscholingstraject gemakkelijker in een nieuwe functie kunnen instromen. Volgens Gerritsen participeren alle partners van OSP, de gespecialiseerde onderaannemers en zelfs veel opdrachtgevers. Dankzij die participatie en hun formele intentieverklaringen kunnen wij de omgeschoolde medewerkers een zeer breed palet aan beschikbare banen aanbieden. Foto: Jaleesa Derksen Foto: Jaleesa Derksen increase this percentage to twenty to thirty per cent this year. As well as this, we are going to be the first firm in the Netherlands to make a social contribution using the Social Return scheme, and top this off with an ISO certificate. Providing opportunities There are people who are less likely to participate in the workforce. This includes, for example, long-term unemployed people or those with learning difficulties. Social Return allows OSP to provide these vulnerable groups with a chance to gain work experience, thereby strengthening their position on the labour market. We aim to use six per cent of our workforce for the benefit of these people. TNO has provided us with guidance throughout that process and is now helping us to run a pilot scheme. The researchers there have created an ISO certificate especially for Social Return and want to encourage more companies to commit to Social Return. We are now carrying out an initial survey to find out where we can employ people from these groups most effectively within our organisation. A wider range of services Sustainable and organic business management, as well as social responsibility have always been in the company s DNA. And this has allowed the firm to attract clients who are also keen to be socially responsible, such as ABN-Amro, KPMG, the Royal Library and law firms De Brauw Blackstone Westbroek and Baker & McKenzie. But during these times in which cost and price considerations predominate, the company has noticed a slight decrease in the number of contracts. Other firms are probably experiencing a similar trend. That doesn t mean that we re going to abandon such initiatives. We are introducing a combined concept for those Foto: Jaleesa Derksen companies that need to monitor prices more closely. Organisations can now choose which products they would like to be organic: just the bread, just the cheese, just the fruit juices. This allows them to decide which organic foods they want to change back to regular products. Besides this option to choose, OSP is also starting to offer additional facility management services, as Gerritsen describes: We are still specialists, but are working closely with the ICS Group in Eindhoven which provides cleaning and security services. This means we can increase the range of services we offer on request. The client is then designated one facility management director as their main point of contact. This service package is provided under the name C4U Netherlands. We are going to be the first firm in the Netherlands to make a social contribution using the Social Return scheme Retraining employees Another notable initiative is the Sustainable Retraining Centre. Organisations merge, businesses close down their subsidiaries, and all this affects those working in corporate cafeterias. We identify the skills, educational background, experiences and interests of those who are made redundant. Then we draw up an individual retraining plan to allow them to find new work more easily following the retraining process. According to Gerritsen, all of OSP s partners, specialised subcontractors and even clients are participating in the initiative. Thanks to their participation and formal declarations of intent, we can offer our retrained employees a wide range of job opportunities. 6 7

6 Hocras verantwoord en vertrouwd Issues & Insights Duurzaam Hocras is dé gespecialiseerde groothandel voor horeca en grootverbruik en onderscheidt zich door het uitgelezen assortiment, dat bestaat uit meer dan artikelen, in combinatie met een optimale service. Bij dit enorme assortiment ligt een sterke focus op versproducten en duurzaamheid. Weerribben zuivel Traditioneel geproduceerde zuivel, afkomstig van zuivelboerderij De Weerribben van familie De Lange, nabij het Nationaal Park. Een extensieve biologische veehouderij waar de melk direct wordt gepasteuriseerd, afgevuld en verpakt. De kwaliteit voldoet volledig aan de biologisch-dynamische normen en is voorzien van het Eko- en Demeter keurmerk. d Olde Lantschap vleeswaren Het d Olde Lantschap vleeswaren- en vleesassortiment wordt geproduceerd met respect voor mens, dier, natuur en milieu. Alle producten dragen het Bewust-genietenlabel en zijn afkomstig van Nederlandse boerenbedrijven die hierbij zijn aangesloten. Het is een keur- en kwaliteitslabel voor ambachtelijke vleesproducten van biologische oorsprong. EVI brood Eerlijk brood met een dunne korst en een krokante bite. De tarwe is van één zuiver, geselecteerd ras en is duurzaam geteeld in het waterwingebied in de Evianstreek in Frankrijk. Het onbespoten graan wordt uit de hele korrel gemalen. De volle vezels zijn ge- en volle smaakbeleving. Hocras Sealection Vis De laatste vangst uit de Noordzee wordt voor u geselecteerd en gesorteerd. Direct na deze selectie ligt de vis op ijs en wordt binnen 24 uur met geconditioneerd vervoer bij u geleverd. Alleen de beste, op duurzame wijze gevangen vis komt in aanmerking voor het Sealection label. Hocras B.V. Franse Kampweg 38, 1406 NW Bussum Postbus 152, 1400 AD Bussum T E W Direct van de boerderij en dát proef je! Bewust-genieten.nl Onbespoten, puur natuur! Hoog in kwaliteit en duurzaamheid! Centraal gelegen in Nederland. In ons land beheren de drie grootste cateraars zo n driekwart van alle uitbestede. De hevige concurrentie zorgt ervoor dat cateraars hun vak steeds innovatiever bedrijven. Met nieuwe concepten als gevolg. Jaarlijks besteden we 18 miljard aan eten en drinken buiten de deur. Een groot deel gaat naar de horeca. De markt van was in 2011 goed voor 6% van alle bestedingen aan eten en drinken buitenshuis: ruim 3.3 miljard. In dat jaar daalde de omzet van licht met 0,1%. Bedrijfs We geven het meeste uit in bedrijfsrestaurants, bedrijfskantines en koffiecorners in kantoren. In 2010 daalde de omzet bij de bedrijfs met circa 4% naar 1.66 miljard. Het jaar daarop liet de markt een lichte stijging zien van 1.4% naar 1.67 miljard. Bij de in de zorg daalde de omzet in 2011 van 1.31 miljard naar 1.28 miljard. De rest van de omzet wordt behaald met bij onderwijs en in de transportsector, zoals maaltijden in vliegtuigen. Bronnen: Veneca, bedrijfs.nl OSP Al ruim tien jaar toont OSP zich een kwaliteitscateraar die niet de grootste, maar wel de beste en groenste cateraar van Nederland wil zijn. Duurzaam ondernemen en biologische producten zet zij hoog op de agenda. In our country, the three biggest firms are responsible for about three-quarters of all outsourced. This fierce competition ensures that firms are becoming more and more innovative in their field. The result of this is the development of new concepts. Every year we spend 18 billion on eating and drinking out. A large proportion of this goes to the hospitality industry. The market accounted for 6% of all spending on eating and drinking out in 2011: over 3.3 billion. In that same year, sales from decreased slightly by 0.1%. Corporate We spend most money in company cafeterias, canteens and coffee areas in offices. In 2010, sales in corporate fell by approximately 4% to 1.66 billion. The following year, the market showed a slight increase of 1.4% to 1.67 billion. In the case of in the healthcare sector, sales fell from 1.31 billion to 1.28 billion in The rest of the turnover is derived from services in the education and transport sectors, such as aeroplane meals. Sources: Veneca, bedrijfs.nl OSP For over ten years, OSP has been a highquality firm which aims not only to be the biggest, but also the best and most environmentally-friendly firm in the Netherlands. This means that corporate sustainability and organic products are high on their agenda. 9

7 Cateraars gaan voedselverspilling te lijf Toine Timmermans: Bedrijfscateraars moeten inzetten op acties om beter in te schatten hoeveel gasten er die dag komen. Corporate firms should introduce measures that allow them to estimate the number of guests more accurately. Bedrijfscateraars gooien jaarlijks zo n 5 miljoen kilo aan voedsel weg. Soep nog het meeste. Onderzoek bracht de mate van voedselverspilling in kaart. Maar ook de acties om er iets tegen te doen. Elk jaar weer gooien we in Nederland thuis tegen de vijftig kilo eetbaar voedsel in de afvalbak. En dat per persoon! Met elkaar zijn we goed voor 2,6 miljard verspilling aan voedsel. En dan kijken we alleen nog naar de consument. De totale voedselverliezen in ons land ligt tussen de 1,4 en 2,5 miljard kilo. Hoog tijd dus voor actie. Gooi je voedsel in de afvalbak, dan gooi je ook alle grondstoffen en hulpmiddelen weg die gepaard gaan met de voedselproductie en -verwerking. Denk aan water, energie en transport, zegt Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens bij Wageningen UR. Kijk alleen al naar de uitstoot van broeikasgassen. Het gehele voedselsysteem is debet aan circa dertig procent van de CO 2 -uitstoot. Je laat niet zo snel de auto staan, maar als je geen voedsel meer weggooit beperk je de uitstoot van schadelijke stoffen al enorm. Gedragsverandering Volgens Timmermans gaat het om structurele gedragsverandering. Om dat te bereiken vond vorig jaar een pilot plaats van Food Battle: eten gooi je niet weg. Deze campagne moet consumenten bewust maken van hun voedselverspilling en geeft meteen tips om thuis minder voedsel weg te gooien. De pilot werd gecoördineerd door Berkel Milieu en Circulus. Wageningen UR Food en Biobased Research onderzochten de effectiviteit van het programma. De onderzoekers uit Wageningen begeleidden ook de supermarkten die deelnamen. Cateraars ook aan zet Naast supermarkten kunnen ook de bedrijfscateraars bijdragen. Namens hen nam branchevereniging Veneca het initiatief om uitgebreid in kaart te brengen hoeveel de leden aan voedsel verspillen. Maar vooral hoe zij dit kunnen tegengaan. En wat blijkt? Per week gaat 104 ton voedsel naar de afvalbak. Soep wordt het meeste weggegooid. De belangrijkste The pilot was coordinated by Berkel Milieu and Circulus. Wageningen UR Food and Biobased Research investigated the prooorzaak van de verspilling is het onbekend zijn van het aantal gasten dat komt lunchen. Timmermans: Het onderzoek leverde ook aanbevelingen op. Zo moeten cateraars onder meer een methode introduceren waarmee zij het aantal gasten Bedrijfscateraars gooien jaarlijks zo n 5 miljoen kilo aan voedsel weg beter kunnen inschatten. Daarnaast meer letten op gedoseerd bijvullen naarmate het einde van de lunch nadert en meer op bestelling bereiden. Ook kunnen ze voedsel wat over is in andere gerechten verwerken of dat overgebleven voedsel naar de meer hoogwaardige veevoerstroom brengen. Caterers tackle food wastage Every year, Dutch people throw away around fifty kilos worth of edible food. And that s per person! Together we accounted for 2.6 billion of food waste, and that s if we only focus on consumers. Total food loss in our country is between 1.4 and 2.5 billion kilos. It s high time for action. If you throw your food in the bin, you re also throwing away all of the resources associated with food production and processing such as water use, energy consumption and transport, says Toine Timmermans, sustainable food chains programme manager at Wageningen UR. Even if we just look at greenhouse gas emissions, the entire food system is to blame for approximately thirty per cent of CO 2 emissions. You might not be so quick to leave your car at home, but simply refraining from throwing away any more food would significantly reduce the emission of harmful substances. Changing behaviour According to Timmermans, the issue here is creating structural changes in people s behaviour. In order to achieve this, a pilot scheme called Food Battle: eten gooi je niet weg (food isn t for throwing away) was run last year. This campaign aims to make consumers aware of how much food they waste while giving tips on how to reduce the amount of food they throw away at home. Corporate firms throw away around 5 million kilos worth of food every year, most of which is soup. A recent study has measures the amount of food wasted, as well as making recommendations on what can be done about it. gramme s effectiveness. The researchers at Wageningen provided guidance to participating supermarkets. Catering firms also put in the spotlight As well as supermarkets, corporate firms can also make a contribution in combating this trend. The sector association Veneca took the initiative on their behalf by measuring how much food their members waste, and especially how they can counteract this trend. And guess what? 104 tonnes of food ends up in the bin every week with soup being the product Corporate firms throw away around 5 million kilos worth of food every year that most often gets thrown away. The main cause of the waste is that the firms do not know how many guests will be coming for lunch. Timmermans: The research also made recommendations to firms. For example, they could introduce a system that allows them to estimate the number of guests more accurately. In addition, they could pay more attention to refills as the end of the lunch period approaches and base the amount they prepare on orders. They could also incorporate any leftover food into other dishes or contribute that leftover food for use in high-quality animal feed

8 Dè specialist op het gebied van Projekten Onderdeel van de FM Groep bedrijfsrestaurants FM Projekten is uw veelzijdig partner voor uw (bedrijfs)restauratieve inrichting met een toekomstgerichte en horecamatige insteek, van (groot)keuken, uitgifte tot complete restaurantinrichting. FM Projekten ontwerpt, produceert, levert en monteert creatieve en oitatie als doelstelling, onze technische dienst staat 24/7 paraat om ervoor te zorgen dat uw restauratieve voorziening 365 dagen per jaar garant kan staan voor kwaliteit, continuïteit en beleving. Als dienstverlener onder de projectbureaus ontzorgen wij onze opdrachtgevers, uw probleem is onze uitdaging. Wij hebben diverse fs korte en heldere lijnen. Onze adviseurs staan te trappelen om hun visie en specialistische marktkennis met u te delen, neem gerust vrijblijvend contact op. FM PROJEKTEN BV Postbus EG Rotterdam Kiotoweg BG Rotterdam The Netherlands Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Internet FM goo.indd :09 Naamloos :34:58 KGU Horeca is in januari 2007 vanuit de vestigingen in Huizen en Hilversum gestart met het werven, selecteren en uitzenden van horecapersoneel. Een positieve uitstraling en een representatief voorkomen zijn twee belangrijke selectiecriteria voor KGU Horeca. Daarnaast heeft het geworven personeel altijd een gedegen horeca achtergrond. Tevens wordt er een paar keer per jaar een training door KGU Horeca verzorgd waarin de basisbegrippen en technieken worden uitgelegd aan veelal jonge, enthousiaste medewerkers. De opdrachtgevers bevonden zich in het begin voornamelijk in t Gooi. Omdat er steeds meer aanvragen kwamen vanuit de Randstad heeft KGU Horeca begin 2011 haar derde vestiging geopend in Amsterdam, vanuit het kantoor in de Amsterdam Arena worden veel nieuwe medewerkers ingeschreven en uitgezonden. KGU Horeca is momenteel sterk vertegenwoordigd in de volgende regio s: t Gooi Amsterdam/Amstelveen/Aalsmeer Utrecht/Amersfoort Almere Rotterdam Den Haag KGU Horeca heeft de volgende opdrachtgevers: Cateringbedrijven ( zowel bedrijfs- als party ) Hotels Theaters Stadions (evenementen- en stadion) Sportclubs ( o.a. golfclubs en sportcentra) KGU Horeca bedient haar opdrachtgevers met de volgende medewerkers: Gastheer / Gastvrouw Banquetingmedewerkers Bedieningsmedewerkers Cateringmedewerkers KGU HORECA, uw uitzendpartner in horeca-/personeel! Koks / keukenmedewerkers Spoelkeukenmedewerkers Deze medewerkers zijn zowel parttime als fulltime inzetbaar. Uiteraard worden de opdrachtgevers van KGU Horeca zoveel mogelijk op hun wenken bediend, niet alleen op het personele vlak is dat belangrijk, maar ook de risico s moeten voor deze opdrachtgevers worden beperkt. Vandaar dat KGU Horeca is aangesloten bij de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en de Stichting Normering Arbeid (VRO Certificering). KGU Horeca stelt alles in het werk om haar medewerkers op tijd op de werklocatie te krijgen, door de inzet van bedrijfsauto s en het vooraf melden op één van de kantoren kan KGU Horeca snel schakelen bij eventuele vertraging of absentie van een medewerker. De speerpunten waarmee KGU Horeca zich sterk in de markt heeft neergezet zijn o.a.: 24/7 bereikbaarheid Op maat gemaakte offerte en invulling van personele tekorten Vriendelijke prijsstelling Opkomstpercentage van %, dit wordt gerealiseerd door met reserves te werken en door de strenge selectieprocedure die KGU Horeca hanteert. Een nieuwe activiteit waar KGU Horeca zich sinds kort mee bezighoudt is payrolling. Doordat veel bestaande opdrachtgevers van KGU Horeca het verzoek hadden om de salarisadministratie over te nemen, is KGU Horeca zich gaan toeleggen op payrolling voor haar bestaande opdrachtgevers. Ook heeft zich al een groot aantal nieuwe bedrijven gemeld voor deze activiteit. KGU Horeca b.v. Plein KK Huizen T E I

9 Jan-Willem Grievink: We houden de markten in de VS, UK en Duitsland scherp in de gaten. We monitor the American, British and German markets very closely. 5 trends in food & drink 5 trends in eten & drinken Sushi and pasta didn t come to us directly from Japan and Italy, but rather as food concepts exported by the US. And our big discount stores originated with our Eastern neighbours. Current food trends are all related to a personal lifestyle. Sushi en pasta komen niet direct uit Japan en Italië, maar zijn vertaalde foodconcepten uit de VS. En onze grote discounters vinden hun oorsprong bij de Oosterburen. De huidige trends in food hebben alle te maken met een persoonlijke leefstijl. Restaurants, snackbars, bedrijfskantines, warenhuizen Je vindt altijd wel een plek waar je kunt eten en drinken. Als onafhankelijk kennisinstituut wil Food Service Instituut Nederland de kwaliteit van de beleidsprocessen en activiteiten in de markt van buitenshuis eten op een hoger niveau tillen. Deze markt kent veel spelers; van leveranciers en grossiers tot alle organisaties die food aan de consument aanbieden. Onder hen zijn er altijd schakels die verder willen professionaliseren. Om de keten sterk te houden, moeten anderen volgen, zegt Jan-Willem Grievink, directeur FSIN. 1. Gemak Tijd is kostbaar. Daar betalen we graag voor. Vandaar het succes van gemaksvoeding. Denk aan voorgesneden groenten uit de supermarkt en aan eten tijdens het reizen. Zo blijft er meer tijd over voor de sportclub s avonds of het bijbaantje. Maar door de economische crisis letten mensen meer op hun uitgaven. Kiezen weer vaker een hele bloemkool dan de duurdere, Restaurants, snack bars, cafeterias, department stores you will always find a place where you can eat and drink. As an independent research institute, the Food Service Institute of the Netherlands wants to raise the quality of policy processes and activities in the market for eating out. This market has many players from suppliers and wholesalers to all organisations that provide food to the consumer. There are always links in the chain that want to professionalise the sector even more. In order to maintain the strength of the chain as a whole, others must follow suit, says Jan-Willem Grievink, Director of FSIN. We don t just want good food, but we also want to know how it was produced 1. Convenience Time is precious and we re happy to pay for it, hence the success of convenience foods. This includes, for example, pre-cut vegetables from the supermarket and eating while travelling. This leaves more time for going the gym in the evening or having a part-time job on the side. However, the economic crisis led people to be more careful about their spending by, for example, choosing to buy a whole cauliflower rather than the more expensive, pre-packaged cauliflower florets. Despite this undercurrent, however, this trend continues to be very strong overall. Door trends te signaleren en groeifactoren te verkennen, bieden wij onze leden en alle andere spelers in de foodsector belangrijke aandachtspunten voor beleidsontwikkeling. Daarom houden wij de markten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland nauwlettend in de gaten. Bij trendsetters als deze vinden vijf actuele ontwikkelingen hun oorsprong. By spotting trends and exploring growth factors, we present our members and all other players in the food sector with important issues related to policy development. That s why we monitor the American, British and German markets very closely. Five of today s developments originate in one of these trendsetting countries. 2. Health Driven by discussions about obesity, we often choose fresh products and pay more attention to calories. The current economic climate also puts pressure on such 14 15

10 Groothuis de Echte Bakker Van Limburg Stirumstraat BC Amsterdam Met afstand de warmste bakker van Amsterdam voorverpakte roosjes. Maar ondanks die onderstroom blijft deze trend zeer sterk. 2. Gezondheid Aangewakkerd door discussies over obesitas kiezen we vaker voor verse producten en letten we meer op de calorieën. Ook hier zet de huidige economie druk op de trend. Gezondheid blijft echter een hot item. considerations, yet health remains a hot topic. 3. Enjoyment The whole world in your fridge. Thanks to cooking programmes on television, we are getting introduced to a lot of new and exotic products and dishes. Anything that comes from afar is adventurous and tasty. OSP logo goo.indd :59 3. Genieten De hele wereld in je koelkast. Dankzij kookprogramma s op tv maken we kennis met veel exotische producten en gerechten. Wat van ver komt, is avontuurlijk én lekker. We willen niet alleen lekker eten, maar ook weten hoe het is gemaakt 4. A social conscience We are more aware of sustainability nowadays. How animal-friendly is our food? The organic and Fairtrade movements play an important role in our choices. We don t just want good food, but we also want to know how it was produced. 5. Responsible origins Green beans from Egypt? One response to our growing world is an increased focus on local markets such as getting vegetables from the farm around the corner. We have immediate access to information about how a product has been grown. Concepts such as city farming having one s own vegetable garden on the roof fit well with this trend. 4. Geweten We denken meer na over duurzaamheid. Hoe diervriendelijkheid is ons voedsel? Biologisch en fairtrade spelen een belangrijkere rol in onze keuzes. We willen niet alleen lekker eten, maar ook weten hoe het is gemaakt. 5. Goed verhaal Sperziebonen uit Egypte? Een reactie op een groter wordende wereld is de aandacht voor de lokale markt. Groenten dus van de boerderij om de hoek. We leren ter plekke het verhaal kennen hoe die wordt verbouwd. City farming, het eigen moestuintje op het dakterras, past in die trend. Serve goo.indd :13 17

11 Dé partner voor al uw tafel- en (groot-)keukenartikelen! ISO: 9001 We re close to the source We zitten dicht bij de bron Besides quality, you need to offer comprehensive solutions as a wholesaler of potatoes, vegetables and fruit. That s the only way to make yourself stand out in the marketplace, says Angelique Goesten. DIENBLADEN BARARTIKELEN KEUKENARTIKELEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN AFVALARTIKELEN KOFFIEAPPARATUUR APPARATUUR KEUKENMEUBILAIR EN TRANSPORTMIDDELEN VOEDSELDISTRIBUTIE ZELFBEDIENING, BUFFET ACCESSOIRES KOELING-, AFZUIGING- EN VAATSPOEL- APPARATUUR JosTenBerg goo.indd :28 Naast kwaliteit moet je als groothandel in aardappelen, groente en fruit vooral totaaloplossingen bieden. Alleen zó kun je onderscheidend zijn in de markt, zegt Angelique Goesten. Angelique is de vijfde generatie in het familiebedrijf Harrie Goesten AGF in Drunen. De Brabantse groothandel importeert zelf en levert dagelijks verse producten aan zo n 650 relaties in Nederland en België. Klanten variëren van supermarktketens en discounters tot traditionele groentewinkels en zelfs cruiseschepen. Het bedrijf heeft dochters in Frankrijk en Burkina Faso. Een totaaloplossing betekent de klant volledig ontzorgen Altijd vers en compleet Eigen import betekent dat we veel telers om ons heen hebben verzameld. We zitten zodoende dicht op de bron. Met eigen telers, tuinders en verpakkers kunnen we elke dag, het gehele jaar rond, een compleet assortiment aanbieden. Daardoor zijn we ook minder gevoelig voor slechte weersomstandigheden. Bovendien kunnen we met zulke korte lijnen de kwaliteitscontrole van MRL gemakkelijk waarborgen. Alles kan Vers blijft natuurlijk belangrijk, maar hoge service ook. We etiketteren, verpakken en labelen, om maar iets te noemen. Een private label? Dat kan. Een barcode speciaal voor jouw winkelketen? Ook mogelijk. En wil je liever twee bloemkolen in een kistje dan zes? Een totaaloplossing betekent voor ons de klant volledig ontzorgen. Angelique is part of the fifth generation of the family firm Harrie Goesten AGF in Drunen. This Brabant-based wholesaler imports and delivers fresh products to some 650 clients in the Netherlands and Belgium. Their clients range from supermarket chains and discount stores to traditional grocery stores and even cruise ships. The company has daughter companies in France and Burkina Faso. Always a fresh and full range Doing the importing ourselves means we have created a large network of farmers and keeps us close to the source. Having our own farmers, growers and packers means we can offer a full range of products every day, all year round. This also means we are less susceptible to bad weather conditions while cutting out the middleman makes it easier for us to guarantee the MRL quality checks. A complete service means providing the whole package for the client Anything s possible Fresh is important, but so is high-quality service. We tag, package and label products, to name just a few services. If you want your own private label, we can do that too or if you need a special barcode for your store, then the option s also there. And if you would rather have two heads of cauliflower in a box than six, we d be only too happy to oblige. To us, a complete service means providing the whole package for the client. Gooi goo.indd :20 19

12 Adverteerdersindex/ List of advertisers Jos ten Berg 18 Buurman Facilitaire Producten 16 FM Projekten BV 12 Harrie Goesten VOF Cover II Goo Media 12 Groothuis de Echte Bakker 16 Hocras B.V. 8 Fred Janssen Autogroep/Gooi Direct Lease 18 KGU Horeca b.v. 13 Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media T +31 (0) I Directie Director Ernst Delfos Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Mandy van Aerde Renate Claassens Solitha Kolkman Peter Molenaar Tekstproductie Editing Ruud Slagmolen copy, concept & creatie Vertaling Translation ElaN Languages nv Vormgeving en productie Design and production Goo Media Servé Verhuurservice 16 Weerribben Zuivel 16 OSP Zakelijke Horeca T +31 (0) I Goo Media februari 2013 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. ISSN:

13 Harrie Goesten 120 jaar ervaring in agf-producten Harrie Goesten VOF d Oultremontweg 16A 5154 PD Elshout Tel: Fax:

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Credits This feature report was published by the Research Centre for Coastal Tourism & Scaldis Academy. Copyright 2014, Research Centre for Coastal Tourism

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie