Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland"

Transcriptie

1 Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

2 Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Blauwe Zorg 8 Pijler 1: Interventies 10 Pijler 2: Gedrag 14 Organisatie 16 Techniek 18 Randvoorwaarden 21 Bijlage 1 De daalder deal 23 Bijlage 2 Samenwerkingsprincipes 26 3

4 Maak kennis met Blauwe Zorg Hoe krijgen we een gezondheidszorgsysteem dat verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg levert én een systeem dat duurzaam en betaalbaar is? Blauwe Zorg zien we als hét voorbeeld om de gezondheidszorg opnieuw vorm te geven. Stellingen Aan de hand van een experiment in de regio Maastricht en Heuvelland kunt u kennis maken met dit unieke idee. Dit regionale experiment is een vervolg op de intensieve samenwerking tussen ZIO 1 en zorgverzekeraar VGZ. Aan de hand van een aantal stellingen presenteren we de vertrekpunten, de aanpak en de beoogde resultaten van dit experiment. Hierbij staat verandering van gedrag centraal. Een grote opdracht, die moet verleiden tot creativiteit, innovatie, durf en doorzettingsvermogen. 1 De stichting Regionale HuisartsenZorg Maastricht en Heuvelland (RHZ) is een eerstelijns zorgbedrijf met multidisciplinaire, brede scope. Vanuit dit perspectief zal de RHZ in de nabije toekomst verder gaan onder de naam ZIO (Zorg In Ontwikkeling). 4

5 Stellingen 1. Zorg wordt onbetaalbaar De stijging van de zorgkosten en de impact hiervan op Nederland gaan we in deze notitie niet opnieuw uit de doeken doen. Moeten we ons niet schamen voor inefficiënte zorg en organisatie? De onbetaalbaarheid vertaalt zich op een aantal manieren. Door premies te laten stijgen, door pakketsamenstelling aan te pakken, eigen risico s en eigen bijdrages te laten stijgen. Kortom, de patiënt betaalt voor de stijging. Maar iedereen die in Nederland in de zorg werkt of er mee in aanraking komt, weet dat de zorg niet efficiënt wordt verleend. Er wordt zorg verleend die: a) niet nodig is b) niet zo duur had hoeven zijn als deze elders was verleend (bijvoorbeeld in een ziekenhuis in plaats van door de huisarts c) bedrijfsmatiger zou moeten worden verleend We moeten ons schamen dat de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat (met name voor mensen in een zeer kwetsbare positie en mensen aan de onderkant van de samenleving) en we daarmee de toegankelijkheid van ons zorgbestel op het spel zetten. We moeten ons schamen dat de stijgende kosten worden afgewenteld op de patiënt en de verzekerde, terwijl het systeem vele malen efficiënter kan werken. We moeten ons schamen dat het systeem onvoldoende de patiënt als vertrekpunt neemt waardoor de patiënt in zijn zorgbehoefte onvoldoende wordt bediend. 2. Maak zorg duurzaam en verantwoord We willen zorg van de hoogste kwaliteit leveren, die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Het regio-experiment moet de inefficiëntie uit de zorg halen. Geen korte termijn gewin, maar oplossingen voor de lange termijn. Kosten De vraag is of de term populatiegebonden zorgafspraken, die wordt verbonden aan de regionale experimenten, de lading dekt. De term suggereert dat het over kosten gaat. Kosten zijn belangrijk, maar financiële constructies bieden geen oplossing. We willen dat patiënten en zorgverleners verantwoordelijkheid nemen. Dat patiënten zich bewust zijn van de beperkingen binnen de zorg, zich bewust zijn van de schaarste aan middelen en bewuste keuzes maken. Bewustwording Misschien zijn patiënten hier al toe in staat, maar als dat niet zo is, dan is het onze taak ze te helpen dit gedrag aan te leren. Maar ook de hulpverlener die gefinancierd wordt vanuit de mantra meer is beter, die voornamelijk productieprikkels heeft, moet 5

6 zich beseffen dat er schaarste is. Er is maar één ruif waar alle zorgverleners gezamenlijk uit eten. Alles wat de een opslokt, is niet meer beschikbaar voor de ander. Dit verantwoorde, bewuste gedrag zien we nu niet, en is hard nodig om de zorg beheersbaar te houden. 3. Regionale aanpak slaagt als zorgveld, verzekeraars, gemeenten, werkgever én patiënten de handen ineen slaan. Een experiment gericht op gedragsverandering van hulpverleners en patiënten slaagt niet zonder een brede basis. Het gaat niet alleen over huisartsen of over ziekenhuizen. Bewustwording op het gebied van duurzaamheid creëer je, als alle hulpverleners mee doen. Dit experiment wordt een succes als alle zorgverleners in de regio zich achter dit idee scharen, en bereid zijn elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. En wanneer de patiënt, cliënt of burger vanuit alle richtingen dezelfde informatie krijgt: zorg is schaars, maak duurzame keuzes. Dit is de boodschap vanuit de zorg, de gemeente de GGD, tot en met de werkgever. Gemeente Maastricht en GGD Zuid Limburg schaarden zich formeel achter Blauwe Zorg en leggen hun WMO-budget virtueel op tafel om aan te sluiten bij het regioexperiment. Maastricht en Heuvelland is dé plek om te experimenten. Als we de vorige statements in ogenschouw nemen, dan is Maastricht en Heuvelland dé plek voor dit experiment. ZIO heeft als nieuwe organisatie de afgelopen jaren verschillende chronische zorglijnen met VGZ ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit leerde ons onder andere dat: zorglijnen naast elkaar niet werken, maar in elkaar geschoven moeten worden leefstijl cruciaal is in chronische zorg en dat leefstijl niet in de spreekkamer van de huisarts verandert samenwerking met gemeente en GGD noodzakelijk is en leidt tot synergie patiënten vaak bij een huisarts én specialist onder behandeling zijn samenwerking tussen specialist en huisarts essentieel is wat voor de patiënt het beste is, niet altijd financieel de beste oplossing is financiële prikkels kunnen het zorgbestel positief beïnvloeden Hoger plan Regio Maastricht-Heuvelland kent een overzichtelijk zorglandschap, waarbij ZIO, door de samenwerking met VGZ, uitgegroeid is tot een netwerkorganisatie. Een organisatie die zich verantwoordelijk voelt, om de regionale zorg naar een hoger plan te tillen, door kwaliteit en betaalbaarheid. Door samenwerking tussen de zorginstellingen, publieke en gemeentelijke zorg, universiteit en patiëntenorganisaties, liggen er kansen om een integrale benadering te beproeven. 6

7 Regio Maastricht-Heuvelland is uniek, omdat: de eerstelijnsorganisatie beschikt over het vermogen om zorgtransities door te voeren er een sterk verband is tussen de eerste lijn en verzekeraar hier vele transmurale innovaties tussen eerste lijn en ziekenhuis zijn doorgevoerd er een intensief samenwerkingsverband is tussen eerstelijnsorganisatie en universiteit. Stelselwijziging of niet? Ja en Nee Zet dit experiment de wereld op zijn kop? Moeten we regelvrije zones hebben? Moeten wetten worden aangepast? Het antwoord is tweeledig.. Nee, geen stelselwijziging omdat: er geen wetten of regels aangepast worden zorgverleners zorg verlenen en verzekeraars zorg inkopen, dat blijft zo als marktwerking betekent de beste kwaliteit tegen de beste prijs, dat overeind blijft de keuzevrijheid van patiënten ongewijzigd blijft ondernemerschap hoog in het vaandel staat, als ondernemerschap in de zorg betekent drijfveren voor innovatie, verantwoordelijkheid, en niet geld verdienen ten koste van anderen. Ja, een stelselwijziging omdat: kleine veranderingen niet voldoende zijn om de (zorg)wereld te redden de zorginfrastructuur fundamenteel ter discussie staat. Ingrijpende herzieningen zijn onvermijdelijk samenwerking belangrijker is dan concurrentie zorgverleners en zorgverzekeraars moeten leren om co-makership te ontwikkelen dit experiment door alle kaders en financieringen heen gaat. Dit vraagt om een (in)formele manier van denken, binnen een geïntegreerd budgettair macrokader. Blauwe zorg staat voor een gedragsverandering, een stelselwijziging op zich. 7

8 Blauwe Zorg Wat is Blauwe Zorg? Blauwe zorg is een term als groene stroom. Geen term die exclusief voor Maastricht - Heuvelland geldt, maar een begrip, dat we gebruiken om duurzaamheid in de zorg vorm te geven. Het experiment in Maastricht en Heuvelland is gefundeerd op duurzaamheid en gedragsverandering. En daarmee is Blauwe zorg het leidende principe (zie figuur 1). Twee pijlers De volgende twee uitspraken zijn bepalend voor de uitwerking van Blauwe zorg in het Maastrichtse experiment: 1. Het succes van het regio-experiment is afhankelijk van tastbare resultaten: harde business cases met zorginnovaties die duidelijke en meetbare opbrengsten genereren (=pijler 1). 2. Het succes van het regio-experiment is afhankelijk van een fundamentele verandering van attitude van zorgverlener én patiënt. Blauwe zorg is het label dat schaarste en duurzaamheid, verantwoording en verantwoordelijkheid basaal verankert in de zorgverlening (=pijler 2). Voor beide pijlers is gedragsverandering het beginpunt. Om gedrag te beïnvloeden moet je eerst weten wat het inhoudt. Spiegelinformatie naar zorgverleners en naar patiënten is een randvoorwaarde. Patiënten en hulpverleners ontberen essentiële informatie om juiste keuzes te kunnen maken. Het gaat om keuzes in kosten en kwaliteit, maar ook in alternatieve behandelmogelijkheden. Inzicht is van groot belang. Spiegelinformatie Zorgverleners De volgende constateringen zien we als leidend: Patiënten en hulpverleners weten niet hoe zij functioneren ten opzichte van anderen of ten opzichte van een norm. Dit inzicht is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken, qua inzicht in kosten en alternatieve behandelmogelijkheden. Iedere huisarts behandelt, verwijst, vraagt aan en schrijft voor met een totaal bedrag van per jaar. Dat gebeurt onbewust. Zorgverleners/voorschrijvers hebben geen idee in hoeverre medicijn A ten opzichte van medicijn B in prijs verschilt. En wat een diagnostische aanvraag of een specialistische behandeling kost. 8

9 Onbekend wordt bekend en onbesproken wordt besproken Hoe kunnen we verwachten dat zorgverleners verantwoord gedrag vertonen als ze niet weten wat hun performance is? Zorginstanties Niet geheel ten onrechte is het bedrijfsresultaat leidend, in de keuzes die zorginstellingen maken. Ook hier is de productieprikkel groot en wil de Raad van Toezicht zwarte cijfers zien. Deze prikkels leiden bijvoorbeeld tot oneigenlijke productie: de bekende hoest- en hooikoortspoli s, de spiraaltjes door de gynaecoloog. Naast elementen van onnodige productie, gaat het bij de zorginstellingen met name over de manier van bedrijfsvoering. Het is logisch dat instanties met duizenden mensen in dienst, een bepaalde mate van bureaucratie en daarmee ondoelmatigheid met zich meebrengen. En deze instellingen kennen, op uitzonderingen na, alleen maar groei in hun bestaansgeschiedenis. Nog steeds willen ziekenhuizen bouwen en groeien. En dat past niet meer in de huidige zorg. Ook hier is de spiegel het eerste middel om gedrag te veranderen. Om te laten zien dat het anders kan. Patiënten We spreken veel over het gedrag van de patiënt. Een patiënt die consumeert en zorg eist. Maar hoe kan de patiënt ander gedrag vertonen, als deze patiënt doorlopend wordt verleid en aangemoedigd om juist dit soort gedrag voort te zetten. Aangemoedigd door media, verzekeraars en zorgverleners zelf, die redenen hebben om een wereld te tonen waarin zorg altijd beschikbaar is, onbeperkte mogelijkheden kent en onuitputtelijk lijkt. Willen we de patiënt serieus betrekken in zijn/haar rol binnen de zorg, dan moeten we de patiënt ook uitleggen hoe hij/zij verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn/haar eigen gezondheid. Uitleg geven over zorgkosten en hoe schaars de middelen zijn. Het is onze taak patiënten te helpen om die verantwoordelijkheid te nemen en de juiste keuzes te maken. We moeten niet alleen uitleg geven, maar ook in gesprek gaan om er achter te komen welke mogelijkheden zij zelf zien in een behandeling en eventuele alternatieven. Dit wijkt fundamenteel af van de huidige cultuur waarin angst voor aandoeningen gedijt. En waarbij ziekte of beperking in toenemende mate niet geaccepteerd wordt. Interventie Bewustwording en interactie zijn de eerste stappen in verandering. We hebben cijfers en voorbeelden nodig en willen alle partijen met elkaar in gesprek brengen om deze deze informatie met elkaar te delen. Hierbij geldt de mantra: Onbekend wordt bekend en onbesproken wordt besproken. 9

10 Pijler 1: Interventies Scope Pijler 1 gaat over interventies binnen de zorg, gefinancierd vanuit de zorgverzekering (dus excusief WMO en AWBZ). Samenvatting We stellen de volgende interventies voor: Diagnostiek Diagnostiek is regionaal duurder dan elders. Sturen op ratio achter diagnostiek, ontdubbelen en betere inkoop moet leiden tot dalende kosten. Zorg bij chronische aandoeningen Chronische zorg in multidisciplinair verband geleverd, kan kwaliteit verbeteren en kosten verlagen. Hiervoor moeten huidige ketens geïntegreerd en verbeterd worden. En aangevuld worden met nieuwe thema s en componenten. Anderhalvelijnszorg Zorg kan niet alleen in de eerste lijn worden geleverd. De specialist is onontbeerlijk en zou vaker dan nu het geval is, samen met de huisarts de patiënt kunnen behandelen. Alleen hoeft dat niet altijd in een ziekenhuis, maar kan dat ook in regionale wijkcentra uitgevoerd worden. Dit resulteert in een kostenverlaging van specialistische consultatie. Farmacie De huidige financiering van farmaceutische zorg is niet toekomstbestendig. We zoeken met apothekers naar een nieuw model van zorgverlening én financiering. We verwachten dat als regionaal meer volgens beroepsstandaarden wordt gewerkt, de kosten dalen. Farmaceutische zorgverlening wordt het verdienmodel. Zorg die verschuift van AWBZ naar verzekering Steeds meer zorg verschuift van AWBZ naar de verzekerde zorg. Op dit moment is het niet duidelijk over welke zorg dit gaat en in welk tempo. Op het moment dat dit aan de orde komt, is het nodig dit verder uit te werken om te kijken hoe dit in de plannen past. Dit is wel een onderdeel binnen de strategische samenwerking tussen ZIO en VGZ, maar valt in dit document buiten de scope van pijler 1. Diagnostiek Centrale vragen: 1. Is diagnostiek wel nodig? 2. Is diagnostiek al door een ander gedaan? 3. Kan diagnostiek goedkoper? 10

11 De ervaringen in Heuvelland zijn: Niet alle diagnostische aanvragen zijn evidence based. Hiermee bedoelen we niet dat huisartsen ook diagnostiek aanvragen om patiënten gerust te stellen of het gegeven dat huisartsen voornamelijk diagnostiek aanvragen ter uitsluiting van een aandoening. Het gaat over het aanvragen van de juiste diagnostiek bij de juiste patiënt. Er zijn verschillende aanbieders van diagnostiek. Dit geldt zowel voor bloedbepalingen als voor beeldvorming. De onderlinge samenwerking tussen deze aanbieders is nul tot gering en de concurrentie is groot. Hierdoor wordt diagnostiek vaak opnieuw gedaan bij gebrek aan overdracht van gegevens of erkenning van data. De huidige tarieven voor diagnostiek in de regio Maastricht-Heuvelland (waar diagnostiek voornamelijk door het academisch ziekenhuis Maastricht wordt uitgevoerd) zijn hoog in vergelijking tot commerciële marktpartijen. Het ontbreken van een regionaal diagnostisch therapeutisch overleg in analogie met het huidige farmaco therapeutisch overleg (FTO). Interventie: kwaliteit, service en kostenverlaging VGZ en ZIO komen samen tot een nieuw inhoudelijk en zakelijk inkoopkader. ZIO krijgt een rol in het inhoudelijk onderbouwen van de behoefte aan diagnostiek en service, en verzorgt de feedback naar eerstelijnsaanvragers. VGZ neemt als inkoper de zakelijke afhandeling voor haar rekening. Samen willen ZIO en VGZ de drie punten op korte termijn ombuigen naar meer kwaliteit, service en kostenverlaging. Zorg voor patiënten met een chronische aandoening In regio Maastricht-Heuvelland bestaat sinds geruime tijd een (transmuraal) netwerk van chronische zorg. Een netwerk dat met de komst van de ketenfinanciering een nog grotere vlucht heeft genomen. ZIO en VGZ hebben hierin de volgende ervaringen opgedaan: Patiëntperspectief: de patiënt ervaart nog onvoldoende samenhang in de zorg de patiënt in de chronische zorg heeft vaak een ongezonde leefstijl. De topdown -benadering van deze problemen, en het weinig gevarieerde aanbod van interventies op dit gebied, hebben als risico dat resultaten niet worden behaald en dat de patiënt gedemotiveerd raakt. Zorgverlenersperspectief: de zorgketens zijn te star en ze bieden te weinig ruimte voor zorg op maat het risico van de huidige inrichting van de zorgprogramma s is dat het doorlopen van het protocol wordt verward met afgestemde en geïntegreerde zorgverlening de samenhang tussen de zorgketens is onvoldoende. 11

12 Maatschappelijk perspectief: De zorg voor mensen met een chronische aandoening is onvoldoende doelmatig door onder andere gebrekkige substitutie, niet-productief zorgaanbod (bijvoorbeeld leefstijl voor grote groepen niet-responsieve patiënten) en perverse financiële prikkels. Interventie: Zorg op maat ZIO en VGZ zetten een geïntegreerd programma voor chronische zorg op, waarbij de zorgketens in elkaar schuiven. Hierin wordt de individuele behoefte, met individuele streefwaarden, leidend en niet het zorgprotocol als theoretisch kader. Patiënten die bereid en in staat zijn hun leefstijl te veranderen worden geïdentificeerd en zij krijgen een interventie op maat aangeboden. In plaats van een uniform aanbod. Anderhalvelijnszorg 1. Niet of-of maar en-en. 2. Een specialist is niet alleen specialist binnen de muren van het ziekenhuis. Deze twee statements zijn de basis van anderhalvelijnszorg in het regio-experiment. Het azm, VGZ en ZIO hebben ervaring opgedaan in transmurale samenwerking. Deze ervaring moet ervoor zorgen dat er nieuwe verschijningsvormen voor specialistische zorg komen. Hierbij gaat het over verschuiving van zorg van tweede naar eerste lijn: Uit het gezamenlijk consult van huisarts en specialist blijkt dat een éénmalig consult van de specialist in de huisartspraktijk, in het overgrote deel van de gevallen verdere specialistische zorg in het ziekenhuis voorkomt. (slechts 15% van de patiënten wordt na gezamenlijk consult doorverwezen naar de tweede lijn). Uit de ketenpoli s binnen de chronische zorgketens blijkt dat de samenwerking tussen huisarts en specialist, en met name de simultane behandeling, ervoor zorgt dat zorg grotendeels buiten de muren van het (dure) tweedelijnsinstituut aangeboden wordt. Interventie: verplaats zorg naar wijkcentrum of huisartsenpraktijk Deze ervaringen kunnen binnen het regio-experiment vorm krijgen in anderhalvelijnsvoorzieningen. Een select aantal wijkcentra heeft poliklinische spreekuren voor de meest voorkomende specialismen. Dit werkt voor een patiënt die een specialist wil bezoeken drempelverlagend. Binnen enkele werkdagen is de polikliniek beschikbaar, de specialist heeft één à twee contacten en besluit tot verwijzing naar de tweede lijn of geeft advies, therapie of geruststelling en de huisarts vervolgt de zorg. Deze zorgvorm kan op het niveau van een goed geoutilleerde huisartsenpraktijk plaatsvinden en kent weinig infrastructurele kosten. De patiënt ziet, indien nodig, toch een specialist, maar in een veel goedkopere kostenomgeving. Het is de nadrukkelijke intentie om deze anderhalvelijnszorg 12

13 samen met de tweede lijn, het ziekenhuis, verder vorm te geven. Denk aan het oprichten van een joint venture tussen ziekenhuis en ZIO. Farmacie Binnen de farmacie hebben ZIO en VGZ de volgende ervaring: 1. De farmaceutische kosten in de regio Maastricht-Heuvelland zijn hoger dan op andere plekken in Nederland. Er worden over het algemeen méér en duurdere geneesmiddelen gebruikt dan elders. 2. De huidige bekostiging is gebaseerd op het betalen van apothekers op basis van receptregels en inkoopmarges. Betalen op basis van receptregels leidt tot prikkels om zo min mogelijk geneesmiddelen zo vaak mogelijk af te leveren. De marges bij specialities zijn groter dan bij generieke geneesmiddelen en dat geeft een prikkel om duurdere geneesmiddelen te gebruiken. Beide financieringscomponenten geven de verkeerde prikkels. Interventie Primair geldt ook bij dit dossier dat spiegelinformatie de eerste stap is. ZIO en VGZ streven gezamenlijk naar het uitvoeren van twee experimenten. Microniveau: Het inbedden van de farmaceutische zorg én middelen in de diabetes ketenbekostiging (keten DBC). Dit kunnen we uitbreiden naar de andere chronische zorgketens (COPD, astma, VRM, ouderenzorg en GGZ). Gezien de ervaring met ketenzorg in de afgelopen jaren (meer compliance naar het protocol en meer sturing door de financiële kaders van de ketenzorg) is het logisch om ook farmaceutische zorg een onderdeel van de keten te maken. Zowel in inhoudelijke als in financiële zin. Macroniveau: Financiering van de farmaceutische zorg op basis van prikkels die (op korte termijn) leiden tot daling in regionale kosten. Dit experiment stelt een situatie voor waarbij de apotheker niet meer wordt betaald voor omzet en volume, maar voor kwalitatieve productie. De apotheker verdient zijn/haar salaris op basis van farmaceutische dienstverlening. En andere componenten zoals uitvoering van preferentie en substitutiebeleid, kwaliteitsverbetering op basis van onder andere multimedicatiechecks en compliance interventies. In- en verkoop, maar ook distributie staan in eerste instantie volledig los van dit verdienmodel. 13

14 Pijler 2: Gedrag Scope Terwijl pijler 1 over interventies binnen de verzekerde zorg gaat, gaat pijler 2 over veel meer. Gedragsbeïnvloeding zoals hier bedoeld gaat ook over de zorgvrager bij het WMO-loket of de zorgvrager bij de thuiszorg. De scope van pijler 2 omvat alle cure en care componenten. Interventies in de zorgwereld veranderen duurzaam, als het gedrag van zorgverleners en patiënten ook verandert Prikkels en marketing We zijn in Nederland de afgelopen jaren succesvol geweest om het milieu denken tussen de oren, van zowel burgers als bedrijven, te krijgen. Dit is enerzijds gelukt met prikkels. Al dan niet financieel, bijvoorbeeld minder bijtelling voor een auto of subsidie voor een geïsoleerd huis. Anderzijds is het ook een marketingconcept geworden, groene stroom of een nieuwe norm in bepaald gedrag. Kijk maar naar het toenemend aantal klanten dat kleinere auto s aanschaft. Hoe kunnen we leren van deze kanteling van beleving en gedrag? Hoe kunnen we dit vertalen naar de zorg? Het antwoord: Blauwe zorg Een concept waarin iedereen zich moet gaan herkennen en dat eigen verantwoordelijkheid, schaarste, duurzaamheid en kostenbewustwording symboliseert. Figuur 1 op pagina 15, toont een aantal kernwaarden van Blauwe zorg. Een belangrijke les uit het milieu denken is, dat de kentering in gedrag niet van één kant komt. Roetfilters zeggen consumenten niets, als ze niet weten dat de poolkappen smelten. Blauwe zorg kan alleen slagen als alle zorgverleners, gemeenten, GGD en maatschappelijke instellingen en werkgevers dezelfde taal spreken. Hoe kunnen we het gedrag van de zorgverlener beïnvloeden? Het geven van spiegelinformatie is al genoemd, maar het gaat verder dan dat. De zorgverlener in Nederland kent een sterke productieprikkel. Meer doen is meer verdienen. Dat gedrag willen we doorbreken. We moeten het geheel van regionale kosten, zoals die nu in de ex ante verzekeraarsbudgettering beschikbaar is gesteld als een soort totaalbudget inzichtelijk maken. Alles wat ik méér doe, méér declareer, gaat in zo n model ten koste van de omzet van een ander. Verantwoordelijkheid Alles wat ik uitgeef, kan een ander niet meer uitgeven. Met de invoering van regiobudgetten worden zorgverleners door hun beslag op de schaarse middelen aan elkaar verbonden. Als dit bij iedereen doorgedrongen is, dan kan het gesprek 14

15 gaan over het feit of iemand wel de juiste zorg bij de juiste patiënt heeft gegeven. En of dit wel tegen de juiste kosten is uitgevoerd. Waar we op doelen is dat zorgverleners zich bewust zijn van de efficiëntie van de rest van de keten. Dat we bereiken dat we elkaar aanspreken op ons inhoudelijke en financiële gedrag. Dit vraagt een gedragsverandering en verandert de verhoudingen tussen de zorgverleners onderling. Het nemen van verantwoordelijkheid is hierbij essentieel. Blauwe zorg moet een begrip zijn dat door alle zorgverleners wordt erkend en onderschreven. En door de kosten inzichtelijk te maken en via populatiegebonden zorgafspraken de collectieve uitgaven in communicerende vaten te gieten, verleidt Blauwe zorg iedereen tot verantwoord gedrag. Hoe kunnen we het gedrag van de patiënt veranderen? Zoals eerder beschreven is stap één het kennisnemen van de zorgkosten en van de knelpunten in het huidige bestel. Alleen als de patiënt of burger weet waarover het gaat, kun je de dialoog over keuzes in de zorg met de patiënt aangaan. Het gedrag van de patiënt kan beïnvloed worden als deze kennis breed toegankelijk is, als alle zorgverleners dezelfde boodschap overbrengen, en de patiënt in staat wordt gesteld verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gezondheid. Deze beïnvloeding verloopt niet alleen via communicatie. We zoeken ook naar creatieve en innovatieve manieren om de patiënt te sturen naar meer zelfmanagement en autonomie. Figuur 1 Een aantal kernwaarden van Blauwe zorg Integriteit Coalitie Visie Betaalbaar Sociale media Verantwoordelijk Participatie Regionaal netwerk Verantwoord Toekomstbestendig Participatie Voorbij eigen schaduw 15

16 Organisatie Het regio-experiment Blauwe zorg in Maastricht-Heuvelland is, zoals eerder gesteld, alleen succesvol als het door alle partijen wordt gedragen. We hebben kartrekkers nodig om dit van de grond te krijgen. Het vertrekpunt is dat verzekeraar, zorgveld en patiënt onontbeerlijke partners zijn. VGZ is met een marktaandeel van bijna 70% de logische partner. Het Huis voor de Zorg als patiëntenkoepel, de tweede partner. Vanuit het zorgveld ligt de keuze bij ZIO. Vanuit de eerste lijn, en de huisarts in het bijzonder, wordt vrijwel alle zorg gestart en/of gecoördineerd en/of vervolgd. Het ziekenhuis, de tweede lijn volgt, en wordt aangehaakt waar nodig. De zorgverzekeraar, de patiënt en ZIO vormen primair de kern van de stuurgroep van het experiment. Pijler 1 De interventies in pijler 1 vallen binnen de scope van de zorgverzekering. De stuurgroep van pijler 1 is VGZ, Huis voor de Zorg en ZIO. Per business case komen de andere betrokken zorgaanbieders in een werkgroep samen. Apothekers bij farmacie, ziekenhuis bij anderhalve lijn. Pijler 2 Voor pijler 2 geldt dat het beïnvloeden van gedrag en het implementeren van het Blauwe zorg-concept een brede maatschappelijke en financiële (ook WMO, AWBZ) omvang kent. Dit vergt dat gemeenten en GGD zich in bestuurlijke zin, achter Blauwe zorg scharen, zie figuur 2. Tenslotte geldt dat de stuurgroep de verantwoordelijkheid heeft om vervolgens alle partijen te betrekken en onderdeel te maken van het regio-experiment. Alleen bij volledig draagvlak en bij actieve participatie van alle partijen kan een regioexperiment leiden tot gedragsverandering en tot succesvolle resultaten. 16

17 Figuur 2 Pijlers en stuurgroepen in Blauwe zorg Blauwe Zorg Pijler 1 Interventie Stuurgroep: VGZ, ZIO, Huis voor de zorg Pijler 2 Gedrag Stuurgroep: VGZ, ZIO, Huis voor de zorg, gemeenten, GGD en Universiteit Maastricht 17

18 Techniek Welke techniek kiezen we? Populatiegebonden zorgafspraken is in theorie eenvoudig; de verwachte (regionale) kosten per persoon per jaar worden inzichtelijk gemaakt en het zorgveld probeert de totale kosten te verlagen. Het verschil tussen gemaakte en verwachte kosten wordt als winst geboekt en tussen partijen verdeeld. Dit noemen we gain sharing of shared savings. Een interessante veronderstelling die moet prikkelen om minder te doen door te delen in kostenbesparing. Complex De praktijk is een stuk complexer. Hoe kunnen we de kosten inzichtelijk maken? Nemen we hiervoor de ex ante risicocalculatie? Hoe gaan we om met bestaande hoge kosten? Hoe bereken je de mogelijke kostendalingen? Een tweede inzicht is wellicht nog belangrijker; gain sharing op zichzelf suggereert dat het alleen maar om geld draait. En dat een dergelijk experiment gebruikt kan worden om het inkomen van sommige zorgverleners te verhogen. Optimale balans Populatiegebonden zorgafspraken veronderstelt/houdt in: een zorgorganisatie die is gefocust op de beginselen van goede zorg. Een optimale balans tussen klanttevredenheid, medische kwaliteit en doelmatigheid. Nieuwe initiatieven die door gezamenlijke partijen worden ingebracht, worden stelselmatig aan deze beginselen getoetst. Partijen Het centraal stellen van gedragsverandering. Dit betreft zowel de patiënt/cliënt (eigen verantwoordelijkheid, empowerment, eigen betalingen), de aanbieder (spiegelinformatie, kostenbeslag en inzicht in gevolgen van onnodige kosten), als de verzekeraar (contracteren volgens beginselen van goede zorg). Overleg Breed draagvlak: nieuwe initiatieven komen tot stand in goed overleg tussen zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraar. En kunnen rekenen op draagvlak van genoemde partijen. Maar zorgaanbieder en zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de operationele afspraken, uitvoering en controle van initiatieven. Deze zijn gebaseerd op zowel enkelvoudige zorg, als op integrale/transmurale ketenconcepten die zowel de 1 e als 2 e lijn omvatten. Waar mogelijk worden verbindingen gelegd met de AWBZ en WMO. Policy sharing Een attitude gericht op het zoeken naar ruimte voor onconventionele/ grensverleggende oplossingen voor bestaande knelpunten. Uiteraard binnen de marges van wet- en regelgeving. 18

19 Initiatieven die leiden tot het doorbreken van de vicieuze cirkel van zorg- en kostengroei. Door toepassing van het model van shared savings dringen we de sterkste kostenverhogende kracht binnen marktwerking (meer omzet is meer inkomen) op regioniveau terug. We kiezen voor een organisatiemodel waarin de bekostigingsprikkel wordt verlegd naar pay for performance. Hier maken kosten, klantbeleving en kwaliteit een integraal deel van uit. De zogenaamde gain is minder van belang dan het samen ontwikkelen en toepassen van beleid. Policy sharing past beter om uit te drukken dat verantwoordelijkheid nemen belangrijker is dan financieel gewin. Gezamenlijk beleid Samen beleid maken betekent keuzes maken in wat wel en niet gewenste ontwikkelingen zijn. Samen beleid maken betekent ook samen beslissen hoe eventuele besparingen kunnen worden ingezet om zorg verder te optimaliseren. Dit is uiteindelijk ook een vorm van gain sharing. Een financiële prikkel om zorg beter te maken is goed, zolang deze verantwoord ondernemerschap prikkelt, investeringen mogelijk maakt en niet leidt tot verrijking van sommige zorgverleners ten koste van anderen. Verschuivingen Expliciete aandacht voor het gevaar van afwenteling van kosten (waterbedprincipe). Een nieuw initiatief heeft een dusdanige bekostigingsopbouw dat de hiermee te realiseren besparingen niet onbewust leiden tot kostenverhoging op andere plaatsen. Gezamenlijke regiopartijen (ZIO, Huis voor de Zorg en VGZ) moeten bij het indienen van een nieuw voorstel zich er bewust van zijn wat zijn interventie betekent voor het totaal. Hoe passen we de techniek van gain sharing toe? Nieuwe initiatieven worden bekostigd uit besparingen/doelmatigheidsverbeteringen, die de totale kostenstructuur/-omvang van de regio omvat. Dit betekent dat alle zorgkosten in het kader van de ZVW (1 e en 2 e lijn) over voorgaande jaren worden berekend en vergeleken met de uitgaven van het beoordelingsjaar. De totale zorgkosten in het beoordelingsjaar zijn inclusief de investeringskosten van nieuwe initiatieven (reguliere zorgkosten). Blijft er vervolgens nog geld over, dan vindt een verdeling van deze besparingen plaats onder: patiënten/verzekerden, zorgaanbieders en verzekeraar, via het 1/3, 1/3, 1/3 principe (zie ook figuur 3 op pagina 20). Als de regionale kosten op grond van deze berekeningsmethode hoger zijn dan verwacht, dan moet de verdere systematiek uitgewerkt worden. Dit pakt VGZ generiek op, wat betekent dat dit niet specifiek aan dit regio-experiment gekoppeld is, maar een algemene oplossing biedt. 19

20 De eventuele besparingen kunnen door partijen autonoom worden ingezet voor onderwerpen en initiatieven die zij zelf belangrijk vinden. Kanttekening We voeren de verdeling volgens het principe van 1/3 e niet uit, wanneer de regionale kosten bij aanvang van het experiment hoger zijn dan verwacht. En in de loop van het experiment besparingen worden gerealiseerd. Een deel van de besparing wordt dan ingezet om de hoge regionale kosten naar het uitgangspunt te brengen. Het deel van ZIO en van de patiënt wordt in een regionaal Blauwe zorg-fonds gebracht. Het Huis voor de Zorg legt het accent op innovaties in en incentives voor het verbeteren van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, voor de eigen gezondheid en de noodzaak om interactieprocessen tussen alle partijen te innoveren en te onderzoeken. De verzekeraar geeft aan, de opbrengst in principe te zullen inzetten voor generieke premieverlaging. Figuur lijn index lijn Blauwe Zorg

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016 Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink 28 juni 2016 Onze maatschappelijke rol Wij zijn één van de regisseurs in het stelsel. Samen met zorgaanbieders en patiënten realiseren we de

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Lokaal samenwerken M.L.A.(Martin) Favié, apotheker 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Programma Actuele marktontwikkelingen farmacie nationaal Dossierhouderschap Ketenzorg en populatiebekostiging

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Integraal of Huisartsgeneeskundig?

Integraal of Huisartsgeneeskundig? Integraal of Huisartsgeneeskundig? Blik op zorg-ict vanuit vier verschillende kanten Bas Leerink 7 april 2017 Verantwoording Vanuit 4 verschillende rollen/gezichtspunten 4 ontwikkelingen die van invloed

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Werkgebied MijnZorg Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Shared Savings. 4 december 2014

Praktijkvoorbeelden Shared Savings. 4 december 2014 Praktijkvoorbeelden Shared Savings 4 december 2014 Agenda Regio regie als context voor shared savings afspraken Substitutie van geneesmiddelen Eerstelijns Ouderenzorgteams Oefening: Wie investeert en hoe

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inhoud 1 Inkoopbeleid 2018 3 2 Toelichting op onze criteria 7 3 Proces zorginkoop 8 4 Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders 10 2 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Op weg naar integrale zorg. Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen

Op weg naar integrale zorg. Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen Lustrum Symposium PoZoB 11 oktober 2012 Leo van der Geest Maatschappelijke opgave 1: veranderende ziektelast minder acuut meer chronisch Maatschappelijke

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Transmurale samenwerking

Transmurale samenwerking Transmurale samenwerking Marije Holtrop, huisarts Inhoud Dappere dokters Transmuraal Platform 1 Dappere dokters 2012: Initiatief van HKA, Marcel Levi, H.van der Horst,Ab Klink Tegenbeweging tegen sturing

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar 2 Medisch specialistische zorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken. 11 nieuwe afspraken APRIL 20161

Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken. 11 nieuwe afspraken APRIL 20161 E Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken 11 nieuwe afspraken SE APRIL 20161 2 APRIL 2016 Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken 1 Er

Nadere informatie

Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in

Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in Het lijkt zo n goed idee: relatief eenvoudige zorg verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerste lijn. In de praktijk komt

Nadere informatie

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1 1 Welkom Marktwerking in de zorg: een denkfout? 19 juni 2014, Kaap Hoorn Uw voorzitter vanavond Chris Maats, Arts en secretaris Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende ziekenhuizen Oost Groningen WAT

Nadere informatie

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld ZO WERKT DE ZORG Zó werkt de huisartsenzorg Kees Wessels en Kees Kraaijeveld Introductie 4 Voorwoord 8 Waarom dit boek? Hoofdstuk 1 De huisarts 13 Wat is de rol van de huisarts? 16 Welke rol heeft de huisarts

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Consultatievragen visie 1 Hoe beoordeelt u de resultaten van de economische analyse in hoofdstuk 5 van de visie, en de bredere toepasbaarheid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Budgettering in zorg kost alleen maar geld

Budgettering in zorg kost alleen maar geld Budgettering in zorg kost alleen maar geld Ab Klink DOSSIER In de periode 1990-2000 bleven de zorgkosten netjes binnen de perken om vervolgens gierend uit de hand te lopen. Een van de grootste opgaven

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren?

Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren? Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren? Tijdens de begrotingsbehandeling in december 2012 is besloten om een Nationaal Preventieplan te ontwikkelen. Op 10 april 2013

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Organisatiemodellen Huisartsenzorg Friesland. Marc Bruijnzeels & Auke Vlonk Jan van Es Instituut 30 september 2013

Organisatiemodellen Huisartsenzorg Friesland. Marc Bruijnzeels & Auke Vlonk Jan van Es Instituut 30 september 2013 Organisatiemodellen Huisartsenzorg Friesland Marc Bruijnzeels & Auke Vlonk Jan van Es Instituut 30 september 2013 Dimensies van geïntegreerde zorg Externe omgeving Management proces Macro Ondersteunende

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid huisartsenzorg 2016-2018 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie