Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9"

Transcriptie

1 Meulenberg vertelt

2

3 Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer 40 Bevallen & kinderen 46 Onze mannen in de mijn 52 En nu? 56 Dankwoord 61 Vertalingen 62 Sfeerbeelden 71 3

4 Voorwoord Een boek schrijven? Hoe kom je erbij? Waarom doe je zoiets? Deze vragen hoorde ik de laatste maanden regelmatig van familie en vrienden. Waarom begin je daaraan? Daar probeer ik jullie hier een antwoord op te geven. Jaren geleden hadden we in het buurthuis het reminiscentieproject. Reminisceren is aan de hand van oude voorwerpen, muziek of foto s en gerichte vragen, die betrekking hebben op het leven van vroeger, herinneringen oproepen. We kwamen toen samen met senioren, allemaal vrouwen, om deze theorie in de praktijk om te zetten. We werkten met verschillende nationaliteiten: Belgische, Duitse, Spaanse, Turkse, Marokkaanse, Italiaanse en Griekse vrouwen. Indien nodig werkten we samen met een tolk. Mensen hebben een natuurlijke behoefte om op oudere leeftijd op hun leven terug te blikken. Het is belangrijk voor het algemeen welbevinden van ouderen om het verleden te kunnen delen met anderen. De oudere ontleent hier een sterk gevoel van eigenwaarde aan. Iedere mens heeft zijn eigen levensverhaal, vol herinneringen en levenservaringen. Verschillende keren per dag denkt iedereen, soms zonder het te beseffen, aan het verleden. Ouderen hebben vaak het gevoel weinig te kunnen bieden aan anderen. Maar juist zij hebben een schat aan ervaringen en mogelijkheden. Ouderen genieten vaak zichtbaar als zij iets kunnen vertellen wat een ander nog niet wist. Lange tijd werd praten over vroeger gezien als een teken van aftakeling. Ouderen die veel met het verleden bezig waren, waren niet meer bij de tijd. Inmiddels weet men uit allerlei onderzoeken dat het ophalen van herinneringen niet een ziekelijk verschijnsel is, maar juist nodig is om succesvol oud te worden. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Kortom, het zorgt er voor dat je prettig oud kunt worden! Tijdens de sessies rond reminiscentie met de senioren kwamen er prachtige verhalen boven. De gesprekken werden allemaal opgenomen, toen nog op een cassette en daarna uitgeschreven. Telkens we deze verhalen noteerden zeiden we dat ze niet verloren mochten gaan, dat we er iets mee moesten doen! En nu is het zover. Hier vindt u de verhalen van 10 vrouwen. Tien sterke vrouwen die de meeste jaren van hun leven doorbrachten op Meulenberg. Negen vrouwen zijn van een ander origine en zijn hier in België terecht gekomen omdat ze hun liefje of hun man volgden die hier in de koolmijn werkte. Eén vrouw werkte heel haar leven op de wijk Meulenberg en haar verhaal wilde ik heel graag horen omdat zij bij de verschillende nationaliteiten aan huis kwam. Je kan natuurlijk niet zomaar bij iemand binnenvallen om een interview af te nemen. Gelukkig kende ik de vrouwen al van het reminiscentieproject en we komen al jarenlang wekelijks samen tijdens koffie-kaffee in de parochiezaal van Meulenberg. 4

5 Koffie-kaffee is een ontmoetingsmoment voor vrouwen van de wijk met vormings- en ontspanningsactiviteiten. Er was dus al een vertrouwensband tussen de vrouwen en mij zodat het makkelijker was om persoonlijke vragen te stellen en te praten over het verleden. En weer kwamen die verhalen boven, verhalen over hun kindertijd, hun migratie, het leven in de barakken, de opvoeding van de kinderen, het dagelijkse leven in de wijk. Ik heb samen met de vrouwen tijdens deze interviews gelachen en geweend. Soms samen met een dochter die voor de vertaling zorgde en soms wij tweetjes alleen. Het waren mooie momenten, momenten die ik altijd zal koesteren. Er werden foto s boven gehaald, deze zijn ook terug te vinden in dit boek. Bij het bekijken van de foto s kwamen er ook weer verhalen en emoties boven. Soms heftige emoties. Maar toch was het een opluchting voor de vrouwen om hun verhaal te vertellen. Ze werden wel eens boos of emotioneel tijdens het gesprek, maar nadien zeiden ze dat het goed deed om het nog eens te vertellen en dat ze toch positief keken naar vroegere gebeurtenissen. Het was dus heel wat meer dan alleen maar leuk en gezellig. Vertellen over hun leven, terugblikken en vooruit kijken geeft ook grip op het leven. Bij het verlies van een dierbare bijvoorbeeld, helpt het koesteren aan de tijd met die persoon hun door een zware tijd. Ik leerde door de verhalen de vrouwen ook beter begrijpen. Als je weet wat iemand heeft meegemaakt, kun je beter haar gedrag en opvattingen begrijpen. Ik heb dus heel veel bijgeleerd en ik heb de verhalen letterlijk genoteerd. Niet met grootse woorden, gewoon, zoals we samen praten, de vrouwen en ik. De verhalen in het boek zijn niet per persoon uitgeschreven, we kozen er voor om met thema s te werken. Met korte anekdotes en verhalen. Zo ziet men dadelijk hoe iedereen de dingen beleefd heeft, allemaal anders, geen enkel verhaal is identiek. Enkele vrouwen blijven liever anoniem. Dat respecteren we. Ik hoop dat jullie dit ook begrijpen. Mij rest alleen nog de 10 vrouwen hartelijk te danken voor hun medewerking aan dit boek. Zonder hen was het nooit gelukt. Jullie zijn allemaal straffe madammen! BEDANKT! Vera Houben 5

6 Geschiedenis Twee verlichte schachtbokken torenen boven Houthalen. Ze zijn het bewijs van de eens zo glorierijke periode van de mijnindustrie. Vele mannen, generatie op generatie, haalden met noeste arbeid het zwarte goud boven. Houthalen was de jongste mijn van Limburg. De cité van Meulenberg, gebouwd vanaf 1939 lag op anderhalve kilometer van de mijnzetel, maar door de Koolmijnlaan was er een directe verbinding voorzien. Het tuinwijkconcept, gebruikt door de andere mijncités in Limburg, was intussen voorbij gestreefd. De architecten opteerden voor een meer eigentijdse aanpak met een symmetrisch en rastervormig stratenpatroon. Er werden ook acht ronde verkeersknooppunten geplaatst, wat zeer vernieuwend was voor die tijd. De eerste woningen lagen in de Wildrozenstraat, de Kerklaan, de Bremstraat en de Varenstraat. De Kerklaan (de hoofdas van de tuinwijk) was een dubbele laan met veel groen in het midden die in het verlengde lag van de grootste toegang tot de cité: het ronde welkomsplein. In de uitbouw van de wijk werd rekening gehouden met de hiërarchie binnen de mijn. Heel de sociale hiërarchie van het mijnbedrijf vond er zijn afspiegeling; van directeur, ingenieur, werkleider, bediende, bovengronder en ondergronder tot de pastoor en zijn kapelaan toe. Voor allen werd een aangepaste woning voorzien. Alleen werknemers van de mijn mochten in de cité wonen. Met dit voordeel van huisvesting wou de mijn zoveel mogelijk arbeiders aantrekken. In de jaren 40 waren er maar enkele huizen bewoond. Dit is te verklaren door de oorlog en door het feit dat de mensen van Limburg niet graag in de mijn afdaalden. Hierdoor bleef de verhoopte toeloop van werknemers uit. Op het einde van de jaren 40 woonden er in de tuinwijk precies 3 ingenieurs, 8 bedienden en 9 arbeiders met hun gezin of in het totaal vierenveertig volwassenen en negenenvijftig kinderen. De ingenieurs woonden in de Kerklaan en betaalden geen huur. De eerste bedienden betaalden naargelang het type van hun woning 110 en 150 Belgische frank huishuur. De eerste arbeiders betaalden maandelijks 110 Belgische frank huurgeld. Dan werden er nog drie hoofdingenieurswoningen, twee ingenieurswoningen en vierentachtig goedkope, betonnen arbeiderswoningen gebouwd. Gewone mijnwerkers hadden een huis in een twee- tot zeswoonst in de Bremstraat, bedienden kregen gevarieerde tweewoonst en de ingenieurs en hogere bedienden kregen een eengezinswoning op de kruispunten. Een ingenieurswoning ter beschikking hebben, betekende tal van voordelen. Zo moesten de bewoners geen huishuur betalen. Ze stonden niet zelf in voor de onderhoudswerken en ze hadden een tuinman voor hun sier- en moestuin. Het waren echter verborgen middelen om ingenieurs met handen en voeten aan de mijn te binden. 6

7 De mijn eiste veel terug van zijn ingenieurs, zoals een onvoorwaardelijke inzet die niet in uren om te rekenen was. Zoals het spreekwoord zegt: de ingenieursvrouw was een koningin, maar De koning was nooit thuis. Tijdens de kolenslag, moesten er woningen worden bijgebouwd om de mijnwerkers op te vangen. Achter de Platanenstraat werden tweehonderdtwintig barakkenwoningen gebouwd. Vooraan stonden de bruine barakken voor alleenstaanden en achteraan lagen zeven genummerde straten met witte barakken om voornamelijk Poolse en Italiaanse gezinnen onderdak te geven. Zij bleven in gebruik tot Daarna werden ze onbewoonbaar verklaard. Tussen 1972 en 1974 werden ze afgebroken en maakten ze plaats voor een nieuwe sociale woonwijk en appartementsblokken van de maatschappij Kempisch Tehuis. De steenkoolmijn wou het leven vol mijnwerkers zo harmonisch mogelijk organiseren. Ze hadden alles voorzien: van een winkel, een kerk, scholen tot ontspanningsgelegenheden toe. Dit deden ze om de greep en de controle op de arbeiders zo groot mogelijk te houden en tegelijk de arbeiders een gevoel te geven dat er voor hen gezorgd werd. Hoe groter de tevredenheid van de arbeiders, hoe beter de prestaties op het werk. Alles was in de tuinwijk voorzien, tot het kinderheil toe. Dit kinderheil werd door de kolenmijn in twee aaneengesloten woningen geplaatst. Vrouwen konden er terecht voor postnatale raadplegingen. Op de bovenverdieping van het gebouw was een appartement voorzien voor de sociaal-assistent van de mijn. Het kinderheil stond onder toezicht van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, maar de sociaal-assistent, de verpleegster en de dokter waren in dienst van de mijn. Ze werden bijgestaan door de echtgenoten van de directeur, onderdirecteur en de ingenieurs. De mijn voelde zich medeverantwoordelijk voor de opleiding van de kinderen van de mijnwerkers. Tot 1944 had Meulenberg geen eigen school. De kinderen moesten daarom iedere dag naar Houthalen-Centrum. In september 1945 werd het lager onderwijs ingericht in Meulenberg. Het aantal leerlingen in Meulenberg groeide zo snel dat men achter het pand van de regie Houthalen paviljoenen moest optrekken als noodklassen. In 1948 werden de meisjes- en jongensscholen omgevormd tot zelfstandige scholen. De infrastructuur omvatte het zusterhuis met kleuterschool, twee barakken voor meisjes en drie barakken voor jongens. Tussen deze barakken stond nog een barak die dienst deed als turnzaal. Eind jaren 40 besliste de directeur van de mijn een ultramodern schoolcomplex te bouwen op het hoogste en mooiste punt van Meulenberg. De bouw van de lagere scholen begon in 1951 en in 1953 werden de klassen één voor één in gebruik genomen. De kleuterschool heeft internationale belangstelling gekregen. Pedagogen van overal werden vanuit Brussel naar Meulenberg geleid. De koolmijn was enorm gul met knutselmateriaal en leermiddelen voor de kleuterschool. In 1942 liet de mijndirectie een noodkerk bouwen in het hart van de cité. 7

8 Het plan was een grote kerk te bouwen, maar door de sluiting van de mijn werd het project nooit verwezenlijkt. De noodkerk kreeg, met de groeiende bevolking, nog twee zijbeuken bij en zou zo de uiteindelijke kerk van Meulenberg worden. Aanwerving: Door een tekort aan arbeidskrachten daalde het aantal mijnwerkers. In 1946 sloten de Belgische en Italiaanse regering een akkoord. In ruil voor enkele miljoenen ton steenkool, stemde Italië toe in het leveren van overwegend, jonge arbeidskrachten. Via affiches die allerlei voordelen beloofden, zoals hoge lonen, kindergeld, uitkering bij ziekte, lokte de mijnarbeiders naar België. Na de ramp in Marcinelle in 1956 die het leven kostte aan 136 Italiaanse mijnwerkers, weigerde de Italiaanse regering nog werkkrachten naar België te sturen zolang de nodige hervormingen in zake veiligheid en lonen niet waren doorgevoerd. Vervolgens werden er akkoorden afgesloten met Spanje en Griekenland. In de Golden Sixties waren het vooral de Belgen die profiteerden van de welvaartsstijging. Velen verlieten daarom de mijn om in andere, minder zware industrietakken te gaan werken. Enkel door intense rekrutering in Griekenland en Turkije kon het aantal mijnwerkers enigszins op peil gehouden worden. Vanaf 1963 sloot de Belgische regering bilaterale akkoorden af met Marokko en Turkije. Zij kwamen meestal met een toeristenvisum naar het land van belofte. Deze beknopte geschiedenis geeft een zicht op het ontstaan van een multiculturele wijk. Verder in het boek wordt beschreven hoe vrouwen van de mijnwerkers deze migratie beleefden. Bronvermelding: ILSE NEIRINCK, De relatie tussen de parochie Meulenberg en de mijn van Houthalen,

9 10 straffe madammen Graag stel ik jullie de vrouwen voor die in dit boek aan het woord komen. Madammen met elk hun eigen verhaal. Mooie, sterke, vrolijke en droevige verhalen die jullie doorheen het boek terugvinden aan de hand van verschillende anekdotes en korte stukjes tekst. Teresa Iglesi-Ocana Geboren op 15 oktober 1939 in La Linea, Spanje. Een weduwe met 7 kinderen, 14 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Een echte spraakwaterval, het was zeer interessant om haar te interviewen. Ze vertelde de ene anekdote na de andere. We hebben veel gelachen met de verhalen die ze vertelde. Ze neemt geen blad voor de mond. Een (h)eerlijk mens. Maria Tarantola Geboren op 18 april 1937 in Mulazzo, Italië. Een weduwe met 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. Maria is een echte la mama. Een moeder waar de kinderen veel en graag op bezoek komen. Ze is een positief denkende vrouw die heel veel mensen lief heeft. Zijzelf is ook een vrouw om van te houden. Een zalig mens. Elly Papantoni Geboren op 23 maart 1939 in Deskati, Griekenland. Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Elly is een mooie, grote vrouw met een groot hart voor de medemens. Ze bakt en kookt als de beste en daar mogen buren en vriendinnen van meegenieten. Het was een warm interview met veel emotionele momenten. Een mooi verhaal van een mooie vrouw. 9

10 Marcella Ciampa Geboren op 6 augustus 1933 in Filetto, Italië. Ze is getrouwd en heeft 1 zoon en 2 kleinkinderen. Marcella, een klein dapper vrouwtje dat heel graag vertelt. Dat wist ik al van tijdens de bijeenkomsten van koffie-kaffee, maar het werd nog eens extra duidelijk tijdens het interview. Ze kan haar mannetje goed staan en regelt nog steeds het hele huishouden. Lachen doet ze graag en als er plezier gemaakt wordt staat ze op de eerste rij! Marianthi Iliadou Geboren op 6 april 1937 in Kastinies, Griekenland. Een weduwe met 2 kinderen, 4 kleinkinderen. Marianthi, een mooie, serene Griekse vrouw. Er waren veel stiltes in het interview. Soms was het moeilijk voor haar, maar toch wilde ze haar verhaal vertellen. Bij haar staat altijd de koffie klaar voor haar vriendinnen, een lief mens. Annie Strauss Geboren op 26 april 1930 in Ingolstadt, Duitsland. Een weduwe met 4 kinderen, 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Een ongelooflijke sterke dame, een dame met pit en een hart van goud. Annie was altijd heel actief in de wijk Meulenberg. Ze is een bekende dame uit de wijk. Ondanks de vele problemen met haar gezondheid is Annie een vrolijke vrouw. Het interview was vol animo. De leuke en interessante verhalen kwamen tot leven in haar woonkamer. Marokkaanse vrouw *47 Geboren op 1 juli 1947 in Taroudant, Marokko. Een weduwe met 2 kinderen en 6 kleinkinderen. Een klein, lief vrouwtje dat ondanks het vroege overlijden van haar man zich altijd overeind hield voor haar kinderen en kleinkinderen. Een pakkend interview met een lach en een traan. Heel mooi, heel rustig, net als haar. Ze wil liever niet op de foto en haar verhaal anoniem vertellen. 10

11 Alfonsine Houbrechts Geboren op 18 mei 1931 in Houthalen, België. Een weduwe met 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Alfonsine, de verpleegster of madam control zoals de mensen op de wijk haar noemden. Ze heeft haar job met hart en ziel uitgeoefend op de wijk. Veel vrouwen hebben steun van haar gekregen als ze het moeilijk hadden. Ze stond altijd voor iedereen klaar. Nu doet ze nog steeds vrijwilligerswerk en wordt ze nog altijd herkend door de mensen van de wijk. Turkse vrouw Geboren op 21 maart 1943 in Alakap, Turkije. Ze is gescheiden en heeft 5 kinderen en 10 kleinkinderen. Ze heeft niet altijd een gemakkelijk leven gehad maar dat is niet aan haar te zien. Ze vertelde honderduit over haar leven. Ze is een vlotte verteller die er geen doekjes om windt. Hoewel ze klein van gestalte is, is ze een grote dame die er altijd voor haar kinderen en kleinkinderen is. Marokkaanse vrouw *57 Geboren op 1 januari 1957 in Argana, Marokko. Ze is getrouwd en heeft 7 kinderen en 11 kleinkinderen. Het laatste interview dat ik afnam was dat met Fatima. Ze wil liever niet op de foto en niet vernoemd worden met haar volledige naam. Ik heb hier alle respect voor. Het is een heel ander verhaal dan dat van de andere vrouwen, zij kwam immers als kind naar België, verhuisde naar Marokko door haar huwelijk en kwam dan weer terug met haar man naar België. Ze is de jongste van alle geïnterviewde vrouwen. Een warme, goede vrouw die van haar leven iets mooi gemaakt heeft ondanks de moeilijkheden die er soms waren. Dat waren ze! Tien vrouwen met een groot hart die mij hun levensverhaal vertelden. Ik heb er heel erg van genoten. We hebben veel gelachen maar ook samen met tranen in de ogen rond de tafel gezeten tijdens de interviews. Ik mocht kennismaken met hun verhalen en ik mocht ze neerschrijven in dit boek. Bedankt dames, voor jullie enorme bijdrage. Een heleboel mooie verhalen en anekdotes die jullie met mij deelden. Bedankt voor jullie warm onthaal bij je thuis, voor de koffie en koekjes, voor de warmte die jullie uitstraalden. Jullie zitten voor altijd in mijn hart, jullie hebben een droom doen uitkomen. Het boek Meulenberg vertelt. 11

12 Jonge jaren in het vaderland Ik ben de oudste in een gezin van tien kinderen. We woonden met ons gezin, samen met een oom en tante in een dorpje in de bergen van Marokko. Ik moest als klein meisje al helpen in het huishouden. Mijn mama en papa werkten overdag op het veld en ik zorgde dan voor het eten zodat ze aan tafel konden aanschuiven als ze thuis kwamen. (Marokkaanse *57) Ik kom uit een groot gezin: mijn vader is driemaal getrouwd. In totaal had hij vijftien kinderen. Met mijn moeder kreeg hij zes kinderen, ik had drie zussen en twee broers. (Maria) Ik ben geboren in een gezin met drie dochters en één zoon. Niet lang na mijn geboorte overleed mijn vader. Mijn moeder heeft ons eigenlijk in haar eentje groot gebracht. Toen mijn zus oud genoeg was om voor ons te zorgen, nam zij het huishouden over en ging mijn moeder werken. (Teresa) We waren een typische boerenfamilie. We hadden koeien en kippen en woonden op een kleine boerderij waar ik van kleins af aan moest helpen. Ik ben bijna niet naar school geweest, dat vonden mijn ouders niet nodig. Mijn vader stond op de markt met producten zoals naaigerief, parfum, (Maria) 12

13 Ik had twee zussen en drie broers. We woonden in een klein dorpje in Turkije. Mijn vader was veel ziek en we leefden van groenten die we zelf teelden en dan verkochten. Mijn zussen hielpen in het huishouden. Ik was te klein, te mager en veel ziek en moest daarom niet helpen. We zijn nooit naar school geweest, dat vond vader niet nodig. Jammer! (Turkse ) Toen ik twaalf jaar was, mocht ik niet meer naar school gaan. Ik had nog een jongere broer die moest gaan verder studeren van mijn ouders als hij achttien jaar werd. In het huishouden moest ik niet veel doen, dat deden mijn moeder, zus en schoonzus. Het enige dat ik moest doen, was naaien. Toen mijn jongere broer ouder werd wilde hij helemaal niet verder studeren Eigenlijk ben ik dus voor niks gestopt met school op mijn twaalfde! (glimlacht) (Marianthi) Ik ben opgegroeid in Taroudant, in een gezin met vier dochters. Naar school gaan mocht ik niet, in tegenstelling tot mijn jongere zussen die na de dood van mijn vader wel mochten studeren. Ik weefde tapijten, die verkocht werden aan winkels, om zo mijn steentje bij te dragen in het huishouden. Wanneer er een grote bestelling was, werkte ik dag en nacht om de tapijten af te krijgen. We hadden het immers niet breed. Eén jongere zus studeerde af als verpleegster, de andere als leerkracht. Voor hen was het overlijden van mijn vader een geluk bij een ongeluk. Mijn zussen en ik mochten nooit naar buiten: winkelen, op straat rondlopen, naar feesten gaan Het was allemaal uit den boze. (stilte) Wanneer er iemand aanklopte mochten we de deur niet openen, enkel onze ouders deden dat. Was er een feest in het dorp, dan gingen we op het dakterras zitten om naar de muziek te luisteren. We wisten dan ook niets af van het dagelijkse leven in het dorp. (Marrokaanse *47) 13

14 Thuis waren we met vier kinderen, twee meisjes en twee jongens. Onze oma woonde bij ons in. Ik ben tot mijn elfde naar school gegaan maar toen werd ik ziek. Eénmaal genezen mocht ik toch niet meer naar school gaan. De jongens mochten wel langer studeren, onze ouders stonden er niet echt achter dat wij, meisjes, lang naar school gingen. Jammer! Toen ik elf jaar was moest ik al mee gaan met mijn ouders om op het veld te gaan werken. Mijn ouders waren boeren. Ze hadden velden en er liepen heel wat dieren op de boerderij. Vooral schapen. Ik hielp mee met het dagelijkse werk op de boerderij. Ik wist niet beter, het hoorde zo. (Elly) In Griekenland woonde ik in een gezin van acht. We waren niet rijk maar we kwamen zeker niets tekort. (Marianthi) Ik ben niet lang naar school gegaan, tot een jaar of tien. Vanaf toen ging ik helpen bij mijn oudste zus die al een eigen gezin had. Ik heb nooit buitenshuis gewerkt. (Teresa) We hadden het niet breed, er was nooit geld om iets extra te kopen. Alleen mijn jongste broer heeft leren schrijven en lezen. Hij had een opleiding in het leger. (Turkse ) 14

15 Deze brief werd in het buitenland verspreid om arbeiders te zoeken die wilden werken in de mijnen van België. 15

16 Liefde & huwelijk Toen ik acht jaar was leerde mijn oudere zus een jongen kennen, ze waren toen allebei zestien jaar oud. Ik vond hem ook erg leuk. (lacht) Toen ik ouder werd begon hij mij het hof te maken. Mijn zus was natuurlijk jaloers, wat begrijpelijk is aangezien haar lief achter haar eigen zusje aan zat. (lacht) Zijn moeder vond me de perfecte schoondochter: ik werkte meer in het huishouden dan mijn zus, dus ik zou een betere vrouw kunnen zijn voor haar zoon. Toen hij zijn legerdienst deed, stuurde hij mij brieven, die ik zowel voor mijn zus als voor mijn broer moest verstoppen. Op een bepaald moment verhuisde de jongen naar België om in de mijn te gaan werken. Ik schreef hem veel brieven, ik was zo verliefd! Maar thuis kon ik het niet meer volhouden met mijn jaloerse zus, de sfeer in huis was ver te zoeken. (Maria) Op mijn negentiende leerde ik mijn man kennen. Het was grote liefde! (lacht) (Teresa) In 1953 ben ik getrouwd in Italië. In 1955 is mijn man in zijn eentje naar België gekomen en ik ben hem in 1956 gevolgd. (Marcella) Op mijn zeventiende leerde ik mijn man kennen. In 1959 zijn we getrouwd. (Elly) 16

17 Mijn zus trouwde en trok naar de stad. Ik mocht bij haar op bezoek gaan. Mijn broer woonde ook al in de stad. Een vrouwelijke collega van hem zag mij wandelen in de stad en ze vond dat ik wel iets voor haar broer was. Zij nodigde mij uit bij haar thuis. De moeder zag mij ook wel zitten. Ze heeft toch nog twee jaar moeten wachten eer ik toestemde om te trouwen met haar zoon. (lacht) (Turkse ) Gelukkig kwam er soms wel bezoek bij ons thuis, ze zagen ons dan en zo zijn de huwelijkskandidaten bij ons geraakt. Die kwamen dan de hand vragen aan mijn ouders. Op mijn achttiende ben ik getrouwd. (Marokko *47) Ik heb mijn man in 1951 leren kennen in Duitsland. Hij had twee jaar gratis moeten werken in België, als krijgsgevangene voor de oorlogsschulden van Duitsland. Hij kende België een beetje. In 1953 traden we in het huwelijksbootje. (Annie) Op zekere dag kwam ik mijn grote liefde tegen. Hij woonde en werkte al twee jaar in België en was op vakantie in Griekenland. Ik kende hem van vroeger maar de vonk sloeg toen pas over en we werden verliefd. (lacht) Na zijn vakantie vertrok hij terug naar België. Maar onze liefde kende geen grenzen en na een jaar brieven schrijven vertrok ik ook richting België. (Marianthi) 17

18 Migratie Mijn liefste reisde samen met vrienden vanuit Spanje naar Houthalen. Bij ons in Spanje was er weinig werkgelegenheid en mijn man wilde samen met mij een nieuw leven opbouwen. De datum van de trouwdag lag vast en mijn toekomstige zou naar Spanje komen om te trouwen. Vervolgens zouden we dan samen terug naar België gaan. Maar dat viel tegen. Mijn man kreeg geen verlof van de mijn. Als hij niet ging werken, zou hij ontslagen worden. Ik wilde absoluut dat de trouw kon doorgaan, want dan zou ik de juiste papieren hebben om ook naar België te gaan. Mijn man bedacht dé oplossing! Ik moest simpelweg met zijn papieren naar het gemeentehuis gaan om te trouwen, wel met een andere man. Eerst zag ik dat niet zitten maar er zat niets anders op. Het liefje van mijn nicht wilde ons wel helpen. Dus speelde hij mijn echtgenoot, met de papieren van mijn man. Ik trouwde in een witte bruidsjurk, alles erop en eraan, zelfs een bruidsmeisje had ik. En het liefje van mijn nicht tekende de huwelijksovereenkomst. Er werden foto s gemaakt, maar alleen van mij en het bruidsmeisje. Mijn echtgenoot stond op geen enkele foto. (lacht) Na de trouw ben ik onmiddellijk naar België vertrokken. In mijn valiesje zat mijn mooie trouwjurk. Toen ik hier was zijn we naar de fotograaf gegaan om foto s te maken: ik in mijn trouwkleed, mijn echte man in pak! Ik had gewoon echt alles over om maar bij mijn man te kunnen zijn. Je bent jong, dan doe je al eens gekke dingen. (lacht) (Teresa) We trouwden voor de wet en de Griekse kerk. Onze ouders waren er niet bij. Toch waren we zo gelukkig! Mijn ouders zijn trouwens nooit in België geweest. Zij kenden het land alleen van de verhalen die ze te horen kregen. En van foto s natuurlijk. (Marianthi) We reisden met de trein en met de bus. Op 16 augustus kwamen we aan in België. Ik zal het nooit vergeten. (lacht) (Turkse ) Mijn man stond in Luik op ons te wachten, het was een blij weerzien na drie maanden. We hadden elkaar erg gemist. (Elly) 18

19 Mijn man verhuisde in 1964 naar België om in de mijn te gaan werken. Drie jaar later werd mijn oudste dochter geboren in Marokko en in 1969 ben ik mijn man gevolgd naar België. (Marokko *47) In 1956 ben ik mijn man gevolgd naar België. Met een grote groep Italianen vertrokken we vanuit Milaan richting België. Ik werd aangesteld als verantwoordelijke van de hele groep. Dit hield in dat ik ervoor moest zorgen dat iedereen bij elkaar bleef, ik hield de nodige papieren van iedereen bij, enz Ik was toen al een plantrekker. (lacht) We werden opgevangen aan het station door een medewerker van de mijn die ons naar de barakken bracht. Ik was heel tevreden dat ik weer bij mijn man was. Hij ook hoor, want hij nam me in zijn armen alsof hij me nooit meer los zou laten. (Marcella) We hadden geen huis toen ik hier aan kwam. Mijn man woonde voordien in een logementshuis. We hebben een tijdje bij vrienden en kennissen gewoond, van hier naar daar, telkens maar verhuizen dat was heel vermoeiend. (zucht) (Turkse ) Toen we in 1956 onze vakantie doorbrachten bij mijn schoonzus in Meulenberg, vroeg ze of we ook naar België wilden komen. Ik vond de huizen hier in de wijk heel mooi en zag dat wel zitten. (lacht) In 1957 zijn we dan met onze drie kinderen naar Meulenberg verhuisd. We kwamen met de auto, een donkerblauwe Renault 4, ik zie het nog zo voor me. (lacht) Onze meubels die we in Duitsland hadden, werden vervoerd met de trein. Mijn man kon onmiddellijk in de mijn beginnen te werken. (Annie) 19

20 De reis naar België verliep prima. Het eerste stuk van de reis, tot Madrid, deed ik alleen. In Madrid stapte een groepje vrouwen op die ook naar hun echtgenoot in België gingen. Het enige minpunt was dat ik mijn menstruatie had en ik vond het niet kunnen om zo in België aan te komen. Ik kon dat mijn man niet aandoen. (lacht luid) Dus wat deed ik? Slim als ik was stapte ik uit in Parijs, waar familie woonde, logeerde daar 2 dagen en toen trok ik verder richting Brussel. Mijn man wist van niks, hij was erg ongerust toen ik er niet bij was toen het groepje vrouwen uit Spanje aankwam. Maar de vrouwen stelden hem gerust, hij zou de reden wel horen wanneer ik enkele dagen later zou aankomen. Mijn broer (die al drie jaar in België werkte) en mijn man kwamen mij in Brussel halen. Het weerzien was geweldig! We konden niet van elkaar afblijven. Wat waren we blij om elkaar in de armen te sluiten. Bij onze aankomst in de barakken, mijn nieuwe thuis, waren we erg onder de indruk. Er stond heel veel volk op straat om mij te verwelkomen. Iedereen was in feeststemming. Het was fantastisch. Maar het werd steeds later en mijn man en ik hadden de hele tijd oogcontact. Voor ons had het feest lang genoeg geduurd. We wilden graag met ons tweetjes verder feesten. (schatert het uit) Toen de laatste gasten vertrokken, konden we dan ook eindelijk gaan slapen en geloof het of niet, negen maanden later werd onze eerste dochter geboren! (lacht heel luid) (Teresa) Onze liefde kende geen grenzen en na een jaar brieven schrijven vertrok ik richting België. Vier dagen was ik onderweg met de trein. Op 10 september 1960 kwam ik eindelijk aan in Houthalen. Het weerzien was natuurlijk fantastisch. Omdat we nog niet getrouwd waren ging ik eerst nog een maand bij familie wonen, tot onze trouwdag aanbrak. (Marianthi) Mijn man woonde en werkte eerst in Nederland en dan verhuisde hij naar België. Hij kwam wel regelmatig op vakantie in Turkije. Ik woonde met onze vier kinderen bij de schoonfamilie. Dat viel niet mee, ik had het heel moeilijk en wilde daar weg. Mijn man is ons komen halen, ik was heel blij toen, ik was zo ongelukkig bij mijn schoonfamilie. (lange stilte) (Turkse ) Mijn lief heeft alle papieren in orde gemaakt zodat ik ook naar België kon afreizen. Met een groep vrouwen vertrokken we uit Italië. We waren bijna twee dagen onderweg. Mijn droomprins stond me op te wachten aan het station, ik zag hem meteen staan op het perron. Hij zag me niet, hij was aan het zoeken. Toen een vrouw die vlak voor mij uitstapte tegen hem zei dat ik er niet bij was, zag ik dat hij panikeerde, maar toen zag hij mij en klaarde zijn gezicht helemaal op. Dat was in We waren nog niet getrouwd dus moest ik eerst even bij familie gaan wonen. Op 17 mei zijn we dan eindelijk getrouwd. (Maria) 20

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Kleurrijke zorg. flexibel

Kleurrijke zorg. flexibel veelzijdig creatief professioneel Kleurrijke zorg uitdagend zelfstandig sociaal verrassend flexibel behulpzaam doortastend betrokken Voorwoord In Kleurrijke Zorg zijn twaalf Amsterdamse zorgverleners aan

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Voor ieder kind een (t)huis. Het recht op onderdak voor illegale kinderen in Nederland

Voor ieder kind een (t)huis. Het recht op onderdak voor illegale kinderen in Nederland Voor ieder kind een (t)huis Het recht op onderdak voor illegale kinderen in Nederland Recht op een (t)huis De brochure Recht op een (t)huis is geschreven ter illustratie van de klacht die Defence for Children

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

De vrouw die de wereld redde

De vrouw die de wereld redde De vrouw die de wereld redde Ik sprong een gat in de lucht toen Sophie Vangheel me vroeg om meter te worden van haar organisatie Cunina. zij helpt mensen écht. Nathalie nam ons mee naar de vrouw die wereldwijd

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN

STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN Nel van Beelen Anne de Hingh STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN Levensverhalen van Katwijkse vissers en hun dierbaren L Malkander Producties STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN Nel van Beelen Anne de Hingh Stoere

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie