Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland"

Transcriptie

1 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar de klant aan wie u de goederen verkoopt, is gevestigd en of de goederen daadwerkelijk naar dat land gaan. Als het gaat om landen buiten de Europese Unie hebt u te maken met andere regels dan bij verkoop aan klanten in EU-landen. In deze brochure leest u aan welke regels u zich moet houden bij verkoop van goederen aan klanten in het buitenland en hoe u deze verkopen op de aangifte verwerkt. 1 Algemeen U vindt in deze brochure informatie over de verkoop van goederen aan klanten in het buitenland. Hiervoor gelden speciale regels. De regels voor afnemers binnen de Europese Unie (EU) verschillen van de regels voor afnemers buiten de EU. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 vindt u informatie over de verkoop van goederen aan afnemers binnen de EU. Hoe u deze leveringen moet verwerken in uw aangifte leest u in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft u informatie over de verkoop van goederen aan afnemers buiten de EU. Hoe u deze verkopen in uw aangifte moet verwerken leest u in hoofdstuk 7. De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Voor informatie over het verlenen van diensten aan klanten in het buitenland kunt u terecht op of bij de BelastingTelefoon. OB 204-1Z*11FD 1 In Nederland en in andere landen van de Europese Unie (EU) wordt de omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem. Net als in het gewone taalgebruik wordt in deze brochure de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting.

2 Voor de btw moet u digitaal aangifte doen. Dat kan op drie manieren: via de internetsite van de Belastingdienst met uw aangifte- of administratiesoftware via een fiscaal intermediair, zoals een accountants- of administratiekantoor Voor de voorbeelden in deze brochure is gebruikgemaakt van de aangifte omzetbelasting op de internetsite van de Belastingdienst. 2 Goederen verkopen aan klanten binnen de EU Binnen de EU is sprake van vrij goederenverkeer. U komt daarom aan de binnengrenzen van de EU geen Douane meer tegen. Als u goederen verkoopt aan klanten in landen binnen de EU, gelden er speciale regels voor de btw. Hierdoor wordt er altijd in één land btw betaald: of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen. 2.1 Wat zijn intracommunautaire leveringen? Als u goederen verkoopt aan een klant in een ander EU-land, is sprake van een intracommunautaire levering als: u goederen vervoert of laat vervoeren naar een ander EU-land de afnemer btw is verschuldigd voor de intracommunautaire verwerving van de goederen Het vervoer naar een EU-land moet samenhangen met de levering van de goederen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is op de levering het 0%-tarief van toepassing. Ook als u eigen goederen naar een ander EU-land hebt overgebracht, kan er sprake zijn van een intracommunautaire levering. Voorbeeld Een in Nederland gevestigde ondernemer verkoopt meubilair aan een in Engeland gevestigde meubelzaak. De Nederlandse ondernemer brengt de Engelse ondernemer 0% btw in rekening. De Engelse ondernemer verricht in Engeland een intracommunautaire verwerving en moet daar Engelse btw aangeven. Levert u goederen aan een klant die is gevestigd in een ander EU-land en is niet voldaan aan de voorwaarden? Dan is er geen sprake van een intracommunautaire levering. In dat geval moet u aan uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. 2.2 Voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief Op intracommunautaire leveringen is het 0%-tarief van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Voorwaarde 1: de goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd U moet aan de hand van uw administratie aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Aan een enkel document hebt u in het algemeen niet voldoende. Belangrijk is het geheel en de samenhang tussen documenten. Het gaat bijvoorbeeld om: bestelformulieren orderbevestigingen bewijzen van betalingen uit het buitenland transportverzekeringen vervoersbewijzen facturen op naam van de buitenlandse koper Het is ook mogelijk dat de goederen worden afgehaald door uw klant. Dan is sprake van een zogenoemde afhaaltransactie. Vaak worden de goederen in die situatie contant afgerekend. Bij een afhaaltransactie is het lastig om te bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar een ander EU-land. Als het om een vaste klant gaat, kunt u 2

3 een vervoersverklaring laten maken door uw klant. Degene die voor uw klant de goederen ophaalt, verklaart dan dat hij de goederen naar een ander EU-land vervoert en dat hij bereid is om aan de Belastingdienst inlichtingen te verstrekken over dat vervoer. Op de vervoersverklaring moeten de volgende gegevens staan: Hierna is een voorbeeld van een vervoersverklaring opgenomen. 1 de naam en het adres van uw onderneming 2 het nummer van de factuur waarop de goederen staan 3 de naam en het adres van uw klant 4 het BTW-identificatienummer van de klant 5 het kenteken van het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd 6 de plaats en het land van bestemming Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u motorrijtuigen Extra voorwaarde verkoopt aan bij een verkoop klant in van een motorrijtuigen ander EU-land, geldt voor toepassing van het 0%-tarief Als een extra u motorrijtuigen voorwaarde. U moet verkoopt dan het Nederlandse aan een klant kenteken in een ongeldig ander laten EU-land, verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kantoren van de Dienst Wegverkeer (RDW). geldt voor toepassing van het 0%-tarief een extra voorwaarde. U moet dan het U hebt daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht het Tenaamstellingsbewijs bij een van de en kantoren het Overschrijvingsbewijs van de Rijksdienst van het kentekenbewijs voor het wegverkeer (de RDW). U heeft daarbij de volgende documenten nodig: Na het invullen een van een geldig zogenoemde legitimatiebewijs; uitvoerverklaring ontvangt u van de RDW: het ongeldig gemaakte Tenaamstellingsbewijs het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het een uitvoerverklaring kentekenbewijs. Deze documenten moet u bewaren bij uw administratie. 6 BTW BIJ VERKOOP VAN GOEDEREN AAN HET BUITENLAND Bel voor het dichtstbijzijnde kantoor van de RDW: Informatie over export van motorrijtuigen vindt u ook op 3

4 Voorwaarde 2: uw klant is btw verschuldigd in het andere EU-land Bij een intracommunautaire levering mag u het 0%-tarief alleen toepassen als uw klant in zijn EU-land btw verschuldigd is wegens een intracommunautaire verwerving. In het algemeen is dat het geval als uw klant zijn btw-identificatienummer aan u opgeeft. U kunt de juistheid van het nummer laten nagaan bij de BelastingTelefoon. Wij sturen u op verzoek een bevestiging of de naam en het nummer bij elkaar horen. Het btw-identificatienummer van uw afnemer moet u in uw administratie bewaren. 2.3 Als op het moment van factureren niet aan de voorwaarden wordt voldaan Op het moment dat u de factuur uitschrijft, moet duidelijk zijn of aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering is voldaan. Als u twijfelt, is het 0% tarief niet van toepassing en moet u uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. Uw klant kan, als hij daar recht op heeft, de btw terugvragen via het EU-land waar hij is gevestigd, via de belastingdienst van dat land. 3 Bijzondere leveringen binnen de EU Voor bepaalde leveringen naar andere EU-landen gelden speciale regels. De meest voorkomende situaties vindt u in dit hoofdstuk. 3.1 Goederen vervoeren naar een ander EU-land zonder dat u een koper hebt Het kan zijn dat u uw goederen naar een ander EU-land vervoert, terwijl u voor de goederen nog geen koper hebt. Het gaat dan bijvoorbeeld om goederen die u op een markt of een beurs wilt verkopen. Het overbrengen van deze goederen naar een ander EU-land wordt voor de btw als een levering beschouwd, een zogenoemde fictieve intracommunautaire levering. U moet in Nederland het overbrengen dus behandelen als een intracommunautaire levering. In het land waar u de goederen naartoe vervoert, verricht u een intracommunautaire verwerving. U moet zich daar laten registreren als ondernemer en u bent daar btw verschuldigd. Dit geldt niet als u goederen slechts tijdelijk naar een ander EU-land brengt, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of voor dienstverlening in het buitenland. 3.2 U verkoopt nieuwe vervoermiddelen Als u nieuwe vervoermiddelen verkoopt zoals een nieuwe auto of motor, is altijd sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. Het maakt niet uit of u aan een particulier of aan een ondernemer met een btw-identificatienummer levert. De koper betaalt altijd de btw over de aankoop in zijn eigen land. Vervoermiddelen waarvoor de regeling geldt De regeling voor nieuwe vervoermiddelen is van toepassing op de volgende vervoermiddelen: 1 Landvoertuigen, bijvoorbeeld auto s, tractoren en bromfietsen, die: een motor hebben met een cilinderinhoud van meer dan 48 cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kw, en zes maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 6000 kilometer hebben gereden. 2 Schepen die: langer zijn dan 7,5 meter, bestemd voor het vervoer van personen of goederen en drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 100 uur hebben gevaren. Zeeschepen vallen niet onder het begrip vervoermiddelen. Zeewaardige plezierjachten langer dan 7,5 meter zijn echter wel een vervoermiddel. 4 3 Luchtvaartuigen die: een opstijggewicht hebben van meer dan kg, en drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 40 uur hebben gevlogen.

5 Luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het betaalde internationale vervoer, vallen niet onder het begrip vervoermiddel. 3.3 U verkoopt goederen aan personen zonder btw-identificatienummer Als u goederen verkoopt aan iemand zonder btw-identificatienummer, bijvoorbeeld een particulier, is er geen sprake van een intracommunautaire levering. U brengt dan aan uw klant Nederlandse btw in rekening. Als u de goederen zelf vervoert of laat vervoeren naar particulieren in een ander EU-land, kan er een bijzondere regeling gelden: de regeling voor afstandsverkopen. Deze regeling geldt alleen als uw verkopen boven een bepaald drempelbedrag per EU-land uitkomen. Het drempelbedrag verschilt per land. Op kunt u de drempel bedragen per EU-land vinden. De regeling voor afstandsverkopen houdt in dat, als u de drempel voor dat EU-land hebt overschreden, u buitenlandse btw bent verschuldigd in het EU-land waar de goederen naartoe zijn vervoerd. U moet uw klant in deze situatie btw in rekening brengen volgens de regels en het tarief van dat EU-land. De buitenlandse btw die u in rekening brengt, moet u bij de belastingdienst in het andere EU-land aangeven en afdragen. U moet zich hiervoor bij de belastingdienst in dat EU-land als ondernemer laten registreren. Kijk voor meer informatie op of bel de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 3.4 U monteert of installeert goederen in een ander EU-land Als u de verkochte goederen ook monteert of installeert, is er voor de btw geen sprake van een intracommunautaire levering. Dit is bijvoorbeeld het geval als u keukens installeert. Als u goederen installeert bij een klant in een ander EU-land, wordt dat gezien als een levering in het land waar u de goederen installeert. U moet uw klant in deze situatie btw in rekening brengen volgens de regels en het tarief van dat EU-land. De buitenlandse btw die u in rekening brengt, moet u bij de belastingdienst in het andere EU-land aangeven en afdragen. U moet zich hiervoor bij de belastingdienst in dat EU-land als ondernemer laten registreren. 3.5 U verkoopt gebruikte goederen Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen, kunt u voor de btw een speciale regeling toepassen, de zogenoemde margeregeling. Als u de margeregeling toepast, dan berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, de zogenoemde winstmarge. Als u gebruikte goederen verkoopt aan klanten in andere EU-landen kunt u de margeregeling op dezelfde manier toepassen als in Nederland. In dat geval is er dus geen sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. U bent in Nederland btw verschuldigd over de winstmarge. Ook als uw klant ondernemer is, verricht hij geen intracommunautaire verwerving in zijn land. U kunt per levering kiezen om de margeregeling niet toe te passen. Als u hiervoor kiest en u aan de voorwaarden voor intracommunautaire leveringen voldoet, mag u het 0%-tarief toepassen. Uw klant verricht dan een intracommunautaire verwerving en moet dan in zijn EU-land over de volledige aankoopprijs btw betalen. Zie voor meer informatie over de margeregeling de brochure Btw bij handel in gebruikte goederen. 5

6 4 Administratieve verplichtingen voor intracommunautaire leveringen Voor intracommunautaire leveringen gelden naast de algemene administratieve verplichtingen extra eisen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen worden gesteld. Zie voor de algemene administratieve verplichtingen de brochure Uw bedrijf en de btw. 4.1 Leveringen afzonderlijk registreren U moet intracommunautaire leveringen in uw administratie apart registreren. U registreert de bedragen per klant afzonderlijk, dus per btw-identificatienummer. In veel boekhoudprogramma s is hier rekening mee gehouden. Doordat u de leveringen apart registreert, kunt u deze heel gemakkelijk overnemen op uw Aangifte omzetbelasting en de Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Zie voor meer informatie hoofdstuk Factureren Naast de gegevens die u normaal gesproken op een factuur vermeldt (zoals uw eigen btwidentificatienummer), moet u op uw facturen van intracommunautaire leveringen altijd het btw-identificatienummer van uw klant vermelden. Bovendien moet uit de factuur blijken dat sprake is van een intracommunautaire levering. Hoe bepaalt u uw btw-identificatienummer? Uw btw-identificatienummer is afgeleid van uw omzetbelastingnummer (btw-nummer). U kunt uw btw-identificatienummer als volgt bepalen: U plaatst vóór uw btw-nummer de landcode NL. U verwijdert de punten uit het btw-nummer. Zo nodig plaatst u na de letters NL één of twee nullen, zodat het volledige nummer uit 14 posities bestaat. Voorbeeld Omzetbelastingnummer: B01 Bijbehorend btw-identificatienummer: NL B01. U kunt uw btw-identificatienummer ook opvragen bij het belastingkantoor waar u onder valt. 5 Aangifte doen van leveringen binnen de EU Intracommunautaire leveringen moet u op twee manieren opgeven aan de Belastingdienst: via uw Aangifte omzetbelasting en via de Opgaaf ICP. 5.1 Aangifte omzetbelasting Intracommunautaire leveringen vult u in bij vraag 3b van uw Aangifte omzetbelasting. U vult de levering in op de aangifte over het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dit geldt ook als u vooruit hebt gefactureerd. Voorbeeld U hebt in een bepaald kwartaal voor aan goederen verkocht aan twee in Duitsland gevestigde ondernemers en één in België gevestigde ondernemer. Op deze leveringen hebt u het 0%-tarief toegepast. Bij de inkoop van deze goederen is u aan btw in rekening gebracht. Deze btw is aftrekbaar als voor belasting. U vult uw aangifte als volgt in: Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland 6 Bedrag waarover 1 Omschrijving omzetbelasting wordt berekend 3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 3b. Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU 3c. Installatie/afstandverkopen binnen de EU

7 Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting 1 Omschrijving Omzetbelasting 5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4) 5b. Voorbelasting d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 5e. Schatting vorige aangifte(n) 5f. Schatting deze aangifte(n) Totaal Te betalen 5.2 Opgaaf intracommunautaire prestaties De EU-landen wisselen onderling gegevens uit over intracommunautaire transacties. Met de Opgaaf ICP verstrekt u gegevens over intracommunautaire leveringen en diensten die u hebt verricht in het tijdvak waarover de opgaaf gaat. Wij wisselen deze gegevens uit met de andere EU-landen. U kunt uw opgaaf per maand of kwartaal doen. Hebt u in een kwartaal meer dan aan intracommunautaire leveringen verricht, dan moet u vanaf dat moment de opgaaf per maand doen. Als u geen intracommunautaire prestaties heeft verricht dan hoeft u geen opgaaf te doen. De Opgaaf ICP moet binnen een maand na afloop van het tijdvak waarover u opgaaf doet bij ons binnen zijn. De Opgaaf ICP kunt u op dezelfde manieren indienen als de aangifte omzetbelasting (zie hoofdstuk 1). In het beveiligde gedeelte van de internetsite vindt u de Opgaaf ICP onder de knop Overige formulieren. Meer informatie over de digitale Opgaaf ICP vindt u op de internetsite van de Belastingdienst. Voorbeeld U hebt in een kwartaal voor aan goederen verkocht aan twee Duitse ondernemers en één Belgische ondernemer aan de eerste Duitse ondernemer, aan de andere Duitse ondernemer en aan de Belgische ondernemer. U vult uw Opgaaf ICP als volgt in: Rubriek 3a: Gegevens over intracommunautaire prestaties BTW-identificatienummer afnemer Totaalbedrag per afnemer in dit tijdvak landcode nummer leveringen diensten DE DE BE Bijzondere leveringen verwerken op uw aangifte en opgaaf Goederen vervoerd naar een ander EU-land zonder dat u een koper had Als u eigen goederen vervoert naar een ander EU-land zonder dat u een koper hebt, verricht u een (fictieve) intracommunautaire levering. U moet daarvoor geregistreerd zijn bij de belastingdienst van dat andere EU-land. U krijgt dan een btw-identificatienummer toegekend. Dit btw-identificatienummer vult u in bij vraag 3b van uw Opgaaf ICP. Als bedrag neemt u de kostprijs van de goederen. Nieuwe vervoermiddelen Als u een nieuw vervoermiddel levert aan een particulier in een andere EU-land, verricht u ook een intracommunautaire levering. Het bedrag van de levering vult u in bij vraag 3b van de Aangifte omzetbelasting. De levering kunt u niet in de Opgaaf ICP verwerken. 7

8 U moet in dat geval een kopie van de verkoopfactuur sturen naar: Belastingdienst/Central Liaison Office Postbus AJ Almelo Goederen geleverd aan personen zonder btw-identificatienummer: afstandsverkopen Afstandsverkopen moet u op uw aangifte invullen bij vraag 3c. U vult deze verkopen niet in op uw Opgaaf ICP. Zie paragraaf 3.3. Gemonteerde of geïnstalleerde goederen U moet het monteren of installeren van goederen invullen op uw aangifte bij vraag 3c. U mag deze leveringen niet invullen op de Opgaaf ICP. Zie paragraaf 3.4. Gebruikte goederen: margeregeling Als u gebruikte goederen met gebruik van de margeregeling verkoopt aan klanten in andere landen, dan past u de margeregeling op dezelfde manier toe als in Nederland. U vult deze leveringen dus op dezelfde manier op uw aangifte in als bij binnenlandse verkopen onder de margeregeling. U vult deze leveringen niet in op uw Opgaaf ICP. Zie paragraaf Fiscale eenheden en opgaaf ICP Voor fiscale eenheden moet u per onderdeel een afzonderlijke Opgaaf ICP doen. Meer informatie hierover kunt u vinden op 5.5 Opgaaf aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Als de waarde van uw intracommunautaire leveringen (geen diensten) per jaar meer bedraagt dan , moet u maandelijks een statistiekopgave doen aan het CBS. Informatie vindt u op (zoekterm Intrastat). U kunt ook contact opnemen met: Centraal Bureau voor de Statistiek Antwoordnummer WC Heerlen Telefoon: Goederen verkopen aan klanten buiten de EU Als u goederen verkoopt aan klanten die buiten de EU zijn gevestigd is sprake van uitvoer. U krijgt dan te maken met de Douane omdat u aangifte ten uitvoer moet doen. In dit hoofdstuk leest u wat het uitvoeren van goederen voor gevolgen heeft voor de btw. 6.1 Leveringen belast met 0% btw Als u goederen verkoopt aan klanten buiten de EU is die levering met 0% btw belast. U brengt uw klant dus 0% btw in rekening. Om het 0%-tarief te mogen toepassen, moet u wel kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd (zie paragraaf 6.2). Of u de goederen aan een particulier of ondernemer levert, maakt niet uit. U geeft de levering aan op uw Aangifte omzetbelasting. Hoe doet u aangifte ten uitvoer bij de Douane? U kunt zelf aangifte ten uitvoer doen, maar u kunt de aangifte ook laten verzorgen door een douane-expediteur. Als de Douane de aangifte heeft afgehandeld, mogen de goederen worden uitgevoerd. U kunt ook aangifte ten uitvoer doen bij een douanekantoor aan de buitengrens van de EU. Bel voor meer informatie over uitvoer naar de BelastingTelefoon Douane: , of kijk op Voorwaarde om het 0%-tarief toe te passen Om het 0%-tarief te kunnen toepassen, moet u kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. Dit moet u doen aan de hand van uw administratie. Aan een enkel document hebt u in de regel niet voldoende. Belangrijk is het geheel van

9 documenten en de samenhang daartussen. Het gaat bijvoorbeeld om: een aangifte ten uitvoer vervoersbewijzen facturen van vervoersondernemers invoerbewijzen van het land waar de goederen naartoe gaan correspondentie met buitenlandse klanten transportverzekeringen bewijzen van betalingen uit het buitenland Als u de goederen door TNT Post laat vervoeren: een douaneverklaring Dit formulier is verkrijgbaar bij TNT Post of bij het Postkantoor. Let op! Als u niet kunt aantonen dat u het 0%-tarief mag toepassen, moet u uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u een motorrijtuig uitvoert, moet u het Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kantoren van de Dienst Wegverkeer (de RDW). U hebt daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs Na het invullen van een zogenaamde uitvoerverklaring ontvangt u van de RDW: het ongeldig gemaakte Tenaamstellingsbewijs een uitvoerverklaring Deze documenten moet u bij uw administratie bewaren. Bel voor het dichtstbijzijnde kantoor van de RDW: Informatie over export van motorrijtuigen vindt u ook op internet: Uw afnemer haalt de goederen zelf op Als uw klant de goederen zelf afhaalt, kan het voor u lastig zijn om aan te tonen dat de goederen zijn uitgevoerd. U mag dan toch het 0%-tarief toepassen als uw klant een ondernemer is én u aan de hand van de hierboven genoemde documenten kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als u twijfelt, breng dan btw in rekening. Uw klant kan de btw terugvragen bij: Belastingdienst/ Limburg/kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen telefoon Voorwaarden bij verkoop aan particulieren die goederen meenemen Als u goederen verkoopt aan particulieren uit landen buiten de EU en zij nemen de goederen zelf mee, mag u het 0%-tarief toepassen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: De klant woont buiten de EU. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen met een kopie van het paspoort van uw klant. De klant voert de goederen uit in dezelfde staat als waarin u ze hebt geleverd. De klant voert de goederen binnen drie maanden na de maand van aankoop uit. De klant neemt de goederen mee als persoonlijke bagage. Het factuurbedrag is minimaal 150,- inclusief de btw die normaal verschuldigd is. In de praktijk weet u bij het uitschrijven van de factuur meestal niet zeker of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Pas als u van uw afnemer een door de Douane voor uitvoer uit de EU afgetekende (kopie)factuur of certificaat van uitvoer hebt terugontvangen, weet u dat de uitvoer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

10 U kunt de uitvoer ook aantonen aan de hand van een bewijsstuk dat u van uw klant krijgt waaruit blijkt dat de door u geleverde goederen in een land buiten de EU definitief zijn ingevoerd. Een voorbeeld van zo n bewijsstuk is een kopie van een in het land van de afnemer gedane definitieve aangifte ten invoer. In dat geval kunt u het 0%-tarief beter pas achteraf toepassen. Dat betekent dat u bij de verkoop van de goederen Nederlandse btw laat betalen. Als u het bewijs van uitvoer van de klant hebt gekregen, betaalt u de btw terug aan uw klant. 7 Administratieve verplichtingen en aangifte doen van leveringen buiten de EU Als u goederen verkoopt aan klanten in landen buiten de EU, gelden de algemene administratieve verplichtingen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen de Belastingdienst aan uw administratie stelt als u handelt met een afnemer in een niet-eu-land. Verder leest u in dit hoofdstuk hoe u deze leveringen in uw Aangifte omzetbelasting moet verwerken. 7.1 Leveringen afzonderlijk registreren U moet leveringen aan klanten buiten de EU in uw administratie apart registreren. In de meeste boekhoudprogramma s wordt hier rekening mee gehouden. 7.2 Aangifte doen van leveringen buiten de EU Leveringen aan klanten buiten de EU waarbij u het 0%-tarief hebt toegepast, vult u in op uw Aangifte omzetbelasting bij vraag 3a. U vult de levering in op de aangifte over het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dat geldt ook als u vooruit hebt gefactureerd. Voorbeeld U hebt in een bepaalde maand voor aan goederen verkocht aan twee Russische ondernemers en op de levering het 0%-tarief toegepast. Bij de inkoop van deze goederen is aan btw in rekening gebracht. Deze btw is aftrekbaar als voorbelasting. U vult uw aangifte als volgt in: Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland Bedrag waarover 1 Omschrijving omzetbelasting wordt berekend 3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 3b. Leveringen naar of diensten in in landen binnen de EU 3c. Installatie/afstandverkopen binnen de EU Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting 1 Omschrijving Omzetbelasting 5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4) 5b. Voorbelasting 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 5e. Schatting vorige aangifte(n) 5f. Schatting deze aangifte 5525 Totaal Te betalen 10

11 8 Meer informatie Informatie over de btw en andere belastingen kunt u vinden op Daar vindt u ook diverse brochures en folders die u kunt downloaden. Voor algemene vragen kunt u ook bellen met de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Voor algemene vragen over douanezaken kunt u op dezelfde tijden terecht bij de BelastingTelefoon Douane: Hebt u specifieke vragen over uw eigen bedrijf, dan kunt u terecht bij het belastingkantoor waar u onder valt. Dit is een uitgave van: Belastingdienst Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. OB 204-1Z*11FD 11

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Kosten voor Zelf Beleggen

Kosten voor Zelf Beleggen Kosten voor Zelf Beleggen Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. De belangrijkste kosten

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03

Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03 Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met... 4 1.2 Wat mag je van ons verwachten? 5 1.3 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Alles over uw auto in Spanje

Alles over uw auto in Spanje Alles over uw auto in Spanje Alles over de auto in Spanje Colofon 2e druk 2010 CIP gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois MBA Alles over de auto in Spanje ISBN nr. 90-76401-02-3 NUGI

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie