Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland"

Transcriptie

1 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar de klant aan wie u de goederen verkoopt, is gevestigd en of de goederen daadwerkelijk naar dat land gaan. Als het gaat om landen buiten de Europese Unie hebt u te maken met andere regels dan bij verkoop aan klanten in EU-landen. In deze brochure leest u aan welke regels u zich moet houden bij verkoop van goederen aan klanten in het buitenland en hoe u deze verkopen op de aangifte verwerkt. 1 Algemeen U vindt in deze brochure informatie over de verkoop van goederen aan klanten in het buitenland. Hiervoor gelden speciale regels. De regels voor afnemers binnen de Europese Unie (EU) verschillen van de regels voor afnemers buiten de EU. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 vindt u informatie over de verkoop van goederen aan afnemers binnen de EU. Hoe u deze leveringen moet verwerken in uw aangifte leest u in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft u informatie over de verkoop van goederen aan afnemers buiten de EU. Hoe u deze verkopen in uw aangifte moet verwerken leest u in hoofdstuk 7. De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Voor informatie over het verlenen van diensten aan klanten in het buitenland kunt u terecht op of bij de BelastingTelefoon. OB 204-1Z*11FD 1 In Nederland en in andere landen van de Europese Unie (EU) wordt de omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem. Net als in het gewone taalgebruik wordt in deze brochure de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting.

2 Voor de btw moet u digitaal aangifte doen. Dat kan op drie manieren: via de internetsite van de Belastingdienst met uw aangifte- of administratiesoftware via een fiscaal intermediair, zoals een accountants- of administratiekantoor Voor de voorbeelden in deze brochure is gebruikgemaakt van de aangifte omzetbelasting op de internetsite van de Belastingdienst. 2 Goederen verkopen aan klanten binnen de EU Binnen de EU is sprake van vrij goederenverkeer. U komt daarom aan de binnengrenzen van de EU geen Douane meer tegen. Als u goederen verkoopt aan klanten in landen binnen de EU, gelden er speciale regels voor de btw. Hierdoor wordt er altijd in één land btw betaald: of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen. 2.1 Wat zijn intracommunautaire leveringen? Als u goederen verkoopt aan een klant in een ander EU-land, is sprake van een intracommunautaire levering als: u goederen vervoert of laat vervoeren naar een ander EU-land de afnemer btw is verschuldigd voor de intracommunautaire verwerving van de goederen Het vervoer naar een EU-land moet samenhangen met de levering van de goederen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is op de levering het 0%-tarief van toepassing. Ook als u eigen goederen naar een ander EU-land hebt overgebracht, kan er sprake zijn van een intracommunautaire levering. Voorbeeld Een in Nederland gevestigde ondernemer verkoopt meubilair aan een in Engeland gevestigde meubelzaak. De Nederlandse ondernemer brengt de Engelse ondernemer 0% btw in rekening. De Engelse ondernemer verricht in Engeland een intracommunautaire verwerving en moet daar Engelse btw aangeven. Levert u goederen aan een klant die is gevestigd in een ander EU-land en is niet voldaan aan de voorwaarden? Dan is er geen sprake van een intracommunautaire levering. In dat geval moet u aan uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. 2.2 Voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief Op intracommunautaire leveringen is het 0%-tarief van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Voorwaarde 1: de goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd U moet aan de hand van uw administratie aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Aan een enkel document hebt u in het algemeen niet voldoende. Belangrijk is het geheel en de samenhang tussen documenten. Het gaat bijvoorbeeld om: bestelformulieren orderbevestigingen bewijzen van betalingen uit het buitenland transportverzekeringen vervoersbewijzen facturen op naam van de buitenlandse koper Het is ook mogelijk dat de goederen worden afgehaald door uw klant. Dan is sprake van een zogenoemde afhaaltransactie. Vaak worden de goederen in die situatie contant afgerekend. Bij een afhaaltransactie is het lastig om te bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar een ander EU-land. Als het om een vaste klant gaat, kunt u 2

3 een vervoersverklaring laten maken door uw klant. Degene die voor uw klant de goederen ophaalt, verklaart dan dat hij de goederen naar een ander EU-land vervoert en dat hij bereid is om aan de Belastingdienst inlichtingen te verstrekken over dat vervoer. Op de vervoersverklaring moeten de volgende gegevens staan: Hierna is een voorbeeld van een vervoersverklaring opgenomen. 1 de naam en het adres van uw onderneming 2 het nummer van de factuur waarop de goederen staan 3 de naam en het adres van uw klant 4 het BTW-identificatienummer van de klant 5 het kenteken van het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd 6 de plaats en het land van bestemming Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u motorrijtuigen Extra voorwaarde verkoopt aan bij een verkoop klant in van een motorrijtuigen ander EU-land, geldt voor toepassing van het 0%-tarief Als een extra u motorrijtuigen voorwaarde. U moet verkoopt dan het Nederlandse aan een klant kenteken in een ongeldig ander laten EU-land, verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kantoren van de Dienst Wegverkeer (RDW). geldt voor toepassing van het 0%-tarief een extra voorwaarde. U moet dan het U hebt daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht het Tenaamstellingsbewijs bij een van de en kantoren het Overschrijvingsbewijs van de Rijksdienst van het kentekenbewijs voor het wegverkeer (de RDW). U heeft daarbij de volgende documenten nodig: Na het invullen een van een geldig zogenoemde legitimatiebewijs; uitvoerverklaring ontvangt u van de RDW: het ongeldig gemaakte Tenaamstellingsbewijs het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het een uitvoerverklaring kentekenbewijs. Deze documenten moet u bewaren bij uw administratie. 6 BTW BIJ VERKOOP VAN GOEDEREN AAN HET BUITENLAND Bel voor het dichtstbijzijnde kantoor van de RDW: Informatie over export van motorrijtuigen vindt u ook op 3

4 Voorwaarde 2: uw klant is btw verschuldigd in het andere EU-land Bij een intracommunautaire levering mag u het 0%-tarief alleen toepassen als uw klant in zijn EU-land btw verschuldigd is wegens een intracommunautaire verwerving. In het algemeen is dat het geval als uw klant zijn btw-identificatienummer aan u opgeeft. U kunt de juistheid van het nummer laten nagaan bij de BelastingTelefoon. Wij sturen u op verzoek een bevestiging of de naam en het nummer bij elkaar horen. Het btw-identificatienummer van uw afnemer moet u in uw administratie bewaren. 2.3 Als op het moment van factureren niet aan de voorwaarden wordt voldaan Op het moment dat u de factuur uitschrijft, moet duidelijk zijn of aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering is voldaan. Als u twijfelt, is het 0% tarief niet van toepassing en moet u uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. Uw klant kan, als hij daar recht op heeft, de btw terugvragen via het EU-land waar hij is gevestigd, via de belastingdienst van dat land. 3 Bijzondere leveringen binnen de EU Voor bepaalde leveringen naar andere EU-landen gelden speciale regels. De meest voorkomende situaties vindt u in dit hoofdstuk. 3.1 Goederen vervoeren naar een ander EU-land zonder dat u een koper hebt Het kan zijn dat u uw goederen naar een ander EU-land vervoert, terwijl u voor de goederen nog geen koper hebt. Het gaat dan bijvoorbeeld om goederen die u op een markt of een beurs wilt verkopen. Het overbrengen van deze goederen naar een ander EU-land wordt voor de btw als een levering beschouwd, een zogenoemde fictieve intracommunautaire levering. U moet in Nederland het overbrengen dus behandelen als een intracommunautaire levering. In het land waar u de goederen naartoe vervoert, verricht u een intracommunautaire verwerving. U moet zich daar laten registreren als ondernemer en u bent daar btw verschuldigd. Dit geldt niet als u goederen slechts tijdelijk naar een ander EU-land brengt, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of voor dienstverlening in het buitenland. 3.2 U verkoopt nieuwe vervoermiddelen Als u nieuwe vervoermiddelen verkoopt zoals een nieuwe auto of motor, is altijd sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. Het maakt niet uit of u aan een particulier of aan een ondernemer met een btw-identificatienummer levert. De koper betaalt altijd de btw over de aankoop in zijn eigen land. Vervoermiddelen waarvoor de regeling geldt De regeling voor nieuwe vervoermiddelen is van toepassing op de volgende vervoermiddelen: 1 Landvoertuigen, bijvoorbeeld auto s, tractoren en bromfietsen, die: een motor hebben met een cilinderinhoud van meer dan 48 cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kw, en zes maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 6000 kilometer hebben gereden. 2 Schepen die: langer zijn dan 7,5 meter, bestemd voor het vervoer van personen of goederen en drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 100 uur hebben gevaren. Zeeschepen vallen niet onder het begrip vervoermiddelen. Zeewaardige plezierjachten langer dan 7,5 meter zijn echter wel een vervoermiddel. 4 3 Luchtvaartuigen die: een opstijggewicht hebben van meer dan kg, en drie maanden of minder in gebruik zijn of hoogstens 40 uur hebben gevlogen.

5 Luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het betaalde internationale vervoer, vallen niet onder het begrip vervoermiddel. 3.3 U verkoopt goederen aan personen zonder btw-identificatienummer Als u goederen verkoopt aan iemand zonder btw-identificatienummer, bijvoorbeeld een particulier, is er geen sprake van een intracommunautaire levering. U brengt dan aan uw klant Nederlandse btw in rekening. Als u de goederen zelf vervoert of laat vervoeren naar particulieren in een ander EU-land, kan er een bijzondere regeling gelden: de regeling voor afstandsverkopen. Deze regeling geldt alleen als uw verkopen boven een bepaald drempelbedrag per EU-land uitkomen. Het drempelbedrag verschilt per land. Op kunt u de drempel bedragen per EU-land vinden. De regeling voor afstandsverkopen houdt in dat, als u de drempel voor dat EU-land hebt overschreden, u buitenlandse btw bent verschuldigd in het EU-land waar de goederen naartoe zijn vervoerd. U moet uw klant in deze situatie btw in rekening brengen volgens de regels en het tarief van dat EU-land. De buitenlandse btw die u in rekening brengt, moet u bij de belastingdienst in het andere EU-land aangeven en afdragen. U moet zich hiervoor bij de belastingdienst in dat EU-land als ondernemer laten registreren. Kijk voor meer informatie op of bel de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 3.4 U monteert of installeert goederen in een ander EU-land Als u de verkochte goederen ook monteert of installeert, is er voor de btw geen sprake van een intracommunautaire levering. Dit is bijvoorbeeld het geval als u keukens installeert. Als u goederen installeert bij een klant in een ander EU-land, wordt dat gezien als een levering in het land waar u de goederen installeert. U moet uw klant in deze situatie btw in rekening brengen volgens de regels en het tarief van dat EU-land. De buitenlandse btw die u in rekening brengt, moet u bij de belastingdienst in het andere EU-land aangeven en afdragen. U moet zich hiervoor bij de belastingdienst in dat EU-land als ondernemer laten registreren. 3.5 U verkoopt gebruikte goederen Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen, kunt u voor de btw een speciale regeling toepassen, de zogenoemde margeregeling. Als u de margeregeling toepast, dan berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, de zogenoemde winstmarge. Als u gebruikte goederen verkoopt aan klanten in andere EU-landen kunt u de margeregeling op dezelfde manier toepassen als in Nederland. In dat geval is er dus geen sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. U bent in Nederland btw verschuldigd over de winstmarge. Ook als uw klant ondernemer is, verricht hij geen intracommunautaire verwerving in zijn land. U kunt per levering kiezen om de margeregeling niet toe te passen. Als u hiervoor kiest en u aan de voorwaarden voor intracommunautaire leveringen voldoet, mag u het 0%-tarief toepassen. Uw klant verricht dan een intracommunautaire verwerving en moet dan in zijn EU-land over de volledige aankoopprijs btw betalen. Zie voor meer informatie over de margeregeling de brochure Btw bij handel in gebruikte goederen. 5

6 4 Administratieve verplichtingen voor intracommunautaire leveringen Voor intracommunautaire leveringen gelden naast de algemene administratieve verplichtingen extra eisen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen worden gesteld. Zie voor de algemene administratieve verplichtingen de brochure Uw bedrijf en de btw. 4.1 Leveringen afzonderlijk registreren U moet intracommunautaire leveringen in uw administratie apart registreren. U registreert de bedragen per klant afzonderlijk, dus per btw-identificatienummer. In veel boekhoudprogramma s is hier rekening mee gehouden. Doordat u de leveringen apart registreert, kunt u deze heel gemakkelijk overnemen op uw Aangifte omzetbelasting en de Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Zie voor meer informatie hoofdstuk Factureren Naast de gegevens die u normaal gesproken op een factuur vermeldt (zoals uw eigen btwidentificatienummer), moet u op uw facturen van intracommunautaire leveringen altijd het btw-identificatienummer van uw klant vermelden. Bovendien moet uit de factuur blijken dat sprake is van een intracommunautaire levering. Hoe bepaalt u uw btw-identificatienummer? Uw btw-identificatienummer is afgeleid van uw omzetbelastingnummer (btw-nummer). U kunt uw btw-identificatienummer als volgt bepalen: U plaatst vóór uw btw-nummer de landcode NL. U verwijdert de punten uit het btw-nummer. Zo nodig plaatst u na de letters NL één of twee nullen, zodat het volledige nummer uit 14 posities bestaat. Voorbeeld Omzetbelastingnummer: B01 Bijbehorend btw-identificatienummer: NL B01. U kunt uw btw-identificatienummer ook opvragen bij het belastingkantoor waar u onder valt. 5 Aangifte doen van leveringen binnen de EU Intracommunautaire leveringen moet u op twee manieren opgeven aan de Belastingdienst: via uw Aangifte omzetbelasting en via de Opgaaf ICP. 5.1 Aangifte omzetbelasting Intracommunautaire leveringen vult u in bij vraag 3b van uw Aangifte omzetbelasting. U vult de levering in op de aangifte over het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dit geldt ook als u vooruit hebt gefactureerd. Voorbeeld U hebt in een bepaald kwartaal voor aan goederen verkocht aan twee in Duitsland gevestigde ondernemers en één in België gevestigde ondernemer. Op deze leveringen hebt u het 0%-tarief toegepast. Bij de inkoop van deze goederen is u aan btw in rekening gebracht. Deze btw is aftrekbaar als voor belasting. U vult uw aangifte als volgt in: Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland 6 Bedrag waarover 1 Omschrijving omzetbelasting wordt berekend 3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 3b. Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU 3c. Installatie/afstandverkopen binnen de EU

7 Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting 1 Omschrijving Omzetbelasting 5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4) 5b. Voorbelasting d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 5e. Schatting vorige aangifte(n) 5f. Schatting deze aangifte(n) Totaal Te betalen 5.2 Opgaaf intracommunautaire prestaties De EU-landen wisselen onderling gegevens uit over intracommunautaire transacties. Met de Opgaaf ICP verstrekt u gegevens over intracommunautaire leveringen en diensten die u hebt verricht in het tijdvak waarover de opgaaf gaat. Wij wisselen deze gegevens uit met de andere EU-landen. U kunt uw opgaaf per maand of kwartaal doen. Hebt u in een kwartaal meer dan aan intracommunautaire leveringen verricht, dan moet u vanaf dat moment de opgaaf per maand doen. Als u geen intracommunautaire prestaties heeft verricht dan hoeft u geen opgaaf te doen. De Opgaaf ICP moet binnen een maand na afloop van het tijdvak waarover u opgaaf doet bij ons binnen zijn. De Opgaaf ICP kunt u op dezelfde manieren indienen als de aangifte omzetbelasting (zie hoofdstuk 1). In het beveiligde gedeelte van de internetsite vindt u de Opgaaf ICP onder de knop Overige formulieren. Meer informatie over de digitale Opgaaf ICP vindt u op de internetsite van de Belastingdienst. Voorbeeld U hebt in een kwartaal voor aan goederen verkocht aan twee Duitse ondernemers en één Belgische ondernemer aan de eerste Duitse ondernemer, aan de andere Duitse ondernemer en aan de Belgische ondernemer. U vult uw Opgaaf ICP als volgt in: Rubriek 3a: Gegevens over intracommunautaire prestaties BTW-identificatienummer afnemer Totaalbedrag per afnemer in dit tijdvak landcode nummer leveringen diensten DE DE BE Bijzondere leveringen verwerken op uw aangifte en opgaaf Goederen vervoerd naar een ander EU-land zonder dat u een koper had Als u eigen goederen vervoert naar een ander EU-land zonder dat u een koper hebt, verricht u een (fictieve) intracommunautaire levering. U moet daarvoor geregistreerd zijn bij de belastingdienst van dat andere EU-land. U krijgt dan een btw-identificatienummer toegekend. Dit btw-identificatienummer vult u in bij vraag 3b van uw Opgaaf ICP. Als bedrag neemt u de kostprijs van de goederen. Nieuwe vervoermiddelen Als u een nieuw vervoermiddel levert aan een particulier in een andere EU-land, verricht u ook een intracommunautaire levering. Het bedrag van de levering vult u in bij vraag 3b van de Aangifte omzetbelasting. De levering kunt u niet in de Opgaaf ICP verwerken. 7

8 U moet in dat geval een kopie van de verkoopfactuur sturen naar: Belastingdienst/Central Liaison Office Postbus AJ Almelo Goederen geleverd aan personen zonder btw-identificatienummer: afstandsverkopen Afstandsverkopen moet u op uw aangifte invullen bij vraag 3c. U vult deze verkopen niet in op uw Opgaaf ICP. Zie paragraaf 3.3. Gemonteerde of geïnstalleerde goederen U moet het monteren of installeren van goederen invullen op uw aangifte bij vraag 3c. U mag deze leveringen niet invullen op de Opgaaf ICP. Zie paragraaf 3.4. Gebruikte goederen: margeregeling Als u gebruikte goederen met gebruik van de margeregeling verkoopt aan klanten in andere landen, dan past u de margeregeling op dezelfde manier toe als in Nederland. U vult deze leveringen dus op dezelfde manier op uw aangifte in als bij binnenlandse verkopen onder de margeregeling. U vult deze leveringen niet in op uw Opgaaf ICP. Zie paragraaf Fiscale eenheden en opgaaf ICP Voor fiscale eenheden moet u per onderdeel een afzonderlijke Opgaaf ICP doen. Meer informatie hierover kunt u vinden op 5.5 Opgaaf aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Als de waarde van uw intracommunautaire leveringen (geen diensten) per jaar meer bedraagt dan , moet u maandelijks een statistiekopgave doen aan het CBS. Informatie vindt u op (zoekterm Intrastat). U kunt ook contact opnemen met: Centraal Bureau voor de Statistiek Antwoordnummer WC Heerlen Telefoon: Goederen verkopen aan klanten buiten de EU Als u goederen verkoopt aan klanten die buiten de EU zijn gevestigd is sprake van uitvoer. U krijgt dan te maken met de Douane omdat u aangifte ten uitvoer moet doen. In dit hoofdstuk leest u wat het uitvoeren van goederen voor gevolgen heeft voor de btw. 6.1 Leveringen belast met 0% btw Als u goederen verkoopt aan klanten buiten de EU is die levering met 0% btw belast. U brengt uw klant dus 0% btw in rekening. Om het 0%-tarief te mogen toepassen, moet u wel kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd (zie paragraaf 6.2). Of u de goederen aan een particulier of ondernemer levert, maakt niet uit. U geeft de levering aan op uw Aangifte omzetbelasting. Hoe doet u aangifte ten uitvoer bij de Douane? U kunt zelf aangifte ten uitvoer doen, maar u kunt de aangifte ook laten verzorgen door een douane-expediteur. Als de Douane de aangifte heeft afgehandeld, mogen de goederen worden uitgevoerd. U kunt ook aangifte ten uitvoer doen bij een douanekantoor aan de buitengrens van de EU. Bel voor meer informatie over uitvoer naar de BelastingTelefoon Douane: , of kijk op Voorwaarde om het 0%-tarief toe te passen Om het 0%-tarief te kunnen toepassen, moet u kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. Dit moet u doen aan de hand van uw administratie. Aan een enkel document hebt u in de regel niet voldoende. Belangrijk is het geheel van

9 documenten en de samenhang daartussen. Het gaat bijvoorbeeld om: een aangifte ten uitvoer vervoersbewijzen facturen van vervoersondernemers invoerbewijzen van het land waar de goederen naartoe gaan correspondentie met buitenlandse klanten transportverzekeringen bewijzen van betalingen uit het buitenland Als u de goederen door TNT Post laat vervoeren: een douaneverklaring Dit formulier is verkrijgbaar bij TNT Post of bij het Postkantoor. Let op! Als u niet kunt aantonen dat u het 0%-tarief mag toepassen, moet u uw klant Nederlandse btw in rekening brengen. Extra voorwaarde bij verkoop van motorrijtuigen Als u een motorrijtuig uitvoert, moet u het Nederlandse kenteken ongeldig laten verklaren. Hiervoor kunt u terecht bij een van de kantoren van de Dienst Wegverkeer (de RDW). U hebt daarbij de volgende documenten nodig: een geldig legitimatiebewijs het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs Na het invullen van een zogenaamde uitvoerverklaring ontvangt u van de RDW: het ongeldig gemaakte Tenaamstellingsbewijs een uitvoerverklaring Deze documenten moet u bij uw administratie bewaren. Bel voor het dichtstbijzijnde kantoor van de RDW: Informatie over export van motorrijtuigen vindt u ook op internet: Uw afnemer haalt de goederen zelf op Als uw klant de goederen zelf afhaalt, kan het voor u lastig zijn om aan te tonen dat de goederen zijn uitgevoerd. U mag dan toch het 0%-tarief toepassen als uw klant een ondernemer is én u aan de hand van de hierboven genoemde documenten kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als u twijfelt, breng dan btw in rekening. Uw klant kan de btw terugvragen bij: Belastingdienst/ Limburg/kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen telefoon Voorwaarden bij verkoop aan particulieren die goederen meenemen Als u goederen verkoopt aan particulieren uit landen buiten de EU en zij nemen de goederen zelf mee, mag u het 0%-tarief toepassen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: De klant woont buiten de EU. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen met een kopie van het paspoort van uw klant. De klant voert de goederen uit in dezelfde staat als waarin u ze hebt geleverd. De klant voert de goederen binnen drie maanden na de maand van aankoop uit. De klant neemt de goederen mee als persoonlijke bagage. Het factuurbedrag is minimaal 150,- inclusief de btw die normaal verschuldigd is. In de praktijk weet u bij het uitschrijven van de factuur meestal niet zeker of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Pas als u van uw afnemer een door de Douane voor uitvoer uit de EU afgetekende (kopie)factuur of certificaat van uitvoer hebt terugontvangen, weet u dat de uitvoer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

10 U kunt de uitvoer ook aantonen aan de hand van een bewijsstuk dat u van uw klant krijgt waaruit blijkt dat de door u geleverde goederen in een land buiten de EU definitief zijn ingevoerd. Een voorbeeld van zo n bewijsstuk is een kopie van een in het land van de afnemer gedane definitieve aangifte ten invoer. In dat geval kunt u het 0%-tarief beter pas achteraf toepassen. Dat betekent dat u bij de verkoop van de goederen Nederlandse btw laat betalen. Als u het bewijs van uitvoer van de klant hebt gekregen, betaalt u de btw terug aan uw klant. 7 Administratieve verplichtingen en aangifte doen van leveringen buiten de EU Als u goederen verkoopt aan klanten in landen buiten de EU, gelden de algemene administratieve verplichtingen. In dit hoofdstuk leest u welke extra eisen de Belastingdienst aan uw administratie stelt als u handelt met een afnemer in een niet-eu-land. Verder leest u in dit hoofdstuk hoe u deze leveringen in uw Aangifte omzetbelasting moet verwerken. 7.1 Leveringen afzonderlijk registreren U moet leveringen aan klanten buiten de EU in uw administratie apart registreren. In de meeste boekhoudprogramma s wordt hier rekening mee gehouden. 7.2 Aangifte doen van leveringen buiten de EU Leveringen aan klanten buiten de EU waarbij u het 0%-tarief hebt toegepast, vult u in op uw Aangifte omzetbelasting bij vraag 3a. U vult de levering in op de aangifte over het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dat geldt ook als u vooruit hebt gefactureerd. Voorbeeld U hebt in een bepaalde maand voor aan goederen verkocht aan twee Russische ondernemers en op de levering het 0%-tarief toegepast. Bij de inkoop van deze goederen is aan btw in rekening gebracht. Deze btw is aftrekbaar als voorbelasting. U vult uw aangifte als volgt in: Rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland Bedrag waarover 1 Omschrijving omzetbelasting wordt berekend 3a. Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 3b. Leveringen naar of diensten in in landen binnen de EU 3c. Installatie/afstandverkopen binnen de EU Rubriek 5: Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting 1 Omschrijving Omzetbelasting 5a. Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4) 5b. Voorbelasting 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 5e. Schatting vorige aangifte(n) 5f. Schatting deze aangifte 5525 Totaal Te betalen 10

11 8 Meer informatie Informatie over de btw en andere belastingen kunt u vinden op Daar vindt u ook diverse brochures en folders die u kunt downloaden. Voor algemene vragen kunt u ook bellen met de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Voor algemene vragen over douanezaken kunt u op dezelfde tijden terecht bij de BelastingTelefoon Douane: Hebt u specifieke vragen over uw eigen bedrijf, dan kunt u terecht bij het belastingkantoor waar u onder valt. Dit is een uitgave van: Belastingdienst Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. OB 204-1Z*11FD 11

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wat is een suppletie omzetbelasting? Hebt u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Belastingdienst 2013 Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Startende ondernemers Algemene informatie Wat leest u in deze toelichting? Deze toelichting bij de aangifte omzetbelasting bestaat uit twee

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting Toelichting Aangifte Omzetbelasting OB 72-1T*9FD 12345 Algemene informatie Hoe gebruikt u deze toelichting? Deze toelichting op de aangifte omzetbelasting bestaat uit twee delen: algemene informatie die

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aangifte omzet belasting 2013

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aangifte omzet belasting 2013 Belastingdienst Toelichting bij de digitale aangifte omzet belasting 2013 Inhoud Algemene informatie 3 Toelichting bij de vragen 6 1 Prestaties binnenland 6 2 Verleggingsregelingen binnenland 8 3 Prestaties

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce

Inhoud. BTW webshops en e-commerce. Webshop: afstandsverkopen WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. BTW webshops en e-commerce 2015 WHITEPAPER BTW webshops en e-commerce BTW webshops en e-commerce Inhoud Webshop: afstandsverkopen p. 1 Klantcase p. 4 Elektronische dienstverlening over de grens p. 5 Contactgegevens p. 5 U heeft

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Staatssecretaris van Financiën, 10 januari 2011, nr. DV2010/505 U Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op vragen

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles over

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag

Nationale Administrateursdag Nationale Administrateursdag Actualiteiten en tips BTW 12 november 2015 Carola van Vilsteren Programma Welkom Veranderingen in 2015 Toekomst BTW Verschillen in Europa Vragen Programma Welkom Veranderingen

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt 2006 Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto s die voor taxivervoer

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2014 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

ontvangstverklaring 0% btw Duitsland

ontvangstverklaring 0% btw Duitsland Gelangenbestätigung ontvangstverklaring 0% btw Duitsland Doet u regelmatig zaken met Duitse leveranciers of levert u vanuit Duitsland goederen aan Europese afnemers? Dan bepaalt Duitse regelgeving dat

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Betalingskorting. Op uw belastingaanslag

Betalingskorting. Op uw belastingaanslag Betalingskorting Op uw belastingaanslag Als u een belastingaanslag in termijnen mag betalen, krijgt u in bepaalde gevallen betalingskorting aangeboden. De betalingskorting mag u aftrekken van het bedrag

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Btw en internationaal ondernemen

Btw en internationaal ondernemen Btw en internationaal ondernemen Bij internationaal zakendoen krijg je ook te maken met btw. Hoe zit het met de papierwinkel en waar moet je aan voldoen? Wanneer geldt welk tarief? Handel je binnen de

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de aangifte omzetbelasting. Explanatory notes. Erläuterung zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de aangifte omzetbelasting. Explanatory notes. Erläuterung zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst 2016 Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Explanatory

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

oefententamen omzetbelasting

oefententamen omzetbelasting oefententamen omzetbelasting vraag 1 De gemeente Reusel-De Mierden kocht in 2008 voor haar afdeling Burgerzaken (o.a. uitgifte paspoorten en rijbewijzen) een aantal computers van een Belgische computerfabrikant.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie