ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 8 1

2 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Motivatie 1.3 Kredietbehoefte 2. De onderneming 2.1 Gegevens onderneming 2.2 Het bedrijf 2.3 Vestiging 2.4 Vergunningen 2.5 Branchevereniging 2.6 Administratie 2.7 Algemene voorwaarden 2.8 Verzekeringen 3. Marketing 3.1 De markt 3.2 De onderneming in deze markt 3.3 Doelgroep 3.4 De marketingmix 3.5 Concurrenten 4. Financieel 4.1 Financiële ratio s 4.2 Financieringsbehoefte 4.3 Openingsbalans 4.4 Omzetdoelstelling 4.5 Inkoopprognose 4.6 Liquiditeitsbegroting 4.7 Privé en afschrijvingen 4.8 Exploitatiebegroting 4.9 Eindbalans 4.10 Aflossingsoverzicht 4.11 Toelichting 5. Bijlage 5.1 Curriculum Vitae 2

3 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Land: Telefoon: E- mail: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Aantal kinderen: Bas Bakkenes G. Van Amstelstraat 127A 1214 AW Hilversum Nederland Naarden Nederland Nederlandse Ongehuwd Geen Ik ben een ambitieus persoon die energie krijgt van bevlogen ondernemers. Van mensen die doorgaan waar anderen stoppen en van mensen die hun eigen koers durven te varen. Ik heb zestien jaar voor de marktleider op het gebied van afvalrecycling gewerkt, was mede- eigenaar van een aannemingsbedrijf en bestuurslid bij een mensenrechtenorganisatie. Ik ben er klaar voor om zowel mijn passie voor het ondernemerschap als mijn positieve en negatieve ondernemingservaringen in te zetten voor (startende) ondernemers die op het punt staan hun ondernemingsplan op papier te zetten. 1.2 Motivatie Er zijn grofweg twee typen bedrijven die ondernemingsplannen schrijven: de boekhouder en het advieskantoor. De boekhouder is cijfermatig sterk, maar mist doorgaans kennis en ervaring op andere vlakken zoals marketing en strategie. Het advieskantoor is daarentegen breder georiënteerd, maar daarmee ook minder concreet. Zij schrijven doorgaans lange rapporten tegen hoge prijzen die voor financieringsaanvragen in het MKB niet noodzakelijk zijn. Een ondernemingsplan in het MKB segment kan volstaan met een kort en bondig verhaal waarin de kredietverstrekker wordt overtuigd van het potentieel. In Nederland zijn er echter maar een handvol kantoren, die zich net zoals de Ondernemingsplannenfabriek, richten op het schrijven van uitsluitend ondernemingsplannen. Vanwege de vele successen die ik in de afgelopen twee jaar heb geboekt, heb ik besloten om mijn kennis full time in te zetten voor ondernemers. 3

4 ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.3 Kredietbehoefte Kredietbehoefte Nee Bron van inkomsten Inkomen uit loondienst Huidige woonsituatie Koopwoning Verleden Negatieve BKR registratie: EVR registratie: Schuldsanering: Faillissement: Persoonlijke lening: Alimentatie: Bewijs van goed gedrag: 4 Hoogte krediet - Eigen inbreng - Inkomsten vertrouwelijk Inkomsten partner vertrouwelijk WOZ- waarde vertrouwelijk Hypothecaire lening vertrouwelijk nee nee nee nee nee nee ja

5 2 De onderneming 2.1 Gegevens onderneming Officiële naam: Handelsnaam : KVK nummer: Straatnaam en huisnr: Postcode en plaats: Datum van oprichting: Sector: CAO: Overname: Personeel: Le Fabrique Ondernemingsplannenfabriek G. Van Amstelstraat 127a 1214 AW Hilversum Zakelijke dienstverlening Niet van toepassing Nee Nee Rechtsvorm Er is voor de rechtsvorm van een VOF gekozen omdat deze rechtsvorm vanuit fiscaal oogpunt de meest voordeligste is waarbij nog steeds kan worden samengewerkt met mijn compagnon. Onverhoopte blunders, en het risico om hiervoor privé aansprakelijk te worden gesteld, zijn afgedekt door middel van degelijke algemene voorwaarden. 2.2 Het bedrijf Visie Mijn visie op de markt van ondernemingsplannen is dat een grote groep potentiele ondernemers die een ondernemingsplan gaat schrijven, een beroep blijft doen op externe partijen. Ook ondernemers die zelf in staat zijn een ondernemingsplan te schrijven, zien steeds vaker de meerwaarde van een expert in. Je krijgt immers maar één kans om een eerste indruk te maken. Missie Mijn missie is om binnen drie jaar marktleider te worden op het gebied van ondernemingsplannen in het MKB segment. De Ondernemingsplannenfabriek moet tegen die tijd een begrip zijn binnen deze doelgroep. Strategie Deze missie wil ik bereiken door samenwerkingen aan te gaan met boekhoud- en accountantskantoren die wél de aanvragen krijgen, maar niet de kennis of focus hebben om zelf een goed ondernemingsplan te schrijven. Daarnaast wil ik middels online initiatieven, zoals expertcolumns, een topper worden in de zoekmachineresultaten. Doelstellingen De doelstelling van de Ondernemingsplannenfabriek is om in 2015 meer dan honderd ondernemingsplannen te schrijven. De jaren erna wil ik een groei inzetten waarbij stagiaires van de faculteit bedrijfseconomie worden betrokken. 5

6 Tijdsplanning Ik ben in september 2012 de Ondernemingsplannenfabriek gestart. Vanaf 1 mei 2014 ga ik de onderneming full time bestieren. Leveranciers RAAD Consultants Tom van Bommel copywriter: De Crazy Ones: Jelte Veldmeijer: KPN Marktplaats NOAB controles teksten reclamebureau website / design software backup advertenties 2.3 Vestiging Adres: De ondernemingsplannenfabriek zal in eerste instantie vanuit mijn woonhuis in Hilversum worden gedreven. Deze locatie, de Gijsbrecht van Amstelstraat, is desalniettemin een goed bereikbare winkelstraat waar zowel een bestemmingsplan van wonen als werken op rust. Bij het bereiken van de geprognotiseerde verkoopdoelstellingen wil ik in 2015 een kantoorpand betrekken. Het heeft mijn grote voorkeur om in een pand te zitten waar ook de Kamer van Koophandel is gevestigd. In Amersfoort bestaat deze mogelijk. 2.4 Vergunningen Er zijn geen vergunning benodigd. 2.5 Branchevereniging Om ook ondernemingsplannen bij de ING bank in te kunnen dienen, moet het ondernemingsplan gecontroleerd zijn door een accountant of NOAB geaccrediteerd administratiekantoor. Omdat uitsluitend administratiekantoren die zowel boekhouding als salarisadministraties voeren in aanmerking komen voor deze accreditatie, ben ik een samenwerking aangegaan met RAAD te Amsterdam. Verder wil ik in de toekomst een samenwerking aangaan met de Kamer van Koophandel. Zij zijn onlangs gereorganiseerd en laten nu markt liggen op het gebied van advisering. 2.6 Administratie De administratie van de onderneming zal volledig in eigen beheer worden gevoerd. 6

7 ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 2.7 Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden worden per mei 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De kosten hiervoor bedragen 18,- per jaar. 2.8 Verzekeringen De navolgende verzekeringen zullen worden afgesloten: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandverzekering bedrijven Autoverzekering WA 7

8 3 Marketing 3.1 De markt ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK De markt waarin de Ondernemingsplannenfabriek opereert, wordt hieronder uiteengezet aan de hand van het D.E.S.T.E.P. model. Hierbij wordt de markt vanuit demografisch -, economisch -, sociaal- cultureel -, technologisch -, economisch - en politiek oogpunt geanalyseerd. Zo worden de kansen en bedreigingen voor de Ondernemingsplannenfabriek langs de gehele linie blootgelegd. Demografisch Door de vergrijzing zullen babyboomers met een eigen zaak deze langzamerhand willen verkopen. Om deze overnames te kunnen financieren zijn ondernemingsplannen nodig. Economisch In 2013 zijn veel bedrijven failliet gegaan en hebben een behoorlijk aantal mensen ontslag gekregen. Wanneer deze mensen vanuit een uitkering starten, eist het UWV een ondernemingsplan. Sociaal / cultureel Ondernemerschap wordt ten opzichte van werken in loondienst steeds populairder. Technologisch Geen noemenswaardige zaken Ecologisch Geen noemenswaardige zaken Politiek Geen noemenswaardige zaken 8

9 3.2 De Ondernemingsplannenfabriek in deze markt SWOT analyse Onderstaande SWOT analyse verheldert de toekomstmogelijkheden van de diensten die de Ondernemingsplannenfabriek levert. Tevens wordt concreet beschreven hoe de sterke - en zwakke punten respectievelijk gemaximaliseerd en geminimaliseerd kunnen worden. Intern Sterke punten bekend met de regels van kredietverstrekkers vaste prijs betrouwbaar en loyaal Zwakke punten koude acquisitie klein bedrijf Extern Kansen geen aanwijsbare marktleider op dit moment tevreden klanten na toekenning financiering Bedreigingen wijziging regels financieringsaanvraag Sterke punten benutten toepassen in ondernemingsplannen prijs vermelden op website vasthouden Zwakke punten opheffen inhuren Huub Frank call center samenwerken met grotere kantoren Kansen benutten marketingpositie verstevigen implementatietrajecten aanbieden Bedreigingen voorkomen als eerste inspelen op deze veranderende vraag. Heb ik nu al gedaan door het bieden van de Business Model Canvas. 3.3 Doelgroep Marktsegmentatie: De markt kan onderverdeeld worden in de volgende drie doelgroepen: - startende ondernemers - bestaande ondernemingen - tussenpersonen: boekhoudkantoren / accountants / advieskantoren Targeting De doelgroep waar ik mij in eerste instantie op richt, is die van startende ondernemers. Dit zijn plannen waarbij geen commissies worden. 9

10 3.4 De marketingmix Hieronder volgt de marketingstrategie die de Ondernemingsplannenfabriek hanteert om haar targetdoelgroep te bereiken, gebaseerd op de 5 P s van de marketingmix: product, prijs, plaats, promotie, personeel. Product Compleet ondernemingsplan Financieel plan Controle ondernemingsplan NOAB controle Uurtarief 799,- 199,- 149,- 300,- 75,- Ik kom bij de ondernemers thuis of op kantoor en hiervoor reken ik een vaste prijs per ondernemingsplan. In tegenstelling tot andere advieskantoren zijn eventuele wijzigingen of aanvullingen bij de prijs inbegrepen. Prijs Prijsstrategie De gehanteerde prijsstrategie is die van de economische prijsstrategie waarbij ik voordeliger ben dan de grotere advieskantoren, maar iets duurder dan de boekhoudkantoren. Eventueel wil ik in de toekomst nog een prijsdifferentiatie aanbrengen voor klanten die mijn kantoor bezoeken of bereid zijn het consult via Skype te voeren. Plaats Geografisch gezien richt ik mij op alle ondernemers in Nederland, maar vanwege de grote reisafstanden in mindere mate op ondernemers in de provincies Limburg, Groningen en Friesland. Ik ben één van de weinige in het Gooi en Amsterdam die zich online profileert als aanbieder van ondernemingsplannen. Veel concurrenten zijn gevestigd in Rotterdam en omgeving. Promotie Promotiestrategie Marketingmethode Via de volgende media wil ik bekendheid genereren aan de producten van mijn onderneming: - Column bij Z24 / Ondernemingsfora - Advertentie op marktplaats - Google SEO op termen als ondernemingsplan - Beursstand op de startersdagen van de Kamer van koophandel - Sponsorloop Spieren voor spieren run Hilversum 10

11 ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK Personeel Op termijn wil ik studenten of stagiaires bedrijfseconomie inhuren voor het uitvoerende werk. Dit is voor beiden partijen een voordelige situatie. 3.5 Concurrenten Vijfkrachtenmodel van Porter Volgens Porter zijn er vijf krachten die de mate van concurrentie bepalen: De macht van leveranciers De macht van afnemers De mate waarin vergelijkbare en complementaire goederen verkrijgbaar zijn De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt De interne concurrentie van spelers op de markt. De macht van leveranciers Niet van toepassing De macht van afnemers De afnemers kennen als groep geen aanwijsbare machtspositie. Ieder individu is echter vrij om voor een aanbieder te kiezen die hem of haar past. De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn De vervanging van een ondernemingsplannen dat door een externe partij is geschreven, is een vooraf ingevulde template. Het nadeel van deze templates is echter dat kredietverstrekkers ze beginnen te herkennen en de originaliteit van de ondernemer in twijfel wordt getrokken. 11

12 ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt Geen aantoonbare bedreigingen De interne concurrentie van spelers op de markt Credo Ondernemingsplan Rotterdam BCW ondernemingsplan. Barendrecht Bron Ondernemingsplan Rotterdam Ondernemingsplanhulp Maarssen Jouwondernemingsplan Rijswijk 799,- geen prijzen op website 699,- geen prijzen op website 395,- Positionering Ten opzichte van de concurrentie wil ik de meest transparante aanbieder zijn. Profielfoto en adresgegevens op de website, voorbeeld ondernemingsplan en een gratis template. De intake is vrijblijvend, er wordt zoveel tijd besteed als nodig en het plezier in ondernemen moet altijd voorop staan. 12

13 4 Financieel ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 4.1 Financiële ratio s Liquiditeit Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Current ratio 5,0 8,6 12,5 (vlottende activa / kort vreemd vermogen) Quick ratio 5,0 8,6 12,5 (vlottende activa voorraden / kort vreemd vermogen) Solvabiliteit Debt ratio 8% 8% 7% (vreemd vermogen / totaal vermogen) Rentabiliteit Bruto winstmarge 59% 61% 61% Bruto winst / omzet Rentabiliteit totaal vermogen 41% 110% 101% Bruto winst / totaal vermogen 4.2 Financieringsbehoefte (vaste)(activa In(bezit Aan(te(schaffen Totaal Eigen(inbreng reclamebord Activa+in+bezit reclamecampagne Contante+Inbreng auto Achtergestelde+leningen computer Totaal+Eigen+Vermogen ( beamer Financiering +0 Financiering+overig Werkkapitaalbehoefte Financiering +0 Totaal+investeringsbedrag Totaal+Vreemd+Vermogen (0 Lening Voorwaarden Maandlasten Vermogensbehoefte +0 Rentepercentage 9,75% Aflossingsbedrag+per+maand M Overige+/+afronding Looptijd+van+de+lening+(in+jaren) 3 Gemiddeld+te+betalen+bedrag+per+maand M Lening (0 Datum+ontvangst+lening 1M06M14 Wanneer+wilt+u+beginnen+met+het+ aflossen+van+de+lening? Datum+ontvangst+(eventuele)+overige+ 1M06M14 financieringen+of+achtergestelde+leningen 1M06M14 13

14 4.3 Openingsbalans Activa Vaste)activa reclamebord reclamecampagne auto computer beamer Totale.vaste.activa Vlottende)activa Debiteuren Kas,.bank,.giro Totale.vlottende.activa Totale)activa Passiva) Eigen)Vermogen Eigen.Vermogen Totaal&Eigen&Vermogen Vreemd)vermogen Lening 0 Lening.bank Hypotheek Lease Overige.financieringen 0 Totaal.lang.vreemd.vermogen 0 RC.Bank Crediteuren Schulden.aan.kredietinstellingen Belastingen Overig. Totaal.kort.vreemd.vermogen Totaal.vreemd.vermogen Totale)passiva Omzetdoelstellingen Klanten=betalen Dezelfde6maand Na6een6maand Na6twee6maanden Na6drie6maanden Verliezen/6dubieuze6debiteuren Totale=ontvangst Percentage 50% 50% 0% 0% 0% 100% 2014 Verkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal ondernemingsplan $BTW$bedrag 21% Omzet aantal financieel6plan $BTW$bedrag 21% Omzet aantal controle6ondernemingsplannen $BTW$bedrag 21% Omzet Totaal=Omzet=(excl.=BTW) BTW=Bedrag Ontvangsten Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Omzet6netto BTW6bedrag Afboeking6dubieuze6deb. Totaal Debiteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde=jaar Nog6te6ontvangen Verkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal ondernemingsplan !BTW!bedrag 21% Omzet aantal financieel2plan !BTW!bedrag 21% Omzet aantal controle2ondernemingsplannen !BTW!bedrag 21% Omzet Totaal<Omzet<(excl.<BTW) BTW<Bedrag Ontvangsten Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Omzet2netto BTW2bedrag Afboeking2dubieuze2deb. Totaal Debiteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde<jaar Nog2te2ontvangen

15 2016 Verkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal ondernemingsplan !BTW!bedrag 21% Omzet aantal financieel2plan !BTW!bedrag 21% Omzet aantal controle2ondernemingsplannen !BTW!bedrag 21% Omzet Totaal<Omzet<(excl.<BTW) BTW<Bedrag Ontvangsten Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Omzet2netto BTW2bedrag Afboeking2dubieuze2deb. Totaal Debiteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde<jaar Nog2te2ontvangen Inkoopprognose niet van toepassing 4.6 Liquiditeitsprognose 2014 Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Opening<kas/bank <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<< 82 <<<<<<<< <<<<<<<<<<< 849 <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< Ontvangsten,Lening,Lening(en),elders Eigen,inbreng,Achtergesteld,vermogen ,Omzet,ex.,BTW ,BTW Totale'Ontvangsten Uitgaven,Investering 21% ,Inkoop,voorraad,BTW,inkoop,voorraad huur,kantoor 21% 0 gas,/,water,licht 21% 0 brandstof 21% onderhoud,+,verzekering,auto 21% verzekeringen 21% representatiekosten 21% telefoonkosten 21% overige,kosten 21% ,BTW,inkopen/kosten ,BTW,afdracht 0 I >3.360,Rente,Aflossingen Rente,en,kosten,andere,leningen 0 Privéonttrekking Inkomstenbelasting, Totale'Uitgaven I Kas<per<maand Eindsaldo >

16 2015 Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Opening<kas/bank <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< Ontvangsten Inbreng,eigen,geld,of,lening,Omzet,ex.,BTW ,BTW Totale'Ontvangsten Uitgaven,Investering 21% 0,Inkoop,voorraad,BTW,inkoop,voorraad huur,kantoor 21% gas,/,water,licht 21% brandstof 21% onderhoud,+,verzekering,auto 21% verzekeringen 21% representatiekosten 21% telefoonkosten 21% overige,kosten 21% ,BTW,inkopen/kosten ,BTW,afdracht ,Rente,Aflossingen Rente,en,kosten,andere,leningen 0 Privéonttrekking Inkomstenbelasting, Totale'Uitgaven Kas Eindsaldo F F F F F Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Opening<kas/bank <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< Ontvangsten Inbreng,eigen,geld,of,lening,Omzet,ex.,BTW ,BTW Totale'Ontvangsten Uitgaven,Investering 21% 0,Inkoop,voorraad,BTW,inkoop,voorraad huur,kantoor 21% gas,/,water,licht 21% brandstof 21% onderhoud,+,verzekering,auto 21% verzekeringen 21% representatiekosten 21% telefoonkosten 21% overige,kosten 21% ,BTW,inkopen/kosten ,BTW,afdracht ,Rente,Aflossingen Rente,en,kosten,andere,leningen 0 Privéonttrekking Inkomstenbelasting, Totale'Uitgaven Kas Eindsaldo F F F F F

17 4.7 Privé en afschrijvingen Uitgaven Huur$of$aflossing$en$rente$hypotheek$ Gas,$water$en$elektriciteit Gemeentelijke$belastingen$en$heffingen Telefoonkosten$en$kabelaansluiting Duurzame$consumptiegoederen Ziektekostenverzekering Levensmiddelen Kleding,$schoenen$ed Uitgaan Sport Auto Vakantie Totale$uitgaven Inkomsten Loon$/$winst Toeslagen Totale$inkomsten Saldo Noodzakelijke$privéTopname$uit$bedrijf Privéopnamen$opgevoerd$in$liquiditeit Verschil T415$ Afschrijvingskosten Levensduur3in3jaren Totale3afschrijving Afschrijving3per3jaar reclamebord 3, % reclamecampagne 3, % auto 3, % computer 3, % beamer 3, % Afschrijvingskosten3per3jaar Exploitatiebegroting. Exploitatiebegroting Netto.omzet Inkoopwaarde Bruto.winst Brutowinstmarge 100% 100% 100% huur-kantoor gas-/-water-licht brandstof onderhoud-+-verzekering-auto verzekeringen representatiekosten telefoonkosten overige-kosten Afschrijvingen Totaal.Bedrijfskosten Netto-rentelasten Resultaat.voor.belasting Inkomstenbelasting Resultaat.na.belasting Priveontrekkingen Mutatie.Eigen.Vermogen

18 4.9 Eindbalans ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK Activa Passiva) Vaste)activa Eigen)Vermogen reclamebord Eigen5Vermogen reclamecampagne Totaal5Eigen5Vermogen auto computer Vreemd)vermogen beamer Lening Lening5bank Hypotheek5 Totale5vaste5activa Lease Overige5financieringen Vlottende)activa Totaal5lang5vreemd5vermogen Omzetbelasting RC5Bank Debiteuren Crediteuren Voorraad Schulden5aan5kredietinstellingen Kas,5bank,5giro Belastingen Overig5 Totaal5kort5vreemd5vermogen Totale5vlottende5activa Totaal5vreemd5vermogen Totale)activa Totale)passiva Aflossingsoverzicht niet van toepassing 4.11 Toelichting financieel plan Investeringsbehoefte 25.00,- wordt aangewend voor materiële activa 7.000,- wordt aangewend voor werkkapitaal 4.000,- is reeds in bezit Verkoop De verkoopaantallen in het eerste jaar zijn gebaseerd op een aanloopperiode en De verkoopaantallen in het tweede - en derde jaar zijn gebaseerd op twee plannen per week. Een plan kost mij gemiddeld twee dagen werk. Inkoop Niet van toepassing Liquiditeit en kosten Huurkosten zijn gebaseerd op aanbod van leegstaande kantoorpanden. Brandstofkosten zijn gebaseerd op 35,- per rit. De ritten zijn gelijk aan het aantal opdrachten vermeerderd met twee overige ritten per maand. Onderhoudskosten en WA- verzekering bedragen 100,- per maand. Het onderhoud vind plaats bij een bevriende garagehouder. Tegenvallers Wanneer het resultaat onverhoopt lager uitvalt dan verwacht, dan zal ik mijn diensten op basis van uurtarief verhuren als consultant verhuren aan bedrijven. 18

19 5 Bijlagen ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 5.1 Curriculum Vitae Curriculum(Vitae( PERSOONSG EGEVENS Naam: Bas Bakkenes Adres: G. van Amstelstraat 127, 1214 AW Hilversum Tel: Geboorte: , Naarden WERK ERVARING 2012-heden Eigenaar Ondernemingsplannenfabriek Schrijven van ondernemingsplannen l advies l boekhouding Hoofd planning van Gansewinkel Regio Randstad l 214 voertuigen l (15FTE) Mede-eigenaar Nederlandse Infra Maatschappij Financieel eindverantwoordelijk l opzet & verkoop binnen 5 maanden (10FTE) Projectleider van Gansewinkel Kostenbesparingsprogramma l samenvoeging bedrijfsonderdelen l Black Belt Lean/Six Sigma projecten Bestuurslid Peace Brigaes International NGO l Financieel eindverantwoordelijk Nederland Projectengineer van Gansewinkel (Technisch) accountmanagement A+ klanten Business analist / hoofd boekhouding van Gansewinkel Boekhouden l budgetteren l verslaggeving l AO/IC (2 FTE) Hoofd bedrijfsbureau van Gansewinkel Operationeel verantwoordelijk voor de vestiging A dam (52 FTE) Vestigingsmanager - van Gansewinkel Verantwoordelijk voor de vestiging Schiphol (10 FTE) Projectcoördinator van Gansewinkel Operationeel verantwoordelijk voor de vestiging IJmuiden (8 FTE) STUDIES TRAINING HEAO Bedrijfseconomie, LOI Hogeschool in Leiderdorp Transport en Logistiek, Scutos in Utrecht HAVO, Comenius College in Hilversum van Gansewinkel Talent program, Berendsen & Partners Communicatietraining, KEEP Company training Vakopleiding Fotografie, Nederlandse Fotovakschool Cradle tot Cradle, EPEA GmbH Lean / Six Sigma Black Belt, Six Sigma plus Workshop offertes schrijven, Routs Laeven & Partners Strategisch accountmanagement, Routs Laeven & Partners Certificate in Advanced English, University of Cambridge SPD, Financiële rekenkunde, LOI Hogeschool SPD, Belastingrecht, LOI Hogeschool SPD, Algemene economie, LOI Hogeschool SPD, Bedrijfseconomie, deel A en B, LOI Hogeschool SPD, Externe verslaggeving, LOI Hogeschool SPD, Bestuurlijke informatievoorziening, LOI Hogeschool NIMA-A, LOI Hogeschool VCA-II voor leidinggevenden (veiligheidscertificaat aannemers) Vakdiploma beroepsgoederenvervoer internationaal, LOI 2 19

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet

Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet Voorbeeld (Persoonlijke-, bedrijfs-, product- of opleidingsgegevens en namen zijn weggelaten of fictief gemaakt!) 1. De ondernemer 2

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Naam: Q. Jong A Tai Projectnaam: Q.Q.D (Quentin s Quality Design) Datum: 28 april 2015 Klas: MM2C INHOUDSOPGAVE 1. De ondernemer... 3 1.1 Persoonlijke gegevens:... 3 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

simbel Het ondernemingsplan Een jongerenplatform waar we samen beleggen toegankelijk maken. In opdracht van Avans Hogeschool te s-hertogenbosch

simbel Het ondernemingsplan Een jongerenplatform waar we samen beleggen toegankelijk maken. In opdracht van Avans Hogeschool te s-hertogenbosch simbel Het ondernemingsplan Een jongerenplatform waar we samen beleggen toegankelijk maken. In opdracht van Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Begeleider Koen Demouge Studenten Cliff Willems (2030662)

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

Externe analyse. NCOI opleidingsgroep, Module opdracht Marketing Externe analyse. Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 1

Externe analyse. NCOI opleidingsgroep, Module opdracht Marketing Externe analyse. Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 1 Externe analyse P. Meijer Studentnummer 450398 Datum; 31 maart 2012 NCOI opleidingsgroep HBO Bedrijfskunde Module: Marketing management Docent:dhr E. Blaauwbroek Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie