Agressie en geweld? Daar doen we wat aan! Hoe Veiligheidsregio Noord-Holland Noord agressie tegen haar hulpverleners aanpakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agressie en geweld? Daar doen we wat aan! Hoe Veiligheidsregio Noord-Holland Noord agressie tegen haar hulpverleners aanpakt."

Transcriptie

1 Agressie en geweld? Daar doen we wat aan! Hoe Veiligheidsregio Noord-Holland Noord agressie tegen haar hulpverleners aanpakt. Foto: JJ foto

2 Ik voelde mij gesteund en gehoord, er werd een last van mijn schouders genomen. Het werd geregeld Uniform Foto: JJ foto Soms verruil ik mijn pak voor een ambulance-uniform, en rij ik een dienst als stagiair mee op de auto. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat je je in het groengeel kwetsbaar kan voelen op straat, zeker op een zaterdagavond tussen het uitgaanspubliek. Een oorlogssfeer, zoals soms in de media geschetst, herken ik niet. Maar mensen kunnen zich intimiderend opstellen. Ze eisen hulp en hebben niet altijd begrip voor onze werkwijze en prioriteiten. Mijn medewerkers worden helaas regelmatig geconfronteerd met schelden en dreigen, soms zelfs met fysiek geweld. Laat ik heel duidelijk zijn: dat kan niet. Het is een illusie dat we alle agressie uit ons werk kunnen bannen, maar we moeten ons tot het uiterste inspannen om het terug te dringen. Daarom hebben wij in onze organisatie een anti-agressiebeleid opgezet. Subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken hielp ons het beleid van de grond te krijgen. Onze inspanningen wonnen de Veilige Publieke Taak Award Naar aanleiding van deze prijs kregen wij veel vragen van andere organisaties over onze methode om agressie in te dammen. Daarom voor u deze beschrijving van onze aanpak, deze toolkit. Belangrijke elementen daarvan zijn volgens ons uitstekend toepasbaar in andere organisaties met een publieke taak. Ik hoop dat u er veel aan heeft. Martin Smeekes Directeur ambulancezorg Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

3 Ik vind het goed dat de agressiecoaches aandacht besteden aan een veilige werkplek Noord-Holland Noord: agressiecoaches onderdeel anti-agressiebeleid Agressie en geweld? Daar doen we wat aan! In de strijd tegen agressie en geweld tegen hulpverleners heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beleid opgezet met een centrale rol voor de agressiecoach: een interne waakhond en duizendpoot die signaleert, assisteert, stimuleert, registreert en rapporteert. Handen af van onze helpers! Precies! En daarom heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een integraal pakket van maatregelen genomen om verbale en fysieke agressie tegen de 112-meldkamercentralisten, ambulancemedewerkers en brandweermensen tegen te gaan. Belangrijk en integraal onderdeel van het beleid is bewustwording, zowel bij het publiek als bij de eigen medewerkers. Zo ontwikkelde de veiligheidsregio als onderdeel van een publiekscampagne de online game Ambulancecontrol (www.ambulancecontrol.nl). Ook toert periodiek een voorlichtings ambulance door de regio. Intern is een bewustwordingscampagne gestart en zijn communicatie- en gedragstrainingen ingevoerd. Daarnaast zijn maatregelen genomen die medewerkers stimuleren gevallen van agressie en geweld zonder uitzondering te melden. Zo is het doen van meldingen vereen voudigd tot één simpele handeling. Om een follow-up aan die meldingen te geven, is een netwerk van agressiecoaches gevormd. Agressiecoach? Wat is dat? De agressiecoach vangt collega s in de hulp verlening op die slachtoffer van agressie of geweld zijn ge worden. Een ambu lancebroeder die op straat wordt belaagd als hij medische assistentie wil verlenen, een centralist die wordt uitgescholden en met de dood bedreigd omdat hij doorvraagt en niet onverwijld een ambulance stuurt: het zijn bekende voor beelden, die in de praktijk van alledag veel te vaak voorkomen en veel impact kunnen hebben. Waarom een agressiecoach? De overheid is al een aantal jaren bezig geweld tegen medewerkers met een publieke taak en hulpverleners in het bijzonder terug te dringen. Uit onderzoeken is tegelijkertijd gebleken dat de meld- en aangiftebereidheid na agressieof geweldincidenten niet hoog is. In combinatie met een gerichte bewustwordingscampagne heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de agressiecoach in het leven geroepen om hulpverleners bewuster te maken van het belang incidenten altijd te melden, zodat ze kunnen worden geregistreerd. Dat geldt in alle gevallen, ook als de hulpverlener (psychisch) helemaal geen last heeft van het incident. Agressie is lang gezien als iets wat er in de hulpverlening nu eenmaal bij hoort. Die opvatting moet helemaal van tafel. De agressiecoach heeft daarin een rol. >>

4 De materiële nazorg Wie is agressiecoach? De agressiecoach komt uit de kleine kring van directe collega s en vervult op zeer toegankelijke en laagdrempelige wijze de rol van vertrouwenspersoon. De coach uit eigen gelederen staat in de hiërarchie dichtbij de medewerkers van de hulpdiensten. Wat doet de agressiecoach? De agressiecoach opereert zowel reactief als proactief. Hij of zij maakt geweld en agressie bespreekbaar op de werkvloer, benadert na elk incident het slachtoffer, wijst na incidenten op het belang die te melden (bij de teamleider) en stimuleert slachtoffers van agressie- of De routing Hulpverleners kunnen zowel in de meldkamer als in de ambulance met één druk op de knop een agressiemelding doen. Zodra dit gebeurt, gaat een naar de gezamenlijke mailbox van de agressiecoaches. De agressiecoach zoekt contact met de melder en zorgt voor registratie van de melding. In het geval van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan. In andere gevallen wordt het incident onder de aandacht van de teamleider gebracht. Die neemt contact op met de dader om tekst en uitleg te geven. Als er aangifte wordt gedaan, dan zorgt de agressiecoach in samenspraak met de casemanager nazorg van de politie voor de informatievoorziening aan de melder over het verdere verloop van het traject. geweldincidenten aangifte bij de politie doen. De agressiecoach informeert de casemanager nazorg bij de politie (zie kader) over een aangifte, zodat de begeleiding van het slachtoffer kan worden opgestart. De agressiecoach ontlast slachtoffers van agressie en geweld in de interne organisatie door de contacten met en informatievoorziening aan leidinggevenden te verzorgen. Boekt het anti-agressiebeleid goede resultaten? Bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn de resultaten boven verwachting. Sinds het anti-agressiebeleid is geïntroduceerd, is de bereidheid om melding te maken van agressieof geweldsincidenten spectaculair gestegen. Hierdoor ontstaat niet alleen een realistisch beeld van de omvang van de problematiek, het negeren van incidenten wordt steeds ongebruikelijker. Ook groeit de acceptatie onder slachtoffers voor nazorg. Agressiemeldingen meldkamercentralisten 2010: : : 11 Agressiemeldingen ambulancemedewerkers 2010: : : 127 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt in het anti-agressiebeleid nauw samen met de politie. Bij de politie is een speciale casemanager nazorg contactpersoon voor het slachtoffer. Specifiek wordt bijstand en ondersteuning verleend bij het verhalen van de schade. Daarnaast kan de case manager in het geval van strafrechtelijke vervolging in de systemen van politie en Openbaar Ministerie de ontwikkelingen rond het dossier volgen en het slachtoffer hierover informeren. De casemanager nazorg van de politie houdt gedurende het gehele traject ook contact met de agressiecoach. De agressiecoach, hoe zet ik zoiets op? Het vormen van een team van agressiecoaches begint met een zoektocht binnen het team. Wie voelt iets voor zo n rol? Lijken diegenen geschikt? Liggen ze goed in de groep? Hebben ze overwicht en gezag als het moet? Het groepje dat van start gaat, wordt getraind in omgaan met protocollen en communicatie. De coaches leren hoe ze gesprekken kunnen aanknopen en hoe ze bepaald gedrag kunnen duiden. Afhankelijk van de manier waarop en de snelheid waarmee ze in hun rol groeien, kunnen individuele (vervolg)trainingen nuttig zijn. Hoeveel agressiecoaches moet ik aanstellen? De ervaring bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord leert dat de aanstelling van één agressie coach per twintig tot maximaal 25 mede werkers toereikend is. Voor meer informatie:

5 De belangrijkste uitgangspunten - Agressie en geweld tegen hulpverleners worden nooit getolereerd - Agressie en geweld tegen hulpverleners wordt altijd gemeld - Agressie en geweld tegen hulpverleners wordt altijd geregistreerd - Juridische ondersteuning voor hulpverleners na geweldsincident - Nazorg voor hulpverleners na geweldsincident - Bij een strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan - Schade wordt verhaald: de dader betaalt Het is goed om je bewust te worden van je eigen gedrag

6 Schema agressiemelding Melding agressie en geweld. Melding agressie en geweld, acuut. Agressiecoach belt binnen redelijke termijn, in ieder geval binnen een week. Geen vervolg: einde incident. Agressiecoach belt binnen 24 uur. Vervolg: binnen zeven dagen brief naar agressor. Einde incident. Terugkoppeling Agressiecoach Vervolg: binnen 48 uur reactie naar agressor. Aangift: binnen 24 uur bij de politie. Aangift: binnen 24 uur. Schade < euro Materieel/immaterieel. Voegen bij de strafzaak: zaak binnen 6 maanden op de rol. Nazorg werkgever: start binnen 72 uur Schade > euro of civiele procedure: vertegenwoordiging door advocaat verplicht. Agressiecoach monitort gehele proces. Vragen stellen en luisteren naar elkaar geeft meer informatie dan oordelen over elkaar Nazorg werkgever: start binnen 72 uur. Geen gebruik nazorg: binnen twee weken herhaling aanbod.

7 Henny Vlaar, agressiecoach Collega s weten me zelf al te vinden Foto: JJ foto

8 Henny Vlaar is calamiteitencoördinator in de 112-meldkamer voor de politie, coördinator van de agressiecoaches én agressiecoach. Een goed jaar nadat de agressiecoaches van start gingen, signaleert zij een belangrijke omslag. De collega s weten ons al te vinden. Die ontwikkeling is een belangrijke bevestiging van het succes dat de agressiecoaches boeken in de eigen organisatie, zegt zij. Je timmert aan de weg, probeert drempels te verlagen en stimuleert mensen om agressie en geweld vooral niet te zien als iets dat erbij hoort. Dan is de mooiste beloning misschien wel dat je na verloop van tijd ziet dat tweerichtingsverkeer ontstaat. En dat is wat hier gebeurt. Draagvlak Voor het werk van de agressiecoaches is draagvlak en geloofwaardigheid het belangrijkste. We helpen onze collega s. Andersom moeten zij dingen van ons durven aannemen. Als coaches zijn we onder meer getraind om te kunnen analyseren hoe mensen reageren op het gedrag van onze eigen collega s. Soms zegt iemand tegen me tijdens het werkoverleg: kunnen we straks dat en dat gesprek even terugluisteren, want ik voel me niet prettig bij het verloop ervan. Dan gaan we zitten en geef ik objectief aan wat ik vind. Soms leidt dat alsnog tot een agressiemelding, soms niet. Je bepaalt zelf de maatschappelijke norm. Als je excessen laat gebeuren zonder er iets aan te doen dan laat je de verhuftering gewoon verder zijn gang gaan. Stimuleren Een belangrijk onderdeel van onze taak is dat we onze collega s blijven stimuleren om gevallen van agressie en geweld te melden. Gelukkig kan dat tegenwoordig al met één druk op de knop, zowel in de meldkamer als de ambulance. Vroeger was dat veel meer rompslomp. Bij zo n melding gaat automatisch een naar de dienstdoend agressiecoach. Die regelt de follow-up. Verhuftering Ik sta er volledig achter dat we op deze manier paal en perk stellen aan agressie en geweld tegen hulpverleners. Tegen mijn collega s zeg ik altijd: je bepaalt zelf de maatschappelijke norm. Als je excessen laat gebeuren zonder er iets aan te doen dan laat je de verhuftering gewoon verder zijn gang gaan. Pluspunt is dat vrijwel elke melding leidt tot contact tussen de veilig heidsregio en de dader. Die confrontatie met hun eigen gedrag heeft een belangrijk educatief effect. Ik ben blij dat ik aangifte heb gedaan. Hoewel geen vervolging mogelijk was, heeft de officier van justitie toch gesproken met de dader en aange geven dat zijn gedrag niet toelaatbaar was. Hierdoor had ik het goede gevoel dat ik een daad heb gesteld tegen agressie tegen hulpverleners

9 De tijd van alleen sorry is voorbij Jolanda, 112-meldkamercentraliste Foto: JJ foto Teringwijf, riep ie. En nog veel meer. Het was niet heftig genoeg voor een aangifte, maar het maakte 112-meldkamercentraliste Jolanda behoorlijk pissig. Dus deed ze een agressiemelding. Ik doe dit werk inmiddels dertien jaar en ik ben wel iets gewend. Maar ik hanteer voor mezelf een hele scherpe lijn: tot hier pik ik het. Ga je over die grens, dan maak ik er werk van. Dat was bij deze man het geval. Hij is achteraf gebeld door de leiding. Had er zelf slecht van geslapen, zei hij. Dat is in elk geval mooi meegenomen, denk ik dan. Laat ze maar voelen dat ze verkeerd zitten. De tijd van alleen sorry is voorbij. Aanwinst De agressiecoaches zijn een aanwinst, al moet ik zeggen dat het belangrijkste gewoon is dat er beleid tegen agressie en geweld is gekomen. De signalen zijn opgepikt en er is aandacht voor de problematiek. Het is tastbaar. Incidenten worden geregistreerd. Ik ken het klappen van de zweep in dit vak en hoef niet zo snel een persoonlijk gesprek. Ik weet voor mezelf wat ik wel en niet accepteer. Maar het is goed dat we onze melding nu eenvoudig kunnen doen. Klakkeloos accepteren doen we niet meer. Laat ze maar voelen dat ze verkeerd zitten. Kordaat Mensen moeten van hulpverleners afblijven. Mijn man werkt op de ambulance en heeft een keer klappen gehad. Dat kan dus niet. De impact daarvan is enorm. Je staat er om mensen te helpen en als dank word je afgetuigd. Wat dat betreft is het goed dat we als organisatie, als overheid uitstralen: het is genoeg geweest. Vroeger bedekten we dat onbeschofte gedrag met de mantel der liefde. Mensen zijn in paniek, heette het dan. Nu wordt kordaat opgetreden. We slaan met de vuist op tafel en doen als organisatie aan bewust wording bij de daders door het gesprek met ze aan te gaan of in ernstige gevallen aangifte tegen ze te doen. Mondiger Of er meer gevallen van agressie en geweld zijn dan vroeger weet ik niet. In mijn vak denk ik het niet. Maar mensen zijn mondiger geworden, dwingender in hun optreden. Ze pikken het soms niet dat je je werk op een bepaalde manier moet doen. Dan gaan ze uit hun dak. En ik merk dat het mij meer doet. Het is dus goed dat wij daar iets tegenover stellen.

10 Bas, verpleegkundige Een gevoel van erkenning Foto: JJ foto

11 Wat is belangrijker?: je gelijk halen of je gelukkig voelen? Onderweg naar het ziekenhuis kreeg verpleegkundige Bas het in de ambulance aan de stok met een patiënt. De man maakte slaande bewegingen, maar miste. Niet genoeg voor een aangifte, wel voor een melding. Het was raar. De man had thuis al tegengestribbeld omdat hij niet mee wilde naar het ziekenhuis. Maar ik vond het nodig. In de ambulance wilde ik hem de bloeddrukmeter omdoen toen hij me een klap wilde geven. Ik ging snel naar achteren, zodat hij miste. Toen hij nog een keer uithaalde, heeft de chauffeur de ambulance langs de weg gezet en hebben we samen gewacht op de politie. We hebben samen op de politie gewacht Melding Ik heb na het incident een melding gemaakt op het ritformulier. Daarna ben ik benaderd door de agressiecoach. We hebben de zaak besproken en hij heeft vervolgens de contacten met de politie gelegd. De politie heeft het serieus opgepakt, maar doordat hij me niet heeft geraakt kon ik geen aangifte doen. Ik begreep wel dat de man al vaker amok heeft gemaakt in ambulances. Hij was geen onbekende. Plezierig Ik ben nu drie jaar ambulanceverpleegkundige. Daarvoor werkte ik op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. In die drie jaar is dit de enige keer geweest dat ik aangifte wilde doen. Over de opvolging van mijn melding ben ik zeer te spreken. Het was erg prettig dat onze agressiecoach mij al snel na het incident benaderde. Het geeft een gevoel van erkenning. De schrik zat er goed in. Dan is een luisterend oor erg plezierig. Grens Ik geloof niet dat agressie en geweld zijn toegenomen sinds ik dit werk ben gaan doen. Ik merk het althans niet. Mensen zijn mondiger, maar verpleegkundigen kunnen zelf ook wel eens eigenwijs zijn hoor. Ik heb voor mezelf een grens getrokken: op het moment dat iemand mij bedreigt of aanraakt, dan maak ik er werk van. Een scheldpartij meld ik niet eens meer altijd. Misschien stom, maar ik denk dat iedereen in dit werk zichzelf dezelfde vraag stelt: wat pik ik en wat niet. En daar handelt iedereen op zijn eigen manier naar.

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Grens aan agressie. Tips en valkuilen bij aanpak van agressie in de keten van werk & inkomen. Grens aan agressie. CWI, UWV en de gemeente

Grens aan agressie. Tips en valkuilen bij aanpak van agressie in de keten van werk & inkomen. Grens aan agressie. CWI, UWV en de gemeente Grens aan agressie Tips en valkuilen bij aanpak van agressie in de keten van werk & inkomen Grens aan agressie CWI, UWV en de gemeente Grens aan agressie Tips en valkuilen bij aanpak van agressie in de

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER!

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! Voel je je veilig? Heb je wel eens te maken met agressie? Hoe ga je ermee om? En wat doe je zoal om agressie te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken? Voel

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

contact met getroffenen

contact met getroffenen handreiking 1 contact met getroffenen Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises 2 contact met getroffenen inhoud 3 inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 De

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie