Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent"

Transcriptie

1 Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent Id: 5975 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Achtene nvt nvt Gent Achtene - zijstraat van Orchideestraat - afhankelijk van externe factoren: timing AWV ivm herinrichting op- en afrittencomplex => rioleringsconcept in opmaak De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Id: 5976 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Antwerpsesteenweg nvt nvt Gent Antwerpsesteenweg - Kouterbosstraat - afhankelijk van externe factoren: timing AWV ivm herinrichting op- en afrittencomplex => rioleringsconcept in opmaak. De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Page 1 of 61

2 Id: 5977 Cluster/GUP nummer: GUP / , Adres: Kouterbosstraat nvt nvt Gent Antwerpsesteenweg - Kouterbosstraat - afhankelijk van externe factoren: timing AWV ivm herinrichting op- en afrittencomplex => rioleringsconcept in opmaak. De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Id: 5978 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Jaagpad nvt nvt Gent Clusters in Assels, werd gesaneerd in Aqf-project Assels - zie afkoppelingsstudie De stad/rioolbeheerder geeft aan dat de cluster werd aangesloten met het project van de Assels. Ook de afkoppelingsstudies werden aangeleverd. Het GUP-project is niet langer nodig. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Zoneringsplan Uit te voeren wijzigingen: Cluster wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied. Het GUP-project GUP wordt verwijderd. Page 2 of 61

3 Id: 5979 Cluster/GUP nummer: GUP / ,-40,-48 Adres: Keurestraat nvt nvt Gent Desteldonk - 2 private aansluitingen; + Nokerstraat, Oudemolenstraat, Busstraat en Keurestraat. De projectafbakening van het GUP-project GUP houdt de bovenvermelde straten in. Id: 5980 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Rechtstraat nvt nvt Gent Desteldonk - overlapping met bovengemeentelijke GUP-project ; maar op geen enkele manier te achterhalen wat hiermee wordt bedoeld. De noodzaak van een gemeentelijk rioleringsaandeel (inzamelen van vuilvracht) in het tracé van een een collector is pas duidelijk bij de opmaak van het detail-ontwerp van de betrokken collector. Er werd bij de uitwerking van het GUP er voor gekozen om standaard een mogelijk gemeentelijk aandeel te voorzien. GUP-projecten met een extra 8 of 9 in het GUP-nummer bij een bovengemeentelijk GUP-project betreffen dergelijke projecten. Deze worden enkel gevisualiseerd als buffer op de GUP-kaart. Page 3 of 61

4 Id: 5981 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Rechtstraat nvt nvt Gent Desteldonk - overlapping met bovengemeentelijke GUP-project ; maar op geen enkele manier te achterhalen wat hiermee wordt bedoeld. De noodzaak van een gemeentelijk rioleringsaandeel (inzamelen van vuilvracht) in het tracé van een een collector is pas duidelijk bij de opmaak van het detail-ontwerp van de betrokken collector. Er werd bij de uitwerking van het GUP er voor gekozen om standaard een mogelijk gemeentelijk aandeel te voorzien. GUP-projecten met een extra 8 of 9 in het GUP-nummer bij een bovengemeentelijk GUP-project betreffen dergelijke projecten. Deze worden enkel gevisualiseerd als buffer op de GUP-kaart. Id: 5982 Cluster/GUP nummer: GUP / , Adres: Desteldonkdorp nvt nvt Gent Desteldonk - zijde R4 Het betrokken GUP-project in Desteldonk is inderdaad in de nabije buurt van de R4 gelegen. Page 4 of 61

5 Id: 5983 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Gaverlandstraat nvt nvt Gent Gaverlandstraat - Baarledorpstraat Het GUP-project GUP betreft de Gaverlandstraat en de Zombeekstraat. De Baarledorpstraat heeft als projectnummer GUP en is gelegen in cluster Id: 5984 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Zombeekstraat nvt nvt Gent Gaverlandstraat - Baarledorpstraat Het GUP-project GUP betreft de Gaverlandstraat en de Zombeekstraat. De Baarledorpstraat heeft als projectnummer GUP en is gelegen in cluster Page 5 of 61

6 Id: 5985 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Baarledorpstraat nvt nvt Gent Gaverlandstraat-Baarledorpstraat- prioriteit samen met Gaverlandstraat GUP te bekijken, maakt deel uit van 1 project. Beide projecten GUP en GUP hebben in het ontwerp van GUP reeds dezelfde prioriteit. Id: 5986 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Griendijk nvt nvt Gent Griendijk - prioriteit 4 -> prioriteit 2. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend.deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project.uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten.om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend.een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden.een opvolging zal gebeuren via de WUP. Page 6 of 61

7 Id: 7747 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Raapstraat nvt nvt Gent GUP samenvoegen met GUP ; deel van de cluster onder de Deinsesteenweg + Brouwerijstraat (cluster ) + Noordhoutstraat (GUP ) naar prioriteit 12 wegens interferentie met onderzoekszone van AWV voor nieuwe op- en afrittencomplex te Drongen. Prioriteit 6-> deel van cluster naar prioriteit 12. De aangehaalde projecten GUP en GUP wateren af naar een ander zuiveringsgebied. Technisch (modelmatig voor de prioritering) is het dan ook niet mogelijk om deze in eenzelfde project onder te brengen. Cluster bevindt zich ook volledig ten noorden van de R4. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten en kan de afhankelijkheid van derden een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Id: 7748 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Krommehamlaan/Kijfmeers nvt nvt Gent Kijfmeers is volledig private wegenis => actor voor dit deel is privaat. Prioriteit 3 --> Krommehamlaan = prioriteit 7 Kijfmeers betreft privaat domein. De stad/rioolbeheerder hebben tijdens overleg ook aangegeven dat dit deel nog niet berioleerd is. Het GUP-project dient uitgebreid te worden. Dit wordt best samen met de aansluiting van Krommehamlaan aangepakt. Page 7 of 61

8 Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Het GUP-project GUP wordt uitgebreid met Kijfmeers, voor het deel van Kijfmeers met actor privé. Id: 7749 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Lage Lakendreef nvt nvt Gent Lage Lakendreef is privaat => actor = privaat. Het betreft een private weg. De toekomstige riolering is rechtstreeks aansluitbaar op het centraal gebied en beperkt in lengte (150m). De prioriteit blijft behouden. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: De actor van het project GUP wordt gewijzigd naar privé. Id: 7750 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Oude Veldstraat nvt nvt Gent Landbouwbedrijf grenst met eigendom aan wegenis => aansluitplicht. Page 8 of 61

9 De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7751 Cluster/GUP nummer: GUP / ,-6332 Adres: Bassebeekstraat nvt nvt Gent Mariakerksesteenweg - Bassebeekstraat - cluster wordt ook volledig voorzien van nieuwe riolering. Prioriteit kan aangepast worden. prioriteit 3 -> prioriteit 1 Op basis van de gerelateerde opmerking m.b.t. cluster wordt het GUP-project GUP aanzienlijk uitgebreid. Dit kan op zich bij herprioritering een invloed hebben op de prioriteit. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend.deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project.uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten.om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend.een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden.een opvolging zal gebeuren via de WUP. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Het GUP-project GUP wordt uitgebreid met de Mariakerksesteenweg en Hoogland in cluster Page 9 of 61

10 Id: 7752 Cluster/GUP nummer: GUp /131-34, Adres: Mendonkdorp nvt nvt Gent Mendonkdorp - overlapping met bovengemeentelijk GUP-project ; maar op geen enkele manier te achterhalen wat hiermee wordt bedoeld. => gelieve te verduidelijken. Het project betreft de aansluiting van Mendonkdorp dat aan het knooppunt met Windgat, de aanluiting van Windgat en van de Spanjeveerstraat, m.a.w. de inzameling van het gemeentelijk aandeel bij het bovengemeentelijk project GUP Id: 7753 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Mendonkdorp nvt nvt Gent Mendonkdorp - overlapping met bovengemeentelijk GUP-project ; maar op geen enkele manier te achterhalen wat hiermee wordt bedoeld. Onduidelijk wat de link is met Sint-Kruiswinkel, zuidelijk deel. Vermijden dat er een gemeentelijk deel tussen bovengemeentlijke collectoren zit. Prioriteit minsten naar prioriteit 7 - want impact van AWV afrittencomplex op Sint-Kruiswinkel-Zuid. De noodzaak van een gemeentelijk rioleringsaandeel (inzamelen van vuilvracht) in het tracé van een een collector is pas duidelijk bij de opmaak van het detail-ontwerp van de betrokken collector. Er werd bij de uitwerking van het GUP er voor gekozen om standaard een mogelijk gemeentelijk aandeel te voorzien De financiering van dit gemeentelijk aandeel gebeurt momenteel ten laste van het Lokaal Pact, waarvan de looptijd beperkt is tot OP Dit project betreft een dergelijk gemeentelijk rioleringsaandeel. I.h.k.v. het Lokaal Pact kan het tussenliggende traject van het GIP-dossier O210072B (tussen GUP-project GUP en OP 20632B) overgeheveld worden naar het Lokaal Pact en worden tussenliggende gemeentelijke leidingen vermeden. M.b.t. de interferentie met AWV: de afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Page 10 of 61

11 Id: 7754 Cluster/GUP nummer: GUP /131-57,-34,-37 Adres: Mendonkdorp nvt nvt Gent Mendonkdorp - overlapping met bovengemeentelijk GUP-project ; maar op geen enkele manier te achterhalen wat hiermee wordt bedoeld. Onduidelijk wat de link is met Sint-Kruiswinkel, zuidelijk deel. Vermijden dat er een gemeentelijk deel tussen bovengemeentlijke collectoren zit. Prioriteit minsten naar prioriteit 7 - want impact van AWV afrittencomplex op Sint-Kruiswinkel-Zuid. De noodzaak van een gemeentelijk rioleringsaandeel (inzamelen van vuilvracht) in het tracé van een een collector is pas duidelijk bij de opmaak van het detail-ontwerp van de betrokken collector. Er werd bij de uitwerking van het GUP er voor gekozen om standaard een mogelijk gemeentelijk aandeel te voorzien De financiering van dit gemeentelijk aandeel gebeurt momenteel ten laste van het Lokaal Pact, waarvan de looptijd beperkt is tot OP Dit project betreft een dergelijk gemeentelijk rioleringsaandeel. I.h.k.v. het Lokaal Pact kan het tussenliggende traject van het GIP-dossier O210072B (tussen GUP-project GUP en OP 20632B) overgeheveld worden naar het Lokaal Pact en worden tussenliggende gemeentelijke leidingen vermeden. M.b.t. de interferentie met AWV: de afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Id: 7755 Cluster/GUP nummer: GUP /122/6101 Adres: Moerstraat nvt nvt Gent Moerstraat Gent-Nevele-Deinze Page 11 of 61

12 Dit project betreft inderdaad de Moerstraat op de grens met Nevele en Deinze. Id: 7756 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Moerstraat nvt nvt Gent Moerstraat Gent-Nevele-Deinze Dit project betreft inderdaad de Moerstraat op de grens met Nevele en Deinze. Id: 7757 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Noordhoutstraat nvt nvt Gent Noordhoutstraat - zuidelijk deel- rioleringsontwerp is in opmaak. prioriteit 4 -> prioriteit 2 In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend.deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project.uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten.om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend.een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden.een opvolging zal gebeuren via de WUP. Page 12 of 61

13 Id: 7758 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Rivierstraat nvt nvt Gent Rivierstraat en Scheepsankerstraat: woningen langsheen private wegenis => actor privaat. De Rivierstraat is nog niet gerioleerd en heeft nog een privaat karakter. De Rivierstraat komt uit op de Beukenlaan die wel gerioleerd is. Momenteel is er binnen het GUP voorzien dat de riolering van de Krommehamlaan (openbare weg) wordt aangesloten via de Rivierstraat. Dit zal nog echter nog verder moeten onderzocht worden i.h.k.v. grondafstand. De intekening blijft voorlopig behouden. De Scheepsankerstraat heeft volgens de beschikbare kadastrale gegevens een openbaar karakter. Id: 7759 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Alfons Braeckmanlaan nvt nvt Gent Samen met GUP te saneren. prioriteit 5 -> prioriteit 2 Page 13 of 61

14 Beide projecten zijn in dezelfde straat gelegen en wateren af naar hetzelfde zuiveringsgebied. Technisch gezien kunnen de projecten samengevoegd worden. Dit kan een invloed hebben op de prioritering. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Het GUP-project GUP wordt toegevoegd aan GUP Het GUP-project GUP wordt geherprioriteerd. Id: 7760 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Gustaaf Carelshof nvt nvt Gent Woningen langsheen private wegenis=> actor is privaat. prioriteit 5 -> prioriteit 7 of later De wegenis in het Gustaaf Carelshof is privaat domein. De actor zal worden aangepast. Aangezien het dan een project betreft dat louter gaat over privéwaterafvoer, rechtstreeks aansluitend op het centrale gebied wordt dit automatisch ondergebracht in de prioriteitenklasse 1. Grondverwerving of de afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Page 14 of 61

15 Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: De actor van het GUP-project GUP wordt privé. Bijgevolg komt dit project terecht in prioriteitenklasse 1. Id: 7761 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Sint-Jozefstraat nvt nvt Gent Aansluiting Edugo / internaat -> Sint-Jozefstraat is nog volledig private wegenis. Volgens de bij VMM beschikbare kadastergegevens betreft het openbaar domein. Id: 7762 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Jules Destréelaan nvt Bus nvt Gent Aansluiting scholencomplex - opstart afkoppelingsstudie. Het project betreft de privéwaterafvoer naar bestaande riolering. Conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) geldt aansluitplicht op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Page 15 of 61

16 Id: 7763 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Wiedauwkaai nvt nvt Gent Afhankelijk van AWV, prioriteit aanpassen. prioriteit 3 -> prioriteit 7 De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Id: 7765 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Putstraat nvt nvt Gent Centraal gebied geeft niet objectief de werkelijke situatie mee; maar eerder op korte termijn de gewenste situatie. Daarom: objectief te behandelen en 2 nieuwe groene clusters toe te voegen, als volgt op te splitsen: woningen nr.9,11,13 en 15 nog private wegenis. Hier is riolering aanwezig die aansluit naar Putstraat => actor privaat /// woningen 2 4,6,8,10,12,14 liggen langs openbare wegenis. Aanwezige riolering loost in de Scheidbeek => actor = gemeentelijk. De woningen Putstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 14 zijn gelegen langs openbaar domein en nog niet aangesloten op een RWZI. Deze kunnen beschouwd worden als gelegen buiten de agglomeratie. Er is reeds een GUP-project voorzien. Putstraat 11, 13 en 15 betreft de privéwaterafvoer langs een gerioleerde straat. Het centrale gebied blijft hier ongewijzigd. De actor van het deel van het GUP-project kan wel gewijzigd worden. Page 16 of 61

17 Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Zoneringsplan Uit te voeren wijzigingen: De betrokken percelen worden opgenomen in een nieuwe cluster als collectief te optimaliseren buitengebied. De actor voor het deel van het GUP-project GUP voor de privéwaterafvoer van Putstraat 11, 13 en 15 wordt privé. Id: 7769 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Avennesdreef nvt nvt Gent Clusters: ; ; Opmerking: Gavergrachtstraat - prioriteit: pas na Luchterenstraat GUP In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Page 17 of 61

18 Id: 7770 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Ketshage nvt nvt Gent Clusters: , Woningen nr 18 tot 32 langsheen nieuwe verkaveling werden reeds mee gesaneerd, cluster en GUP aanpassen. De woningen aan de andere kant van de verkaveling blijken mee opgenomen te zijn. Hiervoor is er geen GUPproject meer nodig. Op het terrein is in juni 2015 evenwel vastgesteld dat de woning nr 32 verkeerdelijk is aangesloten op de RWA. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Zoneringsplan Uit te voeren wijzigingen: De betrokken woningen worden opgenomen in cluster als collectief geoptimaliseerd buitengebied. De overige woningen van Ketshage blijven in cluster in het collectief te optimaliseren buitengebied. Het GUP-project GUP voor de aansluiting van cluster wordt ingekort. De prioriteit van het project wordt herberekend. Voor zover nog niet gebeurd, treedt de gemeente/rioolbeheerder op om tot een correcte privéwaterafvoer te komen voor huisnr 32. Id: 7771 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Tolhuiskaai nvt nvt Gent Eigendom van W&Z=> actor is W&Z. De grond en gebouw is eigendom van W&Z. Aldus staat W&Z in voor de aansluiting. De actor wordt toegekend aan de categorie privé/andere. Aangezien het de privéwaterafvoer betreft van een gebouw op een toekomstige riolering zal de prioriteit dezelfde worden als van het project waarop wordt aangesloten (GUP ). Page 18 of 61

19 Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: De actor van GUP-project GUP wordt gewijzigd naar privé/andere. Bijgevolg krijgt dit project dezelfde prioriteit als project GUP Id: 7772 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Veurestraat Gent Einde Veurnestraat - deel private wegenis. Opmerking: ook woningen in 2de bouwlijn - woningen langsheen private wegenis. Het project betreft de privéwaterafvoer van de betrokken woningen op de bestaande riolering in de Veurnestraat. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Id: 7774 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Achtenkouterstraat nvt nvt Gent Geen cluster, ligt in niet gezoneerd gebied. Deels privaat, deels gemeentelijk; zonevreemd? => niet niet prioritair gelet op bestemming BPA (zie prioriteit 4 -> prioriteit 12 Page 19 of 61

20 Woning Achtenkouterstraat 130 is nog niet opgenomen in het ontwerp van zoneringsplan. Hiervoor werd wel reeds een GUP-project voorzien. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan Uit te voeren wijzigingen: De woning gelegen Achtenkouterstraat 130 wordt opgenomen in een nieuwe cluster als collectief te optimaliseren buitengebied. Id: 7775 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Hoveniersberg nvt nvt Gent Geen cluster. Opmerking: is reeds gesaneerd, aangesloten op rioleringsstelsel van Ugent, wordt middels pompstation Ugent verpompt richting Kantienberg. De Hoveniersberg, afgebakend in het centraal gebied, blijkt aangesloten te zijn via een pompstation van de Ugent richting Kantienberg. Het GUP-project is dan ook niet langer nodig. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Het GUP-project GUP wordt verwijderd. Page 20 of 61

21 Id: 7776 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Borkelaarstraat nvt nvt Gent Geen cluster. Opmerking: wordt gesaneerd met AQF-project Kennedylaan Noord. De stad/rioolbeheerder geeft aan dat dit project gelijktijdig zal uitgevoerd worden met OP 21260B. Beide projecten hebben reeds dezelfde prioriteit in het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Id: 7777 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Maaltekouter nvt nvt Gent Gesaneerde cluster. Opmerking: gebouw hall 8 - Artexis. In het voortraject bij de herziening van het zoneringsplan werd aangegeven dat hall 8 van Flanders Expo niet (volledig) zou aangesloten zijn op de riolering. Dit GUP-project betreft de privéwaterafvoer van dit gebouw. Aangezien niet expliciet is weergegeven of de aansluiting ondertussen wel volledig is gebeurd, blijft het GUPproject ongewijzigd. Page 21 of 61

22 Id: 7778 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Noordhoutstraat nvt nvt Gent Groene cluster ligt binnen onderzoekszone van AWV voor de aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex. Woningen komen in aanmerking voor onteigening. Aanpak van deze cluster is geen prioriteit wegen risico op nutteloze investeringen - cfr. Brouwerijstraat in dossier Keuzekouter. Prioriteit 1 -> prioriteit 12 De stad/rioolbeheerder had oorspronkelijk aangegeven dat de riolering gelijktijdig zou uitgevoerd worden met de afkoppelingswerken van de Kloosterstraat. Bij de prioritering werd dit GUP-project dan ook gekoppeld aan het optimalisatieproject OP-project Aangezien de aanleg van de riolering in de Noordhoutstraat niet noodzakelijk is voor deze afkoppelingswerken, zal dit project niet langer gekoppeld worden aan het optimalisatieproject en geherprioriteerd worden. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Het GUP-project GUP wordt niet langer gekoppeld aan en wordt geherprioriteerd. Id: 7779 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Keizervest nvt nvt Gent Is reeds gesaneerd, overstortmuur geplaatst. Page 22 of 61

23 Er is onvoldoende informatie die aangeeft dat er geen lozing meer is. De cluster blijft ongewijzigd. Wanneer bijkomende informatie wordt aangeleverd kan deze cluster bij de actualisatie van de zoneringsplannen via de wateruitvoeringsplannen opgenomen worden in het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Id: 7780 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Winkelwarande nvt nvt Gent Landbouwbedrijf op grens met Lochristi. Opmerking: woning 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7781 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Heerweg-Zuid nvt nvt Gent Nog geen project - rode cluster toe te voegen? Page 23 of 61

24 Het is niet duidelijk of de stad/rioolbeheerder deze cluster mee wenst aan te sluiten met het project GUP , dat erlangs passeert. Id: 7782 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Voordries 14 en 16 nvt Gent Opmerking: VK Van develdehof - voor nr. 14 en 16 (woningen in 2de bouwlijn) opstart afkoppelingsstudie. Het project betreft de privéwaterafvoer van de betrokken woningen. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Id: 7783 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Pantserschipstraat nvt nvt Gent Prioriteit kan vervroegen: prioriteit 4 -> prioriteit 1. Page 24 of 61

25 In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend.deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project.uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten.om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend.een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden.een opvolging zal gebeuren via de WUP. Id: 7784 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Doornplasstraat nvt nvt Gent Prioriteit na GUP Halewijnstraat/Adolf Lootensstraat. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project.uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten.om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend.een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden.een opvolging zal gebeuren via de WUP. Page 25 of 61

26 Id: 7785 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Predikherenlei nvt nvt Gent Prioriteit 1 onrealistisch - W&Z is betrokken partner (onstabiliteit van de aanwezige kaaimuren) en plant hun noodzakelijke herstellings- en aanpassingswerken niet op korte termijn in. Riolerings- en wegenisontwerp zijn beschikbaar - centraal gebied geeft niet objectief de werkelijke situatie mee; maar eerder de op korte termijn gewenste situatie. Daarom: objectief te behandelen en nieuwe groene clusters toe te voegen. Prioriteit 1 --> prioriteit P12. De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. De Predikherenlei is gelegen in het centrum van Gent en behoort dus tot de agglomeratie. De definitie van het centrale gebied volgens Vlarem II is: het deel van het gemeentelijke grondgebied dat geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van een of meer agglomeraties. Het zoneringsplan blijft ongewijzigd. Id: 7786 Cluster/GUP nummer: GUP /199-69, Adres: Alfons Braeckmanlaan nvt nvt Gent Samen met GUP te saneren en afhankelijk van aanleg fietspad (LAF). Page 26 of 61

27 Beide projecten zijn in dezelfde straat gelegen en wateren af naar hetzelfde zuiveringsgebied. Technisch gezien kunnen de projecten samengevoegd worden. Dit kan een invloed hebben op de prioritering. In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Het GUP-project GUP wordt toegevoegd aan GUP Het GUP-project GUP wordt geherprioriteerd. Id: 7787 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Poortakkerstraat nvt nvt Gent Samen met verbindingsriolering Luchthavenlaan - hiervoor werden subsidies aangevraagd, maar nog niet toegekend. De projecten GUP , GUP en GUP maken het gemeentelijk voorbehoud uit bij de bovengemeentelijke collector Pas na goedkeuring van het technisch plan van OP kunnen de projecten op een subsidieprogramma opgenomen worden. Page 27 of 61

28 Id: 7788 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Kortrijksesteenweg nvt nvt Gent Samen met verbindingsriolering Luchthavenlaan - hiervoor werden subsidies aangevraagd, maar nog niet toegekend. De projecten GUP , GUP en GUP maken het gemeentelijk voorbehoud uit bij de bovengemeentelijke collector Pas na goedkeuring van het technisch plan van OP kunnen de projecten op een subsidieprogramma opgenomen worden. Id: 7789 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Louis Delebecquelaan nvt nvt Gent Samen met verbindingsriolering Luchthavenlaan - hiervoor werden subsidies aangevraagd, maar nog niet toegekend. De projecten GUP , GUP en GUP maken het gemeentelijk voorbehoud uit bij de bovengemeentelijke collector Pas na goedkeuring van het technisch plan van OP kunnen de projecten op een subsidieprogramma opgenomen worden. Page 28 of 61

29 Id: 7790 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Louis Delebecquelaan Gent Samen met verbindingsriolering Luchthavenlaan - hiervoor werden subsidies aangevraagd, maar nog niet toegekend. De projecten GUP , GUP en GUP maken het gemeentelijk voorbehoud uit bij de bovengemeentelijke collector Pas na goedkeuring van het technisch plan van OP kunnen de projecten op een subsidieprogramma opgenomen worden. Id: 7791 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Lusthoflaan nvt nvt Gent Uitvoering na het project Groenestaakstraat, wegens hydraulisch hiervan afhankelijk. Door onvoorziene onteigeningen in dossier Groenestaakstraat verschuiven naar P2. Prioriteit 1 -> Prioriteit P2. Onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Page 29 of 61

30 Id: 7792 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Schuurstraat nvt nvt Gent Verkaveling Kasteelwegel en 1 bestaande woning met ringgracht. Voor bestaande woning opstart afkoppelingsstudie. Het project betreft de privéwaterafvoer van een woning naar bestaande rioleringsinfrastructuur. Het voorzien GUPproject betreft de privéwaterafvoer van de achtergelegen woning naar de bestaande riolering in de Broekkantstraat. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. De rest van cluster betreft inderdaad nog een te verkavelen gebied waarbij in collectieve saneringsinfrastructuur voorzien dient te worden bij ontwikkeling. Id: 7793 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Nederbrugstraat nvt nvt Gent Volledige private wegenis => actor = privaat. De Nederbrugstraat betreft private wegenis en kan rechtstreeks aansluiten op het centrale gebied. Daarom kan de actor gewijzigd worden naar privé. Bijgevolg betreft het een project voor privéwaterafvoer. De prioriteit blijft ongewijzigd. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: De actor van het project GUP wordt privé. Page 30 of 61

31 Id: 7794 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Liefkensstraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn. Betreft winkel bedrijfskledij die recent ( ) werd verbouwd. In de vergunning werd gescheiden stelsel + aansluiting op openbare riolering opgelegd. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Dit werd ook opgelegd in de bouwvergunning. Het is echter niet duidelijk of de aansluiting ook daadwerkelijk gebeurd is. Bijgevolg wordt er nog geen aanpassing van het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan doorgevoerd. Id: 7795 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Brugsesteenweg nvt Bus nvt Gent Woning/gebouw 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie en rekening houdend met opgelegde voorwaarden in meest recente bouwvergunning. Verschillende bedrijven, laatste bouwvergunning dateert van 1992 (uitbreiding winkel). De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Page 31 of 61

32 Id: 7796 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Beelbroekstraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - achter het tuinbouwbedrijf ligt nog een woning langsheen private weg Lijntjespoelbad. Opstart afkoppelingsstudie. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7797 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Antoon Catriestraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - meenemen in project Antoon Catriestraat. Uitvoering afhankelijk van timing AWV. Prioriteit 1 -> prioriteit 2. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Page 32 of 61

33 Id: 7798 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Antoon Catriestraat nvt Bus nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - meenemen in project Antoon Catriestraat. Uitvoering afhankelijk van timing AWV. Prioriteit 1 -> prioriteit 2. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7799 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Antoon Catriestraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - meenemen in project Antoon Catriestraat. Uitvoering afhankelijk van timing AWV. Prioriteit 1 -> prioriteit 2. Page 33 of 61

34 De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7800 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Lauwstraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie voor individuele percelen. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7801 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Schuurstraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie. het is niet realistisch om over andere private percelen te laten aansluiten. Page 34 of 61

35 De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7803 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Beelbroekstraat nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7804 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Limbastraat nvt Bus nvt Gent Rioleringsontwerp in opmaak. Onteigeningen nodig voor aanleg buurtparking. Prioriteit 12 -> prioriteit 2. Page 35 of 61

36 In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt aan elk project een prioriteit toegekend. Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-impact van de uitvoering van het project. Uiteraard zal de uitvoering van de projecten op terrein moeten worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden voor de uitvoering toegekend.een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. De gevraagde verschuiving van de projecten kan dan ook worden gerealiseerd indien deze gebeuren conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de WUP. Id: 7805 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Vinderhoutsedam nvt nvt Gent Woningen 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie. De particulier is conform de wetgeving (Vlarem II en AWVR) verplicht om aan te sluiten op de riolering van zodra afvalwater wordt geloosd. De handhaving van deze wetgeving is toevertrouwd aan de gemeente en de rioolbeheerder. Art van Vlarem II voorziet evenwel in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan is bijgevolg niet nodig. Id: 7806 Cluster/GUP nummer: GUP /131-37, Adres: Sint-Kruis-Winkeldorp nvt nvt Gent Meenemen in Sint-Kruiswinkeldorp. Page 36 of 61

37 De stad/rioolbeheerder geeft aan dat dit project gelijktijdig zal worden uitgevoerd met OP 20632A (lopend beleid). Dit bovengemeentelijk project behoort tot prioriteitenklasse 2. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Uit te voeren wijzigingen: Voor de prioritering wordt aangegeven dat het project GUP gelijktijdig zal worden uitgevoerd met OP 20632A. Bijgevolg wordt dit project opgenomen in prioriteitenklasse 2. Id: 7807 Cluster/GUP nummer: GUP Adres: Industrieweg nvt nvt Gent Cluster: , , ;... Haven nog geen project, projectafbakening later te bepalen. De projectafbakening van het GUP-project voor de betrokken clusters is gebaseerd op de door de stad/rioolbeheerder aangeleverde info in het voortraject van de herziening van het zoneringsplan m.b.t. de scenario-analyse van de waterhuishoudingsstudie van bedrijventerrein Haven Id: 7808 Cluster/GUP nummer: GUP / Adres: Beekstraat nvt nvt Gent woningen 2de bouwlijn - opstart afkoppelingsstudie Page 37 of 61

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem 1kFxoudp Id: 4314 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied

Nadere informatie

Zoneringsplan Gent. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat Gent

Zoneringsplan Gent. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat Gent Zoneringsplan Gent 1U97wLmj Id: 6670 Cluster/GUP nummer: Adres: zandloperstraat 193 9030 Gent Betreft wijziging zonering zandloperstraat 193, 9030 Mariakerke. Een jaar geleden kochten wij de woning in

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Id: 3642 43014-207, 43014-2079, 43014-2 Adres: Kruiskenstraat, Waterstraat en Caatsweg nvt 9980 Sint-Laureins GUP's 43014-207, 43014-2079 en 43014-208 (Kruiskenstraat,

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Id: 2689 Cluster/GUP nummer: GUP-71017-195 GUP-71017-195 betreft de aansluiting van een nog te ontwikkelen verkaveling. Dit project heeft bijgevolg prioriteit -

Nadere informatie

Zoneringsplan Schelle

Zoneringsplan Schelle Zoneringsplan Schelle Id: 4312 Cluster/GUP nummer: 046-5107 Adres: Halfstraat 80 2627 Schelle Cluster is reeds gesaneerd met aansluiting op straatriool; de bewijslast werd aangeleverd en de effectieve

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Niklaas Id: 4547 Cluster/GUP nummer: GUP-46021-048 Adres: Bellestraat-Eekhoornstraat nvt nvt Sint-Niklaas Bellestraat-Eekhoornstraat (202 IE) prioriteit 9, vooruitschuiven

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle mi20bbxv Id: 5066 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied MELLE wordt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Id: 6424 Cluster/GUP nummer: GUP-34042-065 Aanleg stelsel in de Daeleweg en Drieswegel. Er ligt riolering in de desbetreffende straten. Gemeente vraagt om actie

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Id: 7216 Cluster/GUP nummer: GUP-46020-500 Aansluiting richting Sint-Pauwels (Molenbeek vormt grens tussen beide gemeentes) is logischer dan richting Sint-

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilbeek

Zoneringsplan Dilbeek Dilbeek g2nqa6q5 Id: 4276 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied Dilbeek wordt verwezen naar de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen LJUgEYFG Id: 8533 Cluster/GUP nummer: Adres: Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 44 2018 Antwerpen De bekkenraad vraagt zich af in welke mate de prioritering

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Id: 6638 Cluster/GUP nummer: GUP-34040-033 Adres: Vijfseweg nvt 8790 Waregem AWV voorziet werken in de Vijfseweg. De stad Waregem zal gelijktijdig met aanpassingen

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Londerzeel Id: 6674 Cluster/GUP nummer: Adres: Brusselsestraat 25 1840 Londerzeel Binnen de gemeente zijn enkele bovengemeentelijke projecten gedefinieerd. Telkens is langs

Nadere informatie

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg 11XJjUvG Id: 1163 Cluster/GUP nummer: 175-47 Adres: Leopoldlei 40 2220 Heist-op-den-Berg De volgende clusters zullen in de toekomst geen vuilvracht produceren. De gebouwen (weekeindverblijven)

Nadere informatie

Zoneringsplan Brasschaat

Zoneringsplan Brasschaat Zoneringsplan Brasschaat Id: 6922 Cluster/GUP nummer: 052-129-1en2 Adres: Miksebeekstraat 182-184 Bus 2930 Brasschaat Beide bedrijven zijn aangesloten en zijn dus beide geoptimaliseerd gebied. De gemeente

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat 12qhZemQ Id: 4181 Cluster/GUP nummer: 173-795 Adres: Sibbekensveldstraat 34 nvt Ternat Lange rioolaansluiting - woning is aangesloten op riolering in de straat. Volgens

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem Dilsen-Stokkem Id: 2601 Cluster/GUP nummer: 124-96 Adres: n/a n/a 3650 Dilsen-Stokkem Deze cluster is reeds aangesloten op het centraal gebied. De cluster mag dus ingedeeld worden als collectief geoptimaliseerd

Nadere informatie

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Kuurne Id: 6091 Cluster/GUP nummer: 012-587 De gemengde leiding d500 in de Steenbakkerijstraat sluit via de Termietendreef aan op PS Meersstraat en is dus aangesloten op het centraal gebied.

Nadere informatie

Zoneringsplan Heusden-Zolder

Zoneringsplan Heusden-Zolder Heusden-Zolder Id: 2814 Cluster/GUP nummer: 104-8701 Weg naar De Grauwe Steen is reeds aangesloten op de RWZI tot aan huisnummer 57. Groene cluster 104-8701 dient dus een stuk verkleind te worden. Het

Nadere informatie

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien.

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien. Zoneringsplan Diest Id: 616 161-526 Adres: Vennestraat 30 3290 Diest Conform de beslissing van AC inzake dossier B214086 wordt deze woning voorzien van een IBA. Dit geldt tevens voor de badinrichting (overdekt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Id: 6380 Cluster/GUP nummer: 42006-071 Adres: Eegene 63 9200 Dendermonde Bij de prioritering werd het project aanzien als een privé-aansluiting. Vooraleer een

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Id: 4536 Cluster/GUP nummer: GUP-43018-005 Adres: Kolonel Oscar Boultonstraat 3 9070 Zelzate Betreft slechts 1 woning - er staat geen rioleringsproject ingepland.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode GRJITOIU Id: 3287 Cluster/GUP nummer: GIP L210017 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax vraagt om voor GIP L210017 de Verbindingstraat te

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostende

Zoneringsplan Oostende Zoneringsplan Oostende E6rVqk9C Id: 5967 Cluster/GUP nummer: diverse Adres: diverse diverse 8400 Oostende 6 geplaatste IBA's. Diverse adressen: Gistelsesteenweg 582, 586A, 586 B/ Polderdijk 1 en 2/ Karperstraat3.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk 70gBRT4a Id: 2682 Cluster/GUP nummer: GUP-71016-199 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax merkt op dat deze GUP 17 verschillende locaties bevat met dezelfde

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Id: 3838 Cluster/GUP nummer: 12014-363 / 175-5032 Adres: Halfstraat z/n Bus 2220 Heist-op-den-Berg Woningen zijn foutief aan centraal gebied toegevoegd.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm Id: 4982 Cluster/GUP nummer: Adres: nvt nvt 9630 Zwalm De gemeente Zwalm kan zich niet uitspreken over de dossiers met prioriteit 2 (einddatum uitvoering 2021) en volgende

Nadere informatie

Zoneringsplan Overijse

Zoneringsplan Overijse Zoneringsplan Overijse Id: 1178 Cluster/GUP nummer: 141-141 Adres: Bekestraat 22 3090 Overijse Bekestraat 22 heeft sinds 2008 een IBA geplaatst. Mogelijks is het logischer om voor de huisnrs. 27 en 28

Nadere informatie

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Lennik Id: 808 Adres: Assesteenweg 101,105,107 1750 Lennik Assesteenweg 107, 105, 101: dit is ingekleurd als centraal gebied. Hier ligt een 2e riolering die loost in de Molenstraat. De woningen

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee Id: 6730 Cluster/GUP nummer: Adres: Markt 1 2460 Kasterlee De gemeente/rioolbeheerder vraagt geïnformeerd en betrokken te worden indien andere dan de door de gemeente/rioolbeheerder

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Id: 2807 Cluster/GUP nummer: 71070-299 Aansluiting Kerkenblookstraat oneven nummers 39 t/m 55 (groene cluster 106-300); voorstel om deze aansluiting gemeentelijk

Nadere informatie

Zoneringsplan Arendonk

Zoneringsplan Arendonk Zoneringsplan Arendonk Id: 7 Cluster/GUP nummer: Reeds uitgevoerd met het GIP A212032 (zie bijlage): cluster 151-127; 151-83; 151-73; 151-5008. Het gerealiseerde project A212032 zorgt inderdaad voor de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest Id: 615 24020-167 Adres: Turnhoutsebaan nvt 3290 Diest AWV plant op langere termijn aanleg van fietspaden vanaf Molenstede (Diest) tot Veerle-Laakdal. Vermoedelijk

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Id: 286 Cluster/GUP nummer: 039-509 Adres: Mechelbaan 361_4 en 361_6 2580 Putte Bijkomende Gup nr te voorzien voor meerdere gebouwen, wegenis is semi-openbaar Mechelbaan

Nadere informatie

Zoneringsplan Zonnebeke

Zoneringsplan Zonnebeke Zonnebeke R3yS4wrS Id: 409 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Zonnebeke zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plan(nen) en overzichtstabel worden u per

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Inhoud Inbreng bij voortraject ZP en GUP Wijzigingen in juridisch kader Herziening

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Id: 6071 Cluster/GUP nummer: GIP-project O202207: De gemeente engageert zich om het project uit te voeren. Echter de voorgestelde timing is niet haalbaar voor de

Nadere informatie

Zoneringsplan Kortrijk

Zoneringsplan Kortrijk Zoneringsplan Kortrijk Id: 2042 Cluster/GUP nummer: Cluster 012-536 Adres: Bruyningstraat 0 8500 Kortrijk Cluster te herzien ikv overlap. Zie opmerking cluster 012-4109. De onduidelijke situatie rond clusters

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

Zoneringsplan Koksijde

Zoneringsplan Koksijde Koksijde Id: 1774 Cluster/GUP nummer: 003-4300/38014-001 Adres: Ammanswallestraat 20a Bus 8670 Koksijde Ammanswallestraat: aangesloten op de riolering, privaat. De gemeente bevestigt de aansluiting van

Nadere informatie

Zoneringsplan Antwerpen

Zoneringsplan Antwerpen Zoneringsplan Antwerpen Id: 6220 Cluster/GUP nummer: 055-194 Aangesloten op de openbare riolering naar de RWZI - recente verkaveling. Volgens de stad/rioolbeheerder is cluster 055-194 reeds aangesloten

Nadere informatie

Zoneringsplan Dendermonde

Zoneringsplan Dendermonde Dendermonde Id: 6374 Cluster/GUP nummer: 026-6071 Adres: Broekkantstraat onbekend 9200 Dendermonde Iba - Op korte termijn wordt een verbouwing/uitbreiding gepland van het gebouw ter hoogte van het pompstation

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostkamp

Zoneringsplan Oostkamp Zoneringsplan Oostkamp R3yS4wrS Id: 264 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Oostkamp zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plann(en) en overzichtstabel worden

Nadere informatie

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Overzicht beslissingen Vlaamse Regering Welke investeringen komen in aanmerking Voorwaarden voor overname investeringen Ondertekenen

Nadere informatie

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Zoneringsplan Ieper Id: 200 Ieper 1100 Ieperleekanaal uitbreiding III F/1bedrijventerrein deels centraal gebied, deels individueel te optimaliseren buitengebied en rest niet ingekleurd volledig centraal

Nadere informatie

Afkoppelingen en huisaansluitingen. Forum saneringsinfrastructuur 20 september 2013

Afkoppelingen en huisaansluitingen. Forum saneringsinfrastructuur 20 september 2013 Afkoppelingen en huisaansluitingen Forum saneringsinfrastructuur 20 september 2013 Afkoppeling Wat? Afspraken Tussenkomst Huisaansluitingen Keuringen Wanneer? Wie? Onderwerp van de keuring Eisen voor de

Nadere informatie

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 1 PROCEDURE De juridische basis voor de opmaak van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkkende uitvoeringsplannen is terug te vinden in het zoneringsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Koksijde Id: 1772 Cluster/GUP nummer: 003-178/38014-004 Adres: Abdijstraat diverse 8670 Koksijde Abdijstraat: voor de gemeente hogere prioriteit, schoolomgeving, aanpalend

Nadere informatie

Zoneringsplan Aarschot

Zoneringsplan Aarschot Zoneringsplan Aarschot Id: 432 Verder naar achter gelegen, mogelijkheid om op eigen kosten lange aansluiting te voorzien bestaat, voorlopig blijft dit rode cluster. Dit geldt voor volgende cluster: 171-115:

Nadere informatie

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15 wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Overzicht Betrokken partijen Projectgegevens Werken in uitvoering» riolering» bovenbouw» dwarsprofiel Fasering / Toegankelijkheid

Nadere informatie

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan Tine Ryon Stad Poperinge 1 IBA s voor verspreide bebouwing Stad Poperinge gaat de uitdaging aan Zoneringsplan Zoneringsplan - Bepaalt

Nadere informatie

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Historiek LP categorieën (herdefiniëren) bestaande categorieën nieuwe categorieën Overeenkomst Modaliteiten voor overdracht

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen ir2cw0fh Id: 851 Liersesteenweg 435 / Rosendaalveld Hier is een nieuw regionaal Ziekenhuis vergund, aangesloten op de riolering van de Liersesteenweg, en dit zal

Nadere informatie

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen Provinciale infodagen Inhoud Rechten en plichten na het zoneringsplan Beleidstaken Centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied Collectief te optimaliseren

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalst Id: 2223 GUP-41002-021 Muntstraat Gijzegem Zie deel A (Ontwerp herzien zoneringsplan). Groene cluster 027-6311 (Muntstraat te Gijzegem-Aalst). Het gaat om een aantal

Nadere informatie

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel WELKOM Infosessie voor keurders privéwaterafvoer 26 oktober 2017 Deel I: Basis keuringen 1.1. Ministerieel Besluit 1.2. Afkeurcriteria milieuvoorwaarden 1. Basis keuringen 1.1. Ministerieel Besluit Ministerieel

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brugge Ag0RX3Be Id: 5101 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied BRUGGE

Nadere informatie

Particuliere versus collectieve IBA

Particuliere versus collectieve IBA Particuliere versus collectieve IBA Riet Lismont Projectleider kennisbeheer VLARIO Kenniscentrum en overlegplatform Rioleringen in Vlaanderen Opleidingen voor alle gerelateerde onderwerpen riolering, afvalwater

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan 21.093 Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Infovergadering 19 april 2010 1 Inhoud 1. Waterzuivering in Vlaanderen 2.

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: De Blokskens - Berkenlaan - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 5 december2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. De Blokskens - Berkenlaan

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

INFOAVOND 25 JANUARI 2017 Afkoppelingswerken op perceelsniveau

INFOAVOND 25 JANUARI 2017 Afkoppelingswerken op perceelsniveau INFOAVOND 25 JANUARI 2017 Afkoppelingswerken op perceelsniveau Wegenis-en rioleringswerken in de Oudenaardseweg Toelichting scheiden en afkoppelen van afval- en hemelwater Sectienummering of iets anders

Nadere informatie

Collector Overslag/Wegeniswerken

Collector Overslag/Wegeniswerken Collector Overslag/Wegeniswerken Ramonshoek: infoavond 10 maart 2016 Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Doel van de werken Toelichting rioleringswerken Inrichting van de nieuwe wegenis Voorbereiding

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk G0ulsq90 Id: 2135 Cluster/GUP nummer: Adres: Goedendaglaan 32 8500 Kortrijk Volgens het geoloket van www.volvanwater.be is er een GIP/OP gepland in het natuurgebied

Nadere informatie

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige 1 Inhoud Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Rol

Nadere informatie

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013 Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen VVSG 22 oktober 2013 Programma Korte voorstelling Afkoppelen van hemelwater in Vlaanderen Plan van aanpak afkoppelingen Infrax

Nadere informatie

Zoneringsplan Brugge. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5102 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent

Zoneringsplan Brugge. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5102 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent Zoneringsplan Brugge Ag0RX3Be Id: 5102 Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied BRUGGE wordt verwezen naar het collegebesluit van 16.12.2014,

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Hoe kan dit op een kwalitatieve en efficiënte manier georganiseerd worden? Wanneer? 1. Eerste ingebruikname 2. Belangrijke wijzigingen 3. Vaststelling van een inbreuk 4. Bij aanleg

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Infovergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater IBA. Luc Bal, afkoppelingsdeskundige

Individuele Behandeling van Afvalwater IBA. Luc Bal, afkoppelingsdeskundige Individuele Behandeling van Afvalwater IBA Luc Bal, afkoppelingsdeskundige 31-01-2017 Waterkwaliteit verbetert 1991 30% gezuiverd 2015 82% gezuiverd Waarom individuele zuivering? Waarom individuele zuivering?

Nadere informatie

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis -

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Project K-08-005: Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 2 februari 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering

Nadere informatie

Raad van Bestuur Bitlar

Raad van Bestuur Bitlar Raad van Bestuur Bitlar Revitalisering transportzone LAR 22 maart 2012 Agenda 1. Project revitalisering LAR Doel en stand van zaken Concepten voor de LAR Rioleringsstudie Vragenstelling 2. Beveiliging/afsluiting

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse Id: 7596 Cluster/GUP nummer: GUP-45041-018 Adres: Broeke nvt 9600 Ronse Prioriteit wijzigingen naar 2, dit moet uitgevoerd zijn voor werken op Ommegangstraat. Intussen

Nadere informatie

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat Gertjan Winten Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Vragenronde 15-12-2010 Aquafin partner for

Nadere informatie

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin 1 Inhoud Wie is RIOPACT? Wat doet RIOPACT? Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel?

Nadere informatie

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat TOELICHTING BIJ AFKOPPELINGEN OP PRIVAAT DOMEIN 1 6 JUNI 2012, THEATERZAAL

Nadere informatie

Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk. Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur

Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk. Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Afkoppelingen op privé Wegeniswerken Vragenronde

Nadere informatie

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016 Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat 9 februari 2016 Inleiding Guy Hove Schepen openbare werken AGENDA Projectvoorstelling Werken aan de nutsvoorzieningen Minder hindermaatregelen,

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

21.938B Knokstraat + Moldergem. Tom Deweirdt Dave Delrue Thomas De Latthouwer

21.938B Knokstraat + Moldergem. Tom Deweirdt Dave Delrue Thomas De Latthouwer 21.938B Knokstraat + Moldergem Tom Deweirdt Dave Delrue Thomas De Latthouwer Werken aan zuiver water De werken, aanleg riolering en wegenis Impact op het dagelijks leven Afkoppelingen Plannen wegenis Resultaat

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016 Hanepad HidroRio Brecht 24/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations Grachten Bufferbekkens 2 Pidpa-Riolering Waar vind je ons? Gratis

Nadere informatie

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 Minderhoutsestraat HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations 2 Waar vind je ons? Gratis nummer 0800 90 300

Nadere informatie

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Collector Ouwegem fase 2 Aquafin-project Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Hoorzitting 21 december 2015 1 Inhoud Verwelkoming en inleiding Projectdefiniëring Waterzuivering

Nadere informatie

Afkoppelen op privaat terrein. Tom Van Den Bossche

Afkoppelen op privaat terrein. Tom Van Den Bossche Afkoppelen op privaat terrein Tom Van Den Bossche 19/09/2017 Inhoud Wat is afkoppelen? Waarom afkoppelen? Wetgeving Wat doet de afkoppelingsdeskundige? Keuze van uitvoering, wie betaalt wat? Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden riolering 3. Afkoppelingspremie 4. Vragen?

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21908 infoavond augustus 2015 3 contactpersoon tel. e-mail Marc Van Kerckhoven 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Drongen: Afkoppeling

Nadere informatie

Collectieve aankoop/beheer IBA s. Infoavond 17 februari 2014

Collectieve aankoop/beheer IBA s. Infoavond 17 februari 2014 Collectieve aankoop/beheer IBA s Infoavond 17 februari 2014 AGENDA 1. Inleiding 2. Voorstelling systeem collectieve aankoop en beheer gemeente Wevelgem 3. Toelichting systeem en aanpak Ecobeton Water Technologies

Nadere informatie