FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen"

Transcriptie

1 BRICHT UIT GROP TR GL Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans iemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon ecundair Onderwijs Arbeidskansen GOB Ter ngelen vzw Labor Ter ngelen vzw rgon Maasland CVBA Trabajo Maasland VZW Opgeruimd VZW PRIJ: ummer 58 Afgiftekantoor Maaseik rkenningsnummer: p Ter ngelen ieuws verschijnt in januari, april, juli en oktober TD IUW KA Met Kerstmis doorbreekt God de langste, koudste en donkerste nacht. I U W 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter ngelen ieuwe naam voor Broers en zussenwerking: FAMILY TIM! De Broers en zussenwerking is een begrip in Dienstencentrum Ter ngelen. 25 jaar lang brachten ze mensen met een handicap én hun familie samen voor ontspannende of informatieve activiteiten. JAARPROGRAMMA FAMILY TIM 27 december 2012 Kerstfeestje in Open Kans 12 juni 2013 Wandelen in Opitter 04 eptember 2013 Dansnamiddag Fuego Maaseik 24 ovember 2013 Kiennamiddag t Heem Meeuwen DITCTRUM TR GL 2 en 3 maart 2013 Restaurantdagen 1 juni fuif 2 juni iemkensheuvelfeesten IHOUD Pagina 1 Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7 ieuws uit Dienstencentrum Ter ngelen Pagina 8 ieuws uit de Wikke Pagina 9 ieuws uit het Bu..O Pagina 10 ieuws uit Arbeidskansen Hoofdredactie: Dirk Cremers Redactieraad: Gunilde Celis, Miranda Lenders, Francine Lamberigts, Royakkers Ann, Alice Beliën, Ilse Cuypers, Danielle Deckers, Lydia Lamberigts, Guido Jacobs, Patrick Lemmens Lay-out: Dirk Cremers en Yana Fernandez VU: Dirk Cremers Ter ngelen ieuws verschijnt op 2500 exemplaren De LAGT nacht voor mensen op zoek naar een plaats om hun kind een levenskans te geven maar overal de deur worden gewezen door mensen onbevangen door eigen zekerheden. De KOUDT nacht voor mensen op zoek naar een woonplaats in een overgereguleerde wereld waar het juiste papier bepaalt of je recht hebt op onderdak en eten. De DOKRT nacht voor mensen opgesloten in hun paleizen van knusheid, comfort en overdaad waar menselijkheid ontbreekt en eigenbelang primeert. Met Kerstmis had God genoeg aan één ster om die nacht te doorbreken en mensen te loodsen naar een nieuwe morgen. t Is weer Kerstmis, ga toch eens naar buiten en zie of diezelfde ster niet schittert in deze nacht en ook jou wil brengen naar een nieuwe morgen. Antoon Vandeputte en witte kerst als in een droom. Met tientallen lichtjes in de boom. Kerstballen blinken. Kerstklokken klinken. De gezelligste tijd van het jaar Met het hele gezin bij elkaar. Onze kinderen en volwassenen met een beperking, de vrijwilligers en alle medewerkers van Dienstencentrum Ter ngelen wensen jullie fijne feestdagen en de beste wensen voor 2013! Het is België wint het eurovisiesongfestival en het is een periode van extreem koude winters. In datzelfde jaar komt een klein groepje samen. Het zijn broers en zussen van mensen met een verstandelijke handicap. Hun familielid wordt begeleid in Dienstencentrum Ter ngelen. Het is hun bedoeling om in familieverband activiteiten te organiseren. én jaar later gaan ze officieel van start met de broers- en zussenwerking. De prille organisatie krijgt steun van de sociale dienst van Ter ngelen. Jan Willen is de eerste voorzitter en de eerste activiteiten worden opgestart. Die activiteiten blijven gedurende de ganse geschiedenis van de broers en zussen doorlopen. nkel het aantal deelnemers gaat in stijgende lijn. Henri Leurs nam in 1999 de fakkel als voorzitter over. De focus wordt gelegd op een jaarlijkse wandeling, een kiennamiddag, een jaarlijks bal, een kerstfeest. Bovendien organiseert men geregeld een informatie-avond over een actueel thema. Verder is men steeds bereid om een serieuze hand toe te steken bij de evenementen die Ter ngelen zelf organiseert. We zijn nu 25 jaar later en de vereniging wil mee evolueren. Voortaan spreken we van Family Time. Family Time is ook op zoek naar vers bloed. ieuwe ideeën en nieuwe mensen die het bestuur kunnen versterken, zijn heel erg welkom. De huidige contactpersoon voor Family Time is Marijke Brodola. Zij is sociaal assistente en ze wil u graag verder informeren. Meer info: Marijke Brodala 089/ en Hart voor Limburg steunt Ons Kind Het streekfonds en Hart voor Limburg kwam op de valreep van 2012 nog met bijzonder goed nieuws aanzetten. Ons Kind (buitenschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs) uit Hasselt ontvangt 7500 om een bijzonder project uit te werken. Het project kreeg de naam Beweeg met dat lijf - Buiten spelen is nooit vervelen. Ons Kind zal met het geld in de loop van 2013 een aangepaste buitenspeeltuin realiseren. Ter ngelen ieuws zal later meer aandacht besteden aan Beweeg met dat lijf! Dirk Cremers Zorg op maat Onderwijs op maat Tewerkstelling op maat

2 O P K A TR GL IUW We nemen afscheid van Raymond Van Mulken Open kantoormoment Meer ruimte voor Open Kans! DITCTRUM: OP KA Voor ons was je een deel van Open Kans geworden. Je kende Open Kans van binnen en van buiten: eerst als bewoner van de Pas en later als cliënt van beschermd wonen. Al jaren werkte je als vrijwilliger mee met de technische dienst. Dit jaar werd je ernstig ziek. De laatste weken van je leven werd je verzorgd in de Oase. Jouw spontaniteit zorgde ervoor dat iedereen het graag met je te doen had. We kende je als een zorgzaam iemand die wist wat hij wou en er ook voor ging. Je familie was heel belangrijk voor je: ze waren maar een telefoontje van je vandaan. Hun nabijheid de laatste maanden heeft je veel deugd gedaan. Door alle verdriet heen denken we met plezier terug aan jou. De vele herinneringen laten een glimlach verschijnen op ons gezicht. We zijn dankbaar dat we jou gekend hebben. We zullen je missen. Brigitte op pensioen Brigitte Leroy, onze buschauffeur van het dagcentrum werd op donderdag 13 december in de bloemetjes gezet. Ze gaat immers op pensioen. Langs deze weg willen we Brigitte nogmaals bedanken voor de vele veilige busritten die ze al die jaren voor het dagcentrum gedaan heeft. Brigitte, we wensen je het allerbeste. Vreemd bezoek in Open Kans Op 26 november stonden er 2 vreemde snuiters in Open Kans. Ze kwamen kijken of er gevaarlijke producten worden gebruikt in onze werking. Het is belangrijk dat giftige of gevaarlijke zaken goed afgeschermd staan. puitbussen, verfpotten, schoonmaakproducten: alles moet veilig worden weggeborgen. Het moet ook steeds duidelijk zijn wàt er in een pot of spuitbus zit. De 2 hielden daarom een grondige inspectie. Toen ze gevraagd werden hun maskers af te zetten konden we zien wie ze waren. Onze preventie-adviseur Karel en groepschef Johan waren de inspecteurs van dienst! Open Kans wordt 30 jaar jong in 2013! Open Kans werd opgestart in nkele vrijwilligers schoten toen in actie. Ze wilden iets doen voor personen met een handicap in Bree. Volgend jaar bestaan we al 30 jaar Dat is een mooie gelegenheid om te vieren! We willen in het najaar van 2013 een opendeurdag houden. Op die manier kunnen we onze werking open stellen voor iedereen. Op 1 februari gaan we met de Open Kans-familie een feest houden. Gasten en cliënten, personeel, vrijwilligers, leden van bestuur en Gebruikersraad worden dan uitgenodigd. Later op de avond willen we ook nog een fuif houden. oteer deze dag dus al maar in je agenda! Op 9 oktober mochten de bewoners en het personeel een kijkje nemen in de nieuwe kantoren. r waren wegwijzers naar de bureaus in Passtraat 5 en Passtraat 7. Ook was er een zoektocht naar wié wààr zit. Zo vonden we alle belangrijke personen terug. r waren 51 deelnemers aan deze zoektocht. De 2 winnaars waren Mireille Cornelis en Frank Franssen. Als verrassing waren er kleine versnaperingen. Ik vond het echt goed. Marina. Dirk en Annelies nemen ook deel aan de zoektocht onder begeleiding van Kim. Oudste bewoner van de organisatie wordt 85! Leon Dirks werd op 26 november 85 jaar. Gasten en personeel van de Poort hebben op die dag een heus feestje voor Leon georganiseerd. Hij heeft er met volle teugen van genoten. Uit de oude doos van 2008: Bij ons 25-jarig bestaan (en 5 jaar OKee) kwamen zelfs de koning & koningin op bezoek. tad Bree schenkt aan Dienstencentrum Ter ngelen inds vele jaren keert het stadsbestuur van Bree een toelage uit voor personen die residentieel of in semi-internaat worden ondersteund door vzw Dienstencentrum Ter ngelen. In totaal gaat het om 46 personen. Hiervoor ontvangt de voorziening 300 per persoon die gedomicilieerd is in Bree. Graag drukken wij onze erkentelijkheid uit ten aanzien van het tadsbestuur van Bree. Deze ondersteuning wordt integraal aangewend worden om de kwaliteit van leven van personen met een handicap te maximaliseren. Dienstencentrum Ter ngelen zal initiatieven blijven nemen ten behoeve van personen met een handicap uit Bree en omgeving. Het is daarbij een enorme stimulans te weten dat tad Bree dit ten volle waardeert en ondersteunt. 2

3 A L G M De zorgsector wil en moet vernieuwen Welzijnsminister Jo Vandeurzen wil een langetermijnvisie ontwikkelen voor de zorgsector. Voor de sector voor personen met een beperking wil hij inzetten op zorgvernieuwing. De minister stelde een veranderingsmanager aan: Jean-Pierre Van Baelen. In het kader van de veranderende kijk op zorg heeft Jean- Pierre Van Baelen 20 beleidsaanbevelingen geformuleerd. Ik maak voor u een kleine selectie: - Inclusie is het uitgangspunt. Dit is een conventie van de Verenigde aties. Weinigen zijn er tegen maar het blijft veelal bij mooie woorden - Inclusieve deelname aan de samenleving is de norm (bv onderwijs, arbeid) - Investeringen voor grootschalige collectieve voorzieningen worden afgebouwd - Betutteling is uit den boze: op alle niveaus is er nood aan een cultuur van participatie - Gehandicaptenzorg blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van de individuele persoon met een handicap, zijn context en de samenleving - Reguliere zorg (niet in de voorzieningen) aanbieden voor personen met een han dicap is topprioriteit. Zij zal in hoeveelheid en in kwaliteit fors verstrekt worden - Voor wie gespecialiseerde zorg nodig heeft is er zorggarantie binnen een aanvaardbare termijn - Het vaph is geen ocmw. Haar rol zal beperkt worden tot het investeren in toegang tot gespecialiseerde zorg en is dus geen compensatie voor inkomenstekort. - De persoon met een handicap moet zijn leven zelf in handen kunnen nemen voor het uitstippelen van zijn ondersteuning. Persoonsvolgende financiering is hierbij het middel bij uitstek. - Het bestaande zorgschot op 65 jaar moet verdwijnen. - Financiering van leef- en woonkosten van de persoon met een handicap dient te gebeuren met het federale basisinkomen en niet met het Vlaamse ondersteuningsbudget. - De overheid wil betaalbaar wonen dichtbij huis mogelijk maken door versterking van systemen van sociale huisvesting en huursubsidies. Inclusieve woonformules van particulieren zullen mogelijk gemaakt worden. - De gemeenten zullen een essentiële rol krijgen. Zij zullen gesensibiliseerd worden inzake wonen, welzijn, werk, informatie, sport.. om in het sociaal beleid hierop in te zetten. Patrick Lemmens algemeen directeur Dienstencentrum Ter ngelen Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen Vlaamse regering voorziet bijkomende middelen in 2013 De Vlaamse Regering voorziet ook in 2013 bijkomende middelen. Dit past in de meerjarenbegroting die minister Vandeurzen had vooropgesteld. adat de 3 voorgaande jaren 88,8 miljoen euro bijkomend werd ingezet zal in miljoen euro extra worden gereserveerd voor gehandicaptenzorg. Van deze 30 miljoen gaat naar acties op Vlaams niveau (crisisjeugdhulp, inclusieve kinderopvang, geïnterneerden met verstandelijke handicap, algemeen welzijnswerk). Voor bijkomende personeelsomkadering in de voorzieningen werd reeds eerder afgesproken dat hiervoor bestemd is. Het overige budget ( ) wordt integraal verdeeld over de provincies (vooral rekening houdend met de bevolkingscijfers). Dit betekent dat er in Limburg voor beschikbaar is voor uitbreiding. De verdeling van het budget voor ondersteuning aan personen met een handicap verloopt volgens bepaalde regels. De plaatsen die nodig zijn voor de uitbating van de opstartende initiatieven die hebben mogen bouwen voor speciale doelgroepen hebben voorrang. Dit is de zogenaamde vipabuffer. Zam (Maasmechelen in 2012 en Het Roer in Hasselt in 2014) zijn hier voorbeelden van. a aftrek van het budget dat hiervoor nodig is wordt 20% besteed aan rechtstreeks toegankelijke hulp in de voorzieningen. Dit is laagdrempelige en minder intensieve hulp aan personen met een handicap. r wordt 40% van de overblijvende middelen besteed aan persoonlijk assistentiebudgetten zodat deze mensen zelf hulp kunnen inkopen om voornamelijk thuis geholpen te worden. Tenslotte wordt 40 % van de middelen besteed aan persoonsvolgende convenanten waarmee deze mensen naar een voorziening kunnen stappen om er zo de gepaste hulp te krijgen. ieuw is dat per provincie twee projecten mogen ingediend worden door (of voor) personen met een handicap die beschikken over een wooneenheid maar nog geen ondersteuning krijgen. Dit initiatief is bedoeld om tegemoet te komen aan de nood voor bijkomende en betaalbare huisvesting. DITCTRUM: D KAD TR GL IUW Kienen met de gasten & hun familie Op zondag 25/11/2012 organiseerde de broers- en zussenwerking van de volwassenenwerking weer een gezellige kiennamiddag voor de gasten van de tehuizen en dagcentra en hun familie. Mia Vandeninden ging voor de eerste keer mee kienen en schreef volgend artikeltje: We zijn eerst met de grote bus tot in Meeuwen gereden om te gaan kienen. Ik heb ook passant iets gewonnen. Het was een zeer leuke namiddag voor ons. Wij hebben ons goed geamuseerd. Ik heb toen in de zaal tegenover Anja gezeten. Toen er eventjes pauze was hadden we daar een lekker tasje koffie en vlaai gehad. Het was wel een haf uurtje uitgelopen. Mia Vandeninden (leefgroep Ter ycke) Praatcafé 2013 ACTIVITITKALDR DATUM Tijdstip ACTIVITIT 05/01/ u ieuwjaarsfuif 02/02/ u Carnavalsfuif 02/03/ u Restaurantdagen 30/03/ u Paasbrunch 04/05/ u Karaoke 08/06/ u Beachparty 06/07/2013 ////////// GLOT 03/08/2013 vanaf uur Barbecue 07/09/2013 ////////// GLOT 05/10/ u 02/11/ u Halloweenfuif 07/12/ u Zwarte Pietenfuif Het praatcafé is gelegen op de hoek van de Capucienenstraat en Loerstraat in Maaseik Meer info? Vooraanstaand bezoek in Ter Olme Het was interklaas met zijn 2 pieten, het paard was te moe, dus hij bleef op stal. interklaas ging zitten en riep dan iedereen een voor een bij hem, om even voor te lezen wat er stond geschreven in het grote boek. Het kwam erop neer dat iedereen goed zijn best deed in Ter Olme en lief was voor de medebewoners. Omdat interklaas zo tevreden was, kreeg elke bewoner een zakje met snoepjes en een mandarijntje. n als laatste zei interklaas nog dat ze allemaal hun bord mochten zetten. Hier waren onze bewoners erg blij mee. Ze hebben nog dagen nagepraat over de int D K A D 3

4 I M K H U V L TR GL IUW Herfstwandeling emi-internaat Woensdag 10 oktober vertrokken alle kinderen van 3, 5 en 1 met de bus of auto naar Opitter voor onze jaarlijkse herfstwandeling. Aan de pollismolen maakten de grotere kinderen een keuze uit de verschillende wandelroutes. Het werd een tocht van ongeveer 4 km door de velden en bossen. Het lopen door het lover was een aparte ervaring. Onderweg zagen we verschillende soorten paddenstoelen. ommige kinderen zagen zelfs kabouters onder de paddenstoelen. Iedereen kon zijn energie kwijt bij het op en af lopen van de helling in de bos, dit was de top van de wandeling. a de picknick was er nog even tijd om te ravotten in de speeltuin. Moe en voldaan keerde we terug naar het semi. De Bolster op bezoek bij de brandweer Op 28 november ging onze afdelingsactiviteit door met een bezoek aan de brandweer te Maasmechelen. Vooreerst mochten we kennismaken met het centrum van de centrale. De werking van de brandweer werd hier verduidelijkt. adien mochten we een bezoekje brengen in de kleedkamer waar ook enkele gasten een helm paste en één gast in de kleding sprong. Verder namen we een kijkje waar men de zuurstofflessen vult. In de garage was het indrukwekkend om het vele materiaal te zien dat in brandweerwagens is terug te vinden. Ook de skylift en de sirene mochten worden bediend.als je bij de brandweer bent, moet je zeker een keertje blussen. nkel gasten mochten dit uitproberen. Als afsluiter namen we een kijkje in de duikwagen. Het was een geslaagd bezoek, maar er had een beetje meer actie in mogen zitten. Het bolsterteam Halloween op Het emi We waren naar de kelder geweest bij de heks. Die vertelde een verhaal over een sprookje. We moesten in het donker ook voelen en proeven. ommige kinderen vonden dit eng. Buiten speelden we heksje mag ik oversteken, ja of nee?. r speelden ook 2 echte heksen mee. We aten lekkere spinnensoep, die de kookploeg klaarmaakte. We aten ook een monsterdessert met precies een afgehakte vinger erop. De feestzaal was mooi versierd. Verslag van Martijn en Jamie - emi 5 4 DITCTRUM: IMKHUVL Zelfstandigheidstraining Chrissie woont binnenkort alleen. Ze bereidt zich daarop nauwgezet voor. Hoi allemaal, Graag wil ik me even aan jullie voorstellen, ik ben Chrissie terkendries, ben 17jaar en verblijf in het Overgangshuis. Het is de bedoeling dat ik in de toekomst alleen ga wonen, ik sta bovenaan op de wachtlijst van BZW. Als voorbereiding op deze nieuwe stap in mijn leven breng ik op woensdag mijn tijd door in p4. Maria is mijn compagnon, en zit in hetzelfde schuitje, samen gaan we er voor. Op de bovenverdieping van P4 is er een studio, hier zorgen wij voor het huishouden. We stellen een menu op, doen de inkopen, plannen een activiteit, maken ons eten en houden de studio zuiver, Heel wat taakjes maar we doen dit graag! Op deze manier komen we stap voor stap een beetje dichter bij de realiteit. De meeste tijd gaat naar het koken, lekker zelf kiezen wat we willen eten, maar dan dit bereiden niet zo n eenvoudige klus. Och ja, we leren er van bij en wie weet komt er een masterchef uit de bus. Kattenkwaad kunnen we niet uithalen, daarvoor komen onze opvoedsters te veel controleren maar op deze momenten kunnen wij wel al onze vragen stellen, het is immers allemaal nieuw voor ons! u ook nog een kleine oproep: Zoals je op de foto s ziet ben ik al volop uitzet aan het sparen. Heb je spullen waar je niets meer mee doet, ik zoek nog meubeltjes, huishoudgerief en nog zoveel meer. Je mag een mailtje sturen naar het overgangshuis, ik zou hier erg blij mee zijn. Bedankt, Chrissie Herfstwandeling De Bolster Je krijgt wat je verdient, zegt het spreekwoord. en stralend herfstzonnetje begeleidde de kids van De Bolster dan ook op hun herfstwandeling in Het Goor in Kinrooi. De jongens en meisjes genoten zichtbaar van de stille natuur, het geritsel van gevallen bladeren onder hun voeten en het stappen over houten bruggetjes en knuppelpaden. Halverwege de wandeling werd de picknick boven gehaald aan de rand van een mooi vijvertje. Daarna was het tijd voor actie! De kids hielden loopwedstrijden, daagden elkaar uit voor een partijtje boomzitten en deden allerlei oefeningen op de fit-o-meter toestellen. Zelfs Anja kon niet aan deze teamspirit weerstaan en waagde zich aan een sprintduel met Karl. a onze heerlijke, afwisselende wandeltocht trokken we naar het Chirolokaal, waar de dampen van zuurkool en knackworst onze neusgaten al vlug vulden en onze magen lieten knorren. en ouderwetse hot-dog deed iedereen deugd na de fijne wandeling. Om de namiddag te besluiten werden nog oude volksspelen gedaan, zoals darts, nagelen, potten gooien en prikkebal. De herfstwandeling was alweer een mooi voorbeeld geweest van de fijne sfeer en samenwerking tussen onze 20 Bolster-kids!

5 Hij komt, hij komt... Ons huisje vol met brave kindjes Vandaag meer dan ooit, de beste vriendjes Want hij komt, hij komt! met pakjes en zakjes, Allemaal voor onze lieve schatjes. Duurt het wachten nu nog lang? sst, ik hoor hem, op de gang! ee toch niet, vals alarm, O zo lang duurt het wachten al!! Toen zagen we plots, door het raam, 2 GKK PIT! HIJ KOMT RAA!! DITCTRUM: HT ROR TR GL IUW Atelier 1 en 2 naar Het Belang van Limburg In november gingen 2 ateliergroepen op bezoek bij de drukkerij en de redactie van Het Belang van Limburg. Deze foto werd daar genomen en later ook gepubliceerd in de weekendkrant. r werd ook een aangepaste versie gemaakt ; vinden jullie de verschillen? H T R O R Welkom interklaas! In ons huisje lekker knus, We hebben het mooi versierd, speciaal voor jullie dus Lees nu maar voor uit je grote boek Voor iedereen die zoetjes is, een cadeautje en een lekkere koek! We zingen samen nog een lied, Van Dag interklaas, en Dag Zwarte Piet!!! Ons Kind Op naar de thias Arena voor ick en imon Wij kregen gratis kaarten van Het Hoeveke om naar het concert van ick en imon te gaan in de thias Arena. Deze twee ederlandse zangers draaien al jaren mee in hun thuisland en ook Vlaanderen gaat sinds een tijdje plat voor hen. Twee begeleiders trokken met een aantal bewoners van het tehuis en herpa naar de zaal voor een avond vol ambiance en toffe muziek Ze brachten allerlei nummers : de meeste liedjes gingen over liefde, maar er was ook plaats voor ontroering en dans. De int bracht zelfs een bezoek en de hele zaal zong mee met interklaas Kapoentje. Ook met het bekende Rosanne kregen ze heel de zaal mee. We waren moe van het dansen en meezingen, maar het was een superfijne avond en iedereen genoot er van met volle teugen. Heidi Vanherle en Indra Hermans Kim Reyskens bewoonster van De Hoppe aan het werk als begeleidster inds enkele weken ga ik werken op de Toverfluit. Dat is een Freinetschool in Hasselt. lke vrijdagvoormiddag ben ik daar van 9 uur tot 12 uur. Ik help juffrouw Mieke in het eerste kleuterklasje. Ik speel met de kindjes, help ze met knutselen of vertel verhaaltjes. Ook ben ik mee naar de dierenhappening in Genk geweest. Dat vonden de kindjes heel fijn en ik zelf stiekem ook. Ze leerden er vanalles over dieren : welke soorten er zijn, welk geluid ze maken, wat ze eten De kinderen die wilden mochten ook dieren knuffelen in het knuffelhoekje : er waren geitjes, een klein paardje, een ezeltje We hebben er ook een hondenshow gezien waarin er allerlei trucjes getoond werden. Als er een hond blafte, deden de kindjes dat allemaal na. Alle kindjes waren braaf, waardoor ik ook af en toe rustig kon kijken. Ik ben heel blij dat ik na lang wachten eindelijk begeleid werk kan doen! Kim Reyskens 5

6 B U B A O TR GL IUW Champignons kweken in De Wikke aar aanleiding van ons nieuw thema Paddenstoelen bij wereldoriëntatie kwam het idee om champignons te kweken in onze klas. Juf ance gooide haar connecties in de strijd én met resultaat. Voor we het wisten stonden 2 bakken met donkere aarde waarin witte schimmeldraden zaten in onze klassen. Onze nieuwsgierigheid werd al snel opgewekt door die vreemde draden. Maar de leerlingen keken ook wel wat bedenkelijk. Moesten dit nu champignons worden?? Twee dagen later zagen we al kleine witte bolletjes opduiken tussen de aarde. De dagen nadien ging het groeiproces alsmaar vlotter. Iedere morgen keken we verwonderend wat ze weer gegroeid waren die nacht. n het duurde dan ook niet lang voor we konden oogsten. De leerlingen kwamen al met lekkere recepten af waar we onze eigen champignons in konden verwerken. Toast champignon en champignonsoep stonden alvast op het menu. n smullen dat ze deden van onze eigen klaschampignons. Groetjes van de klassen juf ancy A en Daniëlle D ODRWIJ BUBAO interklaas op bezoek in De Wikke Op donderdag 6 december vierden we de verjaardag van sinterklaas. n dat hebben we zeker gedaan in de Wikke. Meester Danny trakteerde ons weer op een grappig sinterklaastoneel met zijn leerlingen. Ze lieten ons een kijkje nemen in de bakkerij waar de zwarte pieten koeken aan het maken waren. Maar het verliep niet altijd even goed want ze hadden zout in plaats van suiker gebruikt. Dat vinden wij natuurlijk niet zo lekker, maar gelukkig kwam alles wel goed op het einde. en kijkje in de ruimte Ben jij al ooit in de ruimte geweest? ee? Wij ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat we de ruimte niet naar onze klas kunnen halen. 6 amen met onze klasgenoten leren en ontdekken wij het zonnestelsel: over de verschillende planeten, hun stand ten opzichte van onze zon en nog veel meer. In onze klas hangen de verschillende planeten opgesteld. De zon neemt het meeste plaats in. In de gang hebben we een groot zonnestelsel geknutseld, zo kunnen de andere klassen die voorbij onze klas komen ook genieten van onze ruimtereis We gaan binnenkort nog een grote tentoonstelling houden hierover dus wordt zeker nog vervolgd. Ondertussen neuzen wij nog wat verder tussen die duizenden, miljoenen, sterren en onze planeten. Cynthia, Febe, ikita, Bram, Deniz, Michael, elina, Antonella, Dwayne, juf Annie & juf Linda a het zingen van enkele sinterklaasliedjes konden we de benen even losgooien met het dansen van de pietenstijl die juf Tanja en juf Cindy met veel enthousiasme voordeden. uper! Het hoogtepunt van onze namiddag was natuurlijk het bezoek van sinterklaas en zijn pieten. De leerlingen konden even een babbeltje met hem doen en kregen een lekkere snoepzak. De nodige sinterklaasliedjes mochten ook hier zeker niet ontbreken. De leerlingen keken tevreden terug op deze leuke namiddag toen de sint weer vertrok. Want hij moest natuurlijk tijdig terug op zijn boot zijn om naar huis te vertrekken. Tot volgend jaar weer sinterklaas! Tot volgend jaar weer zwarte piet! n een dikke proficiat voor de werkgroep sinterklaas voor de leuke dag! n ook een dikke duim voor meester Danny en zijn leerlingen! Verkiezingen in de Wikke Ook in de Wikke werd er geleerd rond verkiezingen. Maar liefst 5 partijen kwamen naar voor, met elk een haalbaar partijprogramma. De leerlingen leerden hoe je een partijprogramma opzet, hoe je campagne voert, verkiezingsaffiches maakt,. en uiteindelijk hoe je een geldige stem uitbrengt. Iedereen keek dan ook uit naar de verkiezingsdatum! a de telling van al de geldige stemmen, onder toeziend oog van een deurwaarder meester Rob, werd het resultaat al vlug duidelijk. De verkiezingswinnaar was de partij milies van juf Linda en juf Annie! De meeste voorkeurstemmen gingen naar Febe, die dus ook als burgemeester zetelt. Intussen werden alle posten binnen deze partij verdeeld en zijn de eerste resultaten zichtbaar in onze school. Zo hebben de schepenen van hygiëne ervoor gezorgd dat er in alle toiletten geurzakjes hangen, de handdoekrollen voorzien werden van een mooie poster,. Onder hun impuls zullen er nog heel wat verandering gebeuren. Hierbij denk ik vooral aan : een verwendag voor de jongens/meesters; een verwendag voor de juffen, een talentenshow en nog veel meer We zijn alvast benieuwd naar hun aanpak! Uit de klas van juf Annie en juf Linda : Bram, ikita, Febe, Antonella, elina, Michaël, Denis, Dwayne, Cynthia.

7 ODRWIJ BUO TR GL IUW Fotodagboek. Het eerste trimester van schooljaar in woord en beeld B U O Onthaaldagen observatiejaar Op 6 en 7 september 2012 verbleven de leerlingen van het observatiejaar in Home Fabiola te Maasmechelen. De nadruk lag vooral op het aspect samenwerken, en natuurlijk mekaar beter leren kennen. Zeeklassen OV2-fase2 Van 10 tot 14 september 2012 trokken de leerlingen naar het Blosocentrum van Blankenberge. aast enkele strandwandelingen en diverse sportactitiveiten onthouden we zeker het bezoek aan het Disney-strandsculpturenfestival en de bowling-avond. Op weg naar de groenteboer Mr. Wouter en de jongens van Groep gingen, binnen het systeem van extra-murale BGV (praktijk op verplaatsing), om de twee weken naar de groenteboer om groenten te oogsten die dan later verwerkt werden in de lessen basistraining en prestatietraining. tartviering Op woensdag 19 september 2012 organiseerde de PAG-groep in onze eetzaal de startbezinning van dit nieuwe schooljaar. Met als thema Iedereen verdient een medaille werd de Olympische gedachte gekoppeld aan de talenten die ieder van ons in zich draagt. ocio-culturele dagen 5e jaar OV3 Op 20 en 21 september 2012 verbleven onze vijfdejaars in de buurt van Hasselt. Ze bezochten er o.a. café anoniem. Vervolgens stond een geleid bezoek aan de moskee van Beringen op t programma. Overnachten deden ze in de abdij van Herckenrode. De leerlingen reageerden verrassend enthousiast op hun onderdompeling in het kloosterleven. Verwendag OV2- fase 1 Op 27 september 2012 trokken de leerlingen van fase1 van OV2 op initiatief van serviceclub 51 naar domein Pietersheim te Lanaken voor een heuse verwendag. nkele activiteiten: huifkartocht, speeltuin, dierenpark, bezoek aan de waterburcht en het optreden van de clown. Herfstklassen OV2- fase1 Deze leerlingen verbleven van 10 tot 12 oktober 2012 in het Bloso-centrum van Genk-Kattevenia. Onder leiding van monitoren werd er binnen en buiten gesport: mountainbike, netbal, badminton ook het paardrijden viel in de smaak. s Avonds werd er geknutseld en stond er een heuse muziekquiz op t programma. Dag van de afdeling Logistiek Assistent Op woensdag 17 otkober 2012, startten deze klasgroepen met een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door volksspelen. Bosklassen 2de jaar OV3 Van 22 tot 26 oktober verbleven deze leerlingen in Vakantiecentrum Home Fabiola voor sport, spel, wandeling, fietstocht naar het natuurcentrum te Opglabbeek, een kookactiviteit en een knutselavond. Kers op de taart vormt het Halloweenfeest op de laatste avond. Vroemdag OV2-fase 1 Op 23 oktober 2012 had de jaarlijkse V-vroemdag plaats op en rond het circuit van Zolder. De leerlingen mochten in de voormiddag genieten van een ritje als bijzitter in een heuse racewagen op het circuit. In de namiddag was er tijd voor een huifkartocht, ontspanning op enkele springkastelen, rondrijden met go-carts, en een spellenparcours. Herfstwandeling 3de jaar OV3 De derdejaars trokken op vrijdag 26 oktober 2012 de wandelschoenen aan richting Wurfeld. a de warme chocomelk verminderden de regenbuien. Op een boerderij bezochten ze de paardenstallen en in het natuurpark ontmoetten ze de (halfwilde) konikspaarden. ing for the climate De week van 19 tot 23 november 2012 stond in teken van het milieu, onder het motto ing for the climate. De lessen stonden in teken van het milieu en de groeiende afvalberg. Op vrijdagmiddag zongen we met de hele school in de plenzende regen het liedje in verband met de opwarming van de aarde. Activiteiten! Vrijdag 1 februari 2013: Kienavond ouderraad Zaterdag 4 mei 2013: Familiedag (opendeurdag en eetdag) Bezoek containerpark Als late milieu-activiteit bezochten de leerlingen van het observatiejaar op 30 november 2012 het containerpark. Ze kregen er deskundige uitleg in verband met sorteren en opslag van afval, en de werkwijze van een containerpark. We onthouden vooral ook de boodschap om afval te vermijden door aanpassing van het aankoopgedrag! De int op bezoek Op maandag 3 december 2012 kwam de int op bezoek bij de leerlingen van OV2. Met interklaasliedjes en gepaste animatie werd het een fijne voormiddag voor OV2, want er waren geen stoute kinderen bij! 7

8 A R B I D K A TR GL IUW Bijkomende bouw voor Labor Meeuwen Meeuwen - Labor Meeuwen nam een start in a verschillende fases van uitbreiding beschikken we nu over een bedrijfsruimte van 2700 m². nkele jaren geleden ging de gemeente over tot de uitbreiding van de KMO zone Kleine Heide, om bestaande bedrijven de mogelijkheid te geven om op deze site hun bedrijvigheid op te zetten of verder uit te breiden. Als bestaand bedrijf konden we hierop inspelen. Om aan de verdere groei te kunnen beantwoorden leek het opportuun om bij de uitbreiding van de KMO-zone, onze bijkomende infrastructuur aan te kopen. Het lijkt een uitzonderlijk gegeven om met deze stap de continuïteit te verzekeren. Het gemeentebestuur van Meeuwen- Gruitrode bood, ondanks het feit dat er meerdere gegadigden waren, de kans aan VZW Arbeidskansen om dit perceel van 1200 m² te verwerven. Op 2 augustus werd op het gemeentehuis de verkoopakte ondertekend waardoor VZW Arbeidskansen officieel eigenaar werd. Momenteel zijn we volop bezig met de plannen voor de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte. Labor Meeuwen is actief op het vlak van de verpakkingen, werkt ook intensief voor de automobielsector en zal nu, in deze nieuwe bedrijfsruimte, het assembleren van diversen onderdelen voor de klimaatregeling in de bouw van de pluimveehouderij en de varkenshouderij verder uitbouwen. Marcel eyens Opgeruimd vzw (Maaseik) en Knap vzw verhuizen en nieuwe bestemming voor de oude kleuterschool op de Burgemeester Philipslaan 8 Maaseik - Door de verhuis van de kleuterschool van Burgemeester Philipslaan naar de erste traat te Maaseik kwamen er aldaar een aantal lokalen vrij. Arbeidskansen VZW heeft van de Zusters van Liefde een gedeelte van dit gebouw in erfpacht gekregen. Het gaat concreet om een gedeelte van 3 grote leslokalen alsook de vroegere wc s. We zijn niet bij de pakken neer blijven zitten en de afdeling polyvalent medewerker van GOB Ter ngelen begon reeds in juli met opruimen en opknappen van deze lokalen. en eerste klaslokaal wordt omgebouwd tot strijkatelier (Opgeruimd vzw) en bureauruimte. en tweede leslokaal wordt omgebouwd tot een refter die ook kan gebruikt worden om vormingen te geven. Het derde leslokaal tenslotte wordt omgebouwd tot een ruimte voor arbeidszorg / Knap vzw waarin men arbeidsmarktgerichte taken kan uitvoeren. Daarnaast wordt de wcblok verkleind en komt er eveneens een berging. Doelstelling is dat deze lokalen vanaf begin 2013 zullen gebruikt worden zodat men vanuit Opgeruimd VZW naast de strijkateliers van Bocholt en Borgloon nu ook vanuit Maaseik zal werken. De mensen van Knap VZW zullen dan ook verhuizen van de Capucienenstraat naar de Burgemeester Philipslaan. Ben Knoops ARBIDKA Happy Birthday! en dikke proficiat aan Afgevaardigd Bestuurder ric Ramaekers, Alice Beliën, Anne-Mie Aengeveld en elly Konings die allen dit jaar reeds 25 jaar in dienst zijn! Dat er nog vele jaren bij mogen komen! De redactie Alice Beliën Leon10eke elly Konings DAGBOK VA ARBIDZORGMDWRKR ric Ramaekers Anne-Mie Aengeveld In het kader van een nieuwsbrief binnen het Provinciaal teunpunt Arbeidszorg (PAZ), heeft men aan één van onze arbeidszorgmedewerkers, Leontine Joosten, gevraagd om een column te schrijven over haar leven als arbeidszorgmedewerker. Al snel bleek dat ons Tientje, zoals ze genoemd wordt door haar collega s, heel wat schrijftalent in huis heeft. Daarom vinden we dan ook dat haar schrijfsels een vast plekje verdienen in onze nieuwsbrief. Op deze manier laten we iedereen een beetje meekijken in haar leven zoals het is. ven een overzicht van hoe ik bij arbeidszorg kwam. inds ik een arbeidsongeval had in 2003 werd mijn leven een onzeker iets. Ik werd behandeld door verschillende specialisten. Degene die de eerste operatie aan mijn hoofd uitvoerde wist niet echt hoe het verder zou verlopen. De operatie was geslaagd maar al de rest was afhankelijk van hoe ik zou reageren. Ik was nog in coma maar mijn leven was gered. Mijn toestand kon veranderen van leven als een plantje tot weer evolueren naar een volwaardig mens. Vanaf het moment dat ik uit coma geraakte besefte ik meteen dat dit niet de normale manier van leven was. Liggend in een bed. Kaal en met Pamper aan. Ik ging op ontdekking naar mezelf. Door vragen te stellen aan mensen waarvan ik dacht dat ze bij me hoorden probeerde ik mijn leven te zien zoals ik het ooit had geleefd. r zaten enorme gaten in mijn geheugen. Zo wist ik niet wat er gebeurd was en waarom ik in een ziekenhuis lag. Mensen begonnen me te behandelen als een kind. rgens in me verzette zich iets daartegen. Ik dacht: Ik ben volwassen en al weet ik het niet zeker, dit is niet de normale gang van zaken. Waar het nu om gaat is dat ik na lange tijd en veel verzet, niet meer pikte dat ieder me voor zijn kar wou spannen en me naar zijn hand wou zetten. ik ging gewoon weg. Ik wilde bewijzen dat ik een eigen leven kon leiden zonder censuur van mijn huisgenoten. Ik verhuisde naar Lier. a een tijdje kwamen instanties bij me aankloppen dat ik mijn geld niet zomaar kreeg maar er ook wat moest voor doen. Ik deed mijn verhaal en nam de documenten mee waarin stond beschreven wat er was gebeurd. Zo kwam ik terecht bij een instantie die GTB noemt. Zij zetten me in een bepaald arbeidsproject. Ik woonde toen in de provincie Antwerpen. Het was een stage bij een bedrijf om terug aan arbeid te wennen. Ik vond het wel oké en heb dan ook gevraagd toen de stage om was en ik opeens in een gat viel van geen dag vulling meer, en ik terug naar mijn roots ging (maar niet terug bij mijn gezin) of ze mijn dossier wilden doorzenden naar VDAB limburg. Op deze manier kwam ik bij arbeidszorg terecht. Het is een plicht maar zulke fijne dat je, nog steeds op zoek zijnde naar jezelf, je kan ontplooien naar (dit is een droom die ik hoop dat die ooit nog in vervulling kan gaan) een volwaardige job. Misschien is de tijd te kort voor mij. Ik ben soms hardleers en mijn tempo is vrij laag en iets waar ik liever niet aan denk maar wel realiteit: mijn leeftijd is niet van die aard dat ik nog decennia heb om bij te leren. Maar nog steeds hoop ik dat ik de hiaten die er zijn kan opvangen met alternatieven. (vaak erg vermoeiend om er ook te vinden) Om stap voor stap mijn leven te kunnen vullen en dat rondlummelen een luxe wordt waar je naar uitkijkt. Tientje

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013 HET HEIKE Bezigheidstehuis De Hei Kruisberg 16 2480 Dessel Editie 21 Mei Juni 2013 KARAOKE IN DE SWING Het feest kan beginnen, Want wij zijn binnen. Iedereen zong zijn eigen ding, Tijdens de karaoke in

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Groep 6 heeft gisteren een kerstoptreden gegeven in het bejaardenhuis de 10 gemeenten. Al weken hebben we hiervoor geoefend.

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen.

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen. Juli 2016 Algemeen: In de bijlage: Kom jij mixen bij Kibeo Nieuwsbrief teken en Lyme Folder Teken en Lyme Mededelingen directie. Beste ouders/verzorgers, Op school zijn we met de laatste weken bezig. We

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE. DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.VERCAEMER @DE-LELIE.BE Krantje 26 DE ROZE HUISKRANT Juli 2013 Interview met onze stagiaire We hebben sinds 4 februari een stagiaire,

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Nieuws vanuit de 3+-groep: bezoek aan de kinderboerderij

Nieuws vanuit de 3+-groep: bezoek aan de kinderboerderij NIEUWSFLITS Herfst 2014 KDV/PSZ Starrebos Nieuws vanuit de 3+-groep: bezoek aan de kinderboerderij We hebben met de kindjes van de 3+-groep een leuk uitstapje gemaakt naar de kinderboerderij. Alle 3+-kindjes

Nadere informatie

Kalender. De paashaas heeft het druk met eitjes leggen. Hij werkt zich suf om die te verstoppen en reist door het hele land.

Kalender. De paashaas heeft het druk met eitjes leggen. Hij werkt zich suf om die te verstoppen en reist door het hele land. Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 26 maart 2012 Kalender Paasvakantie van zaterdag; 31 maart 2012 tot en met zondag, 15 april 2012 Instap nieuwe kleuters maandag, 16 april 2012 Projectweek van

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels De Bosbewoners en de Boze Heks (pagina 07) Tommie (pagina 53) De Spronkels (pagina 79) Door M.G. Stoop Tekeningen: J. Garland 5 Schrijfster: M.G. Stoop ISBN: 9789462541566 Uitgegeven via: Yanga.be Yanga.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 26 tel 09 233 85 32 15 mei 2014 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Start thema Goede Voornemens

Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Start thema Goede Voornemens JANUARI 2015 VEENSTRAAT 2 7776 BE SLAGHAREN TEL: 0523 681892 WWW.SBODEVONDER.NL Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Belangrijke Data: 19 DECEMBER

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Theatergroep Locals. www.tgthelocals.com. Lesbrief

Theatergroep Locals. www.tgthelocals.com. Lesbrief Theatergroep Locals www.tgthelocals.com Lesbrief 1. Over de voorstelling De vader van Polle is ooit met de noorderzon vertrokken. Daarom denkt ze dat haar vader ontdekkingsreiziger is en dat zijn schip

Nadere informatie

Beste kinderen van De Walvis.

Beste kinderen van De Walvis. Schoolkrant Kerst 2015 Beste kinderen van De Walvis. Het jaar 2015 is bijna voorbij. Thuis gaan we eerst kerstmis vieren. Op school hebben we dat samen gedaan tijdens de kerstvieringen en het kerstdiner.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk!

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk! Kleuterkrant November & December 2013 Kerstviering In deze periode van verwachting en hoop herdenken we de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Samen met onze kleuters en E.H. Pastoor Lei Gielen

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Het krantje DECEMBER Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave. voor leerlingen, ouders en sympathisanten.

Het krantje DECEMBER Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave. voor leerlingen, ouders en sympathisanten. Het krantje DECEMBER 2016 Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave voor leerlingen, ouders en sympathisanten. Je vindt hier zowel informatie rond voorbije evenementen, als mededelingen rond aankomende

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

Poekie is verdrietig. Want zijn papa en mama gaan scheiden. Geschreven door. Mariska van der Made. Illustraties van. Dick Rink

Poekie is verdrietig. Want zijn papa en mama gaan scheiden. Geschreven door. Mariska van der Made. Illustraties van. Dick Rink Poekie is verdrietig Want zijn papa en mama gaan scheiden Geschreven door Mariska van der Made Illustraties van Dick Rink Poekie is een lief klein monstertje van vijf jaar oud. Hij woont samen met zijn

Nadere informatie

Projecttijd. Al enkele kindjes hebben een volle kaart. Wat een werkertjes!

Projecttijd. Al enkele kindjes hebben een volle kaart. Wat een werkertjes! 02 05/05/ 17 Vandaag begon de week opnieuw op dinsdag. Normaal hadden we dan schrijfkriebels, maar de jongens en meisjes van het eerste en tweede leerjaar zijn op piratenklassen en hadden de hulp van Evi

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

H utnieuws 4 2014-2015

H utnieuws 4 2014-2015 OBS de Boomhut 31 oktober 2014 H utnieuws 4 2014-2015 Locatie Bernhardlaan 10 6824 LE Arnhem 026-4433102 Locatie Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 In dit nummer: Tussenschoolseopvang Tussenschoolseopvang

Nadere informatie

Groetjes Nèvis en Janik

Groetjes Nèvis en Janik Hallo het is 8 dec. 2011. We hadden 24 nov. een afsluitavond van het eerste blok gehad. We hadden drie onderwerpen waar we iets bij deden. Bij het Italiaans gingen ze een toneelstukje doen, bij het leren

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Verslag stage ID-dance

Verslag stage ID-dance Verslag stage ID-dance 1 Gabriëlle van Tussenbroek, 4D Inhoud Motivatie (pagina 3) Algemene gegevens (pagina 4) Gesprek werkplanning (pagina 5) Verloop stageperiode (pagina 6) Afsluitende beschouwing en

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

De Sint op bezoek! De voorbereiding...

De Sint op bezoek! De voorbereiding... De voorbereiding... De Sint op bezoek! Twee weken voor het 6 december was, hebben we een lied geleerd van meester Hans en juf Ann. Dat lied ging over Sinterklaas. Er kwam in dat hij geen cadeautjes krijgt

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk Nummer 7 8 november 2017 17 november: Lootjes trekken (groep 6 t/m 8) 20 t/m 24 november: 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s) (en kind) 22 november: Schoen zetten (groep 1 t/m 8) 22 november:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

School herinneringen van groep 8

School herinneringen van groep 8 Hoi ik ben Sarah,ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8 bij meester Tom. School herinneringen van groep 8 In groep 8 ga je scholen bezoeken. We gingen naar het Wiringherlant. We reden met een bus. Eerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Kleuterkrant november - december 2015 KERSTMIS

Kleuterkrant november - december 2015 KERSTMIS Kleuterkrant november - december 2015 KERSTMIS In december kijken we uit naar het feest van Kerstmis: samen de kerstboom versieren, pakjes onder de kerstboom leggen en de lichtjes laten branden. Kerstmis,

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Chiroboekje December!

Chiroboekje December! Chiroboekje December! Hoi Allemaal, Hier zijn we weer! * We willen iedereen die komen genieten is van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Wij hebben

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

schooljaar Nieuwsbrief januari 2017

schooljaar Nieuwsbrief januari 2017 1 Een leuke afsluiter van 2016 op 20 december! Proficiat juf en leerlingen van het 6 de leerjaar jullie zijn 1 van de 10 Vlaamse klassen die mogen deelnemen aan het STEM PROJECT Ik ben een SUPER TROTSE

Nadere informatie

... afval overal! 20 de jaargang nummer 8 13 november 2014 nieuws uit leefschool de oogappel. kleuter- en lager onderwijs

... afval overal! 20 de jaargang nummer 8 13 november 2014 nieuws uit leefschool de oogappel. kleuter- en lager onderwijs 20 de jaargang nummer 8 13 november 2014 nieuws uit leefschool de oogappel. kleuter- en lager onderwijs bisdomkaai 1. 9000 gent. telefoon 09 2338532. fax 09 2243060 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

KBS de Burchtgaarde, Stoutenburgstraat 26, 4834 LP Breda Nieuwsbrief Kbs De Burchtgaarde nummer /

KBS de Burchtgaarde, Stoutenburgstraat 26, 4834 LP Breda Nieuwsbrief Kbs De Burchtgaarde nummer / KBS de Burchtgaarde, Stoutenburgstraat 26, 4834 LP Breda 076-5650828 kbsdeburchtgaarde_info@inos.nl www.burchtgaarde.nl Nieuwsbrief Kbs De Burchtgaarde nummer 8 2016/2017 09-12-2016 Algemeen Sint op school

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De Blokpers nummer 188 Pagina 5

De Blokpers nummer 188 Pagina 5 Hoi, Jongens en Meisjes van Jong Nederland Beesel. Ik ben een Zwarte Piet, jullie kennen mij wel. Ik ben die lange Zwarte Piet met dat vage brilletje die ieder jaar naar de Blokhut komt omdat er Sinterklaasbivak

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DECember 2014

NIEUWSBRIEF. DECember 2014 NIEUWSBRIEF DECember 2014 Beste ouders, We zijn al toe aan de laatste nieuwsbrief van dit jaar Op 5 december was er hoog bezoek op onze school! De Zwarte Pieten waren in hun nopjes en voelden zich de ster

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15 CARDIJNKRANT ZWAT-dag Op maandag 10 oktober gingen de leerlingen van OV1 en OV2 op ZWAT-dag. ZWAT staat voor ZWemmen en ATletiek. Met de bus trokken ze naar Hofstade. Daar deden ze de hele dag allerlei

Nadere informatie

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken.

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Klassennieuws Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Thema post Na de voorjaarsvakantie zijn we bezig geweest met het thema post. Regelmatig komt de postbode langs

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina VOORWOORD Beste Chiro-vrienden, Eerst en vooral: Dat al jullie

Nadere informatie

Vandaag gingen we naar PLOPSALAND! Hier keken we al een hele week naar uit! Verschillende attracties doen, bekende tv-sterren ontmoeten en een hele

Vandaag gingen we naar PLOPSALAND! Hier keken we al een hele week naar uit! Verschillende attracties doen, bekende tv-sterren ontmoeten en een hele Vroeg in de morgen kwamen we aan op school, als snel stond de hele gang vol met koffers. Iedereen was een beetje zenuwachtig om te vertrekken. Het wachten op de bus leek wel eindeloos Maar al snel konden

Nadere informatie