FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen"

Transcriptie

1 BRICHT UIT GROP TR GL Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans iemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon ecundair Onderwijs Arbeidskansen GOB Ter ngelen vzw Labor Ter ngelen vzw rgon Maasland CVBA Trabajo Maasland VZW Opgeruimd VZW PRIJ: ummer 58 Afgiftekantoor Maaseik rkenningsnummer: p Ter ngelen ieuws verschijnt in januari, april, juli en oktober TD IUW KA Met Kerstmis doorbreekt God de langste, koudste en donkerste nacht. I U W 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter ngelen ieuwe naam voor Broers en zussenwerking: FAMILY TIM! De Broers en zussenwerking is een begrip in Dienstencentrum Ter ngelen. 25 jaar lang brachten ze mensen met een handicap én hun familie samen voor ontspannende of informatieve activiteiten. JAARPROGRAMMA FAMILY TIM 27 december 2012 Kerstfeestje in Open Kans 12 juni 2013 Wandelen in Opitter 04 eptember 2013 Dansnamiddag Fuego Maaseik 24 ovember 2013 Kiennamiddag t Heem Meeuwen DITCTRUM TR GL 2 en 3 maart 2013 Restaurantdagen 1 juni fuif 2 juni iemkensheuvelfeesten IHOUD Pagina 1 Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7 ieuws uit Dienstencentrum Ter ngelen Pagina 8 ieuws uit de Wikke Pagina 9 ieuws uit het Bu..O Pagina 10 ieuws uit Arbeidskansen Hoofdredactie: Dirk Cremers Redactieraad: Gunilde Celis, Miranda Lenders, Francine Lamberigts, Royakkers Ann, Alice Beliën, Ilse Cuypers, Danielle Deckers, Lydia Lamberigts, Guido Jacobs, Patrick Lemmens Lay-out: Dirk Cremers en Yana Fernandez VU: Dirk Cremers Ter ngelen ieuws verschijnt op 2500 exemplaren De LAGT nacht voor mensen op zoek naar een plaats om hun kind een levenskans te geven maar overal de deur worden gewezen door mensen onbevangen door eigen zekerheden. De KOUDT nacht voor mensen op zoek naar een woonplaats in een overgereguleerde wereld waar het juiste papier bepaalt of je recht hebt op onderdak en eten. De DOKRT nacht voor mensen opgesloten in hun paleizen van knusheid, comfort en overdaad waar menselijkheid ontbreekt en eigenbelang primeert. Met Kerstmis had God genoeg aan één ster om die nacht te doorbreken en mensen te loodsen naar een nieuwe morgen. t Is weer Kerstmis, ga toch eens naar buiten en zie of diezelfde ster niet schittert in deze nacht en ook jou wil brengen naar een nieuwe morgen. Antoon Vandeputte en witte kerst als in een droom. Met tientallen lichtjes in de boom. Kerstballen blinken. Kerstklokken klinken. De gezelligste tijd van het jaar Met het hele gezin bij elkaar. Onze kinderen en volwassenen met een beperking, de vrijwilligers en alle medewerkers van Dienstencentrum Ter ngelen wensen jullie fijne feestdagen en de beste wensen voor 2013! Het is België wint het eurovisiesongfestival en het is een periode van extreem koude winters. In datzelfde jaar komt een klein groepje samen. Het zijn broers en zussen van mensen met een verstandelijke handicap. Hun familielid wordt begeleid in Dienstencentrum Ter ngelen. Het is hun bedoeling om in familieverband activiteiten te organiseren. én jaar later gaan ze officieel van start met de broers- en zussenwerking. De prille organisatie krijgt steun van de sociale dienst van Ter ngelen. Jan Willen is de eerste voorzitter en de eerste activiteiten worden opgestart. Die activiteiten blijven gedurende de ganse geschiedenis van de broers en zussen doorlopen. nkel het aantal deelnemers gaat in stijgende lijn. Henri Leurs nam in 1999 de fakkel als voorzitter over. De focus wordt gelegd op een jaarlijkse wandeling, een kiennamiddag, een jaarlijks bal, een kerstfeest. Bovendien organiseert men geregeld een informatie-avond over een actueel thema. Verder is men steeds bereid om een serieuze hand toe te steken bij de evenementen die Ter ngelen zelf organiseert. We zijn nu 25 jaar later en de vereniging wil mee evolueren. Voortaan spreken we van Family Time. Family Time is ook op zoek naar vers bloed. ieuwe ideeën en nieuwe mensen die het bestuur kunnen versterken, zijn heel erg welkom. De huidige contactpersoon voor Family Time is Marijke Brodola. Zij is sociaal assistente en ze wil u graag verder informeren. Meer info: Marijke Brodala 089/ en Hart voor Limburg steunt Ons Kind Het streekfonds en Hart voor Limburg kwam op de valreep van 2012 nog met bijzonder goed nieuws aanzetten. Ons Kind (buitenschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs) uit Hasselt ontvangt 7500 om een bijzonder project uit te werken. Het project kreeg de naam Beweeg met dat lijf - Buiten spelen is nooit vervelen. Ons Kind zal met het geld in de loop van 2013 een aangepaste buitenspeeltuin realiseren. Ter ngelen ieuws zal later meer aandacht besteden aan Beweeg met dat lijf! Dirk Cremers Zorg op maat Onderwijs op maat Tewerkstelling op maat

2 O P K A TR GL IUW We nemen afscheid van Raymond Van Mulken Open kantoormoment Meer ruimte voor Open Kans! DITCTRUM: OP KA Voor ons was je een deel van Open Kans geworden. Je kende Open Kans van binnen en van buiten: eerst als bewoner van de Pas en later als cliënt van beschermd wonen. Al jaren werkte je als vrijwilliger mee met de technische dienst. Dit jaar werd je ernstig ziek. De laatste weken van je leven werd je verzorgd in de Oase. Jouw spontaniteit zorgde ervoor dat iedereen het graag met je te doen had. We kende je als een zorgzaam iemand die wist wat hij wou en er ook voor ging. Je familie was heel belangrijk voor je: ze waren maar een telefoontje van je vandaan. Hun nabijheid de laatste maanden heeft je veel deugd gedaan. Door alle verdriet heen denken we met plezier terug aan jou. De vele herinneringen laten een glimlach verschijnen op ons gezicht. We zijn dankbaar dat we jou gekend hebben. We zullen je missen. Brigitte op pensioen Brigitte Leroy, onze buschauffeur van het dagcentrum werd op donderdag 13 december in de bloemetjes gezet. Ze gaat immers op pensioen. Langs deze weg willen we Brigitte nogmaals bedanken voor de vele veilige busritten die ze al die jaren voor het dagcentrum gedaan heeft. Brigitte, we wensen je het allerbeste. Vreemd bezoek in Open Kans Op 26 november stonden er 2 vreemde snuiters in Open Kans. Ze kwamen kijken of er gevaarlijke producten worden gebruikt in onze werking. Het is belangrijk dat giftige of gevaarlijke zaken goed afgeschermd staan. puitbussen, verfpotten, schoonmaakproducten: alles moet veilig worden weggeborgen. Het moet ook steeds duidelijk zijn wàt er in een pot of spuitbus zit. De 2 hielden daarom een grondige inspectie. Toen ze gevraagd werden hun maskers af te zetten konden we zien wie ze waren. Onze preventie-adviseur Karel en groepschef Johan waren de inspecteurs van dienst! Open Kans wordt 30 jaar jong in 2013! Open Kans werd opgestart in nkele vrijwilligers schoten toen in actie. Ze wilden iets doen voor personen met een handicap in Bree. Volgend jaar bestaan we al 30 jaar Dat is een mooie gelegenheid om te vieren! We willen in het najaar van 2013 een opendeurdag houden. Op die manier kunnen we onze werking open stellen voor iedereen. Op 1 februari gaan we met de Open Kans-familie een feest houden. Gasten en cliënten, personeel, vrijwilligers, leden van bestuur en Gebruikersraad worden dan uitgenodigd. Later op de avond willen we ook nog een fuif houden. oteer deze dag dus al maar in je agenda! Op 9 oktober mochten de bewoners en het personeel een kijkje nemen in de nieuwe kantoren. r waren wegwijzers naar de bureaus in Passtraat 5 en Passtraat 7. Ook was er een zoektocht naar wié wààr zit. Zo vonden we alle belangrijke personen terug. r waren 51 deelnemers aan deze zoektocht. De 2 winnaars waren Mireille Cornelis en Frank Franssen. Als verrassing waren er kleine versnaperingen. Ik vond het echt goed. Marina. Dirk en Annelies nemen ook deel aan de zoektocht onder begeleiding van Kim. Oudste bewoner van de organisatie wordt 85! Leon Dirks werd op 26 november 85 jaar. Gasten en personeel van de Poort hebben op die dag een heus feestje voor Leon georganiseerd. Hij heeft er met volle teugen van genoten. Uit de oude doos van 2008: Bij ons 25-jarig bestaan (en 5 jaar OKee) kwamen zelfs de koning & koningin op bezoek. tad Bree schenkt aan Dienstencentrum Ter ngelen inds vele jaren keert het stadsbestuur van Bree een toelage uit voor personen die residentieel of in semi-internaat worden ondersteund door vzw Dienstencentrum Ter ngelen. In totaal gaat het om 46 personen. Hiervoor ontvangt de voorziening 300 per persoon die gedomicilieerd is in Bree. Graag drukken wij onze erkentelijkheid uit ten aanzien van het tadsbestuur van Bree. Deze ondersteuning wordt integraal aangewend worden om de kwaliteit van leven van personen met een handicap te maximaliseren. Dienstencentrum Ter ngelen zal initiatieven blijven nemen ten behoeve van personen met een handicap uit Bree en omgeving. Het is daarbij een enorme stimulans te weten dat tad Bree dit ten volle waardeert en ondersteunt. 2

3 A L G M De zorgsector wil en moet vernieuwen Welzijnsminister Jo Vandeurzen wil een langetermijnvisie ontwikkelen voor de zorgsector. Voor de sector voor personen met een beperking wil hij inzetten op zorgvernieuwing. De minister stelde een veranderingsmanager aan: Jean-Pierre Van Baelen. In het kader van de veranderende kijk op zorg heeft Jean- Pierre Van Baelen 20 beleidsaanbevelingen geformuleerd. Ik maak voor u een kleine selectie: - Inclusie is het uitgangspunt. Dit is een conventie van de Verenigde aties. Weinigen zijn er tegen maar het blijft veelal bij mooie woorden - Inclusieve deelname aan de samenleving is de norm (bv onderwijs, arbeid) - Investeringen voor grootschalige collectieve voorzieningen worden afgebouwd - Betutteling is uit den boze: op alle niveaus is er nood aan een cultuur van participatie - Gehandicaptenzorg blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van de individuele persoon met een handicap, zijn context en de samenleving - Reguliere zorg (niet in de voorzieningen) aanbieden voor personen met een han dicap is topprioriteit. Zij zal in hoeveelheid en in kwaliteit fors verstrekt worden - Voor wie gespecialiseerde zorg nodig heeft is er zorggarantie binnen een aanvaardbare termijn - Het vaph is geen ocmw. Haar rol zal beperkt worden tot het investeren in toegang tot gespecialiseerde zorg en is dus geen compensatie voor inkomenstekort. - De persoon met een handicap moet zijn leven zelf in handen kunnen nemen voor het uitstippelen van zijn ondersteuning. Persoonsvolgende financiering is hierbij het middel bij uitstek. - Het bestaande zorgschot op 65 jaar moet verdwijnen. - Financiering van leef- en woonkosten van de persoon met een handicap dient te gebeuren met het federale basisinkomen en niet met het Vlaamse ondersteuningsbudget. - De overheid wil betaalbaar wonen dichtbij huis mogelijk maken door versterking van systemen van sociale huisvesting en huursubsidies. Inclusieve woonformules van particulieren zullen mogelijk gemaakt worden. - De gemeenten zullen een essentiële rol krijgen. Zij zullen gesensibiliseerd worden inzake wonen, welzijn, werk, informatie, sport.. om in het sociaal beleid hierop in te zetten. Patrick Lemmens algemeen directeur Dienstencentrum Ter ngelen Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen Vlaamse regering voorziet bijkomende middelen in 2013 De Vlaamse Regering voorziet ook in 2013 bijkomende middelen. Dit past in de meerjarenbegroting die minister Vandeurzen had vooropgesteld. adat de 3 voorgaande jaren 88,8 miljoen euro bijkomend werd ingezet zal in miljoen euro extra worden gereserveerd voor gehandicaptenzorg. Van deze 30 miljoen gaat naar acties op Vlaams niveau (crisisjeugdhulp, inclusieve kinderopvang, geïnterneerden met verstandelijke handicap, algemeen welzijnswerk). Voor bijkomende personeelsomkadering in de voorzieningen werd reeds eerder afgesproken dat hiervoor bestemd is. Het overige budget ( ) wordt integraal verdeeld over de provincies (vooral rekening houdend met de bevolkingscijfers). Dit betekent dat er in Limburg voor beschikbaar is voor uitbreiding. De verdeling van het budget voor ondersteuning aan personen met een handicap verloopt volgens bepaalde regels. De plaatsen die nodig zijn voor de uitbating van de opstartende initiatieven die hebben mogen bouwen voor speciale doelgroepen hebben voorrang. Dit is de zogenaamde vipabuffer. Zam (Maasmechelen in 2012 en Het Roer in Hasselt in 2014) zijn hier voorbeelden van. a aftrek van het budget dat hiervoor nodig is wordt 20% besteed aan rechtstreeks toegankelijke hulp in de voorzieningen. Dit is laagdrempelige en minder intensieve hulp aan personen met een handicap. r wordt 40% van de overblijvende middelen besteed aan persoonlijk assistentiebudgetten zodat deze mensen zelf hulp kunnen inkopen om voornamelijk thuis geholpen te worden. Tenslotte wordt 40 % van de middelen besteed aan persoonsvolgende convenanten waarmee deze mensen naar een voorziening kunnen stappen om er zo de gepaste hulp te krijgen. ieuw is dat per provincie twee projecten mogen ingediend worden door (of voor) personen met een handicap die beschikken over een wooneenheid maar nog geen ondersteuning krijgen. Dit initiatief is bedoeld om tegemoet te komen aan de nood voor bijkomende en betaalbare huisvesting. DITCTRUM: D KAD TR GL IUW Kienen met de gasten & hun familie Op zondag 25/11/2012 organiseerde de broers- en zussenwerking van de volwassenenwerking weer een gezellige kiennamiddag voor de gasten van de tehuizen en dagcentra en hun familie. Mia Vandeninden ging voor de eerste keer mee kienen en schreef volgend artikeltje: We zijn eerst met de grote bus tot in Meeuwen gereden om te gaan kienen. Ik heb ook passant iets gewonnen. Het was een zeer leuke namiddag voor ons. Wij hebben ons goed geamuseerd. Ik heb toen in de zaal tegenover Anja gezeten. Toen er eventjes pauze was hadden we daar een lekker tasje koffie en vlaai gehad. Het was wel een haf uurtje uitgelopen. Mia Vandeninden (leefgroep Ter ycke) Praatcafé 2013 ACTIVITITKALDR DATUM Tijdstip ACTIVITIT 05/01/ u ieuwjaarsfuif 02/02/ u Carnavalsfuif 02/03/ u Restaurantdagen 30/03/ u Paasbrunch 04/05/ u Karaoke 08/06/ u Beachparty 06/07/2013 ////////// GLOT 03/08/2013 vanaf uur Barbecue 07/09/2013 ////////// GLOT 05/10/ u 02/11/ u Halloweenfuif 07/12/ u Zwarte Pietenfuif Het praatcafé is gelegen op de hoek van de Capucienenstraat en Loerstraat in Maaseik Meer info? Vooraanstaand bezoek in Ter Olme Het was interklaas met zijn 2 pieten, het paard was te moe, dus hij bleef op stal. interklaas ging zitten en riep dan iedereen een voor een bij hem, om even voor te lezen wat er stond geschreven in het grote boek. Het kwam erop neer dat iedereen goed zijn best deed in Ter Olme en lief was voor de medebewoners. Omdat interklaas zo tevreden was, kreeg elke bewoner een zakje met snoepjes en een mandarijntje. n als laatste zei interklaas nog dat ze allemaal hun bord mochten zetten. Hier waren onze bewoners erg blij mee. Ze hebben nog dagen nagepraat over de int D K A D 3

4 I M K H U V L TR GL IUW Herfstwandeling emi-internaat Woensdag 10 oktober vertrokken alle kinderen van 3, 5 en 1 met de bus of auto naar Opitter voor onze jaarlijkse herfstwandeling. Aan de pollismolen maakten de grotere kinderen een keuze uit de verschillende wandelroutes. Het werd een tocht van ongeveer 4 km door de velden en bossen. Het lopen door het lover was een aparte ervaring. Onderweg zagen we verschillende soorten paddenstoelen. ommige kinderen zagen zelfs kabouters onder de paddenstoelen. Iedereen kon zijn energie kwijt bij het op en af lopen van de helling in de bos, dit was de top van de wandeling. a de picknick was er nog even tijd om te ravotten in de speeltuin. Moe en voldaan keerde we terug naar het semi. De Bolster op bezoek bij de brandweer Op 28 november ging onze afdelingsactiviteit door met een bezoek aan de brandweer te Maasmechelen. Vooreerst mochten we kennismaken met het centrum van de centrale. De werking van de brandweer werd hier verduidelijkt. adien mochten we een bezoekje brengen in de kleedkamer waar ook enkele gasten een helm paste en één gast in de kleding sprong. Verder namen we een kijkje waar men de zuurstofflessen vult. In de garage was het indrukwekkend om het vele materiaal te zien dat in brandweerwagens is terug te vinden. Ook de skylift en de sirene mochten worden bediend.als je bij de brandweer bent, moet je zeker een keertje blussen. nkel gasten mochten dit uitproberen. Als afsluiter namen we een kijkje in de duikwagen. Het was een geslaagd bezoek, maar er had een beetje meer actie in mogen zitten. Het bolsterteam Halloween op Het emi We waren naar de kelder geweest bij de heks. Die vertelde een verhaal over een sprookje. We moesten in het donker ook voelen en proeven. ommige kinderen vonden dit eng. Buiten speelden we heksje mag ik oversteken, ja of nee?. r speelden ook 2 echte heksen mee. We aten lekkere spinnensoep, die de kookploeg klaarmaakte. We aten ook een monsterdessert met precies een afgehakte vinger erop. De feestzaal was mooi versierd. Verslag van Martijn en Jamie - emi 5 4 DITCTRUM: IMKHUVL Zelfstandigheidstraining Chrissie woont binnenkort alleen. Ze bereidt zich daarop nauwgezet voor. Hoi allemaal, Graag wil ik me even aan jullie voorstellen, ik ben Chrissie terkendries, ben 17jaar en verblijf in het Overgangshuis. Het is de bedoeling dat ik in de toekomst alleen ga wonen, ik sta bovenaan op de wachtlijst van BZW. Als voorbereiding op deze nieuwe stap in mijn leven breng ik op woensdag mijn tijd door in p4. Maria is mijn compagnon, en zit in hetzelfde schuitje, samen gaan we er voor. Op de bovenverdieping van P4 is er een studio, hier zorgen wij voor het huishouden. We stellen een menu op, doen de inkopen, plannen een activiteit, maken ons eten en houden de studio zuiver, Heel wat taakjes maar we doen dit graag! Op deze manier komen we stap voor stap een beetje dichter bij de realiteit. De meeste tijd gaat naar het koken, lekker zelf kiezen wat we willen eten, maar dan dit bereiden niet zo n eenvoudige klus. Och ja, we leren er van bij en wie weet komt er een masterchef uit de bus. Kattenkwaad kunnen we niet uithalen, daarvoor komen onze opvoedsters te veel controleren maar op deze momenten kunnen wij wel al onze vragen stellen, het is immers allemaal nieuw voor ons! u ook nog een kleine oproep: Zoals je op de foto s ziet ben ik al volop uitzet aan het sparen. Heb je spullen waar je niets meer mee doet, ik zoek nog meubeltjes, huishoudgerief en nog zoveel meer. Je mag een mailtje sturen naar het overgangshuis, ik zou hier erg blij mee zijn. Bedankt, Chrissie Herfstwandeling De Bolster Je krijgt wat je verdient, zegt het spreekwoord. en stralend herfstzonnetje begeleidde de kids van De Bolster dan ook op hun herfstwandeling in Het Goor in Kinrooi. De jongens en meisjes genoten zichtbaar van de stille natuur, het geritsel van gevallen bladeren onder hun voeten en het stappen over houten bruggetjes en knuppelpaden. Halverwege de wandeling werd de picknick boven gehaald aan de rand van een mooi vijvertje. Daarna was het tijd voor actie! De kids hielden loopwedstrijden, daagden elkaar uit voor een partijtje boomzitten en deden allerlei oefeningen op de fit-o-meter toestellen. Zelfs Anja kon niet aan deze teamspirit weerstaan en waagde zich aan een sprintduel met Karl. a onze heerlijke, afwisselende wandeltocht trokken we naar het Chirolokaal, waar de dampen van zuurkool en knackworst onze neusgaten al vlug vulden en onze magen lieten knorren. en ouderwetse hot-dog deed iedereen deugd na de fijne wandeling. Om de namiddag te besluiten werden nog oude volksspelen gedaan, zoals darts, nagelen, potten gooien en prikkebal. De herfstwandeling was alweer een mooi voorbeeld geweest van de fijne sfeer en samenwerking tussen onze 20 Bolster-kids!

5 Hij komt, hij komt... Ons huisje vol met brave kindjes Vandaag meer dan ooit, de beste vriendjes Want hij komt, hij komt! met pakjes en zakjes, Allemaal voor onze lieve schatjes. Duurt het wachten nu nog lang? sst, ik hoor hem, op de gang! ee toch niet, vals alarm, O zo lang duurt het wachten al!! Toen zagen we plots, door het raam, 2 GKK PIT! HIJ KOMT RAA!! DITCTRUM: HT ROR TR GL IUW Atelier 1 en 2 naar Het Belang van Limburg In november gingen 2 ateliergroepen op bezoek bij de drukkerij en de redactie van Het Belang van Limburg. Deze foto werd daar genomen en later ook gepubliceerd in de weekendkrant. r werd ook een aangepaste versie gemaakt ; vinden jullie de verschillen? H T R O R Welkom interklaas! In ons huisje lekker knus, We hebben het mooi versierd, speciaal voor jullie dus Lees nu maar voor uit je grote boek Voor iedereen die zoetjes is, een cadeautje en een lekkere koek! We zingen samen nog een lied, Van Dag interklaas, en Dag Zwarte Piet!!! Ons Kind Op naar de thias Arena voor ick en imon Wij kregen gratis kaarten van Het Hoeveke om naar het concert van ick en imon te gaan in de thias Arena. Deze twee ederlandse zangers draaien al jaren mee in hun thuisland en ook Vlaanderen gaat sinds een tijdje plat voor hen. Twee begeleiders trokken met een aantal bewoners van het tehuis en herpa naar de zaal voor een avond vol ambiance en toffe muziek Ze brachten allerlei nummers : de meeste liedjes gingen over liefde, maar er was ook plaats voor ontroering en dans. De int bracht zelfs een bezoek en de hele zaal zong mee met interklaas Kapoentje. Ook met het bekende Rosanne kregen ze heel de zaal mee. We waren moe van het dansen en meezingen, maar het was een superfijne avond en iedereen genoot er van met volle teugen. Heidi Vanherle en Indra Hermans Kim Reyskens bewoonster van De Hoppe aan het werk als begeleidster inds enkele weken ga ik werken op de Toverfluit. Dat is een Freinetschool in Hasselt. lke vrijdagvoormiddag ben ik daar van 9 uur tot 12 uur. Ik help juffrouw Mieke in het eerste kleuterklasje. Ik speel met de kindjes, help ze met knutselen of vertel verhaaltjes. Ook ben ik mee naar de dierenhappening in Genk geweest. Dat vonden de kindjes heel fijn en ik zelf stiekem ook. Ze leerden er vanalles over dieren : welke soorten er zijn, welk geluid ze maken, wat ze eten De kinderen die wilden mochten ook dieren knuffelen in het knuffelhoekje : er waren geitjes, een klein paardje, een ezeltje We hebben er ook een hondenshow gezien waarin er allerlei trucjes getoond werden. Als er een hond blafte, deden de kindjes dat allemaal na. Alle kindjes waren braaf, waardoor ik ook af en toe rustig kon kijken. Ik ben heel blij dat ik na lang wachten eindelijk begeleid werk kan doen! Kim Reyskens 5

6 B U B A O TR GL IUW Champignons kweken in De Wikke aar aanleiding van ons nieuw thema Paddenstoelen bij wereldoriëntatie kwam het idee om champignons te kweken in onze klas. Juf ance gooide haar connecties in de strijd én met resultaat. Voor we het wisten stonden 2 bakken met donkere aarde waarin witte schimmeldraden zaten in onze klassen. Onze nieuwsgierigheid werd al snel opgewekt door die vreemde draden. Maar de leerlingen keken ook wel wat bedenkelijk. Moesten dit nu champignons worden?? Twee dagen later zagen we al kleine witte bolletjes opduiken tussen de aarde. De dagen nadien ging het groeiproces alsmaar vlotter. Iedere morgen keken we verwonderend wat ze weer gegroeid waren die nacht. n het duurde dan ook niet lang voor we konden oogsten. De leerlingen kwamen al met lekkere recepten af waar we onze eigen champignons in konden verwerken. Toast champignon en champignonsoep stonden alvast op het menu. n smullen dat ze deden van onze eigen klaschampignons. Groetjes van de klassen juf ancy A en Daniëlle D ODRWIJ BUBAO interklaas op bezoek in De Wikke Op donderdag 6 december vierden we de verjaardag van sinterklaas. n dat hebben we zeker gedaan in de Wikke. Meester Danny trakteerde ons weer op een grappig sinterklaastoneel met zijn leerlingen. Ze lieten ons een kijkje nemen in de bakkerij waar de zwarte pieten koeken aan het maken waren. Maar het verliep niet altijd even goed want ze hadden zout in plaats van suiker gebruikt. Dat vinden wij natuurlijk niet zo lekker, maar gelukkig kwam alles wel goed op het einde. en kijkje in de ruimte Ben jij al ooit in de ruimte geweest? ee? Wij ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat we de ruimte niet naar onze klas kunnen halen. 6 amen met onze klasgenoten leren en ontdekken wij het zonnestelsel: over de verschillende planeten, hun stand ten opzichte van onze zon en nog veel meer. In onze klas hangen de verschillende planeten opgesteld. De zon neemt het meeste plaats in. In de gang hebben we een groot zonnestelsel geknutseld, zo kunnen de andere klassen die voorbij onze klas komen ook genieten van onze ruimtereis We gaan binnenkort nog een grote tentoonstelling houden hierover dus wordt zeker nog vervolgd. Ondertussen neuzen wij nog wat verder tussen die duizenden, miljoenen, sterren en onze planeten. Cynthia, Febe, ikita, Bram, Deniz, Michael, elina, Antonella, Dwayne, juf Annie & juf Linda a het zingen van enkele sinterklaasliedjes konden we de benen even losgooien met het dansen van de pietenstijl die juf Tanja en juf Cindy met veel enthousiasme voordeden. uper! Het hoogtepunt van onze namiddag was natuurlijk het bezoek van sinterklaas en zijn pieten. De leerlingen konden even een babbeltje met hem doen en kregen een lekkere snoepzak. De nodige sinterklaasliedjes mochten ook hier zeker niet ontbreken. De leerlingen keken tevreden terug op deze leuke namiddag toen de sint weer vertrok. Want hij moest natuurlijk tijdig terug op zijn boot zijn om naar huis te vertrekken. Tot volgend jaar weer sinterklaas! Tot volgend jaar weer zwarte piet! n een dikke proficiat voor de werkgroep sinterklaas voor de leuke dag! n ook een dikke duim voor meester Danny en zijn leerlingen! Verkiezingen in de Wikke Ook in de Wikke werd er geleerd rond verkiezingen. Maar liefst 5 partijen kwamen naar voor, met elk een haalbaar partijprogramma. De leerlingen leerden hoe je een partijprogramma opzet, hoe je campagne voert, verkiezingsaffiches maakt,. en uiteindelijk hoe je een geldige stem uitbrengt. Iedereen keek dan ook uit naar de verkiezingsdatum! a de telling van al de geldige stemmen, onder toeziend oog van een deurwaarder meester Rob, werd het resultaat al vlug duidelijk. De verkiezingswinnaar was de partij milies van juf Linda en juf Annie! De meeste voorkeurstemmen gingen naar Febe, die dus ook als burgemeester zetelt. Intussen werden alle posten binnen deze partij verdeeld en zijn de eerste resultaten zichtbaar in onze school. Zo hebben de schepenen van hygiëne ervoor gezorgd dat er in alle toiletten geurzakjes hangen, de handdoekrollen voorzien werden van een mooie poster,. Onder hun impuls zullen er nog heel wat verandering gebeuren. Hierbij denk ik vooral aan : een verwendag voor de jongens/meesters; een verwendag voor de juffen, een talentenshow en nog veel meer We zijn alvast benieuwd naar hun aanpak! Uit de klas van juf Annie en juf Linda : Bram, ikita, Febe, Antonella, elina, Michaël, Denis, Dwayne, Cynthia.

7 ODRWIJ BUO TR GL IUW Fotodagboek. Het eerste trimester van schooljaar in woord en beeld B U O Onthaaldagen observatiejaar Op 6 en 7 september 2012 verbleven de leerlingen van het observatiejaar in Home Fabiola te Maasmechelen. De nadruk lag vooral op het aspect samenwerken, en natuurlijk mekaar beter leren kennen. Zeeklassen OV2-fase2 Van 10 tot 14 september 2012 trokken de leerlingen naar het Blosocentrum van Blankenberge. aast enkele strandwandelingen en diverse sportactitiveiten onthouden we zeker het bezoek aan het Disney-strandsculpturenfestival en de bowling-avond. Op weg naar de groenteboer Mr. Wouter en de jongens van Groep gingen, binnen het systeem van extra-murale BGV (praktijk op verplaatsing), om de twee weken naar de groenteboer om groenten te oogsten die dan later verwerkt werden in de lessen basistraining en prestatietraining. tartviering Op woensdag 19 september 2012 organiseerde de PAG-groep in onze eetzaal de startbezinning van dit nieuwe schooljaar. Met als thema Iedereen verdient een medaille werd de Olympische gedachte gekoppeld aan de talenten die ieder van ons in zich draagt. ocio-culturele dagen 5e jaar OV3 Op 20 en 21 september 2012 verbleven onze vijfdejaars in de buurt van Hasselt. Ze bezochten er o.a. café anoniem. Vervolgens stond een geleid bezoek aan de moskee van Beringen op t programma. Overnachten deden ze in de abdij van Herckenrode. De leerlingen reageerden verrassend enthousiast op hun onderdompeling in het kloosterleven. Verwendag OV2- fase 1 Op 27 september 2012 trokken de leerlingen van fase1 van OV2 op initiatief van serviceclub 51 naar domein Pietersheim te Lanaken voor een heuse verwendag. nkele activiteiten: huifkartocht, speeltuin, dierenpark, bezoek aan de waterburcht en het optreden van de clown. Herfstklassen OV2- fase1 Deze leerlingen verbleven van 10 tot 12 oktober 2012 in het Bloso-centrum van Genk-Kattevenia. Onder leiding van monitoren werd er binnen en buiten gesport: mountainbike, netbal, badminton ook het paardrijden viel in de smaak. s Avonds werd er geknutseld en stond er een heuse muziekquiz op t programma. Dag van de afdeling Logistiek Assistent Op woensdag 17 otkober 2012, startten deze klasgroepen met een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door volksspelen. Bosklassen 2de jaar OV3 Van 22 tot 26 oktober verbleven deze leerlingen in Vakantiecentrum Home Fabiola voor sport, spel, wandeling, fietstocht naar het natuurcentrum te Opglabbeek, een kookactiviteit en een knutselavond. Kers op de taart vormt het Halloweenfeest op de laatste avond. Vroemdag OV2-fase 1 Op 23 oktober 2012 had de jaarlijkse V-vroemdag plaats op en rond het circuit van Zolder. De leerlingen mochten in de voormiddag genieten van een ritje als bijzitter in een heuse racewagen op het circuit. In de namiddag was er tijd voor een huifkartocht, ontspanning op enkele springkastelen, rondrijden met go-carts, en een spellenparcours. Herfstwandeling 3de jaar OV3 De derdejaars trokken op vrijdag 26 oktober 2012 de wandelschoenen aan richting Wurfeld. a de warme chocomelk verminderden de regenbuien. Op een boerderij bezochten ze de paardenstallen en in het natuurpark ontmoetten ze de (halfwilde) konikspaarden. ing for the climate De week van 19 tot 23 november 2012 stond in teken van het milieu, onder het motto ing for the climate. De lessen stonden in teken van het milieu en de groeiende afvalberg. Op vrijdagmiddag zongen we met de hele school in de plenzende regen het liedje in verband met de opwarming van de aarde. Activiteiten! Vrijdag 1 februari 2013: Kienavond ouderraad Zaterdag 4 mei 2013: Familiedag (opendeurdag en eetdag) Bezoek containerpark Als late milieu-activiteit bezochten de leerlingen van het observatiejaar op 30 november 2012 het containerpark. Ze kregen er deskundige uitleg in verband met sorteren en opslag van afval, en de werkwijze van een containerpark. We onthouden vooral ook de boodschap om afval te vermijden door aanpassing van het aankoopgedrag! De int op bezoek Op maandag 3 december 2012 kwam de int op bezoek bij de leerlingen van OV2. Met interklaasliedjes en gepaste animatie werd het een fijne voormiddag voor OV2, want er waren geen stoute kinderen bij! 7

8 A R B I D K A TR GL IUW Bijkomende bouw voor Labor Meeuwen Meeuwen - Labor Meeuwen nam een start in a verschillende fases van uitbreiding beschikken we nu over een bedrijfsruimte van 2700 m². nkele jaren geleden ging de gemeente over tot de uitbreiding van de KMO zone Kleine Heide, om bestaande bedrijven de mogelijkheid te geven om op deze site hun bedrijvigheid op te zetten of verder uit te breiden. Als bestaand bedrijf konden we hierop inspelen. Om aan de verdere groei te kunnen beantwoorden leek het opportuun om bij de uitbreiding van de KMO-zone, onze bijkomende infrastructuur aan te kopen. Het lijkt een uitzonderlijk gegeven om met deze stap de continuïteit te verzekeren. Het gemeentebestuur van Meeuwen- Gruitrode bood, ondanks het feit dat er meerdere gegadigden waren, de kans aan VZW Arbeidskansen om dit perceel van 1200 m² te verwerven. Op 2 augustus werd op het gemeentehuis de verkoopakte ondertekend waardoor VZW Arbeidskansen officieel eigenaar werd. Momenteel zijn we volop bezig met de plannen voor de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte. Labor Meeuwen is actief op het vlak van de verpakkingen, werkt ook intensief voor de automobielsector en zal nu, in deze nieuwe bedrijfsruimte, het assembleren van diversen onderdelen voor de klimaatregeling in de bouw van de pluimveehouderij en de varkenshouderij verder uitbouwen. Marcel eyens Opgeruimd vzw (Maaseik) en Knap vzw verhuizen en nieuwe bestemming voor de oude kleuterschool op de Burgemeester Philipslaan 8 Maaseik - Door de verhuis van de kleuterschool van Burgemeester Philipslaan naar de erste traat te Maaseik kwamen er aldaar een aantal lokalen vrij. Arbeidskansen VZW heeft van de Zusters van Liefde een gedeelte van dit gebouw in erfpacht gekregen. Het gaat concreet om een gedeelte van 3 grote leslokalen alsook de vroegere wc s. We zijn niet bij de pakken neer blijven zitten en de afdeling polyvalent medewerker van GOB Ter ngelen begon reeds in juli met opruimen en opknappen van deze lokalen. en eerste klaslokaal wordt omgebouwd tot strijkatelier (Opgeruimd vzw) en bureauruimte. en tweede leslokaal wordt omgebouwd tot een refter die ook kan gebruikt worden om vormingen te geven. Het derde leslokaal tenslotte wordt omgebouwd tot een ruimte voor arbeidszorg / Knap vzw waarin men arbeidsmarktgerichte taken kan uitvoeren. Daarnaast wordt de wcblok verkleind en komt er eveneens een berging. Doelstelling is dat deze lokalen vanaf begin 2013 zullen gebruikt worden zodat men vanuit Opgeruimd VZW naast de strijkateliers van Bocholt en Borgloon nu ook vanuit Maaseik zal werken. De mensen van Knap VZW zullen dan ook verhuizen van de Capucienenstraat naar de Burgemeester Philipslaan. Ben Knoops ARBIDKA Happy Birthday! en dikke proficiat aan Afgevaardigd Bestuurder ric Ramaekers, Alice Beliën, Anne-Mie Aengeveld en elly Konings die allen dit jaar reeds 25 jaar in dienst zijn! Dat er nog vele jaren bij mogen komen! De redactie Alice Beliën Leon10eke elly Konings DAGBOK VA ARBIDZORGMDWRKR ric Ramaekers Anne-Mie Aengeveld In het kader van een nieuwsbrief binnen het Provinciaal teunpunt Arbeidszorg (PAZ), heeft men aan één van onze arbeidszorgmedewerkers, Leontine Joosten, gevraagd om een column te schrijven over haar leven als arbeidszorgmedewerker. Al snel bleek dat ons Tientje, zoals ze genoemd wordt door haar collega s, heel wat schrijftalent in huis heeft. Daarom vinden we dan ook dat haar schrijfsels een vast plekje verdienen in onze nieuwsbrief. Op deze manier laten we iedereen een beetje meekijken in haar leven zoals het is. ven een overzicht van hoe ik bij arbeidszorg kwam. inds ik een arbeidsongeval had in 2003 werd mijn leven een onzeker iets. Ik werd behandeld door verschillende specialisten. Degene die de eerste operatie aan mijn hoofd uitvoerde wist niet echt hoe het verder zou verlopen. De operatie was geslaagd maar al de rest was afhankelijk van hoe ik zou reageren. Ik was nog in coma maar mijn leven was gered. Mijn toestand kon veranderen van leven als een plantje tot weer evolueren naar een volwaardig mens. Vanaf het moment dat ik uit coma geraakte besefte ik meteen dat dit niet de normale manier van leven was. Liggend in een bed. Kaal en met Pamper aan. Ik ging op ontdekking naar mezelf. Door vragen te stellen aan mensen waarvan ik dacht dat ze bij me hoorden probeerde ik mijn leven te zien zoals ik het ooit had geleefd. r zaten enorme gaten in mijn geheugen. Zo wist ik niet wat er gebeurd was en waarom ik in een ziekenhuis lag. Mensen begonnen me te behandelen als een kind. rgens in me verzette zich iets daartegen. Ik dacht: Ik ben volwassen en al weet ik het niet zeker, dit is niet de normale gang van zaken. Waar het nu om gaat is dat ik na lange tijd en veel verzet, niet meer pikte dat ieder me voor zijn kar wou spannen en me naar zijn hand wou zetten. ik ging gewoon weg. Ik wilde bewijzen dat ik een eigen leven kon leiden zonder censuur van mijn huisgenoten. Ik verhuisde naar Lier. a een tijdje kwamen instanties bij me aankloppen dat ik mijn geld niet zomaar kreeg maar er ook wat moest voor doen. Ik deed mijn verhaal en nam de documenten mee waarin stond beschreven wat er was gebeurd. Zo kwam ik terecht bij een instantie die GTB noemt. Zij zetten me in een bepaald arbeidsproject. Ik woonde toen in de provincie Antwerpen. Het was een stage bij een bedrijf om terug aan arbeid te wennen. Ik vond het wel oké en heb dan ook gevraagd toen de stage om was en ik opeens in een gat viel van geen dag vulling meer, en ik terug naar mijn roots ging (maar niet terug bij mijn gezin) of ze mijn dossier wilden doorzenden naar VDAB limburg. Op deze manier kwam ik bij arbeidszorg terecht. Het is een plicht maar zulke fijne dat je, nog steeds op zoek zijnde naar jezelf, je kan ontplooien naar (dit is een droom die ik hoop dat die ooit nog in vervulling kan gaan) een volwaardige job. Misschien is de tijd te kort voor mij. Ik ben soms hardleers en mijn tempo is vrij laag en iets waar ik liever niet aan denk maar wel realiteit: mijn leeftijd is niet van die aard dat ik nog decennia heb om bij te leren. Maar nog steeds hoop ik dat ik de hiaten die er zijn kan opvangen met alternatieven. (vaak erg vermoeiend om er ook te vinden) Om stap voor stap mijn leven te kunnen vullen en dat rondlummelen een luxe wordt waar je naar uitkijkt. Tientje

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Verder in dit krantje:

Verder in dit krantje: Maandelijks tijdschrift juli augustus 2013 Jaargang 7 Afgiftekantoor: Vosselaar Erkenningsnr: p409462 België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 BC 9537 Familieberichten: Aan alle jarigen van de maand Juli en

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Verder in dit krantje:

Verder in dit krantje: Maandelijks tijdschrift Mei 2013 Jaargang 7 Afgiftekantoor: Vosselaar Erkenningsnr: p409462 België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 BC 9537 Familieberichten: Aan alle jarigen van de maand mei een dikke proficiat

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie