Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II"

Transcriptie

1 Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch niveau 1.1 Huidige situatie 1.2 Ambities 1.3 Accommodatiepotentieel in Limburg 2: Overbruggingsperiode 2.1 TWC Noord-Limburg 2.2 WC Midden-Limburg 2.3 WCL Bergklimmers 2.4 TWC Maaslandster Zuid-Limburg 3: Potentiele permanente wieleromgevingen 3.1 Thyascomplex Panningen 3.2 Herungerberg Venlo 3.3 Raceway Venray 3.4 Heidekamppark Stein 3.5 Kaldeborn Heerlen 3.6 Megaland Landgraaf 4: Conclusies 4.1 Parkstad 4.2 Westelijke Mijnstreek 4.3 Noord/Midden-Limburg 5: Aanbevelingen 5.1 Inleiding 5.2 Parkstad 5.3 Westelijke Mijnstreek 5.4 Noord/Midden-Limburg 6: Good practices in de wielerwereld 6.1 De Nederlandse Berg Wieler- en skeelerbaan Utrecht 6.2 Wielerparcours De Lemelvelder-Hapert 6.3 Circuit zolder (België) 6.4 Wielerwereld Rucphen Bijlagen: 1 Contactpersonen 2 Rectificaties 3 Presentatie Heidekamppark Gemeente Stein 4 Brief aangaande MISA traject aan WCL Bergklimmers

3 Voorwoord Het WK Wielrennen is voor velen de bevestiging dat Limburg dé Wielerprovincie van Nederland is. Juist degenen die zich zo hard maken voor deze sport en zorgen dat talenten opstaan, hebben in de aanloop naar dit evenement daarover terecht vragen gesteld. In hoeverre is Limburg een Wielerprovincie wanneer er voor geen enkele wielervereniging een eigen veilige wieleromgeving is? Deze vraag stond centraal bij de realisatie van dit rapport en vormde een bron van inspiratie. De Limburgse KNWU verenigingen, de Wielerfederatie Limburg en Huis voor de Sport Limburg hebben dan ook aangegeven het WK Wielrennen aan te willen grijpen om te werken aan een plan waarmee de Limburgse speerpuntsport nummer 1 naar Olympisch niveau wordt getild passend binnen de Limburgse Olympische Ambitie. De 4 KNWU verenigingen, Wielerfederatie Limburg en het Huis voor de Sport hebben afgelopen jaar toegewerkt naar één ambitie die kan rekenen op een breed draagvlak. Door een uitgesproken en onderbouwde visie op de wielersport hebben de betrokken partijen de kritische noot weten om te buigen tot een ambitieus plan waarbij de gehele Provincie kan worden voorzien van veilige wieleromgevingen. Van Noord- tot Zuid-Limburg en van recreant tot toptalent. Uitgangspunt voor hen is dat er voldoende veilige wieleromgevingen moeten zijn met de juiste voorzieningen waarbij elk type renner het beste uit zichzelf kan halen. Door het voeren van oriënterende gesprekken met diverse gemeenten, waarbij de vraag werd gesteld wat de ambities zijn op het gebied van de wielersport, zijn een aantal gemeenten dusdanig enthousiast geworden dat ze aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van een eigen plan. Passend bij de omschreven ambities van Wielerfederatie Limburg, de vier KNWU verenigingen en Huis voor de Sport Limburg. De betrokken partijen zijn dan ook enorm verheugd met de steun vanuit diverse gemeenten en hopen dat de ingeslagen weg op de benodigde steun kan rekenen vanuit de Provincie Limburg. Namens; Constant Nuytens Sven Jacobs Nick Schepers Perry Adriaans Jo Smeets Geert Hanssen Theo Ponjee Pieter Vincent Milan van Wersch Jack Opgenoord Wielerfederatie Limburg TWC Maaslandster Zuid-Limburg WCL Bergklimmers WCL Bergklimmers WCL Bergklimmers WC Midden-Limburg TWC Noord-Limburg Huis voor de Sport Limburg Huis voor de Sport Limburg Huis voor de Sport Limburg 3

4 Samenvatting De Provincie Limburg heeft wielrennen benoemd tot haar belangrijkste speerpunt met de ambitie om uit te groeien tot dé wielerprovincie van Nederland met internationale allure. Deze ambitie wordt ook onderschreven door de stakeholders van de Limburgse Olympische Ambitie (LOA). Hiervoor is in het verleden het Limburgs Wielerplan geschreven. Dit plan kan alleen maar slagen als er ook voldoende geïnvesteerd wordt in de breedtesport. Een van de key succesfactoren van dit plan is de realisatie van voldoende moderne veilige wieleromgevingen waar de wielerclubs uitvoering kunnen geven aan doelgroepenbeleid waaronder: sportstimulering, jeugdopleiding, gehandicaptensport en talentontwikkeling. Daarnaast is er behoefte aan accommodaties waar structureel trainingen en wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Naar aanleiding van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Wielerfederatie Limburg en in nauwe samenwerking met TWC Maaslandster Zuid Limburg, WC Midden Limburg, TWC Noord Limburg en WCL de Bergklimmers worden de volgende conclusies en aanbevelingen gedaan. De 4 KNWU wielerverenigingen, de Wielerfederatie Limburg en Huis voor de Sport zijn van mening dat de Limburgse Olympische Ambitie en het Limburgs Wielerplan alleen als geslaagd beschouwd kunnen worden als er minimaal 2 (Zuid en Noord/Midden) volwaardige veilige wieleromgevingen gerealiseerd worden vóór Limburg beschikt momenteel nog niet over een volwaardige veilige wieleromgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd. Er is in Limburg in meerdere regio s behoefte aan een veilige wieleromgeving De verenigingen en de Wielerfederatie Limburg zetten hierbij in op Kaldeborn (Heerlen), Heidekamppark (Stein), Thyas (Panningen) en Herungerberg (Venlo). In Limburg is één toptrainingslocatie, te weten Megaland Landgraaf. Deze is echter voor de lange termijn te duur voor de hoofdgebruiker TWC Maaslandster Zuid Limburg Meerdere gemeenten hebben de ambitie om een veilige wieleromgeving te realiseren, maar ondersteuning van de Provincie Limburg is daarbij noodzakelijk. Limburg heeft behoefte aan één top volwaardige veilige wieleromgeving waar voldoende faciliteiten aanwezig zijn voor de activiteiten van een Regionaal Training Centrum en Nationaal Training Centrum wielrennen (en eventueel mountainbiken). Heidekamppark is hiervoor de meeste geëigende omgeving. Er zijn een aantal toonaangevende wieleraccommodaties in Nederland en België die een goed inzicht geven in capaciteitsbehoefte, investeringsvolume, organisatiemodellen, exploitatie en verdienmodellen. De wielersport heeft een bovenlokale functie en dit geldt ook voor de accommodatie. Om de wielersport ook lokaal te verankeren is het raadzaam, na het realiseren van de regionale wieleromgevingen, op de langere termijn ook in te zetten op de aanleg van lokale bike-courts waar gestart kan worden met techniek trainingen. 4

5 Inleiding In december 2011 is het adviesrapport Veilige Wieleromgevingen Fase I opgeleverd. Dit rapport heeft inzicht gegeven in de wieleromgevingen van de vier KNWU verenigingen die zich bezighouden met het wegwielrennen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er in de Provincie Limburg nog geen enkele volwaardige wieleraccommodatie aanwezig is. Ondanks deze conclusie zijn er diverse aanknopingspunten om de huidige wieleromgevingen tijdelijk en permanent te verbeteren en zijn er in Noord- en Zuid Limburg gemeenten die uitspreken er een meerwaarde in te zien wanneer de wielersport binnen hun gemeente wordt verankerd. Mede doordat de Provincie Limburg wielrennen als de nummer 1 speerpuntsport heeft en zowel de verenigingen als de Wielerfederatie Limburg de Limburgse Olympische Ambitie omarmen, wordt met dit plan bewust en nadrukkelijk de aansluiting met deze ambitie gezocht. In dit rapport Veilige Wieleromgevingen Fase II zullen de potentiële permanente wieleromgevingen in kaart worden gebracht. Daarbij wordt een verdiepingsslag gemaakt om de haalbaarheid te verduidelijken. Ook zal er gekeken worden naar goede voorbeelden elders in Nederland en België. Tenslotte is in een aantal regio s een overbruggingsperiode noodzakelijk, totdat er een permanente veilige wieleromgeving is. In dit adviesrapport wordt meegenomen hoe aan deze overbruggingsperiode het beste vorm en inhoud gegeven kan worden. Niets uit deze publicatie mag gekopieerd of anderszins overgenomen worden zonder overleg. 5

6 1 Limburgs wielrennen naar Olympisch niveau Limburg heeft een Olympische ambitie. Sport wordt ingezet als middel en als doel om mensen in beweging en vitaler te krijgen, om jonge (sport) talenten betere kansen te bieden, om bedrijven te laten beschikken over fittere werknemers en om meer inwoners kennis te laten maken met (top)sport. De doelstelling van de Provincie Limburg is om heel Limburg in 2016 op Olympisch Niveau te krijgen. Dit moet leiden tot een aantrekkelijkere provincie om in te wonen, werken, sporten en recreëren. De aanpak in Limburg kenmerkt zich al jaren door de verbondenheid tussen talentontwikkeling/ topsport, breedtesport en (top) evenementen. Centraal hierin staan de speerpuntsporten die maximaal bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke effecten, economische spin-off en de optimale ruimtelijke inrichting van Limburg. Wielrennen is daarin aangewezen als speerpunt nummer één binnen de provincie Limburg. 1.1 Huidige situatie Om in 2016 de wielersport op Olympisch niveau te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Ondanks de topevenementen zoals het WK Wielrennen, de Amstel Gold Race en Eneco Tour ontbreekt het binnen de Provincie aan structurele verankering van de wielersport. Geen van de vier (KNWU) wielerverenigingen heeft een eigen accommodatie. Daardoor is het problematisch om de eigen (jeugd)leden op een veilige en verantwoorde manier te voorzien van wielertraining. Het vervullen van een voorbeeldfunctie, promoten van de wielersport en het stimuleren van voldoende beweging kan daardoor nauwelijks aandacht krijgen omdat noodzakelijk de aandacht van vrijwilligers veelal uitgaat naar het veilig afwerken van de eigen trainingen. 1.2 Ambities Ondanks dat een wielerinfrastructuur momenteel nog ontbreekt, is er enorm veel draagvlak. De Wielerfederatie Limburg, Huis voor de Sport Limburg en de vier KNWU verenigingen zijn het eens dat er een structuur van meerdere veilige wieleromgevingen moet komen die past bij de ambities van de Provincie. Daarvoor moet één centrale wieleromgeving gerealiseerd worden die voldoet aan de normen om een NTC te huisvesten op het gebied van wielrennen, mountainbiken en eventueel baanwielrennen. Deze ambitie past letterlijk en figuurlijk perfect binnen de centraal gelegen Sportzone Limburg. Door alle verenigingen, Wielerfederatie Limburg en Huis voor de Sport Limburg wordt dit gezien als dé plek om deze omgeving te realiseren. De betrokken partijen merken het Heidekamppark in Stein (Sportzone Limburg) aan als dé locatie voor het realiseren van een multidisciplinaire omgeving die geschikt is om in ieder geval als NTC wielrennen (en eventueel mountainbiken) te fungeren. Daarnaast is het noodzakelijk om binnen de regio s van de KNWU verenigingen een veilige wieleromgeving te realiseren die in de regiofunctie van de vereniging kan voorzien. Deze regiofuncties worden gezien op het Thyascomplex (Panningen), als onderdeel van de nieuwe visie van Sportpark Kaldeborn (Heerlen) en uitbreiding van het complex Herungerberg (Venlo). In het meerjarenplan KNWU wordt de noodzaak van dit soort accommodaties onderschreven: Voor een vereniging is een accommodatie van levensbelang en om een accommodatie te realiseren en te onderhouden kunnen verenigingen hierbij samenwerken met 6

7 commerciële organisaties. Verenigingen met een nieuwe accommodatie laten tevens een explosieve ledengroei zien. Wanneer deze wieleromgevingen zijn gerealiseerd is het wenselijk om in de toekomst te kijken naar lokale bike-courts. Zodoende kunnen beginnende- tot topfietsers een leven lang, op een veilige manier de wielersport beoefenen. Daarnaast zijn deze bike-courts uitermate geschikt voor andere fiets gerelateerde activiteiten zoals het oefenen van verkeersexamens onder de jongste jeugd. In bovenstaand figuur zijn de ambities schematisch weergegeven op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Samen geven zij invulling aan de Limburgse Olympische Ambitie op het gebied van wielrennen. 7

8 1.3 Accommodatiepotentieel in Limburg In de navolgende matrix zijn alle bestaande accommodaties waar wielersport bedreven wordt en alle mogelijke toekomstige initiatieven opgenomen welke potentie hebben om uit te groeien tot een veilige wieleromgeving. Huidige situatie Gewenste situatie Realisatie termijn Kosten Status Thyas complex Panningen - Slechte afwatering - Opstaande randen - Asfalt dat voor veel lekke banden zorgt Nieuwe asfaltlaag + afschuinen van de bochten, aanpassen kantine en kleedlokalen < 1 jaar ,- Onderzoeksfase Plan wordt geschreven door Thyas, ondersteuning nodig Speedway Baarlo Verwaarloosde omgeving N.v.t baan sluit waarschijnlijk in afzienbare tijd - - Sluit mogelijk Technoport Europe Beek Industrieterrein met verkeer. Veiligheid niet te waarborgen Veilig maken van de omgeving door verkeersregelaars en hekken < 1 jaar 3.000,- Nog niet gestart Avantis Heerlen Industrieterrein met verkeer. Veiligheid niet te waarborgen Veilig maken van de omgeving door verkeersregelaars en hekken < 1 jaar 3.000,- Nog niet gestart Wielerbaan Geleen Trainingswedstrijden gestopt N.v.t. Megaland Landgraaf Perfect parcours maar te duur Lagere huur Niet aan de orde - Door sponsoring Megaland deels opgelost 8

9 Potentiele wieleromgevingen Herungerberg Venlo Sportkern zonder wielerfaciliteiten Volwaardige wieler- en BMX omgeving 1-2 jaar Geschat: ,- Planvorming Raceway Venray Enkel gebruik voor autoraces Openstellen voor wielrenners (zoals Valkenswaard en Zolder) < 1 jaar - Status: wijziging bestemmingsp lan wordt voorbereid t.b.v. gebruik door wielrenners Heidekamppark Stein Voormalige gipsdeponie Volwaardige wieleromgeving in groene omgeving Deels < 1 jaar (openstel-len en schoonmaken huidige wegen) Zie paragraaf Onderzoeksfase Openstelling park in september Kaldeborn Heerlen Sportpark zonder wielerfaciliteiten Herstructurering park + aanleg wielerparcours > 2 jaar onbekend Idee fase 9

10 2 Overbruggingsperiode Om een essentiële bijdrage te leveren aan de Limburgse Olympische Ambitie is het van belang dat er op de langere termijn toegewerkt wordt naar (nieuwe) veilige wieleromgevingen. De Wielerfederatie Limburg, Huis voor de Sport Limburg en de betrokken verenigingen zijn van mening dat dit niet kan zonder deze periode te overbruggen en de problematiek van vandaag de dag zo goed als mogelijk op te lossen. Hiermee moet een brug worden geslagen naar de langere termijn en voorkomen worden dat de problematiek van nu doorslaat waardoor de potentie die de wielersport in Limburg heeft onder druk komt te staan. Gezamenlijk hebben de betrokken partijen dan ook vanuit het oogpunt van de verenigingen gekeken en aanbevelingen gedaan om deze periode te overbruggen. Onderstaand worden deze per vereniging omschreven. 2.1 TWC Noord-Limburg TWC Noord-Limburg maakt momenteel geen gebruik van een vaste wieleromgeving. Dit komt mede doordat de renners vrijwel allemaal volwassenen zijn en zich zelfstandig kunnen voorbereiden. Ideaal is de situatie momenteel allerminst, zeker omdat de vereniging zodoende geen jeugd kan ontvangen. Gezien de ligging heeft TWC Noord-Limburg enkel baat bij de ontwikkelingen van Herungerberg. Daar kan men nu al tijdelijk gebruik maken van de voormalige atletiekbaan die is voorzien van een asfalt laag. 2.2 WC Midden-Limburg Om te komen tot een volwaardige accommodatie is WC Midden-Limburg al in gesprek met Stichting Thyas. Samen zal het plan worden opgesteld om de accommodatie te verbeteren; kleedlokalen, kantine en de baan zullen verbouwd worden. Om op korte termijn alvast veilig te kunnen fietsen is het noodzakelijk dat de asfalt laag verbeterd wordt. Hiervoor is een investering nodig van ,- 2.3 WCL Bergklimmers In fase I van het rapport Veilige Wieleromgevingen werd geadviseerd om te investeren in een toolkit voor verkeersregelaars en dranghekken. WCL Bergklimmers maakt namelijk gebruik van een openbaar bedrijventerrein waardoor er veel verkeersoverlast is en de situatie niet veilig is. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat in september/oktober Heidekamppark wordt opengesteld, wordt geadviseerd om dit geld niet vrij te maken voor de toolkit, maar dit te investeren in het opschonen van de al aanwezige wegen op het Heidekamppark, zodat daar veilig en zonder verkeer kan worden getraind. 10

11 2.4 TWC Maaslandster Zuid-Limburg TWC Maaslandster Zuid-Limburg gebruikt één keer per week het parcours van Megaland en daarnaast, om het betaalbaar te houden, één keer per week bedrijventerrein Avantis. TWC Maaslandster Zuid-Limburg is erg enthousiast over de trainingsmogelijkheden van Megaland, maar voorziet voor de lange termijn problemen vanwege de voor de vereniging te hoge huurprijs. Momenteel heeft Megaland met TWC Maaslandster Zuid Limburg een sponsorovereenkomst. Dit biedt echter geen structurele oplossing voor de lange termijn. Om de veiligheid op het bedrijventerrein Avantis te optimaliseren is het van belang om te investeren in een toolkit voor verkeersregelaars, de opleiding van de verkeersregelaars en in dranghekken. Daarmee kan de overbruggingsperiode naar een vaste locatie zoals Kaldeborn geoptimaliseerd worden en kan men blijven afwisselen met trainen op Avantis en Megaland om zodoende de overbruggingsperiode betaalbaar te houden. 11

12 3 Potentiele permanente wieleromgevingen In het adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase I zijn diverse locaties genoemd die kunnen uitgroeien tot een volwaardige wieleromgeving. Uit nader onderzoek is gebleken dat onderstaande locaties het meest kansrijk worden geacht door de ambities vanuit de gemeente, de ambities van de verenigingen en de fysieke mogelijkheden die er zijn. Thyascomplex Panningen Herungerberg Venlo Heidekamppark Stein Kaldeborn Heerlen Megaland Landgraaf Raceway Venray Onderstaand zal per accommodatie een verdiepingsslag worden gemaakt om een duidelijk beeld te schetsen welke mogelijkheden er zijn, wat een eventuele investering gaat kosten en wie er baat bij heeft. 3.1 Thyascomplex Panningen Het Thyascomplex is de thuisbasis van Wielerclub Midden-Limburg. Sinds de wielervereniging er gehuisvest is, heeft het een enorme toename aan jeugdleden welke vrijwel allemaal uit de directe omgeving komen. Om de jeugdleden goed te kunnen voorzien is de wens uitgesproken de baan te upgraden naar een volwaardige wielerbaan. Momenteel levert de huidige (skeeler/schaats) baan problemen op door opstaande randen aan de zijkant die gevaarlijk zijn bij uitwijkmanoeuvres. Ook is het asfalt te grof wat resulteert in vele lekke banden en voldoet het afwateringssysteem niet waardoor water regelmatig op de baan blijft staan. Mede doordat de speedway in Baarlo op korte termijn dreigt te sluiten is er toename in de vraag naar een volledige wieleromgeving waar (jeugd)wielrenners veilig kunnen trainen in de regio Noord-/ Midden-Limburg Gemeentelijke ambities De gemeente Peel & Maas ziet graag meer activiteiten op het Thyascomplex. Men ziet het belang van sport en bewegen en vindt dat de wielersport binnen de gemeente daarin een belangrijke rol speelt. Indien er plannen zijn om de wielersport verder te verankeren en daarvoor een upgrade van het Thyascomplex noodzakelijk is, staat men hiervoor open. Wel geeft de gemeente aan dat het niet vanzelfsprekend is dat er in wordt geïnvesteerd door de gemeente. Wanneer er een bijdrage wordt gedaan door een andere partij (bijvoorbeeld de Provincie) wil men binnen de raad de haalbaarheid bespreken Fysieke mogelijkheden In fase I van het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om tot uitbreiding over te gaan voor het Thyascomplex. Daarbij is geconcludeerd dat de baan minimaal uit te breiden is (max. 100 tot 150 meter) en hiervoor een behoorlijke investering nodig zal zijn. Dit komt mede doordat het complex ingesloten ligt tussen een wijk, Jong Nederland en de agrarische sector. 12

13 In alle gevallen zou wisselgeld betaald moeten worden. De ligging in de woonwijk brengt beperkingen met zich mee in het kader van geluid en lichtoverlast Gezien de minimale uitbreidingsmogelijkheden tegen grote investeringen, behoort uitbreiding niet tot de mogelijkheden. Een upgrade van de baan is wel een mogelijkheid mits financieel haalbaar. De Stichting Thyas is in samenwerking met de gemeente Peel & Maas momenteel bezig met planvorming voor het upgraden van het Thyascomplex. Daarin wordt de upgrade van de baan meegenomen, alsmede het aanpassen van de verouderde kantine en de kleedlokalen en de overname van de kantine welke nu nog in beheer is van de Atletiekvereniging. Deze wil de Stichting Thyas overnemen t.b.v. een eerlijke verdeelsleutel inkomsten/ uitgaven op het park. Om dit te realiseren zal men een subsidie aanvraag indienen bij de Provincie Limburg Marktpotentieel Wielerclub Midden-Limburg Enige jaren geleden is Wielerclub Midden-Limburg verhuist naar het Thyascomplex. Dit moment is tevens aangegrepen om een nieuwe start te maken door een nieuw beleidsplan te schrijven welke gefocust is op jeugd. Geresulteerd heeft dit in een enorme toename van jeugd die vooral uit Helden en Panningen komen. Het totaal aantal leden van WC Midden-Limburg is 164 (waarvan 64 jeugd). De vereniging maakt veelvuldig gebruik van het Thyascomplex. In de zomer wordt de baan gebruikt voor trainingen, in het najaar en de winter wordt rondom de baan een cyclocrossparcours gemaakt en daarop getraind. Omdat Wielerclub Midden-Limburg een van de belangrijkste gebruikers van het Thyascomplex is, is het van belang om de toekomstvisie helder te hebben, mede omdat ook de ontwikkelingen op Sportkern Herungerberg in Venlo van invloed kunnen zijn. Vooralsnog geeft WC Midden-Limburg aan het Thyascomplex als thuisbasis te zien in de toekomst, ook wanneer op Herungerberg een volwaardige wieleraccommodatie ontwikkeld wordt. Met name de volwassen renners zullen wel zo nu en dan gebruik maken van Herungerberg, maar de vereniging zal het Thyascomplex als thuisbasis zien. Voor de jeugd, die vooral uit Helden en Panningen komt, is de afstand tot Herungerberg te groot. De vereniging wil naast het Thyascomplex ook de samenwerking met het naastgelegen Bouwens van der Boije College intensiveren. Dit door activiteiten voor het onderwijs te organiseren zoals wielerclinics en technieklessen. TC Everlo Toerclub Everlo, een vereniging met +/- 50 leden, maakt ook gebruik van het Thyascomplex. Met name als training ter voorbereiding op het seizoen. De vereniging neemt deel aan diverse bekende toertochten zoals Luik-Bastenaken-Luik maar fietst vooral in de directe omgeving van Panningen. Uitvalsbasis is momenteel Café Pierke. TC Everlo heeft echter nauwe contacten met het Thyascomplex. TWC De Maastrappers Naast TC Everlo maakt ook TC Maastrappers gebruik van het Thyascomplex. Deze toervereniging heeft in totaal momenteel 52 leden. TC Maastrappers gebruikt de baan m.n. in het voorjaar om conditie op te bouwen in aanloop naar het (recreatief) wielerseizoen. Sportstimuleringsprojecten Wielerclub Midden-Limburg heeft samen met Stichting Thyas het initiatief genomen om een samenwerking op te starten met diverse potentiele gebruikers van het Thyascomplex. Zo is er contact gezocht met het Bouwens van der Boije College. De organisaties willen de samenwerking oppakken om de jeugd te interesseren voor sport, met name de wielersport. De school kan middels diverse clinics op een andere manier aan sportstimulering doen dan de gebruikelijke gymlessen. Daarnaast staat de wielersport ook bol van techniek en kan de vereniging in de toekomst ook technieklessen verzorgen. 13

14 Ook andere partijen kunnen middels de wielersport in beweging worden gebracht: Projecten als Tour de fun (voor basisonderwijs) en Start2Bike of Fiets-Fit (fietsclinics voor volwassenen) kunnen dan ook perfect uitgevoerd worden op het parcours. Er kan op het Thyascomplex verkeersvrij en in alle rust geoefend worden Kostenraming Het upgraden van de baan in Panningen naar een volwaardige wielerbaan brengt een geschatte kostenpost van met zich mee voor het upgraden van het asfalt zodat het volledig geschikt is voor de wielersport. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het aanpassen van de kantine en kleedlokalen en over de overname van de kantine. Stichting Thyas heeft daarvoor onderstaande begroting opgesteld: Renovatie kleedlokalen ,- Gemeente Peel en Maas ,- Aanpassingen wielerbaan ,- Provincie Limburg ,- Overname Kantine ,- Eigen bijdrage Stichting Thyas ,- Upgrading Kantine ,- Totaal ,- Totaal ,- 3.2 Herungerberg Venlo Herungerberg is een Sportkern in Venlo met een breed aanbod van sporten zoals hockey, honk- en softbal, voetbal en tennis. Ook is er een skatevereniging gevestigd die gebruik maakt van een ovale baan op een voormalige atletiek baan. Er is voldoende ruimte om een volwaardige wielerbaan te creëren zonder dat een herindeling van het park nodig is. De direct naastgelegen omgeving bestaat uit grote stukken natuur en zou ideaal kunnen zijn voor aanvullend wieleraanbod voor mountainbikers en veldrijders. De locatie heeft daarmee de potentie om uit te groeien tot een wieleromgeving in alle facetten. 14

15 3.2.1 Gemeentelijke ambities De gemeente Venlo is geïnteresseerd in een wieleromgeving op Sportkern Herungerberg (Noord- oost Venlo). Dit zou passen binnen de ambities om Herungerberg verder door te ontwikkelen tot een multifunctionele accommodatie waarbij voorzieningen worden geïntegreerd. Hockey en voetbalvereniging hebben momenteel een eigen kantine, dit kan bijvoorbeeld samengevoegd worden, waarbij wielerverenigingen ook geïntegreerd worden Fysieke mogelijkheden De voormalige atletiekbaan (zie rechts in bovenstaande afbeelding) heeft een extra asfalt laag gekregen waardoor het mogelijk is om deze als trainingsbaan te gebruiken voor fietsers. De baan is verder uit te breiden tot aan het hockeyveld dat in de afbeelding links gelegen is evenals aan de rechterzijde. In de praktijk zal dit inhouden dat de baan daarmee verdubbeld kan worden. Ook is er ruimte voor een BMX baan en is de groene omgeving uitermate geschikt voor een mountainbike/ veldrit parcours waarmee deze omgeving kan uitgroeien tot een multidisciplinaire veilige wieleromgeving. Centraal op sportpark Herungerberg is een moderne accommodatie gelegen die momenteel gebruikt wordt door de Hockeyvereniging (staat niet op de kaart, actuele afbeelding niet beschikbaar). De accommodatie bevat een kantine, sponsorruimte, kleedlokalen, terras en kinderopvang. Gezien de centrale ligging en voldoende ruimte in en rondom het pand voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden zou het mogelijk zijn in de toekomst dit als uitvalsbasis in te richten voor meerdere verenigingen. 31 mei jl. is een bijeenkomst geweest om in kaart te brengen welke partijen er baat bij hebben en op wat voor manier de omgeving vormgegeven moet worden. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door bonden, verenigingen, de gemeente Venlo en diverse ondernemers. Alle aanwezigen zagen mogelijkheden en nut en noodzaak om een wieleromgeving te realiseren die een regiofunctie kan vervullen. Inmiddels is er een klankbordgroep samengesteld die aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een plan. Onderstaand een eerste schets van de te ontwikkelen wieleromgeving Eerste concepttekening wieleromgeving Herungerberg 15

16 3.2.3 Marktpotentieel Plakpunters BMX vereniging de Plakpunters (+/- 70 leden) is op zoek naar een nieuw BMX parcours omdat de huidige accommodatie niet meer voldoet. De huidige baan ligt in een drukke woonwijk en biedt te weinig parkeergelegenheid tijdens trainingen en wedstrijden. De gemeente Venlo wil hen huisvesting bieden op Sportkern Herungerberg en ziet de vereniging als een meerwaarde wanneer dit als aanvullend aanbod breder wordt getrokken richting het wielrennen. Momenteel is men bezig met een haalbaarheidsonderzoek hiervoor. WC Noord- & Midden-Limburg Naast de Plakpunters zou deze locatie uitermate geschikt zijn voor Wielerclub Noord-Limburg en kan ook Wielerclub Midden-Limburg gebruik maken van de accommodatie wanneer de accommodatie een regiofunctie voorziet en dus een meerwaarde heeft ten opzichte van het Thyascomplex. Wielerclub Noord-Limburg heeft momenteel +/- 80 leden Toerclubs Toerclub Veloklub Serum (Sevenum) heeft een ledenbestand van 28 leden en rijdt van maart t/m oktober een wegprogramma. Voor deze toerclub is het sociale aspect erg belangrijk. Een gezamenlijk drankje tijdens of na afloop van de tocht is een belangrijk aspect. De vereniging fietst op de zondagen en indien de dagen langer worden ook op de woensdagavond. Vergelijkbare verenigingen zijn TWC Oranje (Horst) en TWC De Barkruk (Meterik). Deze toerclubs zullen gedurende het wielerseizoen niet snel gebruik maken van een wielerbaan omdat men dan graag wil toeren. Wel kan een wieleromgeving als start/eindpunt of tussenstation fungeren en buiten het wielerseizoen om gebruikt worden als trainingslocatie of voor een onderlinge clubcompetitie (Veloklub Serum organiseert jaarlijks een tijdrit). Wanneer de Speedway in Baarlo sluit, zal ook vanuit de gebruikers (o.a. TWC Olympia) de vraag komen naar een nieuwe omgeving. Daarom zal ook deze groep tot potentiële gebruikers behoren. Sportstimuleringsprojecten Naast een thuisbasis voor de wielerverenigingen biedt een afgesloten accommodatie ook een ideale uitvalsbasis voor beginnende fietsers. Doordat het parcours verkeersvrij is kan in alle rust en veiligheid gewerkt worden aan basistechnieken en conditie opbouw. Projecten als Tour de fun (voor basisonderwijs) en Start2Bike of Fiets-Fit (fietsclinics voor volwassenen) kunnen dan ook perfect uitgevoerd worden op het parcours. Wedstrijden Indien het parcours minimaal 800 meter lang is (maar bij voorkeur langer) mogen er wedstrijden georganiseerd worden op de baan. Gebruikelijk in de wielrennerij is om wedstrijden met name op de openbare weg te organiseren, maar in deze vorm kan dit zonder overlast georganiseerd worden. De KNWU richtlijnen 1 voor wegwedstrijden zijn als volgt: Lengte van het parcours m 80 km m 110 km m 132 km m 150 km Maximum afstand 1 Reglement wegwedstrijden, paragraaf

17 3.2.4 Kostenraming De kosten voor het aanleggen van het BMX parcours zijn in een eerste offerte vastgesteld op ,-. BMX vereniging de Plakpunters is aan het bestuderen hoe deze door zelfwerkzaamheid omlaag kan worden gehaald. De wielerbaan zal naar verwachting tussen de ,- en ,- kosten afhankelijk van de definitieve vorm. 3.3 Raceway Venray De Raceway Venray is een circuit dat gebruikt wordt voor diverse vormen van autorace (o.a. stockcar racing). Het circuit bevat alle benodigde faciliteiten: een ontvangstruimte, tribune, kleedlokalen en douches. Tegenwoordig worden een aantal circuits in de daluren gebruikt als wieleromgeving. Enkele succesvolle voorbeelden zijn het Eurocircuit in Valkenswaard en Circuit Zolder (België). Het voordeel is dat de circuits brede wegen hebben en vaak enkele kilometers lang zijn waardoor er diverse trainingsmogelijkheden zijn. Dit zou met enkele aanpassingen ook eenvoudig mogelijk zijn op het circuit in Venray. Omdat de ontwikkelingen sinds begin juni actueel zijn en rekening gehouden moet worden met Raceway Venray als potentiele wieleromgeving is zo veel mogelijk informatie in korte tijd vergaard om deze omgeving mee te nemen in het rapport. Hierdoor is de informatie nog niet geheel volledig. 17

18 3.3.1 Gemeentelijke ambities De gemeente Venray heeft aangegeven het initiatief om Raceway Venray open te stellen voor wielrenners als positieve ontwikkeling te zien. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen en de juiste vergunningen te verlenen aan de eigenaar van de Raceway. De gemeente is hiervoor gestart met de voorbereidingen om het bestemmingsplan te wijzigen en de vergunningen te regelen. Mede door het grote succes van het circuit in Zolder (hoofdstuk 2) zijn zij overtuigd van de mogelijkheden Fysieke mogelijkheden Het parcours van de Raceway bestaat uit twee verschillende ringen. De binnenste ring is 425 meter lang. De lengte van de buitenste ring is nog onbekend en wordt opgevraagd. Deze is echter een veelvoud van het parcours en wordt geschat op minimaal een kilometer Marktpotentieel De Raceway Venray ligt in IJsselstein aan de grens met Noord-Brabant. Daarmee kan het zowel Noord-Limburg alsmede Zuid-Oost Brabant bedienen. Het circuit ligt tussen de 25 en 30km van het Thyascomplex, Speedway Baarlo en Sportkern Herungerberg en kan daardoor een aanvulling zijn voor de verenigingen die gebruik maken van de drie genoemde huidige wieleromgevingen. Daarnaast kan de Helmondse KNWU Vereniging RTC Buitenlust gemakkelijk gebruik maken van het circuit. Gezien de ligging zullen zij er het meest baat bij hebben, in tegenstelling tot de Limburgse KNWU verenigingen. De betrokken verenigingen hebben namelijk aangegeven vol te gaan voor Sportkern Herungerberg als veilige wieleromgeving. Men geeft daarbij aan dat de agglomeratie van inwoners in de directe omgeving van Venlo enorm veel kansen biedt om nieuwe leden te binden en een wieleromgeving te exploiteren. Voor velen zal de drempel dan ook hoger zijn om gebruik te maken van de Raceway in Venray vanwege de ligging. De Wielerfederatie Limburg en Huis voor de Sport Limburg onderschrijven daardoor dat de gemeente Venlo het grootste marktpotentieel heeft Kostenraming Omdat het circuit al fysiek aanwezig is hoeft hier geen investering gedaan te worden. Wel moet er gekeken worden of alle benodigde wielerfaciliteiten aanwezig zijn en moeten er afspraken gemaakt worden met de eigenaar omtrent het prijsbeleid indien men overgaat tot openstelling voor wielrenners. Daarmee kan een vergelijk worden gemaakt met het circuit van Zolder (België). 3.4 Heidekamppark Stein Het Heidekamppark, ook wel bekend als de voormalige gipsdeponie, is een omgeving die momenteel nog in handen is van DSM en op korte termijn zal worden overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Momenteel wordt de omgeving niet gebruikt. Om het gebied niet te laten vergaan zal er een nieuwe omgeving ontwikkeld worden waarbij groen centraal staat. Tevens wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht of de groene omgeving gecombineerd kan worden met een sportieve bestemming voor wielrenners. 18

19 3.4.1 Gemeentelijk ambities De gemeente is momenteel aan het bekijken welke mogelijkheden er liggen binnen de gemeente Stein om een wieleromgeving te realiseren. In eerdere trajecten is er getracht om middels het MISAproject ( t Hetjen) een wieleromgeving te realiseren. Echter blijkt uit onderzoek van Grontmij dat dit nauwelijks haalbaar is. Er kan een wieleromgeving gerealiseerd worden mits alle grondeigenaren meewerken (grond ter verkoop aanbieden). Indien dit gebeurt, kan er een allerminst ideale wieleromgeving gerealiseerd worden die om voetbalvelden heen gaat en deels openbare weg bevat. Voorlopig heeft de gemeente besloten een overallvisie op (sport)accommodaties voor Stein te ontwikkelen en alleen te investeren in (kunst)grasvelden voor R.K.S.V. de Ster (zie bijlage 4). Naast het MISA project is Heidekamppark voor de gemeente Stein een locatie om als wieleromgeving te fungeren. Dit gebied zou ontwikkeld kunnen worden tot groene omgeving met een recreatieve bestemming voor wandelaars en fietsers. De bestaande wegen (van +/- 1,8km) kunnen met een upgrade worden ingezet voor een volledige veilige wieleromgeving. Daarnaast is er nog voldoende ruimte voor wandelpaden en natuur. De gemeente Stein kan zodoende een groene poort ontwikkelen als ingang van de gemeente Stein en zich hiermee nadrukkelijk profileren als sportieve en/ of groene omgeving. De omgeving kan ook uitermate geschikt zijn voor uitvoering van het Steinse project de schoolactieve vereniging. Een aantal verenigingen, waaronder WCL Bergklimmers, zijn betrokken bij een subsidieaanvraag voor de Sportimpuls. Met deze subsidie wordt het voor de vereniging mogelijk om materialen aan te schaffen en een programma op te stellen om samen met het basisonderwijs clinics uit te voeren. Dit snijdt aan twee kanten: enerzijds krijgt het onderwijs nieuw stimulerend aanbod, anderzijds worden de kinderen geënthousiasmeerd voor de wielersport Fysieke mogelijkheden Heidekamppark is een landschapspark van 48 hectare groot dat geschikt is voor recreatie en sportbeoefening. Wielrennen en mountainbiken zouden met enkele aanpassingen perfect beoefend kunnen worden, passend binnen de huidige bestemming van extensieve buitenrecreatie. Er is reeds een geasfalteerde ringweg van 1,8 km en een verhard pad van 1,4 km. De middelen die momenteel zijn gereserveerd in het regiofonds Westelijke Mijnstreek zouden een prima basis kunnen vormen voor de doorontwikkeling van Heidekamppark tot een voor Limburg uniek en modern outdoor sport- en beweegpark. Het plan draagt de goedkeuring van de bestuurlijke werkgroep Sportzone mits de accommodatie geschikt gemaakt wordt voor top -en breedtesport met de ambitie om het park in te zetten voor een mogelijk NTC/RTC wielrennen en NTC/RTC mountainbiken met een parcours van internationaal niveau. Het bedrijfsleven heeft daarnaast de wens uitgesproken (zie onderstaand krantenartikel uit het Limburgs Dagblad) om in de Sportzone een Technodrome te ontwikkelen voor het baanwielrennen, die voldoet aan de wensen van een NTC. 19

20 De bestaande wegen zijn momenteel ongeveer 3,5 meter breed. Om te voldoen aan de KNWU normen is het noodzakelijk om deze wegen te verbreden van 3,5 naar minimaal 5,5 meter. Daarnaast heeft WCL Bergklimmers de wens om een asfaltterrein te realiseren van 50 bij 30 meter zodat er techniekoefeningen gedaan kunnen worden. Gezien de geringe belasting kan met een dunne asfalt laag op een goede puinfundering volstaan worden. 20

21 Bron: Steinslandschap.nl, presentatie Landschapscommissie Marktpotentieel Heidekamppark heeft een enorm marktpotentieel voor een zeer diverse doelgroep. Heidekamppark kan als sportieve omgeving volledig geïntegreerd worden in de Sportzone Limburg. Passend bij de Limburgse Olympische Ambitie heeft Heidekamppark de mogelijkheid om daarin een NTC wielrennen en eventueel mountainbiken een thuisbasis te bieden. Samen met een eventuele wielerbaan (Technodrome) en het aangrenzende natuurlijke trainingsparcours in het Heuvelland zou er een compleet pakket aan wielervoorzieningen ontstaan die van Limburg een echte Wieler Provincie maken. Daarnaast heeft Heidekamppark een duidelijke economische meerwaarde voor het Van der Valk Hotel (ten Noorden van Heidekamppark) en het Chemelot terrein met de Campus met haar 5000 werknemers (ten oosten van het terrein). De gemeente Stein kan zich meer profileren als recreatieve en sportieve gemeente met aandacht voor het welzijn van de inwoners. Ook kan middels de Sportimpuls aanvraag de samenwerking gezocht worden met het basisonderwijs. Voor de wielerverenigingen zou deze locatie uitermate geschikt zijn om te trainen maar ook om (jeugd) wedstrijden te organiseren. De locatie is ideaal voor WCL Bergklimmers maar ook op een bereikbare afstand voor andere wielerverenigingen in Limburg. Heidekamppark is momenteel nog in handen van DSM en wordt naar verwachting in september overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Hierna zal gefaseerd worden gewerkt aan openstelling van het park. 21

22 Daarvoor is onderstaande planning 2 opgesteld: Maart 2012 April 2012 Mei 2012 Kaderstelling en start interactieve aanpak Heidekamppark Ondertekening gebruikersovereenkomst Heidekamppark Start uitvoering werkzaamheden openstelling Heidekamppark en eindresultaat interactieve aanpak en raadsbehandeling. Uitwerking van eindaanpak Bestek ontwikkeling en aanbesteding Juni 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Afronding uitvoering groenaanplant Heidekamppark Najaar 2013 Afronding civieltechnische maatregelen De planning om over te gaan tot openstelling heeft enige vertraging opgelopen. Deze was reeds gepland in mei, maar wordt nu verwacht in september. Dan zal men tevens starten met de aanleg van trappen en toegangspoorten Kostenraming Omdat de contouren van een parcours al aanwezig zijn, kan met een simpele ingreep (lees: schoonmaak van het parcours) in ieder geval de weg opengesteld worden zodat de jeugd veilig zou kunnen fietsen. Echter voldoet deze dan nog niet aan de KNWU normen. Om een permanente veilige wieleromgeving te realiseren is verbreding noodzakelijk en zijn er aanpassingen nodig aan de structuur van de baan. Dit kan gefaseerd doorgevoerd worden: Fase 1 Eind 2012 Openstellen en ingebruikname Heidekamppark Schoonvegen van de al aanwezige wegen In gebruik nemen van het parcours door WCL Bergklimmers Fase 2 Doorontwikkeling parcours 2013 Asfaltplateau ten behoeve van techniek oefeningen, afwatering aanbrengen Verbreden van de wegen (van 3,5 naar 5,5m) en aanpassen bochten, aanleggen Fase 3 Doorontwikkeling faciliteiten 2014 Aanleg verlichting, bouw van clubaccommodatie Op basis hiervan is een kostenindicatie 3 gemaakt: Fase 1 Opschonen van de baan 3.000,- Fase 2 Parcours + bijbehorende infrastructuur aanbrengen ,- Fase 3 Aanleg verlichting, accommodatie ,- 2 Bron: 3 Bronnen: Fase Begroting WCL Bergklimmers, Fase 3: Benchmark TWC het Snelle Wiel 22

23 3.5 Kaldeborn Heerlen Gemeentelijke ambities De gemeente Heerlen heeft aangegeven in de wielersport te willen investeren. In augustus 2011 is een brainstormsessie georganiseerd door de gemeenten met diverse stakeholders van de sporthal en sportpark Kaldeborn. Hierbij waren ook Wielerfederatie Limburg en TWC Maaslandster Zuid Limburg aanwezig. Op Sportpark Kaldeborn zou ook ruimte zijn voor een (grotendeels afgesloten) wegparcours. De gemeente Heerlen heeft momenteel opdracht gegeven om ambtelijk een quickscan/haalbaarheidsstudie c.q. visieontwikkeling van het gebied Kaldeborn te ontwikkelen. De ambitie is om Sportpark Kaldeborn te herstructureren en daarin mogelijk een wielerparcours op te nemen. Hiervoor moeten nog oriënterende gesprekken met verenigingen gestart worden. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met mogelijke politieke invloeden in verband met de reeds aanwezige accommodaties van Sport en Leisurepark en Megaland Fysieke mogelijkheden De fysieke mogelijkheden zijn volledig afhankelijk van de plannen van de gemeente om tot herindeling over te gaan van het Sportpark. Deze zijn echter nog niet bekend. Indien de huidige sportfaciliteiten behouden blijven is het mogelijk om een wegparcours aan te leggen rondom een of meerdere sportvelden. Hoelang deze kan worden is echter afhankelijk van de indeling Marktpotentieel TWC Maaslandster Zuid-Limburg wordt (als grootste Limburgse wielervereniging) als belangrijkste toekomstig gebruiker gezien van een wielerparcours op sportpark Kaldeborn. De vereniging heeft aangegeven Kaldeborn als gewenste permanente wieleromgeving in de regio Parkstad te zien omdat Megaland op de lange termijn te duur wordt. Naast TWC Maaslandster Zuid Limburg kunnen diverse toerfietsers en andere verenigingen gebruik maken van het parcours. De groep toerfietsers zullen echter veel minder vaak gebruik maken van een trainingsparcours omdat zij veelal juist de omgeving willen verkennen en niet bezig zijn met het trainen om zo snel mogelijk een ronde af te leggen Kostenraming Een kostenraming is in deze fase niet te maken omdat geheel onduidelijk is wat de mogelijkheden zijn van een wegparcours en eventuele andere faciliteiten zoals kleedlokalen en een ontvangstruimte. 23

24 3.6 Megaland Landgraaf Megaland is min of meer de thuisbasis van TWC Maaslandster Zuid-Limburg geworden. Ondanks dat men er geen eigen accommodatie heeft, maakt het wekelijks gebruik van het parcours. Dit komt mede door het lange en brede (overzichtelijke) parcours wat daarmee uitermate geschikt is voor trainingswedstrijden in een verkeersvrije omgeving Gemeentelijke ambities De gemeente Landgraaf is niet direct betrokken bij de activiteiten van TWC Maaslandster Zuid- Limburg op Megaland. Dit komt omdat Megaland een commerciële organisatie is en de baan niet kosteloos ter beschikking stelt aan de vereniging. De gemeente kan hierop geen invloed uitoefenen Fysieke mogelijkheden Megaland wordt door TWC Maaslandster Zuid-Limburg gezien als ideale uitvalsbasis. Dit omdat er een groot overzichtelijk parcours is van maximaal 1600m. Het parcours bestaat uit drie lussen die afzonderlijk gebruikt kunnen worden, maar ook verbonden kunnen worden. Uitbreiding is niet aan de orde en is dan ook niet nader onderzocht. TWC Maaslandster Zuid-Limburg en ook andere gebruikers zoals deelnemers aan de trainingswedstrijden zijn tevreden over het huidige parcours. TWC Maaslandster Zuid-Limburg heeft hiermee echter nog steeds niet de gewenste permanente thuisbasis Marktpotentieel TWC Maaslandster Zuid-Limburg, Limburgs grootste wielervereniging, huurt 1 keer per week van maart t/m september de baan af voor trainingen. Daarnaast wordt het terrein in de weekenden met name gebruikt voor evenementen. Dit veroorzaakt geen problemen door de spreiding van elkaars activiteiten. Omdat Megaland een commerciële verhuurder is wordt er hier geen rekening gehouden met toerfietsers en/of verenigingen. Zij zullen namelijk niet zelf de baan afhuren maar hoogstens een keer aansluiten bij een van de trainingsritten van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. 24

25 Gedurende een periode van 6-7 maanden maken gemiddeld 100 wielrenners wekelijks gebruik van de baan op Megaland voor de trainingsritten. Deze renners komen uit verschillende streken. Zelfs Duitse wielrenners maken gebruik van deze mogelijkheid. Alle deelnemers aan de trainingswedstrijden betalen vier euro per avond. Voor de wielerverenigingen is deze locatie geschikt om te trainen maar ook om (jeugd)wedstrijden te organiseren. In het verleden heeft ook nog een skeelervereniging gebruik gemaakt van de baan. Deze maken vandaag de dag echter geen gebruik meer van het Megaland terrein Kostenraming De huurkosten voor de baan bedragen 650,- exclusief BTW voor vijf uur. TWC Maaslandster Zuid Limburg maakt gedurende het wielerseizoen (vanaf maart t/m september ongeveer) één keer per week gebruik van deze baan. Dit resulteert in een jaarlijkse kostenpost van ,- (28 weken x 650,-) exclusief BTW. Deze kostenpost wordt deels vergoed via sponsoring. Daarnaast ontvangt TWC Maaslandster Zuid Limburg een vergoeding van 4,- per deelnemer aan de trainingsritten. Megaland maakt voor de exploitatie van het terrein kosten om de baan te kunnen gebruiken. De belichting van het parcours zorgt voor een kostenpost van 50,- per avond. Daarnaast moet er een horeca medewerker, bewaker en duty-manager aanwezig zijn waarvoor 25,- per persoon per uur aan kosten gemaakt worden. De aanwezigheid van personeel is noodzakelijk in verband met aansprakelijkheid, waardoor het geen optie is om TWC Maaslandster Zuid-Limburg een sleutel te overhandigen en daarmee de kostprijs omlaag te halen. De totale personeelskosten per avond bedragen 387,50. De gemiddelde horeca omzet tijdens de trainingsavonden bedraagt slechts 33,40. 25

26 4 Conclusies Om de Limburgse Olympische Ambitie te realiseren is het van belang dat de provincie Limburg een goede basis heeft waarop gebouwd kan worden. Wat betreft het wielrennen, welke is uitgeroepen tot speerpuntsport nummer één binnen de Provincie, is het noodzakelijk dat voor 2016 er minimaal twee volwaardige veilige wieleromgevingen zijn gerealiseerd. Eén in Noord/Midden-Limburg en één in Zuid- Limburg. De Provincie heeft ten doel gesteld dat in 2016 een dusdanig leef, woon en werkklimaat moet zijn ontwikkeld, waardoor Limburgse talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Indien er voor 2016 geen veilige wieleromgevingen zijn gerealiseerd, kan de Limburgse Olympische Ambitie niet als geslaagd worden beschouwd. Met het realiseren van deze veilige wieleromgevingen mag pas met recht worden gesproken van Limburg Wielerprovincie. Momenteel is dit nog gebaseerd op de vele wielerwedstrijden die worden georganiseerd. Het fundament, een thuisbasis voor de breedtesport ontbreekt hierin nog. In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse omgevingen genoemd die binnen de provincie Limburg een rol kunnen spelen in het vervullen van de Limburgse Olympische Ambitie. Onderstaand worden hiervan per regio de belangrijkste conclusies gegeven. 4.1 Parkstad Megaland Landgraaf Is een bijzonder geschikte locatie voor training en wedstrijden. Als privaat eigendom is de hoge huurprijs een belemmering om vaker dan 1 dag per week in te zetten. Omdat deze accommodatie in particulier bezit is, mag de exploitant zelf bepalen welke prijsstrategie men hanteert. De verwachting is dat men niet van dit prijsbeleid zal afwijken Kaldeborn De gemeente Heerlen wil eind dit jaar een quickscan presenteren over de ontwikkeling van het gebied Kaldeborn. Het gebied heeft een infrastructuur die bijzonder geschikt is voor de inrichting van een sport en beweegpark. De ontwikkelperiode zal echter meer dan 3 jaar in beslag nemen. De nabij gelegen accommodatie van Megaland zal mogelijk politieke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling Avantis De jeugd van TWC de Maaslandster Zuid-Limburg traint momenteel op bedrijventerrein Avantis, omdat vaker trainen op Megaland kostentechnisch niet haalbaar is. Met enige kleine aanpassingen kan men nog goed trainen op dit bedrijventerrein ter overbrugging naar een definitieve inrichting van een eigen wieleraccommodatie. 26

27 4.2 Westelijke Mijnstreek Heidekamppark Stein Het Heidekamppark project in de gemeente Stein is op dit moment de meest kansrijke omgeving die op een relatief korte termijn ontwikkeld kan worden tot hoogwaardige wieleromgeving die zelfs op termijn invulling kan geven aan de topambities van het bestaande het RTC en wellicht NTC wielrennen. Dit is gebaseerd op de navolgende feiten: Er is een mogelijke basisfinanciering vanuit het regiofonds Westelijke Mijnstreek van 1.4 miljoen in het meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP). Daarin staan specifieke budgetten genoemd welke gelabeld zijn aan het fietsen De bestuurlijke werkgroep Sportzone Limburg heeft zich uitgesproken over de kansen om Heidekamppark te ontwikkelen tot een topaccommodatie met een internationaal wieler- en mountainbike parcours. Het bestemmingsplan laat ruimte voor de ontwikkeling van extensieve buitenrecreatie Het park leent zich voor multifunctioneel gebruik en exploitatie De huidige wegeninfrastructuur is met een grondige schoonmaakbeurt al geschikt voor trainingen van de wielerjeugd Misa project Stein Onderzoek van Grontmij geeft aan dat een veilige wieleromgeving nauwelijks haalbaar is. In een onlangs gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek van Grontmij is de aanleg van een wielerbaan meegenomen. Men geeft daarbij aan dat de te verwerven grond particulier eigendom is en een probleem kan zijn omdat hiervoor meerdere partijen moeten instemmen met de verkoop van deze grond Wielerbaan Geleen Is geschikt voor trainingen op de baan (specifieke tak baanwielrennen). Momenteel zijn er nauwelijks activiteiten op de baan. De organisator heeft uit financiële overwegingen alle activiteiten voor wedstrijdrenners afgelast. Te weinig deelnemers en te hoge kosten worden opgevoerd als redenen. WCL Bergklimmers maakt één keer per twee weken gebruik van de baan met de nieuwelingen en junioren. Intensiever gebruik maken van de baan is volgens de vereniging niet mogelijk vanwege: Hoge kosten ( 50,- per uur) Onveilig door hoge kombochten Baan waar weinig sturen bij komt kijken en dus nauwelijks op getraind kan worden Slecht onderhoud van de baan Deze baan voldoet dan ook niet aan de eisen van de Wielerfederatie en de KNWU verenigingen Technoport Europe Beek De Bergklimmers trainen momenteel op bedrijventerrein Technoport Europe in Beek. Met enige kleine aanpassingen kan men de veiligheid optimaliseren en deze faciliteit gebruiken als overbrugging naar de definitieve situatie. 27

28 4.3 Noord-Midden Limburg Thyas complex Peel en Maas Met kleine aanpassingen is het Thyas complex geschikt te maken tot een trainingsomgeving dat bijzonder geschikt is voor met name sportstimulering, jeugdtrainingen en wedstrijden. Om de volledige omgeving een kwaliteitsimpuls te geven, hebben ook de kantine en kleedlokalen een upgrade nodig Herungerberg De ontwikkeling van Sportkern Herungerberg als multifunctionele wieleromgeving past binnen het accommodatiebeleid van de gemeente Venlo. De eerste startbijeenkomst is in mei geweest en inmiddels is overgegaan tot concrete planvorming welke wordt vormgegeven door de gemeente in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit potentiele gebruikers Raceway Venray De eigenaar van het circuit heeft onlangs te kennen gegeven om op zoek te gaan naar alle mogelijke activiteiten die op het voormalige racecircuit georganiseerd kunnen worden. De gesprekken moeten nog geopend worden. Er is op dit moment geen zinnige conclusie te trekken op haalbaarheid en doorlooptijd. Bij overeenstemming en een aanpassing in het bestemmingsplan met de eigenaar kunnen de wieleractiviteiten direct starten Speedway Baarlo Dit is een sterk verwaarloosde omgeving die binnen afzienbare tijd opgeheven dreigt te worden. 28

29 5 Aanbevelingen 5.1 Inleiding Onderstaande aanbevelingen worden gedaan op basis van spreiding door Limburg, koppeling met bestaande wielerverenigingen en haalbaarheid. De aanbevelingen worden volledig onderschreven door de Wielerfederatie Limburg en de 4 KNWU verenigingen. 5.2 Parkstad Bedrijventerrein Avantis Ondersteun en financier de kleine aanpassingen die noodzakelijk zijn om de huidige trainingen van de jeugd van TWC Maaslandster Zuid Limburg op Avantis op een verantwoorde en veilige manier de komende 2 3 jaar te kunnen continueren en stimuleren. Dit kan door een toolkit voor verkeersregelaars aan te bieden en dranghekken beschikbaar te stellen. Hier hoort tevens een korte opleiding bij met instructies voor de verkeersregelaars Megaland Gezien de sponsorrelatie met Megaland en de functionaliteit van de accommodatie is het aan te bevelen dat de leden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg hun trainingen en wedstrijden blijven rijden op Megaland. De kostenproblematiek kan niet structureel worden opgelost middels financiering en daardoor heeft dit geen zin. Aanbeveling is dan ook om nadrukkelijk in te zetten op Kaldeborn voor de lange termijn en de bovenstaande aanbevelingen voor Avantis over te nemen zodat bij toename in het verkeer de vereniging niet gedwongen wordt om nog meer kosten te maken door op Megaland te moeten trainen Kaldeborn Betrokken blijven bij de ontwikkeling van Kaldeborn als sport- en beweegpark. Naast het inbrengen van kennis en expertise door de Wielerfederatie Limburg en de wielerverenigingen is het van belang dat er vanuit de Provincie Limburg en de gemeente Heerlen een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling en investering van het park, omdat het om een accommodatie met een regionale functie gaat. Geadviseerd wordt om financiële middelen vrij te maken voor het ontwikkelen van een visiedocument en haalbaarheidsonderzoek voor de herindeling van het sportpark, onder voorwaarde dat het wielrennen hierin een prominente rol krijgt. 29

30 5.3 Westelijke Mijnstreek Technoport Europe Beek WCL Bergklimmers is de enige gebruiker van Technoport Europe als wieleromgeving. Omdat de verwachting is dat binnen enkele maanden Heidekamppark wordt opengesteld, wordt het advies voor de korte termijn uit het rapport Veilige wieleromgevingen Fase I niet doorgetrokken. Toen werd geadviseerd om te investeren in het veilig maken van de omgeving door een toolkit voor verkeersregelaars en dranghekken. Het advies wordt nu gegeven om het geld te investeren in het schoonvegen van Heidekamppark, zodat de jeugd daar kan starten met veilige trainingen Heidekamppark Stein Deze omgeving is zoals eerder vermeld zeer kansrijk te noemen. Zodra de grondpositie wordt overgedragen van DSM naar Bodemzorg Limburg kan met enige aanpassingen en opschoning van de huidige wegen een parcours vrijgegeven worden voor wieleractiviteiten. Het is van groot belang dat de Provincie Limburg en de gemeente Stein vanuit hun posities dit proces politiek en financieel ondersteunen en faciliteren om te komen tot een veilige wieleromgeving die een volwaardige rol van betekenis speelt voor de provincie Limburg, de Sportzone Limburg een NTC of RTC wielrennen en mountainbiken en WCL Bergklimmers. 5.4 Noord/Midden-Limburg Peel en Maas Het Thyascomplex in de gemeente Peel en Maas wordt momenteel intensief gebruikt door onder meer de jeugd van WC Midden-Limburg. De baan moet nodig aangepast worden om de veiligheid en service voor de gebruikers te verbeteren. De aanpassingen bedragen ,-. Deze kosten zullen door de gemeente, Provincie en de stichting Thyascomplex geïnvesteerd moeten worden. Een bijdrage vanuit de subsidieverordening Inrichten Landelijk Gebied is noodzakelijk om dit te realiseren. Geadviseerd wordt te investeren in een upgrade, mede vanuit de door de Provincie gereserveerde middelen ten behoeve van sportieve omgevingen. Dit dient wel onder een aantal voorwaarden te gebeuren, te weten: WC Midden-Limburg blijft het Thyascomplex als thuisbasis behouden (contractueel vastleggen) Het Thyascomplex zal in overleg gaan met WC Midden-Limburg om zoveel mogelijk te voorzien in een thuisbasis voor de vereniging. Advies is om de blokhut om te toveren tot werkplaats en opslagruimte voor de fietsen. Daarnaast zou het goed zijn om de thuisbasis van WC Midden- Limburg duidelijk zichtbaar te maken. Stichting Thyas zal moeten toewerken naar een eerlijke verdeelsleutel wat betreft horeca inkomsten zodat WC Midden-Limburg hier ook profijt van kan hebben WC Midden-Limburg en Stichting Thyas organiseren jaarlijks diverse sportstimuleringsactiviteiten ter bevordering van de gezondheid en ter promotie van de wielersport. Waar nodig kan Huis voor de Sport hierin ondersteunen. 30

31 Relatie met Speedway Baarlo In het rapport Veilige Wieleromgevingen Fase I werd geadviseerd om de wieleromgeving Speedway Baarlo te verbeteren middels kleine investeringen welke gericht zijn op verbeteren van de toegankelijkheid en faciliteiten. Concreet ging het om het plaatsen van o.a. een porto cabin en het verbeteren van de toegangsweg naar de baan. Omdat het circuit definitief dreigt te sluiten is het advies om hier niet in te investeren, maar de focus te leggen op het Thyascomplex Raceway Venray Geadviseerd wordt voorlopig niet te investeren in Raceway Venray. De KNWU verenigingen, maar ook diverse NTFU verenigingen welke momenteel nog gebruik maken van de Speedway in Baarlo zetten vol in op Herungerberg in Venlo. Indien Herungerberg niet haalbaar blijkt, kan alsnog geïnvesteerd worden in Venray op het gebied van software (bijvoorbeeld een sportprofessional) aangezien de hardware (wielerparcours) reeds aanwezig is. Het advies wordt dan ook gegeven om de ontwikkelingen te blijven volgen Herungerberg Venlo De gemeente Venlo is in samenwerking met potentiële partijen een haalbaarheidsonderzoek aan het uitvoeren. Het advies is om deze projectgroep nadrukkelijk bij te staan (door Huis voor de Sport Limburg, Wielerfederatie Limburg en de Provincie) in het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Bij gebleken haalbaarheid en voldoende draagvlak is financiële ondersteuning vanuit de Provincie noodzakelijk om te komen tot een wieleromgeving die bijdraagt aan het nastreven van de doelen uit de Limburgse Olympische Ambitie. 31

32 6 Good practices in de wielerwereld De afgelopen jaren zijn in Nederland en net over de landsgrenzen een aantal wieleromgevingen ontstaan welke inmiddels hebben bewezen succesvol te zijn. Daarbij gaat het om nieuwe wieleromgevingen, maar ook accommodaties die wielrennen als branchevreemd aanbod hebben toegevoegd. In dit hoofdstuk worden een aantal van deze succesvolle omgevingen toegelicht. Daarnaast zal ingezoomd worden op een ambitieus wielerplan uit Noord- Brabant waarvan onlangs het businessplan is gepresenteerd. 6.1 De Nedereindse Berg Wieler- en skeelerbaan Utrecht Accommodatie Deze wieler- en skeelerbaan bestaat uit drie onderdelen. Een ovale baan van 333 meter, een ronde van 904 meter en een van 1202 meter. De laatste twee zijn te combineren waardoor een baan ontstaat van 2200 meter. Naast de geasfalteerde banen ligt een mountainbikecircuit van 3300 meter. Om gebruikers goed te kunnen ontvangen, is er een paviljoen gebouwd, welke in 2010 is opgeleverd. Hierin is een kantine met terras gevestigd, evenals diverse kleedruimtes en opslagruimtes. Wielervereniging Het Stadion, USWV Domrenner en UW & TC De Volharding zijn de hoofdgebruikers van de Nedereindse Berg. Naast deze wielerverenigingen maakt ook Schaatsvereniging Utrecht gebruik van de accommodatie. In de zomermaanden kunnen zij niet trainen op een schaatsbaan. Gebruikelijk binnen de schaatswereld is het dan om in de zomermaanden in conditie te blijven door middel van wielrennen. Ook skaten/skeeleren wordt als alternatieve training gedaan en behoort eveneens tot de mogelijkheden op de Nedereindse Berg Organisatie Coöperatie De Nedereindse Berg De coöperatie De Nedereindse Berg is een onderneming die tot doel heeft het instandhouden van het Wieler- en Skeeler Centrum op de Nedereindse Berg. De sportcoöperatie maakt middels een aantal gereglementeerde faciliteiten de beoefening van de wieler- en skeelersporten mogelijk op de Nedereindse Berg. Zitting in de coöperatie nemen afgevaardigden van de verenigingen WV Stadion, USWV De Domrenner, UW & TC Volharding en Schaatsvereniging Utrecht. Prijsbeleid Voor individuen kost gebruik van de baan 2,50 voor wielrenners en 2 voor skeeleraars. Het bedrag voor skeeleraars is enkel voor leden van de Schaatsvereniging Utrecht. Een proefles kost 4. Voor evenementen buiten de reguliere trainingstijden zijn de kosten 100,- voor een dagdeel en 300,- voor een hele dag. Deze prijzen zijn exclusief BTW. 32

33 In de zomer worden tal van wielerwedstrijden georganiseerd op de Nedereindse Berg (iedere dinsdag en donderdagavond). Hiervoor is een chip van mylaps vereist vanwege de tijdsregistratie. Prijzen voor deelname aan de wedstrijden zijn als volgt: Leden Stadion/ Volharding/ Domrenner Niet leden 10-strippenkaart 18,50 35,- 20-strippenkaart 36,- 65,- Seizoenskaart 85,- Nvt Aspirant lidmaatschap, incl. 5 strippenkaart 20,- Nvt Rugnummer (per stuk) 5,- 5,- Prijzen zijn exclusief huur van Mylaps chip Exploitatie Het aantal wielrenners en skeeleraars op de Nedereindse Berg blijft toenemen. Exacte aantallen ontbreken helaas, maar uit uitslagen van bijvoorbeeld de dinsdagavond competitie blijkt dat er wekelijks honderden renners gebruik maken van de omgeving (dinsdagavondcompetitie heeft alleen al 130 deelnemers). Ook het aantal wieler gerelateerde evenementen blijft enorm stijgen. Niet alleen de vaste gebruikers (verenigingen) maken flink gebruik van de accommodatie, ook steeds meer wielertoeristen trainen op de baan. Deze druk heeft een enorme keerzijde. De toename heeft er namelijk in geresulteerd dat de verenigingen een noodoproep hebben gedaan en leden verplicht gesteld om vrijwilligerswerk te doen (met uitzondering van sporters met proflicentie). Dit omdat het onderhoud van het paviljoen dusdanig achterliep dat lekkages en schimmelplekken zijn ontstaan. Ook zijn er regelmatig parkeerproblemen omdat de accommodatie de aanwas van sporters niet aan kan. Het verdienmodel is klaarblijkelijk niet voldoende om de reguliere onderhoudskosten te dekken. Er is geen inzicht in de totale exploitatie cijfers. Daarnaast is er in het najaar van 2011 gestart met een politieke discussie omtrent het wel of niet extra (financieel) ondersteunen van de Nedereindse Berg omdat zij met een solvabiliteitsprobleem zitten. Oorzaak hiervan zou liggen in het verkeerd inzetten van subsidies. 33

34 Bron: 6.2 Wielerparcours De Lemelvelden-Hapert TWC Het Snelle Wiel trainde in het verleden op industrieterreinen in de omgeving van Eersel. Regelmatig werden hier s avonds door vrachtwagens ladingen gelost of opgehaald wat tot ongemakkelijke situaties leidden. Na aandringen van bezorgde ouders met de vraag of er niet elders getraind kon worden is de vereniging tot de conclusie gekomen: Dit moet anders. In 2005 is TWC het Snelle Wiel gestart met het samenstellen van een bouwcommissie omdat men veilige trainingen wilde garanderen aan met name de jeugdige renners. Deze commissie heeft vele gesprekken gevoerd met de gemeente om in kaart te krijgen wat de wensen en behoeften zijn geweest. Maar ook om te kijken hoe beslissingen in de raad werden genomen en welke stappen hiervoor noodzakelijk waren in welke periode. Duidelijk was dat verenigingen niet zomaar alles kregen wat wenselijk was, maar dat gekeken moest worden naar de maatschappelijke functie en meerwaarde van de vereniging. Er werd een plan ontwikkelt dat binnen de gemeentelijke ambities paste en er werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de gemeente een bedrag van ,- vrij gemaakt voor de realisatie van de wielerbaan. Het Snelle Wiel heeft zelf een bijdrage geleverd van ,-. Mede door zelfwerkzaamheden en bewust inkopen is accommodatie taakstellend gerealiseerd. Nadat in 2007 het wielerparcours is geopend, is een belangrijke stap gezet doordat TWC Het Snelle Wiel is opgenomen in de gemeentelijke sportnota. Doordat het parcours van TWC Het Snelle Wiel werd aangemerkt als basissportvoorziening werd de weg vrij gemaakt voor een clubgebouw. Als basissportvoorziening in de gemeente Bladel heeft de locatie recht op kleedruimten, toiletten en douches. 34

35 6.2.1 Accommodatie Direct naast het parcours ligt het clubgebouw van TWC Het Snelle Wiel. Dit gebouw bevat naast een kantine een eigen bestuursruimte, werkplaats, kleed en doucheruimtes en een opslagruimte. De accommodatie is in het voorjaar van 2011 in gebruik genomen en voorziet inmiddels ruim 275 leden. Parcours Het parcours bestaat uit een circuit van 1400 meter lang en voldoet daarmee aan de normen van de KNWU om wedstrijden te organiseren. Het parcours bestaat uit verschillende lussen waarin d.m.v. verbindingsstukken diverse combinaties mogelijk zijn. De breedte van de baan is 4,5 meter, maar is in de meeste bochten en op de aankomstlijn verbreed tot 5 meter. Naast het parcours is inmiddels een veldrit/ mountainbike parcours aangelegd welke gebruikt wordt voor trainingen in de winterperiodes. In samenspraak met een aantal deskundigen is een traject ontwikkeld dat met veel enthousiasme wordt gebruikt door de renners Organisatie Discussiepunt voor het realiseren van de accommodatie was de eigendomskwestie. Werd het gebouw in beheer genomen door de vereniging (net zoals de baan) of werd de gemeente verantwoordelijk? Ondanks toezeggingen van de wethouder destijds, bepaalde de raad anders: het clubhuis werd eigendom van de gemeente. Door de toezegging kon de vereniging zogenaamd wisselgeld vragen. Als compensatie hoeft de vereniging de eerste 10 jaar geen huur te betalen aan de gemeente. Al deze succesvolle handelingen zijn mogelijk gemaakt door een daadkrachtig bestuur, welke inspeelde op de maatschappelijke trends en ontwikkelingen en niet alleen keek naar de realisatie van de fysieke baan en het clubgebouw. Door deze ambities te verwezenlijken is TWC Het Snelle Wiel uitgegroeid tot een volwaardige multidisciplinaire- wielervereniging die voor alle leeftijdscategorieën een aanbod heeft. Van opleiden van topsporters tot het voorzien van technieklessen voor het middelbaar- en basisonderwijs. Organogram TWC Het Snelle Wiel: Exploitatie Het parcours De Lemelvelden is de thuisbasis van TWC Het Snelle Wiel, een vereniging met een wedstrijdtak binnen de KNWU en een toerclub. De vereniging streeft na om zoveel mogelijk renners op het hoogste podium te krijgen. Een goede accommodatie is voor hen daarom altijd wenselijk geweest. Het parcours is in 2007 gerealiseerd, waarna de focus is gelegd op een goed onderkomen. Deze is in 2011 geopend waardoor TWC Het Snelle Wiel gebruik kan maken van alle benodigdheden die een wielerclub zich kan wensen. Naast een kantine en kleedlokalen kan de vereniging ook gebruik maken van een eigen bestuurskamer, werkplaats en opslagruimte. 35

Stichting Limburg Cycling

Stichting Limburg Cycling Kick-Off Stichting Limburg Cycling 8 december 2016 Stichting Limburg Cycling Voorzitter Miriam van Es Secretaris Mattie Kaelen Penningmeester Norbert Poels Bestuurslid Koene Rem Manager Milan van Wersch

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Voorgesteld besluit 1. De westzijde van Erflanden definitief benoemen als nieuwe plek voor de wielerbaan van de Peddelaars 2. De structuurschets

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 1.0 Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 Deze notitie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële aspecten van de projectvoorstellen die na besluitvorming dekking krijgen uit middelen van

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Wielervereniging Team Brabant 2000. Wielercafé Vlijmen 14 augustus 2013

Wielervereniging Team Brabant 2000. Wielercafé Vlijmen 14 augustus 2013 Wielervereniging Team Brabant 2000 Wielercafé Vlijmen 14 augustus 2013 1 Agenda Wielervereniging Team Brabant 2000 Profiel en doelstelling Geschiedenis Prominente leden en resultaten Verenigingsactiviteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Financiële haalbaarheid nieuwbouw multifunctionele sporthal Duinwijck Portefeuille J. van der Hoek Auteur Dhr. JPR Braakman Indiener Dhr. A. Kuiper Telefoon 0235113907

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden drs... anssen Wethouder voor inanciën, elastingen, Programma Stationsgebied, ibliotheek, Monumenten, Sport, roen, rondzaken, nergie en duurzaamheid, wijk West en wijk Noordoost Postadres Postbus 16200,

Nadere informatie

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk Rabo Versterkt HV Bleiswijk Voorstel ondersteuningstraject 2017-2018 Inleiding Rabo Versterkt In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF is Rabobank een pilot gestart om sportverenigingen in Nederland naast

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie

Sponsorplan tandemteam Pelle Valé

Sponsorplan tandemteam Pelle Valé Sponsorplan tandemteam Pelle Valé Versie: mei 2011 Inleiding Bent u met uw bedrijf op zoek naar of geïnteresseerd in de sponsoring van een opvallend team? Lees dan vooral verder! Een tandemteam sponsoren

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting. Samenleving. J. Verstand. 6 mei 2014 Sportpark De Bilderberg: kunstgras voetbal

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting. Samenleving. J. Verstand. 6 mei 2014 Sportpark De Bilderberg: kunstgras voetbal Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Samenleving Nummer Raad d.d. Paragraaf begroting: Programma 7 25 juni 2014 Steller: R. Jansen Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp 6 mei 2014 Sportpark

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Business case locatie kunstgrasveld

Business case locatie kunstgrasveld Steller : R.J.J. Coli Team : Maatschappij Datum : 4-12-2014 Onderwerp : Business case locatie kunstgrasveld Aanleiding In de afgelopen jaren is gebleken dat de sportvelden bij het Rijnlands Lyceum niet

Nadere informatie

Toelichting pijler 1: Infrastructuur. Doelen van Noord-Veluwe Fietst!

Toelichting pijler 1: Infrastructuur. Doelen van Noord-Veluwe Fietst! Februari 2014 Noord-Veluwe Fietst! De regio Noord-Veluwe is een prachtig fietsgebied. Voor woon-werkverkeer, fietsdagtochten, fietsarrangementen met overnachtingen en voor de wielersport. Individueel of

Nadere informatie

Voorjaarsrit Nieuwsbrief. Brand Bier Wielerteam.

Voorjaarsrit Nieuwsbrief. Brand Bier Wielerteam. Digitale nieuwsbrief Nieuwsbrief Brand Bier Wielerteam www.brandbierwielerteam.nl 3 e jaargang Nummer 8 Oplage: 250 ex. Contactadres: brandbierwielerteam@gmail.com Voorjaarsrit 2017 Op zondag 2 april werd

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

Controle your one destiny, or someone else will

Controle your one destiny, or someone else will Van Egmond & Partners Managementadvies & Trainingen Controle your one destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove 5 3438 HR Nieuwegein T 030 605 67 87 F 030 605 45 79 I hvanegmond@xs4all.nl Datum 20

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Naar een toekomstbestendige en vitale Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Hoe vitaal zijn de clubs? Wat is de kwaliteit van de accommodaties? Wat zal er veranderen in de toekomst? Zijn huurprijzen

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Welkom. 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling!

Welkom. 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling! Welkom 1 MFA Beringe Buiten Bij Eendracht Volgt Ontwikkeling! Agenda 20:00 Welkom en inleiding 20:10 Presentatie initiatiefgroep, discussie en vragen 20:50 Korte pauze 21:00 Vervolg presentatie 21:45 Afsluiting

Nadere informatie

Limburgs wielerplan 2015-2020

Limburgs wielerplan 2015-2020 Limburgs wielerplan 2015-2020 Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

JEUGDPLAN 2015-2020 TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURG

JEUGDPLAN 2015-2020 TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURG JEUGDPLAN 2015-2020 TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURG INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Waarom een Jeugdplan... 1 1.2... 1 1.3 Opbouw van het Jeugdplan... 1 2 HOOFDPIJLERS 3 2.1 Trainingen... 3 2.2 Wedstrijden...

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Tilburg Dome. Aanleiding:

Tilburg Dome. Aanleiding: Presentatie Aanleiding: Geen wedstrijd & trainingsvoorziening voor atleten en wielrenners. Nu naar Gent en Apeldoorn (atleten) of Amsterdam/Alkmaar; Grote belangstelling om over een permanente baan te

Nadere informatie

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland 1. Algemeen 2. Kleding 3. Fietshuur a. Racefietsen b. Veldfietsen c. Baanfietsen d. Tijdrijfietsen 4. Zomertraining ( Jeugd) 5. Wintertraining 6. Inschrijven

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE BRUG DE STUW INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE ROPTIE...7 Locatie Kostenraming Planning 4 FINANCIERING...8 2 1 INLEIDING

Nadere informatie

08-06-2015. Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers

08-06-2015. Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers 08-06-2015 Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers Havengebied breskens Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers algemeen Provinciaal beleid Leisure hotspot Breskens is onderdeel

Nadere informatie

Nr. 53 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu

Nr. 53 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu 30234 Toekomstig sportbeleid Nr. 53 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

Klankbordgroep. Hondensportverenigingen. Dog Training School : Jan de Jong HSV De Brandersstad : Karel Vermeulen GHSV Schiedam : Hans van Garderen

Klankbordgroep. Hondensportverenigingen. Dog Training School : Jan de Jong HSV De Brandersstad : Karel Vermeulen GHSV Schiedam : Hans van Garderen Klankbordgroep Hondensportverenigingen Dog Training School : Jan de Jong HSV De Brandersstad : Karel Vermeulen GHSV Schiedam : Hans van Garderen 29 mei 2012 versie 1.2 KLANKBORDGROEP Advies Klankbordgroep

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Houtskoolschets Sportvalley de Bilderberg

Houtskoolschets Sportvalley de Bilderberg Houtskoolschets Sportvalley de Bilderberg Aanleiding De gebruikers van het sportpark de Bilderberg zien, samen met de gemeente Renkum, de toekomst van hun verenigingen als een gezamenlijke uitdaging. Samenwerking,

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic TrainingsCoach Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic De Kenya Classic voert door open savannegebied en dichte bergketens, steeds met uitzicht op paden van steenslag, zand

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Steller : Jankees Salverda Telefoonnummer: (0343) 565681 E-mailadres : j.c.salverda@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang ontwikkelingen exploitatie en beheer

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 13 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland 1. Algemeen 2. Kleding 3. Fietshuur a. Racefietsen b. Veldfietsen (m.i.v. seizoen 2014 / 2015 niet meer van toepassing) c. Baanfietsen d. Tijdrijfietsen 4.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 april 2011 Agenda nr: Onderwerp: Stand van zaken realisatie tweede kunstgras hockeyveld. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 april 2011 Agenda nr: Onderwerp: Stand van zaken realisatie tweede kunstgras hockeyveld. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 april 2011 Agenda nr: Onderwerp: Stand van zaken realisatie tweede kunstgras hockeyveld. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Voor

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

Toelichting Bovengenoemde voorstellen worden per club nader toegelicht. Tevens wordt een prioriteitstelling aangegeven.

Toelichting Bovengenoemde voorstellen worden per club nader toegelicht. Tevens wordt een prioriteitstelling aangegeven. Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodaties kenmerk 09.0017426 BIJLAGE A Beschrijving van de verbeteringsvoorstellen Samenvatting Kader: Voorgesteld wordt om te besluiten (als principebesluit) voor

Nadere informatie

COMBIBAAN WARMOND. Presentatie voor Omwonenden

COMBIBAAN WARMOND. Presentatie voor Omwonenden COMBIBAAN WARMOND Presentatie voor Omwonenden Beleidsplan De WIJC wil in de regio één van de belangrijkste verenigingen zijn voor de schaatssport, waarin zowel gewerkt wordt aan het nastreven van prestaties

Nadere informatie

Samen actief in de blauw-groene gemeente Drimmelen

Samen actief in de blauw-groene gemeente Drimmelen Samen actief in de blauw-groene gemeente Drimmelen Auteur: Corine Polak Datum: 24-11-2014 Telefoon: 06 222 41 090 Email: corine@corinepolak.nl Versie: 1.0 definitief Besproken met: Sjoerd van Dijk, Catharina

Nadere informatie

Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld

Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld Handboek voor de jeugdtrainingen Cycling Lemelerveld INLEIDING Cycling Lemelerveld is van oudsher een vriendenclub, opgericht door oud voorzitter Gerrit Stappenbelt. Momenteel heeft de club zo'n 125 leden.

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem April 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is privatisering? 3. Waarom privatisering buitensportaccommodaties 4. Sportvelden, groensingels

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Grondprijzen 2010 gemeente Peel en Maas. Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : Agendapunt : 10

Raadsvoorstel. Grondprijzen 2010 gemeente Peel en Maas. Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : Agendapunt : 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : 2010-113 Agendapunt : 10 Zaaknummer : 1894/2010/10409 Documentnummer : 1894/2010/10409 Datum : 29 juni 2010 Grondprijzen 2010 gemeente Peel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Auteur J. Schmitz Portefeuillehouder Ruud Verhoeven Bijlagen Koopovereenkomst Pluijmen Afdeling BPJS Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, Auteur J. Schmitz Portefeuillehouder Ruud Verhoeven Bijlagen Koopovereenkomst Pluijmen Afdeling BPJS Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/PD/BP Beleid en Projecten Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 03-01-2008 Auteur J. Schmitz Portefeuillehouder Ruud Verhoeven Bijlagen Koopovereenkomst Pluijmen

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Ondernemen aan de groene corridor

Ondernemen aan de groene corridor Ondernemen aan de groene corridor Evenement: Ploegentijdrit Organisatieteam: Hans Franken (Gemeente Eindhoven), Paul van Kemenade (PSV- Herdgang), Dennis Asveld (AHM-fietsmeubels), Carlos Faes (Philips

Nadere informatie

Fusiegesprekken. SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport

Fusiegesprekken. SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport Fusiegesprekken SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport Aanleiding Herstructurering buitensport complexen in Heerlen Sportpark Grasbroek: Sportpark Kaldeborn: Resultaat Groene Accommodatie Rode Accommodatie Groene

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Amstelveen Beweegt Gezond!!

Amstelveen Beweegt Gezond!! Feiten en Cijfers van de STAV 2011 Algemene informatie en projecten Amstelveen Beweegt Gezond!! 125 Geregistreerde talenten talentenbestand met een A en B status, waarvan 24 talenten geselecteerd voor

Nadere informatie

Eisen KNWU 2014 Baan-DUUR mannen nationale selectie

Eisen KNWU 2014 Baan-DUUR mannen nationale selectie Eisen Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 NK tijdrijden - NK tijdrijden nieuwelingen top-6 -NK tijdrijden junioren top-3 (van alle eerstejaars) - NK tijdrijden junioren top-3 (alle NK

Nadere informatie

Tegen de stroom in. Mathieu Hermans Klassieker

Tegen de stroom in. Mathieu Hermans Klassieker STICHTING TEGEN DE STROOM IN 23 april 2017 Tegen de stroom in Mathieu Hermans Klassieker Daginschrijving van 8u tot 11u Om 9u30 groepsstart met vele prominenten Afstanden: Toertocht 40km en 90km Inschrijfgeld

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Buitenlust 2.0 VISIE & BELEID

Buitenlust 2.0 VISIE & BELEID Buitenlust 2.0 VISIE & BELEID 2017-2021 Visie R&TC Buitenlust wil meer zijn dan een opleidingsclub. R&TC Buitenlust heeft de ambitie om over 4 jaar weer een volwaardige wielerclub te zijn met volwaardige

Nadere informatie