ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan"

Transcriptie

1 ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24

2 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn Initiële versie 1.1 Februari 2011 J.M. van Doorn Aanvulling mobiliteit en energiebesparing kantoren 1.2 April 2011 J.M. van Doorn Stuurcyclus 1.3 Februari 2012 J.M. van Doorn Conform footprint April 2012 J.M. van Doorn SMK waterkracht 1.5 April 2013 CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 2/24

3 INHOUDSOPGAVE Energie- en CO 2 reductieplan Managementverklaring De kwantitatieve reductie doelstelling voor scope 1 en 2 1. Inleiding 7 2. Beleid /9 3. Reductie-activiteiten 9/16 4. Audits in- en extern 16 Bronvermeldingen 17 Bijlage 1: Organizational Boundaries 18/19 Bijlage 2: Mobiliteitsplan 20/21 Bijlage 3: Energieverbruik 22/24 Bijlage 4: Audit 25 CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 3/24

4 Duurzaamheidsverklaring Asito Duurzaamheid is bij Asito onderdeel van de reguliere werkwijze. Bij elke beslissing die genomen wordt, stellen wij ons de vraag welke werkwijze een optimale balans oplevert tussen People, Planet en Profit. Onze missie op het gebied van duurzaamheid is dan ook exact dezelfde als onze bedrijfsmissie: Asito is de meest alerte schoonmaakorganisatie van Nederland die met de inzet van oprechte, betrokken en bekwame medewerkers iedere dag weer een schonere, meer hygiënisch en beter verzorgde werk- en leefomgeving mogelijk maakt. Drie termen komen naar voren: oprecht, betrokken en bekwaam. Dit zijn de sterke punten van Asito. Onze werkwijze is oprecht, wij zijn betrokken bij ons werk, onze medewerkers en onze klanten en onze medewerkers zijn bekwaam door goede training en opleiding. Op deze manier willen wij zaken doen. Oprecht en in goede balans tussen een economische gezonde bedrijfsvoering en ethische beginselen. Zowel met onze leveranciers als met onze klanten. Niet alleen spreken we in onze missie over werkomgeving, maar ook over leefomgeving. Iets dat zeker voor Asito van groot belang is. Asito streeft ernaar die leefomgeving zo schoon mogelijk te houden, in beide toepasselijke opzichten. Daarom neemt Asito maatregelen die zorgen voor vermindering van de CO2 uitstoot, maar ook vermindering van de afvalberg door de herinzet van materialen, machines en overige productiemiddelen. De missie in de praktijk Onze missie vertelt waar Asito voor staat. Maar onze acties maken het concreet. Asito onderneemt continu acties op het gebied van duurzaamheid. De meest in het oog springende voorbeelden noemen wij in dit document. Klimaatneutraal Asito laat jaarlijks haar CO2 uitstoot bepalen. Hierdoor kunnen zeer gericht maatregelen worden genomen ter vermindering van de CO2 uitstoot. Dit heeft geleid tot een nieuw mobiliteitsplan, waarbij de optimale vorm van vervoer wordt geselecteerd, op basis van CO2 uitstoot. Tevens worden alleen middelen gebruikt die duurzaam zijn geproduceerd, dus met verminderd energieverbruik, verpakkingen die recyclebaar zijn en afval dat op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Tevens worden materialen en machines zoveel mogelijk hergebruikt. Wanneer een nieuw contract wordt opgestart, wordt altijd eerst gebruik gemaakt van retour gekomen materialen. Deze worden centraal ingenomen, schoongemaakt, gerepareerd en weer gecompleteerd waardoor deze hergebruikt kunnen worden. Asito is een echt familiebedrijf en met medewerkers een echt mensenbedrijf. Diverse projecten zijn gaande om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij Asito en een kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook worden sociale werkvoorzieningen ingezet bij diverse werkzaamheden. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten. Asito verzorgt stageplaatsen voor ROC s en HBO opleidingen en werkt samen met basisscholen in leertrajecten. Samenwerken aan duurzaamheid Asito s verantwoordelijkheidsgevoel gaat verder dan alleen de eigen acties. Wij betrekken onze medewerkers en hun gezinnen actief bij onze duurzaamheidsacties. Daarnaast bieden wij onze klanten aan samen te werken aan duurzaamheid. Hiervoor heeft Asito het duurzame schoonmaakconcept Samen Schoner, Samen Groener gelanceerd. Ook treden wij in discussie met onze leveranciers. Eén van onze drukkers is inmiddels compleet FSC gecertificeerd, in samenwerking met Asito. Ook is Asito partner van MVO Nederland geworden om samenwerking met andere bedrijven gestructureerd op te kunnen zetten. In dit licht is ook het lidmaatschap van de Vrienden van Nudge aangegaan. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 4/24

5 Management Asito stelt zich tot doel om de impact van haar bedrijfsvoering op mens, milieu en de maatschappij te minimaliseren. Asito spant zich voortdurend in om deze doelstellingen te realiseren. Concreet heeft Asito zich tot doel gesteld de CO2 uitstoot over 2013 te handhaven ten opzichte van 2012 en de nullijn te hanteren, dit in verband met en de bewegingen die dit project tot stand brengt. Zoals het nieuwe logistieke systeem. Daarnaast heeft Asito de certificaten ISO 9001 en ISO Met deze certificering committeert Asito zich om verbeterplannen uit te voeren die leiden tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. Verantwoording Asito is open en transparant in haar doen en laten en in de communicatie naar haar stakeholders. Asito zal haar stakeholders inzicht geven in haar beleid t.a.v. duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daartoe is in de eerste helft van 2010 een duurzaamheidsverslag uitgebracht en dit zal jaarlijks voortaan worden uitgegeven. Via is meer informatie te vinden over recente acties en samenwerkingen en tevens is via deze site ons MVO-jaarverslag te benaderen. De kwantitatieve reductie doelstelling voor scope 1 en 2 Asito heeft zich tot doel gesteld CO 2 uitstoot te reduceren. Dit wil de organisatie bereiken door zowel direct besparende acties als ook door bewustwordingscampagnes bij de medewerkers. Alle onvermijdelijke restuitstoot in scope 1 en 2 compenseert Asito volledig. Reductiedoelstellingen Scope 1 Het overgrote deel van de CO 2 uitstoot in scope 1 komt voort uit business car travel. Dit maakt 71% uit van de totale CO 2 voetafdruk van Asito. Om reductie te bereiken heeft Asito een mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Enkele onderdelen van dit beleid: De grootste groep auto s binnen Asito wordt gebruikt door Objectleiders. Deze groep heeft vanaf 2010 de beschikking over een zuinige en met een lage CO 2. (reeds ingevoerd) Asito zet zich in om de extra vervuilende inzet van auto s te beperken door per categorie emissieplafonds te stellen en daarnaast ook om het aantal gereden kilometers te verminderen en het aantal auto s te verminderen. Verder opleiden nieuwe rijden en navolgen Aanpassing CO 2 uitstoot leaseregeling Asito stimuleert het reizen met OV waar mogelijk. In 2012 is het brandstofverbruik t.o.v met 4% gestegen, dit is voornamelijk toe te schrijven aan de het feit dat er meer kilometers worden gemaakt door de lease-auto berijders, daar staat wel tegenover dat het gemiddelde verbruik per kilometer is gedaald en het wagenpark verder is vergroend. Scope 2 De acties in scope twee splitsen we in twee delen: electricity purchases en personal cars for business travel. Electricity CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 5/24

6 Asito onderneemt, zoals in de inleiding van deze pagina al aangegeven, twee acties op dit gebied. Allereerst heeft Asito een overeenkomst gesloten met Greenchoice voor de levering van groene stroom. Niet alleen voor de kantoren van Asito, maar ook onze medewerkers kunnen gebruik maken van voordelige groene stroom. Daarnaast lanceerde Asito in 2011 een bewustwordingscampagne onder de medewerkers. Mensen worden gestimuleerd om licht, airco en computer uit te zetten als ze de ruimte verlaten. Ook worden er waar mogelijk bewegingssensoren en standby-killers geinstalleerd. Asito heeft ervoor gekozen om niet alleen de eigen medewerkers, maar ook anderen hierbij te betrekken. Daarvoor is het project druppels opgestart Dagelijkswordt een duurzame tip verspreid waarmee mensen zelf een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2, thuis en op kantoor. Dit gebeurt in de samenwerking met de 380 partnerorganisaties, die op deze wijze hun eigen duurzame expertise inzetten. Momenteel zijn wij verder bezig met de uitwerking van kleuren om verdere integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bewerkstelligen. Personal car for business travel Zoals eerder aangegeven zet Asito zich in om de gereden kilometers te minimaliseren en het gebruik van OV te stimuleren. Asito s netwerk van een groot aantal vestigingen speelt hier een belangrijke rol in. Door dit netwerk is Asito in staat medewerkers in dienst te nemen die in de buurt van de klant wonen. Asito is nu momenteel de mogelijkheden aan het bekijken met fietsenleveranciers om onze medewerkers met korting een fiets aan te bieden. Ook is er voor indirecte medewerkers een fietsenplan. Ook speelt hier de bewustwordingscampagne een grote rol. Het op spanning brengen van banden en Het Nieuwe Rijden zijn middelen om vervoer per auto minder belastend voor het milieu te maken. Al vanaf begin 2010 wijzen wij alle medewerkers op mogelijkheden om te besparen op brandstof, en dus het milieu. Op deze manieren wil Asito de CO 2 uitstoot over 2013 handhaven t.ov. van 2012 en de nuliijn hanteren.. Hieronder vindt u een uitwerking van onze projecten. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 6/24

7 1. Inleiding Voor het opstellen van het energie- en CO 2 -reductieplan heeft Asito gebruik gemaakt van de richtlijnen welke omschreven zijn in de NEN-EN 16001:2009. Volgens het principe: De analyse van de CO 2 footprint is verder uitgewerkt in de Emissie-inventarisatie, zoals reeds eerder vermeld is het basisjaar Beleid In het magazine (VER)ANTWOORD (MVO jaarverslag) zal jaarlijks gerapporteerd worden welke acties Asito onderneemt om de CO2 uitstoot te verminderen. Apart daarvan wordt via de nieuwsbrief en de website de reductiedoelstelling en het resultaat van het afgelopen jaar gecommuniceerd. Door dit jaarlijks vast te stellen op basis van de resultaten van het voorafgaande jaar en de verwachtingen voor het komende jaar, ontstaat er een juiste reductiedoelstelling aangezien er rekening gehouden kan worden met veranderingen in de organizational boundaries en autonome groei of vermindering door einde contracten bij opdrachtgevers. Echter is in 2012 het aantal vervoerskilometers explosief gestegen, mede door De liters brandstof zijn gestegen, echter het wagenpark is vergroend en het gemiddelde verbruik is gedaald, wij zijn dus wel zuiniger gaan rijden. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 7/24

8 Focus Energie- en CO 2 reductieplan De CO 2 voetafdruk reduceren tot nul is vooralsnog een illusie. Maar door focus aan te brengen kan Asito op verschillende vlakken wel een verschil maken. De eerste twee punten veroorzaken ook onze grootste CO 2 -emissie, vandaar dat deze in hoofdstuk 3 verder zijn uitgewerkt en toegewezen aan actiehouders. Mobiliteitsplan Energiebesparing op Asito kantoren Bewustwording energievraagstuk bij onze medewerkers Naast de focusgebieden, zijn er verschillende vlakken waarop Asito haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit zijn acties die altijd al werden uitgevoerd binnen Asito, zonder daar een MVO nadruk op te leggen. Projecten in de praktijk In dit deel laten we zien wat Asito in de praktijk doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderverdeeld in verschillende categorieën staan de acties die Asito al uitgevoerd, of gepland heeft. In de derde kolom wordt aangegeven in hoeverre de actie gerealiseerd is. Project in planningsfase Project in uitvoeringsfase Project afgerond / volledig in werking Auto s - Compenseren CO 2 uitstoot van alle lease auto s - Wagenpark managementtool Asito kan zo gericht sturen op onderstaande acties: - OL auto s met groen label, besparing op benzinekosten, vaak kleinere (goedkopere) auto s. Max. stellen aan CO 2 uitstoot/km van Asito leaseauto s - Stimuleren aanschaf auto s met groen label bij alle leaserijders - Bandenspanning controleren; liefst een bandenspanningmeter op alle banden om dit gemakkelijker te maken - Stimuleren nieuwe rijden, zuiniger rijden (evt m.b.v. boordcomputer) - Terugdringen van gereden kilometers door beschikbaar stellen van videoconference of netmeeting Kantoren - Compenseren CO 2 uitstoot uit kantoren, inclusief o.a. energie-, water- en papierverbruik - Installeren bewegingssensoren, licht uit in ruimtes waar niemand is - Verwarming uit in ruimtes waar niemand is - Tussendeuren sluiten ivm tocht - LED verlichting - Waterbesparende toiletpotten Waterloze urinoirs - Waterbesparende kranen - Milieuvriendelijke(r) handzeep, etc - ECO-toiletpapier - Iedereen een koffiekop / beker ipv plastic - Goede isolatie nieuwe panden - Milieuvriendelijke energievoorziening nieuwe panden (warmte uit de grond, zonnepanelen etc) - Zuinig printen (tweezijdig, FSC papier, alleen printen wat nodig is) gebruikmaken van follow-me printing. - Geen apparaten op standby (computers) stekkerdozen met schakelaar of standby-killers - Energiezuinige computers en monitoren - Energiezuinige apparatuur CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 8/24

9 - Drukwerk FSC gekeurd en bij milieuvriendelijke drukker - Groene stroom Op de - Milieuvriendelijke(r) schoonmaakmiddelen werkvloer - ECO toiletpapier - Collega s bewust maken van dosering (niet te veel) - Inkoop groen(er) - Dagschoonmaak stimuleren - Retourverpakkingen Sponsoring - ECO-relatiegeschenken / relaties - Sponsoring (klimaatneutrale) evenementen met duurzaam karakter - Communicatie MVO/duurzaamheidactiviteiten in MVO verslag (apart jaarverslag) Privé - voorlichten medewerkers o bijv. CO 2 voetafdruk Asito en persoonlijke voetafdruk berekenen & communiceren o Communiceren wat je als persoon kan doen om je voetafdruk te verkleinen - stimuleren groen denken : Leveranciers - Inspireren leveranciers om ook groen te gaan. Vraag leveranciers naar duurzame producten. Samen inkoopbeleid duurzaam, groen invullen. Acties People - actie tegen laaggeletterdheid - MVO activiteit tijdens managementdag - Sport / beweging stimuleren o Individueel o Via vestiging (competitie starten) - Sponsoring richting People - Trots schoonmaken is een vak - Winkel met milieuvriendelijke producten voor medewerkers - Loyaliteitsprogramma s - Culturele uitwisselingsdag 3. Reductie-activiteiten 3.1 Mobiliteitsplan (scope 1 business car travel) Actiehouder: Dhr. A. Witte, directeur HR Asito maakt t.b.v. haar bedrijfsactiviteiten op grote schaal gebruik van gemotoriseerd vervoer. Dat geldt tevens voor de medewerkers die voor het eigen woon- en werkverkeer naast openbaar vervoer en/of fiets, gebruik maken van brommer of auto. Totaal zijn hier ca 30 mio kilometers mee gemoeid (naast de ca 95 mio kilometers die medewerkers voor privé doeleinden reizen). In ons MVO beleid heeft Asito zich als doel gesteld om CO 2 neutraal de bedrijfsvoering in te richten. Dit mobiliteitsbeleid dient daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. Twee doelen worden nagestreefd: 1. terugdringen van CO 2 belastende vervoersbewegingen zowel zakelijk als woon-werkverkeer 2. terugdringen van zowel out of pocket als beheerskosten Van daaruit zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld, welke verder uitgewerkt zijn in het Mobiliteitsbeleid van Asito d.d. juli CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 9/24

10 Uitgangspunten - Maatregelen dienen gericht te zijn op het voorkomen en verduurzamen van CO 2 uitstoot; - Maatregelen dienen tevens een bijdrage te leveren aan het reduceren van kosten; - Elke werknemer bij Asito dient een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de doelstelling voor een CO 2 neutrale bedrijfsvoering; - Alle door de werkgever gewenste reisbewegingen dienen uitgevoerd te worden met een zo n laag mogelijke CO 2 emissie. Het gebruik van openbaar vervoer wordt daarbij gestimuleerd; - Door de werkgever ter beschikking gesteld vervoer dient te voldoen aan de meest passende milieuemissies (inclusief verbruik) per categorie. Dat betekent ondermeer de keuze voor energiezuinige en CO 2 laag gelabelde auto s. - De keuze voor het vervoer mag het effectief, veilig én verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden niet in de weg staan; - Auto s worden ter beschikking gesteld op basis van het kenmerken criterium. De directie past haar inkoopbeleid hierop aan. Kenmerken zijn; o Lage CO 2 uitstoot; o Zuinigheid; o Courantheidsklasse; o o Lage tarieven; Daarnaast dient de auto altijd een representatieve uitstraling te hebben en de beschikking hebben over 4/5 deuren (vanaf cat.3 auto) - De directie stelt een beperkt aantal auto s ter beschikking per categorie. - Financiële tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer moet gebruik van de auto níet stimuleren; - Toekenning/inzet van auto s die ter beschikking worden gesteld (leaseauto s) moet worden terug gedrongen; - Controle en beheer dienen minimaal te zijn; - Maximale berijders-/en managementinfo t.b.v. kostenbeheersing, CO 2 uitstoot en brandstofverbruik; - Lopende leasecontracten worden niet opengebroken; - Inkoopkorting maakt onderdeel uit van vaststelling autokeuze merk/type; - Oude rechten woon-werkverkeer tegemoetkoming worden afgebouwd conform n.n.t.b. afspraken in OR. (richting= 2 jaar). Maatregelen (de 3V s) Pakket van maatregelen kan ingedeeld worden in zaken die gericht zijn: - Voorkomen: verlagen van het aantal (auto-)kilometers - Verduurzamen: verlagen van de CO 2 -emissie - Verlagen van kosten A: Voorkomen: gericht op het verlagen van het aantal kilometers: 1. Bij de selectie van medewerkers dient het aantal kilometers woon-werkverkeer als selectiecriterium worden meegenomen. Daarbij geldt dat bij gelijke geschiktheid de mdw met het minst aantal wwv km de voorkeur krijgt. 2. Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer indirecte medewerkers: a. Insteek: de eerste 10 kilometers zijn voor rekening van de medewerker. b. Uitwerking km-vergoeding (enkele reis) volgens uitgangspunten: 0-5 km geen vergoeding. Vanaf de 10 e tot en met de 25 e km, een km vergoeding Zie staffel (UC) 3. Asito zet directe medewerkers zodanig in dat de te rijden kilometers tussen de objecten minimaal/beperkt zijn; 4. Bij grote objecten met veel medewerkers wordt vervoer door de werkgever geregeld tenzij blijkt dat dit onacceptabele meerkosten met zich meebrengt. In dat geval wordt de geldende CAO regeling reiskosten toegepast; 5. Asito stimuleert multifunctionele inzet van medewerkers indien dit het aantal reisbewegingen kan beperken; 6. Teleconference wordt gestimuleerd door richtlijnen af te geven over wanneer nadrukkelijke gekozen moet worden voor teleconference in plaats van reizen. Ook zullen faciliteiten worden aangeboden. Dit zal in 2012 verder ontwikkeld worden; CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 10/24

11 7. Asito stimuleert dagschoonmaak om het rijden met OV of fiets te stimuleren; 8. Elke bedrijfsauto (=grijskenteken) is uitgerust met een blackbox waarmee alle bewegingen zichtbaar worden. B: Verduurzamen: gericht op het verlagen van de CO 2 -emissie: 1. Voor medewerkers die max 5 km (enkele reis) woon- werkverkeer hebben komen in aanmerking voor het Asito fietsplan. Dit geldt vooralsnog niet voor direct personeel gezien een sluitend betaling op dit moment niet mogelijk is. Asito gaat kijken wat de mogelijkheden hiervan zijn. 2. Medewerkers die een leaseauto ter beschikking hebben worden gestimuleerd om bij zakenreizen gebruik te maken van OV. Daartoe zal elke leaserijder de beschikking krijgen over een ALPHABET Business Card (of vergelijkbaar).nadere richtlijnen worden daartoe ontwikkeld (UC). 3. Zakenreizen door indirecte medewerkers die niet een auto ter beschikking gesteld krijgen, dienen gebruik te maken van het openbaar vervoer. In dat geval worden de werkelijke kosten vergoed o.b.v. 2 e klas. (onderzocht wordt in hoeverre deze categorie medewerkers ook de beschikking krijgen over een op maat gemaakte ALPHABET Business Card) Indien na toestemming van de leidinggevende van de eigen auto gebruik gemaakt wordt is de vergoeding conform huidige reiskostenregeling. Indien medewerkers carpoolen kan ieder 0,14 euro declareren. De directie kan kiezen een huurauto ter beschikking te stellen 4. Bedrijfs-/leaseauto s algemeen: Kenmerken:. Hoge courantheid (vaststellen 2x per jaar). Benzine tenzij.... Lage CO 2 uitstoot. Voldoet aan eisen van functionaliteit, veiligheid, representativiteit (4 deurs bv) en comfort (w.o airco in cat 1 en 2 auto s) Benzine of diesel (of elektrisch):. Alle door de werkgever ter beschikking gestelde auto s (excl. bussen) worden geleverd in benzine-uitvoering tenzij o.b.v. onderstaande tabel de reële verwachting bestaat dat er meer kilometers op jaarbasis worden gemaakt. Cat 3: > km Cat 4 en 5: > km Cat 6 en >: afhankelijk van breekpunt benzine/diesel Indien blijkt dat de ingeschatte kilometers niet juist zijn (+ of -) óf dat het omslagpunt voor diesel significant omhoog gaat, kan door de wagenparkbeheerder op een door hem gekozen tijdstip een andere auto die beschikbaar is, ingezet worden passend bij het aantal kilometers. Er vindt in dat geval geen compensatie plaats ivm hogere fiscale bijtelling. (één en ander ter voorkoming van een onjuiste opgave mdw. Indien als gevolg van bedrijfsomstandigheden méér of minder kilometers wordt gemaakt, geldt één en ander niet). Voor veelrijders (OL) in de stad zal gezocht worden naar vervoer met de laagste CO 2 uitstoot en een hoge functionaliteit in het verkeer. Onderzocht wordt de inzet van elektrische scooters, fietsen met trapondersteuning of elektrische autos. Te allen tijde blijft Asito de technische en kostenontwikkelingen volgen. Bedrijfsauto ten behoeve van vervoer medewerkers e/o materiaal en middelen (bv bussen tbv glazenwassers) wordt een auto ter beschikking gesteld met de schoonst mogelijke CO 2 emissie die in overeenstemming is met de noodzakelijke functionaliteit; Leaseautorijders in normcategorie 2 wordt een auto ter beschikking gesteld in de CO 2 emissie staffel van Max 110 gr; Voor leaseautorijders in de normcategorie 3 en 4 wordt een auto ter beschikking gesteld in de Asito- CO 2 emissie staffel van Max 122 resp. 160 gr. Voor leaseautorijders in de normcategorie 5 en 6 wordt een auto ter beschikking gesteld in de Asito- CO 2 emissie staffel van Max 160 resp. 240 gr CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 11/24

12 4. De merkkeuze wordt bepaald door Asito en is gericht op de beste comfort/functionaliteit emissie verhouding, i.c. met leasetarief/courantheid. In elke categorie is een beperkte keuze mogelijk. Uitzonderingen ivm bijzondere omstandigheden worden alleen door de directie gemaakt 5. Om een milieuvriendelijke autokeuze te bevorderen bestaat er de mogelijkheid om een auto te kiezen uit een lagere categorie dan waar de medewerker voor in aanmerking komt. Iedere medewerker die een auto kiest met een CO 2 uitstoot lager dan het maximum van de lagere categorie, kan het verschil uitgedrukt in euro besteden aan extra opties e/o accessoires (bv winterbanden, trekhaak). 6. Het nieuwe, zuinig rijden wordt gestimuleerd: Informatiemateriaal aangaande het nieuwe rijden wordt onder werknemers verspreid De veelverbruikers krijgen een cursus m.b.t. het nieuwe rijden. Van elke nieuwe leaseauto worden de banden gevuld met stikstof 7. Berijders die structureel te duur rijden worden de extra brandstofkosten in rekening gebracht. C: Verlagen van kosten 1. In de maatregelen van A en B zijn kostenreducties ingebouwd: a. Minder zakelijke kilometers b. Inzet energie zuinige en lage CO 2 uitstoot auto s c. Juiste brandstofkeuze d. Het Nieuwe rijden (voor a en d zijn geen betrouwbare berekeningen te maken) 2. Toekenningvoorwaarden aanpassen gericht op inzet minder auto s: a. Onderscheiden de volgende rijders: 1. Vestiginggebonden 2. Veelrijders OL (> zakelijke kilometers structureel) 3. Veelrijders (> zakelijke kilometers structureel) 4. Arbeidsvoorwaardelijk (e/o een combinatie met aantal kilometers) 5. Voor veelrijders (OL) in de stad (>7.500 zakelijke kilometers structureel) zal maatwerk worden geleverd. Criterium is laagste CO 2 uitstoot. b. Keuze auto s: kenmerkenbeleid. Dit zijn kenmerken die in deze notitie staan verwoord. Inkoopbeleid directie leidt tot een voorgeschreven keuze per categorie! 3. Merk en typekeuze wordt bepaald door Asito en is gerelateerd aan markontwikkelingen en inkoopkracht Asito. Dat betekent dat voortdurend wordt gekeken naar de meest optimale merken/types o.b.v. alle door Asito gestelde criteria; 4. Verhoging van duur leasecontract naar maximaal 60 maanden (insteek zal zijn van 54 maanden) vanaf cat.3 auto s; let op dit is afhankelijk per type auto en zal maatwerk zijn. Communicatie In Q3 en Q zijn de belangrijkste maatregelen gecommuniceerd en zijn enkele maatregelen geëffectueerd. Ingangsdatum 1 januari KPI: Basis: - totaal aantal kilometers leaseautos (minus privé gereden km) - totaal CO 2 uitstoot van gereden leaseauto s - totaal woonwerkverkeer kilometers direct en indirect (excl leaseauto s) - gemiddelde totale kosten van de leaseautos Ondersteunend: - aantal auto s met stikstof in de banden - aantal gemaakte reizen met ALPHABET Business Card (nog in ontwikkeling) - aantal geregistreerde tele/videoconferences (nog in ontwikkeling) - aantal elektrische vervoermiddelen (e-car bungalowparken/scooter/fiets/auto) - deelnemers cursus nieuwe rijden Actie CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 12/24

13 Nieuwe leaseauto s met minimaal energielabel C of schoner en alle categorieën zijn gebonden aan een bepaald CO 2 plafond Investering Al opgenomen in de budgettering Energiereductie Door aanschaf van zuinigere auto s ontstaat een brandstofreductie. Dit gaat gevolgd worden d.m.v. een digitaal dashboard. Bij verkeerd rijgedrag zal de bestuurder hierop gewezen worden en indien nodig zal de bestuurder deelnemen aan een cursus Het Nieuwe Rijden, deze cursus is reeds gegeven aan 210 lease-rijders van Asito. Tevens is bij veelvuldige overschrijding van de brandstofnorm is er de mogelijkheid om de kosten in rekening te brengen bij de gebruiker van de lease-auto. CO 2 reductie Effecten zullen niet meteen volledig zichtbaar worden, dit heeft een aantal jaren nodig in verband met de samenstelling van het huidige wagenpark. Maar door de invoering van het dashboard wordt hier wel een start meegemaakt. Zie voor meer informatie het mobiliteitsbeleid 3.2 Energiebesparing Asito Kantoren (scope 1 fuel used en scope 2 electricity purchases) Actiehouder: Dhr. K. Stijkel, Hoofd Inkoop en Facilitaire zaken Asito gaat in alle kantoren indien mogelijk verduurzamen. Wij focussen op maatregelen die wij zelf kunnen treffen en die zichtbaar zijn voor al onze collega s. Daarnaast zal aandacht zijn voor bewustwording binnen Asito. Dit alles zal plaats vinden in twee fases. In de eerste fase wordt er een inventarisatie gedaan. In deze inventarisatie wordt gekeken naar o.a. energieverbruik, sanitaire voorzieningen, koffieautomaten (bekertjes, koffie e.d.), computers, planten en afval. Vergroening van kantoren: Inleiding Asito heeft 30 locaties. Hiervan zijn 2 eigendom; het overige is gehuurd. Binnen een locatie kunnen meerdere vestigingen zijn gehuisvest. Een locatie bestaat veelal uit een kantoor- en een bedrijfsruimte voor opslag van materialen, middelen en machines. Het huren van panden wordt centraal geregeld. Asito vindt het belangrijk dat er actief op CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Vandaar dat de meeste locaties worden voorzien van groene stroom. Echter er is een programma ontwikkeld om energie te besparen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het locatiebeleid en een redelijke terugverdientijd. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 13/24

14 Inventarisatie Energie- en CO 2 reductieplan Er is een inventarisatie gehouden langs de locaties om te bezien wat snel en eenvoudig kan gebeuren. Van grote bouwkundige wijzigingen wordt afgezien i.v.m. het huren van de panden. Uitzondering vormt hierop de panden in eigendom. Er is gekeken naar: Verlichting Verwarming Verbruik energie en water Op deze elementen zal het verdere programma worden gericht. Vooral de grotere panden zullen worden doorgelicht. De eis die is gesteld om duurzame veranderingen aan te brengen dat deze terugverdiend moet worden binnen de resterende huurtermijn. Ook zullen verhuurder worden gevraagd mee te investeren in het verduurzamen van hun panden. Verlichting Het is betrekkelijk eenvoudig om de verlichting te vervangen voor energiezuinige verlichting, bijvoorbeeld hoog frequent TL buizen. Per locatie kunnen echter de te nemen maatregelen verschillen. Dit heeft te maken met armaturen, lichtinval, locatieplanning, enz. Daarom zal per locatie een inventarisatie worden gehouden en een lichtplan worden gemaakt. Deze inventarisatie zal worden gehouden door een specialistisch bedrijf. Deze al a.d.h.v. een verlichtingsplan zal een advies worden uitgebracht. Er wordt voornamelijk gekeken naar vervanging van verlichtingsbronnen in bestaande armaturen. Het vervangen van armaturen voor LED armaturen is nog een kostbare zaak. De (prijs) ontwikkeling zal goed in de gaten worden gehouden. Er zal worden overgegaan naar LED verlichting zodra dit economisch aantrekkelijk is in huurpanden. Verwarming De verhuurder is veelal verantwoordelijk voor de technische installatie waaronder ook de verwarmingsinstallatie. Het vervangen van de installatie is veelal kostbaar. Vandaar dat wordt volstaan met het kijken naar thermostaten en thermostaatkranen. Daar waar nodig kunnen buizen worden geïsoleerd. Tevens zal worden gekeken naar vervanging van thermostaten door thermostaten met tijdsinstelling. In het centrale magazijn is onlangs een dergelijke thermostaat geplaatst die automatisch de temperatuur verlaagd na werktijd. Verbruik energie en water Met name zal worden gewezen op een stuk bewustwording bij de gebruikers van het pand. Gewezen zal worden op het uitdoen van verlichting en verwarming in ruimtes die niet worden gebruikt. Klokthermostaten zullen worden geïnstalleerd zodat ruimtes niet worden verwarmd na kantoortijden. Eenvoudige waterbesparende doorlaten zullen in de kranen worden gemonteerd. Ook zullen de toiletruimtes worden geïnspecteerd op lekkende kranen, verlichting en toiletten. Proeftuin Het Inkoopkantoor in Almelo heeft als proefobject gefunctioneerd. Daar is de verlichting geïnspecteerd en zijn aanbevelingen gedaan. In het magazijn is de normale TL verlichting CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 14/24

15 vervangen door HF TL lampen met spiegel. Hiermee is een energiereductie bereikt van 30%. De kantoren zullen ook worden voorzien van HF TL balken. In de toiletruimte is een automatische kraan geïnstalleerd. Deze start en stopt automatisch. Met de ervaringen opgedaan in dit pand, zullen de overige panden worden geïnspecteerd en voorzien van de juiste maatregelen. Ook het hoofdkantoor van Asito zal drastisch worden aangepakt. Er zal worden gekeken naar het binnenklimaat, de temperatuurregeling, tochtwerende maatregelen, isolatiewaarden van beglazing, muren en daken en er zullen voorstellen worden uitgewerkt voor een totaal nieuw verlichtingsplan. Deze aanpassingen zullen waarschijnlijk gefaseerd plaatsvinden. Inmiddels hebben diverse bedrijven hun aanbevelingen gedaan en worden de plannen verder uitgewerkt. Planning Het ligt in de planning om na goedkeuring van de MVO commissie het plan uit te werken en opdracht te geven aan een gespecialiseerd bedrijf om de panden te inspecteren en voorzien van energiezuinige maatregelen. Per pand zal een ROI berekening worden gemaakt. Investeringen met een ROI > 2 jaar zullen niet in behandeling worden genomen. Er wordt vanuit gegaan dat alle panden in zijn bezocht en energiezuinige maatregelen zijn geïmplementeerd. Daarbij is bewustwording een belangrijk argument. De gebruikers zullen worden gewezen hoe energie te besparen is. De panden die nog een lange resterende huurtermijn hebben zullen allen in 2012 voorzien zijn van de energiebesparende maatregelen. Voor het hoofdkantoor zullen de plannen in 2012 worden omgezet in een activiteiten plan. Met de eerste werkzaamheden zal worden gestart. Daarnaast is het gebruik van elektriciteit en verwarming een goede tweede wat betreft CO 2 emissie. Door over te schakelen op groene stroom en gas gaan wij onze uitstoot reduceren. Actie Overschakeling naar groene stroom en gas in mei 2010 voor een aantal locaties, voordeel wordt pas duidelijk zichtbaar in Investering Geen extra investering noodzakelijk, prijsniveau groene of grijze stroom gelijk. Energiereductie Deze maatregel levert geen energiereductie op. CO 2 reductie De conversiefactoren voor groene stroom zijn aanzienlijk lager dan de conversiefactoren voor grijze stroom, hierdoor levert Asito een substantiële bijdrage in de CO 2 reductie (zie bijlage 3). 4. Audits in- en extern Interne Audit Minimaal jaarlijks dienen er interne audits gehouden te worden. De verantwoordelijke persoon zal hiervoor de planning maken (bijlage 4). Zaken welke gecontroleerd dienen te worden, zijn de volgende: Verifiëren van de emissie-inventaris met een beperkte mate van zekerheid Of de emissie-inventaris voldoet aan de eisen conform ISO Of het energiemanagementsysteem voldoet aan de eisen conform EN en/of het onderliggende document energie- en CO 2 reductieplan nog correct is. Bepaling of het niveau van de CO 2 prestatieladder nog conform het certificaat is. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 15/24

16 Externe Audit Energie- en CO 2 reductieplan Minimaal jaarlijks dienen er externe audits te worden gehouden, het iniatief hiervoor ligt bij de verantwoordelijke persoon van Asito. Tijdens de externe audit worden de volgende zaken getoetst: Verifiëren van de emissie-inventaris met een beperkte mate van zekerheid *) Of de emissie-inventaris voldoet aan de eisen conform ISO Of het energiemanagementsysteem voldoet aan de eisen conform EN en/of het onderliggende document energie- en CO 2 reductieplan nog correct is. Bepaling of het niveau van de CO 2 prestatieladder nog conform het certificaat is. *) Let op de verificatie van de emissie-inventaris dient door een andere auditor uitgevoerd te worden, dan de overige drie punten. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 16/24

17 Bronvermelding: Energie- en CO 2 reductieplan ISO :2006 Greenhouse Gases Part 1: specification with guidance at the organization level voor quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO :2006, IDT) NEN-EN (nl) Energiemanagementsystemen Eisen met richtlijnen voor gebruik Handboek CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 17/24

18 BIJLAGE 1: ORGANIZATIONAL BOUNDARIES Asito Hoofdkantoor te Almelo Asito van Weerden Poelmanweg te Almelo Asito Groot Utrecht BV Asito Utrecht BV ASD IJsselland BV Asito Klus2fix BV Asito Groningen BV Asito Zwolle/Zuidoost-Drenthe BV Asito Friesland BV Asito Industrieel Noord BV Asito Drenthe BV Asito Zwolle/Flevoland BV Asito Transport Stationsreiniging BV ASD Noord BV Asito Groot Almelo BV ASD Twente BV Asito Enschede Noord BV Asito Enschede Zuid BV Asito Twente BV ASD Zuid Holland BV Asito Groot Rotterdam BV Asito Haaglanden BV Asito Groot Leiden BV Asito Zuid Holland Oost BV Asito Medical Zuid Holland BV Asito Medical Oost Brabant BV Asito JV Oost Brabant BV Asito Medical Noord West B.V. Asito Medical Gelderland Zuid B.V. Asito West Brabant/ Zeeland BV Asito Den Bosch BV Asito Tilburg BV Asito Nijmegen BV Asito Eindhoven BV Asito Limburg Noord BV Asito Limburg Zuid BV ASD Den Bosch BV Asito Noord Holland BV ASD Amsterdam BV Asito Amsterdam West BV Asito Amsterdam BV Asito Transport Terminal Services BV Asito Transport Aircraft Services BV Asito Haarlemmermeer BV Asito Transport Multi Serv. BV Asito Apeldoorn BV CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 18/24

19 Asito Medical Midden en Zuid Oost Nederland BV Asito Gelderland BV Asito Achterhoek BV Asito Almere BV Asito Medical Oost Nederland BV Asito Medical Enschede BV Asito Medical Almelo BV Asito JV Limburg BV Asito Medical Limburg BV Asito Medical Noord Nederland BV Asito Medical Catering BV Asito Regio Noord Services BV Asito Regio Oost Services BV Asito Regio Zuid West Services BV Asito Regio Zuid Services BV Asito Regio Noord West Services BV JBZ Cleancare Joint Facility Services MST cleancare ZGT Cleancare CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 19/24

20 BIJLAGE 2: Mobiliteitsbeleid (scope 1 business car travel) Actie Nieuwe leaseauto s met minimaal energielabel C of schoner en alle categorieën zijn gebonden aan een bepaald CO 2 plafond Investering Al opgenomen in de budgettering Energiereductie Door aanschaf van zuinigere auto s ontstaat een brandstofreductie. Dit gaat gevolgd worden d.m.v. een digitaal dashboard invoering Bij verkeerd rijgedrag zal de bestuurder hierop gewezen worden en indien nodig zal de bestuurder deelnemen aan een cursus Het Nieuwe Rijden. CO 2 reductie Effecten zullen niet meteen volledig zichtbaar worden, dit heeft een aantal jaren nodig in verband met de samenstelling van het huidige wagenpark. Maar door de invoering van het dashboard wordt hier wel een start meegemaakt. Reductieberekening Personenauto s Liter / p.j. Brandstof Benzine Diesel LPG Ton CO 2 / p.j. Brandstof Benzine Diesel LPG Conversiefactor: Benzine Diesel g CO 2 / km g CO 2 / km Opbrengsten: Deze zullen berekend worden aan de hand van de gem. benzine- en dieselprijs Zie voor de procesbeschrijving van het brandstofverbruik, document met als titel: procesbeschrijving business car travel CO versie 1. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 20/24

21 Tevens is er een indeling gemaakt binnen ons wagenpark o.b.v. expiratiedatum om zodoende inzage te krijgen wanneer ons wagenpark vergroent. expiratiejaar Grijs A B C D E totaal kenteken Stuurcyclus: Mobiliteitsplan: Met ingang van 1 januari 2011 is het nieuwe mobiliteitsplan van kracht, deze is ter inzage geplaatst op intranet (nieuwe leaseregeling). Vanaf nu kan er via de carselector alleen gezocht worden naar auto s met een bepaald CO 2 plafond, conform de leaseregeling. In september 2011 worden de nieuwe maatregelen bekeken en naar aanleiding van de tussentijdse voetafdruk geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Gezien de resultaten die in 2011 behaald zijn zal het mobiliteitsplan niet worden bijgesteld, maar voortgezet in de huidig vorm. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 21/24

22 BIJLAGE 3: Energieverbruik (scope 1 fuel used en scope 2 electricity purchases) Actie Overschakeling naar groene stroom in 2010, dit is nog niet gerealiseerd voor alle vestigingen, dit in verband met nog lopende trajecten. Investering Geen extra investering noodzakelijk, prijsniveau groene of grijze stroom gelijk. Energiereductie Deze maatregel levert geen energiereductie op. CO 2 reductie De conversiefactoren voor groene stroom zijn aanzienlijk lager dan de conversiefactoren voor grijze stroom, hierdoor levert Asito een substantiële bijdrage in de CO 2 reductie. Reductieberekening Groene versus Grijze stroom en gas 2011 Leverancier KWh Conversiefactor Ton CO2 grijze stroom g CO 2 /kilowattuur 239 groene stroom biomassa windkracht waterkracht g CO 2 /kilowattuur 300 g CO 2 /kilowattuur 15 g CO 2 /kilowattuur 300 g CO 2 /kilowattuur 0, Totaal stroom 637 aardgas g CO 2 / Nm3 469 brandstof Totaal aardgas 469 Groene versus Grijze stroom en gas 2012 Leverancier KWh Conversiefactor Ton CO2 grijze stroom g CO 2 /kilowattuur 104 zon biomassa windkracht waterkracht g CO 2 /kilowattuur 455 g CO 2 /kilowattuur 15 g CO 2 /kilowattuur 455 g CO 2 /kilowattuur 0, Totaal stroom 530 aardgas g CO 2 / Nm3 527 brandstof Totaal aardgas 527 Zoals je kunt zien is ons energieverbruik gedaald, dit is mede veroorzaakt door de garanties van oorsprong van Greenchoice. Het verbruik van aardgas is gestegen en gezien de koude wintermaanden is dit te verklaren. Conversiefactor: Grijze Stroom Groene Stroom diverse eenheden CO 2 / KWh diverse eenheden CO 2 / KWh SMK-milieukeur Zie voor de procesbeschrijving van het energie- en gasverbruik, document met als titel: procesbeschrijving fuel used en electricity CO versie 1. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 22/24

23 Hieronder vindt u een grafische weergave van onze stroomsamenstelling in Stuurcyclus: Energieverbruik: Met ingang van 1 mei 2010 is Asito voor een groot aantal kantoren overgestapt naar Greenchoice en leverancier van groene stroom en gas met een SMK keurmerk. Vanaf april 2011 zijn indien mogelijk bestaande grijze contracten opgezegd en omgezet naar groene contracten. Daarnaast zal de vergroening van de kantoren ook een rol gaan spelen in het totale energieverbruik. In september 2011 is de huidige stand van zaken bekeken en naar aanleiding van de tussentijdse voetafdruk geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Doordat de gegevens in ons basisjaar 2010 niet geheel juist waren hebben wij in 2011 t.o.v een goede reductie gehad voor KWH 36% en m3 gas zelf 41%. Dit is natuurlijk een meevaller echter in 2012 is gebleken dat het des te moeilijker was om de reductie van 4% te halen, gezien de juistheid van de gegevens. CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 23/24

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 COMMUN I CATI EPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten Juli 216 Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de -Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de -Prestatieladder

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020

CO2 reductiedoelstellingen 2020 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Roberto de Miranda Document CO2 Reductiedoelstellingen 2020 Datum 31-8-2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Lomans Beheer B.V t/m

Lomans Beheer B.V t/m Footprint 2015 Lomans Beheer 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Reductieplan

Energie- en CO 2 - Reductieplan Energie- en CO 2 - Reductieplan Versie: 5, september 2015 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Inleiding Beleid Energieverbruik en CO 2 -emissie Doelstelling Reductieplan o Wagenpark o Stroomverbruik

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Allinq - Schuuring Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2017

Allinq - Schuuring Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2017 Allinq - Schuuring Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2017 Globale maat CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 4 250 ton Omzet 230 miljoen Euro 18,48 ton/miljoen Euro Personeelsleden 678 FTE 6,27 ton/fte

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Reductieplan

Energie- en CO 2 - Reductieplan Energie- en CO 2 - Reductieplan Versie: 3, februari 2015 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Inleiding Beleid Energieverbruik en CO 2 -emissie Doelstelling Reductieplan o Wagenpark o Stroomverbruik

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2016 Revisie: 003 Opgesteld

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (05-11-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen Conform de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen Conform de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Peter Vos, CO2 verantwoordelijke Versie: 2.0 Datum: 20-12-2016 Autorisatiedatum: 21-12-2016 Naam: C.J.M. Gijsbrechts, Directeur

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Reductieplan SLTN

Reductieplan SLTN Reductieplan 2017-2020 SLTN Co2 Prestatieladder Versie : 1.0 Datum : 17 februari 2017 Auteur(s) : Quality Management SLTN Copyright : SLTN De inhoud van dit document is intellectueel eigendom van SLTN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Lomans Beheer B.V. Footprint 2016 Lomans Beheer

Lomans Beheer B.V. Footprint 2016 Lomans Beheer Footprint 2016 Lomans Beheer 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Basisgegevens 2.1. Beschrijving van de organisatie 2.2. Verantwoordelijkheden 2.3. Basisjaar 2.4. Rapportageperiode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk, CO2 verantwoordelijke Versie: 1.6 Datum: 07-10-2015 Authorisatiedatum: 8-10-2015 Naam: C.J.M. Gijsbrechts,

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Samen bouwen aan morgen Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf dat met duurzame

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3. De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. Vijfhuizen 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Renesse, 26 april 2016 dhr. T.T. Nieuwenhuizen Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie