4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN."

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: 1. DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN K2B-Media. Dit is een overeenkomst tussen jou en K2B-Media. Onder deze Overeenkomst vallen het gebruik van elk website of webpagina die wordt beheerd door K2B-Media. Je geeft aan dat je 18 bent of dat een ouder of verzorger boven de 18 toestemming geeft om de producten te gebruiken en je aan te melden en dat alle informatie die je opgeeft, juist is. K2B-Media bied de diensten aan op voorwaarden dat je deze overeenkomst zonder wijzigingen accepteert. Als je K2B-Media diensten gebruikt, bevestig je dat je akkoord gaat met deze overeenkomst. Deze overeenkomst bevat afwijzingen van de garantie en aansprakelijkheid (zie sectie 10, 11 en 12) en een enige verhaalsmogelijkheid (zie sectie 11). Deze bepalingen zijn van essentieel belang voor ons aanbod. 2. HOE K2B-MEDIA DEZE OVEREENKOMST KAN WIJZIGEN. K2B-Media behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder K2B-Media de producten aanbiedt, te wijzigen, inclusief kosten die verband houden met het gebruik van de K2B-Media producenten. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden op de K2B-Media producten door te nemen. Als je de K2B-Media producten na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt. 3. AANVULLENDE VOORWAARDEN Elk K2B-Media product kan aanvullende voorwaarden bevatten (bijvoorbeeld gedragscodes of richtlijnen) die gelden voor het gebruik van die K2B-Media producten, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde functies of aanbiedingen (bijvoorbeeld loterijen). Als een voorwaarde in deze Overeenkomst in strijd is met een voorwaarde op een K2B-Media product, dan geldt de voorwaarde in deze Overeenkomst. 4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. De K2B-Media websites zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Je mag de K2B-Media websites op geen enkele onrechtmatige manier gebruiken of gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan K2B-Media, de aan K2B-Media gelieerde bedrijven, wederverkopers, distributeurs, serviceproviders en/of leveranciers (die elk afzonderlijk als 'K2B-Media-partij' en gezamenlijk als de 'K2B-Media-partijen' worden aangeduid) of klanten van een K2B-Media-partij, die door K2B-Media naar eigen goeddunken kunnen worden aangewezen. K2B-Media kan je wijzen op specifiek schadelijk gebruik in een gedragscode of in andere kennisgevingen die op een K2B-Media-website beschikbaar zijn, maar is hiertoe niet verplicht. Je mag de K2B-Media-websites op geen enkele manier gebruiken die strijdig is met een gedragscode, een beleid of een andere kennisgeving die van toepassing is op de K2B-Media-websites. Zonder de algemene bepalingen van deze sectie te beperken, mag je de K2B-Media-websites niet gebruiken op een manier die een van de K2B-Media-websites (of het netwerk/de netwerken die aan een van de K2B-Media-websites zijn gekoppeld) zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van de K2B-Media-websites door een willekeurige andere partij negatief zou kunnen beïnvloeden.

2 5. SPAM IS VERBODEN EN VEROORZAAKT SCHADE; SPAMFILTERTECHNOLOGIE Zonder de algemene bepalingen van Sectie 5 te beperken, mag je de K2B-Media-websites niet gebruiken om ongewenste bulk- of ongewenste commerciële , direct of indirect, te verzenden. Je mag de K2B-Media-websites op geen enkele manier gebruiken die een schending inhoudt van het anti-spambeleid van K2B-Media. Je kunt het anti-spambeleid van K2B-Media bekijken onder kop 18. Als enig onderdeel van het anti-spambeleid niet wordt nageleefd, houdt dat in dat deze Overeenkomst niet wordt nageleefd. K2B-Media mag gebruikmaken van filtertechnologie of andere maatregelen om ongewenste bulk- en ongewenste commerciële tegen te houden. Als je de K2B-Media-websites onder andere gebruikt voor services, is het mogelijk dat bepaalde e- mailberichten die je via de K2B-Media-websites ontvangt, door deze filtertechnologie of andere maatregelen tijdelijk of permanent worden geblokkeerd, zelfs als dergelijke berichten het antispambeleid niet schenden. 7. DOOR JOU GEPOSTE OF VERSTREKTE MATERIALEN; TOEZICHT OP COMMUNICATIE Voor materialen die je post of op enige andere manier aan K2B-Media verstrekt en die verband houden met de K2B-Media-websites (een 'Inzending'), geef je K2B-Media toestemming voor (1) het gebruiken, kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, wijzigen, vertalen en opnieuw opmaken van je Inzending, voor zover dit verband houdt met de K2B-Media-websites, en (2) het overdragen van deze rechten, voor zover dit op grond van het toepasselijke recht maximaal is toegestaan. K2B-Media betaalt je niet voor je Inzending. K2B-Media kan je Inzending te allen tijde verwijderen. Voor elke Inzending verklaar je dat je alle benodigde rechten hebt om de toestemming in deze sectie te verlenen. Voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, kan K2B-Media jouw of andere elektronische communicatie controleren en dergelijke informatie bekend maken wanneer K2B-Media gelooft dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat je je houdt aan deze Overeenkomst en om de rechten, het eigendom en de belangen veilig te stellen van een van de K2B-Media-partijen of een klant van een K2B-Mediapartij. 8. SOFTWARE Het gebruik van software die behoort bij de K2B-Media-websites, is onderworpen aan de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst ('Gebruiksrechtovereenkomst') van dergelijke software. Als je software ontvangt waarbij geen Gebruiksrechtovereenkomst wordt geleverd, geeft K2B-Media je een niet-exclusieve, intrekbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie voor die software, uitsluitend voor gebruik in combinatie met de K2B-Media-websites en volgens deze Overeenkomst. K2B-media behoudt alle rechten op dergelijke software die niet expliciet aan jou zijn verleend in deze Overeenkomst. Dergelijke software wordt beschermd door auteursrecht en andere wetgeving en verdragen inzake intellectuele eigendom. K2B-Media of haar leveranciers zijn eigenaar van de naam, het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van dergelijke software, en dergelijke software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Je mag dergelijke software niet disassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht. K2B-Media mag jouw versie van dergelijke software automatisch controleren en mag automatisch upgrades op dergelijke software downloaden naar je computer om de K2B-Media-websites bij te werken, te verbeteren en verder te ontwikkelen. 9. BESCHIKBARE INFORMATIE OP DE K2B-MEDIA-WEBSITES K2B-Media en haar leveranciers geven geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid of tijdigheid van enige informatie die beschikbaar is op de K2B-Media-websites, inclusief aandelenkoersen, zelfs als dergelijke informatie wordt weergegeven in een bericht, een bericht naar een pager of een mobiele telefoon of een ander soort bericht dat beschikbaar is via de K2B-Media-websites. K2B-Media en haar leveranciers keuren elk gebruik van de informatie die op de K2B-Media-websites beschikbaar is, inclusief aandelenkoersen en andere financiële informatie, voor enig ander doel dan persoonlijk gebruik af en verbieden elke vorm van doorverkoop, verspreiding of gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden. K2B-Media is geen makelaar/handelaar of geregistreerde beleggingsadviseur volgens de wet op beursverrichtingen van de Verenigde Staten of de wet op beursverrichtingen van andere rechtsgebieden, en geeft geen adviezen over de investering in of de

3 aankoop of verkoop van effecten of andere financiële producten of diensten. Niets op de K2B-Mediawebsites geldt als een aanbieding of aanprijzing voor het kopen of verkopen van effecten. K2B-Media heeft niet de intentie bepaalde producten of diensten, inclusief financiële producten of diensten, te onderschrijven of aan te bevelen. Niets op de K2B-Media-websites is bedoeld als professioneel advies, inclusief, maar niet beperkt tot, beleggings- of belastingadviezen. 10. K2B-MEDIA GEEFT GEEN GARANTIE K2B-Media levert de K2B-Media-websites in de huidige staat, met alle gebreken en indien beschikbaar, en het risico betreffende volledige bij jou. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht wijzigen de K2B-edia-partijen alle expliciete dan wel impliciete verklaringen, garanties en voorwaarden af. De K2B-Media-partijen wijzen alle expliciete, wettelijk dan wel impliciete garanties en bepalingen af, daaronder begrepen doch niet beperkt tot (1) garanties of bepalingen van verhoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, nauwkeurigheid, eigendom, ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten en nietinbreukmakendheid, (2) garanties of bepalingen die in verband staan met de handel in of het gebruik van K2B-Media-websites, en (3) garanties of bepalingen dat toegang tot of gebruik van de K2B-Media -websites ononderbroken of foutloos zal zijn. Er zijn geen garanties die verder reiken dan deze overeenkomst. 11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; JOUW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID De K2B-Media-partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, enigen indirecte schade, gevolgschade, speciale schade, incidentele schade of opgelegde boete die voorkomt uit, gebaseerd is op of het resultaat is van deze overeenkomst of het gebruik van de K2B-Media-websites, zelfs als een of meer van de K2B-Media-partijen op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade. De uitsluiting van schade onder sectie 11 is onafhankelijk van jouw enigen verhaalsmogelijkheid en blijft bestaan wanneer een dergelijke verhaalsmogelijkheid ontoereikend is of op een andere wijze onuitvoerbaar wordt geacht. Deze beperkingen en uitzonderingen gelden in alle gevallen, ongeacht of de schade voorkomt uit (1) contractbreuk, (2) inbreuk op de garantie, (3) nalatigheid of (4) enige andere oorzaak voor zover deze beperkingen en uitzonderingen niet zijn verbonden onder de toepasselijke wetgeving. Als je ontevreden bent over de K2B-Media-websites. Als je niet instemt met enige onderdeel van deze overeenkomst of als je een ander geschil met of vordering bij een K2B-Media-partij hebt met betrekking tot deze overeenkomst of de K2B-Media-websites, bestaat je enige verhaalmogelijkheid uit het staken van het gebruik van K2B- Media-websites. 12. WIJZIGINGEN IN DE K2B-MEDIA-WEBSITES; AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING De K2B-Media-partijen kunnen op welke manier dan ook, op elk moment en om welke reden dan ook de K2B-Media-websites wijzigen of functies verwijderen. Tijdens het gebruik van de K2B-Mediawebsites kun je verwachten informatie, materialen afbeeldingen, software en inhoud (gezamenlijk inhoud ) te ontvangen, openen of gebruiken die afkomstig is van K2B-Media en andere personen van K2B-Media (dergelijke personen worden hier derden genoemd). Je erkent en stemt er mee in dat de K2B-Media partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (1) enige inhoud, daaronder begrepen doch niet beperkt tot enige inbreukmakende, onjuiste, obscene, onfatsoenlijke, bedreigende, beledigende, lasterende of anderszins onrechtmatige inhoud, of (2) gedrag van derden of verzendingen of gegevens door derden; dit alles echter zonder de algemene bepalingen van artikel 10 en 11 te beperken. Bovendien erken je en stem je er mee in dat K2B-Media niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor (1) virussen of andere beperkende factoren die jou toegang tot of gebruik van de K2B-Media websites beïnvloeden, (2) incompatibiliteit tussen de K2B-Media websites en andere websites, software en hardware, (3) vertragingen of fouten die je kunt ondervinden bij het op een juiste en tijdige manier starten, uitvoeren of voltooien van verzendingen of transacties die verband houden met de K2B-Media-websites of (4) enige schade of kosten die voorkomen uit of op enigerlei wijze in verband staan met het gebruik van de services van derden via links op de K2B-Mediawebsites; dit alles is echter zonder de algemene bepalingen van artikel 10 en 11 te beperken, uitzonderingen en afwijzingen in artikel 10, 11 en 12 van deze overeenkomst gelden voor zover

4 maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht en zijn niet bedoeld om je de verplichte bescherming te ontzeggen die je hebt op grond van toepasselijk recht 13. BEËINDIGING; TOEGANGSBEPERKING K2B-Media kan deze overeenkomst of jouw toegang tot de K2B-Media-websites op elk gewenst moment beëindigen of onderbreken, met of zonder opgaaf van reden en met of zonder kennisgeving. Bij beëindiging of onderbreking vervalt onmiddellijk je recht op het gebruik van de K2B-Mediawebsites. Bij een dergelijke beëindiging of onderbreking is het mogenlijk dat informatie die je op de K2B-Media hebt opgeslagen, niet meer achterhaald kan worden. 14. KEUZE VAN WETGEVING EN LOCATIE VOOR OPLOSSING VAN GESCHILLEN Als deze overeenkomst is gesloten met K2B-Media V.O.F., zullen vorderingen, overtredingen of schendingen van plichten of rechten die betrekking hebben op deze overeenkomst, worden beoordeeld volgens de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wetgevingen. Als deze overeenkomst is gesloten met een aan K2B-Media gelieerd bedrijf, zullen vorderingen, overtredingen of schendingen van plichten of rechten die betrekking hebben op deze overeenkomst, worden beoordeeld volgens de wetten van de vestigingsplaats van het aan K2B-Media gelieerde bedrijf, zonder rekening te houden met conflicterende wetgevingen. Alle overige vorderingen, inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen met betrekking tot schending van wetten voor de bescherming van de consument, wetten tegen oneerlijke concurrentie en in het geval van een onrechtmatige daad, zullen worden beoordeeld volgens de wetten van Nederland, of, als je niet in de Nederland woont, volgens de wetten van het land waarvoor de desbetreffende K2B-Media-websites zijn bestemd. Als deze Overeenkomst is gesloten met K2B-Media V.O.F., stem je er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de K2B-Media-websites, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van Den Bosch, Brabant, Nederland. Als deze Overeenkomst is gesloten met een aan K2B-Media gelieerd bedrijf, stem je er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de K2B-Media-websites, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in de vestigingsplaats van het aan K2B-Media gelieerde bedrijf. 15. UITLEG VAN DE OVEREENKOMST; OVERDRACHT Als van enig deel van deze overeenkomst wordt bepaald dat dit ongeldig of niet afdwingbaar is onder het toepasselijke recht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert en blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht. K2B-Media kan deze overeenkomst op enig moment, met of zonder kennisgeving aan jou, geheel of gedeeltelijk overdragen. Je mag deze Overeenkomst niet overdragen noch enige rechten, indien aanwezig, voor de K2B-Media-websites toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen jou en K2B-Media met betrekking tot de K2B-Media-websites en komt deze overeenkomst in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, die je met K2B-Media hebt uitgewisseld met betrekking tot de K2B-Media-websites. De titels van artikelen in de overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de partijen en hebben geen juridische of contractuele betekenis. 16. JE HEBT EEN BEPERKTE PERIODE OM JE VORDERING IN TE DIENEN Je komt met K2B-Media overeen dat elke rechtsvordering die voortkomt uit of betrekking heeft op de K2B-Media-websites, dient te worden ingesteld binnen èèn (1) jaar nadat de reden voor de rechtsvordering in ontstaan. Als deze periode wordt overschreden, wordt een dergelijke vordering voorgoed uitgesloten. 17. COPYRIGHT EN MERKVERMELDINGEN; OVERIGE ERKENNINGEN

5 Voor alle inhoud van de K2B-Media-websites geldt het Copyright 2005 van K2B-Media V.O.F. en/of haar leveranciers, K2B-Media Haarsteegsestraat 62, 5254JS HAARSTEEG. Alle rechten voorbehouden. K2B-Media, Mijnportfolio, en/of andere K2B-Media-producten en -services die hierin worden vermeld, kunnen ook merken of gedeponeerde merken van K2B-Media zijn in Nederland en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten die in dit document worden genoemd zijn mogelijk de merken van de desbetreffende eigenaren. De voorbeeldbedrijven, -organisaties, -producten, - domeinnamen, - adressen, -logo's, -personen, -plaatsen en -gebeurtenissen die hierin worden beschreven, zijn fictief. Er is geen verband met werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen, noch mag dit hieruit worden afgeleid. Alle rechten die hierin niet specifiek worden verstrekt, worden voorbehouden. 18 ANTI-SPAMBELEID VAN K2B-MEDIA Het is niet toegestaan de K2B-Media-services te gebruiken op een manier die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van iedere vorm van ongewenste (commerciële) ('spam'). U mag geen van de K2B-Media-services gebruiken voor het verzenden van spam. U mag ook geen spam bezorgen of ervoor zorgen dat er spam wordt bezorgd bij een van de K2B-Media-services of K2B-Media-klanten. Daarnaast geldt het volgende voor die wordt verzonden naar of via de K2B-Media-services: mag geen ongeldige of vervalste headers bevatten. U mag geen ongeldige of niet-bestaande domeinnamen gebruiken. U mag geen technieken toepassen die er op andere wijze voor zorgen dat er informatie wordt veranderd of verborgen die de oorsprong of het verzendingspad identificeert. U mag niet op andere wijze een adres vervalsen. Het is niet toegestaan om een internet domeinnaam van een derde te gebruiken of een bericht om te leiden via de apparatuur van een derde, zonder toestemming van deze derde. De onderwerpregel of de inhoud van een mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten. moet voldoen aan de extra technische standaarden die hieronder worden beschreven. Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook de gebruiksvoorwaarden van K2B-Media te overtreden. K2B-Media staat niet toe dat er adressen of andere informatie wordt verzameld vanaf of via de K2B-Media-services. Het is niet toegestaan om de K2B-Media-services te gebruiken voor het verzamelen, compileren of verkrijgen van informatie over de klanten of abonnees van K2B-Media, inclusief maar niet beperkt tot de adressen van abonnees die vertrouwelijk en het eigendom van K2B-Media zijn. Op het gebruik van de K2B-Media-services zijn ook de privacyverklaring van K2B- Media van toepassing. Het is niet toegestaan om pogingen te ondernemen om de K2B-Media-services op een manier te gebruiken die een van de K2B-Media-services schade zou kunnen berokkenen, zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen. Ook acties die het de gebruikservaring van een K2B-Mediaservice door een willekeurige andere partij negatief zou kunnen beïnvloeden, zijn niet toegestaan. Als K2B-Media ervan overtuigd is dat een K2B-Media-service onbevoegd of onjuist wordt gebruikt, kan K2B-Media zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken actie ondernemen. Een voorbeeld hiervan is het blokkeren van berichten van bepaalde internetdomeinen, servers of IP-adressen. K2B-Media kan onmiddellijk een account bij een K2B-Media-service beëindigen waarvan K2B-Media naar eigen beoordeling heeft bepaald dat deze verzendt die in strijd is met dit beleid of op andere wijze betrokken is bij dergelijke . Niets in dit beleid heeft de bedoeling om enig recht toe te kennen voor het verzenden van naar of via de K2B-Media-services. Wanneer K2B-Media op enig moment dit beleid niet afdwingt, wil dat niet zeggen dat K2B-Media afstand neemt van haar rechten.

6 Onbevoegd gebruik van de K2B-Media-services met betrekking tot de verzending van ongewenste e- mail, inclusief de verzending van die in strijd is met dit beleid, kan leiden tot juridische stappen tegen de afzender en de personen die de afzender assisteren.

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013

COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013 COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013 Artikel 1 - Je relatie met Welke.nl 1. Op jouw gebruik van de website van Welke.nl (hierna: de 'Website'), en op alle aan jou door Welke.nl op

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009 Gebruikersvoorwaarden van MySocialID 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MySocialID - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom 1 Bereik Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Even schade melden app

Gebruiksvoorwaarden Even schade melden app Gebruiksvoorwaarden Even schade melden app Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 > 2. Definities 4 > 3 Download, installatie en gebruik van de App 4 > 4 Zelf Inhoud plaatsen via de App 4 > 5 Gebruik Randapparatuur

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN R D Promotional Products ("RDPP") stelt u op deze website (de "site") informatie, documenten, software en producten (gezamenlijk, "het Materiaal"/"de Materialen")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Dit is een overeenkomst tussen u en SeniorTrust, waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in

Nadere informatie

SERVICESOVEREENKOMST VOOR ENGAGEMENT PORTAL

SERVICESOVEREENKOMST VOOR ENGAGEMENT PORTAL SERVICESOVEREENKOMST VOOR ENGAGEMENT PORTAL April 2015 Artikel 1 Beschrijving van de Diensten Microsoft biedt trainingsmateriaal aan in vele talen over de hele wereld. We bieden de website van Engagement

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om:

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om: Smart FMS API Voorwaarden API dienstverlening en licentie Over Smart FMS Smart FMS B.V. (hierna: Smart FMS ) ontwikkelt en levert softwareoplossingen ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Kijk

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en regelen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst.

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst. Gebruikersvoorwaarden van MyEngine 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MyEngine - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01 ( Magine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

LIONS GREETS GEBRUIKSVOORWAARDEN

LIONS GREETS GEBRUIKSVOORWAARDEN LIONS GREETS GEBRUIKSVOORWAARDEN LIONS GREETS DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMST (DE OVEREENKOMST ) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN LIONS GREETS. KLIK OP AKKOORD WANNEER U INSTEMT MET

Nadere informatie