VAK Informatica. LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAK Informatica. LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe"

Transcriptie

1 JAARPLANNING GRAAD 2 VAK Informatica 2 U/W 1 SCHOOLJAAR HANDBOEK Desktopper Windows 7: Gegevensbeheer, Internet, Rekenblad STUDIERICHTING 4AVVa LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe 1

2 Schooljaar Doorheen de hele leerstof komen de algemene doelstellingen aan bod. Deze staan in voor het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die niet tijds- of pakketgebonden zijn, maar die wel overdraagbaar zijn naar andere systemen en contexten: verwerven een functioneel inzicht in de computer als gegevensverwerkend systeem en als component van een netwerk; verwerven elementaire domeinspecifieke kennis uit de wereld van de ICT/informatica; verwerven door praktijkervaring elementaire vaardigheid in het gebruik van de computer, de systeemsoftware en enkele belangrijke toepassingsprogramma s; ontwikkelen hun probleemoplossend denken door oplossingen te ontwerpen en te beschrijven, om gestelde problemen op te lossen; analyseren op gestructureerde wijze problemen en formuleren een oplossing. Dit houdt in: ongeacht de eenvoud of de complexiteit van een probleem, een analyse maken van het probleem en vooraleer over te gaan tot de realisatie van een oplossing, minimaal voor zichzelf het principe van een oplossing formuleren. Eerst denken, dan doen ; zelfredzaamheid en zelfreflectie (metacognitie) ontwikkelen teneinde zelfstandig oplossingen te realiseren; doorzettingsvermogen ontwikkelen bij het zoeken naar en realiseren van een oplossing; een kritische instelling ontwikkelen t.a.v. de resultaten van bepaalde bewerkingen, deze controleren en zo nodig corrigeren. zien het belang in van zelfstandig werken en levenslang leren, en verwerven vaardigheden om met behulp van ICT/informatica autonoom te werken; brengen aandacht op voor de maatschappelijk-ethische implicaties van computertoepassingen en oordelen genuanceerd over de mogelijkheden en de beperkingen van de ICT; ontwikkelen attitudes zoals doorzettingsvermogen, zelfredzaamheid, zin voor efficiëntie, zelfreflectie, open ingesteldheid ten opzichte van veranderingen... teneinde in de toekomst ook in minder vertrouwde situaties problemen met een redelijke kans op succes aan te pakken; maken spontaan gebruik van de beschikbare hulpmiddelen. Internet H6: veilig op het net De oefeningen voor bij het rekenblad zelfstandig verwerken en uploaden via smartschool Smartschool/open office.org 2

3 TRIM 1 September +test Okt. w1 Taak 1: extra oef Test 1: Informatie zoeken en beoordelen Internet H1: Informatie zoeken en beoordelen Raamdoelstelling 14: Vlot en efficiënt informatie zoeken op Internet. Kritisch omgaan met de gevonden informatie. Het begrip Internet en enkele actuele mogelijkheden ervan toelichten. Efficiënt en doelgericht zoeken op het Internet. Gevonden informatie kritisch beoordelen en selecteren op bruikbaarheid. Een (deel van) een webpagina afdrukken, opslaan of in een ander document inlassen. 2 lestijden Taak 2: Webmail H2: Webmail 1 lestijd Bijvoorbeeld ELO, wiki, blog, RSS, Uitgebreide zoekfuncties Informatie kritisch beoordelen Tekst, afbeeldingen Afdrukken, kopiëren, plakken Oktober w2 Test 2: Webmail Raamdoelstelling 14: Vlot en efficiënt informatie zoeken op Internet. Kritisch omgaan met de gevonden informatie. Het begrip Internet en enkele actuele mogelijkheden ervan toelichten. Bijvoorbeeld, wiki, blog, Okt w3: PPT: test nov w2 Hoe ethisch omgaan met media De functie van een provider toelichten. Enkele voorbeelden van Internetdiensten beschrijven. Raamdoelstelling 15: Vlot, efficiënt en correct communiceren via het Internet. Berichten met bijlagen verzenden, ontvangen en verwerken. Provider Bijvoorbeeld www, , ftp, chat, Bijlagen Weten hoe een adresboek wordt samengesteld en actueel gehouden. adresboek 3

4 Okt w4+ nov w2 Test 3: Computerethiek Veiligheid, omzichtigheid en weerbaarheid beogen bij het communiceren via internet. Elementaire omgangsregels respecteren bij het communiceren via het internet. Voorzichtig zijn bij het doorgeven van persoonsgegevens. Binnengekomen informatie kritisch beoordelen Netiquette H3: Computerethiek 1 lestijd Alert zijn voor het feit dat ontwikkelingen binnen ICT een maatschappelijk-ethische dimensie kunnen inhouden. Bij de verwerking van persoonsgegevens respect opbrengen voor de persoonlijke levenssfeer. Een kritische reflex ontwikkelen ten aanzien van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door derden. Veiligheid, omzichtigheid en weerbaarheid beogen bij het communiceren via internet. Een correcte houding ontwikkelen ten aanzien van de auteursrechtelijke aspecten van software en van digitaal tekst-, beeld-, video- en geluidsmateriaal. Bewust streven naar maatschappelijk-ethisch correct handelen inzake informaticaproblematieken in de eigen leefwereld. H4: Forums 1 lestijd Nov w3 Test 4: Forums Raamdoelstelling 14: Vlot en efficiënt informatie zoeken op Internet. Kritisch omgaan met de gevonden informatie. Maatschappelijk-ethische aspecten van ICT Persoonlijke levenssfeer Voorzichtig zijn bij het doorgeven van persoonsgegevens. Binnengekomen informatie kritisch beoordelen Auteursrechtelijke aspecten, onder meer op het internet Bijvoorbeeld inzake virusverspreiding, illegaal binnendringen in gegevensbanken, inzage in persoonsgegevens, cyberpesten, spam 4

5 Het begrip Internet en enkele actuele mogelijkheden ervan toelichten. Test H3+4 nov w4 Nov w3+4 De functie van een provider toelichten. Enkele voorbeelden van Internetdiensten beschrijven. Raamdoelstelling 15: Vlot, efficiënt en correct communiceren via het Internet. Veiligheid, omzichtigheid en weerbaarheid beogen bij het communiceren via internet. Elementaire omgangsregels respecteren bij het communiceren via het internet. Bereidheid ontwikkelen om op eigen initiatief levenslang bij te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Voorzichtig zijn bij het doorgeven van persoonsgegevens. Binnengekomen informatie kritisch beoordelen Netiquette Levenslang leren H5: Blogs en sociale netwerksites 1 lestijd Raamdoelstelling 14: Vlot en efficiënt informatie zoeken op Internet. Kritisch omgaan met de gevonden informatie. Het begrip Internet en enkele actuele mogelijkheden ervan toelichten. Veiligheid, omzichtigheid en weerbaarheid beogen bij het communiceren via internet. Elementaire omgangsregels respecteren bij het communiceren via het internet. Bereidheid ontwikkelen om op eigen initiatief levenslang bij te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ELO, wiki, blog, RSS, Levenslang leren 5

6 Nov w5 H6: Veilig op het net 1 lestijd Test Dec w1 Dec w1 Test 5: Blogs en Veilig op het net Veiligheid, omzichtigheid en weerbaarheid beogen bij het communiceren via internet. Bewust streven naar maatschappelijk-ethisch correct handelen inzake informaticaproblematieken in de eigen leefwereld. Bereidheid ontwikkelen om op eigen initiatief levenslang bij te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. De gevolgen kennen van het binnendringen van virussen en spam in een computersysteem, een preventieve houding ontwikkelen ten aanzien van de verspreiding van virussen en weten hoe gepast te reageren op een virus en spam. Voorzichtig zijn bij het doorgeven van persoonsgegevens.binnengekomen informatie kritisch beoordelen Bijvoorbeeld inzake virusverspreiding, illegaal binnendringen in gegevensbanken, inzage in persoonsgegevens, cyberpesten, spam Levenslang leren H7: Vrije software en OpenOffice.org 1 lestijd Zich in bekende en minder bekende situaties binnen een softwarepakket oriënteren aan de hand van schermaanduidingen. Inzicht hebben in de functionaliteit van softwarepakketten en een verantwoorde keuze maken uit de beschikbare software voor het efficiënt realiseren van de oplossing van een gegeven probleem. Veiligheid, omzichtigheid en weerbaarheid beogen bij het communiceren via internet. Virussen, hoax, worm, spam,... Statusbalk, foutmeldingen Functionaliteit softwarepakketten... meldingen, van 6

7 Bereidheid ontwikkelen om op eigen initiatief levenslang bij te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Levenslang leren Dec w1 H8: IrfanView 1 lestijd Een correcte houding ontwikkelen ten aanzien van de auteursrechtelijke aspecten van software en van digitaal tekst-, beeld-, video- en geluidsmateriaal. Bereidheid ontwikkelen om op eigen initiatief levenslang bij te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Enkel toelichting over het feit dat IrfanView Free Ware is tov het OpenSource karakter van Open Office Auteursrechtelijke aspecten, onder meer op het internet Levenslang leren 7

8 TRIM 2 Jan w2, 3 & 4 Test Febr w1 Rekenblad H1: Wegwijs in Excel 3 lestijden 2 testen: Test 6: Basiskennis Test 7: Wegwijs in Excel Raamdoelstelling 10: Inzichtelijk en efficiënt de belangrijke mogelijkheden van een rekenblad toepassen in realistische voorbeelden. De belangrijkste structuurelementen van een rekenblad kennen en hanteren. Structuurelementen vlot en efficiënt selecteren, kopiëren, verplaatsen, invoegen en verwijderen. Verschillende gegevenstypes herkennen en efficiënt invoeren en wijzigen. Werkmap, werkblad, rij, kolom, cel Selecteren, invoegen en verwijderen Getal, tekst, datum Een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren. Bereik, formules en operatoren, vulgreep. Cellen automatisch vullen met een reeks waarden. Automatisch vullen (vulgreep) Verschillende notatievormen toepassen op een cel of een groep cellen. Het onderscheid toelichten tussen de inhoud van een cel en het weergegeven resultaat. De belangrijkste structuurelementen functioneel opmaken. Getalnotatie Inhoud versus weergave Opmaak 8

9 H2: Elementaire bewerkingen 3 lestijden Febr w2,4 Maart w1 Test Maart w2 Test 8: Stadsecho Raamdoelstelling 10: Inzichtelijk en efficiënt de belangrijke mogelijkheden van een rekenblad toepassen in realistische voorbeelden. Structuurelementen vlot en efficiënt selecteren, kopiëren, verplaatsen, invoegen en verwijderen. Selecteren, kopiëren, verplaatsen, invoegen en verwijderen Een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren. Bereik, formules en operatoren, vulgreep. Enkele belangrijke standaardfuncties kennen en gebruiken. Onder meer som, gemiddelde, maximum, minimum. De paginaopmaak instellen en wijzigen. Koptekst, voettekst, paginanummer Maart w2 H3: Absolute en relatieve adressering 1 lestijd Maart w3 April w3 Test 9: Elektriciteit Test 10: Basketbal Raamdoelstelling 10: Inzichtelijk en efficiënt de belangrijke mogelijkheden van een rekenblad toepassen in realistische voorbeelden. Een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren. Bereik, formules en operatoren, vulgreep. Relatieve en absolute celverwijzing H4: Specifieke handelingen 3 lestijden 9

10 Raamdoelstelling 10: Inzichtelijk en efficiënt de belangrijke mogelijkheden van een rekenblad toepassen in realistische voorbeelden. Test 9&10 april w3 Een formule opstellen, efficiënt invoeren en kopiëren. Bereik, formules en operatoren, vulgreep. Relatieve en absolute celverwijzing Enkele belangrijke standaardfuncties kennen en gebruiken. Een aantal rijen sorteren in oplopende of aflopende volgorde. Onder meer som, gemiddelde, maximum, minimum, aantal, als Sorteren De belangrijkste structuurelementen functioneel opmaken. Opmaak April w4 H5: Grafieken 3 lestijden Test mei w1 Test 11: Vliegtuigen Raamdoelstelling 10: Inzichtelijk en efficiënt de belangrijke mogelijkheden van een rekenblad toepassen in realistische voorbeelden. Het nut omschrijven van grafische voorstellingen bij het analyseren en interpreteren van gegevens en enkele voorbeelden geven. Een grafische voorstelling maken van (een deel van) een werkblad. Voor een bepaalde dataset de meest geschikte grafische voorstelling kiezen. Hoofdstuk 6 en 7: niet verplicht volgens het leerplan! Analyse van een grafische voorstelling Enkele soorten grafische voorstellingen, bv: staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram. Opmaak van de grafische voorstelling 10

11 TRIM 3 Mei w2,3 Test 12: Inleiding Access Gegevensbeheer H1: Wegwijs in databanken en Microsoft Access 2 lestijden Raamdoelstelling 11: Inzicht hebben in het concept van een eenvoudige databank. Doelgericht zoeken in een databank. De belangrijkste structuurelementen van een databank kennen en hun functie omschrijven. Het begrip tabel en de belangrijkste structuurelementen ervan omschrijven en hanteren. Gegevens opzoeken op basis van een bepaalde voorwaarde. Databank, relatie, tabel, formulier, rapport, query Tabel, record (rij), veld (kolom) Zoeken Mei w4, juni w1 Test 13: Tabellen ontwerpen H2: Tabellen ontwerpen 2 lestijden Spontaan, vlot en efficiënt gebruik maken van de beschikbare hulpmiddelen en documentatiebronnen voor het oplossen van problemen. Raamdoelstelling 11: Inzicht hebben in het concept van een eenvoudige databank. Doelgericht zoeken in een databank. Het begrip tabel en de belangrijkste structuurelementen ervan omschrijven en hanteren. Een tabel ontwerpen voor een eenvoudige, welomschreven probleemstelling. Een bestaande tabel aanpassen. Bijvoorbeeld contextuele hulp, wizard, snelmenu, helpfunctie, leerboek, eigen notities Tabel, record (rij), veld (kolom) Tabelontwerp, primaire sleutel De belangrijkste gegevenstypes kennen en gebruiken. Bijvoorbeeld tekst, getal, datum, logisch Enkele eigenschappen van velden kennen, interpreteren en aanpassen. Bijvoorbeeld: veldlengte, standaardwaarden 11

12 Juni w1 H3: Gegevens in een tabel wijzigen 1 lestijd Test 14: Gegevens in een tabel wijzigen Raamdoelstelling 11: Inzicht hebben in het concept van een eenvoudige databank. Doelgericht zoeken in een databank. Gegevens opzoeken op basis van een bepaalde voorwaarde. Zoeken Juni w2 H4: Meer objecten 2 lestijden Raamdoelstelling 11: Inzicht hebben in het concept van een eenvoudige databank. Doelgericht zoeken in een databank. De belangrijkste structuurelementen van een databank kennen en hun functie omschrijven. Databank, relatie, tabel, formulier, rapport, query Databank, relatie, tabel, formulier, rapport, query 12

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs Marialand 31 9000 Gent Secundair Onderwijs EVALUATIE IN HET VAK ICT/INFORMATICA 1 Inleiding Over evaluatie in het vak Informatica is er al heel veel gesproken. Het is ook niet zo eenvoudig, omdat binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU 3529,1&,$$/21'(5:,-69/$$1'(5(1 /((53/$16(&81'$,521'(5:,-6 JDDG762±GHGHOHHMDD &RPPHFLHHO:HEYHNHH 797RHJHSDVWH,QIRPDWLFD 397RHJHSDVWH,QIRPDWLFD Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2002/5//4/F/SG/1/III 7//D/

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

CV digi-proof met een E-user skills certificaat

CV digi-proof met een E-user skills certificaat E-user skills: oplossing voor gebrek aan digitale beroepsvaardigheden Vandaag de dag behoort een werknemer over een basisniveau digitale vaardigheden te beschikken. Helaas is dat nu nog niet zo. Het blijkt

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Kennisbasis ICT 2013

Kennisbasis ICT 2013 Kennisbasis ICT 2013 Publicatie ADEF, Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten Tekst Jeroen Bottema Hogeschool Inholland Nicolette Erkelens Hogeschool van Rotterdam Aike van der Hoeff Hogeschool

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/023 (vervangt D/2008/7841/024 met ingang van 1 september 2013)

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/023 (vervangt D/2008/7841/024 met ingang van 1 september 2013) MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (vervangt D/2008/7841/024 met ingang van 1 september 2013) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

ICT-gebruik in de kleuterklas

ICT-gebruik in de kleuterklas ICT-gebruik in de kleuterklas Gino Vanherweghe Regionaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen www.renwv.be Met medewerking van Germain Dekimpe, Chantal Vincke en Jo Bultheel. ICT-gebruik in de kleuterklas

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie