Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding"

Transcriptie

1 Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1

2 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt de regel Verantwoordelijke agentschappen: Onroerend Erfgoed en Inspectie RWO Meerdere betrokken beleidsvelden: bv. ruimte, toerisme, energie, natuur, cultuur, landbouw, mobiliteit, 4 2

3 Nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2015 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 Inwerkingtreding archeologisch traject: later tijdstip + nog bijkomende uitvoeringsbepalingen 5 Grootste veranderingen 1 decreet voor onroerend erfgoed met afgestemde procedures en termijnen i.f.v. rechtszekerheid Meer afstemming met andere beleidsvelden bij bescherming en beheer Grotere rol voor gemeenten via erkenning 1 technische adviescommissie: VCOE 6 3

4 De inhoud van het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit Vastgestelde inventarissen Vaststelling, na openbaar onderzoek Initiatief van minister Vijf inventarissen: o Landschapsatlas o Inventaris van archeologische zones o Inventaris van bouwkundig erfgoed o Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde o Inventaris van historische tuinen en parken 8 4

5 Rechtsgevolgen vaststelling Algemene rechtsgevolgen zorg- en motiveringsplicht administratieve overheden Specifieke rechtsgevolgen Inventaris bouwkundig erfgoed: Bestaande rechtsgevolgen blijven gelden, verplicht advies bij sloop Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde: verplicht advies bij kap Inventaris van archeologische zones: lagere oppervlaktedrempels voor verplicht archeologisch (voor)onderzoek 9 Onroerenderfgoedrichtplan Inhoud Toekomstvisie, beleidspunten en doelstellingen Per thema of gebied Voorstel voor plannen van andere beleidsdomeinen en beleidsvelden Mogelijke koppeling met actieprogramma Procedure Participatief traject Beslissing Vlaamse Regering september/oktober 2014 Toelichting Onroerenderfgoeddecreet Onroerend Erfgoed 10 5

6 Erfgoedlandschap Procedure Door overdruk in RUP Op basis van vastgestelde inventaris of onroerenderfgoedrichtplannen Rechtsgevolgen Zorgplicht voor iedereen Zorg- en motiveringsplicht administratieve overheden Adviesplicht in VCRO Erfgoedpremies 11 Beschermingen Vier statuten Archeologische site Monument Cultuurhistorisch landschap Stads- of dorpsgezicht Eventueel met overgangszone Beschermingsbesluiten bevatten bijkomend Erfgoedelementen en -kenmerken Beheersdoelstellingen Bijzondere voorschriften toelatingsplichten Bijlagen: gegeorefereerd plan, fotoregistratie, eventueel lijst met cultuurgoederen 12 6

7 Rechtsgevolgen bescherming Instandhoudingsen onderhoudsplicht Toelatingsplicht Vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige handelingen Meldingsplicht stads- en dorpsgezicht 13 Toelatingen Aanvraag- en beroepsprocedure vergunningsplichtige handelingen (VCRO, Milieu-, Natuur- en Bosregelgeving) Beroepen behandeld door VCOE Aanvraag- en beroepsprocedure toelatingen bij nietvergunningsplichtige handelingen Aanvraag bij agentschap/erkende onroerenderfgoedgemeente Beslissing binnen 30 dagen, zoniet stilzwijgende toelating Verplichte bekendmaking via aanplakking of betekening Beroep bij de minister 14 7

8 Bijzondere gevallen Vrijstelling toelatingsplicht Regulier onderhoud Passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood: meldingsplicht aan agentschap Werken opgesomd in aanmaning Werken vrijgesteld in goedgekeurd beheersplan Meldingsplicht beschermd stads- of dorpsgezicht Niet-vergunningsplichtige handelingen Melding bij gemeente Beoordeling door CBS binnen 20 dagen: indien verstoring wezenlijke eigenschappen: toelating agentschap of erkende onroerenderfgoedgemeente nodig 15 Beheersplannen Vóór 1/1/2015: landschapsbeheersplan en herwaarderingsplan (stads- en dorpsgezicht) Vanaf 1/1/2015: voor monumenten, stadsen dorpsgezichten, archeologische sites, cultuurhistorische landschappen en erfgoedlandschappen Geïntegreerde beheersplannen: Voor onroerend erfgoed in of rond natuur- en bosgebieden wordt slechts 1 beheersplan opgemaakt 16 8

9 Doelstellingen beheersplan Gebiedsgerichte langetermijnvisie voor onroerend erfgoed voor minstens 20 jaar Toekomstgerichte uitspraken over de evolutie van (beschermd) erfgoed = verschil beheersplan ANB (= bindend) Beheersdoelstellingen Activiteiten, handelingen en acties t.b.v. behoud/herstel Middel voor financiële planning 17 Premiestelstel Erfgoedpremie Enkel voor beschermd erfgoed of erfgoedlandschap Cultuurgoederen indien uitdrukkelijk opgenomen in beschermingsbesluit of goedgekeurd beheersplan Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten gericht op behoud of herwaardering van erfgoedkenmerken en elementen Onderzoekspremie Opmaak beheersplan Voorafgaande onderzoeken 18 9

10 Premienemers Een premienemer is een opdrachtgever die de kosten draagt maar geen premie voor Belgische Staat is zakelijkrechthouder Voor eigendommen Vlaamse overheid Voor eigendommen provincie of autonoom provinciebedrijf maar toch premie voor: Kathedralen, (aarts)bisschoppelijke seminaries en paleizen Onderwijsgebouwen Goederen in erfpacht bij Herita, Erfgoedkluis of een gemeente Domein Bokrijk Goederen in beheer gegeven aan erfgoedverenigingen 19 Archeologisch erfgoed Doelstelling Passief behoudsbeginsel Gevolgen Archeologisch onderzoek en metaaldetectie enkel mits erkenning en volgens code van goede praktijk Meldingsplicht toevalsvondsten o Wanneer werken kleiner dan drempeloppervlakten o Wanneer geen verplicht archeologisch onderzoek Verplichting om archeologische ensembles als geheel te bewaren 20 10

11 Archeologisch onderzoek: twee categorieën - Verplicht bij sommige stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning - Vrijwillig met het oog op wetenschappelijke vraagstelling Archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem Aanvraag stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning bevat bekrachtigde archeologienota Criteria en drempels voor deze verplichting: o Oppervlakte ingreep o Ruimtelijke bestemming o Ligging binnen of buiten vastgestelde archeologische zones of beschermde archeologische site 21 Handhaving Eén eengemaakt handhavingsinstrumentarium Een voor OE geoptimaliseerde gerechtelijke handhaving Gerechtelijk luik aangevuld met een luik bestuurlijke handhaving: onderscheid misdrijven en inbreuken Zachte handhaving: raadgevingen en aanmaningen Bevoegdheid Inspectie RWO 22 11

12 2 brochures over nieuwe regelgeving Uniek Loket: Algemeen:

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 Ten geleide...v Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 I. Algemene inleiding...1 II. Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid...3

Nadere informatie

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe regelgeving? Waarom is er een nieuwe onroerenderfgoedregelgeving?

Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe regelgeving? Waarom is er een nieuwe onroerenderfgoedregelgeving? Agentschap Onroerend Erfgoed Veelgestelde vragen Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe regelgeving? Waarom is er een nieuwe onroerenderfgoedregelgeving? Met het Onroerenderfgoeddecreet is in de eerste

Nadere informatie

Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed

Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed Dit document geeft een overzicht van de meest recente wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet,

Nadere informatie

Vlaams beleid omtrent het beheer van funerair erfgoed

Vlaams beleid omtrent het beheer van funerair erfgoed Vlaams beleid omtrent het beheer van funerair erfgoed Inhoud - Geïnventariseerd of beschermd? - Statuten erfgoed - Toelatingen - Beheersplan? - Onderzoekspremie - Erfgoedpremie Neerijse Geïnventariseerd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: In dit document vindt u het ontwerp van wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zoals het door de Vlaamse Regering op 13 mei 2016 definitief werd goedgekeurd. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet

Nadere informatie

Zorg voor het religieus erfgoed

Zorg voor het religieus erfgoed Zorg voor het religieus erfgoed Toelichting over de implicaties voor kerkbesturen van het Onroerend Erfgoeddecreet (2013) en het Decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst

Nadere informatie

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Zomergem

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Zomergem Beheersplan beschermd dorpsgezicht Zomergem 20 juni 2017 Verloop toelichting 20.00 20.15 Welkom Burgemeester 20.15 20.30 Inleiding regelgeving Els Hemelings en Virginie Peeters 20.30 21.00 Beheersplan

Nadere informatie

Regelgeving onroerend erfgoed

Regelgeving onroerend erfgoed Regelgeving onroerend erfgoed Inhoud 1. Archeologie: principes 2. Archeologie: actoren 3. Archeologie: processen 4. Geïntegreerde toelating in vergunningen RO 5. Vragenronde Archeologie Principes Filosofie

Nadere informatie

Regelgeving. Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014

Regelgeving. Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 Onroerend erfgoed Regelgeving Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 Inventariseren Doel: Erfgoedwaarden in kaart brengen Gebiedsdekkend, maar ongelijk (jaren

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Beschermde cultuurhistorische VAREND ERFGOED VLAADEREN. landschappen in Vlaanderen. onroerenderfgoed.be

Beschermde cultuurhistorische VAREND ERFGOED VLAADEREN. landschappen in Vlaanderen. onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED Beschermde IN cultuurhistorische VLAADEREN landschappen in Vlaanderen onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be Deze folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op

Nadere informatie

ACTUALIA ONROEREND ERFGOED

ACTUALIA ONROEREND ERFGOED ACTUALIA ONROEREND ERFGOED ACTUALIA ONROEREND ERFGOED Anne Mie Draye (ed.) Antwerpen Cambridge CORe CENTRUM VOOR OVERHEID EN RECHT Actualia Onroerend Erfgoed Anne Mie Draye (ed.) 2014 Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT... INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...... INHOUD Verwelkoming Wieland De Meyer Inleiding Jan Decorte Toelichting nieuw archeologietraject Sam De Decker Vragenronde Netwerkmoment...... ARCHEO7 Kennisopbouw Ondersteuning

Nadere informatie

Onroerend Erfgoed. Voorstelling van het agentschap en haar CWI op ontmoetingsdag VCWI 2016

Onroerend Erfgoed. Voorstelling van het agentschap en haar CWI op ontmoetingsdag VCWI 2016 Onroerend Erfgoed Voorstelling van het agentschap en haar CWI op ontmoetingsdag VCWI 2016 IVA Onroerend Erfgoed beleidsondersteunend en uitvoerend agentschap wetenschappelijke instelling erkend archeoloog

Nadere informatie

Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed. Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013

Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed. Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013 Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013 Inhoud Aandachtspunten van de VVSG: Onroerend erfgoedgemeenten en diensten Opmaak inventarissen Archeologie

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent Tel.: 09/222 06 22 Fax: 09/222 28 95 info@cib.be www.cibweb.be NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET

Nadere informatie

Bescherming van onroerend erfgoed. Rechtsgevolgen

Bescherming van onroerend erfgoed. Rechtsgevolgen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2014-2015 Bescherming van onroerend erfgoed. Rechtsgevolgen Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Roelens Jochen (studentennr.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode.

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Waarom deze verduidelijking? Dit document helpt initiatiefnemers van bouw- en verkavelingsprojecten

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving Archeologie. vanaf 01.06.2016

Nieuwe regelgeving Archeologie. vanaf 01.06.2016 vanaf 01.06.2016 versie 07.06.2016 Oude regelgeving: Archeololgiedecreet van 1993 + -besluit In het kader van de bijzondere procedure (VCRO) wordt archeologisch advies opgevraagd; het advies wordt als

Nadere informatie

Onroerenderfgoeddecreet en -besluit

Onroerenderfgoeddecreet en -besluit Onroerenderfgoeddecreet en -besluit versie 2-6 april 2016 Agentschap Onroerend Erfgoed www.onroerenderfgoed.be Inhoudstafel 1. Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (gecoördineerde versie - 2014) 2.

Nadere informatie

Inventaris Onroerend (Bouwkundig) Erfgoed

Inventaris Onroerend (Bouwkundig) Erfgoed Inventaris Onroerend (Bouwkundig) Erfgoed I. Inleiding II. Vaststelling: algemeen III. Vaststelling: juridisch kader IV. Vaststelling: procedure V. Vaststelling: rechtsgevolgen VI. Methodologie voor de

Nadere informatie

ONROEREND ERFGOED. de regelgeving

ONROEREND ERFGOED. de regelgeving ONROEREND ERFGOED de regelgeving Fotografie: Kris Vandevorst Verantwoordelijke uitgever: Sonja Vanblaere Druk: september 2014 Vlaamse Overheid Agentschap Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan

Nadere informatie

VR DOC.1132/1

VR DOC.1132/1 VR 2016 2110 DOC.1132/1 MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014; In dit document vindt u het ontwerp van wijzigingsbesluit voor het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, zoals het door de Vlaamse Regering op 16 oktober 2015 voor de tweede keer principieel werd goedgekeurd.

Nadere informatie

Leidraad voor het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed.

Leidraad voor het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed. Leidraad voor het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed. Wanneer je wilt starten met het schrijven van een beheersplan voor onroerend erfgoed kan je best deze leidraad gebruiken. Zo ben

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-170411 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

VR DOC.1132/3

VR DOC.1132/3 VR 2016 2110 DOC.1132/3 MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014; In dit document vindt u het ontwerp van wijzigingsbesluit voor het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, zoals het door de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 voor de eerste keer principieel werd goedgekeurd.

Nadere informatie

Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016

Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016 Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016 ingediend door Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed November 2015 VIJF STRATEGISCHE

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

Optimaal omgaan met de archeologienota

Optimaal omgaan met de archeologienota Optimaal omgaan met de archeologienota Pieter Jan DEFOORT BURO II & ARCHI+I Gent 15 september 2016 1. Voorheen: Archeologiedecreet. Geen decretale rechtsgrond voor verplicht archeologisch onderzoek door

Nadere informatie

Onroerenderfgoeddecreet: vraag en antwoord

Onroerenderfgoeddecreet: vraag en antwoord Onroerenderfgoeddecreet: vraag en antwoord Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2. Definities 1. Boringen zijn volgens het archeologiedecreet van 1993 geen prospecties met ingreep in de bodem en

Nadere informatie

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Limburg VAREND ERFGOED IN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be De Vlaamse overheid stelt de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de

Nadere informatie

Het nieuwe Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 Behoud en beheer van beschermde parochiekerken

Het nieuwe Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 Behoud en beheer van beschermde parochiekerken Het nieuwe Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 Behoud en beheer van beschermde parochiekerken Madeleine Manderyck, Agentschap Onroerend Erfgoed Conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT

ERFGOED IN MIJN STRAAT Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, bus 5 1210 Brussel Tel. +32 (0)2 553 16 50 http://www.onroerenderfgoed.be http://inventaris.vioe.be Vlaamse overheid Onroerend Erfgoed ID 1581

Nadere informatie

DE INFORMATIE- EN MELDINGSPLICHTEN IN DE ARTIKELEN , EN VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

DE INFORMATIE- EN MELDINGSPLICHTEN IN DE ARTIKELEN , EN VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 DE INFORMATIE- EN MELDINGSPLICHTEN IN DE ARTIKELEN 4.1.11, 6.4.8 EN 6.4.9 VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 Het Onroerenderfgoeddecreet legt informatieplichten op bij specifieke rechtshandelingen

Nadere informatie

nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen - Archeologienota's

nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen - Archeologienota's SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Stedenbouwkundige

Nadere informatie

ONROEREND ERFGOED. een toelichting

ONROEREND ERFGOED. een toelichting ONROEREND ERFGOED een toelichting Teksten: Natalie Huyghe en Mia Verstraete (in opdracht van CIBE Communicatie). In samenwerking met Vera Ameels, Rica Annaert, Koen Berwaerts, Gonda Callaert, Lynn De Clercq,

Nadere informatie

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen Wetgeving: procedure en gevolgen Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk

Nadere informatie

ADVIES VAN 13 SEPTEMBER 2017 OVER DE CONCEPTNOTA AANPASSING ONROEREND ERFGOEDDECREET NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE

ADVIES VAN 13 SEPTEMBER 2017 OVER DE CONCEPTNOTA AANPASSING ONROEREND ERFGOEDDECREET NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE ADVIES VAN 13 SEPTEMBER 2017 OVER DE CONCEPTNOTA AANPASSING ONROEREND ERFGOEDDECREET NAAR AANLEIDING VAN DE EX-POST EVALUATIE SARO Koning Albert II-laan 19 bus 24 1210 Brussel INHOUD I. SITUERING 1 II.

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Dames en heren, Het ontwerp van besluit aan de Vlaamse

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

\ \\ Administratieve gegevens. Erfgoed. https://geo.onroerenderfgoed.be/ 21/08/2017 \\ \ \ ~\ Geoportaal I Onroerend Erfgoed pagina 1 van 2

\ \\ Administratieve gegevens. Erfgoed. https://geo.onroerenderfgoed.be/ 21/08/2017 \\ \ \ ~\ Geoportaal I Onroerend Erfgoed pagina 1 van 2 Geoportaal I Onroerend Erfgoed pagina 1 van 2 4 % \ \ \,. \ \\\ ~ \ '\\ \, \ \ '\ \,, ~.. \\\\\ \\ \\~` \\ \\ \ \ ~\ \ ~ \~ \ \ \\ 5 vri ht conthbutórs. C;\ to Administratieve gegevens Administratief Perceel

Nadere informatie

OPENBAAR ONDERZOEK. 01/06/2017 tot en met 30/07/2017 VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE LIMBURG

OPENBAAR ONDERZOEK. 01/06/2017 tot en met 30/07/2017 VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE LIMBURG OPENBAAR ONDERZOEK 01/06/2017 tot en met 30/07/2017 VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE LIMBURG Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 MAART 2013 OVER DE CONCEPTNOTA UITVOERINGSBESLUIT ONROERENDERFGOEDDECREET

ADVIES VAN 27 MAART 2013 OVER DE CONCEPTNOTA UITVOERINGSBESLUIT ONROERENDERFGOEDDECREET ADVIES VAN 27 MAART 2013 OVER DE CONCEPTNOTA UITVOERINGSBESLUIT ONROERENDERFGOEDDECREET SARO Koning Albert II-laan 19 bus 24 1210 Brussel INHOUD I. SITUERING 2 II. ALGEMENE BEOORDELING 3 III. ERKENNEN

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER DE WIJZIGINGEN AAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER DE WIJZIGINGEN AAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER DE WIJZIGINGEN AAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET SARO Koning Albert II-laan 19 bus 24 1210 Brussel INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. KERNTAKENPLAN

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed ERFGOED IN MIJN STRAAT Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed http://inventaris.vioe.be ID 39170 VIOE, Kris Vandevorst 2 WAT IS DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED? Een online inventaris De

Nadere informatie

Omschrijving: Hoeve-brouwerij met mouterij Goossens, Isabellastraat 16. De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Omschrijving: Hoeve-brouwerij met mouterij Goossens, Isabellastraat 16. De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 4. Behandeling van de adv iezen en bezwaren b ij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de hoeve- brouwerij met mout erij Goossens in Dilbeek ( Schepd aal) Provinde:

Nadere informatie

https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/code_van_goede_praktijk.pdf

https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/code_van_goede_praktijk.pdf CODE VAN GOEDE PRAKTIJK: BEPALINGEN OVER METAALDETECTIE Dit document bevat alle bepalingen uit de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie die gaan over het gebruik van een metaaldetector

Nadere informatie

Archeologie als risico?

Archeologie als risico? Archeologie als risico? Een eeuwenoude materie vanuit een nieuw perspectief Sam De Decker Agentschap Onroerend Erfgoed, Brugge Inhoud 1. Wat is archeologie ook weer? 2. Methoden en technieken 3. Een nieuwe

Nadere informatie

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck

van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck ingediend op 1167 (2016-2017) Nr. 1 12 mei 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Karim Van Overmeire, An Christiaens en Jan Van Esbroeck

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

De Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning De Omgevingsvergunning Een overzicht Rita Agneessens 09.02.2017 1. Doelstelling 2. Wetgevend kader 3. Toepassingsgebied 4. Bevoegde overheid 5. Vergunningsprocedures 2 procedures Eerste aanleg Beroep Overzicht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening

ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening PROGRAMMA VANDAAG - Algemeen kader - Concreet voorbeeld: stad Leuven - Vragen ALGEMEEN KADER Jan Mellaerts

Nadere informatie

www.heemkringopwijk.be/fr/omd-2011-publicatie.htm. Heemkring Opwijk-Mazenzele Open Monumentendag 2011

www.heemkringopwijk.be/fr/omd-2011-publicatie.htm. Heemkring Opwijk-Mazenzele Open Monumentendag 2011 Indien deze pagina in een nieuw (volledig) venster verschijnt (na web-zoekopdracht,...): (dubbel)klik op onderstaande link voor de pagina in zijn volledige context (met keuzelijsten,...) homdad.com/hom-alg/fr/omd-2011-publicatie.htm

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

Advies over de uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

Advies over de uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed ADVIES Sectorraad Kunsten en Erfgoed 21 februari 2014 Advies over de uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Op 17 januari 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan drie ontwerpen

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/36331] 15 JULI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be

VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN. onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN VLAADEREN onroerenderfgoed.be onroerenderfgoed.be VAREND ERFGOED IN VLAANDEREN WAT IS VAREND ERFGOED? Deze folder geeft een overzicht van de regelgeving die vanaf 1 januari

Nadere informatie

SARO. Advies van 31 augustus 2011 over het onroerenderfgoeddecreet. SARO Koning Albert II-laan 19 bus Brussel

SARO. Advies van 31 augustus 2011 over het onroerenderfgoeddecreet. SARO Koning Albert II-laan 19 bus Brussel SARO Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening Onroerend erfgoed Advies van 31 augustus 2011 over het onroerenderfgoeddecreet SARO Koning Albert II-laan 19 bus 12 1210 Brussel INHOUD I. INLEIDING...

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2015 OVER HET GEWIJZIGD ONROERENDERFGOEDBESLUIT

ADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2015 OVER HET GEWIJZIGD ONROERENDERFGOEDBESLUIT ADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2015 OVER HET GEWIJZIGD ONROERENDERFGOEDBESLUIT SARO Koning Albert II-laan 19 bus 24 1210 Brussel INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 2 III. STRATEGISCHE BEMERKINGEN...

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de Vlaamse infodagen in de provinciale hoofdsteden (januari-februari 2016).

Overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de Vlaamse infodagen in de provinciale hoofdsteden (januari-februari 2016). Overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de Vlaamse infodagen in de provinciale hoofdsteden (januari-februari 2016). Vlaamse Infodag Gent 21 januari 2016 Wanneer, in het geval van

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

El CI landschapsatlas

El CI landschapsatlas Geoportaal I Onroerend Erfgoed pagina 1 van 2 m r?einstreetf.lao (httoliwww.00ensireeunao_orq/copyright) contributors. Legende Beschermd Onroerend Erfgoed -1 cultuurhistorische landschappen o archeologische

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2014 MONITEUR BELGE 82555 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

SARO Koning Albert II-laan 19 bus Brussel

SARO Koning Albert II-laan 19 bus Brussel ADVIES VAN 26 OKTOBER 2016 OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET EN DE VLAAMSE CODEX FISCALITEIT WAT BETREFT DE VERMINDERING VAN VERKOOPRECHTEN EN DE SCHENKBELASTING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Een toenadering 28 maart 2014 _ Onroerend Erfgoed en Toegangkelijkheid _ Onroerend Erfgoed _ Rudy De Graef _ pagina 1 Overzicht lezing 1 Introductie Thema, problematiek

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

ADVIES VAN 22 MAART 2017 OVER DE EVALUATIE ONROEREND ERFGOED

ADVIES VAN 22 MAART 2017 OVER DE EVALUATIE ONROEREND ERFGOED ADVIES VAN 22 MAART 2017 OVER DE EVALUATIE ONROEREND ERFGOED SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. VERTREK VANUIT EEN DUIDELIJKE EVALUATIEMETHODIEK... 1 III. FOCUS

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

nr.57 van BART CARON datum: 24 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones - Vaststelling

nr.57 van BART CARON datum: 24 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones - Vaststelling SCHRIFTELIJKE VRAAG nr.57 van BART CARON datum: 24 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Stuk 733 ( ) Nr. 1

Stuk 733 ( ) Nr. 1 BIJLAGE 3: REGELGEVINGSAGENDA ONROEREND ERFGOED 36 Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing

Nadere informatie

CONCEPTNOTA ONROEREND ERFGOEDDECREET

CONCEPTNOTA ONROEREND ERFGOEDDECREET CONCEPTNOTA ONROEREND ERFGOEDDECREET Datum : versie 22 juli 2010 Beleidskader: Conventie van Granada (1985) Conventie van Valletta (1992) Conventie van Firenze (2000) Conventie van Faro (2003) Regeerakkoord

Nadere informatie

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets Advies Onroerenderfgoedtoets 20 januari 2010 Adviesvraag: ontwerpbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit betreffende

Nadere informatie

Bram Lattré Intercommunale Leiedal

Bram Lattré Intercommunale Leiedal Bram Lattré Intercommunale Leiedal 1. Voorstelling Leiedal 2. Het traject: van inspiratiesessies tot erkenning als IOED 3. Missie en Visie 4. Geplande acties I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2

Nadere informatie

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012 RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle Infomarkt 14 februari 2012 Doel van het plan uitvoeren Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uitvoeren Landschapsdecreet vastleggen landbouw-, natuuren bosgebieden

Nadere informatie

Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen

Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Colofon Titel: Bouwen van een magazijn en regularisatie

Nadere informatie

HISTORIEK DRO EN VCRO

HISTORIEK DRO EN VCRO HISTORIEK DRO EN VCRO Decreet ruimtelijke ordening (DRO) Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, B.S. 8 juni 1999. Zoals gewijzigd bij: decreet van 28 september 1999,

Nadere informatie