Ondernemen op de bus. door: Raphaël Heiligers chauffeur en lid van de marketinggroep bij Arriva Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen op de bus. door: Raphaël Heiligers chauffeur en lid van de marketinggroep bij Arriva Zuid"

Transcriptie

1 door: Raphaël Heiligers chauffeur en lid van de marketinggroep bij Arriva Zuid ST-GROEP Vlijmen, 1999

2 Ondernemen op de bus door: Raphaël Heiligers chauffeur en lid van de marketinggroep bij Arriva Zuid ST-GROEP Vlijmen, 1999 Limburg Arriva is een onderdeel van een Engels busbedrijf en neemt in Groningen en Friesland een groot deel van de streekvervoervoorziening voor haar rekening. Arriva Zuid Limburg is als kleine streekvervoer-onderneming met vijf buslijnen en 37 chauffeurs begonnen in de regio s Maastricht en Gulpen. Het bedrijf is onderdeel van Vancom geweest, maar is nu overgenomen door Arriva. Op dit moment werken in Nederland bij Arriva mensen en rijden er bussen. In Europa werken bij deze onderneming in totaal mensen en rijden in totaal bussen. In mei 1995 is een experiment gestart met zelfsturende teams in het streekvervoer. De inmiddels goed opererende onderneming heeft chauffeurs die zeer zelfstandig en ondernemend te werk gaan. Dit artikel is gebaseerd op een presentatie die Raphaël Heiligers op een ST-GROEP congres van 5 maart 1999 gegeven heeft. In het artikel wordt toegelicht hoe bij Arriva Zuid Limburg gewerkt wordt in teams en op welke manier ondernemerschap wordt verankerd bij de medewerkers. De chauffeurs rijden hun route Tijdens de rit zijn chauffeurs op een andere manier druk met hun werk. Om te zorgen dat alle passagiers het naar hun zin hebben proberen ze de route te optimaliseren op wensen van de klant en veiligheid. Ze wachten even als bekende reizigers te laat zijn. De bus rijdt niet eerder weg voordat iedereen op zijn of haar plaats zit. Het zwartrijden wordt zoveel mogelijk voorkomen. We weten precies wanneer de nieuwe abonnementen worden uitgegeven. Signalen van vernieling worden direct vertaald in acties die verdere vernieling voorkomen. De rijstijl is ook aangepast aan het brandstofverbruik en slijtage van de banden en aan de passagier. We werken niet met chauffeurs die alleen nog maar met een zak aardappelen hebben gereden. Tijdens de rit worden er tijdmetingen gedaan om de routetijd te optimaliseren. Schades worden zoveel mogelijk voorkomen. Omleidingen worden gecommuniceerd naar de klanten en naar de andere chauffeurs. Uiteraard is het van belang dat er op tijd gereden wordt en met de juiste frequentie. Het voordeel is dat de directe reacties van de klant opgepakt worden en tot verbeteringen voor de klant en het bedrijf leiden. ST-Groep 2

3 De sterrollen van het team Als chauffeur bij Arriva rij je niet alleen op de bus, maar verricht je ook allerlei andere taken die bij veel andere busondernemingen door ondersteunende afdelingen worden gedaan. Zo verkoop je kaartjes op de bus en maak je deel uit van een groep die zich bijvoorbeeld bezighoudt met planning of onderhoud. De chauffeurs van Arriva werken in een team en hebben de extra taken, lees regeltaken, verdeeld volgens het sterrolmodel Het sterrolmodel is een model om de coördinerende taken binnen een team toe te wijzen aan een medewerker, die de belangen van deze portefeuille (deze regeltaak) behartigt. De sterrolhouders uit de teams op 1 aspect (marketing, planning, onderhoud, etc) vormen bij Arriva Zuid Limburg samen een overleggroep. De extra rollen liggen op de gebieden marketing, planning, administratie, onderhoud en personeel en organisatie. Deze rollen worden roulerend vervuld. Het aantal chauffeurs dat per sterpunt werkt is afhankelijk van de hoeveelheid werk. Per sterrol wordt gewerkt met een budget. Dit budget wordt zorgvuldig bewaakt. Het overgebleven geld in het budget is een maat voor de bonus van de chauffeurs aan het einde van het jaar. Een chauffeur bij Arriva bedenkt acties voor de klant De marketinggroep, die bestaat uit een aantal chauffeurs, bedenkt acties om meer mensen in de bus te krijgen. Daarnaast ontwikkelen ze acties hoe ze de klant beter kunnen bedienen, want we gaan voor klantengroei. Een voorbeeld hiervan is de prijsactie. Deze zomer kun je met de bus mee van juni tot september voor maar ƒ 5,- en is er een 65+ tarief van ƒ 3,-. Maar er zijn ook ander manieren om tegen de grootste concurrent, de auto, op te boksen: - de routes worden zodanig aangepast dat de bussen goed langs de scholen lopen; - de dienstregeling voor de bus wordt gratis verstrekt, de busboekjes worden betaald door sponsors te vinden die graag willen adverteren; - de informatie aan de bushaltes wordt continu verbeterd en afgestemd op de vraag van de klant; - er wordt zeer zorgvuldig met de individuele klant omgegaan, niet rijden als de klant nog niet zit, en even wachten als je weet dat Frits van om de hoek iets te laat is. Als Frits komt aanrennen dan weet je dat hij zich verslapen heeft, maar hij mist de bus ST-Groep 3

4 niet en kan toch op tijd op het werk verschijnen; - je moet je klanten kennen, als er een moeder met kind aankomt dan laat je haar niet alleen met de kinderwagen sjorren, maar kom je achter het stuur vandaan help je met de kinderwagen en ben je nog sneller op weg ook. Een ondernemer moet op meer belangen letten dan alleen marketing, hij stemt de belangen van de klant, het bedrijf, de omgeving en het personeel goed op elkaar af. De chauffeur beantwoordt zelf de klachten van de klant. In de praktijk betekent dit dat als je een klacht in ontvangst neemt je de klacht moet doorspelen aan de bestuurder waar de klacht over gaat. Deze chauffeur neemt dan direct contact op met zijn klagende klant. Uit de praktijk blijkt dat 1 op de 6 passagiers klaagt, het is dus belangrijk dat er van de klacht geleerd wordt, omdat er dan ook 5 andere passagiers tevreden worden. Zij klagen de volgende keer niet meer bij een ander. Voor de chauffeur die de klacht veroorzaakt heeft is het zeker gênant als hij een fout maakt die tot een klacht lijdt. Dit is dus een corrigerend moment. Een schriftelijke klacht moet binnen twee weken schriftelijk worden beantwoord door de veroorzaker van de klacht. In sommige gevallen vindt er naar aanleiding van een klacht thuisbezoek plaats, dit gebeurt ook door de veroorzaker van de klacht. Telefonische klachten worden dezelfde dag nog afgehandeld. Chauffeurs van Arriva houden contact met de overheid De binnenstad van Maastricht is een knooppunt waar bussen moeilijk doorheen kunnen. Het is er klein en zeker op vakantie en feestdagen, de Belgen-dagen en de Duitserdagen is er bijna geen doorkomen aan. De rijroutes moeten echter wel goed afgestemd zijn op de passagiers. De chauffeur kent de routes precies en is goed in staat verbeteringen voor de routes te bedenken. De verbeterde routes moesten door Rijkswaterstaat goedgekeurd worden. Tegenwoordig moeten de routes door de Provincie goedgekeurd worden. De Gemeente heeft inspraak binnen de grenzen en is een partij als het gaat om busroutes. De chauffeurs onderhielden contacten met rijkswaterstaat en verzorgden presentaties over het bedrijf, de routes en stelden verbeteringen voor. Nu de provincie de rol van rijkswaterstaat heeft overgenomen moet opnieuw aan de relatie gebouwd worden. De routeverbeteringen worden door de busbestuurders zelf besproken met de stads- en streekbestuurders. Deze bus-, stadsen streekbestuurders samen, kunnen goed en snel tot verantwoorde beslissingen komen. Zo is het nu weer mogelijk om met een bus van de Cauwberg af te gaan, door langs de route op de juiste plaats een bushalte te plaatsen waardoor de ST-Groep 4

5 verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. Hoewel, anders dan in eerste instantie verwacht, blijkt juist het directe contact tussen chauffeur, Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente een voordeel. Een probleem waar de chauffeurs en het busbedrijf nog geen overeenstemming met de overheid over hebben is het toepassen van het tarief. De chauffeurs willen graag per afgelegde afstand afrekenen en meer met de prijs kunnen spelen. De overheid houdt nog vast aan het zone tariefsysteem. De chauffeurs van Arriva kopen zelf in Als ondernemer op de bus moet je ook zelf inkopen. De chauffeurs van Arriva staan dan ook bekend als echte koopjes-jagers. Maar het zelf inkopen lijdt tot meer effecten, je moet namelijk ook onderhandelen over de prijs en je wordt zuiniger op de middelen die je nodig hebt. Met de bussen wordt zorgvuldiger omgesprongen, want de prijs van de banden en de brandstof is precies bekend. Er zijn ook kostenbesparingen mogelijk door vernielingen tegen te gaan. Dit gaat met camera s, zodat de bestuurder precies kan zien wat er gebeurt. De straffen op vernieling lopen uiteen van het inleveren van het abonnement, het poetsen van de bus tot het maken van strafwerk. Als het een onwillige vernieler is wordt hij overgedragen aan de politie. De schade aan de bus moet betaald worden. Door deze duidelijke maatregelen zijn de onderhoudskosten aan de bussen met ƒ 5.000,- per maand gedaald. De kleine reparaties aan de bus doen de chauffeurs zelf. Het groot onderhoud wordt uitbesteed. Als er iets kleins maar belangrijks kapot is kan het zelfs ter plekke opgelost worden, zodat de klant daar profijt van heeft. De chauffeur organiseert werkoverleg Per groep vindt er werkoverleg plaats. De besproken onderwerpen die belangrijk zijn voor het hele team worden in het gezamenlijke werkoverleg besproken. De eerste keer dat er werkoverleg was leek dit meer op een rugbyteam dat net van het veld kwam. Maar door in het eerste jaar samen te werken aan de zeer vele uitdagingen, is de collegialiteit duidelijk toegenomen. De afspraken die een chauffeur kan en moet maken worden onderling afgestemd in het werkoverleg. In dit werkoverleg worden de routes, de rijschema s en de acties voor de klant besproken. Maar er vindt ook een overleg plaats over de budgetten en het terugdringen van verkwistingen. In dit werkoverleg worden alle prestaties behandeld die het team van ST-Groep 5

6 chauffeurs levert. Dit is ook het moment om het bijsturen van de prestaties te evalueren. Het bijsturen van de prestaties gebeurt uiteraard door elke chauffeur iedere dag. In het werkoverleg worden ook de belangrijkste zaken (nieuwe acties, voortgangsbewaking, budget, etc.) die in de groepen zijn ontwikkeld, teruggekoppeld aan de chauffeurs. Door deze methode van werken komen zowel interne afspraken als afspraken met de klant en de overheden tot stand. Het werkoverleg van de marketinggroep, de planningsgroep, de onderhoudsgroep (TD-groep), de administratiegroep en de P&O-groep vindt één keer per maand plaats en het werkoverleg van het hele team van chauffeurs vindt ook één keer per maand plaats. In dit werkoverleg komen de nieuwe taken aan de orde, en wordt de roulatie over de groepen besproken. De betrokkenheid met het werk wordt door dit werkoverleg aanzienlijk beter. De chauffeur is niet alleen betrokken bij zijn bus, maar ook met de klanten en met het hele busbedrijf. Leiding geven en coachen bij Arriva De chauffeurs hebben veel taken van de coach overgenomen. De coach heeft als taken het afhandelen van schades samen met de chauffeur en het werven en selecteren van nieuwe medewerkers samen met de chauffeurs. De verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, het informeren van het account management en de organisatie-ontwikkeling doet hij zelf. Het strategisch plan, het infrastructuurplan en het marktonderzoek worden door de leiding van Arriva gedaan. De chauffeurs bij Arriva hebben duidelijk een hoge mate van zelfstandigheid bereikt in hun werk. Ze voelen zich mede-eigenaar van hun bedrijf. De coach van de teams heeft een belangrijke rol vervuld. De opstart van de teams is niet vanzelf gegaan. In het begin heeft de coach laten zien hoe de dienstregeling gemaakt moest worden en hij heeft gezorgd dat er opleidingen gevolgd konden worden. In de beginfase heeft hij duidelijk de teams geleid, laten zien wat er nodig was om zelfstandig te kunnen werken. Toen dit eenmaal op gang was is zijn taak verschoven naar het ontwikkelen van de organisatie. Hij zoekt samen met de chauffeurs naar het toekomstperspectief voor de organisatie en de chauffeur. Zijn taken zijn zich gaan richten op het ontwikkelen van de medewerkers, het team en de organisatie. ST-Groep 6

7 De resultaten na vier jaar Na vier jaar gewerkt te hebben met zelfsturende teams beleven de chauffeurs plezier aan de uitdaging om meer klanten op de bus te krijgen. Dit blijkt duidelijk uit het enthousiasme waarmee Raphaël Heiligers het verhaal van zijn busbedrijf vertelt. Er zijn echter nog andere noemenswaardige feiten: - het ziekte verzuim is bijna onmiddellijk gedaald naar 2%; - van 5 naar 6 lijnen; - van 27 naar 45 chauffeurs; - 26% meer passagiers; - bijna 20% meer kaartverkoop in de bus; - van 10 bussen in de spits naar 19 bussen; - 2 achtereenvolgende jaren de hoogste kostendekkingsgraad van alle OV-bedrijven in Nederland. Kortom: de zelfsturende teams binnen Arriva leveren positieve effecten op voor zowel het bedrijf als de medewerkers. ST-Groep 7

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Taaltovenaar en puzzelaar

Taaltovenaar en puzzelaar Taaltovenaar en puzzelaar Een interview met Linda Broeder door Margriet Schouten In dit interview vertelt Linda Broeder over het beroep vertalen. Zij spreekt over uiteenlopende zaken, zoals de voor- en

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie