Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport"

Transcriptie

1 Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

2 Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente Borger-Odoorn 13 september 2012 Projectnummer: F0870/M4433-R-E

3 Inhoudsopgave 1! INLEIDING 1! 1.1! Aanleiding en doelstelling onderzoek 1! 1.2! Leeswijzer 1! 2! METHODIEK EN RESPONS 2! 2.1! Onderzoeksmethodiek KTO leerlingenvervoer 2! 2.2! Respons en betrouwbaarheid KTO leerlingenvervoer 2! 2.3! Onderzoeksmethodiek KTO regiotaxi 3! 2.4! Respons en betrouwbaarheid KTO regiotaxi 4! 3! RESULTATEN KTO LEERLINGENVERVOER 6! 3.1! Inleiding 6! 3.2! De rol van de gemeente 6! 3.3! Aspecten van het vervoer 8! 3.4! Kenmerken van de chauffeur 10! 3.5! Kenmerken van het voertuig 13! 3.6! Het taxibedrijf / de centrale 15! 3.7! Indiening en afhandeling van klachten 17! 4! RESULTATEN KTO REGIOTAXI 21! 4.1! Inleiding 21! 4.2! Reisgedrag 21! 4.3! Algemene tevredenheid 22! 4.4! Het boeken van een rit 23! 4.5! Uitvoering van de rit 25! 4.6! De chauffeur en het voertuig 28! 4.7! Informatievoorziening 34! 4.8! Klachten 35! 4.9! Reizigerskenmerken 37! 5! CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 38! 5.1! Inleiding 38! 5.2! KTO Leerlingenvervoer 38! 5.3! KTO Regiotaxi 39! BIJLAGEN 1. Vragenlijst leerlingenvervoer 2. Vragenlijst regiotaxi

4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doelstelling onderzoek In de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn biedt Regiotaxi Zuidoost-Drenthe collectief vraagafhankelijk vervoer aan Wmo-geïndiceerden en OV-reizigers. Deze drie gemeenten fungeren samen met het OV-bureau Groningen Drenthe (hierna OV-bureau) als opdrachtgevers van dit vervoer. De gemeenten zijn daarnaast opdrachtgever voor het leerlingenvervoer. Samen met het regiotaxivervoer valt dit sinds 1 januari 2011 onder een gecombineerd vervoerscontract dat wordt uitgevoerd door De Vier Gewesten Personenvervoer. De opdrachtgevers willen de kwaliteit van het doelgroepenvervoer monitoren. Daarom heeft Forseti onder gebruikers van het regiotaxivervoer en het leerlingenvervoer een klanttevredenheidsonderzoek (hierna KTO) uitgevoerd. Voor u ligt de rapportage Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de methodiek en de respons van beide KTO s weergegeven. De resultaten van het KTO leerlingenvervoer vindt u in hoofdstuk 3. De resultaten van het KTO Regiotaxi zijn weergegeven in hoofdstuk 4. De conclusies en aanbevelingen vindt u in hoofdstuk 5. Forseti pagina 1

6 2 Methodiek en respons 2.1 Onderzoeksmethodiek KTO leerlingenvervoer Forseti kiest voor een opzet van het onderzoek die gelijk is aan ons product Landelijk Tevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer (LTL). Deze werkwijze kent twee belangrijke uitgangspunten: We maken gebruik van een standaard vragenlijst en we vergelijken de resultaten met de resultaten van andere gemeenten (benchmark). Het onderzoek in de drie gemeenten betreft een schriftelijk onderzoek. We versturen aan alle ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het aangepast vervoer een schriftelijke enquête-uitnodiging. 2.2 Respons en betrouwbaarheid KTO leerlingenvervoer In tegenstelling tot het regiotaxivervoer is het aantal mensen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer relatief beperkt. Daardoor kunnen we ook minder mensen vragen de enquête (zie bijlage 1) in te vullen, wat consequenties kan hebben voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Ook in Zuidoost-Drenthe is het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer beperkt. Toch lijkt het mogelijk om, kijkende naar de enquêteresultaten van vergelijkbare onderzoeken waarbij 40% van de enquêtes ingevuld wordt teruggestuurd, een betrouwbaarheid van 95% bij een nauwkeurigheidsmarge van +/- 10% toe te passen. Voor Emmen en Coevorden betekent dit dat er een a-selecte steekproef is getrokken uit het leerlingenbestand. In Borger-Odoorn zijn alle leerlingen aangeschreven. Dit aantal is echter te beperkt om aan de hand van de aannames te voldoen aan de vooraf gestelde statistische eisen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het vervoer in Emmen bedraagt 492. Dit houdt in dat 81 ingevulde enquêtes voldoende zijn om te voldoen aan de statistische eisen van 95% betrouwbaarheid en een nauwkeurigheidsmarge van +/- 10%. Coevorden telt 152 leerlingen die gebruik maken van het vervoer. Een netto-respons van 59 volstaat. In Borger- Odoorn maken 99 leerlingen gebruik van het vervoer. Daarbij volstaat een netto-respons van 49. In totaal zijn eind juni 450 enquêtes verstuurd. Daarvan zijn er 140 ingevuld terug gestuurd. Dit is een respons van 31%. Deze respons is in vergelijking bij gelijksoortige onderzoeken relatief laag. Forseti pagina 2

7 In Emmen zijn er in totaal 203 leerlingen aangeschreven. Hiervan zijn 62 ingevulde enquêtes teruggestuurd. De netto-respons bedraagt 30,5%. In Coevorden zijn er in totaal 148 leerlingen aangeschreven. Hiervan zijn 46 ingevulde enquêtes teruggestuurd. De nettorespons bedraagt hier 31,1%. In Borger-Odoorn zijn alle 99 leerlingen benaderd en hiervan zijn 32 ingevulde enquêtes geretourneerd. Dit is een netto-respons van 32,3%. Het bovenstaande betekent dat het onderzoek niet voldoet aan de vooraf gestelde statische randvoorwaarden. Tabel 2.1 laat zien dat de nauwkeurigheidsmarge daardoor iets hoger ligt dan de streefwaarde van +/- 10%. Gemeente Populatie Respons vereist Respons bereikt Nauwkeurigheidsmarge Emmen ,64 Coevorden ,07 Borger-Odoorn ,25 Tabel 2.1: Respons en nauwkeurigheidsmarge 2.3 Onderzoeksmethodiek KTO regiotaxi Het onderzoek onder gebruikers van Regiotaxi bestaat uit twee onderdelen. De Wmoreizigers zijn benaderd via een schriftelijke enquête. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reizigers uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Daarnaast heeft Forseti een telefonisch onderzoek gehouden onder OV-reizigers. Voordelen van een schriftelijke enquête onder Wmo-reizigers boven een telefonische enquête zijn: De respondent krijgt tijd om na te denken over de antwoorden. Gezien de aard van de doelgroep is dit een belangrijk aspect. De respondent kan zelf kiezen voor het moment van antwoorden en wordt niet 'lastig gevallen'. Er kan geen (bewuste of onbewuste) sturing plaatsvinden door enquêteurs. Hierdoor ontstaat een eenduidig en betrouwbaar resultaat. De vragenlijst is eind juni gestuurd naar actieve Wmo-pashouders. Het aantal actieve pashouders is hoger dan vereist voor dit onderzoek. Daarom is een a-selecte steekproef getrokken die in totaal bestond uit actieve pashouders. Deze pashouders hebben een enquête thuisgestuurd gekregen. Forseti pagina 3

8 De enquêtes zijn per post verspreid en de Wmo-pashouders hebben vervolgens twee weken de tijd gehad om deze in te vullen en terug te sturen. Bij de te versturen enquête is een begeleidende brief toegevoegd die door de opdrachtgever is ondertekend. Voor het telefonisch onderzoek is dezelfde vragenlijst (zie bijlage 2) gebruikt als voor het schriftelijke onderzoek, met als verschil dat de vragen mondeling zijn gesteld aan de respondenten. De OV-reiziger is een lastig te benaderen doelgroep. Dit komt doordat deze reizigers gebruik kunnen van maken van Regiotaxi zonder vervoerpas. Hierdoor is niet of nauwelijks een adres of telefoonnummer bekend. Om deze groep reizigers alsnog te kunnen benaderen zijn telefoonnummers noodzakelijk. Vervoerder DVG heeft opdracht gekregen om gedurende twee maanden de namen, telefoonnummers en ritdatum vast te leggen van de mensen die zonder Wmo-vervoerpas gebruik maken van de Regiotaxi. Dit heeft geleid tot 108 telefoonnummers. Deze mensen zijn in augustus telefonisch benaderd met de vraag of zij willen meewerken aan het KTO. 2.4 Respons en betrouwbaarheid KTO regiotaxi Gestreefd is naar een netto-respons die per gemeente hoog genoeg is om uitspraken te kunnen doen met 95% betrouwbaarheid bij een nauwkeurigheidsmarge van +/- 5%. Dit betekent namelijk dat gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. Het aantal ingevulde enquêtes dat hiervoor noodzakelijk is, is afhankelijk van de grootte van de doelgroep. In dit geval onderscheiden we de Wmo-geïndiceerden in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Het totaal aantal Wmo-geïndiceerden in Emmen bedraagt ongeveer Dit houdt in dat 369 ingevulde enquêtes voldoende zijn om te voldoen aan de statistische eisen. Coevorden telt ongeveer Wmo-geïndiceerden. Daarbij volstaat een netto-respons van 320. In Borger-Odoorn zijn ongeveer 1200 Wmo-geïndiceerden. Daarbij volstaat een netto-respons van 291. In totaal zijn er enquêtes verstuurd. Daarvan zijn er 816 ingevuld teruggestuurd. Dit is een respons van 33%. Deze respons is in vergelijking bij gelijksoortige onderzoeken relatief laag. In Emmen zijn in totaal 918 Wmo-reizigers aangeschreven. Hiervan zijn 261 ingevulde enquêtes terug gestuurd. De netto-respons bedraagt 28,4%. In Coevorden zijn in totaal 825 Wmo-reizigers aangeschreven. Hiervan zijn 285 ingevulde enquêtes teruggestuurd. De netto-respons bedraagt hier 34,5%. In Borger-Odoorn zijn 733 Wmo-reizigers benaderd en zij hebben 270 ingevulde enquêtes geretourneerd. Dit is een netto-respons van 36,8%. Forseti pagina 4

9 Het voorgaande betekent dat het onderzoek net niet voldoet aan de vooraf gestelde statistische randvoorwaarden. Tabel 2.2 laat zien dat de nauwkeurigheidsmarge daardoor net iets hoger ligt dan de streefwaarde van +/- 5%. Gemeente Populatie Respons vereist Respons bereikt Nauwkeurigheidsmarge Emmen ,98 Coevorden ,35 Borger-Odoorn ,25 Tabel 2.2: Respons en nauwkeurigheidsmarge Naast het schriftelijke onderzoek is er een telefonisch KTO gehouden onder OV-reizigers. Daarvoor hebben wij het KTO Zuidwest-Drenthe als referentie genomen, waar 280 verzamelde telefoonnummers hebben geleid tot een respons van 100 enquêtes. Voor het huidige onderzoek heeft de vervoerder bijna twee maanden de tijd gehad om telefoonnummers van OV-reizigers te verzamelen. Het resultaat is een bestand met in totaal 108 OV-reizigers, waarvan 45 reizigers een Wmo-pas blijken te hebben. Van de 63 OVreizigers die overblijven hebben 45 (71%) meegewerkt aan het KTO. Uitgaande van een oneindige populatie OV-reizigers en een betrouwbaarheid van 90% leidt dit tot een nauwkeurigheidsmarge van 12,25%. Forseti pagina 5

10 3 Resultaten KTO leerlingenvervoer 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het KTO leerlingenvervoer in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. De resultaten zijn vergeleken met de benchmark Landelijk Tevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer (LTL) van Forseti. 3.2 De rol van de gemeente In tabel 3.1 is te zien dat de respondenten het meest tevreden zijn over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Emmen. De gemeente Coevorden scoort qua telefonische bereikbaarheid lager dan de benchmark. De (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 6 9,8% 4 8,9% 5 15,6% 15 10,9% 14,5% tevreden 41 67,2% 21 46,7% 19 59,4% 81 58,7% 56,0% neutraal 8 13,1% 11 24,4% 4 12,5% 23 16,7% 19,7% ontevreden 0,0% 2 4,4% 3 9,4% 5 3,6% 2,9% zeer ontevreden 0,0% 3 6,7% 0,0% 3 2,2%,2% weet niet 6 9,8% 4 8,9% 1 3,1% 11 8,0% 6,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.1: De (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente In tabel 3.2 is te zien dat 29% van de respondenten erg tevreden is over de deskundigheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Borger-Odoorn. In totaal scoort het aandeel tevreden net iets lager dan de benchmark. De deskundigheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 6 10,2% 5 10,9% 9 29,0% 20 14,7% 14,7% tevreden 34 57,6% 19 41,3% 14 45,2% 67 49,3% 53,9% neutraal 8 13,6% 14 30,4% 4 12,9% 26 19,1% 19,3% ontevreden 1 1,7% 2 4,3% 1 3,2% 4 2,9% 3,0% zeer ontevreden 1 1,7% 2 4,3% 1 3,2% 4 2,9% 1,2% weet niet 9 15,3% 4 8,7% 2 6,5% 15 11,0% 8,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.2: De deskundigheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Forseti pagina 6

11 In tabel 3.3 valt op dat 84,4% van de respondenten in Borger-Odoorn tevreden tot zeer tevreden is over de vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente. Hiermee ligt de tevredenheid hoger dan in Emmen (70,5%) en Coevorden (58,7%). De vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 8 13,1% 7 15,2% 11 34,4% 26 18,7% 20,5% tevreden 35 57,4% 20 43,5% 16 50,0% 71 51,1% 53,9% neutraal 6 9,8% 14 30,4% 4 12,5% 24 17,3% 17,2% ontevreden 2 3,3% 1 2,2% 0,0% 3 2,2% 2,0% zeer ontevreden 1 1,6% 1 2,2% 1 3,1% 3 2,2%,2% weet niet 9 14,8% 3 6,5% 0,0% 12 8,6% 6,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.3: De vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente In tabel 3.4 valt op dat de gemeente Coevorden behoorlijk lager scoort dan de benchmark op de tevredenheid over de duidelijkheid en volledigheid van de informatie die men van de gemeente krijgt. Emmen en Borger-Odoorn scoren beter dan de benchmark. De duidelijkheid en volledigheid van de informatie die u van de gemeente krijgt Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 7 11,3% 4 8,7% 5 15,6% 16 11,4% 13,6% tevreden 42 67,7% 20 43,5% 21 65,6% 83 59,3% 59,4% neutraal 8 12,9% 10 21,7% 2 6,3% 20 14,3% 20,0% ontevreden 2 3,2% 9 19,6% 2 6,3% 13 9,3% 3,6% zeer ontevreden 0,0% 2 4,3% 2 6,3% 4 2,9%,7% weet niet 3 4,8% 1 2,2% 0,0% 4 2,9% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.4: De duidelijkheid en volledigheid van de informatie die u van de gemeente krijgt Forseti pagina 7

12 In tabel 3.5 staat weergegeven dat 87,1% van de respondenten in Emmen tevreden is over de behandeling van de aanvraag, terwijl 13% in Coevorden hierover ontevreden tot zeer ontevreden is. Daarmee is de ontevredenheid in Coevorden relatief hoog ten opzichte van de benchmark. De behandeling van uw aanvraag voor leerlingenvervoer Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 10 16,1% 6 13,0% 9 28,1% 25 17,9% 23,8% tevreden 44 71,0% 25 54,3% 14 43,8% 83 59,3% 58,5% neutraal 5 8,1% 8 17,4% 7 21,9% 20 14,3% 11,1% ontevreden 1 1,6% 3 6,5% 0,0% 4 2,9% 4,4% zeer ontevreden 0,0% 3 6,5% 1 3,1% 4 2,9% 1,1% weet niet 2 3,2% 1 2,2% 1 3,1% 4 2,9% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.5: De behandeling van uw aanvraag voor leerlingenvervoer 3.3 Aspecten van het vervoer In tabel 3.6 staat weergegeven dat de drie gemeenten op het gebied van tevredenheid (zeer tevreden en tevreden opgeteld) en ontevredenheid (zeer ontevreden en ontevreden opgeteld) vergelijkbaar met de benchmark scoren. De reistijd van uw kind Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 8 13,1% 7 15,2% 7 22,6% 22 15,9% 13,9% tevreden 29 47,5% 25 54,3% 14 45,2% 68 49,3% 52,5% neutraal 13 21,3% 7 15,2% 6 19,4% 26 18,8% 17,0% ontevreden 6 9,8% 5 10,9% 1 3,2% 12 8,7% 13,3% zeer ontevreden 5 8,2% 2 4,3% 3 9,7% 10 7,2% 3,1% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.6: De reistijd van uw kind Forseti pagina 8

13 In tabel 3.7 is te zien dat respondenten in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn het op tijd op school komen hoger waarderen dan de benchmark. In de gemeente Borger-Odoorn is 31,3% zeer tevreden. Het op tijd op school komen Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 13 21,0% 13 28,3% 10 31,3% 36 25,7% 18,4% tevreden 40 64,5% 26 56,5% 17 53,1% 83 59,3% 58,9% neutraal 5 8,1% 5 10,9% 4 12,5% 14 10,0% 10,7% ontevreden 3 4,8% 1 2,2% 1 3,1% 5 3,6% 7,9% zeer ontevreden 1 1,6% 1 2,2% 0,0% 2 1,4% 2,0% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.7: Het op tijd op school komen In tabel 3.8 is te zien dat ook het op de afgesproken tijd thuis komen hoger wordt gewaardeerd in vergelijking met de benchmark, met name vanwege de score zeer tevreden. Het op de afgesproken tijd thuis komen Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 13 21,0% 12 26,1% 10 31,3% 35 25,0% 17,6% tevreden 37 59,7% 28 60,9% 16 50,0% 81 57,9% 61,6% neutraal 9 14,5% 4 8,7% 5 15,6% 18 12,9% 11,3% ontevreden 2 3,2% 1 2,2% 0,0% 3 2,1% 7,7% zeer ontevreden 1 1,6% 0,0% 1 3,1% 2 1,4% 1,6% weet niet 0,0% 1 2,2% 0,0% 1,7%,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.8: Het op de afgesproken tijd thuis komen In tabel 3.9 valt op dat de tevredenheid over de veiligheid van het vervoer in het algemeen in Coevorden (88,9%) het hoogst scoort. In de gemeente Emmen is 9,9% ontevreden tot zeer ontevreden. De veiligheid van het vervoer in het algemeen Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 12 19,7% 7 15,6% 10 31,3% 29 21,0% 17,6% tevreden 33 54,1% 33 73,3% 16 50,0% 82 59,4% 59,5% neutraal 10 16,4% 4 8,9% 5 15,6% 19 13,8% 13,8% ontevreden 4 6,6% 0,0% 1 3,1% 5 3,6% 5,6% zeer ontevreden 2 3,3% 1 2,2% 0,0% 3 2,2% 1,5% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.9: De veiligheid van het vervoer in het algemeen Forseti pagina 9

14 In tabel 3.10 valt op dat de drie gemeenten ten opzichte van de benchmark beter scoren op de tevredenheid over de afspraak dat kinderen worden vervoerd door een vaste chauffeur. Afspraak dat uw kind wordt vervoerd door vaste chauffeur Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 20 32,3% 15 32,6% 18 56,3% 53 37,9% 33,0% tevreden 30 48,4% 23 50,0% 11 34,4% 64 45,7% 43,9% neutraal 6 9,7% 3 6,5% 2 6,3% 11 7,9% 9,3% ontevreden 3 4,8% 4 8,7% 0,0% 7 5,0% 6,5% zeer ontevreden 3 4,8% 1 2,2% 1 3,1% 5 3,6% 5,8% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.10: Afspraak dat uw kind wordt vervoerd door vaste chauffeur 3.4 Kenmerken van de chauffeur In tabel 3.11 staat weergegeven dat Coevorden en Borger-Odoorn hoger scoren dan Emmen op de manier waarop de chauffeur omgaat met de kinderen. De gemeente Emmen scoort dan ook lager dan de benchmark. De manier waarop de chauffeur met uw kind omgaat Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 25 40,3% 17 37,8% 19 59,4% 61 43,9% 42,2% tevreden 19 30,6% 22 48,9% 8 25,0% 49 35,3% 39,2% neutraal 11 17,7% 4 8,9% 3 9,4% 18 12,9% 12,3% ontevreden 7 11,3% 1 2,2% 2 6,3% 10 7,2% 4,2% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% weet niet 0,0% 1 2,2% 0,0% 1,7%,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.11: De manier waarop de chauffeur met uw kind omgaat Forseti pagina 10

15 In tabel 3.12 staat weergegeven dat Coevorden en Borger-Odoorn hoger scoren dan Emmen op de manier waarop de chauffeur mensen te woord staat. De gemeente Emmen scoort iets lager dan de benchmark. De manier waarop de chauffeur u te woord staat Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 24 38,7% 16 34,8% 19 59,4% 59 42,1% 41,4% tevreden 23 37,1% 23 50,0% 8 25,0% 54 38,6% 42,2% neutraal 11 17,7% 6 13,0% 3 9,4% 20 14,3% 10,1% ontevreden 4 6,5% 1 2,2% 1 3,1% 6 4,3% 4,1% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 1 3,1% 1,7% 1,3% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.12: De manier waarop de chauffeur u te woord staat In tabel 3.13 is te zien dat de tevredenheid over de manier waarop de chauffeur toeziet op gebruik van gordels in Emmen en Coevorden vergelijkbaar is met de benchmark. De gemeenten Borger-Odoorn scoort iets lager dan de benchmark. De manier waarop de chauffeur toeziet op het gebruik van gordels, etc. Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 25 40,3% 18 39,1% 18 56,3% 61 43,6% 40,2% tevreden 26 41,9% 21 45,7% 7 21,9% 54 38,6% 43,9% neutraal 6 9,7% 5 10,9% 6 18,8% 17 12,1% 9,2% ontevreden 2 3,2% 2 4,3% 0,0% 4 2,9% 3,4% zeer ontevreden 2 3,2% 0,0% 0,0% 2 1,4% 1,0% weet niet 1 1,6% 0,0% 1 3,1% 2 1,4% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.13: De manier waarop de chauffeur toeziet op het gebruik van gordels, etc. Forseti pagina 11

16 In tabel 3.14 is te zien Coevorden en Borger-Odoorn hoger scoren op het gevoel veilig vervoerd te worden in verhouding tot de benchmark. De gemeente Emmen scoort iets lager dan de benchmark. Het gevoel van veiligheid van uw kind tijdens het vervoer (rijstijl) Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 22 35,5% 15 32,6% 17 53,1% 54 38,6% 32,2% tevreden 24 38,7% 25 54,3% 9 28,1% 58 41,4% 45,7% neutraal 12 19,4% 3 6,5% 6 18,8% 21 15,0% 13,0% ontevreden 4 6,5% 2 4,3% 0,0% 6 4,3% 3,3% zeer ontevreden 0,0% 1 2,2% 0,0% 1,7% 1,2% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.14: Het gevoel van veiligheid van uw kind tijdens het vervoer (rijstijl) In tabel 3.15 valt op dat indien de chauffeur de rolstoel vast moet zetten dit bijna altijd naar tevredenheid van de respondenten gebeurt. We merken daarbij op de dat groep rolstoelgebruikers relatief klein is. De manier waarop de chauffeur rolstoelen vastzet etc. (indien van toepassing) Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 7 12,7% 2 4,9% 4 13,3% 13 10,3% 8,9% tevreden 4 7,3% 2 4,9% 0,0% 6 4,8% 8,9% neutraal 3 5,5% 0,0% 2 6,7% 5 4,0% 7,1% ontevreden 0,0% 1 2,4% 0,0% 1,8%,0% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%,7% weet niet 3 5,5% 0,0% 0,0% 3 2,4% 28,4% n.v.t ,1% 36 87,8% 24 80,0% 98 77,8% 46,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.15: De manier waarop de chauffeur rolstoelen vastzet etc. (indien van toepassing) Forseti pagina 12

17 3.5 Kenmerken van het voertuig In tabel 3.16 valt op dat vrijwel alle respondenten het idee hebben dat het voertuig veilig is. De algemene indruk van de veiligheid van het voertuig (kwaliteitseis materieel) Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 9 15,0% 11 24,4% 8 25,0% 28 20,4% 21,3% tevreden 42 70,0% 27 60,0% 20 62,5% 89 65,0% 58,3% neutraal 9 15,0% 5 11,1% 3 9,4% 17 12,4% 12,1% ontevreden 0,0% 2 4,4% 1 3,1% 3 2,2% 4,6% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.16: De algemene indruk van de veiligheid van het voertuig (kwaliteitseis materieel) In tabel 3.17 staat weergegeven dat geen enkele respondent ontevreden of zeer ontevreden is over het rookvrij zijn van het voertuig. Het rookvrij zijn van het voertuig Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 25 41,0% 16 34,8% 16 50,0% 57 41,0% 36,3% tevreden 34 55,7% 23 50,0% 15 46,9% 72 51,8% 50,7% neutraal 2 3,3% 2 4,3% 1 3,1% 5 3,6% 5,4% ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%,8% weet niet 0,0% 5 10,9% 0,0% 5 3,6% 5,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.17: Het rookvrij zijn van het voertuig Forseti pagina 13

18 In tabel 3.18 staat weergegeven dat geen enkele respondent ontevreden of zeer ontevreden is over de leeftijd van het voertuig. De leeftijd van het voertuig Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 10 16,9% 9 19,6% 9 28,1% 28 20,4% 28,3% tevreden 33 55,9% 30 65,2% 14 43,8% 77 56,2% 48,7% neutraal 6 10,2% 1 2,2% 4 12,5% 11 8,0% 10,1% ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% weet niet 10 16,9% 6 13,0% 5 15,6% 21 15,3% 9,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.18: De leeftijd van het voertuig In tabel 3.19 is te zien dat geen enkele respondent ontevreden of zeer ontevreden is over het type voertuig. Daarmee kunnen we op basis van de resultaten concluderen dat de voertuigen in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn prima in orde zijn Het type voertuig Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 9 15,0% 12 26,1% 9 29,0% 30 21,9% 26,8% tevreden 38 63,3% 29 63,0% 19 61,3% 86 62,8% 55,6% neutraal 8 13,3% 1 2,2% 2 6,5% 11 8,0% 9,8% ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% weet niet 5 8,3% 4 8,7% 1 3,2% 10 7,3% 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.19: Het type voertuig Forseti pagina 14

19 3.6 Het taxibedrijf / de centrale In tabel 3.20 is te zien dat de respondenten in de drie gemeenten ten opzichte van de benchmark minder tevreden zijn over de snelheid waarmee de telefoon wordt beantwoord. Wel moet worden aangetekend dat het percentage weet niet relatief hoog is in de drie gemeenten. Snelheid waarmee telefoon wordt beantwoord (bereikbaarheid) Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 7 12,1% 4 8,7% 2 6,3% 13 9,6% 24,0% tevreden 25 43,1% 24 52,2% 11 34,4% 60 44,1% 52,3% neutraal 11 19,0% 8 17,4% 6 18,8% 25 18,4% 11,1% ontevreden 4 6,9% 2 4,3% 3 9,4% 9 6,6% 7,2% zeer ontevreden 2 3,4% 1 2,2% 2 6,3% 5 3,7% 1,1% weet niet 9 15,5% 7 15,2% 8 25,0% 24 17,6% 4,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.20: Snelheid waarmee telefoon wordt beantwoord (bereikbaarheid) In tabel 3.21 valt op dat de waardering voor de vriendelijkheid van de telefonist(e) met name in de gemeente Borger-Odoorn laag scoort in vergelijking met de benchmark. Ook bij deze vraag is het relatief hoge percentage weet niet opmerkelijk. De vriendelijkheid van de telefonist(e) Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 6 10,3% 5 10,9% 3 9,4% 14 10,3% 22,3% tevreden 32 55,2% 22 47,8% 9 28,1% 63 46,3% 54,3% neutraal 7 12,1% 11 23,9% 8 25,0% 26 19,1% 14,1% ontevreden 2 3,4% 0,0% 3 9,4% 5 3,7% 3,8% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 1 3,1% 1,7% 1,6% weet niet 11 19,0% 8 17,4% 8 25,0% 27 19,9% 3,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.21: De vriendelijkheid van de telefonist(e) Forseti pagina 15

20 In tabel 3.22 valt het relatief hoge percentage weet niet wederom op. In de gemeente Borger-Odoorn is 31,3% van de respondenten ontevreden tot zeer ontevreden over de manier waarop een vraag of opmerking wordt afgehandeld. Een hoge score, ook ten opzichte van de benchmark. De manier waarop uw vraag / opmerking wordt afgehandeld Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 5 8,6% 6 13,0% 3 9,4% 14 10,3% 21,3% tevreden 27 46,6% 18 39,1% 7 21,9% 52 38,2% 49,3% neutraal 12 20,7% 13 28,3% 3 9,4% 28 20,6% 13,8% ontevreden 4 6,9% 1 2,2% 4 12,5% 9 6,6% 7,2% zeer ontevreden 1 1,7% 0,0% 6 18,8% 7 5,1% 4,1% weet niet 9 15,5% 8 17,4% 9 28,1% 26 19,1% 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.22: De manier waarop uw vraag / opmerking wordt afgehandeld In tabel 3.23 springt de ontevredenheid (28,1%) over de manier waarop het taxibedrijf communiceert in de gemeente Borger-Odoorn er uit. Het percentage weet niet komt ook bij deze vraag relatief veel voor. De manier waarop het taxibedrijf met u communiceert Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 5 8,6% 5 10,9% 3 9,4% 13 9,6% 19,7% tevreden 25 43,1% 18 39,1% 7 21,9% 50 36,8% 47,3% neutraal 12 20,7% 12 26,1% 4 12,5% 28 20,6% 15,9% ontevreden 6 10,3% 2 4,3% 5 15,6% 13 9,6% 7,1% zeer ontevreden 0,0% 1 2,2% 4 12,5% 5 3,7% 3,8% weet niet 10 17,2% 8 17,4% 9 28,1% 27 19,9% 6,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.23: De manier waarop het taxibedrijf met u communiceert Forseti pagina 16

21 3.7 Indiening en afhandeling van klachten In tabel 3.24 staat weergegeven hoeveel procent van de respondenten wel eens een klacht heeft ingediend bij de vervoerder. In Emmen en Borger-Odoorn heeft meer dan één op de vier respondenten wel eens een klacht ingediend. Dit is vergelijkbaar met de benchmark. Coevorden scoort lager dan de benchmark. Heeft u wel eens een klacht ingediend bij de vervoerder? Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark Ja 16 27,1% 7 15,2% 9 28,1% 32 23,4% 29,8% Nee 43 72,9% 39 84,8% 23 71,9% ,6% 70,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.24: Heeft u wel eens een klacht ingediend bij de vervoerder? In tabel 3.25 is te zien dat verreweg de meeste klachten per telefoon worden ingediend. Gezien de benchmark is dit niet opmerkelijk. Hoe heeft u uw klacht ingediend? Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark schriftelijk 1 6,7% 1 16,7% 0,0% 2 6,7%,9% per mail 1 6,7% 0,0% 2 22,2% 3 10,0% 2,6% telefonisch 13 86,7% 5 83,3% 7 77,8% 25 83,3% 87,8% anders 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% ,0% 6 100,0% 9 100,0% ,0% 100,0% Tabel 3.25: Hoe heeft u uw klacht ingediend? In tabel 3.26 is te zien dat in Borger-Odoorn 33,1% en in Emmen 31,3% van de respondenten ontevreden is over de manier waarop klachten kunnen worden ingediend bij de vervoerder. Beide gemeenten scoren hoger op ontevredenheid dan de benchmark. De manier waarop u klachten kunt indienen bij de vervoerder Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% tevreden 10 62,5% 2 33,3% 1 11,1% 13 41,9% 48,2% neutraal 1 6,3% 3 50,0% 5 55,6% 9 29,0% 24,1% ontevreden 5 31,3% 1 16,7% 2 22,2% 8 25,8% 13,6% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 1 11,1% 1 3,2% 5,8% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%,5% ,0% 6 100,0% 9 100,0% ,0% 100,0% Tabel 3.26: De manier waarop u klachten kunt indienden bij de vervoerder Forseti pagina 17

22 In tabel 3.27 valt op dat respondenten in Borger-Odoorn zeer ontevreden zijn (55,6%) over de afhandeling van klachten door de vervoerder. De totale percentages ontevreden en zeer ontevreden opgeteld (42%) zijn behoorlijk hoger dan de benchmark (34,1%) De wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de vervoerder Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% tevreden 6 37,5% 2 33,3% 0,0% 8 25,8% 38,3% neutraal 5 31,3% 1 16,7% 4 44,4% 10 32,3% 18,1% ontevreden 4 25,0% 2 33,3% 0,0% 6 19,4% 24,5% zeer ontevreden 1 6,3% 1 16,7% 5 55,6% 7 22,6% 9,6% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% ,0% 6 100,0% 9 100,0% ,0% 100,0% Tabel 3.27: De wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de vervoerder In tabel 3.28 is een vergelijkbaar beeld te zien als in tabel De totale percentages ontevreden en zeer ontevreden over de snelheid van afhandeling van klachten door de vervoerder bij elkaar opgeteld (38,7%) zijn behoorlijk hoger dan de benchmark (29,1%) De snelheid van afhandeling van klachten door de vervoerder Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% tevreden 6 37,5% 1 16,7% 0,0% 7 22,6% 37,1% neutraal 6 37,5% 2 33,3% 4 44,4% 12 38,7% 22,0% ontevreden 4 25,0% 2 33,3% 1 11,1% 7 22,6% 18,3% zeer ontevreden 0,0% 1 16,7% 4 44,4% 5 16,1% 10,8% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% ,0% 6 100,0% 9 100,0% ,0% 100,0% Tabel 3.28: De snelheid van afhandeling van klachten door de vervoerder In tabel 3.29 staat weergegeven welk percentage van de respondenten wel eens een klacht heeft ingediend bij de gemeente. Met 37,5% springt de gemeente Borger-Odoorn er uit. Heeft u wel eens een klacht ingediend bij de gemeente? Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark Ja 6 10,3% 6 13,3% 12 37,5% 24 17,8% 15,3% Nee 52 89,7% 39 86,7% 20 62,5% ,2% 84,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.29: Heeft u wel eens een klacht ingediend bij de gemeente? Forseti pagina 18

23 In tabel 3.30 staat weergegeven hoe respondenten een klacht hebben ingediend. Telefonisch komt het meeste voor, terwijl per mail en schriftelijk relatief vaak voorkomen. Hoe heeft u uw klacht ingediend? Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark schriftelijk 1 16,7% 1 16,7% 1 8,3% 3 12,5% 8,8% per mail 0,0% 2 33,3% 2 16,7% 4 16,7% 5,3% telefonisch 5 83,3% 2 33,3% 8 66,7% 15 62,5% 78,9% anders 0,0% 1 16,7% 1 8,3% 2 8,3% 7,0% 6 100,0% 6 100,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.30: Hoe heeft u uw klacht ingediend? In tabel 3.31 is te zien dat respondenten doorgaans tevreden zijn over de manier waarop klachten kunnen worden ingediend bij de gemeente. De manier waarop u klachten kunt indienen bij de gemeente Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 1 16,7% 0,0% 3 25,0% 4 16,7% 4,9% tevreden 2 33,3% 4 66,7% 5 41,7% 11 45,8% 53,3% neutraal 3 50,0% 1 16,7% 3 25,0% 7 29,2% 21,3% ontevreden 0,0% 0,0% 1 8,3% 1 4,2% 4,9% zeer ontevreden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% weet niet 0,0% 1 16,7% 0,0% 1 4,2% 13,1% 6 100,0% 6 100,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.31: De manier waarop u klachten kunt indienen bij de gemeente In tabel 3.32 is te zien dat respondenten in Coevorden in 66,7% van de gevallen ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht door de gemeente. Dit is met name opvallend in vergelijking met Emmen en Borger-Odoorn. De wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de gemeente Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 1 16,7% 1 16,7% 2 16,7% 4 16,7% 10,7% tevreden 2 33,3% 1 16,7% 6 50,0% 9 37,5% 36,4% neutraal 2 33,3% 0,0% 2 16,7% 4 16,7% 23,1% ontevreden 0,0% 4 66,7% 1 8,3% 5 20,8% 10,7% zeer ontevreden 1 16,7% 0,0% 1 8,3% 2 8,3% 5,0% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 6 100,0% 6 100,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.32: De wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de gemeente Forseti pagina 19

24 In tabel 3.33 valt op dat respondenten in Borger-Odoorn in 66.7% van de gevallen tevreden zijn over de snelheid van de afhandeling van de klacht. In tegenstelling tot Coevorden, waar 50% ontevreden is over de snelheid. In Emmen is ook 33,4% ontevreden tot zeer ontevreden. De snelheid van afhandeling van klachten door de gemeente Emmen Coevorden Borger-Odoorn Benchmark zeer tevreden 1 16,7% 0,0% 2 16,7% 3 12,5% 10,7% tevreden 1 16,7% 2 33,3% 6 50,0% 9 37,5% 37,2% neutraal 2 33,3% 1 16,7% 2 16,7% 5 20,8% 22,3% ontevreden 1 16,7% 3 50,0% 1 8,3% 5 20,8% 9,1% zeer ontevreden 1 16,7% 0,0% 1 8,3% 2 8,3% 6,6% weet niet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 6 100,0% 6 100,0% ,0% ,0% 100,0% Tabel 3.3: De snelheid van afhandeling van klachten door de gemeente Forseti pagina 20

25 4 Resultaten KTO Regiotaxi 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van het KTO regiotaxi. De resultaten zijn onderverdeeld in verschillende groepen. Voor de gemeenten Emmen en Coevorden kunnen wij de resultaten vergelijken met het KTO uit Voor de gemeente Borger-Odoorn (B-O) en de OV-reizigers (OV) is dit niet mogelijk. Het totaal voor 2010 bestaat uit de resultaten van de gemeenten Emmen en Coevorden. In 2012 bestaat het totaal uit de drie gemeenten en de OV-reizigers. De verschillen in de resultaten van 2012 en 2010 voor Emmen en Coevorden hebben wij op significantie getoetst 1 bij vragen die een vijfpunt tevredenheidschaal hebben. Wanneer er een significant verschil (niet berust op toeval) is aangetoond vermelden wij dit in de ondertitel van de tabel (E=Emmen en C=Coevorden). 4.2 Reisgedrag In tabel 4.1 is te zien dat respondenten in Emmen en Coevorden in 2012 minder vaak gebruik hebben gemaakt van de regiotaxi. In Borger-Odoorn reizen de meeste respondenten twee tot drie keer per maand (30,7%). Hoe vaak reist u gemiddeld met regiotaxi? < 1 keer per maand 23,0% 12,8% 27,5% 18,6% 27,6% 22,0% 25,8% 15,8% 1 keer per maand 19,0% 16,0% 21,4% 21,0% 16,1% 17,1% 18,8% 18,7% 2 tot 3 keer per maand 32,1% 32,1% 29,8% 33,5% 30,7% 22,0% 30,4% 32,8% 1 keer per week 11,1% 16,0% 10,3% 11,2% 15,4% 26,8% 13,0% 13,5% 2 tot 4 keer per week 12,7% 19,1% 9,9% 15,1% 9,4% 7,3% 10,5% 17,0% > 5 keer per week 2,0% 3,9% 1,1%,7%,8% 4,9% 1,5% 2,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.1: Hoe vaak reist u gemiddeld met regiotaxi? 1 T-toets, bij p < 0,05 is er sprake van een significant verschil Forseti pagina 21

26 Tabel 4.2 laat zien dat regiotaxi het meest wordt gebruikt voor familiebezoek en het reizen naar een medische afspraak of ziekenhuis. OV-reizigers gebruiken regiotaxi relatief vaak voor een reis naar de bioscoop, het theater of een cursus en naar sport of recreatie. Waarvoor gebruikt u regiotaxi? Familiebezoek 76,8% 78,3% 76,2% 75,6% 75,1% 85,4% 76,5% 76,9% Medische afspraak 65,0% 52,1% 57,2% 56,7% 50,6% 7,3% 55,0% 54,5% Winkelen 19,5% 23,5% 13,0% 19,1% 20,2% 2,4% 16,7% 21,2% Ziekenhuis 38,6% 34,6% 34,2% 34,3% 29,2%,0% 32,2% 34,4% Boodschappen 13,8% 13,9% 8,9% 10,6% 10,9%,0% 10,6% 12,2% Bioscoop/theater/cursus 5,7% 8,3% 5,9% 6,6% 3,1% 31,7% 6,3% 7,4% Sport/recreatie 4,9% 12,3% 2,2% 11,6%,8% 29,3% 3,9% 11,9% Werk 6,1% 2,2% 8,2% 3,5% 7,8%,0% 7,0% 2,9% School,8% 1,4% 1,1% 1,3%,0% 12,2% 1,2% 1,3% Aansluiting trein/bus 8,5% 8,9% 5,2% 7,9% 6,2%,0% 6,3% 8,4% Anders 4,9% 8,9% 5,6% 5,7% 7,4% 4,9% 5,9% 7,3% Tabel 4.2: Waarvoor gebruikt u regiotaxi? 4.3 Algemene tevredenheid In Emmen en Coevorden is de tevredenheid over de regiotaxi in 2012 toegenomen, zoals blijkt uit tabel 4.3. Echter, in de gemeente Borger-Odoorn en onder OV-reizigers is de tevredenheid over de regiotaxi groter. Hoe tevreden bent u over Regiotaxi in het algemeen? Zeer ontevreden 10,5% 6,3% 4,8% 7,6% 5,1% 2,4% 6,6% 7,0% Ontevreden 5,4% 14,3% 5,9% 12,9% 7,5%,0% 5,9% 13,6% Neutraal 14,8% 20,4% 18,4% 15,4% 8,7% 4,9% 13,6% 17,8% Tevreden 49,4% 49,6% 55,1% 52,3% 60,6% 63,4% 55,5% 51,0% Zeer tevreden 16,0% 7,8% 13,2% 11,2% 14,2% 29,3% 15,2% 9,5% Geen mening/nvt 3,9% 1,6% 2,6%,6% 3,9%,0% 3,3% 1,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.3: Hoe tevreden bent u over regiotaxi in het algemeen? (E en C significant verschil) Forseti pagina 22

27 4.4 Het boeken van een rit In tabel 4.4 is de tevredenheid over de vooraanmeldtijd weergegeven. Er zijn geen grote verschillen waar te nemen tussen 2012 en De vooraanmeldtijd (minimaal één uur van tevoren reserveren) Emmen Coevorden B-O OV Zeer ontevreden 6,0% 2,3% 3,6% 2,8% 2,0%,0% 3,7% 2,6% Ontevreden 4,7% 6,1% 3,6% 5,9% 4,9%,0% 4,2% 6,0% Neutraal 15,5% 19,2% 17,4% 16,4% 12,3% 7,3% 14,7% 17,8% Tevreden 60,8% 66,2% 63,6% 65,3% 62,7% 61,0% 62,3% 65,7% Zeer tevreden 9,9% 5,1% 6,9% 6,7% 12,3% 31,7% 10,9% 5,9% Geen mening/nvt 3,0% 1,1% 4,9% 3,0% 5,7%,0% 4,3% 2,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.4: De vooraanmeldtijd Voor tabel 4.5 geldt dezelfde conclusie als voor tabel 4.4, er zijn weinig verschillen waar te nemen tussen 2012 en De vooraanmeldtijd bij een prioriteitsrit (wanneer u beslist op tijd moet zijn) Zeer ontevreden 5,0% 3,2% 2,0% 4,8% 1,6%,0% 2,6% 4,0% Ontevreden 12,7% 12,5% 6,9% 10,4% 3,3%,0% 7,1% 11,4% Neutraal 19,3% 22,7% 24,1% 14,7% 11,4% 2,4% 17,4% 18,6% Tevreden 38,7% 32,3% 35,5% 37,4% 40,8% 22,0% 37,1% 34,9% Zeer tevreden 6,1% 4,4% 7,4% 5,2% 9,8% 7,3% 7,7% 4,8% Geen mening/nvt 18,2% 24,9% 24,1% 27,4% 33,2% 68,3% 28,1% 26,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.5: De vooraanmeldtijd bij een prioriteitsrit Forseti pagina 23

28 In tabel 4.6 is te zien dat de tevredenheid in Emmen over de wachttijd voordat er een telefonist(e) aan de lijn is in 2012 is gedaald. De tevredenheid in Borger-Odoorn is te vergelijken met Coevorden in OV-ers zijn over het algemeen tevreden. De tijd die u moet wachten voor u de telefonist(e) aan de lijn krijgt Zeer ontevreden 5,3% 2,5% 2,0% 3,0% 2,6%,0% 3,1% 2,8% Ontevreden 9,2% 6,2% 7,3% 5,6% 6,5%,0% 7,2% 5,9% Neutraal 18,0% 19,7% 19,8% 19,4% 15,9% 4,9% 17,2% 19,5% Tevreden 58,3% 59,1% 59,7% 59,9% 59,5% 51,2% 58,7% 59,5% Zeer tevreden 6,6% 11,6% 8,1% 11,7% 11,6% 43,9% 10,7% 11,6% Geen mening/nvt 2,6%,8% 3,2%,4% 3,9%,0% 3,1%,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.6: De tijd die u moet wachten voor u de telefonist(e) aan de lijn krijgt (E significant verschil)) Tabel 4.7 gaat in op de tevredenheid over de deskundigheid van de telefonist(e). Ook hier valt op dat OV-reizigers over het algemeen (zeer) tevreden zijn. De deskundigheid van de telefonist(e) Zeer ontevreden 4,7% 3,7% 1,7% 1,9% 1,4%,0% 2,4% 2,8% Ontevreden 5,1% 6,7% 5,6% 7,0% 3,7%,0% 4,5% 6,8% Neutraal 16,8% 21,6% 18,2% 22,6% 14,2% 4,9% 15,8% 22,1% Tevreden 58,4% 56,1% 62,3% 57,3% 63,8% 39,0% 60,2% 56,7% Zeer tevreden 9,3% 10,4% 8,7% 9,5% 11,0% 56,1% 12,4% 9,9% Geen mening/nvt 5,6% 1,5% 3,5% 1,7% 6,0%,0% 4,7% 1,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.7: De deskundigheid van de telefonist(e) Forseti pagina 24

29 In Coevorden is de tevredenheid over de bejegening door de telefonist(e) in 2012 toegenomen, blijkt uit tabel 4.8. In Borger-Odoorn is driekwart van de respondenten tevreden tot zeer tevreden. Onder OV-reizigers ligt de tevredenheid nog hoger. De bejegening door de telefonist(e) Zeer ontevreden 4,3% 1,7% 1,8% 2,5% 1,4%,0% 2,3% 2,1% Ontevreden 3,8% 5,1% 1,8% 4,3% 3,7%,0% 2,9% 4,7% Neutraal 16,1% 19,1% 16,2% 17,9% 10,6% 4,9% 13,8% 18,5% Tevreden 60,2% 57,1% 62,7% 58,9% 60,2% 43,9% 60,1% 58,0% Zeer tevreden 10,4% 13,4% 11,4% 12,9% 16,7% 51,2% 15,1% 13,1% Geen mening/nvt 5,2% 3,6% 6,1% 3,5% 7,4%,0% 5,9% 3,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.8: De bejegening door de telefonist(e) (C significant verschil) 4.5 Uitvoering van de rit In tabel 4.9 valt meteen op dat de tevredenheid over het op tijd opgehaald worden bij het vertrekadres in Emmen en Coevorden in 2012 is toegenomen. Het op tijd opgehaald worden bij het vertrekadres Zeer ontevreden 9,0% 10,6% 4,8% 9,0% 4,1% 2,4% 5,7% 9,8% Ontevreden 8,5% 20,6% 8,8% 17,6% 10,2% 2,4% 8,8% 19,0% Neutraal 19,2% 21,0% 22,4% 18,9% 14,2% 2,4% 17,8% 19,9% Tevreden 53,0% 42,0% 56,4% 47,7% 60,2% 61,0% 56,8% 45,0% Zeer tevreden 9,4% 5,7% 6,8% 6,7% 7,7% 31,7% 9,2% 6,2% Geen mening/nvt,9%,0%,8%,2% 3,7%,0% 1,7%,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.9: Het op tijd opgehaald worden bij het vertrekadres (E en C significant verschil) Forseti pagina 25

30 Tabel 4.10 laat de tevredenheid over het op tijd aankomen bij het aankomstadres zien. In Emmen en Coevorden is de tevredenheid in 2012 toegenomen. De OV-reizigers en de respondenten in Borger-Odoorn zijn relatief vaker tevreden tot zeer tevreden. Het op tijd aankomen bij het aankomstadres Zeer ontevreden 6,6% 9,9% 4,6% 9,0% 2,6% 2,4% 4,5% 9,4% Ontevreden 9,7% 21,0% 12,4% 17,0% 7,8% 2,4% 9,6% 19,0% Neutraal 21,2% 22,7% 18,7% 20,1% 16,1%,0% 17,6% 21,4% Tevreden 52,2% 41,2% 56,8% 46,4% 60,4% 63,4% 56,9% 43,9% Zeer tevreden 9,3% 4,7% 6,6% 6,7% 9,1% 31,7% 9,6% 5,8% Geen mening/nvt,9%,4%,8%,8% 3,9%,0% 1,8%,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.10: Het op tijd aankomen bij het aankomstadres (E en C significant verschil) Tabel 4.11 gaat in op de tevredenheid over de duur van de rit. In Emmen en Coevorden is de tevredenheid in 2012 toegenomen. In Borger-Odoorn ligt de tevredenheid nog iets hoger. De duur van de rit Zeer ontevreden 6,6% 5,2% 3,1% 5,6% 2,3% 2,4% 3,9% 5,4% Ontevreden 11,3% 13,7% 9,2% 9,9% 7,3%,0% 8,7% 11,7% Neutraal 21,1% 30,7% 24,5% 28,8% 22,0% 7,3% 21,7% 29,7% Tevreden 51,6% 42,3% 54,6% 49,4% 54,6% 56,1% 53,8% 46,0% Zeer tevreden 6,1% 5,4% 6,1% 5,1% 9,2% 34,1% 8,7% 5,2% Geen mening/nvt 3,3% 2,8% 2,6% 1,2% 4,6%,0% 3,3% 1,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.11: De duur van de rit (C significant verschil) Forseti pagina 26

31 De tevredenheid over de hoogte van het tarief van regiotaxi is in 2012 in Emmen en Coevorden afgenomen, blijkt uit de resultaten in tabel Verreweg het grootste gedeelte van de respondenten is niet ontevreden over het tarief. De hoogte van het tarief van Regiotaxi Zeer ontevreden 3,7% 1,5% 2,1% 1,7%,4% 2,4% 2,1% 1,6% Ontevreden 3,7% 2,3%,4% 1,7% 4,9% 4,9% 3,1% 2,0% Neutraal 20,6% 19,8% 24,3% 19,2% 21,5% 12,2% 21,6% 19,5% Tevreden 51,9% 62,2% 60,4% 63,2% 57,4% 61,0% 56,9% 62,7% Zeer tevreden 13,6% 10,8% 7,2% 11,4% 9,0% 19,5% 10,4% 11,1% Geen mening/nvt 6,5% 3,4% 5,5% 2,7% 6,7%,0% 5,9% 3,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.12: De hoogte van het tarief van regiotaxi Tabel 4.13 dient met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien een groot deel van de respondenten geen mening heeft of de vraag niet van toepassing vindt. In 2012 is zowel de tevredenheid als de ontevredenheid in Emmen toegenomen. De oorzaak hiervoor is een daling in het aandeel geen mening/n.v.t. De aansluiting op trein of bus Zeer ontevreden 2,9% 1,4% 1,1% 2,5%,0%,0% 1,3% 2,0% Ontevreden 4,1% 2,5% 1,7% 4,0%,0%,0% 1,8% 3,3% Neutraal 16,3% 16,3% 15,8% 14,8% 12,0%,0% 13,7% 15,5% Tevreden 22,1% 16,0% 13,0% 14,0% 19,3% 12,2% 17,6% 14,9% Zeer tevreden 3,5% 2,8% 1,7% 1,8% 3,0% 2,4% 2,7% 2,2% Geen mening/nvt 51,2% 61,2% 66,7% 63,0% 65,7% 85,4% 62,9% 62,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.13: De aansluiting op de trein of bus (E significant verschil) Forseti pagina 27

32 Tabel 4.14 laat zien dat de tevredenheid over het terugbellen wanneer de taxi vroeger of later komt in 2012 in Emmen en Coevorden is toegenomen. In Borger-Odoorn zijn de respondenten relatief meer tevreden dan in Emmen en Coevorden. Het terugbellen, wanneer de taxi vroeger of later komt dan gevraagd Zeer ontevreden 7,6% 13,6% 6,4% 12,7% 2,9%,0% 5,3% 13,1% Ontevreden 13,3% 20,0% 13,2% 14,3% 8,3%,0% 10,9% 17,0% Neutraal 19,4% 20,4% 18,6% 20,0% 18,6%,0% 17,8% 20,2% Tevreden 28,0% 26,1% 30,0% 21,9% 34,8% 43,9% 31,7% 23,9% Zeer tevreden 7,6% 2,7% 4,5% 4,3% 7,4% 14,6% 7,0% 3,5% Geen mening/nvt 24,2% 17,2% 27,3% 26,8% 27,9% 41,5% 27,4% 22,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.14: Het terugbellen, wanneer de taxi vroeger of later komt (E en C significant verschil) 4.6 De chauffeur en het voertuig Zoals te zien in tabel 4.15 is de tevredenheid in Coevorden over de duidelijkheid dat de taxi er is iets gestegen. Geen enkele OV-reiziger is hier ontevreden over. Het duidelijk maken door de chauffeur dat de taxi er is Zeer ontevreden 3,8% 2,2% 1,2% 3,4% 1,7%,0% 2,1% 2,8% Ontevreden 2,1% 6,5% 2,4% 1,9% 1,7%,0% 2,0% 4,1% Neutraal 15,7% 12,8% 13,7% 14,9% 11,3% 2,4% 13,0% 13,9% Tevreden 64,3% 67,8% 68,2% 68,1% 69,3% 36,6% 65,7% 68,0% Zeer tevreden 12,8% 10,0% 12,9% 10,6% 10,9% 61,0% 14,8% 10,3% Geen mening/nvt 1,3%,6% 1,6% 1,1% 5,0%,0% 2,5%,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.15: Het duidelijk maken door de chauffeur dat de taxi er is (C significant verschil) Forseti pagina 28

33 Meer dan vier op de vijf respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de vriendelijkheid van de chauffeur, blijk uit tabel De vriendelijkheid van de chauffeur Zeer ontevreden 2,5% 1,6% 1,2% 1,7% 1,6%,0% 1,7% 1,7% Ontevreden,4% 2,6%,8% 1,5% 1,2%,0%,8% 2,0% Neutraal 12,6% 12,0% 13,3% 12,1% 7,8% 2,4% 10,8% 12,1% Tevreden 63,0% 65,0% 65,5% 65,6% 65,0% 34,1% 62,9% 65,3% Zeer tevreden 20,2% 18,5% 16,9% 18,7% 20,2% 63,4% 21,4% 18,6% Geen mening/nvt 1,3%,2% 2,4%,4% 4,1%,0% 2,4%,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.16: De vriendelijkheid van de chauffeur Respondenten zijn over het algemeen ook tevreden over het rijgedrag van de chauffeur. In tabel 4.17 is bovendien te zien dat alle OV-reizigers tevreden tot zeer tevreden zijn. Het rijgedrag van de chauffeur Zeer ontevreden 2,6% 1,0% 1,2% 1,9% 1,7%,0% 1,7% 1,5% Ontevreden 1,7% 2,3%,0%,8% 1,3%,0%,9% 1,5% Neutraal 11,7% 12,7% 11,5% 12,8% 6,1%,0% 9,3% 12,7% Tevreden 63,0% 68,4% 71,6% 69,9% 72,7% 29,3% 67,0% 69,2% Zeer tevreden 17,4% 14,3% 13,6% 13,3% 15,2% 70,7% 18,4% 13,8% Geen mening/nvt 3,5% 1,2% 2,1% 1,3% 3,0%,0% 2,7% 1,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.17: Het rijgedrag van de chauffeur Forseti pagina 29

34 Tabel 4.18 gaat in op de professionaliteit van de chauffeur. Emmen en Coevorden scoren in 2012 in vergelijking met 2010 ongeveer hetzelfde. Borger-Odoorn scoort vergelijkbaar. De professionaliteit van de chauffeur Zeer ontevreden 2,3% 1,3%,9% 1,2%,5%,0% 1,1% 1,2% Ontevreden,5% 2,3%,4% 1,0% 1,8%,0%,9% 1,6% Neutraal 16,0% 17,7% 15,2% 15,6% 10,6%,0% 13,1% 16,6% Tevreden 60,6% 64,5% 65,2% 63,8% 66,1% 31,7% 62,1% 64,1% Zeer tevreden 16,9% 11,5% 11,7% 13,8% 15,6% 68,3% 17,8% 12,7% Geen mening/nvt 3,8% 2,7% 6,5% 4,7% 5,5%,0% 5,0% 3,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.18: De professionaliteit van de chauffeur Respondenten in Coevorden zijn in 2012 meer tevreden over de kennis van het vervoergebied van de chauffeur, blijkt uit tabel De tevredenheid in Emmen is ook iets gestegen. De tevredenheid in Borger-Odoorn is vergelijkbaar met Emmen in De kennis van het vervoergebied van de chauffeur Zeer ontevreden 3,3% 1,5% 1,4% 2,0% 1,4%,0% 1,9% 1,8% Ontevreden 4,3% 5,2% 3,2% 5,7% 5,8%,0% 4,1% 5,4% Neutraal 13,7% 19,4% 14,5% 19,8% 14,0% 2,4% 13,4% 19,6% Tevreden 60,2% 58,7% 64,3% 58,3% 59,9% 31,7% 59,7% 58,5% Zeer tevreden 13,3% 10,8% 10,4% 9,5% 12,1% 65,9% 15,1% 10,1% Geen mening/nvt 5,2% 4,5% 6,3% 4,7% 6,8%,0% 5,7% 4,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.19: De kennis van het vervoergebied van de chauffeur (C significant verschil) Forseti pagina 30

35 In tabel 4.20 staat weergegeven dat de tevredenheid in Emmen over het vastzetten van een rolstoel/scootmobiel is gestegen. We merken wel op dat deze vraag op veel respondenten niet van toepassing is. Indien van toepassing: het vastzetten van een rolstoel/scootmobiel Zeer ontevreden 2,4%,6%,6% 2,1%,6%,0% 1,1% 1,4% Ontevreden 2,4% 1,1%,0%,8% 1,2%,0% 1,1% 1,0% Neutraal 10,1% 10,9% 7,5% 9,1% 5,2%,0% 7,0% 10,0% Tevreden 32,7% 30,8% 23,1% 23,6% 27,7% 4,9% 26,1% 27,1% Zeer tevreden 10,7% 9,0% 6,4% 8,3% 9,2% 12,2% 9,0% 8,6% Geen mening/nvt 41,7% 47,6% 62,4% 56,0% 56,1% 82,9% 55,7% 51,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.20: Indien van toepassing: het vastzetten van een rolstoel/scootmobiel (C significant verschil) Tabel 4.21 laat de tevredenheid over de toegankelijkheid van het voertuig zien. In Emmen en Coevorden geven respondenten in 2012 aan iets minder tevreden te zijn. De toegankelijkheid van het voertuig Zeer ontevreden 2,8% 1,9% 1,8% 2,0% 1,8% 2,4% 2,1% 2,0% Ontevreden 3,7% 4,3% 4,0% 2,6% 3,2%,0% 3,4% 3,4% Neutraal 15,8% 15,1% 15,4% 11,3% 14,9% 4,9% 14,8% 13,1% Tevreden 63,7% 67,4% 64,8% 71,5% 60,4% 46,3% 62,0% 69,5% Zeer tevreden 11,2% 9,0% 7,5% 10,3% 14,0% 46,3% 12,9% 9,7% Geen mening/nvt 2,8% 2,3% 6,6% 2,4% 5,9%,0% 4,8% 2,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 4.21: De toegankelijkheid van het voertuig Forseti pagina 31

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport

Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport in opdracht van Acht deelnemende gemeenten doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Eindrapport In opdracht van: Doelgroepenvervoer West-Friesland Augustus

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek consultancy - onderzoek - monitoring Klanttevredenheidsonderzoek Stadsregiotaxi Arnhem Nijmegen November 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Stadsregiotaxi 1/18 Deze rapportage is vervaardigd door: Ronald

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Gelderland 2014 Eindrapport

KTO Regiotaxi Gelderland 2014 Eindrapport Eindrapport Eindrapport in opdracht van Projectbureau Regiotaxi Gelderland datum: 17 september 2014 rapportnummer: 5067-R-E auteur(s): J. Sytsma en M. Slotema Hooikade 13 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Datum 10 december 2013 Kenmerk UTA217/Bxj/1595 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2013 Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden drs. Dammis van 't Zelfde C00128B Zoetermeer, 2 december 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2014 Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Zoetermeer, 27 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport in opdracht van Projectbureau Regiotaxi Gelderland namens provincie Gelderland

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheids- Onderzoek Taxbus

Klanttevredenheids- Onderzoek Taxbus Vitence mobiliteit Warmonderf 5 5036AP Tilburg 013-889 85 11 info@vitence.nl Klanttevredenheids- Onderzoek Taxbus consultancy - onderzoek - monitoring Definitieve versie Deze rapportage is vervaardigd

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011 drs. D. van t Zelfde ir. R.J.M. Poppeliers Dit rapport is uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Kenmerk R20120018a/31342000/DZE/MDU Definitief Zoetermeer, maart 2012 Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: 348206 Correspondentienummer: DH-2605-5040 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Servicepunt Regiotaxi s-hertogenbosch Eindrapport Regiotaxi s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Servicepunt Regiotaxi s-hertogenbosch Regiotaxi s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport

Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport Evaluatie 2011 gratis openbaar vervoer voor ouderen in Zeeuws Vlaanderen Eindrapport in opdracht van Provincie Zeeland

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Overzicht resultaten enquête leerlingenvervoer gemeente Grave Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer?

Overzicht resultaten enquête leerlingenvervoer gemeente Grave Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer? 1. Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer? ja nee 50 7 88% 12% 3. Wordt uw kind s ochtends op tijd opgehaald en 's middags op tijd afgezet (maximaal 5 minuten afwijkend van de streeftijd):

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheid

Rapportage Klanttevredenheid 2013 Rapportage Klanttevredenheid Bedrijfsbezoek van groep 5/6 van het Sterrenpad Nuis Eric Jan Veenstra Kwaliteitsmanager Taxi Nuis 10-4-2014 Rapportage klanttevredenheid 2013 Pagina 0 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET-

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET- KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET- Management Summary DESAN Research Solutions BV Amsterdam, augustus 07 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport

Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport Marktonderzoeken gratis openbaar vervoer voor ouderen 2010 Eindrapport in opdracht van Provincie Zeeland 14 december 2010 rapportnummer:

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Najaar 2012 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Najaar 2012 Datum 19 november 2012 Kenmerk UTA212/Bxj/1564 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen RegioRijder

Veelgestelde vragen RegioRijder Veelgestelde vragen RegioRijder A. Vervoerspas 1 B. Boeken van een rit 2 C. De reis zelf/kilometerbudget 3 D. Kosten en betalen 4 E. Hulpmiddelen 5 F. Vragen en klachten 6 A. Vervoerspas 1. Wie kunnen

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer 14.36.401 2 september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Maart 2009.

Gemeente Lopik. Maart 2009. Evaluatie van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV, regiotaxi) gezien in het kader van de vervoersvoorzieningen die de gemeente Lopik biedt aan mensen met een beperking. Gemeente Lopik. Maart 2009.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek Rijnstreekhopper Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek Rijnstreekhopper Eindrapport Eindrapport Kwaliteitsonderzoek Rijnstreekhopper Eindrapport in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn 5 juni 2009 rapportnummer: 3557r01v02 Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Op de website www.regiotaxi.overijssel.nl is het mogelijk een rit te boeken, reserveringen te bekijken en geboekte ritten te annuleren. Dit is op basis

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie