Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV

2 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer NL )

3 3 Deze Milieuverklaring van Sappi Maastricht BV, inclusief Sappi Netherlands Services BV, welke betrekking heeft op de milieueffecten van 2013, is aan een verificatieonderzoek onderworpen door DNV Certification. Verklaring Milieuverificateur Op basis van de documenten, de gegevens en de informatie, die gedurende het verificatieproces voortkwamen uit het onderzoek naar de interne procedures van Sappi Maastricht BV, verklaart de heer John Stans namens DNV Certification BV dat het milieumanagementsysteem, inclusief het milieubeleid, -programma en milieuverklaring voldoet aan de vereisten van de EMAS-verordening (EU nr. 1221/2009 van 25 november 2009) Naam: John Stans Datum: oktober 2014 Plaats: Barendrecht Volgende uitgave milieuverklaring Sappi Maastricht BV streeft ernaar om haar Milieuverklaring over 2014 uit te geven vóór juli 2015.

4 4 Colofon Sappi Limburg Maastricht Mill Sappi Maastricht BV Biesenweg 16 NL 6211 AA Maastricht Tel +31 (0) Verantwoordelijke uitgever: Peter Loubele, bedrijfsdirecteur Samenstellers: Wim Quint, Manager Safety & Environment John Donners, Communications Manager Sappi Limburg In het kader van het gelijke kansenbeleid willen wij erop wijzen dat elke verwijzing in dit rapport naar de werknemer / hij ook moet geïnterpreteerd worden als de werkneemster / zij. Deze milieuverklaring is digitaal beschikbaar op en op SappiNet.

5 5 Inhoudsopgave o Voorwoord EMAS jaarverslag o Onze organisatie... 7 o Waar staan we voor? o People-Planet-Prosperity o SHEQ managementsysteem o Milieudoelstellingen o Realisatie van milieudoelstellingen en maatregelen o Toelichting op de getallen o Milieu-incidenten o Toetsing Bat/ Bref o Toetsing stoffen aan e-prtr o Vergunningen en indelingscode o Lokale aspecten o Indirecte milieuaspecten o Milieu-investeringen o Verklaring kernindicatoren o Milieumanagementsysteem (ISO 14001/ 2004) o Kernindicatoren (2013) gebaseerd op IPPC o Samenvatting/ English Summary o Bijlagen (stroomschema en bedrijfsprocessen) o Bijlage: Begrippen- en afkortingenlijst o Bijlage: Actuele Wet- & Regelgeving... 47

6 6 Voorwoord EMAS 2013 Peter Loubele Voorwoord EMAS In tegenstelling tot de betere jaren 2010, 2011 en 2012 heeft de grafische papiersector het wederom zwaar te verduren gehad in De zorg voor een veilige en duurzame onderneming wordt uitgedrukt in de beleidsverklaring van Sappi Limburg waarbij Mens Milieu Meerwaarde centraal staan. De milieudoelstellingen maken integraal deel uit van de bedrijfs doelstellingen. In het kader van milieu mogen we stellen dat Sappi inspanningen verricht op haar belangrijkste milieu-aspecten. Dit geheel maakt deel uit van het ISO certificaat. Op het gebied van water wordt continu gezocht naar waterbesparende maatregelen, met als bijkomende doelstelling dat de lozingseisen niet uit het oog mogen verloren worden. Dit blijft een belangrijk aspect daar de productie van pulp voor een hogere belasting van de waterzuivering zorgt dan een pure papierproductie. In dit kader past ook het milieu-aspect m.b.t. efficiënt grondstoffenverbruik. Hoe lager de stofverliezen zijn, hoe lager de belasting van de waterzuivering. Bovendien is het een voortdurende opdracht naar alternatieve grondstoffen te zoeken die zo weinig mogelijk belastend zijn voor de waterzuivering. Energieverbruik is niet alleen een belang rijk milieu-aspect, maar ook een belangrijke kost bij zowel de pulp- als de papierproductie. Er zijn reeds een aantal projecten succes vol uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen, en ook voor het volgende jaar staan er weer een aantal gepland. Zo is er een warmtewisselaar geïnstalleerd op het proceswater, Pavilion het systeem om automatisch sturingen te laten uitvoeren is uitgevoerd op de refiners, en verder zijn er via een projectgroep verbeteringen doorgevoerd (waarvoor geen investering benodigd was) om het stroom- en stoomverbruik te reduceren. In 2014 wil Sappi ook het ISO certificaat (m.b.t. energie) behalen. In het kader van synergie tussen de 2 Limburgse Sappi-bedrijven is één van de belangrijkste realisaties dat het afvalwaterzuiveringsslib van Sappi Lanaken tesamen met het slib van Sappi Maastricht verwerkt wordt tot stalstrooisel, hetgeen in Nederland goed wordt ontvangen en een gretige aftrek kent. Al deze inspanningen tonen aan dat Sappi Lanaken nv op een continu verbeterende wijze bezig is, en we willen u dit EMAS jaarverslag aanbieden ten teken van onze aandacht voor Mens, Milieu en Maatschappij. Maastricht, april 2014 Peter Loubele Bedrijfsdirecteur Sappi Limburg

7 Onze organisatie 7 Op 1 november 2006 werd Sappi Limburg opgericht en is de werknaam, of virtuele onderneming, die de Sappibedrijven van Lanaken en Maastricht verenigt, onder 1 naam, 1 directie en management. De oprichting van Sappi Limburg heeft geen invloed op de juridische structuur van de Belgische en Nederlandse vestigingen. Sappi Limburg groepeert de productieactiviteiten en ondersteunende diensten (afdelingen PQM, Technics, Human Resources en Controlling) van beide vestigingen in Nederlands en Belgisch Limburg. Vanaf 25 mei 2012 is deze samenstelling van kracht. Sappi heeft de kracht van beide bedrijven gebundeld om, door een grotere daadkracht en een bredere inzetbaarheid van mensen en middelen, te komen tot een sterkere marktpositie. Binnen de herstructurering die tijdens in de huidige 8 Europese Sappi bedrijven werd doorgevoerd, past het dat Sappi Limburg op zoek gaat naar verdere synergetische voordelen binnen beide vestigingen. Ondertussen kunnen al een aantal positieve resultaten uit deze synergie als voorbeeld naar voren geschoven worden. We denken hier aan: - HR Sappi Limburg, inclusief Communicatie & Opleidingen en S&E - Maintenance, met als meest sprekend voorbeeld de samengevoegde walsenwerkplaatsen. - PQM Sappi Limburg en Controlling Sappi Limburg - En, last but not least, de bundeling van onze SHEQ-aanpak, onder een gemeenschappelijk Energie- en Reststromen beheer en een gemeenschappelijk Risk management. De Sappi Limburg bundeling heeft uiteraard ook gevolgen voor de bedrijfsorganogrammen. Dat is in 1 team samengesteld: - Managementteam Sappi Limburg (6 leden), dat zich focust op algemene en beleidsmatige aspecten voor Sappi Limburg

8 8 Sappi Limburg als onderdeel van Sappi Fine Paper Europe Sappi Limited Manufacturing Productie Grondstoffen R&D Papierproductie Sales & Marketing Rollenafwerking Sappi FPE Logistics Vellenafwerking Purchasing PQM Expeditie Accounting IT T&E Controlling HR Techniek SHE Maintenance Engineering Technology Sappi Limburg Directie & Mgmt Utilities

9 9 De impact van Sappi Limburg wordt ook duidelijk in onderstaande bedrijfsbeschrijving van de nieuwe onderneming. Kerncijfers Bedrijfsfiche Lanaken Mill Maastricht Mill Sappi Limburg Bedrijfsoppervlakten 35 ha 14 ha Aantal medewerkers (FTE) Capaciteit papiermachines Capaciteit pulpfabriek Productie uitrusting ton ton ton ton ton Papiermachines Coatingmachines Kalanders Rollensnijmachines Vellensnijmachines Schoonsnijmachines Riemeninpaklijnen Palletinpaklijnen Rolleninpaklijnen Productiefaciliteiten Opstartjaar Offcoater Laatste ombouw Maastricht Lanaken PM5* PM6* PM7 PM8 CTMP Productie stopgezet op de lijn de lijn Producten houtvrij grafisch papier en karton houthoudend en bijnahoutvrij papier in rollen houthoudend en bijnahoutvrij papier in rollen Gramgewicht gr/m Papierbreedte 4,250 mm 4,800 mm 7,400 mm Machine-snelheid 850 m/min 1150 m/min 1370 m/min Capaciteiten 290,000 ton/j 195,000 ton/j 298,000 ton/j chemisch, thermisch, mechanische pulp (fijnspar en populier) 7 refiners 1500 t/min 170,000 ton/j (luchtdroog) * in deze milieuverklaring wordt alleen ingegaan op productielocatie Maastricht.

10 10 Producten Sappi Limburg bedrijven Producten Maastricht Mill Lanaken Mill Houtvrij grafisch papier en karton PM6 PM7 - Allegro - Euroart - Galerieart - Hannoart - Magno - Mega - Vantage - Quatro - Royal Xpress - Jaz - Royal Roto Houthoudend grafisch papier - Royal Press - Galerie gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m gr/m 2 PM7 / PM gr/m gr/m 2 Mechanische pulp voor houthoudend papier CTMP

11 11 Sappi Limburg Maastricht Mill LEGENDA A Maas B Noorderbrug 1 Hoofdingang bezoekers 2 Cellulosemagazijn 3 Stofvoorbereiding 4 R&D, Research en Development Sappi Europe Fine Paper 5 Papiermachine 6 6 Off coater 7 Vellenafwerking 8 Expeditie 9 Laboratoria PQM 10 WKK 11 Maaswaterzuivering 12 Absorptie materiaal 13. Maintenance en magazijn 14 Kantoren 15 Waterzuivering

12 12 Sappi Limburg Lanaken Mill LEGENDA A Albertkanaal B Hoofdingang bezoekers 1 Elektriciteitsvoorziening 2 Waterzuivering 3 Warmtekrachtkoppeling 4 Houtplaats 5 Ontbaster en chip-installatie 6 Chipsopslag 7 CTMP 8 Cellulose-opslag 9 Maintenance en Magazijn 10 Coatingkeuken 11 Papiermachine 7 12 Papiermachine 8 13 Laboratoria PQM 14 Off coater 15 Expeditie 16 Kantoren 17 Benelux Sales office

13 En waar staan we voor? Bij Sappi Limburg is het Duurzaamheidcharter van toepassing, waarin de SHEQ filosofie van 1998 geïntegreerd werd in het Duurzaamheidbeleid. De aandacht voor Mens, Milieu en Maatschappij (People, Planet & Prosperity) geeft aan dat er volle aandacht wordt geschonken aan Veiligheid en Gezondheid, Milieu en Kwaliteit. Het Duurzaamheidcharter Uit het Sappi Ltd Duurzaamheidcharter werd het Europese Management Statement afgeleid. Management Statement Het is ons beleid en opdracht om economische opbrengsten te genereren, nodig om onze duurzame bedrijfsvoering in stand te houden. Met een permanente aandacht voor het terugdringen van onze milieueffecten, het stimuleren van de ontwikkeling van onze medewerkers en het leveren van een positieve bijdrage aan de omgeving waarin wij werken. Dit beleid, gebaseerd op het Sappi Charter voor Duurzame Ontwikkeling, weerspiegelt de drie basiselementen van duurzaamheid mensen, milieu en maatschappij - die direct gekoppeld zijn aan onze prioriteiten in Europa : gezondheid en veiligheid, productkwaliteit en onze zorg voor de toekomst van onze planeet. Mensen Wij zetten ons in om de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers te beschermen en hen te steunen bij ziekte en gezondheidsproblemen. Voorkomen is beter dan genezen en dus blijven wij ijveren om de Nul Ongevallen-doelstelling te bereiken door het elimineren van risicovol gedrag en een voortdurende verbetering van werkmethodes en omstandigheden. Onze zorg voor externe medewerkers, leveranciers en bezoekers houdt in dat wij hen bewust maken van onze aandacht voor veiligheid en dat zij onze veiligheidsregels naleven. milieu Wij zetten ons volledig in voor de bescherming van het milieu en werken voortdurend aan een verlaging van onze milieueffecten door gebruik te maken van best practices in werkprocedures. Wij kopen en bewerken onze vezelmaterialen in overeenstemming met internationaal erkende en duurzame normen. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, energie en grondstoffen. maatschappij. Het is ons doel de meest uitmuntende papierproducent van Europa te zijn. Dat doel zullen wij bereiken door het leveren van goed doordachte en perfect uitgevoerde producten, diensten en oplossingen voor de papiergerichte communicatie-industrie, van producent tot eindgebruiker. Onze klanten vormen de kern van onze activiteiten. Wij komen aan hun kwaliteitseisen tegemoet door eersteklas producten te leveren en dit binnen de gestelde tijd en budget. Wij werken aan voortdurende verbetering op basis van geavanceerde managementtechnieken, gebruikmakend van de wereldwijde Sappiexpertise. Wij handelen volgens de financiële beleidslijnen en procedures van de Sappi Group, conform de internationale beursnoteringen van de Group. Wij zijn, boven alles, ervan overtuigd dat onze reputatie ons belangrijkste bezit is en dat onze bedrijfsvoering geënt moet zijn op een strikte toepassing van onze ethische code. Brussel Mei 2007 Sappi Fine Paper Europe Management Team Berry Wiersum Hubert Gebreiter Mat Quaedvlieg Marco Eikelenboom Theo Reijnen Chief Executive Offi cer Executive Board Member Finance Director Manufacturing Sales & Marketing Director, Specialities Director Graphics Victor Kamm Purchasing Director Dennis de Baar IT Director Alex Thiel Logistics Director Rainer Neumann HR Director Hannes Boner Legal Counsel

14 14 Sappi Limburg mens milieu meerwaarde ONzE zorg voor EEN veilige EN DuurzamE ONDErNEmiNg ONS management is verantwoordelijk voor: De continuïteit van Sappi Limburg. Dit realiseren wij vanuit een duidelijke visie en strategie. Onze kernpunten hierin zijn: betrokken en competente medewerkers, een goede relatie met onze klanten, productontwikkeling, continu verbeteren, kostenverlaging en duurzaam en veilig werken. Door onze focus op continu verbeteren, verhogen wij de kwaliteit van ons product en proces en verlagen wij onze kosten. Onze Lean-acties laten ons zien op welke plekken er in onze onderneming sprake is van verspilling. Dit is onze basis voor verbetering. Feed back vanuit de organisatie is daarbij van groot belang. De resultaten van onze verbeteracties worden helder en duidelijk gecommuniceerd. Het voorkomen van procesverliezen en schade. Wij maken doelmatig gebruik van onze grond- en hulpstoffen en wij gaan zuinig om met onze bedrijfsmiddelen. Een lange termijn klant-leverancier relatie. Een goede relatie met onze klanten is belangrijk en wij realiseren dit door het versterken van de samenwerking. Wij zorgen voor kwaliteitsproducten, productontwikkeling en een betrouwbare service. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het handhaven van onze kwaliteitsnormen. Enthousiaste en betrokken werknemers. Medewerkers die met hart voor de organisatie, kritisch en opbouwend meedenken en werken aan onze toekomst. Onze veiligheid en gezondheid. In alles wat wij doen staat onze eigen veiligheid en gezondheid voorop. Wij houden ons strikt aan de veiligheidsregels, gebruiken onze persoonlijke beschermingsmiddelen en spreken elkaar aan op onveilig gedrag. En uiteraard waken wij ook over de veiligheid van onze externe medewerkers. Onze medewerkers en Sappi investeren in het continu ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden zodat deze aansluiten bij de eisen van het bedrijf en de maatschappij. Wij streven daarbij naar een Win-Win situatie: de ontwikkeling is voor zowel de medewerker als Sappi van toegevoegde waarde. Onze veiligheids- en milieuaspecten. Wij voorkomen dat er vervuiling optreedt van bodem, oppervlaktewater, lucht en geluid. Ook hierbij staat het continu verbeteren hoog in ons vaandel. Waar mogelijk wordt preventie aan de bron toegepast. De nationale wetgeving en de internationale standaards zijn daarbij maatgevend. Wij communiceren onze prestaties op het gebied van milieuzorg aan alle belanghebbende partijen. Onze externe medewerkers houden zich ook aan de regels en procedures van Sappi. Het is onze verantwoordelijkheid om hierop toe te zien. Management Team Peter Loubele Eric Raedts Rob de Koning Nico van Holsteijn Stefan Ieven Henk van der Pal

15 15 Op basis van de Sappi strategieën en het Duurzaamheidbeleid formuleert Sappi Limburg jaarlijks haar bedrijfsdoelstellingen (verdeeld in veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit), vertaald naar afdeling in afdelingsdoelstellingen en actieplannen. Deze cascade wordt maandelijks in de Management Teamvergadering behandeld, bovendien wordt de opvolging van de bedrijfsdoelstellingen jaarlijks geverifieerd tijdens de Management Review van Sappi Limburg. Doelstellingen die een lange termijnvisie weergeven voor een periode van 5 jaren. De Sappi Limburg doelstellingen zijn de basis voor de jaaractieplannen van beide bedrijven en hun respectievelijke bedrijfsafdelingen. Sappi Maastricht streeft ernaar om op een proactieve wijze met de bevoegde gezagen de veranderingen binnen Sappi Maastricht BV (o.a. aanpassing meetregime watercontroles, brandveiligheidsniveau, nieuw activiteitenbesluit) te bespreken, zodat eventuele wijzigingen in de bestaande vergunningen op een constructieve wijze kunnen plaatsvinden. Tevens streeft Sappi Maastricht BV ernaar door zitting te nemen in overlegorganen (zoals VNP milieucommissie & SFPE milieuplatform) nieuwe richtlijnen (IPPC/ Bref papierindustrie/ LCP) al in conceptvorm te kunnen beoordelen. Daarnaast streeft Sappi Maastricht naar een juiste invulling van gebruik en handling van (nieuwe) grondstoffen. Ten slotte streeft Sappi Maastricht BV na dat gebruik van energie (en warmte) overeenkomt met de Europese belangen (bv. ETS) en de belangen van de Gemeente (Restwarmte voor Warmtenet Maastricht) en restwarmte gebruikt kan worden ter droging van absorptiekorrels, waarbij het product slib als absorptiekorrel kan worden toegepast. (zoals weergegeven in vergelijk hoeveelheid absorptiekorrel met duurzame toepassing als stalstrooisel). Vergelijking hoeveelheid absorptiekorrel met duurzame toepassing als stalstrooisel Totaal gedroogd slib (ton) Totaal stalstrooisel(ton) De jaarlijkse doelstellingen dragen ertoe bij dat de streefdoelen op (middellange) termijn worden gerealiseerd.

16 16 Sappi Limburg Bedrijfsdoelstellingen 2013 ONE STEP AHEAD BETEr voorbereid EN SuccESvOLLEr DAN ANDErEN : DE BASiS voor ONzE TOEkOmST Prosperity (meerwaarde) Machinerendementen OEE o Verminderen van cassé aan alle lijnen en machines (Q4 cijfers) : PM6 : 20,7 % PM7 : 9,4 % PM8 : 5,3 % o Reduceren instroom ongeplande voorraden Variabele kosten o Verlagen kosten Lanaken met 5,0 Mio via CI inclusief capex o Verlagen kosten Maastricht met 3,0 Mio via CI inclusief capex o Realiseren usage 0 door beheersen productieproces Vaste kosten o Verlagen kosten Lanaken met 1,00 Mio via CI inclusief capex o Verlagen kosten Maastricht met 0,75 Mio via CI inclusief capex o Beheersen vaste kosten budget zodat vaste kosten budget Voorbereiden toekomst o Ontwikkelen nieuwe producten met hoge toegevoegde waarde o Definiëren gefaseerd plan voor 2014 om vaste kostenstijging en marktdaling te compenseren o Zoeken naar afzetkanaal voor overcapaciteit CTMP o Bijstellen van strategische plannen op kwartaalbasis People (mens) Medewerkersbetrokkenheid: verhogen aandeel true believers en versterken LEAN gedachte o Uitrollen project Boeien & Binden o Verder uitrollen opleidingsfilosofie o Verbeteren bijdrage via performance management o Verhogen medewerkersbijdrage via ideegeneratie en implementatie Veiligheid : zero ongevallen o Verhogen veiligheidsbewustzijn via toolboxen o Verhogen veiligheidsbewustzijn via SMAT rondes met deelname medewerkers Gezondheid : kort verzuim : Lanaken 3% / Maastricht 3,2% o Verdere promotie actief gezondheidsbeleid o Verhogen acceptatie preventief medisch onderzoek in Maastricht o Verlagen afwezigheid via sociaal medische teams in Lanaken Planet (milieu) Omgeving o Realiseren stofemissie vermindering in Maastricht o Beheersen geurproblematiek in Lanaken Emissies o Verlagen CO2 emissie via minder energieverbruik per ton NPV o Verlagen energieverbruik via nieuw te kiezen energiebewakingssysteem o Verlagen CO2 emissie door meer aanvoer van krijt via schip in Maastricht o Verlagen stofverliezen en coatingverliezen Afvalbeleid o Verlagen kosten en verhogen inkomsten van onze afvalstromen Management Team Peter Loubele Henk van der Pal Eric Raedts Stefan Ieven Rob de Koning Nico van Holsteijn

17 People-Planet-Prosperity 17 People-Planet-Prosperity (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Elk jaar stelt Sappi Maastricht BV een actuele MVO matrix (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2013) op waarin wordt weergegeven op welke gebieden Sappi aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doet. People - Jaarlijks organiseert Sappi Maastricht BV een Sinterklaasmiddag en een Kindermiddag voor de kinderen van de medewerkers - Er is een vrije tijd vereniging (de Maasvogels) voor actieve mede werkers. - Sappi Maastricht BV heeft een actief veiligheidsbeleid waarin het streven naar 0 ongevallen centraal staat, dit wordt maandelijks vorm gegeven met behulp van toolbox meeting. Voor de gezondheid van de medewerkers vindt jaarlijks een periodiek medewerkers onderzoek plaats waaraan werknemers ouder dan 45 jaar vrijwillig kunnen deelnemen. Planet - Momenteel wordt meer dan ton krijt per schip vanuit Moerdijk aangeleverd - Sappi Maastricht BV levert restwarmte aan de Gemeente Maastricht en het winkel centrum Mosae Forum - In combinatie met slib vanuit Sappi Lanaken NV wordt samen met slib van Sappi Maastricht BV een absorptiekorrel (stalstrooisel) gemaakt, waarbij restwarmte van de eigen Warmte Kracht Centrale wordt gebruikt voor de droging - De pallets die Sappi Maastricht BV gebruikt voor de verzending van haar papier bestaan niet meer uit volle lagen hout, hier wordt spaarzaam mee omgegaan (het dek is half geopend) - Het inpakpapier wordt steeds verder ontwikkeld en dunner waarbij zeer efficiënt wordt omgegaan met het papier en de vochtwerende folie aan de binnenkant - De pallets worden voordat ze worden verzonden met een inpakfolie voorzien zodat geen vocht in het papier kan binnendringen, deze folie is zodanig ontworpen dat zo min mogelijk dikte aan folie wordt gebruikt, waarbij wel de stevigheid is gewaarborgd. Prosperity - Sappi Maastricht BV had als eerste papierindustrie in Nederland een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, die momenteel ook het water zuivert van BASF en Meerssen Papier BV. - De papiermachine 6 beleefde in 2013 haar 50 jarig jubileum en heeft sinds het begin diverse verbeteringen en optimalisaties ondervonden waardoor het rendement continu is verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks haar leeftijd deze papiermachine nog steeds concurrerend is. - In 2013 is de Centrale Stof Bereiding (CSB) grotendeels geautomatiseerd, waardoor vele manuele handelingen zijn vervallen. - Sappi Maastricht BV heeft diverse energie verbeteringsprojecten doorgevoerd, waardoor het gebruik van energie elk jaar weer verbetert (elke 4 jaar wordt een energie effiency plan opgesteld, dat jaarlijks wordt geëvalueerd [Meerjaren Efficiency rapport voor ETS ondernemingen [MEE rapport]). In 2016 wordt een nieuw EEP opgesteld voor de periode

18 18 SHEQ Managementsysteem Geïntegreerd SHEQ managementsysteem binnen Sappi Maastricht Mill Sinds 1993 beschikt Sappi Maastricht Mill over een management systeem. Aanvankelijk alleen Kwaliteit, daarna aangevuld met Milieuaspecten (1998) en ten slotte werd in 2005 het Arbomanagementsysteem eraan toegevoegd. Omdat Sappi de aandacht voor milieuaspecten hoog in het vaandel heeft staan, werd in 2003 gekozen voor vrijwillige EMAS registratie voor alle productie units van Sappi Fine Paper Europe. Om aan de gestructureerde opbouw van ISO 14001: 2004 invulling te geven, heeft Sappi Maastricht Mill gekozen voor een geïntegreerd managementsysteem, waarin kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu op gelijk niveau staan. Het SHEQ managementsysteem is opgebouwd vanuit het standpunt van mogelijke risico s, waarbij voor het milieumanagementsysteem de milieuaspecten opgesplitst zijn in directe en indirecte aspecten. - Directe aspecten zijn: emissies, water, afval, bodem, natuurlijke hulpbronnen & grondstoffen, vervoer en biodiversiteit. Daarnaast ook lokale aspecten zoals geluid, trillingen, geur en stof. - Indirecte aspecten zijn: productspecifieke aspecten (o.a. ontwerp, ontwikkeling, verpakking, transport) en kapitaalinvesteringen. De criteria van belangrijkheid voor de directe en indirecte aspecten worden aangeduid door toepassing van de vigerende WM en WVO vergunningen en bijbehorende wet- & regelgeving en de gemaakte afspraken met de branche (VNP). Sinds 22 december 2009 is de Waterwet van toepassing, waarbij voor Sappi Maastricht BV v.w.b. Bevoegd Gezag geen verandering is opgetreden. Wel zal de bronwaterwinning niet meer onder de Wm blijven vallen, de vergunde hoeveelheden blijven ongewijzigd. De veranderingen van de Wm per 1 oktober 2010 in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft voor Sappi Maastricht BV geen directe consequenties, zoals bovenvermeld zal de bronwaterwinning niet meer vallen onder de verleende Wm vergunning. Eveneens blijft de Provincie Limburg net als voordien het Bevoegd Gezag. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid zijn de hoofdstukken van de milieunorm conform ISO 14001:2004 gebruikt, waaraan de verbetercyclus ten grondslag ligt. Elke procedure is opgebouwd volgens het Planning (Plan)-Uitvoering (Do)- Meting (Check)- Verbeter (Act) principe. Om een goede afstemming te hebben met de praktijk, is per afdeling een vertegenwoordiger aangeduid (SHEQ training engineer), die alle SHEQ aspecten binnen de betreffende afdeling behartigt. Alle SHEQ afgevaardigden zorgen ervoor dat de procedures zijn afgestemd op de huidige processen. Hun ervaringen worden 1 maal per maand besproken tijdens het SHEQ overleg. Op die manier worden de processen geborgd. Toetsing van het systeem vindt plaats door middel van geplande interne audits, waarbij de bevindingen aan afdelingsleiding en tijdens de Directiebeoordeling (Management Review) worden behandeld. Jaarlijks worden de bedrijfsdoelstellingen opnieuw opgesteld, waaraan het Sappi Fine Paper Europe beleid ten grondslag ligt. De gedefinieerde doelstellingen worden maandelijks besproken tijdens het Management Team overleg. Eveneens vormt evaluatie van de doelstellingen een onderdeel van de Directiebeoordeling. Aan de hand van de geconstateerde bevindingen worden correcties uitgevoerd, waarbij de aandacht uitgaat naar bronbestrijding. Voor wat betreft milieuaspecten worden jaarlijks investeringsplannen opgesteld, zodat geplande maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De maatregelen variëren tussen het verrichten van opleidingen tot en met technische verbeteringen. De genomen maatregelen vormen onderdeel van dit Milieuverklaring.

19 Milieudoelstellingen Realiseren stofemissievermindering Verlagen CO 2 emissie via minder energieverbruik/ ton NPV Verlagen energieverbruik via nieuw te kiezen energiebewakingssysteem Verlagen CO 2 emissie door meer aanvoer van krijt per schip Verlagen stofverliezen en coatingverliezen Verlagen kosten en verhogen inkomsten van afvalstromen 2014 Updaten strategisch plan voor sappi Limburg 2017 Lange Termijn ( ) Jaarlijks updaten van de strategieplannen Richten op rationeel gebruik van energie, water, grondstoffen en -hulpstoffen Minder afhankelijk worden van externe energie Ons reststromenbeheer ombuigen van kost naar baat. Toelichting op milieudoelstellingen voor BY 2013 en BY 2014 *: De stofemissie in de Afval Waterzuiveringsinstallatie is sinds november 2012 gerealiseerd. Verlagen CO 2 is in ,67 ton CO 2 / ton NPV vs. 0,73 in 2012 (op basis van de CO 2 gegevens in 2012 en 2013). In 2013 is de beslissing genomen om een ISO managementsysteem in te voeren in BY 2014 (gecertificeerd eind september 2014). De hoeveelheid krijt per schip is in 2013 niet toegenomen door de sterke daling in productiviteit, echter kan wel worden gezegd dat procentueel de hoeveelheid krijt per schip vs. levering per vrachtwagen is toegenomen (in 2012 totaal ton, waarvan ton per schip [77%], tegen ton krijt per schip van in totaal ton krijt geleverd [84%] in 2013). De stofverliezen zijn licht gedaald (0,02%) ten opzicht van De kosten voor milieu zijn gedaald van ruim euro (negatief) naar ruim euro (min). * Bovengenoemde doelstellingen zijn vastgelegd per Sappi business year, dat begint op 1 oktober en eindigt op het navolgende jaar 30 september. (bv. BY 2013 start op 1 oktober 2012 en eindigt op 30 september 2013)

20 20 Realisatie van milieudoelstellingen en maatregelen Bedrijfsvoering In het verslagjaar 2013 hebben zich in de investeringssfeer geen grote veranderingen voorgedaan. In het jaar 2012 bedroeg de productie - als gevolg van de economische stops - ca ton. In het verslagjaar 2013 is de productie van papier sterk gedaald tot ca ton. Lange termijn ontwikkelingen ( ) Uitgaande van haar aandacht voor Duurzaamheid heeft de branche (VNP) volgende projecten in 2013 gedefinieerd. Daarnaast heeft Sappi Maastricht BV ook effectief deelgenomen aan een regionaal project, zowel het regionale als de VNP projecten waar Sappi aan heeft deelgenomen zijn gekenmerkt *: - Warmtelevering aan de stad Maastricht (Thermosae) - DME in de lucht * - IPPC/ nieuwe Bat Bref papierindustrie/ LPC * - Water footprint* - Transport (Maastricht Bereikbaar) * - Hergebruik van afvalwater na zuivering - Biogas - Inzet van grondstoffen - Introductie van milieumanagementsystemen (Durven doen)* * Sappi Maastricht BV heeft in 2012 een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) naar de invloed van diesel motoren emissies (DME) bij de Casse opslag voor de medewerkers door Encare (Arbodienst) laten uitvoeren, hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Jaarlijks geeft Sappi Maastricht BV haar watergebruik door aan VNP als input voor de Nederlandse papierindustrie. Sappi Maastricht BV heeft deelgenomen aan het initiatief om goederentransporten tussen verschillende Maastrichtse bedrijven (o.a. Mosa) te combineren in het project Maastricht Bereikbaar Vanaf 2007 beschikt Sappi Fine Paper Europe over een gecombineerd PEFC/ FSC certificaat als teken voor duurzaam inkopen PEFC en FSC gecertificeerd hout en cellulose, in 2012 heeft een externe audit binnen Sappi Limburg plaatsgevonden. Sinds 2010 neemt Sappi Maastricht BV deel aan de afstemming van de nieuwe BAT Bref geldig voor de papierindustrie, en vanaf 2012 neemt Sappi Maastricht BV ook deel aan de nieuwe Bat Bref voor grote WKC (> 50 MW, LCP). De eisen (CO 2, NO x en CO) zoals weergegeven in de nieuwe Bat Bref (LCP) hebben voor de installaties van Sappi Maastricht BV geen directe gevolgen omdat beide installaties (GT6 en de reserve installatie GT4) van voor 1996 zijn.

Milieujaarverklaring. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverklaring. Sappi Maastricht BV Milieujaarverklaring 2014 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2014 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2014 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Milieuverklaring. Sappi Maastricht BV. The word for fine paper

Milieuverklaring. Sappi Maastricht BV. The word for fine paper 1 Milieuverklaring 2012 Sappi Maastricht BV 2 Milieuverklaring 2012 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2012 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager Opening Introductie Harwig Wat is ISO 14001 Waarom ISO 14001 De weg naar certificering Resultaat tot nu toe Borging en continuering Duurzame oplossingen Afsluiting Agenda Opening Welkom Theo Drenth ICT

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Lanaken NV

Milieujaarverslag. Sappi Lanaken NV Milieujaarverslag 213 Sappi Lanaken NV 2 Inhoudstafel o Voorwoord... 4 o Samenvatting / Summary... 5 Milieujaarverslag 213 Sappi Lanaken NV over de milieuprestaties van 213, in het kader van zijn EMAS

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 22-03-2015 B. de Klerk P.J. Blokzijl 22-03- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 MER-Evaluatie E.ON Energy from Waste Delfzijl BV Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Omschrijving van de MER evaluatieprogramma... 2 MER Evaluatie... 3 Luchtemissies...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 J.H. Oosterbeek Beheer B.V. Auteur(s): Paul Veldman, CO2-functionaris,

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Sustainability factsheet

Sustainability factsheet Sustainability factsheet Monitoring van ons presteren B ij Sappi Europe kiezen we ervoor eco-effective te zijn. Onze prioriteit is het integreren van, enerzijds, de manier waarop wij zaken doen en anderzijds,

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 3.2.

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO2-functionaris, Reijm Groep

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2020

Energie meetplan 2015-2020 Energie meetplan 2015-2020 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.B.2_2 Energie Meetplan 2015-2020 Datum 12-03-2015 Versie 1.0 Status Definitef Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

FrieslandCampina Lochem Meet- en registratietabel

FrieslandCampina Lochem Meet- en registratietabel In de volgende tabel is weergegeven hoe de waarden bij de verschillende emissies tot stand zijn gekomen. Inhoud Frequentie Registratievorm Verantwoordelijk 1a Klimaatverandering Ozonlaagaantasting NH 3

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Biemond en van Pelt Beheer B.V. Auteur(s): Dhr. Richard Tuasela, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie