SPAM. Studie omtrent de problematiek, gevolgen en juridisch/technische maatregelen ter bestrijding of voorkoming. Jeroen Callens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAM. Studie omtrent de problematiek, gevolgen en juridisch/technische maatregelen ter bestrijding of voorkoming. Jeroen Callens"

Transcriptie

1 SPAM Studie omtrent de problematiek, gevolgen en juridisch/technische maatregelen ter bestrijding of voorkoming Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia en Informatietechnologie Academiejaar Jeroen Callens

2 Voorwoord Voorwoord Dat het Internet veel voordelen heeft, is stilaan wel duidelijk: het is hét multimediaal communicatiemiddel bij uitstek, en sinds de opkomst van breedbandinternet hebben steeds meer mensen een aansluiting op het werledwijde web. Communicatie is nog nooit zo snel en eenvoudig geweest, maar helaas heeft ook deze medaille een keerzijde. Iedereen die een adres heeft wordt, er vroeg of laat mee geconfronteerd: ongewenste . Vaak is er geen ontsnappen aan en krijg je iedere dag weer je lading spam in je mailbox. In dit eindwerk gaan we verder in op deze problematiek, en bekijken we mogelijke oplossingen om de ongewenste aan banden te leggen. Deze thesis kon niet tot stand kunnen komen zonder de hulp die mij aangereikt werd. In eerste instantie wil ik hiervoor mijn promotor, Filip de Pauw, danken voor zijn suggesties en raadgevingen doorheen mijn eindwerk. Anderzijds wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het voltallige PIH-korps te danken voor de interessante lessen die ik er heb mogen bijwonen gedurende de voorbije jaren. Dit alles was uiteraard nooit gelukt zonder de hulp en motivatie van mijn ouders, vrienden en iedereen die ik mogelijks vergeten ben: van harte bedankt en veel leesplezier. 2

3 Inhoudstafel Inhoudstafel Voorwoord... 2 Inhoudstafel... 3 Gebruikte symbolen en afkortingen... 8 Lijst van tabellen, figuren en kaarten... 9 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen OSI en TCP/IP OSI TCP/IP Header Body DNS SMTP URL Base64 encodering...24 Hoofdstuk 2: Wat is spam? Definitie Historiek...27 Hoofdstuk 3: Spam classificatie Commerciële Usenet spam Spim Blog, wiki en gastenboek spam Spamdexing Mobile phone spam SPIT Virussen (D)DoS (419) scam Spyware en malware Phishing

4 Inhoudstafel Hoofdstuk 4: Origine van spam Interview with a spammer...41 Hoofdstuk 5: Spam problematiek Vervelendheidsfactor Kosten Kosten voor de gebruiker Kosten voor de ISP Kosten voor de bedrijven Kosten voor Internet backbones Spam en legaliteit Privacy...48 Hoofdstuk 6: Methodologie van een spammer Het verkrijgen van adressen Social engineering harvesting Dictionary attacks Opt-out en webbugs Lijsten kopen of huren Honeypots Spam tools Technieken om spam-filters te omzeilen Contextuele technieken (obfuscation) Verzend technieken Effectiviteit van spammen...73 Hoofdstuk 7: Opzetten van een legale e-marketing strategie...75 Hoofdstuk 8: Spam en Wetgeving Opt-in versus opt-out Europa België Andere Europese lidstaten Verenigde Staten Staat niveau Federaal niveau Andere

5 Inhoudstafel 8.5 Problematiek van de spam wetgeving Europese richtlijnen CAN SPAM act De wet en ISPs Algemeen Opmerkelijke cases Microsoft versus Scott Richter Computer misuse act Jeremy Janes blokkeren verboden...91 Hoofdstuk 9: Spampreventie Preventieve maatregelen tegen spam Zombie netwerk preventie...94 Hoofdstuk 10: Spambestrijding Classificatie Plaatsing van filters Dekstop filters (client-side filtering) server filters Gateway filters Outsourcing Adresvalidering Blacklisting Whitelisting Greylisting DNS lookup Challenge/Response Digital signature Sender Policy Framework DomainKeys Protocolaanpassingen SMTP AUTH (ESMTP) TCP Damping SMTP Tarpitting Internet Mail

6 Inhoudstafel 10.5 Filtering Heuristieken filtering Statistische Inhoudsfiltering Genetische filters: filteren met neurale netwerken Image analysis Checksum filtering Performantievergelijking Gecombineerde aanpak Hoofdstuk 11: Phishing Wat is phishing Historiek Huidige beveiligingsmodellen Secure Sockets Layer (SSL) Web browser security Twee factoren authenticatie (T-FA) De phishing aanval Soorten aanvallen Worms/trojans Misleiding Spyware Phishing technieken Overzicht URL obfuscation SQL-injectie Cross Site Scripting (XSS) JavaScript DOM Session attack Similarity attack Spear phishing Wat is spear phishing? Theoretische aanval op een E-bay gebruiker Phishing tegenmaatregelen Algemene preventieve maatregelen Client side Server side

7 Inhoudstafel Corporate Phishing identificatie Problematiek van huidige anti-spam filters Hoofdstuk 12: Besluit Literatuurlijst Bijlagen Bijlage I: Eerste spam mail van DEC Bijlage II: Canter & Siegel Bijlage III: Uittreksel uit de Europese richtlijnen omtrent ongewenste communicatie.182 Bijlage IV: Sparse Binary Polynomal Hashing: Z-polynoom en zijn coëfficënten Bijlage V: Categorisatie van een door middel van neurale netwerken Bijlage VI: Stappenplan van een phishing aanval Bijlage VII: JavaScript DOM attack

8 Gebruikte symbolen en afkortingen Gebruikte symbolen en afkortingen ISP: Internet Service Provider IP: Internet Protocol RFC: Request for Comments SMTP: Simple Mail Transfer Protocol HTML: Hypertext Markup Language URL: Universal Resource Locator DNS: Domain Naming System MX: Mail exchange HTTP: HyperText Transfer Protocol UBE: Unsolicited Bulk UCE: Unsolicited Commercial IRC: Internet Relay Chat CSS: Cascading Style Sheet XSS: Cross Site Scripting DOM: Document Object Model 8

9 Lijst van tabellen, figuren en kaarten Lijst van tabellen, figuren en kaarten Fig. 1.1: OSI versus TCP/IP (Bron: Cisco)...13 Fig. 1.2: Structuur van een IP-Packet (Bron: Cisco)...14 Fig. 1.3: TCP sequentie...15 Fig. 1.4: De DNS hiërarchie (Bron: Microsoft)...19 Fig. 1.5: De DNS rootservers (Bron: Linux-France)...20 Fig. 1.6: De infrastructuur...21 Fig. 2.1: Laurence Canter en Martha Siegel...28 Fig. 2.2: classificatie (Bron: Proofpoint)...29 Fig. 2.3: Evolutie van spam doorheen de jaren (Bron: MessageLabs)...30 Fig. 3.1: Type spam indeling per ontvanger (Bron: Mirrapoint)...32 Fig. 3.2: Messenger service spam...34 Fig. 3.3: Wiki spam...35 Fig. 3.4: Ping flood naar Fig. 4.1: Spam categoriën (bron: Clearswift, Augustus 2005)...42 Fig. 5.1: Vervelendheidsfactor van spam per categorie (Bron: Gartner)...44 Fig. 6.1: Architectuur van een spider...50 Fig. 6.2: Usenet harvesting...51 Fig. 6.3: Bronnen van adressen (Bron: CDT)...53 Fig. 6.4: Advanced Mass Sender, KBB software LLC...54 Fig. 6.5: AMS connectie mogelijkheden...55 Fig. 6.6: onzichtbare tekst in header...57 Fig. 6.7: Netwerk met een proxy server...66 Fig. 6.8: WMF exploit (bron: cert.org)...68 Fig. 6.9: Structuur van een zombie netwerk (Bron: windowssecurity.com)...70 Fig. 6.10: Zombie netwerk met dynamic DNS (Bron: windowssecurity.com)...71 Fig. 6.11: Zombie netwerken in de loop van (Bron: ordb.org)...73 Fig. 9.1: Het netstat commando...94 Fig. 10.1: Anti-spam technieken...95 Fig. 10.2: Plaatsing anti-spam filter...96 Fig. 10.3: Performantie anti-spam filters (Bron: Tumbleweed)...97 Fig. 10.4: Het greylisting principe...99 Fig. 10.5: Digital Signature

10 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Fig. 10.6: DomainKeys structuur Fig. 10.7: Invloed van delay op doorvoer Fig. 10.8: Invloed van spam window op doorvoer Fig. 10.9: DMTP afzender classificatie Fig : DMTP structuur Fig : Verwachte opbrengst per tijdseenheid Fig : Impact spam ontvangst op opbrengst Fig : Heuristieken regels Fig : Flowchart van een taalfilter Fig : Leercurves voor k=3,7 en Fig : K-NN hyperspace weging met d=1,2, Fig : Bouwstenen van een neuraal netwerk Fig : Het ARTMAP-systeem Fig : Detectieratio bij gebruik van neurale netwerken Fig : simulatieopstelling voor filteranalyse Fig : Resultaten analyse anti-spam filters Fig : Flowchart van gecombineerde spamfiltering Fig. 11.1: Phishing sites Dec '04 - Dec '05 (Bron: APWG) Fig. 11.2: SSL transactiefases (Bron: SSi) Fig. 11.3: Twee factoren authenticatie Fig. 11.4: Trojan/Worm aanval (Bron: McAfee Research) Fig. 11.5: Phishing via misleidende (Bron: McAfee Research) Fig. 11.6: Spyware phishing aanval (Bron: McAfee Research) Fig. 11.7: Phishing technieken Fig. 11.8: Andere link dan weergegeven Fig. 11.9: SQL-injectie Fig : XSS type 0 aanval Fig : XSS Type 1 phishing aanval Fig : Bank of America phishing Fig : Session attack phishing (Bron: NGSSoftware Insight Security Research) Fig : Spear phishing voorbeeld (Bron: antiphishing.org) Fig : Model van een phishing aanval op een E-bay gebruiker Fig : Classificatie van vertrouwde en onvertrouwde zenders Fig : Resultatentabel van de antiphishing filter

11 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Tabel 5.1: Base64 encodering...24 Tabel 7.1: Top 10 Huidige virusaanvallen (Bron: Postini, Augustus 2005)...32 Tabel 10.1: Lijst van frequent uitgebuite Windows services...68 Tabel 12.1: Spam wetgeving in Europa (bron: EuroCAUCE )...84 Tabel 14.1: DMTP performantie factoren

12 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen In dit eindwerk trachten we de problematiek die er heerst rondom spam te verduidelijken. Naarmate we dieper ingaan op de problematiek zal ook de technologie en de daarbij gaande terminologie complexer worden. Daarom bekijken we eerst enkele basisconcepten die de kijk op het spamprobleem zullen verduidelijken. 1.1 OSI en TCP/IP OSI OSI (Open System InterCommunications) is een netwerkstandaard voorgesteld in 1982 door ISO (International Organization for Standardization). Dit model geeft een gelaagde structuur die van onder naar boven wordt doorlopen. Iedere laag gebruikt de data van de onderliggende laag en heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Fysieke laag: Deze staat in voor de verwerking van de bitstroom die via de netwerk interface wordt aangeleverd. Data link laag: Zorgt voor de betrouwbaarheid van de communicatie. Er wordt error control en flow control toegepast om de integriteit te verzekeren. Netwerk laag: Is verantwoordelijk voor de adressering, routing en het onderhouden van de communicatie. Transport laag: Zal de transparante communicatie verzorgen tussen twee eindpunten. Doet aan error correctie en er is mogelijkheid tot QoS 1. Sessie laag: Zal de dialoog tussen twee communicerende applicaties onderhouden. Bij fouten in data kan er aan herstel worden gedaan. Presentatie laag: Is verantwoordelijk voor de presentatie van de data op gebied van: formaat, codering, compressie en encryptie. Applicatie laag: Is de front-end waarmee de gebruiker de communicatie zal opzetten 1 QoS: Quality of Service: een maatstaf waarmee de kwaliteit van de communicatie kan worden berekend. Deze is afhankelijk van packet loss, error rate en delay. 12

13 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen TCP/IP TCP/IP is omstreeks 1970 ontwikkeld door DARPA (US Defense Advanced Research Project Agency), voor hun eigen packet switched militair netwerk: ARPANET. Het protocol werd later geadopteerd tot de facto standaard als protocol stack voor het Internet. TCP/IP is net zoals het OSI-model voorzien van een gelaagde structuur, maar er wordt gebruik gemaakt van slecht 5 lagen in plaats van 7. Fig. 1.1: OSI versus TCP/IP (Bron: Cisco) Fysieke laag: Netwerk toegang laag: Internet laag: Transport laag: Applicatie laag: Is verantwoordelijk voor het omzetten van de elektrische stroompulsen aan de netwerk interface in de corresponderende bits. Zorgt voor het uitwisselen van data tussen het computersysteem en het netwerk. Zorgt voor de routering van de datapackets over het netwerk. In TCP/IP communicatie zullen IP packets die taak op zich nemen Is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de communicatie. Vaak wordt gebruik gemaakt van TCP of UDP. Is de front-end waarmee gebruikers een TCP/IP communicatie kunnen initiëren of ontvangen 13

14 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen IP (Internet Protocol) is een protocol dat op de derde laag van het TCP/IP-model werkt (zie Fig. 1.1). Het zorgt ervoor dat de data, verstuurd in packets (ook: datagrammen), bij de juiste afzender terecht komt. Ieder packet bevat 32 bits aan informatie, waarvan de belangrijkste: het adres van afzender en begunstigde, headers die informatie over het packet geven en de uiteindelijke data. Fig. 1.2: Structuur van een IP-Packet (Bron: Cisco) De adressen van afzender en begunstigde noemt men IP-adressen. In IPv4 kunnen deze 32 bits bevatten. Deze worden meestal weergegeven als 4 8-bits octetten, gescheiden door een punt. Ieder getal kan een decimale waarde aannemen van 0 tot 255. Iedere systeem aangesloten op het Internet heeft een uniek IP-adres. Voor privé-netwerken, afgescheiden van het Internet bestaat ook zoiets als een private range. Dit is een reeks IP-adressen die niet voorkomen op het Internet, maar enkel gebruikt worden in LAN s 2. Afhankelijk van de grote van je netwerk zijn er drie klasses private IP-adressen beschikbaar. Klasse A: tot (voor grote netwerken, circa 16 miljoen IPadressen beschikbaar) Klasse B: tot (65000 private adressen mogelijk) Klasse C: tot (254 mogelijke adressen mogelijk) 2 LAN: Local Area Network. Een groep computersystemen verbonden met elkaar via een netwerk interface en een transportmedium. 14

15 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Sinds 20 juli 2004 is er ook een IPv6 in gebruik. Door het groeiend aantal gebruikers op het Internet, werd de limiet van 32-bits adressen al gauw duidelijk (256 4 mogelijke adressen). Een nieuw adresseringssysteem werd in leven geroepen: IPv6. Deze biedt adressen aan met een lengte van16 bytes. De IP-packets staan niet zelf in voor het transport van het ene systeem naar het andere: daarvoor zorgt de link-laag in het TCP/IP model. Twee mogelijke protocollen die zorgen voor de connectie tussen twee systemen zijn TCP (Transmission Control Protocol) en UDP (User Datagram Protocol). Het Internet maakt voornamelijk gebruik van TCP connecties, vandaar de benaming TCP/IP. TCP communicatie bestaat uit het gebruik van 4 primitieven. Fig. 1.3: TCP sequentie Request (REQ): Indication (IND): Response (RESP): Confirm (ACK): Een zender zal een REQ sturen om een bepaalde TCP service te starten De ontvanger heeft notie genomen van de REQ van de zender De ontvanger stuurt op zij beurt een signaal naar de zender, om te confirmeren dat hij de request goed ontvangen heeft De zender ontvangt de confirmatie van de ontvanger. Indien de ontvanger na een bepaalde tijd (RTT, Round Trip Time) geen confirmatie geeft (ACK), zal er een time-out gegenereerd worden door de zender. Deze kan op zijn beurt een zogenaamd SYN -packet sturen naar de ontvanger. De ontvanger is nu verplicht om zijn status bekend te maken. Indien blijkt dat het packet verloren is gegaan (packet loss), dan zal er een hertransmissie gebeuren. 15

16 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen of Electronic Mail is naast het World Wide Web de meest gebruikte applicatie van het Internet. Met de mogelijkheid om elektronisch te reageren, de berichten door te sturen, berichten te ontvangen ook al ben je niet online, bijlagen toevoegen aan je e- mail is het een zeer populair medium geworden. is initieel ontwikkeld volgens de RFC standaard (1982), maar is later verwerkt en geoptimaliseerd tot RFC Samen met nog enkele andere RFC s (RFC 2045 tot 2049) worden ze collectief MIME genoemd: Multipurpose Internet Mail Extensions. Iedere bestaat uit een header en een body, beide zijn gescheiden van elkaar door een lege lijn. De body bevat het bericht die men wilt versturen. De headers kan men vergelijken met de adresgegevens op een brief: zij zorgen ervoor dat de bij de afzender(s) komt Header Iedere header heeft een naam en een waarde. Volgens de RFC 2822 specificaties zijn er maar 2 header velden verplicht: het datum veld en het adres van de afzender. De 4 belangrijkste header velden die vrijwel altijd terug te vinden zijn in een zijn: From: Het adres met optioneel de naam van de zender To: Het adres en eventueel naam van de ontvanger Date: De lokale tijd en datum toen het bericht werd verstuurd Subject: Een korte omschrijving van de inhoud van de . Dit veld is echter optioneel Daarnaast worden nog andere header velden frequent gebruikt: Cc: Carbon Copy, wordt gebruikt om een kopie van de naar andere personen te sturen. Bcc: Blind Carbon Copy. De namen van de ontvangers van de kopie worden niet weergegeven in het To: veld van de ontvanger Received: Informatie over de reisweg van de , gegenereerd door de server(s) of relays. Content-type: Informatie over hoe de inhoud van de moet worden 3 RFC: Request For Comments, de facto standaarden op gebied van het Internet worden hierin geformuleerd. Beheerd door het IETF, Internet Engineering Task Force (http://www.ietf.org). 16

17 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Reply-to: Message-id: weergegeven Is een specificatie naar welk adres de replies (antwoorden) van de verstuurde moeten gestuurd worden. Dit adres hoeft niet het adres van de afzender te zijn. Message-id is een uniek nummer dat wordt toegewezen aan de door de eerste mailserver dat de verwerkt. De Message-id bestaat uit twee delen: een willekeurig cijfer/letter combinatie en de naam van de mailserver die het nummer toegewezen heeft - gescheiden door teken. Er zijn ook nog een aantal frequent gebruikte X-headers, deze zijn louter informatief en behoren niet tot de RFC standaard: X-mailer: Hier komt de naam van de gebruikte software van de afzender te staan. Deze header kan worden gebruikt om zogenaamde bulk e- mail software te detecteren, en bijgevolg de te filteren. X-Priority: Een header die gebruikt wordt om de al dan niet belangrijkheid van de te onderstrepen X-Distribution: Deze header werd in het leven geroepen door de Pegasus e- mail software als een antwoord op het spamprobleem. Een verstuurd met de Pegasus software zal bij een voldoende groot aantal ontvangers een header: X-Distribution: bulk toegewezen krijgen. Deze kan worden gebruikt om inkomende s te filteren Body De opmaak van tekst wordt beschreven in RFC Deze (de facto) standaard omvatte in origine enkel puur tekstuele s: geen cursieve tekst, figuren of andere opmaak. Toen HTML 4 aan populariteit won, ontwikkelde men een body die HTML-opmaak alsook figuren kon weergeven (het zogenaamde RTF - Rich Text Format). Ook de beschikbare tekenset werd van ASCII 5 uitgebreid naar Unicode 6 zodat speciale Europese karakters kunnen weergegeven worden. 4 HTML of HyperText Markup Language, ontwikkeld door Tim Berners-Lee in 1991 met als bedoeling webpagina s te voorzien van structuur en opmaak. 5 ASCII: American Standard Code for Information Interchange, Amerikaans karakterset dat wordt gebruikt voor intercommunicatie. 17

18 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen 1.3 DNS DNS of Domain Name System zal de moeilijk te onthouden IP-adressen van servers vertalen naar een veel makkelijker tekstuele naam (hostname). Zo is bijvoorbeeld het adres ook bereikbaar als Vroeger was er nog geen gecentraliseerd systeem die vertalingen deed van IP-adressen naar hostnames. Toen was er op ieder werkstation een bestand te vinden waarin alle IP-adressen met hun bijhorende hostname vertaling te vinden waren. Dit is het zogenaamde HOSTS-bestand, dat trouwens nog steeds te vinden is in hedendaagse besturingssystemen. Tegenwoordig worden de DNS gegevens opgeslagen in DNS servers. DNS heeft een hiërarchische structuuropbouw (Zie Fig. 1.4). Helemaal bovenaan de top van de structuur staan de root-dns servers. Er zijn in totaal 13 root servers beschikbaar, deze zijn redundant. De gedistribueerde redundante opzet werd vooral gekozen omwille van veiligheidsoverwegingen. Een ISP kan trouwens de DNS-database lokaal kopiëren op een eigen server, om zo het upstream verkeer van zijn klanten te beperken. Daaronder bevinden zich de TLDs (Top Level Domain). De TLDs kunnen grofweg worden ingedeeld in 2 klasses: Generische TLDs:.com,.net,.biz,.mil,.aero, Land specifieke TLDs:.be,.nl,.fr, Het beheer van deze TLDs is in handen van het ICANN 7. Het aanvragen van een generische TLD kan bij een door ICANN gelicensieerde registrar (VeriSign, ). Landspecifieke TLDs worden geregeld per land, deze kunnen worden aangevraagd bij een country manager. Voor België is dit DNS.be. Een DNS vertaling is niet zomaar een naam, deze is immers gestructureerd opgebouwd uit DNS-records, gescheiden door punten. Iedere DNS record wordt verwerkt door de daarvoor voorziene DNS-server. Bekijken we 6 Unicode: Internationale standaard voor het coderen van alle mogelijke karakters die kunnen worden gevormd in een mensentaal. Als coderingsschema wordt het Unicode Transformation Formats aangenomen als zijnde standaard, momenteel versie UTF-8. 7 ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, een non-profit organisatie opgericht op 18 september ICANN houdt er een publiek/private samenwerking op na met de Amerikaanse overheid. Het beheer van TLDs gebeurde voordien door het IANA (nternet Assigned Numbers Authority) 18

19 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen de structuur van een FQDN 8 (Fully Qualified Domain Name): Een DNS-server zal FQDNs van rechts naar links verwerken. Er zijn 4 specifieke DNS records te onderscheiden:. basis van de hiërarchie (root DNS) com het.com top level domain microsoft het sub level domain microsoft, binnen het.com domein www de host www binnen het microsoft.com domein Fig. 1.4: De DNS hiërarchie (Bron: Microsoft) Een DNS-vertaling wordt gestructureerd verwerkt: iedere DNS-record wordt opgelost door de daarvoor bevoegde name server (authoritative server). Iedere name server heeft de bevoegdheid over een bepaalde zone. Welke name server welke zone afhandelt, wordt bijgehouden in een zone file. De root servers bevatten de informatie over welke name server de.com,.edu,... adressen afhandelt. Deze name servers bevatten op hun beurt informatie over de specifieke domeinen in dat top level domain. De cumulatie van al deze opzoekingen zal de uiteindelijke conversie opleveren van de FQDN naar zijn equivalente IP-adressering. 8 FQDN: Fully Qualified Domain Name. Praktisch gezien is dit niks meer dan een DNS-record met een. -suffix, duidende op de hiërarchische structuur van het DNS. 19

20 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Fig. 1.5: De DNS rootservers (Bron: Linux-France) 1.4 SMTP SMTP of Simple Mail Transfer Protocol is de RFC 2821 standaard die de levering van e- mails verzorgt. De s worden verstuurd door middel van mailservers. Deze term is echter iets te generaliserend. We kunnen namelijk vijf zogenaamde message agents onderscheiden (zie Fig. 1.6): MUA: Mail User Agent. Dit is de front-end van de infrastructuur, gericht aan de gebruiker. Voorbeelden zijn clients als Eudora, Thunderbird, Outlook. MTA: Mail Transport Agent. Deze zorgt voor het transport van de (s) over het Internet. MDA: Mail Delivery Agent. Deze levert de af in de mailbox van de bestemmeling. MSA: Mail Submission Agent. Deze brengt de in de infrastructuur. MAA: Mail Access Agent. Zal de ophalen uit de messagestore (MS). De mail user agent van de zender connecteert met de mail transport agent van zijn/haar Internet Service Provider (ISP) op poort 25. Via het SMTP protocol zal de server van de zender de mailserver van de ontvanger opzoeken. Dit doet hij door het MX (Mail exchange) veld op te vragen bij een DNS. Het MX-veld houdt immers bij welke server een bepaald adres verwerkt. 20

21 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen IN MX 10 mail.belnet.be IN MX 20 bastion.howest.be bastion IN A howest.be IN NS 10 ns1.howest.be IN NS 20 ns2.howest.be De IN in het eerste veld van de DNS-query staat voor Internet. Het tweede veld van de query zal het type DNS-record omschrijven. MX: Mail exchange. Geeft aan welk systeem mail kan ontvangen/verzenden in een netwerk A: Address. Zal een host name vertalen naar het equivalente IP-adres PTR: Pointer. Geeft aan welke host (systeem) geassocieerd is met een bepaald adres SOA: Start Of Authority, betekent zoveel als: dit record bestaat niet NS: Name Server, praktisch gezien is dit: probeer hier je adres op te zoeken TXT: Bevat extra informatie over het DNS-record De decimale getallen (10 en 20 in dit voorbeeld) duiden een preferentie aan het gebruik van het ene MX record boven het andere. Hoe lager het getal, hoe hoger hun prioriteit is. Het laatste record bevat tenslotte de naam van de Mail Transfer Agent die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de voor het (in dit voorbeeld) howest.be domein. De server zal vervolgens de mail doorsturen naar de mail transport agent van de desbetreffende ontvanger(s), met eventuele tussenstations (de relay servers). De server bewaart de in de message storage (MS) tot de begunstigde connecteert met de mail access agent (MAA) en zijn s download van de server naar zijn mailbox (MB). Fig. 1.6: De infrastructuur 21

22 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen Er zijn 2 standaarden om te ontvangen: POP (Post Office Protocol) en IMAP (Internet Message Access Protocol). IMAP bevat meer voorzieningen, maar gaandeweg wordt POP3 toch meer frequent gebruikt door zijn simpliciteit. Een typische SMTP sessie zou er als volgt kunnen uitzien (S: server, C: client): AUTHENTICATIE SESSIE S: 220 mail.telenet.be ready Wanneer de TCP connectie op poort 25 is geopend, geeft de server aan dat hij actief is C: HELO Zender vraagt of hij mag zenden, hij geeft ook zijn eigen identiteit. S: 250 Hello Server geeft aan dat hij klaar is om te ontvangen. Einde van het handshaking. C: MAIL FROM: Client geeft adres van de zender. S: 250 OK Aanvaard het adres C: RCPT TO: Geeft aan wie de geadresseerd is S: 250 OK Aanvaard de geadresseerde C: DATA Geeft aan dat het bericht volgt S: 354 End data with <CRLF>.<CRLF> Geeft permissie om bericht te starten C: From: user Message-id: > Subject: Info request Date: Mon, Nov :00: (EST) Hello, This is. S: 250 OK Bericht aanvaard TERMINATIE C: QUIT De is ten einde, de SMTP sessie wordt onderbroken door de client S: 221 BYE De server beïndigt nu ook de connectie met de client 22

23 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen 1.5 URL Een URL of Universal Resource Locator geeft aan waar een bepaalde bron te vinden is. Het is ontwikkeld door Tim Berners-Lee 9 voor gebruik op het World Wide Web. De syntax van een URL volgens RFC 1738 is als volgt vastgelegd: Het protocol duidt aan hoe de communicatie moet gebeuren om het aangegeven bestand in de URL te bereiken. Enkele verschillende protocollen zijn: http Het klassieke HyperText Protocol https http over een beveiligde SSL verbinding ftp File Transfer Protocol, uitwisseling van bestanden news De Usenet nieuwsgroepen, een online Internet discussiebord telnet Het telnet protocol (connecteren naar andere pc s) gopher Voorloper van het http protocol. Tegenwoordig in onbruik geraakt De user en password combinatie laten je vervolgens toe om in te loggen op een server. Men kan een poortnummer specifiëren waarop de bron te bereiken valt. Ieder systeem kan meerdere applicaties draaien die beschikbaar zijn via het Internet, vandaar de nood aan poorten om te kunnen communiceren met deze applicaties. Standaard draait http op poort 80 en ftp op poort 21. Het? -teken in de URL geeft aan dat er parameters worden meegegeven aan een bestand, deze worden vaak verwerkt in een database. Voorbeelden van semantisch correcte URLs zijn: 9 Sir Tim Berners-Lee, geboren in London in 1955, word aanzien als grondlegger van het huidige World Wide Web. Tegenwoordig is hij directeur van het World Wide Web Consortium (W3C) dat toezicht houdt op webtalen en protocollen gebruikt op het Internet. 23

24 Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen 1.6 Base64 encodering Men maakt gebruik van encodering om data efficiënter te kunnen transporteren. Door leesbare karakters voor te stellen als een set van andere karakters (met een zekere logica) tracht men de datahoeveelheid te verminderen (compressie). Op het Internet of in applicaties als wordt heel vaak gebruik gemaakt van de base64 encodering. Base64 (RFC 2045) was origineel bedoeld om binaire data zoals muziek en afbeeldingen in bijlages te encoderen. Deze encoderingsschema bestaat uit een alfabet van 64 karakters: Tabel 1.1: Base64 encodering Sequentie Karakters 0 25 A Z a z / Een binair bestand bestaat uit een opeenvolging van 0 en 1, deze worden per 3 bytes gegroepeerd in segmenten van 6 karakters vandaar base64: 2 6 =64). Deze 6 bits kunnen tenslotte worden gerepresenteerd als 1 karakter, een compressie-factor 6. Stel: we willen encoderen met het Base64 schema. We splitsen deze eerst op in twee 6-bit segmenten: & In Base10 notatie zou de waarde van deze segmenten als volgt berekend kunnen worden: 0 * 32 = 0 0 * 16 = 0 1 * 8 = 8 1 * 4 = 4 0 * 2 = 0 0 * 1 = 0 Waarde segment 1 = 12 1 * 32 = 32 1 * 16 = 16 0 * 8 = 0 0 * 4 = 0 1 * 2 = 2 1 * 1 = 1 Waarde segment 2 = 51 24

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT De integratie van een telefooncentrale Eindwerk aangeboden tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

ONDER DE MOTORKAP VAN HET INTERNET

ONDER DE MOTORKAP VAN HET INTERNET ONDER DE MOTORKAP VAN HET INTERNET Van IP-adressen tot DNS-servers, van encryptie tot de cloud Versie 16 mei 2013 zie voor de laatste versie bof.nl Iedereen gebruikt het internet. Maar hoe werkt het internet

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Het belang van DataPortability voor het sociale web. Rhys Davelaar Afstudeerjaar 2009 Stroming Content Communicatie Publicatie 18-05-2009

Het belang van DataPortability voor het sociale web. Rhys Davelaar Afstudeerjaar 2009 Stroming Content Communicatie Publicatie 18-05-2009 Het belang van DataPortability voor het sociale web scriptie over het belang van standaardisering van content op het sociale web welke invloed heeft het op gebruikers en bedrijven Rhys Davelaar Afstudeerjaar

Nadere informatie

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet?

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet? Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007 Recht op toegang tot het internet? The internet is as diverse as human thought * * ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996) at 842

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 E-mail aflevering beïnvloedt uw resultaten... 2 U denkt 98%, maar slechts 85% komt in de inbox... 2 Verbeteren van uw

Nadere informatie

6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7.

6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7. Inhoudsopgave Algemene inleiding...3 Deel 1: Het Medium...5 1. Inleiding...5 2. Geschiedenis van de nieuwe media...6 2.1 Evolutie van nieuwe media...6 2.1.1 Opslag, distributie en communicatie...6 2.1.2

Nadere informatie

Beurscatalogus. DNSSEC en DKIM overheidsstandaards trends in cybercrime

Beurscatalogus. DNSSEC en DKIM overheidsstandaards trends in cybercrime JAARGANG 11 - BEURSBeurscatalogus- OKTOBER/NOVEMBER 2012 - e 12,00 magazine Beurscatalogus INFOSECURITY.NL STORAGE EXPO TOOLING EVENT CLOUDTOUR DNSSEC en DKIM overheidsstandaards trends in cybercrime tablets

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

for Exchange/SMTP for Exchange/SMTP for Exchange for Exchange/SMTP/Lotus Network Security Scanner for ISA Server

for Exchange/SMTP for Exchange/SMTP for Exchange for Exchange/SMTP/Lotus Network Security Scanner for ISA Server for Exchange/SMTP for Exchange/SMTP for Exchange for Exchange/SMTP/Lotus Network Security Scanner for ISA Server Overzicht van producten Anti spam en anti phishing voor Exchange Server GFI MailEssentials

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie