Korte handleiding PRN-Audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Korte handleiding PRN-Audit"

Transcriptie

1 STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan BL Utrecht Tel E I Korte handleiding PRN-Audit Invoeren basiszorggegevens voor perinatale audit Mei 2014

2 REVISIEHISTORIE versie 1 september 2009 uitgave door RIVM versie 2 januari 2010 aangepast aan de overgang van RIVM naar Stichting PAN versie 3 april 2010 checklist in te vullen formulieren toegevoegd versie 4 mei 2010 aanwijzing corrigeren BSN-nummer moeder versie 5 september 2010 aanpassing dataset 1.1 naar 1.2 formulier opname/ontslag vrouw in de zwangerschap toegevoegd versie 6 januari 2011 verbeteringen en duidelijker aansluiting bij maken chronologisch verslag versie 7 september 2012 aanpassing voor morbiditeit versie 8 november 2012 aanpassing schema formulieren met aangepaste naamgeving mortaliteitsclassificaties versie 9 januari 2013 tekstuele aanpassing versie 10 juli 2013 aanpassing contactgegevens versie 11 augustus 2013 aanpassing morbiditeit en opgave audit. Invoeren volgende zwangerschap. Schema formulieren op laatste bladzijde toegevoegd versie 11.1 december 2013 toevoeging formulier 26 Bijzonderheden moeder post partum versie 12 mei 2014 verwijdering Tulip-doodsoorzakenclassificatie en naamsverandering technische partij handleiding PRN-Audit (mei 2014) 2

3 Inhoud 1 Inleiding Voor wie is deze applicatie bedoeld? De invoerapplicatie PRN-Audit basiszorggegevens Toegang tot PRN-Audit Gebruikte icoontjes Testomgeving Vragen Uitgebreide handleiding Inhoudelijke vragen Technische vragen 6 2 Invoeren zorggegevens in PRN-Audit Toegang tot de applicatie Opbouw van een dossier Start gebruik van de module Start aanmaak van een moederdossier Volgende zwangerschap invoeren van vrouw in PRN-Audit Enkele tips bij invoeren van gegevens 10 3 Verschillende formulieren Formulier Zorgverlener (01) Formulier Vrouw (02) Formulier Zwangerschap (03) Het formulier zwangerschap aanmaken Formulier Opname/Ontslag vrouw in de zwangerschap (03a) Formulier partus (04) Toebedeling items partus Formulier kind (05) Morbiditeit en opgave voor audit Aanvullende formulieren Mortaliteit (kind) (08) Opname en ontslag (06) Diagnose en behandeling (07) Follow Up 0-6 weken (11) Bijzonderheden moeder post partum (26) 17 4 Verwijderen formulier 18 5 Corrigeren BSN-nummer in het aanmaakscherm 19 6 Checklist formulieren in geval van doodgeboorte 20 7 Checklist formulieren in geval van neonatale sterfte 21 8 Checklist formulieren in geval van neonatale morbiditeit 22 9 Invoerschermen PRN-Audit chronologisch verslag 23 handleiding PRN-Audit (mei 2014) 3

4 1 Inleiding Om audit mogelijk te maken worden gegevens over de verleende zorg systematisch en in volgorde van tijd opgenomen in een chronologisch verslag. Dit verslag vormt de basis van het auditproces. Zorgverleners kunnen het proces van de verleende zorg nalezen en evalueren, ook als ze niet bij de casus betrokken waren. De gegevens voor het chronologisch verslag worden gegenereerd uit de perinatale registratie. De PRN- Audit is een applicatie om dit mogelijk te maken. 1.1 Voor wie is deze applicatie bedoeld? Deze applicatie en handleiding zijn bedoeld voor de verloskundige zorgverleners die nog geen gebruik kunnen maken van de nieuwe perinatale registratie. Door gebruik te maken van de applicatie PRN-Audit kunt u uw basiszorggegevens over een casus met perinatale sterfte of morbiditeit direct aanleveren aan de PRN-Audit databank. De kinderartsen kunnen via een eigen web-invoerapplicatie gegevens invoeren in de PRN-database. In geval van perinatale sterfte worden de gegevens automatisch overgeheveld naar de PRN-Audit database als aangegeven is dat de casus is aangemeld voor auditbespreking en de casus is afgesloten. Zie Voor morbiditeit kunnen de gegevens overgeheveld worden naar PRN-Audit voor een auditbespreking als dit is aangegeven. Zie Vervolgens vult de maker van het chronologisch verslag samen met de betrokken zorgverlener(s) de voor de audit relevante specifieke gegevens aan met nadruk op de chronologie van de gebeurtenissen. Hiervoor is een aparte aanvullende handleiding ontwikkeld (handleiding PRN-Audit chronologisch verslag) 1.2 De invoerapplicatie PRN-Audit basiszorggegevens De PRN-Audit database is ontwikkeld op basis van de PRN dataset (zie: De applicatie is gemaakt voor gebruik van de browser Internet Explorer en werkt het best met de versies 7,8 en 9. Deze applicatie kan gebruikt worden zolang zorgverleners de nieuwe, uitgebreide Perinatale Registratie de PRN database nog niet automatisch kunnen vullen vanuit een EPD. Voor het invoeren van gegevens in PRN-Audit is een webbased applicatie ontwikkeld, die toegankelijk is via handleiding PRN-Audit (mei 2014) 4

5 1.3 Toegang tot PRN-Audit Gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt door DT Healthcare Solutions (voorheen BrightONE) Aanvraag per aan onder vermelding van: adres naam gebruiker PRN-Audit (voorletters tussenvoegsel achternaam) telefoonnummer naam ziekenhuis samenwerkingsverband praktijknummer zorgverlener (= praktijknummer zoals deze ook gebruikt wordt voor de LVR-1, LVR-2 of LVR-h) BIG-nummer 1.4 Gebruikte icoontjes Let op: deze Internet Explorer Terug knop werkt niet binnen de applicatie, u verlaat dan het programma! Met de knop <<Opslaan en afsluiten>> komt u terug in het moederdossier. U kunt ook alleen opslaan en vervolgens de knop afsluiten gebruiken (bijvoorbeeld als het formulier nog niet helemaal is ingevuld) om terug te komen in het Moeder Dossier. Let op: door de knop te gebruiken komt u terug in het moederdossier (zie 2.2), maar dan worden gegevens die nog niet zijn opgeslagen via de knop <<opslaan>> niet bewaard!? Door het vraagteken aan te klikken krijgt u toelichting op de in te vullen gegevens. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 5

6 1.5 Testomgeving Wilt u eerst oefenen met deze applicatie? Gebruik onder <<Funkties>> de mogelijkheid <<Open test modus>> 1.6 Vragen Uitgebreide handleiding Een uitgebreide gebruikershandleiding kunt u vinden onder de helpfunctie van de web-based applicatie Inhoudelijke vragen (voorkeur) of Technische vragen of (kantooruren) handleiding PRN-Audit (mei 2014) 6

7 2 Invoeren zorggegevens in PRN-Audit 2.1 Toegang tot de applicatie waarna een inlogscherm verschijnt, waarin u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Let op De Internet Explorer Terug knop programma! werkt niet binnen de applicatie, u verlaat dan het Gebruik altijd de browser Internet Explorer (Bij gebruik van andere browsers kunt u diverse problemen tegenkomen). 2.2 Opbouw van een dossier De invoermodule omvat een aantal formulieren die met elkaar samenhangen. Sommige formulieren maken gebruik van gegevens uit een voorgaand formulier. Deze worden automatisch gegenereerd, evenals een aantal automatische berekeningen. Daarom is het belangrijk de formulieren in de volgorde, zoals in deze handleiding aangegeven in te vullen handleiding PRN-Audit (mei 2014) 7

8 U bouwt stapsgewijs het Moeder Dossier (= overzicht van de ingevulde formulieren) op. Uiteindelijk zal het dossier er bijvoorbeeld als volgt uitzien: Start gebruik van de module Kies de juiste module en applicatie <<Data invoer>> en <<PRN-Audit>>. Klik op <<Ga naar>> Start aanmaak van een moederdossier Kies in het menu <<Moeder>>: <<Nieuw>> of Of voer direct het BSN in handleiding PRN-Audit (mei 2014) 8

9 Voer de gegevens in. <<Opslaan>> Als het BSN (nog) onbekend is kunt u een willekeurig nummer invoeren. Als dit nummer later wel bekend is, kunt u het BSN-nummer corrigeren in het aanmaakformulier van de moeder. Zie paragraaf 5. N.B. Als u meerdere bevoegdheden heeft voor het invoeren van gegevens, moet u de juiste unit kiezen en vervolgens op <<Aanmaken>> klikken. 2.3 Volgende zwangerschap invoeren van vrouw in PRN-Audit Het kan zijn dat bij dezelfde vrouw een volgende zwangerschap weer een fatale afloop heeft of tot ernstige morbiditeit geleid heeft en audit gewenst wordt. In dat geval wordt in het moederdossier voor de volgende zwangerschap een nieuw contact gemaakt. Klik op Contact <<Nieuw>> handleiding PRN-Audit (mei 2014) 9

10 en na opslaan en afsluiten zie je het dossier van het eerste kind geboren in 2009 staan onder het nieuwe contact.. Verder gaan onder de bovenste regel zorgverlener, <<maak subformulier aan>> enz. 2.4 Enkele tips bij invoeren van gegevens De gegevens in geel moet u verplicht invullen. Data kunnen via de kalender ingevuld worden, maar het is ook mogelijk deze direct in te vullen met dd-mm-jj of ddmmjj. Tijdstippen worden als uu:mm ingevoerd. Bij invoeren van uumm zet het systeem dit om in uu:mm. Bij een groot deel van de keuzen in de drop-down menu s is het voldoende de eerste letter van het antwoord te typen (bijvoorbeeld j voor ja). In een aantal gevallen kunnen meerdere antwoorden uit een drop-down menu aangeklikt worden door de Ctrl-knop ingedrukt te houden. U kunt een toelichting op de in te vullen gegevens krijgen door op het vraagteken (?) in het scherm te klikken. Met de knop <<Opslaan>> kunt u de gegevens (ook tussendoor) opslaan. Via de knop komt u ook terug in het moederdossier, maar dan worden gegevens die nog niet zijn opgeslagen via de knop <<Opslaan>> niet bewaard! Als gegevens verkeerd of onvolledig zijn ingevoerd krijgt u daarover een melding. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 10

11 N.B. Een aantal rubrieken en coderingen zijn nog onlogisch en onvolledig. Dit hangt samen met aanpassingen in de PRN-dataset waaraan de werkgroep dataset, het landelijk bureau perinatale audit en het bestuur van de PRN werken. Let op De Terug knop werkt niet binnen de applicatie, u verlaat dan het programma! Gebruik altijd de browser Internet Explorer (werkt het best met de versies 7,8 en 9). handleiding PRN-Audit (mei 2014) 11

12 3 Verschillende formulieren 3.1 Formulier Zorgverlener (01) Als u de moeder heeft aangemaakt (zie 2.2.2) komt u automatisch in het formulier Zorgverlener (01) Klik op <<Opslaan en afsluiten>>. U komt weer terug in het Moeder Dossier (= overzicht van de ingevulde formulieren). de regel Zorgverlener is geselecteerd (donkere kleur) om naar het volgende formulier te gaan: klik op de knop <<Maak subformulier aan>>. Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief. Klik dan op <<Keuze>> om de regel te selecteren en de knop te activeren. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 12

13 3.2 Formulier Vrouw (02) U komt automatisch in het formulier vrouw. Voer de gegevens in. N.B. geef bij onbekend BSN-nummer aan dat dit onbekend is (voer dan niet het eerder gebruikte willekeurige nummer in). Klik op <<Opslaan en afsluiten>>. U komt weer terug in het Moeder Dossier (= overzicht van de ingevulde formulieren). de regel vrouw is geselecteerd (donkere kleur) om naar het volgende formulier te gaan: klik op de knop <<Maak subformulier aan>>. N.B. Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief. Klik dan op <<Keuze>> om de regel te selecteren en de knop te activeren. 3.3 Formulier Zwangerschap (03) Het formulier zwangerschap aanmaken Ga op <<Keuze>> bij de regel Vrouw staan. Maak het formulier Zwangerschap (03) aan via de knop <<Maak subformulier aan>>. Daarna verschijnt een template: Kies daarin zwangerschap uit het drop-down menu en klik vervolgens de knop <<Aanmaken>> aan. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 13

14 U komt in het volgende scherm: Voer de gegevens in. N.B. Bij begin zorg vrouw hoofdindicatie kiest u als het de eerste lijn betreft uit de codelijst niet medisch code 8010 begin zorgverlening en als het de tweede lijn betreft maakt u een keuze uit de codelijst met VIL-indicaties. Uitzondering: start in tweede lijn zonder medische indicatie, kies: code 8120; Eigen keuze/verzoek patiënt, code 8210 e.v.; Uitbesteding zorg of code 8499; Overige niet medische indicaties vrouw en kind. Als het formulier is ingevuld klik op <<Opslaan>> N.B. Als u dit formulier invult als maker van het chronologisch verslag, maak dan als redacteur één zwangerschapsformulier en één partusformulier, samengesteld uit de gegevens van eventueel verschillende betrokken zorgverleners. Zie blz. 10 Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag (voor definiëring begin en einde zorg voor het chronologisch verslag). Subformulieren zwangerschap aanmaken Activeer vervolgens het subformulier <<Intake>> via het drop-down menu zwangerschap (links boven), Vul in en sla op. Op dezelfde wijze (via het drop-down menu links boven) kunt u de subformulieren <<Exogene invloeden>>, <<Prenatale screening en diagnostiek>> en <<Verloop zwangerschap>> achtereenvolgens activeren, invullen en opslaan. Als u al deze subformulieren onder zwangerschap heeft ingevoerd, kunt u ze opslaan via de knop <<Opslaan en afsluiten>>. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 14

15 3.4 Formulier Opname/Ontslag vrouw in de zwangerschap (03a) Indien er sprake was van opname in de zwangerschap maakt u het subformulier opname in de zwangerschap aan. Ga op <<Keuze>> bij de regel zwangerschap staan. Klik op de knop <<Maak subformulier aan>> en kies in het drop-down menu <<03a Opname/Ontslag Vrouw>> Bij meerdere opnames tijdens de zwangerschap kunt u voor iedere opname een nieuw formulier maken. Bij vastgestelde afwijkingen tijdens opname die niet passen onder de keuze antwoorden (alleen OHC indicaties zijn aangegeven) vult u in: maternale OHC indicaties overig en/of overige foetale OHC indicaties. Bij opname in de zwangerschap moet ook datum ontslag aangegeven worden; als de feitelijke opname van de moeder pas eindigt na de geboorte van het kind, geef dan de datum van de geboorte van het kind aan als ontslagdatum van de opname in de zwangerschap. 3.5 Formulier partus (04) U komt weer terug in het Moeder Dossier (= overzicht van de ingevulde formulieren). De regels tot en met Zwangerschap zijn aangemaakt. Ga op <<Keuze>> bij de regel Zwangerschap staan. Klik op de knop <<Maak subformulier>> aan. Het formulier partus (04) verschijnt. N.B. Als de regel om welke reden dan ook niet geselecteerd is (niet donker gekleurd), is de knop niet actief (grijs). Klik dan op <<Keuze>> om de regel te selecteren en de knop te activeren Toebedeling items partus Een deel van de items van de Partus (04) staat in het formulier partus, een ander deel in het formulier Kind (05). De reden hiervoor is dat vele items van de baring bij meerlingen verschillend zijn en die items zouden dan geen plaats kunnen krijgen. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 15

16 3.6 Formulier kind (05) U komt weer terug in het Moeder Dossier (=overzicht van de ingevulde formulieren). Ga op <<Keuze>> bij de regel Partus staan. Klik op de knop <<Maak subformulier aan>>. Het formulier Kind (05) verschijnt. Invullen en opslaan via de knop <<Opslaan en afsluiten>>. N.B. bij de vraag Sterfte kind wordt bedoeld of het kind perinataal (of later) overleden is. Vul bij meerlingen voor ieder kind een apart formulier in Morbiditeit en opgave voor audit Bij een casus van morbiditeit die u wilt bespreken bij een audit geeft dit aan bij Morbiditeit kind : 3.7 Aanvullende formulieren Vanuit het formulier Kind (05) kunt u verschillende subformulieren genereren: Mortaliteit (kind) (08) N.B. In dit formulier altijd ja invullen bij de vraag Aanmelding kind voor landelijke perinatale sterfte audit handleiding PRN-Audit (mei 2014) 16

17 3.7.2 Opname en ontslag (06) Als het kind doodgeboren is, geen formulier opname en ontslag aanmaken Diagnose en behandeling (07) Vanuit het formulier Opname en ontslag (06) kunt u het subformulier <<Diagnose en behandeling>> aanmaken en invullen Follow Up 0-6 weken (11) Dit formulier gaat over de bijzonderheden tijdens de kraambedperiode van de moeder en/of kind. Alleen aanmaken indien van toepassing Bijzonderheden moeder post partum (26) Dit formulier gaat over bijzonderheden met betrekking tot de moeder, die geen plek hebben in één van de andere formulieren. Alleen aanmaken indien van toepassing. handleiding PRN-Audit (mei 2014) 17

18 4 Verwijderen formulier Als u een formulier wilt verwijderen, selecteer het betreffende formulier door op <<Keuze>> te gaan staan. Klik via <<Formulier>> in het drop-down menu op <<Bewerk>> en klik vervolgens op <<Verwijderen>>. N.B. Verwijder niet een formulier waar andere formulieren onderhangen, want dan verdwijnen deze ook. Zie onderstaand schema. In het moederdossier zijn de onderhangende formulieren te zien door inspringende regels. Brongegevens zijn de basisgegevens in PRN-Audit handleiding PRN-Audit (mei 2014) 18

19 5 Corrigeren BSN-nummer in het aanmaakscherm Als u in een later stadium het BSN-nummer van de vrouw wel kent, kunt u dit in het aanmaakscherm alsnog aanpassen. Ga in het Moeder Dossier Overzicht op <<Keuze>> bij 02 Vrouw staan, klik op <<Moeder>> en in het drop-down menu op << Bewerk>>. U komt dan in het aanmaakscherm van de vrouw, pas het BSN-nummer aan en klik op <<Opslaan>> en daarna op <<Terug>>. Open vervolgens het formulier Vrouw (02) en vul het BSN-nummer ook daar in (was in eerste als onbekend ingevuld). handleiding PRN-Audit (mei 2014) 19

20 6 Checklist formulieren in geval van doodgeboorte Controleer in het moederdossier of alle benodigde formulieren ingevuld zijn. 01 Zorgverlener 02 Vrouw 03 Zwangerschap 03a Opname/Ontslag vrouw (als de vrouw opgenomen is geweest in de zwangerschap) 04 Partus 05 Kind 08 Mortaliteit (kind) 11 Follow Up 0-6 weken (kraambedperiode moeder, alleen als er bijzonderheden zijn geweest) handleiding PRN-Audit (mei 2014) 20

21 7 Checklist formulieren in geval van neonatale sterfte Controleer in het moederdossier (overzicht formulieren) of alle benodigde formulieren ingevuld zijn. 01 Zorgverlener 02 Vrouw 03 Zwangerschap 03a Opname/Ontslag vrouw (als de vrouw opgenomen is geweest in de zwangerschap) 04 Partus 05 Kind 06 Opname en ontslag 07 Diagnose/behandeling 08 Mortaliteit (kind) 11 Follow Up 0-6 weken (alleen als er bijzonderheden zijn bij de moeder en bij het kind indien niet aan de orde geweest in 06 en 07) handleiding PRN-Audit (mei 2014) 21

22 8 Checklist formulieren in geval van neonatale morbiditeit Controleer in het moederdossier (overzicht formulieren) of alle benodigde formulieren ingevuld zijn. 01 Zorgverlener 02 Vrouw 03 Zwangerschap 03a Opname/Ontslag vrouw (als de vrouw opgenomen is geweest in de zwangerschap) 04 Partus 05 Kind 06 Opname en ontslag 07 Diagnose/behandeling 11 Follow Up 0-6 weken (alleen als er bijzonderheden zijn bij de moeder en bij het kind indien niet aan de orde geweest in 06 en 07) handleiding PRN-Audit (mei 2014) 22

23 9 Invoerschermen PRN-Audit chronologisch verslag Brongegevens zijn de basisgegevens in PRN-Audi handleiding PRN-Audit (mei 2014) 23

Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag

Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Handleiding PRN-Audit chronologisch verslag Mei 2014 REVISIEHISTORIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen November 2015 Pagina 1/154 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten binnen de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) November 2015 Pagina 1/153 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem voor regioteams (PARSregio)

Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem voor regioteams (PARSregio) STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem voor regioteams

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen

Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Mei 2013 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2013 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem (PARS)

Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem (PARS) STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Handleiding Perinatale Audit Registratiesysteem (PARS) Juli 2014

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Handleiding. voor het maken van een. Chronologisch Verslag. voor perinatale audit

Handleiding. voor het maken van een. Chronologisch Verslag. voor perinatale audit Handleiding voor het maken van een Chronologisch Verslag voor perinatale audit V 1.4 Versie-overzicht Datum Auteur Wijzigingen Aanleiding Nieuwe versie 15-02- Mieke Stam Eerste versie 18-02- Wineke Fouten

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

Mijn PGB handleiding

Mijn PGB handleiding Mijn PGB handleiding Maak uw keuze door middel van een muisklik op één van de onderstaande onderwerpen. U kunt na afloop van iedere uitleg terug naar deze pagina door te klikken op terug naar home pagina

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Handleiding gebruik Questmanager QRNS

Handleiding gebruik Questmanager QRNS Handleiding gebruik Questmanager QRNS Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Follow-up na twee jaar November 2015 Pagina 1/64 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de

Nadere informatie

Handleiding gebruik QuestManager QRNS

Handleiding gebruik QuestManager QRNS Handleiding gebruik QuestManager QRNS 1. Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.3 Datum : juni 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.3 26-06-2017 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding DBS. Invoeren van kind(eren)

Handleiding DBS. Invoeren van kind(eren) Handleiding DBS Invoeren van kind(eren) Opvang aanvragen... 1 Stap 1: Nieuw account of bestaand account... 2 Stap 2: Uw gegevens... 2 Stap 3: Gegevens van uw partner... 3 Stap 4: Gegevens gezin... 3 Stap

Nadere informatie

Hier kun je evt. de handleiding van de agenda bekijken of verder gaan door de groene knop aan de klikken. De volgende pagina (4) zal verschijnen:

Hier kun je evt. de handleiding van de agenda bekijken of verder gaan door de groene knop aan de klikken. De volgende pagina (4) zal verschijnen: Gebruik KWVL-agenda Om te beginnen; de KWVL-agenda is qua opzet hetzelfde als iagenda, aangevuld met kenmerken die voor ons handig zijn. Om de browser te kunnen bereiken ga je naar www.kwvl.nl Je ziet

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WVP Kalender 2013

Gebruikershandleiding WVP Kalender 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 WVP Kalender... 3 1.2 Voor wie?... 3 1.3 Handleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Startpagina... 5 3.1 Bovenbalk... 5 3.2 Menu startpagina... 6 3.2.1

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Handleiding. voor de perinatale audit assistent

Handleiding. voor de perinatale audit assistent Handleiding voor de perinatale audit assistent Het maken van een chronologisch verslag en het verwerken van de auditbijeenkomst voor perinatale audit V2.1 Versie-overzicht Datum Auteur Wijzigingen Aanleiding

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar  Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Ga naar www.kindkans.net Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Je bent nu succesvol aangemeld als (naam) in de regio VO2303 Deventer VO. Klik op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Digitaal proceslogboek handleiding docenten

Digitaal proceslogboek handleiding docenten Digitaal proceslogboek handleiding docenten Welkom bij het digitaal proceslogboek. Het proceslogboek is een onderdeel van de leerlijn informatievaardigheden zoals die sinds het schooljaar 2008/2009 op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DICE

Gebruikershandleiding DICE Gebruikershandleiding DICE Database Incidentenregistratie Cultureel Erfgoed Inlichtingen Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed (KVCE) p/a Koninklijke Bibliotheek Postbus 90407 2509 LK Den Haag T 070

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Inloggen op het cliëntportaal... 2 3. Mijn Afspraken... 4 4. Mijn Dossier... 6 5. Mijn Berichten... 8 6. Mijn Gegevens... 9 7.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Kentekenportal VHD Inhoud

Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD... 1 1. Inloggen... 2 2. Overzicht aanmeldingen... 3 3. Nieuw voertuig aanmelden... 4 a. Service... 4 b. Voertuig... 5 c. Eigenaar... 6 4. Printen gegevens...

Nadere informatie

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Organisator Handleiding Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Contactpersoon: Martijn Faber Website: www.mrwebsites.nl E-mail: info@mrwebsites.nl 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor organisatoren

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.1 Datum : mei 2015 Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

4.Starten met Hart & Ziel

4.Starten met Hart & Ziel 4.Starten met Hart & Ziel Scholen kunnen zich gedurende het gehele schooljaar aanmelden voor Hart & Ziel. Besluit uw school om te gaan starten met Hart & Ziel dan worden de schoolgegevens opgevraagd en

Nadere informatie

Loonwaarde handleiding

Loonwaarde handleiding Loonwaarde handleiding versie 2017.3.1 Dariuz Works Loonwaarde - handleiding v2017.3.1 pagina 1 van 9 Legenda De volgende stappen in het proces zijn van belang: 1. Inloggen op Dariuz 2. Cliëntgegevens

Nadere informatie

Handleiding Analysemodule Ruiter 3 Express

Handleiding Analysemodule Ruiter 3 Express Handleiding Analysemodule Ruiter 3 Express Welkom! Met de analysemodule Ruiter 3 Express maakt u snel gedegen analyses van beleggingspolissen. Die zijn de basis zijn voor uw advies aan uw klanten waarmee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding PRN-LVR voor verloskundigen en gynaecologen Oktober 2011 Tieto is de toonaangevende leverancier van ICT oplossingen voor de zorgsector in Noord Europa en een van de grotere leveranciers

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

1. Inloggen artsenportaal

1. Inloggen artsenportaal 1. Inloggen artsenportaal De inlogprocedure voor het artsenportaal is gelijk aan die van de Feedbackmodule. U logt in op dezelfde website met uw Call Manager gebruikersnaam en wachtwoord, vervolgens krijgt

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.5 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

1. Inloggen artsenportaal

1. Inloggen artsenportaal 1. Inloggen artsenportaal De inlogprocedure voor het artsenportaal is gelijk aan die van de Feedbackmodule. U logt in op dezelfde website met uw Call Manager gebruikersnaam en wachtwoord, vervolgens krijgt

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW 02. Mijn Contactpersonen

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW 02. Mijn Contactpersonen Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Welkom bij handleiding subsidieportaal Agentschap SZW In deze handleiding module wordt alleen functionaliteit behandeld voor een tekenbevoegde van een organisatie

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

PRN 1.3 flatfile-upload

PRN 1.3 flatfile-upload PRN 1.3 flatfile-upload Specificatie Dataformaat Auteur Rieks Swarte (DT Healthcare Solutions) Opdrachtgever Perined Versie 1.3.7 Datum 5-11-2015 Versiebeheer Documentbeheer Titel PRN 1.3 flatfile-upload

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1. Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers Key2Begraven Versie 1.20 Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.20 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Standaardfunctionaliteit...

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms ICON studie

Handleiding invoeren webforms ICON studie Handleiding invoeren webforms ICON studie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser. De registratie is geoptimaliseerd

Nadere informatie

Mijn PGB handleiding

Mijn PGB handleiding Mijn PGB handleiding Maak uw keuze door middel van een muisklik op één van de onderstaande onderwerpen. U kunt na afloop van iedere uitleg terug naar deze pagina door te klikken op terug naar home pagina

Nadere informatie