a d v a n c e d d i r e c t e - m a i l m a r k e t i n g. p o w e r e d b y

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webmess@ge. a d v a n c e d d i r e c t e - m a i l m a r k e t i n g. p o w e r e d b y"

Transcriptie

1 p o w e r e d b y

2 Waarom marketing? marketing is een uitstekende manier om interactief met klanten, prospecten, leden, leveranciers of medewerkers te communiceren. In verhouding met andere vormen van communicatie kan marketing veel gerichter, meetbaarder en goedkoper verlopen. marketing is bij uitstek geschikt om de juiste boodschap in de juiste vorm op het juiste moment bij de juiste ontvanger te laten aankomen. Vervolgens zien we 4 fases in marketing:. 1. Create: met marketing kan je je informatie vorm geven zoals je zelf wil. E- mail opmaak in HTML laat namelijk toe je inhoud en vorm perfect op elkaar af te stemmen. 2. Segment: met marketing is de tijd van broadcasting voorbij. laat je namelijk toe om zeer gericht je boodschap te verspreiden en alle mogelijke databasesegmentaties door te voeren. Bovendien kan je de inhoud van je manueel of volledig automatisch aanpassen aan je gekozen doelgroep. 3. Deliver: net zoals in iedere vorm van direct marketing is het in marketing cruciaal dat je boodschap aankomt. Daarom is het ten sterkste aangeraden om met een professionele platform te werken, aangezien deliverability een cruciaal element is in goede marketing. 4. Evaluate: een van de grootste voordelen van marketing is de meetbaarheid. Professionele marketing laat je toe de reacties op je boodschap perfect te volgen en je opvolgcommunicatie hierop af te stemmen. Op die manier creëer je een succesvolle communicatiecyclus.

3 Waarom starten met marketing? Volgens ons zijn er 4 belangrijke redenen om met marketing te starten: 1. Interactiviteit: slaagt er als geen andere medium in om gericht met je doelpubliek een interactie aan te gaan. 2. Snelheid: geen enkel ander communicatiemedium laat je toe om zo snel je boodschap te creëren, lanceren en evalueren. 3. Meetbaarheid: geeft je de kans om uiterst gedetailleerd de resultaten van je communicatie op te volgen 4. Return-on-investment: professionele marketing heeft zijn prijs, maar in verhouding met alle andere vormen van communicatie levert je het meeste op..

4 Wat is is een performante marketing toepassing die u toelaat professionele campagnes te creëren, lanceren, en evalueren. is daarnaast ook een uitstekend instrument om complementair met andere online en offline communicatie in te zetten. is een webapplicatie (ASP) en is dus steeds (24/24) toegankelijk via het internet. U dient geen bijkomende hard- of software te installeren. Via een beveiligde webpagina krijgt u toegang tot uw persoonlijke account van waaruit u al uw campagnes beheert. 1. Creëer online een professionele campagne bevat een gebruiksvriendelijke wizard met verschillende opmaakprofielen waarmee u interactief een boodschap opmaakt. U kan bovendien eenvoudig designs toevoegen en aanpassen. Voor de eerste keer ontwikkelt een template op maat. (inbegrepen in het abonnement) 2. Lanceer uw campagne naar specifieke doelgroepen In deelt u alle contacten op in verschillende categorieën. Bij het verzenden van uw campagne kan u de doelgroep precies segmenteren en de inhoud van de op basis van de gegevens van de geadresseerden laten variëren. 3. Evalueer de impact van campagnes meet en analyseert in real-time de impact van elke e- mail campagne. Elke verzonden wordt getraceerd en het resultaat wordt per ontvanger geregistreerd. U krijgt een gedetailleerde rapportering.

5 1. Creëer online een professionele campagne. is een doe-het-zelf marketing toepassing waarbij efficiëntie en gebruiksgemak centraal staan. Met de gebruiksvriendelijke wizard kan u interactief een gepersonaliseerde campagne opzetten. Voor de opmaak van uw campagne neemt u de door ons ontworpen template, op maat van uw bedrijf. Vervolgens voegt u zelf teksten en foto s in en selecteert u een lijst van ontvangers. Elk bericht wordt automatisch opgemaakt in HTML formaat. Hiervoor is geen kennis van programmering vereist. Daarenboven kan u elk bericht ook in tekstformaat ingeven. Voordat u uw campagne definitief verzendt, kan u eerst een testbericht versturen om na te gaan of de opmaak naar wens is en alle uitgaande links goed werken. Tenslotte kan u elke campagne opslaan om er op een later tijdstip aan verder te werken. schermafbeelding kan variëren met laatste versie

6 2. Lanceer uw campagne naar uw doelgroep. Met bepaalt u de spelregels. U kiest immers naar wie elk bericht verzonden wordt, op welke manier en wanneer. In beheert u uw contacten online via de list manager. Hiermee kan u uw bestand onbeperkt segmenteren en dynamisch opdelen in verschillende contactlijsten. Daarnaast kan u in de list manager uw bestaande klantenbestand op een eenvoudige manier importeren. Synchronisatie van uw CRM-pakket of website met is ook mogelijk.

7 3. Evalueer de impact van uw campagne Met weet u precies wie uw bericht opent, leest en doorklikt naar uw website. In Met beheert de report manager de resultaten van al uw campagnes. U vindt er een algemeen overzicht van alle verzonden campagnes en een detail van het aantal verstuurde, ontvangen, geopende en foute berichten. Met traceert elk verzonden bericht en registreert het resultaat per ontvanger. Daarmee weet u precies wie uw bericht opent, wie het leest en wie doorklikt naar uw website. De resultaten worden in real-time geactualiseerd. De adressen die niet bereikbaar zijn worden voor u bijgehouden in de bounce manager. stuurt u na verzending van uw campagne automatisch een ter bevestiging. Daarnaast genereert een week na verzending van uw campagne een pdf-document met een gedetailleerd rapport over het resultaat in absolute cijfers, percentages en grafieken.

8 Kwaliteitsgaranties Anti-SPAM is een permission marketing toepassing en mag door u niet gebruikt worden voor het versturen van ongewenste commerciële of SPAM. Indien gewenst adviseren wij u graag over de juridische do s en don t s van marketing. Confidentialiteit De gegevens die u in bewaart blijven steeds uw eigendom. In geen geval worden deze gegevens door ons gecommercialiseerd, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derde partijen. Beveiliging is een webtoepassing die gehost wordt op een beveiligde webserver. Uw account is enkel toegankelijk via een persoonlijk wachtwoord. Indien gewenst kan u ook kiezen voor toegang via SSL (https). Van uw gegevens wordt bovendien dagelijks een backup kopie genomen. Performantie wordt gehost op een high-end HP-Proliant webserver. Deze server wordt gehost in een eerste klas datacenter. Door de internetaansluiting bij 6 verschillende ISP s (met BGP4) slagen we erin uw campagnes met zeer hoge volumes in korte tijd af te leveren. In geval van een technisch defect treedt een alarmprocedure in werking waarbij een interventie volgt binnen de 5 uur, dit 24/24 en 365/365. Service U geniet als gebruiker automatisch van de nieuwe updates.

9 Prijzen ing-systeem Web-Message: 825,00 EUR (1ste jaar) - concept E-nieuwsbrief-template - volledige programmatie 1ste mailing - beheer -adressen - SPAM-controle - statistieken - persoonlijke account - uitleg ter plaatse Kostprijs verstuurde s: aantal maandprijs jaarprijs max aantal berichten per jaar ,00 660,00 max aantal berichten per jaar ,00 780,00 max aantal berichten per jaar ,00 900,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 max aantal berichten per jaar , ,00 - Voor grotere aantallen, gelieve ons te contacteren - Licentie 2de jaar en volgende: 300,00 EUR/jaar - Ontwikkeling nieuwe templates op maat, landing pages en formulieren: 90,00 EUR/uur - Bijkomende grafische en technische aanpassingen: 90,00 EUR/uur - Koppeling met eigen website of CRM-pakket: in regie Prijzen exclusief BTW - September Salens Communicatie

10 Verkoopsvoorwaarden De ontwikkelaar: Salens Communicatie NV - Veldloopstraat Vremde BTW be RPR Antwerpen De gebruiker: de klanten die gebruik maken van de software voor het versturen van nieuwsbrieven. De software: de backoffice die voor elke gebruiker online ter beschikking is Log-in: link naar het systeem via Abonnee: de opt-in adressen die tot een mailing-lijst behoren 1. Betaling 1.1 Set-up-kost De set-up-kost (825,00 EUR excl. BTW) wordt éénmalig gefactureerd bij aanvang van het abonnement. Volgende elementen zijn inbegrepen: - concept E-nieuwsbrief-template - volledige programmatie 1ste mailing - beheer -adressen - SPAM-controle - statistieken - persoonlijke account - uitleg ter plaatse 1.2. Kostprijs versturen mails De kostprijs van het versturen van de s is afhankelijk van de gekozen optie bij aanvang van het abonnement (=aantal verstuurde mails per jaar). De gebruiker heeft de keuze tussen een maandelijkse of jaarlijkse facturatie (facturatie gebeurt bij aanvang van het abonnement) Kostprijs licentie vanaf tweede jaar De kostprijs van de licentie vanaf het tweede jaar en volgende bedraagt 300,00 EUR/jaar. Indien de gebruiker de overeenkomst wenst te beëindigen, zal hij de ontwikkelaar daarvan op voorhand en uitsluitend per aangetekend schrijven verwittigen. Deze opzeg zal minimaal zestig (60) dagen (te rekenen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven) voor het einde van de lopende periode dienen plaats te vinden. Indien een dergelijke opzeg door geen van de partijen is toegepast, zal de deelname, voor één jaar en tegen dezelfde voorwaarden, worden verder gezet Bijkomende ontwikkelingen Bijkomende ontwikkelingen worden gefactureerd op het einde van de maand waarin de ontwikkelingen werden beëindigd. Dit kunnen nieuwe templates, landingspagina s en/of formulieren zijn. 2. Intellectuele eigendomsrechten De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van de ontwikkelaar. De gebruiker verbindt zich er toe om geen wijzigingen aan te brengen aan De informatie en het volledige systeem verkregen via de Log-in op mag niet verspreid, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, en/of aangepast worden voor commerciële doeleinden. Het is ook verboden om deze informatie deels of geheel elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

11 Verkoopsvoorwaarden (vervolg) 3. Aansprakelijkheid Via de Log-in op maakt u een link naar een andere website waar het hele systeem opgebouwd is. De ontwikkelaar kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. De ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, storingen of fouten in de software. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De ontwikkelaar biedt echter geen garanties betreffende de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De ontwikkelaar is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. De ontwikkelaar is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. De ontwikkelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De gebruiker verbindt er zich toe om de geldende wetgeving inzake privacy, opt-in en anti-spam na te leven. Hij verbindt er zich toe geen adressen in de lijst op te nemen die onrechtmatig zijn bekomen. 4. Anti-spam Definitie van Spam: Spam wordt algemeen gedefinieerd als de verzending van ongevraagde elektronische berichten ( s). Meestal gaat het om massale en herhaaldelijke verzendingen door personen die de geadresseerde niet kent, en zijn deze buiten de Europese Unie opgesteld. Elke aankondiging, publiciteit of informatie die naar een ontvanger wordt verzonden via zonder voorafgaande toestemming wordt beschouwd als Spam. Een is geen Spam wanneer de ontvanger zijn toestemming heeft gegeven om van de verzender of diens wettelijke vertegenwoordigers berichten te ontvangen. Het is de gebruikers van niet toegestaan ongewenste s te versturen. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om de dienstverlening tijdelijk of permanent stop te zetten in het geval van misbruik door de gebruikers van Op elk bericht dat via verstuurd wordt zal de ontvanger de mogelijkheid hebben zich op een gebruiksvriendelijke manier uit te schrijven via een hyperlink. Het is de gebruiker niet toegestaan deze hyperlink te verwijderen van de te verzenden berichten. Indien de ontvanger zich niet zou kunnen uitschrijven kan hij zich tot de ontwikkelaar wenden om dit te doen. De ontwikkelaar bezit, levert, verkoopt of verhuurt geen adressen aan derden.

12 Verkoopsvoorwaarden (vervolg) 5. Privacy De ontwikkelaar verbindt zich ertoe om de privacy van de gebruikers van te vrijwaren. De verzamelde informatie met betrekking tot deze gebruikers wordt uitsluitend gebruikt om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Elke gebruiker van wordt op de hoogte gebracht van de evolutie van de software via een nieuwsbrief. Het aanvaarden van de voorwaarden van impliceert ook de opt-in voor deze nieuwsbrief die een puur informatief karakter beoogt. Elke gebruiker verbindt er zich toe om op zijn beurt de privacy van zijn abonnees te vrijwaren. De verzamelde informatie met betrekking tot deze abonnees mag uitsluitend worden aangewend voor het versturen van de berichten via en voor het in kaart brengen van de abonnees in een eigen database, tenzij de gebruiker dit anders aan zijn abonnees meedeelt. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid omtrent de duidelijkheid, correctheid en wettelijkheid van de informatie die daarrond aan de abonnee verstrekt wordt. De ontwikkelaar probeert zoveel mogelijk nuttige informatie daartoe in de backoffice van op te nemen. In overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens dd heeft de gebruiker te allen tijde het recht om zijn persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele verbeteringen aan te brengen. Gegevens die aan de ontwikkelaar werden doorgegeven, worden op strikt vertrouwelijke basis behandeld. Deze informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden. 6. Illegale activiteiten mag in geen enkel geval gebruikt worden voor het verspreiden van illegale software. Ook het versturen van berichten met seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk worden overgegaan tot het blokkeren van en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal. 7. Betwistingen Bij optredende geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht met inbegrip van de terzake dienende internationale verdragen. Salens Communicatie NV is lid van

13 Bestelbon Gelieve deze pagina ondertekend terug te sturen per fax naar De klant * Bedrijf Adres Gemeente Postcode BTW N Naam verantwoordelijke Functie Tel. Fax * Gelieve in te vullen Bestelt bij Salens Communicatie NV, Veldloopstraat Vremde: 1 account voor aanmaak nieuwsbrieven Set-up kost 825,00 EUR Kostprijs versturing s - afhankelijk van gekozen optie Voor akkoord: Bedrijf: Naam: Datum: Handtekening + vermelding gelezen en goedgekeurd Bij deze verklaar ik de algemene verkoopswaarden te hebben ontvangen en er mee akkoord te gaan. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Laatste versie d.d. 03/09/2013 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brouwer ICT & Hosting

Algemene voorwaarden Brouwer ICT & Hosting Algemene voorwaarden Brouwer ICT & Hosting Versie 1 geldig vanaf 01-10-2012 BEGRIPPEN Brouwer ICT & Hosting: Brouwer ICT & Hosting naar Nederlands recht en/of de daarmee geaffilieerde bedrijven, en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie