CYBERCRIME/FORENSIC READINESS. Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT Krijn de Mik, senior forensic IT Expert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CYBERCRIME/FORENSIC READINESS. Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT Krijn de Mik, senior forensic IT Expert"

Transcriptie

1 CYBERCRIME/FORENSIC READINESS Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT Krijn de Mik, senior forensic IT Expert

2 CYBERCRIME -INTRO (Bron: Youtube,"State of cybercrime facts") 2

3 CYBERCRIME -BEDRIJFSLEVEN GROOTSTE SLACHTOFFER Kosten Nederlandse samenleving: 10 miljard euro Grootste schadeposten: - Inbreuken op intellectuele eigendom (3,3 miljard euro) - Industriële spionage (2 miljard euro) - 59% (ex)-werknemers stelen knowhow - Belasting- en uitkeringsfraude (1,5 miljard euro) - Andere vormen: - Afpersing, online diefstal van geld, online diefstal van klantgegevens (0,5-1 miljard euro) - Deze vormen van cybercrime leiden tot directe schade, schadevergoedingen en boetes, maar ook tot kostenposten vanwege repressieve en preventieve maatregelen. (Bron: TNO) 3

4 PROGRAMMA CYBERCRIME EN FORENSIC READINESS 1. Wat is cybercrime? 2. Welke wetgeving is van toepassing? 3. Preventie: wat kunt u ertegen doen? 4. En als het dan toch gebeurt.? -Hoe om te gaan met een beveiligingsincident? - Hoe bewijst u het incident? 5. Afgifte NAW-gegevens aan private partijen 6. Wet bewaarplicht verkeersgegevens 7. Presentatie FOX IT Krijn de Mik 8. Contractuele afspraken (cloud)providers 9. Vragen 4

5 5 CYBERSECURITYBEELD NEDERLAND 3 HTTPS://WWW.NCSC.NL/DIENSTVERLENING/EXPERTISE- ADVIES/KENNISDELING/TRENDRAPPORTEN

6 WAT IS CYBERCRIME? criminaliteit met ICT als middel én doelwit (http://www.politie.nl/onderwerpen/cybercrime.html ) criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT ( ) alle vormen van criminaliteit waarbij het gebruik van internet een hoofdrol speelt (www.wikipedia.nl ) 6

7 WAT IS CYBERCRIME? Cybercrime omvat elke strafbare gedraging waarbij voor de uitvoering het gebruik van geautomatiseerde werken bij de verwerking en overdracht van gegevens van overwegende betekenis is (KLPD Dienst Nationale Recherche, 2009) 7

8 CYBERCRIME IN RUIME ZIN (INSTRUMENT/MIDDEL) Bedreiging Smaad/laster Fraude Oplichting Heling Witwassen Relschoppen Valsheid in geschrifte 8

9 CYBERCRIME IN ENGE ZIN (ICT ALS DOEL/OBJECT) Computervredebreuk (hacking); Malware (virus, botnet, spyware, ransomware); verwijderen/aanpassen van gegevens; ICT sabotage (DDOS); Grootschalige auteursrechtinbreuk/softwarepiraterij; Spam; Phishing. 9

10 WETGEVING Cybercrime verdrag (Raad van Europa) Voorstel voor een Europese richtlijn Cybersecurity (2013) Wetboek van Strafrecht - Wet Computercriminaliteit I Wet Computercriminaliteit II Wet Computercriminaliteit III Ontwerp Wetboek van Strafvordering Procedures Telecommunicatiewet (bewaarplicht providers, spam, cookies) Auteurswet Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet particuliere beveiligingsorganisaties/recherchebureaus 10

11 PREVENTIEF Bewustwording Vaststellen van kwetsbaarheden Opstellen van protocollen: ICT-protocol ( en internetprotocol werknemers), cybercrime-protocol, datalek-protocol, inval (bezoek) opsporingsinstanties protocol Meewerken aan inlichtingenverzoeken protocol Tijdige herkenning Goede beveiliging hard en software: Cybersecuritybeleid 11

12 EN ALS HET DAN TOCH GEBEURT.? Hoe om te gaan met een beveiligingsincident? 1. Herstellen van de schade en aanscherpen van beveiligingsmaatregelen 2. Incident melden 3. Strafrechtelijke procedure (aangifte doen) 4. Civielrechtelijke procedure 12

13 EN ALS HET DAN TOCH GEBEURT.? Hoe bewijst u een beveiligingsincident? En wie het heeft gedaan? Systeembeheer/veiligstellen van gegevens -> particulier recherchebureau (Fox IT) Forensisch Onderzoek -> particulier recherchebureau (Fox IT) In geval van IE-inbreuken en diefstal knowhow: -> Conservatoir bewijsbeslag 13

14 IE-inbreuken/diefstal knowhow Casus: werknemer steelt data werkgever (filmpje: 59%) Werknemer vertrekt naar nieuwe werkgever en nadien blijkt dat hij allerlei knowhow waaronder bepaalde producttechnische tekeningen van het bedrijf heeft gekopieerd en g d naar zijn privéadres. Wat nu? -Bescherming op grond van Intellectuele Eigendomsrechten? -Contractuele bescherming knowhow via arbeidsovereenkomsten? Boetebepalingen? -ICT-protocol (internet- en reglement) -Hoe te bewijzen? -Conservatoir bewijsbeslag -(Forensisch) deskundigenonderzoek 14

15 AFGIFTE AAN PRIVATE PARTIJEN? Lycos/Pessers: 4 stappen toets a. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk; b. reëel belang derde bij de verkrijging van de NAW-gegevens; c. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen; d. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren. Eisen cumulatief 15

16 WET BEWAARPLICHT VERKEERSGEGEVENS Wettelijke bewaarplicht providers Telecommunicatiewet Bewaartermijn: 6 maanden Termijn staat momenteel ter discussie, want korte termijn -> belang forensic readiness groot, anders teveel kostbare tijd verloren aan onderzoek vergaren data in plaats van onderzoeken data en kosten 16

17 CYBERCRIME/FORENSIC READINESS Krijn de Mik Sr. Forensic IT Expert

18 SPREKER Krijn de Mik Sr. Forensic IT Expert Verantwoordelijk voor aansturing en betrokken bij forensische onderzoeken: Integriteit/ compliance/ fraude/ e-discovery Cyber gerelateerde onderzoeken 18

19 Wij voorkomen, beperken en bestrijden de grootste ITbedreigingen BANKEN CRYPTO in sectoren waar beveiliging van cruciaal belang is CYBERCRIME POLITIE DEFENSIE RIJKSOVERHEID VITALE INFRASTRUCTUUR met slimme, technische en innovatieve oplossingen BEDRIJFSLEVEN FORENSICS FOX-IT Ter bescherming van mensen, essentiële bedrijfsmiddelen, informatie en geld. 19

20 INHOUD 1. Casus 2. Onderzoeksproces 3. Crisis! 4. Oplossingen 5. Vragen 20

21 CASUS - SITUATIE Organisatie stelt vast dat over de afgelopen maand het volgende is afgenomen: 1. Bezoekersaantallen website 2. Inkomsten De beheerder/ ontwikkelaar wordt ingeschakeld voor onderzoek. Mogelijke verklaring voor geleden schade is dat de website uit de zoekmachine is verwijderd 21

22 CASUS - VRAGEN Wie host de website? Is de website in eigen beheer, of wordt deze onderhouden door een andere partij? Welke loggegevens zijn voorhanden? Hoe lang gaan de loggegevens terug? Worden er backups gemaakt van de server? Wie had er allemaal toegang? Hoe complex zijn de wachtwoorden? 22

23 CASUS - ONDERZOEK Carving: terughalen van verwijderde loggegevens Openbronnen onderzoek: verzamelen online gegevens over de website. Timelining: combinatie maken van gegevens harde schijven en openbronnen 23

24 CASUS - CONCLUSIE Zeer aannemelijk dat een specifiek IP-adres verantwoordelijk is voor wijziging systeem. Onvoldoende bewijsmateriaal nog voor handen. Aangifte gedaan bij de politie, waarna de politie onderzoek gaat doen met als resultaat 24

25 8 CASUS - CONCLUSIE

26

27

28 BELANG VAN FR Incidenten zijn onvermijdelijk Verantwoordelijkheden richting: Klanten Toezichthouders (meldplicht?) Snelle respons Korte termijn: kan ten koste gaan van zakelijke relaties en inkomsten Lange termijn: beperken kosten en verhalen van kosten (civiel onderzoek) 28

29 29 TRADITIONELE PD

30 30 COMPUTER PD

31 FORENSISCH IT ONDERZOEK Digitaal sporenonderzoek Het speuren naar digitale sporen van (digitale) delicten in computers, netwerken en systemen 31

32 ONDERZOEKSPROCES Stappen binnen onderzoeksproces: Inventariseren en selecteren Veiligstellen Onderzoeksklaar maken Analyse en correlatie Rapporteren 32

33 DATA Steeds meer data Zowel relevante Alsook bagger Op steeds meer plaatsen Verspreid over de (IT) organisatie In binnen- en buitenland Buiten de organisatie Netwerken groter en complexer Datastructuren complexer 33

34 34 HOEVEEL DATA IS DIT?

35 35 BESCHIKBAARHEID VAN DATA (INTERN/EXTERN)

36 BEDRIJFSNETWERK Internet 36

37 VOORBEELDEN VAN MOGELIJK RELEVANTE DATA Stel data zo snel mogelijk veilig: Forensic image desktop Company phone Web proxy records PBX phone records en file server data VPN access records Application server activiteiten 37

38 38 WELKE DATA IS IN UW ORGANISATIE BESCHIKBAAR?

39 BELANGRIJKE VRAGEN? Worden er backups gemaakt en zijn deze al wel eens getest? Welke logbestanden zijn beschikbaar en wanneer roteren deze? Wordt de gearchiveerd, of alleen lokaal opgeslagen op computers? Worden telefoongesprek gegevens gelogd / eventuele SMS jes? Zijn er proxyservers en welke informatie slaan deze op? BYOD Werkstations/thin clients 39

40 40

41 41 WELKE DATA IS BUITEN UW ORGANISATIE BESCHIKBAAR?

42 OUTSOURCING / CLOUD Internet 42

43 BELANGRIJKE VRAGEN? Wat kan uw Cloud Service Provider/ outsource partij aanleveren in het geval van een incident? Met welke snelheid kunnen zij informatie aanleveren? Hoe compleet is de informatie die ze aanleveren? Hoe staat het er eigenlijk voor met de beveiliging van uw data extern, en hoe zit met aansprakelijkheid? 43

44 44 OFF THE RECORD

45 45

46 OPLOSSINGEN Zorg voor een gedegen SLA met je outsourcingspartij of CSP Maak afspraken over: hetgeen voor handen moet zijn in het geval van een incident De tijd waarin het aangeleverd moet worden De vorm waarin het aangeleverd moet worden Stem interne processen op elkaar af Ga niet willekeurig dingen loggen Correlatie logging (tijd syncen, ip vs hostname, tijdzones, etc) 46

47 Oefenen = Doorloop een incident scenario en kijk waar er verbetering mogelijk is Kèn Nugraha

48 48 Dustin Cohen

49 49?

50 CYBERCRIME/FORENSIC READINESS Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT

51 AANDACHTSPUNTEN (CLOUD)OVEREENKOMST (1) SLA: Maak goede afspraken over het dienstenniveau in een SLA, denk o.m. aan: - Het maken van periodieke back-ups - Het maken van log bestanden - Breng in kaart welke oplossing uw cloudprovider (bv. Microsoft) biedt om u bij te staan in geval van een incident - breng onderlinge afhankelijkheden in kaart tussen uw dienstverlener en diens toeleveranciers/onderaannemers 51

52 AANDACHTSPUNTEN (CLOUD)OVEREENKOMST (2) Afspraken cloudprovider: - Wie is eigenaar van de data? - Bij wie rusten de intellectuele eigendomsrechten op de data?; - Welke data moeten bewaard blijven; hoe lang en hoe compleet? - Eigendom servers (in geval van private cloud): wie is eigenaar? Toegang tot de applicatie/ fysiek gescheiden omgeving - In geval van public cloud: wat zijn de waarborgen dat andere gebruikers van de public cloud geen toegang hebben tot uw gegevens (fysiek/technisch) 52

53 AANDACHTSPUNTEN (CLOUD)OVEREENKOMST (3) Quality of service: - controle over fysieke locatie data; - veiligheid (inzien, manipuleren etc.) data; - snelheid; - toegankelijkheid data. Auditregeling Aansprakelijkheid/ Regel wie waarvoor aansprakelijk is. Denk m.n. aan: - dataverlies, datalekken en recovery - beschikbaarheid en bereikbaarheid - boete en schade - sole remedy 53

54 AANDACHTSPUNTEN (CLOUD)OVEREENKOMST (4) Meldplicht datalekken Anticipeer op de wettelijke ontwikkelingen m.b.t. de datalekmeldplichten. Deze meldplicht rust op u als verantwoordelijke. Toepasselijk recht Cloud grensgebonden. Wellicht contracteert u met buitenlandse partijen. Weet op grond van welk recht de eventuele geschillen zullen worden beslecht! Let op: persoonsgegevens mogen niet zonder meer buiten de EU worden opgeslagen. 54

55 AANDACHTSPUNTEN (CLOUD)OVEREENKOMST (5) Denk aan contractuele bescherming knowhow via arbeidsovereenkomsten IEbepalingen/boetebepalingen? Maak specifieke afspraken met betrekking tot: privacy Volg hiervoor de derde module ICT en privacy op 13 mei a.s.! Meer over Contracteren in de cloud? Tweede module 15 april a.s.! 55

56 56 VRAGEN?

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) (v1.0 d.d. 5 december 2012) Inhoud I. INLEIDING... 2 1. Reikwijdte van

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers » Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers »Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers Nationaal Cyber Security Centrum

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

MAGAZINE. web security EN VERDER. e-mail security SIEM 3.0. secure hosting. DDoS protection. msafe. telewerken

MAGAZINE. web security EN VERDER. e-mail security SIEM 3.0. secure hosting. DDoS protection. msafe. telewerken Motiv Cloud SPECIAL VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 01 voorjaar 2013 VEILIG IN DE CLOUD met MOTIV SERVICES CONNECT telewerken web security authenticatie secure

Nadere informatie

Hoe onderneem ik veilig op internet?

Hoe onderneem ik veilig op internet? Hoe onderneem ik veilig op internet? Criminelen weten hun weg online steeds beter te vinden en dat merken ondernemers. 60 procent van de mkb ers maakt zich zorgen over de beveiliging van systemen tegen

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070-888 75 55 F 070-888 75 50 E info@ncsc.nl I www.ncsc.nl

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Zekerheid over migreren naar de Cloud

Zekerheid over migreren naar de Cloud Zekerheid over migreren naar de Cloud IIT-auditors geven zekerheid over ICT-vraagstukken. Een vraagstuk waar IT-beslissers en managers op dit moment voor staan, is wat zijn of haar organisatie gaat doen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor

Nadere informatie

(cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau achtergrond

(cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau achtergrond (Cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau mr. J.A.N. Baas* Trefwoorden: beveiliging van persoonsgegevens, meldplicht bij beveiligingsinbreuken en datalekken, netwerk- en informatiebeveiliging

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Privacybescherming helpt vertrouwen van klanten te (her)winnen en te behouden

Privacybescherming helpt vertrouwen van klanten te (her)winnen en te behouden Privacybescherming helpt vertrouwen van klanten te (her)winnen en te behouden Persoonsgegevens van klanten zijn waardevol voor organisaties. Aandacht voor de bescherming van deze gegevens is nodig; privacyincidenten

Nadere informatie

Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur

Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur Het digitale domein is essentieel geworden voor het functioneren van de Nederlandse samenleving, zowel voor het economische verkeer

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie