Lezen Wat Je Kunt B. versie Praktijkdeel. Trijntje de Wit. ter inzage en voor vrij gebruik, hoofdstuk 7, letter r. Voorbeeldhoofdstuk uit:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lezen Wat Je Kunt B. versie 2009. Praktijkdeel. Trijntje de Wit. ter inzage en voor vrij gebruik, hoofdstuk 7, letter r. Voorbeeldhoofdstuk uit:"

Transcriptie

1 Voorbeeldhoofdstuk uit: Lezen Wat Je Kunt B versie 2009 Praktijkdeel Trijntje de Wit ter inzage en voor vrij gebruik, hoofdstuk 7, letter r Toelichting: Alle hoofdstukken in Lezen wat je kunt zijn op de zelfde wijze opgebouwd: De klank en de letter aanleren Letterherkenningsoefeningen Klanksynthese oefeningen (vaak geïntegreerd binnen een tekst of werkblad) Pictotekst in combinatie met losse letters Pictotekst met letterwoorden in opklimmende moeilijkheidsgraad Werkbladen waarbij de leerling actief kan reageren op de tekst Een werkblad waarbij de leerling de letter leert schrijven De aanwijzingen voor de docenten/begeleiders zijn zo veel mogelijk op de werkbladen gezet, zodat men niet steeds de handleiding bij de hand hoeft te hebben. Het materiaal uit deze map mag alleen voor gebruik binnen de eigen school worden vermenigvuldigd.

2 Hoofdstuk 7

3 Inhoud LWJK B vorm Inhoud / titel niveau zie *) 7.0 Voorbereiding Docentenpagina nvt afvinken 7.1 Illustratie Voorleesverhaal Kee eet ijs Constructiekaart Letterverkenning r Letterkaart Letterverkenning r om zit in de auto De bus rijdt Werkblad Letterherkenning Een aar In de rij Mee Raar Toos en de reep De roos De peer Aart en de taart De trui ma loopt naar de boom Moeder kookt rijst Werkblad Schrijven r 1 *) 0 = afbeelding, + = pictotekst, 1, 2, enz. = het aantal letters per woord. LwjkB7: Inhoud

4 7 r 7.1 Typering van de klank Horen: Zeggen: Zien: Doen: Een stemhebbende ratelklank. De mond is iets open en de tongpunt is achter de tanden. De zijranden van de tong drukken tegen de kiezen, waardoor de tongpunt op en neer kan bewegen. Een korte stok met een boogje. Eén wijsvinger trilt naast de mond op en neer. Introductie van de letter Begin met een les natuurkunde: Geluid kun je soms zien! Laat op de rand het tafelblad een breinaald of een dun latje van hout of ijzer op en neer gaan door deze met de ene hand vast op het tafelblad te klemmen en een klapje te geven op het uiteinde van de naald. De leerlingen zien dan hoe de breinaald ratelend op en neer gaat. Laat meerdere breinaalden of latjes op verschillende oppervlakten trillen en ontdek het verschil in geluid. ok een gitaarsnaar kun je zien trillen als hij geluid maakt. Ten slotte wordt het gebaar gemaakt waarbij de wijsvinger naast de mond trilt. Laat de vormen in de juiste volgorde op de constructiekaart leggen. Verwoord daarbij hardop wat je doet: Een korte stok met een boogje. Geef de leerlingen de letterkaar, laat de letter met de wijsvinger navoelen en de vormen hardop verwoorden. Hang de letterkaart op in het lokaal. Werkbladen en leesteksten Ter introductie van Lwjk deel B beginnen we met de vertelplaat 7.1. Welke personen kennen de leerlingen nog uit vorige lessen? Dat zijn vader Eep en oom, die in dit deel oom Koen gaat heten. Koen is getrouwd met Kee (nieuw). Dikke tante Kee. Ze hebben een bijna volwassen zoon, Paul, en nog een zoon, Aart. Dit zijn allemaal nieuwe personen waarover de komende leesteksten zullen gaan. Misschien kennen de leerlingen ook Toos nog, die in de laatste leestekst van Lwjk deel A voorkwam. Alle namen zijn terug te vinden op de personenposter. Hang deze poster op in het lokaal en kleur de familie van Kee en Koen met zonen Paul en Aart in. De personenposter en de persoonsbeschrijvingen zijn te vinden in hoofdstuk 6, bijlagen. Bij de leesteksten: De zinnen worden nu afgesloten met een punt achter elke zin. Een punt betekent dat de zin uit is en dat je even wacht voor je aan de volgende zin begint. Vanaf leestekst 7.12 wordt het picto de steeds vaker vervangen door het letterwoord de. Waarschijnlijk hebben de leerlingen dit niet eens in de gaten. Laat indien nodig het letterwoord vergelijken met het picto en zet eventueel met potlood een vierkant hokje om het woordje. Voeg de leesteksten die behandeld zijn toe aan het groepsleesboek, zie hoofdstuk 3. Daar staan meer algemene aanwijzingen voor het leren lezen van leesteksten. Als de vormen nog niet goed bekend zijn, voer dan nog enkele andere opdrachten uit zoals aangegeven in hoofdstuk 4. Blijf de letterkennis uit Lwjk deel A herhalen. Blijf regelmatig synthese oefeningen doen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de plaatjes van de laatste pagina s uit hoofdstuk 15. LwjkB7: Docentenpagina

5 Na de eerste schooldag Het is druk in de straat. Het is de eerste schooldag na de vakantie. De school is al uit. Vader Eep speelt met Kees. Kees mag paardje rijden op zijn rug. Toos vindt het maar niks, dat wilde gedoe van vader Eep met Kees op zijn rug. Eep en Toos en Kees horen bij elkaar. Kleur ze maar geel, dan zie je goed dat ze bij elkaar horen. In de tuin zit tante Kee. Ze eet ijs. En Aart eet taart. Tante Kee en Aart wachten op oom, oom Koen. om Koen komt er al aan, in zijn auto. En ook Paul is al bijna thuis. Hij heeft een nieuwe schooltas. Hij kijkt recht voor zich uit. Geef tante Kee, oom Koen, Paul en Aart maar een groene kleur, dan zie je goed dat ook zij bij elkaar horen. Voorleestekst met opdracht over de personen uit deel B. Deze plaat hoort bij de pictoleestekst Lwjk B 7.2 LwjkB7.1: 0 Illustratie

6 pictolezen. Het doel van deze leestekst is dat de leerlingen de personen leren kennen die in Lwjk deel B voorkomen.. Zin voor zin lezen en op de illustratie (7.1) kijken of het klopt. Eén zin klopt niet. Welke zin is dat?. Elke zin eindigt met een punt. Dat betekent dat je dan even wacht voor je verder gaat lezen. LwjkB7.2: +

7 . Zie aanwijzingen op de docentenpagina. LwjkB7.3: Constructiekaart

8 LwjkB7.4: Letterkaart

9 picto met 1 letter. Bekijk de pagina eerst globaal. Wat zie je allemaal? Waar denk je dat het verhaal over zal gaan?. Maken de motoren van de auto en bus veel lawaai of zijn het zachte motoren? Laat maar horen: rrr. LwjkB7.5: +1

10 de bus rijdt r r r r z Picto in combinatie met 1-letterwoorden. Bekijk de leestekst eerst globaal, Waar gaat het verhaal over, denk je? Wat is de titel?. Schets eerst mondeling de situatie zonder het verhaal te verklappen.. Lees de tekst. Weet je nu wat er is gebeurt? Wat gaat moeder nu doen? LwjkB7.6: +1

11 r m aa p oo aa Letterherkenning. Vertel eerst wat je allemaal ziet op de tekening: Dikke Kee, die voorop loopt met een ratel in haar hand, dan een jongen op een fiets met een ijsje, een clown op een paard met ballonnen, een hond, een olifant met een gapende aap en tenslotte een haan.. Welke geluiden maken ze? Lees de tekstballonnen. Doe dat met veel intonatie!. Trek lijnen van de letterkaartjes naar de tekstballonnen. LwjkB7.7: 01 Werkblad

12 Picto in combinatie met letterwoorden: k- m.. Laat zo mogelijk een echte aar zien. In een aar zitten graankorrels. Die kun je opeten. Je kunt er ook meel van maken en er dan brood van bakken. LwjkB7.8: +2

13 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k.. Bekijk de leestekst eerst globaal. Welke picto s en woorden vallen je al op? Wat is de titel?. Lees zin voor zin en kijk op de tekening of op werkblad 7.7 of het allemaal klopt wat er staat.. Vind jij dat de aap er lui uitziet? Wat vinden de anderen daarvan? LwjkB7.9: +2

14 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k.. Lezen en nadenken: Wie is de ik in dit verhaal?. Kijk op werkblad 7.7 om de vragen te kunnen beantwoorden. LwjkB7.10: +2

15 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k-m. ik = de fietser op de tekening.. Bespreek met de leerlingen wat raar is: wat voor de één raar is, kan voor een ander gewoon zijn.. Is het plaatje ook raar afgedrukt? Zie je wat er raar aan is? LwjkB7.11: +3

16 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k-m. Vanaf nu zal af en toe het picto de vervangen worden door het letterwoord de, zie docentenpagina.. Doe eerst een klanksynthese oefening met t-oo-s, r-ee-p, r-aa-m.. Vertel vooraf dat Toos in de tuin staat en zin heeft in iets lekkers. Verklap het verhaal verder niet.. Vraag na afloop aan de leerlingen om het zelf verhaal af te maken. Hoe zal moeder reageren?. Als de teksten nu te moeilijk worden voor sommige leerlingen, laat die leerlingen dan wat oefeningen herhalen en straks met de groep weer meedoen bij hoofdstuk 8. Probeer dan later deze pagina s uit dit hoofdstuk nog eens te lezen. LwjkB7.12: +3

17 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k-m. Doe eerst een klanksynthese oefening met de woorden: r-oo-s, r-ui-t, r-o-k, r-ie-m, r-ee-p, r-ei-s.. Bekijk de leestekst eerst globaal. Waar gaat het verhaal over, denk je? Wat is de titel?. Lees zin voor zin en probeer het verhaal te zien: de tafel met de vaas en daarin één roos, enz. LwjkB7.13: +3

18 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k-m. Begin met een klanksynthese oefening met de woorden: r-ij-p, r-o-t, p-i-t, b-e-s, p-r-ui-m, d-r-ui-f, k-e-rs, s-t-ee-l, s-ch-i-l, b-o-s-b-e-s, aa-r-d-b-ei, a-p-p-e-l, p-e-r-z-i-k, en p-ee-r. (zeg ee).. Lees wat er in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 18 van Lwjk deel A staat over de klanksynthese van woorden als aardbei, appel en peer. LwjkB7.14: +3

19 aart taart Picto in combinatie met letterwoorden: k-m-m. Doe vooraf een klanksynthese-oefening met: aa-r-t, k-aa-r-t., v-aa-r-t, m-aa-r-t. t-aa-r-t, s-t-aa-r-t. Bekijk de tekst eerst globaal. Waar denk je dat het over zal gaan? Wat is de titel?. Lees het verhaal en kijk dan nog eens naar het plaatje van Aart. Hoort dit plaatje bij de eerste of bij de laatste zin van het verhaal? Let op: de letter aa is hier anders dan in de leestekst. LwjkB7.15: +3

20 Picto in combinatie met letterwoorden: m-m-k. Doe een klanksynthese-oefening met als thema kleding: r-o-k, s-o-k, p-e-t, k-ou-s, m-u-t-s, j-u-r-k, t-r-ui, b-r-oe-k.. Bekijk en bespreek de lay out van deze tekst. Wie zegt wat?. Lees de tekst met stemmetjes: wie is de verteller, wie speelt oma en wie is Aart? LwjkB7.16: +3

21 Picto in combinatie met letterwoorden: m-k-m-m. Regel voor regel lezen en daarna laten zien dat je het begrijpt, door erover te praten of uit te beelden.. Bij welke regel hoort het plaatje?. Als de teksten nu te moeilijk worden voor sommige leerlingen, laat die leerlingen dan doorgaan met hoofdstuk 8 en probeer later deze pagina s uit hoofdstuk 7 nog eens te lezen. LwjkB7.17: +4

22 Picto in combinatie met letterwoorden: m-m-k-m. efen de woorden eerst met een klanksynthese oefening: k-ee-s, t-oo-s, aa-r-t, m-ee-s-t, r-ij-st, p-rui-m.. Bekijk de tekst eerst globaal. Wat is de titel? Welke woorden vallen je op?. Lees samen het verhaal en voeg alle leesteksten uit dit hoofdstuk toe aan het groepsleesboek. r

23 LwjkB7.18: +4

24 Schrijven. Begin met de korte stok van boven naar beneden. Dan pen optillen en vanaf de korte stok het boogje maken.

Samen kunnen we alles.

Samen kunnen we alles. Ingrid & Dieter Schubert. Inhoudsopgave: Activiteiten die betrekking hebben op de tussendoelen en gerelateerd zijn aan het prentenboek: 1. Introductieactiviteit: - Het kastje, boeken en plaatjes, letters

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2. De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2. De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Horen doe je met je Activiteitencyclus voor groep 1 en 2 Annie van der Beek en Dorien Stolwijk Met medewerking van Marit Persoon en Karlijn Brouwers

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK?

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? RK Basisschool Bernadette Naaldwijk HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? voor groep 6, 7 en 8 INHOUDSOPGAVE Stap 1. Kies een onderwerp. blz. 1 Stap 2: Schrijf de inleiding. Stap 3: Verzamel informatie a. Zoek informatiebronnen.

Nadere informatie

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Goed gedaan INFORMATIEBROCHURE Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Met proeflessen! lnhoud De methode Waarom Goed gedaan! 2 lnhoud en didactiek Schoolbreed en stap-voor-stap 3 Structuur

Nadere informatie

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8

LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 LESSENSERIE MINDFULNESS GROEP 7/8 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 3 Overzicht lesinhouden 4 Les 1 Confrontatie

Nadere informatie

Concentratie verbeteren

Concentratie verbeteren DC 60 Concentratie verbeteren 1 Inleiding De aandacht ergens bij houden. Dat lukt vaak prima als het gaat om een computerspelletje, maar minder goed als het gaat om een rijtje sommen. In dit thema kijken

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

MODULE 1: Wat is wetenschap?

MODULE 1: Wat is wetenschap? MODULE 1: Wat is wetenschap? Voor de docent Dit is module 1 van de 6 modules horend bij het programma BasisNatuurWetenschappen. In dit bestand zijn leerlingenmateriaal en docentenmateriaal voor deze module

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar Met huid en haar Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool Muurkrant. Iedere les gaat een groepje leerlingen verslag doen van wat er die les gedaan is en wat de leerlingen

Nadere informatie

Lucy heeft een ballon

Lucy heeft een ballon Caro Kindercoach & begeleiding Maasdijk 16 4283 GA Giessen 0620380336 info@carokindercoach.nl www.carokindercoach.nl heeft een ballon Handleiding Doelgroep: Kinderen van 3 tot 6 jaar. Doel van het lezen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten

Ouders in en buiten de klas; waar je op moet letten Cassette Ouderparticipatie, deel 6 Bestelcode: 806 U kunt deze uitgave bestellen door 3,50 over te maken op Giro 53 85 66, t.n.v. VOO-bestellingen, Almere onder vermelding van bestelcode 806, verzendadres

Nadere informatie

Boekje met opdrachten

Boekje met opdrachten Boekje met opdrachten Welkom bij de Bibliotheekservice Fryslân. Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken. Het zelf maken van computerprogramma s heet programmeren.

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Er was eens Activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

Er was eens Activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Er was eens Activiteitencyclus Dorien Stolwijk Annie van der Beek José Hillen Willy van Elsäcker Inhoudsopgave Belangrijke achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie