Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22"

Transcriptie

1

2 1! ##

3 Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6 Hoofdstuk 1: Algemeen Voedselovergevoeligheid Wat is het verschil tussen voedselallergie en voedselintolerantie? 6 Hoofdstuk 2: Coeliakie Wat voor soort ziekte is coeliakie? Wat zijn gluten? Hoe veroorzaken gluten een afweerreactie bij een coeliakiepatiënt en wat is het gevolg? Hoe word de diagnose vastgesteld? 18 Hoofdstuk 3: onbekend gebied Hoe kan iemand coeliakie ontwikkelen? Wat is de prevalentie van coeliakie? 21 Deel II: Genetica 22 Hoofdstuk 1: Op welke plekken van het menselijk genoom is coeliakie gelokaliseerd? Genen voor HLA-DQ8 en HLA-DQ Overige genen 29 Hoofdstuk 2: Welke ziekten en aandoeningen worden met coeliakie geassocieerd? Symptoomgerelateerde ziekten Associatie op basis van erfelijkheid Relatie met kanker 34 Hoofdstuk 3: Praktische onderzoek Inleiding: Hypothese: Methode: Materiaal Resultaten: Conclusie: Discussie: Reflectie en verloop van het onderzoek: 4 Deel III: Oplossingen 49 Hoofdstuk 1 : Welke behandelingen zijn er nu mogelijk voor coeliakie? 49 Hoofdstuk 2: Welke directe of indirecte behandelingen zijn er mogelijk in de toekomst? 51 Samenvatting & Conclusie 54 Deel I: Algemeen 54 Deel II: Genetica 55 Deel III: Oplossingen 5 Dankwoord 59 Begrippenlijst 60 Bronvermelding 64 2

4 Bijlages 6 Deel I 6 Bijlage 1: Benodigde achtergrond over het immuunsysteem 6 Deel II 5 Bijlage 2: Totaal overzicht CD-kandidaatgenen 5 Bijlage 3: Resultaten PO 9 Bijlage 4: Verdere toelichting Ensembl 120 Overige Bijlages 125 Bijlage 5: Verslag DNA-practicum Universiteit Utrecht 125 Bijlage 6: Gluten in meel Practicum 129 3

5 $#% &* & +&,+ -& -+ &. / *. &. + +& &++ * 6& 62 +6, 6, & : + & & 4

6 ++ & ; &; & < & 9 & =* + 2, + -+ & + 2+6* +2& + $ & 5

7 -+- ++,+, <&, +, &,++! 8 8 & < 8+01 &+ 0& 1 9& & * <&+ * 6!#$ %.< 3 6& &,+ #! &,& -AB+ -+ 6

8 +!!#..+.+AB+ 8 34, & 2++ & & & & , & &+01+,& D !$ < &, E$&.21,+ E & + F+, F + & F++ +2

9 ,01+ & & <01 -+ & & & <& -+ -, <+. & < + -++& H H+ &+ I <. 0+$1; & 8 0J12& - + 8

10 %& + < % *+.#!L: 2&& 0.&..&...&.91+ <+-+ & *& +&+< $ &1, -+ & # # - +3DD DD D 3DD DDJ=D + 9

11 !%# -& -+. <3< M <&+ + <-+& +!,- + ++< +<.2 +:2 & &+ % $ + $ %KN +& & 0 10

12 +1 &O- 0&. +1 $ ++ /$! & 0+1-0# 1& GG% - $ +& F+ & # #! $%! +* ; + +0+##1 + &&! #!#$ % + - && +2 +& %KN +.+& +$ &&& 4$ + + G % ! 01 +M2= 2 0D P & PM 2M+*0+*1M....& 33 Q2=/ -&/= 11

13 +& -+ &&5.AB ,+, <.+ -=& +++ & & 8 +, + & 83&&& +& ++-,+ /$,1 $%,% * * 4 4! ++ +&0 ###0 1 #! * %!$ -+-+ < +!!,+ & 8 &+ &AB. & AB1* 6; <6!$! + +01&+ 12

14 +.+& &+ &. * <&&8 /& =&+= & % 0!$$, + 5 <& +, +0AB 1 6-0R <+& +1 /!1 /$1 2+0$$ &$ , ,/.. $0-G1-$ +#,$ + /1 /51 $&0&

15 081 +0S /91 02*182* + 01& 0$$1$$+ G 2 $$01& -++, L: 3*0 :1 [6]!$, -.T&$UV&.L #& = :- - & 2++&01 - & &, 14

16 ..!$ ++& & +, -+<B,/ +&:.#0:.;!:.<&0+##0 1 V ;,/B9-+ & +,/!$5* 2+& 0-AB & - 2 & +0W=1-4&+ P &+ ++ 4& %AB /1 / #2-& & +2< & <

17 90 1& -+!$8-, +++ 2<&- <&+ &- -+!. 01 &#+, DQ 0W 1 & C 4 C QQQ 01/ 1 /C D! 1 0C E 1 & + & 16

18 QQ 0 0W1 && + & Q F4F B &&& D &,+ - =+ && &+&& 1

19 #!. % -, 3 0# D #: D &< Antilichamenbepaling in het bloed bij coeliakie[9] Test sensitiviteit specificiteit Anti-gliadine antilichamen AGA IgA 50% 98% Anti-gliadine antilichamen AGA IgA 25% 98% Anti-endomysium EMA IgA 81% 99% Anti-transglutaminase antilichamen ATA IgA Antiweefseltransglutaminase TTG 81% &, I 01&+, & & & 18

20 9% +GD G H /D0 1%+ / ###0 1& + ; &.& & & :. 19

21 ! %,X&2 &, , ,/-Y&##1&+ 0&I1*&+ & - 2 & & +; + & I 2+<0+..13&+ * <0.U1V& 8.UV 8++&.UV 2 &+ 8 -/###0 1 20

22 !#$ % -+ & + & +0 1&01R0 1 *++B!#N #N +-01N- &.-+,& &, &+* ++* &./0 / UJ #3KK #%N - #3K N - #3K N + #3G KN #3K G N #3#!% K N #3#! K:N. #3#%G KGN U #3#: ZZN F #3## %!N #3###! N #3Z #G:N ; #3Z 4- ; 2 0#3# 1 2 < +& + < 8 ## &#L 0&2&<& &*81 #3# 0K&LN R12- 21

23 1 % & & -+=& 2 &+ * ; %LN& - & %LN N Y+-&,/-Y#,/-Y#-+ *,..,/-Y,/-Y%-+,/+&,/-YD-Y%&+#+ & 234#45 * *3,/-Y3-Y#Q K-Y#Q,/-Y%3-Y#Q :-Y#Q :! N<,/-Y!%N I+#!%N <, +0XX1+ -,/+..!-,/ -G[$ :1.,/-Y 3V\0+#18+ +,/ 22

24 % :.; -,/-Y#,/-Y#,/,,/ -Y#V,/,/-Y#\ +,/-Y#,/-Y# + - +,/++ -& *: N ++,/-YD%:N 2+,/ 01++ ; 6.,/ Z N ++,/ -Y: -&,/ G * +,/-Y#,/-Y#+ P+&.+- ##K <<+ +MK N

25 !%* E ]-0+1+ * #+&++D #-,/-Y0+ #1-0+G N -1-2,/ -Y,/-Y% - 2-3,/-Y,/-Y%,/-Y,/-Y% 0,/-Y& 1 8 B&.+ 2 / +!2,/-Y%! # &-,/-Y#,/-Y#-+,/+L [21] - +,,/ *,.:,/, G*K L 24

26 $%,/L&0L#1 -+,/& 9++,/*,/B+, M+++ AB,/B+- -+,/& +&G N --,/-Y## -,,/.&I J+*& 2+B +&+- + J +I &+++!J :..,/. +,/ &#!2& $ % & :.;K *4 :.; ;K D:. ;! 2KK 2L$ 2KK 6 $ :.;D 2L$L! -,/-Y#Q : 3,,/-Y#&Q :&,/-Y# 3 C 25

27 $:. %,,/-Y 3 234#!6 - :.; 2L0V1 :.;D 2L!0\1 234#!# - :.; 2L!L 0V1 :.;D 2L!0\1 *K-&-,/ -YK,/ -Y-,/ -YK01&,/-YK 0451$,/-Y 2+,/-Y$,/ -YV\0,/#,/#1$ +++, -Y&+ #3#.+,/-Y #K%L,/-Y + 26

28 %+ ;!;9 ;! M.:.; 2LL N. :.;D 2L!L 0. D;! M.:.; 2LLN. :.;D 2L!L! 0/0.1 +C;9N.:.;D 2L$L!M. :.; 2L$ / &++: &32 ; Q K # ; Q K K ;D Q # ;D Q ;D Q -,/-Y,/-Y#Q K # Q K K,/-Y#Q #Q.-,/-Y.+3 #,/-Y#Q K #Q K K-#,/-Y#Q #Q -# -- #N! N 2

29 ,,/-Y% -Y#Q : -Y#Q : -,/-Y#Q : < :. ; Q :-+G,,/-Y%,/-Y3 # N,/-Y%-< K# #,/-Y#Q K #Q K K-#,/-Y#Q #Q -- #N E%.- 3,/-Y,/-Y%,/-Y,/-Y% 0,/-Y1 F,/ 3,/-Y%-,/-Y.+,/-Y,/-Y% *+,/-Y,/-Y% -,/-Y% Y <,/-Y<,/-Y% -B+,/-YK -0+,/-Y#Q 1 0+2$/ G G $ 28

30 !#! * E +45+-& ++-*/- -& +, ++-+&+,/-Y## *+&,/ -+2,/ - ++ G-+M !8 - $$ &.8 3,, &3 #:!O#:! &#: 9<30#:! 3 6!D$&C*3,&9/ CJA#3$, ++< O$, 3 8+& -,/ 0 1 B$P 29

31 E,/+ +0$/G$1-< + & 3 $ 3./#%E&./#&./# &$$:G&./:E 0,1./#./+&+ $+ & <././# /0$ 1 0$/G&$&,:1 0$U.: & + 1 0E#:1 9<-+0+ % < #0#1&-!$ - *_8!& & K+& * 0 30

32 P1.. * ; &, - +,/4:GN + - -P+ ++=* + & ,LP + Bron [31] 31

33 % I & + &8 ; 68& +*&E& 4- +& <5-,:&./#%E&./# # #Z 5 4*,:+ AB&+<5 ; &++&. + 32

34 #$ % &01&&,+&< ++< &+ 8 #! +, -+&+ +&+.&+&+& + + +& + 8# &0 1-+& +& <+& ++* & <8& 01& + 0-,1& +-&- +&, KN <+ 0.1-, &! N-, 0+.&G1 :;, +&- ++*XH++ * *XH

35 + I +&+&+ I< +< &<+9 #!#.&+&++ &++.& & E0++& 1& 0+P1&+&, +<& & &&&& ++,0+1B G N 9+- & $&+; #!= *,&& 4*< < <8 F + 34

36 ; 6! ; ; - ; 0; 1 +. ; -+ & J J -, +01+Z Z3-J * +=01-2+&$&& --=- = & --+&AB J +&$&- +& % J& + *K P&J $ $$0D$1-+ &+ B+B#: +-+BB B

37 &+< - J0/-12 -J +, /- /- ; / J ; +; ; & - + &; +# =# K0 3DD DZK! %1 9%JQ

38 ; 6. 3 < 6!#, ; +0+1& ++0+&..1 $ +D:< 2 0 &+1+! #/ #&.. 9+ B ; / DD D=1 # 8+3; B6 - *2 - F /-0+&..1 3/-01 /R+ B&2+ 2*+01. G+ 3 #3#! Z: #! %# &# - I04E #1 3

39 3 % - 0+G , /-.+& + + o.#+ 3/D3 & D+&-+ 2+& ,/- -/-+1 92& G :; 6-9XXXX0; 1 33DD D D=6`U o 435 o 945 o - o ,/-& /358 38

40 /- 3!%*6 G 90+ K 1, ;,XX+ 8 -&,/-Y##++0+1 K*!. -3 ;,/&I,&,&*I&*$ ; 3 D IG& ## 2 K, + 39

41 ;$.D2.2L 0 # 13 3 L& ## 021!6= $0<3 &5UJ - U UJ 9[ E #K #,/ + 01 a ## & +!,/ ; +& + -$#! -$.+ L #,/ + D *+ L 45 +& * 9 L #,/ K #,/ *0*10+ + & = ,+& +&=+ * & + 40

42 G #,/ F : #,/ : #,/ +& & F / <& /,.9# :,.9# + # 0[,/ 1. #,/ 9++ &+ + Y$ -Y$2,a -+,&+ E,0 1..& /, * * *& 3,& +& &+&+ & + #,/ +& & UDU #, + 41

43 /= # / /= # 0D+ A1 # 0$1 # # # # 01 # 01 # + # E E= # - # - =0 011, # -. # 2 9 #, #,, #,& + Y # F 0Y$12+ + P; + + J # F 0Y$12+ + ; + + / # / U # /0,1 - # 2 # 8 # + &$, B # &+ + 42

44 , #,$J0+ :1 o I1 o 9 0E1-+E -+ -0,/-Y# #1+&++ -!? I-!-< +, $ - $ - $ & 0+1- < U UJ E #K0L1 a ##!0L1. 0#1 -$#!0#1 L01 * L0:1 0#1 G0:1 9 K0:1 L0#1 $3 ZK F01 U UJ :01 43

45 ,a 0#1 U #0#1 E # / # $3! 8 U UJ. 0#1 $3G,& U UJ E, * - # 0 #1 # #, # E= #0#1 9 # $3#G + U UJ 90 1 K 01 UDU, # 2 # $3##, U UJ + 01 # #0#1 0* L1. # # B #0#1 44

46 $3Z / U UJ / 01 # / # $3G 9 U UJ,.9# :0:1, #0#1 $3G 8 U UJ F :0:1 /= #0#1 # - #, #0#1 01 #0#1 $3# 8 : GN ; + = +,/ L 0-Y#D#+G N1 -+, &1-& &+$ &+ 801 &+ - &- J,/ -&D +- J&+ &+,/, L*,/ :9 & #*,/-Y#+ - &&,/ G1 45

47 ++ & &.EUG- -,/& ,/ +0+&-& & +J+ 2,.9++ +,,.9 & -485 & 901,+,/ 2+ 0#%1& E AB0+1= & /,+- 9b & =+0,b -1&/-#%#!: *2+ -&+ < LLN +; + D - b 8 : -&/- + & ; / & H/-+- %& ++++ M + 2+J

48 & + + +D2$/G.8+ & % 9 & +4 5:-; & & +9+-0K N1- +P& +E& + +& +!5=,+ 01 ;.&;.&, && &<=+= 2 &,+ &8 -, + &+ 2,,/aa + 6-AB -& + +++&.+ */8- #+-/-&+ &+ * :M2 -,+ +8*.*& +*=* +&* */8-4

49 0*-&,*1-/-0J1 & 2+c0+G G1 *+, & 2 8: + 0 ; /-; 0 1& /- 2; ;#3! Z:#! %#+&2+, ; +0*1; -01 ; & & /- + 2&, +& +/-&-+ + = ; +Jd 9+ P& +++0& &+++12+& +++ $ +; && + 48

50 $ % - + +; +B+## -+.Z N. 0+ #1,&AB& A+B $+ 0+#:1 9 & 0+##1-- &- - -&+ - &+ +,! $ %,. & -++ &+3 &&&&0= *&+&&& 9 & 0 &J1+, -++& 01&. 2 &+- 01& : &+. 3&&&&& J& &P&&P01&01&0+ 49

51 0W11&01+& &&+&+&&0 1& + &. + &8+ &; +-& &+-& &&++a&& +& &&2 =&& -+&+2 < 2+ &&+ *+++ +!# 2& 01* $&Ze%, + -$+< -+, 0+..1, Z49 0<& Z152 -$ -$+, +++ &++ 8++B&+! 2+& < <-& - + +< -< 8 & $< &&-++&+& -+-+ &

52 2$K && & 23I &+ & +-# & #$ % 2K-+ &++9< 3+01 && &+ D 51

53 #! -& ++ &+< 01- && +, #1 * *+ % #!#$ & XX- -++< -& 2+ &+ & 2++< + 2+&+,+& #!.; +A & & + 0 +,/-Y- -0+.&#!18+ & +8+ &+ + 2+&3 -+ J +,/-Y <- & +=P& ;, &,&+ * +++ & 52

54 8EABJ #!.=93 -<,/-Y& &<./+++,/-Y-+..V & + ; E+& +-E+& E&.+ * 2 & E =-++E <+& < #!6 2 +-&0+..& ##&:-,/-YD,/-Y%1 B+G + & -& B & EJ01 F&+ & + -+ < 53

55 + B.. 3 9,<, < < & 0<.21. +& && -< -+ XX&+J +.# <- << + &+- +-< , +++ & &=+ =.<- 54

56 9 2 &+ -+ +,- 01& <& && + -+*01 +& - $0 1<9 &+# N ++ +$ -+ +, +<- <+ < ,/-YD,/-Y% -,/.. B && & 9 +, &:ZN$G+2 - #&G:N<< &#%N 1,+XX012+ +I 3,/-Y0 +& +1 -,/-Y+-:&..-+ +,/-Y#,/-Y#-+ 55

57 ,/-Y%+L#-++G N +,/-Y##+ 9++& D$0##8+G # ++.I+ & ; 0+P1& &9 & -&+*XH &&& * & &&

58 - &$&+ ; - +- < D+ + $##+ + < 2+0& +1& && & +& 2+ +&+ M, +. 9 & - +3 &&&,<+ 3+&& 5

59 &&+ AB &+&+ + - E ++-+ E+ 2+,+&0+ 2+ J& 8X <&+ + +, + J + +; 45+& &+-++ Z# * $+&++ &-+ + +, -&+ +, -B0+-+X * & < 58

60 ; + &.+ ; &+ + 8FE,,&. + - R 59

61 D 9+ +, 2 + / & $*, D U.3 ++, ,- 01.<

62 - 2$/ 2 2, +, 2$$ 2 && & , = & = U U U, , & 0 1, ;.01-9,f,/-Y,,, 20P1+ 0$18 < 2 8 < 2+ +& 2 & $8 01 8g g+ 20 & 1 61

63 .. F / / /3 / / * 2 = 0 1 +&.30 J1 9 F 9,.+ *3 * ++ * *,3 * *=,/ 0+1$ &$ *< * 8 8 E E3 E 8 * 0&+ 1 F 2 AB +,++ & +## &#N $,- 62

64 E E E3 +& $, -,4 5 * 01, ++ +& &1 + + & < H $ $= & $ $ + M + + R 8 01 ; * * M &+U# - 3U# - 3:3# #33#< - 3 < 3DD DDD* 63

65 DDD G # [2] Aalberse, R.C Immunologische aspecten van allergie. Natuur en techniek 51-1, pp. D DDD DG DDDDD :1A4% & & D DL % D[N L[-! L1< Q4 44S4I# #&::::G E #F3DD DDDDDN * # # E FII*0 :1&0+0E#Z $ 2 DDF##L!LD DD DD#ZK &&E&.*&&/&&E&U&2&2&E&U&*&+&.& 9++&/ 46/:KG3LGZLG%& 1$ MK LM:%3# 0!1. 64

66 DD Di6=W!L LJW JWW# E./2_& ;&,2,2E-& F;& 0#!Z:1 2 9&-+ &_ F C :.;!* +#4 < D *.6 C + % 4+$ 2_*&+, ZMK3#G 9&-+&_F08#G& :1C:.;! *+#4< D*. 6C+< 01&93# &.3#3#:! $&4.;! C.4, ; 9&9;&&8*&*&*&9;& ; &*$*_8!, ZMK3#:!!h#G #:!#:! -&$&-,0%U # 1& DU./2DDED 0.1 I!& # 4.;! 44 + # 1+0 # &/&;& 3 3DD DDDG # 3DD DD##ZDiiii! # 3DD DD% # I 3DD DU./2DDED LDD 65

67 3DD DDF#ZZD 3DD DDDJ0K ##1 3DDD0K ##1 3DD D;N +0G # 1+0 K1+%D $&; E; & [3] Ek&0 # 3 3DD D D D:# D 66

68 , &+, =& + +, +& + -++M+ <& & &+ 0# 1*+ +, + : - & & + = - & &AB & - +& &, + & +-+ Q-+ 2XX $& =$$ -$ ++ 6

69 Q2 & -+& +&! -/1& +-&,/..& *,..+ &+01& 0B& - 1-+,/[&&$+, &&$ -G$ -G &,/..=-$ ++ $ -$$& C. =$+=$+ & +$- +&AB+& ; + =$. W $+4C. -=$0$1+P AB &++,/./R-+ / -+,/.0*,.1 0 /1-=$-% ++,/[ C. C. $3 #-$&P -AB -$&+$$ P $&+& +-++$ +AB; Z 9B+,/.,/..+ -G-% 68

70 3 #,D $& -+ #-& &, 69

71 3 # 0 C./ &+ &+++ /

72 + C. 4 ## +. C. +.##.. J 4C. 4 4 C./ 10D.4 4 4C. C. D.C. C. # 3 # 1

73 # -. ++, AB*& &+= &.&.&.*&.2&.-- + & G /. ; +,.,, H...* 9 + & 2

74 .2.-.* + & &+.2 &<,;.- J.*, +E.- + &FM; b&0!1g.- & gj# C0%13%%!h%!% D%0.9 0,0 I9$ A# 3

75 & 5# % &&9<+.2-<+ &+&& &&+ $&-.2B- 9 +&.2B0 1,.2,+&+& + &&= DD D; ii -&&<- &L% +- &&* + 010&

76 #&3 Region Reported Genes Strongest SNP-Risk Allele 6p q28 HLA-DQA1, HLA-DQB1 LPP rs a rs a P-value 1 x x q25.33 IL12A rs g 4 x q2 12q q23.3 IL2, IL21 SH2B3 TNFAIP3 rs ? rs65318-g 2 x 10-2 x x q31.2 RGS1 rs g 2 x p q24.3 2q12.1 CCR1, CCR2, CCRL2, CCR3, CCR5, CCR9 ETS1 IL18RAP, IL18R1, IL1RL1, IL1RL2 rs ? rs a 3 x x x q25.3 TAGAP rs a 3 x q p16.1 2q31.3 PTPRK, THEMIS REL, AHSA2 ITGA4, UBE2E3 rs9199-a rs13804-a 3 x x x p36.11 RUNX3 rs80234-g 2 x p q15 10q22.3 PTPN2 BACH2, MAP3K ZMIZ1 rs g rs g 3 x x x q22.3 ICOSLG rs ? 2 x p p22.3 8q24.21 TNFRSF14, MMEL1 CCR4 Intergenic rs g rs a 3 x x x q32.1 Intergenic rs ? 4 x q33.2 2p14 3q13.33 CTLA4, ICOS, CD28 PLEK CD80, KTELC1 rs ? rs ? 6 x x x p13.13 CIITA, SOCS1, CLEC16A rs c 3 x p25.3 Xp22.2 1p36.23 IRF4 TLR, TLR8 PARK, TNFRSF9 rs ? rs29654-? 6 x x x

77 1p q p14.1 NFIA UBE2L3, YDJC FRMD4B rs46534-a rs ? 1 x 10-2 x 10-2 x 10 - p14.1 ELMO1 rs c 2 x 10-14q24.1 1q24.2 3q26.2 ZFP36L1 CD24 Intergenic rs ? rs a 4 x 10-4 x 10-5 x 10-13q14.2 Intergenic rs59985-? x 10-1q q24.3 Intergenic FASLG, TNFSF18, TNFSF4 rs a rs ? 1 x x 10-6 rs a rs a rs a rs a rs86453-? rs a rs a rs ? rs85963-a BRON: Dubois et al Multiple common variants for celiac disease influencing immune gene expression. Nat Genet February 28, q2 3q25.33 KIAA1109, ADAD1 SCHIP1 6q25.3 3p21.31 SLC9A4 FYCO1, CXCR6, XCR1, LTF, RTP3 3p q24.12 GLB1 ATXN2 3q13.33 CDGAP, TMEM39A, PLA1A 3q26.2 MDS1, ARPM1, LRRC34, LRRC31, MYNN rs c rs g rs a rs65318-g 3 x x x x 10 - Toevoegingen 6q23.3 uit: Hunt et al Newly OLIG3 identified genetic risk variants for celiac disease related to the immune response. Nat Genet March 02, q25.3 RSHL2 1p36.23 ERRFI1 12q24.12 CUTL2, BRAP, ALDH2, MAPKAPK5, ERP29, TRAFD1, RPL6, PTPN11, 1p36.32 PANK4, TMEM116, PLCH2 FAM109A 1q q24.1 KIF21B, FLJ399 CACNA1S 2p14 16p13.13 CNRIP3 TNP2 2p16.1 1q21.31 PAPOLG, MAPT, LRRC3A, PEX13, KIAA1841, ARL1, LRRC3A2, USP34, XPO1, ARL1P1, PUS10, NSF, SNORA0 WNT3, WNT9B 6

78 21q22.3 DNMT3L 22q11.21 SDF2L1, CCDC116, RIMBP3C, PI1KAP2 Toevoegingen uit: Gutierrez- Achury. Shared genetics in celiac disease and other immunemediated diseases ongepubliceerd J% / 1 Locatie coeliakie risicogebieden Chr Position SNP LD block Mb gene Previously reported risk variants rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs gene identified HLA-DQ rs rs rs rs Hunt et al paper SH2B3? rs PTPN2? New loci, genome-wide significant evidence Pcombined <5 x rs rs rs rs rs rs rs rs rs

79 rs rs rs rs

80 = /- Q 0* ; -3 2 # /-3 #! Z: #! %# /-3 G Z% %#L:#L :ZG%%#L /, FG ; & ; &,2K $UEU#G & #G 0 1 #!: **2/# # E E #G& % -G 9

81 /-3 K##K#% 3 % #G&:K# % GK&KLK 9 /- Z%G %#: 3 Z!Z!&! Z % &!L 9 /- Z%G %#: 3 #LZ:!!&%ZZ #LZG%Z&%GZ 3 #ZL%&#KG #ZL:L& #G 3 #Z:!&# #Z: &# : 3 #Z:#K&%Z: $$:G #! :# /.G EGZ%#/:# #ZZLG #ZZLG %LGK:Z EFZ $UEU! -GZ %K!L:Z U/ %K!L:Z $UU#% %K!L:Z $UUG 0 & 1Z &! -GZ E ##& # -GZ E *!& # U0$U & L1 01 & #% 01 80

82 #Z:#ZL&GK 3 #!KGG&%KZ #!KG!&#L# 3 L#:: &!:# L#!%&GLK 9 /- L#K L#L /-3 L Z%L#ZG %#L:#L LL!#ZL% #: :GL G E# U. E## G#L/## 8/ E2/ & G, 8#%&!, E 0^1 #.D 9 #G& # YE ; & a U #& # 81

83 ,a E 0^1 Z# a 2* 8:#& #,a #L#0E2/1& %JG# # #G0$:1 ; $ 8#Z& #,/ 2E# *!& # * *#G& # 82

84 # 2b#: F.#%G#, :G b8# ; & ; & ; & * *#G& # ,#&! - $ 01 ; & ; & + 83

85 /-3 # # KZ /- 3#%#K #%#!Z /-3 GG GK /-3 L%:!L%KG GZ:&K! GZ:%&L%: # Z::G ZG 4 5 a U #& # Z# a!#z!!z *GFG K :K# #: # Z# : 22: J +22: 0GDK &1 GLZK:ZG * #Z :K:Z 8# % E.# :E# GLZK:ZG $/G =$ G - U%& # * = I #& # 84

86 G% #&GZ# G%L&: GKZ#&#!% GLZK:ZG.8 GLZK:ZG -% E 0^1 $# 0^1 *!& # *# &! G # $ - U%& # * = I #& # -% 85

87 GL &KKZ L%K!&: K L%LG&K%K 9/- 3L%:! L%KG #%:#&L#! #%G &!#G # : :K&#G! # : L!& K #!Z&!%! # : #K&#% #Z :K:Z % #: # Z# : /2F.$G!#Z!!Z./#%E!#Z!!Z./#%E# - U%& # * = %& % / 3 &G 0-G!-& G 9/G 1 0^1 #% a U #& # Z# a #% 0^1 # a U #& # Z# 86

88 : #!Z&!L #!L%&G!Z # % :&G:: # %KL&GL /-3 GK! GLKZ!#Z!!Z./#E/#!#Z!!Z./#E/ #:!%!# # a * :& # 2I* & # # 0^1 a U #& # Z# a 0^1 /$U/# E! U_8# U %&! J # 0 1! ; & + 4 8

89 5 E: bel be# E# E EK E/ /$U E$: 0^1 ; & ; & 0^1 0 1: # K 0 1 ; & ; & /EE

90 /-3 #L# Z #L#: #Z%# KG L :KZ /-3 #%!KK #%!L #GLGK# E##:#Z: 8$8/# ##G!## $L: E 8G& # / 0^1 * L& # 9 $L: I F F *%& # J G#L: I& # ; ;.. Y $/*. 89

91 /-3 :! :: L /-3 # K! # Z% 3 ##!G:&#G ##!Z%&G%# 3 ##!#%Z&Z%K ##!#:&KKK 3 #%Z%Z#& Z #%%L %&GL #::#G!! : ##Z##L K ##Z##L K ##Z##L K #GLGK# $E.*Z# EG /# G ; & $bk/ % -% F$2/# / F$2/0/$ /1 # 0^1 9 /.* - U%& # * = I #& # 2I* 9$_E / + 90

92 3 #K!&Z L&K:Z #K!&Z#:&% L 3 #K%!!#& :: #K!L#K&#KK #Z%# KG L #Z%# KG L./#,.# 0^1 0^1 * 9.# 0 #& = #1 - U%& # * = / I#%& # -I I#G&! * -L&.EU% $UEU# #, * & % 91

93 G 3 L!#!&#G# L!K!#&Z:G #:#! #:Z% L% LK% #:#K#!L # UE*-G F.##! --#./ Y / U L&! /. F U2E* G 0^1 2 F.##!, * & % # 01, * & % 0:^1 I #& # 92

94 ./# E *!& # $# *# &! G # 0:^1 # I #& # E # *!& # 93

95 L 3 #:&:Z&LK #:&:ZZ&%%,/ -Y#,/-Y#3 :K!K&!KL :LLZ& Z #:#K#!L # #%ZLL% UU./# 0:^1 I #& # E *!& # $# *# &! G # L# 01 UF/ E2/# 2U/%, * &! 2I* 4,/&./#&./#E 5!& % 2I* 4* 5 94

96 $b,.9# U -G&! /,.9# EE$# $ $# EUK 2E b *: 8$,G, -#:&! 4* 5, -#:&! 4* 5,.9#M U -G&! / 4,.9# 5 + I #&! 4 95

97 $/ +5 ;, 8# & # 4* #: = 5 9 I #& # 2I* 49$_E / + F,.9# 0:^1 95 *#%& # /82 4 J 9,/..D...E F 8. ; 5 U -G&! / 4,.9# 5 #K&! 4 96

98 ,/-E 0 1QQ,a a I 5, * &! 2I* 4,/&./#&./#E 5 *#G&! ** 4 5 2* 8:#& # 4,a #L#0E2/1& %JG# # #G0$:15,+ #K& # 4,/ a 9

99 5 9 I #& # 2I* 49$_E / :^1 U *#G& # 4 ZJ J#: 0./#ZE2/15 0 1QQ *#G&! ** 4 5 *, I!& Z 2I* 4E 5,/-E!,/-EK - :& # 4 L#: 98

100 ,/-E# E 0K=R1 0 1 //5 I G&! 4 #:L#J#K 5 F *!& # 4 EL 5 IG& % E 4 $EU#K! 5 $#, I#K& Z 4 F. :K # 5 * 0:^1 I#G&! 4 # 5 99

101 . /= E = I G&! 4 #:L#J#K 5 U %& # 4.U.,#. 5 I#%& # 4,/ = 5, 8#%&! 4, 5 F *#K& Z I 4 100

102 ,/-Y# 5,/.. &-Y # - U%& # * =. F :#& % 4/ J#: #J 5 - :& # 4 L#: //5 + I #&! L# + 101

103 ,/-Y# 9 E I #& # 2I* 9$_E / + 9 I #& % E 3 F/U# I G&! #:L#J#K, I & % 2I* %#: /F.$*.$b * =&..&-Y# - U%& 102

104 * 0^1 F # * = *!& # 9 / E ##& # -GZ / I#%& # I G&! #:L#J#K *#%& # /82 J 103

105 ,/-Y U E F 9,/..D...E F 8. ; I#%& # L#: I #& % E 3 F/U# *#%& # /82 J 9,/..D...E F 8. ; I #& # 104

106 L /-3! %L!## # % LG K, #K& #,/..,/-Y,/-8,/-*,/-*,/-8,/-#,/-#, F L&!,/-,/- E- $# $ *% *!, $ #& + a U #& # Z# 105

107 /-3 #Z!! #%:% /-3 #:Z! #:%#Z /-3 #K!G #K!GK 3 :!#&Z:! G##&GGZ % Z:G :Z%: #Z:% ZG # ::#% $,2*. $EF $# 0:^1 a *# &! G # & &F L!! E##U## E,: 9./.EUG G - U%& # * = 2 2 IG& # / ;& U 106

108 3 #:%#%%&:K# #:% G&GG! :Z%: $U.: U, 0^1 8#& Z & 2 2 IG& # / ;&, *#L& % / - :#& % = & : E 0:^1 F *!& # EL 10

109 3 #K!GKK&K #K!GLL&#%G X /-3 #K!G #K!GK 3 # : %!&ZL # :#K &G:# #Z:% ZG $ #GLGK# /!G 0^1 #& % $U.: LJ: 0^1 ; $ 8#Z& #,/ 2E# 0^1 $ E$ a U #& # Z# a! 0D =1& G, * & % 108

110 Z 3!#:&!!#!L&ZLG /-3! %L!## 3 :L%!:&!L# :ZG%%&%K # % LG K *:FZ L!ZGG!# 2/*8# Z # Y$ * #&! EEY$ :2 3 2E8 E _ I%&! I* - * #& Z F... I 109

111 % #!# #!:Z!Z!L! # % L!% ZL #K KK # 3 % %%&Z! %# ZL&%K X /-3 % L!% ZL #K KK *.# +&*. # a U #& # Z# a 9 Y I L& # LJZ *, $ *!& #. 01 *. #K&! -I I#G&! 110

112 ## #Z%G #Z!! 3 #%:%&LKL #%GKZ&GK: /-3 #Z%G #Z!! /-3 ## #! ###K# ###:: ###:: LK:#Z% * -L&.EU% $UEU# 2$# 2L # 01 0^1 #:G $E9G /$ * $,.$ * _ U#& # / 2$# ;-U_G G& # /8. G& # /8 111

113 # 3 ###%G:&ZK ###%%!&GL :#%GK G. #ZL ZKGL#.U$%# $ J Z E: : #G 9! E-! $Z $$#,9# # -L: :K## b *_/ FE-#:,: *+ *!& % / J 0Y$/1, : - U%& # * = E *!& # 112

114 E, $# 0^1-0^1. 8%& # / U/ 0#!J#:&LJG& #JG& KJ#G1 8##&! *,E2 *# &! G # / *# &! / *# &! U %&! J 113

115 $b =, * & % -, E F ##& # *# &! 8##&! *,E2. 8%& # / U/ 0#!J#:&LJG& #JG& 114

116 #G #L 3 L!KG&:ZK L!L#&GK: /-3 ####:! G%!!L #!%% -# U:L/# /2#L & KJ#G1 & # + :L&:, # a U #& # Z# a #L&. * Y$ U %& #.U.,#. -I I#G&! * -L&.EU% $UEU# *&! 115

117 3 #!Z#& :! ## :&LG 9/- #!%% 8# $# 0^1 Y$ Y$2 *# &! G # # E*#!##K $ ; & E*: $# & % * # E*..$..& =& * 116

118 #% # ## ##:! /-3 #Z:#!# /-3 GGGGGGZ #%!:#Z $ G%#!:%% F8b# *#G& # & $# 0:^1 a 0:^1. *# &! G # I!& % : a / - :& # ; U :& # 2I, + 11

119 3 GKLG&%ZG GKLL &%G! #!%&:Z% #!%G&:K: #! :&Z:! #!Z%&:: G%#!:%%!%G% _-I!%G% 2/: U #&! *I F.& -U9:.8/ $ a I!& % : a _ 01 a U #& # Z# a J +2/:, F U Z& # I 118

120 b #!G&Z:! #!G#&%% #%%K& #! %&G!! 3/- #% #!: K!Z!Z%K $/E% K!Z!Z%K $/EZ K!Z!Z%K, 8#%&!, % Z E #:G*ZL Q, - +/- QQ-+ E /3-01/- - 0-C 1$ P - E3#*,/-Y## - 3,/-Y##2-0G N 1-0C^13& & =+- J 0J1$:.&.XX 5 ;$.D2.42L 50 # 13 3 L ##,/&I,&,&*I&*$4; 53 D 3I& ## 119

121 .H 234 3,+01&&.+ & =J& + + B 120

122 + /+4/5+8 45,/-Y# -& &0-J+1& 0, +2& &+,& + +&+ -+ & ++8EU01 &++AB.45; +&,0,/1 121

123 2234.; /-0 10/-&

124 D DDDc ,+-+,/-Y# *.* - +4J50Y$/B1-4 = Y$/ J & + 4 g; & &++++ & 2&+.03DD D1 123

125 345+B & 3 2$W 2WP 22W= 2W 124

126 6 93 DD. ; -& $ &-2 A B ; +++&- -- &2 +&&-& -& +&& +; & + ; +# # + & & 125

127 3DD D D 3DD D- 3DD DD DD 3DD D D, ; + 6, -+ #&%& #- * 0G1 +0G1 #0# *,&#*2-$&$21 0#N-& *8,1 :0: *&,K1 2Z N 2!LN $2E0# *,&#*2-$&,% &# lde,% 1 2 9= 126

128 ; 0:Zm1-0Z m1 E+ 2E#0+1 #0+1 /0: N & KN 81 ZN &0#N M!lD#K 1 $23GK*$#*2-$03#Kl#NK 1 * - #&K01 - +#&= - -,:0+:1-9# l#= =& - 9 l-&=+# - /K - 9#K l:-+ - /# - # = - GK l& - 9# l0!ln 1&=+&+ - # = - 9 & + - 9Z l0z N1+ - = Z m1-9k l$20e1&: :Zm - 3# l-&l# =&Zl &#l + - $+ - /:Zm 12

129 - * *K #: #=$2 - /#Kl - # - GK - 9Kl - +Kl-#Kl Kl & ## 9 - *9 E 128

130 ? 1. ; 62 +6, & & $ *.+& &+ +. &-, 62+ 6,.&. &+ & * - ; - LF - * - E * - #F * -#0&+1 9 /#,+& 0++&R

131 E 2+& + * +++& + -,+++&++ & & * 2- ; & 8+ &02GK 012 K &++&++ +&+ 130

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis

Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis Initiatief Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES

DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES C.L.A. Pols DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c it* p REACTiES PROMOTOR: PROF.OR. R.T. VAN DE WALLE I DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5GeV/c7r

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

Figuur 2.7. Figuur 2.8

Figuur 2.7. Figuur 2.8 Figuur 2.7 Sterftekansen naar leeftijd en levensverwachting bij geboorte van mannen in Nederland, 1850-2008 (Bron: CBS-bevolkingsstatistiek, bewerkt door NIDI) Figuur 2.8 Sterftekansen naar leeftijd en

Nadere informatie

Waarom is er geen betrouwbare test

Waarom is er geen betrouwbare test Waarom is er geen betrouwbare test voor de ziekte van Lyme? door Niek Haak met dank aan Tom Grier, Alexander Klusman en Theodoor Scheepers illustraties: Marianne Geugjes, Marja Visser en Niek Haak 1 Borrelia

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose Initiatief Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde en Vereniging Artsen

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015 @WORK Personeelsdiensten B.V. Kraaiheide 8 9202 PC Drachten 2014-1438 1ToDrive BV Ekkersrijt 4409 5692 DL Son en Breugel 2013-1315 24 Hours Uitzendorganisatie B.V. Hendrik van Viandenstraat 12 3817 AB

Nadere informatie

Postcode/Plaats Adres Naam

Postcode/Plaats Adres Naam 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Jordaan Apotheek Bv 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek Groenhof 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12'  ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg Stand van zaken Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg Th.B. (Marcel) Twickler, Evelien Hoogstraaten, Anne Q. Reuwer, Loes Singels, Karien Stronks en Marie-Louise

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Wat is een genetische test?

Wat is een genetische test? 12 Wat is een genetische test? Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald

Nadere informatie

Colofon. Uitgever. Richtlijn Vitiligo ISBN: 90-8523-099-3

Colofon. Uitgever. Richtlijn Vitiligo ISBN: 90-8523-099-3 Richtlijn Vitiligo Colofon Richtlijn Vitiligo ISBN: 90-8523-099-3 2006 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 8552 Postbus 20064

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

ACADEMISCH ONDERWIJS ONCOLOGIE en IMMUNOLOGIE

ACADEMISCH ONDERWIJS ONCOLOGIE en IMMUNOLOGIE ACADEMISCH ONDERWIJS ONCOLOGIE en IMMUNOLOGIE 1. Onderwijs ONCOLOGIE 1.1. Bachelor en Master Geneeskunde (VUmc) Zoals in Tabel I en Bijlage I weergegeven, levert CCA/V-ICI een grote bijdrage aan de geneeskundeopleiding

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Mw. E. (Emma) Buurman, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam Mw. drs. C.G.M. (Connie) Erkens (secretaris), arts maatschappij en gezondheid, KNCV

Nadere informatie