Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22"

Transcriptie

1

2 1! ##

3 Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6 Hoofdstuk 1: Algemeen Voedselovergevoeligheid Wat is het verschil tussen voedselallergie en voedselintolerantie? 6 Hoofdstuk 2: Coeliakie Wat voor soort ziekte is coeliakie? Wat zijn gluten? Hoe veroorzaken gluten een afweerreactie bij een coeliakiepatiënt en wat is het gevolg? Hoe word de diagnose vastgesteld? 18 Hoofdstuk 3: onbekend gebied Hoe kan iemand coeliakie ontwikkelen? Wat is de prevalentie van coeliakie? 21 Deel II: Genetica 22 Hoofdstuk 1: Op welke plekken van het menselijk genoom is coeliakie gelokaliseerd? Genen voor HLA-DQ8 en HLA-DQ Overige genen 29 Hoofdstuk 2: Welke ziekten en aandoeningen worden met coeliakie geassocieerd? Symptoomgerelateerde ziekten Associatie op basis van erfelijkheid Relatie met kanker 34 Hoofdstuk 3: Praktische onderzoek Inleiding: Hypothese: Methode: Materiaal Resultaten: Conclusie: Discussie: Reflectie en verloop van het onderzoek: 4 Deel III: Oplossingen 49 Hoofdstuk 1 : Welke behandelingen zijn er nu mogelijk voor coeliakie? 49 Hoofdstuk 2: Welke directe of indirecte behandelingen zijn er mogelijk in de toekomst? 51 Samenvatting & Conclusie 54 Deel I: Algemeen 54 Deel II: Genetica 55 Deel III: Oplossingen 5 Dankwoord 59 Begrippenlijst 60 Bronvermelding 64 2

4 Bijlages 6 Deel I 6 Bijlage 1: Benodigde achtergrond over het immuunsysteem 6 Deel II 5 Bijlage 2: Totaal overzicht CD-kandidaatgenen 5 Bijlage 3: Resultaten PO 9 Bijlage 4: Verdere toelichting Ensembl 120 Overige Bijlages 125 Bijlage 5: Verslag DNA-practicum Universiteit Utrecht 125 Bijlage 6: Gluten in meel Practicum 129 3

5 $#% &* & +&,+ -& -+ &. / *. &. + +& &++ * 6& 62 +6, 6, & : + & & 4

6 ++ & ; &; & < & 9 & =* + 2, + -+ & + 2+6* +2& + $ & 5

7 -+- ++,+, <&, +, &,++! 8 8 & < 8+01 &+ 0& 1 9& & * <&+ * 6!#$ %.< 3 6& &,+ #! &,& -AB+ -+ 6

8 +!!#..+.+AB+ 8 34, & 2++ & & & & , & &+01+,& D !$ < &, E$&.21,+ E & + F+, F + & F++ +2

9 ,01+ & & <01 -+ & & & <& -+ -, <+. & < + -++& H H+ &+ I <. 0+$1; & 8 0J12& - + 8

10 %& + < % *+.#!L: 2&& 0.&..&...&.91+ <+-+ & *& +&+< $ &1, -+ & # # - +3DD DD D 3DD DDJ=D + 9

11 !%# -& -+. <3< M <&+ + <-+& +!,- + ++< +<.2 +:2 & &+ % $ + $ %KN +& & 0 10

12 +1 &O- 0&. +1 $ ++ /$! & 0+1-0# 1& GG% - $ +& F+ & # #! $%! +* ; + +0+##1 + &&! #!#$ % + - && +2 +& %KN +.+& +$ &&& 4$ + + G % ! 01 +M2= 2 0D P & PM 2M+*0+*1M....& 33 Q2=/ -&/= 11

13 +& -+ &&5.AB ,+, <.+ -=& +++ & & 8 +, + & 83&&& +& ++-,+ /$,1 $%,% * * 4 4! ++ +&0 ###0 1 #! * %!$ -+-+ < +!!,+ & 8 &+ &AB. & AB1* 6; <6!$! + +01&+ 12

14 +.+& &+ &. * <&&8 /& =&+= & % 0!$$, + 5 <& +, +0AB 1 6-0R <+& +1 /!1 /$1 2+0$$ &$ , ,/.. $0-G1-$ +#,$ + /1 /51 $&0&

15 081 +0S /91 02*182* + 01& 0$$1$$+ G 2 $$01& -++, L: 3*0 :1 [6]!$, -.T&$UV&.L #& = :- - & 2++&01 - & &, 14

16 ..!$ ++& & +, -+<B,/ +&:.#0:.;!:.<&0+##0 1 V ;,/B9-+ & +,/!$5* 2+& 0-AB & - 2 & +0W=1-4&+ P &+ ++ 4& %AB /1 / #2-& & +2< & <

17 90 1& -+!$8-, +++ 2<&- <&+ &- -+!. 01 &#+, DQ 0W 1 & C 4 C QQQ 01/ 1 /C D! 1 0C E 1 & + & 16

18 QQ 0 0W1 && + & Q F4F B &&& D &,+ - =+ && &+&& 1

19 #!. % -, 3 0# D #: D &< Antilichamenbepaling in het bloed bij coeliakie[9] Test sensitiviteit specificiteit Anti-gliadine antilichamen AGA IgA 50% 98% Anti-gliadine antilichamen AGA IgA 25% 98% Anti-endomysium EMA IgA 81% 99% Anti-transglutaminase antilichamen ATA IgA Antiweefseltransglutaminase TTG 81% &, I 01&+, & & & 18

20 9% +GD G H /D0 1%+ / ###0 1& + ; &.& & & :. 19

21 ! %,X&2 &, , ,/-Y&##1&+ 0&I1*&+ & - 2 & & +; + & I 2+<0+..13&+ * <0.U1V& 8.UV 8++&.UV 2 &+ 8 -/###0 1 20

22 !#$ % -+ & + & +0 1&01R0 1 *++B!#N #N +-01N- &.-+,& &, &+* ++* &./0 / UJ #3KK #%N - #3K N - #3K N + #3G KN #3K G N #3#!% K N #3#! K:N. #3#%G KGN U #3#: ZZN F #3## %!N #3###! N #3Z #G:N ; #3Z 4- ; 2 0#3# 1 2 < +& + < 8 ## &#L 0&2&<& &*81 #3# 0K&LN R12- 21

23 1 % & & -+=& 2 &+ * ; %LN& - & %LN N Y+-&,/-Y#,/-Y#-+ *,..,/-Y,/-Y%-+,/+&,/-YD-Y%&+#+ & 234#45 * *3,/-Y3-Y#Q K-Y#Q,/-Y%3-Y#Q :-Y#Q :! N<,/-Y!%N I+#!%N <, +0XX1+ -,/+..!-,/ -G[$ :1.,/-Y 3V\0+#18+ +,/ 22

24 % :.; -,/-Y#,/-Y#,/,,/ -Y#V,/,/-Y#\ +,/-Y#,/-Y# + - +,/++ -& *: N ++,/-YD%:N 2+,/ 01++ ; 6.,/ Z N ++,/ -Y: -&,/ G * +,/-Y#,/-Y#+ P+&.+- ##K <<+ +MK N

25 !%* E ]-0+1+ * #+&++D #-,/-Y0+ #1-0+G N -1-2,/ -Y,/-Y% - 2-3,/-Y,/-Y%,/-Y,/-Y% 0,/-Y& 1 8 B&.+ 2 / +!2,/-Y%! # &-,/-Y#,/-Y#-+,/+L [21] - +,,/ *,.:,/, G*K L 24

26 $%,/L&0L#1 -+,/& 9++,/*,/B+, M+++ AB,/B+- -+,/& +&G N --,/-Y## -,,/.&I J+*& 2+B +&+- + J +I &+++!J :..,/. +,/ &#!2& $ % & :.;K *4 :.; ;K D:. ;! 2KK 2L$ 2KK 6 $ :.;D 2L$L! -,/-Y#Q : 3,,/-Y#&Q :&,/-Y# 3 C 25

27 $:. %,,/-Y 3 234#!6 - :.; 2L0V1 :.;D 2L!0\1 234#!# - :.; 2L!L 0V1 :.;D 2L!0\1 *K-&-,/ -YK,/ -Y-,/ -YK01&,/-YK 0451$,/-Y 2+,/-Y$,/ -YV\0,/#,/#1$ +++, -Y&+ #3#.+,/-Y #K%L,/-Y + 26

28 %+ ;!;9 ;! M.:.; 2LL N. :.;D 2L!L 0. D;! M.:.; 2LLN. :.;D 2L!L! 0/0.1 +C;9N.:.;D 2L$L!M. :.; 2L$ / &++: &32 ; Q K # ; Q K K ;D Q # ;D Q ;D Q -,/-Y,/-Y#Q K # Q K K,/-Y#Q #Q.-,/-Y.+3 #,/-Y#Q K #Q K K-#,/-Y#Q #Q -# -- #N! N 2

29 ,,/-Y% -Y#Q : -Y#Q : -,/-Y#Q : < :. ; Q :-+G,,/-Y%,/-Y3 # N,/-Y%-< K# #,/-Y#Q K #Q K K-#,/-Y#Q #Q -- #N E%.- 3,/-Y,/-Y%,/-Y,/-Y% 0,/-Y1 F,/ 3,/-Y%-,/-Y.+,/-Y,/-Y% *+,/-Y,/-Y% -,/-Y% Y <,/-Y<,/-Y% -B+,/-YK -0+,/-Y#Q 1 0+2$/ G G $ 28

30 !#! * E +45+-& ++-*/- -& +, ++-+&+,/-Y## *+&,/ -+2,/ - ++ G-+M !8 - $$ &.8 3,, &3 #:!O#:! &#: 9<30#:! 3 6!D$&C*3,&9/ CJA#3$, ++< O$, 3 8+& -,/ 0 1 B$P 29

31 E,/+ +0$/G$1-< + & 3 $ 3./#%E&./#&./# &$$:G&./:E 0,1./#./+&+ $+ & <././# /0$ 1 0$/G&$&,:1 0$U.: & + 1 0E#:1 9<-+0+ % < #0#1&-!$ - *_8!& & K+& * 0 30

32 P1.. * ; &, - +,/4:GN + - -P+ ++=* + & ,LP + Bron [31] 31

33 % I & + &8 ; 68& +*&E& 4- +& <5-,:&./#%E&./# # #Z 5 4*,:+ AB&+<5 ; &++&. + 32

34 #$ % &01&&,+&< ++< &+ 8 #! +, -+&+ +&+.&+&+& + + +& + 8# &0 1-+& +& <+& ++* & <8& 01& + 0-,1& +-&- +&, KN <+ 0.1-, &! N-, 0+.&G1 :;, +&- ++*XH++ * *XH

35 + I +&+&+ I< +< &<+9 #!#.&+&++ &++.& & E0++& 1& 0+P1&+&, +<& & &&&& ++,0+1B G N 9+- & $&+; #!= *,&& 4*< < <8 F + 34

36 ; 6! ; ; - ; 0; 1 +. ; -+ & J J -, +01+Z Z3-J * +=01-2+&$&& --=- = & --+&AB J +&$&- +& % J& + *K P&J $ $$0D$1-+ &+ B+B#: +-+BB B

37 &+< - J0/-12 -J +, /- /- ; / J ; +; ; & - + &; +# =# K0 3DD DZK! %1 9%JQ

38 ; 6. 3 < 6!#, ; +0+1& ++0+&..1 $ +D:< 2 0 &+1+! #/ #&.. 9+ B ; / DD D=1 # 8+3; B6 - *2 - F /-0+&..1 3/-01 /R+ B&2+ 2*+01. G+ 3 #3#! Z: #! %# &# - I04E #1 3

39 3 % - 0+G , /-.+& + + o.#+ 3/D3 & D+&-+ 2+& ,/- -/-+1 92& G :; 6-9XXXX0; 1 33DD D D=6`U o 435 o 945 o - o ,/-& /358 38

40 /- 3!%*6 G 90+ K 1, ;,XX+ 8 -&,/-Y##++0+1 K*!. -3 ;,/&I,&,&*I&*$ ; 3 D IG& ## 2 K, + 39

41 ;$.D2.2L 0 # 13 3 L& ## 021!6= $0<3 &5UJ - U UJ 9[ E #K #,/ + 01 a ## & +!,/ ; +& + -$#! -$.+ L #,/ + D *+ L 45 +& * 9 L #,/ K #,/ *0*10+ + & = ,+& +&=+ * & + 40

42 G #,/ F : #,/ : #,/ +& & F / <& /,.9# :,.9# + # 0[,/ 1. #,/ 9++ &+ + Y$ -Y$2,a -+,&+ E,0 1..& /, * * *& 3,& +& &+&+ & + #,/ +& & UDU #, + 41

43 /= # / /= # 0D+ A1 # 0$1 # # # # 01 # 01 # + # E E= # - # - =0 011, # -. # 2 9 #, #,, #,& + Y # F 0Y$12+ + P; + + J # F 0Y$12+ + ; + + / # / U # /0,1 - # 2 # 8 # + &$, B # &+ + 42

44 , #,$J0+ :1 o I1 o 9 0E1-+E -+ -0,/-Y# #1+&++ -!? I-!-< +, $ - $ - $ & 0+1- < U UJ E #K0L1 a ##!0L1. 0#1 -$#!0#1 L01 * L0:1 0#1 G0:1 9 K0:1 L0#1 $3 ZK F01 U UJ :01 43

45 ,a 0#1 U #0#1 E # / # $3! 8 U UJ. 0#1 $3G,& U UJ E, * - # 0 #1 # #, # E= #0#1 9 # $3#G + U UJ 90 1 K 01 UDU, # 2 # $3##, U UJ + 01 # #0#1 0* L1. # # B #0#1 44

46 $3Z / U UJ / 01 # / # $3G 9 U UJ,.9# :0:1, #0#1 $3G 8 U UJ F :0:1 /= #0#1 # - #, #0#1 01 #0#1 $3# 8 : GN ; + = +,/ L 0-Y#D#+G N1 -+, &1-& &+$ &+ 801 &+ - &- J,/ -&D +- J&+ &+,/, L*,/ :9 & #*,/-Y#+ - &&,/ G1 45

47 ++ & &.EUG- -,/& ,/ +0+&-& & +J+ 2,.9++ +,,.9 & -485 & 901,+,/ 2+ 0#%1& E AB0+1= & /,+- 9b & =+0,b -1&/-#%#!: *2+ -&+ < LLN +; + D - b 8 : -&/- + & ; / & H/-+- %& ++++ M + 2+J

48 & + + +D2$/G.8+ & % 9 & +4 5:-; & & +9+-0K N1- +P& +E& + +& +!5=,+ 01 ;.&;.&, && &<=+= 2 &,+ &8 -, + &+ 2,,/aa + 6-AB -& + +++&.+ */8- #+-/-&+ &+ * :M2 -,+ +8*.*& +*=* +&* */8-4

49 0*-&,*1-/-0J1 & 2+c0+G G1 *+, & 2 8: + 0 ; /-; 0 1& /- 2; ;#3! Z:#! %#+&2+, ; +0*1; -01 ; & & /- + 2&, +& +/-&-+ + = ; +Jd 9+ P& +++0& &+++12+& +++ $ +; && + 48

50 $ % - + +; +B+## -+.Z N. 0+ #1,&AB& A+B $+ 0+#:1 9 & 0+##1-- &- - -&+ - &+ +,! $ %,. & -++ &+3 &&&&0= *&+&&& 9 & 0 &J1+, -++& 01&. 2 &+- 01& : &+. 3&&&&& J& &P&&P01&01&0+ 49

51 0W11&01+& &&+&+&&0 1& + &. + &8+ &; +-& &+-& &&++a&& +& &&2 =&& -+&+2 < 2+ &&+ *+++ +!# 2& 01* $&Ze%, + -$+< -+, 0+..1, Z49 0<& Z152 -$ -$+, +++ &++ 8++B&+! 2+& < <-& - + +< -< 8 & $< &&-++&+& -+-+ &

52 2$K && & 23I &+ & +-# & #$ % 2K-+ &++9< 3+01 && &+ D 51

53 #! -& ++ &+< 01- && +, #1 * *+ % #!#$ & XX- -++< -& 2+ &+ & 2++< + 2+&+,+& #!.; +A & & + 0 +,/-Y- -0+.&#!18+ & +8+ &+ + 2+&3 -+ J +,/-Y <- & +=P& ;, &,&+ * +++ & 52

54 8EABJ #!.=93 -<,/-Y& &<./+++,/-Y-+..V & + ; E+& +-E+& E&.+ * 2 & E =-++E <+& < #!6 2 +-&0+..& ##&:-,/-YD,/-Y%1 B+G + & -& B & EJ01 F&+ & + -+ < 53

55 + B.. 3 9,<, < < & 0<.21. +& && -< -+ XX&+J +.# <- << + &+- +-< , +++ & &=+ =.<- 54

56 9 2 &+ -+ +,- 01& <& && + -+*01 +& - $0 1<9 &+# N ++ +$ -+ +, +<- <+ < ,/-YD,/-Y% -,/.. B && & 9 +, &:ZN$G+2 - #&G:N<< &#%N 1,+XX012+ +I 3,/-Y0 +& +1 -,/-Y+-:&..-+ +,/-Y#,/-Y#-+ 55

57 ,/-Y%+L#-++G N +,/-Y##+ 9++& D$0##8+G # ++.I+ & ; 0+P1& &9 & -&+*XH &&& * & &&

58 - &$&+ ; - +- < D+ + $##+ + < 2+0& +1& && & +& 2+ +&+ M, +. 9 & - +3 &&&,<+ 3+&& 5

59 &&+ AB &+&+ + - E ++-+ E+ 2+,+&0+ 2+ J& 8X <&+ + +, + J + +; 45+& &+-++ Z# * $+&++ &-+ + +, -&+ +, -B0+-+X * & < 58

60 ; + &.+ ; &+ + 8FE,,&. + - R 59

61 D 9+ +, 2 + / & $*, D U.3 ++, ,- 01.<

62 - 2$/ 2 2, +, 2$$ 2 && & , = & = U U U, , & 0 1, ;.01-9,f,/-Y,,, 20P1+ 0$18 < 2 8 < 2+ +& 2 & $8 01 8g g+ 20 & 1 61

63 .. F / / /3 / / * 2 = 0 1 +&.30 J1 9 F 9,.+ *3 * ++ * *,3 * *=,/ 0+1$ &$ *< * 8 8 E E3 E 8 * 0&+ 1 F 2 AB +,++ & +## &#N $,- 62

64 E E E3 +& $, -,4 5 * 01, ++ +& &1 + + & < H $ $= & $ $ + M + + R 8 01 ; * * M &+U# - 3U# - 3:3# #33#< - 3 < 3DD DDD* 63

65 DDD G # [2] Aalberse, R.C Immunologische aspecten van allergie. Natuur en techniek 51-1, pp. D DDD DG DDDDD :1A4% & & D DL % D[N L[-! L1< Q4 44S4I# #&::::G E #F3DD DDDDDN * # # E FII*0 :1&0+0E#Z $ 2 DDF##L!LD DD DD#ZK &&E&.*&&/&&E&U&2&2&E&U&*&+&.& 9++&/ 46/:KG3LGZLG%& 1$ MK LM:%3# 0!1. 64

66 DD Di6=W!L LJW JWW# E./2_& ;&,2,2E-& F;& 0#!Z:1 2 9&-+ &_ F C :.;!* +#4 < D *.6 C + % 4+$ 2_*&+, ZMK3#G 9&-+&_F08#G& :1C:.;! *+#4< D*. 6C+< 01&93# &.3#3#:! $&4.;! C.4, ; 9&9;&&8*&*&*&9;& ; &*$*_8!, ZMK3#:!!h#G #:!#:! -&$&-,0%U # 1& DU./2DDED 0.1 I!& # 4.;! 44 + # 1+0 # &/&;& 3 3DD DDDG # 3DD DD##ZDiiii! # 3DD DD% # I 3DD DU./2DDED LDD 65

67 3DD DDF#ZZD 3DD DDDJ0K ##1 3DDD0K ##1 3DD D;N +0G # 1+0 K1+%D $&; E; & [3] Ek&0 # 3 3DD D D D:# D 66

68 , &+, =& + +, +& + -++M+ <& & &+ 0# 1*+ +, + : - & & + = - & &AB & - +& &, + & +-+ Q-+ 2XX $& =$$ -$ ++ 6

69 Q2 & -+& +&! -/1& +-&,/..& *,..+ &+01& 0B& - 1-+,/[&&$+, &&$ -G$ -G &,/..=-$ ++ $ -$$& C. =$+=$+ & +$- +&AB+& ; + =$. W $+4C. -=$0$1+P AB &++,/./R-+ / -+,/.0*,.1 0 /1-=$-% ++,/[ C. C. $3 #-$&P -AB -$&+$$ P $&+& +-++$ +AB; Z 9B+,/.,/..+ -G-% 68

70 3 #,D $& -+ #-& &, 69

71 3 # 0 C./ &+ &+++ /

72 + C. 4 ## +. C. +.##.. J 4C. 4 4 C./ 10D.4 4 4C. C. D.C. C. # 3 # 1

73 # -. ++, AB*& &+= &.&.&.*&.2&.-- + & G /. ; +,.,, H...* 9 + & 2

74 .2.-.* + & &+.2 &<,;.- J.*, +E.- + &FM; b&0!1g.- & gj# C0%13%%!h%!% D%0.9 0,0 I9$ A# 3

75 & 5# % &&9<+.2-<+ &+&& &&+ $&-.2B- 9 +&.2B0 1,.2,+&+& + &&= DD D; ii -&&<- &L% +- &&* + 010&

76 #&3 Region Reported Genes Strongest SNP-Risk Allele 6p q28 HLA-DQA1, HLA-DQB1 LPP rs a rs a P-value 1 x x q25.33 IL12A rs g 4 x q2 12q q23.3 IL2, IL21 SH2B3 TNFAIP3 rs ? rs65318-g 2 x 10-2 x x q31.2 RGS1 rs g 2 x p q24.3 2q12.1 CCR1, CCR2, CCRL2, CCR3, CCR5, CCR9 ETS1 IL18RAP, IL18R1, IL1RL1, IL1RL2 rs ? rs a 3 x x x q25.3 TAGAP rs a 3 x q p16.1 2q31.3 PTPRK, THEMIS REL, AHSA2 ITGA4, UBE2E3 rs9199-a rs13804-a 3 x x x p36.11 RUNX3 rs80234-g 2 x p q15 10q22.3 PTPN2 BACH2, MAP3K ZMIZ1 rs g rs g 3 x x x q22.3 ICOSLG rs ? 2 x p p22.3 8q24.21 TNFRSF14, MMEL1 CCR4 Intergenic rs g rs a 3 x x x q32.1 Intergenic rs ? 4 x q33.2 2p14 3q13.33 CTLA4, ICOS, CD28 PLEK CD80, KTELC1 rs ? rs ? 6 x x x p13.13 CIITA, SOCS1, CLEC16A rs c 3 x p25.3 Xp22.2 1p36.23 IRF4 TLR, TLR8 PARK, TNFRSF9 rs ? rs29654-? 6 x x x

77 1p q p14.1 NFIA UBE2L3, YDJC FRMD4B rs46534-a rs ? 1 x 10-2 x 10-2 x 10 - p14.1 ELMO1 rs c 2 x 10-14q24.1 1q24.2 3q26.2 ZFP36L1 CD24 Intergenic rs ? rs a 4 x 10-4 x 10-5 x 10-13q14.2 Intergenic rs59985-? x 10-1q q24.3 Intergenic FASLG, TNFSF18, TNFSF4 rs a rs ? 1 x x 10-6 rs a rs a rs a rs a rs86453-? rs a rs a rs ? rs85963-a BRON: Dubois et al Multiple common variants for celiac disease influencing immune gene expression. Nat Genet February 28, q2 3q25.33 KIAA1109, ADAD1 SCHIP1 6q25.3 3p21.31 SLC9A4 FYCO1, CXCR6, XCR1, LTF, RTP3 3p q24.12 GLB1 ATXN2 3q13.33 CDGAP, TMEM39A, PLA1A 3q26.2 MDS1, ARPM1, LRRC34, LRRC31, MYNN rs c rs g rs a rs65318-g 3 x x x x 10 - Toevoegingen 6q23.3 uit: Hunt et al Newly OLIG3 identified genetic risk variants for celiac disease related to the immune response. Nat Genet March 02, q25.3 RSHL2 1p36.23 ERRFI1 12q24.12 CUTL2, BRAP, ALDH2, MAPKAPK5, ERP29, TRAFD1, RPL6, PTPN11, 1p36.32 PANK4, TMEM116, PLCH2 FAM109A 1q q24.1 KIF21B, FLJ399 CACNA1S 2p14 16p13.13 CNRIP3 TNP2 2p16.1 1q21.31 PAPOLG, MAPT, LRRC3A, PEX13, KIAA1841, ARL1, LRRC3A2, USP34, XPO1, ARL1P1, PUS10, NSF, SNORA0 WNT3, WNT9B 6

78 21q22.3 DNMT3L 22q11.21 SDF2L1, CCDC116, RIMBP3C, PI1KAP2 Toevoegingen uit: Gutierrez- Achury. Shared genetics in celiac disease and other immunemediated diseases ongepubliceerd J% / 1 Locatie coeliakie risicogebieden Chr Position SNP LD block Mb gene Previously reported risk variants rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs gene identified HLA-DQ rs rs rs rs Hunt et al paper SH2B3? rs PTPN2? New loci, genome-wide significant evidence Pcombined <5 x rs rs rs rs rs rs rs rs rs

79 rs rs rs rs

80 = /- Q 0* ; -3 2 # /-3 #! Z: #! %# /-3 G Z% %#L:#L :ZG%%#L /, FG ; & ; &,2K $UEU#G & #G 0 1 #!: **2/# # E E #G& % -G 9

81 /-3 K##K#% 3 % #G&:K# % GK&KLK 9 /- Z%G %#: 3 Z!Z!&! Z % &!L 9 /- Z%G %#: 3 #LZ:!!&%ZZ #LZG%Z&%GZ 3 #ZL%&#KG #ZL:L& #G 3 #Z:!&# #Z: &# : 3 #Z:#K&%Z: $$:G #! :# /.G EGZ%#/:# #ZZLG #ZZLG %LGK:Z EFZ $UEU! -GZ %K!L:Z U/ %K!L:Z $UU#% %K!L:Z $UUG 0 & 1Z &! -GZ E ##& # -GZ E *!& # U0$U & L1 01 & #% 01 80

82 #Z:#ZL&GK 3 #!KGG&%KZ #!KG!&#L# 3 L#:: &!:# L#!%&GLK 9 /- L#K L#L /-3 L Z%L#ZG %#L:#L LL!#ZL% #: :GL G E# U. E## G#L/## 8/ E2/ & G, 8#%&!, E 0^1 #.D 9 #G& # YE ; & a U #& # 81

83 ,a E 0^1 Z# a 2* 8:#& #,a #L#0E2/1& %JG# # #G0$:1 ; $ 8#Z& #,/ 2E# *!& # * *#G& # 82

84 # 2b#: F.#%G#, :G b8# ; & ; & ; & * *#G& # ,#&! - $ 01 ; & ; & + 83

85 /-3 # # KZ /- 3#%#K #%#!Z /-3 GG GK /-3 L%:!L%KG GZ:&K! GZ:%&L%: # Z::G ZG 4 5 a U #& # Z# a!#z!!z *GFG K :K# #: # Z# : 22: J +22: 0GDK &1 GLZK:ZG * #Z :K:Z 8# % E.# :E# GLZK:ZG $/G =$ G - U%& # * = I #& # 84

86 G% #&GZ# G%L&: GKZ#&#!% GLZK:ZG.8 GLZK:ZG -% E 0^1 $# 0^1 *!& # *# &! G # $ - U%& # * = I #& # -% 85

87 GL &KKZ L%K!&: K L%LG&K%K 9/- 3L%:! L%KG #%:#&L#! #%G &!#G # : :K&#G! # : L!& K #!Z&!%! # : #K&#% #Z :K:Z % #: # Z# : /2F.$G!#Z!!Z./#%E!#Z!!Z./#%E# - U%& # * = %& % / 3 &G 0-G!-& G 9/G 1 0^1 #% a U #& # Z# a #% 0^1 # a U #& # Z# 86

88 : #!Z&!L #!L%&G!Z # % :&G:: # %KL&GL /-3 GK! GLKZ!#Z!!Z./#E/#!#Z!!Z./#E/ #:!%!# # a * :& # 2I* & # # 0^1 a U #& # Z# a 0^1 /$U/# E! U_8# U %&! J # 0 1! ; & + 4 8

89 5 E: bel be# E# E EK E/ /$U E$: 0^1 ; & ; & 0^1 0 1: # K 0 1 ; & ; & /EE

90 /-3 #L# Z #L#: #Z%# KG L :KZ /-3 #%!KK #%!L #GLGK# E##:#Z: 8$8/# ##G!## $L: E 8G& # / 0^1 * L& # 9 $L: I F F *%& # J G#L: I& # ; ;.. Y $/*. 89

91 /-3 :! :: L /-3 # K! # Z% 3 ##!G:&#G ##!Z%&G%# 3 ##!#%Z&Z%K ##!#:&KKK 3 #%Z%Z#& Z #%%L %&GL #::#G!! : ##Z##L K ##Z##L K ##Z##L K #GLGK# $E.*Z# EG /# G ; & $bk/ % -% F$2/# / F$2/0/$ /1 # 0^1 9 /.* - U%& # * = I #& # 2I* 9$_E / + 90

92 3 #K!&Z L&K:Z #K!&Z#:&% L 3 #K%!!#& :: #K!L#K&#KK #Z%# KG L #Z%# KG L./#,.# 0^1 0^1 * 9.# 0 #& = #1 - U%& # * = / I#%& # -I I#G&! * -L&.EU% $UEU# #, * & % 91

93 G 3 L!#!&#G# L!K!#&Z:G #:#! #:Z% L% LK% #:#K#!L # UE*-G F.##! --#./ Y / U L&! /. F U2E* G 0^1 2 F.##!, * & % # 01, * & % 0:^1 I #& # 92

94 ./# E *!& # $# *# &! G # 0:^1 # I #& # E # *!& # 93

95 L 3 #:&:Z&LK #:&:ZZ&%%,/ -Y#,/-Y#3 :K!K&!KL :LLZ& Z #:#K#!L # #%ZLL% UU./# 0:^1 I #& # E *!& # $# *# &! G # L# 01 UF/ E2/# 2U/%, * &! 2I* 4,/&./#&./#E 5!& % 2I* 4* 5 94

96 $b,.9# U -G&! /,.9# EE$# $ $# EUK 2E b *: 8$,G, -#:&! 4* 5, -#:&! 4* 5,.9#M U -G&! / 4,.9# 5 + I #&! 4 95

97 $/ +5 ;, 8# & # 4* #: = 5 9 I #& # 2I* 49$_E / + F,.9# 0:^1 95 *#%& # /82 4 J 9,/..D...E F 8. ; 5 U -G&! / 4,.9# 5 #K&! 4 96

98 ,/-E 0 1QQ,a a I 5, * &! 2I* 4,/&./#&./#E 5 *#G&! ** 4 5 2* 8:#& # 4,a #L#0E2/1& %JG# # #G0$:15,+ #K& # 4,/ a 9

99 5 9 I #& # 2I* 49$_E / :^1 U *#G& # 4 ZJ J#: 0./#ZE2/15 0 1QQ *#G&! ** 4 5 *, I!& Z 2I* 4E 5,/-E!,/-EK - :& # 4 L#: 98

100 ,/-E# E 0K=R1 0 1 //5 I G&! 4 #:L#J#K 5 F *!& # 4 EL 5 IG& % E 4 $EU#K! 5 $#, I#K& Z 4 F. :K # 5 * 0:^1 I#G&! 4 # 5 99

101 . /= E = I G&! 4 #:L#J#K 5 U %& # 4.U.,#. 5 I#%& # 4,/ = 5, 8#%&! 4, 5 F *#K& Z I 4 100

102 ,/-Y# 5,/.. &-Y # - U%& # * =. F :#& % 4/ J#: #J 5 - :& # 4 L#: //5 + I #&! L# + 101

103 ,/-Y# 9 E I #& # 2I* 9$_E / + 9 I #& % E 3 F/U# I G&! #:L#J#K, I & % 2I* %#: /F.$*.$b * =&..&-Y# - U%& 102

104 * 0^1 F # * = *!& # 9 / E ##& # -GZ / I#%& # I G&! #:L#J#K *#%& # /82 J 103

105 ,/-Y U E F 9,/..D...E F 8. ; I#%& # L#: I #& % E 3 F/U# *#%& # /82 J 9,/..D...E F 8. ; I #& # 104

106 L /-3! %L!## # % LG K, #K& #,/..,/-Y,/-8,/-*,/-*,/-8,/-#,/-#, F L&!,/-,/- E- $# $ *% *!, $ #& + a U #& # Z# 105

107 /-3 #Z!! #%:% /-3 #:Z! #:%#Z /-3 #K!G #K!GK 3 :!#&Z:! G##&GGZ % Z:G :Z%: #Z:% ZG # ::#% $,2*. $EF $# 0:^1 a *# &! G # & &F L!! E##U## E,: 9./.EUG G - U%& # * = 2 2 IG& # / ;& U 106

108 3 #:%#%%&:K# #:% G&GG! :Z%: $U.: U, 0^1 8#& Z & 2 2 IG& # / ;&, *#L& % / - :#& % = & : E 0:^1 F *!& # EL 10

109 3 #K!GKK&K #K!GLL&#%G X /-3 #K!G #K!GK 3 # : %!&ZL # :#K &G:# #Z:% ZG $ #GLGK# /!G 0^1 #& % $U.: LJ: 0^1 ; $ 8#Z& #,/ 2E# 0^1 $ E$ a U #& # Z# a! 0D =1& G, * & % 108

110 Z 3!#:&!!#!L&ZLG /-3! %L!## 3 :L%!:&!L# :ZG%%&%K # % LG K *:FZ L!ZGG!# 2/*8# Z # Y$ * #&! EEY$ :2 3 2E8 E _ I%&! I* - * #& Z F... I 109

111 % #!# #!:Z!Z!L! # % L!% ZL #K KK # 3 % %%&Z! %# ZL&%K X /-3 % L!% ZL #K KK *.# +&*. # a U #& # Z# a 9 Y I L& # LJZ *, $ *!& #. 01 *. #K&! -I I#G&! 110

112 ## #Z%G #Z!! 3 #%:%&LKL #%GKZ&GK: /-3 #Z%G #Z!! /-3 ## #! ###K# ###:: ###:: LK:#Z% * -L&.EU% $UEU# 2$# 2L # 01 0^1 #:G $E9G /$ * $,.$ * _ U#& # / 2$# ;-U_G G& # /8. G& # /8 111

113 # 3 ###%G:&ZK ###%%!&GL :#%GK G. #ZL ZKGL#.U$%# $ J Z E: : #G 9! E-! $Z $$#,9# # -L: :K## b *_/ FE-#:,: *+ *!& % / J 0Y$/1, : - U%& # * = E *!& # 112

114 E, $# 0^1-0^1. 8%& # / U/ 0#!J#:&LJG& #JG& KJ#G1 8##&! *,E2 *# &! G # / *# &! / *# &! U %&! J 113

115 $b =, * & % -, E F ##& # *# &! 8##&! *,E2. 8%& # / U/ 0#!J#:&LJG& #JG& 114

116 #G #L 3 L!KG&:ZK L!L#&GK: /-3 ####:! G%!!L #!%% -# U:L/# /2#L & KJ#G1 & # + :L&:, # a U #& # Z# a #L&. * Y$ U %& #.U.,#. -I I#G&! * -L&.EU% $UEU# *&! 115

117 3 #!Z#& :! ## :&LG 9/- #!%% 8# $# 0^1 Y$ Y$2 *# &! G # # E*#!##K $ ; & E*: $# & % * # E*..$..& =& * 116

118 #% # ## ##:! /-3 #Z:#!# /-3 GGGGGGZ #%!:#Z $ G%#!:%% F8b# *#G& # & $# 0:^1 a 0:^1. *# &! G # I!& % : a / - :& # ; U :& # 2I, + 11

119 3 GKLG&%ZG GKLL &%G! #!%&:Z% #!%G&:K: #! :&Z:! #!Z%&:: G%#!:%%!%G% _-I!%G% 2/: U #&! *I F.& -U9:.8/ $ a I!& % : a _ 01 a U #& # Z# a J +2/:, F U Z& # I 118

120 b #!G&Z:! #!G#&%% #%%K& #! %&G!! 3/- #% #!: K!Z!Z%K $/E% K!Z!Z%K $/EZ K!Z!Z%K, 8#%&!, % Z E #:G*ZL Q, - +/- QQ-+ E /3-01/- - 0-C 1$ P - E3#*,/-Y## - 3,/-Y##2-0G N 1-0C^13& & =+- J 0J1$:.&.XX 5 ;$.D2.42L 50 # 13 3 L ##,/&I,&,&*I&*$4; 53 D 3I& ## 119

121 .H 234 3,+01&&.+ & =J& + + B 120

122 + /+4/5+8 45,/-Y# -& &0-J+1& 0, +2& &+,& + +&+ -+ & ++8EU01 &++AB.45; +&,0,/1 121

123 2234.; /-0 10/-&

124 D DDDc ,+-+,/-Y# *.* - +4J50Y$/B1-4 = Y$/ J & + 4 g; & &++++ & 2&+.03DD D1 123

125 345+B & 3 2$W 2WP 22W= 2W 124

126 6 93 DD. ; -& $ &-2 A B ; +++&- -- &2 +&&-& -& +&& +; & + ; +# # + & & 125

127 3DD D D 3DD D- 3DD DD DD 3DD D D, ; + 6, -+ #&%& #- * 0G1 +0G1 #0# *,&#*2-$&$21 0#N-& *8,1 :0: *&,K1 2Z N 2!LN $2E0# *,&#*2-$&,% &# lde,% 1 2 9= 126

128 ; 0:Zm1-0Z m1 E+ 2E#0+1 #0+1 /0: N & KN 81 ZN &0#N M!lD#K 1 $23GK*$#*2-$03#Kl#NK 1 * - #&K01 - +#&= - -,:0+:1-9# l#= =& - 9 l-&=+# - /K - 9#K l:-+ - /# - # = - GK l& - 9# l0!ln 1&=+&+ - # = - 9 & + - 9Z l0z N1+ - = Z m1-9k l$20e1&: :Zm - 3# l-&l# =&Zl &#l + - $+ - /:Zm 12

129 - * *K #: #=$2 - /#Kl - # - GK - 9Kl - +Kl-#Kl Kl & ## 9 - *9 E 128

130 ? 1. ; 62 +6, & & $ *.+& &+ +. &-, 62+ 6,.&. &+ & * - ; - LF - * - E * - #F * -#0&+1 9 /#,+& 0++&R

131 E 2+& + * +++& + -,+++&++ & & * 2- ; & 8+ &02GK 012 K &++&++ +&+ 130

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Gemeente Teylingen AANDUIDINGEN DUBBELBESTEMMINGEN BESTEMMINGEN /1/R1. zaaknummer /1/R1. Bestemmingsplan 'Kom Warmond 2009'

Gemeente Teylingen AANDUIDINGEN DUBBELBESTEMMINGEN BESTEMMINGEN /1/R1. zaaknummer /1/R1. Bestemmingsplan 'Kom Warmond 2009' DUIDI Kl ggv xl lg, g k SI v gc DULSI c pgzc Plg Dlplg gg uvlk Hgcgg ucu Kpplk Ov (ug) jzggvg v(v) v() v(g) () D() (v) () (p) lg, g ffcg uj uu luu vzg Sup v g Pv v D jf jf uvzg g Lg lcgz Slp gug clg jzggvg

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar?

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar? V g b, j? Iu Ig 5 Lg 4 g z 6 j - 8 j O- 10 j - 12 j - 14 j - Zu 16 j Z D 18 j Zu- 20 2 j Vb Dy Vg 3 T ug gz b: g fb (y u-fp, DIP) bj p. Ig Lg gg DV bj b DIP D Vg Vy Afbu jgg ( 2014) P pg p f Bj f Bzugg

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

Samenvatting In deel 2 onderzoeken we twee enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van gluten in de darmholte.

Samenvatting In deel 2 onderzoeken we twee enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van gluten in de darmholte. Coeliakie is een complexe, multifactoriële genetische aandoening die vóórkomt bij ongeveer 1% van de bevolking. Een genetische gevoeligheid voor coeliakie houdt voor patiënten in dat zij niet een normaal

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

ONDERLINGE FRUITTELERS HAGELVERZEKERING

ONDERLINGE FRUITTELERS HAGELVERZEKERING .flk.l DE R. 1/ DE D lk v v M Pl. D lk v 2.65 fl l Blë. Offël k Pf Rjk v D j l Vk H l v Pf Rjk k. D ffël v k O, C, PPO l Pf Rjk v kkl. D v v v f zj zljk v v k. D zj k j fl z Pf Rjk z v k kkl é v l f. H

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin DII 1 Fl HET INSPIRATIE MAGAZINE VAN THE FLAGSTONE COMPANY WINKELPRIJS 4,95 Op h f b wm mplk? Spl Fl Np Gp D p. W v! D Méé é j ch Ik vl v. D f v w m. IK HEB EEN PASSIE VOOR STENEN EN NATUURLIJKE PRODUCTEN

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN)

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN) TIGA UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) GT I Af GG (I:.IO.189.2012000013-VA01) : 2013 : TOICTIG 3 I f 1 I... 5 1.1 A... 5 1.2... 6 1.3 z... 6 1.4... 7 1.5... 7 1.6 V ()... 8 1.7 Oz...

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

Overzicht televisies geschikt voor CI+ CAM

Overzicht televisies geschikt voor CI+ CAM Overzicht televisies geschikt voor CI+ CAM Onderstaand overzicht bevat alle televisies met typenummer en softwareversie van het merk LG die geschikt zijn voor een CI+ CAM module. LG LG 2009 32LH3300 V1.00.30

Nadere informatie

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen esidentie Plannen Verkoop tonos Construct BVB Hanswijkvaart 51 2800 Mechelen 0477 72 50 38 info@stonosconstructbe HZ L I D I UW I B CH L U M I - G M KLV DI W U I L IJ P BC K BL L I V P Z DP V DP Z PLI

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

*+,++*-,+.-,/0. 6 5!!((6 5 7

*+,++*-,+.-,/0. 6 5!!((6 5 7 ! #) 12 4&5 "#$%"&' ((& *+,++*-,+.-,/0. *+,3.. 6 5 6 5!!((6 5 7 53 !"!" #! $ %" &' ( * %! / / 0 +! ## $ ) * "' #.* 8&5( *0. 9(!5( 5( *0.0 (5(5 *... &(!( *,., (!:& *,.3 ;!( *3 +, #(,* */, 9 *

Nadere informatie

Dutch Summary. Samenvatting

Dutch Summary. Samenvatting Dutch Summary Samenvatting 168 Samenvatting Ongeveer 1 op de 100 mensen kan geen pasta, brood of koekjes eten, omdat ze lijden aan de ziekte coeliakie. Coeliakie wordt veroorzaakt door een van de meest

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Laatste onwikkelingen in de diagnose van coeliakie.. Blijft een dundarmbiopt noodzakelijk?

Laatste onwikkelingen in de diagnose van coeliakie.. Blijft een dundarmbiopt noodzakelijk? Laatste onwikkelingen in de diagnose van coeliakie.. Blijft een dundarmbiopt noodzakelijk? Dr E De Greef Kindergastroenterologie UZ Brussel www.pedigastro.com Vlaamse Coeliakie Vereniging Malle 2011 Overzicht

Nadere informatie

RM/900/M Cilinders in zware uitvoering

RM/900/M Cilinders in zware uitvoering RM/900/M Cilinders in zware uitvoering Dubbelwerkend, Ø 1 1/4... 14 Ideaal voor een ruim scala aan industriële toepassingen Uitgebreide reeks bevestigingen Sterk, betrouwbaar, lang beproefd ontwerp TECHNISCHE

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Charlotte Penders 313548 Leeuwarden, NHL Hogeschool Begeleiders: Mats Elzinga Wilma Ritsema Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basis

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0758 Ericapark 20 6721GJ Bennekom W0799 Lijsterbeslaan 6 6721CW Bennekom het uitbreiden van een seniorenwoning het bouwen van een woning

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32 33,19 80.1000-33 33,19 80.1000-34 33,60 80.1000-36 38,39

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

TOP SECRET WISKUNDE AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE TECHNIEK

TOP SECRET WISKUNDE AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE TECHNIEK Ecf kk TOP SECRET WISKUNDE AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE TECHNIEK Kk c Cf D cf kk w Tc, V -c wc c Mc. Tc c V wc c c. W zc! Tc k wk w k c f. M zc w. Cck k www.. k zf k. V f : www.c.. H Tc - Tc - 00 A c. H cf

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen Glhbjpl 2016-2017 A: J. l Dpl 1 1971EN Vl 0255 567382 jl@vl.l b 2016 INHOUD 1 DOEL EN UITGANGSPUNT GLADHEIDBESTRIJDING... 3 2 STROOIROUTE... 3 2.1 S lc... 3 2.2 D bj x ()... 3 2.3 D bj vz h... 3 2.4 Af

Nadere informatie

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Juni 2009 Beste partner, U gaat aan de slag met de huisstijl van Hoogeveen. In deze richtlijnen ziet u hoe dat kan. Deze richtlijnen zijn

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Alle oorzaken Minder dan 5 jaar 573 0 324 249 Van 1 tot 4 jaar 86 0 48 38 Minder dan 28 dagen 335 0 193 142 Minder dan 7 dagen 254 0 143 111 Minder dan 1 dag 133 0 79

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap Artikelnummer Bruto Artikelnummer Bruto Artikelnummer Bruto 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Post HBO cursus Nederlandse Vereniging van Dietisten 1 oktober 2012. Peter J. Wahab MDL arts Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Post HBO cursus Nederlandse Vereniging van Dietisten 1 oktober 2012. Peter J. Wahab MDL arts Rijnstate Ziekenhuis Arnhem Post HBO cursus Nederlandse Vereniging van Dietisten 1 oktober 2012 Peter J. Wahab MDL arts Rijnstate Ziekenhuis Arnhem Coeliakie is een ziekte die voornamelijk bij kinderen voorkomt. Stellingen Coeliakie

Nadere informatie

Stellingen. Stellingen 2. Post HBO cursus Nederlandse Vereniging van Dietisten 1 oktober 2012

Stellingen. Stellingen 2. Post HBO cursus Nederlandse Vereniging van Dietisten 1 oktober 2012 Tropical Sprue Post HBO cursus Nederlandse Vereniging van Dietisten 1 oktober 2012 Peter J. Wahab MDL arts Rijnstate Ziekenhuis Arnhem Non tropical sprue Gee - Herter s disease Idiopathic Steatorrhea?

Nadere informatie

COLOFON. Deze brochure kan je gratis verkrijgen in GC de Kam en downloaden via GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem.

COLOFON. Deze brochure kan je gratis verkrijgen in GC de Kam en downloaden via GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem. CLF C L F 2 amenstelling en redactie Vormgeving Verantwoordelijke uitgever GC de Kam & portraad Wezembeek-ppem strid Van de ompele rne Knaepen, stafmedewerker jeugd en sport. GC de Kam, Beekstraat 172,

Nadere informatie

De Stelling van Pascal Inhoud

De Stelling van Pascal Inhoud De Stelling van Pascal Inhoud 1 Inleiding De stelling van Pascal voor een cirkel en ellips 3 De stelling van Pascal voor hyperbolen en parabolen 4 De stelling van Pappus 5 Een bewijs van Jan van IJzeren

Nadere informatie

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario ! "# $ %&'(&&) De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario * +, *, -$'' ' * (&&( (&&).(&&/ 0 1 (&&) downloaden 2 '* % 2 / ( $ ** " (% $ 3 (%% ' 3 (%( 4* 3 (%) ** ' %% (%/ $ * (&&) (&&/ %%

Nadere informatie

37th International trade fair for building machines 6 10 SEPTEMBER KORTRIJK XPO at MATEXPO. boost YOUR BRAND

37th International trade fair for building machines 6 10 SEPTEMBER KORTRIJK XPO at MATEXPO. boost YOUR BRAND 37 Il f f bulg mc 6 10 SEPTEMBER KORTRIJK XPO WWW.MATEXPO.COM b YOUR BRAND MATEXPO T R HA ALGEMENE VISIBILITEIT k B g l w u v wg k D Hl 5 Vwf x vbl MATEXPO MATEXPO è f v ml Blux. I 2015 mc w um 39.000

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Goniometrie

Hoofdstuk 7 Goniometrie V-1a 4 Voorkennis 5 C A 5 m B C = 10 5 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-2a 76 14 K m L d M = 10 14 76 = 90 L 0 De rehthoeksn zijn de n LM en KM. De langste is KL. d LM = 0 KM = 16 KL = 900 256 +

Nadere informatie