de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor"

Transcriptie

1 Thema: Klaar voor de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat 30ste jaargang eerste kwartaal maart 2015 personeelsmagazine

2 Secretaris-generaal Leon van Halder, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op het ministerie, begint 1 april als voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc. Minister Schippers prijst hem nog een keer. Leon van Halder is iemand die mensen voor zich weet te winnen. Hij stelt vragen en brengt een persoonlijke noot in het gesprek. Als mensen zijn kamer uitlopen in de overtuiging dat het daar geboren plan hun eigen idee was, onderschatten ze de strategische onderhandelaar die hij is. Die eigenschap was een belangrijke basis voor de bestuurlijke akkoorden die VWS samen met het veld heeft kunnen sluiten. Zijn energie is onuitputtelijk en hij voert gesprekken op alle tijdstippen van de dag. Lukt het niet in één keer, dan laat hij het idee even sudderen en komt hij er later op terug. Zo kunnen we nu echt een slag maken in de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Zijn hart ligt in de cure, maar hij stelde het met gemak open voor de care, sport en andere onderwerpen van VWS. Een departement waar we wel eens wat trotser op mogen zijn, zoals hij vaak zegt. Hij bezocht zo n beetje alle directies toen hij secretaris-generaal werd. Dat tekent hem. Zelf de mensen ontmoeten. Zelf zijn oor te luister leggen. Weten waar het over gaat. Tot in zijn haarvaten gemotiveerd. En hij weet hoe je successen moet vieren. Op z n Brabants; met elkaar en met koffie en gebak, ook in de buitendiensten. Bij het Radboudumc weten ze wie ze in huis halen. Een topbestuurder en een bevlogen mens. Ik ben wel benieuwd of we straks meer informatie kunnen krijgen over de precieze besteding van het academisch component! Leon, veel succes met deze mooie stap. Edith Schippers Minister VWS Artikelsnelcode 15#011 2 Diagonaal eerste kwartaal 2015

3 Thema: Klaar voor de Toekomst 30ste jaargang eerste kwartaal maart Laura en Fransien over de Toekomst van VWS 8 sg Leon van Halder vertrekt naar Radboudumc 10 VWS-Medewerkersdag 31 maart: Klaar voor de Toekomst 12 Radboudumc internist Reinout van Crevel 18 Hans van der Loo vs. Gerda Quak niet vinken maar vonken 22 OP DE COVER: Op de voorgrond Laura van Gent (projectleider VWS-Medewerkersdag). Op de achtergrond de leden van de projectgroep VWS-Medewerkersdag, vlnr: Marc Fakkel, Marijke Heuff, Frederique van de Poll, Rein Jonkman, Lucy Aarnink, Anke van der Heul, Barbara Kuethe, Wendy Hazebroek, Diana Visser, Rosé Bastiaan, Dave Kumpe en Corriene Vijver van de Pas. FOTO: René Verleg COLOFON Diagonaal en vws#dia zijn de crossmediale personeelsmagazines van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoofdredactie Rob Langeveld Eindredactie Douwe Anne Verbrugge Redactie Adriaan Duivesteijn, Hester Halfweeg, Demi Kleinmeulman en Gean Ockels Klankbordgroep Judith Haasbroek, Nico van Santen, Paul Schulpen en Marjolein van der Velde Vragen, opmerkingen, ingezonden brieven? Redactie, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, telefoon: (070) , Secretariaat telefoon (070) Overname van tekst is mogelijk na overleg met de redactie Vormgeving Druk Xerox/OBT Pensioen of uit dienst en de Diagonaal blijven ontvangen? Geef het door: 3

4 Ik-acties VWS ers uit alle geledingen hebben gehoor gegeven aan de oproep om met Ik-acties bij te dragen aan Klaar voor de Toekomst. Een aantal van hen verzorgt daarover ook een workshop tijdens de VWS-Medewerkersdag: Katja Mur, directeur MEVA Ik-actie: mailmanieren voor VWS Mijn Ik-actie is eigenlijk een Wij-actie. Want we hebben het met z n vieren opgepakt. We vinden het hoog tijd om de -spam binnen VWS te beperken. Onze motivatie komt uit onze eigen tegenzin tegen de vele, vaak overbodige mails en vooral cc s. We zijn ervan overtuigd dat wij een stuk minder efficiënt werken door hoe wij nu allemaal met onze omgaan. Daardoor lekt er energie. Het gaat ook ten koste van geconcentreerd werken. En collega s hebben het gevoel dat ze altijd snel moeten reageren, ook s avonds. Daarom willen we de -spam beperken, door de mailverwachtingen te managen. Mailmanieren voor VWS dus. Die zijn straks niet meer weg te denken! Henning Wenker, projectleider Interim Beleidspool Ik-actie: resultaatgericht werken Bij VWS kunnen we meer resultaatgericht werken. Althans, dat komt naar voren uit Klaar voor de Toekomst, het MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek, red.) en de Ik-acties van enkele managers. Ik ben hierover met diverse VWS ers in gesprek gegaan. Men vindt dat er binnen VWS, soms, een pak jij dit even op -cultuur heerst. Dit leidt tot onnodig werk, tegenvallende resultaten en frustratie. Ik ben ervan overtuigd dat managers en medewerkers dit kunnen voorkomen door vóóraf elkaar de juiste vragen te stellen. Om ze hierbij te ondersteunen heb ik samen met collega s concrete tools ontwikkeld. Tijdens de VWS-Medewerkersdag geef ik een interactieve workshop over dit thema en deel ik deze tools uit. Mariken Leurs, plaatsvervangend directeur Sport Ik-actie: de Broedplaats Tijdens de Managementconferentie daagden we elkaar uit tot nieuwe vergezichten. De energie die daar heerste, wil ik verder brengen. Zo ontstond het idee om een Broedplaats op te richten. Om maandelijks soortgelijke gesprekken te kunnen voeren, dwars door de organisatie heen. Inmiddels hebben we zo n 15 managers die in wisselende samenstelling maandelijks met elkaar in gesprek gaan. Erg inspirerend! Net zoals de terugkoppelingen met de sg en de lunch met Bestuursraad en directeuren over flexibele inzet van ons allen. Nog leuk om te melden: door de mobiliteit van betrokken managers kennen we inmiddels ook deelname vanuit het CIBG en de IGZ. 4 Diagonaal eerste kwartaal 2015

5 Wist je dat de VWS-Medewerkersdag 2015 op dinsdag 31 maart wordt gehouden in de Fokker Terminal in Den Haag? het thema van de VWS-Medewerkersdag Klaar voor de Toekomst is? op de VWS-Medewerkersdag VWS ers workshops geven aan VWS ers? je zowel met bus (26 en 28) als fiets naar de Fokker Terminal kunt komen? er ook speciale pendelbussen rijden, die tussen 8.30 en 9.15 uur vertrekken vanaf het busplatform van Den Haag Centraal? je ook een ov-fiets kunt huren met je MobilityMixx-card? in de Fokker Terminal vroeger vliegtuigen werden gebouwd door leerlingen van het Anthony Fokker School? geen van die vliegtuigen ooit is uitgevlogen? de VWS-Medewerkersdag ditmaal alleen is bedoeld voor VWS ers van het kerndepartement? zes directeuren in tweetallen workshops geven tijdens de VWS-Medewerkersdag? op rijksportaal-vws een informatieve VWS- Mede werkersdagpagina te vinden is? op rijksportaal-vws kort na de VWS-Medewerkersdag een videoverslag van de dag te zien zal zijn? aanmelden vooraf noodzakelijk is? de aanmeldlink te vinden is op de VWS-Mede werkersdagpagina op rijksportaal-vws? 5

6 Blikveld Hoe ziet de buitenwereld de Toekomst van VWS tekst: Sander Grip portretfoto: René Verleg De Zandloperstaat Hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ziet de overheid ingrijpend veranderen: decentralisatie van zorgtaken en centralisatie van veiligheidstaken zullen de komende decennia dominant blijven. En zo verandert de overheid langzaam naar een zandloperstructuur. Breed in de top de centrale overheid die zich richt op safety & security, een kleine middenmoot faciliterende ministeries, en als basis de lokale overheid met individuele begeleiding en ondersteuning van de burger. Jouke de Vries (1960) Studie politieke wetenschappen en bestuurskunde (UvA) Universitair docent bestuurskunde in 1984, promotie in 1989 Hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, tevens wetenschappelijk directeur Campus Den Haag (1999) Schrijft regelmatig in nationale en internationale tijdschriften, is columnist voor de Staatscourant en Republic Hield Thorbecke Lezing 2005 Stapt per 1 mei 2015 over naar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als hoogleraar Governance and public policy. Tevens zet hij een campus in Leeuwarden op Meer dan in het verleden ziet De Vries grote veranderingen. Jarenlang stelden regeringsverklaringen overheidskrimp voor, maar de resultaten bleven achter. Iedereen nam aan dat de overheid niet echt zou veranderen. Maar nu zien we concentratie van Rijksvastgoed bij Den Haag Centraal en ineens lukt het de overheid wel om in te dammen. De Vries noemt het een wonder dat er ministeries gefuseerd worden en bij elkaar hokken: We zien echt een reductie van het aantal ambtenaren en dat is nieuw. Brede basis De grootste verandering van dit moment is in mijn ogen de decentralisatie. De welvaartsstaat die is opgebouwd op centraal niveau, hevelen we over naar provincies en gemeenten. Tegelijkertijd zie je gemeenten groter worden. Veel gemeenten geloven dat schaalvergroting de manier is om deze extra taken adequaat op te pakken. De decentralisatie gaat gepaard met ingrijpende technologische ontwikkelingen, zeker in de zorg. Nieuwe consumentenapparaten zijn te gebruiken voor allerlei vormen van zelfzorg. Met die technische ontwikkelingen gaat de zorg steeds meer richting preventie. Ziekenhuizen verworden tot plekken voor uiterste nood; je moet wel heel ziek zijn om daar nog terecht te komen. Dit zal in mijn ogen leiden tot schaalvergroting en specialisatie. We staan nog maar aan het begin van die ontwikkeling. Het debat voor het werkterrein van het ministerie van VWS is nog maar net begonnen. Sterke staat Naast decentralisatie is er in centralisatie een tegenbeweging. En dat is bijzonder. Decentralisatie en concentratie waren altijd als de pendule van een klok: de een volgde de ander. We zien echt een reductie van het aantal ambtenaren en dat is nieuw Maar decentralisatie in de zorg gaat nu gepaard met centralisatie van veiligheidstaken. In die ontwikkeling speelt privacy nog slechts een bescheiden rol; terrorisme tegengaan vindt de burger belangrijker dan eigen privacy. Dat leidt tot een sterke staat die law and order op de eerste plaats stelt. 6 Diagonaal eerste kwartaal 2015

7 foto: Jan Kranendonk Artikelsnelcode 15#012 Analoog aan de internationale discussie over militair of diplomatiek ingrijpen in conflicten, krijg je ook op nationaal niveau een verschil tussen hard power en soft power. De centralisatie gaat gepaard met interventies tot achter de voordeur; een moderne nachtwakerstaat die zich richt op vrede, veiligheid, internationale betrekkingen en defensietaken. Tegelijk leidt de gedecentraliseerde fluwelen staat tot ambtenaren die met discretionaire vrijheid aan de keukentafel zitten om je te helpen. Hier vind je de traditionele overheidstaken van jullie ministerie, volksgezondheid en welzijn, maar ook de werkvelden sociale zaken en werkgelegenheid vallen hieronder. Smalle middenmoot Tussen de brede top en de bodem zit een derde laag: overheidsprocessen gericht op het faciliteren van andere processen. Deze plek is als die act met Chinese bordjes: je zet vijftien bordjes op stokjes en laat ze draaien. Je zorgt ervoor dat processen gestimuleerd worden: innovatie, economische zaken, landbouw, infrastructuur en milieu. Het is het niveau waarop de vraag om een vermindering van het aantal regels het hardste doorklinkt. Want zo kunnen ondernemers het beste uit zichzelf halen en zo kan de overheid bedrijven ondersteunen als zij, zonder winstgevend te zijn, voor collectieve goederen zorgen. Zandloperstaat Het geheel vormt een zandloper. In deze Zandloperstaat heeft de repressieve overheid landelijk een groot apparaat. In het midden bevinden zich kleine ministeries die decentralisatie steunen en ervoor zorgen dat lagere overheden, de basis van de zandloper, werkelijk maatwerk bieden. Jullie ministerie van VWS zit in die middenlaag. Jullie gaan steeds meer de al dan niet aanwezige beleidsruimte bij provincie en gemeente faciliteren als een ondersteunend departement. Het toekomstbeeld dat De Vries schetst zou zomaar eens een nieuwe bestuurskundige theorie kunnen zijn. Maar hij zit nog wel met vragen over deze toekomst. Waar staat de politiek; blijft die landelijk of wordt het lokaal? En gaan zij gemeenten beschouwen als gedeconcentreerde afdelingen van de rijksoverheid? Hoe gaan ondersteunende departementen om met de confrontatie tussen wat er decentraal gebeurt en wat er internationaal gevraagd wordt? Naast de tendens naar globalisering wint de lokale politiek aan belang. Het is een logisch gevolg van het feit dat de huidige issues ook vooral lokaal en regionaal zijn. Gas en windenergie zijn heftige issues, maar vooral regionaal van aard. Met de verdergaande decentralisatie is het de vraag of de politiek op nationaal niveau nog wel de legitieme plek is om deze zaken uit te vechten. Al met al heeft De Vries geen pasklaar antwoord op de vraag hoe de overheid er over tien of twintig jaar uitziet. Dat is sowieso koffiedik kijken. Maar er gaat veel veranderen, daar zie ik de voortekenen van. Het is nog lastig te duiden welke kant het op gaat vallen. In vws#dia reageert directeur-generaal Kees van der Burg op de visie van Jouke de Vries. 7

8 VWS ers vinden De toekomst van VWS. Is ie spannend? Ongewis? Of vooral toch heel erg leuk? Een ding is zeker: de manier van werken gaat veranderen! Klaar voor de Toekomst Fransien van ter Beek (37) programmamanager Werken bij VWS Het werk als een latrelatie Fransien tekst: Hester Halfweeg foto s: Kick Smeets Laura tekst: Hester Halfweeg foto s: René Verleg In de toekomst gaan we aan het werk en niet meer naar het werk. We zijn al met flexibel werken begonnen, dat gaat zich zeker doorzetten. Het heeft tijd nodig, ook omdat het een andere manier vergt van het plannen van je werk. Het gaat om de kwaliteit van de ontmoeting met je collega s, niet om de kwantiteit. Ik noem het working apart together. En vergelijk dat graag met living apart together. In een latrelatie weet een stel vaak beter wat er in de ander omgaat dan een stel dat samen in één huis woont. Die zien elkaar wel elke dag, maar maken vaak te weinig tijd voor een goed gesprek. Vorig jaar begon ik als programmamanager Werken bij VWS. Toen werden de VWS Toekomstgesprekken gehouden. Op de VWS-Medewerkersdag op 31 maart presenteren we de uitkomsten in een brochure. We moeten ons steeds blijven afvragen: HOE willen we werken? Het nieuwe werken is daar slechts een onderdeel van. Mijn eigen toekomst zie ik weer bij een belangenorganisatie. Ik verlang nog wel eens terug naar mijn activistische tijd als voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. Opkomen voor onderwijs, zorg of milieu; ik wil een bijdrage leveren aan een mooiere samenleving. Ik neem graag verantwoordelijkheid, sta liever niet aan de zijlijn. Ik ben niet iemand van het strak uitgestippelde pad. Geef me een doel waar ik achter sta, en ik ga ervoor. 8 Diagonaal eerste kwartaal 2015

9 Laura van Gent (32) projectleider VWS-Medewerkersdag Veranderen begint bij jezelf Als je ziet wat er in de maatschappij allemaal verandert, dan is het logisch dat we op een andere manier gaan werken bij VWS dan we gewend zijn. De nieuwe manier van werken focust op verbinding over de grenzen van het bestaande. Klaar voor de Toekomst is daarom een mooi thema voor de VWS-Medewerkersdag. Met verbinden bedoel ik dat we in de toekomst steeds vaker kiezen voor een integrale aanpak. We moeten kijken welke belangrijke partijen een rol spelen vanuit de aard van hun werkzaamheden. Het is dan de kunst om de juiste partijen met elkaar te verbinden rondom een bepaald thema of vraagstuk. Technologieën en bijbehorende tools en apps gaan hierbij een steeds grotere rol spelen. Een andere manier van werken vraagt om veranderingen. In processen, middelen, in het denken en het gedrag van medewerkers en in de wijze van leiderschap. Zelf ben ik als projectleider graag bezig met vernieuwing. In mijn werk is het vooral de maatschappelijke betrokkenheid die mij drijft. Ik vind het belangrijk om verbinding te leggen, zodat we elkaar kunt versterken. Vanuit verbinding kom je tot daadwerkelijke verandering. Veranderen begint uiteindelijk bij jezelf. Niet alleen zeggen, maar ook gewoon doen en jezelf verbinden aan VWS Klaar voor de Toekomst! In vws#dia: Anke van der Heul en Dave Kumpe over de Toekomst van VWS. 9

10 Sg Leon van Halder vertrekt naar Radboudumc Ik wil per se werkzaam blijven in de zorg Twee slapeloze nachten had hij er van. Maar hij is zeker van zijn zaak. Leon van Halder vertrekt als secretaris-generaal van VWS. Per 1 april is hij voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc in Nijmegen. Waar lag je wakker van? VWS is veruit het mooiste ministerie om voor te werken. De organisatie steekt goed in elkaar, er werken hier zeer gemotiveerde medewerkers, de Bestuursraad barst van de energie en we hebben twee top bewindspersonen in huis. Beter kun je het niet treffen. Maar toch vertrek je! Voordat ik van VROM naar VWS kwam, wilde ik eigenlijk al iets anders doen. Iets buiten de rijksdienst. In het veld staan. Aan de andere kant van de tafel zitten. Maar toenmalig VWS-minister Ab Klink maakte mij enthousiast voor de zorg. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Zozeer zelfs dat dit bij mijn keuze voor het Radboudumc een prominente rol speelde: ik wil per se werkzaam blijven in de zorg. Ooit had ik de ambitie om burgemeester te worden. Maar ook al was mij nu de mooiste burgemeesterspost aangeboden, dan was ik niet bij VWS weggegaan. Deze baan bij Radboudumc is enorm uitdagend; in het veld en in de zorg! Wat is er zo mooi aan? Bij Radboudumc heeft de persoonsgerichte zorg hoge prioriteit. Wat is voor jou als patiënt de beste zorg? Maatwerk dus. Wist je dat bij een groot percentage van alle mensen die een chemokuur ondergaat, de behandeling niet aanslaat? Toch wordt de chemokuur toegepast omdat men niet weet bij wie de kuur wel of geen effect heeft. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan om dit te optimaliseren. Personalized healthcare. Ben je de politieke wereld van Den Haag moe? Neeuh Ik ben echt trots op alle beleidsontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Heel mooi om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Maar ik bedoel: Nijmegen is geen Den Haag Het uitvergroten van incidenten in politiek Den Haag is soms vervelend. Voorbeeld? Wat mij echt raakte was de discussie over de integriteit van topambtenaren. Over luxereisjes enzo. Terwijl wij allemaal keihard werken om zo n goed mogelijk beleid neer te zetten. Het lastige is dat je niet kunt reageren op dat soort onzinberichtgeving. Die strijd verlies je altijd, dus kun je m beter niet aangaan. Maar aan de andere kant: het glijdt ook makkelijk van me af. Het lukt mij goed om het in perspectief te plaatsten en volgens mij kan ik aardig goed relativeren. Ben je als bestuurder ook zo? Iemand die goed relativeert? Dat weet ik niet. Als daar reden voor is, spreek ik een collega-bestuurder daar op aan. Ben ik even scherp. Maar wat precies weet je niet? Nou ja, ik denk dat anderen mij eerder zien als een stevig onderhandelaar. Ga je dan het conflict aan? Dat kan onderdeel zijn van het onderhandelen. Twee jaar geleden stond er veel op het spel in de onderhandelingen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het ging toen hard tegen hard tussen ons en de LHV onder leiding van Steven van Eijck, toen nog de bestuursvoorzitter van de LHV. Maar wel altijd in een goede sfeer omdat wij allebei onze rol konden relativeren. Is het niet tricky om als topambtenaar van VWS bij een ziekenhuis te gaan werken? Het Radboudumc zal wel blij met jou zijn, je weet precies hoe de hazen lopen bij VWS. 10 Diagonaal eerste kwartaal 2015

11 tekst: Douwe Anne Verbrugge foto: René Verleg Hoeveel kilometer doe je dan? Zo n acht kilometer. In een beetje redelijke tijd? Nee. Ik ben iedere keer weer blij dat ik het gehaald heb. Een van speerpunten van Radboudumc is dat er hard wordt gewerkt aan het bestendigen en uitbreiden van duurzame netwerken. Daar ben ik onderdeel van. Bij een ziekenhuis staat alles in het teken van de relatie tussen dokter en patiënt. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de dokter zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt om zijn werk optimaal uit te voeren. Iedereen moet vanuit zijn positie zijn of haar werk doen. Daar is de raad van bestuur voor. Verhuis je naar Nijmegen? Nee, ik blijf in Den Haag wonen. Op maandag en dinsdag reis ik op en neer en de rest van de week overnacht ik in Nijmegen. En ja, ik krijg weer een chauffeur. Gaat een cd van André Hazes mee de auto in? Haha, jazeker. Maar ook de nieuwe cd van Racoon. En voor de gemoedsrust Beethoven. Het is eigenlijk zo dat ik tijdens het hardlopen vooral Nederlandstalige muziek en Heavy Beat luister. Schoolkrantvraag: Wat was jouw hoogtepunt bij VWS? Toen ik directeur-generaal was, hebben we akkoorden gesloten met de vertegenwoordigers van eerstelijnszorg, de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. De verhoudingen waren in het begin stroef. Maar door de onderhandelingen die we met drie verschillende VWS-teams voerden, groeide er iets moois. Ons teamwork was enorm inspirerend en met de uitkomsten van de onderhandelingen kon de zorgwereld echt vooruit. En nu laat je VWS achter als een organisatie die bijna Klaar voor de Toekomst is? Het traject Klaar voor de Toekomst wordt breed gedragen binnen de organisatie. Dat gaat ook zonder mij wel goed komen. Je vertrekt op het hoogtepunt? Zo kun je het ook zien. 11

12 Je zult maar adviseur interne communicatie bij VWS zijn... Of organisator van de VWS-Medewerkersdag... Of projectleider Klaar voor de Toekomst... ibewust Werken, de 4 manieren van, Breinaaldsessies, Broedplaats, Etagecafés, ik-wij-zij, Beter Bewust, In Gesprek over de Toekomst, Werken bij VWS, Bricks, Bytes & Behaviour, Lean ( Continu verbeteren ), TPAW (Tijd- en Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken), (waar is dat gebleven?), Inspiratiesessies, het vak van ambtenaar, de Week van..., HNW in De Resident. (Nooit helemaal) Klaar voor de Toekomst Artikelsnelcode 15#013 tekst: Rob Langeveld illustratie: Saskia Wigbold Op t oog een wirwar van termen en trajecten die bijna allemaal wel ergens zijn verknoopt met dat ene, alles overkoepelende VWS-thema: Klaar voor de Toekomst. De VWS-Medewerkersdag, op 31 maart in de Fokker Terminal, geeft inzicht in de inmiddels bereikte resultaten. Hét moment om te ontdekken dat op de weg naar de Toekomst van VWS inmiddels forse stappen zijn gezet. Vandaar: De VWS-Medewerkersdag, die mág je niet missen. Ape-trots Nog even terug naar het begin. Bij zijn aantreden als secretaris-generaal (eind 2013) richt Leon van Halder zijn blik snel op de toekomst van VWS. In zijn introductie-video-interview (te vinden via vws#dia3), openbaart hij zijn voorliefde voor André Hazes-muziek én zegt hij: we mogen ape-trots zijn op ons werk en dat mogen we veel meer uitdragen. Kort daarop verzamelt hij zes enthousiaste directeuren om met VWS ers uit alle geledingen in gesprek te gaan. Buddy s VWS maakt kennis met het fenomeen buddy s, enthousiaste medewerkers die de zes directeuren en de sg ondersteunen: Klaar voor de Toekomst is 12 Diagonaal eerste kwartaal 2015

13 geboren. Arnout Hagens is Klaar voor de Toekomst-man van het eerste uur. Hij herinnert zich: Ik kreeg een rol als organisator, want met alle ideeën was er behoefte aan structuur. Op een gegeven moment waren er wel zo n dertig mensen bij betrokken. Compernollen Buddy s en directeuren nemen het voortouw en proberen zoveel mogelijk collega s mee te krijgen in hun traject. Via in- en externe inspiratiesessies ( Compernollen is bij VWS inmiddels een werkwoord geworden ), ik-wij-zijbijeenkomsten en niet te vergeten tijdens Expeditie VWS, de middenmanagementconferentie van afgelopen zomer. In de Diagonaal van juni 2014 onderstreept de sg nog eens: Onze werkwijzen moeten zich aanpassen aan de toekomstige vraagstukken. De buitenwereld naar binnen halen, 13

14 decentraliseren waar mogelijk is, flexibel werken, meedenken. Het zijn termen die al jaren de ronde doen, maar nu nog meer dan ooit gaat het werkelijkheid worden. Negen maanden Wie rijksportaal er nu op naslaat, ziet bevestigd dat het niet bij (wilde) plannen en ideeën is gebleven. Negen maanden later, op 31 maart 2015, wordt de volgende stap gezet. Tijdens de VWS-Medewerkersdag, tevens de laatste werkdag van Leon als sg, ontvangt elke VWS er een handzame brochure waarin de speerpunten van Klaar voor de Toekomst kleurrijk en overzichtelijk zijn samengebracht. Programmamanager Fransien van ter Beek kan de bijbehorende kernbegrippen inmiddels dromen: Veilig & Plezierig, Gezond, Slagvaardig, Flexibel, Professioneel en Efficiënt. Fransien: We zijn nu op het punt dat we laten zien wat we hebben bereikt. De rode draad uit de Toekomst-gesprekken is duidelijk. Daar kunnen we de komende jaren mee door. Mijn ideaalbeeld is dat elke VWS er weet waartoe wij op aarde zijn Arnout is nu opnieuw gekoppeld aan Klaar voor de Toekomst en qualitate qua dus ook betrokken bij de VWS-Medewerkersdag. Wat is voor hem de kracht van Klaar voor de Toekomst? Arnout: Het heeft vernieuwing in zich en biedt ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Er kan véél, dat is de kracht. Fransien vult aan: De kracht is dat het mensen heeft geactiveerd om zelf bijdragen te leveren. Klaar voor de Toekomst zorgt ervoor dat de verschillende projecten worden gebundeld en elkaar zo kunnen versterken. Voelen jullie dat Klaar voor de Toekomst breed gedragen wordt binnen VWS? Arnout: Behoorlijk breed. Klaar voor de Toekomst is bekend en het lééft. Collega s van andere departementen vinden het ongelooflijk als ze horen hoeveel VWS ers uit zichzelf hebben meegedaan. Maar het kan natuurlijk niet continu top of mind zijn. Het moet een golfbeweging zijn. Fransien: Eerlijk antwoord? Ik benader het positief, want er zijn tot nu toe ruim Brochure Veilig & Plezierig VWS wil een ministerie zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt, waar werk nemers trots op zijn en waar ze veel werkplezier hebben. We krijgen vertrouwen, vrijheid én (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van elkaar en onze managers. Gezond VWS zet zich onder het motto Nederland gezond en wel in voor de kwaliteit van leven van elke Nederlander. Intern geven we handen en voeten aan onze missie door zelf het goede voorbeeld te geven en de gezondheid en vitaliteit van onze eigen medewerkers te stimuleren. Slagvaardig VWS wil een slagvaardige organisatie zijn die doel-, resultaat- en oplossingsgericht werkt. De bewindslieden optimaal ondersteunen bij hun politiek/bestuurlijke opdracht is onze taak. We werken daarbij van buiten naar binnen, zoeken samenwerking met anderen en kijken verder dan de grenzen van onze eigen afdeling en organisatie. Flexibel VWS wil een wendbare organisatie zijn die zich makkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden. Dat vraagt om pragmatische en flexibele mensen, systemen en structuren. Het vraagt ook om aandacht voor de ontwikkeling van onze mensen. 14 Diagonaal eerste kwartaal 2015

15 250 mensen actief mee bezig geweest. Mijn ideaalbeeld is dat elke VWS er weet waartoe wij op aarde zijn en wat dat vraagt van onze werkwijze. En er dan ook zo naar handelt! Zo ver zijn we momenteel nog niet. Wat betekent Klaar voor de Toekomst voor het dagelijks werk van de VWS er? Fransien: De kernwaarden van VWS moeten doorklinken in alles wat je doet en in elke beslissing die je neemt. Ook bijvoorbeeld als je een nota of Kamerbrief schrijft. Vraag jezelf dan af: draagt dit bij aan een oplossing van het probleem? Arnout: Misschien merk je het niet direct in je dagelijks werk, maar dat je in gesprek kunt gaan over de toekomst is heel waardevol. Dat heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat we straks veel betere ict-middelen krijgen. Waarom mág je de VWS- Medewerkersdag niet missen? Arnout: Het wordt een heel toffe dag. Eén van de weinige gelegenheden om door alle lagen van de organisatie heen met elkaar in gesprek te gaan. Fransien: Omdat het jóuw kans is om mee te praten over hoe we verder gaan. Néém je invloed! Is er toekomst voor Klaar voor de Toekomst na het vertrek van Leon? Fransien: Er liggen knalgoeie kernwaarden voor de opvolger van Leon. Een mooie uitdaging om aan die begrippen verder inhoud te geven. Arnout: Ik denk: zeker! Een nieuwe sg zal nieuwe accenten leggen, maar er is een mooie basis gelegd. En kun je ooit helemaal Klaar zijn voor de Toekomst? Fransien: Nee, je moet altijd blijven innoveren en ontwikkelen. Als je denkt dat je klaar bent, word je ingehaald door de actualiteit. Arnout: Nee. Nooit. Gelukkig maar. Erfenis Met het vertrek van Leon van Halder voor de deur, mag het hier best nog eens worden benadrukt: Klaar voor de Toekomst is de erfenis die de sg achterlaat in De Hoftoren én, straks, in De Resident. Fransien en Arnout zijn unaniem: Echt goed dat hij is begonnen van onderop, en niet weer van bovenaf. Het zij de nieuwe Radboud-baas dan ook vergeven: dat hij Beter Bewust tijdens zijn laatste nieuwjaarstoespraak omturnde tot Bewust Beter, was niet meer dan een slip of the tongue. Of misschien toch een bewuste, of een Freudiaanse, verspreking Professioneel VWS wil professioneel zijn en ambtelijk vakmanschap leveren: deskundig, integer, objectief en met gevoel voor politiek en maatschappij. Ons optreden draagt bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen en het gezag van de overheid. Efficiënt VWS wil een efficiënte organisatie zijn. Ons beleidswerk kan efficiënter door een ondersteuning die ontzorgt. De inzet van onze middelen kan efficiënter door kosten te besparen met standaardisatie, gedeelde diensten en een betere bezetting van werkplekken. Zo werken we bij VWS; zo zorgen we dat er een organisatie staat waar medewerkers plezierig en veilig werken aan het motto Nederland gezond en wel 15

16 In De Hoftoren Liever vandaag dan morgen Klaar voor de Toekomst. Dat is een mooie uitdaging voor VWS. Het doet me denken aan een oude campagne van onze toekomstige huisgenoot SZW. In 1989 lanceerde dit ministerie de leus: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Doel was meiden te stimuleren een vak te leren zodat ze later in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Economisch zelfstandigheid, heet dat. Ter ondersteuning van de campagne werd een poster gemaakt waarop drie meiden stonden. Alle drie met zo n typisch jaren tachtig kapsel: een permanent. Inmiddels zijn we 26 jaar verder. De permanentjes zijn verdwenen, meiden scoren beter in het voortgezet onderwijs dan jongens maar de helft van de Nederlandse vrouwen is nog wél economisch afhankelijk van haar man Dat was niet de bedoeling van de campagne. Veel vrouwen, ook hoogopgeleiden, kiezen voor thuisblijven bij de kinderen, een deeltijdbaan en een man die niet minder dan 5 dagen in de week kan werken. En als die man er dan vandoor gaat kan de vrouw financieel niet voor zichzelf zorgen.ik ga er van uit dat onze voorbereidingen op De Resident meer vruchten afwerpen.de stemming zit er in ieder geval al goed in. in De Hoftoren zijn we Veel VWS ers willen liever vandaag dan morgen terug. En dankzij ons al aardig voorbereid gedwongen verblijf in De Hoftoren zijn we al aardig voorbereid. We werken met steeds minder papier, hebben officieel geen eigen kamer meer en beginnen doordrongen te raken van de regels van het nieuwe werken. Dankzij ons verblijf Straks, na 22 mei, moet blijken of onze voorbereidingen succesvol zijn. Natuurlijk zijn er mensen die gaan klagen. En wellicht is het in het begin zo druk dat iemand in het restaurant moet werken. Of, voor sommigen nog erger: thuis. Maar als we ons die eerste weken flexibel opstellen, komt het vast allemaal goed. Dan kunnen we over 25 jaar terugkijken naar de foto s van nu. Ons verbazen over de kapsels en baarden en vaststellen dat flexibel werken wel heel veel voordelen heeft. Zo veel dat mannen ook in het huishouden werken en vrouwen economisch zelfstandig zijn. Paul Steinhoff communicatieadviseur Verhuizen en speechschrijver Reageren? Mail naar 16 Diagonaal eerste kwartaal 2015

17 Corriene van de Vijver 1979 Corriene van de Vijver (1979) begon in maart 2014 bij VWS. Bij de directie MEVA is zij juridisch beleidsmedewerker waar ze vooral met informatieuitwisseling in de zorg bezig is. samenstelling: Barbara Kuethe Bij mijn opa en oma thuis in Brabant. Drie op een rij; mijn tweelingbroer Michiel, in het midden mijn oudste broer Peter en rechts zit ik. Ik ben in Schijndel opgegroeid, een mooi rustig dorpje waar iedereen elkaar kent Als kind speelde ik uitsluitend met Barbies. Ik kreeg daar nooit genoeg van, een echt poppenmeisje. Vooral het aankleden van Barbies vond ik erg leuk. Vele jaren later heb ik dan ook de modevakschool gedaan. Ik ontwerp en maak nog steeds veel kleding, vooral kinderkleding. Een hobby waar ik veel plezier aan heb Ik studeerde privaatrecht in Tilburg. Mijn specialisatie was gezondheidsrecht, mijn scriptie ging over de bewaartermijn van medische dossiers. Grappig dat ik daar bij VWS ook mee aan de slag kon. De foto is gemaakt bij mijn afstuderen, met mijn begeleider Sjaak Nouwt (nu werkzaam bij KNMG) In 2006 heb ik twee maanden vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. Ik wilde aanvankelijk iets met poezen doen; het werden leeuwen, haha dat zijn tenslotte ook katachtigen! Een mooi educatief project voor de bescherming en het behoud van leeuwen Deze foto is gemaakt bij mijn afscheid bij mijn vorige werkgever Binnenlandse Zaken. Gezondheidsrecht liet mij niet los, ik heb op dit gebied nog wat bijgespijkerd en kon toen de overstap maken naar VWS. De VWS-torens doemden al aan de horizon! 2014 Vorig jaar ben ik getrouwd, in een zelf gemaakte trouwjurk wel te verstaan! Ik woon in Den Haag met mijn man en twee zoons. Het mooiste aan Den Haag vind ik de zee. De ruimte, het geluid van de golven, het gevoel van het water aan je voeten en de zilte lucht. Voor mij het summum van ontspanning

18 Reportage Reinout van Crevel Het gaat om zoveel meer dan pil Dokter Reinout van Crevel is internist in het Radboudumc in Nijmegen. Zijn werk is onderverdeeld in patiëntenzorg, onderzoek naar infectieziekten en onderwijs. Dat loopt behoorlijk door elkaar: Op een gemiddelde werkdag ben ik met alle drie mijn taken bezig. Ik weet soms aan het eind van de dag niet meer waar ik die dag allemaal mee bezig geweest ben. cytokines boodschapper-eiwit tussen ontstekingscellen. We onderzoeken tegenwoordig veel meer, maar op het gebied van cytokines zijn we nog steeds leidend. Daarom is die naam blijven hangen. tekst: Sander Grip foto s: Rob Gieling De dag begint om 7.45 uur in de polikliniek. Na drie patiënten gesproken te hebben, gaat Van Crevel om 8.30 uur naar het cytokine-overleg. In dit overleg in ons laboratorium voor experimentele geneeskunde lichten onderzoekers hun werk toe voor een zaal collega s en professoren. We zijn ooit begonnen met het onderzoek naar Snel door Na het overleg gaat Van Crevel snel door naar een multidisciplinair overleg met microbiologen en orthopeden. De vergaderzaal zit in een ander deel van het ziekenhuiscomplex. Direct is duidelijk hoe snel Van Crevel schakelt. Het kost hem nog geen minuut om volledig gefo- Internist Dr. Reinout van Crevel studeerde geneeskunde in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in infectieziekten en is werkzaam in het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. 18 Diagonaal eerste kwartaal 2015

19 len en bloeduitslagen alleen cust mee te denken over de beste behandelmethoden voor patiënten die, nadat zij een knie- of heupprothese hebben gekregen, kampen met nare infecties. Nog voor het overleg afgerond is, moet Van Crevel alweer door. Vanaf 9.30 uur spreekt hij patiënten. Voor hem een belangrijk deel van zijn dag. Op de polikliniek begeleid ik veel mensen met HIV, maar ook met andere infecties en aandoeningen. Ik zie relatief veel kwetsbare mensen, bijvoorbeeld asielzoekers. Bij hen gaat het om zoveel meer dan pillen alleen. Ik spreek hen over hun angsten, familie in hun thuisland, financiële problemen. Mede door een goede band op te bouwen, helpen we ze om dagelijks hun medicatie in te nemen. Voor sommigen ben ik de enige met wie ze over hun ziekte kunnen praten. Uitwisseling De middag staat in het teken van onderzoek. Zo spreekt Van Crevel met de twee promovendi die hij begeleidt. Zij onderzoeken de immunologische reactie op tuberculose. Ik ben zelf ook gepromoveerd op deze ziekte, vertelt hij. We hebben een uitwisseling van onderzoekers met Bandung, in Indonesië. Hierbij focussen we op de vraag waarom de ziekte zich bij de ene persoon openbaart en bij de ander niet. Verder sta ik aan het hoofd van een Europees programma dat de samenhang tussen suikerziekte en tuberculose onderzoekt. En we doen in Indonesië onderzoek naar tuberculose in de hersenen. Even kijkt Van Crevel voor zich uit. Hij overdenkt de enorme variëteit in zijn werk. Dan besluit hij met een twinkeling in de ogen: Door onderzoek te kunnen combineren met individueel patiëntencontact is mijn werk zo veelzijdig. Ik geniet daar intens van. Hij staat op. Tijd voor de volgende afspraak. Artikelsnelcode 15#014 Voor sommigen ben ik de enige met wie ze over hun ziekte kunnen praten 19

20 Ook VWS Wat gebeurt er bij de partners van VWS? samenstelling: Barbara Kuethe RIVM Gevaarlijke stoffen Het zoeksysteem van de website Risico s van stoffen is vernieuwd. Professionals kunnen nu heel eenvoudig de specifieke informatie vinden die voor hen van belang is wat betreft de stoffenregelgeving. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken de site om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stoffen. Zie: rivm.nl/rvs NZa Verbetering zorgkantoren nodig De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in zijn onderzoek Uitvoering AWBZ 2013 dat de uitvoering van de AWBZ-taken door enkele zorgkantoren zorgelijk is. Acht van de elf zorgkantoren voeren de AWBZ op goede wijze uit, zoals zorgkantoor DSW die over 2013 opnieuw de volle 100% scoort. Andere zitten echter net boven de minimale grens van 55%. Zo scoort Achmea 63% en Salland 59%, een magere voldoende. IGZ Inspectie nieuwe stijl Zoals een slang eens in de zoveel tijd zijn oude vel afwerpt en groter en sterker de wereld tegemoet treedt, zo vernieuwt ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich. Op vrijwel alle vlakken. Zoals de nieuwe centrale huisvesting in Utrecht waarbij het nieuwe werken volledig is doorgevoerd. Maar ook een andere organisatiestructuur, een kwaliteitsmanagementsysteem in wording en een nieuw informatiesysteem dat veel rijkere informatie genereert. Dat levert completere beelden op van de organisaties die onder toezicht gesteld zijn. Missstanden worden nu nog sneller aangepakt. De IGZ heeft een aantal vernieuwingen doorgevoerd in het zogenoemde primaire proces. De focus is gelegd op de vijf grootste risico s voor gezondheidsschade: grote veranderingen in de zorgsector, bestuurlijke verantwoordelijkheid, medicatieveiligheid, intramurale ouderenzorg en disfunctionerende beroepsbeoefenaren. Daarnaast heeft de IGZ zwaar ingezet om de afhandeling van gemelde incidenten te uniformeren en te stroomlijnen. De IGZ is naar eigen zeggen Klaar voor de Toekomst!. 20 Diagonaal eerste kwartaal 2015

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: wil je weg van iets of wil je ergens naartoe?

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: wil je weg van iets of wil je ergens naartoe? Je bent waarschijnlijk begonnen met Het VoedingsKompas vanuit het verlangen om iets te veranderen in je leven. Misschien wil je alleen maar méér energie, misschien wil je af van enkele lichamelijke klachten

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders plastraining voor kinderen adviezen voor ouders Uw kind start met een plastraining op de polikliniek Kindergeneeskunde van het OLVG. Uw kind volgt de training omdat hij problemen heeft met zijn blaas.

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is?

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is? Positief moeten doen Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie