Lang Leve de Liefde Onderbouw. Werkblad beschrijving interventie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lang Leve de Liefde Onderbouw. Werkblad beschrijving interventie"

Transcriptie

1 Lang Leve de Liefde Onderbouw Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact

2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Soa Aids Nederland en Rutgers WPF Adres Keizersgracht 392 Postcode 1016 GB Plaats Amsterdam Telefoon Fax Website (van de interventie) Contactpersoon Vul hier de contactpersoon voor de interventie in, wanneer deze afwijkt van de ontwikkelaar of licentiehouder Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Suzanne Meijer Keizersgracht GB Amsterdam Referentie in verband met publicatie Naam auteur Suzanne Meijer Titel interventie Lang Leve de Liefde Onderbouw Databank(en) Plaats, instituut Datum Het Werkblad moet een samenvatting van de beschikbare schriftelijke informatie zijn en geeft informatie over de interventie die van belang is voor de beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en randvoorwaarden van de interventie. Daarnaast is de informatie bedoeld voor bezoekers van de databank(en) van de samenwerkende organisaties. Het Werkblad is een invulformulier, geordend naar onderwerp (doelgroep, doel enzovoort). De onderwerpen volgen de criteria voor beoordeling. Kijk in de handleiding die bij dit werkblad hoort ter ondersteuning bij het invullen van dit werkblad. Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende organisaties 2

3 Inhoud Colofon...2 Samenvatting...4 Uitgebreide beschrijving Probleemomschrijving Beschrijving interventie Onderbouwing Uitvoering Onderzoek naar praktijkervaringen Onderzoek naar de effectiviteit Aangehaalde literatuur

4 Samenvatting Doelgroep Leerlingen, jaar oud, in de tweede klas van het voortgezet onderwijs praktijk onderwijs, vmbo basis beroep, vmbo, havo en vwo. Doel Het doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkómen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting. Met het lespakket worden leerlingen ondersteund in een prettige, gewenste, en veilige seksuele ontwikkeling. Aanpak Lan Leve de Liefde Onderbouw, is een lespakket van zes op elkaar volgende en aansluitende lessen: Les 1: Over lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen tijdens de puberteit, bijvoorbeeld verliefdheid, seksuele identiteit. Les 2: Over relaties en intimiteit en vormen daarvan Les 3: Ontdekken en communiceren van eigen wensen en grenzen en die van een ander op het gebied van intimiteit Les 4: Voorwaarde voor prettige en gewenste seks en intimiteit Les 5: Veilig vrijen: Zwangerschap en soa en preventie daarvan (biologische kant) Les 6: Veilig vrijen: Anticonceptie en condoomgebruik Het lespakket wordt gegeven door de docenten biologie of verzorging of door de mentor. Materiaal Iedere leerling krijgt een mooi vormgegeven leerlingenmagazine met informatie, illustraties, ervaringen en meningen van jongeren, en invuloefeningen. Er zijn twee versies van het magazine: voor het praktijkonderwijs is de vorm aangepast door eenvoudiger taalgebruik, grotere lettertypes, rustigere vormgeving, minder tekst en meer illustraties en doe-opdrachten. Daarnaast wordt er per les een filmpje getoond over het onderwerp, met docudrama, en interviews met jongeren over hun ervaringen en hun meningen. De docenten gebruiken een handleiding met de lesaanpak en hoe discussie kan worden ingezet om het thema en de filmpjes te behandelen. Onderbouwing Het lespakket is gericht op het veranderen van kennis, risicoperceptie, attitude, subjectieve normen, en eigen effectiviteit zodat jongeren t.z.t in staat zijn om prettige, gewenste en veilige seksuele relaties aan te gaan. De werkvormen zijn gebaseerd op leertheorieën en sociale leertheorie. Leerlingen worden geactiveerd om de informatie actief te verwerken en toe te passen op zichzelf door bijvoorbeeld invuloefeningen. Door middel van modelling leren de leerlingen van de ervaringen en meningen van peers, in bijvoorbeeld de docudrama op de dvd, fotostrip en de uitspraken in het magazine. Het lespakket sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen en in de ervaringsverhalen en meningen is rekening gehouden met culturele, regionale, seksuele, en gender diversiteit. Rekening houdend met jongeren worden de oefeningen en de manier waarop de informatie wordt gegeven afgewisseld. 4

5 Onderzoek In een gerandomiseerde effectevaluatie met een controlegroep zijn de determinanten gemeten met een voormeting, directe nameting en een follow-up 6-8 maanden na afloop. Multilevel regressieanalyses zijn uitgevoerd. Op de primaire uitkomstmaten waarop geen significant effect werd gevonden, was er veelal wel een positieve verandering in de experimentele groep, maar deze was niet significant groter in vergelijking met de controlegroep. Er zijn significante positieve interventieeffecten ten opzichte van de controleconditie gevonden op 8 van de 16 primaire uitkomstmaten: kennis over seksuele gezondheid, soa risicoperceptie, attitude, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie mbt condoomgebruik, en attitude en subjectieve norm mbt pilgebruik. Het positieve effect op condoom-intentie op de langere termijn is bijzonder bemoedigend, aangezien lange termijn effecten zelden worden gevonden bij dit soort interventies en aangezien de intentie de beste voorspeller is van gedrag. 5

6 Uitgebreide beschrijving 1. Probleemomschrijving Probleem en spreiding Begin 2000 waren er aanwijzingen dat de seksuele gezondheid van jongeren achteruit ging. Behalve toename van soa, steeg het aantal ongewenste zwangerschappen en abortussen en leken bepaalde subgroepen jongeren minder veilig te vrijen en hadden zij meer ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag (Seks onder je 25 e, de Graaf e.a., 2005). Seksuele gezondheidsproblemen die jongeren in de puberteit kunnen treffen zijn onder te brengen in een aantal belangrijke thema s, gebaseerd op de definitie van seksuele gezondheid van WHO (2002): 1. Een gezonde sociale, emotionele ontwikkeling van seksuele identiteit en seksueel zelfbeeld. 2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld, verbaal/fysieke dwang, beloning voor seksuele handelingen (ongewenste seks) 3. Ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (onveilige seks) Seksueel grensoverschrijdend gedrag Van de jarigen geeft 18% aan te maken te hebben gehad met grensoverschrijdende seksuele ervaringen, waarvan 53% aangeeft dat het over ervaringen gaat zonder fysiek contact en 20% over fysieke ervaringen, de overige zijn een combinatie van de twee. De eerste keer seks gebeurt over het algemeen met wederzijdse instemming. Meisjes geven wat vaker aan dat ze bij de eerste keer werden overgehaald dan jongens (12 vs. 4%). Dwang lijkt vooral bij oudere partners waar men minder verliefd op is en die men korter kent te gebeuren (Timmerman, 2005). Van de jarige jongeren heeft 2% wel eens geld of een andere beloning gekregen voor seks. Dit komt bij hoog opgeleiden minder voor. Beloning geven doet 4% van de jongens en 1% van de meisjes en laag opgeleid vaker dan hoog opgeleid (de Graaf e.a., 2005). Twintig procent van de laagopgeleide meisjes (vmbo) is wel eens gedwongen iets te doen of toe te laten op seksueel gebied (versus 13% bij hoger opgeleiden), bij jongens is dit 6%, dit kan variëren van ongewenste aanraking tot geslachtsgemeenschap. Vierenveertig procent van de laagopgeleide meisjes en 23% van de jongens heeft ervaring met ongewilde seksuele handelingen (Graaf et al., 2012). 19% van de laagopgeleide meisjes en 9% van de laagopgeleide jongens heeft wel eens spijt gehad van geslachtsgemeenschap (Graaf et al., 2012) Ongewenste zwangerschap In 2012 werden meiden onder de 20 zwanger. Bijna twee derde kiest voor een abortus, wat neerkomt op 13% van alle abortussen meiden werden tienermoeder. Het aantal jongens dat tienervader werd is kleiner. Naar schatting worden jaarlijks bijna 700 jongens onder de 20 vader. Meiden van niet-westerse herkomst hebben een hogere kans op een zwangerschap dan Nederlandse meiden. Meiden met een Antilliaanse, Surinaamse, Sub Sahara- Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse achtergrond worden naar schatting vier tot zes keer zo vaak zwanger als autochtoon Nederlandse meiden (Picavet & van der Vlugt, 2014) 6

7 Soa Uit gegevens van de diverse soa-test centra in Nederland blijkt dat in 2011 bij 22% van de geteste heteroseksuele mannen tussen de 15 en 19 jaar één of meer soa is gevonden, bij jonge vrouwen was dit 19%. Ook bij de groep jarigen werden veel soa gevonden: 16% van de heteroseksuele mannen en 14% van de vrouwen testte positief voor minimaal één soa. Chlamydia is de meest voorkomende soa. De meeste chlamydia komt voor bij jongeren tussen de 15 en 19 jaar: van de jongeren getest in de soa-centra had in % van de meisjes en 18% van heteroseksuele jongens een chlamydia (Trienekens et al., 2011). Gevolgen Onvrijwillige seks en de gevolgen Seksueel geweld kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid (zoals lichamelijk letsel, een zwangerschap of besmetting met een soa/hiv) en psychische en sociale problemen met zich meebrengen (zoals angst- en slaapstoornissen, posttraumatische stressreacties, gedragsproblemen, regressief gedrag, depressieve klachten, concentratieproblemen, seksualiserend gedrag, wantrouwen, eetproblemen, zelfverwonding, seksuele of relationele problemen). Zelfs bij de jongeren die aangeven geen problemen te ervaren leidt seksueel overschrijdend gedrag tot gevoelens van verdriet, ongelukkig voelen, kwaad worden op zichzelf, schaamte en het zich niet meer goed bij seks voelen, vooral bij vrouwen en lager opgeleiden (Cense & van Dijk, 2010). Ongewenste tienerzwangerschap Jong ouderschap, in het bijzonder moederschap, maakt kwetsbaar en zorgt voor problemen op sociaal, lichamelijk, emotioneel, en financieel vlak. Soa, hiv en aids Een onbehandelde soa zoals chlamydia kan leiden tot onvruchtbaarheid onder vrouwen, risico s voor het ongeboren kind (syfilis, gonorroe), kanker (HPV), orgaanschade (hepatitis) en zelfs tot de dood (hiv). Een chronische infectie met een virale soa zoals hiv, hepatitis of herpes, kan de kwaliteit van leven verlagen door wisselende ziekte-episodes of aanvallen en kan leiden tot psychosociale klachten en arbeidsuitval. Mensen met die leven met hiv, ontvangen veel stigmatiserende reacties in de eigen omgeving, de media, het uitgaansleven en in de gezondheidszorg. Zij lopen bovendien tegen vormen van discriminatie aan, bijvoorbeeld op het werk of tijdens reizen. Gevolgen voor de samenleving van seksueel ongezond gedrag onder jongeren Onprettige, onvrijwillige of onveilige seks heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de samenleving. Voorbeelden zijn: Schooluitval en verminderde arbeidsproductiviteit, verminderde maatschappelijke participatie, kosten voor de gezondheidszorg (medische zorg, abortushulpverlening, soa/hiv-zorg en -behandeling, traumabehandeling), kosten voor politie en justitie (aangifte, opsporing en vervolging), kosten voor veiligheid (toezicht en handhaving) (Handreiking Gezonde Gemeente: gevolgen van seksueel ongezond gedrag, Loket Gezond Leven). 7

8 Beschrijving interventie 2.1 Doelgroep Uiteindelijke doelgroep De doelgroep van de interventie bestaat uit schoolgaande jongeren in de leeftijd van jaar. De jongeren zitten in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo basis beroep, vmbo, havo of vwo. De interventie kan ook worden ingezet in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijvoorbeeld in cluster 3, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze groep jongeren komt voor wat betreft cognitieve capaciteiten overeen met de doelgroep praktijkonderwijs. Intermediaire doelgroep De intermediaire doelgroep van de interventie wordt gevormd door docenten. Het betreft docenten die lesgeven in aan de doelgroep van de interventie. Dit kunnen naast docenten biologie of verzorging, ook mentoren zijn. Selectie van doelgroepen De interventie richt zich op leerlingen van een klas binnen de doelgroep. Er zijn geen contra-indicaties. 2.2 Doel Hoofddoel Het doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkómen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting. Met het lespakket worden leerlingen ondersteund in een prettige, gewenste, en veilige seksuele ontwikkeling. Subdoelen Het lespakket is gericht op jongeren van jaar, de meeste van hen hebben nog geen seksuele relaties. De interventie richt zich dus op het behalen van doelen op voorbereidend gedrag en onderliggende determinanten van: 1. De realisatie van prettige relaties en respect voor ieders seksuele identiteit 2. De realisatie van (tzt) gewenste seks als je daar klaar voor bent en het duidelijk communiceren van wensen en grenzen 3. (Tzt) consequent en consistent gebruiken van anticonceptie en condooms Om deze te bereiken richt de interventie op de volgende subdoelen op determinantniveau: 1. 8

9 Leerlingen hebben kennis en inzicht in lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen met betrekking tot de puberteit en seksualiteit. Leerlingen hebben kennis van de (werking van) mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen Leerlingen erkennen dat er meerdere vormen van relaties en seksuele voorkeuren bestaan Leerlingen staan positief tegenover homoseksualiteit en negatief tegenover homonegativiteit Leerlingen staan positief tegenover de keuzes van anderen mbt relaties Leerlingen ervaren dat anderen met dezelfde problemen kampen mbt verliefdheid, liefdesverdriet, vragen over lichamelijke veranderingen Leerlingen durven met anderen te praten over vragen die ze hebben mbt puberteit en seksuele ontwikkeling 2. Leerlingen hebben kennis van wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is Leerlingen kennen hun eigen grenzen en wensen Leerlingen staan negatief tov seksueel grensoverschrijdend gedrag Leerlingen hebben een positieve houding tov duidelijk communiceren van eigen wensen en grenzen Leerlingen hebben een positieve houding tov dat anderen hun wensen en grenzen duidelijk communiceren Leerlingen weten dat hun peers negatief staan tegenover seksueel grensoverschrijdend gedrag Leerlingen voelen zich in staat om grenzen te stellen Leerlingen kunnen wensen en grenzen duidelijk maken 3. Leerlingen hebben kennis van mentruele cyclus, zwangerschap en preventie van zwangerschap. Leerlingen hebben kennis van anticonceptiemiddelen, de werking en hoe ze te verkrijgen. Leerlingen hebben kennis van de belangrijkste soa, de overdracht en condooms ter preventie Leerlingen erkennen de persoonlijke risico s (ernst en kwetsbaarheid) van onveilig vrijen (zwanger worden en/of soa besmetting) Leerlingen hebben een positieve attitude tav condoomgebruik en pilgebruik Leerlingen ervaren dat anderen ook positief staan tov condoomgebruik Meisjes ervaren dat anderen positief staan tov pilgebruik Leerlingen voelen zich in staat om condoom te kopen, te gebruiken en met de partner te bespreken Meisjes voelen zich in staat om de pil te vragen, en correct te gebruiken Jongens voelen zich in staat om met hun partner afspraken te maken over pilgebruik Leerlingen hebben de intentie om condooms te kopen en gebruiken (t.z.t.) Meisjes hebben de intentie om anticonceptie te gebruiken indien nodig Leerlingen kunnen een condoom correct omdoen 2.3 Aanpak Opzet van de interventie De interventie of het lespakket bestaat uit een lessenserie van zes lessen van ieder één lesuur (ca. 50 minuten). De zes lessen van Lang Leve de Liefde Onderbouw vormen een logische en natuurlijke opbouw; het hele lespakket moet worden gegeven. De frequentie van de lessen wordt bepaald door de school en is afhankelijk van hoeveel lessen biologie of verzorging zij bieden, of hoeveel mentoruren in het geval dat de lessen door de mentor gegeven worden. Soms krijgen ze één les per week (6-weken), of twee 9

10 lessen per week (3-weken). In een enkel geval wordt er gekozen voor een themaweek waarin de lessen in één week gegeven worden. Het lespakket bestaat uit lesmaterialen -een leerlingenmagazine, een dvd en een docentenhandleiding- die op elkaar aansluiten. Het leerlingenmagazine bevat samen met de docentenhandleiding opdrachten die zelfstandig of klassikaal worden uitgevoerd. De bijbehorende dvd maakt daarnaast een belangrijk onderdeel uit van het lesprogramma. In elke les wordt een aflevering getoond en besproken op basis van aanwijzingen in de docentenhandleiding. Een programma dat volledig en volgens de instructies in de docentenhandleiding is behandeld, biedt de meeste garantie op effectiviteit. De derde en vierde les kunnen voor leerlingen die met de versie vmbo, havo en vwo werken, ook worden vervangen door de digitale lessen die te vinden zijn op de website De digilessen bevatten dezelfde onderdelen als het analoge pakket. Locatie en uitvoerders De interventie wordt uitgevoerd in het tweede leerjaar van scholen voor voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo basis beroep, vmbo, havo, vwo). De lessen worden gegeven door de eigen docent. Meestal worden de lessen gegeven als onderdeel van het vak biologie of verzorging of tijdens mentorlessen door de mentor. Inhoud van de interventie De thema s in de lessen zijn (1) seksuele ontwikkeling o.a. puberteit, seksuele identiteit, homoseksualiteit, verliefdheid, verkering; (2) wensen, grenzen weerbaarheid, o.a. de eerste keer, internet, loverboys; en (3) veilig vrijen, zwangerschap, soa, anticonceptie en condooms. Elk thema wordt in twee lessen behandeld. De serie lessen is als volgt opgebouwd: Les 1 (seksuele ontwikkeling): Wat gebeurt er met jou? Puberteit, verliefdheid, seksuele identiteit, invloed van ouders en vrienden Les 2 (seksuele ontwikkeling): Waar ben jij aan toe? Versieren en verkering, uitmaken en liefdesverdriet, keuzes in relaties en vormen van intimiteit Les 3 (wensen en grenzen): Wat zijn jouw grenzen? Ontdekken van en communiceren over eigen wensen en grenzen, en van anderen, veilig internetten, ongewenste ervaringen en loverboys (eventueel te vervangen met digitale les: Les 4 (wensen en grenzen): Hoe maak je seks leuk? Eerste keer, voorwaarden voor gewenste, prettige en veilige seks, omgaan met seksuele problemen, en hulp zoeken (eventueel te vervangen met digitale les: Les 5: Veilig vrijen: Wat is dat? Voorkomen van zwangerschap en soa s, (on)veilige seks en wat te doen Les 6: Veilig vrijen: Hoe doe je dat? Anticonceptiegebruik, condoomgebruik, en erover communiceren en omgaan met weerstand tegen condooms In iedere les wordt gebruikgemaakt van de volgende onderdelen: o Leerlingenmagazine: Het magazine is opgedeeld in zes hoofdstukken, een hoofdstuk per les. Het bevat ervaringsverhalen en meningen van jongeren, foto s en informatieve illustraties en teksten, 10

11 fotostripverhaal en getekende strips. Verder bestaat het magazine uit invuloefeningen zoals quiz met feedback, tips, fun facts en FAQ (veel gestelde vragen en antwoorden). Er zijn twee versies van het leerlingenmagazine aangepast aan het leervermogen van de leerlingen (zie 2.1. doelgroep): 1. voor praktijkonderwijs en vmbo basis beroep 2. voor vmbo, havo en vwo. Het magazine voor praktijkonderwijs heeft een rustigere opmaak, minder tekst, grotere lettertypes, makkelijkere woorden, en meer doe-opdrachten. o DVD: Zes afleveringen van ieder ca. 7 minuten die aansluiten bij de zes lessen. De afleveringen hebben telkens eenzelfde opzet: één of twee jongeren aan woord over het thema van de les, een stukje docudrama, weer één of twee andere jongeren aan woord. Iedere aflevering sluit af met het onderdeel Wat vind jij? Daarin reageren jongeren op een vraag die past bij het thema. Iedere les wordt een aflevering bekeken en besproken in de klas. o Docentenhandleidingen : Elke les bevat een uitgewerkte les opzet met werkvormen, bijvoorbeeld discussie, stellingen, vragen om het thema van de les en de aflevering van dvd te bespreken met de leerlingen en suggesties voor de lesaanpak. 2.4 Ontwikkelgeschiedenis Betrokkenheid doelgroep Seks onder je 25 ste onderzoek (de Graaf e.a. 2005) was een grootschalig participatief actieonderzoek. Naar aanleiding van de resultaten over de seksuele gezondheid onder jongeren, hebben stakeholders tot een gezamenlijk actieplan besloten, waaronder een herziening en vernieuwing van het lespakket Lang Leve de Liefde ( ). In verschillende fasen van de interventieontwikkeling is nauw samengewerkt met de leerlingen en docenten als ook bijvoorbeeld GGD professionals. Daarnaast zijn op meerdere cruciale momenten experts op het gebied van wetenschappelijke ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies geraadpleegd. Leerlingen zijn betrokken in: 1. Culturele sensitiviteit in het lespakket In 2009 zijn 8 focusgroepen zijn georganiseerd met leerlingen met een Antilliaanse, Arubaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst, volgens het PEN-3 model van Airhihenbuwa (1995). Op basis van de resultaten is de inhoud van het nieuwe pakket aangepast aan een steeds meer divers wordende populatie jongeren (Vlasman, 2009; Laagland, 2009; Borghei, 2009; Ben Tarraf, 2009). 2. Pre-productieonderzoek onder leerlingen In 2010 is door middel van 9 focusgroepen (104 leerlingen, 13 scholen) de meningen over Lang Leve de Liefde (versie 3) en de wensen voor het nieuwe pakket geïnventariseerd. Hier is in de ontwikkeling rekening mee gehouden (Schutte, 2010). 3. Ontwikkeling dvd Interviews met 60 jongeren op 6 scholen (ervaringen, ideeën, gevoelens, en dilemma s) zijn verwerkt in de filmpjes. Er is rekening gehouden met de diversiteit van leerlingen wat betreft gender, leeftijd, culturele en regionale achtergrond, en seksuele voorkeur. 11

12 4. Quote onderzoek In 2011 zijn 28 jongeren geïnterviewd over hun ervaringen en meningen op het gebied van relaties en seksualiteit. Uitspraken uit deze interviews zijn gebruikt als quotes in het leerlingenmagazine. 5. Pretesten onderdelen pakket bij doelgroep De filmpjes zijn middels focusgroepen gepretest bij 18 leerlingen van twee scholen. Het leerlingenmagazine gepretest bij 92 leerlingen van 16 verschillende scholen. De reacties zijn erg positief en hebben waardevolle suggesties opgeleverd die zijn verwerkt in de definitieve druk (tweede druk 2012). Op basis van deze observaties op 4 praktijkscholen is de definitieve versie van het praktijkonderwijs magazine ontwikkeld, met meer doeopdrachten, rustigere vormgeving, minder abstracte, concretere illustraties en duidelijkere begrippen (eerste druk 2012). Docenten die het lespakket uitvoeren zijn ook uitvoerig betrokken bij de herziening en vernieuwing van Lang Leve de Liefde. 1.Implementatieonderzoek onder docenten die bestaande Lang Leve de Liefde gebruikten Middels kwantitatief vragenlijstonderzoek onder een steekproef van 130 docenten van 110 scholen (landelijk verspreid) die het lespakket Lang leve de liefde (versie 3) in de periode hebben aangeschaft is het gebruik van het lespakket onderzocht. De aanbevelingen zijn verwerkt in de ontwikkeling: de dvd maar ook het leerlingenmagazine moet worden vernieuwd, hebben een nieuw jasje nodig, thema s moeten worden geupdate, bv homoseksualiteit in de dvd; docenten van zogenaamde witte scholen vragen bij de ontwikkeling van het nieuwe pakket rekening te houden met het feit dat sommige scholen-klassen vrijwel geen leerlingen van niet/nederlandse afkomst hebben; in andere regio s werd juist het belang van culturele diversiteit benadrukt; docenten willen graag meer variatie, bv een stripverhaal en meer zelfwerkzaamheid van de leerlingen. De trainingen door de GGD s worden erg gewaardeerd (Schutte, 2009; Schnaars, 2009). 2. Behoefteonderzoek m.b.t. nieuwe lespakket. In docenten zijn geïnterviewd met betrekking tot hun wensen ten aanzien van het toekomstige pakket. Op basis van deze uitkomsten werden definitieve keuzes gemaakt t.a.v. het nieuwe programma: er worden twee versies leerlingenmagazines ontwikkeld: 1 versie voor praktijkonderwijs en vmbo basis beroep waarin zoveel mogelijk informatie en opdrachten worden geïntegreerd en 1 versie voor vmbo en havo/vwo waarbij wordt uitgegaan van een aantrekkelijk magazine format met aanvullende informatie en opdrachten via werkbladen en e-learninglessen. Men geeft de voorkeur aan een digitale handleiding (Schutte, 2010). 3. Behoefteonderzoek lespakket voor praktijkonderwijs Docenten uit het praktijkonderwijs en GGD-medewerkers van de GGD zijn betrokken bij de ontwikkeling van het lespakket voor praktijkonderwijs. De dvd hoefde niet aangepast te worden. Het leerlingenmagazine is wel aangepast aan het lage taalniveau, minimale concentratievermogen, korte spanningsboog en een IQ tussen de 60 80, door minder tekst, korte zinnen, groot lettertype, eenvoudig taalgebruik, afgebakende tekstblokjes, informatie in kleine delen aanbieden en herhalen, visuele ondersteuning van de tekst, (informatieve) expliciete afbeeldingen, teksten vaak afwisselen met diverse werkvormen en veel doe-werkvormen. 4. Pretest onderzoek onderdelen pakket 12

13 De dvd ook gepretest bij een panel bestaande uit GGD professionals, docenten, vertegenwoordigers van landelijke expertisecentra en experts op het gebied van gedragsverandering van Universiteit Maastricht en TNO. De docentenhandleiding vmbo/havo/vwo is gepretest onder 10 docenten. 5. Behoefteonderzoek e-coaching docenten. Om de toekomstige implementatie van Lang Leve de Liefde te bevorderen is in samenwerking met de Universiteit Maastricht een e-coaching website ontwikkeld. Om de site goed te laten aansluiten op de mogelijkheden en wensen is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder negen docenten en twee docentenopleiders van het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. De ondersteuning van docenten via de website lesgevenindeliefde.nl is middels interviews geëvalueerd onder 23 docenten. De resultaten worden verwerkt in de definitieve versie van de website (Schutte, 2009). Buitenlandse interventie NVT 2.5 Vergelijkbare interventies In Nederland uitgevoerd Seksuele voorlichting wordt op vele verschillende manieren gegeven in het Nederlandse voortgezet onderwijs, meestal bij lessen biologie over voortplanting. Docenten passen vakmethodes biologie/verzorging toe of kiezen oude lesmaterialen uit eerdere seksuele voorlichtingspakketten. Lang Leve de Liefde is het meest samenhangende onderbouwde coherente lespakket. Vergelijkbare interventies die in Nederland worden uitgevoerd zijn: Lang Leve de Liefde MBO Lang Leve de Liefde Bovenbouw Het lesprogramma LLL-MBO is ontwikkeld door GGD Rotterdam-Rijnmond, in nauwe samenwerking met Universiteit Maastricht, Soa Aids Nederland (SANL), en docenten en leerlingen uit MBO. Het lesprogramma LLL-Bovenbouw is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht, in nauwe samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Soa Aids Nederland, TNO Kwaliteit van Leven en verschillende docenten en leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo). Door deze intensieve samenwerking tussen SANL, GGD Rotterdam-Rijnmond en Universiteit Maastricht is nu een doorlopende leerlijn seksuele gezondheid ontstaan met drie lesprogramma s afgestemd op verschillende onderwijsniveaus (onderbouw havo/vwo/vmbo en praktijkonderwijs en vmbo basis beroep, bovenbouw havo/vwo, en mbo) met als overkoepelende naam Lang Leve de Liefde. Zowel Lang Leve de Liefde MBO als Bovenbouw zijn opgenomen in de I-database en doorlopen momenteel (2014) het erkenningstraject van het Centrum Gezond Leven. 13

14 Overeenkomsten en verschillen De belangrijke seksuele gezondheidsthema s worden in alle drie de interventies behandeld: seksuele diversiteit, wensen en grenzen en veilig vrijen (condoomgebruik en anticonceptiegebruik). Er wordt in de interventies echter rekening gehouden met de grote verschillen met betrekking tot de seksuele ervaring en het leer- en denkniveau tussen jongeren van verschillende leeftijden en van verschillende opleidingsniveaus. De seksuele voorlichtingsprogramma s ontwikkeld voor de bovenbouw havo/vwo (LLL-Bovenbouw) en voor het mbo (LLL-mbo) vormen daarom een belangrijke aanvulling op het al jaren bestaande en nu herziene Lang Leve de Liefde programma voor de onderbouw. Toegevoegde waarde Lang Leve de Liefde Onderbouw is de belangrijkste en meest gebruikte interventie in Nederland rondom seksuele gezondheidsbevordering voor deze setting en doelgroep die bovendien een lange geschiedenis heeft, een gewaardeerde plek heeft in het voortgezet onderwijs (ook de eerdere versies) en er bewijs is van effecten, zelfs op de lange termijn (zie 5. Effectevaluatie). Deze nieuwe versie is op basis van geleerde lessen uit het verleden en op basis van behoefte van het veld aan een update, ontwikkeld (Meijer e.a., 2005). Bovendien maakt dit lesprogramma onderdeel uit van het Lang leve de liefde programma, en vormt het samen met de LLL MBO en LLL Bovenbouw een doorlopende leerlijn Seksuele gezondheid. 2. Onderbouwing Oorzaken Seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld, verbaal/fysieke dwang, beloning voor seksuele handelingen (ongewenste seks) Seksueel grensoverschrijdend gedrag (dader- en/of slachtoffergedrag) vindt eerder of meer plaats bij jongeren met: - een minder goede seksuele interactiecompetentie (d.i. gevoelig zijn voor de gevoelens en wensen van de ander, het kennen van de eigen gevoelens en wensen en het kunnen communiceren en realiseren hiervan) (de Graaf, 2009); - een positieve attitude t.a.v. provocatief gedrag en de verkrachtingsmythe ( vrouwen vinden het fijn om tot seks gedwongen te worden); - traditionele genderrollen; - lage risicoperceptie/inschatting; - weinig actie controle; - en veel seksuele ervaring hebben. Empathie en emoties spelen ook een rol, minder goed kunnen anticiperen op wat de ander voelt of jij zelf zou kunnen voelen, leidt sneller tot grensoverschrijdend gedrag. De context, type partner (bij vaste partner wordt grensoverschrijding eerder geaccepteerd), situatie (bijv. bij alcoholgebruik gaan jongeren sneller over de grens) en onrealistische seksuele scripts/verwachtingen spelen ook een rol. Ambiguïteit in communicatie, bijvoorbeeld de grenzen worden niet duidelijk verbaal aangegeven, symbolisch verzet, leidt tot situaties met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lage eigen-effectiviteit, lagere seksuele eigenwaarde, en het tevreden willen 14

15 houden van de partner, jongeren die zichzelf niet in staat achten ongewenste seks te weigeren, hangt samen met ervaring met verbale manipulatie tot seks. Seks tegen je zin in een relatie is part of the deal (Cense & van Dijk, 2010). Er heerst een dubbele moraal; een vrouw moet niet te makkelijk zijn maar uiteindelijk wel ja zeggen en mannen moeten lef hebben en initiatief tonen maar ook laten zien dat ze grenzen van de vrouw accepteren. Meiden leren vooral grenzen aangeven en zijn onvoldoende bewust van hun eigen wensen. Ze geven aan zich vaak overvallen te voelen door de situatie en ze willen de ander niet kwetsen. Ze houden vooral rekening met partner. Bepaalde vormen van grensoverschrijding vinden ze normaal. Jongens vinden het soms lastig grenzen te herkennen en zich kwetsbaar op te stellen (de Graaf e.a., 2009). Direct grensoverschrijdend gedrag zonder fysiek contact - (na) roepen, video opnames maken - wordt beïnvloed door ambigue communiceren en niet lekker in je vel zitten. Seksuele sensatie zoeken en seksuele vaardigheden zijn van invloed op verbale dwang uitoefenen. Situationeel misbruik wordt vooral door mannen uitgeoefend en bij meer alcohol gebruik en kijken naar gewelddadige porno. Dwang vindt vooral bij niet-westerse jongeren plaats en bij gewelddadige porno kijken, seksueel sensatie zoeken en een lage eigenwaarde. Zie voor meer informatie Cense & van Dijk, 2010; de Bruijn, Burrie, & Van Wel, 2006; DeGue, DiLillo, & Scalora, 2010; de Graaf, Van Dijk, & Wijsen, 2009; de Graaf e.a., 2005; Koss e.a., 2007; Kuyper e.a., 2009; O Donohue, Yeater, & Fanetti, 2003; Sionean e.a., 2002; DiClemente, Crosby, & Wingood, Ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (onveilig vrijen) Ongewenste zwangerschap en soa-besmetting komen door onveilig vrijen. Veilig vrijen is gedefinieerd als consistent en consequent condoomgebruik en effectief anticonceptie gebruik. Condoomgebruik is onder hoog opgeleide jongens lager (69%) dan onder laag opgeleide jongens (76%), zowel bij de eerste als bij de laatste partner. Bij anale en orale seks is condoomgebruik veel lager. Jongeren hebben een lage persoonlijke risico inschatting voor soa/hiv. Naarmate jongeren meer seksuele ervaring en condoomervaring hebben, wordt de attitude t.a.v. condoomgebruik negatiever. De waargenomen sociale norm van condoomgebruik bij leeftijdgenoten is laag. Ook hebben jongeren moeite om de druk te weerstaan als iemand hen probeert over te halen tot onveilige seks (zie Schaalma & Kok, 2011). Weinig kennis over soa s en condooms, negatieve condoom-attitude, lage eigeneffectiviteit (interactiecompetentie) vergroten de kans op onbeschermde seks (geen condoom gebruik). Zie voor meer informatie de Graaf e.a., 2005, 2012; Fortenberry e.a., 2002; Lam e.a., 2004; Schaalma & Kok, 2011; Schröder e.a., Veel vertrouwen in en aangenomen betrouwbaarheid van de partner is een andere factor van invloed op condoomgebruik. De helft van de jongeren stopt met condoomgebruik binnen 3 maanden waarvan 3 4 zegt dat dit in overleg gebeurde. Redenen om te stoppen zijn vooral 1) andere anticonceptie, 2) condoom is minder lekker, 3) lange relatie en we vertrouwen elkaar (de Graaf e.a. 2005). Een relatie wordt al snel als serieus bestempeld terwijl deze meestal niet langer dan 3 maanden duurt (Fortenberry e.a., 2002). Gebrek aan kennis en een idealisering van het moederschap of ambivalente gevoelens hierover en onrealistische ideeën over de gevolgen gerelateerd aan ongeplande zwangerschap (Buijinck e.a. 2010). Het ontbreken van toekomstperspectief, of onnadenkendheid ( het overkomt me niet ), dragen bij aan ineffectief anticonceptiegebruik. 15

16 Traditionele genderrollen en opvattingen over seks dragen bij aan ongeplande zwangerschappen. Onder leerlingen (en docenten) is er behoefte aan informatie over zwangerschap (Buijinck e.a., 2010). Onderliggende oorzaken van het ineffectief pilgebruik zijn: gebrek aan kennis en vooroordelen t.a.v. de pil (e.g. dik worden, onvruchtbaar worden, kans op kanker) en negatieve houding t.a.v. anticonceptie (e.g. te duur, gedoe, beperkt seksueel plezier, te veel planning, moreel verkeerd en slecht voor je reputatie), gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, lage risicoperceptie, en gebrek aan vaardigheden (planning; voorbereiding). Zie voor meer informatie Buijinck e.a., 2010; de Graaf e.a., 2005, 2012; Kirby, 2002; Berlo, Wijsen, & Vanwesenbeeck, 2005; Unger, Molina, & Teran, Aan te pakken factoren De determinanten of onderliggende gedragsfactoren waar de interventie zich op richt zijn determinanten die in het ASE-model (de Vries e.a. 1988) de belangrijke voorspellers van gedrag zijn: kennis, risicoperceptie, attitude of houding, sociale invloed of subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie m.b.t. de gedragingen die leiden tot de overkoepelende thema s seksuele identiteit, wensen en grenzen en veilig vrijen. Deze determinanten komen overeen met de determinanten die door Kirby e.a. (2006) genoemd worden als de belangrijkste in in effectieve seksuele voorlichting en soa/hiv preventie op scholen. In tabel 1 staat een overzicht van de thema s, welke determinanten aangepakt worden en de bijbehorende subdoelen, deze zijn gelijk aan de subdoelen in 2.2. doelen. Met een * is aangegeven welke determinanten meegenomen zijn in de effectevaluatie. Thema Wensen en grenzen Determina nt Kennis Attitude Attitude* Seksuele ontwikkeling Subjectieve norm Eigeneffectiviteit Kennis Subjectieve norm Eigeneffectiviteit (sub)doel: Na het volgen van de 6 lessen LLL: Leerlingen hebben kennis en inzicht in lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen met betrekking tot de puberteit en seksualiteit. Leerlingen hebben kennis van de (werking van) mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen Leerlingen erkennen dat er meerdere vormen van relaties zijn en seksuele voorkeuren Leerlingen staan positief tegenover homoseksualiteit en negatief tegenover homonegativiteit Leerlingen staan positief tegenover de keuzes van anderen mbt relaties Leerlingen ervaren dat anderen met dezelfde problemen kampen mbt verliefdheid, liefdesverdriet, vragen over lichamelijke veranderingen Leerlingen durven met anderen te praten over vragen die ze hebben mbt puberteit en seksuele ontwikkeling Leerlingen hebben kennis van wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is Leerlingen kennen hun eigen grenzen en wensen Leerlingen staan negatief tav seksueel grensoverschrijdend gedrag Leerlingen hebben een positieve houding tov duidelijk communiceren van eigen wensen en grenzen Leerlingen hebben een positieve houding tov dat anderen hun wensen en grenzen duidelijk communiceren Leerlingen weten dat hun peers negatief staat tov seksueel grensoverschrijdend gedrag Leerlingen voelen zich in staat om grenzen te stellen 16

17 * Veilig vrijen Tabel 1 Kennis Risico Perceptie Attitude* Subjectieve norm* Eigeneffectiviteit * Intentie* Vaardigheden Leerlingen hebben kennis van mentruele cyclus, zwangerschap en preventie van zwangerschap. Leerlingen hebben kennis van anticonceptiemiddelen, de werking en hoe te verkrijgen. Leerlingen hebben kennis van de belangrijkste soa, de overdracht en condooms ter preventie Leerlingen erkennen de persoonlijke risico s (ernst en kwetsbaarheid) van onveilig vrijen (zwanger worden en/of soa besmetting) Leerlingen hebben een positieve attitude tav condoomgebruik en pilgebruik Leerlingen ervaren dat anderen ook positief staan tov condoomgebruik Meisjes ervaren dat anderen positief staan tov pilgebruik Leerlingen voelen zich in staat om condoom te kopen, te gebruiken en met de partner te bespreken Meisjes voelen zich in staat om de pil te vragen, en correct te gebruiken Jongens voelen zich in staat om met hun partner afspraken te maken over pilgebruik Leerlingen hebben de intentie om condooms te kopen en gebruiken (t.z.t.) Meisjes hebben de intentie om anticonceptie te gebruiken indien nodig Leerlingen kunnen een condoom correct omdoen De interventie is een lespakket uit te voeren op scholen in klassen, dit geeft weinig ruimte voor het aanleren en oefenen van vaardigheden. Daarnaast is de doelgroep jaar; de meeste zullen nog niet toe zijn aan seks, dus ligt de aandacht niet zozeer op het uiteindelijke gedrag (bijvoorbeeld condooms of anticonceptie gebruiken) maar op de onderliggende en voorspellende determinanten. Verantwoording Lang Leve de Liefde is planmatig en systematisch ontwikkeld met behulp van Intervention Mapping (IM) (Bartholomew e.a. 2011). In de ontwikkeling van het lesmateriaal is telkens is de link gelegd tussen de determinant, veranderdoel, de methodiek en uitgewerkte toepassing/werkvorm, en hiervoor is bewijs gezocht in de empirie, praktijk en theorie. De belangrijkste methodieken zijn afgeleid van: (1) actieve leertheorieën en elaboratie door actief informatie te verwerken (Elaboration Likelihood Model (ELM), Petty & Cacioppo, 2002), en (2) sociale leertheorie en modelling (Bandura, 1977). Er is goed aangesloten bij de belevingswereld van de jongeren door ervaringen en meningen van jongeren te verwerken in verhalen op papier en film, docudrama, quotes, fotostrips en getekende strips. Ook zijn de illustraties en foto s herkenbaar. Er zijn zoveel mogelijk actieve en interactieve werkvormen gekozen die belangrijk worden geacht voor effectiviteit van interventies voor jongeren op het gebied van relaties en seks, bijvoorbeeld groepsdiscussie (zie Peters e.a., 2009). Steeds rekening gehouden met de culturele, seksuele, regionale en gender diversiteit door jongeren van diverse achtergronden aan het woord te laten komen, in tekst, foto s, verhalen en meningen. Om de aandacht van de jongeren te behouden is er grote variatie in hoe deze ervaringen en meningen zijn vormgegeven: verwerkt in een docudrama, in de vorm van een interview, 17

18 losse quotes, als een stelling waarover gediscussieerd kan worden, in een ballon bij een foto e.d. Hiervoor verwijzen we naar het leerlingenmagazine (www.langlevedeliefde.nl). De werkvormen worden in iedere les gebruikt en behandelen telkens het onderwerp of thema van de les. Het lesprogramma heeft een natuurlijke opbouw: puberteit en verliefdheid, relatievorming (les 1 en 2), wensen en grenzen, seksuele relaties (les 3 en 4), seksuele problemen en hulp en informatie, veilig vrijen (condoomgebruik en anticonceptie) (les 5 en 6). Voorbeeld 1: In de les over anticonceptie (les 5) is een van de doelen dat de leerlingen de juiste kennis hebben over anticonceptie. Specifiek geformuleerd: De leerlingen, na deze les: 1. Beschrijven hoe het voortplantingssysteem werkt van jongen en meisje; 2. Leggen uit wat je kunt doen om zwangerschap te voorkomen. Dit wordt hen geleerd door informatieverstrekking en elaboratie, hen wordt niet alleen de informatie gegeven maar zij gaan er ook actief mee aan de gang. De leerlingen nemen de menstruatiecyclus en bijbehorende tekst uit het leerlingenmagazine (p.30) door, zij lezen de Hoe kom ik aan de pil (p.39). Zij nemen het overzicht van anticonceptiemiddelen door (p. 40). Vervolgens zijn er verwerkingsopdrachten (p. 41) waarin zij de informatie moeten toepassen. Voorbeeld 2: In dezelfde les 5 wordt ook ingegaan op de attitude tav anticonceptie. Zowel in het bijbehorende docudrama, het ervaringsverhaal van Stella (p. 34), korte uitspraken van jongeren in hoe zou jij je voelen? (p.34) wordt door middel van geanticipeerde spijt de attitude aangepakt. In alle verhalen staat centraal hoe rot, hoeveel stress, en zenuwen de hoofdpersoon had nadat hij/zij zonder voorbehoedsmiddel had gevreeën. Vervolgens worden de leerlingen gevraagd om zelf in te denken hoe zij zich zouden voelen in die situatie door middel van een invuloefening (p.34). In Tabel 2 staan alle werkvormen en de bijbehorende gedragsdeterminanten Deter-minant Methodiek Werkvorm/toepassing lespakket Kennis Informatieoverdracht Informatieve teksten (magazine) wist je dat / Fun facts/ weetjes/ FAQ (magazine) Risicoperceptie Visuele / schematische weergave Elaboratie Actief leren Bewustwording Confrontatie Re-evaluatie van de omgeving Scenario gebaseerde risico informatie Personalisering van risico Modelling Informatieve illustraties (magazine) Invuloefeningen (magazine) Invuloefening /Quiz (magazine) Ervaringsverhaal (magazine en dvd) Meningen (magazine en dvd) wist je dat / Fun facts/ weetjes/ FAQ (magazine) Discussie (klassikaal) Ervaringsverhaal (magazine en dvd) Ervaringsverhaal (magazine en dvd) Docudrama (dvd) Invuloefening (magazine) Meningen (magazine en dvd) Fotostrip (magazine) Docudrama (dvd) Ervaringsverhaal (magazine en dvd) Meningen (magazine en dvd) 18

19 Attitude Zelfevaluatie Invuloefeningen (magazine) Discussie (klassikaal) Elaboratie Informatieve teksten en illustraties (magazine) Invuloefeningen (magazine) wist je dat / Fun facts/ weetjes/ FAQ (magazine) Discussie (klassikaal) Modelling Fotostrip (magazine) Docudrama (dvd) Ervaringsverhalen (magazine en dvd) Meningen (dvd) Confrontatie Ervaringsverhalen (magazine en dvd) wist je dat / Fun facts/ weetjes/ FAQ (magazine) Argumenten Informatieve tekst (magazine) Meningen (magazine en dvd) Voor en nadelen Informatieve tekst (magazine) Meningen (magazine en dvd) Invuloefening (magazine) Klassieke conditionering Herhaling (toegepast op condooms en condoomgebruik) Perspectief van ander aannemen Invuloefening (magazine) Geanticipeerde spijt / opluchting Docudrama (dvd) Ervaringsverhalen (magazine en dvd) Invuloefening (magazine) Modeling Fotostrip/strip (magazine) Docudrama (dvd) Ervaringsverhalen (magazine en dvd) Meningen (magazine en dvd) Subjectieve norm Eigen effectiviteit / vaardigheden Tabel 2 Norm/verwachtingen/ goedkeuring communiceren Sociale vergelijking Modeling Oefenen Coping strategieën bedenken Sociale druk inoculatie Voorbereidend eigen handelen Doelen stellen Handelingsperspectief/ alternatief bieden Fotostrip/strip (magazine) Docudrama (dvd) Ervaringsverhalen (magazine en dvd) Meningen (magazine en dvd) Condoom oefening (klassikaal) Tips (magazine) Invuloefening (magazine) Scenario (magazine en dvd) Invuloefening (magazine) Tips (magazine) Invuloefening (magazine) Tips (magazine) Instructie (magazine) Tips (magazine) Tips (magazine) Werkzame elementen - Alle methodieken waarop de werkvormen en materiaal gebaseerd zijn, zijn effectief in het veranderen van de determinanten - Gebruik van modelling in docudrama, ervaringsverhalen en om de meningen van jongeren te verwoorden 19

20 - Actieve en interactieve werkvormen, bijvoorbeeld groepsdiscussie en actieve informatieverwerking door oefeningen. Aansluiting met de doelgroep door gebruik te maken van ervaringsverhalen, uitspraken van jongeren - Materiaal is aantrekkelijk voor en door jongeren, mooie vormgeving - Materiaal aangepast aan het niveau van de jongeren (praktijkonderwijs en vmbo basis beroeps) - Uitvoerbaar voor docenten biologie, verzorging, en mentoren 3. Uitvoering Materialen Voor de uitvoering van de interventie zijn beschikbaar: - Leerlingen magazines: een versie voor praktijkonderwijs en vmbo basis beroep en een versie voor vmbo, havo, vwo - Docentenhandleidingen: een versie voor praktijkonderwijs en vmbo basis beroep en een versie voor vmbo, havo, vwo - Dvd - Website met twee digilessen Bladerbare en of downloadbare pdf s van de leerlingenmagazines en docentenhandleidingen als ook de trailers van de film en van zijn te vinden op Over Lang Leve de Liefde, Onderbouw. - Website ter ondersteuning van docenten bij het lesgeven - Vragendoos - Lang Leve de Liefde condooms Er is ook een Engelse versie van het leerlingenmagazine, de dvd en de docentenhandleiding ontwikkeld (versie vmbo, havo, vwo) om te worden ingezet in tweetalig en internationaal onderwijs. Voor de werving is ontwikkeld: - Digitale toolkit voor GGD professionals bestaande uit ondersteunend materiaal voor het werven van scholen alsook een PowerPoint voor het trainen van docenten. - Informatiefolder Alles over Lang Leve de Liefde - Engelstalige informatiefolder Long Live Love - Posters: twee soorten voor in de klas of voor promotie Type organisatie De interventie wordt uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dit zijn praktijkscholen, vmbo, havo en vwo scholen. De interventie kan eventueel in Engelstalig voortgezet onderwijs worden uitgevoerd. Opleiding en competenties 20

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Januari 2012 SAMENVATTING Seks onder je 25 ste 2012 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Petra Snelders MOVISIE p.snelders@movisie.nl 030-789 22 27 Petra Snelders

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wie is er nou raar?

Methodebeschrijving Wie is er nou raar? Methodebeschrijving Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door:

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen

Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen TNO-rapport KvL/JPB/2006/064 Opvoedingsondersteuning aan allochtone gezinnen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Lespakket InternetSOA

Lespakket InternetSOA Lespakket InternetSOA 8 lessen over flirten via internet, voor jongeren van 12 tot 18 jaar VOORWOORD Het afgelopen decennium hebben jongeren massaal de mogelijkheden ontdekt om te communiceren via het

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed!

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed! Werkblad beschrijving interventie Bewegen valt goed! Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling (vanaf juni 2009

Nadere informatie

Seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs 1

Seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs 1 Seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs 1 D a p h n e va n d e B o n g a rd t, I n e k e M o u t h a a n & H e n ny B o s In the international literature, the Netherlands are seen as

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eindrapportage aan de Stichting Sluyterman van Loo van een vergelijkend effect- en procesevaluatie-onderzoek naar interventies ter voorkoming

Nadere informatie

Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij geen sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek.

Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij geen sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek. Interventie Opvoeden & zo Samenvatting Doel Het doel van Opvoeden & Zo is vergroting van de opvoedingscompetentie van ouders, door hen bewust te maken van de mogelijkheden om het gedrag van hun kinderen

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie