Music for Life Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket"

Transcriptie

1 Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket

2 Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse radiomarathon vraagt de zender bij deze editie aandacht voor kinderen die hun ouders hebben verloren ten gevolge van hiv/aids. Deze kinderen verliezen vaak de hoop op een mooie toekomst. In de eerste plaats moeten ze het verlies van hun ouders verwerken en daarnaast kunnen ze vaak niet naar school, moeten ze werken, hebben ze honger en zijn ze dikwijls zélf drager van HIV. Als schepen voor ontwikkelingssamenwerking vind ik het belangrijk dat onze stad solidair is met het Zuiden, niet in het minst met de meest kwetsbaren onder hen: kinderen. Dit educatief pakket probeert meer inzicht te geven in de complexe problematiek van deze weeskinderen. Het zijn allemaal kinderen met een gezicht, waarachter altijd een hartverscheurend verhaal schuilt. In deze bundel kan u enkele getuigenissen van hen lezen. Hopelijk laat het u en uw klas niet onberoerd en zet het jullie aan om actie te ondernemen voor leeftijdsgenoten in het Zuiden. Of jullie nu cakejes bakken voor Music for Life, afvalkunstwerken veilen of een bakstenendomino organiseren, elke euro is welkom. Het geld dat jullie inzamelen, gebruikt Rode Kruis-Vlaanderen voor hulpprogramma s waarin kinderen met hiv/aids ondersteund worden. Zo kunnen we met zijn allen deze kinderen een nieuwe toekomst geven. Veel succes met jullie acties en hopelijk zie ik jullie binnenkort aan het Glazen Huis op de Groenplaats! Leen Verbist schepen voor ontwikkelingssamenwerking 2

3 H a n d l e i d i n g Wat is Music for Life? Waarom dit educatief pakket? Hoe gebruik je dit pakket? Voor wie is dit pakket? O p d r a c h t e n f i c h e s 1. Journalist 2. Getuigenissen 3. Quiz 4. Cartoons 5. Een beeld zegt zoveel meer 6. Waar, niet waar of weetni 7. Jonge ontwerpers 8. Spel uit Afrika 9. Pillen op een lege maag 10. In de huid van een kind met zieke ouders A c t i e f o r L i f e Hoe organiseer ik een actie? Ideeën voor acties A c h t e r g r o n d i n f o r m a t i e Aids en weeskinderen Het Rode Kruis helpt Wist-je-datjes Interessante publicaties en websites E i n d t e r m e n B i j l a g e n 1. Getuigenissen 2. Cartoons 3. Foto s 4. Afrikaanse spelen

4 handleiding Wat is Music for Life? Van 18 tot 24 december 2010 is Music for Life te gast in Antwerpen. Music for Life is een bewustmakings- en geldinzamelingsactie georganiseerd door Studio Brussel ten voordele van Rode Kruisprojecten. De campagne zet telkens een stille ramp in de kijker. Een stille ramp is een ramp die de kranten en televisie niet (meer) haalt. Andere gebeurtenissen overschaduwen de ramp of ze is gewoonweg geen nieuws meer. Dat aids een dodelijke ziekte is, is al lang bekend, maar aids is er al zo lang, dat het geen nieuws meer is. Als er al over aids in Zuidelijk Afrika wordt gesproken, gaat de aandacht naar grote benefietacties, beroemde ambassadeurs die zich inzetten voor het thema,. Over de ziekte zelf en de gevolgen voor de slachtoffers en hun nabestaanden veelal kinderen wordt amper gesproken. Met de opbrengst van Music for Life 2010 steunt Rode Kruis-Vlaanderen de programma s van zusterverenigingen in Afrika die kwetsbare kinderen helpen wiens ouder(s) aan de gevolgen van hiv/aids gestorven zijn. Tijdens het hoogtepunt van de campagne, een week voor Kerstmis, laten drie Studio Brussel-presentatoren zich voor een radiomarathon opsluiten in het Glazen Huis op de Antwerpse Groenplaats. Luisteraars kunnen allerlei inzamelacties organiseren en geld bieden om hun favoriete plaat op de radio te horen. Waarom dit educatief pakket? Dit pakket geeft u de nodige inspiratie en achtergrondinformatie om met uw klas rond het thema van Music for Life aan de slag te gaan. Bovendien draait de actie dit jaar rond kinderen en jongeren. Het is voor onze jongeren des te interessanter om meer te weten te komen over de problematiek waarmee heel wat van hun leeftijdsgenoten leven. Aan de hand van 10 opdrachtenfiches maken we de leerlingen wegwijs in het lot van kinderen die hun ouders aan aids verloren hebben. Doorheen deze opdrachten zoeken ze informatie op, vormen ze hun eigen mening, zoeken ze oplossingen, worden ze uitgenodigd tot discussie en reflectie en wordt hun kritische ingesteldheid aangescherpt. Op die manier trachten we het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en een duurzame wereld bij de jongeren te vergroten. Hoe gebruik je dit pakket? Dit educatief pakket bestaat uit 10 opdrachtenfiches, ideeën voor acties, achtergrondinformatie, een overzicht van de eindtermen waaraan de opdrachten in dit pakket gekoppeld zijn en werkmateriaal zoals getuigenissen, foto s, cartoons en Afrikaanse spelen. U kan met dit pakket zowel 1 lesuur, een hele week of een langere periode aan de slag. Kies er de opdrachten uit die voor uw klas interessant zijn. W E D S T R I J D Vergeet ook niet dat er met dit pakket wat te winnen valt. Scholen die dit pakket downloaden maken kans om de 3 presentatoren van het Glazen Huis op bezoek te krijgen op vrijdag 17 december. Maak ook kans om met uw klas een professioneel radiospotje te maken dat tijdens Music for Life wordt uitgezonden. Uw scenario moet ten laatste op 17 december binnen zijn. Lees hier meer over in opdrachtenfiche 7 op pagina 22. 4

5 Voor wie is dit pakket? Dit lespakket richt zich in de eerste plaats naar leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs (alle onderwijstypes). Het pakket is zo opgebouwd dat u het aan de leeftijd van de leerlingen, het niveau en de grootte van de klas kunt aanpassen. Het bevat ook ideeën en aanzetten om er in de hogere graden mee te werken. Studio Brussel Voor de vijfde keer sluit radiozender Studio Brussel drie van zijn presentatoren op in het Glazen Huis. Met platenverzoekjes, ludieke acties en donaties zamelen ze geld in voor de hiv/aidsprogramma s van het Rode Kruis. Volg de acties van Studio Brussel op de voet via Rode Kruis-Vlaanderen Wereldwijd is het Rode Kruis actief om mensen te helpen, te verzorgen en te beschermen. Het is het vijfde jaar op rij dat Music for Life geld inzamelt voor programma s van het Rode Kruis. Registreer uw actie op de site van het Rode Kruis. Stad Antwerpen Dit jaar heeft Music for Life voor de eerste keer in Antwerpen plaats. De stad Antwerpen spoort haar burgers aan om actie te ondernemen. Op verneemt u hoe de stad uw actie kan ondersteunen. GREEN vzw GREEN is een organisatie die kinderen en jongeren duurzaam leert leven. Naast de ontwikkeling van dit educatieve pakket heeft GREEN nog een 50-tal andere projecten waarmee scholen kunnen werken rond energie en klimaat, mobiliteit, natuur, afval, voeding De site geeft u een overzicht. 5

6 opdrachtenfiches Hier vindt u tien opdrachtenfiches om met de klas rond het thema van Music for Life te werken. Met de eerste twee fiches leidt u het thema in. Hiermee maken de leerlingen kennis met de aidsproblematiek in het Zuiden. Met fiche drie tot zeven gaat u met de leerlingen dieper op het volledige thema in. De laatste drie fiches behandelen enkele specifieke deelthema s: recht op spel, recht op verzorging en omgaan met zieke ouders. U kan één opdracht kiezen of verschillende opdrachten combineren, afhankelijk van de tijd dat u hieraan kan besteden. Met de zevende fiche Jonge ontwerpers kan uw klas ook aan de wedstrijd deelnemen. Inleidende fiches Verwerkingsfiches algemeen Verwerkingsfiches thematisch 1. journalist 2. getuigenissen 3. quiz 4. cartoons 5. een beeld zegt zoveel meer 6. waar, niet waar of weetni 7. jonge ontwerpers [wedstrijd!] 8. spel uit Afrika 9. pillen op een lege maag 10. in de huid van een kind met zieke ouders 6

7 opdracht 1: journalist In de eerste opdracht vindt u 2 werkwijzen die perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. Heeft u minder tijd, kies dan voor werkwijze 1. Werkwijze 1: journalist In december komt het thema aids en weeskinderen uitgebreid in de actualiteit. Trek er zelf als journalist op uit en verzamel informatie! Doel De leerlingen zoeken op hoeveel kinderen in Zuidelijk Afrika wees worden doordat ze hun ouders verloren aan aids. Hoe leven die kinderen, wat ervaren ze, wat zijn de gevolgen? Werkvorm De leerlingen kruipen in de huid van een journalist. Benodigdheden Internet, boeken, teksten (zie interessante publicaties en websites, pagina 35). Werkwijze Verdeel de leerlingen in groepjes van minstens 4. Elk groepje vormt een kleine redactie van journalisten. Twee leerlingen zoeken de betekenis van een aantal kernwoorden op, de andere twee gaan op zoek naar het antwoord op een van de vragen. Geef de helft van het groepje enkele kernwoorden en laat hen naar verklaringen voor deze woorden en de verbanden ertussen zoeken. Voor sommige woorden is het aangewezen om hen gerichte sites mee te geven, andere woorden kunnen de leerlingen via een zoekmachine (google, ecosia, ) opzoeken. U kan gemakkelijke en moeilijkere zoekopdrachten geven. Wereldaidsdag (vrij zoeken) Nkosi Johnson (vrij zoeken) 12 seconden (www.stopaidsnow.nl) stille ramp (www.stopaidsnow.nl) Rode Kruis (www.musicforlife.rodekruis.be) Kinderrechten (www.musicforlife.rodekruis.be) 15 miljoen kinderen (www.musicforlife.rodekruis.be) taboe (http://www.stopaidsnow.nl/aidsindewereld_artikel/de_feiten) Geef de andere helft van elk groepje een vraag waarop ze een antwoord moeten vinden. Bijvoorbeeld: Waar komt hiv/aids voor in de wereld? Wat zijn de gevolgen voor een kind dat zijn ouders aan aids heeft verloren? Wat is een stille ramp? Wat doet het Rode Kruis om kinderen die hun ouders aan aids hebben verloren te ondersteunen? Geef enkele voorbeelden van landen waar de bestrijding van de hiv-epidemie vruchten afwerpt. Na deze oefening vraagt u aan de groepjes om alle informatie samen te leggen. Met de verzamelde informatie kunnen de leerlingen: een kort tekstje schrijven (eventueel voor de schoolkrant, zie werkwijze 2: Music for Life krantje / blog) kort voorstellen aan elkaar wat ze onderzocht hebben en te weten gekomen zijn de verzamelde informatie verbinden met bijpassende beelden die ze zelf opzoeken of uit de bijlagen halen. 7

8 Werkwijze 2: Music for Life krantje/blog Doel De leerlingen verwerken informatie over de problematiek, staan er bij stil en sensibiliseren medeleerlingen/ouders/ buurtbewoners. Werkvorm Maak een Music for Life- krantje of een Music for Life- blog. Werkwijze Maak met de klas of de school een Music For Life krantje of blog en breng de stille ramp onder de aandacht. T I P Het voordeel van een blog is dat de leerlingen er geleidelijk en met onmiddellijk resultaat aan kunnen werken en dat ze hiermee ICT- vaardigheden opdoen. Denk samen met de leerlingen na voor wie ze de blog maken (ouders, medeleerlingen, buurtbewoners?), wat ze er op willen en hoe ze de blog kunnen verspreiden (Facebook, Twitter, Netlog, schoolwebsite?). Als u een krantje maakt, bespreek dan wie de eindredactie doet, hoe en naar wie de krantjes verspreid worden en wie dat doet. Misschien kan u het zelfs verkopen ten voordele van Music for Life? Wat kan er in het krantje of op de blog komen? Denk met de leerlingen samen na over de invulling van de blog. Enkele suggesties: Een artikel / tekstje met achtergrondinformatie over het thema (zie werkwijze 1: journalist) Een interview met medeleerlingen met hun mening over de actie: wat vind je van het thema van Music for Life? Wat heeft je bij het thema doen stilstaan? Wat heb je over het thema geleerd? Zijn er zaken waarvan je schrok? Verandert er iets voor jou nu je meer over deze stille ramp weet? Wat zijn je eigen voornemens?. Bespreking van een artikel, beeld of getuigenis waardoor de leerlingen geraakt zijn. Een verslag (foto s, tekst en video) van het werken in en buiten de klas rond het thema. Een oproep voor actie met leuke slogan, beeld, de eigenlijke actie (zie opdrachtenfiche 7) 8

9 opdracht 2: getuigenissen Doel De leerlingen leren over kinderen die hun ouders door aids hebben verloren. Ze denken na over de complexiteit van deze problematiek en zoeken gelijkenissen en verschillen met hun eigen leven. Werkvorm Leesteksten of filmpjes als start voor een klasgesprek. Benodigdheden Getuigenissen (zie bijlage 1) Foto s die bij de getuigenissen horen (zie bijlage 3) Werkwijze Lees samen met de leerlingen (eventueel in groepjes) enkele getuigenissen en/of bekijk een filmpje over de problematiek. In bijlage 1 vindt u 6 getuigenissen uit Swaziland en links naar getuigenissen en filmpjes op het internet. Gebruik de richtvragen bij de verschillende getuigenissen en/of laat de leerlingen één of meerdere opdrachten uitvoeren. Algemene opdrachten bij de getuigenissen: Swaziland is een klein land in Zuidelijk Afrika maar het heeft het grootste aantal hiv-geïnfecteerden ter wereld. 26% van alle volwassen in Swaziland heeft hiv/aids. Toon op de wereldkaart waar Swaziland ligt. Bespreek aan de hand van de verhalen de betekenis van de drie volgende begrippen: 1. weeskinderen 2. seropositief zijn/aids hebben 3. hiv-remmers Ga met de leerlingen op zoek naar de problemen die zich voordoen. Kaart de verschillende aspecten van het probleem aan en confronteer hen met de complexiteit ervan. Bespreek klassikaal de volgende vragen: 1. Aan welke gevaren staan kinderen die hun ouders verloren aan aids bloot? 2. Waarom lopen ze een groot risico om met HIV besmet te raken? 3. Hoe helpt het Rode Kruis deze kinderen? Bedenk een titel voor elk verhaal. Laat de leerlingen over een van deze verhalen een tekening maken. Ze kiezen zelf het aspect dat ze willen verbeelden. Laat elke leerling naar een van de kinderen uit het verhaal een brief schrijven. Daarin kunnen ze vragen stellen en hun eigen gevoelens en gedachten verwoorden. Laat de leerlingen de onderstaande vragen over de teksten beantwoorden. Ze mogen de tekst erbij nemen. 9

10 Vragen bij de verschillende getuigenissen: Getuigenis 1 Welke taken doen Alicia en haar broers in het huishouden? Duid aan welke klusjes jij thuis ook doet. Wat is er de oorzaak van dat verschillende schoolkinderen arm of wees zijn? Hoe helpt het Rode Kruis deze kinderen? Alicia was 12 jaar toen haar ouders stierven. Hoe zou jij op die leeftijd met je broers of zussen het huishouden aanpakken? Welke gevoelens roept dit bij je op? Wat grijpt jou in dit verhaal het meeste aan? Welke gevoelens roepen deze foto s bij jou op? Waaraan denk je als je deze foto s ziet? Getuigenis 2 Wie zorgt voor wie? Wat zou het Rode Kruis nog buiten de voedselbedelingen kunnen doen om deze mensen te helpen? Heb jij ooit al voor een zieke gezorgd? Wat vond je fijn? Wat moeilijk? Getuigenis 3 Wat zijn hiv-remmers? Is de schrik van de schoonzus van Thembe terecht dat de kinderen haar familie zullen besmetten? Waarom wel? Waarom niet? Wat vind je van haar reactie? Kan het anders? Welke problemen heeft deze familie? Wat is de oorzaak van die problemen? Getuigenis 4 Hoe komt het dat oma voor de kleinkinderen zorgt? Waarvoor zouden de kinderen moeten getest worden? Wat is volgens jou een heldenboekje? Getuigenis 5 Waarom is het geen goed idee om enkel voedsel uit te delen? Waarom zouden kinderen uitgesloten kunnen worden? Waarom is de Kids Club zo belangrijk? Wat kunnen kinderen daar doen? Wat is volgens jou een heldenboekje? Getuigenis 6 Wat zijn kinderrechten en waarom bestaan er aparte rechten voor kinderen? Denk jij dat er bij ons naar kinderen wordt geluisterd? Hoe kan je je in België als kind laten horen? 10

11 opdracht 3: quiz Doel De leerlingen testen hun kennis over het thema van Music for Life. Werkvorm Quiz Benodigdheden Papier, pennen en quizvragen Werkwijze De leerlingen worden in groepjes verdeeld. Elk groepje gaat aan een tafel zitten. Ze krijgen een blad en een pen om de antwoorden te noteren. De leerkracht stelt een vraag, de leerlingen denken in groep na over het antwoord en noteren het op het blad. Het beantwoorden van een kennisvraag wordt afgewisseld met het uitvoeren van een doe-opdracht (1 punt bij een correct antwoord, 0 bij een foutief). Bij een aantal vragen vindt u een extra woordje uitleg. U bepaalt zelf hoeveel vragen u stelt en welke quizvragen u eruit pikt. Extra quizvragen vindt u bij opdrachtenfiche 6, werkwijze 3. Kennisvragen 1. Wat is een virus? a) Virussen zijn ziekteverwekkers die cellen nodig hebben om zich te vermenigvuldigen en te leven. b) Virussen zijn ziekteverwekkers die zich heel snel voortplanten. c) Een virus is een superklein organisme (alleen zichtbaar door de microscoop) d) Alle bovenstaande antwoorden zijn juist. Voorbeelden van virussen: hepatitis B, het virus dat zich op de levercellen richt. Het hiv-virus breekt de cellen van het afweersysteem af Hoe merk je dat iemand seropositief is? a) Een seropositief persoon ziet er ziek uit. b) Een seropositief persoon is altijd moe. c) Je kan niet aan iemand zien of hij/zij hiv-geïnfecteerd is. Iemand met hiv noem je hiv-geïnfecteerd of seropositief. Je bent dan geïnfecteerd, maar (nog) niet ziek. Iemand met hiv hoeft daar niets van te merken. Hij of zij voelt zich meestal kerngezond. Soms hebben mensen met hiv last van koorts, huiduitslag enz. Zelfs zonder medicijnen kan het vele jaren duren voordat iemand met hiv uiteindelijk ziek wordt. Met hiv-remmers kan de ziekte aids worden uitgesteld. (Uit:

12 3. Geef vier factoren waarom kinderen met zieke ouders of ouders die aan aids gestorven zijn, kwetsbaar zijn. Mogelijke antwoorden: discriminatie en stigmatisering verdriet over de ziekte of dood van een of beide ouders stijgende armoede stoppen met schoolgaan gebrek aan goede voeding, vooral heel belangrijk bij het nemen van antivirale medicijnen verlies van eigendommen en erfrechten materiële noden gebrek aan onderdak ontoereikende gezondheidszorg fysisch of seksueel misbruik de verzorging van zieke ouders of jongere broers en zussen komt op de kinderen terecht kinderarbeid gebrek aan ouderlijk toezicht 4. Net als de voorgaande jaren voert Studio Brussel samen met het Rode Kruis actie tegen een stille ramp. o o o Waarom kan je aids een stille ramp noemen? Stille rampen zijn rampen die de kranten en televisie niet halen, omdat andere gebeurtenissen de rampen overschaduwen. In het geval van hiv/aids gaat het ook nog eens om een ramp die er al zo lang is, zodat het geen nieuws meer is. Dat aids een dodelijke ziekte is, is immers al bekend. Waarom zijn kinderen de stille slachtoffers? Er wordt altijd gesproken over de slachtoffers van aids, maar de gevolgen voor de nabestaanden worden vaak vergeten. De kinderen van de slachtoffers, kinderen die hun ouders verloren hebben aan hiv/aids, blijven achter en moeten het alleen zien te redden. Noem nog een stille ramp die ergens op de wereld plaatsvindt. Kindsoldaten in Congo, landmijnen, schoon drinkwater, vluchtelingen, malaria enz. 5. Elke dag raakt er iedere 12 seconden iemand met hiv geïnfecteerd. Dat is een vol voetbalstadion per dag. Hoe worden mensen besmet met hiv/aids? Duid vier manieren aan hoe je met hiv besmet kan raken: o o o o o o o o o onveilige seks een vies toilet huidcontact naalden en spuiten (-> gebruikte naalden en spuiten met besmet bloed) moeder-op-kind besmetting als iemand in je gezicht hoest een muggenbeet een bloedtransfusie (-> met besmet bloed) een sauna 6. Bedenk een drietal goede redenen waarom we actie moeten voeren om het lot van kinderen die hun ouders verloren hebben aan hiv/aids te verbeteren. 12

13 7. Hoe kan je een hiv-infectie oplopen? (Uit: a) door tongzoenen b) door seks te hebben zonder condoom c) via een wc-bril d) via muggen 8. Hoe weet je of je een hiv-infectie hebt? a) dat weet je niet altijd; soms heb je geen klachten b) dat merk je vanzelf; je hebt allerlei gezondheidsklachten c) dat weet je omdat je het aan iemand kunt zien Als je een hiv-infectie hebt, betekent dat niet dat je meteen klachten hebt. De meeste mensen voelen zich in het begin van hun hiv-infectie helemaal niet ziek. Je kunt nog jaren gezond blijven. Als de hoeveelheid virus toeneemt, wordt je afweersysteem aangetast en krijg je klachten. Dat kan na twee jaar, maar ook pas na tien jaar gebeuren. Wanneer je risico op besmetting met hiv hebt gelopen, is het verstandig je te laten testen zodat de behandeling snel kan starten. (Uit: Wat zijn hiv-remmers? a) medicijnen die aids genezen b) medicijnen die werken als een soort rem op het virus: ze voorkomen dat je aids krijgt of vertragen het ontstaan van de ziekte c) medicijnen die het virus afbreken Hiv-remmers zijn medicijnen tegen hiv. Zij remmen de aanmaak van virusdeeltjes in je bloed. Het afweersysteem wordt dan niet langer meer aangestast, waardoor het zich kan herstellen. Je krijgt dan minder snel aids. Vroeger moesten patiënten soms wel twintig pillen per dag slikken. Tegenwoordig is de dosis pillen kleiner. Helaas veroorzaken hiv-remmers nog altijd zware bijwerkingen, waar niet iedereen tegen kan

14 Doe-opdrachten 1. Duid op een blinde kaart Swaziland aan. 2. Op vindt u vervormde wereldkaarten. Tik in de zoekfunctie aids in en u krijgt een wereldkaart te zien volgens de verhouding van het aantal hiv/aidsdoden in de wereld. Hoe meer slachtoffers van hiv/aids er in een land zijn, hoe groter het land op de kaart wordt weergegeven. Toon de leerlingen 3 verschillende vervormde wereldkaarten en vraag hen deze eruit te halen die de verhouding van aidsdoden weergeeft. U kan hen ook vragen om België of Europa aan te duiden op de kaart en te verklaren waarom dit zo slecht zichtbaar is. 3. Maak een slogan over hiv/aids. 4. De leerkracht schrijft twee woorden in verband met kinderen die hun ouders verloren hebben aan hiv/aids op het bord. Probeer de woorden uit te beelden. Als een ander groepje het woord raadt, krijgt het er een punt bij. 5. Kinderen die aids hebben worden vaak uitgesloten. Geef twee voorbeelden van uitsluiting uit je eigen omgeving. 6. Elke 12 seconden raakt er iemand geïnfecteerd met het ongeneeslijke hiv. Hoeveel klassen van 24 leerlingen zijn dat per dag? Dat zijn 300 klassen (van 24 leerlingen) per dag! 7. Op vindt u een wereldkaart waarop per land het aantal mensen met aids staat. Duid in het onderstaande rijtje de landen of werelddelen aan waar aids veel voorkomt. o o o o o o Canada Swaziland Duitsland Afrika ten zuiden van de Sahara Thailand Nieuw-Zeeland 8. Noem de zeven landen in Afrika waar aids het meeste voorkomt. Gebruik de interactieve wereldkaart op (Namibië, Botswana, Zuid-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho) T I P U kan ook activiteiten uit andere opdrachtenfiches gebruiken als doe-opdracht. Wenst u meer quizvragen? In de achtergrondinformatie vindt u vast nog inspiratie voor extra quiz-vragen. 14

15 opdracht 4: cartoons Een cartoon is een spotprent of een karikatuur die gebeurtenissen en toestanden uit de realiteit op een andere manier belicht. Het werken met cartoons biedt een aantal voordelen. Een cartoon kan je een beter zicht op de werkelijkheid geven en door het visuele en grappige element blijft de boodschap langer hangen. Hou er rekening mee dat humor cultuurgebonden is. Door tijd en ruimte te nemen om een cartoon te bekijken, wordt de boodschap voor iedereen duidelijk. Doel De leerlingen krijgen inzicht in de oorzaken van en de taboes rond aids en verwerken deze op een creatieve manier. Werkvorm Werken met cartoons Benodigdheden Cartoons (zie bijlage 2) Werkwijze Met cartoons kunt u heel wat doen. We overlopen enkele werkvormen. Werkwijze 1: puzzelcartoons Deze werkwijze is ideaal als actieve opstap voor werkwijze 2. Knip de cartoons uit de bijlage in twee en meng de puzzelstukken. Bij het knippen zorgt u ervoor dat er op de beide delen inhoudelijke informatie staat (u moet de cartoon dus niet altijd in het midden doorknippen). De leerlingen moeten de cartoons opnieuw samenstellen. Ze moeten dus goed naar de cartoons kijken en met elkaar overleggen wat ze zien en wat bij elkaar hoort. Deze oefening kunt u in kleine groepjes, maar ook met een grote groep doen. Geef dan aan elke leerling een halve cartoon en laat ze in de klas naar de tweede helft zoeken (kriskras door elkaar rondlopen). De leerlingen vertellen aan elkaar wat er op hun cartoon staat. Ze vormen zich dan een beeld van het ontbrekende deel. Om de oefening iets moeilijker te maken, kan u de leerlingen ook vragen hun stukje cartoon niet aan elkaar te laten zien. Ze raden dan enkel via beschrijvingen of de twee helften bij elkaar passen. Werkwijze 2: cartoon onder de loep Het is interessant om bij een cartoon stil te staan. Gebruik hiervoor de volgende vier stappen: Waarnemen: beschrijf wat je letterlijk ziet of leest. Interpretatie: interpreteer de cartoon. Beoordeling: wat vind je goed/minder goed? Spreekt de tekening je aan? Komt de boodschap duidelijk over? Actualiteit: wat wil de tekenaar duidelijk maken? Bij elke cartoon vindt u ook wat informatie of enkele richtvragen voor de leerkrachten. Ideaal voor een klasgesprek. Werkwijze 3: creatief omgaan met cartoons Met cartoons kunt u creatief aan de slag. Hier alvast wat inspiratie: Verzin een krantenkop of titel bij elke cartoon. Beeld de situatie van de cartoon uit in een pantomime of rollenspel. De rest van de klas raadt over welke cartoon het gaat. Ontwerp affiches waarop een bepaalde situatie uit een cartoon wordt aangeklaagd. Laat de teksten uit de originele cartoons weg en laat de leerlingen zelf een tekst bedenken. Ontwerp zelf een cartoon. Maak een tentoonstelling met de cartoons en laat andere klassen de tentoonstelling bezoeken. 15

16 opdracht 5: een beeld zegt zoveel meer Doel De leerlingen leven zich in in de leefwereld van kinderen die hun ouders verloren hebben aan aids. Dit doen ze aan de hand van foto s waarbij ze het verhaal in een ruimere en actuele context plaatsen. Werkvorm Foto s analyseren en interpreteren Benodigdheden Foto s (zie bijlage 3) Werkwijze Met foto s kan je heel wat doen. We geven hier enkele leuke en leerrijke methodieken om het eerder complexe verhaal van kinderen die hun ouders aan aids hebben verloren vatbaar te maken. Het gebruik van foto s geeft de leerlingen een houvast om zich een beeld van de problematiek te vormen. Werkwijze 1: puzzelfoto s Deze oefening is ideaal als actieve opstart voor een andere activiteit met foto s. Knip de foto s in twee en meng de puzzelstukken. Zorg er bij het knippen voor dat er op de beide delen inhoudelijke informatie staat (u moet de foto dus niet altijd in het midden doorknippen). Vraag aan de kinderen om de foto s opnieuw samen te stellen. Hiervoor moeten ze goed naar de foto s kijken en met elkaar overleggen over wat ze zien en wat er bij elkaar hoort. Deze oefening kunt u in kleine groepjes, maar ook met een grote groep doen. Geef dan aan elke leerling een halve foto en laat ze in de klas op zoek gaan naar de tweede helft van die foto. Hierbij moeten ze aan elkaar vertellen wat er op hun foto staat. Ze kunnen zich dan een beeld vormen van het andere deel waarnaar ze op zoek zijn. Om de oefening iets moeilijker te maken, kan u de leerlingen ook vragen hun stukje cartoon niet aan elkaar te laten zien. Ze raden dan enkel via beschrijvingen of de twee helften bij elkaar passen. Werkwijze 2: tijdslijn Deze oefening kunt u als inleiding gebruiken voor het maken van de relatiecirkel. Verdeel de leerlingen in kleine groepjes van maximum vier. Vraag hen om de foto s in chronologische volgorde te leggen. Wat gebeurt er eerst, wat daarna? Misschien geeft deze oefening een eerder simplistisch resultaat, maar het is dan ook de bedoeling dat de leerlingen ondervinden dat het niet zo eenvoudig is, omdat er hier heel wat zaken op elkaar inspelen. Werkwijze 3: maak een relatiecirkel Door het werken met relatiecirkels, begrijpen de leerlingen het complexe verhaal beter. Ze kunnen er gemakkelijker over vertellen en onthouden het beter omdat de cirkel er hen bij helpt. Zeker voor leerlingen die verbaal minder sterk zijn biedt het werken met een relatiecirkel een goede steun. Hoe gaat u te werk? Teken een grote cirkel waarop de leerlingen foto s over de leefwereld van weeskinderen kunnen plaatsen (kind gaat naar school, medicatie, kinderen koken ). Belangrijk hierbij is dat de situaties kunnen verbeteren of verslechteren. De leerlingen linken de foto s met elkaar door ze op de cirkel te plaatsen en een pijl te trekken van oorzaak naar gevolg. Als bijvoorbeeld de moeder ziek is, kan ze niet gaan werken. Als ze niet gaat werken, is er minder geld voor eten enz. Kijk of de pijl ook in de andere richting kan wijzen en teken de pijlpunten. Laat de leerlingen hun verhaal bij de cirkel vertellen. 16 T I P Er is niet van alle situaties een duidelijke foto. Gebruik eventueel ook enkele termen zoals ziek zijn, warmte of liefde om verbanden te leggen. Gebruik niet meer dan 10 foto s of termen, anders wordt de oefening te moeilijk.

17 zieke ouders inkomen Deze foto s zijn geschikt voor werkwijze 3: 1, 8-14, 6-24, 26, 28-35, 31, 35, 40, 41, 49, 53, 56 Werkwijze 4: titels Bedenk een titel bij een foto. De titel moet aan welbepaalde voorwaarden voldoen: hij moet een boodschap bevatten of tot sensibilisering oproepen. 1. Verdeel de leerlingen in groepjes. Elk groepje kiest een foto en zoekt er een passende titel bij. 2. Elke groepje leest zijn titel voor aan de rest van de klas. De klas raadt welke foto het groepje heeft gekozen. 3. Bespreek kort de foto. Wat staat erop? Welke boodschap brengt hij? Waarom heb je die foto gekozen? 4. Bespreek de gekozen titels. Spreekt de titel je aan? Past de titel bij de foto? Kan een titel evenveel zeggen als het beeld? 17

18 Werkwijze 5: ik zie ik zie wat jij niet ziet Een foto is maar een fragment, een momentopname. De leerlingen, die ondertussen al heel wat over het thema weten, zien op de foto meer dan wat je op het eerste gezicht zou zeggen. Laat ze nadenken over wat er zich buiten het fotokader zou kunnen afspelen, wat er voordien gebeurde, wat er nadien zal gebeuren. Bijvoorbeeld: lachende kinderen op weg naar school. Dat lijkt een mooi beeld, maar eigenlijk kunnen deze kinderen nog maar sinds kort naar school. Hun ouders zijn gestorven aan aids, dus waren er geen inkomsten om het inschrijvingsgeld en het uniform te betalen. Dankzij de hulp van het Rode Kruis kunnen zij nu toch naar school. Laat de leerlingen in kleine groepjes de foto s bespreken en er een tekst over schrijven. Ze kunnen bij elke foto tekstballonnetjes invullen. In elke tekstballon hoort een andere boodschap, zoals: o Wat voel je bij deze foto? o Wat voelt het personage volgens jou? o Wat doet het personage? Wat zie je? o Wat is er volgens jou aan deze foto voorafgegaan? o Wat is er volgens jou gebeurd nadat deze foto werd getrokken? o T I P Om de verschillende boodschappen duidelijk te maken, kan u variëren met de tekstballonnen: vormen, kleuren, gedachteballon. Voor elke boodschap een andere soort ballon. 18

19 opdracht 6: waar, niet waar of weetni Doel Aan de hand van stellingen leren leerlingen hun eigen mening over de aidsproblematiek formuleren, nuanceren en toetsen aan de mening van anderen. Werkvorm Klasgesprek Werkwijze 1: pro/contra Benodigdheden Groene en rode kaartjes stellingen Werkwijze Lees een stelling voor. De leerlingen steken een groene kaart op als ze met de stelling akkoord gaan, een rode als ze niet akkoord zijn. Achteraf moeten ze hun keuze verantwoorden. Hierop kan er een klassikaal gesprek volgen. Mogelijke stellingen: o Een kind van 12 jaar is nog te jong om voor zijn/haar jongere broers en zussen te zorgen. o Als je met aids besmet bent, is dat je eigen schuld. o Kinderen moeten spelen, niet voor hun zieke ouders en hun broers en zussen zorgen. o Het is logisch dat kinderen taken van de ouders overnemen als die ziek zijn. o Ik vind dat een seropositieve leerling niet naar school mag komen. o Omdat aids een wereldprobleem is, zouden verschillende landen moeten samenwerken om hiv/aids te voorkomen. o Aan het armoedeprobleem in sommige landen kunnen wij niets doen. o Als je niet met elkaar over aids praat, zal het aantal doden toch blijven stijgen. Werkwijze 2: muurdiscussie Benodigdheden Flappen papier met elk een halve stelling Schrijfgerief Werkwijze Noteer op grote flappen halve zinnen die de leerlingen met hun eigen bedenkingen, voorwaarden, ideeën enz. aanvullen. Het gaat niet over wat wettelijk kan, maar over hoe zij hierover denken. Laat ze in groepjes van de ene naar de andere flap doorschuiven. Nadien volgt er een klasgesprek. Mogelijke halve stellingen: o Als je voor je ouders moet zorgen o Als je besmet bent met aids o Praten over aids is o Als je niet meer kan gaan werken o Als je geen ouders meer hebt o Als je niet meer naar school kan gaan o Als je niet meer kan spelen o Als aids een taboe is o Als meer dan de helft van een dorp aids heeft 19

20 Werkwijze 3: waar of niet waar Benodigdheden Maak twee flappen met op de ene flap WAAR en op de andere flap NIET WAAR. Werkwijze Verdeel het lokaal in twee delen en hang de flappen op, elk aan een andere kant van het lokaal. Lees een stelling voor. De leerlingen kiezen of de stelling waar of niet waar is en gaan dan aan de overeenkomstige kant van het lokaal staan. Er is geen middenpositie mogelijk. Nadat ze voor een kant hebben gekozen, is het belangrijk om aan enkelen van hen te vragen waarom ze voor die kant hebben gekozen. Hieruit kan een klasgesprek groeien. Kom gezamenlijk tot de juiste oplossing. Zijn de volgende stellingen waar of niet waar? Iemand die seropositief is, is meestal erg ziek. (waar/niet waar) Iemand met hiv noem je hiv-geïnfecteerd of seropositief. Je bent dan geïnfecteerd, maar (nog) niet ziek. Iemand met hiv, hoeft daar niets van te merken. Hij of zij voelt zich meestal kerngezond. Soms hebben mensen met hiv last van koorts, huiduitslag enz. Zelfs zonder medicijnen kan het vele jaren duren voordat iemand met hiv uiteindelijk ziek wordt. Met hiv-remmers kan de ziekte aids worden uitgesteld. (Uit: Mensen die besmet zijn weten dit van zichzelf. (waar/niet waar) Omdat je je in het begin van de besmetting niet ziek voelt, kan het zijn dat je niet weet dat je besmet bent. Sommige Afrikaanse vrouwen laten zich niet testen uit angst uit de maatschappij te worden verstoten. Ze zijn ook bang voor de toekomst van hun kinderen als de omgeving weet dat ze hiv hebben. Als een zwangere vrouw met het aids-virus besmet is, kan ze haar baby besmetten. (waar/niet waar) Ja, een kind kan geïnfecteerd raken met hiv tijdens de zwangerschap of de geboorte, maar dat is niet automatisch zo. Een kind kan onbesmet geboren worden maar later via de moedermelk toch nog besmet raken. Aids komt alleen in Afrika voor. (waar/niet waar) Meer dan 33 miljoen mensen overal ter wereld zijn met hiv/aids besmet. Elke dag sterven er mensen aan de ziekte. Subsahara-Afrika heeft het zwaarst onder het virus te lijden. 67% van alle volwassen en 91% van alle kinderen met hiv leeft in deze regio. In België worden elke dag zo n drie mensen seropositief getest. Hiv is te genezen, aids niet. (waar/niet waar) Hiv en aids zijn niet te genezen. Wel bestaan er behandelingen met hiv-remmers die in veel gevallen in staat zijn om de ziekte aids uit te stellen. Ook bestaan er middelen die het leven van mensen met aids kunnen verlengen. (Uit: Kinderen met aids worden soms uitgesloten en als onrein beschouwd. (waar/niet waar) Uit onwetendheid en angst worden kinderen met hiv/aids soms gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Door deze vooroordelen, en vanuit het onbegrip voor en de onwetendheid over de ziekte, veranderen veel mensen hun gedrag van zodra ze met iemand met hiv te maken krijgen. Er doen ook heel wat fabeltjes de ronde. Niet alleen in Afrika rust er een taboe op aids, ook in België is de ziekte nog niet algemeen geaccepteerd. Er bestaan dan ook nog vele misverstanden over hiv/aids. Het Rode Kruis helpt patiënten van hiv/aids vooral via het uitdelen van medicijnen. (waar/niet waar) De hulpverlening van het Rode Kruis bestaat uit vijf onderdelen: 1. preventie van infectie met hiv van moeder op kind 2. preventie van infectie met hiv onder seksueel actieve kinderen en volwassenen 3. ondersteuning bij de behandeling van hiv/aidspatiënten via thuiszorg 4. bescherming en hulp aan kinderen die door hiv/aids werden besmet of hun ouders aan de ziekte verloren 5. ondersteuning van (opvang)families van kinderen van hiv/aidspatiënten 20

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Subdoelen Leerlingen vinden het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie