Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen"

Transcriptie

1 Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling Algemeen Instructie dataverzamelaars Fasen in dataverzameling Brndcumenten Overgang patiënten kinderpli vlwassen pli Aanmelding Tijdelijke aanmelding Afmelding Fllw-up in ander ziekenhuis Gegevensverzichten Elektrnische gegevensverzameling Sneltetsen Discrepanties Crrecties in de al ingeverde data Algemene wenken Bezeken (Page 0.1) Demgrafie (Page 0.2) HIV Vrgeschiedenis (Page 0.3) Transmissie (Page 0.4) Cngenitaal (Page 0.5) Intx1 ( Page 0.6) Afmelding (Page 0.7) Intx2 ( Page 0.8) Studies ( Page 0.9) Dataverzameling (Page 0.01) Mnitr Bezekscherm (Unplanned Page: Mn.Bez.) Algemene wenken Algemeen (Page x.1) CDC events (Page x.2) Adverse events (Page x.3) ARV Therapie (Antiretrvirale therapie)(page x.4) Cmedicatie (Page x.5) SOA (Page x.6) X0hepa (Page x.7) (vrheen Hepakwan) Labresultaten (Page x.8) A. Hepatitis / CMV GEEN NIEUWE INVOER, WEL WIJZIGEN B. Immunlgie C. Virlgie D. Klinische Chemie E. Hematlgie F. Overig Spiegelbepalingen ARV (Unplanned Page: Cncentr) Leverdiagnstiek Fibrscan (X3Fibrsca) B6BLeverpathlgie, -bipt (X4liver_Pa ) B7BRadilgie lever (X5radi_LV)

2 Gegevensverzameling 5.1. Algemeen Er zal in dit hfdstuk nader wrden ingegaan p de dataverzameling en de inver van de gegevens in de database. Er wrdt uitleg gegeven ver de rl van de dataverzamelaars, de prcedure van de dataverzameling, de aanmelding en afmelding van de patiënt, de te verzamelen gegevens en de inver van gegevens in de centra Instructie dataverzamelaars De dataverzamelaar verzamelt gegevens direct uit de medische status van de patiënt. De dataverzamelaar draagt zrg vr de inver van gegevens in de database. Hij f zij bewaakt, nder leiding van de behandelend arts, de naleving van de dataverzamelingsprcedures en valt nder de wettelijke geheimhudingsplicht betreffende patiëntengegevens. Begeleiding en cördinatie van de dataverzamelaars is in handen van de datamnitrs van de Stichting HIV Mnitring (SHM). Manager patiëntgegevens en Quality Cntrl (QC) cördineert de dataverzamelaars en de datamnitrs van de SHM. De training vr de dataverzamelaars mvat: kennismaken met de medewerkers van SHM verkrijgen van inzicht ver de achtergrnd van de gegevensverzameling en het registratieprgramma van de SHM uitleg ver de inhudelijke gegevensverzameling gedetailleerde instructie ver de gegevensverzameling m.b.v. het inverprgramma efenen met het verzamelen van gegevens m.b.v. het inverprgramma uitleg ver het draaibek HIV mnitring van de SHM; dit draaibek is in elk behandelcentrum aanwezig bespreken van de stappen in het lgistieke prces tussen het behandelcentrum en SHM (dcumentenmap) De cördinatr dataverzamelaars en de datamnitr van de SHM huden regelmatig cntact m te infrmeren he het gaat. Z ndig wrden vragen beantwrd en wrdt advies gegeven. In de inwerkperide bezekt de datamnitr van de SHM het centrum in principe binnen 2 maanden. De mnitr evalueert i.s.m. cördinatr dataverzamelaars de vrtgang en bespreekt de resultaten met de dataverzamelaar. Aan de hand van de bevindingen wrdt met de dataverzamelaar afgesprken f het gewenst is m tussentijds extra cntrle uit te efenen. De mnitr kmt minimaal 2 keer per jaar langs. Cnfrm de vastgelegde bevegdheden is de dataverzamelaar de enige die gegevens in het prgramma kan inveren f crrigeren. Het is een vereiste dat de dataverzameling cnsistent is met het brndcument; in dit geval de medische status. Vr alle gegevens geldt dat als de bendigde gegevens niet duidelijk in de medische status staan hierver verlegd met wrden met de behandelend arts. Indien de behandelend internist f specialist aanvullende infrmatie aanbiedt ter verduidelijking van het brndcument mag deze infrmatie gebruikt wrden indien de behandelend internist f specialist dit eerst heeft tegevegd aan het brndcument. (Mail-)crrespndentie f vastgelegde afspraken kunnen als brndcument dienen als deze zijn tegevegd wrden aan de (digitale) Mnummermap. Vermeld dan in het cmmentbx van het desbetreffende scherm dat er aanvullende infrmatie beschikbaar is. 2

3 Minimaal één keer per jaar wrdt dr SHM een terugkmdag gehuden ten beheve van de dataverzamelaars. De invulling van deze dag kan bestaan uit uitleg ver de veranderingen in de gegevensverzameling, uitleg ver aanpassingen in het inverprgramma, inhudelijke instructie ver medicatie, ziektebeelden en/f labratriumbepalingen. Tevens is er ruimte vr vragen en pmerkingen van dataverzamelaars en het uitwisselen van ervaringen met cllegae dataverzamelaars Fasen in dataverzameling De dataverzameling bestaat uit de vlgende fasen: 1. De patiënt wrdt dr de behandelend arts geïnfrmeerd ver de registratie en de arts vult vervlgens het digitale aanmeldingsfrmulier in vanaf de vlgende lcatie: SHM registratie. Zie het dcument Handleiding Aan- en Afmelden patiënten he het digitale frmulier dient te wrden ingevuld. 2. De dataverzamelaar verzamelt de retrspectieve data (vanaf psitieve HIV-diagnse) uit de medische status, en vert deze in de database met behulp van de inverschermen in (zie paragraaf 5.7). 3. Na ieder vlgend pli-bezek wrden aanvullende medische gegevens verzameld en ingeverd (zie paragraaf 5.7), de fllw-up. 4. De ingeverde gegevens kmen via het internet in een centrale database. 5. Op de ingeverde gegevens wrden dr SHM checks uitgeverd. 6. De dataverzamelaar wrdt p de hgte gesteld van checks via de reprt builder, zdat eventuele futen hersteld kunnen wrden. Om bij de checks uit te kmen wrden achtereenvlgens de vlgende keuzes aangeklikt: Hme > SHM Rapprtages > 05_Standaard Query > Checks. 7. De datamnitr kmt minimaal 2 keer per jaar langs en cntrleert de kwaliteit van de gegevens dr het vergelijken van de ingeverde data met de brndcumenten (surce data verificatin). 8. De datamnitr bespreekt de bevindingen met de dataverzamelaar, die vervlgens eventuele wijzigingen invert Brndcumenten Gegevens wrden direct uit brndcumenten verzameld. In nderstaande tabel is een verzicht gegeven van alle mgelijke brnnen in het elektrnisch patiënten dssier. Hierbij kan nderscheid gemaakt wrden tussen nderdelen van de status die dr een arts f iemand anders van het behandelteam zijn geverd. Onderdelen (elektrnisch) patiënten dssier: Plikliniek interne geneeskunde Klinisch deel (pnames) Statusvering ander specialisme Verpleegkundige statusvering Tijdens het dataverzamelen zal drgaans het meest gebruik gemaakt wrden van het pliklinische deel en de verpleegkundige statusvering. Maar het gebruik van het klinische deel f de statusvering van een ander specialisme kan in bepaalde gevallen belangrijk zijn, bijvrbeeld vr die patiënten, die pgenmen zijn. Verder kan de verpleegkundige statusvering handig zijn bij nduidelijkheden ver natinaliteit f ARV medicatie. De mensen van het behandelteam kunnen zelf k ver aanvullende infrmatie beschikken. Indien deze infrmatie wrdt gebruikt vr de gegevensverzameling met er vr wrden gezrgd dat deze aanvullende infrmatie k in de status wrdt bijgeschreven f in ieder geval bewaard in de (digitale) Mnummermap). 3

4 Frmulieren: Bezek/aanmelding A2 Bezek/fllw-up B1 Cause f Death (CDe) In het verleden is in een aantal ziekenhuizen de verzameling van gegevens ndersteund m.b.v. A2 en B1 frmulieren (zie bvenstaande tabel). Als dit het geval is meten deze k als een brndcument beschuwd wrden. In het kader van de studie SHM meten deze frmulieren 15 jaar (digitaal) bewaard blijven. Ok het in 2005 ingeverde CDe frmulier met als brndcument beschuwd wrden. Gegevens die niet in de status staan, maar wel p bvenstaande frmulieren, meten wrden gebruikt bij de inver in de Oracle clinical database Overgang patiënten kinderpli vlwassen pli Zlang een patiënt nder behandeling staat p de Kinderplikliniek f transitiepli, wrden de gegevens vlgens de SHM richtlijnen vr de kinder-dataverzameling in KindSHM van Oracle Clinical ingeverd. Vaak is er een peride dat de patiënt zwel p de kinderpli als de vlwassenpli kmt. In deze peride is de patiënt aangemeld bij studie kindshm zwel als bij studie SHM. Als de bezeken aan de kinderpli wrden afgernd, wrdt k de studie kindshm beëindigd en zal de patiënt alleen ng in studie SHM verzameld wrden. Bij de vergang wrden geen gegevens vergezet. Studie kindshm en studie SHM zijn 2 verschillende studienderdelen binnen de stichting HIV mnitring. De werkwijze wrdt in de vlgende punten besprken. De nderdelen ver kindshm zijn m geïnfrmeerd te zijn ver het prces bij de kinderdataverzameling en wrden uitgeverd dr de kinderdataverzamelaar. 1. De gegevensverzameling wrdt, tt het mment van vlledig vergaan naar de vlwassenpli, in het kinderbehandelcentrum vltid. Zie vr een verzicht nderstaande tabel met gedetailleerde instructies per scherm/nderwerp. 2. De patiënt wrdt m.b.v. het digitale afmeldfrmulier kindshm afgemeld, met als reden van afmelding Fllw-up in andere instelling. 3. Het afmeldscherm in kindshm wrdt ingevuld in de Oracle Clinical database: Fllwup in andere instelling. 4. Wanneer de patiënt in het vlwassen behandelcentrum p de pli verschijnt, meldt de aanmelder de patiënt aan dr middel van het digitale aanmeldingsfrmulier SHM. 5. De SHM Registratie cntrleert de aanvraag en kppelt hetzelfde M-nummer (= uniek patiënt identificatie nummer) aan de patiënt, dat al gebruikt werd vr inver in de kinderdataverzameling. 6. De aanmelder en het gemeenschappelijke adres van het vlwassen behandelcentrum krijgt een bevestiging per mail met het M-nummer van de patiënt. 7. De dataverzamelaar van het vlwassen behandelcentrum cntrleert de gegevens in het bericht. 8. De bevestiging wrdt digitaal gearchiveerd dr de dataverzamelaar van het vlwassen behandelcentrum. 9. De patiënt rapprtage van de kinderdataverzameling is in te zien vr de dataverzamelaar van de vlwassen SHM dataverzameling in reprt builder en wrdt gebruikt als brn bij de inver vr de vlwassenen. Om bij de kinder patientrapprtage uit te kmen wrden achtereenvlgens de vlgende keuzes aangeklikt: Hme > SHM Rapprtages > 01_Patient Data > Patientrapprtage. Vergeet niet bij het vakje studie nummer te kiezen vr kindshm: 4

5 Afrnding studie kindshm (uitgeverd dr dataverzamelaar kindshm): invullen per scherm: Bezek00 Afmeldscherm Invullen: fllw-up in andere instelling. Studie kindshm is immers beëindigd. Demgrafie Check f natinaliteit en initialen ng vereen kmen met de situatie bij afmelding. Indien een (geadpteerd) kind sinds aanmelding een naamswijziging f naturalisatie heeft gehad, deze crrigeren in het scherm demgrafie. Het scherm kan nu als brn dienen vr het invullen van demgrafie bij studie SHM. Immers de dataverzamelaar van de vlwassen dataverzameling met bij aanmelding kunnen cntrleren f het m de juiste patiënt gaat. Let p: evt. wijzigingen van natinaliteit/initialen drgeven aan SHM registratie. Intx2 Invullen Intx2 met de gegevens die beschikbaar zijn aan het einde van de fllw-up van studie kindshm. Dit scherm zal als brn dienen vr intx1 bij studie SHM. Studies Evt. kinderstudies sluiten. Actuele studies pen laten. Dataverzameling Invullen: datum uit zrg (=datum laatste cntact kinderpli). Drdat er vaak een vergangsperide is kan deze later liggen dan de datum in zrg bij SHM. Fllw-up CDC Actuele/penstaande events pen laten bij sluiting kindshm. AE Actuele/penstaande events pen laten bij sluiting kindshm. ARV Actuele/penstaande ARV pen laten bij sluiting kindshm. Cmed Actuele/penstaande cmed pen laten bij sluiting kindshm. Inclusie/Start SHM (uitgeverd dr dataverzamelaar vlwassen SHM): invullen per scherm: Bezek00 Demgrafie Demgrafie bij SHM met vereenkmen met demgrafie kindshm. Gebruik de patiënt rapprtage van de kinderdataverzameling als brn vr het invullen. Mchten de natinaliteit en/f initialen niet vereenkmen met de infrmatie gevnden in de status van de aangemelde patiënt, neem dan cntact p met de kinderdataverzamelaar van het desbetreffende kinderbehandelcentrum. Er zijn 2 mgelijkheden: - Het Mnummer is aan de verkeerde patiënt gekppeld bij aanmelding: neem cntact p met SHM registratie, - De natinaliteit en/f initialen zijn niet crrect in het scherm demgrafie van de studie kindshm: vraag de kinderdataverzamelaar deze aan te passen. Demgrafie Drverwijzing/waar getest. Bij deze vragen maken we nderscheid tussen kinderen die via verticale transmissie zijn besmet en kinderen die niet via verticale transmissie zijn besmet. Bij de verticaal besmette patiënt wrdt ingevuld: ziekenhuis, specificeer kinderpli vr beide vragen. Bij de niet-verticaal besmette patiënt wrden de antwrden drverwijzing/waar getest vergenmen uit de kinderdataverzameling. HIVhist 1. Invullen. Let p: de laatste neghiv2 (in het geval van een HIV1 infectie) test mag verschillen tussen SHM en kindshm. 2. De vraag ver recente besmetting is niet relevant vr verticale transmissie. Kies vr: n.v.t. verticale transmissie. 5

6 Intx1 Invullen Intx1 met de gegevens die beschikbaar zijn bij het eerste plibezek aan de vlwassen pli. Intx2 kindshm mag als brn dienen vr intx1 bij SHM. Let p: Intx 1 SHM heft niet gelijk te zijn aan intx2 in kindshm. Studies Openstaande studies uit kindshm vernemen. Dataverzameling Invullen: datum in zrg (=datum eerste cntact vlwassenpli/hivzrg). Drdat er vaak een vergangsperide is kan deze eerder zijn dan de datum uit zrg bij kindshm. Fllw-up CDC Events die penstaan bij kindshm en vlden aan het vlwassen CDC prtcl (>13 jaar) vernemen met dezelfde startdatum. AE Events die penstaan bij kindshm en vlden aan het vlwassen AE prtcl vernemen met dezelfde startdatum. ARV Openstaande ARV bij kindshm vernemen bij vlwassen SHM met dezelfde startdatum. ARV lijsten kindshm en SHM zijn gelijk. Cmed Openstaande cmedicatie bij kindshm vernemen bij SHM met dezelfde startdatum. Cmedicatie lijsten kindshm en SHM zijn gelijk Aanmelding Vr de mnitring van HIV geldt als criterium: infectie met het humaan immuundeficiëntie virus type 1 (HIV-1) en/f type 2 (HIV-2) en een minimale leeftijd van 16 jaar f uder. Verder is het vereist dat de patiënt geïnfrmeerd wrdt ver de registratie en gegevensverzameling dr de SHM als nderdeel van de HIV/AIDS zrg. De patiënt kan eventueel bezwaar aantekenen tegen inver van de patiëntgegevens in de landelijke database (=pt-ut prcedure). Een patiënt kan wrden geïncludeerd zdra het digitale aanmeldfrmulier dr f namens de behandelend arts is ingevuld en pgestuurd naar de SHM registratie. Vanaf ktber 2014 wrden patiënten digitaal aangemeld via de website: https://shm-registratie.nl/shm/userlginstart.d Een uitgebreide handleiding vr het invullen van frmulieren, zals de aanmelding van een patiënt, is te vinden vanaf de Launch Oracle website f direct via de vlgende link: Handleiding Aan- en Afmelden patiënten. De aanmelding gaat als vlgt: 1. Het digitale aanmeldingsfrmulier wrdt dr de behandelend internist, cnsulent f dataverzamelaar ingevuld. De hfdbehandelaar van een centrum geeft bij de SHM registratie aan welke persnen bevegd zijn m aan te melden. 2. De SHM Registratie cntrleert de aanvraag en kent de patiënt een M-nummer (= uniek patiënt identificatie nummer) te. 3. De SHM Registratie stuurt een bevestiging per mail naar de aanmelder en/f het gemeenschappelijk adres t.b.v. de digitale aan- en afmeldprcedure. 4. De dataverzamelaar cntrleert de gegevens in het bericht. 5. De bevestiging wrdt digitaal gearchiveerd dr de dataverzamelaar. 6. De SHM Registratie imprteert het M-nummer in de Oracle Clinical database, waar het de dag na gedkeuring beschikbaar is vr inver. 7. De dataverzamelaar zekt nder patiënt het M-nummer p in het verzichtsscherm. 8. De dataverzamelaar vert in de desbetreffende schermen van de Oracle Clinical database de gegevens in. 6

7 Tijdelijke aanmelding Als een patiënt tijdelijk in een ander HIV behandelcentrum wrdt behandeld/p de pli kmt, bijvrbeeld vanwege een ziekenhuispname, een secnd pinin, f studiedeelname, dan is er de mgelijkheid m een tijdelijke aanmelding te den. Het tijdelijke centrum is verantwrdelijk vr de tijdelijke aanmelding. De dataverzameling f het regelen van de dataverzameling valt in de peride van de tijdelijke aanmelding nder de verantwrdelijkheid van het vaste HIV behandelcentrum. Overigens kan een tijdelijk aanmelding, in het geval van een ziekenhuispname, pas gedaan wrden als de einddatum van deze tijdelijk aanmelding bekend is. Omdat het vr het tijdelijke centrum niet altijd pvalt dat er een patiënt uit een ander HIV behandelcentrum wrdt pgenmen f vr een secnd pinin kmt, is het aan te raden hier als vast centrum alert p te zijn. Mcht het uit de brndcumenten blijken dat patiënt elders is pgenmen (geweest) en relevante gegevens vr de dataverzameling ntbreken en er (ng) geen tijdelijke aanmelding gedaan is bij de SHM registratie, neem dan cntact p met het tijdelijke centrum m hun hiervan p de hgte brengen. Het tijdelijke centrum kan dan alsng de verantwrdelijkheid van de tijdelijke aanmelding nemen; het vaste centrum mist geen brndcumenten die ndig zijn vr een cmplete dataverzameling. Een uitgebreide handleiding vr het invullen van frmulieren, zals de tijdelijke aanmelding van een patiënt, is te vinden vanaf de Launch Oracle website f direct via de vlgende link: Handleiding Aan- en Afmelden patiënten. De tijdelijk aanmelding gaat als vlgt: Het tijdelijke digitale aanmeldfrmulier (vanaf link: https://shmregistratie.nl/shm/userlginstart.d) wrdt dr de behandelend internist, cnsulent f dataverzamelaar ingevuld. De hfdbehandelaar van een centrum geeft bij de SHM registratie aan welke persnen bevegd zijn m aan te melden. Er wrdt tevens vermeld wat de reden is vr de tijdelijke aanmelding: ziekenhuispname, secnd pinin f anders. Let p: bij een tijdelijke aanmelding van een ziekenhuispname met zwel de beginals de einddatum van de tijdelijke aanmelding bekend zijn. Dat betekent dat deze tijdelijke aanmelding altijd achteraf gedaan wrdt. De SHM Registratie stuurt een bevestiging per mail naar de aanmelder en/f het gemeenschappelijk adres t.b.v. de digitale aan- en afmeldprcedure. De dataverzamelaar cntrleert de gegevens in het bericht. In het bericht staat vermeld in welk HIV behandelcentrum de patiënt in zrg is. De bevestiging wrdt digitaal gearchiveerd dr de dataverzamelaar. Alle relevante brndcumenten in de peride van tijdelijke aanmelding dienen naar het vaste HIV behandelcentrum gestuurd te wrden vr de dataverzameling. Dit ziekenhuis is vermeld in de bevestigingsmail van de tijdelijke aanmelding. Als de peride lang is en/f het aantal brndcumenten z grt dat het efficienter is de gegevensverzameling in het tijdelijk centrum te den, meldt dit dan bij SHM registratiemedewerker Brenda Tuk ( ). Dan kan eventueel gekzen wrden vr het tijdelijk verzetten van de Oracle schermen naar het tijdelijke centrum zdat dataverzameling daar plaats kan vinden. Daarbij kan dr de SHM verwgen wrden m z ndig een vliegende keep in te zetten. Opmerking: Het tijdelijke aanmeldfrmulier dient als aanmelding en afmelding. Er wrdt geen apart afmeldfrmulier ingestuurd. 7

8 5.5. Afmelding Een patiënt wrdt afgemeld als hij/zij vr verdere behandeling naar een ander HIV behandelcentrum gaat f wanneer de registratie wrdt beëindigd. In het geval de behandeling wrdt vrtgezet in een ander centrum, dan zal de patiënt geregistreerd blijven bij de SHM, maar de gegevensverzameling en de tegang tt de inverdatabase wrden vergenmen dr het nieuwe centrum (zie paragraaf 5.5.1). Registratie wrdt beëindigd als: de patiënt bezwaar aantekent, de patiënt verlijdt, de patiënt niet meer vr behandeling in het ziekenhuis kmt (lst t fllw-up) f de patiënt naar het buitenland verhuist. Vanaf ktber 2014 wrden patiënten digitaal aangemeld via de website: https://shm-registratie.nl/shm/userlginstart.d Een uitgebreide handleiding vr het invullen van frmulieren, zals de afmelding van een patiënt, is te vinden vanaf de Launch Oracle website f direct via de vlgende link: Handleiding Aan- en Afmelden patiënten. Bij de registratiebeëindiging gaat de afmelding als vlgt: 1. Het digitale afmeldingsfrmulier wrdt dr de behandelend internist, cnsulent f dataverzamelaar ingevuld. De hfdbehandelaar van een centrum geeft bij de SHM registratie aan welke persnen bevegd zijn m aan te melden. 2. De SHM Registratie verwerkt de gegevens en stuurt een bevestiging per mail naar de aanmelder en/f het gemeenschappelijk adres t.b.v. de digitale aan- en afmeldprcedure. 3. De dataverzamelaar cntrleert de gegevens in het bericht. 4. De dataverzamelaar vert de gegevens van het afmeldingsfrmulier in Oracle (afmeldscherm). 5. De bevestiging wrdt digitaal gearchiveerd dr de dataverzamelaar. 6. Bij verlijden zrgt de dataverzamelaar ervr dat de (behandelend) arts met het in secties 5, 6 en 8 van het CDe frmulier invult. Het CDe frmulier kan p de site blijven ttdat de data-mnitr kmt mnitren en het CDe frmulier verder aanvult. 7. De dataverzameling van de desbetreffende patiënt wrdt afgernd. In het geval van een verleden patiënt wrdt het ingevulde CDe frmulier een brndcument van de status/epd en wrdt deze gebruikt vr het afrnden van de dataverzameling. Let p: bij patiënten die bezwaar hebben aangetekend met ieder jaar pnieuw wrden gevraagd f de patiënt ng steeds bezwaar heeft Fllw-up in ander ziekenhuis Indien een patiënt is aangemeld en naar een ander HIV behandelcentrum gaat vr verdere behandeling, zal de tegang vr inver in Oracle Clinical vergezet wrden naar het nieuwe HIV behandelcentrum. Bij de vergang is het belangrijk dat de datum uit zrg uit het eerste behandelcentrum én de datum in zrg in het nieuwe behandelcentrum wrden ingevuld (zie k ). De ingeverde gegevens zullen in reprt builder k vergezet wrden naar het nieuwe centrum en niet meer inzichtelijk zijn vr het ude kinderbehandelcentrum. Werkwijze: 1. De gegevensverzameling wrdt, tt het mment van vergaan, in het eerste behandelcentrum vltid. 8

9 2. Het digitale afmeldfrmulier wrdt ingevuld, met als reden van afmelding Fllw-up in andere instelling. De hfdbehandelaar van een centrum heeft bij de SHM registratie aangegeven welke persnen bevegd zijn m aan- f af- te melden. 3. De dataverzamelaar nteert de datum uit zrg in het scherm dataverzameling van de Oracle Clinical database. Let p: bij de vergang van het ene naar het andere behandelcentrum wrdt het afmeldscherm niet ingevuld. Mcht de patiënt niet aankmen in het nieuwe behandelcentrum, dan blijft de patiënt p de achterstandslijst van het eerste behandelcentrum en zal, als de patiënt niet meer verschijnt, p den duur afgemeld wrden als lst-t-fllw-up. 4. Wanneer de patiënt in het nieuwe behandelcentrum p de pli verschijnt, meldt de aanmelder de patiënt aan dr middel van het digitale aanmeldingsfrmulier. 5. De SHM Registratie cntrleert de aanvraag en kppelt het juiste M-nummer (= uniek patiënt identificatie nummer) aan de patiënt. 6. De aanmelder en het gemeenschappelijke adres van het nieuwe behandelcentrum krijgt een bevestiging per mail met het M-nummer van de patiënt. 7. De dataverzamelaar cntrleert de gegevens in het bericht. 8. De bevestiging wrdt digitaal gearchiveerd dr de dataverzamelaar. 9. Na deze prcedure wrdt tegang tt de gegevens van de patiënt in Oracle Clinical vergezet naar het nieuwe kinderbehandelcentrum. 10. De dataverzamelaar van het nieuwe behandelcentrum zekt het M-nummer in de Oracle Clinical database p en kijkt tt welk bezek de dataverzameling is gedaan. Het eerste plibezek in het nieuwe behandelcentrum is dan het eerste lege bezek na het laatste bezek van het ude behandelcentrum in Oracle Clinical Gegevensverzichten De dataverzamelaar is de enige die de gegevens daadwerkelijk invert in de OC database. Artsen, HIV cnsulenten en dataverzamelaars krijgen tegang tt de ingeverde gegevens via de zgenaamde Reprt Builder. Reprt builder is een rapprtage tl en daarin zijn de vlgende weergave mgelijkheden: 01_Patient Data: de patiënt rapprtage (inver van individuele patiënt) bekijken f exprteren vr printen/pslaan. 01_Patient Data: een verzicht van een patiënt per nderwerp (CDC events, cmedicatie, Viral Lad, etc) samenstellen m vervlgens te bekijken f te exprteren vr printen/pslaan. 02_Grafieken: een grafische weergave van Immunlgie, Virlgie en ARV bekijken f exprteren vr printen/pslaan. 03_Tabellen: selecties maken dr middel van filters (bijv. alle patiënten die in zrg zijn en een bepaald middel slikken). Deze selectie betreft alleen patiënten uit juw behandelcentrum. Is het maken van een selectie meer ingewikkeld f is er een wens m k een verzicht te hebben van de landelijke situatie dan kan een aanvraag ingediend wrden p: 04_Site Management: een aantal standaard selecties geeft inzicht in achterstand, discrepanties en nieuw aangemelde patiënten. 05_Standaard Query: nder deze knp zijn de checks van datamanagement per site p te repen. Nieuwe checks wrden na elke bevriezing van de database (februari en mei) gegenereerd. Reprt Builder is tegankelijk via: https://cru-c.amc.nl/shm/index.htm en dan de link Patiënt rapprtage aanklikken. Artsen, HIV cnsulenten en dataverzamelaars krijgen alleen tegang tt de gegevens van hun eigen ziekenhuis, dr middel van een gebruikersnaam en wachtwrd. 9

10 5.7. Elektrnische gegevensverzameling In deze paragraaf wrdt uitleg gegeven ver elektrnische gegevensverzameling (inver van de gegevens in het prgramma). Er wrdt een nderscheid gemaakt tussen gegevens die eenmalig en gegevens die per bezek verzameld meten wrden. Per detailscherm wrdt een krte algemene uitleg gegeven. Vervlgens wrdt in detail beschreven welke gegevens verzameld meten wrden en he deze ingeverd meten wrden dr de dataverzamelaar. Vr de gegevensverzameling wrdt gebruik gemaakt van Oracle Clinical. De link naar de startpagina van Oracle Clinical is: https://cru-c.amc.nl/shm/index.htm Op deze startpagina staan verder links naar verzichten van CDC events, adverse events, ARV middelen, cmedicatie, studies, landen, assaycdes van viral lad en labratria. Ok staan hier de links naar reprt builder en elektrnische versies van hfdstuk 5. Het is raadzaam m zveel mgelijk de nline versies van alle verzichten te gebruiken, mdat deze altijd up-t-date zijn. Oracle Clinical is bezekgebnden. Per bezek meten alle items pnieuw ingeverd wrden. Het is daarm erg belangrijk dat de bezeken ged bijgehuden wrden. Bij elke visit met k daadwerkelijk ieder subscherm ingeverd wrden, k al zijn er vr een bepaald subscherm geen (nieuwe) gegevens. Mchten er prblemen zijn met Oracle Clinical dan kan hier melding van wrden gemaakt p de klachtenpagina: Op deze manier kan snel wrden geïnventariseerd f er een centraal f een lkaal prbleem met Oracle is. Visit date: Bij ieder scherm dat in Oracle Clinical wrdt ingeverd met altijd eerst een visit date wrden ingevuld. Accurate datum: Vr alle datums die ingeverd meten wrden in Oracle Clinical schermen gelden de vlgende regels: Als dag niet accuraat is, met 15 vr dag ingeverd wrden. B.v Als de maand niet accuraat is, met 01 vr de dag en 07 vr de maand ingeverd wrden. B.v Als de datum helemaal inaccuraat is, met 11 vr de dag, 11 vr de maand en 1911 vr het jaar ingeverd wrden: Cijfers achter de kmma: Bij smmige cmputers geeft het invullen van een getal met cijfers achter de kmma prblemen. Het kan zijn dat een punt f een kmma niet geaccepteerd wrdt. Het hangt van de instelling van de cmputer af wat deze accepteert, een punt f een kmma. Hud hier rekening mee bij het inveren van decimalen. Overgang tussen schermen: Het inveren wrdt aanzienlijk vergemakkelijkt als een standaard geselecteerde ptie in Oracle wrdt uitgeschakeld. Oracle staat namelijk standaard z ingesteld dat na het invullen van het laatste veld p het scherm f na pslaan, het penstaande scherm autmatisch wrdt geslten en het vlgende scherm wrdt gepend. Schakel deze ptie uit. De nieuwe instelling wrdt niet vastgehuden dr Oracle en met na iedere inlgprcedure weer pnieuw ingesteld wrden: kies Edit, en vervlgens Preferences (zie schermvrbeeld links ) kies de tab data entry (zie schermvrbeeld rechts) 10

11 vink de ptie After entry f planned CRF uit (zie schermvrbeeld rechts) kies : OK Sneltetsen In Oracle Clinical kunnen veel handelingen met de muis wrden verricht. Het is echter meestal sneller en ergnmischer m sneltetsen te gebruiken. Bvendien kun je k direct achter elkaar sneltetsen intetsen, znder te wachten p het vlgende scherm. N.B. (aug 2014): Na inver van Oracle Clinical 4.6 blijken niet alle sneltetsen meer werkzaam te zijn. Dit prbleem is bij de SHM bekend en is vrgelegd bij de CRU. Helaas is het nbekend wanneer Oracle deze bug zal verhelpen. In nderstaande tabel is in rd aangegeven welke sneltets niet meer werkzaam is. Hiernder vlgt een beknpt verzicht van de belangrijkste sneltetsen: Sneltets Waar? Actie F1 Overal help F2 In het verzichtscherm tnen van keuzelijst m snel bezeken bven 31 te selecteren F3 In een scherm met herhaalde regels kpiëren van infrmatie uit het veld van de regel erbven F5 In het tussenscherm vr inlggen dat je niet mag sluiten Opnieuw pvragen van de lgin. Handig als Oracle vastgelpen is. F6 In het verzichtsscherm penen van een scherm F6 In een scherm met herhaalde regels tevegen van een regel nder de regel waarp je staat Shift-F6 In een gepend scherm verwijderen van het scherm Shift-F6 In een scherm met herhaalde regels Niet gebruiken in labschermen! verwijderen van de regel waarp je staat F7 In een gepend scherm sluiten van een scherm F9 in velden met meerkeuzelijst een keuzelijst prepen F10 In een gepend scherm gegevens pslaan F10 F10 In een gepend scherm wijziging pslaan (per veld) en de default reden van wijziging gebruiken F10 In het search scherm Afsluiten van het search scherm (zelfde als OK) 11

12 Tab in het verzichtsscherm naar het vlgende scherm Enter in een gepend scherm naar het vlgende veld Shift-Tab in het verzichtsscherm naar het vrige scherm Shift-Tab in een gepend scherm naar het vrige veld NIET MEER WERKZAAM T in veld visit date vandaag (tday) Y in veld visit date gisteren (yesterday) L in veld visit date laatst gebruikte datum (last entered) 1 JA 2 NEE In het Search scherm werken de vlgende snelcdes waarin [Alt]+[nderstreepte letter] (tegelijk indrukken) het desbetreffende specify activeren: [Alt]-e In het Search scherm selecteren van patiënt [Alt]-c In het Search scherm selecteren van visits/pages [Alt]-i In het Search scherm selecteren van CRF [Alt]-y In het Search scherm selecteren van data (te gebruiken vr zichtbaar maken van alleen ARV f CDC etc.) Discrepanties Het plssen van discrepanties Een discrepantie duidt p een inverfut. Vr het plssen van een discrepantie met daarm allereerst geprbeerd wrden m de inverfut te verbeteren. Als er geen sprake is van een inverfut kan een discrepantie als vlgt pgelst wrden: Ga naar tabje discrepancies in het grijze veld nderaan in het verzichtsscherm. Bij Actin kan je de vlgende mgelijkheden kiezen: Investigatr help required: deze ptie kies je als je iets na met vragen bij de arts. Na het klikken p deze ptie zal het discrepantieteken veranderen van kleur. De desbetreffende CRF wrdt nu geel. Na een verleg met de arts kunnen twee situaties zicht vrden: 1. De arts kmt met een plssing. De desbetreffende data meten dan veranderd wrden in de database waardr de discrepantie vanzelf verdwijnt. 2. De arts vertelt dat de rsprnkelijke data juist zijn. In dit geval met er bij Actin p ptie data is acceptable gekzen wrden, zie hiernder. Data acceptable: deze ptie met aangeklikt wrden in de vlgende gevallen: 1. Als dr een niet accurate datum de stpdatum vr de startdatum kmt te liggen 2. Als dr een uitschieter b.v. lengte=250 (welke echt crrect is) een discrepantie ntstaat. 3. Als de data die een discrepantie verrzaken, na het verleg met de arts tch crrect blijken te zijn. Nadat er p data acceptable geklikt wrdt, verschijnt er een Reslutin scherm. Hier met men vr de bvenstaande gevallen de vlgende pties kiezen: 1. data is crrect. Bij cmment met men invullen: startdatum f stpdatum is niet accuraat (afhankelijk van welke datum niet accuraat is). 2. data is crrect. Bij cmment heft er niets ingevuld te wrden. 3. Cnfirmed by investigatr. Bij cmment heft er niets ingevuld te wrden. 12

13 Send t Mnitr: Deze ptie niet meer kiezen. Er is geen mgelijkheid m als mnitr deze discrepanties in te zien. Een vraag aan de mnitr stellen kan direct via het mailadres van je mnitr f een mail sturen aan de helpdesk: mailadres. Database design errr: deze ptie mag alleen dr de mnitr gebruikt wrden. G t data field: deze ptie kies je als je weer terug wilt gaan naar het scherm waarin een discrepantie is ntstaan. Het printen van discrepanties Discrepanties kunnen k wrden uitgeprint. Dat gaat als vlgt: 1. Ga naar reprt builder : https://prtal.sec.amc.nl/lgin/lgin 2. Kies vr het mapje SHM rapprtages. 3. Kies vervlgens 04 sitemanagement. 4. Vr de discrepantielijst: klik p Discrepanties_Oracle. Het vlgende verzicht kmt in beeld: 5. Klik p het diskette symbl (rd mcirkeld) m te exprteren vr printen/pslaan. 6. De discrepanties staan p vlgrde van Mnummer en vervlgens p vlgrde van scherm Crrecties in de al ingeverde data Na een wijziging kmt bij het verlaten van het inverscherm het scherm Change reasn te vrschijn. De ptie Data Entry Errr is als standaardptie ingesteld. De verige pties zijn niet meer van tepassing vr SHM. Data Entry Errr: Deze ptie is als standaardptie ingesteld en is bedeld vr de crrecties t.g.v. een inverfut f data die later tegevegd meten wrden. Met twee keer p F10 drukken kies je eigenlijk snel vr deze ptie. De verige redenen zijn niet van tepassing vr de SHM. Eenmalige gegevens Algemene wenken Onder visit 00 (bezek00) wrden de eenmalige gegevens ingeverd. Dit scherm verschijnt wanneer vanuit het verzichtsscherm p het tabblad 00 wrdt geklikt. Vervlgens verschijnen de subschermen (0.1 t/m 0.9). Al deze subschermen meten één vr één 13

14 ingeverd wrden. Hiernder wrdt besprken wat er bij de verschillende subschermen precies ingeverd met wrden. Opmerkingen: 1. Bij bezek00 wrden naast gegevens rndm aan- en afmelding k eventuele gegevens ver studiedeelname ingeverd, alhewel dit strikt genmen geen eenmalige gegevens zijn. 2. Als een patiënt bezwaar aantekent mag alleen het afmeldscherm ingevuld wrden, zie 5.5 en De visitdate van de meeste schermen in bezek00 met gelijk zijn aan de datum van bezek 01. Bij een nieuwe patiënt is dit dan de datum van het eerste HIV-plibezek. Bij vername uit HivReg (ude database, nu bezek999) is dit ng steeds de visitdate gebruikt in de schermen van bezek 01. Ondanks dat deze datum niet p het eerste plibezek duidt. Hiernder vlgt een verzicht per scherm van de gebruikte visit date. Het gebruik van de visitdate wrdt bij de desbetreffende paragraaf verder tegelicht. Paragraaf Scherm (link) Visitdate Bezeken Visitdate bezek Demgrafie Visitdate bezek HIVvrgeschiedenis Visitdate bezek Transmissie Visitdate bezek Cngenitale afw. Visitdate bezek Intx1 1 e echte plibezek in de status Afmelding (verlijden) Datum van verlijden Afmelding (verig) Datum scherminver Intx2 Laatste waarnemingsdatum vr einde SHM Studies Visitdate bezek Dataverzameling Visitdate bezek Mnitrbezekscherm Visitdate bezek Bezeken (Page 0.1) (scherm invullen: bij nieuwe patiënt) In dit scherm wrden autmatisch de laatste 5 ingeverde bezeken weergegeven. Vr accurate dataverzameling is het van belang dat de dataverzamelaar met dit scherm begint, zdat hij/zij kan zien tt welk bezek de dataverzameling is uitgeverd. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier wrdt de datum van het eerste (HIV-)plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Initialen De eerste keer dat de dataverzamelaar bij een patiënt bezeken gaat inveren in de database, meten zijn/haar initialen in het hkje initialen dataverzamelaar wrden ingeverd en daarna bewaard m.b.v. F10. Dit scherm wrdt verder autmatisch ingeverd. Hier verschijnen de laatste vijf bezeken, zdat de dataverzamelaar weet met welk bezek de dataverzameling vrtgezet kan wrden. Let p: de infrmatie wrdt vernacht bijgewerkt. Als bij een patiënt bezeken zijn ingevuld en een dataverzamelaar wil dezelfde dag pnieuw p deze lijst kijken wat het laatste bezek is, kan de lijst wrden bijgewerkt dr pnieuw de initialen in te vullen en te bewaren m.b.v. F10. 14

15 Demgrafie (Page 0.2) (scherm invullen: bij nieuwe patiënt) In dit scherm wrden enkele persnlijke gegevens van de patiënt verzameld. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Gebrtedatum Hier wrdt de gebrtedatum van de patiënt (dag/maand/jaar) ingeverd. Initialen Hier wrdt de eerste letter van de vr- en de eerste letter van de achternaam ingeverd (in deze vlgrde). Indien de patiënt meerdere vrletters heeft wrdt alleen de eerste vermeld. Als de patiënt een dubbele achternaam heeft wrdt alleen de eerste letter vermeld. Van getruwde vruwen wrdt de eerste letter van de meisjesnaam ingeverd. Vrvegsels wrden niet vermeld, dus: Peter de Vries wrdt PV en Ali El Bejjati wrdt AB. Van getruwde hmseksuele mannen wrdt de eerste letter van de eigen achternaam ingeverd. Geslacht bij gebrte Hiermee wrdt het geslacht bij de gebrte gevraagd. Hier kan men een keuze maken uit man f vruw. Is er sprake van een transgender dan kan bij de vraag nderaan het scherm aangegeven wrden f het een man vruw f vruw man transitie betreft. Indien transgender Indien in de status aangegeven is dat patiënt transgender is hier aangeven f het MAN->VROUW f VROUW->MAN transgender betreft. Transgender is een breed begrip waarbij alle vrmen waarin iemand leeft vlgens het andere geslacht al aangemerkt mgen wrden als transgender. Aanwijzingen vr transgender zijn als vlgt: - De patiënt leeft vlgens het andere geslacht en past dat te in alle aspecten van zijn/haar leven. - Het nieuwe geslacht is aangegeven in de status. - Hij/zij draagt een nieuwe naam en wrdt altijd aangesprken met deze naam. Deze naam is k aangegeven in de status. - De patiënt is aangemeld bij de transgenderpli van de VU f zit in een traject van geslachtswijziging bij deze transgenderpli. - Patiënt dient zichzelf hrmnen te die bedeld zijn m als het andere geslacht te kunnen leven. - De patiënt heeft een vlledige geslachtsverandering ndergaan. In zijn/haar pasprt/id staat het andere geslacht vermeld. Dit is niet het geslacht waarmee patiënt gebren is. Let wel een vruw man transgender kan pas een aanvraag den vr het vermelden van het andere geslacht p haar pasprt indien haar baarmeder verwijderd is. Land van natinaliteit patiënt 1/2 De natinaliteit is gelijk aan het land waarvan de patiënt een pasprt heeft ten tijde van de vaststelling van de hiv psitiviteit. Als later de natinaliteit wrdt veranderd heft dit niet gewijzigd te wrden. Er kan een landcde ingevuld wrden f nbekend. Zie vr de landcde de nline cdelijst landen. Het kan zijn dat iemand twee natinaliteiten heeft. Als iemand twee natinaliteiten heeft waarvan een Nederlands is, met bij Land van natinaliteit achter nr. 1 Nederland ingeverd wrden en achter nr. 2 de andere natinaliteit. 15

16 Ingezetenen van de landen van het Kninkrijk der Nederlanden, te weten Aruba, Curaça, Nederland, Sint Maarten en de bijzndere gemeenten Bnaire, Saint Eustatius hebben de Nederlandse natinaliteit (Rijkswet p het Nederlanderschap sinds ). Na de nafhankelijkheid van Suriname in 1975 kregen de meeste Surinamers die naar Nederland kwamen k de Nederlandse natinaliteit. Vr de Surinamers die in Suriname bleven bepaalde het natinaliteitsverdrag wie Nederlander bleef en wie Surinamer werd. Indien de natinaliteit van een land bezitten dat niet meer bestaat vlgens de internatinale ISO landenlijst, zie dan de instructie he te handelen hiernder bij Gebrteland van patiënt. Gebrteland van patiënt Hier kan men een landcde inveren f nbekend. Er kan een cde gekzen wrden uit de landcdelijst (zie landenlijst). Let wel deze lijst is pgesteld vlgens de internatinale ISO landenlijst en betreft alle huidig erkende landen met hun Engelse benaming. Vr het zeken in de lijst met de Nederlands naam vertaald wrden naar het Engels. Omdat de lijst alleen de huidige landen bevat is het niet mgelijk m vrmalige ude landen (zals Tsjech-Slwakije en Jegslavië) te kiezen als gebrteland, de nieuwe naam van het land dient gebruikt te wrden (zie hiervr landen ud). Als alleen het vrmalige land bekend is, kan het huidige nieuwe land achterhaald wrden dr navraag te den naar gebrte regi en/f plaats. Met behulp van deze aanvullende gegevens is het mgelijk m te bepalen in welk huidig land deze regi en/f plaats gelegen is. Z kan k het land Antillen niet meer gekzen wrden. Er kan gekzen wrden uit: [Curaça], [St Maarten] f [Bnaire, Saint Eustatius. Saba]. Vr vragen kunt u cntact pnemen met de helpdesk QC Lengte in cm De lengte met in centimeters ingeverd wrden. Lengte is vaak meilijk terug te vinden in de medische status. Vaak staat de lengte genteerd bij het eerste bezek van de patiënt, bij lngfunctietests f in brieven. Drverwijzing Hier kan wrden ingevuld dr wie de patiënt is drverwezen naar de internist/hivpli. De vlgende keuzes kunnen wrden gemaakt: huisarts, GGD, SOA pli, zwangerschapsscreening, Sanquin (bledbank), medische keuring (bijvrbeeld bij hyptheekaanvraag), ziekenhuis, specificeer:, buitenland, anders, specificeer:, f nbekend. Indien er wrdt gekzen vr ziekenhuis, specificeer:, dan kan in het tekstveld ernaast ( Specificeer, anders: ) wrden aangegeven dr welk ziekenhuis de patiënt is drverwezen. Indien een patiënt dr een ziekenhuis buiten Nederland wrdt drverwezen dan wrdt er gekzen vr de ptie buitenland. Valt de drverwijzer niet nder een van bvenstaande cdes dan kan er gekzen wrden vr Anders, specificeer:, waarbij in het tekstveld ernaast ( Specificeer, anders: ) gespecificeerd wrdt dr wie de patiënt is drverwezen. Bij de verige keuzemgelijkheden blijft het tekstveld Specificeer, anders: leeg. Wie heeft de patiënt vr het eerst laten testen? Hier kan wrden ingevuld wie de patiënt vr het eerst heeft laten testen p HIV. Als een patiënt bijvrbeeld bij de huisarts kmt en de huisarts verwijst de patiënt dr naar het streek lab ATALmedial vr bledafname ten beheve van een HIV test, dan wrdt huisarts bij deze vraag ingevuld. Indien een patiënt in het AZC (asielzekerscentrum) psitief wrdt getest, dan wrdt er gekzen vr de ptie huisarts. Een psitieve test in een PI (Penitentiaire Inrichting) valt nder Anders, specificeer. De vlgende keuzes kunnen wrden gemaakt: huisarts, GGD, SOA pli, zwangerschapsscreening, Sanquin (bledbank), medische keuring (bijvrbeeld bij hyptheekaanvraag), checkpint van HIV Vereniging Nederland, thuis HIV zelf test, ziekenhuis, specificeer:, buitenland, anders, specificeer:, f 16

17 nbekend. Indien een patiënt zich dr een ziekenhuis buiten Nederland heeft laten testen dan wrdt er gekzen vr de ptie buitenland. Valt de tester niet nder een van bvenstaande cdes dan kan er gekzen wrden vr Anders, specificeer:, waarbij in het tekstveld ernaast ( Specificeer, anders: ) gespecificeerd wrdt dr wie de patiënt zich heeft laten testen. Bij de verige keuzemgelijkheden blijft het tekstveld Specificeer, anders: leeg HIV Vrgeschiedenis (Page 0.3) (scherm invullen: bij nieuwe patiënt) In dit scherm wrden gegevens van HIV diagnse ingeverd. Hiernder vallen gegevens ver HIV1, HIV2 en primaire/acute HIV (fwel recente besmetting). HIV1 HIV1 is het meest vrkmende subtype van HIV. In ns patiëntenbestand is 99% geregistreerd met een HIV1 infectie. Van HIV1 wrden de laatste negatieve test en de eerste psitieve test gevraagd. Aanwezigheid van HIV1 wrdt bepaald met een test p antistffen (reactie van het lichaam p de infectie), antigenen (nderdelen van het virus zelf), f beiden. De datum van de eerste test die aangeeft psitief te zijn wrdt in de database ingeverd. De laatste negatieve test is de laatste test die vermeldt dat er geen sprake is van een HIV infectie. HIV2 Slechts 1% van de patiënten in ns bestand is geregistreerd met een HIV2 infectie. HIV2 patiënten zijn veelal afkmstig uit West-Afrika f behren tt de West-Afrikaanse bevlkingsgrep in Nederland. Van HIV2 wrden k de laatste negatieve test en de eerste psitieve test gevraagd. De aanwezigheid van HIV2 wrdt bepaald met een test p antistffen. De datum van de eerste test die aangeeft psitief te zijn wrdt in de database ingeverd. Een eerste psitieve test vraagt meestal m herhaling m zeker te zijn van infectie met HIV2. Zie hiervr het cmmentaar van de virlg bij de desbetreffende uitslag. Een bevestigingstest wrdt alleen uitgeverd in het ErasmusMC in Rtterdam. De laatste negatieve test is de laatste test die vermeldt dat er geen sprake is van een HIV infectie. HIV testen zijn er in een aantal vrmen, waarvan de meeste reageren p de aanmaak van antilichamen tegen HIV: ELISA, Western blt, immunblt. Maar k sneltesten waarnder simpele bledtesten, vingerpriktesten, wangslijmvliestesten en HIV thuistesten testen p de aanmaak van antilichamen. Andere testen tnen niet alleen antilichamen tegen HIV aan, maar k deeltjes van het HIV virus zelf. Z kan een cmb-test beide meten. Tensltte zijn er testen die alleen virusdeeltjes aantnen, waarnder het P24-antigeen test. Ok de viral lad test tnt alleen (genetische) deeltjes van het virus aan. Zie k het nderdeel ver een recente besmetting he viral lad sms een rl kan spelen van het aantnen van HIV bij een recente besmetting. Overigens wrdt een psitieve viral lad uitslag nit in dit scherm verwerkt, maar altijd ingeverd in het daarvr dienende labscherm (zie C Virlgie). Naast het feit dat HIV testen p antilichamen f verschillende nderdelen van het HIV virus kunnen reageren, z k kunnen HIV testen HIV1, HIV2 f beiden meten. Bvendien maakt het k ng uit f je uit testuitslag af kunt leiden p welk HIV type de test reageert. ELISAtesten en sneltesten reageren p HIV1 en HIV2, maar je kunt geen nderscheid maken. Dat betekent in dit geval dat wanneer de testuitslag negatief is, je zeker bent dat er geen sprake is van HIV1 f HIV2. In het HIVvrgeschiedenis scherm mag deze datum zwel bij de laatste negatieve HIV1 en laatste negatieve HIV2 datum mag wrden ingevuld (zie betreffende item). Echter is z n test psitief dan zullen vervlgtesten meten uitwijzen f er sprake is van HIV1, HIV2 f beide. Z n vervlgtest is een westernblt f immunblt. Deze kan testen p beide en in de uitslag kan nderscheid gemaakt wrden tussen 17

18 antilichamen gericht tegen HIV1 en antilichamen gericht tegen HIV2. Als er antilichamen gericht tegen HIV2 wrden aangetnd, wrdt er ng vervlg nderzek verricht in het ErasmusMC te Rtterdam. Daar wrden HIV2 immunblt testen en HIV2 viral lad testen uitgeverd die ndig zijn m een HIV2 infectie te bevestigen en te bepalen in welk stadium de infectie zich bevindt. Nta bene: De eerste psitieve HIV-test is al gedaan vrdat een patiënt in het HIVbehandelcentrum p de pli kmt, bijvrbeeld dr de huisarts f bij de GG&GD. Deze infrmatie staat vaak in (ingescande) brieven. In smmige centra (bijv. AMC, Sltervaart en ErasmusMC) wrdt bij de HIV1 immunblt uitslag aangegeven dat HIV2 negatief is. In de verige centra is dit ver het algemeen k het geval. Mcht er twijfel zijn ver de HIV2 status kijk dan welke afspraken er in een centrum ver de uitslagen zijn afgesprken f bel het virlgisch lab m dit na te vragen. Het is mgelijk dat een patiënt besmet is met HIV1 én HIV2. Dit kmt echter heel weinig vr. Bij vragen neem cntact p met de f infrmeer bij de (behandelend) arts. Hiernder vlgt een telichting p de items van HIV1 en HIV2 die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Negatieve HIV-1 test it gedaan? Hier kan men een keuze maken uit ja, nee, f nbekend. Staat er niets ver in de status dan wrdt nbekend ingevuld. Als p een later tijdstip een negatieve HIV1 test wrdt gedaan, wrdt er bij dit nderdeel ja ingevuld en bij de vlgende vraag een datum. Datum laatste negatieve HIV-1 test Dit heft alleen ingeverd te wrden indien de vrige vraag met ja is beantwrd. Als er meerdere negatieve uitslagen gerapprteerd zijn met hier de meest recente datum wrden vermeld. Bij accuraat? met aangegeven wrden f de datum accuraat is. Er kan een keuze gemaakt wrden uit ja f nee. Datum eerste psitieve HIV-1 test Als er meerdere psitieve uitslagen gerapprteerd zijn dan alleen de udste datum vermelden. Bij accuraat? met aangegeven wrden f de datum accuraat is. Er kan een keuze gemaakt wrden uit ja f nee. Negatieve HIV-2 test it gedaan? Hier kan men een keuze maken uit ja, nee f nbekend. Staat er niets ver in de status dan wrdt nbekend ingevuld. Als p een later tijdstip pnieuw een negatieve HIV2 test wrdt gedaan, wrdt er bij dit nderdeel ja ingevuld en bij de vlgende vraag een datum. Datum laatste negatieve HIV-2 test Dit heft alleen ingeverd te wrden indien de vrige vraag met ja is beantwrd. Als er meerdere negatieve uitslagen gerapprteerd zijn met hier de meest recente datum wrden vermeld. Bij accuraat? met aangegeven wrden f de datum accuraat is. Er kan een keuze gemaakt wrden uit ja f nee. Datum eerste psitieve HIV-2 test Als er meerdere psitieve uitslagen gerapprteerd zijn dan alleen de udste datum vermelden. Bij accuraat? met aangegeven wrden f de datum accuraat is. Er kan een keuze gemaakt wrden uit ja f nee. 18

19 Een bijznder geval: recent besmet geraakt met HIV De primaire fase is de eerste peride direct na besmetting met het HIV-virus. We spreken van de primaire fase als het virus al wel in het bled aanwezig is, maar de afweerreactie (antistffen) van het lichaam ng niet f slechts gedeeltelijk p gang is gekmen. Dat betekent dat er een situatie ntstaat waarbij de patiënt al wel besmet is, maar de besmetting in een antistftest (=ELISA f immunblt) ng niet aan te tnen is. Echter, meestal is er wel een antistf/antigeen cmb-test f een antigeen test (de zgenaamde P24-antigeen-test) waarin de aanwezigheid van het virus al wel wrdt aangetnd. De datum van deze test mag ingevuld wrden bij: Datum eerste psitieve HIV-1 test. In het geval van een recente/primaire besmetting kan de laatste negatieve test dicht bij de eerste psitieve test liggen f zelfs gelijk zijn aan de eerste psitieve test. Wees erp bedacht dat een viral lad test k een srt antigeen test is die (genetische) deeltjes van het virus aantnt (het zgenaamde RNA). Een viral lad test is in staat als eerste na de besmetting het virus aantnen, maar mag wegens histrische nderzeksafspraken niet gebruikt wrden als eerste psitieve HIVtest. Ok als deze eerder psitief is dan een antilichaam- f cmb-test! De (psitieve) viral lad uitslag wrdt in de daarvr bestemde labschermen ingeverd. (zie C Virlgie). Nta bene: De vraag f de patiënt recent besmet is geraakt, gaat ver het mment van de eerste psitieve test t..v. het mment van besmetting, NIET ver het mment dat patiënt het eerste bezek aan het HIV-behandelcentrum brengt. Let p met de termen die de arts gebruikt in deze beginfase van de infectie. De term acute HIV wrdt dr artsen gebruikt m aan te geven dat een patiënt ziekteverschijnselen heeft (f symptmatisch is) die direct samenhangen met de recente besmetting. Mgelijke ziekteverschijnselen zijn: krts/nachtzweten, spier- /gewrichtspijn, pgezette lymfeklieren, keelpijn enz. Niet elke recente HIV-besmetting gaat gepaard met ziekteverschijnselen/acute symptmen. Als er gesprken wrdt ver geen symptmatische acute HIV, kan het zijn dat er sprake is van een acute HIV infectie, echter znder symptmen. Kijk ged naar de cntext en vraag het z ndig na. Elke nieuwe virus infectie kan gepaard gaan met vergelijkbare ziekteverschijnselen zals krts, nachtzweten, keelpijn etc (denk aan griep/influenza). Kijk ged f de arts aangeeft dat de ziekteverschijnselen verband huden met een recente HIVinfectie en niet met een andere virusinfectie die tevallig speelt p het mment van testen p HIV. Kijk in de status f de patiënt is aangemeld vr de prim-studie. Deze studie includeert patiënten die recent besmet zijn. Hiernder vlgt een telichting p de items van recente HIV die meten wrden ingeverd in dit scherm: Is de patiënt recent besmet, binnen 12 maanden vr +test? Hier kan men een keuze maken uit JA, JA TUSSEN 6-12 MND, MOG, NEE, NVT f ONB. (Definitie gewijzigd per , ja tussen 6-12 mnd cde aangemaakt p ) Wanneer JA? Psitieve test binnen 6 maanden na een negatieve test Indeterminate Western blt / Immunblt. Arts geeft aan dat er sprake is van acute f symptmatische HIV infectie in de 6 maanden vrafgaande aan de psitieve test. (Bij nduidelijkheden hierver: neem cntact p met de behandelend arts f HIV-verpleegkundige(n) / HIVcnsulent(e) vr eventuele extra infrmatie.) Een (zeer) hge virale lading valt samen met een negatieve antistffen test f een nbepaalde (indeterminate) antistftest. 19

20 Wanneer JA, TUSSEN 6-12 MND? Psitieve test tussen 6 en 12 maanden na een negatieve test Arts geeft aan dat er sprake is van acute f symptmatische HIV infectie in de 6-12 maanden vrafgaande aan de psitieve test. (Bij nduidelijkheden hierver: neem cntact p met de behandelend arts f HIV-verpleegkundige(n) / HIVcnsulent(e) vr eventuele extra infrmatie.) Wanneer MOGELIJK? Patiënt geeft aan dat er recent een risic cntact is geweest en dat mgelijke besmetting heeft plaatsgevnden. De patiënt geeft aan dat er klachten f symptmen zijn geweest in de 12 maanden vrafgaande aan de eerste psitieve HIV-test, die wijzen p een recente HIV-besmetting. Wanneer NEE? Als een patiënt duidelijk langer dan 12 maanden vr de eerste psitieve HIV-test besmet is geraakt. Als een patiënt langer dan 12 maanden vr de eerste psitieve HIV-test acute verschijnselen heeft drgemaakt. Wanneer NVT? Als een patiënt besmet is geraakt d.m.v. verticale transmissie, dat wil zeggen tijdens de zwangerschap f via brstveding. Wanneer ONBEKEND? Op het mment van de eerste psitieve HIV-test is er geen infrmatie ver het mment van besmetting. Oftewel er kan p geen enkele manier afgeleid wrden f besmetting krter f langer dan 12 maanden vr de eerste psitieve HIV-test heeft plaatsgevnden. Indien (mgelijk) recent besmet: waar is deze infrmatie p gebaseerd? NB. Indien bij de vrige vraag NEE, ONBEKEND f NVT is ingevuld, heft deze vraag niet ingevuld te wrden. Er zijn de vlgende keuzemgelijkheden, meerdere antwrden zijn mgelijk: Recente negatieve test Indeterminate Westernblt/immunblt Patiënt kent het mment van risiccntact Patiënt meldt symptmen van acute HIV krter dan 6 maanden geleden Arts geeft expliciet recente/acute HIV infectie aan Overig Onbekend In het geval van symptmen: geef aan welke symptmen wrden genemd: Indien de symptmen niet in de keuzelijst staan, vul de symptmen dan in in het daarvr bestemde tekst vak. Gebruik hiervr een trefwrd (ulceratieve esfagitis, trmbcytpenie, meningitis, etc.). NB. In smmige gevallen kan het vrkmen dat de patiënt zich in de acute fase presenteert met een pprtunistische infectie die k nder de CDC-events valt (bijv. een rale candida). In dat geval met het event zwel bij acute symptmen in het HIVvrgeschiedenis-scherm als in het CDC-scherm als CDC-event wrden genteerd. Tabel Oracle keuzelijst symptmen Cdenr. Cdenaam 20

21 18 Anale zweren 12 Anrexie 19 Arthralgie/gewrichtspijnen 14 Braken 16 Diarree 8 Ftfbie/vrees vr daglicht 17 Genitale zweren 15 Gewichtsverlies (>2.5 kg) 2 Griepachtig beeld 5 Hfdpijn 21 Huiduitslag 25 Keelpijn 6 Krts 1 Lymphadenpathie 4 Malaise 13 Misselijkheid 9 Mndzweren 20 Myalgie/spierpijn 7 Nachtzweten 24 Onbekend 10 Pharyngitis/keelhltentsteking 11 Stijve nek 23 Tandvleesntsteking 3 Vermeidheid 22 Verwarring Transmissie (Page 0.4) (scherm invullen: bij nieuwe patiënt) In dit scherm wrden gegevens betreffende de besmettingswijze verzameld. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Meest waarschijnlijke transmissierute Men kan p verschillende wijzen besmet wrden met het HIV virus. De meest waarschijnlijke wijze van transmissie met hier ingeverd wrden. Hierbij kan met behulp van F9 gekzen wrden uit een keuzelijst. Het gaat hier m de wijze van transmissie en niet m de seksuele geaardheid. Is de patiënt besmet tijdens een peratie f via een bledtransfusie dan wrdt gekzen vr bled en bledprducten. Wanneer er sprake is van een prik-, bijt- snij- f spataccident, dan wrdt gekzen vr prikaccident. Prikaccident is een verzamelnaam vr alle rzaken waarbij bled via een scherp vrwerp wrdt vergedragen f via het spatten van bled. Het heft dus niet altijd m een ngeval te gaan, zals bij tateëren. Als er twee transmissiewijzen even waarschijnlijk zijn, dan met bij meest waarschijnlijke transmissierute anders wrden ingevuld. Beide transmissiewijzen wrden vervlgens ingevuld bij anders, beschrijf. In dit geval wrdt het item wat is de meest waarschijnlijke besmettingsbrn? niet ingevuld, k al is één van beide transmissiewijzen seksueel (ivm beperkingen van Oracle Clinical). Anders, beschrijf Indien de meest waarschijnlijke transmissierute anders is, dan met dit hier gespecificeerd wrden. Wat is de meest waarschijnlijke besmettingsbrn? 21

22 Dit met alleen ingevuld wrden, indien er sprake is van een seksuele transmissie (hm-, bi-, f heterseksueel). Hierbij kan gekzen wrden uit een keuzelijst: vaste seksuele partner, verschillende, lsse, seksuele cntacten en nbekend. Is de infectie pgelpen in Nederland? Hier kan men een keuze maken uit ja, nee f nbekend. Indien het antwrd nee is, dan met de vlgende vraag ingevuld wrden. Indien de patiënt een Nederlandse natinaliteit heeft en er zijn geen verre reizen afgelegd, dan gaan we uit van een besmetting die pgelpen is in Nederland. Indien nee, specificeer land Dit heft alleen ingeverd te wrden, indien de vrige vraag met nee beantwrd is. Hierbij kan een landcde gekzen wrden uit de nline landen cdelijst Cngenitaal (Page 0.5) (scherm invullen: bij patiënt met hemfilie f MI, CVA, Cartis endarteriectmie, CABG f PTCA/stent vr HIV diagnse) In dit scherm wrden cngenitale (aangebren) afwijkingen en enkele baseline events, die vr HIV diagnse hebben plaatsgevnden, verzameld. Op dit mment is alleen HEMOFILIE als cngenitale aandening beschikbaar. De vlgende events die vr HIV diagnse hebben plaatsgevnden wrden k in dit scherm verzameld: Mycard infarct, CVA, Cartis endarteriectmie, CABG en PTCA/stent. Als de patiënt geen hemfilie f één van de beschreven events vr HIV diagnse heeft drgemaakt heft dit scherm niet te wrden geactiveerd. Hiernder vlgt een telichting van alle items die meten wrden ingevuld bij het scherm. Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Kmt bij patiënt een van nderstaande cngenitale (aangebren) afwijkingen vr f heeft één van de nderstaande events vr HIV diagnse plaatsgevnden? Met betrekking tt cngenitale aandeningen is het alleen mgelijk m hemfilie te kiezen. Daarnaast is het mgelijk m MI vr HIV diagnse, CVA vr HIV diagnse, Cartis endarteriectmie vr HIV diagnse, CABG vr HIV diagnse en PTCA/stent vr HIV diagnse te kiezen. Diagnsedatum Hier wrdt de diagnsedatum van de cngenitale (aangebren) afwijkingen f het drgemaakte event vr HIV diagnse ingevuld. Vr hemfilie is dat gelijk aan de gebrtedatum Intx1 ( Page 0.6) (scherm invullen: bij nieuwe patiënt) In dit scherm wrden gegevens ver alchl, rken en drugs verzameld. Wanneer invullen In bezek 00 zijn twee schermen vr het invullen van gegevens. In het eerste scherm, Intx1, geplaatst vr het afmeldscherm, wrden de gegevens ingevuld die bekend zijn p het mment van het eerste plibezek. In het tweede scherm, Intx2, geplaatst na het afmeldscherm, wrden de gegevens ingevuld die bekend zijn in het jaar van verlijden, lst t fllw-up f verhuizen naar het buitenland. Gegevens die tijdens de fllw-up van de patiënt bekend wrden, wrden alvast in het tweede scherm ingevuld wrden, dus vrdat de patiënt verleden is. Zie hiervr Intx2: Welke brnnen gebruiken Alle brnnen in de status die spreken ver het gebruiken/misbruiken van alchl, rkwaar en drugs mgen gebruikt wrden. Dat kunnen brieven zijn, anamnese f heteranamnese f 22

23 bservaties van het medisch persneel. Als er weinig gegevens zijn ver het gebruik van de patiënt is het wellicht raadzaam m navraag te den bij de HIV-verpleegkundige/cnsulent. Opzet van het scherm Er zijn 3 categrieën waarver vragen wrden gesteld: 1. Alchl 2. Rken (uitgeznderd wiet/weed en e-sigaret bij drugs tabblad inveren) 3. Drugs Over elke categrie wrden de vlgende vragen gesteld: a) Gebruikt patiënt p dit mment? b) Heveel? c) Wanneer gestart? d) Heeft patiënt it gebruikt? e) Heveel? f) Wanneer gestpt? Vanaf juli 2015 wrden vr alchl, rken en drugs zwel de p dit mment - als de it - vragen altijd ingevuld. Op deze manier is het mgelijk m aan te geven f de patiënt in het verleden meer f minder heeft gerkt, gedrnken f gebruikt. Wanneer gestpt bij de it - vraag en wanneer gestart bij de p dit mment -vraag geef dan aan wanneer de patiënt zijn/haar gebruik veranderd heeft. Is de startdatum bij de p dit mment -vraag ONB, dan mag de it -vraag eveneens met ONB beantwrd wrden. Hiernder vlgt een telichting van alle items die meten wrden ingevuld bij het scherm. Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Alchl Gebruikt pt alchl p dit mment? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nbekend. Is er geen infrmatie ver het gebruik van alchl vul hier dan nb in. Z ja, heveel eenheden per week? Hier wrdt het aantal eenheden alchl per week ingevuld, dat de patiënt p dit mment gebruikt. Zie Tabel Eenheden (mrekentabel Alchl) vr het mrekenen van de heveelheid alchl naar aantal eenheden. In het geval dat er geen eenheden wrden genemd kan gekzen wrden uit de vlgende lijst beschrijvende termen: Sciaal Alleen in het weekend Af en te met uitgaan Sms Wisselend Incidenteel Met mate Grte heveelheden Spradisch Wanneer gestart? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het alchl gebruik gestart is, maar k evt. de datum waarp het aantal eenheden/week meer f minder is gewrden. Heeft pt it alchl gebruikt? 23

24 Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Let p: heeft de patiënt in het verleden meer f minder eenheden/week gedrnken, gebruik dan deze vragen m het aantal eenheden/week in het verleden te beschrijven. Z ja heveel eenheden per week? Hier wrdt het aantal eenheden alchl per week ingevuld, dat de patiënt ten gebruikte. Zie Tabel Eenheden (mrekentabel Alchl) vr het mrekenen van de heveelheid alchl naar aantal eenheden. In het geval dat er geen eenheden wrden genemd kan gekzen wrden uit de vlgende lijst beschrijvende termen: Sciaal Alleen in het weekend Af en te met uitgaan Sms Wisselend Incidenteel Met mate Grte heveelheden Spradisch Wanneer gestpt? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het alchl gebruik gestpt is, maar k evt. de datum waarp het aantal eenheden/week meer f minder is gewrden. Tabel Eenheden (mrekentabel Alchl) Srt drank Inhud Alchlpercentage Aantal eenheden Nrmaal glas bier 250 ml 5 % 1 Blikje bier 330 ml 5 % 1,5 Flesje bier 330 ml 5 % 1,5 Halve liter bier 500 ml 5 % 2 Zwaar bier 330 ml 12 % 3,3 Flesje mixdrank 275 ml 5 % 1,1 Standaard glas wijn 100 ml 12 % 1 Fles wijn 750 ml 12 % 7,5 Standaard gedistilleerd 35 ml 35 % 1 Literfles gedistilleerd 1000 ml 35 % 28,5 Literfles gedistilleerd 1000 ml 40 % 33 Rken Rkt pt p dit mment? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het rken vul hier dan nb in. Onder rken wrdt verstaan het rken van sigaretten, sigaren f pijp. In het geval patiënt wiet rkt f een e-sigaret gebruikt, dan wrdt dit in het tabblad drugs genteerd. Z ja heveel sigaretten per dag? Hier wrdt het aantal sigaretten per dag ingevuld, dat de patiënt p dit mment gebruikt. Een pakje sigaretten bevat (ngeveer) 20 sigaretten. Een pakje shag bevat bij benadering 50 sigaretten. Ok het aantal sigaren f pijp per dag wrdt hier ingevuld. Aantal pakjaren indien vermeld: Hier wrdt het aantal pakjaren ingevuld dat is aangegeven dr de arts in de status p dit mment. Het aantal pakjaren geeft aan heveel jaren iemand 24

25 een x aantal pakjes per dag heeft gerkt. Pakjaren wrdt p de vlgende manier berekend: aantal pakjaren = x pakjes/dag maal y jaren. Rkt iemand gedurende 10 jaar 2 pakjes per dag, dan wrdt gezegd dat iemand 2 maal 10 = 20 pakjaren bltstelling aan rken heeft. Wanneer gestart? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het rken gestart is, maar k evt. de datum waarp het aantal sigaretten/dag meer f minder is gewrden. Heeft pt it gerkt? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Let p: heeft de patiënt in het verleden meer f minder sigaretten/dag gerkt, gebruik dan deze vragen m het aantal sigaretten/dag in het verleden te beschrijven. Z ja heveel sigaretten per dag? Hier wrdt het aantal sigaretten per dag ingevuld, dat de patiënt ten rkte. Een pakje sigaretten bevat (ngeveer) 20 sigaretten. Een pakje shag bevat bij benadering 50 sigaretten. Ok het aantal sigaren f pijp per dag wrdt hier ingevuld. Aantal pakjaren indien vermeld: Dit veld mag leeg gelaten wrden. Het aantal pakjaren bij de p dit mment - vraag geeft vldende infrmatie. Wanneer gestpt? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het rken gestpt is, maar k evt. de datum waarp het aantal sigaretten/dag meer f minder is gewrden. Drugs Gebruikt pt drugs p dit mment? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het drugsgebruik, vul dan nb in. Het rken van wiet f e-sigaret wrdt bij deze nderdelen ingeverd. Z ja vul dan per regel de vlgende nderdelen in: Naam middel Hier wrden de middelen ingeverd, die de patiënt p dit mment gebruikt. Zie de hulplijst p https://cru-c.amc.nl/shm/lijsten/intxname.htm vr het vinden van de juiste classificatie van elk middel. De classificatie kan vervlgens in Oracle ingevuld wrden. IV Hier wrdt gevraagd f het middel intraveneus wrdt tegediend. Hier kan gekzen wrden vr ja, nee, nb. Bij twijfel f een middel IV kan wrden tegediend, kijk p de hulplijst: https://cruc.amc.nl/shm/lijsten/intxname.htm Frequentie Hier wrdt ingevuld he vaak elk middel wrdt gebruikt p dit mment. Er kan gekzen wrden uit de vlgende mgelijkheden: [dagelijks], [wekelijks], [maandelijks], [alleen in het weekend], [af en te met uitgaan], [spradisch/incidenteel], [wisselend] f [nbekend]. Het is de bedeling dat de best mgelijke schatting van de frequentie wrdt gekzen. Wanneer gestart 25

26 Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd, waarp het gebruik van een middel is gestart, maar k evt. de datum waarp een middel vaker f minder vaak is gebruikt. Heeft pt it drugs gebruikt? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het drugsgebruik, vul dan nb in. Let p: heeft de patiënt in het verleden een middel vaker f minder vaak gebruikt, gebruik dan deze vragen m de frequentie -van het nemen van het middel- in het verleden te beschrijven. Naam middel Hier wrden de middelen ingeverd, die de patiënt ten gebruikte. Let p: dit kunnen andere middelen zijn dan de patiënt p dit mment gebruikt. Zie de hulplijst p https://cru-c.amc.nl/shm/lijsten/intxname.htm vr het vinden van de juiste classificatie van elk middel. De classificatie kan vervlgens in Oracle ingevuld wrden. IV Hier wrdt gevraagd f het middel intraveneus wrdt tegediend. Hier kan gekzen wrden vr ja, nee, nb. Bij twijfel f een middel IV kan wrden tegediend, kijk p de hulplijst: https://c.amc.nl/shm/lijsten/intxname.htm. Frequentie Hier wrdt ingevuld he vaak elk middel ten werd gebruikt. Er kan gekzen wrden uit de vlgende mgelijkheden: [dagelijks], [wekelijks], [maandelijks], [alleen in het weekend], [af en te met uitgaan], [spradisch/incidenteel], [wisselend] f [nbekend]. Het is de bedeling dat de best mgelijke schatting van de frequentie wrdt gekzen. Wanneer gestpt Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp een middel gestpt is, maar k evt. de datum waarp een middel vaker f minder vaak gebruikt is. Opmerkingen: In het geval patiënt hetzelfde middel IV en niet IV gebruikt, dit p twee aparte regels invullen. Het is mgelijk bij naam middel te kiezen vr verig, spec. Hiernder vallen middelen die niet p de vaste drugslijst staan, maar wel wrden gebruikt bijv. nictinepleisters. Ok kan hier gaan m geregistreerde medicijnen die bijv. illegaal verkregen wrden en/f tt misbruik en verslaving leiden. Denk hierbij aan het gebruik/misbruik van slaapmiddelen/valium (benzdiazepinen), pijnmiddelen, anable sterïden, dping, ritalin etc Afmelding (Page 0.7) Dit scherm met ingevuld wrden als de patiënt afgemeld wrdt vanwege de vlgende redenen: 1. als de patiënt bezwaar aantekent tegen inclusie in de SHM studie 2. als de patiënt gaat verhuizen naar het buitenland 3. als de patiënt lst t fllw up is 4. als de patiënt verleden is 26

27 N.B.: bij fllw up in andere instelling wrdt de patiënt via het digitale afmeldfrmulier afgemeld m de verhuizing aan de SHM dr te geven, maar in dit scherm wrdt deze infrmatie niet ingeverd (wel met de datum uit zrg wrden ingeverd, ). Dit mdat de gegevensverzameling niet stpt. De SHM werkt met een geen bezwaar prcedure. Dat betekent dat aan de patiënt uitleg wrdt gegeven ver deelname SHM en mndeling testemming kan geven vr gegevensverzameling. Heeft de patiënt geen bezwaar dan wrdt de patiënt aangemeld en wrden de medische gegevens verzameld in de Oracle clinical database. In geval van bezwaar wrdt de patiënt wel aangemeld, maar wrdt alleen het afmeldscherm ingevuld. Officieel met de patiënt elk jaar pnieuw gevraagd wrden vr deelname aan de SHM. Hewel dit niet altijd f niet met deze frequentie gedaan wrdt, is het van belang vr de registratie m te weten dat de patiënt niet meer gevraagd kan wrden. Wanneer wrdt ntdekt dat een bezwaarpatiënt verleden, lst-t-fllw-up f verhuisd naar het buitenland is, wrdt dit aangegeven in dit scherm dr bij het juiste item NEE in JA te veranderen (zie uitleg items hiernder). Is de bezwaarpatiënt verleden vul dan de verlijdensdatum in. De resterende vragen rndm verlijden wrden leeggelaten. In geval van verlijden met verder alle medicatie en alle studies wrden gestpt. Ok de datum uit zrg met wrden ingevuld. CDC events en adverse events wrden niet gestpt. Als er ng gegevens zijn na de laatste bezekdatum meten deze wrden ingevuld via een bezek, uitznderlijk (zie ), waarbij als bezekdatum de verlijdensdatum met wrden ingevuld. Dit betreft dus k medicatie die ng pen staat. Let p: medicatie die p de dag van verlijden start, stpt k p de dag van verlijden. Zie vr meer telichting het dcument Afrnden dataverzameling van verleden patiënten p de website van Oracle. In geval van lst t fllw up meten alle studies wrden gestpt en de datum uit zrg wrden ingevuld (laatste cntact). Alle medicatie, CDC events en adverse events wrden niet gestpt. Als er ng gegevens zijn na de laatste bezekdatum meten deze wrden ingevuld via een bezek, uitznderlijk (zie ), waarbij als bezekdatum de datum van het laatste cntact met wrden ingevuld. Dit betreft dus k medicatie f events die ng pen staan. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier met pas een datum ingeverd wrden p het mment dat de patiënt wrdt afgemeld vanwege bvenstaande 4 redenen (dus niet als de patiënt naar een ander ziekenhuis verhuist). Dit met altijd ingeverd wrden! De visit date van het afmeldscherm is bij verlijden de datum van verlijden (i.v.m. het vrkmen van een discrepantie). Bij de andere drie redenen is de visit date de datum dat dit scherm wrdt ingeverd. Datum laatste bezek Hier wrdt het laatste plibezek van de patiënt ingeverd (dag/maand/jaar). Reden Afmelding: Er kan gekzen wrden uit 4 hfdredenen van afmelding (bezwaar patiënt, verhuizen naar buitenland, lst t fllw-up en verlijden). Deze 4 items meten allemaal ingeverd wrden! Hier kan men telkens een keuze maken uit ja f nee. Indien de reden van afmelding bezwaar f verlijden is, dan meten k de aanvullende vragen daarmtrent ingeverd wrden (zie verdere uitleg hiernder). Bezwaar patiënt Hier kan men een keuze maken uit ja f nee. Als de patiënt bezwaar heeft tegen gegevensverzameling, met hij f zij na aanmelding gelijk afgemeld wrden (p dezelfde datum). Zie vr verdere uitleg hierver 5.5 en Handleiding Aan- en 27

28 Afmelden patiënten. Bij patiënten die bezwaar aantekenen met elk jaar pnieuw wrden nagegaan f ze ng steeds bezwaar hebben. Reden bezwaar Dit met ingeverd wrden indien bij de vrige vraag ( bezwaar ) ja ingeverd is. Hierbij kan men de reden van bezwaar intypen in het tekstvak. Verhuizen naar buitenland Hier kan men een keuze maken uit ja f nee. Kies alleen de ptie ja als de patiënt verhuist naar het buitenland en tevens in het buitenland in zrg kmt. In het geval een bezwaar patiënt niet meer m testemming gevraagd kan wrden vanwege verhuizen naar het buitenland, verander dan nee in ja. Lst t fllw-up Hier kan men een keuze maken uit ja, nee. Dit is het geval indien de patiënt al langer dan een jaar niet p de pli is geweest, en het niet duidelijk is wat er met de patiënt gebeurd is. Het is de bedeling dat de dataverzamelaar in verleg met de behandelend internist prbeert te achterhalen f de patiënt ng steeds in zrg is in het desbetreffende ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, dan is de patiënt lst t fllw-up. NB. Ok patiënten die verhuizen naar een ander ziekenhuis maar daar niet aankmen, wrden na één jaar afgemeld als lst-t-fllw-up. Neem cntact p met het nieuwe ziekenhuis m te verifiëren f deze patiënt k daadwerkelijk niet is aangekmen aldaar. Mgelijk kan de cnsulent f arts erp gewezen wrden dat een patiënt niet aangekmen is bij zijn nieuwe zrgverlener. Blijkt de patiënt inderdaad niet aangekmen zijn dan met de patiënt afgemeld wrden via het digitale afmeldfrmulier SHM Registratie (zie k 5.5 en Handleiding Aan- en Afmelden patiënten). Vr vragen neem cntact p met Brenda Tuk, SHM Registratie ( ). In het geval een bezwaar patiënt niet meer m testemming gevraagd kan wrden vanwege lst t fllw-up, verander dan nee in ja. Overlijden Hier kan men een keuze maken uit ja f nee. Indien bij verlijden ja ingeverd wrdt, dan wrden de 7 aanvullende vragen beantwrd. Deze vragen wrden k p het digitale afmeldfrmulier gesteld aan de arts/verpleegkundige. Dit dient hier vergenmen te wrden en eventueel aangevuld te wrden met infrmatie uit de status en/f het CDe frmulier. In het geval een bezwaar patiënt niet meer m testemming gevraagd kan wrden vanwege verlijden, verander dan nee in ja. Vervlgens wrdt de datum van verlijden ingevuld. De resterende vragen blijven leeg bij een bezwaar patiënt. Datum verlijden Hier wrdt de datum van verlijden ingeverd (dag/maand/jaar). Diagnse bij verlijden Dit is een tekstveld waarin de diagnse van het verlijden ingeverd met wrden. Vul hier de meest aannemelijke directe en nderliggende ddsrzaak in. Als een arts f verpleegkundige het CDe frmulier heeft ingevuld vrmt deze een medische brn die gebruikt kan wrden vr het invullen van Diagnse bij verlijden. Overlijden HIV gerelateerd Hier wrdt mee bedeld f het verlijden van de patiënt in verband staat met f verrzaakt wrdt dr de HIV-infectie. Men kan hier een keuze maken uit ja, nee, mgelijk, f nbekend. Gebruik eventueel k het CDe frmulier vr het verkrijgen van deze infrmatie. Overlijden therapie gerelateerd Hier wrdt mee bedeld f het verlijden van de patiënt in verband staat met, f verrzaakt wrdt dr antiretrvirale therapie (ARV). Men kan hier een 28

29 keuze maken uit ja, nee, mgelijk, f nbekend. Gebruik eventueel k het CDe frmulier vr het verkrijgen van deze infrmatie. Suïcide (zelfmrd) Hier kan men een keuze maken uit ja, nee f nbekend'. Euthanasie Hiermee wrdt actieve vrtijdige levensbeëindiging bedeld. Palliatieve behandeling valt hier niet nder. (Bij een palliatieve behandeling wrdt de patiënt niet meer behandeld vr zijn/haar ziekte, maar wrdt alleen ng behandeld m de klachten te verlichten f de pijn te bestrijden). Hier kan men een keuze maken uit ja, nee f nbekend'. Is bductie verricht Hier kan men een keuze maken uit ja, nee f nbekend'. Het bductieverslag wrdt meestal later tegevegd aan de (elektrnische) status en is te vinden bij de pathlgieverslagen Intx2 ( Page 0.8) (scherm vltien: tussentijds bij pnieuw vragen patiënt ver middelengebruik en bij verlijden, lst t fllw-up en verhuizen naar het buitenland) In dit scherm wrden gegevens ver alchl, rken en drugs verzameld. Wanneer invullen In bezek 00 zijn twee intx-schermen vr het invullen van gegevens. In het eerste scherm, Intx1, geplaatst vr het afmeldscherm, wrden de gegevens ingevuld die bekend zijn p het mment van het eerste plibezek. In het tweede scherm, Intx2, geplaatst na het afmeldscherm, wrden de gegevens ingevuld die tussentijds bekend zijn en uiteindelijk aangevuld in het jaar van verlijden, lst t fllw-up f verhuizen naar het buitenland. Vanaf juli 2015 wrden vr alchl, rken en drugs zwel de p dit mment - als de it - vragen altijd ingevuld. Op deze manier is het mgelijk m aan te geven f de patiënt in het verleden meer f minder heeft gerkt, gedrnken f gebruikt. Wanneer gestpt bij de it - vraag en wanneer gestart bij de p dit mment -vraag geeft dan aan wanneer de patiënt zijn gebruik veranderd heeft. Is de startdatum bij de p dit mment -vraag ONB, dan mag de it -vraag eveneens met ONB beantwrd wrden. LET OP: de it-vragen in Intx2 hebben betrekking p alle beschikbare gegevens. Het is mgelijk dat dezelfde gegevens k al ingeverd zijn in het Intx1-scherm. Gegevens die tijdens de fllw-up van de patiënt bekend wrden, wrden alvast in het tweede scherm ingevuld wrden, dus vrdat de patiënt verleden is. Zie alinea Tussentijds infrmatie invullen vr verdere uitleg. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingevuld in dit scherm. Visit date Hier wrdt de datum van de laatste waarneming wat betreft intxicaties ingevuld (dag/maand/jaar). Dus in alle gevallen: verlijden, lst t fllw-up f verhuizen naar het buitenland wrdt hier de datum van de laatste waarneming ingeverd en nit de datum van verlijden. Dit met altijd ingeverd wrden! Alchl Gebruikt pt alchl p dit mment? Op dit mment betreft een mment (vlak) vr verlijden, lst t fllw-up f verhuizen naar het buitenland. Er kan gekzen wrden vr ja, nee f nbekend. Is er geen infrmatie ver gebruik van alchl vul hier dan nb in. Z ja, heveel eenheden per week? 29

30 Hier wrdt het aantal eenheden alchl per week ingevuld, dat de patiënt p dit mment gebruikt. Zie Tabel Eenheden (mrekentabel Alchl) vr het mrekenen van de heveelheid alchl naar aantal eenheden. In het geval dat er geen eenheden wrden genemd kan gekzen wrden uit de vlgende lijst beschrijvende termen: Sciaal Alleen in het weekend Af en te met uitgaan Sms Wisselend Incidenteel Met mate Grte heveelheden Spradisch Wanneer gestart? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het alchl gebruik gestart is, maar k evt. de datum waarp het aantal eenheden/week meer f minder is gewrden. Als het aantal eenheden/week gedurende fllw-up (t..v. intx1) gelijk is gebleven, dan wrdt hier dezelfde startdatum ingevuld als in intx1. Is het aantal eenheden/week duidelijk veranderd sinds intx1 vul hier dan de datum in dat het gewijzigde gebruik gestart is. Heeft pt it alchl gebruikt? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Let p: heeft de patiënt in het (nabije) verleden meer f minder eenheden/week gedrnken, gebruik dan deze vragen m het aantal eenheden/week in het verleden te beschrijven. Het verleden mvat de hele peride van fllw-up, inclusief de infrmatie die beschikbaar was p het mment van intx1. Z ja heveel eenheden per week? Hier wrdt het aantal eenheden alchl per week ingevuld, dat de patiënt p dit mment gebruikt. Zie Tabel Eenheden (mrekentabel Alchl) vr het mrekenen van de heveelheid alchl naar aantal eenheden. In het geval dat er geen eenheden wrden genemd kan gekzen wrden uit de vlgende lijst beschrijvende termen: Sciaal Alleen in het weekend Af en te met uitgaan Sms Wisselend Incidenteel Met mate Grte heveelheden Spradisch Wanneer gestpt? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het alchl gebruik gestpt is, maar k evt. de datum waarp het aantal eenheden/week meer f minder is gewrden. Als het aantal eenheden/week gedurende fllw-up (t..v. intx1) gelijk is gebleven, dan wrdt hier dezelfde stpdatum ingevuld als in intx1. Is het aantal 30

31 Rken eenheden/week duidelijk veranderd sinds intx1 vul hier dan de datum in dat het gebruik gewijzigd is. Rkt pt p dit mment? Op dit mment betreft een mment (vlak) vr verlijden, lst t fllw-up f verhuizen naar het buitenland. Er kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het rken vul hier dan nb in. Onder rken wrdt verstaan het rken van sigaretten, sigaren f pijp. In het geval patiënt wiet rkt f een e-sigaret gebruikt, dan wrdt dit in het tabblad drugs genteerd. Z ja heveel sigaretten per dag? Hier wrdt het aantal sigaretten per dag ingevuld, dat de patiënt p het waarnemingsmment rkt. Een pakje sigaretten bevat (ngeveer) 20 sigaretten. Een pakje shag bevat bij benadering 50 sigaretten. Ok het aantal sigaren f pijp per dag wrdt hier ingevuld. Aantal pakjaren indien vermeld: Hier wrdt het aantal pakjaren ingevuld p het mment van waarneming. Het aantal pakjaren geeft aan heveel jaren iemand een x aantal pakjes per dag heeft gerkt. Pakjaren wrdt p de vlgende manier berekend: aantal pakjaren = x pakjes/dag maal y jaren. Rkt iemand gedurende 10 jaar 2 pakjes per dag dan wrdt gezegd dat iemand 2 maal 10 = 20 pakjaren bltstelling aan rken heeft. Het aantal pakjaren mag berekend wrden uit het rkgedrag dat bekend is van de patiënt p het mment (vlak) vr verlijden. Wanneer gestart? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het rken gestart is, maar k evt. de datum waarp het aantal sigaretten/dag meer f minder is gewrden. Als het aantal sigaretten/dag gedurende fllw-up (t..v. intx1) gelijk is gebleven, dan wrdt hier dezelfde startdatum ingevuld als in intx1. Is het aantal sigaretten/dag duidelijk veranderd sinds intx1 vul hier dan de datum in dat het gewijzigde rken gestart is. Heeft pt it gerkt? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het rken vul hier dan nb in. Onder rken wrdt verstaan het rken van sigaretten, sigaren f pijp. Let p: heeft de patiënt in het verleden meer f minder sigaretten/dag gerkt, gebruik dan deze vragen m het aantal sigaretten/dag in het verleden te beschrijven. Het verleden mvat de hele peride van fllw-up, inclusief de infrmatie die beschikbaar was p het mment van intx1. Z ja heveel sigaretten per dag? Hier wrdt het aantal sigaretten per dag ingevuld, dat de patiënt in het verleden rkte. Een pakje sigaretten bevat (ngeveer) 20 sigaretten. Een pakje shag bevat bij benadering 50 sigaretten. Ok het aantal sigaren f pijp per dag wrdt hier ingevuld. Aantal pakjaren indien vermeld: Dit veld mag leeg gelaten wrden. Het aantal pakjaren p datum laatste waarneming vr einde SHM geeft vldende infrmatie. Wanneer gestpt? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp het rken gestpt is, maar k evt. de datum waarp het aantal sigaretten/dag meer f minder is gewrden. Als het aantal sigaretten/dag gedurende fllw-up (t..v. intx1) gelijk is gebleven, dan wrdt 31

32 Drugs hier dezelfde startdatum ingevuld als in intx1. Is het aantal sigaretten/dag duidelijk veranderd sinds intx1 vul hier dan de datum in dat het gewijzigde rken gestart is. Gebruikt pt drugs p dit mment? Op dit mment betreft het mment (vlak) vr verlijden, lst t fllw-up f verhuizen naar het buitenland. Er kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het drugsgebruik vul hier dan nb in. Het rken van wiet f e-sigaret wrdt bij deze nderdelen ingeverd. Z ja vul dan per regel de vlgende nderdelen in: Naam middel Hier wrden de middelen ingeverd, die de patiënt p dit mment gebruikt. Zie de hulplijst p vr het vinden van de juiste classificatie van elk middel. De classificatie kan vervlgens in Oracle ingevuld wrden. IV Hier wrdt gevraagd f het middel intraveneus wrdt tegediend. Hier kan gekzen wrden vr ja, nee, nb. Bij twijfel f een middel IV kan wrden tegediend, kijk p de hulplijst: Frequentie Hier wrdt ingevuld he vaak elk middel wrdt gebruikt p het mment van waarneming. Er kan gekzen wrden uit de vlgende mgelijkheden: [dagelijks], [wekelijks], [maandelijks], [alleen in het weekend], [af en te met uitgaan], [spradisch/incidenteel], [wisselend] f [nbekend]. Het is de bedeling dat de best mgelijke schatting van de frequentie wrdt gekzen. Wanneer gestart? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd, waarp het gebruik van een middel is gestart, maar k evt. de datum waarp een middel vaker f minder vaak is gebruikt. Als de gebruiksfrequentie van een middel gedurende de fllw-up (t..v. intx1) gelijk is gebleven, dan wrdt hier dezelfde startdatum ingevuld als in intx1. Is de frequentie van een middel duidelijk veranderd sinds intx1 vul hier dan de datum in dat het gewijzigde gebruik gestart is. Heeft pt it drugs gebruikt? Hier kan gekzen wrden vr ja, nee f nb. Is er geen infrmatie ver het drugsgebruik, vul dan nb in. Let p: heeft de patiënt in het verleden een middel vaker f minder vaak gebruikt, gebruik dan deze vragen m de frequentie -van het nemen van het middel- in het verleden te beschrijven. Het verleden mvat de hele peride van fllw-up, inclusief de infrmatie die beschikbaar was p het mment van intx1. Naam middel Hier wrden de middelen ingeverd, die de patiënt in het verleden gebruikte. Let p: dit kunnen andere middelen zijn dan de patiënt p dit mment gebruikt. Zie de hulplijst p vr het vinden van de juiste classificatie van elk middel. De classificatie kan vervlgens in Oracle ingevuld wrden. IV Hier wrdt gevraagd f het middel intraveneus wrdt tegediend. Hier kan gekzen wrden vr ja, nee, nb. Bij twijfel f een middel IV kan wrden tegediend, kijk p de hulplijst: Frequentie 32

33 Hier wrdt ingevuld he vaak elk middel in het verleden werd gebruikt. Er kan gekzen wrden uit de vlgende mgelijkheden: [dagelijks], [wekelijks], [maandelijks], [alleen in het weekend], [af en te met uitgaan], [spradisch/incidenteel], [wisselend] f [nbekend]. Het is de bedeling dat de best mgelijke schatting van de frequentie wrdt gekzen. Wanneer gestpt? Hier kan wrden gekzen vr een datum f nb. Wrden er meerdere data genemd, vul dan het gemiddelde van de gevnden data in. Wrdt er geen datum genemd, vul dan nb in. Let p: hier wrdt niet alleen de datum ingeverd waarp een middel gestpt is, maar k evt. de datum waarp een middel vaker f minder vaak gebruikt is. Als de gebruiksfrequentie van een middel gedurende de fllw-up (t..v. intx1) gelijk is gebleven, dan wrdt hier dezelfde stpdatum ingevuld als in intx1. Is de frequentie van een middel duidelijk veranderd sinds intx1 vul hier dan de datum in dat het gebruik gewijzigd is. Tussentijds infrmatie invullen Intx2 wrdt alvast ingevuld p het mment dat er tussentijds infrmatie beschikbaar kmt (=tussen eerste plibezek en verlijden/lst t fllw-up/verhuizen naar het buitenland). Aangezien de peride tussen intx1 en intx2 ver het algemeen lang is, is het belangrijk dat intx2 tussentijds ingevuld wrdt. Dit kan als de patiënt pnieuw gevraagd wrdt naar zijn/haar middelengebruik en er een duidelijke bevestiging is van het bestaande gebruik f er juist belangrijke wijzigingen zijn. Bij het tussentijds aanmaken en invullen van intx2 kmen actuele gegevens van de patiënt in de tabellen terecht die beschikbaar zijn vr nderzek. Vr het vrspellen van hart- en vaatziekten, zals MI, kan het actuele rkgedrag zeer waardevl zijn. Een aantal punten m in acht te nemen bij het tussentijds invullen: 1. Vul bij visit date het echte mment van waarnemen in. Dat kan bijv. de datum zijn dat de patiënt gevraagd wrdt naar zijn/haar alc/rken/drugs gebruik. 2. Wanneer tussentijds bekend wrdt dat een patiënt met een bepaald gebruik (pnieuw) is begnnen, is het mgelijk de p-dit-mment vragen te beantwrden. Is een patiënt tussentijds met het gebruik van een bepaald middel gestpt, dan is het mgelijk de it vragen te beantwrden. Is de frequentie f heveelheid veranderd vlg dan de algemene instructie van intx2. 3. Drdat de situatie steeds pnieuw kan veranderen is het mgelijk dat bij tussentijds invullen van infrmatie er gegevens verschreven meten wrden. Mcht dit het geval zijn, verzamel de tussentijdse gegevens k met datum in het vak algemene pmerkingen. 4. Mcht er slechts van 1 tabblad aanvullende infrmatie beschikbaar zijn, laat dan de andere tabbladen leeg. Vermeld dan in het pmerkingen veld: geen aanvullende infrmatie beschikbaar p datum (dd/mm/jj). 5. Mcht de patiënt veel starten en stppen met een bepaald middel, hud de wijzigingen dan bij in het veld pmerkingen. Vergeet hierbij niet steeds de datum van de wijziging te vermelden. Bepaal, ndanks de vele wijzigingen, welk mment het meest geschikt is vr tussentijds aanmaken en invullen van het intx2 scherm. Wanneer de patiënt uiteindelijk verlijdt, lst t fllw-up raakt f verhuist naar het buitenland, dan zal alle infrmatie gebruikt wrden m het scherm te vltien. 6. Vergeet niet bij het tussentijds invullen de visit date (steeds) aan te passen aan de datum van de nieuwe waarneming. Overgangsfase 2008 Bij het in gebruik nemen van de nieuwe intx-schermen p ntstnd een vergangsfase waarin de AE drugs- en alchlmisbruik enerzijds en Intx1 en Intx2 33

34 anderzijds naast elkaar bestnden. Vr het vergaan naar de nieuwe situatie glden de vlgende richtlijnen: Alle penstaande events van alchl- en/f drugsmisbruik sluiten met de stpdatum: Vervlgens met de gegevens van het eerste plibezek Intx1 invullen. Tensltte met de gegevens die in fllw-up bekend zijn alvast Intx2 invullen, zdat het scherm de situatie weergeeft zals deze is p het mment van invullen Studies ( Page 0.9) (scherm invullen: bij start en stp van een studie) Hier dienen alle HIV-gerelateerde studies waaraan de patiënt deelneemt f heeft deelgenmen ingeverd te wrden (inclusief start- en stpdatum), de patiënten hebben tevens een infrmed cnsent frmulier getekend. Het aantal geïncludeerde patiënten speelt geen rl in het tevegen van een studie aan de cdelijst. Vr studies kan wrden gekeken p de nline studielijst. Let wel: mdat studienamen vaak cryptische mschrijvingen hebben (vrdat er merknamen wrden bedacht), vlstaat het vaak niet m p alfabet te zeken. Beter is het m met ctrl+f ( Op deze pagina zeken kiezen van menu bewerken ) en dan te zeken p een ged gekzen trefwrd. Indien de patiënt deelneemt aan een studie die (ng) niet in de cdelijst staat, dan dient de dataverzamelaar een studiecde aan te vragen bij de SHM. Stuur de aanvraag met nderstaande dcumenten naar: 1. De naam van de studie (let p spelling), 2. Studieprtcl f indien niet aanwezig patiënteninfrmatie, 3. Start en stp van het aanmelden (inclusie) van de patiënten, 4. Duur van de studie (in weken, maanden f jaren). Na ntvangst van de studiedcumenten wrdt een nieuwe studiecde aangemaakt vr verzameling en zal de studie en cde gemeld wrden in een algemene mailing aan alle dataverzamelaars. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Is er sprake van deelname aan studies? Hier kan men een keuze maken uit ja f nee. Studienaam Hier kan men een studie kiezen uit de cdelijst. Iedere studie heeft een eigen cde. Hierbij kan de nline lijst gebruikt wrden studies p de website van Oracle. Zek hierbij p trefwrd (Ctrl+F tets). Startdatum Hier met de startdatum van de studie ingeverd wrden (dag/maand/jaar). In geval van studies met een infrmed cnsent, wrdt de datum van infrmed cnsent ingeverd. Ontbreekt deze, dan met de datum van screening (week -2) wrden ingeverd. Ontbreekt k deze datum, dan met de datum van start medicatie (week 0) wrden ingeverd. Stpdatum Hier met de stpdatum van de studie ingeverd wrden (dag/maand/jaar). In het geval van een cmpassinate-use prgramma is de stpdatum de fficiële beëindigingsdatum van de studie (fwel de registratiedatum van het middel), k al is de patiënt daarna drgegaan met dezelfde medicatie vlgens reguliere verstrekking. Als de patiënt lst t flw up is dient de datum van het laatste cntact in f met het 34

35 HIV-behandelcentrum (dag/maand/jaar) gebruikt te wrden als stpdatum van de studie. Bij patiënten die verlijden stppen de studies p datum van verlijden. Inf. Cns.? Dit vakje staat vr Infrmed Cnsent ( testemmingsverklaring ) en is uitsluitend bedeld vr de studie HIV Hst Genetics (studiecde 245). Het is de bedeling dat indien een patiënt deelneemt aan bvenstaande studie er in de status gezcht wrdt f een ndertekend Infrmed Cnsent aanwezig is. In het vakje Inf. Cns. in Oracle kan dan aangegeven wrden f het ndertekende Infrmed Cnsent aanwezig is (ja, nee, bezwaar, nbekend) Dataverzameling (Page 0.01) (scherm invullen: bij nieuwe patiënt, patiënt naar f uit ander ziekenhuis en bij afmelding) Dit wrdt ingeverd wanneer de patiënt in het desbetreffende ziekenhuis vr het eerst in cntact kmt met het HIV team, vr zrg van de HIV-infectie. Als een patiënt vr zijn/haar HIV behandeling ver gaat naar een ander ziekenhuis in Nederland, f er is sprake van een einde aan de fllw-up, dan met hier k de datum uit zrg ingeverd wrden. Als een patiënt ver kmt uit een ander ziekenhuis, met in het ude ziekenhuis de datum uit zrg en in het nieuwe ziekenhuis weer de datum in zrg wrden ingeverd. Dit is zeer belangrijk, aangezien dit scherm de tewijzing van gegevens naar de siteset bepaalt. Ok vr het maken van queries (bijvrbeeld vr het bepalen van het aantal patiënten in zrg) wrdt dit scherm gebruikt. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date Hier wrdt de datum van het eerste plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Dit met altijd ingeverd wrden! Site naam Hier wrdt het ziekenhuis ingeverd waar de patiënt in zrg is. Hiermee wrdt het ziekenhuis bedeld waar de patiënt vr zijn/haar HIV-infectie wrdt behandeld. Bij het inveren kan gebruik gemaakt wrden van de keuzelijst (F9). Datum in zrg Hier met de datum ingeverd wrden waarp de patiënt in zrg kmt in het desbetreffende ziekenhuis (dag/maand/jaar). Hiermee wrdt die datum bedeld, waarp de patiënt vr zijn/haar HIV-infectie wrdt behandeld (dr arts f HIVverpleegkundige). Indien de patiënt pgenmen wrdt en tijdens deze pname de diagnse HIV gesteld wrdt, dan is de datum in zrg gelijk aan de datum van de eerste pnamedag. Let wel de dataverzameling van de schermen X0Hepa, SOA en Lab results start eveneens vanaf de eerste dag van pname waarin de HIVdiagnse is gesteld. Datum uit zrg Als een patiënt vr zijn/haar HIV behandeling ver gaat naar een ander ziekenhuis, verhuist naar het buitenland, lst-t-fllw-up dan wel verleden is, dan met hier de datum ingeverd wrden van het laatste cntact in f met het HIV-behandelcentrum (dag/maand/jaar). Dit kan zijn een bezek p de pli-interne, een ander specialisme binnen het ziekenhuis, een telefnisch cntact etc. Als de patiënt in het HIVbehandelcentrum pgenmen is en daar kmt te verlijden, dient de verlijdensdatum (dag/maand/jaar) gebruikt te wrden. Vind er echter indirect cntact plaats: bijvrbeeld wanneer de HIV-behandelaar cntact nderhudt met de arts van een hspice f verzrgingstehuis, dan mag dit beschuwd wrden als cntact met de patiënt. Het laatste cntact met desbetreffende instelling wrdt dan de datum uit zrg. 35

36 Mnitr Bezekscherm (Unplanned Page: Mn.Bez.) (scherm invullen naar aanleiding van een mnitrbezek) Dit scherm (insert, page, Mn.Bez) wrdt ingevuld nadat een patiënt gemnitrd is. De mnitr zrgt vr de vlgende gegevens die dr de dataverzamelaar in dit scherm ingevuld meten wrden: mnitr, datum mnitrbezek, gemnitrde peride start, gemnitrde peride stp, cdering. Het del van dit scherm is m te kunnen zien heveel er naar aanleiding van het mnitren is gewijzigd. Dr een start- en een stptijd kan dit berekend wrden. Visit date De visit date krijgt dezelfde datum als de visit date van de verige schermen eenmalige gegevens. Mnitr Hier wrden de initialen van de mnitr ingevuld (F9). Datum mnitrbezek Hier wrdt de datum van het mnitrbezek ingevuld. Gemnitrde peride start Hier wrdt de startdatum van de gemnitrde peride ingevuld. Gemnitrde peride stp Hier wrdt de stpdatum van de gemnitrde peride ingevuld. Cdering Alles wat wrdt gemnitrd heeft een cde, deze cde wrdt hier ingevuld. Met <F9> kan de cde gezcht wrden. Crrecties n.a.v. mnitr ja/nee Indien er n.a.v. het mnitren crrecties in Oracle zijn wrdt hier ja ingevuld. Indien er geen crrecties in Oracle zijn wrdt hier nee ingevuld. Crrecties n.a.v. mnitr startdatum Hier wrdt de datum ingevuld van de dag dat er begnnen wrdt met het inveren van de wijzigingen in Oracle. Crrecties n.a.v. mnitr tijd UU:MM Hier wrdt het tijdstip ingevuld wanneer begnnen wrdt met het inveren van de wijzigingen in Oracle. Crrecties n.a.v. mnitr stpdatum Hier wrdt de datum ingevuld van de dag dat de wijzigingen in Oracle zijn ingeverd. Crrecties n.a.v. mnitr tijd UU:MM Hier wrdt het tijdstip ingevuld p het mment dat de wijzigingen in Oracle zijn ingeverd. Opmerkingen Dit is vrije tekst. 36

37 Bezekgebnden gegevens Algemene wenken Bij ieder bezek (dwz het eerste plibezek en alle daarpvlgende bezeken) meten telkens enkele gegevens verzameld wrden. Deze wrden in de vlgende schermen ingeverd: algemeen, CDC events, Adverse events, ARVT, cmedicatie en labuitslagen. Let p: studies (inclusief start- en stpdatum) meten wrden ingeverd in visit 00. Ok de laatste negatieve HIV1 f HIV2 test kan na verlp van tijd bijgewerkt meten wrden. In de Oracle Clinical database wrden alle gegevens gekppeld aan een bezekdatum. Het is dan k de bedeling dat alle plibezeken uit de status vanaf het mment dat de patiënt HIV psitief is, ingeverd wrden (dus k alle bezeken vóór de aanmelding bij de SHM!). Het is ntzettend belangrijk dat bij elk bezek k daadwerkelijk alle schermen ingeverd wrden, k al is er niets veranderd bij dat nderwerp. Het allereerste bezek in de status met ingeverd wrden bij visit 01. Dit scherm verschijnt wanneer vanuit het verzichtsscherm p het tabblad 01 wrdt geklikt (de datum van visit 00 en visit 01 zijn altijd gelijk). Nu verschijnen de schermen 1.1 t/m 1.6. Deze meten allemaal ingeverd wrden. Het daarpvlgende bezek met ingeverd wrden bij visit 2. Dit scherm verschijnt wanneer vanuit het verzichtsscherm p het tabblad 02 wrdt geklikt. Nu verschijnen de pages 2.1 t/m 2.6. Ok deze meten weer allemaal ingeverd wrden. Het daarpvlgende bezek met ingeverd wrden bij visit 03 (tabblad 03 ), enzvrt. bezek 1 bezek 2 bezek 3 22/06/ /07/ /07/2003 KS? cnclusie van bipt: KS 29/06/03: labuitslagen 10/07/03: bipt Juni 2003 Juli 2003 Bvenstaande tijdsbalk geeft een verzicht van de gebeurtenissen en bezekdata. Het is belangrijk dat alle infrmatie bij de juiste bezeken wrdt ingeverd. Gegevens (start/stp van events, medicatie, labresultaten) vallen niet altijd samen met de datum van een bezek. Bij ieder bezek wrdt alle infrmatie die is gedateerd vanaf één dag na het vrige bezek tt en met de dag van het huidige bezek ingeverd. Dit geldt k vr infrmatie die pas later bekend wrdt. Een paar vrbeelden. In alle gevallen is bezek 1 p 22/06/2003, bezek 2 p 15/07/2003 en bezek 3 p 22/07/2003: Labuitslagen van 29/06/2003: deze wrden genteerd bij bezek 2. Bij bezek 1 wrdt vermed dat de patiënt Kapsi Sarcma (KS) heeft. De arts laat een bipt nemen. Bij bezek 3 is de uitslag bekend dat de patiënt inderdaad KS heeft. Dit blijkt uit het bipt dat is afgenmen p 10/07/2003. De afnamedatum van het bipt is de startdatum vr Kapsi Sarcma (zie ). Dit met dan bij bezek 2 genteerd wrden, mdat de afnamedatum na bezek 1 en vr bezek 2 ligt. Een uitzndering p bvenstaande regel is de vergang van een ARV regime naar een nieuw ARV regime: als het regime p de bezekdatum wrdt gewijzigd, stpt het ude regime p die datum en start het nieuwe regime de vlgende dag. Dit met bij hetzelfde bezek wrden genteerd, k al is de start één dag na het bezek. 37

38 Vr CDC events, adverse events, ARV en cmedicatie met bij ieder bezek wrden aangegeven f deze aanwezig zijn. Als een patiënt bijvrbeeld vanaf bezek 1 medicatie slikt en bij bezek 10 stpt, met dit bij bezek 1 t/m 9 wrden aangegeven als aanwezig. Vr meer details zie de betreffende paragrafen. Op de vlgende bladzijdes wrdt besprken wat er in ieder scherm per bezek ingeverd met wrden Algemeen (Page x.1) Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date (invullen: altijd) Hier wrdt de datum van het desbetreffende plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Gewicht (invullen: altijd) Dit is het gewicht p de datum van het desbetreffende plibezek. Als er geen gewicht in de medische status vermeld is, dan met niet gedaan ingeverd wrden. Dit is de enige keuze die gemaakt kan wrden in de cdelijst (d.m.v. F9 f N verschijnt dit meteen). Bleddruk (invullen: altijd) Dit is de bleddruk p de datum van het desbetreffende plibezek. In het eerste vakje met de bvendruk en in het tweede vakje met de nderdruk ingeverd wrden. Als er geen bleddruk in de medische status vermeld is, dan met minimaal 1 keer niet gedaan ingeverd wrden. Dit is de enige keuze die gemaakt kan wrden in de cdelijst (d.m.v. F9 f N verschijnt dit meteen). Bezek uitznderlijk, specificeer (invullen: indien van tepassing) Bezek uitznderlijk wrdt alleen ingevuld als er sprake is van: een vervangend bezek 1 (cdes: bezek aan de HIV-cnsulent, bezek aan de nurse practitiner, bezek aan een ander specialisme 2, vervangend telefnisch cnsult), een bezek in het kader van een (farmaceutische) studie, waaraan patiënt deelneemt (cde: bezek studie gerelateerd 3 ), een bezek dat m administratieve redenen aangemaakt met wrden (cdes: gegevens na het laatste bezek 4, vervangend verig cntact 5 ). 1. Vervangend bezek. Er is sprake van een vervangend bezek als het bezek aan de pli wrdt afgehandeld dr iemand anders dan de (vaste) internist/hiv-behandelaar van de patiënt f dat het nrmale plibezek dr de internist telefnisch wrdt afgehandeld. Een vervangend bezek is te herkennen aan het feit dat het verslag van de HIV verpleegkundige, nurse-practiner, ander specialisme f telefngesprek alle nderdelen van een regulier bezek aan de internist bevat zals: anamnese, lichamelijk nderzek, (ARV) beleid, aanvragen vervlgnderzek en cnclusie/diagnse. Daarbij kmt het vervangende bezek in de plaats van het reguliere plibezek. Als een patiënt (vrheen) 4x per jaar dr de arts gezien werd, zie je nu dat bijv. 2 van deze bezeken dr een HIVcnsulent wrden waargenmen. Een aanwijzing kan zijn dat de verpleegkundige een verslag maakt in het epd-nderdeel, waar de artsen nrmaliter hun rapprtage schrijven. Dan met verigens wel duidelijk zijn dat het een vervangend bezek is. Hu er rekening mee dat in de lp van de tijd zrgtaken zijn vergeheveld van de arts naar de verpleegkundige. Tegenwrdig gaat het, dr het ged nderdrukken 38

39 van het virus, gemiddeld beter met de patiënten en kan meestal vlstaan wrden met 2 echte bezeken aan de arts per jaar en een vervangend bezek p 2 andere mmenten. Wees alert p he de zrg in het desbetreffende centrum geregeld is. Vraag desnds de verpleegkundige ver de nrmale gang van zaken, zdat de inver hierp aansluit. 2. Bezek aan een ander specialisme kmt vr wanneer een patiënt (permanent) wrdt gevlgd dr een ander specialisme en daar k zijn HIV zrg ntvangt. Bijvrbeeld een nierdialysepatiënt die bij de nefrlg k HIV medicatie krijgt. Let wel: is het bezek niet vervangend en lpt de patiënt k bij de internist dan dienen de gegevens van het andere specialisme bij de bezeken aan de internist te wrden ingeverd. 3. Wanneer een bezek studiegerelateerd is, met dit als zdanig wrden gespecificeerd, ngeacht f het een bezek aan de arts f aan de HIV-cnsulent betreft. Alle studie gerelateerde bezeken meten wrden ingeverd. 4. Gegevens na het laatste bezek. Wanneer er geen vlgend plibezek meer is, maar er ng wel gegevens zijn die meten wrden verzameld, wrdt er een fictief bezek aangemaakt. Dit kan het geval zijn wanneer de patiënt is verleden, verhuisd, lst t fllw-up f na een ziekenhuispname vergaat naar een ander ziekenhuis. Dit geldt k wanneer de patiënt geen enkel plibezek heeft gehad en verlijdt tijdens een ziekenhuispname. Datum van het fictieve bezek: kies in geval van verlijden altijd de verlijdensdatum. Kies in andere gevallen de datum die vereenkmt met de laatste datum van de ng in te veren infrmatie, zdat alle ng in te veren gegevens binnen de peride tt en met die laatste datum vallen. Neem bij twijfel cntact p met een SHM-mnitr. 5. Vervangend verig cntact: Je kunt vr deze ptie kiezen bijvrbeeld als de patiënt langer dan een jaar niet p de pli interne verschijnt maar niet lst t fllw up is. Omdat er bijvrbeeld ng wel ng cntact is met de arts en p deze wijze de dsisveranderingen en verige zaken wrden behandeld. Of als de patiënt niet p de pli is geweest, maar wel een keer pgenmen is geweest. In dit bezek kan je wel dergelijke gegevens verwerken en vr SHM is het duidelijk dat de patiënt niet lst t fllw up is CDC events (Page x.2) In dit scherm wrden alle CDC events ingeverd die zijn pgetreden (zie nline cdelijst CDC events). CDC events die de patiënt heeft gehad vrdat de patiënt HIV-psitief is bevnden wrden niet ingeverd. De enige uitzndering hierp is het geval dat een CDC event aanleiding is geweest m een HIV-test uit te veren. Vrbeelden: Een patiënt heeft TBC gehad in zijn jeugd, en wrdt p 40-jarige leeftijd HIV-psitief bevnden. TBC heft in dit geval niet genteerd te wrden. Een patiënt wrdt pgenmen met een TBC, en naar aanleiding hiervan wrdt een HIV test verricht, welke psitief uitvalt. In dit geval was de TBC de reden m te testen en wrdt genteerd als een CDC event. Dit geldt zwel in het geval dat het event ng gaande is na de psitieve HIV-test als in het geval dat het event al weer gestpt is. Opmerking: 1. Wanneer een CDC event een specificatie heeft (zals in het geval van verig CDC-B specificeer f nn-hdgkin lymfm, specificeer) dan graag bij zwel de start als bij het stppen van het event precies dezelfde specificatie inveren (kpiëren en plakken!). Dit m altijd de juiste kppeling te kunnen maken vr de patiëntrapprtage. 39

40 Nieuw CDC event: als er bij een bezek een nieuw CDC event ptreedt, met dit genteerd wrden (bij mschrijving ) met startdatum (bij startdatum ) en aangegeven wrden f het event pssible, presumptive, f definitive is (bij pres/def ). Een diagnse met aan bepaalde criteria vlden m gesteld te mgen wrden, afhankelijk van de resultaten van de diagnstiek. In de nline cdelijst CDC events staat vermeld wanneer CDC events beschuwd kunnen wrden als definitive (def), presumptive (pres) f pssible (ps). Vrbeeld: Als vermed wrdt, dat een patiënt Kapsi Sarcma heeft, wrdt meestal een bipt genmen. Als hieruit blijkt dat de patiënt inderdaad Kapsi Sarcma heeft, is de startdatum de afnamedatum van het bipt en is het CDC event definitive. Mcht een bipt ntbreken en is er alleen een klinische diagnse dan start het event p de datum dat de arts het vaststelt en is de diagnse presumptive. Zals in het vrbeeld hierbven k al aangegeven staat, is de startdatum afhankelijk van he het event beschuwd wrdt (def/pres/pss). Wanneer bij een verleden patiënt een bductie/autpsie wrdt uitgeverd, kan het zijn dat er in het verslag een nieuw vastgesteld CDC wrden beschreven. Deze met wrden ingeverd in het CDC scherm met als startdatum: datum van verlijden. Omdat dit een pathlgienderzek betreft zal het event definitive zijn. Aan het event wrdt geen stpdatum tegevegd. Zie vr het afrnden van een verleden patiënt k de samenvatting p de launch Oracle pagina: Afrnden_verleden_patiënten. Openstaande CDC events: Als er CDC events van het vrige bezek pen staan meten deze bij het huidige bezek weer ingeverd wrden. Hierbij heven alleen de cdes ingetypt te wrden (bij mschrijving ); de startdatum met achterwege gelaten wrden (dat is al ingeverd bij het bezek waar het CDC event vr het eerst genteerd werd). Bij pvragen van de cdes (zie hiernder) staat beschreven he penstaande CDC events in Oracle Clinical zichtbaar kunnen wrden gemaakt. Vr penstaande events met altijd wrden gecntrleerd f deze ng steeds aanwezig aanwezig zijn. Als een CDC event in het desbetreffende bezek ng steeds niet ver is, dan heft er alleen ja ingeverd te wrden bij aanwezig. Als het event wel ver is, dan met de stpdatum ingeverd wrden. Dit is de datum waarp een CDC event (klinisch) is genezen. Vr de stpdatum kan wrden gekeken in de nline cdelijst CDC events. Opvragen van de cdes: Bij het inveren van CDC events in Oracle Clinical met altijd eerst de visit date wrden ingevuld. Vervlgens met altijd eerst het item is er sprake van CDC events? wrden ingevuld (J/N) en pgeslagen m.b.v. F10. Pas als dit is gedaan, verschijnen bij het item aantal CDC events de cdes van CDC events die bij het vrige bezek ng pen stnden (znder haakjes), evenals de cdes van de CDC events die het vrige bezek gestpt zijn (tussen haakjes). Alleen de penstaande CDC events meten wrden vergenmen. Daarna kunnen eventuele nieuwe CDC events wrden ingeverd. Hiernder vlgt een telichting p alle items die meten wrden ingeverd in dit scherm: Visit date (invullen: altijd) Hier wrdt de datum van het desbetreffende plibezek in de status ingeverd (dag/maand/jaar). Aantal CDC events (invullen: nvt) Hierachter staan twee grijze velden, die pas geactiveerd wrden als het vlgende item is er sprake van CDC events? is ingeverd en vervlgens is pgeslagen (dmv F10). In het eerste grijze veld kmt autmatisch het aantal CDC events te staan, dat 40

41 p de huidige pagina is ingeverd. In het tweede grijze veld wrden de cdes van de CDC events weergegeven die bij het vrige bezek zijn ingeverd. Let p: de CDC events die het vrige bezek zijn gestpt, wrden weergegeven tussen haakjes. De CDC events die het vrige bezek ng pen stnden, wrden weergegeven znder haakjes. Is er sprake van CDC events? (invullen: altijd) Hiermee wrdt bedeld f er in de peride sinds het vrige bezek sprake is geweest van een CDC event. Hierbij kan men een keuze maken uit ja f nee. Cntrleer vr het sluiten van het scherm f het antwrd bij deze vraag crrect is en verander het zndig. Pas als dit is ingeverd en is pgeslagen (d.m.v. F10), zullen de eventuele cdes zichtbaar wrden in de grijze balk bven dit item (zie hierbven). ID (invullen: nvt) Dit is een grijs veld waarin een CDC event autmatisch een identificatienummer krijgt. Het identificatienummer is pgebuwd uit het bezeknummer en het regelnummer. Dit identificatienummer wrdt gebruikt in het scherm ARV als het desbetreffende CDC event een stpreden is vr ARV therapie (zie hfdstuk ). Cde (invullen: nvt) Dit is een grijs veld waarin de cde van een CDC event autmatisch wrdt weergegeven. Omschrijving (invullen: bij elk CDC event) Hier wrden alle nieuwe en penstaande CDC events ingeverd. Bij het inveren kan gebruik gemaakt wrden van de cdelijst (zie nline cdelijst CDC events). In de picklist van Oracle Clinical kan k alfabetisch wrden gezcht. Startdatum (invullen: bij nieuw CDC event) Hier met de startdatum van nieuwe CDC events ingeverd wrden (dag/maand/jaar). Hiervr met de ps/pres/def-lijst van CDC events (zie nline cdelijst CDC events) geraadpleegd wrden. Stpdatum (invullen: bij stppen CDC event) Hier met de stpdatum van het CDC event ingeverd wrden. Hiervr met de pss/pres/def-lijst van CDC events geraadpleegd wrden (zie nline cdelijst CDC events). Aanwezig (invullen: bij nieuw en bij aanwezig CDC event) Dit item met alleen ingeverd wrden als een CDC event ng niet ver is. Hier kan alleen ja ingeverd wrden (dit verschijnt autmatisch dr F9 f J in te tetsen). Indien een CDC event stpt, heft hier niets ingevuld te wrden. Def/pres (invullen: bij nieuw CDC event f bij veranderen pss/pres/def van aanwezig CDC event) Hier met wrden ingeverd f de diagnse van het CDC event definitive (def), presumptive (pres) f pssible (ps) is. Hiervr met de pss/pres/def-lijst geraadpleegd wrden (zie nline cdelijst CDC events). Het antwrd kan gekzen wrden uit een keuzelijst. Als de diagnse later verandert (bijv. mdat er aanvullende tests zijn gedaan) dan kan de nieuwe diagnse (pres f def) bij het desbetreffende bezek (waarbij de diagnstiek is uitgeverd) tegevegd wrden. Het event heft dus niet eerst gestpt te wrden. Mcht in één bezek een event aan meerdere criteria van diagnstiek vlden (drdat testuitslagen in de lp van de tijd zijn binnengekmen), dan alleen de meest zekere diagnse nemen. Specificeer verig CDC event / Specificeer nn-hdgkin lymfm 41

42 (invullen specificeertekst: eventueel bij start en stp CDC event (tekst kpiëren en plakken!)) Dit is een tekstveld waar een verig CDC-event gespecificeerd kan wrden. Dit zijn aandeningen die dr de behandelend internist als verrzaakt dr HIV wrden beschuwd en dus als CDC event wrden aangemerkt. De fficiële CDC lijst dateert uit 1994 en is sindsdien nit meer aangevuld. Bij twijfel ver het nteren raadpleeg de (behandelend) arts en vraag f er een relatie met HIV aanwezig is. Zie k de nline cdelijst CDC events. In het geval van het specificeren van nn- Hdgkin lymfm raadpleeg de nline CDC-lijst/NHL vr keuzemgelijkheden. PAP/CIN/KOPAC (invullen: bij nieuw CDC event: cervicale dysplasie/kanker) Als cervicale dysplasie f cervicale kanker wrdt vastgesteld en ingeverd, wrdt hier de PAP-, CIN- f KOPAC-classificatie, indien vermeld, ingeverd. Als de PAP- f CIN-classificatie niet bekend is, mag bij PAP en CIN nbekend wrden ingeverd. Wrdt er geen KOPAC-classificatie vermeld dan mag dat veld leeggelaten wrden. Hiernder vlgt een vrbeeld van het invullen van een PAP- en CIN-classificatie. bezek 1 bezek 2 bezek 3 22/06/ /07/ /07/2003 bezek 4 15/09/03 29/06/03: Cytlgie met uitslag PAP IIIB 28/07/03: Histlgie met uitslag CIN III Juni 2003 Juli 2003 Zie schema: p 29/06/03 is er een cytlgie uitslag met PAP IIIB. Er is vldende bewijs m cervicale dysplasie te starten in bezek 2. Vr specificering wrdt nu ingevuld bij PAP: PAP IIIB en bij CIN: niet gedaan. Vervlgens wrdt p 28/07/03 een clpscpie verricht waarbij weefsel wrdt afgenmen vr histlgie, uitslag CIN III. Er kan wrden vlstaan met invullen bij cervicale dysplasie: aanwezig: JA en vervlgens in de klm vr CIN de specificering CIN III te te vegen. Er heft geen nieuwe startdatum ingeverd te wrden. Vindt zwel de cytlgie als de histlgie binnen 1 bezek plaats, neem dan de datum van de CIN als startdatum. Zie de Oracle inver aan de hand van bvenstaand vrbeeld: Oracle bezek 2: Oracle bezek 4: 42

43 Adverse events (Page x.3) In dit scherm wrden verige aandeningen (adverse events) genteerd (vanaf HIVpsitiviteit, en die aandeningen die vr de vaststelling van de HIV-psitiviteit zijn gestart maar ng wel aanwezig zijn nadat de HIV-psitiviteit is vastgesteld). Een aantal aandeningen met altijd wrden genteerd. Vr een uitleg van deze aandeningen, zie de nline cdelijst Adverse Events. Opmerkingen: 1. Andere aandeningen meten alleen genteerd wrden, als ze een reden zijn m de ARV therapie te stppen / wijzigen. Zie de nline cdelijst Stpredenen ARV medicatie' 2. Wanneer een adverse event een specificatie heeft (bijvrbeeld: "anders, specificeer", verige maligniteiten, specificeer", "ziekenhuispname","verig cardivasculair, specificeer") dan wrdt bij zwel het starten als bij het stppen van het event precies dezelfde specificatie inveren (kpiëren en plakken). Dit m altijd de juiste kppeling te kunnen maken vr de patiëntrapprtage. 3. Opnames in hetzelfde ziekenhuis f in verschillende ziekenhuizen, eventueel p verschillende afdelingen, wrden genteerd als één ziekenhuispname wanneer het m een aanééngeslten peride gaat. 4. De AE cdes alchlmisbruik en drugsmisbruik wrden vanaf niet meer verzameld. Intxicaties wrden verzameld in het Intx1 en Intx2 scherm. 5. Per 1 juni 2015 wrden enkele events k verzameld als deze vr HIV diagnse hebben plaats gevnden. Deze events wrden niet in het AE scherm verzameld, maar bij bezek 00 in het Cngentiaal scherm (0.5). Events welke vr HIV diagnse verzameld wrden: mycard infarct, CVA, Cartis endarteriectmie, CABG en PTCA/stent. Nieuwe adverse events: als er bij een bezek een nieuw adverse event ptreedt dat in de verplichte lijst met adverse events vrkmt, met dit genteerd wrden. De startdatum van een verplichte adverse event met wel bij het juiste bezek wrden ingevuld. Andere aandeningen meten alleen genteerd wrden, als ze een reden zijn m de ARV therapie te stppen / wijzigen. De startdatum van een dergelijk adverse event met wel bij het juiste bezek wrden ingevuld en bij eventuele tussenliggende bezeken met het event k wrden tegevegd. Wanneer bij een verleden patiënt een bductie/autpsie wrdt uitgeverd, kan het zijn dat er in het verslag een nieuw vastgesteld AE wrden beschreven. Deze met wrden ingeverd in het AE scherm met als startdatum: datum van verlijden. Aan het event wrdt geen stpdatum tegevegd. Zie vr het afrnden van een 43

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie