Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Ongevallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Ongevallen"

Transcriptie

1 Postbus CG Eindhoven T Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Ongevallen Formuliernummer AEVZZP ONG 2018 Inhoudsopgave pag. Voorwaarden ZZP Ongevallenverzekering 3 1 Algemeen Wat bedoelen wij met Wat mag je van ons verwachten? Wat verwachten wij van je? Wat gebeurt er als je deze verplichtingen niet nakomt? 3 2 Je verzekering Wie is verzekerd? Waarvoor ben je verzekerd? Einde van de verzekering Waarvoor ben je niet verzekerd? Waar ben je verzekerd? Wanneer ben je verzekerd? Welke bedragen zijn verzekerd? 5 pag. 3 Je uitkering Na het melden van een ongeval Overlijden Blijvende invaliditeit Hoe en wanneer wordt blijvende invaliditeit vastgesteld? Hoe hoog is je uitkering? Wie ontvangt de uitkering? Wanneer ontvang je wettelijke rente? 8 4 Verandering van het risico Verandert er iets binnen je bedrijf Wat voor gevolgen kan de verandering hebben voor de verzekering? 8 5 Begrippenlijst ZZP Ongevallenverzekering 9 AEV (A)

2 Belangrijke telefoonnummers Voor inlichtingen en wijzigingen Voor het melden van een schade uurs noodhulp (buiten kantooruren) +31(0) In de voorwaarden van de Aevitae ZZP Ongevallenverzekering lees je: Wat je van ons mag verwachten en wat wij van je verwachten (pagina 3). Waarvoor je wel en niet bent verzekerd (pagina 3 en 4). Wanneer de verzekering eindigt (pagina 4). Wanneer ben je verzekerd (pagina 5). Welke bedragen zijn verzekerd (pagina 5). Hoe wij de melding van een ongeval behandelen (pagina 5). Hoe wij de uitkering berekenen (pagina 6). Wat je moet doen als er iets binnen je bedrijf verandert (pagina 8). Aevitae Ongevallenverzekering De Aevitae ZZP Ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Gelukkig lopen de meeste ongevallen goed af en herstel je weer volledig. Maar toch moet je ook rekening houden met een minder goede afloop. Voor die situatie is er de Aevitae ZZP Ongevallenverzekering. Blauwe woorden leggen wij uit in de begrippenlijst In de voorwaarden staan begrippen met een bijzondere betekenis. Wij leggen deze begrippen zoveel mogelijk uit in het artikel waarin het begrip staat. Begrippen die vaak voorkomen hebben we één keer per artikel blauw gemaakt en leggen we uit in de begrippenlijst. De begrippenlijst vind je achteraan in deze voorwaarden. 2

3 Voorwaarden ZZP Ongevallenverzekering Deze voorwaarden horen bij de Aevitae ZZP Ongevallenverzekering. Ook de Voorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen horen bij deze verzekering. Op je polis kunnen ook clausules staan. Een clausule is een aanvulling op de voorwaarden. 1 Algemeen 1.1 Wat bedoelen wij met Deze overeenkomst is een afspraak tussen jou en ons. Met je bedoelen wij alle verzekerden. Wie dat zijn lees je in artikel Wat mag je van ons verwachten? Je mag van ons verwachten dat wij betalen voor schade die verzekerd is. En dat wij dit zo snel mogelijk doen. 1.3 Wat verwachten wij van je? Wanneer moet je ons inlichten over het ongeval? Als je een ongeval hebt gehad, dan moet je dit direct aan ons doorgeven. Is er sprake van blijvende invaliditeit door het ongeval? Dan moet dit binnen negentig dagen na het ongeval aan ons worden doorgegeven. Is er sprake van overlijden door het ongeval? Dan verwachten wij dat dit uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons wordt doorgegeven. Meld je het ongeval pas na drie jaar of later aan ons? Dan betalen wij geen uitkering. Ongeval Met een ongeval bedoelen wij: een gebeurtenis die plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel moet medisch vast te stellen zijn. Wat verwachten wij van je na een ongeval? Nadat je een ongeval hebt gehad, verwachten wij dat je: je zo snel mogelijk door een arts laat behandelen en je doet zoveel als mogelijk om je herstel te bevorderen. Zoals het opvolgen van de voorschriften van de arts die je behandelt. ons alle informatie geeft over het ongeval. Alleen dan kunnen wij bepalen of er een uitkering gedaan moet worden en hoe hoog deze is. een machtiging afgeeft om medische stukken op te mogen vragen, als wij vragen hebben over je medische toestand. met ons meewerkt. Bijvoorbeeld aan een onderzoek door een arts die wij hebben aangewezen. Wij betalen de kosten hiervan. ons direct laat weten als je deels of helemaal bent hersteld. Van je erfgenamen verwachten wij dat wij bij overlijden toestemming en medewerking krijgen voor alle maatregelen die wij nodig vinden om de doodsoorzaak vast te stellen (bijvoorbeeld sectie). Wat verwachten wij verder van je? Ga je langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan verwachten wij dat je dat bij ons meldt. Verandert er iets binnen je bedrijf, dan moet je dit direct aan ons doorgeven. 1.4 Wat gebeurt er als je deze verplichtingen niet nakomt? Houd je je of je erfgenamen zich niet aan deze verplichtingen en zijn wij daardoor benadeeld? Dan kan dit invloed hebben op het bedrag dat wij bij een ongeval betalen. 2 Je verzekering 2.1 Wie is verzekerd? De persoon die als verzekerde op de polis staat. 2.2 Waarvoor ben je verzekerd? Met de ZZP Ongevallenverzekering ben je standaard verzekerd voor Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Overlijden als gevolg van een ongeval. 3

4 Blijvende invaliditeit Met blijvende invaliditeit bedoelen wij het gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van een orgaan of een ander deel van het lichaam. Dit is blijvend en kan medisch worden vastgesteld Terrorisme Houdt het ongeval verband met terrorisme? Dan geldt het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dit betekent dat wij niet meer betalen dan het bedrag dat wij zelf ontvangen van het NHT. Informatie hierover vind je op terrorismeverzekerd.nl Wat is ook verzekerd? Uitkering voor kinderen Als je overlijdt door een ongeval en je had de zorg voor kinderen van 18 jaar of jonger, dan volgt per kind een uitkering van De totale uitkering voor deze dekking kan nooit meer zijn dan 10% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Kosten bij opname in het ziekenhuis Wij betalen de extra kosten die je maakt als je door een ongeval minimaal drie dagen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wij betalen maximaal 10 per dag. In totaal betalen wij per verzekeringsjaar niet meer dan 250 voor alle extra kosten samen door hetzelfde ongeval. Kosten voor plastische chirurgie Wij betalen maximaal voor plastische chirurgie als: de verminking is ontstaan door een ongeval dat is verzekerd. de plastische chirurgie bedoeld is om een verminking aan je lichaam te verbeteren of herstellen. onze medisch adviseur vooraf toestemming aan je heeft gegeven om deze kosten te maken. de behandeling plaatsvindt binnen twee jaar na het ongeval Is er een andere verzekering die deze kosten vergoedt? Of zou die andere verzekering deze kosten vergoeden als deze verzekering niet zou bestaan? Dan vergoeden wij deze kosten niet. Het maakt daarbij niet uit of die andere verzekering eerder of later dan deze verzekering is afgesloten. Vervoer naar Nederland Overlijd je door een ongeval in het buitenland? Dan betalen wij de kosten om het lichaam naar Nederland te vervoeren. Wij betalen maximaal Einde van de verzekering De verzekering eindigt automatisch: aan het eind van het verzekeringsjaar waarin je zeventig jaar wordt. als je (in totaal) de maximale uitkering hebt gekregen voor blijvende invaliditeit. na dertig dagen als je naar het buitenland bent verhuisd. 2.4 Waarvoor ben je niet verzekerd? Je ontvangt geen uitkering als het ongeval is veroorzaakt door of verband houdt met: het beoefenen van een sport waarvoor je wordt betaald. het beoefenen van de volgende amateursporten: Bergsport, bobsleeën, boksen, figuurspringen, hanggliding, ijshockey, ijszeilen, parachutespringen, parasailing, rugby, skispringen, skivliegen, worstelen en andere sporten met een zelfde soort verhoogd risico. het deelnemen aan of trainen voor snelheidswedstrijden of recordritten. Bijvoorbeeld met motorrijtuigen, skelters, paarden, fietsen, boten of andere vaartuigen op het water. opzet. Of met goedvinden van jezelf, je erfgenamen of een rechtsverkrijgende. vechtpartijen, als je ouder bent dan 18 jaar. waagstukken, als je ouder bent dan 18 jaar. Let op! Je bent wel verzekerd voor waagstukken als deze echt nodig waren om je werk te doen. Of als dit nodig was voor (een poging tot) het redden van mensen, dieren en/of zaken of bij rechtmatige zelfverdediging. Je ontvangt ook geen uitkering bij: een ongeval tijdens het (mede)plegen van een misdrijf. Of de poging hiertoe. zelfdoding of een poging tot zelfdoding. verergering van een bestaande ziekte door het ongeval. 4

5 Let op! Wij keren wel uit als het ongeval is veroorzaakt door een ziekte, een gebrek, een lichamelijke of geestelijke handicap. Bijvoorbeeld epilepsie. Wij betalen niet als: het ongeval gebeurde terwijl je bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen hebt gebruikt. je weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef. je als bestuurder meer alcohol hebt gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een motorrijtuig te besturen. Voorbeeld Bij bedwelmende, verdovende, opwekkende en soortgelijke middelen kun je denken aan alcohol en drugs. En medicijngebruik als je je niet houdt aan de voorschriften van de arts Atoomkernreactie of aardbeving Wij betalen niet voor ongevallen door: een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Een atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie of radioactiviteit. een aardbeving of een vulkanische uitbarsting Georganiseerd geweld Wij betalen niet voor ongevallen die zijn ontstaan en/of veroorzaakt door georganiseerd geweld. Dit wordt ook wel molest genoemd. Hiermee bedoelen wij: binnenlandse onlusten. Dit zijn georganiseerde gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land. een burgeroorlog. Hiermee bedoelen wij georganiseerd geweld tussen inwoners van een land waaraan een groot deel van de inwoners meedoet. een conflict tussen landen of groepen waarbij militaire wapens gebruikt worden. Hiermee bedoelen wij ook een actie van een vredesmacht van de Verenigde Naties. muiterij. Dit is een georganiseerde gewelddadige actie van leden van bijvoorbeeld het leger. De actie is gericht tegen de leiding van de groep. oproer. Dit is een georganiseerde gewelddadige groep die tegen de overheid is. een opstand. Dit is een georganiseerd verzet met geweld tegen de overheid van een land Fraude Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd. Komen wij daar achter en hebben wij al een uitkering gedaan? Dan moeten de uitkering en de gemaakte onderzoekskosten worden terugbetaald. Ook als wij nog geen uitkering hebben gedaan, moet je de onderzoekskosten terug betalen. Wij doen aangifte bij de politie en melden de fraude in de daarvoor bestemde registers. 2.5 Waar ben je verzekerd? Je bent over de hele wereld verzekerd. 2.6 Wanneer ben je verzekerd? Je bent 24 uur per dag verzekerd. 2.7 Welke bedragen zijn verzekerd? Op je polis staat hoe hoog de verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit en bij overlijden. 3 Je uitkering 3.1 Na het melden van een ongeval Heb je een ongeval gemeld? Dan stellen wij zo snel mogelijk vast: wat de aard van het ongeval is. wat de lichamelijke gevolgen van het ongeval zijn. of je hiervoor een uitkering ontvangt. 3.2 Overlijden Als je overlijdt door een ongeval, dan betalen wij het bedrag dat je hiervoor hebt verzekerd. Overlijd je door een ongeval en hebben wij al een uitkering voor blijvende invaliditeit betaald voor datzelfde ongeval? Dan wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit van het bedrag voor overlijden afgetrokken. 5

6 3.3 Blijvende invaliditeit Als je blijvend invalide bent geworden door een ongeval, dan ontvang je een deel of het hele bedrag dat je hiervoor hebt verzekerd. 3.4 Hoe en wanneer wordt blijvende invaliditeit vastgesteld? Hoe groot de blijvende invaliditeit is, stellen wij vast op het moment dat je lichamelijke toestand naar verwachting niet meer verandert. Dit wordt vastgesteld door artsen die door ons worden aangewezen. Wij stellen de blijvende invaliditeit vast binnen twee jaar na de melding van het ongeval. Hierbij houden wij geen rekening met je beroep. Zijn de gevolgen van een ongeval vergroot door een ziekte, gebrek of invaliditeit die je al had voor het ongeval? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als je gezond was geweest. Ben je al invalide op het moment van het ongeval? Dan kijken wij alleen naar het deel van de blijvende invaliditeit die is veroorzaakt door het ongeval. Behalve als deze invaliditeit het gevolg is van een eerder ongeval waarvoor je met deze verzekering bent verzekerd. Overlijd je voordat kan worden vastgesteld hoe groot de blijvende invaliditeit is? En komt het overlijden niet door het ongeval? Dan betalen wij het bedrag dat wij naar verwachting zouden betalen als je nog had geleefd en blijvend invalide zou zijn. 3.5 Hoe hoog is je uitkering? Wij gebruiken het onderstaande overzicht om de hoogte van de uitkering vast te stellen bij blijvende invaliditeit. Is er sprake van volledig verlies van (het gebruiksvermogen van) organen of lichaamsdelen? Dan ontvang je het onderstaande percentage van het bedrag dat je hebt verzekerd. Overzicht standaard percentages bij blijvende invaliditeit Volledige ongeneeslijke verlamming 100% Volledig verlies van geestelijke vermogens 100% Volledig, onherstelbaar verlies van: Gezichtsvermogen van beide ogen 100% Gezichtsvermogen van één oog 40% Als je via deze verzekering al een volledige uitkering ontvangt voor één oog, dan krijg je voor het andere oog 60% Volledig, onherstelbaar verlies van: Het gehoor van beide oren 60% Het gehoor van één oor 25% Als je via deze verzekering al een volledige uitkering ontvangt voor het gehoor van één oor, dan krijg je voor het gehoor van het andere oor 35% Oorschelp 5% Volledig, onherstelbaar verlies van: Eén arm tot in het schoudergewricht 80% Eén arm tot in het ellebooggewricht 75% Een hand tot in polsgewricht 70% Eén duim 25% Eén wijsvinger 15% Eén middelvinger 12% Eén ringvinger 12% Eén pink 10% Eén been tot in het heupgewricht 75% Eén been tot in het kniegewricht 65% Een voet tot in het enkelgewricht 70% Eén grote teen 15% Elke andere teen 5% Volledig, onherstelbaar verlies van: Spraakvermogen 50% Reukvermogen 10% Smaakvermogen 10% Neus 10% Natuurlijk blijvend gebitselement 1% Eén long 30% Milt 10% Eén nier 20% Whiplash 8% Gedeeltelijke blijvende invaliditeit Is er sprake van een gedeeltelijk verlies van (het gebruiksvermogen van) een lichaamsdeel of orgaan? Dan passen wij het hiervoor genoemde percentage aan overeenkomstig de mate van verlies. Voorbeeld Je verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit is Er is vastgesteld dat je een functieverlies van 20% van je been hebt. In het overzicht staat bij volledig en onherstelbaar verlies van een been tot in het heupgewricht een uitkeringspercentage van 75%. Je uitkering wordt dan zo berekend: x 75% x 20% =

7 ofwel x 75% = bij volledig verlies x 20% = bij functieverlies van 20% Verlies je (het gebruiksvermogen van) meerdere vingers van één hand? Dan keren wij maximaal 70% uit van het verzekerde bedrag. Toelichting Je verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit is Je verliest het verbruiksvermogen van al je vingers. Bij het volledig en onherstelbaar verlies van een duim staat in het overzicht een uitkeringspercentage van 25%, bij een wijsvinger 15%, bij een middelvinger en ringvinger elk 12% en bij een pink staat 10%. Al deze percentages samen opgeteld zijn 74%. Wij betalen dan niet meer dan 70%. Je ontvangt dan x 70% = Staat je letsel niet in het overzicht? Kunnen wij de hoogte van de uitkering niet vaststellen op basis van het overzicht standaardpercentages bij blijvende invaliditeit? Dan houden wij ons aan de afspraken in de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent lmpairment van de American Medical Association (AMA). De richtlijnen die daarin staan, worden aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen Wanneer ontvang je een hogere uitkering? Ben je voor 26% of meer blijvend invalide geworden door een ongeval dat verzekerd is? Dan verhogen wij het uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit. Hieronder zie je de verhoogde percentages. Overzicht verhoogde percentages bij blijvende invaliditeit van 26% of meer Percentage blijvende invaliditeit Verhoogd uitkeringspercentage 26 t/m 30% 45% 31 t/m 35% 55% 36 t/m 40% 70% 41 t/m 45% 85% 46 t/m 50% 100% 51 t/m 55% 125% 56 t/m 60% 150% 61 t/m 65% 175% 66 t/m 70% 200% 71 t/m 75% 225% 76 t/m 80% 250% 81 t/m 85% 275% 86 t/m 90% 300% 91 t/m 95% 325% 96 t/m 100% 350% Rekenvoorbeeld Stel je verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit is Je verliest 40% van het gezichtsvermogen van beide ogen en wordt voor 40% blijvend invalide verklaard. In plaats van 40% van de 100% uit te keren, verhogen wij het uitkeringspercentage naar 70% (zie het overzicht met verhoogde percentages in artikel 3.5.3). Je bent 40% blijvend invalide en ontvangt dus 70% van het bedrag dat je zou krijgen als je 100% blind zou zijn. Dat is dan Hoe hoog is de maximale uitkering? Ben je blijvend invalide door één of meer ongevallen? Dan kan er in totaal geen hogere blijvende invaliditeit worden vastgesteld dan 100%. Het uitkeringspercentage voor al deze ongevallen bedraagt dan maximaal 350%. Let op Mogelijk moeten wij belasting en premies inhouden op je uitkering. Dit hangt af van je persoonlijke omstandigheden op het moment van ongeval. 3.6 Wie ontvangt de uitkering? Ben je blijvend invalide geworden door een ongeval? Dan betalen wij de uitkering aan jou. Overlijd je door een ongeval? Dan ontvangen je erfgenamen de uitkering. Gaat je nalatenschap naar de Staat of naar boedelcrediteuren? Dan betalen wij de uitkering niet. 7

8 3.7 Wanneer ontvang je wettelijke rente? Hebben wij binnen twaalf maanden nadat je het ongeval bij ons hebt gemeld nog niet vastgesteld hoe groot de blijvende invaliditeit is? Dan betalen wij je wettelijke rente over het bedrag dat je krijgt als je blijvend invalide bent. De rente wordt berekend vanaf de 366e dag na de melding van het ongeval tot het moment dat wij de uitkering betalen. Je ontvangt de rente tegelijk met de uitkering. Dit bedrag komt boven op de maximale uitkering. Deze rente-regeling geldt niet in geval van overlijden. 4 Verandering van het risico 4.1 Verandert er iets binnen je bedrijf Veranderingen binnen je bedrijf kunnen tot gevolg hebben dat wij het risico van je verzekering anders beoordelen. Het kan dan nodig zijn om de verzekering aan te passen, bijvoorbeeld de premie of de voorwaarden. Geef daarom veranderingen altijd door. Bijvoorbeeld als de verzekerde activiteiten en/of de bedrijfsnaam veranderen. Let op: Wij kunnen uit de bedrijfsnaam niet altijd afleiden wat de bedrijfsactiviteiten zijn. Zowel de naamswijziging als de verandering van bedrijfsactiviteiten moeten daarom aan ons worden doorgegeven. Veranderingen moeten schriftelijk aan ons worden doorgegeven binnen dertig dagen nadat deze hebben plaatsgevonden. Gebeurt dat niet? Dan is het veranderde risico niet verzekerd. Het veranderde risico is pas verzekerd als wij je dat bevestigd hebben en de polis is aangepast. 4.2 Wat voor gevolgen kan de verandering hebben voor de verzekering? De premie wordt berekend op basis van een indeling in risico-klassen. Die risicoklassen zijn gekoppeld aan de werkzaamheden in je bedrijf. Een verandering kan dan het volgende betekenen voor je verzekering: de risicoklasse wordt lager de risicoklasse blijft gelijk de risicoklasse wordt hoger De risicoklasse wordt lager Als de risicoklasse lager wordt, dan berekenen wij de premie opnieuw op basis van die lagere klasse. Dat betekent meestal dat je voor de rest van het jaar teveel premie betaald hebt. Die betalen wij je dan terug. Ook passen wij je polis aan De risicoklasse blijft gelijk Als de risicoklasse gelijk blijft, dan verandert er niets. Wij passen de polis aan en verder gebeurt er niets De risicoklasse wordt hoger Als de risicoklasse hoger wordt, dan kunnen er twee dingen gebeuren. 1 De veranderde werkzaamheden in je bedrijf kunnen wij accepteren. Wij zullen de premie opnieuw berekenen. Dat betekent dan meestal dat je voor de rest van het jaar premie moet bijbetalen. Als dat nodig is kunnen wij de voorwaarden aanpassen. 2 De veranderde werkzaamheden in je bedrijf kunnen wij niet accepteren. In dat geval zullen wij de verzekering beëindigen en je de teveel betaalde premie terugbetalen De veranderingen worden pas bekend bij het melden van een ongeval Meld je een ongeval en blijkt dan dat het risico is veranderd? Dan kunnen er drie dingen gebeuren: 1 De risicoklasse blijft gelijk of wordt lager. In dit geval is er niets aan de hand en ben je gewoon verzekerd. 2 De risicoklasse wordt hoger. In dit geval zullen wij eerst de premie en de voorwaarden opnieuw bepalen. De uitkering wordt berekend in verhouding van de betaalde premie tot de premie die vanwege de risicowijziging is verschuldigd. Als er in de nieuwe situatie beperkende voorwaarden gelden, dan gelden die ook. Let op! Deze maatregelen gelden niet als het ongeval niets met je beroep te maken heeft. 3 De veranderingen kunnen wij niet accepteren. Kunnen wij de veranderingen niet accepteren en zouden wij de verzekering hebben stopgezet? Dan heb je geen recht op een uitkering. Wij stoppen de verzekering op het moment dat de verandering bij ons bekend is. Let op! Deze maatregel geldt niet als het ongeval niets met je beroep te maken heeft. 8

9 5 Begrippenlijst ZZP Ongevallenverzekering Atoomkernreactie Een kernreactie waarbij energie vrijkomt. Zoals een kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit inclusief ioniserende straling. Het maakt daarbij niet uit hoe de reactie is ontstaan. Bedrijf De onderneming waarvoor de verzekeringnemer deze verzekering heeft afgesloten. Blijvende invaliditeit/blijvend invalide Het gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van een orgaan of een ander deel van het lichaam. Dit is blijvend en kan medisch worden vastgesteld. Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-schaden (NHT) is opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Is er schade door een terroristische aanslag in Nederland? Dan worden de kosten voor de schadevergoeding aan slachtoffers onder de aangesloten verzekeraars verdeeld. Het NHT coördineert hierbij en houdt toezicht op de afhandeling van schademeldingen als gevolg van terrorisme. Meer informatie over het NHT vind je op terrorismeverzekerd.nl Ongeval Een gebeurtenis die plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel moet medisch vast te stellen zijn. Met een ongeval bedoelen wij ook: een infectie, allergische reactie, bloedvergiftiging en andere ziekten die worden veroorzaakt door het binnendringen van ziektekiemen in het letsel dat is ontstaan door een verzekerd ongeval. als het ongeval is veroorzaakt door een ziekte, een gebrek, een lichamelijke of geestelijke handicap. Bijvoorbeeld epilepsie. een bacteriële- of virusbesmetting door een val in een stof bij het redden van personen, zaken of dieren. een acute vergiftiging door het onvrijwillig binnenkrijgen van gasvormige, vloeibare of vaste stoffen. Vergiftiging door genees- en genotsmiddelen zien wij niet als een ongeval. Dit laatste geldt niet als deze zijn voorgeschreven door een arts en je je aan de gebruiksaanwijzing hebt gehouden. een zonnesteek, bevriezing, verdrinking en verstikking, verbranding, hitteberoerte en blikseminslag. verhongering, verdorsting, uitputting en zonnebrand die is ontstaan door een noodsituatie waarbij je afgezonderd bent geraakt van hulp. Een noodsituatie kan zijn: schipbreuk, noodlanding, instorting, watersnood, gijzeling, ontvoering en soortgelijke situaties. een verstuiking, ontwrichting en spierscheuring. miltvuur, huidschimmel, de ziekte van Bang, koepokken, schurft. complicaties en verergeringen van de verwonding(en) die zijn ontstaan door een eerste hulpverlening of medische behandeling die noodzakelijk was na het ongeval. de gevolgen van infecties die tijdens het uitoefenen van het beroep zijn ontstaan door een besmettelijke stof. Dit geldt alleen als je je aan de geldende voorzorgsmaatregelen hebt gehouden. Heb je dat niet of onvoldoende gedaan? Dan ontvang je geen uitkering. whiplash. Verminking Een litteken op je lichaam dat dermate groot is en op een zodanige plek zit, dat je er geestelijk en/of maatschappelijk onder lijdt. Dit moet door onze medisch adviseur worden vastgesteld. Verzekeringnemer Degene met wie deze verzekeringsovereenkomst is aangegaan. 9

Reaal Pakket voor de Zaak

Reaal Pakket voor de Zaak Reaal Pakket voor de Zaak Voorwaarden ZZP Ongevallenverzekering In de voorwaarden van de Reaal ZZP Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor

Nadere informatie

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw ongevallen

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw ongevallen In de voorwaarden van de Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1 en 2). Waarvoor u bent verzekerd (pagina 3). Waarvoor u niet bent verzekerd (pagina

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Studentenpakket Ongevallen Aanvullende voorwaarden versie 2.0 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Ongevallen vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het Studentenpakket. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW ONGEVALLEN In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). (pagina 2 en

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW ONGEVALLENVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW ONGEVALLENVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW ONGEVALLENVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Ongevallenverzekering 03 114 14-09 In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Voorwaarden BLG Ongevallenverzekering

Voorwaarden BLG Ongevallenverzekering Voorwaarden BLG Ongevallenverzekering In deze voorwaarden leest u zwat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. zwaarvoor u bent verzekerd. zwaarvoor u niet bent verzekerd. zhoe wij de melding

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de NurseStation ongevallenverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (ONG-1509)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (ONG-1509) schadeverzekeringen voor PGGM&CO leden aangeboden door VvAA schadeverzekeringen N.V. Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (ONG-1509) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Eigen Vervoer

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Eigen Vervoer Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Eigen Vervoer Formuliernummer AEVZZP EV 2018 Inhoudsopgave pag. Voorwaarden ZZP

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer Reaal ZZP Pakket Voorwaarden Eigen Vervoer In de voorwaarden ZZP Eigen Vervoer leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor u wel en niet bent verzekerd (pagina 2

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden OG15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade; Online schade melden doet u snel en eenvoudig op uw Persoonlijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3009

Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 AEGON Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 U heeft bij ons een ongevallenverzekering afgesloten. Dan wilt u graag weten wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld over wat u verzekerd heeft en

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen

Voorwaarden verzekering Ongevallen Voorwaarden verzekering Ongevallen 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 4 Wat krijgt u uitgekeerd?...pag. 2 Blijvende invaliditeit...pag.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

OIO 0116. Bijzondere voorwaarden bij uw ONGEVALLEN- VERZEKERING VOOR OP- EN INZITTENDEN

OIO 0116. Bijzondere voorwaarden bij uw ONGEVALLEN- VERZEKERING VOOR OP- EN INZITTENDEN OIO 0116 Bijzondere voorwaarden bij uw ONGEVALLEN- VERZEKERING VOOR OP- EN INZITTENDEN 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK)

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012 Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared April 2012 U heeft een ongevallenverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of meer onderdelen gekozen die hieronder

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval 2 11

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Elders Lopende verzekeringen Artikel 6 Indien op het moment van de schade de verzekerde voorwerpen ook elders tegen

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01

Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01 Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01 Heeft u een ongeval gekregen? En verliest u daardoor een vinger, hand, teen, voet, oog, neus, oor of (een deel van) uw arm of been? Of hebt u daaraan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ONP-RV-52-161) Ongevallen met overlijdensdekking na een ongeval Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Ongevallen 2 1 Wie

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongeval & Letsel van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden Ongeval & Letsel van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden Ongeval & Letsel van InShared Januari 2009 De bijzondere voorwaarden gelden voor u en uw gezinsleden. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules. De bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij 0POLISdiifi Winterthur Winterthur Schedevenekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier Ongevallenverzekering voor particulieren 11 Ob Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding

Nadere informatie

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur POLIS Winterthur Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 2 12a Ongevallenverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden 1 De overeenkomst 11 Begunstiging 2

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ONP-RV-51-161) Ongevallen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Ongevallen 2 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering 8 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Ongevallenverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Ongevallenverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. NR. 2015.1 Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Verzekerde Art. 3 Omvang van de dekking Art. 4 Uitsluitingen Art. 5 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 6 Uitkering bij blijvende

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Aegon Ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 3009

Aegon Ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 3009 Aegon Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden nr. 3009 S 42435 b september 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Als uzelf 3 1.3 Als uzelf en uw partner 3 1.4 Als uzelf met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

ONGEVALLEN INZITTEN- DEN VERZEKERING POLISVOORWAARDEN. CDS Assuradeuren B.V. Aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (OI)

ONGEVALLEN INZITTEN- DEN VERZEKERING POLISVOORWAARDEN. CDS Assuradeuren B.V. Aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (OI) POLISVOORWAARDEN ONGEVALLEN INZITTEN- Aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (OI) DEN VERZEKERING CDS Assuradeuren B.V. Deze dekking geldt alleen als hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Alle

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden PB-A-OI 2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden (PB-A-OI2016) Pagina Ongevallen Inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Uitkeringen Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Premie Artikel

Nadere informatie

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI NnL Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden VP OI 2015-01 1/11 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadeverzekering voor Werknemers SVW-2016

Voorwaarden. Schadeverzekering voor Werknemers SVW-2016 Schadeverzekering voor Werknemers SVW-2016 Inhoudsopgave In de voorwaarden van de Schadeverzekering voor Werknemers leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten Wanneer begint en eindigt

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Persoonlijke Ongevallen Inzittende

Voorwaarden verzekering Persoonlijke Ongevallen Inzittende Voorwaarden verzekering Persoonlijke Ongevallen Inzittende ZOI 16-01 1/11 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd?

Nadere informatie

ongevallenverzekering

ongevallenverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden ongevallenverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval.

Nadere informatie

Niet verzekerd 14. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...6

Niet verzekerd 14. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...6 Ongevallen Op-/inzittenden verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Ongevallen Op-/inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Ongevallen Op-/inzittenden 1.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN BVW-OIO(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt, zijn

Nadere informatie

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?.

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?. N.V. Univé Schade Voorwaarden Ongevallenverzekering versie 2 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van deze ongevallenverzekering. In deze voorwaarden staat waarvoor de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Verkeersongeval als inzittende van de

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Verkeersongeval als inzittende van de

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Productvoorwaarden Ongevallenverzekering. Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling. Inhoudsopgave

Productvoorwaarden Ongevallenverzekering. Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling. Inhoudsopgave Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling Inhoudsopgave Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling Artikel 15 Aanvullende verplichting bij schade Artikel 16 Omvang van de dekking Artikel 15 Aanvullende

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongeval & Overlijden van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden Ongeval & Overlijden van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden Ongeval & Overlijden van InShared Januari 2009 De bijzondere voorwaarden gelden voor u, uw gezinsleden. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules. De bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering (DWON1401)

Ongevallenverzekering (DWON1401) Ongevallenverzekering (DWON1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet

Nadere informatie

Voorwaarden Goed Werkgeverschapverzekering September

Voorwaarden Goed Werkgeverschapverzekering September Voorwaarden Goed Werkgeverschapverzekering LGW15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Verkeersongeval als inzittende van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering MRT POI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

15 92 15-01. Voorwaarden Schadeverzekering voor Werknemers

15 92 15-01. Voorwaarden Schadeverzekering voor Werknemers 15 92 15-01 Voorwaarden Schadeverzekering voor Werknemers In de voorwaarden van de Schadeverzekering voor Werknemers leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde 3). Wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden VP OI 2015-01 1/11 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3009 Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Als uzelf 1.3 Als uzelf en uw partner

Nadere informatie

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval?

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval? N.V. Univé Schade Voorwaarden Ongevallenverzekering versie 1 Belangrijke informatie Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw ongevallenverzekering. In deze voorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden ongevallenverzekering

Voorwaarden ongevallenverzekering Voorwaarden ongevallenverzekering Ongevallenverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Leeswijzer 04 Contact 05 Inhoud 06 Voorwaarden Ongevallenverzekering Algemeen deel 14 Voorwaarden Ongevallenverzekering Bijzondere

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERING VOOR WERKNEMERS. Schadeverzekering voor Werknemers

SCHADEVERZEKERING VOOR WERKNEMERS. Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers In de voorwaarden van de Schadeverzekering voor Werknemers leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Wanneer begint en eindigt

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?.

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?. N.V. Univé Schade Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u en de verzekerden kunnen verwachten van deze collectieve ongevallenverzekering. In deze

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Klaverblad Verzekeringen Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden nr. PO 16 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie