Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top Employers vinden te weinig jonge talenten"

Transcriptie

1 ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in ons land mogen zich een jaar lang Top Employer 2013 noemen. Dat label ontvingen ze van het CRF Instituut na een uitgebreid onderzoek van hun hr-beleid en hun werkgeverschap. Opvallend: de Belgische Top Employers weten beter dan veel van hun Europese collega s om werknemers aan zich te binden. Maar: het vinden van vers talent is voor zes op de tien een grote uitdaging. Goede werkgevers overleven bij gratie van hun personeel. Het CRF Instituut onderzoekt al sinds 1991 wat Top Employers onderscheidt van andere werkgevers aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement. De certificering vindt plaats op basis van een online vragenlijst met 65 vragen over het hr-beleid. De vragen peilen naar feitelijk en aantoonbaar beleid, zegt Ruud van Es, country manager Benelux bij CRF Instituut. Nadat CRF de ingevulde vragenlijsten gevalideerd heeft, neemt een externe auditor, Grant Thornton, ze onder de loep. Zij toetsen het certificeringsproces en controleren zowel de antwoorden van de deelnemers als onze berekeningen die tot de certificering van een bedrijf leiden, aldus Ruud van Es. Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek, ontvangen het Top Employers-keurmerk. Internationaal Jobs in Oost-Vlaanderen Het CRF Instituut certificeert jaarlijks zo n 750 bedrijven in 45 landen en op 5 continenten (Europa, Azië, Afrika, Zuid Amerika, Australië). In elk land werkt het CRF Instituut samen met een lokaal panel van hr-experts die elk jaar opnieuw de vragenlijst wegen. Die uitgebreide lijst groepeert een aantal thema s die in verband staan met een of meer van de vijf criteria waarmee het CRF Instituut peilt naar goed werkgeverschap. Komen onder andere aan bod: organisatiestrategie, communicatie, hrstrategie, diversiteitsbeleid, kennis- en talentmanagement, corporate social responsibility, medewerkersontwikkeling, beloning en erkenning, prestatiemanagement en werkomstandigheden. Op basis van de antwoorden berekent Ruud van Es country manager Benelux CRF Instituut Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek, ontvangen het Top Employers-keurmerk. CRF Institute uiteindelijk of een bedrijf zich een jaar lang Top Employer mag noemen. Omdat het onderzoek internationaal gevoerd wordt, illustreert het tegelijk hoe onze werkgevers zich verhouden ten opzichte van die in onze buurlanden. Minder verzuim Enkele resultaten vallen op. Zo ligt het verzuimpercentage bij Belgische Top Employers (3,5%) lager dan het Europese gemiddelde (3,9%). Ze kennen ook minder personeelsverloop (8,1%) dan hun Europese collega s (10,4%). 22,7 procent van top 50-posities bij de 54 Belgische Top Employers worden ingevuld door vrouwen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 20,7 procent. België doet het dus niet slecht wat betreft vrouwen in hogere functies. Daar staat tegenover dat het algemene aandeel vrouwen bij onze Top Employers beter kan. 37,9 procent van de werknemers bij de 54 tot Top Employer gelabelde bedrijven is vrouw. Bij de Europese Top Employers is dat gemiddeld 38,6 procent. De Belgische Top Employers hebben ook iets minder aandacht voor interne kandidaten dan op Europees vlak. 72,6 procent van de management- en directiefuncties worden er ingevuld door eigen werknemers. In België is dat 70,9 procent. Prioriteiten Het ontwikkelen van talent en leiderschap is voor alle Top Employers een prioriteit. Diversiteit vinden we veel verder in het prioriteitenlijstje terug. Zich wapenen tegen de vergrijzing staat nog lager. Aangezien zes op de tien Top Employers het vinden van jong talent als een van hun grootste moeilijkheden beschrijven, is dat op zijn minst merkwaardig te noemen. Rekruteren blijven de Belgische Top Employers wel doen. Meer dan de helft verwacht de komende jaren een stijging van het personeelsbestand. Slechts 5 procent denkt binnen drie jaar minder werknemers te tellen. Secundaire arbeidsvoorwaarden Financiële en secundaire arbeidsvoorwaarden die de werkgevers aanbieden aan hun medewerkers. Hoe groter het icoon, hoe meer het wordt aangeboden. Laptop p 56% Verlengden oudersch aps-a verlof 39% Sportschool of sportschoolsubsidi die 44% Inte ternet et aans luit iting thui u s 37 % Religieu eu ze fac acil liteiten 20% Reis kost envergoeding 88% 8% Auto van de zaak a 39% Maal tijdvergoeding g 9 7% Ziek teko ekosten stenverz erz eker ing 94% Netwerken Wat de organisatie aanbiedt om netwerken binnen de organisatie aan te moedigen. Alumn ni club 41% Sabbatic al 82% Spor ortfaciliteiten e op/ /bij werk 63 % Onlinen blogs of forum 65 % Perso oonlijk on nline profi el/s soci ial media 65 % Onli line chat/inst tant messagin ing 69 % Pe ersoneelsver elsvereniging ing en/of weekborre ekborre rrel 76 % Flexibele werkplekken op kantoor 80 % Sportevenementen/-wedstrijden 91 % Stud ieve rlof 85% Fina ncië le studiebe- gele iding 45% Repr esentati ekos tenverg oeding 34% Kinderop- vang 15% Tele elefoon - verg goedi ng 40% Flexibele arbeidsvoorwaarden De fl exibele arbeidsvoorwaarden die de werkgever aanbiedt aan de werknemers. Hoe groter de tekst, hoe meer dit wordt aangeboden. VERMINDERING VAN ZAKELIJKE REIZEN WERKTIJDEN ZELF INROOSTEREN OUDERSCHAPSVERLOF (BOVENWETTELIJK) JOB-SHARING SABBATICAL BEPERKTE OVERWERKUREN OVERUREN OMGEZET IN VRIJE DAGEN WERKPERIODES AANGEPAST AAN SCHOOLVAKANTIES (TERM-TIME WORKING) FLEXIBELE WERKTIJDEN GECOMPRIMEERDE WERKTIJDEN PARTTIME WERKEN TELEWERKEN/THUISWERKEN jobs op Jobat.be

2 2 UZA staat als eerste ziekenhuis in top vijf Top Employers Wat er beter kan? Dat vragen we aan onze mensen zelf. Het UZA scoort als een van de beste in het Top Employers-onderzoek. Volgens personeelsdirecteur Hildegard Hermans is de grote verbondenheid onder het personeel daar niet vreemd aan. Wij geloven sterk in betrokkenheid. Hildegard Hermans kan dat wel plaatsen. We hebben het voorbije jaar erg ingezet op de connectie tussen en de betrokkenheid van medewerkers. Op de werkvloer betekende dat de invoering van productive ward, een ziekenhuisbreed concept dat verpleegkundigen stimuleert om anders te werken. Efficiënter, met meer tijd voor de patiënt tot gevolg, legt Hildegard Hermans uit. Chronometer Acht keer op rij behaalde UZA het Top Employers-label. Maar we zijn nog nooit bij de eerste vijf geweest, zegt personeelsdirecteur Hildegard Hermans. Dit jaar wel, en daar is ze blij mee. We houden onze beoordeling nauwgezet bij. Ik stel met plezier vast dat we er jaar na jaar op vooruitgaan. Daaruit blijkt dat ook ons hr-beleid erop vooruitgaat. Vorig jaar hebben we vooral gesleuteld aan ons prestatiebeleid. De waardering en verloning voor gespecialiseerde verpleegkundigen en een aantal experts gebeurt sindsdien meer doelstellings- en prestatiegericht. Het resultaat in het Top Employers-onderzoek was dat we beter scoorden op primaire arbeidsvoorwaarden. Dit jaar doen we het beter op de secundaire voorwaarden. We halen er de maximumscore voor, net als voor training en ontwikkeling. Bij productive ward ontstaat de verandering van onderuit, vanop de werkvloer. Wie op de vloer werkt, weet beter dan leidinggevenden waar de toegevoegde waarde voor de patiënt zit. Medewerkers vinden het heel leuk als je hen zelf vraagt wat er beter kan. Om verbeteringen te vinden, hebben ze heel hun werkproces in kaart gebracht. Dat ging zo ver dat ze elkaar met de chronometer volgden. Hoe lang doe jij daarover? En wat zijn de obstakels die je werk onnodig vertragen? Op de werkvloer zorgde die aanpak voor extra betrokkenheid en meer verbondenheid tussen de collega s. Ik merkte dat onze mensen heel graag vertelden over de veranderingen waar ze mee hadden voor gezorgd. Je voelde de onderlinge appreciatie. Dat is altijd een goed signaal, aldus Hildegard Hermans. UZA neemt wel meer initiatieven voor het personeel. Twee jaar terug was er een grootschalig sportproject. 160 collega s namen samen deel aan de Antwerp Ten Miles. We behaalden ook een fitheidslabel. Maar we wilden iets nieuw doen. Niet iedereen sport graag, lacht Hildegard Hermans. UZA Café Een brainstorm en een bevraging bij het personeel leidde tot het idee van een UZA Café. Dat bevindt zich hier, op de site, legt Hildegard Hermans uit. Elke dienst kan zich kandidaat stellen om het UZA Café te organiseren. Dat vindt plaats om de zes tot acht weken. De afspraak is dat de dienst alles zelf doet, wij leveren enkel wat materiaal zoals logistieke ondersteuning. Wij zorgen ook voor een budget van 200 euro. Voor de rest zijn het de mensen die het moeten doen en ze doen wat ze willen. Een succes, zo blijkt. De radiologie organiseerde een namiddag met een stand-upcomedian en drankjes aan één euro. Tweehonderd medewerkers kwamen daarop af. De spoed deed iets met streekbieren en de schoonmaakploeg organiseerde een multicultureel evenement met internationale Hildegard Hermans personeelsdirecteur UZA Je voelt de onderlinge appreciatie. Dat is altijd een goed signaal. hapjes en traditionele klederdracht. Het is toch geweldig dat die mensen dat allemaal uit zichzelf doen. We waren echt verbaasd dat het concept zo aansloeg. De UZA Cafés voor het volgende jaar zijn allemaal volgeboekt, vertelt Hildegard Hermans. Sinds 2012 biedt het GHA enkel nog bediendecontracten aan Wie hier werkt, wil niet meer weg Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een verrassende organisatie. De knoop rond de contractuele gelijkschakeling van arbeiders en bedienden ontwarde GHA vorig jaar op eigen houtje. Voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) was dit de derde deelname aan Top Employers. Even vaak werd het overheidsbedrijf gecertificeerd. Het GHA haalde een zeer goede score op cultuurmanagement. Typerend voor ons bedrijf is de grote fierheid voor de job. Een haven bruist. Wie hier werkt, wil vaak niet meer weg, meent Pascale Van Hoecke. Volgens de personeelsdirecteur is vooral de verbondenheid met de eigen afdeling erg groot, groter dan met het Havenbedrijf zelf. Werken bij het sleep- of baggerbedrijf gaat vaak over van generatie op generatie binnen dezelfde families. Er leeft een zekere ons-kent-ons-cultuur. Cafetariaplan Pascale Van Hoecke maakt zich sterk dat het GHA zo goed mogelijk naar het personeel probeert te luisteren om de werkplek zo aangenaam mogelijk te maken. De constructieve samenwerking met de vakbonden, die in de haven sterk vertegenwoordigd is, moet dat illustreren. De invoering van het cafetariaplan is een voorbeeld van een dossier waar we goed hebben samengewerkt. Onze werknemers kunnen een deel van hun salarispakket zelf samenstellen; ze kunnen individueel kiezen voor meer vakantie of voor meer loon. Het Havenbedrijf Antwerpen telt werknemers met diverse achtergronden. Nautische profielen zijn sterk vertegenwoordigd. Onder hen vind je zowel kapiteins met een diploma zeevaartschool als matrozen met familiale banden in de binnenvaart. Bij het Havenbedrijf werken ook heel wat ingenieurs, masters en bachelors, in zowel elektriciteit, (elektro) mechanica als bouwkunde. Een derde grote groep zijn de vaklui: lassers, mechanici, elektriciens. Tot slot zijn er nog de klassieke diensten zoals hr, financiën en strategie. Voor de verloning neemt het Havenbedrijf de Belgische markt als maatstaf. Dat is onze ambitie, zegt de personeelsdirecteur die ook wijst op het extralegale pakket. Bij ons krijgt iedereen een groepsverzekering, ook de arbeiders. Al hebben we die eigenlijk niet meer. Vorig jaar hebben we het onderscheid tussen bedienden en arbeiders weggewerkt. Sinds 2012 krijgen alle nieuwe medewerkers een bediendecontract. Ervaring telt Met die beslissing nam het Havenbedrijf een grote voorsprong in de verhitte discussie over het eenheidsstatuut. De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden kwam er na grondig overleg en is het gevolg van een stapsgewijs eenmakingsproces dat startte in december Ook wat diplomavereisten betreft, loopt het Havenbedrijf voor. Daar zijn we al lang van afgestapt. Bij ons telt ervaring. Een mooi voorbeeld zijn onze matrozen die het schoppen tot kapitein van een sleepboot.

3 SALES INGENIEUR REGIO WEST- ENOOST-VLAANDEREN DUVIVIER MOTRONIC is reeds meerdere decennia een gerenommeerde naam op het gebied van verkoop en herstellingen van elektrische motoren, motorreductoren en frequentie-omvormers. Deze producten vindt men terug in de productie van aandrijvingen van o.m. transportbanden, compressoren, ventilatoren, pompen Dankzij de samenwerking met diverse wereldwijd gerenommeerde fabrikanten (ABB, SEW, Leroy Somer, Invertek, Grundfos ) en door het bouwen aan een hechte vertrouwensrelatie met de klant, kent deze familiale onderneming een continue groei. Om deze groei verder te versterken kijkt men op heden uit naar een (m/v): FUNCTIE: Als sales ingenieur staat uinvoor het onderhouden van bestaande klantenrelaties alsook voor het zoeken naar nieuwe klanten voor onze producten (verkoop als service). Hiertoe volgt u het volledige verkoopproces op van Atot Z: umaakt de offerte op, voert de onderhandelingen en sluit de overeenkomst af. Tevens staat uinvoor de nazorg zodat een continue service en kwaliteitsniveau bij onze klanten gewaarborgd blijft. U kunt rekenen op ondersteuning vanuit onze commerciële binnendienst. U rapporteert rechtstreeks aan de directie. AANBOD: Een groeiende familiale onderneming met een no-nonsense cultuur. De mogelijkheid om initiatieven te nemen om uw markt zelfstandig verder uit te bouwen. Continue bijscholing en opleiding die een gedegen productkennis garanderen. Een aantrekkelijk salarispakket met voordelen (o.a. firmawagen). PROFIEL: Ubeschikt over een bachelor of master diploma richting elektromechanica, elektronica Commerciële ervaring met een technisch product is een troef maar geen must. Uheeft een uitgesproken interesse voor elektronica, aandrijf- en regeltechnieken. Commercieel gezien bent u een relatiebouwer, hands-on en heeft ueen no-nonsense aanpak. Ubent assertief, dynamisch en zeer resultaatgericht. INTERESSE? Mail of stuur uw cv met begeleidend schrijven naar -HRFlux, Waterpoort 5, 8500 Kortrijk. HR Flux begeleidt u ook na indiensttreding. U mag rekenen op een discrete, snelle en professionele behandeling van uw kandidatuur. Deze vacature wordt exclusief door HR Flux behandeld. Voor bijkomende informatie T (kantooruren en zaterdagvoormiddag 9u-12u). HR inspireren rekruteren integreren De juiste match tussen medewerker en organisatie MEDEWERKERS PUURS FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN De Amerikaanse multinational Pfizer, inmiddels het voornaamste biofarmaceutisch bedrijf ter wereld, ontdekt, ontwikkelt, produceert en verdeelt innovatieve vaccins en geneesmiddelen. Meer dan werknemers in 150 landen zetten zich elke dag inten voordele van de medische vooruitgang, met een gigantische impact op de levenskwaliteit en -verwachting. Op de site van Pfizer in Puurs -die dit jaar overigens 50 jaar bestaat -gebeurt de productie, aanmaak en verpakking van steriele, voornamelijk inspuitbare geneesmiddelen in flesjes, ampullen en spuiten. Er worden jaarlijks meer dan 300 miljoen eenheden geproduceerd. Meer dan 90% wordt geëxporteerd naar 170 landen over de hele wereld. Door een vooruitstrevende aanpak waarin zelfsturende teams werken in een hoogtechnologische omgeving, heeft de site in Puurs niet alleen een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van kennis over aseptische productie, maar is ze ook uitgegroeid tot de grootste Europese productie- en verpakkingsvestiging. Voor de opstart van grote nieuwe projecten, zijn wij op zoek naar (m/v): PRODUCTIESUPERVISORS PLOEGENSYSTEEM (VROEGE/LATE OF VASTE NACHT OF 3PLOEGEN) 1. Realiseren van productiedoelstellingen inzake kwaliteit, output en veiligheid 2. Opstellen van de productieplanning en optimaliseren van de operaties per afdeling 3. Actief coachen, aansturen en opvolgen van het team: coördinator,shift technician, machinestellers en operatoren 4. Verder uitbouwen van autonome teams en begeleiden van medewerkers naar zelfsturing 5. Deelnemen aan overleg zowel binnen de afdeling als cross departementeel GEWENSTE KWALIFICATIES HOGERE TECHNISCHE OPLEIDING (BA/MA ELEKTROMECHANICA,BIO- INGENIEUR,APOTHEKER, ) ALSOOK SCHOOLVERLATERS ERVARING MET PROCESSEN EN/OFPROCEDURES ERVARING IN FARMA, VOEDING,BROUWERIJ, CHEMIE,AUTOMOTIVE LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN COMMUNI- CATIEF COACH RESULTAAT- GERICHT FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN GMP COMPLIANCE AUDITOR 1. Verantwoordelijk voor en meewerken aan een audit ready organisation 2. Ownership nemen over 1 of meerdere kwaliteitssystemen 3. Bezoeken van de productie, observeren, samenwerken met de departementen en opvolgen van correctieve acties 4. Begeleiden van externe inspecties WATHEEFT PFIZER UCONCREET TE BIEDEN? 1. Tewerkstelling bij één van s werelds grootste spelers in de farmaceutische industrie met toekomstperspectieven 2. Deel uitmaken van een groep gepassioneerde medewerkers die willen bijdragen aan de productie en verspreiding van levensreddende middelen GEWENSTE KWALIFICATIES ERVARING IN FARMA 3À5JAAR AUDITERVARING KENNIS RICHTLIJNEN GMP/(K)FDA KENNIS ENGELS ERVARING ASEPTISCHE PRODUCTIE COMMUNI- CATIEF CHARIS- MATISCH 3. Marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen waaronder een groot aantal verlofdagen ENTHOUSIAST 4. Belangrijke opportuniteiten tot zelfontplooiing en knowledge sharing door het concept zelfsturende teams 5. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek kennis te maken met het bedrijf ERKEND BUREAU VG. 686/B INFORMEREN,OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? Zaterdag van11tot14.00 u. enzondag van19tot20.00 u.: contacteer Peter ( ). Weekdagen van9tot u. en van19tot u.: contacteer Eline ( ). BEL PETER VLEESCHOUWERS OF ELINE STAELENS VMC bvba Craenevenne GENK Aanwerving exclusief begeleid door VMC Select Je CV is je persoonlijke toegangskaart tot de arbeidsmarkt. Reden genoegomereen pareltje van te maken! Surf naar jobat.be/cv en lees de 10 meest waardevolle tips. RichardWolf Endoscopie NV met zetel te Drongen-Gent werft aan (m/v) : service technieker -voltijds medewerker klantendienst -deeltijds vertegenwoordiger sector Wallonië -voltijds Voor verdere informatie,zie

4 niet meer weg tedenken op de arbeidsmarkt Solliciteren via sociale media Sociale media zijn onmisbaar voor wie een baan zoekt. Ze kunnen ontzettend handig zijn om je op het spoor van een leuke en uitdagende baan te zetten. Maar ze worden ook dankbaar uitgevlooid door werkgevers, omtezien wieje bent en wat jebezighoudt. De combinatie van werk en privé, die je hoe dan ook prijsgeeft via de sociale media, biedt werkgevers een goed inzicht in je persoonlijkheid en de dingen die je bezighouden. Maar sociale media leveren je ook ruime informatie over bedrijven, de dienstverlening van bemiddelingsdiensten en nieuws over de arbeidsmarkt. verborgen vacatures Sociale media, waaronder Facebook, LinkedIn en Twitter worden steeds belangrijker voor mensen die een baan zoeken. Het zijn bronnen die je snel op de hoogte brengen van vacatures. In Vlaanderen bestaat er een belangrijke verborgen arbeidsmarkt. Dat zijn vacatures die in bedrijven aanwezig zijn, maar niet gepubliceerd worden. Via je vrienden of volgers opdesociale media kun je ze leren kennen enerje voordeel mee halen. goed profiel Voor alles en iedereen kun je de werkgever laten weten dat je zijn bedrijf op de voet volgt en zijn vacature kent. Met wat geluk wordt het voor jou een sollicitatie buiten concurrentie. Er zit natuurlijk een kleine keerzijde aan demedaille. De werkgever kan ook snel bekijken op diezelfde sociale media met wie hij te maken krijgt: in je profiel vertel je wie je bent en wat je bezighoudt. Zorg dus voor een duidelijk engoed uitgewerkt profiel, zodat werkgevers een goed idee krijgen van wie je bent en of je bij het bedrijf zult passen. vakantiefoto s Informatie over de arbeidsmarkt op sociale media Denk eraan dat privé enprofessioneel gewoon door elkaar lopen indeinformatie die je op een sociale netwerksite Je eigen sociale media zijn een bron om aan een baan te geraken, maar ook de VDAB biedt informatie aan opverschillende sociale media als Facebook, Twitter enlinkedin. Die informatie versterkt je inzicht in de arbeidsmarkt en geeft je een kijk op trends en ontwikkelingen bij solliciteren en rekruteren. Je blijft op de hoogte van jobdates en -beurzen waar je werkgevers met vacatures kunt ontmoeten. Je krijgt ook een overzicht van webcursussen die je kunt volgen en die je toegang geven tot onlinecoaches. Zij helpen je met vragen over solliciteren of geven je tips voor een sterk cv. In sommige regio s kun je een Twitter-account volgen die je dagelijks een reeks interessante vacatures uit die regio meldt. Zo beschik je over een handig instrument waarmee je snel kunt reageren. plaatst. Vakantiefoto s kunnen erop, maar je schermt ze het best af, zodat alleen jevrienden die kunnen bekijken. Ook met commentaren over eerdere sollicitaties gajehet best omzichtig om. Werkgevers zitten daar niet optewachten enstellen zich alsnel voor wat je er over hen zou opzetten. bedrijf volgen Je kunt de zaak natuurlijk ook omkeren: volg het bedrijf waar jegaat solliciteren via zijn sociale media. Heeft het een Facebook-pagina, waar het zijn laatste nieuwtjes deelt of kun je meer leren uit zijn tweets? Laat tijdens je sollicitatie merken dat jehet bedrijf volgt enopde hoogte bent van delaatste ontwikkelingen. professioneel Professionaliteit blijft troef op de sociale media, zelfs injeprivéberichten. Koppel geen gekke namen aan je profiel, wees voorzichtig met reacties die je in een dronken ofemotionele bui aan debuitenwereld toevertrouwt. Blijf sober met je achtergrondafbeeldingen en scherm je privéfoto s af, zodat niet dehele wereld je in zwembroek of bikini hoeft te aanschouwen. nieuwe sociale media Facebook, Twitter enlinkedin zijn de meest gekende, maar ook de klassiekers onder desociale media. Ze bewijzen nog steeds hun efficiëntie, maar voor wie origineel uit de hoek wil komen, zijn er nu interessante nieuwe media. Pinterest wordt steeds meer door mensen ingeschakeld als medium omtesolliciteren. Pinterest werkt vooral met beelden, die je aan je profiel vastprikt. Via die beelden kun je perfect laten zien wie je bent en wat jeleuk vindt. Ook hier moet je een duidelijk onderscheid maken tussen werk en privé. Je kunt best gebruikmaken van verschillende boards en de perfecte mix laten zien aan werkgevers die je daar bezoeken. Je kunt zelf vanuit andere sociale media linken naar je Pinterest-boards en zo de sterkte van woord enbeeld combineren. Vind ons op: (elke werkdag van 8 tot 19u)

5 5 OCMW Merelbeke zoekt naar dynamische medewerkers met een uitgesproken zin voor kwaliteit en gaat over tot de aanwerving en het aanleggen van een wervingsreserve voor (m/v): Gegradueerde verpleegkundige (BV1-BV3) contractueel voltijds ref. 9820GV Uw functie: In een team van verplegend en verzorgend personeel een volwaardig thuismilieu creëren voor de residenten, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel mogelijk verblijf. Gebrevetteerd verpleegkundige (C3-C4) contractueel voltijds/halftijds ref. 9820GB Uw functie: Het totale welzijn van de bewoners nastreven d.m.v. een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf, een zo goed mogelijke gezondheid en een vertrouwensband met familie en bezoekers. VG. 1080/B DUMOULIN nv is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige mengvoeders en grondstoffen voor de veevoederindustrie. Het bedrijf maakt deel uit van de Groep AVEVE en telt verschillende moderne productieafdelingen in Kortrijk, Kerkhove, Moorslede, Andenne en Hombourg. De vestigingen samen produceren een volume van circa ton/jaar en realiseren een omzet van 125 miljoen euro met een 230-tal medewerkers. Om de professionele groei te ondersteunen, zoeken wij voor de vestiging in Kortrijk een (m/v) SALES MANAGER commerciële kracht &people manager Samen met de commercieel directeur wordt u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het implementeren van het commercieel beleid en treedt u hierbij op als coach van het commerciële team. Ref. JD/ PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE people manager met resultaatgerichte focus Uwordt medeverantwoordelijk voor een efficiënte productie van veevoeding binnen vooropgestelde doelen inzake rentabiliteit, volume, kwaliteit en veiligheid. Ustuurt uw team aan en werkt in een 2-ploegensysteem. Ref. JD/ Voor meer info, kijk op Interesse? Stuur uw cv met vermelding van de juiste referentie naar Fundament R&S, Tel.: 056/ Verzorgende gezinszorg (C1-C2) contractueel halftijds/voltijds ref. 9820VG VG.77/B Uw functie: Door uw bijdrage zorgt u ervoor dat de klanten van het OCMW zo lang mogelijk op een zelfstandige manier verder kunnen leven in de eigen gezinssfeer. Zorgkundige dagverzorgingscentrum (C1-C2) contractueel halftijds ref. 9820VD Uw functie: U bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van zorgbehoevende ouderen in het dagverzorgingscentrum. Interesse? Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure vindt uindeinformatiebrochure opwww.assolutions.be/jobs of kunt uopvragen via of k o Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 25 februari 2013 (datum poststempel of bericht telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Bram Vandendriessche, A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem of via naar (gelieve het referentienummer te vermelden). NV TENTE ( ), inkruishoutem, is gespecialiseerd in de verkoop van wielen voor diverse toepassingen, zoals de medicalsector, industrial, institutional en heavy duty, TENTE België maakt deel uit van de Duitse groep TENTE ( ), die met haar activiteit in meer dan 100 landen wordt vertegenwoordigd. TENTE België profileert zich als marktleider en de onmisbare partner voor mobiliteit in België en Luxemburg. Niet enkel wielen zijn hun prioriteit, alsook service, advies en knowhow in mobiliteit dragen bij tot hun motto Better mobility, better life. Omhet commercieel team te versterken, zoeken wij een (m/v): SALES MANAGER Commercieel gedreven peoplemanager Uw uitdaging U wordt medeverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en implementeren van het commercieel beleid van TENTE België. Samen met uw team, dat u aanstuurt en coacht, streeft u ernaar om de verkoop van de firma te laten groeien en haar marktpositie te verstevigen. U voert marktanalyses uit voor het opstellen van de verkoopstrategie en werkt specifieke sales acties uit, die u samen met het team uitvoert. Ubezoekt zelf klanten om voeling te houden met de markt en realiseert ook zelf verkopen. Samen met de Managing Director, aan wie u rapporteert, wordt u ook medeverantwoordelijk voor o.a. budgettering. Uw profiel Ubent sterk commercieel &people gericht en uslaagt erin om met uw team de vooropgestelde verkoopsdoelen te behalen. U hebt een hogere opleiding genoten, bijv. bachelor of master in een technisch-commerciële of economische richting en hebt reeds ervaring in een gelijkaardige functie. Uheeft sterke affiniteit met de sector en het product. U bent resultaat- en kwaliteit georiënteerd. Ucommuniceert vlot en bent een sterke organisator. Uspreekt vlot N/F/E, kennis Duits is een plus. Ubeheerst MS Office, kennis van CRM is een troef. U bent bereid doelgericht te reizen. Ons aanbod Een verantwoordelijke en leidinggevende commerciële functie met een grote impact op de positie van het bedrijf. Ukrijgt de kans om uw sales- en managementtalent verder te ontwikkelen binnen een uitdagende nichemarkt. TENTE België is een ambitieuze KMO die deel uitmaakt van een internationale groep in volle ontwikkeling. TENTE België kent een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Er is een aantrekkelijk salarispakket voorzien in verhouding met uw profiel en ervaring. Interesse? Stuur uw cv met vermelding van de referentie KD/ naar Fundament R&S, Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/

6 6 CULINOR Convenience Cuisine is, mede dankzij de overname van haar sectorgenoot Hot Cuisine, marktleider van kant-en-klaarmaaltijden en sauzen. Het bedrijf heeft een duidelijke missie: het leven van mensen lekker makkelijk maken door een gevarieerd aanbod aan kwalitatieve verse maaltijden. Dankzij de inzet van een 225-tal betrokken medewerkers kan deze missie gerealiseerd worden. Culinor staat voor een snelle en heerlijke keuken met zorgvuldig gekozen ingrediënten en een uiterst strenge controle tijdens alle stappen van het productieproces (IFS-gecertificeerd). De bedrijfscultuur is gekenmerkt door een no-nonsense aanpak, proactiviteit, innovatie en een doorgedreven klantgerichtheid. De onderneming telt 3 vestigingen, allen gelegen in de Gentse regio. Voor onze site Hot Cuisine zijn we momenteel op zoek naar een (m/v): Plant Manager MET ERVARING IN DE VOEDINGSINDUSTRIE DE FUNCTIE De totale verantwoordelijkheid van de Hot Cuisine productiesite ligt in jouw handen. Dit betekent dat je de bedrijfsstrategie- en doelstellingen vertaalt naar teamdoelstellingen waarin kwaliteit, rendement, veiligheid, hygiëne en klantenservice centraal staan. Concreet ben je intensief in de productie aanwezig, stuur je bij waar nodig, stimuleer je de kwaliteitsaanpak, bewaak je de food cost en productiviteit en zie je er op toe dat er op een veilige manier gewerkt wordt. Je weet mensen, machines en middelen optimaal in te zetten voor een optimaal resultaat. Bij dit alles word je ondersteund door je productiecoördinator, supervisors endeafdelingen R&D, HR en QC. Tevens fungeer je als aanspreekpunt voor andere afdelingen (aankoop, verkoop &logistiek) en dit voor alle productiegerelateerde vragen. Tot slot ondersteun je de implementatie van nieuwe technieken en producten en de verdere automatisering van het productieproces. Je rapporteert rechtstreeks aan de Operations Director van degroep. HET PROFIEL Een opleiding als bio-ingenieur of ind. ing. (voeding/techniek/agro) heb je aangevuld met ruime ervaring in een voedingsverwerkend bedrijf. Je hebt relevante leidinggevende ervaring gekoppeld aan technische kennis en/of affiniteit. Je bent pragmatisch en proactief ingesteld en bent een echt organisatietalent, ook bij stressmomenten. Je speelt heel kort op de bal, bent daadkrachtig en lost problemen snel en efficiënt op. Als geboren leider weet je de medewerkers te motiveren en te sturen. Liefst woon je in Oostof West-Vlaanderen. ONS AANBOD Je krijgt de nodige beslissingsruimte, autonomie en middelen om van jouw plant een succes te maken. Je mag hierbij rekenen op de ondersteuning van een ervaren management en een dynamische groep medewerkers. Bovendien kom je te werken in een solvabele onderneming met groeicijfers eneen marktleiderspositie. Een uitdagend salarispakket met een bedrijfswagen maken deel uit van ons aanbod alsook een filevrije omgeving. DEZE KANS LAAT JE NIET VOORBIJ GAAN! Mail daarom vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van jegsm-nummer naar Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent tel We zoeken tevens voor de Hot Cuisine site 2 Teamverantwoordelijken en 2 Lijnverantwoordelijken (zie Opgericht in 1883 Groothandel in verven en decoratie Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding in ons Sikkens Service Center te Merelbeke een : COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE (m/v) Taakomschrijving: Na een grondige producttraining wordt uverantwoordelijk voor uw sector. Uzal onze talrijke klanten en prospecten op een systematische wijze opvolgen. Gesteund door onze interne diensten, bouwt uvia een onberispelijke klantenservice, mee aan de constante groei binnen uw sector. Profiel: Ubent de geschikte kandidaatindien U: -een opleidingsniveau A6/A1 heeft of evenwaardig door ervaring -een dynamisch en communicatief persoon bent -ambitie heeft om een eigen klantensector te beheren en verder uit te bouwen -woonachtig bent in de regio Oost-Vlaanderen Wijbieden voor dezefunctie: -een uitdagende en afwisselende job, in een toekomstgericht familiaal bedrijf -demogelijkheid om in een professionele omgeving te werken -een competitief loon -een firmawagen Interesse? Stuur dan uw kandidatuur met bijhorend CV en recente pasfoto naar onderstaand adres t.a.v.jean-marie Laemont. LONGERSTAEY NV -Ambachtsweg Merelbeke Tel. 09/ Eerlijk. Gedreven. Lokaal. Aan een loopbaan bij Argenta weet je wat je hebt. Onze gezonde visie met eerlijk advies, transparante oplossingen en betrouwbare medewerkers zijn de sleutels tot ons succes. Wil je daar ook deel van uitmaken? Kijk op en vind je uitdaging. EEngEzondE loopbaan

7 Zoveel jobs, zo dichtbij. Jobbeurs KANAALZONE Gent-Terneuzen 2 maart 2013 gratis shuttle vanaf Dampoort van 9 tot 16 uur Skaldenstraat 56, 9042 Gent cv-check en infohoeken Ontmoeten jou graag op de Jobbeurs: Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen De organisatoren: Onze partners: Met dank aan de uitleendienst van de provincie Oost-Vlaanderen

8 The Power of Human Energy Be part of the team that brings the world vital energy! Chevron is one of the world s leading integrated energy companies and conducts business worldwide. Our success is driven by ourpeopleandtheir commitmentto get results the right way by operating responsibly, executing with excellence, applying innovative technologies and capturing new opportunities for profitable growth. Chevron Belgium NV is a wholly owned subsidiary of Chevron Corporation and is responsible for the sales and marketing of Texaco Lubricants. We are looking for the following profiles (m/f) : Area Sales Manager Responsible for Key accounts in Benelux and Germany Engineer with strong commercial skills Business Analyst Supports Management and Sales with analyses, reports and business planning Master degree in Economics with strong analytical skills Customer Services Assistant Handles customer orders and administration Service minded, accurate, good language and communication skills Arteco is the European market leader in automotive coolants, corrosion inhibitors and heat transfer fluids. The commercial office is based in Zwijnaarde -Ghent. Send your detailed CV with amotivation letter per to at the attention of Mr. Hung Luong, HR Coordinator (+32(0) ). For more information please consult Go explore and find us on

Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Top Employers vinden te weinig jonge talenten ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART 2013 www.jobat.be Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in

Nadere informatie

Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Top Employers vinden te weinig jonge talenten ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART 2013 www.jobat.be Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL W. HEEMSKERK B.V. Februari 2014 W. HEEMSKERK B.V. ALGEMENE INFORMATIE Heemskerk produceert dagelijks met meer dan 80 verschillende grondstoffen zo n 300 unieke eindproducten. Het assortiment

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant Academiejaar 2016-2017 6 december 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2016 VACATURE 2016-2017/015 Kantoor Accountants- en Belastingconsulenten,

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL B.V. Februari 2014 ALGEMENE INFORMATIE Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke

Nadere informatie

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant.

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. MISSIE Rodanar is een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1982 houten pallets produceert. Wij zijn echter meer dan een producent,

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

engineering / techniek / ICT

engineering / techniek / ICT Programmeur (m/v) Voor een bedrijf in regio Gent zijn we op zoek naar een programmeur. Je zal de hardware en software onderhouden en het netwerk op orde houden. Je geeft technische bijstand voor het kleine

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur dat instaat voor de

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Afstudeerstageplaats Marketing & Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 7 July 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

Gem. Havenbedrijf Antwerpen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

Gem. Havenbedrijf Antwerpen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Gem. Havenbedrijf Antwerpen Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen Telefoon: 03/205 22 79 Website: www.havenvanantwerpen.be E-mail: talent@haven.antwerpen.be of pascale.vanhoecke@haven.antwerpen.be Gemeentelijk

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 Voorstelling gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, middendoor gesneden

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer)

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers JOB MARKETING How to create a killer cv and cover letter Agenda 1. Voorstelling 2. Hoe past je cv en motivatiebrief in jullie zoektocht naar een job? 3. Hoe creëer je een killer cv? 4. Hoe zorg je dat

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-6355213

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-6355213 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-6355213 > Profiel Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Salesmanager Internationaal Opdrachtgever

Nadere informatie

Vacature Project manager

Vacature Project manager C W Vacature Project manager Loop jij warm voor projectmanagement en innovatie? January 2017 Loop jij warm voor Projectmanagement en Innovatie? Wil jij jezelf ontwikkelen binnen een jonge Fintech organisatie

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Insel - Ingenieursselecties

Insel - Ingenieursselecties Insel - Ingenieursselecties Op zoek naar werk? HOE? www.insel.be Ing. Inge Vantournhout Ir. Natacha Thienpont Business development partners Insel 2 Bedrijfsvoorstelling Professionals De divisie binnen

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

De farmaceutische sector in België :

De farmaceutische sector in België : FARMA CIJFERS 2015 De farmaceutische sector in België : Een hoeksteen van de Belgische economie, een laboratorium van hoop voor de patiënten De kerncijfers voor 2015 bevestigen de kracht van de farmaceutische

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities Experience the FedEx Difference Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities KOERIER / CHAUFFEUR Oude Meer/ Schiphol Oost Ridderkerk Amersfoort Eindhoven Als gezicht van FedEx naar

Nadere informatie

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE (1) ANNE HIMPENS DIRECTION DU FONDS DE L EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE BELGIAN MINISTRY

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Daarom moet de personeelsdirecteur er zorg voor dragen dat er voor elke twaalf arbeiders ten minste één bediende is.

Daarom moet de personeelsdirecteur er zorg voor dragen dat er voor elke twaalf arbeiders ten minste één bediende is. VRAGEN PERSONEELSDIRECTEUR 5. Welke taken oefenen de bedienden uit? 6. Zijn de personeelsleden aangesloten bij een vakbond? 7. Wat is de invloed van inflatie op de koopkracht? 8. De arbeidsproductiviteit:

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

13 maart Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut

13 maart Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut 13 maart 2017 Vacature en examenreglement voor de aanwerving van een office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut Vacature: office manager (m/v/x) bij het Vlaams Vredesinstituut Zoek je een job

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN september 2016

PLAATSAANBIEDINGEN september 2016 Academiejaar 2016-2017 15 september 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN september 2016 VACATURE 2016-2017/001 D&P Consulting te Beringen is een dynamisch

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie