Waarom moet de zak in één keer leeg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom moet de zak in één keer leeg?"

Transcriptie

1 Voding / Mns & Lichaam Shursock Waarom mo d zak in één kr lg? 22 g p o n S

2 d o pg k in n snopj r m in g b Wa n lg zak. Ho m k a a v ig k ind rg om n za h is n E? a d kom lg n? r k n é é in p sno 77 TEK ST: PAUL SER AIL Wa voor n snopr bn jij? Do d s op quss.nl 23

3 Voding / Mns & Lichaam Kauwn op n wingum maak hzlfd hormoon vrij da j do gnin van god sks Eén kr is h gluk, maar on was d po ook wl hl rg groo. Onz vrogr hoofdrdacur Karlijn van Ovrbk was rug na haar zwangrschapsvrlof n om da virn z z n norm snoppo op d rdaci, o ovr d rand gvuld m zoighid. Wa nimand ooi voor moglijk had ghoudn gburd och: s avonds za r nog n bodmpj in. Trwijl snop da op d rdaci bland doorgaans n bijzondr kor lvn bschorn is. Er gaa n mailj rond, n hunkrnd mu sor zich op d wrloz prooi n nog voorda d laas collga h brich glzn hf is r Lkkr v Vas ondrdl van h inriur van d sporkanin: dampnd pon m v. Als gn andr w d dam van d kanin da v n krachig vrlidr is voor wi zwrig van h vld kom. Alln d gur al. Friluch probrn wrsaan is ignlijk n vrlorn wdsrijd, j brin is zo gprogrammrd da j gaa bslln. Wi hf gspor hf niuw brandsof nodig n onbwus is j brin rvan op d hoog da v bomvol nrgi zi. Voor v gld hzlfd als voor suikr: van naur ragrn j hrsnn op h n van v door dopamin vrij lan komn in d bloningscnra. H gvolg: n fijn gvol. En da vrg j ni zomaar. Srkr nog, j associr d gurig dampn di opsijgn ui d friuur auomaisch m nrgirijk vodsl n m hrsl van j lijf. Daarom is di friluch zo moilijk wrsaan. van h suikrwrk nis andrs ovr dan n lg zak n n paar vrlorn suikrkorrls. Hir op d rdaci is h dus simpl: j mo wl mn aanvalln, wan andrs don j collga s h n ui n lg po val ni snopn. Maar, zo vrlln di collga s, huis gaan d zakkn n zo god in raznd mpo riching prullnbak. Waarom is h bijna ni don om h bij één snopj houdn? AAWorl gf winig fu Ers maar n andr vraag banwoordn: waarom willn w snop? Wa is r mis m n worl of n suk komkommr? D nvoudigs vrklaring is da snop j rk bvrdig, zg Ks d Graaf, hooglraar snsorik n gdrag aan Wagningn Univrsiy. En worl do da ni ch. D Graaf lg ui da gronn wliswaar vl blangrijk vodingssoffn bvan, maar da j r ampr nrgi ui haal. En da is och wa j lijf graag wil als j hongr hb. Waarom krijgn w dan gn onsilbar rk in aardappln, brood of pasa, wa wl nrgirijk producn zijn? Da kom door hun samnslling. J spijsvrring mo d koolhydran in di producn rs kapo knippn. Pas dan kom d nrgi vrij di r in zi. D suikr in snop nm j lichaam vl makklijkr n snllr op. H kom snl in j blod rch n zi vol nrgi. Da mo j dus hbbn om snl van j rk af komn. Bovndin zin r in aardappln, brood n pasa ook nog vzls, andr vodingssoffn n n hlbol voch. Snopjs zijn daarngn klin suikrbommn, barsnd van d nrgi. AASmaak is surnd H lijk rop da j brin maar al god w da snop god wrk gn d hongr n da j daarom graag snop. M zijn ondrzoksgrop hf D Graaf ns n aanal profprsonn n iwikor lan oplopn. Di mnsn krgn rk in iwirijk vodingsmiddln, vrl d hooglraar. H gaa dan m nam om harig hapjs. Oud kaas n vlswarn bijvoorbld. Op dzlfd manir kan j lijf r ook op aansurn da j bij nrgigbrk naar is zoigs grijp. Ho da wrk? D Graaf lg ui da j smaaksysm iwin, vn n suikrs signalr wannr j is. J lichaam w daardoor wa j zo ongvr binnnkrijg als j n lapj vls of n rollj Shursock 24 Planaardig zo Voor mnsn m suikrvrs n n afkr van kunsmaig zosoffn is r sinds n paar jaar n alrnaif: svia. Svia kom ui h blad van d sviaplan, di in d grnsrgio van Paraguay n Brazilië groi. D zosof is 200 o 300 kr zor dan gwon suikr n hf als voordl da r gn caloriën in zin. Svia is nog maar n aan zijn opmars bgonnn, maar koknbakkrs n snopmakrs kunnn al kok n snop makn waar j mr van kun n zondr dik wordn, rwijl d ussndoorjs och vn zo smakn. Moglijk slch niuws is da snop m andr zosoffn dan suikr slchr lijk wrkn dan ch snop m ch suikr. Zorgn kikkrjs, colaflsjs n halv maanjs voor n fijn dopaminpik in j hrsnn, in n xprimn m sacharin, n andr suikrvrvangr, was da ffc vl mindr srk. Hild /Corbis/HH

4 122 gram pr dag, ofwl 44 kilo pr jaar. Zovl suikr krijg j gmiddld binnn. H Knniscnrum Suikr n Voding li Wagningn Univrsiy nagaan ho w d ms suikr binnnkrijgn. Snop kom in d lijsjs ni voor: Cahy Yul/123RF Jongns n misjs van 7 o 18 jaar oud 1. Frisdrank 2. Zuivlproducn 3. Cak n kok Mannn 1. Zuivlproducn 2. Frisdrank 3. Suikr, honing n jam Vrouwn 1. Zuivlproducn 2. Frui 3. Cak n kok drop. H smaaksysm kan ook rgln da j d nuriënn binnnkrijg di j nodig hb: door rgns zin in krijgn bpaal h hovl harig of juis zo ussndoorjs j gaa nmn. AAZo do lvn Voor iwigbrk hof j ni bang zijn. Daar mosn D Graafs profprsonn n apar onworpn di voor aanhoudn. Tkor aan nrgi is n andr vrhaal. Dan gaa j buik snl knorrn. W hbbn in n andr sudi gkkn naar h paroon van lus ovr d dag. Trk in zo was gdurnd d dag hl consan, zg D Graaf. Volgns hm hbbn w n aangborn voorkur voor zoighid. Wan zo bkn suikr n suikr bkn nrgi. Di hbbn w nodig om bwgn, na dnkn n in lvn blijvn. Suikr is zo blangrijk da h bloningssysm in ons brin in aci kom als w wa zos gvondn hbbn. D hrsnn ragrn op suikr door dopamin makn, vrl Tanja Adam. Aan Maasrich Univrsiy do zij ondrzok naar obsias, waarbij zij vooral gïnrssrd is in d ffcn van hormonn in d hrsnn. D dopamin di vrijkom als j op n wingum of n dropslul kauw, is hzlfd sofj da voor inns gno zorg bij druggbruikrs n da vrijkom bij n vrijparij. H blonings sysm moivr ons om da lkkr vooral nog ns don. Bs logisch dus da j na n rs snopj gauw nog n wd, drd n vird nm. AADa was lkkr Dopamin is ni d nig sof di vrijkom als j suikr binnnkrijg. J alvlsklir brng h hormoon insulin in j blod. D concn rai insulin maak d hrsnn duidlijk ho j nrgiosand is. Zijn r nog rsrvs? Hb j n nodig? Of bn j juis vrzadigd? Da soor dingn kom j brin wn dank zij insulin, zg Adam. En laag insulinpil zorg rvoor da j rk krijg. D laas jarn is gblkn da insulin daarnaas n rol spl in h bloningscircui. Er zijn rcporn in d bloningsgbidn ondk waar insulin aan kan bindn. Maar waar dopamin n fijn gvol gf, is h d rol van insulin om h blonnd gvol wr dmpn. J hb j livlingsmaal gkook. Oh, lkkr, dnk j dan. Da kom door d dopamin di vrijkom in j hrsnn, bgin Adam. Da gaa hl Volladn di wagn W i m n winklwagn door d suprmark loop, koop mr snop dan klann m n mandj, li ondrzoksburau GfK in 2012 zin. Bij wagnwinklaars was 5,2 procn van h bdrag op d bon god voor kok, snop n chocolad, mandjsmnsn bsddn r n procn mindr aan. En vl ghoord hori is da j m n wagnj mr impulsaankopn do. Zo n mandj mo j maar sjouwn n xra aankopn rkkn dan aan j schoudr. Klann m kindrn gvn h groos dl van hun boodschappnbudg ui aan zoighid: zondr wagn 5,5 procn, m wagn 6,3 procn. Michil Wijnbrgh/HH Friss suikrs 25

5 Voding / Mns & Lichaam snl. Maar in d loop van d maalijd maak j mr n mr insulin aan. Da gaa naar d hrsnn n brng d bol wr in balans. Door insulin vol j bvrdiging n uiind lijk vrzadiging. J hb gnog ggn. Ook door snop gaa j insulin sromn, alln rk j j daar winig van aan als j snop. Als j naar vrzadiging zou luisrn zou j na dri snopjs bs op kunnn houdn, lg Adam ui. Alln luisr j naar j bloningssysm. H gaa ni mr om hongr hbbn, h gaa om nog mr lkkrs n. AANooi mr gnog Naas insulin zorg nog n andr sof voor vrzadiging. Bij muizn wrd in d jarn vijfig Bornd bacriën S Shursock nop n andn zijn gn god combinai. Ho krijg zo n haribosmurf of salmiaklolli h voor lkaar om n ga in j andn born? D lollis n smurfn wordn gholpn door n bacri. Srpococcus muans is zijn naam. Dz bacri lf van suikr. Als di orga nism suikr omz kom r mlkzuur vrij. Da as h glazuur op j andn aan. H glazuur los langzaam op n zo onsaa n gaaj. J spksl w da procs aardig gn gaan, maar da luk ni als j mrdr krn pr dag suikr in j mond sop. Mnig andars advisr om di rdn: maximaal 2 ussndoorjs pr dag. Wa j andn brf kun j n zak snop dus br in n kr soldaa makn dan r idr 10 minun nj nmn. 26 ondk da z alsmaar blijvn n als z ni ragrn op h hormoon lpin. Z rakn dan ni vrzadigd n wordn obs. Normaal word ook lpin door d bloningsgbidn in d hrsnn hrknd n n als insulin gf h n voldaan gvol. Als h mzi nmins. Dan zorgn dopamin, insulin n lpin r samn voor da j op ijd wa gaa n als n nrgikor drig, maar ook da j ophoud zodra j gnog hb ghad. Ongvolighid voor insulin n lpin kan problmaisch zijn, zg Adam. H id is da j mindr snl n vrzadigd gvol krijg als j mindr gvolig bn voor d hormonn. En j gvolighid daal naarma j mr lichaamsv vrzaml. Mnsn di obs zijn, rakn vaak hlmaal ni mr bvrdigd, vrvolg Adam, di als klinisch psycholog ook paiënn m n soornis hf bhandld. H god niuws is da h fijn vrzadigd gvol wl rug kan komn. AAVrslaving val m H hl vrhaal van hongr krijgn n wl of ni bvrdigd rakn is ignlijk nog ingwik kldr, m opioïdn di n als dopamin n lkkr gvol gvn n andr soffn naas insulin n lpin di hlpn om d balans hrslln. D maagwand spl daarbij ook n blangrijk rol. Word di vr opgrk, dan krijg j brin h signaal da j vrzadigd bn, vrl Adam. En bord frin m n schnizl, da vul j maag al snl. Maar snop is compacr. H duur wl vn voorda j maagwand daarop ragr m n nu-is-hgnog-signaal. Frank Mullr/HH H is d vraag of j vrslaafd aan snop kun zijn, duidlijk afkickvrschijnsln onbrkn D basis voor vlrij zal duidlijk zijn. J blijf gmoivrd om n, wan dopamin gf zo n lkkr gvol. En andrs blijf j wl proppn omda j ni vrzadigd raak. Is h m al di gnosopwkknd soffn nou ook moglijk om vrslaafd rakn aan snopn? Daarovr zijn d mningn vrdld. Hikl pun in h ondrzok naar vodslvrslaving is h onbrkn van hard bwijs voor afkick vrschijnsln als vlrs soppn m vl n. D n word onrusig, d andr fuloos. H onbrk aan nduidig onwnnings vrschijnsln, lg Adam ui, wa h lasig maak om van n snop-, chocolad- of vrslaving sprkn. Op d rdaci mogn w graag n flink snoppo plundrn, maar n dag zondr zoighid ovrlvn w wl, zondr rilln, hypracivii of dprssi.

6 Snop maak oudrs hypracif H owl oudrs h sommj kind + snop = hypracif graag makn, laa jarn ondrzok zin da d uikoms ni klop. Als j d divrs sudis op n hoop vg, blijf r gn bwijs ovr voor n vrband ussn snopinnam n doorgdraaid nagslach. Ho kan h dan da oudrs och n kindrfsj op hol zin slaan als r mr snop word uigdld? In 1994 al lin Danil Hoovr n Richard Milich zin da ni h zo maar d oudrs h problm zijn. D Amrikaans AASnop m ma Ho rg is h om n zak snop in één kr lan vrdwijnn? Nauurlijk, j mo zorgn da j ni dik word. Blangrijk is hovl nrgi j binnnkrijg n hovl j vrbruik, sl Adam. Zijn di w in balans, dan blijf j op gwich. Problm m snop is da h lg caloriën zijn. Bhalv da r aardig wa nrgi binnnkom, schi j lichaam r nis m op. Zoighid sil j hongr wl, maar wi alln op snop lf zal r door gbrk aan viaminn, iwin n andr vodingssoffn wl op achrui gaan. Om da voorkomn hb j gronn, wa vls n frui nodig. In d prakijk haal j j daglijks dosis nrgi ui brood, aardappln, pasa n rijs. Kom j na d gbruiklijk maalijdn nog wa caloriën kor, dan kun j di aanvulln m wa snop. Adam: Er is nis gn snopn m ma. D bhof aan n bloning in d vorm van ondrzokrs nodigdn 35 zognaamd suikrgvolig jongns n hun modrs ui. All jongns krgn vnvl suikr, wn hlmaal gn. Daarna maakn d 2 ondrzokrs n dl van d modrs wijs da hun kindrn n flink dosis suikr gkrgn haddn. D andr modrs gloofdn da hun zoons gn suikr consumrdn. Nu mosn d modrs gaan bijhoudn ho druk hun kindrn warn. Wa blk? Modrs di dachn da hun zoons suikr haddn gkrgn, hildn hn schrpr in d gan n rapporrdn mr druk gdrag. Zo vondn zij och bvsiging van hun id da suikr hun jongns hypr maak. Onafhanklijk waarnmrs zagn chr gn vrschil ussn d kindrn. Druk op kindrfsjs is mr h gvolg van onmnd opwinding ovr d gorganisrd aciviin, of door d blijdschap wannr d kors is lkkrs snopn krijgn. Daar hf suikr nis m makn. lkkr n hbbn w van naur. Daar hof j ni m soppn. Maar misschin is h och god om d zak ns half vol lan. M EER I N FO R M ATI E vodingscnrum.nl: ho h ook alwr za m koolhydran, glucos n krisalsuikr. Vrsop klonn S l, j hb n kop h van 200 millilir. Of koffi, da kan ook. Hovl klonjs suikr (van 4 gram) mo j r in don om vn vl suikr binnn krijgn als r zi in n Glas halfvoll mlk (200 ml): 2,5 Bakj halfvoll yoghur (200 ml): 2,5 Glas sinaasapplsap (200 ml): 4,5 Glas cola (200 ml): 6 Blikj Rd Bull (250 ml): 7 Glas yoghurdrank of bakj vruchnyoghur (200 ml): 7 En hovl suikrklonjs zin r in n... Gmiddld snopj: 1 Gmiddld kokj: 2 Plakj cak: 3 Kloddr barbcusaus: 3 Sroopwafl: 3,5 Appl: 4 Snickrs: 7 Zakj Skils: 12 27

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen Jaarvrslag 2009 Zovl mnsn, zovl wnsn Zovl mnsn, zovl wnsn Nrgns andrs blijk bovngnomd gzgd zo waar als in d zorg. En uiglzn hma dus voor ons jaarvrslag! En wi zou daar br invulling aan kunnn gvn dan onz

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen Tips voor huisignarn m balingsproblmn ur h c o r b z In d u ips om vind balingsvnullmn prob n ls voorkomknun don u wa u och m als u r n krijg. mak Drig u als huisignaar in d financiël problmn komn, bijvoorbld

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff & MET NEFF KOKEN WELKOM Bij Nff houdn w van kokn n lkkr n. Di passi dln w graag m andr kooklifhbbrs. W zijn alijd op zok naar idën di h kokn lukr én gmakklijkr makn door middl van duurzam kukninbouwapparan

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER VROONS-N-FO NUMMR 15 16 april 2015 -Kalndr -D Paasopbrngs -H dodhokprojc -Vrkrsxamn hori grop 7 -Vrjaardag juf Marjolin -Dmo harls -Koningsspln 2015 -Fs bij juf Wilma n juf Madlon -Aardrijkskund -Ambrasof

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken Vl vrandrprocssn in h hogr ondrwijs hbbn h karakr van plannd chang. Daarbij wordn dolsllingn gformulrd n planningn n ussnijds rsulan afgsprokn. Ui ondrzok blijk da n groo dl van d gpland vrandrrajcn winig

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 MARTINUS BRIEF IN DEZE UITGAVE: Waar zijn d straatkindrn gblvn?, n bijzondr attracti in Rio, n gsprk mt Pablo n Patr Cox is trots op AMAR.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

SF beter dan topsport? Presteren onder druk Van tobber naar topper 17-12-2013. Henk Kraaijenhof. 17.000 jaar geleden: en dit keer won de bison..

SF beter dan topsport? Presteren onder druk Van tobber naar topper 17-12-2013. Henk Kraaijenhof. 17.000 jaar geleden: en dit keer won de bison.. Prsrn ondr druk Van obbr naar oppr Hnk Kraaijnhof SF br dan opspor? Lidrschap Vrrouwn Afsprakn Tam prformanc Vlzijdighid Improvisaivrmogn/flxibilii Moivai (d ulim opoffring) Doorzingsvrmogn Planning n

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakenfort, De Draak en De Nisse 18 juli tot en met 26 augustus 2016

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakenfort, De Draak en De Nisse 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Zomrprogramma Buitnschools opvang Draknfort, D Draak n D Niss KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 388 04 89 E bsodraknfort@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

nummer MAGAZINE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP VZW

nummer MAGAZINE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP VZW MAGAZINE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP VZW BELGIE-BELGIQUE P.B./P.P. Halfjaarlijks 2014 // nummr 2 v.u.: Elisabth Johnson p/a: Désiré Fiévéstraat 31, 9000 Gnt T 09/223 29 23 GENT X BC 5548 nummr

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen H t k l i n b o kv o l i n s p i r a t i SI MONSI NEK B s t s l l r a u t u r v a nb g i nm t h t wa a r o m ne nv o o r a l l n, a l l nv o o r n M ti l l u s t r a t i sv a net h a nal d r i d g Uitgvrij

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Vrijdag 11 juli 2014 - Dondrdag 17 juli 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D!!! Piratn Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Makker 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Makker 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Makkr KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 355 10 20 M 06 22 01 34 42 E bsomakkr@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Dr. Martine F. Delfos PICOWO www.mdelfos.nl

Dr. Martine F. Delfos PICOWO www.mdelfos.nl Autism n bwging Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina Vis. Prof. Univrsidad dl Ecuador, Quito,

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie