Global Access & Partnerships Programmaoverzicht: toegang tot hiv-geneesmiddelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Access & Partnerships Programmaoverzicht: toegang tot hiv-geneesmiddelen"

Transcriptie

1 Global Access & Partnerships Programmaoverzicht: toegang tot hiv-geneesmiddelen JUNI 2013

2 2

3 BIJ JANSSEN ZETTEN WE ONS IN om hiv/aidspatiënten te helpen door ze een effectieve en duurzame toegang tot onze hiv-geneesmiddelen aan te bieden. Huidige stand van zaken van de hiv-epidemie in landen met beperkte middelen Eind 2011 werden meer dan 8 miljoen hiv-patiënten in lage- en middeninkomenslanden behandeld. Nog eens 7 miljoen hebben behandeling nodig. Hieraan zijn volgens ons twee belangrijke voorwaarden verbonden: we moeten ervoor zorgen dat goede en betaalbare geneesmiddelen enerzijds duurzaam beschikbaar zijn en dat deze geneesmiddelen anderzijds op de meest geschikte manier bij hiv/aidspatiënten gebruikt worden. In 2006 introduceerden we het Global Access and Partnerships Program (GAPP of het programma ), een wereldwijd programma voor toegang tot hiv-geneesmiddelen, om onze verantwoordelijkheid tegenover hiv/aidspatiënten in landen met beperkte middelen na te komen. De inspanningen van het GAPP om hiv-geneesmiddelen toegankelijk te maken zijn gericht op de landen met de hoogste hiv-besmettingsgraad en de grootste economische kwetsbaarheid, zoals de landen in Sub-Saharaans Afrika (SSA), de minst ontwikkelde landen (MOL) en de lage- en middeninkomenslanden (LMIC). Onze methode om hiv-geneesmiddelen toegankelijk te maken, wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de goedgekeurde indicaties van elk van onze geneesmiddelen en hoe ze in de klinische praktijk worden gebruikt. Voor het eerst kregen de meeste mensen (54 %) die in aanmerking kwamen voor antiretrovirale therapie in lage- en middeninkomenslanden, die ook in % van de hiv/aidspatiënten buiten Amerika die onder behandeling staan, krijgt eerstelijnstherapie; 3 % krijgt tweedelijnstherapie. UNAIDS schat dat de behoefte aan tweedelijnstherapie toeneemt in landen met beperkte middelen, zoals in de landen ten zuiden van de Sahara (SSA). Bron: Wereldgezondheidsorganisatie en UNAIDS. Dankzij de grote vooruitgang en verbeteringen in zijn strategieën voor toegang tot geneesmiddelen, R&D-portfolio en liefdadigheidsinitiatieven eindigde Johnson & Johnson in 2012 tweede in de tweejaarlijkse Access to Medicine Index, die twintig mondiale ondernemingen omvat. De hiv-geneesmiddelen van Janssen in landen met beperkte middelen Meer hiv/aidspatiënten dan ooit hebben toegang tot hiv-geneesmiddelen. De toegang tot hiv-geneesmiddelen voor hiv/aidspatiënten die niet eerder zijn behandeld ( eerstelijnspatiënten ), blijft de belangrijkste prioriteit op het vlak van de volksgezondheid voor landen met een zware hivlast. Toch moeten veel patiënten na verloop van tijd op een nieuw tweedelijnsregime overstappen. Het programma omvat een portfolio van drie hiv-behandelingen. De proteaseremmer PREZISTA (darunavir) en de non-nucleoside reverse transcriptaseremmer (NNRTI) INTELENCE (etravirine) zijn momenteel alleen geïndiceerd voor het gebruik bij eerder behandelde volwassen patiënten in landen met beperkte middelen, nadat eerdere combinaties van geneesmiddelen hebben gefaald. Ze zijn vaak de laatst mogelijke behandeling voor patiënten in deze landen. Het derde hiv-geneesmiddel van Janssen, de NNRTI EDURANT (rilpivirine), kreeg in 2011 zijn eerste wettelijke goedkeuringen in de Verenigde Staten en Europa voor behandelingsnaïeve volwassen patiënten 1. EDURANT heeft zijn eerste wettelijke goedkeuringen gekregen in Latijns-Amerika en overal ter wereld, zoals in Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben en Sub-Saharaans Afrika, zijn nu registratieaanvragen ingediend. Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het gemakkelijker toegankelijk maken van deze geneesmiddelen nadat ze zijn goedgekeurd, op een manier die de klinische werkzaamheid ervan nu en in de toekomst waarborgt. 1 Zie bijsluiter voor exacte indicatie. Het feitelijk goedgekeurde gebruik wordt namelijk door de lokale regelgevende instanties bepaald. 1

4 Uitgangspunt: standaardisering van de behandeling (vereenvoudiging en optimalisatie) De belangen van hiv-patiënten en volksgezondheidssystemen worden volgens ons het best gediend door de hiv-therapie te vereenvoudigen en te optimaliseren. Wij steunen het doel van de WHO (Treatment 2.0): doeltreffende, betaalbare, eenmaal daagse hiv-regimes in één pil voor landen met beperkte middelen. Daartoe werken we samen aan nieuwe vastedosiscombinaties (FDC s) met onze hiv-geneesmiddelen. We steunen ook wereldwijde initiatieven om regimes voor eerste-, tweede- en derdelijnstherapie mogelijk te standaardiseren. Generische overeenkomsten Duurzame toegang tot ARV s in maximaal 112 landen Technologieoverdracht Productie van actieve farmaceutische bestanddelen (API s) Productie van vastedosiscombinaties (FDC s) Duurzame toegang tot ARV s in SSA en MOL Merkovereenkomsten Laagdrempelige prijzen in SSA en MOL Distributienetwerken Juist en optimaal klinisch gebruik Registratie van onze geneesmiddelen Hoofdlijnen van het Janssen-programma voor toegang tot hiv-geneesmiddelen 1Licentiëring van generische en merkgeneesmiddelen tegen hiv 2Registratie met voorrang 3Verlaagde laagdrempelige prijzen 4Medische vorming en klinisch onderzoek Voornaamste programmaonderdelen Het GAPP wil de gezondheid van mensen wereldwijd verbeteren via de duurzame beschikbaarheid van onze hiv-geneesmiddelen, medisch onderwijs in verband met het juiste en veilige gebruik van deze geneesmiddelen en innovatieve samenwerkingsverbanden. Licentiëring van generische en merkgeneesmiddelen tegen hiv Licentiëring is een belangrijke pijler van onze programmastrategie. Overeenkomsten om laagdrempelige prijzen te hanteren voor onze merkgeneesmiddelen tegen hiv in SSA en de MOL, maakten deze middelen tijdens de beginjaren van het programma snel toegankelijk voor behoeftige patiënten. Deze royaltyvrije overeenkomsten hebben geholpen om distributienetwerken te vormen, de basis te leggen voor het juiste klinische gebruik van onze hiv-geneesmiddelen en toepasselijke geneesmiddelenbewakingsactiviteiten in verband daarmee te ondersteunen. Ze hebben ook het registratieproces van onze merkgeneesmiddelen tegen hiv versneld. Het registreren van onze merkgeneesmiddelen is een belangrijke eerste stap om de introductie van goede generische versies van onze geneesmiddelen te bevorderen. Deze overeenkomsten waren bedoeld om voor een tijdige en duurzame toegang tot al onze hiv-geneesmiddelen te zorgen in SSA, de regio met de zwaarste hiv-belasting en de grootste economische kwetsbaarheid, en de MOL. Voor rilpivirine, ons hiv-geneesmiddel dat geïndiceerd is voor behandelingsnaïeve volwassenen als onderdeel van een hiv-combinatietherapie, verwachten we grotere hoeveelheden en hebben we extra licenties om generische versies te vervaardigen. Deze overeenkomsten, die maar liefst 112 landen omvatten, bieden licentienemers de technische informatie en kennis ( technologieoverdracht ) om de actieve farmaceutische bestanddelen (API s) en het afgewerkte product te vervaardigen. Ze maken het ook mogelijk om geschikte vastedosiscombinaties (FDC s) van onze producten met andere hiv-geneesmiddelen te ontwikkelen binnen de licentiegebieden. Licentiëring aan wereldwijd erkende generische fabrikanten draagt bij aan een duurzaam aanbod 2

5 van betaalbare en goede generische versies van onze hiv-geneesmiddelen. Met onze overeenkomsten beperken we ons niet tot het overdragen van onze octrooien, maar proberen we te voldoen aan essentiële voorwaarden voor de toegang tot hiv-geneesmiddelen, zoals tijdige registratie in het betreffende land, ontwikkeling van een toeleveringsketen en toezicht op de geneesmiddelenveiligheid. Wij zijn van mening dat onze overeenkomsten en inspanningen de beste manier zijn om onze geneesmiddelen beter toegankelijk te maken in landen met beperkte middelen. Voor darunavir, het hiv-geneesmiddel van Janssen voor eerder behandelde volwassenen, maakte het bedrijf in 2012 bekend dat het zijn octrooien en zeggenschap over het geneesmiddel niet zou afdwingen, op voorwaarde dat het product medisch aanvaardbaar is en alleen in SSA en de MOL wordt gebruikt. Dit beleid garandeert generische fabrikanten dat ze darunavir van hoge kwaliteit mogen produceren voor het gebruik in SSA en de MOL zonder dat ze bezorgd hoeven te zijn dat wij ze van inbreuk op darunavir-octrooien zullen beschuldigen. Registratie met voorrang Een uitgebreid initiatief om onze merkgeneesmiddelen tegen hiv in meerdere landen te registreren, bevordert de beschikbaarheid daar waar sprake is van een volksgezondheidsbelang. Ons programma heeft voorrang gegeven aan de Op 29 november 2012 hebben de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson hun voornemen bekendgemaakt om hun octrooien op het antiretrovirale geneesmiddel darunavir niet af te dwingen, op voorwaarde dat het product medisch aanvaardbaar is en alleen in SSA en de MOL wordt gebruikt. Deze bekendmaking is bedoeld om generische fabrikanten te garanderen dat ze darunavir mogen vervaardigen voor het gebruik in SSA en de MOL zonder dat ze bezorgd hoeven te zijn dat ze van inbreuk op darunavir-octrooien beschuldigd zullen worden. Samenvatting van de hoofdlijnen van generische en merklicenties en toegelaten generische geneesmiddelen (eind mei 2013) Laagdrempelige merkproducten Generische versies van onze hiv-producten PREZISTA (darunavir) INTELENCE (etravirine) EDURANT (rilpivirine) Licentie Darunavir Darunavir IP Waiver Licentie Rilpivirine Aantal licenties/ Toegelaten generica Onbeperkt Datum overeenkomst Betrokken landen SSA & MOL SSA & MOL SSA & MOL India SSA & MOL 112 PLWHA in LMIC bereikt 2 76% 76% 76% 8% 76% 88% Niet-exclusief n n n n n n Janssen-stoffen goedgekeurd door FDA en/of EMA n n n n n n Royaltyvrij n n n n FDC-ontwikkeling mogelijk n n n Technologieoverdracht mogelijk n n n API-productie mogelijk n n n 2 Berekend op basis van gegevens over hiv/aidspatiënten in UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010, Annex 1: HIV and AIDS Estimates and Data, Lage- en middeninkomenslanden (LMIC) bepaald op basis van Wereldbank-classificatie, met inbegrip van lage-inkomenslanden, lagere-middeninkomenslanden en hogere-middeninkomenslanden. 3 Aspen Pharmacare Ltd. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Emcure Pharmaceuticals Ltd. 7 Verklaring van afstand (IP Waiver) geldt voor elke generische fabrikant, op voorwaarde dat generische versies van geproduceerde of geleverde darunavir van goede kwaliteit en medisch aanvaardbaar zijn en alleen in het afgebakende gebied gebruikt worden. 8 Aspen Pharmacare Ltd., Emcure Pharmaceuticals, Ltd., Mylan Laboratories Ltd. (voorheen Matrix), Hetero Drugs Ltd., en Strides Arcolab Ltd. 3

6 l Generisch en merkgebied l Uitgebreid generisch gebied Vastedosiscombinaties (FDC s) In het kader van onze inspanningen om de behandelingsmogelijkheden voor hiv-patiënten te vereenvoudigen, werken we op meerdere klinische gebieden samen met Gilead Sciences, Inc aan de ontwikkeling van nieuwe FDC-producten. FDC s zijn belangrijk, omdat ze de therapietrouw bevorderen en de voorkeur genieten van behandelingsgerichte volksgezondheidsprogramma s. Onze eerste overeenkomst had betrekking op de ontwikkeling van en toegang tot COMPLERA (emtricitabine/rilpivirine/tenofovirdisoproxilfumaraat), dat in de Verenigde Staten en Europa is goedgekeurd voor behandelingsnaïeve patiënten. 9 We werken ook aan de ontwikkeling van een nieuwe FDC van darunavir en cobicistat van Gilead, een booster in onderzoek. Janssen heeft een licentieovereenkomst met Gilead voor de ontwikkeling van een FDC-regime bestaande uit darunavir, emtricitabine van Gilead, het onderzoeksgeneesmiddel tenofoviralafenamide en cobicistat in één tablet. registratie-inspanningen in landen met de zwaarste hiv-last, de grootste economische kwetsbaarheid en een rechtstreekse behoefte aan derdelijnsgeneesmiddelen, zoals PREZISTA (darunavir) en INTELENCE (etravirine). In SSA richten we ons op 23 landen voor een prioritaire registratie. In landen waar het volksgezondheidsbelang beperkt is en de lokale voorschriften dat toelaten, kunnen onze producten beschikbaar zijn via toegangsregelingen vóór ze goedgekeurd zijn. De PREZISTA -tablet van 400 mg voor het gebruik bij eerder behandelde volwassen patiënten werd in 2010 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en in 2011 door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd. In SSA zijn de eerste registratieaanvragen voor deze dosis van 400 mg ingediend. EDURANT (rilpivirine) kreeg in 2011 zijn eerste wettelijke goedkeuringen in de Verenigde Staten en Europa. Omdat in veel landen met beperkte middelen goedkeuringsdocumenten van de EMA en/of FDA nodig zijn voor de indiening van een lokale registratieaanvraag, is dit een belangrijke eerste stap. Overal ter wereld lopen registratieaanvragen voor EDURANT. In 2012 bereikten we een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om een betaalbare en duurzame toegang tot goede hiv-geneesmiddelen te kunnen bieden. Vier tabletsterktes van onze hiv-geneesmiddelen PREZISTA (darunavir) en INTELENCE (etravirine) werden toen in de List of Prequalified Medicinal Products van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgenomen. Omdat enkele landen eisen dat hiv-geneesmiddelen vooraf door de WHO gekwalificeerd zijn, maakt de vermelding van onze hiv-geneesmiddelen op deze lijst zowel de registratie als de aankoop gemakkelijker. Verlaagde laagdrempelige prijzen Het programma werkt op basis van duurzaamheid en maakt geen winst. In SSA en de MOL hanteren we laagdrempelige prijzen voor onze merkgeneesmiddelen tegen hiv. Deze prijzen liggen aanzienlijk lager dan die in de Verenigde Staten en Europa. Wij zetten ons in om onze laagdrempelige prijzen te verlagen wanneer de hoeveelheden of kostenbesparingen bij de productie dat toelaten. 4 9 In de Europese Unie is de FDC emtricitabine/rilpivirine/tenofovirdisoproxilfumaraat geregistreerd onder de merknaam Eviplera.

7 Samenvatting van registratiestatus van merkproducten (mei 2013) PREZISTA (darunavir) INTELENCE (etravirine) EDURANT (rilpivirine) Tabletsterkte Volwassenen (300mg en/of 600mg) Volwassenen (400mg) Pediatrisch (75mg en 150mg) Volwassenen (100mg) Volwassenen (25mg) FDA-goedkeuring Jun 2006 Okt 2008 Dec 2008 Jan 2008 Mei 2011 EMA-goedkeuring Feb 2007 Jan 2009 Jun 2009 Aug 2008 Nov 2011 Eerste GAPP-aanvraag SSA & MOL Goedkeuringen Goedkeuring aangevraagd LMICs 10 Goedkeuringen Goedkeuring aangevraagd In oktober 2011 verlaagden we de laagdrempelige prijs van PREZISTA (darunavir) met 26 % tot US$ 2,22 (af fabriek) voor de dagelijkse dosis van 1200 mg. In juli 2012 verlaagden we de laagdrempelige prijs van INTELENCE (etravirine) met 52 % tot US$ 1,20 (af fabriek) voor de dagelijkse dosis van 400 mg. Buiten SSA en de MOL bieden we verlaagde prijzen voor onze merkgeneesmiddelen tegen hiv via prijsdifferentiatie, waarbij de lokale economische ontwikkeling, de hiv-behandelingsprogramma s en het volksgezondheidsbelang in aanmerking worden genomen. De prijzen in afzonderlijke landen zijn afhankelijk van lokale discussies over prijzen en vergoedingen. Medische vorming en klinisch onderzoek Onze hiv-geneesmiddelen vereisen dat artsen begrijpen hoe ze met patiënten moeten omgaan die geen baat hebben gehad bij eerdere hiv-behandelingsregimes. Samen met Aspen Pharmacare en andere bedrijven ondersteunen we daartoe continue medische vorming om hiv-geneesmiddelen juist en veilig te gebruiken. We werken met name samen met de St. Stephens AIDS Trust (Groot-Brittannië) aan officieel erkende workshops over resistentie tegen hiv-geneesmiddelen en het gebruik van een hiv-derdelijnsbehandeling in SSA. Via deze workshops werden ongeveer 500 artsen in 21 SSA-landen opgeleid. Voor 2013 zijn aanvullende workshops gepland. We steunen of leiden ook klinisch onderzoek naar het juiste en veilige gebruik van onze goedgekeurde hiv-geneesmiddelen in landen met beperkte middelen. We delen klinische gegevens om te stimuleren dat ze opgenomen worden in wereldwijde, regionale en nationale hiv-behandelingsrichtlijnen, die essentieel zijn bij het opstellen van doeltreffende strategieën om hiv te behandelen. In 2010 werden PREZISTA en INTELENCE in WHOrichtlijnen voor hiv-behandeling 11 genoemd als potentiële kandidaten voor het gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten die eerder intensief behandeld waren ( derdelijnsbehandeling ). Ze zijn niet opgenomen in de richtlijnen voor eerste- of tweedelijnsbehandeling. Pediatrische hiv-behandeling Onze pediatrische tabletformuleringen van PREZISTA (tabletten van 75 mg en 150 mg) zijn goedgekeurd voor eerder behandelde patiënten van zes tot achttien jaar en er lopen registratieaanvragen in landen met beperkte middelen. In december 2011 werd een tweemaal daags regime van 100 mg/ml PREZISTA als orale suspensie goedgekeurd door de FDA voor gebruik bij eerder behandelde patiënten van drie tot zes jaar. In 2012 werden de PREZISTA -tabletten van 75 mg en 150 mg, in combinatie met ritonavir en andere antiretrovirale middelen in een lage dosering, opgenomen in de List of Prequalified Medicinal Products van de WHO voor eerder behandelde pediatrische patiënten. In maart 2012 werd ook de FDA-goedkeuring verkregen voor de INTELENCE gegroefde en oplosbare tablet van 25 mg voor eerder behandelde kinderen en adolescenten van zes tot achttien jaar. We onderzoeken momenteel een mogelijke pediatrische formulering van ons hiv-geneesmiddel EDURANT (rilpivirine). 10 Zie tabel Huidige gebieden waar generische licenties voor rilpivirine zijn verleend (112 landen) voor programmagebieden buiten SSA en de MOL. 11 Antiretroviral Therapy for HIV Infection in Adults and Adolescents: Recommendations for a public health approach: 2010 revision, Wereldgezondheidsorganisatie. 5

8 Hiv-resistentie en diagnose Antiretrovirale of hiv-geneesmiddelen zijn bedoeld om te verhinderen dat het hiv-virus zich vermenigvuldigt. Het hiv-virus vermenigvuldigt zich vaak, wat tot fouten of mutaties in de virussequentie kan leiden. Door sommige van deze mutaties kan het virus resistent worden tegen één of meer hiv-geneesmiddelen. Dit betekent dat het geneesmiddel niet meer werkt en dat het virus zich opnieuw begint te vermenigvuldigen, wat resistentie tegen hiv-geneesmiddelen wordt genoemd. Om een doeltreffende en optimale hiv-behandeling te bieden, is het essentieel dat we begrijpen hoe hiv-geneesmiddelen werken en waarom ze falen. Janssen Diagnostics ondersteunt al jarenlang de diagnose, het toezicht en de controle in verband met resistentie en verleent technische bijstand om hiv-resistentie en resistentiepatronen in landen met beperkte middelen beter te begrijpen. Janssen Diagnostics heeft op grond daarvan een database opgebouwd met de grootste verzameling hiv-virussequenties ter wereld (ongeveer ). Ongeveer 5 % daarvan is van het subtype non-b, het meest voorkomende genotype in landen met beperkte middelen. Janssen Diagnostics deelt de informatie in deze database via samenwerkingsverbanden met onderzoeksgroepen over de hele wereld. Tuberculose en opportunistische infecties Janssen heeft ook samenwerkingsverbanden en activiteiten op R&D-gebied opgezet om nieuwe en verbeterde behandelingen te ontwikkelen voor infectieziekten die hiv-patiënten in landen met beperkte middelen onevenredig treffen. Nieuwe onderzoeks- en samenwerkingsinitiatieven voor tuberculose (TB) In december 2012 verleende de FDA versnelde goedkeuring aan SIRTURO (bedaquiline; TMC207) voor de behandeling van multiresistente longtuberculose (MDR-TB) als onderdeel van een combinatietherapie bij volwassenen. SIRTURO biedt de mogelijkheid om in enkele onvervulde behoeften op TB-gebied te voorzien. Ca 630,000 MDR-TB Wereldwijd zijn er circa gevallen van MDR-TB, maar in 2011 werden niet meer dan ongeveer gevallen behandeld. Bron: Wereldgezondheidsorganisatie (2012) Voor de behandeling van MDR-TB zijn nu tot zes tweedelijnsgeneesmiddelen nodig gedurende twee jaar, wat een zware belasting betekent voor patiënten en zorgstelsels. We werken samen met de Global Alliance for TB Drug Development (TB Alliance) om deskundigheid en middelen te delen bij de ontwikkeling van TMC207 voor geneesmiddelgevoelige vormen van TB. Janssen zal daarnaast met de TB Alliance samenwerken aan een basisonderzoeksprogramma om nieuwe stoffen voor de behandeling van TB te identificeren. De rechten op de nieuw ontdekte stoffen voor de behandeling van tuberculose behoren onder een royaltyvrije licentie toe aan de TB Alliance. De kosten voor de ontwikkeling van bedaquiline worden gedeeld. MicMAT (Tibozole ) Orale candidose of spruw is de meest voorkomende en slopende opportunistische infectie bij hiv-patiënten in ontwikkelingslanden die geen hiv-geneesmiddelen krijgen. MicMAT (miconazolenitraat, muco-adhesieve mondtablet van 10 mg), dat geïndiceerd is voor de behandeling van 6

9 orale candidose, is speciaal bedoeld om aan de unieke behoeften van hiv/aidspatiënten in ontwikkelingslanden tegemoet te komen. Via prijzen zonder winstoogmerk en donatieprogramma s zijn meer dan 3,5 miljoen MicMATbehandelingen beschikbaar gesteld. HIV-preventie Partnerschappen voor hiv-preventie Wij zijn bezig om de verspreiding van hiv te voorkomen en om hiv minder belastend te maken voor vrouwen en hun gezinnen. Microbiciden zijn een innovatief hiv-preventiemiddel dat in diverse vormen, zoals vaginale ringen met vertraagde afgifte, onderzocht wordt om de seksuele overdracht van hiv te helpen voorkomen. Janssen was een voortrekker bij het onderzoek naar antiretrovirale microbiciden. Met de International Partnership for Microbicides (IPM) vormde het bedrijf in 2004 een van de allereerste publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van microbiciden. Het programma verleende IPM een royaltyvrije licentie voor TMC120 (dapivirine) om de stof als een vaginaal microbicide in ontwikkelingslanden te ontwikkelen, vervaardigen en distribueren. De maandelijkse ring met dapivirine wordt nu in twee parallelle werkzaamheidsstudies in verschillende Afrikaanse landen geëvalueerd. De resultaten worden in 2015 verwacht. Langwerkend rilpivirine (RPV, TMC278) Janssen erkent dat een langwerkend hiv-geneesmiddel in een lage dosering ooit een rol kan spelen bij de pre-expositie profylaxe (PrEP). Er lopen momenteel verkennende onderzoeken naar een langwerkende, injecteerbare onderzoeksformulering van rilpivirine (RPV-LA). Een onderzoek 12 dat op de 19 de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) in 2012 werd voorgesteld, maakte gegevens bekend die het lopende onderzoek naar RPV-LA als mogelijk PrEP-agens ondersteunen. Het RPV-LA-project bevindt zich momenteel in het vroege ontwikkelingsstadium en er zijn aanvullende onderzoeken nodig om de volgende stappen in de ontwikkeling van RPV-LA als potentiële PrEP-kandidaat te bepalen. Huidige gebieden waar generische licenties voor rilpivirine zijn verleend (112 landen) Afrika Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kameroen Kaapverdië Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad Comoren Congo-Brazzaville DR Congo Ivoorkust Djibouti Equatoriaal-Guinea Eritrea Ethiopië Gabon Gambia Ghana Guinee Guinee-Bissau Kenia Lesotho Liberia Madagaskar Malawi Mali Mauritanië Mauritius Mozambique Namibië Niger Nigeria Oeganda Rwanda Sao Tomé en Principe Senegal Seychellen Sierra Leone Somalië Zuid-Afrika Zuid-Soedan Soedan Swaziland Tanzania Togo Zambia Zimbabwe Azië Stille Oceaan Bangladesh Cambodja Fiji India Indonesië Kiribati Laos Myanmar Nauru Nepal Belau Papoea-Nieuw-Guinea Sri Lanka Samoa Salomonseilanden Thailand Oost-Timor Tonga Tuvalu Vanuatu Vietnam Oost-Europa, Centraal-Azië, Midden-Oosten Afghanistan Armenië Bhutan Georgië Kazachstan Kirgizië Maldiven Moldovië Mongolië Pakistan Syrië Tadzjikistan Turkmenistan Oezbekistan Jemen Latijns-Amerika en Caraïben Anguilla Antigua en Barbuda Aruba Bahama s Barbados Belize Bolivië Britse Maagdeneilanden Cuba Dominica Dominicaanse Republiek Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haïti Honduras Jamaica Montserrat Nicaragua Saint Kitts en Nevis Saint Lucia Saint Vincent en de Grenadines Suriname Trinidad en Tobago Turks- en Caicoseilanden 12 Jackson, A., Else, L., Tjia, J., Seymour, N., Stafford, M., Back, D., Gazzard, B. en Boffito, M. Rilpivirine-LA formulation: Pharmacokinetics in plasma, genital tract in HIV females and rectum in males [samenvatting]. In: 19th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; 5-8 maart 2012; Seattle, WA. Abstract nr

10 Antiretrovirale (ARV) indicaties voor SSA * PREZISTA (darunavir) PREZISTA, toegediend in combinatie met 100 mg ritonavir (PREZISTA /rtv) en andere antiretrovirale middelen, is geïndiceerd om een besmetting met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen bij volwassen patiënten die al eerder behandeld zijn met antiretrovirale middelen, zoals patiënten met hiv 1-stammen die resistent zijn tegen meer dan één proteaseremmer. Deze indicatie is gebaseerd op de analyses na 24 weken van twee gecontroleerde klinische onderzoeken bij eerder behandelde, met hiv 1 besmette patiënten. PREZISTA /rtv liet daarbij een aanzienlijk grotere daling van de hiv RNA-niveaus in het plasma en een grotere stijging van het aantal CD4+- cellen zien dan een proteaseremmer (PI), die als voorkeursregime geldt. Beide werden in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen gegeven. Aanvullende gegevens zijn uit open-labelonderzoeken beschikbaar. Klinische studies naar het gebruik van PREZISTA /rtv bij pediatrische patiënten met een hiv-besmetting en bij ARV-behandelingsnaïeve volwassen patiënten zijn aan de gang. INTELENCE (etravirine) INTELENCE, in combinatie met een boosted proteaseremmer en andere antiretrovirale geneesmiddelen, is geïndiceerd om een besmetting met type 1 van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv 1) te behandelen bij volwassen patiënten die al eerder behandeld zijn met antitretrovirale middelen, onder wie patiënten die resistent zijn tegen de non-nucleoside reverse transcriptaseremmer (NNRTI). Deze indicatie is gebaseerd op de analyses na 48 weken van twee gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase IIIstudies bij eerder behandelde patiënten met NNRTI-resistentie (aanwezig bij screening en/of gearchiveerd) en PI-resistentie (proteaseremmer). INTELENCE, toegediend in combinatie met een achtergrondregime, was daarbij statistisch superieur aan een placebo met achtergrondregime in termen van het percentage patiënten dat een bevestigde niet-aantoonbare virale belasting (minder dan 50 hiv 1 RNA-kopieën/ml) bereikte en de toename van het aantal CD4-cellen ten opzichte van de uitgangswaarde. De behandelingsgeschiedenis en resistentietests (wanneer deze beschikbaar zijn) moeten als leidraad voor het gebruik van INTELENCE dienen. Het gebruik van andere actieve antiretrovirale middelen in combinatie met INTE- LENCE wordt met een grotere kans op behandelingsrespons geassocieerd. De risico s en voordelen van INTELENCE zijn niet vastgesteld bij pediatrische patiënten of behandelingsnaïeve volwassen patiënten. EDURANT (rilpivirine) EDURANT, in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen, is geïndiceerd voor de behandeling van een besmetting met type 1 van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv 1) bij ARV-behandelingsnaïeve volwassen patiënten met een virale belasting van hiv 1 RNA-kopieën/ml of minder. Net als bij andere antiretrovirale geneesmiddelen moeten genotypische resistentietests als leidraad voor het gebruik van EDURANT dienen. EDURANT is momenteel goedgekeurd in meer dan 48 landen ter wereld, waaronder Bolivië, de Europese Unie, Honduras, Nicaragua en de Verenigde Staten. SIRTURO (bedaquiline) SIRTURO is geïndiceerd als onderdeel van een combinatietherapie voor longtuberculose als gevolg van multiresistente Mycobacterium tuberculosis bij volwassenen (18 jaar en ouder). 8 * Let op: de registratievoorwaarden voor PREZISTA, INTELENCE en EDURANT verschillen van land tot land. In Maleisië zijn momenteel niet alle voor deze producten aangeboden indicaties en doseringsvormen goedgekeurd. Raadpleeg voor meer informatie de bijsluiter(s) voor Maleisië.

11 9

12 Afgebeeld schilderij: Peyi, Blue Rhapsody Vol trots laat Janssen kunstwerken zien van mensen die aan de ziekten lijden die wij met onze inzet willen behandelen en voorkomen. Alle foto s zijn welwillend ter beschikking gesteld door Johnson & Johnson Janssen Global Services, LLC 700 Route 202 Raritan, NJ, Verenigde Staten

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2016 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland Standaard roaming kosten overzicht Voor het bellen en gebeld worden in het buitenland zijn internationale roaming kosten van toepassing. Deze kosten komen bovenop de standaard gesprekstarieven van uw aanbieder.

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2014 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms binnen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

De tarieven van Belgacom

De tarieven van Belgacom De tarieven van Belgacom Versie Value Pack Excellium 2.0 De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Value Pack Excellium Nationaal Piekuur Daluur

Nadere informatie

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep De tarieven van De prijzen in de tabel hieronder worden in euro/min en in euro/oproep weergegeven, excl. btw. Classic Nationaal Piekuur Daluur Connectiekosten Nationaal* naar een vast toestel 0,0479 0,0240

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW)

Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW) Happy Time One - Mobiele tarieven van Belgie naar het buitenland (incl. BTW) Land Oproep naar een GSM nummer - euro/min Oproep naar een vast nummer - euro/min Afghanistan 2.36 2.36 0.40 Alands eilanden

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile is de basis mobiele telefoniedienst van Voiceworks en biedt u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt u de vrijheid om per medewerker

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 no. 16 Landsbesluit van de 13 de april 2011 tot vaststelling van een visumplicht voor de Jamaicaanse en Guyanese nationaliteit conform artikel 3, eerste

Nadere informatie

Landenlijst 2015. Februari 2015 1

Landenlijst 2015. Februari 2015 1 Landenlijst 2015 Toelichting Binnenkomst In de Vreemdelingenwet is bepaald dat immigranten die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven gescreend moeten won op tuberculose (tbc). Uitgezonderd

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) L 81/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 539/2001 VAN DE RAAD van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49 Bevolking.7 Prognoses 49.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49 Bevolking.7 Prognoses 49.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

Managed Mobile tarieven

Managed Mobile tarieven Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC) DEVGEN 160 COMER 157 WTO 150 SAN 191 UD 112 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. VoiceTronics Mobile tarieven VoiceTronics Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van VoiceTronics, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. VoiceTronics

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Mobile Connect tarieven

Mobile Connect tarieven Mobile Connect tarieven Mobile Connect verbindt het brede gamma aan faciliteiten van uw telefooncentrale met het gebruiksgemak van mobiele telefonie. Dankzij deze connectie komen alle faciliteiten waaraan

Nadere informatie

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 Standaard

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 Standaard Extra Info 4 Afghanistan 52 91 164 290 Max. 500 / pakket Max. 25000 / pakket Albanië 38 49 73 118 Max. 500 / pakket Max. 25000 / pakket Algerije 43 64 115 204 Max. 500 / pakket Max. 25000 / pakket Geen

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies Zakelijke VoIP Aansluitingen Per maand Virtuele PBX omgeving gratis Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55 Hunt groepen Intern nummerplan Telefoonboek Wachtmuziek Wachtrij Keuzemenu

Nadere informatie

Bellen Standaard en Bellen

Bellen Standaard en Bellen Bellen Standaard en Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je

Nadere informatie

Landenoverzicht verpakkingshout

Landenoverzicht verpakkingshout Wijziging t.o.v. vorige versie: Toevoeging landen met implementatie: bron NPPO SA. Tevens tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen Saoedi-Arabië Algemeen Per 15 november 2013 is diëlektrische verwarming

Nadere informatie

Call for proposals. Mozaïek. Subsidieronde 2012. Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Mozaïek. Subsidieronde 2012. Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Call for proposals Mozaïek Subsidieronde 2012 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43 .7 Prognoses 43 Bevolking.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Zakelijk. Prepaid. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Belbundel. 1 Zakelijk OpMaat 2016. 2 Aanvullende diensten

Zakelijk. Prepaid. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Belbundel. 1 Zakelijk OpMaat 2016. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat 2016 1.1 OpMaat De minimale duur van OpMaat abonnement is gekoppeld aan de minimale duur van de overeenkomst voor het basisabonnement. De kosten van toestel, 5,- en

Nadere informatie

Mozaïek Programmabrochure ronde 2009

Mozaïek Programmabrochure ronde 2009 Mozaïek Programmabrochure ronde 2009 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3 Richtlijnen voor aanvragers 5 3.1 Wie kan aanvragen 5 3.2 Wat kan aangevraagd

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.09.2004 COM(2004) 588 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de toepassing van bijlage X bij het statuut (Verordening (Euratom,

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie