CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider Loonschaal 1.35 Loonschaal 1.39 Loonschaal 1.40 Bediende Loonschaal 1.40 Arbeider Loonschaal Loonschaal Loonschaal 1.50 Loonschaal Loonschaal (+2 jaar) Loonschaal 1.59 Loonschaal Loonschaal 1.78S Loonschaal 1.80 Functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie Bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden Premie bijzondere beroepsbekwaamheid - geïndexeerde bedragen Premie bijzondere beroepstitel - geïndexeerde bedragen Leercontracten Maandelijkse leer voor speciale categorie van laaggeschoolden Maandelijkse leer voor de andere leerlingen Eindejaars Attractiviteits Syndicale Voltijdse bijdrage Deeltijdse bijdrage Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privévervoer Privé-vervoer (niet met fiets) vanaf 1 juli 2009 Privé-vervoer met de fiets vanaf 1 juli 2009 Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Met de fiets Met ander privé-vervoer Gemotiveerd tijdskrediet Volledig tijdskrediet Halftijds tijdskrediet - algemeen stelsel 1/5-tijds tijdskrediet - algemeen stelsel Halftijds tijdskrediet - stelsel eindeloopbaan 1/5-tijds tijdskrediet - stelsel eindeloopbaan 1 Thematische verloven Ouderschapsverlof Verzorging zwaar ziek gezins- of familielid Palliatieve zorgen Opleidingskrediet Steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering Zorgkrediet Volledige onderbreking Tot halftijdse prestaties Eenvijfde onderbreking

2

3 Functieclassificatie Onderstaande tabel is gebaseerd op de CAO van Voor de tekst van de CAO zie hoofdstuk 2.1 van deze CAObundeling. Voor de omschrijving van de categorieën, zie de tabellen op de volgende bladzijden. Categorie Arbeiderspersoneel Schaal Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Administratief personeel Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Verplegende, verzorgend en paramedisch personeel Categorie 1 en Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie Categorie jaar 3

4 Categorie 1 Niet geschoold personeel Geen houder van een diploma, brevet of getuigschrift Functies Rustoorden Arbeiders en Technisch personeel Categorie 2 Half geschoold personeel Werknemer met een vorming of beroepsbekwaamheid gelijkwaardig aan het lager secundair beroepsonderwijs of onvolledig lager secundair technisch onderwijs Wasvrouw, helper tuinier, strijkster, linnennaaister, helper van geschoolde arbeider Categorie 3 Geschoold personeel Werknemer met een vorming of beroepsbekwaamheid gelijkwaardig aan het hoger secundair beroepsonderwijs of lager secundair technisch onderwijs. Elektricien, tuinier, metselaar, schrijnwerker, loodgieter, schilder, magazijnier, autobestuurder Categorie 4 Geschoold personeel Werknemer met een vorming of een beroepsbekwaamheid gelijkwaardig aan het hoger secundair technisch onderwijs. Linnennaaister, tuinier, loodgieter, schrijnwerker, elektricien, kok Categorie 5 Meer dan geschoold personeel en ploegbaas Houder van een diploma van hoger secundair technisch onderwijs die een bijkomende vorming voor zijn functie heeft genoten, verantwoordelijk voor een groep werklieden en belast met de coördinatie van hun activiteiten. Meestergast, chef van de wasserij, chef tuinier, chef van de keuken Categorie 6 Verantwoordelijke van de arbeiders Houder van een diploma van hogere scholing en/of specialisatie. Categorie 7 Technisch of industrieel ingenieur Houder van een diploma van technisch of industrieel ingenieur, afgeleverd door het hoger technisch onderwijs van het lange type. Categorie 1 Niet geschoold personeel geen houder van een diploma, brevet of getuigschrift Administratief Personeel Categorie 2 Getuigschrift lager secundair onderwijs. Diploma handel, administratie en organisatie van lager secundair technisch onderwijs. Hoger secundair beroepsonderwijs : brevet kantoorwerk. Gelijkwaardig diploma via avondonderwijs of sociale promotie Klerk, telefonist van centrale of belast met het beantwoorden van de oproepen op eigen initiatief, bediende belast met het onthaal typist, bediende belast met elementaire boekhoudwerkzaamheden (Directiesecretaris) Ziekenhuisbarema dat ook in rustoorden kan voorkomen Categorie 3 Eindgetuigschrift hoger middelbaar onderwijs Diploma handel, administratie en organisatie van hoger secundair technisch onderwijs. Gelijkwaardig diploma via avondonderwijs of sociale promotie. Opsteller, bediende die nota s en fakturen opmaakt, typist die berichten en gewone briefwisseling verzorgt aan de hand van summiere aanwijzingen, bediende van de dienst lonen en sociale wetten die de verschillende werkzaamheden van de dienst kan verrichten, hulpboekhouder, kassier Categorie 4 Eindgetuigschrift economisch onderwijs van het korte type. Gelijkwaardig diploma via avondonderwijs of sociale promotie Directiesecretaresse, hoofdbediende van de dienst lonen en sociale wetten, boekhouder, hoofdbediende van het economaat Categorie 5 Diploma hoger technisch onderwijs en waarvan het diploma vereist is bij aanwerving Sociaal assistent, persoon volledig verantwoordelijk voor de boekhouding met eindgetuigschrift van het economisch hoger onderwijs van het korte type Loonschaal (*)

5 Functies Rustoorden Verplegenden Verzorgend en Paramedici Categorie 1 en 2 Personeel dat niet over een brevet, een attest, een getuigschrift, diploma of anciënniteit beschikt om aanspraak te kunnen maken op een hoger barema. Categorie 3 Personeel dat een titel heeft verworven in het kader van een kwalificerende vorming die evenwel onvoldoende is om aanspraak te kunnen maken op de hogere schaal 1.35: Bewaamheidsattest of inschrijvingsbewijs gezins- en bejaardenhelpster Bijscholing gevolgd voorzien in het Ministerieel Besluit van (recyclage) Kwalificatiegetuigschrift personenzorg buitengewoon secundair onderwijs Personen houder van een buitenlands diploma erkend door het onderwijs Categorie 4 Diploma hoger secundair onderwijs Technisch onderwijs: nursingaspirante, bijzondere jeugdzorg; 7de jaar jeugdzorg, leefgroepwerking Beroepsonderwijs: familiale of sanitaire hulp, kinderverzorgster, verzorging, nursing hostess, logistieke helper, 7de jaar personenzorg, begeleider-animator voor bejaarden, Personen houder van een buitenlands diploma erkend door het onderwijs Loonschaal (*) Categorie 5 Ziekenhuisassistent Categorie 6 Gebrevetteerde verpleegkundige Categorie 7 Gegradueerde verplegende,kine,ergo, logo Categorie 8 Sociaal verplegende of gegradueerde verpleegkundige met bijkomende specialisatie vereist bij aanwerving VVI-barema Adjunct-afdelingshoofd Schaal volgens brevet of diploma + forfaitaire van 2500 Fr (2) per maand voor de functie Afdelingshoofd (1) Schaal volgens brevet of diploma + forfaitaire van 5000 Fr (2) per maand voor de functie j Adjunct Hoofdverpleegkundige Ziekenhuisbarema (3) Hoofdverpleegkundige 1.78S (*) Sinds is er een volledige harmonisatie met het ziekenhuisbarema (1) Persoon die de leiding heeft over een groep verzorgend en/of verplegend personeel waarvoor hij/zij verantwoordelijk is (2) Index (92,41 euro en 184,99 euro vanaf ) (3) Ter illustratie: barema s die van toepassing zijn in de ziekenhuizen 5

6

7 Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende 1 Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Haard Standplaats Avond 19-20u Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,06 100,39 50,19 2,0976 2,7269 3,6709 5,2441 5, ,84 181,69 272, ,72 100,39 50,19 2,2733 2,9553 3,9783 5,6834 6, ,45 196,90 295, ,55 100,39 50,19 2,2853 2,9709 3,9992 5,7132 6, ,97 197,94 296, ,38 100,39 50,19 2,2972 2,9864 4,0201 5,7431 6, ,49 198,97 298, ,22 100,39 50,19 2,3092 3,0019 4,0410 5,7729 6, ,00 200,01 300, ,05 100,39 50,19 2,3211 3,0174 4,0619 5,8028 6, ,52 201,04 301, ,87 100,39 50,19 2,3330 3,0330 4,0828 5,8326 6, ,04 202,08 303, ,71 100,39 50,19 2,3450 3,0485 4,1037 5,8625 6, ,56 203,11 304, ,54 100,39 50,19 2,3569 3,0640 4,1246 5,8923 6, ,07 204,14 306, ,37 100,39 50,19 2,3689 3,0795 4,1455 5,9222 6, ,59 205,18 307, ,91 100,39 50,19 2,4424 3,1751 4,2742 6,1060 6, ,77 211,55 317, ,74 100,39 50,19 2,4543 3,1906 4,2951 6,1359 6, ,29 212,58 318, ,57 100,39 50,19 2,4663 3,2062 4,3160 6,1657 6, ,81 213,62 320, ,40 100,39 50,19 2,4782 3,2217 4,3369 6,1956 6, ,33 214,65 321, ,23 100,39 50,19 2,4902 3,2372 4,3578 6,2254 6, ,84 215,68 323, ,07 100,39 50,19 2,5021 3,2527 4,3787 6,2553 7, ,36 216,72 325, ,90 100,39 50,19 2,5140 3,2683 4,3996 6,2851 7, ,88 217,75 326, ,73 100,39 50,19 2,5260 3,2838 4,4205 6,3150 7, ,39 218,79 328, ,56 100,39 50,19 2,5379 3,2993 4,4414 6,3448 7, ,91 219,82 329, ,39 100,39 50,19 2,5499 3,3148 4,4623 6,3747 7, ,43 220,86 331, ,23 100,39 50,19 2,5618 3,3304 4,4832 6,4046 7, ,95 221,89 332, ,06 100,39 50,19 2,5738 3,3459 4,5041 6,4344 7, ,46 222,93 334, ,89 100,39 50,19 2,5857 3,3614 4,5250 6,4643 7, ,98 223,96 335, ,72 100,39 50,19 2,5976 3,3769 4,5459 6,4941 7, ,50 224,99 337, ,55 100,39 50,19 2,6096 3,3925 4,5668 6,5240 7, ,01 226,03 339, ,38 100,39 50,19 2,6215 3,4080 4,5877 6,5538 7, ,53 227,06 340, ,22 100,39 50,19 2,6335 3,4235 4,6086 6,5837 7, ,05 228,10 342, ,05 100,39 50,19 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7, ,57 229,13 343, ,05 100,39 50,19 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7, ,57 229,13 343, ,05 100,39 50,19 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7, ,57 229,13 343, ,05 100,39 50,19 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7, ,57 229,13 343, ,05 100,39 50,19 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7, ,57 229,13 343,70 1 Indien de werknemer met 0 jaar anciënniteit enkel recht heeft op een standplaats, wordt i.p.v. barema en standplaats het sectoraal minimumloon van 1.793,85 euro uitbetaald 7

8 Loonschaal 1.12 Arbeider 1 Index 167,34 - vanaf Anc. Uurloon Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Haard Standplaats Avond 19-20u Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% 0* 10,4882 0,6097 0,3048 2,0976 2,7269 3,6709 5,2441 5,8734 0,5517 1,1034 1, ,3667 0,6097 0,3048 2,2733 2,9553 3,9783 5,6834 6,3654 0,5979 1,1958 1, ,4264 0,6097 0,3048 2,2853 2,9709 3,9992 5,7132 6,3988 0,6010 1,2021 1, ,4861 0,6097 0,3048 2,2972 2,9864 4,0201 5,7431 6,4322 0,6042 1,2083 1, ,5458 0,6097 0,3048 2,3092 3,0019 4,0410 5,7729 6,4656 0,6073 1,2146 1, ,6055 0,6097 0,3048 2,3211 3,0174 4,0619 5,8028 6,4991 0,6104 1,2209 1, ,6652 0,6097 0,3048 2,3330 3,0330 4,0828 5,8326 6,5325 0,6136 1,2272 1, ,7249 0,6097 0,3048 2,3450 3,0485 4,1037 5,8625 6,5659 0,6167 1,2335 1, ,7846 0,6097 0,3048 2,3569 3,0640 4,1246 5,8923 6,5994 0,6199 1,2397 1, ,8444 0,6097 0,3048 2,3689 3,0795 4,1455 5,9222 6,6329 0,6230 1,2460 1, ,2120 0,6097 0,3048 2,4424 3,1751 4,2742 6,1060 6,8387 0,6424 1,2847 1, ,2717 0,6097 0,3048 2,4543 3,1906 4,2951 6,1359 6,8722 0,6455 1,2910 1, ,3314 0,6097 0,3048 2,4663 3,2062 4,3160 6,1657 6,9056 0,6486 1,2973 1, ,3911 0,6097 0,3048 2,4782 3,2217 4,3369 6,1956 6,9390 0,6518 1,3035 1, ,4508 0,6097 0,3048 2,4902 3,2372 4,3578 6,2254 6,9724 0,6549 1,3098 1, ,5105 0,6097 0,3048 2,5021 3,2527 4,3787 6,2553 7,0059 0,6581 1,3161 1, ,5702 0,6097 0,3048 2,5140 3,2683 4,3996 6,2851 7,0393 0,6612 1,3224 1, ,6299 0,6097 0,3048 2,5260 3,2838 4,4205 6,3150 7,0727 0,6643 1,3287 1, ,6896 0,6097 0,3048 2,5379 3,2993 4,4414 6,3448 7,1062 0,6675 1,3349 2, ,7493 0,6097 0,3048 2,5499 3,3148 4,4623 6,3747 7,1396 0,6706 1,3412 2, ,8091 0,6097 0,3048 2,5618 3,3304 4,4832 6,4046 7,1731 0,6738 1,3475 2, ,8688 0,6097 0,3048 2,5738 3,3459 4,5041 6,4344 7,2065 0,6769 1,3538 2, ,9285 0,6097 0,3048 2,5857 3,3614 4,5250 6,4643 7,2400 0,6800 1,3601 2, ,9882 0,6097 0,3048 2,5976 3,3769 4,5459 6,4941 7,2734 0,6832 1,3664 2, ,0479 0,6097 0,3048 2,6096 3,3925 4,5668 6,5240 7,3068 0,6863 1,3726 2, ,1076 0,6097 0,3048 2,6215 3,4080 4,5877 6,5538 7,3403 0,6895 1,3789 2, ,1673 0,6097 0,3048 2,6335 3,4235 4,6086 6,5837 7,3737 0,6926 1,3852 2, ,2270 0,6097 0,3048 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7,4071 0,6957 1,3915 2, ,2270 0,6097 0,3048 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7,4071 0,6957 1,3915 2, ,2270 0,6097 0,3048 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7,4071 0,6957 1,3915 2, ,2270 0,6097 0,3048 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7,4071 0,6957 1,3915 2, ,2270 0,6097 0,3048 2,6454 3,4390 4,6295 6,6135 7,4071 0,6957 1,3915 2, Indien de werknemer met 0 jaar anciënniteit enkel recht heeft op een standplaats, wordt i.p.v. het uurloon en standplaats het sectoraal minimumuurloon van 10,6803 euro uitbetaald 8

9 Loonschaal 1.22 Bediende Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,81 100,39 50,19 2,2528 2,9287 3,9424 5,6321 6, ,56 195,13 292, ,39 100,39 50,19 2,4345 3,1648 4,2603 6,0862 6, ,43 210,86 316, ,05 100,39 50,19 2,4571 3,1943 4,3000 6,1429 6, ,41 212,82 319, ,72 100,39 50,19 2,4798 3,2238 4,3397 6,1996 6, ,39 214,79 322, ,39 100,39 50,19 2,5025 3,2533 4,3794 6,2563 7, ,38 216,75 325, ,06 100,39 50,19 2,5252 3,2827 4,4191 6,3130 7, ,36 218,72 328, ,73 100,39 50,19 2,5479 3,3122 4,4588 6,3697 7, ,34 220,68 331, ,40 100,39 50,19 2,5705 3,3417 4,4984 6,4263 7, ,32 222,65 333, ,07 100,39 50,19 2,5932 3,3712 4,5381 6,4830 7, ,30 224,61 336, ,73 100,39 50,19 2,6159 3,4006 4,5778 6,5397 7, ,29 226,57 339, ,27 100,39 50,19 2,7088 3,5215 4,7404 6,7721 7, ,31 234,62 351, ,88 80,34 30,14 2,7363 3,5572 4,7885 6,8407 7, ,50 237,00 355, ,48 59,43 25,10 2,7637 3,5929 4,8365 6,9094 7, ,69 239,38 359, ,09 50,19 25,10 2,7912 3,6286 4,8846 6,9780 7, ,88 241,76 362, ,69 50,19 25,10 2,8187 3,6643 4,9327 7,0467 7, ,07 244,14 366, ,30 50,19 25,10 2,8461 3,7000 4,9807 7,1153 7, ,26 246,52 369, ,90 50,19 25,10 2,8736 3,7356 5,0287 7,1839 8, ,45 248,89 373, ,51 50,19 25,10 2,9010 3,7713 5,0768 7,2526 8, ,64 251,27 376, ,11 50,19 25,10 2,9285 3,8070 5,1248 7,3212 8, ,82 253,65 380, ,72 50,19 25,10 2,9559 3,8427 5,1729 7,3899 8, ,01 256,03 384, ,33 50,19 25,10 2,9834 3,8784 5,2210 7,4585 8, ,20 258,41 387, ,93 50,19 25,10 3,0108 3,9141 5,2690 7,5271 8, ,39 260,78 391, ,53 50,19 25,10 3,0383 3,9498 5,3170 7,5958 8, ,58 263,16 394, ,14 50,19 25,10 3,0658 3,9855 5,3651 7,6644 8, ,77 265,54 398, ,75 47,39 22,29 3,0932 4,0212 5,4131 7,7331 8, ,96 267,92 401, ,35 26,47 1,38 3,1207 4,0569 5,4612 7,8017 8, ,15 270,30 405, ,95 5,57 0,00 3,1481 4,0926 5,5092 7,8703 8, ,34 272,67 409, ,56 0,00 0,00 3,1756 4,1283 5,5573 7,9390 8, ,53 275,05 412, ,17 0,00 0,00 3,2030 4,1640 5,6053 8,0076 8, ,72 277,43 416, ,77 0,00 0,00 3,2305 4,1997 5,6534 8,0763 9, ,90 279,81 419, ,77 0,00 0,00 3,2305 4,1997 5,6534 8,0763 9, ,90 279,81 419, ,77 0,00 0,00 3,2305 4,1997 5,6534 8,0763 9, ,90 279,81 419,71 9

10 Loonschaal 1.22 Arbeider Index 167,34 - vanaf Anc. Uurloon Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Haard Standplaats Avond 19-20u Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% 0 11,2641 0,6097 0,3048 2,2528 2,9287 3,9424 5,6321 6,3079 0,5925 1,1850 1, ,1724 0,6097 0,3048 2,4345 3,1648 4,2603 6,0862 6,8165 0,6403 1,2805 1, ,2857 0,6097 0,3048 2,4571 3,1943 4,3000 6,1429 6,8800 0,6462 1,2925 1, ,3991 0,6097 0,3048 2,4798 3,2238 4,3397 6,1996 6,9435 0,6522 1,3044 1, ,5125 0,6097 0,3048 2,5025 3,2533 4,3794 6,2563 7,0070 0,6582 1,3163 1, ,6259 0,6097 0,3048 2,5252 3,2827 4,4191 6,3130 7,0705 0,6641 1,3282 1, ,7393 0,6097 0,3048 2,5479 3,3122 4,4588 6,3697 7,1340 0,6701 1,3402 2, ,8526 0,6097 0,3048 2,5705 3,3417 4,4984 6,4263 7,1975 0,6760 1,3521 2, ,9660 0,6097 0,3048 2,5932 3,3712 4,5381 6,4830 7,2610 0,6820 1,3640 2, ,0794 0,6097 0,3048 2,6159 3,4006 4,5778 6,5397 7,3245 0,6880 1,3760 2, ,5441 0,6097 0,3048 2,7088 3,5215 4,7404 6,7721 7,5847 0,7124 1,4248 2, ,6814 0,4879 0,1830 2,7363 3,5572 4,7885 6,8407 7,6616 0,7196 1,4393 2, ,8187 0,3609 0,1524 2,7637 3,5929 4,8365 6,9094 7,7385 0,7269 1,4537 2, ,9560 0,3048 0,1524 2,7912 3,6286 4,8846 6,9780 7,8154 0,7341 1,4682 2, ,0933 0,3048 0,1524 2,8187 3,6643 4,9327 7,0467 7,8922 0,7413 1,4826 2, ,2306 0,3048 0,1524 2,8461 3,7000 4,9807 7,1153 7,9691 0,7485 1,4971 2, ,3678 0,3048 0,1524 2,8736 3,7356 5,0287 7,1839 8,0460 0,7557 1,5115 2, ,5051 0,3048 0,1524 2,9010 3,7713 5,0768 7,2526 8,1229 0,7630 1,5259 2, ,6424 0,3048 0,1524 2,9285 3,8070 5,1248 7,3212 8,1997 0,7702 1,5404 2, ,7797 0,3048 0,1524 2,9559 3,8427 5,1729 7,3899 8,2766 0,7774 1,5548 2, ,9170 0,3048 0,1524 2,9834 3,8784 5,2210 7,4585 8,3535 0,7846 1,5693 2, ,0542 0,3048 0,1524 3,0108 3,9141 5,2690 7,5271 8,4304 0,7919 1,5837 2, ,1915 0,3048 0,1524 3,0383 3,9498 5,3170 7,5958 8,5072 0,7991 1,5981 2, ,3288 0,3048 0,1524 3,0658 3,9855 5,3651 7,6644 8,5841 0,8063 1,6126 2, ,4661 0,2878 0,1354 3,0932 4,0212 5,4131 7,7331 8,6610 0,8135 1,6270 2, ,6034 0,1607 0,0084 3,1207 4,0569 5,4612 7,8017 8,7379 0,8207 1,6415 2, ,7406 0,0338 0,0000 3,1481 4,0926 5,5092 7,8703 8,8147 0,8280 1,6559 2, ,8779 0,0000 0,0000 3,1756 4,1283 5,5573 7,9390 8,8916 0,8352 1,6704 2, ,0152 0,0000 0,0000 3,2030 4,1640 5,6053 8,0076 8,9685 0,8424 1,6848 2, ,1525 0,0000 0,0000 3,2305 4,1997 5,6534 8,0763 9,0454 0,8496 1,6992 2, ,1525 0,0000 0,0000 3,2305 4,1997 5,6534 8,0763 9,0454 0,8496 1,6992 2, ,1525 0,0000 0,0000 3,2305 4,1997 5,6534 8,0763 9,0454 0,8496 1,6992 2,

11 Loonschaal 1.26 Bediende Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,16 100,39 50,19 2,2982 2,9876 4,0218 5,7454 6, ,53 199,06 298, ,73 100,39 50,19 2,4798 3,2238 4,3397 6,1996 6, ,40 214,79 322, ,39 100,39 50,19 2,5037 3,2548 4,3815 6,2593 7, ,43 216,86 325, ,05 100,39 50,19 2,5276 3,2859 4,4233 6,3190 7, ,46 218,93 328, ,71 100,39 50,19 2,5515 3,3169 4,4651 6,3787 7, ,50 220,99 331, ,37 100,39 50,19 2,5753 3,3479 4,5068 6,4384 7, ,53 223,06 334, ,03 100,39 50,19 2,5992 3,3790 4,5486 6,4981 7, ,57 225,13 337, ,69 100,39 50,19 2,6231 3,4100 4,5904 6,5578 7, ,60 227,20 340, ,35 100,39 50,19 2,6470 3,4411 4,6322 6,6175 7, ,63 229,27 343, ,01 100,39 50,19 2,6709 3,4721 4,6740 6,6772 7, ,67 231,34 347, ,14 58,82 25,10 2,7645 3,5939 4,8379 6,9114 7, ,73 239,45 359, ,71 50,19 25,10 2,7932 3,6311 4,8881 6,9830 7, ,96 241,93 362, ,30 50,19 25,10 2,8218 3,6684 4,9382 7,0546 7, ,21 244,41 366, ,88 50,19 25,10 2,8505 3,7056 4,9883 7,1262 7, ,45 246,89 370, ,47 50,19 25,10 2,8791 3,7428 5,0384 7,1978 8, ,69 249,37 374, ,05 50,19 25,10 2,9078 3,7801 5,0886 7,2694 8, ,93 251,85 377, ,63 50,19 25,10 2,9364 3,8173 5,1387 7,3410 8, ,17 254,33 381, ,21 50,19 25,10 2,9650 3,8546 5,1888 7,4126 8, ,41 256,82 385, ,80 50,19 25,10 2,9937 3,8918 5,2389 7,4842 8, ,65 259,30 388, ,38 50,19 25,10 3,0223 3,9290 5,2891 7,5558 8, ,89 261,78 392, ,96 50,19 25,10 3,0510 3,9662 5,3392 7,6274 8, ,13 264,26 396, ,55 50,19 25,10 3,0796 4,0035 5,3893 7,6990 8, ,37 266,74 400, ,13 35,93 10,84 3,1082 4,0407 5,4394 7,7706 8, ,61 269,22 403, ,71 14,12 0,00 3,1369 4,0780 5,4896 7,8423 8, ,85 271,70 407, ,29 0,00 0,00 3,1655 4,1152 5,5397 7,9139 8, ,09 274,18 411, ,87 0,00 0,00 3,1942 4,1524 5,5898 7,9855 8, ,33 276,66 414, ,46 0,00 0,00 3,2228 4,1897 5,6399 8,0571 9, ,57 279,14 418, ,04 0,00 0,00 3,2515 4,2269 5,6901 8,1287 9, ,81 281,62 422, ,62 0,00 0,00 3,2801 4,2641 5,7402 8,2003 9, ,05 284,11 426, ,54 0,00 0,00 3,3092 4,3019 5,7910 8,2729 9, ,31 286,62 429, ,54 0,00 0,00 3,3092 4,3019 5,7910 8,2729 9, ,31 286,62 429, ,54 0,00 0,00 3,3092 4,3019 5,7910 8,2729 9, ,31 286,62 429,93 11

12 Loonschaal 1.26 Arbeider Index 167,34 - vanaf Anc. Uurloon Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Haard Standplaats Avond 19-20u Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% 0 11,4908 0,6097 0,3048 2,2982 2,9876 4,0218 5,7454 6,4348 0,6044 1,2088 1, ,3992 0,6097 0,3048 2,4798 3,2238 4,3397 6,1996 6,9436 0,6522 1,3044 1, ,5186 0,6097 0,3048 2,5037 3,2548 4,3815 6,2593 7,0104 0,6585 1,3170 1, ,6380 0,6097 0,3048 2,5276 3,2859 4,4233 6,3190 7,0773 0,6648 1,3295 1, ,7573 0,6097 0,3048 2,5515 3,3169 4,4651 6,3787 7,1441 0,6710 1,3421 2, ,8767 0,6097 0,3048 2,5753 3,3479 4,5068 6,4384 7,2110 0,6773 1,3546 2, ,9961 0,6097 0,3048 2,5992 3,3790 4,5486 6,4981 7,2778 0,6836 1,3672 2, ,1155 0,6097 0,3048 2,6231 3,4100 4,5904 6,5578 7,3447 0,6899 1,3798 2, ,2349 0,6097 0,3048 2,6470 3,4411 4,6322 6,6175 7,4115 0,6962 1,3923 2, ,3543 0,6097 0,3048 2,6709 3,4721 4,6740 6,6772 7,4784 0,7024 1,4049 2, ,8227 0,3572 0,1524 2,7645 3,5939 4,8379 6,9114 7,7407 0,7271 1,4541 2, ,9659 0,3048 0,1524 2,7932 3,6311 4,8881 6,9830 7,8209 0,7346 1,4692 2, ,1091 0,3048 0,1524 2,8218 3,6684 4,9382 7,0546 7,9011 0,7421 1,4843 2, ,2523 0,3048 0,1524 2,8505 3,7056 4,9883 7,1262 7,9813 0,7497 1,4993 2, ,3955 0,3048 0,1524 2,8791 3,7428 5,0384 7,1978 8,0615 0,7572 1,5144 2, ,5388 0,3048 0,1524 2,9078 3,7801 5,0886 7,2694 8,1417 0,7647 1,5295 2, ,6820 0,3048 0,1524 2,9364 3,8173 5,1387 7,3410 8,2219 0,7723 1,5445 2, ,8252 0,3048 0,1524 2,9650 3,8546 5,1888 7,4126 8,3021 0,7798 1,5596 2, ,9684 0,3048 0,1524 2,9937 3,8918 5,2389 7,4842 8,3823 0,7873 1,5747 2, ,1116 0,3048 0,1524 3,0223 3,9290 5,2891 7,5558 8,4625 0,7949 1,5897 2, ,2548 0,3048 0,1524 3,0510 3,9662 5,3392 7,6274 8,5427 0,8024 1,6048 2, ,3980 0,3048 0,1524 3,0796 4,0035 5,3893 7,6990 8,6229 0,8099 1,6199 2, ,5412 0,2182 0,0658 3,1082 4,0407 5,4394 7,7706 8,7031 0,8175 1,6349 2, ,6845 0,0857 0,0000 3,1369 4,0780 5,4896 7,8423 8,7833 0,8250 1,6500 2, ,8277 0,0000 0,0000 3,1655 4,1152 5,5397 7,9139 8,8635 0,8325 1,6651 2, ,9709 0,0000 0,0000 3,1942 4,1524 5,5898 7,9855 8,9437 0,8401 1,6801 2, ,1141 0,0000 0,0000 3,2228 4,1897 5,6399 8,0571 9,0239 0,8476 1,6952 2, ,2573 0,0000 0,0000 3,2515 4,2269 5,6901 8,1287 9,1041 0,8551 1,7103 2, ,4005 0,0000 0,0000 3,2801 4,2641 5,7402 8,2003 9,1843 0,8627 1,7253 2, ,5458 0,0000 0,0000 3,3092 4,3019 5,7910 8,2729 9,2656 0,8703 1,7406 2, ,5458 0,0000 0,0000 3,3092 4,3019 5,7910 8,2729 9,2656 0,8703 1,7406 2, ,5458 0,0000 0,0000 3,3092 4,3019 5,7910 8,2729 9,2656 0,8703 1,7406 2,

13 Loonschaal 1.35 Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,01 100,39 50,19 2,4462 3,1800 4,2808 6,1155 6, ,94 211,87 317, ,59 100,39 50,19 2,6278 3,4162 4,5987 6,5696 7, ,80 227,61 341, ,25 100,39 50,19 2,6517 3,4472 4,6405 6,6293 7, ,84 229,68 344, ,91 100,39 50,19 2,6756 3,4783 4,6823 6,6890 7, ,87 231,75 347, ,57 100,39 50,19 2,6995 3,5093 4,7241 6,7487 7, ,91 233,81 350, ,23 90,19 39,99 2,7234 3,5404 4,7659 6,8084 7, ,94 235,88 353, ,89 72,00 25,10 2,7472 3,5714 4,8077 6,8681 7, ,98 237,95 356, ,55 53,82 25,10 2,7711 3,6025 4,8495 6,9278 7, ,01 240,02 360, ,21 50,19 25,10 2,7950 3,6335 4,8913 6,9875 7, ,04 242,09 363, ,87 50,19 25,10 2,8189 3,6645 4,9330 7,0472 7, ,08 244,16 366, ,01 50,19 25,10 2,9126 3,7863 5,0970 7,2814 8, ,14 252,27 378, ,59 50,19 25,10 2,9412 3,8236 5,1471 7,3530 8, ,38 254,75 382, ,18 50,19 25,10 2,9698 3,8608 5,1972 7,4246 8, ,62 257,23 385, ,75 50,19 25,10 2,9985 3,8980 5,2473 7,4962 8, ,86 259,71 389, ,34 50,19 25,10 3,0271 3,9353 5,2975 7,5679 8, ,10 262,19 393, ,92 50,19 25,10 3,0558 3,9725 5,3476 7,6395 8, ,34 264,67 397, ,50 50,19 25,10 3,0844 4,0097 5,3977 7,7111 8, ,58 267,16 400, ,09 32,27 7,17 3,1131 4,0470 5,4479 7,7827 8, ,82 269,64 404, ,67 10,46 0,00 3,1417 4,0842 5,4980 7,8543 8, ,06 272,12 408, ,26 0,00 0,00 3,1704 4,1215 5,5481 7,9259 8, ,30 274,60 411, ,84 0,00 0,00 3,1990 4,1587 5,5983 7,9975 8, ,54 277,08 415, ,42 0,00 0,00 3,2276 4,1959 5,6484 8,0691 9, ,78 279,56 419, ,00 0,00 0,00 3,2563 4,2332 5,6985 8,1407 9, ,02 282,04 423, ,58 0,00 0,00 3,2849 4,2704 5,7486 8,2123 9, ,26 284,52 426, ,59 0,00 0,00 3,3141 4,3083 5,7996 8,2852 9, ,52 287,05 430, ,64 0,00 0,00 3,3433 4,3463 5,8507 8,3582 9, ,79 289,58 434, ,69 0,00 0,00 3,3725 4,3843 5,9019 8,4313 9, ,05 292,11 438, ,74 0,00 0,00 3,4017 4,4222 5,9530 8,5043 9, ,32 294,64 441, ,80 0,00 0,00 3,4309 4,4602 6,0041 8,5773 9, ,58 297,17 445, ,84 0,00 0,00 3,4601 4,4982 6,0552 8,6504 9, ,85 299,70 449, ,84 0,00 0,00 3,4601 4,4982 6,0552 8,6504 9, ,85 299,70 449, ,84 0,00 0,00 3,4601 4,4982 6,0552 8,6504 9, ,85 299,70 449,55 13

14 Loonschaal 1.39 Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,54 100,39 50,19 2,5075 3,2598 4,3882 6,2689 7, ,59 217,19 325, ,04 100,39 50,19 2,7049 3,5164 4,7336 6,7623 7, ,14 234,28 351, ,04 100,39 50,19 2,7049 3,5164 4,7336 6,7623 7, ,14 234,28 351, ,54 69,55 25,10 2,7505 3,5756 4,8133 6,8762 7, ,11 238,23 357, ,54 69,55 25,10 2,7505 3,5756 4,8133 6,8762 7, ,11 238,23 357, ,55 50,19 25,10 2,8112 3,6546 4,9196 7,0280 7, ,75 243,49 365, ,55 50,19 25,10 2,8112 3,6546 4,9196 7,0280 7, ,75 243,49 365, ,55 50,19 25,10 2,9326 3,8124 5,1321 7,3316 8, ,01 254,01 381, ,55 50,19 25,10 2,9326 3,8124 5,1321 7,3316 8, ,01 254,01 381, ,56 50,19 25,10 3,0541 3,9704 5,3447 7,6353 8, ,27 264,53 396, ,55 30,91 5,82 3,1148 4,0493 5,4510 7,7871 8, ,90 269,79 404, ,05 0,00 0,00 3,2211 4,1875 5,6370 8,0528 9, ,50 279,00 418, ,05 0,00 0,00 3,2211 4,1875 5,6370 8,0528 9, ,50 279,00 418, ,19 0,00 0,00 3,3282 4,3266 5,8243 8,3204 9, ,13 288,27 432, ,19 0,00 0,00 3,3282 4,3266 5,8243 8,3204 9, ,13 288,27 432, ,43 0,00 0,00 3,4365 4,4675 6,0139 8,5914 9, ,83 297,66 446, ,43 0,00 0,00 3,4365 4,4675 6,0139 8,5914 9, ,83 297,66 446, ,66 0,00 0,00 3,5449 4,6084 6,2036 8,8624 9, ,52 307,04 460, ,66 0,00 0,00 3,5449 4,6084 6,2036 8,8624 9, ,52 307,04 460, ,91 0,00 0,00 3,6533 4,7493 6,3933 9, , ,22 316,43 474, ,91 0,00 0,00 3,6533 4,7493 6,3933 9, , ,22 316,43 474, ,14 0,00 0,00 3,7617 4,8902 6,5830 9, , ,91 325,82 488, ,14 0,00 0,00 3,7617 4,8902 6,5830 9, , ,91 325,82 488, ,38 0,00 0,00 3,8701 5,0311 6,7727 9, , ,60 335,21 502, ,38 0,00 0,00 3,8701 5,0311 6,7727 9, , ,60 335,21 502, ,61 0,00 0,00 3,9785 5,1720 6,9623 9, , ,30 344,59 516, ,61 0,00 0,00 3,9785 5,1720 6,9623 9, , ,30 344,59 516, ,85 0,00 0,00 4,0869 5,3129 7, , , ,99 353,98 530, ,85 0,00 0,00 4,0869 5,3129 7, , , ,99 353,98 530, ,09 0,00 0,00 4,1952 5,4538 7, , , ,69 363,37 545, ,09 0,00 0,00 4,1952 5,4538 7, , , ,69 363,37 545, ,09 0,00 0,00 4,1952 5,4538 7, , , ,69 363,37 545,06 14

15 Loonschaal 1.40 Bediende Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,54 100,39 50,19 2,5075 3,2598 4,3882 6,2689 7, ,59 217,19 325, ,79 100,39 50,19 2,6973 3,5065 4,7203 6,7433 7, ,81 233,63 350, ,79 100,39 50,19 2,6973 3,5065 4,7203 6,7433 7, ,81 233,63 350, ,30 75,32 25,13 2,7429 3,5657 4,8000 6,8572 7, ,79 237,57 356, ,30 75,32 25,13 2,7429 3,5657 4,8000 6,8572 7, ,79 237,57 356, ,80 50,19 25,10 2,7884 3,6249 4,8797 6,9711 7, ,76 241,52 362, ,80 50,19 25,10 2,7884 3,6249 4,8797 6,9711 7, ,76 241,52 362, ,30 50,19 25,10 2,8340 3,6842 4,9595 7,0850 7, ,73 245,46 368, ,30 50,19 25,10 2,8340 3,6842 4,9595 7,0850 7, ,73 245,46 368, ,81 50,19 25,10 2,8795 3,7434 5,0392 7,1989 8, ,70 249,41 374, ,81 50,19 25,10 2,9403 3,8223 5,1455 7,3507 8, ,33 254,67 382, ,81 50,19 25,10 3,0010 3,9013 5,2517 7,5025 8, ,96 259,93 389, ,81 50,19 25,10 3,0010 3,9013 5,2517 7,5025 8, ,96 259,93 389, ,81 50,19 25,10 3,0617 3,9802 5,3580 7,6543 8, ,59 265,19 397, ,81 50,19 25,10 3,0617 3,9802 5,3580 7,6543 8, ,59 265,19 397, ,81 25,12 0,03 3,1224 4,0592 5,4643 7,8061 8, ,22 270,45 405, ,81 25,12 0,03 3,1224 4,0592 5,4643 7,8061 8, ,22 270,45 405, ,81 0,00 0,00 3,1832 4,1381 5,5706 7,9580 8, ,85 275,71 413, ,81 0,00 0,00 3,1832 4,1381 5,5706 7,9580 8, ,85 275,71 413, ,81 0,00 0,00 3,2439 4,2171 5,6768 8,1098 9, ,48 280,97 421, ,81 0,00 0,00 3,2439 4,2171 5,6768 8,1098 9, ,48 280,97 421, ,06 0,00 0,00 3,3049 4,2964 5,7836 8,2624 9, ,13 286,26 429, ,06 0,00 0,00 3,3049 4,2964 5,7836 8,2624 9, ,13 286,26 429, ,05 0,00 0,00 3,3669 4,3769 5,8920 8,4172 9, ,81 291,62 437, ,05 0,00 0,00 3,3669 4,3769 5,8920 8,4172 9, ,81 291,62 437, ,04 0,00 0,00 3,4288 4,4574 6,0004 8,5720 9, ,49 296,98 445, ,04 0,00 0,00 3,4288 4,4574 6,0004 8,5720 9, ,49 296,98 445, ,03 0,00 0,00 3,4907 4,5379 6,1088 8,7268 9, ,17 302,35 453, ,03 0,00 0,00 3,4907 4,5379 6,1088 8,7268 9, ,17 302,35 453, ,01 0,00 0,00 3,5526 4,6184 6,2171 8,8816 9, ,86 307,71 461, ,01 0,00 0,00 3,5526 4,6184 6,2171 8,8816 9, ,86 307,71 461, ,00 0,00 0,00 3,6146 4,6990 6,3255 9, , ,54 313,08 469,61 15

16 Loonschaal 1.40 Arbeider Index 167,34 - vanaf Anc. Uurloon Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Haard Standplaats Avond 19-20u Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% 0 12,5377 0,6097 0,3048 2,5075 3,2598 4,3882 6,2689 7,0211 0,6595 1,3190 1, ,4866 0,6097 0,3048 2,6973 3,5065 4,7203 6,7433 7,5525 0,7094 1,4188 2, ,4866 0,4574 0,1526 2,6973 3,5065 4,7203 6,7433 7,5525 0,7094 1,4188 2, ,7144 0,4574 0,1526 2,7429 3,5657 4,8000 6,8572 7,6801 0,7214 1,4428 2, ,7144 0,3048 0,1524 2,7429 3,5657 4,8000 6,8572 7,6801 0,7214 1,4428 2, ,9421 0,3048 0,1524 2,7884 3,6249 4,8797 6,9711 7,8076 0,7334 1,4667 2, ,9421 0,3048 0,1524 2,7884 3,6249 4,8797 6,9711 7,8076 0,7334 1,4667 2, ,1699 0,3048 0,1524 2,8340 3,6842 4,9595 7,0850 7,9351 0,7453 1,4907 2, ,1699 0,3048 0,1524 2,8340 3,6842 4,9595 7,0850 7,9351 0,7453 1,4907 2, ,3977 0,3048 0,1524 2,8795 3,7434 5,0392 7,1989 8,0627 0,7573 1,5146 2, ,7013 0,3048 0,1524 2,9403 3,8223 5,1455 7,3507 8,2327 0,7733 1,5466 2, ,0049 0,3048 0,1524 3,0010 3,9013 5,2517 7,5025 8,4027 0,7893 1,5785 2, ,0049 0,3048 0,1524 3,0010 3,9013 5,2517 7,5025 8,4027 0,7893 1,5785 2, ,3086 0,3048 0,1524 3,0617 3,9802 5,3580 7,6543 8,5728 0,8052 1,6105 2, ,3086 0,1526 0,0002 3,0617 3,9802 5,3580 7,6543 8,5728 0,8052 1,6105 2, ,6122 0,1526 0,0002 3,1224 4,0592 5,4643 7,8061 8,7428 0,8212 1,6424 2, ,6122 0,0000 0,0000 3,1224 4,0592 5,4643 7,8061 8,7428 0,8212 1,6424 2, ,9159 0,0000 0,0000 3,1832 4,1381 5,5706 7,9580 8,9129 0,8372 1,6744 2, ,9159 0,0000 0,0000 3,1832 4,1381 5,5706 7,9580 8,9129 0,8372 1,6744 2, ,2195 0,0000 0,0000 3,2439 4,2171 5,6768 8,1098 9,0829 0,8531 1,7063 2, ,2195 0,0000 0,0000 3,2439 4,2171 5,6768 8,1098 9,0829 0,8531 1,7063 2, ,5247 0,0000 0,0000 3,3049 4,2964 5,7836 8,2624 9,2538 0,8692 1,7384 2, ,5247 0,0000 0,0000 3,3049 4,2964 5,7836 8,2624 9,2538 0,8692 1,7384 2, ,8343 0,0000 0,0000 3,3669 4,3769 5,8920 8,4172 9,4272 0,8855 1,7710 2, ,8343 0,0000 0,0000 3,3669 4,3769 5,8920 8,4172 9,4272 0,8855 1,7710 2, ,1439 0,0000 0,0000 3,4288 4,4574 6,0004 8,5720 9,6006 0,9018 1,8035 2, ,1439 0,0000 0,0000 3,4288 4,4574 6,0004 8,5720 9,6006 0,9018 1,8035 2, ,4536 0,0000 0,0000 3,4907 4,5379 6,1088 8,7268 9,7740 0,9181 1,8361 2, ,4536 0,0000 0,0000 3,4907 4,5379 6,1088 8,7268 9,7740 0,9181 1,8361 2, ,7632 0,0000 0,0000 3,5526 4,6184 6,2171 8,8816 9,9474 0,9343 1,8687 2, ,7632 0,0000 0,0000 3,5526 4,6184 6,2171 8,8816 9,9474 0,9343 1,8687 2, ,0729 0,0000 0,0000 3,6146 4,6990 6,3255 9, ,1208 0,9506 1,9013 2,

17 Loonschaal Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,54 100,39 50,19 2,5075 3,2598 4,3882 6,2689 7, ,59 217,19 325, ,79 100,39 50,19 2,6973 3,5065 4,7203 6,7433 7, ,81 233,63 350, ,79 100,39 50,19 2,6973 3,5065 4,7203 6,7433 7, ,81 233,63 350, ,30 75,32 25,13 2,7429 3,5657 4,8000 6,8572 7, ,79 237,57 356, ,30 75,32 25,13 2,7429 3,5657 4,8000 6,8572 7, ,79 237,57 356, ,80 50,19 25,10 2,7884 3,6249 4,8797 6,9711 7, ,76 241,52 362, ,80 50,19 25,10 2,7884 3,6249 4,8797 6,9711 7, ,76 241,52 362, ,82 2,00 0,00 3,1528 4,0987 5,5174 7,8821 8, ,54 273,08 409, ,82 2,00 0,00 3,1528 4,0987 5,5174 7,8821 8, ,54 273,08 409, ,33 0,00 0,00 3,1984 4,1579 5,5972 7,9960 8, ,51 277,03 415, ,32 0,00 0,00 3,2591 4,2368 5,7034 8,1478 9, ,14 282,29 423, ,83 0,00 0,00 3,3204 4,3166 5,8108 8,3011 9, ,80 287,60 431, ,83 0,00 0,00 3,3204 4,3166 5,8108 8,3011 9, ,80 287,60 431, ,82 0,00 0,00 3,3824 4,3971 5,9191 8,4559 9, ,48 292,96 439, ,82 0,00 0,00 3,3824 4,3971 5,9191 8,4559 9, ,48 292,96 439, ,80 0,00 0,00 3,4443 4,4776 6,0275 8,6108 9, ,16 298,33 447, ,80 0,00 0,00 3,4443 4,4776 6,0275 8,6108 9, ,16 298,33 447, ,79 0,00 0,00 3,5062 4,5581 6,1359 8,7656 9, ,85 303,69 455, ,79 0,00 0,00 3,5062 4,5581 6,1359 8,7656 9, ,85 303,69 455, ,78 0,00 0,00 3,5682 4,6386 6,2443 8,9204 9, ,53 309,05 463, ,78 0,00 0,00 3,5682 4,6386 6,2443 8,9204 9, ,53 309,05 463, ,77 0,00 0,00 3,6301 4,7191 6,3526 9, , ,21 314,42 471, ,77 0,00 0,00 3,6301 4,7191 6,3526 9, , ,21 314,42 471, ,75 0,00 0,00 3,6920 4,7996 6,4610 9, , ,89 319,78 479, ,75 0,00 0,00 3,6920 4,7996 6,4610 9, , ,89 319,78 479, ,74 0,00 0,00 3,7539 4,8801 6,5694 9, , ,57 325,15 487, ,74 0,00 0,00 3,7539 4,8801 6,5694 9, , ,57 325,15 487, ,73 0,00 0,00 3,8159 4,9606 6,6778 9, , ,26 330,51 495, ,73 0,00 0,00 3,8159 4,9606 6,6778 9, , ,26 330,51 495, ,72 0,00 0,00 3,8778 5,0411 6,7862 9, , ,94 335,87 503, ,72 0,00 0,00 3,8778 5,0411 6,7862 9, , ,94 335,87 503, ,70 0,00 0,00 3,9397 5,1216 6,8945 9, , ,62 341,24 511,86 17

18 Loonschaal Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,54 100,39 50,19 2,5986 3,3782 4,5476 6,4966 7, ,54 225,08 337, ,04 50,19 25,10 2,7960 3,6348 4,8930 6,9900 7, ,09 242,17 363, ,04 50,19 25,10 2,7960 3,6348 4,8930 6,9900 7, ,09 242,17 363, ,55 50,19 25,10 2,8416 3,6940 4,9727 7,1039 7, ,06 246,12 369, ,55 50,19 25,10 2,8416 3,6940 4,9727 7,1039 7, ,06 246,12 369, ,55 50,19 25,10 2,9023 3,7730 5,0790 7,2557 8, ,69 251,38 377, ,55 50,19 25,10 2,9023 3,7730 5,0790 7,2557 8, ,69 251,38 377, ,58 0,00 0,00 3,2946 4,2830 5,7656 8,2366 9, ,68 285,36 428, ,58 0,00 0,00 3,2946 4,2830 5,7656 8,2366 9, ,68 285,36 428, ,06 0,00 0,00 3,3875 4,4038 5,9282 8,4688 9, ,70 293,41 440, ,05 0,00 0,00 3,4494 4,4843 6,0365 8,6236 9, ,39 298,77 448, ,53 0,00 0,00 3,5423 4,6050 6,1991 8,8559 9, ,41 306,82 460, ,53 0,00 0,00 3,5423 4,6050 6,1991 8,8559 9, ,41 306,82 460, ,02 0,00 0,00 3,6352 4,7258 6,3617 9, , ,43 314,87 472, ,02 0,00 0,00 3,6352 4,7258 6,3617 9, , ,43 314,87 472, ,50 0,00 0,00 3,7281 4,8466 6,5242 9, , ,46 322,91 484, ,50 0,00 0,00 3,7281 4,8466 6,5242 9, , ,46 322,91 484, ,99 0,00 0,00 3,8210 4,9674 6,6868 9, , ,48 330,96 496, ,99 0,00 0,00 3,8210 4,9674 6,6868 9, , ,48 330,96 496, ,47 0,00 0,00 3,9139 5,0881 6,8494 9, , ,50 339,00 508, ,47 0,00 0,00 3,9139 5,0881 6,8494 9, , ,50 339,00 508, ,95 0,00 0,00 4,0068 5,2089 7, , , ,52 347,05 520, ,95 0,00 0,00 4,0068 5,2089 7, , , ,52 347,05 520, ,44 0,00 0,00 4,0997 5,3296 7, , , ,55 355,10 532, ,44 0,00 0,00 4,0997 5,3296 7, , , ,55 355,10 532, ,92 0,00 0,00 4,1926 5,4504 7, , , ,57 363,14 544, ,92 0,00 0,00 4,1926 5,4504 7, , , ,57 363,14 544, ,41 0,00 0,00 4,2855 5,5712 7, , , ,59 371,19 556, ,41 0,00 0,00 4,2855 5,5712 7, , , ,59 371,19 556, ,41 0,00 0,00 4,2855 5,5712 7, , , ,59 371,19 556, ,41 0,00 0,00 4,2855 5,5712 7, , , ,59 371,19 556, ,41 0,00 0,00 4,2855 5,5712 7, , , ,59 371,19 556,78 18

19 Loonschaal 1.50 Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,71 100,39 50,19 2,3438 3,0469 4,1016 5,8595 6, ,50 203,01 304, ,21 100,39 50,19 2,5411 3,3035 4,4470 6,3529 7, ,05 220,10 330, ,31 100,39 50,19 2,5631 3,3321 4,4855 6,4079 7, ,00 222,00 333, ,41 100,39 50,19 2,5851 3,3607 4,5240 6,4628 7, ,95 223,91 335, ,51 100,39 50,19 2,6071 3,3892 4,5624 6,5178 7, ,91 225,81 338, ,61 100,39 50,19 2,6291 3,4178 4,6009 6,5727 7, ,86 227,72 341, ,36 100,39 50,19 2,6822 3,4869 4,6939 6,7056 7, ,16 232,32 348, ,10 81,05 30,86 2,7353 3,5559 4,7868 6,8384 7, ,46 236,92 355, ,85 50,19 25,10 2,7885 3,6250 4,8798 6,9712 7, ,76 241,52 362, ,59 50,19 25,10 2,8416 3,6941 4,9728 7,1041 7, ,06 246,12 369, ,35 50,19 25,10 2,9555 3,8421 5,1721 7,3887 8, ,99 255,99 383, ,10 50,19 25,10 3,0086 3,9112 5,2651 7,5216 8, ,30 260,59 390, ,85 50,19 25,10 3,0618 3,9803 5,3581 7,6544 8, ,60 265,19 397, ,59 30,88 5,78 3,1149 4,0494 5,4511 7,7873 8, ,90 269,79 404, ,34 0,00 0,00 3,1680 4,1184 5,5440 7,9201 8, ,20 274,40 411, ,08 0,00 0,00 3,2212 4,1875 5,6370 8,0529 9, ,50 279,00 418, ,83 0,00 0,00 3,2743 4,2566 5,7300 8,1858 9, ,80 283,60 425, ,20 0,00 0,00 3,3282 4,3266 5,8243 8,3205 9, ,13 288,27 432, ,81 0,00 0,00 3,3824 4,3971 5,9191 8,4559 9, ,48 292,96 439, ,41 0,00 0,00 3,4365 4,4675 6,0139 8,5914 9, ,83 297,65 446, ,03 0,00 0,00 3,4907 4,5379 6,1088 8,7268 9, ,17 302,35 453, ,64 0,00 0,00 3,5449 4,6084 6,2036 8,8623 9, ,52 307,04 460, ,25 0,00 0,00 3,5991 4,6788 6,2984 8, , ,87 311,73 467, ,86 0,00 0,00 3,6533 4,7492 6,3932 9, , ,21 316,43 474, ,47 0,00 0,00 3,7074 4,8197 6,4880 9, , ,56 321,12 481, ,08 0,00 0,00 3,7616 4,8901 6,5829 9, , ,91 325,81 488, ,68 0,00 0,00 3,8158 4,9606 6,6777 9, , ,25 330,50 495, ,30 0,00 0,00 3,8700 5,0310 6,7725 9, , ,60 335,20 502, ,90 0,00 0,00 3,9242 5,1014 6,8673 9, , ,95 339,89 509, ,51 0,00 0,00 3,9784 5,1719 6,9621 9, , ,29 344,58 516, ,51 0,00 0,00 3,9784 5,1719 6,9621 9, , ,29 344,58 516, ,51 0,00 0,00 3,9784 5,1719 6,9621 9, , ,29 344,58 516,88 19

20 Loonschaal Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,69 50,19 25,10 2,8162 3,6611 4,9284 7,0406 7, ,96 243,93 365, ,47 50,19 25,10 3,0212 3,9276 5,2871 7,5531 8, ,84 261,68 392, ,47 50,19 25,10 3,0212 3,9276 5,2871 7,5531 8, ,84 261,68 392, ,47 32,84 7,74 3,1123 4,0460 5,4466 7,7808 8, ,79 269,57 404, ,47 32,84 7,74 3,1123 4,0460 5,4466 7,7808 8, ,79 269,57 404, ,47 0,00 0,00 3,2034 4,1644 5,6060 8,0085 8, ,73 277,46 416, ,47 0,00 0,00 3,2034 4,1644 5,6060 8,0085 8, ,73 277,46 416, ,77 0,00 0,00 3,6507 4,7460 6,3888 9, , ,10 316,21 474, ,77 0,00 0,00 3,6507 4,7460 6,3888 9, , ,10 316,21 474, ,26 0,00 0,00 3,7436 4,8667 6,5514 9, , ,13 324,25 486, ,25 0,00 0,00 3,8056 4,9472 6,6597 9, , ,81 329,62 494, ,73 0,00 0,00 3,8985 5,0680 6,8223 9, , ,83 337,66 506, ,73 0,00 0,00 3,8985 5,0680 6,8223 9, , ,83 337,66 506, ,22 0,00 0,00 3,9914 5,1888 6,9849 9, , ,86 345,71 518, ,22 0,00 0,00 3,9914 5,1888 6,9849 9, , ,86 345,71 518, ,70 0,00 0,00 4,0843 5,3095 7, , , ,88 353,76 530, ,16 0,00 0,00 4,4042 5,7255 7, , , ,74 381,47 572, ,64 0,00 0,00 4,4971 5,8463 7, , , ,76 389,52 584, ,64 0,00 0,00 4,4971 5,8463 7, , , ,76 389,52 584, ,13 0,00 0,00 4,5900 5,9671 8, , , ,78 397,56 596, ,13 0,00 0,00 4,5900 5,9671 8, , , ,78 397,56 596, ,62 0,00 0,00 4,6829 6,0878 8, , , ,81 405,61 608, ,62 0,00 0,00 4,6829 6,0878 8, , , ,81 405,61 608, ,10 0,00 0,00 4,7758 6,2086 8, , , ,83 413,66 620, ,10 0,00 0,00 4,7758 6,2086 8, , , ,83 413,66 620, ,59 0,00 0,00 4,8687 6,3293 8, , , ,85 421,70 632, ,59 0,00 0,00 4,8687 6,3293 8, , , ,85 421,70 632, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644,62 20

21 Loonschaal (+2 jaar) Index 167,34 - vanaf Anc. Barema Loon Toeslagen onregelmatige prestaties Toeslagen eindeloopbaan Avond 19-20u Haard Standplaats Zaterdag Nachturen Onderbroken dienst Zon- of feestdag 2 uur 4 uur 6 uur 20% 26% 35% 50% 56% 5,26% 10,52% 15,78% ,47 50,19 25,10 3,0212 3,9276 5,2871 7,5531 8, ,84 261,68 392, ,47 32,84 7,74 3,1123 4,0460 5,4466 7,7808 8, ,79 269,57 404, ,47 32,84 7,74 3,1123 4,0460 5,4466 7,7808 8, ,79 269,57 404, ,47 0,00 0,00 3,2034 4,1644 5,6060 8,0085 8, ,73 277,46 416, ,47 0,00 0,00 3,2034 4,1644 5,6060 8,0085 8, ,73 277,46 416, ,77 0,00 0,00 3,6507 4,7460 6,3888 9, , ,10 316,21 474, ,77 0,00 0,00 3,6507 4,7460 6,3888 9, , ,10 316,21 474, ,26 0,00 0,00 3,7436 4,8667 6,5514 9, , ,13 324,25 486, ,25 0,00 0,00 3,8056 4,9472 6,6597 9, , ,81 329,62 494, ,73 0,00 0,00 3,8985 5,0680 6,8223 9, , ,83 337,66 506, ,73 0,00 0,00 3,8985 5,0680 6,8223 9, , ,83 337,66 506, ,22 0,00 0,00 3,9914 5,1888 6,9849 9, , ,86 345,71 518, ,22 0,00 0,00 3,9914 5,1888 6,9849 9, , ,86 345,71 518, ,70 0,00 0,00 4,0843 5,3095 7, , , ,88 353,76 530, ,16 0,00 0,00 4,4042 5,7255 7, , , ,74 381,47 572, ,64 0,00 0,00 4,4971 5,8463 7, , , ,76 389,52 584, ,64 0,00 0,00 4,4971 5,8463 7, , , ,76 389,52 584, ,13 0,00 0,00 4,5900 5,9671 8, , , ,78 397,56 596, ,13 0,00 0,00 4,5900 5,9671 8, , , ,78 397,56 596, ,62 0,00 0,00 4,6829 6,0878 8, , , ,81 405,61 608, ,62 0,00 0,00 4,6829 6,0878 8, , , ,81 405,61 608, ,10 0,00 0,00 4,7758 6,2086 8, , , ,83 413,66 620, ,10 0,00 0,00 4,7758 6,2086 8, , , ,83 413,66 620, ,59 0,00 0,00 4,8687 6,3293 8, , , ,85 421,70 632, ,59 0,00 0,00 4,8687 6,3293 8, , , ,85 421,70 632, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644, ,07 0,00 0,00 4,9616 6,4501 8, , , ,87 429,75 644,62 21

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

P.C. nr Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen

P.C. nr Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) -18 11.936,62 1.420,66 8,6275 85,68 42,84 18/0 12.384,81 1.474,00 8,9514 85,68 42,84 01 13.422,15 1.597,46 9,7012 85,68 42,84 02 13.492,67

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 145,68 % gebracht Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) -18 11.936,62 1.449,11 8,8002 87,39 43,70 18/0 12.384,81 1.503,52 9,1307 87,39 43,70 01 13.422,15 1.629,45 9,8954 87,39 43,70 02 13.492,67

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De aanvangsleeftijd voor alle schalen werden afgeschaft CAO 26/01/2009

Loonaanpassing wegens : De aanvangsleeftijd voor alle schalen werden afgeschaft CAO 26/01/2009 Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) 00 12.384,81 1.533,55 9,3131 89,14 44,57 01 13.422,15 1.662,00 10,0931 89,14 44,57 02 13.492,67 1.670,73 10,1461 89,14 44,57 03 13.563,17

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling privé-ziekenhuizen. Functieclassificatie Geactualiseerde lonen. Eindejaarspremie Attractiviteitspremie Vervoersonkosten

Inhoudstafel. CAO-bundeling privé-ziekenhuizen. Functieclassificatie Geactualiseerde lonen. Eindejaarspremie Attractiviteitspremie Vervoersonkosten Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.14 Bediende Loonschaal 1.14 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Vaststelling van

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

w ittewoedebe Inhoudstafel CAO-bundeling privé-ziekenhuizen Functieclassificatie Geactualiseerde lonen

w ittewoedebe Inhoudstafel CAO-bundeling privé-ziekenhuizen Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.14 Bediende Loonschaal 1.14 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider

Nadere informatie

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven 53 Weddesupplementen ( ) 53 Cumuleerbaarheid 53

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven 53 Weddesupplementen ( ) 53 Cumuleerbaarheid 53 Inhoudstafel Functieclassificatie 3 Vergunde kinderopvang trap 2A en 2B (vroegere reguliere KO) 3 Voorzieningen voor kinderopvang met basissubsidies 4 Werkliedenpersoneel 4 Administratief personeel 4 Technisch

Nadere informatie

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v )

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v ) CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v.2017-07-04) Inhoudstafel Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon CAO van 28.1.2014 Geactualiseerde lonen Loonschaal L4 Loonschaal L3 Loonschaal L2 Loonschaal

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003 (69047)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57026)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Vaststelling van

Nadere informatie

Beschut Wonen

Beschut Wonen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300005 Beschut Wonen Loon- en arbeidsvoorwaarden... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (91.045), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomt van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320099 Welzijns- en gezondheidsinrichtingen en diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Serviceflats. HOOFDSTUK I. Algemeenheden

Serviceflats. HOOFDSTUK I. Algemeenheden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300011 Serviceflats Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (91045) Loon- en arbeidsvoorwaarden Artikel 1 HOOFDSTUK I. Algemeenheden

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Inhoudstafel Functieclassificatie gezinszorg Vlaanderen Algemene loonvoorwaarden DAC-ers Personeel in tewerkstellings- en doorstromingsprogramma s Geactualiseerde lonen Verzorgende diensten: B2B Logistieke

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tôt vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en de

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2016

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

P.C. nr. 330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen Schaal : 1/12 Arbeider - Ongeschoolde,onderhoudswerkman (A110) Arbeider - Halfgeschoolde B (A112) Adm pers - Klasserder (B110) Adm pers - Expeditionair (B111) Tech & param pers - Klasseerder (C110) Tech

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190211 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300003 Revalidatiecentra Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003 (69.047)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

PC 330 LOON- ARBEIDSVOORWAARDEN

PC 330 LOON- ARBEIDSVOORWAARDEN Inhoudsopgave Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen met de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010 (99209)...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300001 Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 1991 (29117)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis met

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300003 Revalidatiecentra Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1994 (38.152)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003

Nadere informatie

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Inhoudstafel Functieclassificatie Inschaling DAC-ers Functieclassificatie Maatschappelijk opbouwwerk Functieclassificatie Erkende integratiecentra Functieclassificatie Cultuurspreiding Functieclassificatie

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra C.A.O. 11.05.2009 Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ACLVB. ouderenzorg. www.aclvb.be

ACLVB. ouderenzorg. www.aclvb.be ACLVB ouderenzorg www.aclvb.be BROCHURE OUDERENZORG 1 INHOUDSOPGAVE BROCHURE OUDERENZORG 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 4 ARBEIDSDUUR 6 FUNCTIECLASSIFICATIE 7 BAREMA S (SINDS 1 DECEMBER 2012) 12 BAREMIEKE

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor gezondheidsinrichtingen en diensten, met uitzondering van inrichtingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Beschutte Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Beschutte Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Categorie 5 Categorie 4 Categorie 3 Categorie 2 Categorie 1 Geactualiseerde

Nadere informatie

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

Nadere informatie

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Opleidingskrediet en arbeidsduurvermindering ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Inhoudstafel Functieclassificatie Inschaling DAC-ers Functieclassificatie Maatschappelijk opbouwwerk Functieclassificatie Erkende integratiecentra Functieclassificatie Cultuurspreiding Functieclassificatie

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Ouderenzorg. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Ouderenzorg. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Ouderenzorg Vrije visie, eigen stem BROCHURE OUDERENZORG 1 Inhoudsopgave BROCHURE OUDERENZORG... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 5 ARBEIDSDUUR... 6 FUNCTIECLASSIFICATIE... 7 BAREMA

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190221 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ouderenzorg

De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ouderenzorg De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ouderenzorg Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten bij het ACV), Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen www.lbc-nvk.be

Nadere informatie

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 De lonen van de bouwvakarbeiders worden verhoogd op 1 januari 2014: Toepassing van de regeling van de driemaandelijkse indexering die in de sector geldt. De

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 mbt de arbeids- en loonvoorwaarden in de revalidatiecentra CAO 26.01.2009

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Ouderenzorg. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Ouderenzorg. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Ouderenzorg Vrije visie, eigen stem BROCHURE OUDERENZORG 1 Inhoudsopgave BROCHURE OUDERENZORG... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE... 6 BAREMA

Nadere informatie

Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten. Afdeling 1 : Administratief personeel. Art.10

Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten. Afdeling 1 : Administratief personeel. Art.10 Hoofdstuk IV : Werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten Afdeling 1 : Administratief personeel Art.10 Aan het administratief personeel worden volgende graden toegekend : - klasseerder;

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124

Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124 Vakbondsbericht 319.01 / 7 - nr. 124 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 OPVOEDINGS- EN HUISVESTIGINGSINSTELLINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Antwerpen, 7 december 2007 Beste collega, Betreft: collectieve

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300009 Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werknemers die met

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 December 2000 tot Harmonisatie van de baremieke weddeschalen met de baremieke weddeschalen

Nadere informatie

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films Paritair Comité voor het filmbedrijf 3030200 Verdeling van films De paritair subcomités 303.02 en 303.04 zijn opgeheven door het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3300001 Ziekenhuizen & psychiatrische verzorgingstehuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van december 1982 (9601)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ouderenzorg

De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ouderenzorg De loon- en arbeidsvoorwaarden in de ouderenzorg Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten bij het ACV), Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen www.lbc-nvk.be

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190231 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320020 Instellingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest Diensten van «aide sociale aux justiciables»... 2 Collectieve

Nadere informatie

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN 3 HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN omvatten vandaag: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001 (62123)...

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen

Nadere informatie

Beschut Wonen

Beschut Wonen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300005 Beschut Wonen Loon- en arbeidsvoorwaarden... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 (91.045), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Collectieve arbeidsovereenkomst tot Harmonisering van de lonenschalen en overeenstemming tussen de functies - Gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

PC VRIJ ONDERWIJS

PC VRIJ ONDERWIJS PC 152.01 VRIJ ONDERWIJS PB- PP B-27661 BELGIE(N) - BELGIQUE 072016 Nationaal secretaris aan het woord Niettegenstaande de indexsprong die werd ingevoerd in april 2015, werd de nieuwe spilindex reeds in

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250200 Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s.

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. 1 Beste Leden, Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. De eerste kolom bestaat uit de trappen waarbij elke trap staat

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema.

Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. Op 1/12/2012: gewaarborgd minimumloon = 1.724,17 EUR / 10,4707 EUR. Werklieden Categorie : A1 Ongeschoolde 0 8.610,46 1.154,09

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden Functieclassificatie, loonschalen en indexmechanisme Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden C.A.O. 26.01.2009

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector 3310003 Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (57.365)...

Nadere informatie

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Middelgrote levensmiddelenbedrijven Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN

SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN Minimumlonen A. BEDIENDEN 1. AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN (APCB 200) Tabel Bruto minimummaandloon APCB 200 tijdens het eerste jaar

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Privé-Ziekenhuizen. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuizen Vrije visie, eigen stem BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN 1 Inhoudsopgave BROCHURE PRIVE ZIEKENHUIZEN... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

ACLVB Non-profit PC 330. Thuisverpleging. Vrije visie, eigen stem

ACLVB Non-profit PC 330. Thuisverpleging. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Thuisverpleging Vrije visie, eigen stem BROCHURE THUISVERPLEGING 1 Inhoudsopgave BROCHURE THUISVERPLEGING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 ARBEIDSDUUR... 5 FUNCTIECLASSIFICATIE...

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2

Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2 Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2 Functiebeschrijving PLAATS IN HET ORGANOGRAM - Werkt in een verplegings-

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ZORGKUNDIGE. Het betreft een contract van onbepaalde duur (gesco) in voltijds dienstverband.

ZORGKUNDIGE. Het betreft een contract van onbepaalde duur (gesco) in voltijds dienstverband. OCMW LEDE Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een ZORGKUNDIGE Het betreft een contract van onbepaalde duur (gesco) in voltijds dienstverband. niveau C1 - C2 minimum bruto maandloon: 1.711,48

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt worden, aan te

Nadere informatie