(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009"

Transcriptie

1 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009

2 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze brochure is tot stand gekomen uit onderzoek gebruikmakend van diverse online en offline informatiebronnen. Zoveel mogelijk -naar onze mening- interessante informatie is voor u gebundeld in deze O4S Informatiebrochure. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, internet, of op welke wijze dan ook. Als u ons vooraf maar even op de hoogte stelt. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 1

3 bv Inhoudsopgave Inleiding Vragen & antwoorden Wat is spam? Welke soorten spam zijn er? Is spam (il)legaal? Is spam gevaarlijk? Hoe komen ze aan mijn adres? Wat is het nut van spam? Wat kost spam onze organisatie per jaar? O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 2 2. Tips om spam te weren Anti-Spam oplossingen Spamherkenning Client Mail Server Gateway Externe Gateway Conclusie Bijlagen A Verklarende woordenlijst

4 bv inleiding Deze informatiebrochure behandelt een extreem probleem: SPAM. De hoeveelheid spam, c.q. ongewenste is afgelopen jaren explosief gestegen. Dermate explosief dat het is gegroeid van een kleine irritatie tot een serieus bedrijfsmatig probleem. De laatste jaren is het aantal spamberichten opgelopen tot gemiddeld 80% van alle berichten die wereldwijd worden verzonden. De gemiddelde gebruiker ontvangt dus meer spam dan gewenste berichten. Maar wat is eigenlijk spam? Hoe komen ze aan mijn adres? Waarom ontvangen wij spam en nog belangrijker, wat kunnen we ertegen doen? Op al deze vragen en meer vindt u een antwoord in deze brochure. Als bijlage treft u tevens een verklarende woordenlijst aan. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 3 We hebben de oplossing gevonden voor jouw spam probleem. We hebben alle toetsen vervangen door Delete toetsen! Doelgroep Deze informatiebrochure is geschreven in mensentaal, er is zo min mogelijk gebruik is gemaakt van technische terminologie. Deze informatiebrochure richt zich dan ook op niet IT-medewerkers, die meer inzicht willen in het probleem SPAM. Waarom deze brochure? Als IT-organisatie gespecialiseerd in netwerkbeveiliging, vinden wij het van belang orginisaties te informeren over van belang zijnde ontwikkelingen. Positieve en negatieve ontwikkelingen in de IT-sector. In ieder geval ontwikkelingen die relevant zijn voor een groot deel van het bedrijfsleven. Wij verzoeken u deze brochure door te sturen naar collegae / organisaties. Hoe meer kennis is verspreidt inzake SPAM, hoe beter dit kan worden aangepakt. bv

5 bv 1.1. wat is spam? De eigenlijke definitie van spam is unsolicited bulk , oftewel die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden. Ongevraagd betekent dat de ontvanger van het bericht geen vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van het bericht heeft verleend. Bulk houdt in dat het bericht deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid s die elk substantieel identiek zijn. Dit soort berichten, die ongevraagd en in grote hoeveelheden worden verzonden, zijn spam. Het betreffende bericht wordt als spam geclassificeerd wanneer beide criteria van toepassing zijn. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 4 Het gaat om de toestemming niet om de inhoud die ongevraagd wordt verzonden is normaal en geaccepteerd. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk contact of aan een open sollicitatie. die in bulk wordt verstuurd is eveneens normaal en geaccepteerd. Denk aan nieuwsbrieven waarvoor de ontvanger zichzelf heeft opgegeven. Alleen die zowel ongevraagd is als in bulk wordt verzonden, is onacceptabel en wordt geclassificeerd als spam. Ongevraagd is niet hetzelfde als ongewenst. Een ongevraagde over een spelfout op de website van de ontvanger kan gewenst zijn. Bij het bepalen of een bericht spam is speelt de inhoud dan ook geen rol. Het gaat dus om de toestemming en niet om de inhoud....dus je bent 5 jaar en 2 maanden van jouw leven bezig geweest met het verwijderen van spam? de naam spam SPAM is een merknaam van de firma Hormel. Een Amerikaanse organisatie, actief in de voedselbranche. SPAM is ingeblikte ham. Monthy Python maakte er in de jaren zeventig een hilarische sketch over: een echtpaar dat in een restaurant iets wilde eten en alles kon krijgen, mits met SPAM erin. Als een groep Vikingen in het restaurant steeds harder om SPAM gaat roepen, wordt iedere conversatie door andere gasten onmogelijk. Vandaar de analogie. Overigens worden berichten die als gewenst wordt beschouwd, betiteld als HAM.

6 bv 1.2. welke soorten spam zijn er? Spam komt meestal in de vorm van een bericht dat aan vele ontvangers tegelijk is verstuurd en bevat veelal een reclameboodschap. De is meestal afkomstig van een persoon of organisatie die niet bij de ontvanger bekend is. De afzender probeert in nagenoeg alle gevallen anoniem te blijven. Spamberichten hebben vaak de volgende onderwerpen: Kettingbrieven met meestal een broodje-aapverhaal. Vaak wordt aangegeven dat doorzenden van het bericht u (financieel) voordeel oplevert; Pyramidespelen; Get Rich Quick / Make Money Fast aanbiedingen; Advertenties van pornografische sites; Aanbiedingen voor vele adressen om zelf spam te versturen; Aanbiedingen voor aandelen van veelal onbekende en startende ondernemingen; Genees- en medische middelen (veelal dubieus); Illegale software; Nep domeinregistraties, waarbij gevraagd wordt uw domein te verlengen. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 5 Oh...weer niets bijzonders. Spam van de Joker, alweer een virus van de pinguin, en een illegale kettingbrief van Cat-Woman... U kunt op verschillende manieren met spam te maken krijgen: De bekendste verschijningsvorm zijn de berichten; Ook in zogenaamde nieuwsgroepen worden vaak spam-berichten geplaatst. Een bericht wordt geclassificeerd als spam als het in meer dan 5 nieuwsgroepen tegelijk wordt geplaatst; Een volgende stijgende vorm van spam is in Messenger, c.q. Chat-omgevingen zoals MSN; Ook de mobiele telefoon wordt steeds vaker gebruikt als medium, in de vorm van SMS-berichten.

7 bv 1.3. Is spam (il)legaal? Om te bepalen of spam legaal of illegaal is, bekijken we eerst de juridische definitie van spam en de regels hieromtrent. Deze zijn gesteld in de Telecommunicatiewet: 1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 6 2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing. 3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld: a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht; b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten. 4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebracht.

8 bv Het loopt echt uit de hand met die spam! Ik heb een boodschap van een nigeriaanse prins in mijn alfabetsoep! O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 7 Spam versturen is verboden. Op grond van de telecommunicatiewet is het versturen van ongevraagde elektronische boodschappen in of vanuit Nederland niet toegestaan, tenzij u daar zelf als ontvanger toestemming voor hebt gegeven. Het gaat hierbij om ongevraagde berichten via bijvoorbeeld of mobiele telefoon. Het verbod richt zich op de materiële verzender. Niet alleen degene die op de verzendknop drukt maar ook degene die opdracht geeft tot de verzending kan als verzender worden aangemerkt. De OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt handhaaft het verbod. Spam aan bedrijven is niet verboden. De regel dat voorafgaande toestemming van de ontvanger is vereist, geldt alleen voor abonnees die natuurlijke personen zijn, oftewel particulieren. Rechtspersonen, oftewel ondernemingen, vallen niet onder het verbod op spam. Er zijn uitzonderingen. Een bedrijf dat uw adres van u heeft gekregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag berichten naar uw adres verzenden, zelfs indien u daar destijds (tijdens de verkoop) niet expliciet toestemming voor hebt gegeven. De wet stelt overigens wel voorwaarden. Ten eerste: de berichten die u ontvangt, moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten. Ten tweede: bij de verkrijging van uw adres moet u in staat worden gesteld om op een eenvoudige wijze bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Dat geldt bovendien voor ieder bericht dat u na de verkoop van de desbetreffende verzender ontvangt. opt-in vs opt-out Europa hanteert sinds 1 oktober 2003 het zogenaamde OPT-IN beginsel. In alle Europese landen geldt net als in Nederland dit OPT-IN beginsel: zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger is de verzending van elektronische berichten niet toegestaan. De Verenigde Staten hanteren het OPT-OUT beginsel. Dit houdt in dat het in beginsel is toegestaan om elektronische berichten te versturen zonder voorafgaande toestemming, mits de ontvanger een mogelijkheid wordt geboden om de verzending te beëindigen. Er is geen verplichting tot het weren spam voor internetaanbieders, c.q. Providers. In het Nederlandse recht wordt een internetaanbieder beschouwd als transporteur. Er is daarom geen wettelijke plicht voor internetaanbieders om spam te weren.

9 bv 1.4. is spam gevaarlijk? Spam is doorgaans niet gevaarlijk voor de computer, wel zeer hinderlijk. Spam komt ongevraagd in de mailbox. Veel mensen vinden het onprettig steeds maar weer die advertenties te moeten ontvangen. Een mailbox wordt immers als iets persoonlijks gezien. Daarnaast is het bijzonder ergerlijk dat de mailbox volloopt met ongevraagde post, wel relevante berichten raken erdoor ondergesneeuwd. Een enkele ongevraagde van een enkel bedrijf valt in een mailbox op en is voor een gebruiker goed te lezen en te verwerken, maar bij een grote hoeveelheid berichten is dat niet langer het geval. Als de mailings van vele honderden of duizenden bedrijven in een mailbox terechtkomen, wordt het opschonen voor de gebruiker een last. Voor gebruikers die moeten inbellen of die hun ontvangen of bekijken via GPRS (mobiel internet) is spam kostbaar. Zij moeten betalen voor de ongevraagde die ze moeten downloaden. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 8 phishing Spam vormt de laatste tijd een steeds groter wordende bedreiging, omdat criminelen met spam een manier hebben gevonden om op een eenvoudige wijze slachtoffers te maken. Onwetende computergebruikers worden met steeds slimmere trucs om de tuin geleid en vertrouwlijke informatie zoals bankgegevens afhandig gemaakt. De nieuwste vorm is spam in combinatie met phishing. Phishing is een zeer gevaarlijke vorm van internetfraude. Het bestaat uit het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse website, die een kopie is van de echte website, en ze daar -nietsvermoedend- te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcardnummer. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met alle gevolgen van dien. De slachtoffers worden vaak via naar deze valse websites gelokt met het verzoek om bijvoorbeeld de inloggevens te controleren. Bij Phishing wordt dikwijls gebruik gemaakt van een nep website-adres die als link is toegevoegd aan het bericht. Het nep website-adres is meestal niet van het echte adres te onderscheiden, omdat men gebruik maakt van bepaalde karakters die op elkaar lijken, zoals de kleine letter L (l) en de hoofdletter i (l). Zo ziet bevoorbeeld precies hetzelfe uit als (www.googie.com). Zie ook onderstaande recente waarschuwing van de Rabobank aan al haar relaties. De combinatie van phishing en spam is uitermate gevaarlijk!

10 bv Vaak wordt er dermate veel spam ontvangen, dat de relevante berichten niet meer binnenkomen. Providers blokkeren van beruchte spambronnen geregeld. De providers die de spam moeten verwerken kunnen dat niet zonder extra investeringen doen. Die extra investeringen worden uiteraard verrekend in de abonnementsprijs die een abonnee betaalt voor zijn internetaansluiting (en voor het afleveren van ). Als abonnee draag je dus - onbedoeld - bij in de aflevering van al die spam. Niet alleen de particuliere abonnees hebben last van spam, ook zakelijke gebruikers. Met het van kracht worden van de nieuwe telecommunicatiewet zijn consumenten wettelijk beschermd tegen spam, zakelijk adressen mogen gewoon nog gebruikt worden. De meeste bedrijven gebruiken en als standaardadres voor het eerste contact met potentiële klanten. En omdat die adressen meestal wel werken, sturen spammers hun spam vaak daar naartoe - waarmee die adressen weer overspoeld worden door spam. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 9 een hamburger met frietjes voor mij en wat spam en koekjes voor mijn computer. providers Voor providers wordt spam een steeds groter probleem. Een spamrun (een serie spam berichten) bestaat gewoonlijk uit tienduizenden berichten die achter elkaar worden verzonden. Mail Servers raken hierdoor overbelast, waardoor gewone, legitieme vertraagd of verstoord raakt. Ongeveer 80% van al het verkeer is spam. Omdat spam lang niet altijd eenvoudig te onderscheiden is van normale , moeten alle berichten (dus ook de spam) worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de normale de geadresseerde bereikt. Een provider kan dus niets anders doen dan zoveel servers inzetten als nodig zijn om alle , inclusief de spam, te kunnen afleveren. Veel spammers maken gebruik van gekraakte computersystemen van derden. Systemen die de spammer toestaan de berichten te versturen, zodat deze zijn ware identiteit niet hoeft prijs te geven. Spammers gebruiken dus vaak de computer van onschuldigen voor de verzending van spam. Om dit technisch mogelijk te maken werken spammers samen met virusschrijvers. Niet alleen is de computer dan besmet door een virus, maar wordt bovendien de computer opengezet voor spammers.

11 bv 1.5. hoe komen ze aan mijn adres? De meeste spam wordt ontvangen wanneer er onvoorzichtig wordt omgegaan met het adres. Maar het ligt iets genuanceerder. Meestal gaan mensen wel goed om met hun adres, maar zijn zich niet bewust van de gevaren. Een lijst van de meest voorkomende manieren waarop spammers aan adressen komen: Websites en links Eén van de meest voorkomende methoden is door het invullen van het persoonlijk adres op een internetsite, bijvoorbeeld in een informatie-aanvraagformulier. Veel websites verkopen de gegevens door aan derden, waaronder spammers. Ook op de bedrijfswebsite staan vaak adressen die bezoekers kunnen raadplegen. Spammers gebruiken software om deze adressen automatisch te vergaren. De adressen worden opgenomen in een spamdatabase en de links worden gebruikt om weer nieuwe websites op te sporen. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 10 Nieuwsgroepen en nieuwsbrieven Een andere mogelijkheid is door het plaatsen van een bericht, met adres, in een nieuwsgroep of op een mailinglist, bijvoorbeeld bij het aanmelden op een nieuwsbrief. Deze forums zijn vrijwel voor iedereen toegankelijk en ook hier gebruiken spammers speciale programma s om alle adressen op te sporen. Virussen en trojaanse paarden De mogelijkheid bestaat dat een virus het persoonlijke adres en alle adressen uit het persoonlijk adresboek verspreidt. Een ander veelgebruikte methode is dat de fraudeur een stuurt met een bijlage waarin een zogenoemd Trojaans paard verborgen zit. Zodra de nietsvermoedende gebruiker de bijlage opent, wordt het Trojaanse paard geactiveerd en worden alle gegevens stiekem doorgestuurd. Spam Spammers sturen vaak berichten naar onbekende adressen. Vaak is wel de domeinnaam bekend, maar niet de exacte adressen. Er wordt vervolgens gebruik gemaakt van veelvoorkomende namen die voor worden geplaatst. Namen als info, directie, sales, helpdesk e.d. Wanneer een gebruiker reageert op dit bericht, weet de spammer dat dit een geldig adres is. Spyware Spyware was afgelopen jaren één van de grootste boosdoeners om computers te laten vastlopen en om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen. Wanneer een gebruiker terecht komt op een onbetrouwbare website wordt er stiekem een stukje software op het lokale computersysteem geïnstalleerd. Onbetrouwbare websites zijn vaak websites waar illegale software, softwarelicenties, muziek en films worden aangeboden of websites met een pornografisch karakter. Spyware stuurt allerlei informatie over het computersysteem en persoonlijke gegevens door naar een centrale gegevensbank.

12 bv 1.6. wat is het nut van spam? Het versturen van deze ongewenste levert nog altijd veel geld op. Het aantal berichten neemt dus dagelijks verder toe. Wanneer er op slechts 0,001% van alle spam wordt gereageerd en er wereldwijd miljoenen spamberichten worden verstuurd, dan geldt de wet van de grote aantallen. Bovendien wordt naast de directe omzet ook verdiend aan de adressen. Deze worden verkocht aan eenieder die interesse heeft. De hoeveelheid spam verveelvoudigt jaarlijks. Het bedenken van wetgeving voor spam leidt niet tot het gewenste resultaat, omdat deze wetgeving niet wereldwijd gevolgd wordt. De meeste spam is afkomstig uit de Verenigde Staten (volgens de laatste onderzoeken maar liefst 21%), Azië en uit diverse Oostbloklanden. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 11 In November 2006 vond er een enorme spamexplosie plaats, waarbij wereldwijd maar liefst 89,4% van al het verkeer spam betrof (in januari 2001 was dit slechts 7%)! Gedurende januari 2007 was er een dip van 30% in het spamverkeer, te wijten aan een aardbeving en het hierdoor verontregelde internetverkeer in Azië. Als spam in deze mate blijft toenemen, raakt het hele medium op den duur onbruikbaar. Weet je nog, die goeie oude tijd... spam kwam toen alleen vanuit de computer...! Met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat spam de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

13 bv 1.7. wat kost spam onze organisatie per jaar? Nagenoeg elke organisatie heeft te maken met spam en het kost dan ook nagenoeg elke organisatie geld. Ontvangt u als organisatie of als medewerker geen spam? Dan heeft uw organisatie ervoor gezorgd dat u geen spam ontvangt en heeft het in ieder geval geld gekost (of u maakt geen gebruik van )... Bekend is dat wereldwijd gemiddeld 80% van al het verkeer spam is. Dus maar 20% zijn legitieme berichten. Technisch gezien dienen servers 100% van het te kunnen verwerken, dus in veel gevallen dienen deze zwaarder te worden uitgerust dan daadwerkelijk nodig zou zijn. Indien een organisatie gebruik maakt van een interne of externe anti-spamfilter, hardware of software, kost ook dit geld. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 12 De grootste kosten bestaan uit de tijd die de gemiddelde werknemer nodig heeft om spam te filteren en te verwijderen. Een voorbeeldberekening voor een organisatie met 15 medewerkers: indien elke medewerker dagelijks 20 berichten ontvangt, kunnen 16 van deze berichten worden aangemerkt als spam. Het kort lezen, herkennen en verwijderen van een bericht zal gemiddeld vier seconden tijd kosten. Uitgaande van deze gegevens zijn er jaarlijks bijna 60 uur nodig voor het filteren en verwijderen van spam. Uitgaande van een gemiddelde werkgeverslast van 30,00 per uur bedragen de kosten voor deze organisatie 1.800,00 per jaar. Ik kom rond 8:45 uur aan op kantoor, dan neem ik een lekkere kop koffie, start mijn computer op, verwijder alle spam en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. De bij veel medewerkers toenemende irritatie met betrekking tot het ontvangen van spam, is niet meeberekend in deze kosten!

14 bv 2. tips om spam te weren Wat kunt u doen om te voorkomen dat spammers uw adres achterhalen? Helemaal uitsluiten kan helaas niet, maar er zijn wel een aantal zaken die gedaan kunnen worden, en vooral zaken die achterwege gelaten dienen te worden. Een aantal tips. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 13 ik heb vandaag alles gekocht wat de spammers mij hebben aangeboden! Ik had gedacht dat ze nu wel zouden stoppen...! Wees zuinig met het adres Vul het adres alleen in op websites die met zekerheid legitiem zijn en vul het ook alleen in wanneer het daadwerkelijk nodig is. Vul het adres zo min mogelijk in op internetforums, nieuwsgroepen of andere zogenaamde communities. Reageer nooit op spam Verstuur nooit een antwoord op een ontvangen spambericht. Ook wanneer er zich een soort van unsubscribe link in het bericht bevindt, dient u deze niet te gebruiken. Indien u hier een antwoord op stuurt of gebruik maakt van de link weet u zeker dat u nog meer spam zult ontvangen, in plaats van minder. Gebruik een 2 e adres Vult u vaker informatie in op websites, maak dan gebruik van een separaat adres. Op website als Hotmail en Yahoo kunt u gratis een adres aanmaken dat u voor dit soort doeleinden kunt gebruiken. Gebruik dit adres ook in nieuwsgroepen e.d. Maak zo min mogelijk gebruik van uw zakelijk adres op internet. Schakel HTML-weergave uit In veel spamberichten zijn grafische elementen opgenomen die worden geladen vanaf een externe server. Op deze wijze kan het IP-adres worden achterhaald en ontvangt de spammer een bevestiging dat zijn is aangekomen en gelezen! Schakel dus indien mogelijk de HTML-weergave uit. In Outlook en Outlook Express vindt u dit onder Extra en vervolgens Opties.

15 bv Gebruik het BCC veld Wanneer berichten naar een groot aantal ontvangers worden verstuurd, kan beter gebruik worden gemaakt van het BCC-veld (Blind Carbon Copy) in plaats van het TO c.q. AAN veld. Zo worden de adressen van alle ontvangers verborgen en kunnen deze niet worden misbruikt. Gebruik geen afwezigheidsassistent (Out of Office) Activeer geen afwezigheidassistent, c.q. Out of Office, gedurende vakantieperiodes e.d. Er wordt dan ook automatisch gereageerd op spam, waardoor de zender weet dat het om een bestaand adres gaat. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 14 Open geen onbekende bestanden Wees altijd voorzichtig met bestanden in berichten van een onbekende afzender. Het beste is om deze zonder te openen direct te verwijderen. Deze bestanden kunnen een virus bevatten dat schade kan aanrichten aan de computer. adressen op de eigen website Plaats adressen op de eigen website in de vorm van een plaatje, in plaats van in platte tekst. Er zijn programma s die het internet afzoeken naar adressen die op websites staan. Ook bestaan er speciale codeerprogramma s waarmee adressen kunnen worden verborgen, zodat spammers deze niet eenvoudig en geautomatiseerd kunnen vinden. Gebruik een alias Een alias is een extra inkomend adres. Wanneer er wordt gestuurd naar deze alias, ontvangt u deze berichten in dezelfde mailbox als uw hoofd adres. Gebruik deze alias op websites en voor het invullen van online formulieren. Wanneer op een alias teveel spam wordt ontvangen, kan deze alias eenvoudig worden verwijderd van het systeem. Maak gebruik van een spamfilter Spamfilters zijn hardware of software-oplossingen (zie het volgende hoofdstuk) die het inkomend verkeer controleren op de aanwezigheid van spam. Spam wordt automatisch verwijderd of wordt ter controle doorgestuurd naar een speciale mailbox. Controleer de spam Indien u gebruik maakt van een spamfilter, draag er dan zorg voor dat alle spam kan worden gecontroleerd op eventuele ham c.q. op gewenste berichten. Het kan altijd voorkomen dat berichten incorrect als spam worden aangemerkt. Dit zijn slechts enkele tips die voor u als gebruiker van belang zijn om zo min mogelijk spam te ontvangen. De belangrijkste tip is de eerste tip, wees zuinig met uw adres!

16 bv 3. anti-spam oplossingen Het 100% filteren en voorkomen van spam is nagenoeg onmogelijk. Het kan echter wel worden teruggedrongen tot een acceptabele vorm. Met de huidige oplossingen kan spam met maximaal 99,7% worden gereduceerd. De kosten van de oplossingen variëren van enkele honderden euro s, tot duizenden euro s per jaar. In dit hoofdstuk krijgt u meer informatie over hoe spam wordt geïdentificeerd en een opsomming van de vooren nadelen van de mogelijke oplossingen die momenteel voorhanden zijn Spamherkenning O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 15 Hoe weet een Anti-Spamfilter of een bericht daadwerkelijk spam is? Het antwoord op deze vraag is bijzonder uitgebreid. Onderstaand een aantal methoden waarop een Anti-Spam systeem de spam onderscheidt van de ham (de gewenste ). Inhoud Een belangrijke methode is aan de hand van de inhoud c.q. aan de hand van het herkennen van woorden. Deze identificering klinkt eenvoudig, maar is het niet. Veel woorden, vooral in de Nederlandse taal, hebben meerdere betekenissen. Een woord in een bepaalde zin kan heel iets anders betekenen dan in een andere zin ( ik pik je morgenvroeg op ). Het gevaar bestaat dat berichten worden gefilterd die eigenlijk gewenst zijn. Ook zijn spammers dermate creatief dat woorden steeds op een andere wijze worden geschreven. Het meest bekende voorbeeld: viagra, v.iagra, v.i.a.g.r.a. of viaggra... Aan de hand van bepaalde woorden in een bericht wordt er door de spamfilter een waarde toegekend aan het bericht. Is deze waarde bijvoorbeeld onder de 70 punten, dan wordt het gezien als gewenste . Is het bericht boven de 70 punten, dan wordt het gezien als spam en als zodanig afgehandeld. Het is nagenoeg onmogelijk om redelijk en acceptabel te filteren op uitsluitend inhoud. Daarbij komt dat spam ook vaak als plaatje c.q. grafische afbeelding wordt verzonden, waarbij de tekst die opgenomen is in dit plaatje, nauwelijks wordt herkend. Hoewel de eerste spamfilters zijn verschenen met grafische tekstherkenning, is dit bijzonder kostbaar. Er is bovendien een systeem nodig met een behoorlijke rekencapaciteit. Afzender Een volgende methode om spam te herkennen is aan de hand van de afzender. De meeste internetgebruikers hebben geen vrienden die of als afzender gebruiken. Dus deze berichten kunnen al snel worden gefilterd. Vaak gebruiken spammers afzenderadressen en domeinnamen die niet bestaan. Het is voor de meeste spamfilters eenvoudig om hierop te controleren en dit soort berichten te weigeren c.q. te filteren.

17 bv Mail Delay Mail Delay is een methode die als zéér krachtig kan worden beschouwd. In het normale verkeer wordt een bericht dat niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld doordat de betreffende Mail Server niet bereikbaar is door storingen, in een 2 e en vaak zelfs in een 3 e poging alsnog afgeleverd. Pas na 3 pogingen wordt het retour afzender gezonden als niet afleverbaar. Spamservers versturen dermate veel berichten, vaak miljoenen, dat er geen 2 e poging plaatsvindt. Mail Delay maakt hiervan gebruik. Elk bericht wordt een eerste maal geweigerd en wordt in een soort van wachtrij geplaatst. Wanneer het bericht een 2 e maal wordt afgeleverd, wordt het bericht pas vrijgegeven en doorgezonden naar de juiste ontvanger(s). Wanneer het geen 2 e maal wordt aangeboden, wordt het als spam aangemerkt en als zodanig afgehandeld. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 16 De oplossingen die momenteel voor handen zijn, zijn in principe onder te verdelen in de volgende vier categorieën: Client; Mail Server; Gateway; Externe Gateway. Ik heb eindelijk een oplossing gevonden voor jouw spam probleem! Ik heb de zo ingesteld, dat alle berichten waar een klinker in voorkomt, automatisch worden verwijderd client De meeste programma s zoals Microsoft Outlook (Express) en Lotus Notes, beschikken over Anti-Spam functionaliteit. Door middel van het markeren van berichten als spam, door ze bijvoorbeeld in een speciale folder te slepen, wordt de software geleerd welke berichten als spam kunnen worden geïdentificeerd.

18 bv Voordelen Deze methodiek kan op zich vrij effectief zijn, omdat elke gebruiker zelf kan bepalen wat voor haar of hem spam is; Er is geen aanvullende hard- en / software nodig op servernivo. De investering is gering, omdat de functionaliteit standaard is opgenomen in nagenoeg elke client. Nadelen Elke medewerker zal persoonlijk zijn of haar eigen spam moeten markeren. Er is dus geen centraal systeem, waar alle medewerkers hun voordeel uit halen. Dit kost extra tijd en zorgt voor een aanzienlijk verhoogd risico; Spam wordt pas op het uiteindelijk werkstation gemarkeerd, c.q. verwijderd. Dit met alle risico s van virus- of spywarebesmettingen van dien. Vaak bevatten spamberichten een afbeelding, die niet daadwerkelijk is opgenomen in het bericht, maar vanaf een externe server wordt opgehaald. Doordat deze actie plaatsvindt, is het afzenderadres c.q. IP-adres van de organisatie bij de spammer bekend, waardoor deze over een bevestiging beschikt dat de spam daadwerkelijk wordt ontvangen en gelezen. Dit zal zorgdragen voor een explosieve toename van spam. Hoewel deze functionaliteit op clientnivo kan worden uitgeschakeld, is deze binnen alle software standaard ingeschakeld. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina Mail Server Een groot aantal softwareproducenten biedt Anti-Spam programmatuur aan voor Mail Servers, zoals Microsoft Exchange, Lotus Domino en MDaemon. Software die dient te worden geïnstalleerd op de eigen interne Mail Server. Voordelen Over het algemeen zijn de aanschaf- en implementatiekosten van softwarematige anti-spamoplossingen beperkt. Vooral in vergelijking met de vaak beduidend duurdere hardwarematige oplossingen. Nadelen Het aantal domeinnamen en adressen dat wordt ondersteund is in de meeste gevallen beperkt; Vaak is de licentievorm gekoppeld aan het aantal adressen, waardoor de kosten bij grotere aantallen adressen relatief hoog zijn; Doordat de software wordt geïnstalleerd op de interne Mail Server wordt deze beduidend zwaarder belast en zal hier technisch gezien rekening mee gehouden moeten worden; In aanvulling op het vorige punt zijn ook de risico s op schade en / of uitval beduidend groter, omdat de berichten in eerste instantie terechtkomen op de interne Mail Server; Over het algemeen beschikken de meeste software-oplossingen over minder (intelligente) mogelijkheden om spam te filteren.

19 bv 3.2. gateway Een gateway-oplossing bestaat uit een separaat hardwarematig systeem, dat voor de bestaande Mail Server wordt geplaatst. De ontvangen wordt eerst door de Anti-Spam Gateway gecontroleerd, waarna deze alle die niet als spam wordt beschouwd doorstuurt naar de Mail Server. Dit soort systemen zijn in principe normale computersystemen, veelal uitgerust met het besturingssysteem Linux, aangevuld met specifieke Anti-Spam software. Vaak kan een dergelijk systeem de berichten tevens controleren op de aanwezigheid van virussen. Voordelen Een apart Anti-Spam systeem filtert de foute berichten uit het verkeer, waardoor de Mail Server uitsluitend gecontroleerde en goed bevonden berichten ontvangt. De Mail Server wordt uitsluitend met gewenste berichten belast. Dit verhoogd in grote maten de stabiliteit en de beveiliging; In de meeste gevallen kan een dergelijk systeem een ongelimiteerd aantal inkomende domeinnamen en adressen verwerken; De meeste Anti-Spam systemen zijn Managed, wat wil zeggen dat deze op afstand door de producent worden onderhouden. Gelijk aan Anti-Virus software die automatisch periodieke updates ontvangt. Ook spammers ontwikkelen continu nieuwe technieken om spam te versturen, waarop de Anti-Spam oplossingen dienen te worden aangepast. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 18 Nadelen Het enige nadeel aan deze hardwarematige oplossingen zijn de hogere aanschafkosten en vaak duurdere onderhoudscontracten. Het is niet de meest moderne anti-spam oplossing, Ik heb al vanalles geprobeerd, maar dit is de enige die echt werkt! 3.3. externe gateway Er is een groeiend aantal organisaties die het filteren van aanbieden als een dienstverlening. Deze organisaties beschikken over centraal geplaatste Anti-Spam systemen, waarbij het verkeer van de opdrachtgever, eerst door deze systemen wordt geleid, alvorens dit daadwerkelijk wordt doorgestuurd naar de eigen Mail Server van de opdrachtgever. Vaak wordt het verkeer ook direct gecontroleerd op virussen.

20 bv Voordelen Dergelijke organisaties beschikken veelal over intelligentere c.q. meer kostbare, systemen, waardoor spam beter wordt herkend en gefilterd; Er is lokaal geen techniek aanwezig, geen eigen hardware en software die aangeschaft en onderhouden dient te worden. Nadelen De kosten voor dergelijke dienstverlening zijn in de meeste gevallen gerelateerd aan het aantal domeinnamen en inkomende adressen. Deze kosten kunnen in het geval van meerdere domeinnamen en hogere aantallen adressen aanzienlijk zijn; Het gehele verkeer wordt door een externe organisatie afgehandeld, wat veel organisaties als onprettig beschouwen; Om de gefilterde te controleren op ham c.q. om de spam te controleren op gewenste berichten, dient er gebruik te worden gemaakt van een speciale website van de dienstverlener. Dit laatste punt hoeft niet direct als nadeel te worden beschouwd. O4S Informatiebrochure (Anti-)Spam pagina 19

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

wat te doen tegen ongewenste e-mail

wat te doen tegen ongewenste e-mail SP@M wat te doen tegen ongewenste e-mail Internet en mobiele telefonie bieden u steeds meer mogelijkheden. Toch zijn er naast de vele voordelen van deze diensten, ook nadelen waar u rekening mee moet houden.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet 125 5. Veilig e-mailen en bestellen op internet Mogelijk ontvangt u regelmatig ongewenste e-mail. Voorbeelden daarvan zijn phishingmails, spam, hoaxes en kettingbrieven. Veel van deze e-mails worden tegenwoordig

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de bevoegdheid

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger.

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger. 1 Veilig chatten Chatten is een populaire manier van contact maken en onderhouden op internet. Het is simpel gezegd het uitwisselen van getypte berichten. Dat kan met familie, vrienden en andere bekenden,

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

Uw eigen e-mail domein. Domeinnaamroutering binnen Clang

Uw eigen e-mail domein. Domeinnaamroutering binnen Clang Uw eigen e-mail domein Domeinnaamroutering binnen Clang Uw eigen domeinnaam gebruiken voor alle Clang URL s Een eigen e-mail domein Met Clang is het mogelijk om uw eigen domeinnaam te gebruiken in URL

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

E-mail: soorten en gevaren. SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail

E-mail: soorten en gevaren. SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail E-mail: soorten en gevaren SPAM = ongewenste (commerciële) e-mail Hoe geraakt een spammer aan je e-mailadres - Webpagina s en nieuwsgroepen worden gescand - Kinderen worden gelokt naar webpagina s waar

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde  s. ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

Verkregen UvAnetID gegevens worden primair gebruikt voor het versturen van grote hoeveelheden SPAM vanuit de UvA. Dit kan tot geval hebben dat:

Verkregen UvAnetID gegevens worden primair gebruikt voor het versturen van grote hoeveelheden SPAM vanuit de UvA. Dit kan tot geval hebben dat: Over Phishing e-mail Inleiding Regelmatig ontvangen UvA-medewerkers en studenten een e-mail waarin gevraagd wordt naar UvAnetID gegevens. De afzender doet het voorkomen alsof het verzoek van het afkomstig

Nadere informatie

IC Mail Gateway Gebruikershandleiding

IC Mail Gateway Gebruikershandleiding IC Mail Gateway Gebruikershandleiding Versiebeheer Versie Datum Naam Wijziging 1.0 27 oktober 2008 ICA Initieel document 1.1 18 juni 2010 ICA Document geheel herzien 2.0 30 januari 2013 ICA Aanpassing

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express *************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Anti Spam. Een handleiding die de vele opties van de anti spam dienst vertaald naar het Nederlands! Informatel. Ontzorgt.

Anti Spam. Een handleiding die de vele opties van de anti spam dienst vertaald naar het Nederlands! Informatel. Ontzorgt. Anti Spam Een handleiding die de vele opties van de anti spam dienst vertaald naar het Nederlands! Informatel. Ontzorgt. Inleiding Voor u ligt de handleiding over de beheerinterface (portal) van Informatel

Nadere informatie

Controleer, bewaak en beheer de voor uw tegengehouden berichten regelmatig

Controleer, bewaak en beheer de voor uw tegengehouden  berichten regelmatig Handleiding Jongkind IIS en 4F, Spamfilter Alle binnenkomende emailberichten naar alle emailaccounts worden gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van een computervirus, malware, spyware, fraude, pogingen

Nadere informatie

E-mail beheren. Alles beheren vanuit één account.

E-mail beheren. Alles beheren vanuit één account. E-mail beheren. E-mail thuis ontvangen is normaal geen probleem. Op vakantie of onderweg wordt al een stuk lastiger. Ook de e-mail op meerdere apparaten beheren kan een probleem zijn. Het kan ook makkelijker.

Nadere informatie

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009

NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING. Juni 2009 NIEUWE REGELS INZAKE E-MARKETING & TELEMARKETING Juni 2009 INLEIDING Door een aanpassing van de Telecommunicatiewet worden per 1 oktober 2009 nieuwe regels van kracht met betrekking tot elektronische marketing

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem

Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem Voorstelling van het systeem: Dagelijks worden er miljoenen e-mails verstuurd, waarvan ¼ van alle verstuurde e-mails effectief belangrijk zijn. De

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index Allonline E-mail Index Allonline E-mail...1 Index...1 Introductie....2 Het aanvragen van een E-mail adres...2 Postvakken, Aliassen en omleidingen...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...4 1.Webmail....5 Inloggen...5

Nadere informatie

1. een e-mailadres aanmaken

1. een e-mailadres aanmaken e-mailen met Windows Live Hotmail 1. een e-mailadres aanmaken We gaan nu zelf een e-mail adres aanmaken. Dit moet je maar één keer doen. Daarna kan je altijd met datzelfde adres werken. We kiezen voor

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

lyondellbasell.com Cyber Safety

lyondellbasell.com Cyber Safety Cyber Safety Hoe kwetsbaar is jouw Online Identity? Delen van de aanbevolen software en oplossingen, in deze presentatie, zijn ter informatie en kunnen alleen worden geinstalleerd op je persoonlijke computer

Nadere informatie

uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Evert Bergervoet & Justine Pardoen

uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Evert Bergervoet & Justine Pardoen uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Uw kind op internet Tieners lijken soms wel helemaal verslingerd aan internet: gamen met anderen over de hele wereld, uren ronddwalen in het Habbo

Nadere informatie

Veiligheid en PC. Belangrijkste bedreigingen: Virussen: schade toebrengen aan PC, server

Veiligheid en PC. Belangrijkste bedreigingen: Virussen: schade toebrengen aan PC, server Belangrijkste bedreigingen: Virussen: schade toebrengen aan PC, server Spam: ongewenste e-mail Spyware: spionage wat doe ik op PC en internet Scam: oplichterij Hacking: inbreken op computer PHishing: identiteit

Nadere informatie

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over?

NEE NEE. spam. spam, telemarketing en cookies en dergelijke. regels voor ongevraagde commerciële elektronische communicatie. waar gaat het over? ELAW PRAKTIJKCURSUS Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving spam, telemarketing en cookies en dergelijke Géén ongevraagde commerciële elektronische communicatie Art. 11.7-11.8 Telecomwet

Nadere informatie

Het aanmaken van een e-mail account Outlook Express

Het aanmaken van een e-mail account Outlook Express Het aanmaken van een e-mail account Outlook Express Versie : 1.1 Datum: maandag 18 oktober 2004 1 Index 1. Inleiding 3 2. Een account aanmaken via de menubalk - extra 4 3. Het aanmaken van een nieuw e-mail

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Hoe zorg je ervoor dat jouw NIET in de spambox belandt?

Hoe zorg je ervoor dat jouw  NIET in de spambox belandt? Hoe zorg je ervoor dat jouw e-mail NIET in de spambox belandt? Spamfilters. ze worden steeds defensiever, en dat kan ten koste gaan van jouw brave e-mailberichtje. Klanten vragen mij steeds vaker waarom

Nadere informatie

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW : NL 0658

Nadere informatie

Handleiding YourBoost webmail

Handleiding YourBoost webmail Handleiding YourBoost webmail U kunt de webmail benaderen via http:///webmail (bijv. http://yourboost.nl/webmail). U krijgt nu als alles goed gaat het volgende scherm te zien: U dient altijd

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Instellen e-mail voor ONSBRABANTNET

Instellen e-mail voor ONSBRABANTNET Instellen e-mail voor ONSBRABANTNET In het volgende document geef ik aan hoe je Outlook Express (of een ander e-mail systeem op soortgelijke wijze) instelt om te bereiken: 1. dat je binnenkomende mail

Nadere informatie

1.1 Het gebruik van webbased e-mail

1.1 Het gebruik van webbased e-mail 1.1 Het gebruik van webbased e-mail E-mail is een belangrijke vorm van communicatie aan het worden, die de leerlingen zeker onder de knie moeten krijgen. De taal- of wo-les is daarvoor wel geschikt. In

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding Glimworm nieuwsbrief

Handleiding Glimworm nieuwsbrief Handleiding Glimworm nieuwsbrief Auteur: Marten Hoekstra Datum: 26 Mei 2005 Versie: 1.0 Dit document bevat vertrouwelijk informatie die niet voor anderen dan de relatie van Glimworm bedoeld is. Op alle

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Mailings en afmeldingsmogelijkheden

Mailings en afmeldingsmogelijkheden Mailings en afmeldingsmogelijkheden Whitepaper ten behoeve van vernieuwde wetgeving OTYS Recruiting Technology, 17 september 2009 Inhoud Nieuwe wetgeving voor zakelijke e-mail... 2 OTYS Mailingsmogelijkheden...

Nadere informatie

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af?

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? 1 van 6 Doet uw computer ineens anders dan normaal? Verschijnen er willekeurig internetschermen of pop-ups in beeld, waarvan

Nadere informatie

1. Uw elektronische post

1. Uw elektronische post 13 1. Uw elektronische post Een van de handigste toepassingen van internet is de elektronische post: e-mail. Bij e-mail gebruikt u geen pen, papier, envelop of postzegel. U typt uw e-mailberichtje op de

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 INHOUD SmartMix Onbeperkt-abonnement 3 Met Tele2 Mobiel Internet kun

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Mozilla Thunderbird *****************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Mozilla Thunderbird ***************************************************** DC Mail: Configuratie en gebruik in Mozilla Thunderbird ***************************************************** Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

1.5. Tevens geeft het college met deze beleidsnota invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een bepaald handhavingsmiddel.

1.5. Tevens geeft het college met deze beleidsnota invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van de keuze voor een bepaald handhavingsmiddel. OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam ) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college

Nadere informatie

Email. Waarvoor staat Email. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Wat zijn de voordelen. Termen.

Email. Waarvoor staat Email. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Wat zijn de voordelen. Termen. Email Waarvoor staat Email Email staat voor ELECTRONIC MAIL : Electronische post. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Je kan met Email met iedereen in de wereld die een Email adres heeft corresponderen.

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Ongewenste e-mail. Spamfighter downloaden en installeren. U kunt Spamfighter downloaden vanaf de volgende sitepagina

Ongewenste e-mail. Spamfighter downloaden en installeren. U kunt Spamfighter downloaden vanaf de volgende sitepagina Ongewenste e-mail Spam is ongevraagde e-mail die naar veel mensen tegelijkertijd wordt verstuurd. De meeste spam is reclame voor een dienst of een product. Andere soorten ongewenste e- mail, zoals kettingbrieven

Nadere informatie

Spyware. Wat te doen tegen verborgen software op uw computer

Spyware. Wat te doen tegen verborgen software op uw computer Spyware Wat te doen tegen verborgen software op uw computer Doet uw computer ineens anders dan normaal? Verschijnen er willekeurig internetschermen of pop-ups in beeld, waarvan u niet weet waar ze vandaan

Nadere informatie

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall,

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall, Service Pack 2 Sinds begin september heeft Microsoft het tweede Service Pack (SP2) voor Windows XP op de markt gebracht. Het hoofddoel van dit servicepack is de veiligheid van computers met Windows XP

Nadere informatie

Les D-06 Veilig internetten

Les D-06 Veilig internetten Les D-06 Veilig internetten Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er wordt heel wat informatie over het net verspreid, waaronder ook informatie die voor andere partijen interessant

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

Aanmaken DTY e-mail account

Aanmaken DTY e-mail account Aanmaken DTY e-mail account Dit is een handleiding om er voor te zorgen dat je DTY e-mail automatisch binnenkomt in je inbox van Outlook Express. Hiervoor moet je twee dingen doen. Als eerste je nieuwe

Nadere informatie

Antispambeheer. Wat is spam? Hoe wordt spam opgespoord? Het Gemeenschapsonderwijs weert spam. Antispam zelf beheren? Het kan!

Antispambeheer. Wat is spam? Hoe wordt spam opgespoord? Het Gemeenschapsonderwijs weert spam. Antispam zelf beheren? Het kan! Antispambeheer Wat is spam? Er bestaat geen eenduidige definitie van spam. Over het algemeen verwijst de term naar ongevraagde en vrijwel altijd ongewenste e-mail. Meestal is het een reclameboodschap en/of

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 11 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik

Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik Spam/Nepmail Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik Gevaren Spyware Cookies Hacking Identiteitsroof Virus Diefstal Phishing Overmacht 100% Veilig PC Gebruik? Definities Virus - Computerprogramma wat zichzelf

Nadere informatie

Handleiding: Hoe stel ik mijn email autoresponder of vakantiebericht in.

Handleiding: Hoe stel ik mijn email autoresponder of vakantiebericht in. Handleiding: Hoe stel ik mijn email autoresponder of vakantiebericht in. Deze Handleiding verteld U als gebruiker specifiek hoe u uw eigen emailinstellingen kunt veranderen via het zogenaamde DirectAdmin

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam)

Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) OPTA HANDHAVINGSBELEID SPAM Beleidsregels met betrekking tot de handhaving van artikel 11.7, eerste tot en met vierde lid, van de Telecommunicatiewet (Handhavingsbeleid spam) 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Sessie: virussen, spam, spyware

Hardware Specialisatie. Sessie: virussen, spam, spyware Hardware Specialisatie Sessie: virussen, spam, spyware Overzicht > Inleiding < Virussen Spam Spyware Tips Inleiding (1) I had a dream... (door Bill Gates) o Een computer in elke huiskamer! o Alle computers

Nadere informatie

Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 11

Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 11 Handleiding E-mailboxen aanmaken en beheren in Plesk 11 Deze handleiding beschrijft hoe je e-mailboxen kunt aanmaken en beheren binnen Plesk. Versie 1.0 Inhoud Aanmaken van e-mailboxen... 2 Instellen van

Nadere informatie

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC 1. E-MAIL VERSTUREN Het opstellen en versturen van een E-mailbericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster.

Nadere informatie

E-mailen met Outlook Express.

E-mailen met Outlook Express. Jos Blankwater E-mailen met Outlook Express. E-mail, elektronische post, is een van de meest gebruikte onderdelen van Internet. E-mail biedt u veel voordelen boven de traditionele postzending en zelfs

Nadere informatie

U kunt dit pakkket aanvragen via

U kunt dit pakkket aanvragen via 1 Kinderen op internet In deze tijd weten opgroeiende kinderen niet beter dan dat er internet is. E-mails versturen, een eigen pagina op Hyves, online games spelen: het is een alledaagse zaak. Het is mooi

Nadere informatie

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2 Gebruikershandleiding SWDT654281-1091416-0721034519-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 De messaging-serviceplans voor de BlackBerry

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

1. Startpagina 1. 2. Gebruikers 1. 3. Mail 2

1. Startpagina 1. 2. Gebruikers 1. 3. Mail 2 Inhoudsopgave 1. Startpagina 1 2. Gebruikers 1 3. Mail 2 3.1 Een nieuwe e-mailbox aanmaken 2 3.2 Een e-mailalias aanmaken 2 3.3 Een e-mailbox/e-mailalias verwijderen 2 3.4 E-mail doorsturen en naar een

Nadere informatie

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Mail Service Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de dienst... 3 1.2 Bestaande accounts migreren... 3 1.3 Nieuw

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Whitepaper: Verbeter je deliverability. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Verbeter je deliverability. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Verbeter je deliverability Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Whitepaper: Verbeter je deliverability Echte marketeers zien altijd ruimte voor verbetering. Daarom zijn

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding E-mailbeheer

Handleiding E-mailbeheer LISA Ledeninformatiesystemen B.V. Louis Chrispijnstraat 15 Postbus 60014 1320 AA Almere Handleiding E-mailbeheer Tel. 036-8200203 Fax. 084-8312112 www.lisa-is.nl info@lisa-is.nl Dit document dient als

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Mailwasher

Handleiding voor het gebruik van Mailwasher Handleiding voor het gebruik van Mailwasher 1. Inleiding SPAM is voor mij de moderne elektronische versie van de reklamefolders die met tonnen in uw brievenbus worden gedropt zonder dat je daarom vraagt.

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie