BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL"

Transcriptie

1 BELGIA KUNINGRIIK ABIKS UUEL ALGUSEL

2 BELGIA KUNINGRIIK Selle voldiku eesmärk on pakkuda kasulikku teavet Belgiasse tööle minekuks. Siin tutvustatakse toimingud, mida tuleb enne ja pärast Belgiasse saabumist teha. Samuti loetletakse kasulikke aadresse, kuhu abi saamiseks pöörduda. FAKTE BELGIA KOHTA Belgia Kuningriik asub Lääne-Euroopas ning omab ühist riigipiiri Saksamaa, Hollandi, Prantsusmaa ja Luksemburgiga ning lühikest rannajoont Põhjamerega. Belgia on kolmest piirkonnast koosnev liitriik. Põhjas asub Flandria, kus kõneldakse hollandi keelt, lõunapool asuvas Valloonias räägitakse prantsuse keelt ning pealinnas Brüsselis on ametlik staatus mõlemal keelel. Riigi idaosas on ka väike saksakeelne vähemus, kuhu kuulub inimest. Pindala: 7030,528 km 2 Rahvaarv: 10,58 miljonit

3 Riigikeel: Belgias on kasutusel kolm riigikeelt: hollandi, saksa ja prantsuse keel. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BELGIASSE TÖÖLE MINEKUT? Teavet on võimalik leida EURES (European Employment Services) süsteemi abil, mis on loodud Euroopa Komisjoni poolt, eesmärgiga lihtsustada töötajate vaba liikumist. EURES süsteem on keskne andmebaas, kus on: juurdepääs tööpakkumistele üle terve Euroopa, sh Belgiasse info elamis- ja töötingimuste kohta Euroopa riikides EURES nõustajad vastava riigi tööturuasutustes annavad nõu tööjõu liikumise osas. Kui soovite isiklikumat nõustamist, võite pöörduda Eesti Töötukassa esindusse, kus töötavad EURES nõustajad, vaata eures.europa.eu ja Eesti kodanikel on õigus ilma töö- ja elamisloata Belgias elada ja töötada ning töötasu ja töötingimuste osas on neil samasugused õigused nagu Belgia kodanikel. Eesti kodanikul, kes soovib elada või töötada Belgias, peab olema kehtiv pass või ID-kaart. Belgiasse saabumise järel tuleb Teil kümne päeva jooksul oma elukoht registreerida (v.a. turismireis) kohalikus omavalitsuses. Registreerida tuleb kõikide viibimise perioodide korral (vähem või rohkem kui 3 kuud). Kaasa tuleb võtta kehtiv pass või ID-kaart ning siis väljastatakse Teile spetsiaalne dokument nimetusega presence notification (esmase registreerimise dokument). Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna kodanikel on õigus Belgias viibida kauem kui kolme kuu vältel ametliku töösuhte olemasolu, õpingute, ettevõtjana tegutsemise või piisavate rahaliste ressursside olemasolu korral. Viibides riigis kauem kui 3 kuud, tuleb taotleda registreerimist kohalikus omavalitsuses (Annex 19). Selleks on vajalik pass või ID-kaart ning presence notification (esmase registreerimise dokument). Viibides riigis vähem, kui 3 kuud, piisab enamasti esmase registreerimise dokumendist ( presence notification ). Siiski võib palgatöötajana tööle asudes teie tööandja nõuda teilt dokumenti Annex 19. Lisainfot vajaliku dokumentatsiooni täitmise kohta Belgiasse saabumisel ning sealt lahkumisel leiate TÖÖALASED ÕIGUSED Belgias on minimaalseks töötamise vanuseks 16 eluaastat ja lubatud on töötada osalise tööajaga kombineerides seda õppimisega. Vastavalt Belgia seadustele on alaealistel (alla 18aastastel noortel) lubatud sõlmida ja lõpetada tööleping ainult vanemate täielikul nõusolekul. Teoreetiliselt ei kohusta Belgia seadused tööandjat vormistama kirjalikku lepingut. Ka suuline leping on ametlikult kehtiv tööleping, kuid siiski

4 on soovitav sõlmida töölepingud kirjalikult. Vahet tehakse sinikraedel ja valgekraedel (erinevad lepingutingimused, puhkused jne). Palgad ei ole seadusega kindlalt fikseeritud ning enamasti on nad määratud kollektiivlepingutega. Siiski on kehtestatud riiklikul tasemel miinimumpalk kõikidele töötajatele alates 21. eluaastast. Miinimumpalk töötajatele alates 21. eluaastast on EUR kuus/bruto (täistööajaga töötades). Seadus ütleb, et päevas võib töötada maksimaalselt 8 tundi ja nädalas 38 tundi. Belgias on põhimõtteliselt keelatud teha ületunde. Mõningatel juhtudel on võimalikud ka erandid tööajas, kuid selleks peab olema kindlasti eelnev kooskõlastus/luba vastavalt ametkonnalt ning tingimusel, et tööaeg ei ületa 11 tundi päevas või 50 tundi nädalas. Ületunnitöö kompenseerimine: Ületundide kompenseerimine on kohustuslik. Ületunnitöö eest tasutakse 50 % ulatuses üle tavapärase palgamäära ja 100 % ulatuses üle tavapärase palgamäära juhul, kui töötamine leiab aset pühapäeviti või riiklikel pühadel. Pühapäeval töötamine: Belgia seaduste järgi on pühapäeval töötamine keelatud. Siiski on mõningad tegevused lubatud ka pühapäeviti ja seda juhul, kui firma töö spetsiifikast tulenevalt ei ole neid teenuseid/ töid võimalik sooritada mõnel teisel nädalapäeval (nt hotellid, toitlustusasutused, raviasutused jne) või tuleb neid lisaks teistele päevadele teha ka pühapäeval. Öötöö: Keelatud on töötamine ajavahemikus kell kuni Siiski, erandid on võimalikud. Öötöö on lubatud tingimusel, et töö või teenuse iseloomust tulenevalt on see vajalik. Öötööd on lubatud rakendada ainult meeste ja naiste puhul, kes on 18-aastased ja vanemad. Puhkused: Korralise puhkuse pikkus erasektoris sõltub puhkusele eelnenud aastal töötatud päevade arvust. Kui töötaja on töötanud terve aasta, siis on tal õigus 20 puhkusepäevale ja seda juhul, kui tööpäevade arv nädalas on 5 ja 24 päevale juhul, kui tööpäevade arv nädalas on 6. Puhkuse ajal on õigus puhkusekompensatsioonile. Avalikus sektoris sõltub puhkuse pikkus töötaja vanusest ja töötamise perioodist jooksval aastal. Sealhulgas on õigus saada veel tasulist karjääripuhkust ja seda nii avalikus kui ka erasektoris; vanemapuhkust; õigus puhkusele on ka lapse adopteerimise korral; (mõlemal adopteerival vanemal). Lisainfot tööseadusandluse kohta leiate: be/en; FIEna tegutsemine

5 Ametiühingud Töötajal on õigus liituda ametühinguga, kuid kedagi ei tohi liituma sundida ega liitumise pärast vallandada. Töösuhetega seotud probleemide korral, mida ei ole võimalik lahendada koostöös tööandjaga, kontakteeruge ametühinguga. Lisainfot leiate MAKSUD Maksuaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Belgias on põhiliselt kahte tüüpi otseseid makse: tulumaks ettevõtetele ja üksikisiku tulumaks. On ka mitmeid kaudseid makse, millest olulisim ja levinuim on käibemaks. Need maksud kuuluvad keskvalitsuse vastutusalasse ehk siis on riiklikul tasemel reguleeritud. Samuti eksisteerivad erinevad kohalikud maksud, mis võivad olla väga erinevad kohalike omavalitsuste lõikes. Üksikisiku tulumaksu määrad 2012 (2013 deklareeritav): 25% maksustatakse sissetulek EUR 30% maksustatakse sissetulek kuni EUR 40% maksustatakse sissetulek kuni EUR 45% maksustatakse sissetulek kuni EUR 50 %-ga maksustatakse sissetulek üle EUR Sotsiaalmaks Kui inimene alustab töötamist Belgias, siis kohustub ta maksma ka makseid Belgia sotsiaalkindlustussüsteemi. Kuigi teoorias lasub sotsiaalkindlustusmaksete maksmise kohustus töötajal, siis reaalselt peab sotsiaalmaksu töötaja palgast kinni ja teeb sissemaksed Belgia Sotsiaalkindlustusametile tööandja. Sotsiaalmaksu määrad on kehtestatud riiklikul tasemel ning on jagatud tööandja ja töövõtja vahel. Sotsiaalmaksu määr töövõtjale on 13,07%, millest 7,5% on pensionikindlustus, 0,87% töötuskindlustus, tervisekindlustushüvitis 1,15% ja tervishoid 3,55%. Käibemaks Käibemaksu (VAT) rakendatakse nii toodetele kui teenustele, mis äritegevuses Belgias esindatud on. Belgias on 5 erinevat käibemaksu määra, millest kaks levinumat on: VAT standardmäär: 21%. Alandatud VAT: 6% (toiduained, ravimid, raamatud, majutusteenused jpm). Belgias on kohalikel omavalitsustel ja provintsidel õigus kehtestada mõningaid täiendavaid makse erinevatele toodetele või teenustele (tulenevalt peamiselt antud regiooni omapärast). Maksukorraldust puudutava lisainfo saamiseks võtke ühendust sealse maksuametiga:

6 SOTSIAALKINDLUSTUS Belgia palgatöötajate sotsiaalkindlustusskeem koosneb järgmistest hüvitisliikidest: haigus- ning rasedus- ja sünnitushüvitised; tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised; surmahüvitised; invaliidsushüvitised; vanadus- ja toitjakaotushüvitised; töötushüvitised; perehüvitised. Füüsilisest isikust ettevõtjate kohta võivad kehtida erisätted. Kuidas saada Belgia sotsiaalkindlustusskeemi liikmeks? Kohe, kui alustate palgatöötajana töötamist Belgias, peab teie tööandja täitma vajalikud formaalsused teie liitumiseks sotsiaalkindlustusskeemiga. Te ise ei pea pöörduma ühegi asutuse poole. Teie sotsiaalkindlustusosalus on 13,07% (brutopalgast), tööandja võtab selle maha Teie palgast. Ainus erand on tervishoiuteenuste ja hüvitiste kindlustus. Nende riskide vastu kindlustamiseks peate valima enda äranägemise järgi kindlustusseltsi (mutualité/ziekenfonds) või registreerima end ravi- ja töövõimetuskindlustuse abikassa (Caisse auxiliaire d assurance maladieinvalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV) kohalikus büroos. Lisainfo: Pension Vanaduspensionile mineku iga on Belgias 65 aastat ja seda nii meestel kui ka naistel. Eranditeks on kaevurid, meremehed ja lendurid, kes võivad pensionile jääda varem. selleks, et tekiks õigus täispensionile, peab olema töötatud 45 aastat. Vanaduspensionile on võimalik minna ka varem: 60-aastaselt, kui eelnev kindlustusperioodi pikkus on vähemalt 35 aastat. Pensioni summa suuruse väljaarvutamisel võetakse aluseks töötatud aastad ja saadud töötasud. Pensionäridel on lubatud töötada, kui saadav töötasu ei ületa teatud ülemmäära. Lisainfo: Töötuskindlustushüvitis Töötuna registreeritud isik, kellele on määratud Eestis töötuskindlustushüvitis, võib minna kuni kolmeks kuuks tööd otsima ka teistesse liikmesriikidesse (sh Ühendkuningriiki) hüvitisele õigust kaotamata. Lisainfo saamiseks pöörduge

7 TERVISHOID Belgiat külastavad inimesed, kel on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, saavad vajaminevat arstiabi samadel tingimustel Belgia kindlustatutega. Euroopa ravikindlustuskaardi ja vajadusel ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi annab välja elukohajärgne Eesti Haigekassa osakond ning kaardi väljastamine on tasuta. Pane tähele! Kindlustatud isikud maksavad Belgias teatud protsendi ravikuludest alati ise. Eraarsti ravikulusid ei hüvitata. Kohe, kui Teil tekib Belgias sissetulek (olete tööl, töötu või FIE-na tegev), siis kaasneb sellega ka kohustus registreerida end tervisekindlustusfondis (vastastikuse toetuse ühing või riiklik tervisekindlustusfond). Olles registreerunud, saate endale kleebise ja SIS kaardi (social identity card). Need dokumendid on väga olulised, et hiljem saada oma kulutused hüvitatud. Tervishoiuteenustele on õigus järgmistel tingimustel: peate olema liitunud haigekassaga; teie osamaksed peavad ületama kindla miinimumsumma. Tervishoiuhüvitised: kui te olete haige, siis saate konsulteerida Teie enda poolt eelnevalt valitud arstiga. Arstilt saate visiidi järgselt tõendi Teile osutatud arstiabi kohta. Tõend, mis on varustatud Teile väljastatud kleebisega, tuleb esitada Teie poolt valitud tervisekindlustusfondi, kes seejärel hüvitab osa teie kulutustest. Osa, mida ei tagastata, on kindlustatud isiku omaosalus. Omaosaluse suurus võib erineda tulenevalt Teile osutatud arstiabi spetsiifikast, kuid üldreeglina on kindlustatud isiku omaosalus 25% tehtud kulutustest. Lisainfo: TÖÖ OTSIMINE Belgias eeldatakse enamike töökohtade puhul kas hollandi (Põhja-Belgias), prantsuse (Lõuna-Belgias) või saksa keele oskust. Enne Belgiasse suundumist on soovitav esmalt tutvuda Belgia tööpakkumistega EURES portaalist ja Peamiselt kasutatakse tööd otsides järgmiseid kanaleid: Riiklikud tööhõiveametid: Belgia on jaotatud neljaks regiooniks ja kõigis neis on oma riiklik tööhõiveamet: VDAB Belgia Flaami regiooni tööhõiveamet (hollandikeelne kogukond) Le FOREM Belgia Vallooni regiooni tööhõiveamet (prantsuskeelne kogukond) ADG Belgia tööhõiveamet (saksakeelne kogukond) ACTIRIS Belgia Brüsseli regiooni tööhõiveamet (prantsuse- ja hollandikeelne kogukond)

8 Antud aadressidelt on võimalik leida ülevaadet tööhõiveametite teenustest ja ka vabadest töökohtadest. Eratöövahendusbürood: Riiklike töövahendajate kõrval eksisteerib Belgias ka mitmeid tööjõuagentuure ja firmasid, mis pakuvad ajutist tööd. Need töövahendust pakkuvad firmad on tunnustatud föderatsiooni Federgon poolt. Lisainfo: Detailsemat infot agentuuride kohta võite leida ka ärikataloogi kollastelt lehtedelt Ajalehed: Vabu töökohti on võimalik jälgida ka riiklike ajalehtede vahendusel. Enamuse ajalehtedes avaldatavatest vabadest töökohtadest võib leida üleriigiliste ajalehtede laupäevastest lisadest: suurimad hollandikeelsed ajalehed: De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, Het Laatste Nieuws; prantsuskeelsed: La Dernière Heure, Le Soir, La Libre Belgique, La Meuse, L Echo; saksakeelne: Grenzecho. Tööpakkumisi Belgiasse võite veel otsida: Lisajuhiseid tööotsinguteks leiate: Tööpakkumised EL institutsioonides:

9 ELUASE Elamispinna otsimisega on soovitav tegeleda juba enne riiki saabumist. Rendilepingud peavad olema fikseeritud kirjalikult ning sisaldama järgmist: üürniku ja üürileandja andmed lepingu alguskuupäev renditud pinnad peavad olema fikseeritud üüri summa Majutusvõimalusi on võimalik leida: (woonbank) Lisainfo: HARIDUS Belgia haridussüsteemi korraldamises osalevad kolm kogukonda ning see põhineb kolmel Belgia ametlikul keelel hollandi, prantsuse ja saksa keelel. Lastel vanuses 6-18 eluaastat on kohustuslik omandada haridust. Kooli otsides tuleb kõigepealt välja selgitada õppekeel. võimalik on valida rahvusvaheliste koolide ja Belgia koolide vahel. Samuti on võimalik koduõpe. Kõikides kolmes piirkonnas on kolme tüüpi haridusasutusi: tasuta erakoolid (need on tavaliselt katoliku koolid või ka muu usulised), avalikus halduses olevad koolid (mis nõuavad tavaliselt õppemakse) ning kogukonnakoolid. Lisainfo: Töötajal on vajadusel kohustus esitada dokumente, mis tõendavad välisriigis omandatud hariduse kehtivust Belgias. NARIC - National Academic Recognition Information Centre on rahvusvaheline riiklik koostöövõrgustik, mis tegeleb hariduskvalifikatsioonide alase info jagamise ning tunnustamise küsimustega. Lisainfot leiate: Flanders Wallonia Ida piirkond Haridussüsteemide ja õppimisvõimaluste kohta pakub infot Euroopa PLOTEUS portaal

10 KASULIKUD KONTAKTANDMED Belgia Saatkond Tallinnas: Rataskaevu Tallinn Tel: (372) , faks: (372) E-post: Eesti suursaatkond Brüsselis: Rue Guimard 11/13, B-1040 tel: E-post: Flaami kogukond Waloonia kogukond Prantsuse kogukond Saksakeelne kogukond Brüssel Registreerimine Belgias Belgia Tööturuametid Flanders - Wallonia - Saksakeelne piirkond - Brussels - Ametiühingud Transport - Brüsseli lennujaam - rongid

11 Turism

12 MEELESPEA Belgiasse sõites tehke kindlaks, et Teil on olemas: kehtiv Eesti pass või kehtiv ID-kaart Euroopa ravikindlustuskaart, piisavalt raha arstiabi jaoks õnnetusjuhtumi korral või eratervisekindlustus (pole kohustuslik) vajalikud U-vormid (U1, U2) koopiad sünnitunnistustest ja muudest perekonnaseisu tõenditest elulugu, kandideerimisavaldus ja endiste tööandjate soovituskirjad kutsekvalifikatsiooni tõendatud tõlge elamispind piirkonnas, kuhu Te minna kavatsete piisavalt raha kuni esimese töötasu saamiseni või vajadusel koju pöördumiseni Kui Teil on ülalkirjeldatu kohta küsimusi, pöörduge Teile sobivasse Eesti Töötukassa esindusse Infotelefon Toetab Euroopa Liit

HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL

HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL HOLLAND ABIKS UUEL ALGUSEL Käesoleva trükise eesmärk on pakkuda kasulikku teavet Hollandisse tööle minekuks. Trükis annab ülevaate toimingutest, mis on vajalikud enne Hollandisse suundumist ja pärast kohalejõudmist.

Nadere informatie

Eestlane, valgekrae, hetero, abielus,

Eestlane, valgekrae, hetero, abielus, MAJA ja KORTERI VÄLISUKSED, SISEUKSED ja PAIGALDUS Nominete Eesti ettevõte aastast 1998 Disainuksed vastavalt kliendi kujundusele ja soovidele Erimõõdus uste hind sama mis standardmõõtude korral laius

Nadere informatie

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 5. juuni 1997 * (Eelotsusetaotlus: Raad van State Belgia)

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 5. juuni 1997 * (Eelotsusetaotlus: Raad van State Belgia) EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 5. juuni 1997 * (Eelotsusetaotlus: Raad van State Belgia) (Teenuste vaba liikumine Teleringhääling Asutamine Siseriiklikest õigusnormidest kõrvalehiilimine) Kohtuasjas

Nadere informatie

Matsalu festivalilt Yosemite i rahvusparki. Neemelo pürib värava kuningaks. Juhan Ulfsak Eestis näitleja, maailmas rokkar.

Matsalu festivalilt Yosemite i rahvusparki. Neemelo pürib värava kuningaks. Juhan Ulfsak Eestis näitleja, maailmas rokkar. kohtume Vabaduse väljakul! Homme õhtul austatakse Tallinna peaväljakul Eesti vabaduse eest võidelnuid. Hommikust alates toimuvad aga auto vaba päeva üritused, näeb rulatrikke, kuuleb kontserte ja saab

Nadere informatie

KUIDAS SELLEST KIRJUTADA. Katrin Kern

KUIDAS SELLEST KIRJUTADA. Katrin Kern Tartu Ülikool Eesti Keele Instituut Tartu Linnavalitsus Haridus- ja Teadusministeerium KUIDAS SELLEST KIRJUTADA Katrin Kern Keelehooldekeskus Tartu 2015 SISUKORD Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus-

Nadere informatie

Tahate rohkem teada vabadusepiiramise vähendamisest? Tutvuge siis esmalt

Tahate rohkem teada vabadusepiiramise vähendamisest? Tutvuge siis esmalt Tõlge: Esikaan: Lai valik 60 Alternatiivid vabadusepiiramisele tervishoius Praktiline abi- ja inspiratsioonivahend vabadusepiiramise vähendamiseks Lk2-3 Eessõna Esimene versioon Alternatievenbundel( alternatiivkogumik)

Nadere informatie

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend Võistlusjuhend 07.05.2017 2017. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp 2017. a. Läti autoringraja karikavõistluste ajalooliste autode Merevaigust Volga I etapp 2017. a. Vormel Historic Eesti karikavõistluste

Nadere informatie

Editie: 1 juli Werven in Europa

Editie: 1 juli Werven in Europa Editie: 1 juli 2015 Werven in Europa Inhoud Inhoud... 2 Banenbeurzen in Europa... 3 17 en 18 september, Tallinn, Estland... 4 2 oktober, Plock, Polen... 4 6 en 7 oktober, Helsinki, Finland... 4 20 oktober,

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E

Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E Mudel nr Kasutusjuhend Plasmateler TH-58PZ800E TH-65PZ800E Palun lugege enne aparaadi kasutamist käesolevaid juhiseid ja hoidke need kindlasti edaspidiseks kasutamiseks alles. Käesolevas juhendis kasutatavad

Nadere informatie

ÜHISTRASNPORDI INFOSÜSTEEM (ÜTRIS)

ÜHISTRASNPORDI INFOSÜSTEEM (ÜTRIS) DISAIN ÜHISTRASNPORDI INFOSÜSTEEM (ÜTRIS) VER 1.0 9.05.2011 Affecto Estonia OÜ, EOMap Geodata AS Dokumendi andmed: Versioon 1.0 Faili nimi YTRIS-füüsiline-andmemudel.doc Ajalugu: Kuupäev Ver. Kirjeldus

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van werkzoekenden met een inschakelingsuitkering

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van werkzoekenden met een inschakelingsuitkering Alleen geldig voor de werklozen wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van werkzoekenden met een inschakelingsuitkering Werkzoekenden activeren

Nadere informatie

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/43030616.aspx Väline hanke ID 226589-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid

Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid Kliimamuutused ja Eestile ohtlikud invasiivsed metsakahjurid Heino Õunap metsakaitse osakonna juhataja Käsitletud liigid: Bursaphelenchus xylophilus männi-laguuss Agrilus anxius (salehundlane) Agrilus

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Solar energy. Info. Hankija. Versiooni muutus Additional information. Kirjeldus. Versioon 2. Avaldamise kp :07

Solar energy. Info. Hankija. Versiooni muutus Additional information. Kirjeldus. Versioon 2. Avaldamise kp :07 Solar energy Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38767616.aspx Väline hanke ID 153561-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Lisateave Hankemenetlus Läbirääkimistega menetlus Lepingu liik

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Market and economic research; polling and statistics

Market and economic research; polling and statistics Market and economic research; polling and statistics Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31855494.aspx Väline hanke ID 371692-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

Installation services (except software)

Installation services (except software) Installation services (except software) Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37349725.aspx Väline hanke ID 20856-2013 Hanke liik Eelteade Dokumendi liik Eelteade Hankemenetlus Ei kohaldata

Nadere informatie

I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15

I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15 I LISA MENETLUSEGA SEOTUD RIIGID, RAVIMITE NIMETUSED, TOIMEAINED, MÜÜGILOA NUMBRID JA MÜÜGILOA HOIDJAD 1/15 Liikmesriik Ravimi nimetus Toimeaine Müügiloa number Müügiloa hoidja Austria Rompun Ksülasiin

Nadere informatie

Voorwoord 11. Deel I: Analyse van de Belgische dagbladmarkt: trends en uitdagingen 15

Voorwoord 11. Deel I: Analyse van de Belgische dagbladmarkt: trends en uitdagingen 15 Inhoud Voorwoord 11 Deel I: Analyse van de Belgische dagbladmarkt: trends en uitdagingen 15 Hoofdstuk 1 Een historische terugblik: van het ancien régime tot en met de Tweede Wereldoorlog 17 1. De diverse

Nadere informatie

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work Project-management services other than for construction work Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35742582.aspx Väline hanke ID 99208-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29770394.aspx Väline hanke ID 233522-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26 28

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Nadere informatie

(! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$..

(! ) #$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$.. (! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$.. $ 2006 ... 5 1.... 8,+.+&## + *... 8 I.! "! #!$%& ' ($$" )%!... 10 1. )#+& &#*&+&# &+,/,#%... 10 2. ).,+.+&#... 10 2.1. #%#... 10 2.1.1.

Nadere informatie

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08 Construction work Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33214676.aspx Väline hanke ID 371226-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud menetlus

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen

Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen Vlaams Lijst Datum CD&V-N-VA CD&V Belang OpenVLD sp.a Dedecker Groen! N-VA SLP Peiler 13.06.2004 26,1% 24,1% 19,8% 19,7% 7,6% VlaamsParlement 08.10.2006

Nadere informatie

Vlaamse Partijen 30 % 20 % 10 % 0 % Filip van Laenen

Vlaamse Partijen 30 % 20 % 10 % 0 % Filip van Laenen Vlaamse Partijen 30 % 20 % 10 % 0 % 2004-01-01 2005-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2010-01-01 Vlaamse Partijen, 12 26% 26 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 2007-01-01 2008-01-01 2009-01-01

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43589836.aspx Väline hanke ID 383234-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

PRAKTISCH. Routeplanner voor jong talent

PRAKTISCH. Routeplanner voor jong talent PRAKTISCH Routeplanner voor jong talent Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix www.mloz.be (

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

WAT IS EEN BUITENLANDS STUDIEBEWIJS WAARD IN VLAANDEREN?

WAT IS EEN BUITENLANDS STUDIEBEWIJS WAARD IN VLAANDEREN? WAT IS EEN BUITENLANDS STUDIEBEWIJS WAARD IN VLAANDEREN? NARIC-VLAANDEREN IN 15 VRAGEN Agentschap voor De erkenning van (buitenlandse) diploma s Heb je een buitenlands diploma en wil je in Vlaanderen werken?

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Gids doorheen de gedigitaliseerde kranten

Gids doorheen de gedigitaliseerde kranten Afdeling Kranten en Hedendaagse Media Gids doorheen de gedigitaliseerde kranten - Gebruikershandleiding Vooraf Digitalisering en OCR Kranten zijn uiterst kwetsbare documenten. Om hun bewaring te verzekeren

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

Sociale zekerheid in België

Sociale zekerheid in België Sociale zekerheid in België Woord vooraf Weinig mensen weten precies wat onze sociale zekerheid inhoudt. Nochtans kunnen wij dankzij dit systeem op een aantal instellingen rekenen die meer zekerheid garanderen

Nadere informatie

Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Operatiivseire Tallinn Salutaguse pärmitehase reovee koormuste nädalased mõõtmised 1 (49)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Operatiivseire Tallinn Salutaguse pärmitehase reovee koormuste nädalased mõõtmised 1 (49) Eesti Keskkonnauuringute Keskus Operatiivseire 2017 Tallinn 2018 Salutaguse pärmitehase reovee koormuste nädalased mõõtmised 1 (49) Töö nimetus: Operatiivseire 2017 Töö autor: Allan Allas Ülle Leisk Töö

Nadere informatie

Retributies. Quelle que soit la demande, veuillez attendre le mail avec les modalités de paiement et l invitation à payer.

Retributies. Quelle que soit la demande, veuillez attendre le mail avec les modalités de paiement et l invitation à payer. Retributies Bankgegevens: Bank van de Post Koning Albert II-laan 162 1000 BRUSSEL Rekeningnummer: 679-2005959-96 IBAN-code: BE65 6792 0059 5996 BIC-code: PCHQBEBB De betalingskosten voor buitenlandse bedrijven

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

Financial and insurance services

Financial and insurance services Financial and insurance services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29970821.aspx Väline hanke ID 62494-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud

Nadere informatie

Printers and plotters

Printers and plotters Printers and plotters Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42207835.aspx Väline hanke ID 120456-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

RESULTATEN SAMENGEVAT

RESULTATEN SAMENGEVAT ALLE OGEN OP NIEUWSMERKEN GERICHT CIM 2017 DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN SAMENGEVAT CIM 2017 LEARNINGS 1 2 3 2 MIO. MARKTLEIDER Het Laatste Nieuws zet weer een nieuw record neer en bereikt als nieuwsmerk

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40848506.aspx Väline hanke ID 11779-2014 Hanke liik Hanke aruanne

Nadere informatie

Eesti kultuurisündmused välisriikides september- detsember 2015

Eesti kultuurisündmused välisriikides september- detsember 2015 Eesti kultuurisündmused välisriikides september- detsember 2015 Kuu Sündmus Toimumisaeg Riik Lisainfo Kunstnik Marge Monko on ISCP residentuuris New Yorgis. Residentuur ISCPs keskendub 2016. aastal toimuva

Nadere informatie

CODES IN DE STROOM A080

CODES IN DE STROOM A080 Zone LANGUAGE 1 Français Frans 2 Neerlandais Nederlands 3 Allemand Duits Zone Identificatie actie 1 Eerste inschrijving 2 Diagnosegesprek 3 Trajectvoorstel 4 Collectieve informatiesessie 5 Opleiding 6

Nadere informatie

Support services for land transport

Support services for land transport Support services for land transport Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40253615.aspx Ekstern anbuds ID 242699-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Architectural, engineering and planning services

Architectural, engineering and planning services Architectural, engineering and planning services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40152243.aspx Väline hanke ID 138970-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

Avaldamise kp 29.06.2012 5:22. Sulgemisaeg 29.08.2012 10:30. Muutmisaeg 29.06.2012 5:22

Avaldamise kp 29.06.2012 5:22. Sulgemisaeg 29.08.2012 10:30. Muutmisaeg 29.06.2012 5:22 Furniture Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/34693728.aspx Väline hanke ID 203218-2012 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu liik Tarneleping

Nadere informatie

Ik ben afgestudeerd... Wat nu?

Ik ben afgestudeerd... Wat nu? partner in de Universitaire Associatie Brussel Ik ben afgestudeerd... Wat nu? Werken Verder studeren Buitenland www.erasmushogeschool.be eras Voorwoord Proficiat, je bent afgestudeerd aan de Erasmushogeschool

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

Wat na de universiteit?

Wat na de universiteit? Wat na de universiteit? INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN...3 2. PROCEDURES OVER WERKEN...4 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN... 4 2.1.1. Jezelf inschrijven als werkzoekende...4 2.1.2.

Nadere informatie

Electricity. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 12.12.2012 5:14

Electricity. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 12.12.2012 5:14 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35684946.aspx Väline hanke ID 393704-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

4 REGIES TOT UW DIENST:

4 REGIES TOT UW DIENST: 2015 News Power 4 REGIES TOT UW DIENST: VALÉRIE DELAIN 02 454 28 66 valerie.delain@persgroep.be GONDA LONTINGS 02 225 54 40 gonda.lontings@rossel.be MARLEEN VEUGELERS 0475 38 00 81 marleen.veugelers@mediahuis.be

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

N150 Wireless Outdoor PoE Toegangspunt TEW-715APO. Snel-installatiegids (1)

N150 Wireless Outdoor PoE Toegangspunt TEW-715APO. Snel-installatiegids (1) N150 Wireless Outdoor PoE Toegangspunt TEW-715APO Snel-installatiegids (1) TEW-715APO (V1.0R) / 07.18.2012 БЪЛГАРИН 1. Voordat U aan de slag gaat Inhoud van de verpakking TEW-715APO CD-ROM (Gebruikershandboek)

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

: 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B

: 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm Segu Kaubanduslik nimetus 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B Tootekood 1044 Tooteliik Kattekiht Tooterühm Kommertstoode

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu Continentali TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast!

Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu Continentali TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast! Kõik ühest kohast: lihtne! soodne! kindel! Kogu i TALVEKOLLEKTSIOON ühest kohast! SÕIDUAUTO REHVID Profiil 80 13'' 155/80R13 3434430 79 T Gislaved EuroFrost 3 Lamell 950.- 3436010 79 T Gislaved NordFrost

Nadere informatie

Insurance services. Info. Hankija. Versiooni muutus. Kirjeldus. Original text: Afsluiten van Autoverzekering van de Politiezone Voorkempen.

Insurance services. Info. Hankija. Versiooni muutus. Kirjeldus. Original text: Afsluiten van Autoverzekering van de Politiezone Voorkempen. Insurance services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40650995.aspx Väline hanke ID 284232-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Läbirääkimistega menetlus Lepingu

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

ŸTEW-648UB Quick Installation Guide. 2. Hoe installeren. Nederlandse 1. Voor u aan de slag gaat. 3. De draadloze adapter gebruiken

ŸTEW-648UB Quick Installation Guide. 2. Hoe installeren. Nederlandse 1. Voor u aan de slag gaat. 3. De draadloze adapter gebruiken Nederlandse. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren 3. De draadloze adapter gebruiken 2 6 Problemen oplossen Draadloze tips 7 9 Quick Installation Guide TEW-648UB.03 2. Hoe installeren Belangrijk!

Nadere informatie

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of personnel including temporary staff Supply services of personnel including temporary staff Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37727483.aspx Ekstern anbuds ID 51418-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

SCREENING *VRAAG A. OPGELET. DE VRAAG NIET STELLEN ZIE FICHE Vraag A Aantal werknemers in het bedrijf. (ENQ. NOTEER AANTAL WERKNEMERS)

SCREENING *VRAAG A. OPGELET. DE VRAAG NIET STELLEN ZIE FICHE Vraag A Aantal werknemers in het bedrijf. (ENQ. NOTEER AANTAL WERKNEMERS) 1 TNS MEDIA Square Riga 30 Versie : 1 BRUSSEL 1030 BRUXELLES VRAGENLIJST Referentie : Tel. : +32 (0)2 300 21 49 - CAPI - Studienummer : J264 Fax : +32 (0)2 216 13 96 Datum : 8/1/2014 SCREENING *VRAAG A

Nadere informatie

Harjulane Kaitseliidu Harju maleva häälekandja

Harjulane Kaitseliidu Harju maleva häälekandja Toimetus ja talitus: Kaarli t. 8. Tel. 451-91. Tellimise hind aastas Üksuste viisi ä SO snt. Üksikult a 1 kr. Harjulane Kaitseliidu Harju maleva häälekandja Tallinna Linna Keskraamatukogu Kuulutuste hind!

Nadere informatie

TEW-651BR. Quick Installation Guide 2.01. Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren. 3. Configureer de draadloze router 5

TEW-651BR. Quick Installation Guide 2.01. Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren. 3. Configureer de draadloze router 5 Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 2. Hoe installeren 1 3 3. Configureer de draadloze router 5 Problemen oplossen 9 Draadloze tips 11 Quick Installation Guide TEW-651BR 2.01 Verzamelen informatie

Nadere informatie

Newsletter Pepibru mei 2012

Newsletter Pepibru mei 2012 Newsletter Pepibru mei 2012 Nieuwtjes van bedrijven Deezer Er hangt synergie in de lucht! Greenwish Mediargus en Pressbanking kondigen Gopress aan Gastentafel Loket lokale economie Informatieportaal 1819

Nadere informatie

Ideaal woon/zorg centrum?

Ideaal woon/zorg centrum? Zorgvastgoed 16 juni 016 SPECIALIST IN AGING WELL Voor- & nadelen van schaalvergroting Ideaal woon/zorg centrum? Bestaat het? Basisvraagstukken van de laatste jaren : Groot- >< kleinschalig economische

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Elektroakustika osa1: Heli digitaliseerimine

Elektroakustika osa1: Heli digitaliseerimine Elektroakustika osa1: Heli digitaliseerimine Elektroakustika valdkond Helisignaali salvestamine ja editeerimine: signaalitaseme indikaator; hea indikaator reageerib kiiresti signaalitaseme tõusule ja suhteliselt

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Prestatieverklaring Nr. DOP1028 31.7.2014

Prestatieverklaring Nr. DOP1028 31.7.2014 Prestatieverklaring Nr. DOP1028 31.7.2014 FABRIKANT: Abloy Oy Joensuun factory Wahlforssinkatu 20 FI-80100 Joensuu FINLAND Systeem of systemen ter beoordeling en verificatie van constantheid van de prestaties

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december

Nadere informatie

Insurance services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Insurance services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Insurance services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39172899.aspx External tender id 10011-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

Begin bij jezelf. Jobadvertenties. Actief zoeken

Begin bij jezelf. Jobadvertenties. Actief zoeken SOLLICITATIE TIPS Waar vind je geschikte vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips op een rij. Begin bij jezelf Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht

Nadere informatie

ŸTEW-635BRM Quick Installation Guide

ŸTEW-635BRM Quick Installation Guide Nederlandse 1 1. Voor u aan de slag gaat 1 2. Hardware installatie 3 3. Configureer de modem 4 4. Encryptie instellen 7 Problemen oplossen 9 Wireless Tips 11 Quick Installation Guide TEW-635BRM 2.01 Systeemvereisten

Nadere informatie

Archief International Lesbian Information Service (ILIS)

Archief International Lesbian Information Service (ILIS) Archief International Lesbian Information Service (ILIS) 98-99 Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) Oosterdoksstraat 0 0 DK Amsterdam hdl:06/arch09 IISG Amsterdam 0 Archief

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Agricultural services

Agricultural services Agricultural services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30418102.aspx Väline hanke ID 26538-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Office furniture. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 8. Avaldamise kp 17.09.2013 5:14

Office furniture. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 8. Avaldamise kp 17.09.2013 5:14 Office furniture Info Versioon 8 URL http://com.mercell.com/permalink/30905986.aspx Väline hanke ID 310563-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

BELGIË. Spotlight op VET. Onderwijs en opleiding in cijfers. Meer informatie. Spotlight op VET

BELGIË. Spotlight op VET. Onderwijs en opleiding in cijfers. Meer informatie. Spotlight op VET LGIË LGIË Onderwijs en opleiding in cijfers Leerlingen van het hoger secundair onderwijs (ISCED 11 niveau 3) die deelnemen aan algemene en beroepsprogramma s % van alle studenten in het hoger secundair

Nadere informatie