Werkgroep 1 Reproductieve gezondheid. Anticonceptie, zwangerschap & zwangerschapsafbreking, bevalling, kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgroep 1 Reproductieve gezondheid. Anticonceptie, zwangerschap & zwangerschapsafbreking, bevalling, kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen"

Transcriptie

1 Gebruikersgroep Titelpagina Sexpert 24 november 2011 Werkgroep 1 Reproductieve gezondheid Anticonceptie, zwangerschap & zwangerschapsafbreking, bevalling, kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen

2 Structuur 1. Hoe meten we in Sexpert I anticonceptie zwangerschap bevalling kinderwens vruchtbaarheidsproblemen 2. Onderzoeksvragen vanuit het onderzoeksteam de stakeholders 3. Valorisatie

3 1. Hoe meten we in Sexpert I reproductieve gezondheid 1. Anticonceptie 2. Zwangerschap en zwangerschapsafbreking 3. Bevalling 4. Kinderwens en pogingen tot zwangerschap 5. Vruchtbaarheidsproblemen

4 1. Hoe meten we in Sexpert I anticonceptie Middelen ter bescherming van zwangerschap Onderverdeling in A. Algemeen anticonceptiegebruik B. Nood anticonceptie

5 A - Algemeen anticonceptiegebruik Lifetime gebruik van anticonceptie ( ooit ) al dan niet gebruik welke methodes Recent gebruik van anticonceptie ( laatste 6 maanden ) al dan niet gebruik welke methodes redenen voor geen gebruik, bij mannen en vrouwen redenen voor gebruik van hormonale anticonceptie bij vrouwen frequentie van gebruik onzorgvuldigheden in gebruik - frequentie correct gebruik - subjectieve inschatting van moeilijkheden bij gebruik - frequentie van vergeten anticonceptiepil(len) - enkel voor vrouwen

6 Huidig gebruik van anticonceptie ( nu ) Sterilisatie al dan niet gebruik welke methodes redenen voor geen gebruik

7 B Nood anticonceptie Al dan niet kennis van morning-after pil, voor vrouwen en mannen Al dan niet gebruik ervan ooit, zelf of de sekspartner

8 1. Hoe meten we in Sexpert I zwangerschap en zwangerschapsafbreking A. Zwangerschap(pen) gedurende de levensloop B. Verloop zwangerschap(pen) C. Bevalling

9 A - Zwangerschap(pen) gedurende de levensloop Huidige zwangerschap zelf of partner specifieke formulaering voor lesbische vrouwen Zwangerschappen uit het verleden aantal wanneer kennis van de zwangerschap Bedoelde zwangerschap(pen) gepland gewenst

10 B - Verloop zwangerschap(pen) Uitgedragen zwangerschappen data geboortes Niet voldragen zwangerschappen miskraam ( spontane afbreking ) na aantal weken abortus ( bewuste afbreking ) Voor elke zwangerschap apart, voor zowel mannen als vrouwen

11 1. Hoe meten we in Sexpert I bevalling Verloop van bevalling keizersnede of vaginaal Seksualiteit na bevalling periode van seksuele inactiviteit lichamelijke last/pijn bij het eerste seksuele contact Enkel voor vrouwen

12 1. Hoe meten we in Sexpert I kinderwens en pogingen tot zwangerschap Kinderwens ( nu/in de toekomst/vroeger kinderen gewenst? ) voor personen zonder kinderen voor personen die nooit seks hadden Toekomstige kinderwens ( nog kinderen gewenst? ) voor personen met kinderen Zwangerschapspogingen zelf of partner (specifieke formulering voor lesbische vrouwen) duurtijd pogingen

13 1. Hoe meten we in Sexpert I vruchtbaarheidsproblemen A. De aanwezigheid van problemen B. De hulpverlening m.b.t. problemen C. Behandelingen

14 A De aanwezigheid van vruchtbaarheidsproblemen Aanwezigheid van problemen met zwanger worden / iemand zwanger maken Aanwezigheid van diagnose subfertiliteit bij zelf of partner Oorzaak subfertiliteit

15 B Hulpverlening m.b.t. vruchtbaarheidsproblemen Contacten met hulpverleners i.v.m. vruchtbaarheidsproblemen ooit gehad soort hulpverleners of artsen frequentie van contacten Evaluatie hulpverlening Hulpbehoefte indien nog geen contact redenen voor geen contact

16 C Behandelingen voor vruchtbaarheidsproblemen Al dan niet gevolgd hebben/volgen van een behandeling voor zelf/partner Soorten behandelingen (hormonaal, inseminatie, IVF) Aantal behandelingen per soort

17 2. Onderzoeksvragen vanuit het onderzoeksteam 1. Het in kaart brengen van: het anticonceptiegebruik van Vlaamse mannen en vrouwen het risicogedrag van de Vlaming op vlak van zwangerschapsbescherming de zwangerschappen en bevallingen in Vlaanderen de zwangerschapsproblemen bij Vlaamse mannen en vrouwen de hulpverlening bij vruchtbaarheidsproblemen in Vlaanderen

18 m.a.w.: - Welke anticonceptiemiddelen gebruikt men? - Hoe vaak gebruikt men die goed? - Welke problemen ondervindt bij met het gebruik ervan? - Hoe vaak heeft men onbeschermde seksuele contacten? - Wat zijn redenen om geen anticonceptie te gebruiken? - Hoeveel uitgedragen zwangerschappen doorlopen vrouwen / mannen gemiddeld? - Hoe verlopen die bevallingen en hoe zit het met de seksualiteit daarna? - Hoe vaak wordt een zwangerschap afgebroken (spontaan of bewust)? - Hoe frequent zijn langdurige zwangerschapspogingen? - Hoe frequent zijn problemen met de vruchtbaarheid? - Welke hulpverleners worden gecontacteerd voor deze problemen? - Wat zijn barrières voor het niet zoeken van hulp? - Welke fertiliteitsbehandelingen worden gevolgd en hoe langdurig zijn die?

19 2. Het verband nagaan tussen a) risicogedrag en communicatie in het gezin van herkomst van jongeren sfeer in het huidige gezin communicatie en hechting in de partnerrelatie relatietevredenheid b) zwangerschap en zwangerschapsproblemen en seksuele gezondheid (objectief) seksueel welzijn (subjectief)

20 m.a.w. voor a): - Is er een slechtere communicatie over seks en relaties in gezinnen van personen die geen anticonceptie gebruiken? - Hangt er een negatievere sfeer (een kouder gezinsklimaat) in gezinnen van personen die geen anticonceptie gebruiken? - Is de kwaliteit van de communicatie en de hechting in de partnerrelatie slechter bij partners met onbeschermde seksuele contacten? - Is de relatietevredenheid hoger/lager bij partners met onbeschermde seksuele contacten?.

21 m.a.w. voor b): - Hebben personen met uitgedragen ongeplande/ongewenste zwangerschappen, minder frequent(e) seks en/of orgasmes dan personen met uitgedragen geplande/gewenste zwangerschappen? Zijn zij minder tevreden over hun seksuele leven? - Hebben personen die ooit een abortus of miskraam meemaakten, minder frequent(e) seks en/of orgasmes dan personen die hun zwangerschap(pen) uitdroegen? Zijn zij minder tevreden over hun seksuele leven? - Hebben personen met vruchtbaarheidsproblemen minder frequent(e) seks en/of orgasmes? Zijn zij minder tevreden over hun seksuele leven?

22 3. Het verband tussen zwangerschap en seksualiteit (b) biopsychosociaal verklaren a.d.h.v. verschillen in fysieke gezondheid? verschillen in mentale gezondheid? verschillen in relationele gezondheid? 4. Nagaan of dit verband variëert naargelang demografische kenmerken van de persoon oplossing voor de zwangerschapsproblemen religieuze en seksuele attitudes

23 m.a.w. voor 3: Is er een verschil in seksualiteit bij personen met zwangerschapsproblemen omdat - zij zich fysiek minder goed voelen? (bv. beperkt worden in hun activiteiten door hun gezondheid) - zij zich mentaal minder sterk voelen? (bv. minder zeker over hun uiterlijk) - hun partnerrelatie er slechter aan toe is? (bv. minder tevreden over de partner)

24 m.a.w. voor 4: Is de seksualiteitsbeleving bij personen met zwangerschapsproblemen (abortus/ miskraam / vruchtbaarheidsproblemen) slechter/beter wanneer. - zij in een andere gezinscontext leven? (bv. reeds kinderen hebben) - zij in een andere levensfase verkeren? (bv. jongeren versus ouderen) - zij (herhaaldelijk) hulp zochten voor deze problemen? - zij andere ideeën hebben over seksualiteit en religie (bv. het belang van seks of religie) - deze laatste (attitudes) misschien ook als verklaring (bv. minder belang hechten aan seks door het meegemaakt hebben van abortus)

25 2. Onderzoeksvragen vanuit stakeholders Onderzoeksvragen over anticonceptie? Onderzoeksvragen over zwangerschap? Ondezoeksvragen over bevalling? Onderzoeksvragen over kinderwens? Onderzoeksvragen over vruchtbaarheidsproblemen?

26 3. Valorisatie 1. Wat ging vooraf 2. Seks in Vlaanderen 3. Seksuele gezondheidsstrategie voor Vlaanderen

27 Gebruikersgroep Sexpert 24 november 2011 Werkgroep 2 Soa/hiv, seksueel (risico)gedrag en condoomgebruik

28 Structuur 1. Hoe meten we in Sexpert I: Seksueel (risico)gedrag Condoomgebruik SOA/HIV Uiterlijk en zekerheid 2. Onderzoeksvragen Vanuit theoretisch standpunt Vanuit de stakeholders 3. Valorisatie

29 1. Hoe meten we in Sexpert I: seksueel (risico)gedrag Seksuele ervaringen levensloop: seksuele aantrekking, totaal aantal partners, geslacht partners Seksuele ervaringen laatste zes maanden: o Seksuele ervaringen: ervaring seks, frequentie, aantal partners seks, geslachtsgemeenschap, geslacht partners, tevredenheid, belang, soort seksueel gestelde handelingen o Onthouding: redenen, tijdstip Laatste seksueel contact: tijdstip, aantal partners, soort relatie, geslacht, (on)gepland, locatie, beleving, alcohol/drugs, emoties, communicatie condoomgebruik, soa/hiv

30 1. Hoe meten we in Sexpert I: condoomgebruik Algemeen: attitudes, ooit gebruikt, verschillende mening met partner over condoomgebruik Laatste zes maanden: hoe vaak, redenen, communicatie met partner, correct condoomgebruik

31 1. Hoe meten we in Sexpert I: soa/hiv Testgedrag: soa/hiv HIV: status, besmettingswijze SOA: diagnoses

32 1. Hoe meten we in Sexpert I: uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie Uiterlijk o Lichaamsbeeld (UZ2) o Kledij (UZ7) Seksuele inhibitie/excitatie o SIS/SES = schaal rond interne inhibitie en excitatie (UZ4) o Externe factoren die seks gemakkelijker/moeilijker maken (UZ5-6)

33 1. Hoe meten we in Sexpert I: uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie Uiterlijk o Lichaamsbeeld UZ2. Met de volgende vragen willen we nagaan hoe jij je voelt over jouw uiterlijk. Gelieve elke vraag zorgvuldig te lezen en vervolgens aan te geven welk antwoord het gevoel dat je de voorbije week over jezelf had het best weergeeft. Helemaal niet Eerder niet Noch niet, noch wel Eerder wel Helemaal wel 1. Heb je je verlegen gevoeld over je uiterlijk? 2. Heb je je minder aantrekkelijk gevoeld? Ben je ontevreden geweest met je uiterlijk wanneer je was aangekleed?

34 1. Hoe meten we in Sexpert I: uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie Uiterlijk o Kledij UZ7. Ik zal je tot slot nog enkele uitspraken voorlezen omtrent jouw kledij en uiterlijk. In welke mate ben je het eens of oneens met volgende uitspraken? Helemaal oneens Eerder oneens Noch eens, noch oneens Eerder eens Helemaal eens 1.Ik krijg vaak de reactie van anderen dat ik erg opvallend gekleed ben Ik heb het gevoel de keuze te hebben om me te kleden zoals ik wil Ik krijg vaak complimenten over de manier waarop ik gekleed ben

35 1. Hoe meten we in Sexpert I: uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie Seksuele inhibitie/excitatie o SIS/SES = schaal rond interne inhibitie en excitatie UZ4. Hieronder vind je stellingen over hoe mensen kunnen reageren op verschillende seksuele situaties. Kan je voor elke situatie aangeven wat voor jou de meest waarschijnlijke reactie zou zijn? Indien je het gevoel hebt dat iets (nog) niet van toepassing is op jou, beeld je dan in hoe jij het meest waarschijnlijk zou reageren. 1. Wanneer een seksueel aantrekkelijke vreemde me per ongeluk aanraakt, word ik gemakkelijk opgewonden. 2. Als ik seks heb op een afgelegen plaats in openlucht en ik denk dat iemand in de buurt is, dan is het onwaarschijnlijk dat ik erg opgewonden zal geraken. 3. Wanneer ik telefoneer met iemand die een sexy stem heeft, dan word ik seksueel opgewonden. Helemaal oneens Eerder oneens Noch eens, noch oneens Eerder eens Helemaal eens

36 1. Hoe meten we in Sexpert I: uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie Seksuele inhibitie/excitatie o Externe factoren die seks gemakkelijker/moeilijker maken (UZ5-6) UZ5-UZ6. Hieronder geven we verschillende factoren die verband kunnen houden met iemands seksueel functioneren. Kan je aangeven in welke mate je de voorbije zes maanden vond dat één of meerdere van deze factoren een rol speelde met betrekking tot jouw seksleven? Geef aan in welke mate een factor seks beter of gemakkelijker of net slechter of moeilijker maakt? Als er bepaalde zaken voor jou niet van toepassing zijn, dan kan je dit ook aangeven. 1. tijd vrij maken voor seks 2. met mijn partner weg van huis zijn (bijvoorbeeld op vakantie) 3. stress hebben van dingen buiten de relatie en gezin Maakt seks veel slechter of moeilijker voor mij Maakt seks een beetje slechter of moeilijker voor mij Speelt voor mij geen of nauwelijks een rol Maakt seks een beetje beter of gemakkelijk er voor mij Maakt seks veel beter of gemakkelijk er voor mij Niet van toepassing

37 2. Onderzoeksvragen: vanuit het onderzoeksteam Onderzoeksvragen seksueel (risico)gedrag Prevalentie seksueel (risico)gedrag - Hoe vaak beschermen jongeren zich tegen soa/hiv? - Hoe vaak beschermen jongeren zich tegen zwangerschap? - Heeft de hechtingsstijl ten opzichte van de partner een invloed op het seksueel (risico)gedrag? - Hangt open communicatie over seks samen met minder seksueel risicogedrag? - Andere

38 2. Onderzoeksvragen: vanuit het onderzoeksteam Onderzoeksvragen seksueel (risico)gedrag Predictoren seksueel (risico)gedrag - Geslacht, leeftijd - Relationele componenten: relatietevredenheid, hechting, communicatie over condoomgebruik en zwangerschap, - Communicatie en sfeer binnen gezin van herkomst - Seksuele inhibitie/excitatie - Andere

39 Onderzoeksvragen condoomgebruik Prevalentie condoomgebruik: - Hoe vaak wordt een condoom gebruikt bij de eerste keer geslachtsgemeenschap? - Hoe vaak wordt een condoom gebruikt met de huidige partner? - Hoe vaak wordt er gecommuniceerd met de partner over condoomgebruik? - Andere Predictoren condoomgebruik: - Leeftijd, geslacht - Relationele componenten: relatietevredenheid, communicatie over seksuele wensen, relatieduur, - Seksuele inhibitie/excitatie - Communicatie in gezin van herkomst - Andere

40 Onderzoeksvragen SOA/HIV Prevalentie soa/hiv: - Hoeveel mensen rapporteren een positieve HIV-status? - Hoe vaak laten mensen zich testen op HIV? - Hoe vaak rapporteren mensen een andere soa dan HIV? - Andere Predictoren soa/hiv: - Geslacht, leeftijd - Condoomgebruik - Seksuele inhibitie/excitatie - Andere

41 Onderzoeksvragen uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie Prevalentie uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie - Vertonen personen met minder inhibities meer seksueel risicogedrag? - Gebruiken personen met minder inhibities minder vaak een condoom? - Communiceren personen met minder inhibities minder vaak over condoomgebruik? - Andere Predictoren uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie - Geslacht, leeftijd - Andere

42 2. Onderzoeksvragen: vanuit stakeholders Onderzoeksvragen over seksueel (risico)gedrag? Onderzoeksvragen over condoomgebruik? Onderzoeksvragen over SOA/HIV? Onderzoeksvragen over uiterlijk en seksuele inhibitie/excitatie?

43 3. Valorisatie 1. Wat ging vooraf 2. Seks in Vlaanderen 3. Seksuele gezondheidsstrategie voor Vlaanderen

44 Gebruikersgroep Sexpert Werkgroep 3 Partnerrelaties, seksuele disfuncties en grensoverschrijdend gedrag

45 Structuur 1. Hoe meten we in Sexpert I: Partnerrelaties Seksuele disfuncties Seksueel grensoverschrijdend gedrag 2. Onderzoeksvragen Vanuit onderzoeksteam Vanuit stakeholders 3. Valorisatie

46 1. Hoe meten we in Sexpert I: partnerrelaties Partnerkenmerken: geslacht, leeftijd Relatiekenmerken: relatieduur, vrijheid partnerkeuze, waar leren kennen,.. Beleving van de partnerrelatie o Relationeel functioneren: - relatietevredenheid - hechting (angstig vermijdend) - communicatie over seksuele noden o Seksueel functioneren: - frequentie seksuele activiteiten, orgasme (laatste 6md) - tevredenheid frequentie seks - weigeren seks met partner, seksuele handelingen tegen zin

47 1. Hoe meten we in Sexpert I: seksuele disfuncties 1. Seksuele disfuncties van de respondent zelf 2. Seksuele disfuncties van de vaste partner Op de zelfde wijze gemeten: volgens richtlijnen van de DSM-IV-TR, 2000 aangevuld met kritiek vanuit de literatuur

48 Soorten seksuele functieproblemen (DSM-IV-TR): Aversie Verlangen Opwinding Orgasme Pijn Man Afkeer van seks, geslachtsorganen Spontaan: te veel of te weinig Fysiek: erectie lukt niet of blijft niet lang Orgasme: geen, traag, snel Pijn Vrouw Afkeer van seks, geslachtsorganen Spontaan: te veel of te weinig Fysiek: lubricatie komt niet of blijft niet Geen orgasme, Traag orgasme, Pijn, Vaginisme Definitie seksuele disfunctie = seksueel functieprobleem dat last (distress) veroorzaakt

49 Soorten seksuele functieproblemen (DSM-IV-TR aangevuld met literatuur): Aversie Verlangen Opwinding Orgasme Pijn Man Afkeer van seks, geslachtsorganen Spontaan: te veel of te weinig Fysiek: erectie lukt niet of blijft niet lang Orgasme: geen, traag, snel Pijn Responsief: te weinig Emotioneel: geen gevoel opwinding Ejaculatie: geen, minder krachtig Vrouw Afkeer van seks, geslachtsorganen Spontaan: te veel of te weinig Responsief: te weinig Fysiek: lubricatie komt niet of blijft niet Emotioneel: geen gevoel opwinding Geen orgasme, Traag orgasme, Snel orgasme Pijn, Vaginisme Distress: persoonlijk, partner, relatie

50 Soorten seksuele functieproblemen: Geen functieprobleem Licht functieprobleem Duidelijk functieprobleem Extreem functieprobleem Distress: persoonlijk, partner, relatie Geen/lichte distress Duidelijke distress Ernstige distress

51 1. Hoe meten we in Sexpert I: grensoverschrijdend gedrag Ervaringen vóór 18 jaar: Ervaringen met fysieke en niet fysieke seksueel grensoverschrijdende gedragingen Meest ingrijpende gebeurtenis: - aantal plegers, relatie tot pleger(s), geslacht pleger(s) - frequentie gebeurtenis, leeftijd eerste laatste ervaring - communicatie met derden, gepercipieerde steun - mate van angst schuldgevoelens Ervaringen na 18 jaar: Ervaringen met fysiek, emotioneel partnergeweld (huidige /ex-partner) Ervaringen met fysieke en niet fysieke seksueel grensoverschrijdende gedragingen Meest ingrijpende gebeurtenis: idem

52 2. Onderzoeksvragen vanuit het onderzoeksteam Onderzoeksvragen rond partnerrelaties Hoe tevreden zijn mannen en vrouwen over hun relatie? Hoe tevreden zijn mannen en vrouwen over hun seksuele relatie? Leidt seksuele tevredenheid tot meer relatietevredenheid? - vinden we hiervoor verschillen tussen vrouwen en mannen? - is er een effect van relatieduur? Heeft de hechtingsstijl ten opzichte van de partner een invloed op het relationeel en seksueel functioneren met de partner? Hangt open communicatie over seks samen met meer seksuele tevredenheid?

53 Onderzoeksvragen seksuele disfuncties Prevalentie: - Hoe vaak komen seksuele functieproblemen zonder distress en met distress (=seksuele disfunctie) voor in Vlaanderen? - Welke seksuele functieproblemen komen relatief vaker voor met (algemene, persoonlijke, partner- of relatie-) distress? Predictoren van seksuele functieproblemen: - Leeftijd, fysiek en mentaal welbevinden - Relationele componenten: relatietevredenheid, communicatie over seksuele wensen, relatieduur, - Belang van seks - Andere

54 Onderzoeksvragen seksuele disfuncties Predictoren van distress: - Aanwezigheid, ernst of duur van het functieprobleem? - Leeftijd, fysiek en mentaal welbevinden - Relationele componenten: relatietevredenheid, communicatie over seksuele wensen, relatieduur,? - Het belang van seks? - Andere Predictoren van seksuele satisfactie: - Aanwezigheid, ernst of duur van een functieprobleem? - Aanwezigheid, ernst of type distress? - Andere

55 Onderzoeksvragen grensoverschrijdend gedrag Prevalentie: - Prevalentie van verschillende seksueel grensoverschrijdende gedragingen? a) voor de leeftijd van 18 jaar? b) na de leeftijd van 18 jaar? - Prevalentie van fysiek, psychologisch & seksueel partnergeweld? Individuele en relationele correlaten van seksueel grensoverschrijdend gedrag - Kenmerken van de slachtoffers volgens het biopsychosociaal model a) bio: geslacht, leeftijd, algemene gezondheid,.. b) psycho: mentale gezondheid,.. c) socio: opleidingsniveau, inkomen, sociaal netwerk,..

56 Onderzoeksvragen grensoverschrijdend gedrag Individuele en relationele correlaten van seksueel grensoverschrijdend gedrag - Hebben ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag een effect op het relationeel welbevinden? a) verband met relatietevredenheid, hechting met de partner, communicatie met de partner b) verband met partnergeweld - Hebben ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag een effect op het seksueel functioneren binnen partnerrelaties? a) verband met seksueel gedrag binnen de partnerrelatie b) verband met beleving seksualiteit binnen de partnerrelatie

57 2. Onderzoeksvragen vanuit stakeholders Onderzoeksvragen over partnerrelaties? Onderzoeksvragen over seksuele disfuncties? Onderzoeksvragen over grensoverschrijdend gedrag?

58 3. Valorisatie 1. Wat ging vooraf 2. Seks in Vlaanderen 3. Seksuele gezondheidsstrategie voor Vlaanderen

59 Gebruikersgroep Sexpert Werkgroep 4 Seksueel gedrag bij jongeren en RSV

60 Structuur 1. Hoe meten we in Sexpert I : Relationele en seksuele voorlichting De seksuele start Risicogedrag bij jongeren 2. Onderzoeksvragen Vanuit het onderzoeksteam Vanuit stakeholders 3. Valorisatie

61 1. Hoe meten we in Sexpert I: RSV Gezinsklimaat: Heeft betrekking op huidige gezin / gezin van herkomst Openheid omtrent seksualiteit en relaties Cohesie en conflict Gebruik en toegang tot informatie: Behoefte aan informatie Op wie wordt bij voorkeur beroep gedaan Informatie via de school

62 1. Hoe meten we in Sexpert I: De seksuele start De eerste seksuele ervaringen Masturbatie Eerste tongzoen Eerste keer seks Eerste keer geslachtsgemeenschap Context van de eerste geslachtsgemeenschap Beleving eerste keer Pijn/bloeden Gebruik anticonceptie

63 Maagdelijkheid Redenen Beleving Attitude m.b.t. wenselijke leeftijd eerste keer

64 1. Hoe meten we in Sexpert I: Risicogedrag bij jongeren A - Seksueel risicogedrag / seksuele gezondheid Leeftijd eerste keer Tijdsspanne tussen eerste tongzoen en eerste keer Condoom- en contraceptiegebruik bij eerste en laatste contact Aantal sekspartners Ervaring losse contacten Frequentie seksuele contacten Seks tegen de zin Tevredenheid over seks Soa s en ongewenste zwangerschap; ervaring morning after pil

65 B - Niet-seksueel risicogedrag Frequentie probleemgedrag van de jongere zelf (laatste 6 maanden): Middelengebruik Roken Alcoholgebruik Opzettelijke vernieling veroorzaken Diefstal Inbraak Fysiek geweld Wapenbezit Verbaal geweld Autodestructief gedrag (laatste 6 maanden): Automutilatie / gedachte aan automutilatie Zelfmoordgedachten Niet eten/overgeven ifv gewichtsverlies

66 C Gepercipieerd gedrag van de vrienden Gepercipieerd probleemgedrag bij de vrienden (laatste 6 maanden): Middelengebruik Diefstal Geweld Gepercipieerd seksueel gedrag van de vrienden (laatste 6 maanden): # vrienden al seksueel actief # vrienden ervaring met one night stand # vrienden veilig vrijen # vrienden die seks buiten een relatie ok vinden

67 D Verklarende factoren van (seksueel) gedrag bij jongeren: Gendersamenstelling van de vriendengroep Gevoeligheid voor groepsdruk Betrokkenheid van de ouders Mate waarin de ouders actief op zoek gaan naar informatie Betrokkenheid van de ouders Mate waarin de jongere spontaan informatie geeft Schoolbetrokkenheid en gevoel van zinloosheid mbt studeren Biologisch : vroeg in de puberteit komen en testosteronwaarden

68 2. Onderzoeksvragen: vanuit het onderzoeksteam A. Het seksuele gedrag van jongeren in kaart brengen Op zoek naar bepaalde typologieën/profielen van seksueel gedrag bij jongeren aan de hand van een ruim gamma aan seksuele gedragingen Associatie van seksuele profielen met socio-demografische achtergrondfactoren Associatie van seksuele profielen met uitkomsten van seksuele gezondheid (soa s, gebruik morning after pil, ongewenste zwangerschap, tevredenheid met seksleven, grensoverschrijding)

69 B. Seksueel gedrag van jongeren verklaren Kaderen van seksueel risicogedrag binnen syndroom van probleemgedrag Invloed van vrienden Correlatie tussen gedrag van de jongeren en het gepercipieerde gedrag van de vrienden? Isdeze correlatie sterker naarmate dejongere gevoeliger isvoor groepsdruk? Openheid binnen het gezin om te praten over seks/relaties Is het belangrijk dat de jongere daarover praat binnen het gezin? Volstaat het voor de jongere dat hij/zij het gevoel heeft hier met iemand over te kunnen praten? Is het belangrijk dat ouders actief vragen stellen over het gedrag van hun tienerkind? Is er een verband tussen impulsiviteit/sensatiezucht en het stellen van bepaald seksueel gedrag? Stellen vroegrijpe jongeren meer risicovol seksuele gedrag?

70 Samenvatting voorspellers van seksueel gedrag bij jongeren: Hogere hormoonwaarden + hogere hormoongevoeligheid Vroegere puberale ontwikkeling (relatief tov leeftijdsgenoten) Hogere impulsiviteit/sensatiezucht Het stellen van probleemgedrag Lagere schoolbetrokkenheid/gevoel van zinloosheid mbt studeren Hoeveelheid informatie die de ouders vragen Hoeveelheid informatie die de jongere vrijgeeft aan de ouders Gezinsklimaat en RSV binnen het gezin Kenmerken van de vriendengroep: deviantie, seksueel gedrag en attitudes, beïnvloedbaarheid door de vrienden

71 2. Onderzoeksvragen vanuit stakeholders Onderzoeksvragen over RSV? Onderzoeksvragen over seksuele trajecten? Onderzoeksvragen over seksueel risicogedrag bij jongeren?

72 3. Valorisatie 1. Wat ging vooraf 2. Seks in Vlaanderen 3. Seksuele gezondheidsstrategie voor Vlaanderen

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Eindverhandeling tot master in de Psychologie Student: Sabrina

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Januari 2012 SAMENVATTING Seks onder je 25 ste 2012 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Seks als je ouder wordt

Seks als je ouder wordt Seks als je ouder wordt Waarom verandert het seksleven? Ruim de helft van de ouderen vindt seks belangrijk. Driekwart van hen is tevreden over hun seksuele relatie. Veel mensen geven aan dat hun seksleven

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut / Rutgers WPF Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren

Ik wou dat ik dood was. 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren Ik wou dat ik dood was 10 vragen over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren Auteurs: Hanneke Felten en Maurits Boote Met bijdragen van: Martijn Bool en Judith Schuyf Redactie:

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

Heb je er nog aan gedacht vandaag?

Heb je er nog aan gedacht vandaag? Heb je er nog aan gedacht vandaag? Zin en onzin over seks(ueel onderzoek) in de 21 e eeuw Samenstelling: Jacques Kraaijeveld Voorwoord Helft liegt over seksleven Als het om bedprestaties gaat, blijkt nagenoeg

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. preventie, detectie en aanpak

Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. preventie, detectie en aanpak Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag 1 Grensoverschrijdend gedrag preventie, detectie en aanpak 2 Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Auteurs: Hanneke Felten Met bijdragen van: Maurits Boote, Jiro Ghianni, Anouk Poll, Judith Schuyf, Wil Verschoor (MOVISIE) en Theo Verlaan

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen.

Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen. Datum: 05/03/2012 Auteur: Beelen, Sandra & Van Hecke, Itte Versie: definitief Herkomst: Project Jongerenhulpverlening in het Algemeen Welzijnswerk Doel: ter aanbod informatie het AWW voor 12 tot 17 jarigen

Nadere informatie

Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs.

Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Financieel risicogedrag bij jongeren Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Synthese van de resultaten en conclusies Ilse Cornelis en Bérénice Storms

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen dr. Maerten Prins Radboud Universiteit Nijmegen Mei 2008 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 85-jarige bestaan van de Radboud

Nadere informatie