TETRAVAC Geadsorbeerd difterie-, tetanus-, acellulair kinkhoest- en geïnactiveerd poliovaccin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TETRAVAC Geadsorbeerd difterie-, tetanus-, acellulair kinkhoest- en geïnactiveerd poliovaccin"

Transcriptie

1 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u uw kind laat vaccineren. - Bewaar deze bijsluiter totdat het vaccinatieprogramma is afgerond. Het kan nodig zijn om de bijsluiter nogmaals door te lezen. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. - Dit vaccin is aan uw kind voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Wat is TETRAVAC en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat TETRAVAC wordt gebruikt 3. Hoe wordt TETRAVAC toegediend? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart u TETRAVAC? 6. Aanvullende informatie. TETRAVAC Geadsorbeerd difterie-, tetanus-, acellulair kinkhoest- en geïnactiveerd poliovaccin Elke dosis vaccin (0,5 ml) bevat: Actieve bestanddelen: Gezuiverde difterieanatoxine... ten minste 30 I.E. # Gezuiverde tetanusanatoxine... ten minste 40 I.E. * Gezuiverde kinkhoestanatoxine (PTxd) µg Gezuiverd filamenteus hemagglutinine (FHA) µg Geïnactiveerd poliomyelitisvirus type 1... D antigen** : 40 eenheden Geïnactiveerd poliomyelitisvirus type 2... D antigen** : 8 eenheden Geïnactiveerd poliomyelitisvirus type 3... D antigen** : 32 eenheden # Gemiddelde waarde * Als onderste betrouwbaarheidsgrens ** Hoeveelheid antigeen in het eindproduct, overeenkomstig de aanbevelingen van de WHO. Andere bestanddelen: Aluminiumhydroxide (hoeveelheid uitgedrukt in Al 3+ ), formaldehyde, 2-fenoxyethanol, Medium 199, water voor injectie. Dit vaccin kan niet-meetbare hoeveelheden glutaaraldehyde, thiomersal, neomycine, streptomycine en polymyxine-b bevatten, die tijdens de productie zijn gebruikt. Registratiehouder: Sanofi Pasteur MSD, Jules Bordetlaan 13, B-1140 Brussel, België. Fabrikant: Sanofi Pasteur S.A., 2 Avenue Pont Pasteur, F Lyon, Frankrijk 1

2 1. WAT IS TETRAVAC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? TETRAVAC is een suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit (zonder naald, met 1 aangehechte naald, met 1 of 2 afzonderlijke naalden). TETRAVAC wordt aangeboden in verpakkingen van 1 of 10. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Dit combinatievaccin is geïndiceerd voor de gelijktijdige preventie van difterie, tetanus, kinkhoest en poliomyelitis: - als primaire vaccinatie van zuigelingen; - als herhalingsvaccin voor kinderen die een primaire vaccinatie hebben ontvangen met dit vaccin, een whole-cellvaccin of een acellulair vaccin tegen difterie, tetanus, kinkhoest en poliomyelitis. 2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U TETRAVAC GEBRUIKT? Gebruik TETRAVAC niet: - als uw kind koorts of een acute ziekte heeft. In zo n geval is het beter om de vaccinatie uit te stellen; - als uw kind overgevoelig is voor een van de bestanddelen van het vaccin of voor het kinkhoestvaccin (acellulair of whole cell); - als uw kind een progressieve encefalopathie heeft. In geval van twijfel dient u beslist uw arts te raadplegen. Let op - Niet intravasculair injecteren. Zorg ervoor dat de naald niet in een bloedvat wordt geprikt. - Elke dosis kan niet-meetbare sporen glutaaraldehyde, thiomersal, neomycine, streptomycine en polymyxine B bevatten. Wees bij het gebruik van dit vaccin daarom voorzichtig bij patiënten die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Waarschuw uw arts als uw kind allergisch is. Zoals bij alle vaccinaties dient er onmiddellijk een adequate medische behandeling beschikbaar te zijn voor het geval zich na toediening van het vaccin een anafylactische reactie voordoet. - Waarschuw uw arts als uw kind een abnormale reactie heeft gehad bij een eerdere toediening van het vaccin. - Immuniteitsdeficiëntie of een behandeling met immunosuppressiva kan de immunogeniciteit van het vaccin verminderen. In zulke gevallen is het raadzaam de vaccinatie uit te stellen totdat de ziekte of de behandeling voorbij is. Patiënten met een chronische immunodepressie, zoals een HIV-besmetting, kunnen beter wel worden gevaccineerd, ook al bestaat er een risico van een beperkte immuunrespons. Het vaccinatieprogramma dient te worden stopgezet bij patiënten die binnen 48 uur na toediening van het kinkhoestvaccin ernstige reacties vertonen, zoals: - koorts van 40 C of hoger zonder aantoonbare reden; - langdurig, ontroostbaar huilen (meer dan 3 uur); - stuiptrekkingen met of zonder koorts; 2

3 - allergische reacties; - hypotonische hyporesponsieve episoden. In geval van twijfel dient u beslist uw arts te raadplegen. Zwangerschap Niet van toepassing. Dit vaccin is uitsluitend bestemd voor toediening bij kinderen. Borstvoeding Niet van toepassing. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing. Gebruik van andere geneesmiddelen TETRAVAC kan tegelijkertijd worden toegediend met het Haemophilus influenzae type b- vaccin (Act-HIB). TETRAVAC kan tegelijkertijd op twee verschillende injectieplaatsen worden toegediend met het vaccin M-M-R VAX. De gelijktijdige toediening van eventuele andere noodzakelijke vaccins dient op verschillende injectieplaatsen te gebeuren. Voor patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva, zie Let op. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 3. HOE WORDT TETRAVAC TOEGEDIEND? Primaire vaccinatie Het vaccinatieschema bestaat, volgens de nationale richtlijnen, uit drie opeenvolgende inentingen vanaf de leeftijd van 2 maanden met een tussenperiode van een maand. Uit klinisch onderzoek is echter gebleken dat de primaire vaccinatie ook kan worden uitgevoerd in 3 doses met een tussenperiode van 1 of 2 maanden vanaf de leeftijd van 2 of 3 maanden of in 2 doses met een tussenperiode van 2 maanden vanaf de leeftijd van 3 maanden met een 3 e dosis als het kind 12 maanden oud is. Herhalingsvaccin Een 4 e dosis moet worden toegediend aan kinderen van 12 tot 24 maanden (van 13 tot 18 maanden volgens de nationale richtlijnen) die primair gevaccineerd zijn met TETRAVAC (of met een whole cell of acellulair difterie-, tetanus-, poliomyelitis- en kinkhoestvaccin, al dan niet gecombineerd met geconjugeerd, gelyofiliseerd Haemophilus influenzae type B-vaccin) in een schema van 3 doses tussen 2 en 6 maanden. 3

4 Verlaat herhalingsvaccin TETRAVAC kan eveneens worden toegediend aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar die een acellulair vaccin of 4 doses whole-cellvaccin hebben ontvangen. Wijze van gebruik en toedieningsweg TETRAVAC dient intramusculair te worden toegediend. De aanbevolen injectieplaatsen zijn de anterolaterale zijde van de dij bij zuigelingen en de musculus deltoideus bij oudere kinderen. Intracutane of intraveneuze toediening is niet toegestaan. Bij naaldvrije spuiten moet de naald aan het uiteinde van de voorgevulde spuit goed worden aangedrukt en vervolgens 90 graden worden gedraaid. Voor het gebruik de voorgevulde spuit goed schudden. Indien TETRAVAC tegelijk met het Haemophilus influenzae type b-vaccin (Act-HIB) wordt toegediend: vóór reconstitutie met het lyofilisaat (Act-HIB) de voorgevulde spuit (TETRAVAC) goed schudden. Vóór het inspuiten goed schudden om een homogene suspensie te verkrijgen. De suspensie heeft na reconstitutie doorgaans een witachtige, troebele kleur. Na reconstitutie het vaccin onmiddellijk toedienen. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN De meest gemelde bijwerkingen bij het gebruik van TETRAVAC als primaire vaccinatie zijn prikkelbaarheid (20,2%), klachten op de injectieplaats, zoals roodheid (9%), en verharding 2 cm (12%). Deze verschijnselen en symptomen treden gewoonlijk binnen 48 uur na de vaccinatie op en kunnen 48 tot 72 uur aanhouden. Hun verloop is gunstig en er is geen speciale behandeling nodig. Vaak (in meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 gevallen) Roodheid, verharding op de injectieplaats, koorts 38 C, diarree, overgeven, eetstoornissen, slaperigheid, prikkelbaarheid,slaapstoornissen. Soms (in meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 gevallen) Roodheid en zwelling 5 cm op de injectieplaats, koorts 39 C, langdurig en ontroostbaar huilen. Zelden (in meer dan 1 op de 10000, maar minder dan 1 op de 1000 gevallen) Hoge koorts (> 40 C). Zeer zelden (in minder dan 1 op de gevallen) Pijn op de injectieplaats, stuiptrekkingen met of zonder koorts, allergieachtige symptomen: verschillende soorten uitslag, erytheem en netelroos. 4

5 Bij klinische studies zijn er na de toediening van TETRAVAC geen reacties waargenomen van hypotonische hyporesponsieve episoden. Dergelijke reacties zijn echter wel geconstateerd bij andere kinkhoestvaccins. Verwittig uw arts of apotheker indien u andere dan de hier genoemde bijwerkingen constateert. 5. HOE BEWAART U TETRAVAC? Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij een temperatuur tussen 2 C en 8 C (in de koelkast). Niet invriezen. Gebruik TETRAVAC niet meer na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld na niet te gebruiken na of exp. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Neem bij vragen over dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november Deze bijsluiter is goedgekeurd in november

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cervarix suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Humaan papillomavirusvaccin [Typen 16/18] (Recombinant, met adjuvans, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit vaccin

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar suspensie voor injectie Pneumokokkensaccharidenconjugaatvaccin, geadsorbeerd 2. KWALITATIEVE EN KWANTITIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzaam bestanddeel: Lanreotide Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen.

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 dosis (0,5 ml) bevat:

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzame stof: Lanreotide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Publieksbijsluiter VERMOX Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig

Nadere informatie

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 EPAR-samenvatting voor het publiek pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml Broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml Broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml Broomhexinehydrochloride Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride 1Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE DEXTROMETHORPHAN 15 MG/5 ML, DRANK ZONDER SUIKER Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON drank voor kinderen met aardbeiensmaak, 4 mg/5 ml BISOLVON drank voor kinderen, 4 mg/5 ml broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Blz.1/5 RVG 18864 NL Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er ZANTAC 75, 75 mg tabletten Zantac 75 bevat als werkzaam bestanddeel ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg ranitidine. Lees de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON druppels voor kinderen, 2 mg/ml broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON druppels voor kinderen, 2 mg/ml broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON druppels voor kinderen, 2 mg/ml broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter.

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter. 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept),

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie